Paluu-sarja, shoud 2

HERÄÄMISTALO

 

Tobiasta (Crimson Council) kanavoinut Geoffrey Hoppe eli Cauldre (www.crimsoncircle.com)

6.9.2008

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

 

Ja niin se on, rakas shaumbra. Tervetuloa tähän kauniiseen kokoontumiseen ja millainen tämä päivä onkaan ollut, kun minä, Tobias, Kuthumi, Adamus Saint Germain ja kaikki muut olemme katselleet tämän luomisen, uutuuden ja laajentumisen energian paljastumista.

 

Tietoisuussuihkulähde

 

Olemme panneet merkille, että suihkulähteen täyttäminen vie jonkin aikaa ja te olette täyttäneet sen, shaumbra. Olette täyttäneet sen. Sen täyttäminen tällä asialla, jota kutsutaan uudeksi energiaksi, uudeksi tietoisuudeksi, on vienyt jonkin aikaa. Olette työstäneet sitä monia, monia vuosia. Sitä tulee ulkoisista ulottuvuuksista, sitä tulee oman viisautenne energiasta, sitä tulee tulevaisuudesta ja menneisyydestä ja se kaikki meni henkilökohtaisen suihkulähteenne täyttämiseen.

 

Koska se on vienyt jonkin aikaa, se on ollut kärsivällisyyttä ja ymmärrystä vaativa prosessi, mutta näemme, että se täyttyy nyt. Ja kuten tiedätte suihkulähteen toimivan, se aloittaa nyt vain hyvin luonnollisen virtaamisprosessin täydentäen jatkuvasti omat energiansa, ja jatkuvasti, kauniilla tavalla suihkuttaa energiat alas.


On eräänlainen energiakierto, shaumbra-suihkulähde, joka toimii nyt, kun henkilökohtainen olemuksenne on täyttynyt hengellänne, jumaluudellanne ja luovuudellanne. Ja nyt tämä energiakierto menee toisiin ulottuvuuksiin ja syntyy täysi ympyrä, mikä laskeutuu tähän todellisuuteen kuin vesi suihkulähteessä ja sitten se kiertää takaisin toisiin ulottuvuuksiin ja sitten taas alas. Tämä saa aikaan loputtoman silmukan, loputtoman tietoisuuden laajentumisen, uuden energian ja luovuuden silmukan, mikä päästää irti esteistä ja raja-aidoista ja todella on elämässä.

 

Ja miten kaunis päivä onkaan tänään olla elossa ihmiskehossa täällä maan päällä ja jaan tämän yleisesti ottaen teidän kanssanne, sillä osa minusta on täällä. Osa minua on biologiassa aivan kuin te, osa minua on toisissa ulottuvuuksissa. En ajattele toisten ulottuvuuksien olevan miljoonien valovuosien päässä. Toiset ulottuvuudet ovat vain hengenvedon päässä. Ne ovat hyvin lähellä teitä. Kenties ette voi nähdä niitä, mutta ne ovat niin lähellä teitä, että kun katsotte jonnekin muualle, paikkoihin, joiden olette ajatelleet olevan ulkoisia ulottuvuuksia, niin ne ovat niin lähellä, ettette edes näe niitä. Osa minua on näissä ulkoisissa ulottuvuuksissa, mutta kuitenkin voin olla hyvin lähellä teitä tällä hetkellä.

 

Muistan, että silloin kun aloitimme yhteisen matkamme, meidän puolellamme verhoa täytyi valmistautua viikkoja etukäteen tuodaksemme energiamme alas tälle tasolle - paristakin syystä. Raja-aidat olivat hyvin, hyvin paksuja silloin, hyvin, hyvin tiheitä. Ja meillä oli myös huoli siitä, että joutuisimme hyvin tiheään ihmisenergiaan emmekä pystyisi palaamaan takaisin. Niinpä meidän täytyi järjestää eräänlainen elämänlanka toisten enkeliolentojen kanssa ja hyvin, hyvin varovasti laskea energiamme näihin shoudeihin, kokoontumisiin kanssanne. Silloin energianne oli paljon tiheämpää. Silloin ette olleet läheskään yhtä varmoja kuin nyt siitä, että pysytte tällä planeetalla.

 

Tiedän nyt joidenkin teidän epäilevän tätä. Jotkut teistä ehkä ajattelevat, että lanka on paljon ohuempi, kuin se on koskaan ollut. Mutta ei, itse asiassa katsoessamme energiaanne näemme, että on äärimmäistä halua olla täällä, mutta kera tarkoituksen, selkeyden, intohimon ja vaivattomuuden.

 

Mutta monet teistä tuntevat tämän hyvin ohuen langan, joka yhdistää teidät tänne maapallolle tänä aikana. Olette myös hyvin avoimia näille toisille ulottuvuuksille, jotka ovat vain hengenvedon päässä, näille uusille mahdollisuuksille, myös uudelle "sinulle". Joskus tunnette tämän hyvin ohuen yhteyden, mutta juuri tässä kohtaa teidän pitäisi olla juuri nyt. Yhteys on ohut.

 

Ette enää tarvitse noita paksuja raja-aitoja itsenne ja toisten ulottuvuuksien välillä. Teidän ei enää tarvitse sulkeutua pysyäksenne täällä maan päällä. Teidän ei enää tarvitse teeskennellä tätä unohtamispeliä pysyäksenne fyysisessä kehossa. Lanka on siis ohut. On päiviä, jolloin ajattelette, että voitte vetää vain henkeä ja hypätä toiselle puolelle. Ja mielenkiintoinen juttu on se, ettei se merkitse kuolemaanne. Se merkitsee sitä, että tietoisuutenne voi laajentua toiseen ulottuvuuteen hyvin, hyvin helposti.

 

Minulla on ollut hyvin hauskaa joidenkin teidän kanssanne. Puhumme nimittäin paljon. Voi, minulla on tilaisuus tulla puhumaan tällaiselle hyvin suurelle shaumbra-ryhmälle, mutta voin silti tulla puhumaan teille hyvin yksityisesti, hyvin henkilökohtaisesti. Ei, en kerro salaisuuksianne, olette huomanneet sen - ja muuten, tiedän kyllä muutamia! (Vähän naurua) Voi, kyllä, kyllä.

 

Tulemme puhumaan ja teistä tuntuu sekavalta, enemmän kuin koskaan ennen. Päässä on valoa. Tuntuuko, että olette juuri katoamassa maan pinnalta? Tämä on vain yksi sivuvaikutus avautumisesta tällä suihkulähdetietoisuudelle. Se menee ulos toisiin ulottuvuuksiin, virtaa takaisin, laskeutuu alas tähän ulottuvuuteen, menee taas ylös. Joka kerta se menee vähän pidemmälle, laajentuu vähän lisää, tulee takaisin tähän ulottuvuuteen, ja niin paljon kuin saattekin näistä toisista ulottuvuuksista - uutta viisautta, uutta tietoisuusperustaa - annatte myös itsenne toisiin ulottuvuuksiin. Jaatte nyt ihmiskokemuksenne koko tunteen ja annatte sen mennä, annatte sen virrata ylös ja ulos ja palata takasin alas.

 

Oli melkoinen tovi, jolloin hyvin monet teistä häpesivät ajatuksiaan ja tunteitaan. Tunsitte heikkoutta. Tunsitte arvottomuutta. Ette antaneet tämän ihmiskokemuksenne, jossa olette mukana, virrata ylös ja ulos toisiin osiinne. Piditte sen piilossa täällä, pidättelitte sitä. Annoitte itsenne uskoa, että teillä täytyi olla guruja. Teillä täytyi olla suuria, kaikkitietäviä, rikkiviisaita enkeliolentoja. Piditte itsenne hyvin piilossa. Ja tiedätte, mitä silloin tapahtuu, rakkaat ystävät. Kaikki energia haluaa laajentua, liikkua ja juhlia. Kun siis pidättelitte, se rajoitti energiaa ja myöhemmin se ilmaantui kehoonne, henkiseen tasapainoonne ja kykyynne ilmentää runsautta elämäänne.

 

Mutta nyt katson teitä ja näen, että olette täyttäneet astianne uudella tietoisuudella. Ja se on hyvin mielenkiintoista, koska ette ole tehneet sellaisella tavalla, millä luulitte sen tekevänne. Keskustelemme tästä, ennen kuin lähden, mutta ette ole tehneet sitä kaikkien noiden mentaalisten harjoitusten avulla. Jotkut teistä käyttävät mentaalisia harjoituksia ja annatte itsellenne tarttuvia lauseita, affirmaatioita, visualisointeja, jotka pitävät kiinni jostain mentaalisesta pikkukäsitteestä. Jotkut teistä tekevät sitä ajanvietteenä. Monet teistä tekivät sitä, koska ette enää tienneet, mistä pitäisitte kiinni.

 

Mutta muutokset tietoisuudessanne eivät ole tapahtuneet mentaalisen aktiivisuuden vuoksi, eivät lukemienne kirjojen vuoksi, eivät sen vuoksi, että olette puskeneet itseänne työskentelemään kovemmin, yrittämään kovemmin, olemaan parempi ihminen, olemaan mukavampi - ei minkään tällaisen vuoksi. Nämä ovat mielenkiintoisia, mutta hyvin vanhoja tekniikoita.

 

Olette tehneet sen upean haluamisen avulla. Halu - erittäin hyvällä tavalla tarkoitettuna - tulee sydämestä, sielusta, todellisista tunteistanne. Mutta kaikesta tästä mielen kamppailemisesta, mentaalisesta analysoinnista ja kaikesta vastaavasta huolimatta, se ei ole saattanut teitä tähän pisteeseen. Se on ollut sydämenne halu, kaipaus sisällänne.

 

Kuulette sen, mutta hyvin usein sivuutatte sen. Kuulette tämän syvän kaipauksen ja hyvin usein tulkitsette sen analyyttisiksi ajatuksiksi, koska yritätte ymmärtää, mitä se merkitsee. On tämä syvä tunne sisällä - syvä ja kaunis kaipaus, tunne uudesta toivosta, tunne halusta levittää siipensä ja lentää. Tämä toi teidät tähän pisteeseen. Luulitte sen olevan mielen portaat. Ei alkuunkaan.

 

Opettaminen

 

Opettaessanne, riippumatta siitä opetatteko ryhmän edessä, teettekö videon tai kirjoitatteko laulun, oletteko vain perheenjäsentenne ja ystävienne kuuntelija ja opas - tämä kaikki on opettamista. Riippumatta siitä mitä teette, yksi tärkeistä asioista mitä kohtaatte toisten kanssa, on se, että kun he pääsevät analyyseihinsä, omiin sääntöihinsä ja siihen, miten he yrittävät jäsennellä ihmiselämää, joka on rakennettu hammastikuista ja Erikeeperistä, pystytte nojautumaan taaksepäin, hymyilemään ja tietämään, että olette olleet samassa paikassa, että olette kamppailleet polvillanne. Pystytte nojautumaan taaksepäin ja tietämään, ensinnäkin, että he tulevat olemaan ok. He tulevat olemaan ok. Tämä on itse asiassa yksi mielenkiintoisista asioista siinä kirjassa, jonka yksi teistä aikoo kirjoittaa. He vain haluavat tietää, että kaikki tulee olemaan ok. Se on ok.

 

On suuri pelko siitä, että jokin tulee tuhoamaan heidät, että he kääntyvät väärään suuntaan, tekevät vääriä päätöksiä ja päätyvät helvettiin tai - ennen muuta - heidät vain tuhotaan eikä heitä enää ole. Mutta sen perusteella minkä te ja minä tiedämme, sitä ei koskaan tapahdu. Heillä voi olla vaikeuksia ja ongelmia, kamppailuja. Tuo kamppailu - tunnette sen hyvin - juuri ennen kuin lähdette nk. erillisyyden pisteestä, merkitsee suurta tietoisuusmuutosta. Tapahtuu vielä tätä tietoisuuskamppailua, jolloin he eivät ole varmoja siitä, ovatko he valmiita lähtemään. Se on kuin avaruuteen räjäyttämistä. Ovatko he todella valmiita jättämään maankamaran? Ovatko he todella valmiita käynnistämään koneet ja tekemään työn hypyn? Se voi olla pelottavaa. Mutta olette olleet siinä. Tiedätte homman toimivan - muttei niin kuin mieli haluaisi sen toimivan. Tuskin. Ei niin kuin vanhat odotukset haluaisivat sen toimivan. Odotukset nimittäin tulevat menneisiin tapahtumiin perustuvasta mielestä.

 

Hyvin usein ihmisten suunnitellessa ja asettaessa tavoitteitaan - minkä aiomme räjäyttää myöhemmin tänään - heillä on odotuksia. Odotukset tulevat mielestä, menneisyydestä ja ne ovat myös hyvin rajoittuneita. Tämä on aiheuttanut monille teistä suurta ahdistusta menneisyydessä. Odotuksenne siitä, kuinka luulitte asioiden pitävän olla, mitä luulitte henkisyyden pitävän olla. Ja minun on sanottava - ja teidän olisi luultavasti sanottava - että henkisyys ei ole mitään vanhojen ihmisodotustenne mukaista, eihän? Ajattelitte kasvattavanne siivet. Saavanne "pikkuhalon"? Saavanne lasernäkökyvyn ja kykenevänne katsomaan ihmisten vaatteiden läpi? (Naurua) Minähän sanoin tietäväni salaisuutenne! (Lisää naurua)

 

Todellinen henkinen tietoisuus on niin kovin yksinkertaista, niin mutkatonta. Todellisessa henkisessä tietoisuudessa ei ole kyse ihmisen suurentelusta. Siinä on kyse jumaluuden ja ihmisen yhdistämisestä ihmiskehoon tässä kokemuksessa maan päällä.

 

Olemme sanoneet tämän monta, monta vuotta sitten, mutta toistemme sen taas. Kaikki enkelit - kaikki enkelit - tulevat käymään tämän läpi alkuperäisellä maapallolla tai toisilla maapalloilla, jota synnytetään tällä hetkellä - ja niitä on monia. Ne ovat kopioita tästä maapallosta. Ne synnytetään toisiin ulottuvuuksiin. Ne ottavat itselleen kaikki tämän maapallon ominaisuudet. Tämä oli, on edelleen ja tulee aina olemaan se alkuperäinen. Kaikki enkelit pistäytyvät maapallolla juhlimassa omaa ykseyttään, omaa yhdistymistään, omaa uutta tietoisuuttaan.

 

Se ei tapahdu tuolla jossain. Se ei tapahdu toisissa ulottuvuuksissa. Se ei tapahdu, kun jätätte fyysisen kehon ja tulette takaisin meidän puolellemme. Se tapahtuu tässä paikassa nimeltään maapallo. Kaikki enkelit tulevat tähän suuntaan.

 

Olemme kertoneet teille aiemmin, että ensin tulevat ihmiset, sitten tulevat enkelit, jotka eivät ole olleet koskaan ennen ihmismuodossa ja sitten tulee Henki, Jumala, Koti - miksi tahansa haluattekin sitä kutsua. Kyllä, yhdistyminen ja erillisyys sisäisestä Jumaltietoisuudesta tapahtuu täällä maan päällä.

 

Tänään

 

Miten kaunis päivä siis onkaan olla elossa. En halua keskittyä teidän ongelmiinne. On todella kaunis päivä olla elossa, pystyä tuntemaan aurinko tai pystyä näkemään tähtiä, kuten monet tällä hetkellä näkevät. Kaunis päivä - jos kuuntelette tarkasti juuri nyt, erityisesti täällä vuoristossa, mutta itse asiassa missä tahansa - miten kaunis päivä onkaan kuunnella ja tuntea Gaian, maapallon, sen hengen tanssia, joka on hoivannut ja huolehtinut ihmislihasta aikanne alusta saakka. Ja tämä tanssiminen johtuu sen lähdöstä.

 

Voi, se ei lähde surien tai vihaisena. Se ei lähde, koska ihmisten teot tuhoavat planeettaa. Se lähtee, koska se tietää, että ihmisten on aika ottaa vastuu talostaan. Talo on maapallo, ja kun se ja sen seurue lähtee - se kestää tovin, se ei tapahdu muutamassa vuodessa, se voi kestää satoja vuosia, he ovat olleet täällä kauan, kauan aikaa, ette odota heidän lähtevän silmänräpäyksessä - on tanssia, paraati, juhla, jossa viestikapula annetaan ihmisille. Ottakaa hetki vain tämän kuuntelemiseen.

 

(Tauko)

 

On riemua. Miten ihana päivä onkaan olla ihminen maan päällä, päivä jolloin tietoisuudessa tapahtuu hyvin paljon muutoksia. Joskus jopa meidän näkökulmastamme tuntuu siltä, että tähän kohtaan pääseminen kesti kovin kauan. Miten monta elämää olette eläneet päästäksenne tähän kohtaan? Mutta nyt tapahtuu muutos - todellinen tietoisuusmuutos. Olette käyneet läpi toisia muutoksia menneissä elämissä, mutta mitään ei voi verrata tähän.

 

Voi, muutos varmasti saa vanhoja järjestelmiä kääntymään ylösalaisin ja jotkut pelkäämään, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta te tiedätte ja minä tiedän, että kaikki järjestyy. Kaikki järjestyy, koska on niitä, joilla on visio, kuten teillä. Teillä jokaisella on visio. Visio ei ole tavoite. Visiota ei pakoteta toisille ihmisille. Visio on unelma. Unelma joka toteutuu.

 

Tätä tapahtuu tällä hetkellä ympäri maapalloa. Se ei tapahdu vain maan ihmisille, vaan se vaikuttaa myös enkeleihin kaikissa muissa ulottuvuuksissa. Se vaikuttaa siihen, mitä kutsutte Jumalaksi. Jumala käy elämänsä suurinta muutosta läpi teidän vuoksenne.

 

Vetäkää syvään henkeä ja juhlikaa tänään sitä, että olemme kaikki maan päällä ja toisissa ulottuvuuksissa samanaikaisesti. Juhlikaa muutoksia, joita käytte läpi.

 

Nimittäin, Luojan kiitos minun ei Samina tarvitse käydä läpi niitä asioita, joita te olette käyneet läpi tässä elämässänne maan päällä! Olette auttaneet tasoittamaan tietä. Syvää, pimeää epävarmuutta, suuria yksinäisyyden tunteita ja vastaavaa - enkelien ja minun Samina ei tarvitse käydä läpi mitään niin vaikeaa.

 

Shaumbrat, jotka ovat lähteneet

 

Haluan vastata erääseen kysymykseen nyt, ennen kuin jatkamme tätä shoudia. On tullut esiin kysymys joiltain hyvin älykkäiltä ja upeilta shaumbroilta. Miksi niin monet shaumbrat lähtevät nyt maan päältä? Miksi he kuolevat? Nämä ovat henkiolentoja, joilla on valintamahdollisuus. Miksi he kuolevat juuri nyt? Eivätkö he ole valinneet riittävän voimakkaasti? Eikö jokin heidän osansa ole kuullut heidän valintaansa? Vai huijaavatko he vai itseään - tämä kaikki on kuitenkin vain kohtaloa? Voi, rakas shaumbra, katsotte puolittain tyhjää lasia.

 

On itse asiassa hämmästyttävää, että niin monet teistä ovat vielä täällä, (vähän naurua) sillä odotimme paljon, paljon pienempää määrää. Odotimme hyvin monien teidän lähtevän kymmenen vuotta sitten, viisi vuotta sitten. Olemme hämmästyneitä siitä, ettei useampi shaumbra ole lähtenyt! Meillä nimittäin oli täällä järjestettynä suuri tila vastaanottokeskukseksi niille monille shaumbroille, jotka siirtyisivät rajan yli, ja periaatteessa se on tyhjänä. Meillä on ruokaa, joka menee hukkaan (naurua), meillä on tylsistyneitä apuvoimia. Tämä on kuin tuo suuri tyhjä halli, josta Linda ja Cauldre puhuivat - kukaan ei ole kuollut.

 

Odotimme hyvin monien teistä palavan, koska olitte tehneet sopimuksen jatkaa tiettyyn pisteeseen saakka. Siinä se. Matkan varrella on ollut virstanpylväitä. Jotkut niistä ovat seitsemän vuoden takana. Muistatteko, kun teitä taputettiin olkapäälle eräänä yönä? Sanoimme: "Olemme valmiina sinua varten. Emme ole kuoleman enkeleitä, olemme täällä vain saattelemassa sinua." Ja te sanoitte: "Ei, aion jäädä. En välitä, miten kovaa tästä tulee."

 

Useita vuosia sitten, kun mietitte, mitä teidän pitäisi tehdä elämässänne, kun olitte menettäneet talonne, autonne, työpaikkanne, puolisonne ja järkenne - kaikki kerralla (naurua) - miksi ihmeessä jäisitte maan päälle? Mutta kun tulimme teitä hakemaan - voi, ei synkkä viikatemies tule teitä hakemaan, ellette valitse sitä, vaan enkeliolennot jotka hengailevat maisemissa. Kun tulimme luoksenne, sanoitte: "Ei, ei vielä. Olen päässyt näin pitkälle. Lähteminen olisi kuin poistumista elokuvista 10 minuuttia ennen loppua. Haluan jäädä katsomaan tämän loppuun."

 

Hyvin, hyvin useammat shaumbrat ovat jääneet, kuin mitä koskaan ajattelimme. Se on hämmästyttävää. Se on ehdottomasti hämmästyttävää. Jotkut ovat tosiaankin kuolleet, mutta hyvin, hyvin harvat. Ne jotka ovat kuolleet, olivat tulleet elämässään siihen pisteeseen, missä - kuten rakas lääkäriystävämme sanoo - "On vain parempi vaihtaa vanha, rähjäinen auto ja saada uusi malli, jossa on uuden energian moottori, kaunis sliipattu ja ohut alusta - seksikäs urheiluauto - sen sijaan että yrittää paikata vanhaa." Ja joskus näin on. Joskus näin on. Voi, joskus olette väärinkäyttäneet kehoanne niin kovin. Rakensitte kehonne karman päivinä. Ajatte pikkuista Karma Ghiaa! (Yleisö ja Tobias nauravat kovasti Tobiaksen sanaleikille Volkswagen "Karmann Ghiasta".) Ja sanotaan, ettei enkeleillä ole huumorintajua!

 

Rakensitte tuon kehon vanhoista sopimuksista, vanhoista energioista ja vanhasta, vääristyneestä esi-isien karmasta, mitkä olivat samassa biologisessa muodossa. Tässä on nimittäin jotain - poikkean tässä aiheesta eikä Cauldre halua minun menevän tähän - mutta jotain hyvin mielenkiintoista. Teillä on ihmisluonnossanne asia nimeltä sukurutsa. Teidän ei pitäisi saada lapsia sisarustenne tai serkkujenne tai jonkun vastaavan kanssa, koska siitä tosiaankin aiheutuu tiettyjä biologisia vajavuuksia.

 

Mutta aivan yhtä jos pysytte samassa esi-isien karmamallissa, toisin sanoen palaatte samaan perheeseen aina vain uudestaan, synnytte saman ryhmän kanssa - mihin teillä on taipumusta - siitä on seurauksena jotain vähemmän, mitä pitäisitte kauniina ihmiskehona. On eräänlaista esi-isiltä perittyä sukurutsaa. Haluatteko kauniin kehon? Valitkaa toinen suku seuraavalla kerralla, jos tulette takaisin! (Naurua) Olen aivan vakavissani. Voimme jäljittää tämän kemiallisesti, DNA-tasolta. Kuitenkin haluatte… jäätte ansaan näihin kehoihin ja joskus tulette polulla pisteeseen, jossa on helpompaa vaihtaa se.

 

Kuoleminen on nimittäin itse asiassa hyvin helppoa. Jotkut teistä pelkäävät sitä, pelkäävät kovasti. Juoksette sitä pakoon. Se on helpointa, mitä olette koskaan tehneet. Olette tehneet sitä tuhansia kertoja - jotkut teistä. Kuolette - puhun tässä shaumbrasta, en ihmisistä yleisesti ottaen, jotkut ihmiset ovat hyvin traumatisoituneita - olette tehneet sen hyvin usein, joten pystytte tekemään sen sujuvasti. Teistä tulee itse asiassa ammattikuolijoita (naurua). Teette sen hyvin. Siis… (Tobias naureskelee)

 

Rakas shaumbra, on siis todella paljon harvempia, jotka kuolevat, ja on joitain, joilla itse asiassa on niin paljon rakkautta teitä kohtaan, että he kuolevat. He palaavat takaisin meidän puolellemme, jotta he voivat työskennellä kanssanne. Heistä tuntuu, että on helpompaa auttaa, opastaa teitä tältä puolelta verhoa. He tekevät sen palveluna. Älkää säälikö heitä, älkää olko pahoillanne heidän puolestaan. He tulevat tänne ja sitten jatkavat työskentelemistä kanssanne. Eivät he juokse Kukkien sillalle. He palaavat työskentelemään kanssanne.

 

Osa heidän ihmisyyttään sanoo: "Ei, en halua kuolla." Erittäin harvat ihmiset nimittäin tekevät tuon tietoisen valinnan. Heidän ihmisyytensä sanoo: "En halua", mutta kuten puhuimme aiemmin, on jotain paljon syvempää, jotain paljon kattavampaa kuin mielen ajatukset ja mentaaliset luomukset. On sydämenne halu.

 

Mietitte, kuka opastaa, kuka ohjaa. Oletteko jatkuvassa taistelussa sielunne, todellisen olemuksenne kanssa siitä, mikä teille on parasta? Istukaa kuuntelemaan itseänne. Sen sijaan että teillä on tämä raja-aita itsenne ja todellisen, kokonaisen itsenne välillä, istukaa kuuntelemaan. Mikä on tuo halu? Ja tuolla kallisarvoisella hetkellä kun mieli ei yritä jäsennellä asioita ja luoda odotuksia ja tavoitteita, tuolla hetkellä ihminen ja sielu tulevat yhdeksi.

 

Valintoja ei tehdä pelosta, valintoja tehdään suuren ja puhtaan luomisen vuoksi. Valintoja ei tehdä ainoastaan pikkuihmisen vuoksi, valintoja tehdään kokonaisolemuksesta. Kun valinnat tehdään tällä tasolla - ja silloin odotuksista päästetään irti - kun luovan energian sallitaan virrata kuin tämä suihkulähde, kiertää ja laajentua, silloin näette omien todellisten ja eheiden valintojen ilmentyvän. Ei vain pikkuihmisen, ei vain rajoittuneen mielen. Valinta on paljon suurempi, kuin mitä mielenne tulee koskaan tietämään.

 

Hyvä asia on, että olette kaikki pääsemässä tähän. Kaikki olette nyt pisteessä, jossa mennään pikkuvalintojen tuolle puolen ja tehdään todellisia, henkisiä valintoja. Miten mahtava päivä onkaan olla ihmisenä tällä maan päällä. Miten mahtava päivä onkaan juhlia elämää juuri täällä.

 

Vedetäänpä syvään henkeä yhdessä. Pidän tämän shoudin suhteellisen lyhyenä. Hämmästyttävää!

 

Opettamista elämästä maan päällä

 

Äskettäisessä kokoontumisessamme Hampurissa kerroimme Kuthumin ja Saint Germainin kanssa tästä hämmästyttävästä, uudesta paikasta, jota luodaan. Se on hämmästyttävä. No niin, tietenkin tiedätte, että meillä on uusi maapallo. Uusi maapallo on kuin ihmistietoisuuden kirjasto, säilytyspaikka kaikille informaatiolle, tunteille, aistimuksille ja kokemuksille. Uusi maapallo on paikka, minne monet teistä ovat menneet auttamaan niiden enkeliolentojen opettamisessa, jotka eivät ole koskaan aiemmin olleet maan päällä ja joita nyt alkaa tulla sisään.

 

Menette siis sinne ja kuulen teidän tarinoitanne, luentojanne. Miten monet teistä pitävätkään yöllä tunteja näille uusille olennoille, kristalleille, enkeleille, joita tulee maan päälle ensimmäistä kertaa. Rakastan tarinoidenne kuuntelemista, sitä miten kerrotte heille, millaista on olla ihminen. Ja jos joku siitä tietää, niin te. Jos joku tietää, niin se, jolla on ollut elämiä maapallon alusta saakka - te. Jos joku on pätevä opettamaan uusia tulokkaita, niin te.

 

Monia oppitunteja on käynnissä joka yö. Yritätte auttaa heitä ymmärtämään, millaista on lähteä valokehosta, missä ei ole painoa, ei tiheyttä - kuten tiedätte se on hyvin vapaata - millaista on tulla ihmiskehoon. Ja tiedättekö, siitä huolimatta mistä puhumme keskenämme, siitä kaikesta kiroilusta ja valittelusta huolimatta, mitä kuulen teiltä tästä maan päällä olemisesta, on upeaa katsella, kun nousette ryhmien eteen, seisotte niiden enkelijoukkojen edessä, jotka ovat nyt tulossa maan päälle, ja sanotte: "Ei ole mitään kauniimpaa kuin sielunne meneminen maan päälle. Ei mitään kauniimpaa kuin kokea tiheyttä, katsella luomustenne kukoistamista tässä paikassa nimeltään maa."

 

On hassua kuulla teidän näiden ryhmien edessä puhuvan hienon aterian syömisestä, yrittävän selittää sitä enkelille, jonka ei ole koskaan ennen tarvinnut syödä. Ette selitä sitä sanojen tai mielen avulla, selitätte sitä tunteidenne kautta. Kuulla selittävän, millaista on rakastella toisen ihmisen kanssa. Ja taas kerran, enkeliolennot, me, sulautamme yhteen valokehomme ja sellaista, muttei se ole mitenkään maanpäällistä kokemusta vastaavaa.

 

Kuunnella teidän puhuvan näille uusille tulokkaille auringonsäteiden tunteesta kasvoillanne. He eivät voi käsittää sitä. Puhuvan kävelemisestä luonnossa, kävelemisestä biologian sisällä biologiassa. Ei ole mitään sen vertaista. Minun on naureskeltava joskus, kun palaatte takaisin tuohon "Olen vain alhainen ihminen" -mielentilaan. Se on upeaa, kun kuuntelen teidän puhuvan näillä tunneilla yöllä. Siinä intohimonne tulee esiin. Siinä todellinen rakkautenne elämää kohtaan tulee esiin.

 

Meillä on siis tämä uusi maapallo, ja kuten Saint Geramain äskettäin kertoi ryhmälle, monia muita maapalloja luodaan paraikaa. Tämä jota voitaisiin kutsua alkuperäiseksi maapallokokeiluksi, on osoittautunut niin energeettiseksi paikaksi sielun kasvulle, että monia muita maapalloja luodaan tällä hetkellä. Ajattelette ehkä tämän olevan kummallista niiden kaikkien ongelmien vuoksi, mitä tällä maapallolla on edessään, mutta onko niin todella? Onko niin todella? Onko kenties kyse vain siitä muutoksesta, mitä tämä maailma käy läpi? Tietoisuus on nyt kohonnut riittävästi, että fyysisiltä ominaisuuksiltaan täsmälleen samanlaisia maailmoja luodaan nyt, kenties toisiin ulottuvuuksiin mutta samoin määritelmin. Siinä on paljon ajateltavaa.

 

Jotkut teistä ovat saaneet viime aikoina eräänlaisen kutsun. Juuri kun ajattelitte ylösnousevanne ja olevanne palaamatta koskaan takaisin, saatte kutsun näiltä uusilta maapalloilta, näistä uusista maailmoista. Nekin tarvitsevat opettajia. Nekin tarvitsevat niitä, jotka tuovat sielun siemenen, elämänvoiman siemenen sisään. Miten teillä ei tietoisuuden ja ihmistodellisuuden pioneereina olisi itsessänne pientä osaa, joka haluaa mennä johonkin näistä uusista paikoista?

 

No, en aio mennä siihen nyt. Teen sen ennen lähtöäni. Tulen puhumaan teille jostain sellaisesta, mitä olen tehnyt, mikä on itse asiassa hyvin ainutlaatuista - kyvystä ylösnousta ja edelleen jatkaa itsensä luomista uudestaan ja uudestaan. Se on paljon monimutkaisempaa, kuin miltä se vaikuttaa, mutta tulemme puhumaan siitä. Palataanpa nyt shoudiin.

 

Heräämistalo

 

Hampurin kokoontumisessamme puhuimme uudesta paikasta, jota rakennetaan juuri nyt vain hengenvedon päässä olevaan ulottuvuuteen. Itse asiassa ulottuvuuteen, mikä on hyvin lähellä maapalloa, niin lähellä että jos se tulisi enää yhtään lähemmäs, se olisi aineellinen. Se olisi fyysinen, sellainen kuin teillä on.

 

Tällä hetkellä herää hyvin monia ihmisiä, jotka tarvitsevat paikan, turvallisen paikan. He tarvitsevat keskuksen, kuten sitä voitaisiin kutsua. Meillä on tapana kutsua sitä… aina kun on jokin energiarakennelma tiettyä tarkoitusta varten, kutsumme sitä taloksi. Te kutsutte asuinsijaanne taloksi, mutta enkeliulottuvuuksissa mitä tahansa yhtenäistä energiaa ja tietoisuutta kutsutaan taloksi. On esim. Sanandan talo. On Mikaelin talo. Nämä ovat eräänlaisia keskuksia tai kokoontumispaikkoja. Näitä on monia, monia, monia kaikkialla ulottuvuuksissa, mutta nyt olette luomassa erästä taloa - heräämistaloa - hyvin lähelle maapalloa, mutta se ei aivan ilmenny fyysisenä.

 

Ette rakenna sitä itsellenne. Olette todella päässeet siitä jo yli. Todella. Rakennatte sitä niille, jotka heräävät. Ja kaikkialla maailmassa on miljoonia, miljoonia ja miljoonia, jotka käyvät läpi heräämistään.

 

Olemme puhuneet siitä aiemmin. He tarvitsevat paikan, mikä on läheisessä yhteydessä maan energioihin. Miksi? Koska mennessään toisiin ulottuvuuksiin unitilassaan, unimaailmassaan, heidän on vaikeaa tuoda yhtään tuota energiaa tai tietoisuutta maan päälle. Kun he menevät "ulos" yöllä, he vaeltelevat toisiin ulottuvuuksiin ja sitten unohtavat kaiken tullessaan takaisin. Tiedätte, millaista se on. Olette tulleet nyt paljon paremmaksi tuomaan tuota olemusta mukananne. Tiedän, että valitatte unitilanne häiriintymisestä, mutta osasyy siihen on, että tuotte tuon olemuksen paketteja asioiden suuremmasta kuvasta.

 

Niin, olette shaumbrana työskennelleet viime vuosien aikana toisten olentojen kanssa - fyysisten ja ei-fyysisten - luodaksenne tämän heräämistalon. Se on paikka, minne hyvin pian ihmiset kaikkialta maailmasta voivat mennä. Niin lähellä maapallon energeettistä rakennetta, niin lähellä, että jopa ollessaan täysin tietoisessa tilassaan ihmisenä maan päällä, he voivat tuoda sisään tätä informaatiota, tämäntyyppistä parannusta, tätä yhdistymistä.

 

Olemme tehneet töitä sen parissa jonkin aikaa ja tänään haluaisin viedä teidät sinne ryhmänä. Kuthumi tuo bussinsa maisemiin. (Naurua) Hän muuten vei Hampurissa olleet Arcturus-matkalle 40 valovuoden päähän, mutta hänellä on hyvin nopea bussi, joten tämä ei ole ollenkaan pitkä matka. Sanomme tämän vitsaillen ja vertauskuvallisesti, mutta kutsumme teitä laajentamaan tietoisuuttanne meidän kanssamme tänään, sillä haluaisimme viedä teidät heräämistalon suuriin ennakkoavajaisiin. Teidän energianne on mukana ja kovasti osallisena siinä.

 

Ennen kuin lähdemme, halusin huomauttaa muutamista asioista. Tämä on kuvittelun ja tietoisuuden rakentama paikka. Tämä on halun ja rakkauden rakentama paikka. Tämä on paikka, missä te kaikki sanoitte: "Haluan toisten hyötyvän niistä kokemuksista, mitä olen käynyt läpi elämässäni maan päällä." Olette lisänneet energianne tämän paikan rakenteeseen, sisustukseen ja energeettiseen toimintaan. Olette osa tätä.

 

Sanoitte, että haluatte toisten ihmisten heräämisen olevan tasaisempaa, heidän löytävän itsensä, "minä olen" -olemuksensa kokematta yhtä monia umpikujia, pimeitä kujia, demoneja ja hirviöitä. Niinpä olette auttaneet tämän paikan tekemisessä. Sanoitte, että ette halua heräävien käyvän läpi sitä fyysistä traumaa, mikä joillakin teistä on ollut - erityisesti henkistä traumaa - joten autoitte tämän paikan luomisessa.

 

Se avataan virallisesti tasan vuosi kvanttihypystä. Se avataan 19.9. Tällä hetkellä loppu… Tämä on hyvin todellista, shaumbra, Teille on joskus vaikeaa erottaa kuvittelua siitä, mitä kutsutte todelliseksi. Mutta ne ovat sama asia. Niillä on vain erilaiset ominaisuudet sen mukaan, onko se täällä fyysisellä maapallolla vai ei-fyysisyydessä. Mutta se on hyvin, hyvin todellista.

 

No niin, kuten sanoin, se avataan virallisesti 19.9. ja se sattuu olemaan sama päivä, jolloin uusi nettisivustonne avautuu. Meidän on nyt sanottava rakkaalle ystävällemme, Michelle MacHalelle, olet tehnyt töitä tässä projektissa, tässä uudessa nettisivustossa, Ajatteletko, että kyse on vain informaatiosta, ohjelmoinnista, ohjelmista ja näistä muista asioista? Ajatteletko, että kyse on vain siitä, mitä näet ruudulla edessäsi? Ei lainkaan. Yritit saada sen valmiiksi esiteltäväksi tänään, saadaksesi sen suoraan lähetykseen. Päivämäärä ei toiminut. Sen on tarkoitus olla 19.9.

 

Se ei nimittäin ole vain nettisivusto, se on portaali uuteen heräämistaloon. Shaumbra-energia on hyvin vallitsevana siellä ja kun joku teistä menee tälle uudelle shaumbra-nettisivustolle, näette asioita ruudulla. Näette erilaisia aihealueita, mutta todellisuudessa se on portaali heräämistaloon.

 

Vedetäänpä siis syvään henkeä. Mennään Kuthumin bussiin…

 

(Tauko)

 

…ja annetaan energiamme laajentua tähän paikkaan.

 

Jotkut teistä kysyvät, kun alamme lähteä sinne: "Entä sitten Shaumbra-huoltokeskus?". Se on edelleen olemassa, se on teitä varten. Se on teitä varten. Mutta tämä heräämistalo on kaikkia niitä ihmisiä varten, jotka käyvät läpi tätä prosessia, jotka käyvät nyt läpi tietoisuuden yhdistymistä.

 

Kun pysähdymme… käyttäkää kuvitteluanne. Antakaa mennä. Älkää tunteko olevanne typeriä käyttäessänne kuvitteluanne. Se on yksi tärkeimmistä työkalusta, joita teillä on.

 

Kun pysähdymme tämän tietoisuuden heräämistalon eteen, kamppailette nähdäksenne, miltä se näyttää, ja on yksi uuden tietoisuuden ominaisuuksista, kuten tiedätte, että se muuttuu jatkuvasti. Joillekin teistä se näyttää smaragdikaupungilta. Joillekin se näyttää kauniilta huvilalta järven rannassa, koska se on sitä. Jotkut teistä eivät saa mitään kuvaa, ja se on sopivaa.

 

Jos ette saa kuvaa siitä, miltä tämä heräämistalo näyttää ulkopuolelta, menkää eri tasolle. Menkää tuntemusten eri tulkitsemistapaan. Teidän ei tarvitse nähdä sitä. Antakaa itsenne vain tuntea se. Älkää yrittäkö päättää, miten korkeita puut ovat, miten korkea aita on. Antakaa itsenne vain tuntea se. Kenties se on vieläkin voimakkaampi työkalu, kuin kyky visualisoida.

 

Kun kohta menemme sinne sisään, pyydän teitä ottamaan kengät pois jalasta. Pyydän teitä ottamaan kengät jalasta! (Yleisö ottaa kengät jalasta.)

 

Miksi pyydän teitä ottamaan kengät jalasta? (Linda sanoo "nähdäksesi, otammeko". Tobias naureskelee.) Ja nekin teistä jotka katselevat tai kuuntelevat suorana, teidät päästetään sisään vain, jos otatte kenkänne pois. Se on symbolista. Se on symbolista, koska nimittäin kengät, jota olette käyttäneet jaloissanne, jotka ovat kuljettaneet teitä polulla - niissä on energiaa ja likaa menneisyydestänne. Ja kun menemme heräämistaloon, pyydätte oppilaitanne - voi, tulette viemään heitä sinne - ottamaan kenkänsä pois symbolisena eleenä siitä, että päästetään irti menneisyydestä, siitä polusta jota he ovat kulkeneet. Kyse ei ole siitä, että kannamme huolta heräämistalon sotkeutumisesta. Olette aloittamassa alusta.

 

Kun astutte heräämistaloon, pyydämme teitä vetämään syvään henkeä. Vetäkää syvään henkeä, ei ainoastaan tämän taloulottuvuuden olemuksen kutsumiseksi, mitä olette auttaneet rakentamaan. Kyse on myös energiavirtauksen sallimisesta. Pyydätte oppilaitanne vetämään syvään henkeä, koska monet heistä ovat järkytyksen, ahdistuksen ja mahdollisesti elottomuuden tilassa saapuessaan. Tämä on paikka, jota voitte käyttää koska tahansa opettajana, oppaana tai parantajana, koska olette auttaneet rakentamaan tämän.

 

Kun pyydätte heitä vetämään syvään henkeä, se auttaa saamaan energian taas virtaamaan. Se auttaa helpottamaan sitä ahdistusta ja joskus paniikkia, missä he ovat - se saa heidät takaisin nyt-hetkeen.

 

Seuraava askel kun astumme tähän heräämistaloon, on juoda vettä. Siellä on paljon vettä. Ette edes tarvitse täällä lasia. Vain juokaa vettä, koska vesi on ihme, kuten olemme aiemmin kertoneet. Vesi sellaisena kuin tunnette sen - luulette sen olevan vain kirkasta ainetta, useimmiten kirkasta, mitä laitatte lasiin ja juotte - mutta veteen liittyy paljon muutakin. Se sisältää uutta energiaa. Se sisältää energian perusolemusta. Ja kun juotte sitä, se on sen tunnustamista, että täytätte itseänne, omaa suihkulähdettänne, kuten puhuimme alussa. Täytätte sitä elämänvoimanenergialla. Kyse on siis symbolisesta eleestä. Kuvitelkaa siis juovanne vettä.

 

Katsellaanpa täällä heräämistalossa vähän ympärillemme, koska monet, monet ihmiset tulevat tänne. Monet teistä opettavat heitä. Monet teistä tuovat asiakkaitaan tänne yksilöllisesti. Tämä on suunniteltu ja rakennettu valaistukseltaan sopivista energioista, koska valaistuksella ja värillä on erittäin tärkeitä ominaisuuksia.

 

Tämä on luotu hyvin erityiseksi ääniltään. Meillä ei täällä ole kuulutusjärjestelmää tai elektroniikkaa. Emme tarvitse niitä. Mutta saleissa ja huoneissa lähetetään ääniä. Kun tuotte asiakkaitanne tänne, ketä tahansa ihmisiä joita opastatte ja opetatte, heidän kuulemansa äänet ovat ainutlaatuisia heille - erityisiä. He ovat eräänlaisessa resonanssissa, mikä luo turvallisen tilan. Ääni ja hengitys ovat kaksi tärkeintä asiaa turvallisen tilan aikaansaamisessa.

 

Se mitä kuulette tai tunnette, on ainutlaatuista teille itsellenne, joten älkää odottako heidän kuulevan tai tuntevan samaa resonanssia. Se on ainutlaatuinen heille. Mutta se on asetettu auttamaan heitä saattamaan itsensä takaisin tasapainoon.

 

Kun katselemme ympärillemme tässä heräämistalossa, se voi muuttua nyt, kuten tapahtuu monilla teistä - koko, värit, huoneiden sijainti, ehkä huoneita ei ole ollenkaan. Älkää yrittäkö ajatuksissanne määritellä, millainen sen pitäisi olla. Antakaa itsenne virrata sen kanssa. Olette rakentaneet sen loistavista energioista.

 

Kun siis tuotte asiakkaitanne tänne - tällaisella kuvittelumatkalla mitä parhaillaan teemme tai sitten teette sen sielulta sielulle -tasolla heidän kanssaan - mutta tuodessanne heitä tänne, annatte heille turvallisen tilan. Se antaa tilaisuuden parantua, transformoitua, löytää.

 

Olette heidän oppaanaan täällä. Autatte heitä ymmärtämään joitain asioita, joita tällä heräämistalossa on. Autatte heitä ymmärtämään, että he voivat olla täällä turvallisessa tilassa. He voivat päästää irti. Heidän ei tarvitse kantaa huolta hyökkäyksistä. Heidän ei tarvitse kantaa huolta siitä, että joku varastaa heidän energiaansa. Heidän ei tarvitse kantaa huolta sen vanhan polun seuraamisesta, mitä he ovat seuranneet. Täällä he todella tulevat huomaamaan, että kaikki energia etsii ratkaisua - ja löytää sen.

 

Se on luonnollinen prosessi. Tätä prosessia ette pakota mielen avulla. Tätä prosessia ette pakoa tahdon avulla. Kaikki energia etsii ratkaisua ja löytää sen. Jos ihminen istuu turvallisessa tilassa - istuminen on vertauskuva - vetää syvään henkeä, päästää irti kamppailemisesta, hallinnasta ja odotuksista, jos hän vajoaa itseensä ja antautuu sille, kuka hän todellisuudessa on - ei jollekin ulkopuoliselle Jumalalle…

 

Rakas Jumala, se on aiheuttanut monia ongelmia menneisyydessä. Ulkopuoliselle Jumalalle antautuminen aiheuttaa energeettisen yhteentörmäyksen, saa järjestelmänne - koko järjestelmänne: biologian, mielen, hengen ja gnostin - joko sulkeutumaan tai aiheuttaa suuren yhteentörmäyksen. Kun antaudutte jollekin, jota ette edes tunne tai ymmärrä, antaudutte periaatteessa "ei-millekään", tavallaan sulatte. Järjestelmänne ihmettelee, mikä helvetissä on vialla.

 

Mutta kun antaudutte itsellenne, omalle Jumalallenne, sisäiselle "sinulle" ja vain sallitte luonnollisen prosessin tapahtua, keho alkaa parantaa itseään. Kuten olemme puhuneet standarditeknologiassa, se parantaa itsensä. Mieli hiljenee ja hiljentyessään se alkaa palata takaisin tasapainoon. Henki tuntee olevansa tervetullut aloittamaan yhteyden muodostamisen ja yhdistymisen ihmisosaansa. Ja tämä kaikki voi tapahtua tässä turvallisessa tilassa.

 

Kun te tai asiakkaanne tulette tähän heräämistaloon, tässä turvallisessa tilassa ei ole mitään menetelmiä. Ei ole mitään terapioita. He eivät ota mukaan kilikellojaan, öljyjään tai kristallejaan. He eivät ota mukaan mitään noita häiriötekijöitä. Vain he itse. He ennen kaikkea päästävät irti - tulette näkemään tämän, teidän ei tarvitse kertoa heille, he oivaltavat sen -  ajasta, ensimmäisenä he päästävät tässä heräämistalossa irti ajasta. Ajasta.

 

Aika

 

Aika on yksi tiukimmista uskomusjärjestelmistä. Se luo lineaarisen polun, jonka ansassa ihmiset sitten tuntevat olevansa. Kun ihminen on hyvin syvällä ajassa, hän tuntee olevansa sen vankilassa, sen ansassa. Riippumatta siitä uskooko hän reinkarnaatioon vai ei, hän uskoo menneisyyteen. Ja kun ihminen uskoo menneisyyteen, hän uskoo, että se jatkuu tulevaisuuteen.

 

Kun siis tuotte asiakkaanne tai sen, joka kanssa työskentelette, tähän heräämistaloon, yhtäkkiä hän alkaa saada kummallisia aistimuksia. Hän mainitsee jotain sellaista teille kuin "Aika näyttää hyvin hämmentävältä nyt elämässäni. Olin ennen erittäin hyvä seuraamaan aikaa ja nyt en ole siinä ollenkaan hyvä." Muistatteko, kun kävitte tätä läpi? Muistatteko, kun jokin sisällänne sanoi, että todellisessa heräämisprosessissa päästätte irti aikakäsitteestä? Se on yksi aivan ensimmäisiä asioita, joka lähtee.

 

Menneisyys ei ole mitään muuta kuin kokemus, mutta ajan uskomusjärjestelmässä siitä tulee kuitenkin myös tulevaisuus. Muistatteko, kun sanoin teille, että tulevaisuus on parannettu menneisyys.

 

Kun asiakkaanne, ystävänne, ne joita opastatte, alkavat päästää irti ajasta, hekin alkavat ymmärtää, että tulevaisuus ei ole kohtalo. Useimmat ihmiset tällä hetkellä uskovat, että tulevaisuus on päätetty ja heillä on hyvin vähän sanottavaa sen osalta. He uskovat - myös jotkut niistä joita kutsuisitte valaistuneiksi olennoiksi, aikanne suuriksi filosofeiksi ja kirjoittajiksi - että tulevaisuus on jo puolittain luotu. He uskovat, että heitä varten on jo luotu polku tai he ovat jo luoneet sen, mutta näin ei ole. Tässä heräämistalossa he alkavat ymmärtää, että tulevaisuus on vain mahdollisuus ja mahdollisuudet ovat asioita, joita he kuvittelevat.

 

Hyvin usein ihminen pelkää tulevaisuutta, koska se on luotu menneisyydestä. Hän pelkää mahdollisuuksia, koska hän näyttää vetävän puoleensa kaikkein dramaattisimpia, vakavimpia mahdollisuuksia. Koska jos hän on pelon ja draaman tilassa, jos hän on epävarma itsestään, sitä tulevaisuuden mahdollisuutta kohti häntä vedetään. Hän ei näe toisia mahtavia mahdollisuuksia, jotka ovat hänen ulottuvillaan.

 

Tulevaisuus on täysin auki, mutta se harvoin näyttää siltä, koska hän on seurannut lineaarista karmapolkua. Aivan kuin teilläkin, huominen voisi muuttaa yhtäkkiä suuntaa. Huominen voisi avautua paljastamaan teille suuren, uuden tietoisuuden, jos sinne valitsette menevänne.

 

Asiakkaanne siis alkavat päästää irti uskosta aikaan ja se on ensimmäinen askel.

 

Käymme läpi muutamia muita heräämistalon ominaisuuksia, kun pidän työpajani Ateenassa, Kreikassa. Hyvin erityisestä syystä haluan tehdä sen siellä. Informaatio jaetaan tietenkin shaumbran kanssa. Tämä heräämistalo on kaikkien käytettävissä, kenen tahansa teistä. Voitte mennä sinne itsekin. Teidän ei tarvitse vain viedä sinne asiakkaitanne, niitä joita opastatte siellä. Voitte mennä sinne itse. Autoitte sen rakentamisessa.

 

Sanotte: "Tobias, miten todellista tämä on? Onko kyse vain yhdestä tarinasta? Onko tämä vertauskuva?" Kerron teille, miten todellinen se on. Tämän hetken ja seuraavan shoudin välillä on jotain, mistä tulette hyvin tietoiseksi, joka liittyy rakentamiseen, koska autoitte tämän paikan rakentamisessa. Se avautuu vain viikon, parin kuluttua. Se avautuu uuden nettisivuston avautumisen kanssa - uusi portaali heräämistaloon. Teillä tulee olemaan elämässänne jotain - te luotte sen, me emme saa sitä tulemaan luoksenne - joka saa teidät nauramaan ja sanomaan: "Aa, tästä Tobias puhui." Tulette ilmentämään todellisen, fyysisen esimerkin, millä on tekemistä rakentamisen kanssa.

 

Joillakin teistä tyhjenee rengas, kun ajatte naulan yli. Kiroatte sitä, että autonne rengas on juuri tyhjentynyt. Mutta kun katsotte tarkemmin ja näette tuon naulan, haluan teidän nauravan makeasti. Se on oma tapanne kertoa itsellenne - emmekä me tee sitä, te kerrotte itsellenne - että tämä on todellista. Se on yhtä todellista kuin todellisuus, jossa olette nyt.

 

Saatatte vahingossa törmätä kuorma-autoon, ja kun katsotte, mikä kuorma-auto se on, niin se on rakennusyhtiöstä. Ei tietenkään mitään vakavia vahinkoja, vain pikkutöytäisy, pikkumuistutus.

 

Jokin työkalu saattaa pudota jalallenne (naurua) ja kun kiroillen hypitte pidelleen jalkaanne, nauratte makeasti sanoen: "Nyt tiedän sen olevan todellista."

 

Annatte itsellenne tämän lahjan. Olette tehneet tätä pitkän aikaa. Teillä oli tapana pyytää aina Jumalaa antamaan teille merkin. Tiedän, miten paljon olette tehneet sitä. Se on kamala asia, mitä ihmiset tekevät, koska he eivät tunne Jumalaa, mutta kuitenkin he rukoilevat ja haluavat jotain merkkiä Jumalalta. Jumala on täällä ja te menette tuonne jonnekin ja sitten se ei ilmesty esiin, ei tule mitään merkkiä. Sitten opitte olemaan luottamatta Jumalaan. Kun opitte olemaan luottamatta Jumalaan, todellisuudessa opitte olemaan luottamatta itseenne.

 

Mutta nyt te annatte itsellenne merkin, ja se tulee tyhjästä teidän todellisuuteenne ja sitten sanotte: "Tämä heräämistalo mitä olen auttanut rakentamaan toisia ihmisiä varten ja minne voin mennä oppaana, terapeuttina, opettajana, on todellinen." Se on todellinen. Tuskin maltan odottaa kuulevani tarinoitanne. Minusta olisi ihanaa, jos jakaisitte niitä.

 

Tämä on siis juttelumme olemus tänään. Tämä päivä on liittynyt uusiin luomuksiin - musiikkiin, elokuviin ja kaikenlaisiin asioihin, joiden kanssa shaumbra tulee esiin (suom. huom. ennen kanavointia olleessa osuudessa). Mutta jokainen teistä on ollut mukana heräämistalossa.

 

Ja sanotte: "Miten pian, miten pian se ilmentyy maan päälle? Miksi sen täytyy olla toisessa ulottuvuudessa?" Aa, shaumbra, olette pelissä yhden askeleen edellä. Sekin tulee pian.

 

Vedetään siis syvään henkeä tuntien tämän kauniin paikan olemusta, jonne tulevat ne ihmiset jotka käyvät läpi heräämisprosessia, jossa jatkatte opetustanne, auttamistanne. Juhlitaanpa sitä, että tämä heräämistalo avataan vain lyhyen ajan päästä. Viimeistelemme sitä nyt ja pian teillä on sinne vapaa pääsy.

 

Vetäkää syvään henkeä… (tauko)

 

…ja palatkaa nykyhetkeenne. Mikään ei vedä vertoja nykyhetkelle. Toiset ihmiset jotka käyvät läpi heräämistä - sitten kun he oppivat päästämään irti aikauskomuksesta ja aikaharhasta, he oivaltavat, miten arvokas tämä hetki on, sillä tässä hetkessä te olette olemassa, tässä hetkessä te luotte mahdollisuutenne ja tässä hetkessä te yhdistätte kaikki kokemuksenne menneisyydestä.

 

Ja niin se on.

 

- - - - - - - - -

 

Geoffrey Hoppe eli Cauldre esittää Crimson Councilin Tobiasta Golden Coloradossa. Tobiaksen tarina, Raamatussa olevasta Tobin kirjasta, löytyy Crimson Circlen nettisivuilta osoitteesta www.crimsoncircle.com. Tobias-aineistoa on tarjottu veloituksetta valotyöntekijöille ja Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 saakka, jolloin Tobias sanoi ihmiskunnan siirtyneen tuhon mahdollisuuden ohi Uuteen Energiaan.

 

Crimsom Council on maailmanlaajuinen verkosto ihmisenkeleitä, jotka ovat ensimmäisien joukossa siirtymässä Uuteen Energiaan. Kun he kokevat ylösnousemustilan iloja ja haasteita, he auttavat muita ihmisiä näiden matkalla jakaen, välittäen ja opastaen. Yli 50.000 vierailijaa tulee Crimson Circlen nettisivuille joka kuukausi lukemaan viimeisintä aineistoa ja keskustelemaan omista kokemuksistaan.

 

Crimson Circle kokoontuu kuukausittain Deneverissä, Coloradon alueella, missä Tobias esittää viimeisintä tietoa Geoffrey Hoppen kautta. Tobias sanoo, että hän ja muut taivaallisesta Crimson Circlestä itse asiassa kanavoivat ihmisiä. Tobiaksen mukaan he lukevat meidän energioitamme ja kääntävät meidän oman informaatiomme takaisin meille niin, että voimme nähdä sen ulkoapäin samaan aikaan, kun koemme sen sisällä. ”Shoud” on kanavoinnin se osuus, missä Tobias astuu sivuun ja Geoffrey Hoppe kanavoi suoraan ihmisten energiaa.

 

Crimson Circlen kokoontumiset ovat avoimia ja yleisiä. Crimson Circle saa runsautensa (varallisuutensa) ympäri maailmaa olevien Shaumbrojen avoimen rakkauden ja lahjojen kautta.

 

Crimson Circlen perimmäinen tarkoitus on palvella ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka kulkevat sisäistä henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole julistustehtävä. Pikemminkin sisäinen valo tulee johtamaan ihmisiä sinun ovellesi myötätuntoa ja välittämistä varten. Tulet tietämään, mitä tehdä ja mitä opettaa sillä hetkellä, kun joku ainutlaatuinen ja kallisarvoinen ihminen, joka on juuri aloittamassa ”Miekkojen Sillan” matkaansa, tulee sinun luoksesi.

 

Jos luet tätä ja tunnet totuuden ja yhteyden tunteen, olet todellakin Shaumbra. Olet opettaja ja ihmisopettaja. Salli jumaluuden siementen kukoistaa sinussa tänä hetkenä ja kaikkina tulevina aikoina. Et ole koskaan yksin, sillä perhettä on ympäri maailmaa ja enkeleitä sinua ympäröivissä ulottuvuuksissa.

 

Ole hyvä ja jaa vapaasti tätä tekstiä epäkaupalliselta pohjalta veloituksetta. Ole hyvä ja ota mukaan tieto kokonaisuudessaan, tämä lopputeksti mukaan luettuna. Kaikki muu käyttö pitää olla Geoffrey Hoppen (Golden, Colorado) kirjallisesti hyväksymää. Katso yhteystiedot sivuilta http://www.crimsoncircle.com.