CRIMSON CIRCLE MATERIALET
Serien om Frihet

SHOUD 6: “Opplyste Drømmer”
av den Avholdte ST.
GERMAIN/ADAMUS/YHWH, kanalisert av Geoffrey Hoppe 

Presentert i Crimson Circle

 

2 mars 2013
www.crimsoncircle.comJeg Er den Jeg Er, den Avholdte St. Germain.

Jeg Er den Jeg Er, Adamus av Suverent Domene.

Jeg Er den Jeg Er, min egen Evige YHWH (en annen skrivemåte er Yahweh eller Jehovah).

Jeg er alt dette.

Jeg kommer veldig ofte til dere som fasetten Adamus, en fasett som er skapt spesielt for Shaumbra, for de som er i ferd med å bli oppvåknede, legemliggjorte Mestere. Det er bare del av uttrykket mitt.
 

Jeg er den Avholdte St. Germain. St, Germain, fasetten som har levd mange liv på Jorda, som har gått gjennom opplevelser som ligner deres, som har samlet alle disse opplevelsene under navnet St. Germain.

Jeg er min egen YHWH, et navn som ikke kan uttales. Ikke fordi det er så hellig, men et navn som egentlig er en vibrasjon, en resonans, hjertet. Det kan ikke omsettes til menneskelige ord, ikke en gang menneskelige toner. Jeg er denne YHWH, de ordene som ikke kan uttales, bare føles.

Jeg er alt dette, det er også dere.

Det dere opplever på de ordinære samlingene våre, er fasetten som kalles Adamus, som bare er del av Jeg Er-heten min. (han tar opp en glasskule som har bobler inne i seg)

Forestill dere at denne glasskula representerer sjelen, og forestill dere at lyset treffer hvilken som helst del av den, lyser opp bare en del. Denne delen som opplyses er som Adamus når jeg kommer for å snakke med dere hver måned, eller ofte i drømmene deres, eller ofte når dere er ute av lage. Den delen er Adamus.

Hvis der ser litt bedre etter, er det enda en fasett, enda et lys som skinner på denne glasskula, og det er St. Germain. St. Germain er den dere har reist sammen med i mange, mange liv. Det var energien til St. Germain som i utgangspunktet trakk dere til dette som kalles Shaumbra, Crimson Circle. Selv om det var Tobias som snakket med dere i ti år, var det energien til St. Germain som trakk dere hit.

Og så, hvis dere ser på helheten i denne glasskula, er det den Evige YHWH, Jeg Er som ikke kan uttales, men som alltid er tilstede. Og dette er også deg. Det er vakre deg, og akkurat nå er det et aspekt som skinner, det er en lysstråle som lyser opp et aspekt, det navnet du har på navnelappen din, eller på førerkortet du har mistet. (litt latter fordi han refererer til en historie Linda tidligere fortalte) Lyset skinner her, men visste dere at dere har et annet navn? Det er kulminasjonene av alle de jordiske livene deres som er enda et aspekt.

Vel, jeg bruker uttrykkene “aspekt” og “fasett” ulikt. Jeg sier at jeg er en fasett. Adamus er en fasett av min sjels Evige YHWH. Men når jeg refererer til dere sier jeg «aspekt». Jeg sier at dette menneskelige uttrykket dere befinner dere i akkurat nå, dette menneskelige uttrykket som er her for å vekke opp og integrere alle de tidligere opplevelsene fra alle livene deres, dette menneskelige aspektet – jeg kaller det et aspekt, for inntil det blir integrert i helheten, er det bare et aspekt. Når det er integrert er det en fasett. Det er fullstendig.

Så hvordan går en over fra å være et aspekt til å være fasetter, uttrykk for sjelen? Jeg snakket om det på siste samling – medfølelse. Medfølende psykologi. Kjærlighet til Selve.. Kjærlighet til Selvet.

Dere kan studere. Dere kan jobbe hardt, men til syvende og sist er det bare kjærligheten til dere selv som kan bringe dere til Jeg Er-heten deres. Det er ikke hvor mye dere vet, hvor mange penger dere har, hvor mange spirituelle ritualer dere har foretatt dere som vil bringe dere til denne helheten. Det er simpelthen aksepten, medfølelsen og kjærligheten til selvet. Punktum. Dere behøver ikke å studere noe som helst annet. Dere behøver ikke å delta på noe som helst. Dere behøver ikke å kjøpe eller bytte til dere noe som helst. Det handler simpelthen om kjærlighet til selvet, men det er kanskje også det vanskeligste dere noensinne kommer til å gjøre.


Sjelebeholderen

Sjelen er nesten som denne vakre glasskula. Sjelen er tom – i utgangspunktet tom. Den er en beholder. Den er en beholder som venter på å ta imot seg selv, venter på å oppfylle alle potensialene – potensialene som er som de boblene dere ser inne i denne ballen. Sjelen er en tom beholder som simpelthen ønsker å kjenne seg selv, så den skaper dette som kalles aspekter som til slutt blir til fasetter. Og gjennom opplevelsene begynner så aspektene å fylle denne tomme beholderen med opplevelser og kunnskap, visdom og kjærlighet.

I begynnelsen er denne beholderen fylt av potensialer, men potensialene må realiseres eller oppleves. Så det er som om den er tom, og sjelens ønske er å fylle seg selv med potensialene og opplevelsene sine, kjenne sin egen Jeg Er. Og det kan den ikke gjøre gjennom Ånden. Den kan ikke gjøre det gjennom et annet vesen, selv om den har prøvd. Den kan bare gjøre det gjennom opplevelsen av potensialene sine.

Og når denne beholderen er full, når den har følt inn i potensialene sine og opplevd så mange som den velger å oppleve, til og med følt inn i de som aldri ble opplevd i fysisk virkelighet, blir den fullstendig, ren, krystallinsk, oppfyllt. Det er Jeg Er.

Og i denne tilstanden av Jeg Er, kjenner denne beholderen, denne sjelen seg selv utover kunnskap, utover tvil, utover spørsmål. Den kjenner alle sine fasetter, alle vinklinger, og dere spør; «fortsetter den å oppleve?» Ja, det gjør den, men ikke som menneskelige opplevelser. Den fortsetter å oppleve kjærligheten til seg selv, og det er alt den trenger, alt den vil, alt den ønsker.

Når beholderen er full, fullstendig, fortsetter den å bli forelsket i seg selv i hvert eneste åndedrag, i hvert eneste øyeblikk. Uten betingelser, uten tvil, og så visst uten skam. Den fortsetter å bli forelsket i seg selv, for det er det største av alt.

Jeg Er den Jeg Er blir forelsket i meg selv hver eneste dag.

Og mine kjære venner, for en ære det har vært – og fremdeles er – å være sammen med dere. Følge med på hvordan dere tar aspektene deres, utfordringene deres, opplevelsene deres, og destillerer disse til visdom, tar dem inn i sjelen, tar dem inn i fasettene av Jeg Er som er evig. Evig.

Jeg sender denne rundt til hver og en av dere slik at dere kan føle, se inn i den. (han gir glasskula til noen som skal begynne å sende den rundt blant publikum)


Tilbakeblikk

La oss begynne med et tilbakeblikk i dag. Vi trenger tavla.

LINDA: Hvor vil du ha den?

ADAMUS: I løpet av dagen vil dere legge merke til skiftene – jeg håper de blir yndefulle – mellom Adamus, St. Germain og Jeg Er den Jeg Er.

La oss ta et tilbakeblikk. Det er mange av dere som sier – dere ser på Shoudene, dere kommer til en workshop og sier; «Det var ikke noe nytt denne gangen.» Så når jeg sier tilbakeblikk, sier dere; «Å, jeg trodde vi skulle lære noe nytt.» Og Adamus sier; «hvorfor skal vi ta et tilbakeblikk?» (litt latter) Vi tar tilbakeblikk til det sitter.

Vi tar et tilbakeblikk, for det er veldig lett – veldig lett – å miste det av syne. Dere er her i denne utrolige psykiske graviteten. Gravitet – den fysiske graviteten på Jorda er ingenting mot den psykiske graviteten i denne virkeligheten. Det er veldig lett å miste retningen, glemme hvorfor dere er her, det er veldig lett å gå inn i mønstrene deres, gå inn i sannsynlighetene deres i stedet for potensialene.


Spirituelle (Engle) Familier

Så la oss i dag gå tilbake til begynnelsen. La oss begynne med de Spirituelle Familiene deres. Vil du skrive min kjære?

LINDA: Med glede.

ADAMUS: Nummer en på lista – Spirituelle Familier, Englefamilier, som går evigheter tilbake i tid. Det er så lenge siden at dere har glemt det. Dere husker ikke en gang navnet til den Spirituelle Familien deres, men hver og en av dere kom fra en Spirituell Familie. Hadde det ikke vært for dem, hadde dere ikke vært her.

Dere kom hit på vegne av den Spirituelle Familien deres. Dere kom hit for å hjelpe til med å løse – la oss kalle det fastlåst energi. Det er derfor dere fremdeles løser fastlåst energi. Dere kom hit på vegne av de Spirituelle Familiene deres for å få visdom om noe som dere så ville dele med dem for å sette dem fri.

Her i denne Shouden snakker vi om frihet – frihet for mennesket – men i virkeligheten handler det egentlig om frihet for de Spirituelle Familiene deres. En kan si at de akkurat nå venter hjemme, energiene deres og bevisstheten deres står på vent. De venter på at dere – ja, dere – skal gå gjennom livene deres for å lære hvordan dere skal rense energi, bevege energi, elske dere selv. Da blir dere de virkelige Standardene.

En kan si at dere hadde de aller mest – jeg bruker menneskelige ord her – men de aller mest prestisjefulle titlene i de Spirituelle Familiene deres. Det var ikke det en kan kalle gruppeledere som var de mest opphøyde i de Spirituelle Familiene. Det var så visst ikke de religiøse lederne, for de Spirituelle Familiene hadde ikke det. De mest opphøyde av alle var kjent som lærerne. Lærerne – de var høyere enn lederne, enn retter og hele hierarkiet – lærerne var på topp. Hvorfor det? Det er fordi læreren, i sin sanne definisjon, er en som tillater seg å gå inn i ukjente opplevelser som intet menneske eller ingen engel tidligere har gjort. Det er de som går inn i skapelse som ennå ikke er skapt, ikke en gang fantasert. Læreren går inn i dette for å oppleve nytt, for å oppleve seg selv, for å bringe inn livskraftenergi, for å bringe Jeg Er Tilstedeværelse inn i Ingentingheten.

Læreren går dypt inn og opplever det inne i seg selv, ikke utenfor seg selv. Så kommer læreren ut fra denne nye opplevelsen, har plantet guddommelige frø, frø av livskraft, av Jeg Er-het, har lagt inn urealiserte potensialer slik at andre kan komme til denne lekeplassen en annen gang.

Læreren kommer ut fra denne opplevelsen, og deler det de har lært med andre gjennom ord og historier, gjennom følelser, gjennom hjertet, gjennom ekspansjon av bevisstheten og den nye utstrålingen fra sjelen deres.

Hver og en av dere er lærere. Ikke som menneskelige lærere, ikke slik en menneskelig lærer blir behandlet, men hver og en av dere er sanne lærere, og det er derfor dere er her. Uansett hva dere tror om dette aspektet som er her i dag, uansett hva jobben deres er, uansett hvor spirituelt avanserte dere tror dere er eller ikke er, så er dere alle lærere. Dere forlot alle de Spirituelle Familiene deres, kom hit for å lære noe dere kunne dele med dem.

Arkens Orden

Neste. Kan du lage en pil som peker nedover (til Linda)? En liten pil.

Neste. Reisen brakte dere til dette stedet som kalles Arkens Orden. Jeg vet at dette ikke er noe nytt, men vi må se tilbake på det. Arkens orden var samlingen av representanter for alle de spirituelle familiene, inkludert dere. Hver og en av dere var del av å sette sammen, skape, organisere Arkens Orden. De kom fra 144.000 spirituelle familier. Mange fra hver familie, inkludert dere.

For første gang var det enighet i skapelsen utenfor Ånden. En enighet, en forståelse sjel til sjel som aldri før hadde vært, en enighet om at hvert eneste sjelevesen hadde en gnist av Ånden i seg, om at hvert eneste sjelevesen hadde visse umistelige rettigheter, og at hvert eneste sjelevesen var evige vesener.

Dere kom gjennom Arkens Orden, og i denne Arkens Orden ble det bestemt at det skulle settes opp et sted i den fysiske virkeligheten dit representanter, lærere, kunne dra for å oppleve – oppleve liv i fysisk form – den dypeste opplevelsen englevesener noensinne hadde kjent - inne i skapelsen deres, leve inne i den, være del av den, bære rundt på essensen som nå er kjent som biologien deres. Leve dypt, dypt inne i skapelsen for å hjelpe til med å forstå bevissthet, og for å hjelpe til med å forstå energi og hvordan den fungerte sammen med bevissthet. Og, mer enn noe annet, for å hjelpe til med å forstå de sanne potensialene for alle sjelevesener i skapelsen.

Og da kallet til de som skulle komme til Jorda kom fra Huset til Gabriel, uttalte dere, mine venner, de spirituelle navnene deres. Ikke det menneskelige navnet, men sjelenavnet. Dere sa det høyt. Igjen, det er derfor jeg alltid ber dere om å snakke med den virkelige stemmen deres, sjelestemmen deres.
Og slik var det
, at en kontingent av englevesener kom til dette stedet som nå kalles Jorda. Den hadde ingen livskraftenergi. Den hadde ingen trær, ingen dyr, men de fantaserte – de fantaserte inn i denne steinen som kalles jorda – de forstilte seg levende dynamiske vesener i overflod, og slik ble det. Det spiller ingen rolle hvor lang tid det tok, om det tok syv dager eller millioner av år, det spiller ikke den minste rolle.

Og så var det tid for at dere dro, reiste fra dette som kalles Arkens Orden. Og det var kanskje første gang dette dere nå kjenner som tårer ble opplevd. Tårer fra englevesener som så på da dere dro, som ikke visste hvordan det ville bli, som ikke visste om dere noensinne ville komme tilbake. For nå dro dere til et sted av det virkelig ukjente, med dybder så dype at ingen visste hvor det endte. I det øyeblikket fikk de spirituelle familiene deres dette som kalles et hjerte, noe de aldri før hadde hatt. Og dere dro – redde, urolige og spente. Dere visste ikke hva som var det neste som ville skje.

Dere kom ned til dette stedet som kalles Jorda. Jorda ynglet nå av dyreriket, planteriket, den var full av trær og blomster og en himmel med sin egen sol. Den var fylt av død og gjenfødsel, den kontinuerlige rytmen og den kontinuerlige syklusen av livet på Jorda. En kontinuerlig påminnelse til hver og en av dere om at ingenting egentlig dør. En påminnelse som dere plantet på denne Jorda før dere kom. En påminnelse om at det uansett egentlig ikke finnes noen død.


Menneskeheten

Dere kom inn i menneskeheten. Neste pil – Menneskehet (til Linda). Nå kom dere inn i menneskeheten, var sammen med de andre, pionerene som kom til dette stedet kalt Jorda, og dere sluttet dere øyeblikkelig til dette som kalles massebevissthet. I begynnelsen var den ren. Den var ikke forvrengt. Den var ikke forvridd på noen måte. Den var ren, det rene hjerteønsket til englevesenene som kom hit fra Arkens Orden.

Dere var sammen med dette som kalles Menneskehet – menneskehet – og siden har dere båret denne merkelappen. Dere er stolte av menneskeheten, og dere skammer dere over menneskeheten. Dere finner stor glede i menneskeheten, og særlig nå føler dere en viss skam over Menneskeheten, for dere vet at dere var med på å skape denne nye arten.

Dere opplevde dere selv inne i menneskeheten, inne i denne veldig dynamiske dimensjonen. En dimensjon så fylt av psykisk aktivitet at den fortsatte å trekke dere dypere og dypere inn. Jorda har en fysisk gravitet – javisst, når dere kaster noe opp i lufta, kommer det tilbake til bakken. Men det er ingenting sammenlignet med den psykiske graviteten.

Dere er omgitt av psykisk gravitet. Psykisk gravitet vil dra dere dypere og dypere inn i seg selv. Særlig hvis det finnes hull i det en kan kalle deres egen balanse eller deres egen bevissthet – tvil, mørke, ubesvarte spørsmål. Denne psykiske graviteten vil ta tak i disse og fylle hvert og et av disse hullene med seg selv, dra dere dypere og dypere inn i seg selv, til det punkt da dere blir så fortapt at dere glemmer hvem dere er, hvorfor dere er her, de ressursene og verktøyene dere har. Dere glemmer englefamiliene deres, Arkens Orden, til og med Ånden. Og det er kanskje det tristeste av alt. Til og med Ånden.


Det Oppvåknende Mennesket

Etter mange, mange sykluser eller inkarnasjoner i menneskeheten, kom dere så til neste punkt – det Oppvåknende Mennesket. Det Oppvåknende Mennesket. Det skjedde noe underveis i den menneskelige opplevelsen deres. Del av dere sa; «Dette er ikke virkelig. Aldri mer. Det er tid for å komme seg ut. Dette er ikke lenger det sanne selvet mitt.” Dere hadde blitt så fortapt eller nedsenket i det, at dere sa det var på tide å komme seg ut. Dette er de sanne egenskapene til en lærer. Læreren vet når det er tid for å komme seg ut, de vet at de kan rope fra inne i seg selv for å komme seg ut av den opplevelsen de enn har gått inn i. Dette er læreren som sier; «Jeg vil komme tilbake til meg selv.»

Dere ble det oppvåknende mennesket, og begynte på det dere ser på som en veldig lang reise tilbake til dere selv, men hele tiden, mens dere prøvde å våkne opp, forutså dere aldri kreftene i
psykisk gravitet. Og det virker som om for hvert steg dere tar inn i oppvåkning, blir dere dratt to steg dypere tilbake, og det er en realitet.

Det er en strålende realitet ut fra det synspunkt – ulikt andre opplevelser dere har hatt som lærere i skapelsen – at det ikke er like lett å bare komme seg ut her. Denne psykiske graviteten fortsetter å dra dere tilbake. Den fortsetter å gå etter svakhetene. Den fortsetter å gå etter de uoppfylte delene av dere selv. Den vil gripe tak, og den vil drukne dere. Selv når dere prøver å komme dere opp for å få luft, selv om dere skriker etter luft, selv når dere prøver å tvinge dere ut av dette fengselet på Jorda, vil den gripe tak i dere. Selv når dere roper ut til gud, ber til englene, vil denne psykiske graviteten dra dere dypere – av en grunn.

Frem til dere kjenner kjærlighet inne i dere selv, frem til dere kjenner fullstendiggjøring, aksept, medfølelse for dere selv, vil den ikke det. Den vil ikke la dere komme ut. Den vil dra dere tilbake til det dere kaller leksjoner. Den vil dra dere tilbake til alle tingene som er uløste og ufullstendige. Uansett hvem dere roper ut til, uansett hvilke triks dere bruker, uansett hvor mye mental kraft og viljestyrke dere bruker, vil den dra dere tilbake. Dere designet det slik. Dere satte sammen leken på den måten og sa; «Jeg skal ikke finne veien ut før jeg finner meg selv.»

Så dere kommer til punktet som Oppvåknende Mennesker, og det er noe av det vanskeligste, mest utfordrende, vakreste, mest oppfyllende dere noensinne vil oppleve, og det dere har gått gjennom disse mange årene i livene deres, er ting dere aldri kommer til å glemme. Det blir aldri bare en rekke med tall og fakta, tider og datoer. Det dere går gjennom som et Oppvåknende Menneske er dypt og rørende, og det har en effekt både her og i forhold til de Spirituelle Familiene deres. Den visdommen dere trekker ut fra denne delen av reisen deres er den dypeste og mest rørende av alt det dere har gjort på vegne av familiene deres.

Som St. Germain har jeg felt mange tårer på grunn av de opplevelsene dere har gått gjennom og går gjennom. Jeg vet at det ikke behøver å være så vanskelig, vet at det ikke behøver å være et slikt fengsel, vet at det ikke behøver å føre til ting som depresjon, sinne, følelsen av at det ikke er noe igjen. Det veldig mange av dere, nei, alle dere har gått gjennom, lurt på hva, hvem dere er, prøvd å gripe tak i makt, prøvd å gripe fatt i andres makt, prøvd å gripe tak i hva som helst for å komme dere ut av denne infernalske opplevelsen med å ikke vite eller huske hvem dere er.

Det er en ting kjære venner, en ting som vil sette dere fri – kjærligheten til dere selv.

Her om dagen ble det spurt; «Hvordan elsker en seg selv? Hvor er boka? Hva er reglene? Fortell meg hvordan jeg
kan elske meg selv slik at jeg kommer meg ut herfra.” Å elske seg selv er det enkleste og det vanskeligste dere noensinne vil gjøre. Det er aksepten. Det er stillheten. Det er å ikke se utenfor seg selv lenger. Det er å lytte til den lille stemmen på innsiden – vitenen. Vitenen.


Legemliggjorte Mestere

Neste. Dere blir legemliggjorte Mestere i denne vitenen. Ja. Legemliggjorte Mestere. Jeg ser på det – ser på alle dere – det er nesten som om det er eksamenshøytidelighet. Dere har ikke gått fram enda, ikke helt tillatt dere å ta imot eksamenspapirene, men det er dagen for eksamenshøytidelighet. Dere står opp, dere er spente, dere er nervøse. Dere tenker på hvordan denne dagen vil bli – seremonien, selskapene etterpå. På denne dagen for eksamenshøytideligheten ser dere tilbake på alle opplevelsene som har brakt dere hit. Dere ler av noen, gråter av andre. Dere lurer på om dere kunne gjort det bedre eller raskere. Dere lurer på om de dere har gjort vondt fremdeles er såret. Dere sender ut en bønn til dem, en forløsning til dem.

Det er der vi befinner oss – dagen for eksamenshøytideligheten. Dere har ikke mottatt diplomet enda, mottatt anerkjennelsen. Og det venter dere en overraskelse. Når dere hører at navnet deres blir oppropt for at dere skal komme fram, er selvfølgelig den stemmen dere hører deres egen. Og scenen er tom, den bare venter på deg. Øyne vil se på deg – øynene til den Spirituelle Familien din, øynene til andre som har delt med deg på reisen din, som du har møtt i de spirituelle klassene, workshopene, på turer. De vil alle være der når du nærmer deg scenen.

Scenen er tom. Det er intet diplom der. Ingen statue eller priser. Scenen er din for at du kan skape det du vil for å ta imot deg selv. Det er du som gir anerkjennelse og diplom til deg selv. Ingen andre kan noensinne gjøre det for deg. Jeg kommer ikke til å være på scenen, men jeg vil sitte på fremste rad. Det er du som er i stand til å si til deg selv; «Jeg Er den Jeg Er», med en stemme som kan høres over hele skapelsen. «Jeg Er den Jeg Er.» En stemme som kommer fra sjelen, en stemme som kommer fra fullstendiggjøringen, som fyller opp krystallen, denne vakre krystallen, som sier; «Jeg Er den Jeg Er.»


Den sanne, vise Mesteren bryr seg ikke. Det spiller ingen rolle. Det handler ikke om hvor mange mirakler de kan utføre. Det handler overhodet ikke om å være i stand til å utføre magiske triks. Det har ingenting å gjøre med evner, krefter eller slike ting. Det handler simpelthen, simpelthen
om evnen til å akseptere deg selv. Det er det hele.

Vel, med det, med denne ekte kjærligheten til selvet, er alt mulig. Med denne ekte kjærligheten til dere selv, er det aldri mer spørsmål om penger. Penger er bare en grov måte for å fortelle dere at dere ikke elsker dere selv – eller mangel på penger burde jeg vel si. Eller helse – det er en ganske smertefull måte for å si at dere ikke helt elsker dere selv enda. Når aksepten er der, begynner den sanne magien. Men Mesteren forstår at de egentlig ikke har noe behov for magi lenger, eller kraft, eller energi fra noe sted utenfor dem selv. Det blir ubetydelig, og så begynner den sanne Mesteren å le, og fortsetter å le til tårene renner, forbauset over hvor enkelt alt var, og forbauset over hvor mange opplevelser de har gitt seg selv.

Den Legemliggjorte Mesteren er neste steg. Den Legemliggjorte Mesteren forstår også at de ikke lenger er her i tjeneste – i gammel tjeneste bør jeg vel si – for andre. For i denne perioden, særlig som det Oppvåknende Mennesket, har dere gått gjennom en periode som energiholdere, som energi gjøre-gode-ting, redde planeten, gjøre alt i tjeneste for andre. Å være i tjeneste var en viktig del av oppvåkningen deres. Det har vært tider da dere har holdt energien for de gamle, holdt energien for Gaia, holdt energien for Isis og det feminine eller det maskuline eller ofrene eller gudene og gudinnene. Energiholdere. Dere var det i liv etter liv. Men dere er ikke lenger energiholdere. Ikke bekymre dere mine kjære venner, det er mange, mange andre som er villige til å tre fram fra den grunnleggende bevisstheten til Menneskeheten og bevege seg inn i posisjonen som energiholdere slik dere en gang var. Disse jobbene blir ikke stående ubesatte bare fordi dere dro.

Den sanne Mesteren er suveren, er i seg selv, prøver ikke lenger å redde verden eller holde energien for noe som helst. Den sanne Mesteren går ikke rundt og helbreder mennesker. Hvorfor ikke? Simpelthen fordi tilstedeværelsen deres er all den healingen som skal til. Det er det hele. Der er ingen krefter. En prøver ikke. Historiene om Yeshua som jobbet med andre er ganske unøyaktige. Det eneste Yeshua behøvde å gjøre, var å stå foran en annen, se dem inn i øynene, se Jeg Er i den andre, at det var noe som glimtet inne i dem. Det er alt som trengs.

Mesteren, den sanne Mesteren i Ny Energi, går for seg selv. Den sanne Mesteren – fullstendig suveren. Ingen feeding. Ingen flere historier. Den sanne Mesteren aksepterer Jorda, menneskene, de Spirituelle Familiene og alle ting slik de er. De anerkjenner at alt er i perfeksjon, anerkjenner at ingenting kan gå galt. Ingenting. Dere kan ikke gjøre feile beslutninger vet dere. Dere kan ikke det. Dere kan bare ha opplevelser.

Den sanne Mesteren, den Legemliggjorte Mesteren, går simpelthen rundt på Jorda og vet at de ikke lenger behøver å være her. De har ikke lenger noen form for tjeneste eller forpliktelse til andre. Den sanne Mesteren går simpelthen rundt på Jorda for å skinne lyset sitt.

Ja, den sanne Mesteren – den Legemliggjorte Mesteren som du snart blir – den Legemliggjorte Mesteren har fremdeles utfordringer når det gjelder dualitet, føler fremdeles hardheten i denne virkeligheten, men vet at de ikke er fanget, vet at de simpelthen kan gå ut når som helst.

Det vanskeligste når det gjelder å komme seg fra dette Oppvåknende Mennesket og inn i den Legemliggjorte Mesteren er spørsmålet, de udødelige ordene til Metatron; «Er du klar? Er du klar?»


Er Du Klar?

Jeg ser på energiene deres og bevisstheten deres, og jeg vet at dere gjerne vil være klare, men jeg vet at det fremdeles er ting som holder dere tilbake. Her er dere på dagen for eksamenshøytideligheten, og er egentlig ikke sikre på om dere vil gå fram og ta imot diplomet deres. Dere har drømmer om ting som dette, å egentlig aldri ta imot eksamenspapirene fra college, men det er symbolsk for å lure på om dere egentlig er klare for dette steget. Om dere er klare.

Å være klar er ting som å vite, fullstendig vite svarene – det gjør dere, men dere later som om dere ikke gjør det. Vite at det er visse ting i livene deres som må forløses, men ikke være villige til å forløse dem enda – forhold, karma, aspekter. Dere planter denne tvilen rett foran dere nå på dagen for eksamenshøytideligheten. Dere legger denne tvilen rett foran dere, nesten for å håne dere selv, nesten for å teste dere selv. Og
dere vet hva som skjer når tvilen dukker opp. Igjen, et steg fram, to steg tilbake, helt til dere er fullt og helt sikre på at dere er klare.

Men dette får fram problemer. Hvordan vil andre klare seg uten dere – deg, den Legemliggjorte Mesteren? Hm. Hva med uoppgjorte forretninger, ufullstendige forhold og alt dette andre? Og jeg sier til dere at dere kan gi slipp på det bare med en pust. Det er det hele. All karmaen, all selvtvilen, alle tilknytningene dere har hatt til andre og de har hatt til dere. Dere kan gi sipp på det med en pust. Det er den største pusten dere noensinne vil ta, og den beste pusten dere noensinne vil ta.

Når vi samles slik som dette, distraherer Adamus dere. Jeg elsker dere. Vi samles slik som dette, og vi pirker på dere og provoserer dere. Vi forstyrrer dere. Vi gjør dere med hensikt sinte. Vi får dere til å le. Av og til får vi dere til å gråte. Men alt er en måte for å si, “Hvilke uferdige forretninger er det som hindrer deg i denne ene pusten, som hindrer deg i å være læreren på Jorda, den Legemliggjorte Mesteren? Hva er det som hindrer deg i å gå rundt som en Legemliggjort Mester? Ikke lenger for å ha opplevelser for å vokse eller ekspandere, men simpelthen oppleve fordi du velger det. Vite at du så visst kan gå ut i det øyeblikk du velger det, men velger å ikke gjøre det.

Så her er vi på dagen for eksamenshøytideligheten. Massevis av tvil. Mange spørsmål. Du vil at noen andre skal ta deg i handa og dra deg over, eller i hvert fall gi deg diplomet.


Kunnskap(viten)

I dag vil jeg gå inn på noe som kalles kunnskapen deres. Kunnskapen deres. Noe som allerede er der. Dere er vise nok. Dere var vise nok for lenge, lenge siden – til og med før de Spirituelle Familiene deres – vise nok til å legge kunnskap dypt inn i dere slik at den aldri kunne klemmes ut, trekkes ut, utvinnes, fjernes, reduseres. Det var bare du som kunne gjemme den for deg selv. Men kunnskapen er der. Kunnskapen om alle spørsmål. Kunnskapen om all forvirring. Kunnskapen som øyeblikkelig vil løse opp tåka. Kunnskapen til Jeg Er. Den er der allerede. Kunnskapen om spørsmålene når det
gjelder spirituelle bekymringer, bekymringer om livet, pengebekymringer, bekymringer for helsen, alt – det er der allerede. Det er ikke magisk. Det er ikke så esoterisk at dere ikke kan ta det inn i denne virkeligheten. Det kommer ikke noe annet sted fra. Det er der allerede. Men det er ikke i sinnet. Det er ikke her (hodet) Det er her (hjertet), og her (senteret), og i denne vakre glasskula.

Kunnskapen. Kunnskapen som vil hjelpe dere til å forstå hvilken tvil, hvilke bekymringer dere har akkurat nå, og hvorfor dere har tillatt det å være der. Kunnskapen som vil vise deg hvordan du skal krysse denne broen som går fra Oppvåknende Menneske og til en Legemliggjort Mester. Den er der.

Dere har sett til andre – Tobias, Adamus, meg, alle dere kan lese om eller lytte til – for å få svarene. Men likevel, selv om andre kan ha gitt dere svarene den gangen, som bare det grunnleggende mennesket eller det Oppvåknende Mennesket, er det nå ingen andre som kan gi dere svaret. Ingen. Dere må dykke inn i kunnskapen deres.

Dere kommer til å fortelle meg at dere ikke vet hvor kunnskapen er, og det er del av leken. Og jeg kommer til å se dere rett inn i øynene og si; «Lyv aldri for meg igjen,» som om det var dere som sa det til dere selv. Vet dere, dere bare later som. Dere forstår, dere bare later som om dere ikke vet det. Det er der allerede, og jeg vil gjerne gå inn i det akkurat nå, med litt musikk i bakgrunnen. En merabh for kunnskap.


En Merabh for Kunnskap

Trekk pusten dypt. La oss dempe lysene litt.

(musikken begynner; “Spiritual” av Charlie Hayden og Pat Metheny fra albumet “Beyond The Missouri Sky (Short Stories).”)

Trekk pusten dypt.

Jeg begynner med å stille spørsmålet: Hvorfor har du latt som om du ikke visste?

Enhver Oppsteget Mester kan fortelle deg at kunnskapen alltid er der. Kunnskapen om hvilket som helst spørsmål. Kunnskapen din.

I dette søte rommet, når vi nå går inn i den tredje måneden i den nye æraen på planeten Jorda, er kommet til eksamenshøytideligheten – en opphøyd gruppe englelærere som later som om de er mennesker, ber jeg deg om å gå inn i kunnskapen din.

Du kan ikke finne den noe sted i kroppen din.

(pause)

Du har tidligere prøvd å finne kunnskap i sinnet ditt. Den var aldri der.

(pause)

Du prøvde å finne svarene hos andre. Hvordan kunne de fortelle det bare du selv kunne vite?

(pause)

A long time ago you planted knowingness within your aspect that would go to Earth. You, soul, you gifted the human aspect of yourself with knowingness. The human put it away saying, “I’ll retrieve it when the time is right.”

For lenge siden plantet du kunnskap i aspektet ditt som skulle dra til jorda. Du, sjelen, skjenket det menneskelige aspektet av deg selv kunnskap. Mennesket la det bort og sa; «Jeg skal finne det igjen når tiden er inne»

Det er kunnskapen din.

Sinnet sier; «Hvor, åh, hvor er den?» Og hjertet sier; «Den er her.»

(pause)

Aspektene dine haster rundt og prøver å finne den, går inn gjennom alle dører, inn i skap og skuffer i historien din og sier; «Hvor er den gjemt? Hvor er denne kunnskapen?”

De finner den ikke. Den er en gave fra sjelen din til deg. Den ble ikke gitt til aspektene. Den ble ikke gitt til sinnet eller kroppen. Det er din gave til deg.

(pause)

Trekk pusten dypt, og ta imot den fra deg selv.

Kunnskapen kan ikke finnes ut av, måles, dissekeres, forsterkes eller ødelegges. Den er iboende. Den har alltid vært der.

Pust inn kunnskapen din uten å tenke på den.

(pause)

Kunnskapen er som den Store Sentralsola til Jeg Er – deg selv.

Og selv om den har vært tildekket av skyene, den tette tåka, trekker du pusten dypt i oppvåkningen og blåser bort disse skyene, renser opp i tåka, og lar lyset til kunnskapen din skinne gjennom. Tillater kroppen din å ta imot den. Tillater sinnet ditt å ta imot den, for den går langt, og utover sinnet. Tillater alle aspektene dine å føle varmen av den.

(pause)

Kunnskapen – den stopper letingen.

Kunnskapen – veldig mild og medfølende.

Den er din.

(pause)

Hvis det er noen del av deg som tviler på den, lurer på om du virkelig har den, så erklær fra Jeg Er i deg selv at kunnskapen er din. Den er der, og det vil den alltid være.

Det er kunnskapen som hjelper deg til å forstå at du har satt tvilen rett foran deg på dagen for eksamenshøytideligheten, bare for å bli sugd tilbake til psykisk gravitet. Det er også kunnskapen som hjelper deg til å forstå hvordan du øyeblikkelig skal løse opp i denne tvilen. Ikke slåss med den, ikke forhandle med den, men simpelthen løse den opp.

(pause)

Det er kunnskapen som minner deg om at du ikke trenger kraft. Det er ingen kamp. Det er ingenting å kjempe mot. Det handler bare om å erklære ditt Jeg Er.

(pause)

Trekk en dyp pust av kunnskapen din.

Føl den i magen din…

Føl i brystet ditt…

La den stråle ut til alle aspektene dine…

Varme de kaldeste stedene i minnene dine.

Og bare vær her sammen med denne kunnskapen i noen få minutters stillhet, mens du lytter til musikken…

Omfavn kunnskapen din.

(lang pause)

Kunnskapen er veldig ren. Uten agenda. Prøver ikke å dra i deg på noen måte.

Den er så stille at du glemte å høre den.

Så mild at du ikke en gang oppdager den. Men den er der.

Kunnskapen er en velsignelse. Den svarer på spørsmålene før de i det hele tatt blir stilt. Så vakker er kunnskapen din. Den vet allerede. Derfor finnes det egentlig ingen spørsmål.

La oss trekke pusten dypt. En dyp pust inn i kunnskapen din.

[musikken stilner]

Vel, dere vil oppdage at sinnet begynner å undre seg. «Opplevde jeg egentlig dette?» Hvis du gir tillatelse – ja. Sinnet kommer til å si; «Fungerer det egentlig?» Svaret kommer bare fra dypt inne i deg – hvis du velger at det skal fungere. Sinnet vil komme til å ville teste det, ta det gjennom en menneskelig test, og det er du som må si; «Nei. Det behøver ikke å testes, for det ville begrave det, få det ut av syne igjen.»

Sinnet kommer til å si; «Er det mer kraftfullt, visere, sterkere enn meg?» - sinnet, det dere har stolt på – og det er bare hvis du tillater det. Fra og med dette øyeblikket er det opp til deg å velge å være kunnskapen.

Du kan tillate deg å tvile, og du kan igjen bli trukket tilbake til psykisk gravitet. Eller du kan gjøre dette valget om at kunnskapen er der. Den skinner, den stråler ut gjennom alle deler av deg og inn i alle aspekter som snart bare blir fasetter. Det er fullt og helt opp til deg. Hvis sinnet leker leker og du er med på dette, så skam deg. Hvis sinnet leker leker og du kommer inn i balansen av Jeg Er, inn i vesenet ditt, vil sinnet slutte å leke leker. Så enkelt er det. Dere kan skru opp lysene igjen.

Så jeg holder denne vakre ballen som representerer beholderen til sjelen, nå full av veldig mange opplevelser. Den har berørt veldig mange av potensialene som lå slumrende i den, og den opplevde seg selv. Den ble sendt rundt i rommet, hver og en av dere følte inn i den, la energien deres inn i den, forestilte dere den fullstendige, oppfylte sjelen. Oppfylt, ikke lenger med disse behovene for flere av de gamle, menneskelige opplevelsene, den sa; «Nok. Nok.»

Men hva føler jeg i denne ballen som er berørt av alle energiene deres? Hva føler jeg? Noe interessant. Jeg hører at den med deres ord sier; “Har jeg tillatelse? Har jeg tillatelse til å være den Legemliggjorte Mesteren? Har jeg tillatelse fra noe, noen, til og med sjelen min? Har jeg denne tillatelsen min? Har jeg den? Og som en under-erklæring; «Er jeg virkelig klar? Er jeg virkelig klar?»

Ja, dere sier at dere er spirituelle vesener. Dere har studert spiritualitet, men her, på denne dagen for eksamenshøytideligheten, sier dere; «Er jeg virkelig klar, og har jeg tillatelse?» Så jeg vil sende denne rundt igjen slik at dere kan svare dere selv nå som dere har kunnskapen. (litt latter)


Det Opplyste Frie Verdensfondet


Neste. På siste samling snakket vi om det Opplyste Frie Verdensfondet. La oss fortsette å snakke om det. Det Opplyste Frie Verdensfondet (til Linda).

Akkurat nå er det litt forvirring når det gjelder dette som kalles St. Germain Fondet. En kan si at det delvis er en distraksjon, akkurat slik vi alltid har distrahert tidligere. Vi har distrahert for å holde unna de som ikke hadde rene hjerter eller sinn. Vi distraherte.

Alkymi – en av de største distraksjonene jeg noen gang fant opp. Det var lett. Det var det enkleste av alt. Jeg satte ut ryktet om at vi lærte hvordan vi skulle transformere enkle steiner til vakre diamanter. Det distraherte de som ikke hadde rene hjerter, slik at vi kunne arbeide med de som hadde det. For sann alkymi er simpelthen å tillate en strukturtilstand eller væren å utvikle seg til en annen, uten anstrengelser og med ynde.

 

Den opprinnelige, ekte alkymien ble faktisk kalt en merabh. Det handlet simpelthen om å tillate ut av en tilstand og inn i en annen tilstand, om opplevelse, om forståelse, hva som helst. Når dere lærer hvordan dere simpelthen merabher dere selv fra en bestemt definisjon til en annen definisjon – uten anstrengelser eller tanker, bare gjør det yndefullt – når dere lærer det, så ja, da blir det å gjøre en stein om til gull barneleker. Men vi distraherte ved å publisere, markedsføre at vi jobbet med svovel og ild og alt dette andre, slik at vi ryddet vei for de som virkelig, virkelig har rene hjerter, de som ikke ville bli distrahert av gull eller diamanter.

Så mine kjære venner, vi distraherer igjen med alt dette om St. Germain Fondet, og det fungerer strålende. (litt latter) Som noen av dere kanskje har opplevd Sart, fungerer det strålende. For de som simpelthen ser etter en håndsrekning, de som bare er ute etter makt, de som bare tillater de grådige selvene sine å prøve å få hendene i en masse penger eller en gullbarre, blir distrahert, de blir sendt den andre veien slik at vi kan jobbe med det virkelige arbeidet.

Vel, dere sier; «Men hvorfor snakker vi om dette her? Vil ikke alle få vite det? Vil det være en hemmelighet lenger? Mine kjære venner, de er så opptatt med å bli distraherte av øyeblikkelig rikdom, at vi ikke en gang behøver å bekymre oss for det.

Det Opplyste Frie Verdensfondet som det blir kalt, er et veldig enkelt konsept, og knytter seg fint til det vi gjør her i dag når det gjelder kunnskap. Og jeg sier direkte til dere at dette fondet er tilgjengelig. Det er et energifond. Det er ikke dinarer eller pesos eller dollar…(latter når han drar penger ut av lomma til Cauldre) opp av lomma. Det er ikke å vinne i et lotteri over natta, for det er mye mer verdifullt. Mye mer verdifullt.

Dette fondet ble tilgjengelig på datoen 22. desember, ikke et øyeblikk før. Og ja, jeg elsker distraksjoner, og vi skapte – jeg var del av det – vi skapte en fantastisk distraksjon med verdens ende, distraksjonen med Mayakalenderen for å avlede de som ikke hadde gode intensjoner. Åh, nå er de veldig deprimert, for det skjedde ingenting. (litt latter). Det var ikke verdens ende. Så hva gjør de? De leter etter neste verdens ende.

Så nå kan vi fokusere på denne Frie Verdensbanken. Hva er det? Det er et energireservoar som har stått på vent. Det har faktisk bygd opp et kraftpunkt, en kan si at det har lagt på seg renter, blitt større og større hele tiden, bare ventet. Ventet på sammenfallet for de menneskene som virkelig er klare for å gi seg selv tillatelse til å være Legemliggjorte Mestere, opplyste vesener på denne planeten. Ventet på dette øyeblikket, for det var hele tiden kjent at de ville trenge utrolige ressurser til drømmene sine – de virkelige drømmene. Ikke de gamle mentale, begrensede, forurensede drømmene, men de virkelige drømmene.

De er for de som har greid seg utover 22. desember. Her er vi, og dette fondet blir nå tilgjengelig. Men for en gangs skyld skal jeg fortelle dere det som står med liten skrift med det samme. (litt latter) For…(han ler). For dette er potent, ekstremt potent, det er ikke for de som søker makt. Når det gjelder de som søker makt i dette, eller som bare beriker det en kan kalle den begrensede Gammel Energi bruken, vil det garantert – det er allerede innlagt i det, del av matriksen i dette – det vil drive dem til galskap. Det vil det. Det vil det.

Det er designet slik, for vi vil ikke ha slike som vil misbruke denne formen for energi, dette store reservoaret av rikdom. Vi vil bare ha de som er rene i hjertet. Derfor spurte jeg dere tidligere i samtalen vår i dag; er dere klare? Gir dere dere selv tillatelse? Har dere tvil? For hvis dere går inn i dette fondet og har tvil, hvis dere går inn i det og bare er på jakt etter å manipulere andre eller prøver å være et eller annet stort vesen i universet, vil det med hensikt drive dere til galskap. Vi har designet det slik. På den måten kan det aldri misbrukes.

Vel, det får fram spørsmål. Dere kunne øyeblikkelig føle energiskiftet her inne. «Haah! Det er best å ikke prøve. (latter) La Garret gjøre det først. (mye latter) Og så Aandrah. Så ser vi hva som skjer.”

Vel, føler dere uroen som så absolutt kommer fram her? «Haah! Jeg vet ikke.» Dette er en interessant øvelse. Faktisk så vet dere og det er det som er det morsomme. Dere vet allerede – og jeg vet, hvis ikke hadde jeg ikke snakket om det – at dere kommer ikke til å misbruke det. Dere vet allerede at dere ikke kommer til å bruke det for å skade en annen person. Dere kommer ikke til å bruke det for å bli verdensledere. Dere kommer ikke til å bruke det for å få seksuelle tjenester fra den personen som sitter ved siden av dere. (latter)

Dere vet allerede at dere ikke kommer til å manipulere noen eller noe med det, så hvorfor kommer spørsmålet opp? Hvorfor føler jeg at dere rygger unna en av de største gavene dere noensinne har skapt for dere selv? Åh! Ja, dere skapte det for leeenge siden, den gangen dere kom til Jorda. Da dere kom gjennom Arkens Orden, da dere kom til dette som kalles Menneskeheten. Dere la inn en gave til dere selv.

Da krystallinske, rene energier ble lagt inn i Jorda for å gi livskraft – disse ble senere Jordas virkelige krystaller, de steinene dere holder, som ga energi i Lemuria og Atlantis – la dere inn dette som kalles det Opplyste Fondet. Den gangen hadde det et litt annet navn, men er det vi nå kaller det Opplyste fondet. Og dere sa at når tiden var inne på Jorda, ville dere være i stand til å koble dere inn på dette. Det finnes tjueen huler, grotter, dypt inne i Jorda som har et reservoar eller en balanse av krystaller, verdifulle krystaller – noen av dem er det dere kaller for de verdifulle juvelene deres akkurat nå, men det er noen som aldri før er sett av mennesker på denne planeten, aldri. Det er tjueen steder rundt om på Jorda, og en sentral kjernekrystall i senteret av Jorda. Det er ikke flytende lava der. Bare la vitenskapen være distrahert av det slik at vi kan gjøre det virkelige arbeidet vårt her. Jeg elsker distraksjoner. Har jeg sagt det? (litt latter)

Så, tjueen huler rundt om i verden. De kan ikke infiltreres av noen. Ingen myndigheter kan dra dit og stjele dette. Ingen skattejegere vil noensinne finne dem – Indiana Jones ekspandert – det er helt umulig for noen av dem. De ville ha dødd lenge før de kom i nærheten av disse hulene. Tjueen rundt om på Jorda, pluss en i kjernen slik at det blir tjueto.

Dere drar ikke dit. Det finnes intet kart som viser veien dit, og ikke la noen prøve å selge dere et. (latter) Sart! (mye latter)

SART: Hallo! Ikke le! (mer latter)

Han planla allerede den nye forretningsvirksomheten sin, selv mens jeg snakket – «Sarts Jordarbeid og Skattekart.» (latter, St. Germain ler) En ny T-skjorte.

Dere kommer ikke til å dra dit, det vil komme til dere. (noen sier «Å, fint») Åh, fint. Ja, det er mye enklere på den måten. Mye enklere. Det vil komme til dere når dere er klare for det. Det vil komme til dere når dere er klare i forhold til drømmen deres, og drømmen må være bare for dere. Bare for dere.

Drømmen kan til syvende og sist omfatte andre mennesker, men det kan ikke være et av kravene i utgangspunktet. Drømmen handler ikke om å redde Jorda. Det vil øyeblikkelige utslette alt dette. Dere er ikke en gang kvalifiserte til å søke. Drømmen deres. Det er derfor vi nylig har snakket om drømmer. Ikke en drøm om å redde alle barna eller helbrede alle eller noe slikt. Ikke en drøm for ektefellen deres eller barna deres. Ved dette punktet, ikke en gang en drøm for Crimson Circle, Shaumbra. Din drøm, for deg.

En av de vanskeligste øvelsene kommer til å være å gjøre et valg om hva drømmen er. Drømmen er ikke å rense bort dårlige regjeringer eller ubalanser. Drømmen vil ikke være å få tilbake enhjørninger eller noe slikt. (litt latter) Jeg hørte det fysisk, jeg hørte det. Stol på meg.


Drømmen din, for deg selv. Det er et veldig stort, stort ansvar, en kan si et stort spørsmål. Det var derfor vi gikk gjennom denne opplevelsen med kunnskapen deres. Du vet det allerede Pete. Du vet det allerede. Du later som om du ikke vet det. Joanne, du vet det allerede, drømmen er der allerede. Dere undertrykker drømmen. Dere later som om den ikke er der. Dere dekker den til med en masse andre ting. Men drømmen din, Linda Hanson, drømmen din for deg. Det er det som er det tøffe, for når dere drømmer inn i drømmene, sier dere; «Hva er drømmen min? Hva er drømmen min?» Dere er ikke sikre.

Så lurer dere på; « Er den kanskje for stor? Er det for mye?» Det er kanskje på grunn av at dere har lært å være energiholdere – alltid tjene andre – at drømmen først og fremst må være for andre, og senere for deg. Overhodet ikke. Dette fondet er bare for drømmen din Lawrence. Drømmen din. Det er det hele. Det er det første kravet – la meg gjøre meg ferdig – drømmen din.

Dette fondet er krystallinsk, strålende, ekspansivt. Det inneholder mer energi enn dere på noen som helst måte kan bruke. Det er ubegrenset. Det blir bokstavelig talt støttet av krystallene i Jorda. En kan si at de har en pengeverdi, men de blir aldri vekslet inn, aldri. Vi bruker dem til å balansere og flyte energi.

Vi tar noe som er i Jorda, som nå er av Jorda, bruker det til å flyte energier, inkludert det dere kaller Ny Energi. En kan si at dette nå er den primære portalen for Ny Energi, energi som dere hjalp til med å forestille dere og skape, og som kommer gjennom de andre rikene, gjennom disse tjueen portalene, hulene.

Det er tilgjengelig for dere akkurat nå. Så hva blir det til Dave`? Hva blir det til? Er drømmen nytt kamerautstyr? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?

Er drømmen noe som ikke er håndgripelig, slik som integrasjon av aspektene deres? Hvorfor ikke?

Er drømmen å reise rundt på denne planeten Jorda og se alle de fantastiske landene og naturlige undere før dere avslutter dette siste livet på denne planeten? Hvorfor ikke?

Er drømmen å skape finansiell overflod for deg selv slik at du aldri mer behøver å bekymre deg for penger? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?

Kan drømmene være flere drømmer? Det er opp til deg. Det er ikke begrenset til en drøm, men drømmen må være for deg.

Vel, hvis drømmen din, lykken din, er å starte opp en skole for å virkelig undervise – for i hjertet er du lærer – for å virkelig undervise om bevissthet, hvis det er lidenskapen din, ikke andres, så kvalifiserer det. Men i det øyeblikk du sier; «Jeg må hjelpe alle andre,» og glemmer deg selv, vil det ikke fungere. Det vil ikke fungere. Du kommer aldri til å finne det – eller det vil aldri finne deg.

Men hvis drømmen er lidenskapen din som lærer, som er de største av alle vesener i hele skapelsen, som er mer opphøyde enn politikere – vel, enn alle; advokater, bankfolk, alt dette, vitenskapsfolk, forskere, alt – lærere er de mest opphøyde av alle. Hvis lidenskapen din er å undervise på denne planeten, undervise om hvordan en finner sin egen suverenitet fordi det er lidenskapen din, så vil det fungere. Men hvis du gjør det fordi du fremdeles er her som energiholder, er i de tidlige stadiene som Oppvåknende Menneske, og fremdeles er energiholder, vil det ikke fungere. Det må være for deg. Det må det.

Vel, det er klart at dette kommer til å føre til en masse spørsmål og masse dialoger og en masse … makyo. (latter) Dere sa det. Det vil bli så fylt av makyo at det vil få kamelene i Egypt til å lukte som den søteste parfyme. (mer latter) Det vil være de som hevder at de allerede vet svaret, og de vil hjelpe dere med å finne det, og det kan de ikke. Det vil være noen som enten hevder at det ikke finnes, eller at det finnes et annet St.Germain Fond, men jeg Er den Jeg Er, St. Germain og Adamus og ordene som ikke kan uttales – mmm – og jeg er her for å fortelle dere at dette er fondet – fondet – og det er tilgjengelig nå.

Når dere lærer å drømme drømmen deres, den virkelige drømmen, og ta den inn i denne virkeligheten for deg, når drømmen kommer fram … kan dere forestille dere det en liten stund? Den virkelige drømmen, endelig? Den virkelige drømmen støttet av virkelig energi, støttet av virkelige krystaller på denne virkelige Jorda, endelig? Det er faktisk litt skremmende. Endelig? Når dere lærer å få fram denne energien som har ventet på dere, da – men bare da – kan dere begynne å forene det med andre Shaumbra.

Drømmen kan være et senter. Drømmen kan være en form for fellesskap der dere samler de suverene ressursene deres. Suverene ressurser. Ikke som gruppe, men der du tar det suverene vesenet ditt David, sammen med deg som suverent vesen Michelle, og sier; «La oss skape sammen. Som suverent
vesen til suverent vesen, la oss skape sammen.» Det kvalifiserer også for dette fondet.

Det er virkelig hvis dere vil at det skal være det. Det har alltid vært der for å støtte drømmene deres. Vær så snill, ikke drøm for planeten, for barna deres, for de Spirituelle Familiene deres, aspektene deres. Bare for deg. Det er det enkleste fondet dere noensinne kommer til å koble dere inn på, og kanskje det vanskeligste. Det er ingen renter. Dere behøver ikke å betale tilbake. De kommer ikke til å ringe dere og si; «Du er sent ute med betalingen eller krystallene dine denne måneden.» (litt latter) Det blir ditt. Virkeligheten er at når dere legemliggjør det som Mester, vil den utstrålingen dere har bokstavelig talt ekspandere det til fremtidige generasjoner, for de som er klare til å akseptere suvereniteten sin.

Drømmen er nå i ferd med å bli støttet av energi – Gammel Energi og Ny Energi. Drømmen blir brakt til liv. Det er storslått. Det er fantastisk. Det er yndefullt. Det er med en slik letthet og ynde at det er fantastisk.

Men, dere vil tvile på det. Dere vil stille spørsmålstegn ved det. Dere vil lure på om dere er verdige. Dere vil lure på om dere har tillatelse. Dere vil lure på hva som er trikset. Det er ikke noe. Det er det som er trikset. Det er ingen triks. Det er du, klar til å akseptere. Det er det hele. Så enkelt. En drøm, et suverent vesen, og energien som støtter dette.


Alkymi Merabh

La oss trekke pusten dypt, og så går vi inn i den neste alkymiske merabhen. Alkymiske. Alkymisk merabh.

La oss trekke pusten dypt med litt lett musikk i bakgrunnen – hvis vi kan få det. Takk.

(musikken begynner; “Lemurian Home Coming” av Anders Holte, fra albumet “Lemurian Home Coming.”)

Hva er drømmen mine kjære venner? Har du en drøm for deg selv? Demp lysene takk. Har du en drøm for deg selv?

(pause)

Mennesket har hatt mange, åh, ønsker og behov, men det er overhodet ikke drømmer. Mennesket har mange spørsmål det vil ha besvart, men det er ikke drømmer.

Sjelen? Drømmen om å fylle seg selv, men den vet at det har den allerede gjort, så den bekymrer seg ikke for det. Sjelen har ingen rastløse netter, det er bare rastløse netter for mennesket. Sjelen bare elsker opplevelsen av å fylle seg selv, av å realisere seg selv. Det er bare mennesket som undrer seg.

Drømmen. Hvor lenge, hvor mange liv har denne drømmen allerede vært i deg David, ruget, vært fruktsom? Sinnet sier; «Jeg er ikke sikker på om jeg vet hva drømmen er,» men hjertet vet det allerede. Det var derfor vi gikk gjennom den forrige øvelsen vår, eller opplevelsen av kunnskap.

Drømmen. Sinnet sier; «Hvor spesifikk må jeg være? Hva er detaljene? Hva er tidsrammen?” Men kunnskapen er der allerede. Detaljene er ubetydelige, for virkelige drømmer er uten tid eller målinger.

Drømmen, den virkelige drømmen, er der allerede.

Da dere begynte på denne lange reisen fra de Spirituelle Familiene deres som har ført dere gjennom Arkens Orden og til denne strålende planeten Jorda, da dere begynte å våkne opp, var klare for å tre inn i det legemliggjorte mesterskapet deres, var drømmen alltid der, og du vet hva den er. Lytt nå til den. Føl den.

En virkelig drøm som du egentlig ikke kan tenke på. Du kan ikke definere den med mental aktivitet. Du vil oppdage at den sanne drømmen er en følelse. Det er kunnskapen.

Hva er drømmen?

Drømmen da du kom til denne planeten. Hva er drømmen din Mary? Hva er drømmen?

Det er energier som er klare, som er her for å støtte denne drømmen, energier som dere la her.

Sinnet raser av gårde, sier; «Det er best jeg kommer fram med drømmen min med det samme, før det er for sent.» Og så lurer det på; «Er dette den riktige drømmen? Er det noen annens drøm? Er den virkelig?

Dere trekker pusten dypt. Dere går tilbake til kunnskapen deres.

(pause)

Drømmen er ikke bare fra dette aspektet som kaller seg et menneske, eller aspektene eller samlingen av alle livene deres, for drømmen er også i sjelen.

Sjelen, det menneskelige, den Legemliggjorte Mesteren drømmer sammen, drømmer nå i forening, i harmoni, i balanse.

Sjelens drøm danser med menneskets drøm, danser med Mesterens drøm.

Trekk pusten dypt.

(lang pause)

Drømmen må føles, ikke tenkes.

(pause)

Drømmen er som navnet til sjelen din. Den kan ikke uttales fordi den er så hellig.

Den behøver ikke å defineres.

Men drømmen kan være kjent for deg.

(pause)

Når du tillater at kunnskapen din og essensen i drømmen kommer sammen, får den fram energiene, de krystallinske hulene som inneholder det opplyste og frie og suverene verdensfondet.

Det er kunnskapen, drømmen til mennesket og sjelen som kommer sammen, som åpner opp, låser opp og tillater at disse energiene fra tjueen huler rundt om i verden nå kommer fram.

Disse energiene blir tiltrukket av deg, kjærligheten til deg selv.

(pause)

Du gir deg selv tillatelse til å få fram disse energiene. Du spør deg selv om og om igjen om du er klar, om du kan håndtere det, eller om du burde vente. Og det er bare du som kan svare på det.

Dere spør dere selv om dere er verdige. Dere spør dere selv om hvilke krefter som må brukes, hvilke mantra som må hviskes, hvilke seremonier som må utføres. Ingen. Med mindre det er slik dere ser på dere selv.

Dette fondet er gratis. Det er tilgjengelig nå. Det er ikke et prosjekt for morgendagen. Det vil forandre livene deres, for dere har ikke drømt på veldig lenge nå. Dere har tenkt, men dere har egentlig ikke drømt.

Og når sjelen med alle sine fasetter drømmer igjen, vil energiene komme fram i guddommelig tjeneste. Livet slik dere kjenner det vil forandre seg, men livet slik dere kjenner det har vært udrømt, ingen drøm.

Og nå kan drømmen begynne, energiene stråler ut …

Nå er det bare å begynne å fylle denne drømmen, akkurat som opplevelsene til aspektene dine har fylt sjela di.

Trekk pusten dypt og ta imot …

(lang pause)

Jo, du vet. Jo, du vet.

(lang pause)

Tjueen huler rundt om i verden åpner seg akkurat nå, lyser, utstråler, kommer for å møte drømmene dine.

Mange farger…

Fylte av velsignelser…

I Nå-øyeblikket.

(pause)

Det Opplyste fondet, støttet av virkelige krystaller.

Trekk pusten dypt og godt og ta imot. Ta imot inn i drømmene dine, ta imot det som kommer gratis til deg.

Trekk pusten godt og dypt.


(pause)

Senere i dag, etter Shouden, vil jeg at dere skal observere all den mentale aktiviteten dere har, og ikke prøve å skyve den bort eller stenge den ute. Det er naturlig. Dere har en masse sinnsaktivitet akkurat nå, for enhver liten tvil, enhver liten del av dere som ikke er elsket kommer fram i en tid som denne. Det handler ikke om å slåss med denne tvilen eller disse spørsmålene som kommer opp. Noen av dere har fortsatt å si til dere selv; «Jeg føler ingenting. Jeg føler ingenting,» og derfor vil dere ikke føle noe.

Dere føler. Dere føler alle dette.

Tvilen er der, og det er naturlig, for når dette lyset skinner på disse uoppfylte rommene, de stedene dere ikke har fylt med kjærlighet enda, får det dem til overflaten. Ikke bryt håndbak med dem eller argumenter med dem, slåss med dem. Bare elsk inn i deg selv. Ikke elsk dem. Ikke elsk disse aspektene eller disse hullene. Elsk deg selv. Elsk deg. Ikke prøv å spraye alle disse plagsomme aspektene med en masse sukkersøt kjærlighet. Elsk deg. Så enkelt er det.

La oss trekke pusten dypt.


Jeg vil be Aandrah om å bruke godt og vel fem minutter – ikke mindre enn fem minutter, John vil ta tida – ikke mindre enn fem minutter med dyp pusting for å integrere energiene fra denne dagen.

Jeg håper dere alltid vil huske denne vakre anledningen vi hadde sammen med denne krystallinske energien til sjelen – sjelen, strukturen, som venter på å bli oppfylt av opplevelser. Og nå er den nesten helt full, nå er den klar til å ta imot dette (peker på ordene «Opplyste Frie Verdensfond»), det er tilgjengelig for hver og en av dere.

Vi fortsetter samtalen vår neste måned, men i mellomtiden, forvent en masse opplevelser denne måneden. (latter)

Alt er vel i hele skapelsen. (applaus)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denne oversettelsen er utført av: Gunn Remø.

Korrektur: Evy Finjord Heggelund
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tobias fra Crimson-rådet blir presentert av Geoffrey Hoppe, også kjent som "Cauldre", Golden, Colorado, USA. Historien om Tobias, som stammer fra "Tobits bok" i Bibelen (finnes i eldre utgaver av bibelen), er gjengitt på Crimson Circle's engelskspråklige internettside: www.crimsoncircle.com. Tobias-materialet har vært tilgjengelig uten kostnader for lysarbeidere og Shaumbra verden rundt siden august 1999 på det tidspunktet da Tobias sa at menneskeheten beveget seg forbi potensialet av destruksjon og inn i Den Nye Energien.

Crimson Circle er et verdensomspennende nettverk av menneskelige engler som er blant de første til å gå over i Den Nye Energien. Når de opplever gledene og utfordringene som tilstanden av oppstigning medfører, hjelper de andre mennesker på deres reise gjennom hvor Tobias tar et steg til siden og energien til menneskene blir kanalisert direkte av Geoffrey Hoppe.

Samlingene i Crimson Circle er åpen for alle, men forhåndspåmelding foretrekkes. Det kreves ikke noe medlemskap og det er ingen avgifter som må betales. Crimson Circle mottar sine midler gjennom fri kjærlighet og gaver fra Shaumbra verden rundt.

Hensikten med Crimson Circle, er å tjene som menneskelige veiledere og lærere for de som går stien til indre åndelig oppvåkning. Dette er ikke et evangelistisk oppdrag. Det indre lyset vil snarere hjelpe folk til å finne din kjærlige aksept, forståelse og omsorg. I det øyeblikket, da det unike og verdifulle mennesket som er i ferd med å ta fatt på reisen over "Broen av Sverd" kommer til deg, vil du vite hva du skal gjøre.

Hvis du leser dette og føler en anelse av sannhet og forbindelse, er du uten tvil Shaumbra. Du er en lærer og en menneskelig guide. Tillat frøet av guddommelighet å blomstre inne i deg i dette øyeblikket og for all fremtid. Du er aldri alene, for det er familie rundt om i hele verden og engler i rikene omkring deg.

Denne teksten kan fritt distribueres på en ikke-kommersiellbasis og skal være gratis. Vennligst ta med informasjonen i sin helhet, også disse fotnotene. All annen bruk må godkjennes skriftlig av Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.

© Copyright 2007 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. Med enerett (Alle rettigheter forbeholdes).

Besøk gjerne vår norske internettside www.crimsoncircle.com/no for ytterligere informasjon.