Serien om Frihet - Oktober 2012 - Juli 2013

Serien om frihet ble presentert og innspilt på de månedlige møtene i Crimson Circle. Den første kanaliseringen i denne serien ble presentert i oktober, 2012 og serien vil fortsette inn i 2013. På denne siden kan du åpne tekstversjonene av hver kanalisering. Du kan også lytte til eller laste ned lydfiler av hver kanalisering. Se Adamus i Flash video format - klikk her

Shoud 1: "Rop of frihet" - 6. Oktober, 2012

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Velkommen og Shaumbra Nyheter

Ved Geoff og Linda Hoppe

En gjennomgang av nyere og kommende aktiviteter, og Shaumbra nyheter og informasjon fra hele verden

Månedlig Shoud

Med Adamus Saint-Germain

Siste tilgjengelige infomasjon fra Adamus, hendelser i verden og utviklingen av menneskelig bevissthet

Shoud 2: "Frihetens stemme" - 3. November, 2012

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Velkommen og Shaumbra Nyheter

Ved Geoff og Linda Hoppe

En gjennomgang av nyere og kommende aktiviteter, og Shaumbra nyheter og informasjon fra hele verden

Månedlig Shoud

Med Adamus Saint-Germain

Siste tilgjengelige infomasjon fra Adamus, hendelser i verden og utviklingen av menneskelig bevissthet

Shoud 3: "Slutten på en epoke" - 1. December, 2012

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News (01:29:47)

With Geoff and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities, and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud (01:54:45)

With Adamus Saint-Germain

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

Shoud 4: "Utover Drømmene" - 5. January, 2013

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Velkommen og Shaumbra Nyheter

Ved Geoff og Linda Hoppe

En gjennomgang av nyere og kommende aktiviteter, og Shaumbra nyheter og informasjon fra hele verden

Månedlig Shoud

Med Adamus Saint-Germain

Siste tilgjengelige infomasjon fra Adamus, hendelser i verden og utviklingen av menneskelig bevissthet

Shoud 5: "Sjelens Drøm" - 2. Februar 2013

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Velkommen og Shaumbra Nyheter

Ved Geoff og Linda Hoppe

En gjennomgang av nyere og kommende aktiviteter, og Shaumbra nyheter og informasjon fra hele verden

Månedlig Shoud

Med Adamus Saint-Germain

Siste tilgjengelige infomasjon fra Adamus, hendelser i verden og utviklingen av menneskelig bevissthet

Shoud 6: "Opplyste Drømmer" - 2. Mars 2013

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Velkommen og Shaumbra Nyheter

Ved Geoff og Linda Hoppe

En gjennomgang av nyere og kommende aktiviteter, og Shaumbra nyheter og informasjon fra hele verden

Månedlig Shoud

Med Adamus Saint-Germain

Siste tilgjengelige infomasjon fra Adamus, hendelser i verden og utviklingen av menneskelig bevissthet

Shoud 7: "Det kommer til deg" - 6. April 2013

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Velkommen og Shaumbra Nyheter

Ved Geoff og Linda Hoppe

En gjennomgang av nyere og kommende aktiviteter, og Shaumbra nyheter og informasjon fra hele verden

Månedlig Shoud

Med Adamus Saint-Germain

Siste tilgjengelige infomasjon fra Adamus, hendelser i verden og utviklingen av menneskelig bevissthet

Shoud 8: "Bringere av den Nye Energien" - 4. Mai 2013

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Velkommen og Shaumbra Nyheter (01:53:37)

Med Geoff og Linda Hoppe

En oversikt over nyere og kommende aktiviteter, og verdensomspennende Shaumbra nyheter og informasjon.

Månedlig Shoud ( 02:21:11)

Med Adamus Saint-Germain, kanalisert av Geoffrey Hoppe

Den siste informasjonen fra Adamus om aktuelle energier, verdensbegivenheter og utviklingen av menneskets bevissthet.

Shoud 9: "Hvordan skal en leve" - July 6, 2013

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Velkommen og Shaumbra Nyheter (01:26:15)

Med Geoff and Linda Hoppe

En oversikt over nyere og kommende aktiviteter, og verdensomspennende Shaumbra nyheter og informasjon.

Monthly Shoud ( 01:57:39)

Med Adamus Saint-Germain, kanalisert av Geoffrey Hoppe

Den siste informasjonen fra Adamus om aktuelle energier, verdensbegivenheter og utviklingen av menneskets bevissthet.

Shoud 10: "Forventninger til Opplysthet"

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News (01:27:07)

With Geoff and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities, and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud ( 01:52:59)

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

.