“Namaste!” Sa ovim saosećajnim i bezbrižnim pozdravom znamo da je Kutumi lal Sing u kući. Uzašli Majstor i Tobajasov i Adamusov voljeni prijatelj, Kutumi igra drugačiju ulogu sa Šaumbrama. Mada je povremeno u centru pažnje na dogadjajima, on češće radi sa individuama na dubokom, intimnom i ličnom nivou.

Istorija: Kutumi je živeo u 19-tom veku i prema njegovoj samo-opisanoj priči (Teacher Series, Shoud 5), on je bio Pandžabi čija se porodica nastanila u Kašmiru. Kutumi je kasnije pohadjao Oksford Univerzitet sredinom 1800-tih godina. Tokom njegovog vremena u Engleskoj, Kutumi je pretrpeo ekstreman mentalni slom i bio prikovan za krevet skoro dve godine. (Kutumi priča ovu dirljivu priču u njegovoj trilogiji – “Susret sa dušom,” “Da, ja jesam prosvetljen” i “Zov duše.”) Nakon što je naučio da “izadje iz ograničenja svog uma”, Kutumi je putovao širom Evrope i Srednjeg Istoka pre nego što se vratio u Indiju. Proveo je svoje poslednje godine u lamskom manastiru na Tibetu.

Majstor Kutumi je dao njegova sveta učenja Madam Blavacki, što je rezultiralo osnivanjem Teozofskog Društva u kasnom 19-tom veku. “Isis Unveiled,” koju je Majstor Kutumi diktirao Madam Blavacki (Kutumi je radio sa El Morajom i Sanandom), bilo je jedno od prvih okultnih dela koje je javno obelodanilo učenja drevnih škola misterije. Zatim “The Secret Doctrine” i druga dela koja je kanalisala Madam Blavacki uz Kutumijevu pomoć.

Trenutna era: Kutumi lal Sing je sada Majstor i Učitelj iz Grimiznog Saveta poznat po njegovom smislu za humor i jednostavnoj mudrosti. U jednoj od njegovih najpopularnijih lekcija u Grimiznom Krugu, ispričao je ono što je on opisao kao veoma smešnu andjeosku šalu: “Smešna stvar se desila na putu do uzašća: Izgubio sam sve.” (Quantum Leap Series - Shoud 2). Začudo, publika to nije smatrala toliko smešnim. Tokom “Time Travels,” svete turneje po Egiptu sa Adamusom i Šaumbrama, Kutumi je takodje podelio da je istinsko ime njegove duše A-Ki-Ra i jedno njeno izražavanje je Kutumi.

Generalno se smatra da prethodna izražavanja (inkarnacije) Kutumijeve duše uključuju Pitagoru, Faraona Tutmos III, Baltazara (jedan od tri mudraca), Sveti Franjo Asiški i Ša Jahan, koji je sagradio Tadž Mahal.

Kutumi je doprineo svojom mudrošću, humorom i saosećanjem u nekoliko mesečnih poruka sa Tobajasom, kao i “Time Travels,” “Sounds of the Soul,” “Studio K” i “Conspiracies.” U dodatku njegovim kanalisanim materijalima kroz Džefri Hopi, Kutumi je u poslednjih nekoliko godina napisao mnoge knjige zajadno sa Šaumbrama širom sveta, uključujući popularne knjige od Marise Kalvi (Balthasar the Magi, Pythagoras of Samos and Pharaoh Thutmose III). Kao i sama Kutumijeva esencija, tako i knjige koriste humor i duhovitost da iznesu poruku duhovne mudrosti i jednostavnosti.

Za dalje čitanje o Kutumi lal Singu click here i takodje here.