"A Valódi Énetek Ébredése"

Elhangzott a Bíbor Körben
1999. október 30.

Tóbiás:

És ez így van, drága barátaim, hogy a Bíbornak ezen családja ma újra összegyűlt.

Ma nemcsak azok az emberek vannak jelen, akik ebben a körben ülnek, de sokan azok közül is, akik a ti múltbeli életeitek voltak. Ezek azon aspektusaitok, melyekkel minden tapasztalatotokat gazdagítottátok, mely viszont megteremtette a Föld Könyvét. Minden egyes elmúlt életetek összegyűlt ma itt a Körben veletek. Ők alkotják minden részeteket, még ha mindegyikük saját önálló személyiséggel rendelkezik is. Most megfelelő a számukra, hogy találkozzanak veletek Halloween ezen estéjén. Üdvözlünk benneteket, mindegyikőtöket és mindenkit közületek, ebben a körben.

A következő néhány percben én, Tóbiás fogok beszélni a barátunkon, Cauldrén keresztül (Geoffry Hoppe) , amint elvégezzük a végső kiegyenlítést és az energiák kiegyensúlyozását ezen a helyen. Amint már mondottuk az elmúlt összejöveteleinken, amikor összejövünk veletek, mint most, amikor meghívtok bennünket a szívetekbe, akkor mi együtt teremtünk egy új és megszentelt energiát. Ez az energia nem a régi emberi módon jön létre. És ez az energia nem is a fátyol felénk eső oldalán keletkezik. Inkább ez egy teljesen új energia, melyet mi együtt teremtünk. Érezzétek ezt egy pillanatra. Figyeljetek oda egy pillanatra, hogy észrevegyétek a szívetekben. Mert ez az energia, a szeretet ezen vibrációja az új ember új energiája.

Most, néhányan éreztétek ezt az energiát már előtte. Magatokkal hordoztátok napok, hetek óta akkor, mikor úgy néz ki, hogy az eltűnik. De, drága barátaim, ez az energia-ez a megvilágosodás - olyasvalami, amit képesek lesztek magatokkal vinni állandóan a nem túl távoli jövőben.

A saját biológiátok most áll be arra, hogy helyet csináljon ennek. Időbe telik a DNS - nek, a testetek sejtjeinek, a molekuláknak és a szerveknek, hogy elfogadják ezeket a változásokat - ezt a magasabb vibrációs állapotot. Ez az, amin mindegyikőtök most éppen keresztül megy. A testetek most tanulja, hogy hozzáigazodjon. Amint beemelitek ezt a megszentelt energiát a lényetekbe, amint behívjátok azt, hogy az élettapasztalatotok része legyen, képesek lesztek egyre jobban és jobban megtartani, hogy egy napon, nagyon hamar, át fogtok sétálni szépen abba az energiába.

Ugyanakkor az érzelmeitek most tanulják azt, hogy hogyan kezeljék ezt az új energiát. Az érzelmeitek nem voltak ehhez hozzá szokva. Az érzelmeitek oly régóta a dualitáshoz voltak szokva. Annak az elfogadása, hogy az azon múltbeli életeitek aspektusaiból származik, melyek ma este itt összegyűlnek. A múlt életeitek még jobban értik a fátyol vastagságát, mint ti. Az érzelmeitek most tanulják, hogy elfogadják az új Egységet. A belsőtökben elkezditek elfogadni a fátyol vékonyodását.

És valóban, amint ez megtörténik, (egy rövid ideje) még több konfliktus van az elmétekben. A régi emberi elme, a régi emberi érzelmek afelé irányulnak, hogy a régi módokhoz akarnak ragaszkodni, mivel ez az, amihez hozzászokott. Mégis az új megvilágosodás bennetek arra vágyik, hogy előre haladjon ebben az új energiában. Mi történik, amikor ezt a polaritást birtokoljátok, amikor az egyik oldal maradni akar, míg a másik előre akar haladni? Ez olyan, mint egy összeütközés. Ez olyan, mint mikor két autó összecsapódik. Ez szétszakadást okoz az életeteken belül. Depressziót okoz a lényetek központján belül, mert nem vagytok biztosak abban, melyik úton haladjatok. De mindez, barátaim, ideiglenes. Ez mind el fog múlni. Ezek egyszerűen a saját fejlődésetek, a valamivé válásotok jelei.

Beszélni fogunk még erről néhány percben, de most végére érünk az energia kiegyenlítésének ezen a helyen. Azok, akiket mi szövőmunkásoknak hívunk - nagyon szorgosan dolgoztak közöttetek - körülöttetek, fonva és egyesítve az energiát, hogy ne csak halljátok a szavakat, melyek barátunkon, Cauldrén keresztül kerülnek lefordításra, de el is tudjátok fogadni a rezgéseket és az energiákat, melyek kimondatlanul is itt vannak a teremben.

Most, mielőtt folytatnánk ezen a napon, elérkeztünk ahhoz a részhez, mely mindig a kedvencünk. Ez az, mikor azt kérjük, persze a hozzájárulásotokkal, hogy előre léphessünk, hogy átöleljünk mindegyikőtöket. De ma nemcsak azokat jelenti, akik a családotok, a Bíbor Tanácsot. Az most a múlt életeitek összes aspektusa is. Az tényleg a lelketek - a ti Valódi Énetek - mely előre szeretne lépni. Tehát, meg fogjuk kérni Cauldrét, hogy tartson egy kicsit hosszabb szünetet, mint szokásos. Mi megkérünk mindannyiótokat, akik itt ma összegyűltek, hogy érezzétek ezt az energiát, melyet ti segítetek most megteremteni, és azután engedjétek el azokat, akik összekapcsolódnak veletek lélekben, hogy előre léphessenek, hogy átöleljenek benneteket. Kérünk titeket, tegyétek ezt most meg.

(Csend. )

Az energia valóban oly édes!

Most, néhányan kíváncsiak arra, miért töltünk oly sok időt, hogy kifejezzük tiszteletünket irántatok, mint emberek iránt. Szándékosan tesszük. Ezzel tudatjuk veletek, hogy jóllehet az utatok most nehéz, és lehet, hogy vannak kihívások az életetekben, melyet nem fogadnátok el a változás oly áldott időszakában, ez azért van, hogy tudassa veletek, mi bátorítunk mindegyikőtöket az előrehaladásban. Tudatjuk veletek, barátaim, hogy a Földetek fordulópontja és következésképpen az univerzumotoké is, nagyon, nagyon közel van.

Megkérünk mindegyikőtöket, akik fénymunkások - gyógyítanak, utaznak, imádkoznak, meditálnak és a belső énjükön dolgoznak - megkérünk mindenkit közületek, hogy folytassa ezt. Vannak időszakok, amikor könnyebb lenne elmennetek, kiszabadulnotok, hazatérnetek. Vannak időszakok, amikor az út nehézkesnek és végtelennek tűnik. Mégis , a fordulópont - melyet oly régóta láttatok előre, és minden elmúlt életetek ezért dolgozott - nos a fordulópont csupán egy lélegzetvételnyire van tőletek.

Arra bátorítunk titeket, hogy folytassátok a tanítást, az energiarögzítést, az új meglátások kinyitását. A munka, amit végeztek, nem hétköznapi. Talán nem kerül az újságaitok címlapjaira, de a miénkére igen! A fátyol felénk eső oldalán látjuk, mit csináltok. És amikor olyan döntéseket hoztok, melyek szereteten és előrehaladáson alapulnak, ez olyan, mint a láng az éjszakában, amit látunk.

Az egyik legnagyobb örömünk az lesz, amikor hazatértek, miután beteljesítitek azt, amiért idejöttetek a Földre ebbe a létidőbe. Vissza fogjuk játszani nektek az emlékeket, és megmutatjuk, mi is történt igazán. Meg fogjuk mutatni nektek azokat a hatásokat, melyeket mások életére tettetek, akiket megérintettetek, és azt a hatást, amit az egész Földre gyakoroltatok. És meg fogjuk mutatni, mit teremtettetek egy másik helyen, mely valójában még nem is létezik, de ti segítetek most megteremteni azt. Mi ezt a helyet Második Teremtésnek hívjuk. Az lesz igazán ünnepnap a számunkra, mikor megoszthatjuk veletek, mit tettetek a Földeteken!

Tehát, a tisztelet, melyet nektek adunk, szintén azt jelenti, hogy arra bátorítunk benneteket, folytassátok az utatokat ebben a létidőben. Nem érzitek azt a bátorítást, mely a múlt életbeli aspektusaitoktól érkezik hozzátok? Megéljenezünk benneteket. Nem, ők és mi nem tudjuk azt megtenni értetek, ahogy már azelőtt is mondottuk. Amint itt sokan a teremben már rájöttek ebben az elmúlt néhány hónapban, hogy a vezetőitek, az angyalaitok visszahúzódtak, mert ez a ti időtök. Itt az idő, hogy átkeljetek a szakadékon. Talán egy magányos időszak, de egy hosszú, hosszú utazás végső lépése.

Most röviden szólni fogunk a kezdetekről. Beszélni fogunk az isteni - azaz a ti - új energiátokról. Már kifejtettük egy másik összejövetelünkön, hogy mikor ez a Földnek nevezett hely megteremtetett eónokkal ezelőtt, ti, az angyalok, idejöttetek. Ám a részetek egy kicsiny darabja az, ami tudatosságban létezik a Földnek ezen a helyén. Az énetek más részei - amit mi a ti Valódi Éneteknek hívunk - a Föld hálózatában van, és energetikai mezőkben más bolygókon.

Amikor megtettétek ezt az utat a Földre, a Valódi Énetek legnagyobb része egy energetikai gubóban helyezkedett el. Oka volt annak. Azért volt, mert sok belső munkát kellett elvégeznetek. Nos, a Valódi Énetek legnagyobb része egy energiába volt begubózva, tehát mások nem láthatták. Nem láthatták a Valódi Éneteket sem más bolygókról, sem más dimenziókból. A Valódi Énetekre, amíg ebben az energiagubóban volt, vezetők és angyalok légiói vigyáztak, hogy megóvják azt a törékeny egyensúlyt, melyre szükség volt.

A Valódi Énetek mindig egy kifelé tartó teremtő kinyilvánítás volt. A Szellem mindig egy kifelé tartó teremtő kifejezés volt. Itt volt az ideje, hogy szünetet tartson és befelé forduljon, hogy felfedezzen valamit, amit csak egy elhagyatott helyen lehet felfedezni.

Amíg a Valódi Énetek ebben a gubóban rejtőzött és az angyalok vigyáztak rá, egy kicsiny része annak, akik igazán vagytok, idejött erre a bolygóra, amit Földnek hívnak és fizikai formát kezdett felvenni. És amikor a Valódi Énetek ezen része idejött és felvette a fizikai formát, elfogadta a dualitást is. Az felvett egy olyan jellemzőt, melyre leginkább szüksége volt a Valódi Énetek és a Szellem által ebben a hatalmas, hatalmas megértésben, amit Földnek neveznek. Egy részeteknek annak tudatos megértése nélkül kellett haladnia, hogy tudná, kik is vagytok. Feladtátok azt a tudatos felismerést, hogy valójában ti vagytok a szellem, hogy valójában ti vagytok a Szeretet. Idejöttetek a Földnek, a víznek, szikláknak és levegőnek ezen helyére és nem emlékeztetek arra, kik is vagytok.

Ez úgy jegyeztetett fel, mint a legnagyobb áldozat, melyet valaha is tettek lények ezen teremtés történetében. Elfelejtitek, kik voltatok. Még a legmélyebb imáitokban és a legcsendesebb pillanatokban sem voltatok képesek emlékezni. Erőtöket megfeszítve próbáltatok emlékezni. Jeleket kértetek a Szellemtől. De ezek nem voltak benne a játékszabályokban. A szabály az volt, hogy emlékezés és kapcsolat nélkül kellene tovább haladnotok. Ó, valójában a Szellem minden imát hallott! A Szellem minden érzelmet érzett, de az volt a szükségszerű, hogy nem emlékeztethetett benneteket. Nem fogunk ennek a részleteibe ma este belemenni. De elmondjuk itt most nektek, hogy amit tettetek, az olyan áldozat, melyet soha senki nem tett meg.

Tudjátok-e, hogy még egy kő is a Földeteken emlékszik arra, hogy ő a Szellem része? Minden fa, minden molekula, a fény minden részecskéje emlékszik arra, hogy ő a Szellem része, emlékszik az eredetére. Ezért van az, amikor az állatok meghalnak, nem szomorkodnak emiatt. Amikor a fák meghalnak, ők megértik ezt. Nincs szomorúság itt, mert mindig ott van azon lényeg megértése, kik is ők valójában. Ti, az emberi faj vagytok az egyetlen, akik nem emlékeznek. Ez az, amiért tisztelünk benneteket. Mert mialatt itt ültök, mialatt beszélgetünk, és nem emlékeztek! Ez is meg fog változni.

Most, azt is állítottuk, hogy a Valódi Énetek, mely ott volt ebben a gubóban, most ébredezik. Úgy képzeljétek el ezt, mint egy energiatojást, mely most kinyílik. A Valódi Énetek, barátaim, keresi a visszatérést veletek az egységhez . Amint a Valódi Énetek nyilvánvalóvá válik és felébred ebből a hosszú, hosszú álmából, melyben benne volt, az első vágya az, hogy visszatérjen hozzátok.

Bizonyos értelemben, a Valódi Énetek egy kissé eltespedt (ahogy ti is így lennétek) ennyi eónnyi alvás után. Egy kicsit álomittas. És vannak angyalok, akik együtt dolgoznak a felemelkedő Valódi Énetekkel, hogy segítsenek neki beállítani az energiákat. Ám az első, amit a Valódi Énetek keres, hogy megtegyen, - őszinte szívetek első vágya - az, hogy visszatérjen hozzátok és újra egy legyen veletek. Nem éreztétek éjszaka, amint álom és ébredés között lebegtetek valahol... nem éreztetek egy sóvárgást, egy kiáltást a szívetekben? Barátaim, ez egy mély vágy, hogy egyesüljetek Mindazzal, Ami Vagytok.

Most, a Földetek dinamikája és az út miatt, melyet az emberek teremtettek, megadatott nektek a tökéletes szabad akarat, teljesen függetlenül a saját Valódi Énetektől. A Valódi Énetek csupán várakozhat, türelmesen és szeretetteljesen, amíg ti befejezitek az illúzióban tett utazásotokat itt ezen a Földön. A Valódi Énetek nem tud egyesülni veletek, amíg ki nem nyitjátok a szíveteket, amíg be nem hívjátok, hogy térjen vissza. Ez nem a Valódi Énetektől függ, ez csak rajtatok áll. Azt választanátok, hogy újra egy másik tucat vagy másik száz életet éltek le újraegyesülés nélkül, a Valódi Énetek ott lesz egész szeretetével és elfogadásával, amíg készek nem vagytok behívni ezt az Arany Angyalt az életetekbe.

Most mindegyikőtök megidézte és még állította is, hogy ez megtörténjen. Ám van egy emberi energetikai részetek, mely elutasítja ezt. Az emberi energia úgy érzi, mintha az egy fajta halált jelentene a számotokra, ha behívjátok az Arany Angyalotokat a tudatosságotokba. Ez az, amiért ez időnként oly nehéz. Ez az, amiért kíváncsiak vagytok arra, hol van a szellem - - hol vannak az angyalok. Mivel az még mindig a lényetek része - ez a DNS - nél kezdődik és átjut minden úton a sejtjeiteken keresztül - ami még nem áll készen arra, hogy elfogadja ezt.

Drága barátaim, drága család... tiszteljétek ezt. Ne harcoljatok vele. Tiszteljétek a tényt, hogy a saját lényetek még mindig emberi lényként rögzül itt. S mert sok - sok életet éltetek le ezen energia, ezen fátyol alatt. A harc csak csalódottságot fog okozni. A harc azt fogja jelenteni, hogy nem tisztelitek azokat az elmúlt életeiteket, melyek itt vannak most veletek. Egyszerűen csak tiszteljétek ezt az átalakulást. Tiszteljétek az energiát, mely élvezte, hogy ember lehetett. Tiszteljétek az energiát, mely a ti három dimenziótokra van irányulva.

Azokban a napokban, melyek most jönnek, amíg éppen csendben vagytok, amikor éppen vezetitek az autót, mondjatok köszönetet magatoknak. Tiszteljétek önmagatokat azokért az életekért, melyeket emberként éltetek meg. Látjuk, hogy azt szeretnétek, hogy levessétek azt az emberi bőrt, hogy gyorsan felemelkedhessetek, ahogy mondjátok - - hogy leereszkedjen egy fénylő sugár és megváltoztasson mindent. Barátaim, akkor fog ez megtörténni, ha tisztelet övez mindent, amit mostanáig tettetek. Amikor ez megtörténik, és ott lesz a szeretet energiája, mely mindent körülvesz, melyet tettetek, körbevéve az összes elmúlt életeteket is, ez megfogja nyitni az ösvényt a Valódi Énetek energiájának, hogy összekapcsolódjon veletek.

Amint végigtekintünk ezen a termen ma, mindegyikőtök befogadott egy részt a Valódi Énetek energiájából. Mindegyikőtök elkezdte most feltölteni az új energiamezőjét az Arany Angyalotok ezen vibrációjával. Továbbra is tiszteljétek és engedjétek meg neki, hogy folytassa a beépülést. Észre fogtok venni dolgokat magatok körül, hogy mások lesznek, mint azelőtt. Olyan megérzéseket és érzékeléseket fogtok észrevenni, melyet azelőtt soha nem birtokoltatok. Meg fogjátok látni a változásokat. Azon az úton vagytok, amit mi úgy hívtunk, hogy Istenemberré váljatok. Fent fogjátok tartani az emberi lényetek energiáját, fizikai jellemzőit és néhány érzelmi jellemzőjét. De integrálni és egyesíteni fogjátok azt az isteni lényetekkel - az Arany Angyalotokkal.

Ez az új Istenember megértésekkel és tudással fog bírni a körülöttetek lévő dolgokkal és más emberekkel kapcsolatban. Nem fogjátok igazán tudni, honnan jönnek ezek, ám azok valójában belőletek jönnek. Képesek lesztek belesétálni helyzetekbe és olvasni az energiát és nem tudjátok, hogyan tettétek azt. Képesek lesztek gyorsan befolyásolni a saját biológiátokat. Képesek lesztek magatokat meggyógyítani pusztán a szándékotok kifejezésével. Az Istenember képessé válik arra, hogy szavak nélkül kommunikáljon más emberekkel. Képesek lesztek helyzetekre hatni anélkül, hogy előtte erős emberi érzelmeket mutatnátok. Képesek lesztek ezeket megtenni egyszerűen, csendben, más emberekkel beszélgetve és megváltoztatva a helyzetek kimenetelét.

Az Istenembernek nem lesznek szükségletei. Szükség nélkül fogtok létezni, mert tudni fogjátok, hogy minden dolog eljön hozzátok, amint helyénvaló. Nem lesznek nélkülözéseitek. Nem fogtok rettegni attól, ami következik. Ti, Istenemberek, ott lesztek a mostban és a jelenben és nem fogtok aggódni a jövő miatt. Mert tudni fogjátok, hogy az isteniség biztosítani fog minden dolgot a számotokra.

Ti, istenemberek, nem kell, hogy aggódjatok majd az emberségesség miatt soha többet . Nem lesz rá szükség, hogy más emberek miatt aggódjatok. Képesek lesztek elfogadni azt, ahol ők vannak és ahol ti vagytok. Ott lesztek jelen a pillanatban, ott fogtok teremteni a pillanatban, csodákat teremtve a mostban. Nem kell aggódnotok azért, ami következik. Mindez egyszerűen a lényetek legmélyebb szintjéről sugárzó bizalomból fog származni. Bízva a saját lelketekben. Bízva a saját Valódi Énetekben.

Elkülönültetek a Valódi Énetektől eónokkal ezelőtt. Olyanok vagytok, mint a gyerekek, akiket nagyon kicsiny korukban elhagytak a szüleik. Ez még mindig az elhagyatottság traumája. Olyanok voltatok, mint a gyerekek, akiket ott hagytak, hogy megvédjék magukat egy olykor sötét, néha félelmetes, néha pedig hiánnyal teli világban. És sírtatok éjszaka - ti, a gyerekek - csodálkozva, hova lettek a szüleitek, azon tűnődve, miért lettetek annyira elhagyatottak, tűnődve, miért hagytak ott, hogy magatokat kell megvédenetek.

Ennek isteni oka volt és isteni célt szolgált, de az elkülönülés, a fájdalom, a harag és az elhagyatottság traumája még mindig ott van. Egy drága és szerető édesanya. Egy erős, védelmező, megbocsájtó édesapa. Visszatértek az utazásukról. Visszatértek, hogy veletek legyenek. Visszatértek, hogy megtalálják a gyermeküket, de ti mind annyira másként néztek ki. A gyermek most telve van tapasztalattal és igazából többé már nem gyermek. Nézzetek körbe a múlt életeitekre, melyek itt állnak ma veletek. Aligha vagytok már gyermekek! Ti egy teremtő vagytok a saját jogotokon. A drága és szerető anya és apa, ők a ti Valódi Énetek. És ők is megváltoztak.

Amikor ők (a Valódi Énetek) idejöttek a Föld ezen energiájába és beléptek az ő energiagubójukba, ők angyalok voltak, mint mi, mint a Bíbor családotok, aki a ti oldalatokon volt. És amint kikerülnek az energiagubójukból, ők már mások. Ők nem olyanok, mint mi. Ők olyan nagyszerű lények, akik valami hihetetlen dolgot tanultak. Amikor rátekintünk a kiemelkedő Valódi Énetekre, könnyeket csal mindez a szemünkbe. És most már ti, a gyermek, és ti , a szülő, eljuttok az újra összekapcsolódás pontjához. Ó, micsoda áldott, csodálatos, régóta várt ünnep is lesz ez! Ez tényleg tőletek függ, a gyermektől, az embertől, hogy tiszteljetek mindent, amin keresztül mentetek, tiszteljétek ezt az utazást, és engedjétek meg a Valódi Éneteknek, hogy belépjen.

Most mi történik velünk? Mi történik azokkal az angyalokkal, akik a ti oldalatokon voltak ezen tömérdek létidőn át veletek, akik vigyáztak a Valódi Énetekre, amíg az a gubóban szunnyadt? Most ez lesz a mi váltásunk. Ti voltatok az elsők, akik keresztül mentek ezen. Ti voltatok az első angyalok, akik átmentetek ezen a folyamaton. Amit ti tanultatok, az most lehetővé válik a számunkra, a Bíbor családotok számára, a Szellem családotok számára, hogy keresztül menjünk a folyamaton.

Valójában, nekünk már nem kell majd átmennünk minden olyan nehézségen és elkülönülésen, melyen ti keresztül mentetek, mivel ti azt megtettétek áldozatot hozva értünk. Egy olyan fajta átalakuláson fogunk átmenni, miután elkészültök és miután a Föld ezen helye mennybement státusra kerül. Mi, a többiek is követni fogunk benneteket. Ti lesztek azok, aki majd vigyáztok ránk, amint ezeket a változásokat végezzük. Nehéz elmagyarázni ezt az egész forgatókönyvet, de, barátaim, mi oly nagyon tisztelünk benneteket, mert fogalmatok sincs mit is tettetek.

Itt fogtok sétálni ezen a Földön majd, mint Istenemberek, mint tanítók, akik mutatják másoknak az utat. Segíteni fogtok nekik megérteni azokat a mély, gyönyörű és beható folyamatokat, melyeken keresztül mentetek. Ti lesztek azok, akik megalapozzátok ezt az energiát, amit mi Istenembereknek hívunk. Sokan közületek a teremben folytatni fogják a munkát és együtt tanulnak majd, hogy segítsenek megszilárdítani az Istenember ezen energiáját, hogy segítsenek megtanítani azt, és hogy segítsenek még formába önteni. Nem véletlen, hogy itt vagytok ma együtt, mert ti lesztek azok, akik megírják az új könyveket.

Mielőtt befejeznénk ezt a mai napot, arra kérünk benneteket, hogy tekintsetek rá az összes elmúlt életeitekre, melyek itt vannak. Köszönjétek meg nekik és fejezzétek ki tiszteleteteket irántuk. Mert ők ilyen messzire eljöttek. Eljöttek hozzátok erre a helyre. Áldjátok meg őket és ők megáldanak titeket. Mert az átalakulás, melyen most keresztül mentek, meg fogja változtatni a múltatok történetét. Oly nagyon szeretünk benneteket.

És ez így van.

---
Fordítás: Halász AndreaA Bíbor Páholy Tóbiását Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" adja elő, aki a coloradói Goldenben él. . Tóbiás története, a bibliai Tobit könyvéből ismerhető, mely megtalálható a Bíbor Kör (Crimson Circle) weboldalán, a www.crimsoncircle.com. A Tóbiás anyagok térítésmentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999. augusztusa óta, amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új Energia felé.

A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új Energiába. Amint megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a mennybemenetel felemelkedési állapotának, azzal segítik a többi embert utazásaik részleteinek megosztásával, megóvva és kalauzolva őket. Több, mint 70.000 látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle weboldalra, hogy elolvassa a legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.

A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradóban, ahol Geoffrey Hoppe-n keresztül Tóbiás bemutatja a legújabb információkat.

A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság előtt. A Bíbor Kör a bőségére a nyitott szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból, szerte a világból.

A Bíbor Kör legvégső célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként szolgálják azokat, akik a belső spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább, a benső fény fogja odakalauzolni az embereket a bejárati ajtódba az együttérzésedért és törődésedért. Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a különleges és drágaságos ember, aki a Kardok Hídjához vezető utazásra akar épp behajózni, eljön hozzád.

Amennyiben ezt olvasod és érzed a kapcsolatot és az igazságtartalmát, te valóban Shaumbra vagy. Te egy tanító és emberi "idegenvezető" vagy, Megengedve az istenség magjának, hogy kivirágozzon benned ebben a pillanatban és a hátralévő további időben.Soha sem vagy egyedül, egy család vesz körbe a világ minden táján és angyalok a körülötted lévő birodalmakban. 

Kérjük, ezt a szöveget terjessze szabadon, nem kereskedelmi alapon, ingyenesen. Kérjük, a telje információt kezelje egységesen és hagyja e lábjegyzettel együtt. Minden egyéb felhasználás esetén Geoffrey Hoppe (Golden, Colorado) írásos jóváhagyása szükséges.

© Copyright Y2000 Geoffrey A. Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO USA. Minden jog fentartva.