A CRIMSON CIRCLE (BÍBOR KÖR) ANYAGOK

Szabadság SOROZAT: 6. SHOUD: „Beragyogott, Fénybe fordult álmok” - Adamus közreműködésével, Geoffrey Hoppe csatornázásábann

Elhangzott a Bíbor Körben,

2013. március 2-án
www.crimsoncircle.com

Nyomtatáshoz:
klikkeljen ide
A PDF File letöltéséhez: klikkeljen ide (hamarosan)

Vagyok, Aki Vagyok, a Szeretett St. Germain.

Vagyok, Aki Vagyok, a Szuverén Birodalom Adamusa.

És Vagyok, Aki Vagyok, Önmagam Örökkévaló JHWH-ja.

Gyakran Adamusként jövök el hozzátok, aki egy olyan csiszolat, aki kifejezetten a Shaumbrák számára került megteremtésre, mindazoknak, akik felébredett, testben élő Mesterekké válnak. Adamus mindössze egy része a megnyilvánulásomnak.

Én Vagyok a Szeretett St. Germain. St. Germain az a csiszolat, aki sok-sok életet leélt a Földön, és a tiétekhez hasonló tapasztalásokon ment keresztül, és aki összevegyítette mindezeket a tapasztalásait a St.Germain név alatt.

Én Vagyok Önmagam Örökkévaló JHWH-ja, ami az a név, ami szavakkal kimondhatatlan. Nem azért, mert annyira szentséges lenne, hanem azért, mert ez a név valójában egy rezgés, egy rezonancia, a szív maga. Nem lehet emberi szavakba foglalni, ahogy emberi hangba sem. Én Vagyok ez a JHWH, azok a szavak, amit nem lehet kimondani, mindössze érezni lehet.

Mindezek a dolgok vagyok, pontosan úgy, ahogy ti is.

Rendszeres összejöveteleinken az Adamus csiszolatot érzitek, aki mindössze egy része az Én Vagyok-ságomnak. (A kezébe vesz egy üveggömböt, amiben buborékok vannak)

Képzeljétek most el egy pillanatra, hogy ez a gömb képviseli a Lelket, és azt is, hogy amikor a fény rávetül bármelyik részére, akkor bevilágítja azt a részt. És ez a bevilágított rész Adamus, aki minden hónapban eljövök hozzátok és beszélek veletek, ahogy ezt oly gyakran álmaitokban is megteszem, ahogy a félelmeitek és aggodalmaitok közepette is. Ez a rész Adamus.

De ha egy kicsit közelebbről is szemügyre veszitek ezt a gömböt, akkor láthattok egy másik csiszolatot, ragyogó fényt is, aki pedig St.Germain. St. Germain az, akivel sok-sok életen át együtt utaztatok. St. Germain energiája volt az, aki kezdetben elhozott benneteket ehhez a dologhoz, amit Shaumbrának, Bíbor Körnek neveztek. Annak ellenére, hogy Tóbiás beszélt hozzátok tíz éven át, mégis St. Germain energiája volt az, ami idevonzott benneteket.

És ha teljes egészében rátekintesz erre a gömbre, akkor ez maga az Örökkévaló JHWH, az Én Vagyok, ami szavakkal kimondhatatlan, de mégis mindig Jelen van. És ti is ezek vagytok. Ez a gyönyörűséges Éned, és jelenleg egy aspektus be van világítva, egy fénysugár beragyogja ezt az aspektust, aki nem más, mint az a név, ami az elveszett jogosítványodon áll. ( kisebb nevetés, mert egy korábban Linda által elmesélt történetre utal itt) Tehát erre az aspektusra vetül most a fény, de tudtátok, hogy van egy másik nevetek is? Ami nem más, mint az összes földi életetek kulminációja, betetőzése, aki egy másik aspektus.

Használom itt az aspektus és a csiszolat szavakat, mert mind a kettő mást jelent. Azt mondom, hogy én egy csiszolat, egy arculat vagyok. Adamus a Lelkem Örökkévaló JHWH-jának egy csiszolata vagy arculata. És amikor rátok pedig aspektusként hivatkozok, akkor ezalatt ezt az emberi megnyilvánulásotokat értem, amiben jelenleg tartózkodtok. Ezt az emberi aspektust értem alatta, aki azért van itt, hogy felébredjen, és beintegrálja az összes életed összes múltbéli tapasztalását. Ez az emberi aspektus – és azért nevezem aspektusnak, mert amíg be nem integrálódik a Teljességbe, az Egészbe, a Lélekbe – addig nem más, mint egy aspektus. De amikor beintegrálódik, akkor már csiszolattá, teljessé válik.

Akkor hogyan is jut el valaki az aspektus létből a saját csiszolatainak, a Lelke megnyilvánulásainak a felismeréséig? Erről a múlt hónapban beszéltünk – az együttérzéssel. Az együttérző pszichológiával. Önmagad szeretetével. Önmagad szeretetével.

Bármennyit is tanulsz, bármilyen keményen is dolgozol, végeredményben csakis önmagad szeretete fog elhozni a Saját Én Vagyok-ságodba. Ez nem arról szól, hogy milyen sokat tudsz, hogy milyen sok pénzed van, vagy hogy hány spirituális rituálén vettél részt – csakis önmagad szeretete fog eljuttatni ehhez a teljességhez. És ez egészen egyszerűen a magad iránt érzett együttérzésedet, önmagad elfogadását és szeretetét jelenti. Pont. Semmi mást nem kell ehhez tanulmányoznod. Semmi mást nem kell ehhez elérned. Semmi mást nem kell ehhez megvenned, vagy elcserélned. Ehhez egészen egyszerűen önmagad szeretete kell, és ami talán egyben a lehető legnehezebb dolog, amit valaha is megteszel.

Lélek-edény

A Lélek pontosan ilyen, mint ez a szépséges gömb. A Lélek üresen érkezik – kezdetben üres. Egy edényhez hasonlatos. Egy edény, ami arra vár, hogy befogadja önmagát, ami arra vár, hogy beteljesítse az összes potenciált – a potenciálok pedig olyanok, mint az ebben a gömbben látható buborékok. A Lélek egy üres edény, és egyszerűen csak meg akarja ismerni magát, ezért aztán létrehozza ezeket az aspektusait, amik végül csiszolattokká, arculatokká válnak. És ezek az aspektusok a saját megélt tapasztalásaik által elkezdik megtölteni ezt az üres edényt tapasztalással és tudással, bölcsességgel és szeretettel.

Ez a kezdetben üres edény, elkezd megtöltődni potenciálokkal, de ezek a potenciálok még nem kerültek megélésre és megtapasztalásra. Tehát üres, és a Léleknek az a vágya, hogy megtöltse magát a saját potenciáljaival és élményeivel, és megismerje a saját Én Vagyokságát. És ezt nem tudja megtenni a Szellemen át. Nem tudja ezt megtenni egy másik létező által, annak ellenére, hogy megpróbálta. Mindössze a saját potenciáljai megtapasztalásával képes erre.

És amikor az edény megtelik, amikor beleérzett a saját potenciáljaiba, és olyan sokat megtapasztalt, megélt belőlük, amennyit csak akart, és még azokat a potenciáljait is átérezte, amiket soha nem tapasztalt meg a fizikai valóságban, akkor teljessé, tisztává, kristályossá és beteljesültté válik. És ez az Én Vagyok.

És ebben az Én Vagyok állapotban ez az edény, ez a Lélek megismeri magát az összes létező tudáson túl, és soha többé nincsenek se kétségei, se kérdései. Megismeri önmaga összes csiszolatát, arculatát, és ekkor felteszed a kérdést: -Ezen túlmenően is folytatódik a tapasztalás? – Igen, folytatódik, de ez már nem olyan, mint az emberi tapasztalás. Továbbra is megtapasztalja önmaga szeretetét, mert csak erre van szüksége, csak ezt akarja, és csak erre vágyik.

Amikor az edény megtelik, teljessé válik, akkor továbbra is szerelembe esik önmagával minden egyes lélegzetével, minden egyes pillanatban, feltételek nélkül, kétség nélkül, és mindenképpen szégyen nélkül. Továbbra is folytatódik önmaga szerelme, mert ez a létező legnagyszerűbb dolog mindenek felett.

Én, a Vagyok, Aki Vagyok minden egyes nap szerelembe esek önmagammal.

És drága barátaim, micsoda megtiszteltetés számomra, hogy veletek lehetek. Hogy figyelhetlek benneteket, ahogy magatokra veszitek az aspektusaitokat, a kihívásaitokat, a tapasztalásaitokat, és mindezeket bölcsességgé pároljátok, behozzátok őket a Lélekbe, az Én Vagyok csiszolataiba, aki Örökkévaló. Örökkévaló.

Adjátok körbe egymásnak ezt a gömböt, érezzétek, nézzetek bele! (Odaadja valakinek a gömböt, hogy adja körbe a közönség között)


Áttekintés


Akkor kezdjük a mai napot egy áttekintéssel! Ehhez szükségünk lesz a táblára.

LINDA: Hova tegyem?

ADAMUS: Észre fogtok venni egy váltást - remélhetőleg kegyelemben – egy váltást Adamus, St.Germain és a Vagyok, Aki Vagyok között.

Akkor most végezzünk egy áttekintést! Most egy páran azt mondjátok – hogy ti olvassátok a Shoud-okat, eljöttök a tanfolyamokra – és azt mondjátok: - Semmi újat nem kaptam ez alkalommal! – Ezért amikor azt mondom, hogy áttekintést fogok végezni, akkor azt gondoljátok: - Ó, azt hittem valami újat fogunk tanulni! – És Adamus erre azt feleli: - Miért is végeznénk egy áttekintést? (kisebb nevetés) Amíg meg nem értjük, addig újra meg újra áttekintéseket fogunk végezni.

Azért végzünk áttekintést, mert annyira könnyű – olyan nagyon könnyű – beleveszni a dolgok sűrűjébe. Benne tartózkodtok ebben az elképesztően pszichés gravitációban. A gravitáció – a Föld fizikai gravitációja – semmi ennek a valóságnak a pszichikus gravitációjához képest. Nagyon könnyű eltévedni, elfelejteni azt, hogy miért is vagy itt, és nagyon-nagyon könnyű belemenni a mintáidba, a valószínűségeidbe, a potenciáljaid megélése helyett!

A Spirituális (Angyali) Családok

Akkor menjünk vissza ma a kezdetekhez! A kezdetekhez. Kezdjük a Spirituális Családotokkal! Szeretnél a táblára írni?

LINDA: Örömmel.

ADAMUS: Ez az első számú a listán – a Spirituális Családok, az Angyali Családok, amik nagyon régre nyúlnak vissza. Olyannyira régre, hogy már el is feledkeztetek róla. Már a Spirituális Családod nevére sem emlékszel, pedig kivétel nélkül mindannyian egy Spirituális Családból érkeztetek. Ha ők nem lennének, akkor most ti sem lennétek itt.

A Spirituális Családod nevében vagy itt. Azért jöttél ide, hogy segíts megoldani vagy felszabadítani a beragadt, megrekedt energiákat. Ezért is van az, hogy még mindig a megrekedt energiák felszabadításával vagy elfoglalva. A Spirituális Családod nevében érkeztél ide abból a célból, hogy eljuss valaminek a bölcsességéig, amit majd megoszthatsz velük, hogy az felszabadíthassa őket.

Ebben a SHoud-ban a szabadságról beszélünk – az ember szabadságáról – de valójában igazából a Spirituális Családotok szabadságáról van itt szó. Úgyis lehetne fogalmazni, hogy ők otthon vannak, és ott várakoznak. Az energiájuk és a tudatuk rögzült. Rád várnak – igen, rád – arra, hogy keresztülmenj az életeiden, és megtanuld kitisztítani és megmozdítani az energiákat, és hogy megtanuld szeretni magad. Mert így fogsz valódi Szabvánnyá válni.

A Spirituális Családodban – és itt most emberi szavakat fogok használni – a létező legmagasabb rangban voltál. Nem csoport vezető voltál, nem az volt a legrangosabb dolog akkoriban. És határozottan nem is vallási vezető voltál – mivel a Spirituális Családok nem is rendelkeztek ilyennel. A lehető legmagasabb rangban a tanítók voltak. A tanítók magasabb helyen voltak, mint a vezetők, az udvartartások, a bíróságok és az összes létező hierarchia – a tanítók álltak az élen. Miért van ez így? Azért, mert a tanító valódi meghatározása az, aki lehetővé teszi magának, hogy elutazzon az ismeretlenbe, oda, ahol még se angyal, se ember nem járt korábban. A tanítók azok, akik elmennek abba a teremtésbe, ami még megteremtésre vagy elképzelésre vár. A tanító az, aki ízig-vérig beleveti magát ebbe a tapasztalásba az újdonság kedvéért, önmaga megtapasztalása kedvéért, és azért, hogy behozza az Életenergiát, az Én Vagyok Jelenlétet a Semmibe.

A tanító beleveti magát a mélységekbe és megéli azt önmagán belül, és nem pedig önmagán kívül. És ezt követően a tanító kiemelkedik abból az új tapasztalásból úgy, hogy közben elültette az Isteniség magvait, az Életerő magvait, az Én Vagyok-ság magvait, és behozza a még megvalósulásra váró potenciálokat annak érdekében, hogy majd mások is eljöhessenek erre a játszótérre egy másik alkalommal.

A tanító kiemelkedik abból a tapasztalásból, majd a szavain, a történetein, az érzésein, a szívén, a tudata kiterjedésén, és a Lelke új kisugárzásán keresztül megosztja másokkal mindazt, amit felfedezett, amire rájött.

Kivétel nélkül mindannyian tanítók vagytok. De nem olyanok, mint amilyenek az emberi tanítók, és nem úgy, ahogy az emberi tanítókat kezelik – de kivétel nélkül mindannyian tanítók vagytok, igazi, valódi vezetők, és ezért is vagytok itt. Kivétel nélkül mindannyian. Nem számít mit gondoltok arról az aspektusról, aki ma itt ül, nem számít mi a munkátok, mivel foglalkoztok, nem számít, hogy szerinted spirituálisan mennyire vagy fejlett, vagy mennyire nem vagy az- mind tanítók vagytok. Mind elhagytátok a Spirituális Családotokat, és eljöttetek ide, hogy megtanuljatok, megtapasztaljatok valamit, amit majd megoszthattok velük.


Az Ark Rendje


Következő. Húzz lefelé egy nyilat! (Lindának mondja) Egy kicsit.

A következő dolog. Az utazásod keresztülvitt téged azon a helyen, amit az Ark Rendjének hívnak. Tudom, hogy ez nem újdonság számotokra, de szükséges áttekintenünk. Az Ark Rendje volt az az összejövetel, ahol az összes Spirituális Család képviseltette magát, beleértve ebbe téged is. Mindannyian részt vettetek az Ark Rendjének megszervezésében, létrehozásában. És mind a 144.000 Spirituális Család képviselte magát. Minden családból többen is eljöttek erre az eseményre, beleértve ebbe téged is.

És itt született először egyetértés a Teremtésben – a Szellemen kívül. Egy megegyezés jött létre, Lélek és Lélek között, megtörtént a Lelkek felismerése, ami azelőtt soha nem történt még meg. Egy megegyezés született abban, hogy minden egyes Lélekkel bíró létező magában hordozza a Szellem egy szikráját, továbbá abban, hogy minden egyes Lélekkel rendelkező létezőnek vannak bizonyos elidegeníthetetlen jogai, és abban, hogy minden egyes Lélekkel bíró létező Örökkévaló.

Keresztüljöttetek az Ark Rendjén, és az Ark Rendjében az a döntés született, hogy megteremtésre kerül egy hely a fizikai valóságban, ahova ezek a képviselők, tanítók elmennek és megtapasztalják az életet fizikai formában – ami a létező legmélyebb tapasztalás bármelyik angyali létező számára – a saját teremtésükön belülről, amiben benne élnek majd, a részévé válnak, és magukkal fogják hordozni azt az esszenciát, amit most a biológiátokként ismertek. Mélyen, nagyon mélyen élnek majd ebben a teremtésben annak érdekében, hogy segítsék a tudat megértését, és hogy segítsék az energia és az energiának a tudattal való együttműködésének a megértését, továbbá, hogy segítsék a Teremtésben lévő összes Lélekkel bíró létező valódi potenciáljainak a megértését.

És amikor a hívás megérkezett Gábriel Házából, hogy kik azok, akik el akarnak jönni a Földre, akkor ti voltatok azok drága barátaim, akik kimondtátok a spirituális neveteket. Nem az emberi neveteket, hanem a Lélek neveteket. Hangosan kimondtátok azt. Ezért is kérlek arra mindig benneteket, hogy beszéljetek a valódi, igaz hangotokon, a Lélek hangotokon.

És az úgy volt, hogy az angyali létezők egy csoportja eljött ide, erre a helyre, amit most Földnek hívtok. Nem volt itt Életenergia. Nem voltak se fák, se állatok – de ez a csoport mindezt elképzelte- elképzelték ezt a szikladarabot, amit Földnek hívtok – és elképzelték ezeket a bőségtől duzzadó, élő, dinamikus teremtményeket, és így aztán mindez létre is jött, megteremtődött. Hogy ez mennyi ideig tartott – az nem számít. Hét napig, vagy több millió évig – mindez egy cseppet sem számít.

És aztán eljött a ti időtök, hogy ti is ideutazzatok az Ark Rendjéből. Talán ez volt a legelső olyan alkalom, amikor megéltétek a könnyeket. Az angyali létezők könnyeket hullattak, miközben látták, hogy elindultatok úgy, hogy közben nem tudtátok mi lesz ebből az egészből, ahogy azt sem, hogy egyáltalán valaha is vissza fogtok-e térni. Hiszen a valódi Ismeretlen felé vettétek az irányt, ahol akkora mélységek vártak rátok, hogy senki sem tudta, hogy fog ez az egész végződni. A Spirituális Családotok abban a pillanatban megértette mit jelent a szív - amivel soha azelőtt nem rendelkezett - ahogy útnak indultatok ijedten, izgatottan, nem tudva mi fog veletek történni.

Eljöttetek hát ide, erre a Földnek nevezett helyre, ami eddigre megtelt az állati és a növényi birodalommal, ahol minden telis-teli volt fákkal és virágokkal, és ott volt az égbolt, és saját napja is volt, tele volt halállal és újraszületéssel, a Föld állandó élet ritmusával és ciklusával. Ami egy folyamatos emlékeztetőül szolgál számotokra arra vonatkozóan, hogy igazából soha semmi nem hal meg. Ez egy olyan emlékeztető mindannyiótok számára, amit még azt megelőzően elültettetek itt a Földön, mielőtt betettétek volna ide a lábatokat. Annak emlékeztetője, hogy történjék bármi is – igazából nincs halál.

Emberiség

Eljöttetek az Emberiségbe. Rajzolj egy újabb nyilat! (mondja Lindának) Eljöttetek az Emberi létezésbe, hogy kapcsolódjatok másokkal. Az úttörők, akik eljöttek ide, erre a Földre, azonnal bekapcsolódtak ebbe a dologba, amit tömegtudatnak nevezünk. Kezdetben ez még tiszta volt. Nem volt ilyen torz. Semmilyen értelemben nem volt torz, elferdített. Tiszta volt, akárcsak az Ark Rendjéből ideérkezők szívének a tiszta vágya.

Csatlakoztatok az Emberiséghez – az Emberiséghez – és azóta is ezt a jelvényt viselitek magatokon. Büszkék vagytok az Emberiségre, és egyben szégyellitek is az Emberiséget. Hatalmas örömeteket lelitek az Emberiségben, és kifejezetten manapság, egyfajta szégyent is éreztek az Emberiség iránt, mert tudjátok, hogy a részesei voltatok ezeknek az új fajoknak a megteremtésének.

Megtapasztaltad magad az Emberiségen belül, ezen a nagyon dinamikus dimenzión belül. Ez a dimenzió olyan nagymértékben telis-tele van pszichés gravitációval, hogy az mindig egyre mélyebbre és mélyebbre húzott magába. Na igen, a Föld rendelkezik fizikai gravitációval – egyértelmű, ha valamit feldobsz a levegőbe, akkor az le fog esni a földre – de ez semmi ehhez a pszichés gravitációhoz képest.

Ez a pszichés gravitáció mindenhonnan körülvesz. Ez a pszichés gravitáció az, ami egyre mélyebben és mélyebben önmagába ránt téged. Kifejezetten abban az esetben, ha bármiféle lyuk van a saját egyensúlyodban vagy a saját tudatodban – mint amilyenek a kétségek, a sötétségek, a megválaszolatlan kérdések – mert ez a pszichés gravitáció fenntartja, rögzíti ezeket, és mindegyik ilyen lyukat önmagával tölti be, és ezzel egyre mélyebbre és mélyebbre ránt téged önmagába, és ez egészen addig így megy,míg már annyira elveszíted magad, hogy teljesen elfeledkezel arról, Aki Vagy, és arról, hogy miért is vagy itt, és az összes forrásodról és eszközödről is. Elfeledkezel az Angyali Családodról, az Ark Rendjéről, sőt, még a Szellemről is – és talán ez a legszomorúbb mind közül, hogy még a Szellemről is elfeledkezel.

A felébredő ember


Miután sok-sok ciklust vagy inkarnációt leéltél az Emberiségben, eljutottál a következő ponthoz – a Felébredő Emberhez. A Felébredő Emberhez. Valami történt az emberi tapasztalásod közepette. Egy részed azt mondta: -Ez nem valódi. Elég volt ebből! Ideje ebből kiszállni! Ez nem az igaz énem! – Annyira belevesztél ebbe az egészbe, hogy azt mondtad, ideje ebből kiszállnod. Ez egy tanító valódi jellemzője. A tanító tudja, mikor kell kiszállni, mert tudja, hogy önmagán belülről felkérheti magát arra, hogy kiszálljon abból az akármilyen tapasztalásból, amibe belevitte magát. Mert egy tanító ezt mondja: - Vissza fogok olvadni Önmagamba!”

Felébredő Emberré váltál, és belekezdtél egy szerinted nagyon hosszú utazásba, ami Önmagadba visz vissza. De közben pedig mindez idő alatt, miközben próbáltál felébredni, soha nem számoltál a pszichikus gravitációnak ezzel az irtózatos erejével. És úgy tűnik, hogy minden egyes – a felébredésedbe vezető - lépésed megtételét követően, újra csak két lépéssel mélyebbre zuhantál vissza, és ez a valóságod.

Ez egy briliáns valóság abból a nézőpontból, hogy ellentétben minden eddigi tanítói tapasztalásoddal a teremtésben, nem is olyan könnyű csak úgy egyszerre kiemelkedni ebből, mert ez a pszichés gravitáció újra és újra magával ránt, lehúz. A gyenge pontjaidon és önmagad beteljesületlen részeinél tud berántani, lehúzni. Megkaparintja, megmarkolja azokat a részeidet és megfojt téged. És közben hiába próbálsz feljutni a felszínre, hogy levegőt vegyél, hiába kapkodsz levegő után, és hiába próbálod akaraterővel kijuttatni magad ebből a földi börtönből, ez megmarkol és beléd kapaszkodik. És hiába kiáltasz Isten után, vagy hiába imádkozol az angyalokhoz, ez a pszichés gravitáció csak egyre mélyebbre ránt téged – aminek egyetlen egy oka van.

Amíg nem tudod szeretni magad önmagadon belül, amíg nem teszel szert önmagad teljességére, elfogadására és szeretetére – addig ez nem fog téged kiengedni. Mindig vissza fog rántani magával az általad leckéknek nevezett dolgokba. Vissza fog húzni az összes beteljesületlen és megoldatlan dolgodba. És teljesen mindegy, hogy kihez kiáltasz, hogy milyen trükköket próbálsz bevetni, hiába is próbálkozol rengeteg mentális erő és akaraterő bevetésével, az úgyis vissza fog téged húzni. És ezt ti terveztétek ilyenre. Ti raktátok össze így ezt a játékot, és azt mondtátok: -„Addig nem fogom megtalálni a kiutat, amíg meg nem találom önmagam.”

Tehát eljutottatok a Felébredő Emberhez, ami az egyik legnehezebb, legnagyobb kihívásokat állító, és egyben a legbeteljesítőbb, legcsodálatosabb dolog, amit valaha is megtapasztalhattok. És mindazok a dolgok, amiken az elmúlt években átmentetek az életetekben, ezek azok a dolgok, amiket soha nem fogtok elfelejteni. Soha nem fognak puszta tények, számok, dátumok és időszakok sorozatává minősülni. Amin Felébredő Emberként keresztülmész, az mind mélyreható és megindító és megmozgató tapasztalás, és ez az, ami hatással van pontosan itt a Spirituális Családodra. Ez a bölcsesség, amit utadnak ebből a szakaszából kinyersz, a lehető legmélyrehatóbb, legmegindítóbb és minden dolgot a lehető legjobban megmozgató, mint amit valaha is megtettél az Angyali Családod érdekében.

Én, Saint-Germain, sok könnyet ejtek a tapasztalásaitok miatt, amiken keresztülmentetek eddig, és amin most mentek keresztül, mert tudom, hogy ennek nem kellene olyan nehéznek és ekkora börtönnek lennie, és nem kellene, hogy mindez olyan dolgokhoz vezessen téged, mint a depresszió, a harag, vagy ahhoz, hogy úgy érezd, nem maradt semmid. Amin oly sokan – dehogyis – mindannyian keresztülmentetek,és közben azon tűnődtetek, hogy kik vagytok, és megpróbáltátok magatokhoz ragadni a hatalmat, vagy megpróbáltatok belekapaszkodni valaki másnak a hatalmába, és megpróbáltatok minden olyanba belekapaszkodni, ami csak ki tudna szabadítani benneteket ebből a belső tapasztalásból, ahol nem tudod vagy nem emlékszel arra, aki vagy.

Ó, drága barátaim, egyetlen egy dolog fog szabaddá tenni benneteket – önmagatok szeretete.

Valaki azt kérdezte a minap: - Mit jelent önmagunkat szeretni? Hol van erről a könyv? Mik a szabályok? Mondd meg nekem, hogy szeressem magam úgy, hogy ki tudjak ebből szállni?” – Önmagad szeretete a legkönnyebb és egyben a legnehezebb dolog, amit valaha is megtehetsz. Ez az elfogadás. A csend, a mozdulatlanság. Az, hogy többé nem tekintesz magadon kívülre. Az, amikor arra a kis csendes belső hangra hallgatsz egyedül – a tudásra. A belső tudásra.

Megtestesült Mesterek


Következő dolog. Megtestesült Mesterekké váltok ebben a tudásban. Igen. Megtestesült Mesterekké. Ha rátok nézek – mindannyiótokra – szinte olyan ez most, mint a diplomaosztó napja. Még nem teljesen eszerint léteztek, még nem teljesen engedtétek meg magatoknak, hogy elfogadjátok ezt a diplomát, pedig ez itt ma a diplomaosztó napja. Felébredtetek, izgatottak, idegesek vagytok. Azon gondolkoztok, hogy vajon milyen lesz ez a nap – az ünnepség, és az azt követő buli. Ezen a napon visszatekintesz az összes tapasztalásodra, ami egészen eddig elhozott téged. Van, amelyiken nevetsz egy jót, és van, amelyiken sírva fogsz fakadni. Eltűnődsz majd azon, hogy vajon képes lettél-e volna jobban vagy gyorsabban bejárni ezt az utat. Eltűnődsz azon, hogy vajon azok, akiket megbántottál, akiknek fájdalmat okoztál, még ma is sebzettek-e? Imát küldesz nekik, imádkozol értük, hogy engedjék el a fájdalmukat.

Ez az, ahol tartunk – ez a diplomaosztó napja. Még nem kaptad kézhez a diplomádat, az elismerést. És egy meglepetés vár rád. Amikor hallod, hogy a neveden szólítanak, hogy menj fel a színpadra, akkor a saját hangod hívását fogod hallani, természetesen. És a színpad üres lesz, és csak rád vár. Minden szem rád szegeződik – a Spirituális Családod szeme, és azok szeme is, akivel megosztottad az utazásodat, akikkel együtt jártál spirituális tanfolyamokra, képzésekre. Mind téged fognak nézni, ahogy közeledsz a színpad felé.

A színpad üres. Nincs diploma. Nincs se szobor, se díj. A színpad a tiéd, hogy megteremts rajta bármit, ahogy csak be akarod fogadni magad. Te vagy az, aki megadod magadnak ezt az elismerést és ezt a diplomát. Soha senki más nem adhatja ezt oda neked. Én nem leszek ott a színpadon, de ott fogok ülni az első sorban. Te vagy az, aki képes vagy azt mondani saját magadnak, hogy: - Vagyok, Aki Vagyok. – egy olyan hangon, ami az egész Teremtésben hallatszódik. –Vagyok, Aki Vagyok. – Egy olyan hangon mondva ezt, ami a Lelkedből szól, ami a beteljesülésből szól, és ami színig tölti azt a kristályt, azt a gyönyörű kristályt, mikor kimondod: - Vagyok, Aki Vagyok.

A diplomaosztó napja ez – és ti mind szünetet tartotok, megálltok. Egy kérdésen elmélkedtek a saját beteljesülésetek, teljességetek kapcsán. – Készen állok? Vagy kihagytam valamit? Magam mögött hagytam a könnyek, az összetört szívek és a kifizetetlen számlák útját? (kisebb nevetés) –Készen állok? - Eszedbe jutnak az archetipikus energiák, akik előtted jártak – Jeshua, Buddha, és még sokan mások – és azt kérdezed: - Vajon megérdemlem, hogy az ő társaságukat élvezzem? – Ó, igen, kifelejtettem Adamust. (nevetés) Méltó vagyok a társaságukra? Amennyiben megkapom ezt a diplomát most magamtól, nem kellene, hogy képes legyek arra, hogy egy csettintésre megteremtsek egy csokor virágot? Vagy nem kellene, hogy képes legyek arra, hogy soha többé ne kelljen semmit ennem? Nem kellene, hogy képes legyek arra, hogy azonnali gyógyulásokat végezzek mindenki máson? Nem ezek a dolgok jelentenék azt, és kellenek ahhoz, hogy Mesterré nyilvánítsam magam? – Hát csak akkor, ha szerinted erre van szükséged.

Az igazi, bölcs Mestert ez nem érdekli. Ez nem számít. Ez nem arról szól, hogy hány csodát képesek előadni, és nem is arról, hogy mennyi mágiát vagy trükköt tudnak bevetni. Egyáltalán nem erről szól ez. Ennek semmi köze a képességekhez, a hatalomhoz, és semmi ilyesmihez. Hanem egyszerűen csak arról a képességedről van szó, hogy elfogadd magad. Ennyi az egész.

És akkor most ezzel az önmagad igaz szeretetével minden dolog lehetségessé válik. Önmagad igaz szeretetével soha többet nem merül fel benned kérdés a pénzzel kapcsolatosan. A pénz mindössze egy durva módja annak, hogy azt mondod magadnak, hogy nem szereted magad – vagyis helyesebben a pénz hiányát kellett volna mondanom. Vagy az egészség hiánya – amivel szintén csak egy meglehetősen fájdalmas módon adod saját magad tudtára azt, hogy még nem szerettél bele teljesen magadba. De ha egyszer megszületik az elfogadás, akkor kezdetét veszi a valódi varázslat. De a Mester megérti, hogy többé már tényleg nincs szükségük varázslatra vagy hatalomra, vagy energiára önmagán kívülről. Mindez jelentéktelenné válik, és akkor a valódi, igaz Mester elkezd nevetni, és csak nevet, és nevet egészen addig, amíg a könnye is kicsordul. És teljesen elképed az egésznek az egyszerűségén, ahogy azon is, hogy milyen sok tapasztalást adott magának.

A következő lépés a megtestesült, testben élő Mester. A Megtestesült Mester azt is megérti, hogy többé már nem a szolgálat miatt van itt – vagyis nem a régi fajta szolgálat miatt – mások számára. Mert ebben a periódusban, kifejezetten Felébredő Emberként, keresztülmentetek az energia őrzés, az energia jótevés szakaszán, a bolygó megmentésén, ahol mindent a másoknak szentelt szolgálatodképpen tettél. Ez egy fontos részét képezte a felébredésednek, hogy szolgálatot láss el. Voltak olyan időszakaid, amikor az ősök energiáját őrizted, amikor Gaia energiáját őrizted, amikor Ízisz és a feminin, vagy éppen a maszkulin energiáját őrizted, vagy az áldozatiságét, vagy az istenekét és az istennőkét. Életről életre energia őrzők voltatok. De többé már nem vagytok energia őrzők. És ne aggódjatok emiatt drága barátaim, mert nagyon sokan vannak olyanok, akik hajlandóak kilépni az Emberiség alap tudatosságából és átvenni az energia őrzők szerepét tőletek, akik valaha ti voltatok. Ezek az állások nem maradnak üresen, csak azért mert ti kiszálltatok belőlük.

Az igazi Mester önmagában szuverén, és többé már nem próbálja megmenteni a világot, vagy bárminek is őrizni az energiáját. A valódi Mester nem azzal van elfoglalva, hogy megpróbálja meggyógyítani az embereket. Hogy miért nem? Mert a Jelenléte maga az a gyógyulás, amire mindenkinek szüksége van. Ennyi. Nem kell hozzá erő. Nincs benne próbálkozás. A Jeshua gyógyításairól terjengő történetek meglehetősen pontatlanok. Jeshuának semmi mást nem kellett tennie, csak odaállni a másik elé, belenézni mélyen a szemébe, és látni a másikban az Én Vagyok-ot, a benne lévő szikrát. Mindössze ennyit kellett tennie.

A Mester, az igazi Mester az Új Energiában önmagában jár. Az igazi Mester teljesen szuverén. Nem táplálkozik. Nincs több története. Az igazi Mester elfogadja a Földet, az embereket, a Spirituális Családját és minden dolgot olyannak, amilyen, mert felismeri mindennek a tökéletességét, azt, hogy soha semmi nem romolhat el, nem mehet tönkre. Semmi. Nem tudsz rossz döntéseket hozni, tudod. Nem tudsz. Mindössze tapasztalásaid lehetnek.

Az igazi Mester, a Megtestesült Mester úgy sétál a Földön, hogy tudja, hogy már nem kell itt lennie. Semmiféle szolgálata és kötelezettsége sincs mások felé. A valódi Mester egyszerűen csak azért van itt a Földön, hogy kisugározza a Fényét. Csak azért, hogy kisugározza a Fényét.

Igen, a valódi Mesternek – a Megtestesült Mesternek, akivé hamarosan ti is váltok – a Megtestesült Mesternek még mindig akadnak kihívásai a dualitással, még mindig érzi ennek a valóságnak a durvaságát és a keménységét, de tudja, hogy nincs ebbe beleragadva, és bármelyik pillanatban egyszerűen csak foghatja magát és kisétálhat belőle.

A lehető legnehezebb dolog abban, hogy ebből a Felébredő Emberből Megtestesült Mesterré válj – az a kérdés, ami így hangzik Metatron halhatatlan szavaival: - Készen állsz? Készen állsz?

Készen állsz?


Ha ránézek az energiátokra és a tudatosságotokra, akkor tudom, hogy szeretnétek készen állni, de tudom, hogy vannak olyan dolgok, amik még mindig visszafognak benneteket. Itt vagytok a diplomaosztó napján, és nem vagytok benne biztosak, hogy tényleg fel fogtok-e lépni, és el fogjátok-e fogadni a diplomátokat. Meg vannak az ezzel kapcsolatos álmaitok, hogy soha nem fogjátok kézhez kapni a diplomátokat, de ez csak azt jelenti szimbolikusan, hogy azon tűnődsz, hogy vajon készen állsz-e a következő lépésre? A készen állás.

Az, hogy készen állsz, az olyan, mint amikor tudod, abszolút tudod a válaszokat – mert tudod is – csak úgy teszel, mintha nem ismernéd azokat. Tudod, hogy vannak bizonyos dolgok az életedben, amiket el kell engedned, fel kell szabadítanod, de mégsem vagy erre hajlandó – ezek kapcsolatok, karma, aspektusok. És ezek kétségek között tartanak téged, pont most, a diplomaosztód napján. Az orrod elé ültetődnek ezek a kétségek, olyan ez, mintha szinte kigúnyolnád vagy tesztelnéd magad. És tudod mi szokott olyankor történni, amikor a kétségek bejelentkeznek. Megint egy lépést előre lépsz, majd kettőt hátra egészen addig, amíg teljesen magabiztosan, határozottan biztos nem vagy benne, hogy készen állsz.

De ez ugye felvet egy-két dolgot. Mások hogyan fognak boldogulni nélküled – Megtestesült Mester? Mi a helyzet a befejezetlen üzleti dolgaiddal, a beteljesületlen kapcsolataiddal, és a többi ilyen dologgal? És én azt mondom most neked, hogy ezt az egészet elengedheted egyetlen lélegzettel. Ennyi az egész. Az összes karmát, az összes önmagadba vetett kétséget, és az összes kötődésedet másokkal, és mások összes kötődését veled. Ezt mind elengedheted egyetlen lélegzettel. Ez lesz a létező leghatalmasabb lélegzeted, amit valaha is magadba szívhatsz, és a lehető legjobb lélegzeted, amit valaha is vehetsz.

Amikor ezen a módon összejövünk egymással, akkor Adamus elterel benneteket. Imádlak benneteket. Összejövünk egymással, és provokálunk és piszkálunk, bökdösünk benneteket. Megzavarunk titeket. Haragra gerjesztünk titeket, és ezt szándékosan tesszük. Megnevettetünk. És időnként sírásra fakasztunk. De mindezt azért tesszük, hogy megkérdezzük tőled, hogy milyen befejezetlen dolgaid vannak még, amik megakadályozzák, hogy magadba szívd azt az egy lélegzetet, és ami meggátolja azt, hogy a Föld tanítója légy Megtestesült Mesterként? Mi akadályoz meg abban, hogy testben élő Mesterként élj? És hogy többé ne kelljen olyan tapasztalásokra szert tenned, ami a növekedésedet és a gyarapodásodat idézi elő, hanem egyszerűen csak azért vannak tapasztalásaid, mert ezt választod, miközben tudod, hogy bármelyik pillanatban abszolút kisétálhatsz innen, de mégsem ezt választod.

Tehát itt vagyunk ma, a diplomaosztó napján. Nagyon sok itt a kétség. És sok a kérdés. Azt szeretnéd, ha valaki megfogná a kezed, és keresztülhúzna ezen, vagy legalább a kezedbe adná a diplomádat.

A Tudás

Ma valami olyanba akarok belemenni, amit a tudásotoknak nevezek. A te tudásodnak. És ez valami olyan, ami már most ott van. Elég bölcs vagy. Már nagyon-nagyon hosszú ideje elég bölcs vagy – még a Spirituális Családod előtt is az voltál - elég bölcs voltál ahhoz, hogy ezt a tudást behelyezd mélyen a bensődbe, hogy azt onnan soha ne lehessen kifacsarni, kihúzni, kinyerni, eltávolítani vagy lecsökkenteni. És ezt egyedül te tudod elrejteni saját magad elől. De ettől még a tudás ott van. A tudás minden kérdésre. A tudás minden zűrzavarra. a tudás, ami egy pillanat alatt eloszlatja a ködöt. Az Én Vagyok tudása. És ez már ott van. A tudás a kérdéseidre és a spirituális aggodalmaidra, az élettel kapcsolatos aggodalmaidra, a pénzzel kapcsolatos aggodalmaidra, az egészséggel kapcsolatos aggodalmaidra, és mindenre – már ott van. Ez nem varázslat. És nem is olyan rejtett, hogy ne tudnád azt behozni ide, ebbe a valóságba. És ez nem valahonnan máshonnan fog megérkezni. Hiszen már ott van. Bár az igaz, hogy nem az elmédben van. Nem a fejedben találod meg. Hanem itt a szívedben, és itt (középen), és abban a csodálatos gömbben.

A tudás. A tudás az, ami segíteni fog majd abban, hogy milyen kétségek és aggodalmak gyötörnek mostanság, és hogy miért engedted meg, hogy ezek egyáltalán ott legyenek. És ez a tudás majd megmutatja neked, hogy lépj át azon a hídon, hogy Felébredő Emberből Megtestesült Mesterré válj. Ez van ott.

Másoktól vártad a válaszokat – Tóbiástól, Adamustól, tőlem, vagy bárki mástól, akiről csak olvastál, vagy hallottál – tőlük vártad a válaszokat. És bár korábban még adhattak neked mások is válaszokat, amikor még átlagember vagy Felébredő Ember voltál, de most senki nem tud neked válaszokat adni. Senki. Neked kell belemerülnöd a saját tudásodba.

És azt fogod majd nekem mondani, hogy nem tudod, hol van ez a tudás, és ez a játék része. És én közvetlenül a szemedbe nézek, és azt mondom neked: - „Soha többet ne hazudj nekem!” – mintha csak te mondanád ezt saját magadnak. Igenis tudod, csak úgy teszel, mintha nem tudnád. Igenis érted, csak úgy teszel, mintha nem értenéd. Ez már ott van, és szeretném, ha ebbe most bele is mennénk. És kérek ehhez egy kis háttérzenét. Merabh a tudásra.

A Tudás merabh

Vegyünk egy mély lélegzetet! És vegyük lejjebb a fényeket a teremben!

(megszólal a zene,aminek a címe: Spiritual, a Beyond the Missouri Sky c. albumról – Charlie Hayden, Pat Metheny szerzeménye)

Vegyünk egy mély lélegzetet!

Azzal a kérdéssel kezdeném, hogy:- Miért tettél úgy, mintha nem tudnád?

Bármelyik Felemelkedett Mester elmondhatja neked, hogy a tudás mindig ott van. Minden kérdésedre ott van a tudás. A te tudásod.

Ebben az édes térben, ahogy belépünk a Föld bolygó Új Korszakának a harmadik hónapjába, és készülődünk a diplomaosztóra, angyali tanítóknak egy emelkedett, rangos csoportjával, arra kérlek benneteket, hogy menjetek bele a saját tudásotokba!

És ezt nem a testetekben fogjátok megtalálni.

(szünet)

Egészen eddig az elmétekben próbáltátok a tudást megtalálni. De az soha nem volt ott.

(szünet)

Másokban próbáltad megtalálni a tudást. De hogyan is mondhatnák meg mások azt, amit egyedül csak te vagy képes tudni?

(szünet)

Hosszú-hosszú idővel ezelőtt, elültetted a tudást abban az aspektusodban, aki elment a Földre. Te, Lélek megajándékoztad önmagad emberi aspektusát a tudással. Az ember pedig eltette azt így szólván: - Majd akkor fogom felhasználni, ha eljött a megfelelő idő!

Ez a te tudásod.

Az elme azt kérdezi: - Hol van, merre találom? – A szív pedig így felel: - Itt van.

(szünet)

Az aspektusaid sietve-kapkodva próbálnak rálelni, minden ajtó mögé belesnek, minden szekrénybe benéznek a múltadat áttekintve, és azt kérdezik: - Hova lett elrejtve? Hol az a tudás?

De nem fogják megtalálni. Mert ez egy ajándék a Lelkedtől neked. És ezt az ajándékot nem az aspektusaid kapták. Nem a test és nem az elme kapta ezt az ajándékot, hanem Te.

(szünet)

Vegyél egy mély lélegzetet, és fogadd azt el magadtól!

A tudást nem lehet kiagyalni, kiokoskodni, megmérni, ízekre szedni, felboncolni, felerősíteni vagy elpusztítani. Ez a belsődből ered, veled született. Mindig is ott volt.

Lélegezd be a tudásodat, anélkül, hogy gondolkoznál róla!

(szünet)

A tudás olyan, mint az Én Vagyok – önmagad - Nagy Központi Napja.

És bár lehet, hogy eddig eltakarták a felhők, a sűrű köd, de a felébredésed során veszel egy mély lélegzetet, és elfújod ezeket a felhőket, és kitisztul a köd, és engeded, hogy a tudásod fénye átragyogjon mindenen. Megengeded, hogy a tested is magába fogadja. Megengeded, hogy az elméd is magába fogadja, mert ez jóval meghaladja az elmét. Megengeded, hogy minden egyes aspektusod érezze a melegségét.

(szünet)

A tudás az, ami megállítja a keresést.

A tudás nagyon szelíd és együttérző.

A tiéd.

(szünet)

Ha akad akár egyetlen olyan részed is, ami kétségbe vonja azt, vagy eltűnődik azon, hogy vajon tényleg rendelkezel-e vele, akkor jelentsd ki az Én Vagyok-od helyéről, hogy a tudás a tiéd. És ez ott van, mindig is ott volt.

A tudás az, ami segít megértened, hogy miért helyezted a kétségeidet az orrod elé pont a diplomaosztód napján, csak, hogy megint magába húzzon a spirituális, pszichés gravitáció. Ez annak tudása, ami azt is segít megértened, hogy azonnal szét tudod oszlatni ezeket a kétségeket. Nem harccal, nem úgy, hogy leállsz alkudozni, tárgyalni velük, hanem úgy, hogy egyszerűen csak szétoszlatod őket.

(szünet)

A tudás az, ami arra emlékeztet téged, hogy nincs szükséged hatalomra. Nincs harc. Nincs semmi, amivel meg kellene küzdened. Mindössze ki kell jelentened a saját Én Vagyok-odat.

(szünet)

Vegyél egy lélegzetet a tudásodra!

Érezd, ahogy megtölti a hasadat…

A mellkasodat…

És engedd meg, hadd sugározza ki magát az összes aspektusod felé…

És, hogy felmelegítse az emlékeid leghidegebb részeit….

És most csak legyél együtt ezzel a tudással itt csendben, és közben hallgasd a zenét…

Öleld magadhoz a tudásodat!

(hosszú szünet)

A tudás nagyon tiszta. Nincsenek elvárásai. Nem próbál se az egyik, se a másik irányba húzni téged.

Annyira csendes, hogy elfelejtetted meghallani.

Annyira szelíd, hogy még csak fel sem ismerted. De itt van.

A tudás egy áldás. Megválaszol minden kérdést még a kérdés feltevését megelőzően. Ennyire gyönyörűséges a te tudásod. Már most tudja. Ezért is van az, hogy tényleg nincsenek kérdések.

Vegyünk egy mély lélegzetet! Egy mély lélegzetet a tudásodba!

(a zene elhalkul)

És most pedig azt fogjátok észrevenni, hogy az elme elkezd tűnődni: - Vajon tényleg megtapasztaltam? Ha engedélyezed ezt magadnak – akkor igen. Az elméd azt fogja kérdezgetni: - Ez tényleg működik? - A válasz csak egy mély helyről érkezik belőled – amennyiben azt választod, hogy működjön. Az elme tesztek alá akarja majd vetni, emberi tesztelésnek akarja kitenni, és te vagy az, akinek azt kell mondanod: - Nem. Ezt nem kell tesztelni, mert az megint eltemetné, és megint elkerülne.

Az elme azt kérdezi majd: - Hatalmasabb, bölcsebb, erősebb nálam? – Az elme az a dolog, amire mindeddig támaszkodtatok – de csak akkor, ha megengeded ezt neki. Ettől a pillanattól kezdve rajtad áll, hogy legyél maga a tudás.

Megengedheted magadnak a kételkedést, a kétséget, és akkor megint magába fog szippantani a pszichés gravitáció. Vagy meghozhatod azt a választást, hogy a tudás ott van. Beragyogja és besugározza minden egyes részedet, minden egyes aspektusodat, akik hamarosan csiszolattá válnak. Ez teljes mértékben rajtad múlik. Ha az elméd játszmázik veled, és te ezt hagyod neki, akkor szégyelld magad! Ha az elméd játszmázik veled, és te belépsz az Én Vagyok-ságod egyensúlyába, a lényedbe, akkor az elme is abbahagyja a játszmáit. Ez ennyire egyszerű. Felkapcsolhatjátok a világítást!

Tehát itt van ez a csodálatos gömb, ami a Lélek edényét képviseli, és amiben már oly sok tapasztalás van. Megérintett oly sok potenciált, amik még szunnyadtak benne, és megtapasztalta saját magát. Körbe adtuk a teremben ezt a gömböt, hogy mindannyian érezzetek ebbe bele, helyezzétek bele az energiátokat, és képzeljétek el a beteljesedett, teljes és egész Lelket, aki megtelt! És többé már nincs szüksége a régi emberi tapasztalásokra, azt mondva: - Elég! Elég!

De mit érzek én itt, ebben a gömbben, amit mindannyian megérintettetek az energiátokkal? Mit érzek? Egy érdekes dolgot. Érdekes dolgot. Azt hallom, hogy azt kérdezi – a ti szavaitokkal: - „Van erre engedélyem? Megtehetem? Van engedélyem arra, hogy Megtestesült Mester legyek? Van erre engedélyem valakitől, akár a Lelkemtől? Van rá engedélyem? Szabad ezt nekem? - és ott van ennek az alállítása: - Készen állok? Tényleg készen állok?”

Igen – mondjátok – spirituális létezők vagytok. Mindannyian tanulmányokat folytattatok a spiritualitás körében, és most, a diplomaosztó napján azt mondjátok: - Tényleg készen állok,és van nekem erre engedélyem? - Akkor most újra körbeadom ezt a gömböt, hogy adjátok meg a választ magatoknak most, hogy már rendelkeztek a tudással. (kisebb nevetés)

Az Illumináló/Fénylő Szabad Világ Alap

A következő dolog. Múlt hónapban beszéltünk erről a Fénylő Szabad Világ Bankról. Akkor most folytassuk az erről szóló megbeszélésünket!

Jelenleg elég nagy zűrzavar övezi ezt a St.Germain Alapnak hívott dolgot. Mondhatni ez részben egy elterelés is, pontosan úgy, ahogy a múltban is mindig elterelő hadműveleteket végeztünk. Az elterelés azt a célt szolgálta, hogy így távol tartsuk mindazokat, akiknek nem volt tiszta a szívük vagy az elméjük. Elterelést használtunk erre.

Az alkímia – az egyik legnagyobb elterelés, amit valaha is feltaláltam. És ez könnyen ment. Ez volt a létező legkönnyebb dolog. Kiszivárogtattam azt, hogy mi elsajátítottuk, hogyan lehet egyszerű kőből gyönyörű gyémántot csinálni. És ez aztán jól elterelte mindazokat, akiknek nem volt olyan tiszta a szívük, és így nyugodtan tudtunk azokkal dolgozni, akiknek tiszta volt a szívük, mivel a valódi alkímia egyszerűen az, amikor megengeded, hogy egy létállapot vagy struktúra vagy tapasztalás magasabb szintre fejlődjön erőfeszítés nélkül, kegyelemben.

Az eredeti, valódi alkímia az volt, amit merabh-nak hívunk. Amikor is egyszerűen csak megengedtük, hogy valami az egyik állapotból egy másik létállapotba, tapasztalásba, megértésbe, vagy bármibe lépjen át. És ha egyszer elsajátítod azt, hogyan tudod önmagadat egy merabh által egyszerűen egy bizonyos meghatározottságból egy másik meghatározottságba átléptetni - minden erőfeszítés és gondolat nélkül – egyszerűen kegyelemben – ha egyszer ezt elsajátítod, akkor igen, a kőből aranyat csinálás gyerekjáték lesz számodra. És mi azzal végeztük az elterelést, hogy nyilvánossá tettük annak tényét, hogy kénnel, tűzzel és mindezekkel az elemekkel dolgozunk,amivel megtisztítottuk az utat azok számára, akiknek tényleg nagyon, nagyon tiszta volt a szívük, és akiket nem lehetett csak úgy mindenféle arannyal és gyémánttal elterelni.

Tehát drága barátaim, megint csak elterelést végeztünk ezzel az egész St.Germain Alappal, és ez briliánsan működik. (nevetés) Ahogy ezt egy páran bizonyára megtapasztaltátok. Sart, ez ragyogóan működik. Mert azok, akik egyszerűen csak alamizsnára vágynak, azok, akik mindössze hatalmat akarnak, azok, akik megengedik, hogy a mohó és kapzsi énjük megpróbálja rátenni a kezét egy hatalmas pénzösszegre, vagy egy aranyrúdra, azokat el lehet terelni, el lehet küldeni az ellenkező irányba ezzel, és mi pedig végezhetjük a valódi munkát.

Most erre azt kérdezitek:- De akkor meg miért beszélgetünk itt erről? Nem fogja ezt mindenki megtudni? Akkor ez többé nem lesz titok? - Drága barátaim, őket olyan borzasztóan leköti és eltereli ez az azonnali bőség azon az oldalon, hogy emiatt nem kell aggódnunk.

Ez a Fénylő Szabad Világ Alap, ahogy ezt nevezik, egy rendkívül egyszerű elképzelés, és nagyon is összefügg azzal, amit ma itt teszünk a tudással. És máris elárulom nektek, hogy ez az alap elérhető. Ez egy energia alap. Ez nem dínárban, pezóban vagy dollárban van….a zsebedben.(nevetés, miközben elővesz egy kis pénzt Cauldre zsebéből) Ez nem egy kiírási pályázat. És ez nem a lottó főnyeremény megnyeréséről szól egyetlen éjszaka leforgása alatt. Mert ez annál sokkal értékesebb. Sokkal értékesebb.

Ez az Alap december 22-től vált elérhetővé, és egy pillanattal sem korábban. És igen, én imádom az eltereléseket, ezért létrehoztunk – a részvételemmel – létrehoztunk egy óriási elterelést a Világvégével kapcsolatosan, és a Maya naptár jól elterelte a másik irányba a jó szándékúaknak cseppet sem mondhatókat. Ó, ők most nagyon levertek, depressziósak, mert semmi sem történt. (kisebb nevetés) A világ nem ért véget. Akkor most mihez kezdenek? Készülnek az újabb világvégére.

És így nyugodtan fókuszálhatunk erre a Szabad Világ Bankra. Mi ez? Ez egy energia tartály vagy gyűjtőmedence, ami eddig rögzült volt. Igazából eddig egyre csak építkezett és építkezett, lendületet gyűjtött, és egyre nagyobbá és nagyobbá vált az idők folyamán, és csak várakozott. Várta azoknak az embereknek a összejövését, akik tényleg készen állnak arra, hogy engedélyt adjanak maguknak arra vonatkozóan, hogy Megtestesült Mesterek legyenek, hogy megvilágosodott létezőként éljenek ezen a bolygón. Erre a pillanatra várt, mert ismert és tudott volt egész végig, hogy óriási erőforrásokra lesz szükségük az álmaik megélésére – a valódi, igaz álmaik megélésére. Nem a régi, mentális, korlátolt és szennyezett álmaikra, hanem a valódi, igaz álmaikra.

Ez azoké, akik túljutottak december 22-én. Itt vagyunk, és ez az alap most már elérhetővé válik. De előbb megadnám nektek az apróbetűs részeket. (némi nevetés) Mert….(nevetni kezd)…mert ez ütőképes, nagyon erős, és nem azok számára van, akik a hatalmat keresik. Azok, akik ebben az egészben a hatalmat akarják, vagy csak gazdagságot akarnak a korlátolt, régi energiás felhasználásra, akkor ez – és ezt garantálom, mert ez bele lett ebbe ágyazva, már része ennek a dolognak a mátrixának – akkor ez meg fogja őket őrjíteni, meg fognak őrülni tőle. Ez így lesz. Így lesz.

Ez így lett megtervezve, mert nem akarjuk, hogy bárki is visszaéljen ezzel a fajta energiával, ezzel a hatalmas bőség medencével. Mi csak a tisztaszívűeket akarjuk. Ezért is kérdeztem ma korábban azt tőletek, hogy készen álltok? Engedélyt adtok magatoknak? Vannak kétségeitek? Mert ha beléptek ebbe az Alapba úgy, hogy közben kétségeitek vannak, ha úgy léptek be, hogy csak azt keresitek, hogyan tudtok másokat manipulálni, vagy hogyan lehettek az univerzum legmagasztosabb lényei, akkor ez tudatosan meg fog őrjíteni benneteket. Így terveztük meg. Úgy, hogy soha ne lehessen visszaélni vele.

Ez felvet bizonyos kérdéseket. Azonnal érezni lehetett, ahogy az energia átváltott. – Á, jobb ha meg sem próbálom! (nevetés) Menjen előbb Garret! (nagy nevetés) Utána pedig Aandrah! És majd meglátjuk mi történik!

Érzitek, hogy bejött a szorongás és az aggodalom ebbe? – ÁÁÁ! Nem is tudom! – Ez egy érdekes gyakorlat. Igazából tudod te, és ez a szórakoztató rész benne. Már tudod –és én is tudom – máskülönben nem beszélgetnénk itt most erről. Már most tudod, hogy nem arra fogod ezt használni, hogy bánts vele valaki mást. Nem arra fogod használni, hogy te legyél a világ vezetője. Nem arra fogod használni, hogy szexuális szívességet kérj érte a melletted ülőtől! (nevetés)

Már most tudod, hogy nem fogsz senkit és semmit manipulálni ezzel, de akkor egyáltalán miért merül fel a kérdés? Miért érzem azt, hogy meghátráltok az egyik létező legnagyszerűbb ajándék elől, amit ti teremtettetek meg magatoknak? Ó igen, ezt még nagyon régen teremtettétek meg, még amikor először jöttetek el ide a Földre. Amikor keresztüljöttetek az Ark Rendjén és eljöttetek ide, az Emberi létezésbe, akkor ágyaztátok be ezt az ajándékot magatoknak.

Amikor a Föld be lett ágyazva a kristálytiszta energiákkal annak érdekében, hogy életerővel legyen feltöltve – amik később valódi kristályokká lettek, és amiket ti is magatokon viseltek- ez látta el akkoriban energiával a Lemúriaikat és az Atlantisziakat – és ekkor ágyaztátok be ezt a Fénylő Alapot. Akkoriban kissé más volt a neve, de most Fénylő Alapnak hívjuk. És azt mondtátok, hogy amikor majd eljön a megfelelő idő a Földön, akkor képesek lesztek hozzáférni. Huszonegy barlang, üreg található mélyen a Föld belsejében, amik kristályok, értékes kristályok tároló helyei – némelyiküket ma értékesnek tartotok közülük, de vannak köztük olyanok is, amit még soha nem láttak emberi szemek ezen a bolygón – soha – és huszonegy helyszínen lettek ezek elhelyezve a Földön szétszórva, és ezenkívül létezik még egy központi gyökér kristály a Föld középpontjában. A Föld középpontjában nem olvadt láva található, de hadd higgyék csak ezt a tudósok, hadd terelje el ez őket! Mert így nyugodtan végezhetjük a valódi munkánkat. Imádom az eltereléseket! Mondtam már nektek? (nevetés)

Tehát huszonegy ilyen barlang található a világon. És senki sem találhatja meg őket. Egyetlen kormány sem mehet be oda, és nem lophatja el ezeket. A kincskeresők sem fogják soha megtalálni – az Indiana Jones-ok – ez teljességgel lehetetlen számukra. Sokkal azelőtt meghalnának, még mielőtt egyáltalán a közelükbe kerülnének ezeknek a barlangoknak akár csak az egyikéhez is. Huszonegy van belőlük a Földön, és ehhez jön még a középpontban lévő gyökér kristály, így összesen huszonkettő van.

Ti sem mentek oda. Nincs térkép, ami megmutatná az odavezető utat, és ne engedjétek, hogy bárki is ilyen térképet adjon el nektek! (nevetés) Sart! (nagy nevetés)

SART: Hé, ne nevessetek! (még több nevetés)

ST. GERMAIN: Ahogy kiejtettem a számon a szavakat, máris megfogalmazódott benne a legújabb üzlete! – „Sart Piszkos Munkája és Kincskereső térképei” (nevetés, St.Germain is nevet) Egy újabb póló!

Nem fogtok oda eljutni. Az fog eljönni hozzátok. (valaki beszól: Ó, ez jó!) - Ó, ez jó! Igen, így sokkal könnyebb. Sokkal könnyebb, ha az jön el hozzátok, amikor készen álltok rá. Akkor fog eljönni hozzátok, amikor tisztán látod az álmodat, és ez az álom csak a tiéd lehet, egyedül csak a tiéd.

Az álom végül más embereket is magába foglalhat, de ez nem lehet elsődleges kívánalom. Az álom nem lehet a Föld megmentése. Azokat azonnal ki fogom törölni! Ez nem lehet jogosultság az alkalmazásra. A te álmod legyen. Ezért is beszéltünk mostanában sokat az álmokról. És nem lehet olyan álom, hogy megmented az összes gyermeket, vagy meggyógyítasz mindenkit, vagy semmi ehhez hasonló. Ez az álom ne a házastársadról vagy a gyerekeidről szóljon! Sőt, ezen a ponton, ahol most tartunk, még a Bíbor Kör és a Shaumbra se legyen benne! Legyen ez a te álmod, magadról.

Az egyik legnehezebb dolog ebben a gyakorlatban az, hogy meghozd a választásodat a saját álmodról! Ezért is mentünk keresztül ezen a tudás tapasztaláson. Már most tudod mi az, Pete. Már tudod. Úgy teszel, mintha nem tudnád Joanne, pedig már tudod. Az álom már ott van. És te elnyomod, elfojtod azt az álmot. Úgy teszel, mintha az nem lenne ott. Elfeded azt sok más dologgal. Pedig a te álmod Linda Hanson, rólad szól. Ez a kemény ebben, mert ahogy álmodozol az álmaidról, ezt kérdezgeted? – Mi az én álmom? Mi az álmom? – Nem vagytok benne biztosak.

Azon tűnődtök, hogy vajon ez túl hatalmas? Túl sok? – Talán ez az energia őrző programozottságotok miatt van így– ami szerint mindig mindenki mást kell megmentenek – és akkor az álomnak is arról kellene szólnia, hogy előbb másokért kell tenned, és majd csak utána következel te magad. De ez egyáltalán nem így van. Ez az Alap csak a saját álmaidra fordítható Lawrence. A te álmodra. Ennyi. Ez a legelső kívánalom – hadd fejezzem be – az álmoddal kapcsolatosan.

Ez az Alap kristályos, ragyogó és kiterjedt. Sokkal több energiát tartalmaz, mint amit valaha is fel tudnátok használni. Korlátlan. És a szó szoros értelmében a Földben elrejtett kristályok támogatják. Mondhatni, pénzbeli értékkel bírnak, de soha nem lesznek pénzre váltva ezek a kristályok, soha. Arra használjuk őket, hogy egyensúlyba tartsák és áramoltassák az energiákat.

Fogjuk ezeket a kristályokat, amik a Föld mélyén találhatóak, és arra használjuk őket, hogy áramoltassák az energiákat, beleértve ebbe az Új Energiát is. Mondhatni ez az elsődleges portál jelen pillanatban az Új Energia számára. És az energia, amit ti segítettetek elképzelni és megteremteni, most beárad ide a más birodalmakon keresztül, ezen a huszonegy portálon vagy barlangon keresztül.

És most elérhető számotokra. Tehát mi ez az álom Dave? Mi ez az álom? Egy új kamera felszerelés? Miért is ne? Miért is ne?

Vagy az álom némiképpen megfoghatatlan, mint ami az aspektusaitok integrációja? Miért is ne?

Vagy az az álmod, hogy beutazd ezt a Föld bolygót, és láthasd azokat a bámulatos országokat és a természet csodáit, mielőtt befejeznéd ezt a legutolsó földi életedet? Miért is ne?

Az az álmod, hogy megteremtsd a saját anyagi bőségedet, hogy soha többé ne kelljen megint a pénz miatt aggódnod? Miért is ne? Miért is ne?

Lehet egyszerre több álmod is? Ez tőled függ. Nem vagy egyetlen álomra lekorlátozva, de az álomnak rólad kell szólnia.

Namost, ha az az álmod, a boldogságod, hogy tényleg létrehozz egy iskolást ahol igazán taníthatsz – mert a szíved mélyén tanító vagy – és tényleg tanítani akarod a tudatosságot, és ha ez a te, saját szenvedélyed és csak rólad szól, és nem másokról, és nem másokért teszed ezt, hanem magadért, akkor ez rendben van. De abban a pillanatban, ahogy azt mondod: - Azért kell ezt tennem, mert segítenem kell másokat” – akkor már el is feledkeztél magadról, és akkor ez nem fog működni. Nem fog működni. Soha nem fogod ezt megtalálni – vagy az soha nem fog téged megtalálni.

De ha ez az álom a te szenvedélyed tanítóként, aki az egész létezés legnagyszerűbb létezője, és magasabb rangban van, mint a politikusok – vagy bárki másnál, a jogászoknál, vagy a bankároknál, a tudósoknál, a kutatóknál, vagy bárki másnál – mert a tanítók mind közül a legemelkedettebbek, ők vannak a legmagasabb rangban. És ha ez a szenvedélyed, hogy taníts ezen a bolygón, hogy megtanítsd másoknak azt, hogyan találhatják meg a saját szuverenitásukat, és ez a te szenvedélyed, akkor ez működni fog. De ha csak azért akarod ezt tenni, mert még mindig energia őrzőként vagy itt, vagy a Felébredő Ember korai stádiumában vagy, és még mindig őrizned kell az energiát, akkor ez nem fog működni. Ez rólad kell, hogy szóljon. Rólad kell szólnia.

Namost ez nyilvánvalóan rengeteg kérdéshez, párbeszédhez, és temérdek sok…..makyóhoz fog vezetni. (nevetés) Ti mondtátok. Annyira tele lesz makyoval, hogy ehhez képes Egyiptom tevéi parfüm illatot árasztanak magukból. (még nagyobb nevetés) Lesznek olyanok, akik azt állítják majd, hogy már ismerik, tudják a válaszokat, és majd segítenek neked a megtalálásukban, pedig ez lehetetlen. Lesznek olyanok is, akik majd azt állítják, hogy ez az egész nem is létezik, vagy, hogy létezik egy másik St.Germain Alap, de én, a Vagyok, Aki Vagyok, St.Germain, Adamus, és a szavakkal kimondhatatlan…..azért vagyok itt hogy elmondjam nektek, hogy ez az az Alap – és ez most már elérhető számotokra.

És ahogy megtanulod megálmodni az álmodat, a valódi álmodat, és behozod azt ebbe a valóságba saját magad számára….el tudjátok ezt képzelni? Hogy végre teljesül a valódi álmod? A valódi álmod, amit igazi energiák és igazi kristályok támogatnak ezen az igazi Földön végre-valahára? Ez egy kissé ijesztő is. Végre-valahára? Ahogy megtanulod, hogyan hozd be ezt az energiát, ami csak rád vár – akkor – és csakis akkor – elkezdheted ezt összekombinálni másokkal is a Shaumbrán belül.

Ez az álom lehet egy Központ. Vagy valamiféle közös együttműködés, ahol egyesítitek a szuverén forrásaitokat egymással. A szuverén forrásaitokat. Ez nem csoportos. Hanem ahol te, mint szuverén létező, David, összekapcsolódsz Michelle-lel, aki szintén szuverén létező, és azt mondjátok: - Teremtsünk együtt! Mint egyik szuverén létező a másik szuverén létezővel! Teremtsünk együtt, közösen! – És ez szintén működőképes ezzel az Alappal.

És ez valóságos, amennyiben azt akarod, hogy valóságos legyen. És ez mindig is ott volt, hogy támogassa az álmaidat. Kérlek benneteket, hogy ne a bolygóról, ne a gyerekeitekről, ne a Spirituális Családotokról, és ne az aspektusaitokról álmodjatok! Hanem csak magatokról! Ez a lehető legkönnyebb Alap, ami valaha is elérető a számotokra, és talán a legnehezebb is. Nincs kamat. Nem kell visszafizetned. Nem fognak telefonon hívogatni az alábbi szöveggel: - Elkéstél az e havi befizetéseddel, vagy a kristályaiddal. (nevetés) Mert ez a tiéd, a sajátod. A valóság az, hogy ha ezt egyszer Mesterként megtestesíted, akkor a kisugárzásod a szó szoros értelmében kiterjed a jövő generációi számára, azok számára, akik készen állnak arra, hogy elfogadják a saját szuverenitásukat.

Az álmodat most már támogatja az energia. A Régi és az Új Energia egyaránt. Az álom életre kel. És ez óriási! Elképesztő! Kegyelemteli! Olyan könnyedén és akkor kegyelemben történik meg, hogy az egészen lenyűgöző lesz!

De te kétségbe fogod azt vonni. Meg fogod kérdőjelezni. Azon töprengsz majd, hogy vajon méltó vagy-e rá, hogy megérdemled-e? Azon fogsz tűnődni, hogy van-e erre engedélyed? Azon merengsz majd, hogy mi a trükk ebben az egészben. Pedig nincs benne trükk. Egy sem. Ez a trükk benne, hogy nincs benne trükk. Te készen állsz az elfogadására. Ennyi. Ennyire egyszerű. Egy álom, egy szuverén létező, és az ezt támogató energia.


Alkímia merabh


Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet, és menjünk bele a következő alkimizáló merabh-unkba. Alkimizáló. Alkímia merabh.

Vegyünk egy mély lélegzetet és egy kis finom zenével a háttérben, kezdhetjük is!

(megszólal a zene: „A Lemúriai hazatérés” – Anders Holte előadásában)

Mi az álom, drága barátaim? Van saját álmod, ami rólad szól? A fényeket kérném lekapcsolni! Van egy álmod magadról, magadért?

(szünet)

Az embernek rengeteg sok szükséglete és akarása van, de ezek egyáltalán nem álmok. Az embernek temérdek kérdése van, amire válaszokat akar, de ezek nem álmok.

A Lélek? A Lélek arról álmodik, hogy megtölti önmagát, de már tudja, hogy ez megtörtént, ezért nem aggódik miatta. A Léleknek nincsenek álmatlan, nyugtalan éjszakái, csak az embernek vannak álmatlan és nyugtalan éjjelei. A Lélek egyszerűen csak imádja önmaga betöltésének tapasztalását, önmaga felismerését. Csak az ember az, aki töpreng, tűnődik.

Az álom. Milyen régóta, hány élet óta él és lappang benned ez az álom már David? Az elme erre azt mondja: - Nem tudom mi ez az álom. – De a szíved már ismeri ezt az álmot. Ezért is csináltuk meg a korábbi gyakorlatot a tudásról.

Az álom. Az elme azt kérdezi: - Mennyire pontosan kell ezt meghatározni? Mik a részletek? Mi az időkeret? – Pedig a tudás már most ott van. A részletek jelentéktelenek, mert az igazi álmok idő és mérés nélküliek.

Az álmok, az igaz álmok már ott vannak.

Amikor belekezdtél ebbe a hosszú utazásba, hogy eljöttél az Angyali Családodtól, ami átvitt téged az Ark Rendjén, és eljöttél erre a nagyszerű Föld bolygóra, ahogy elkezdtél felébredni, és készen állni arra, hogy belépj a Megtestesült Mesterlétedbe, az álom végig ott volt, és tudod, hogy mi az. Most már halld meg! Érezd!

Egy valódi, igaz álmon nem lehet igazán gondolkozni! Nem tudod azt mentális tevékenységgel meghatározni. Fel fogod fedezni, hogy az igaz álom egy érzés. Maga a tudás.

Mi ez az álom?

Az álom, amivel eljöttél ide, erre a bolygóra. Mi a te álmod Mary? Mi az álmod?

Az energiák készen állnak arra, hogy támogassák az álmodat, és ezeket az energiákat te helyezted ide.

Az elme száguldásba kezd,és azt mondja: -Jobb, ha most rögtön előállok az álmommal, mielőtt még túl késő lesz. – Aztán meg nekiáll töprengeni: - Akkor ez most a helyes álom? Vagy ez valaki más álma? Ez most valódi?

Veszel egy mély lélegzetet, és visszatérsz a tudásodhoz.

(szünet)

Az álom nem csak az emberi aspektus álma, aki embernek hívja magát, vagy az összes többi életed aspketusáé vagy összegzéséé, mert ez az álom egyben a Lélek álma is.

A Lélek, az Ember, a Megtestesült Mester mind együtt álmodik, egy szólamban, harmóniában, egyensúlyban.

A Lélek álma együtt táncol az ember álmával, és a Mester álmával.

Vegyél egy mély lélegzetet!

(hosszú szünet)

Az álmot érezni kell, és nem gondolkozni rajta!

(szünet)

Az álom olyan, mint a Lelked neve. Nem lehet kimondani, mert annyira szentséges.

Nem kell azt meghatároznod.

De az álom ismert lehet előtted.

(szünet)

Ahogy megengeded, hogy a tudásod és az álmod esszenciája eggyé váljon, akkor ez az, ami magához fogja hívni az energiákat, a kristály barlangokat, amik őrzik ezt a fénylő, szabad és szuverén világ Alapot.

A tudás az, amikor az ember és a Lélek álma eggyé válik, megnyílik, kitárul, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy a világban lévő huszonegy barlang energiája most előléphessen.

Ezeket az energiákat te vonzod magadhoz önmagad szeretetével.

(szünet)

Adj engedélyt magadnak arra, hogy előhozd ezeket az energiákat. Újra meg újra meg újra azt fogod kérdezgetni magadtól, hogy vajon készen állsz-e erre? Hogy képes vagy-e ezt kezelni, vagy talán még várnod kellene vele? És ezt csak te válaszolhatod meg.

Azt fogod kérdezni magadtól, hogy vajon méltó vagy erre? Megérdemled ezt? Azt fogod kérdezni magadtól, hogy ehhez akkor milyen erőket kell használnod, milyen mantrákat kell elmormolnod, milyen ceremóniákat kell elvégezned? Egyet sem. Hacsak nem ilyennek látod magad, mint aki itt tart.

Az Alap szabad és ingyenes. És elérhető számodra most. Ez nem egy holnapi projekt. Meg fogja változtatni az életedet, mert már jó ideje nem álmodtál semmit. Gondolkoztál rajta, de igazán nem álmodtál róla.

És amikor a Lélek, és annak összes csiszolata újra álmodni kezd, akkor az energiák isteni szolgálatra be fognak jönni. És az általad ismert élet meg fog változni, mert az általad ismert élet eddig az álomnélküliségről, az álmok hiányáról szólt.

És most az álom kezdetét veheti, és az energiák kisugárzódnak….

És elkezdik betölteni, beteljesíteni azt az álmot pontosan úgy, ahogy az aspektusaid feltöltötték a Lelkedet.

Vegyél egy mély lélegzetet, és fogadd be….

(hosszú szünet)

Igen, tudod mi az. Igenis tudod.

(hosszú szünet)

Huszonegy barlang található szerte a világban, amik éppen most nyílnak meg, és felfénylenek, sugároznak…és eljönnek, hogy találkozzanak az álmaitokkal….

Sokszínűek..

Telis-teli áldásokkal…

A Most pillanatában.

(szünet)

A Fénylő Alapot valódi kristályok támogatják.

Vegyél egy mély lélegzetet, és fogadd be! Fogadd be az álmaidba, és fogadd el mindazt, ami szabadon érkezik hozzád.

Vegyél egy jó mély lélegzetet!

(szünet)

Ma, a Shoud után szeretném ha megfigyelnétek az összes mentális tevékenységeteket, és ne próbáljátok azokat ellökni magatoktól, vagy kiblokkolni azokat. Hiszen ez természetes. Nagyon sok elme tevékenység zajlik most bennetek, mert minden egyes apró kis kétséged, minden olyan részed, ami nincs szeretve előjön ,felszínre tör egy ilyen alkalommal. Ez nem arról szól, hogy harcolj a kétségeiddel, vagy a felmerülő kérdéseiddel. Egy páran állandóan azt mondogatjátok magatoknak: - Nem érzek semmit, nem érzek semmit –és ezért aztán tényleg nem éreztek semmit.

Érzitek. Mindannyian érzitek.

A kétségek ott vannak, és ez természetes, mert amikor fény ragyogja be ezeket a beteljesületlen részeket, amiket még nem töltött be a szeretet, akkor azok mind a felszínre kerülnek, a Fény felszínre hozza őket. Ne küzdj velük, ne vitatkozz velük, ne harcolj velük! Csak szeresd magad! Ne ezeket az aspektusaidat vagy ezeket a lyukakat szeresd, hanem szeresd magad! Szeresd magad! Ne akard cukormázas szeretettel elárasztani ezeket a kellemetlen és idegesítő aspektusokat! Magadat szeresd! Ez ennyire egyszerű.

Akkor most vegyünk egy mély lélegzetet!

És most arra fogom kérni Aandrah-t, hogy úgy jó öt percen keresztül lélegeztessen titeket. Nem lehet kevesebb öt percnél! John majd méri az időt – nem kevesebb, mint öt perc mély légzés a mai energiák integrálására.

Remélem mindig emlékezni fogtok erre a gyönyörűséges alkalomra, amit együtt töltöttünk itt a Lélek kristály energiájával. A Lélek, a struktúra be akar töltődni a tapasztalásokkal. És most, hogy már majdnem megtelt, készen áll ennek a Fénylő Szabad Világ Alapnak a befogadására, ami elérhető és hozzáférhető kivétel nélkül mindannyiótok számára.

Következő hónapban folytatjuk a megbeszélésünket, de addig is sok tapasztalásra számítsatok ebben a hónapban! (nevetés)

Minden jól van a teremtés egészében! (a közönség tapsol)


Fordította: Telegdi Ildikó – [email protected]