"Neljä uuden energian paradigmaa"

Esitetty Crimson Circlelle
7.6.2003
Suomentanut Lea Lintunen


www.crimsoncircle.com


Tobias: Ja niin se on, rakkaat ystävät ja Shaumbrat, että kokoonnumme jälleen yhdessä parantuaksemme, jakaaksemme ja pitääksemme tauon varsin kiireisestä Uuteen Energiaan siirtymisen aikataulustanne. Pitkitimme hiukan musikaalista osuutta (musiikkia ennen Shoudia), koska sen aikana voimme todella puhua teille ja virrata tähän tilaan vaivattomasti.

Se, mitä etsitte täältä tänään – lohtua sekä uutta tasapainoa kehoillenne ja mielillenne vaikean muutosprosessin aikana – saitte sitä meiltä musiikin soidessa… sydämienne avautuessa… unohtaessanne mielenne… avatessanne porttinne meille. Annoitte tämän lahjan itsellenne.

Äänen avulla voi muuntaa niin paljon. Tätä viestiä kuuntelee tai lukee nytkin Shaumbroja, jotka työskentelevät tämän terapian parissa. Epätasapainossa ja vaikeuksissa olevia ihmisiä voidaan auttaa tiettyjen taajuuksien avulla.

Tämä ei ole mitenkään uutta tai ihmeellistä. Tiedemiehet huomasivat jo aikoja sitten, että äänellä on huomattava vaikutus elämänvoimaenergiaan.

Musiikki voi vaikuttaa omiin elämiinne. Kaunis, juuri kuulemanne musiikki (Schubertin ”Ave Maria” Natalie Campbellin esittämänä hänen CD:ltään “Blue of the Flame”) oli tavallaan kanavointi. Säveltäjä ja laulaja antoivat sopivien energioiden virrata lävitseen. Aivan, he olivat luovia taiteilijoita, jotka ilmaisivat tätä energiaa äänen ja soittimien välityksellä. He antoivat sen virrata lävitseen. Tähän levytykseen sisältyy valtava määrä tasapainottavia energioita.

Rakkaat Shaumbrat, on niin paljon uudenlaisia menetelmiä ja lähteitä, joita voitte käyttää hyväksenne työssänne. Katsokaa ilmiselvän yli. Katsokaa jo kehitettyjen kurssien yli. Leikkikää äänten ja värien kanssa. Leikkikää kaikkien energioiden kanssa, jotka tulevat moniulotteisilta tasoilta. Ne ovat teidän käytettävissänne.

Kun musiikki soi, pystyitte sen ansiosta olemaan läsnä Nyt-hetkessä tässä huoneessa olevan ja internetin välityksellä yhteyden ottavan perheenne kanssa. Musiikin ansiosta olitte tässä hetkessä turvassa ja hengititte syvään. Niin tehdessänne muutitte värähtelyänne.

Olette energeettinen voima. Vedätte puoleenne kaikkea ja lähetätte oman allekirjoituksenne värähtelyn muodossa kaikkialle ympäristöönne. Ympyrä sulkeutuu energiassanne. Puhumme tästä aiheesta tänään.

Kun annatte itsellenne luvan rentoutua nykyhetkessä ja kuunnella upeita energioita, avaatte ilmiömäisen, dynaamisen energian, jonka ansiosta kaikki tarkoituksenmukainen voi saavuttaa teidät. Olemme puhuneet tästä asiasta monia, monia kertoja. Tiedämme sen olevan vaikean käsitteen monille teistä. Oivallatte sen kyllä. Päästäkää irti odotuksistanne siitä, millaista elämienne pitäisi olla. Avatkaa sydämenne ja tuntekaa kaikki potentiaalit. Oivallatte kyllä.

Rakkaat ystävät, opitte kokonaan Uuden tavan elää. Opitte olemaan Uudessa Energiassa, jossa kaikki tuodaan teille ollessanne Laajentuneessa Nyt-hetkessä. Tuolla hetkellä kaikki entiset kokemuksenne astuvat palvelukseenne. Kaikki palaa luoksenne uudella, erilaisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Opitte, että teidän ei tarvitse suunnitella etukäteen kaikkia yksityiskohtia. Teidän ei tarvitse suunnitella, mitä tapahtuu kuukauden, puolen vuoden tai kuuden vuoden kuluttua. Asiat vain ilmestyvät elämiinne. Tiedämme tämän olevan haasteellista. Tiedämme teidän kyseenalaistavan tämän asian. Näin Uusi Energia kuitenkin toimii.

Olette oppineet suunnittelemaan kaiken niin tarkkaan. Olette mestareita siinä. Nyt kun ymmärrätte Vanhan lineaarisen polun kulkemiseen liittyvän suunnittelun, organisoinnin ja elämisen… voittekin luopua niistä.

Suuret taiteilijat oppivat monia maalaustekniikoita. Heidän oli oltava taitavia niissä tullakseen mestareiksi. Opittuaan vanhat maalaustekniikat mestarillisesti, heittivät he sivuun tittelinsä ja alkoivat tutkia kangasta luodakseen aivan uudella tavalla. Suuret taitelijat olivat tekniikkojen mestareita. Opittuaan ne he pystyivät vapautumaan niistä ja tutkimaan uusia ilmaisumuotoja, jotka olivat epäsovinnaisia heidän aikakaudellaan.

Te olette samanlaisia, Shaumbrat. Olette oppineet suunnittelemaan ja organisoimaan pankkitilinne ja kaikki muutkin ihmisinä elämiseen liittyvät asiat. Olette oppineet hyvin. Ette heitä pois tai kiellä oppimianne taitoja, vaan ainoastaan ylitätte ne. Olette niissä jo mestareita.

Nyt on aika luopua oppimistanne tekniikoista, jotta voisitte tutkia Uutta tietoisuutta. Sitä te teette juuri nyt. Hitaasti mutta varmasti opitte sallimaan Uuden Energian elämissänne, ja sitten tanssimaan sen kanssa. Opitte, että suunnittelemalla, kartoittamalla ja organisoimalla ette olisi koskaan voineet tehdä asioita niin upeasti. Opitte olemaan Luojia Nyt-hetkessänne.

Mitä tapahtuu lopettaessanne suunnittelun ja kartoituksen? Miljoonat muut ihmiset tekevät sen teidän sijastanne! (naurua) He ovat vielä oppimisvaiheessa. Heistä on upeaa tehdä suunnitelmia ja elää niiden mukaisesti.

Kyllä, saatatte edelleenkin törmätä näihin asioihin työympäristöissänne. Tiedätte niiden olevan vain osa esitystä. Jopa vanhat mestaritaiteilijat käyttivät joskus vanhaa tekniikkaa, mutta tiesivät sen paikan. He tiesivät näin säilyttävänsä kosketuksensa tuohon energiaan. Samalla mestaritaiteilijat kuitenkin tiesivät ylittäneensä vanhat tavat.

Siinä vaiheessa te olette, Shaumbrat. Poistutte Vanhalta lineaariselta polulta. Alatte kokemaan miltä tuntuu, kun kaikki virtaa elämissänne. Alatte kokemaan avoimuuden, luottamuksen ja armon kaiken virratessa elämiinne… kaiken.

Tämä on suuri muutos. Puhumme siitä jatkossakin. Haluamme teidän työstävän näitä asioita yhä uudelleen ja uudelleen. Kun huomaatte jumittuvanne ja turhautuvanne, saapuvanne tien päähän, niin ymmärtäkää olevanne Vanhassa Energiassa. Hengittäkää silloin syvään ja antakaa kaiken saapua luoksenne.

Tiedämme joidenkin teistä pudistelevan päitään ja sanovan: “Tobias, asia ei voi olla näin yksinkertainen!” Aah… jos ette kaipaa yksinkertaisuutta, niin olkoon sitten niin. Mutta se voi olla juuri niin yksinkertainen ja täyttymyksen tuova kuin sanommekin.

(Tauko)

Rakkaat Shaumbrat, meillä on tänään suurenmoinen vieras, jonka tunnette varsin hyvin. Tunnette sen energiat. Kuten tekin, käy tämä vieraskin läpi muutoksen ja irtipäästämisen prosessia. Vieraamme on tukenut elämää tällä Maa-planeetalla. Se on kannatellut ihmiskunnan puolesta valtavia määriä energioita.

Rakkaat ystävät, vieraanamme on tänään Gaian energia. Gaia – Äiti Maa, kuten monet sitä kutsuvat – on enkeli. Se on yksikkömuotoista, enkelimäistä energiaa. Tämä enkeli, Gaia, on ollut vastuussa elämänvoimaenergian virtauksesta Maan päällä. Se tuli tänne ensimmäisten enkelien mukana asettamaan niiden kanssa energiat, jotka herättäisivät tämän kivisen planeetan eloon. Gaia teki hyvin paljon valmisteluja ennen tänne tuloaan.

Sillä on kunniaistuin Arkin Veljeskunnassa (Arkkienkelit). Sen istuin on ollut tyhjä koko tämän pitkän ajan, jonka se on viettänyt maapallolla. Se on synnyttämisen ja elämän jumalattaren energiaa.

Se asetti rakkautensa syvälle Maan sisään ja kaikkiin sitä ympäröiviin energioihin. Se oli maapallolla kauan ennen monia teistä. Se sanoi: “Olen täällä rakastaakseni ja huolehtiakseni kaikista niistä, jotka tulevat hakemaan kokemuksia täältä mahtavalta maapallolta. Annan, mutta myös otan elämän. Autan kannattelemaan kaikkia energioita tarkoituksenmukaisessa tasapainossa.”

Gaia liittyy nyt seuraanne. Se on täällä jakaakseen energiansa ja siirtymävaiheensa, jota se juuri nyt käy läpi. Voisi tavallaan sanoa, että Gaialla on energeettinen flunssa kuten niin monilla teistäkin. Se läpikäy drastisia muutoksia Vanhassa järjestelmässään, ley-linjoissaan, verkoissaan ja kaikissa Maan energiavirtauksissa. Tämä aiheuttaa tietyllä tavalla kärsimystä enkeli-Gaialle.

Mutta tiedättekö mitä, rakkaat ystävät? Sille tämä asia on juhlinnan aihe. Se juhlii omassa järjestelmässään tapahtuvaa muutosta. Se kunnioittaa tätä prosessia ja pyytää, että ette säälisi sitä. Ei sekään ole säälinyt teitä sairastaessanne! (naurua) Se ymmärtää, että kaikki kuuluu prosessiin.

Gaia loi monia kuningaskuntia Maan päälle tukemaan energian tasapainoa. Se loi kasvikunnan – puut, kasvit ja kukat. Kasvikunnan kautta se ilmaisee riemuaan siitä, että te olette Maan päällä. Se ilmaisee rakkauttaan ja kauneudentajuaan teille. Siitä on upeaa, kun leikitte sen puutarhassa.

Kasvikunnan energia on hyvin erityistä. Se tarjoaa ravintoa, suojaa ja lämpöä. Gaia ja kasvikunta uudistuvat ja kierrättävät koko ajan auttaakseen teitä ylläpitämään fyysisiä kehojanne täällä Maan päällä.

Gaia auttoi luomaan rakkaan eläinkunnan, joka tarjoaa teille ravintoa ja lämpöä. Jotkut teistä ajattelevat, että ei ole sopivaa syödä lihaa. Kunnioitamme valintaanne, mutta ymmärtäkää, että eläimet ovat täällä auttaakseen teitä ylläpitämään kehojanne.

Eläinkunnan energiat muuttuvat nyt. Niiden ei tarvitse enää tukea teitä kuten aikaisemmin. Voisi sanoa niidenkin olevan lähdössä. Voi, tulette edelleenkin näkemään maaoravia… hirvieläimiä… harmaakarhun siellä sun täällä… paljon lehmiä… ja muitakin eläimiä. Niiden värähtely on kuitenkin muuttumassa.

Voi olla, että liha ei maistu teille kuten aikaisemmin. Kyse ei ole mistään uskonnollisesta asiasta tai säännöstä. Emme halua kenenkään väittävän, että Tobias on tehnyt uuden säännön lihan suhteen. Sanomme vain, että teidän ja eläinkunnan värähtely on muuttumassa. Sen vuoksi saattaa olla, että ette tunne halua syödä lihaa. Kuunnelkaa kehojanne. Ne tietävät.

Gaia auttoi myös luomaan ihmiskunnan, biologian ja kehon. Se auttaa ylläpitämään ja ravitsemaan ihmisiä. Se antaa teille energiaa.

Tiedostakaa jalkanne hetkeksi. Hengittäkää niitä sisään. Aah… Gaia rakastaa jalkojanne. (naurua) Se auttaa teitä pysymään maadoittuneina.

Maan alkuaikoina enkelit eivät olleet ollenkaan maadoittuneita. Gaia joutui tekemään ahkerasti töitä vetääkseen niiden energiaa jalkoihin, maata kohti. Gaia antaa teille elämänvoimaenergiaa maasta. Saatte ylhäältä aivan kuten alhaaltakin. Gaia on tukenut teitä todella paljon. Se antaa teille energiaa, aivan kuten se tekee nytkin varpaidenne kautta. Se antaa teille elämänvoimaenergiaa ja auttaa vapauttamaan teille tarpeetonta Vanhaa Energiaa, tuo koko ajan tilalle uutta.

Maan päällä elävä ihmiskunta on muuttumassa. Sen värähtely on muuttumassa. Tunnette tämän joka päivä. Kaikki asiat ovat muuttumassa.

On vielä yksi valtakunta, vedenalainen valtakunta, josta puhuimme hiljattain veden ja kallioiden paikassa, jota kutsutte Pahrumpiksi (Nevadassa). Olitte siellä ja asetitte energianne veteen Gaian kanssa. Gaia tuki teitä tullessanne Maan päälle ensimmäistä kertaa, kun ette vielä olleet tässä nykyisessä, karkealta vaikuttavassa biologiassanne.

Annoitte tuolloin enkelienergioidenne uida merissä ja sulautua yhteen delfiinien ja valaiden kanssa. Tästä puhutaan Raamatun ensimmäisillä sivuilla. Tunnistatte itsenne niitä lukiessanne. Henki – te – loitte merissä uivat valaat. Ne tottuivat tuohon todellisuuteen. Vedenalainen valtakuntakin on muuttumassa.

Kaikki tämä, rakkaat ystävät, on osa muuntautumisprosessia ja uutta vastuuta, jota te olette alkaneet omaksumaan. Ymmärrättehän, että Gaia on kannatellut teidän puolestanne paljon energioita, tasapainottanut puolestanne. Se on jatkuvasti auttanut synnyttämään teidät uudelleen ja uudelleen. Sen rooli – ilmaistuna kasvi- ja eläinkunnan tai vedenalaisen valtakunnan kautta – on muuttumassa. Se on tavallaan ojentamassa energioiden uudistamisen vastuuta teille.

Shaumbrat, tällä hetkellä tapahtuu monia, monia, monia muutoksia. Ihmettelette, miksi joskus tunnette olevanne poissa raiteiltanne. Tiedämme teidän tulevan tapaamisiimme saadaksenne apua. Tuntemuksenne johtuvat siitä, että Gaia on nyt päästämäisillään irti otteestaan. Se onkin ollut Maan päällä jo ikuisuuksien ajan.

Sekin palaa pian kotiin – vaikea kuvitella maapalloa ilman Gaiaa. Se haluaa teidän alkavan hyväksyä biologisen uudistumisen, muuntautumisen ja kehon jatkuvan uudistamisen energioita. Se ei katoa kuin tuhka tuuleen… mitä se sitten tarkoittaakin, (naurua) toisin kuin eräs tietty ryhmä viime viikolla (Anasazit Santa Fessä). (Suom. huom. Anasazit olivat intiaaneja. Viittaa Santa Fessä edellisellä viikolla järjestettyyn tilaisuuteen ja Anasazien energiaan ).  

Voi, Anasazit olivatkin jo odotelleet teitä. He olivat kannatelleet valtavaa energiamäärää ja odotelleet Shaumbrojen saapumista, Shaumbrojen esiintuloa. He olivat kannatelleet energioita tuhansia vuosia. He olivat odottaneet innoissaan viime viikon tapaamista ja iloitsivat. He iloitsivat, lauloivat ja tanssivat. He olivat kiitollisia Maan päällä viettämästään ajasta, mutta tiesivät Shaumbrojen vuoron koittaneen. Oli teidän aikanne ottaa kanneteltaviksenne Anasazien vastuulla tuhansien vuosien ajan olleet energiat.

Gaia ei jätä Maata jättiläismäisenä tuulenpuuskana kuten Anasazit. Se muuttaa nyt kuitenkin energioitaan. Se muuttuu, ja siksi huomaatte kasvi- ja eläinkunnan sekä vedenalaisen valtakunnan muuttuvan.

Tiedämme teidän vihastuvan joskus. Mietitte, miksi tiettyjä asioita tapahtuu maapallolla. Yrittäkää kuitenkin katsella asioita matalan muurin takaa. Joskus ympäristöä potentiaalisesti vahingoittavat ja näennäisesti ihmisten huolimattomuudesta johtuvat tapahtumat… ovat osa muutosta. Jotkut ihmiset ovat vain tiedostamattaan osallisina irtipäästämisen prosessissa.

Tiedättehän, rakkaat ystävät, että Gaia on äärettömän voimakas. Se pystyy parantamaan itsensä – ilman teidän apuanne, kiitos. Teidän ei tarvitse pelastaa sitä. Huolehtikaa vain itsenne pelastamisesta. Gaia osaa pitää huolta itsestään oikein hyvin.

Gaian ongelmana ovatkin sen valtavat voimavarat jopa siinä määrin, että joskus sen täytyy – kuinka sen sanoisi – hillitä energioitaan, että ne eivät sinkauttaisi teitä pois planeetalta. (naurua) Se joutuu tekemään töitä tämän asian eteen. Gaia rakastaa ilmaisua, mutta me kaikki olemme yhdessä pyytäneet sitä ilmaisemaan tavalla, joka vaikuttaa mahdollisimman vähän ihmisiin.

Gaia muuttuu vastauksena muuttuvaan tietoisuuteenne ja vetää hitaasti energioitaan pois, palaa pikkuhiljaa Arkin Veljeskuntaan antaakseen teille mahdollisuuden omaksua nuo energiat sisimmässänne. Tehdessänne niin saavutatte aivan uutta ymmärrystä – jota pyydämme teitä kohta tunnustelemaan – siitä, mitä biologian uudistuminen, puhdistautuminen ja vapauttaminen todella ovat.

Gaia pyytää teitä tuntemaan tämän kykynsä sisimmässänne, kyvyn puhdistaa ja uudistaa, synnyttää yhä uudelleen ja uudelleen yhdenkään energian koskaan todella kuolematta. Ne vain puhdistuvat. Ymmärrättehän, että alatte kantaa vastuuta näistä energioista. Teistä tulee elämänvoimaenergian ja siihen liittyvän tasapainon tarjoajia.

Hengittäkää sisään hetki ja tuntekaa Gaian energiat.

(Lyhyt tauko tietoista hengittämistä varten.)

Gaia on todella jumalatar. Kysytte: “Kuinka paljon tähän prosessiin kuluu aikaa?” Emme tiedä – vuosikausia lineaarisen aikakäsityksenne mukaisesti. Näihin asioihin kuluu aika paljon aikaa. Gaia joka tapauksessa aloittaa prosessin nyt.

Ymmärrättehän, että siitä lähtien kun Crimson Council alkoi keskustella kanssanne, on Vanhoja Energioita poistunut täältä. Kaikki alkoi oppaidenne lähdöstä. Ne olivat suorittaneet tehtävänsä loppuun ja palvelleet teitä. Sitten ne pyysivät suurella rakkaudella teitä ottamaan vastuun omista jumalallisista energioistanne. Monet ryhmät ovat lähteneet viime aikoina ja palanneet verhon toiselle puolelle.

(Tauko)

Monet teistä tunsivat rakkaan ihmisen, joka tuli vierailemaan täällä Coloradossa. (Tobias viittaa Romanian Crimson Circleen kuuluneeseen naiseen, joka oli hiljattain saapunut vierailulle Coloradoon. Hän kuoli auto-onnettomuudessa tätä kanavointia edeltäneenä iltana.) Älkää säälikö häntäkään. Kyse ei ollut onnettomuudesta. Hän itse loi tapahtumat huolellisesti. Hän tuli tänne valtameren yli. Hän tuli tänne ajatellen – Vanhalla ihmismielellään – olevansa matkalla tähän tapaamiseen muiden Shaumbrojen kanssa.

Tavallaan Monica onkin täällä. Hän on täällä, mutta tiesi aikansa koittaneen. Hän tiesi pystyvänsä palvelemaan teitä kallisarvoisella tavalla tulemalla takaisin meidän puolellemme verhoa, olemalla meidän seurassamme. Hän istuu tänään kanssamme Toisessa Ympyrässä teitä kunnioittaen.

Hän ei tuntenut kipua… teidän on hyvä tietää se. Itse asiassa hän jätti kehonsa jo ennen onnettomuutta. Siksi onnettomuus tapahtuikin. Hän oli jo jättänyt fyysisen kehonsa. Osaatte järjestellä nämä asiat niin upealla tavalla.

Joten rakkaat ystävät, Gaia muuntautuu, muuttuu ja siirtää vastuuta teille.

Kyllä, jotkut teistä kuulevat äänemme takaa toisenkin äänen – Metatronin äänen sanovan: “Oletteko valmiit vastaanottamaan vastuun ihmisten elämänvoimaenergiasta ja tasapainottamisesta, joista Gaia on huolehtinut niin kovin pitkään? Oletteko valmiit ottamaan vastuun joistakin kasvi- ja eläinkunnan sekä vedenalaisen valtakunnan energioista?”

Gaialla on suuri kunnia olla täällä kanssanne. Se on ihastuttava, hyvin suurikokoinen rouva. (naurua) Sillä on suuri kunnia saada olla tämän ryhmän kanssa. Musiikin soidessa se liitti mukaan oman kauneutensa antaakseen teille maistiaiset siitä, millaista on uudistaa itsenne. Se teki tämän rohkaistaakseen teitä tämän prosessin läpi.

Hengittäkää taas syvään, rakkaat ystävät, ja tuntekaa Gaian energiat. Pidämme teidät ajantasalla sen lähdön suhteen.

Juuri nyt tapahtuu niin paljon “kvanttihypyn” valmistelujen vuoksi. Me kutsumme tuota tapahtumaa siirtymiseksi Uuteen Energiaan joskus vuonna 2007, ehkä hiukan aikaisemmin tai myöhemmin. Suuri muutos ihmiskunnan tietoisuudessa… on tulossa. Näette vauhdin kiihtyvän ja asioiden muuttuvan kaikkialla ympärillänne.

Ja muistakaa aina, Shaumbrat, että kyse ei ole teistä. Kyse on kirjaimellisesti muusta maailmasta, ihmisistä ja maapalloa ympäröivistä enkeleistä, jotka valmistautuvat suureen muutokseen. Jotkut ihmiset ja eläimet tulevat jättämään maapallon yhtäkkiä. Rakastakaa niitä sen vuoksi. Jos pidätte niistä kiinni, muuttuu niiden matka meidän puolellemme vaikeaksi. Kunnioittakaa niitä siksi, että ne kannattelivat energioitanne pitkään. Vauhti kiihtyy koko ajan.

Rakkaat ystävät, kerätään nyt yhteen Shaumbrojen energiat, sekä teidän että vierellänne istuvien, jo meidän puolellemme siirtyneiden energiat, jotka ovat edelleenkin tärkeä osa työtämme. Kerätään yhteen Gaian energiat Shoudia varten, sillä olemme todellakin yksi ääni. Olemme monta ääntä. Olemme samaa perhettä, yhdessä tällä matkalla. Olemme tässä hetkessä yhdessä jakamassa, rakastamassa ja hoivaamassa.

(Tauko)

Puhutaan tänään Uuden Energian neljästä paradigmasta. Myöhemmin niitä tulee lisää, mutta tänään käsittelemme neljää. Rakkaat ystävät, puhuimme useita viikkoja sitten kollektiivisesta tietoisuudesta Independence-nimisessä paikassa (Missourissa). Aivan, te ihmiset olitte tarkoituksella valinneet tuon nimisen paikan tapaamiselle. (Suom. huom. independence tarkoittaa itsenäisyyttä).

Puhuimme tässä Independence-nimisessä paikassa kollektiivisesta tietoisuudesta. Kysyimme paikalle kokoontuneelta ryhmältä erään kysymyksen. Tavallaan – vastauksena juuri esitettyyn kysymykseen – ryhmä oli suurilta osin tarkoituksella valittu. Kysyimme tältä Shaumbra-ryhmältä: “Oletteko valmiit päästämään irti kollektiivisesta tietoisuudesta?” Luulimme tietävämme vastauksen, mutta meidän oli silti esitettävä tuo kysymys.

Joten käännymme nyt kaikkien Shaumbrojen sekä niiden puoleen, joiden polulle tämä viesti osuu. Kysymme teiltä kaikilta: “Oletteko valmiit? Valitsetteko jättävänne kollektiivisen tietoisuuden? Valitsetteko jättävänne kollektiivisen tietoisuuden?”

Tietoisuus on vain tiedostamista… tiedostamista. Tiedostaminen voi olla hyvin henkilökohtainen asia. Se voi olla henkilökohtaista tiedostamista, jolloin olette tietoisia itsestänne ja tekemisistänne. Se on henkilökohtaista tietoisuutta tai tiedostamista.

On myös ryhmätietoisuutta. Olemme puhuneet aikaisemminkin ryhmistä, jotka matkasivat yhdessä jo kauan ennen maapallolle tuloaan. Te ja biologiset perheenne olette melko varmasti osa samaa ryhmätietoisuutta. Olette olleet yhdessä aikaisemminkin, ja siksi palasitte yhteen tässäkin elämässä.

On olemassa uskonnollisia ryhmiä. Olemme puhuneet joistakin niistä. Esimerkiksi mormoneilla on ryhmäenergiansa, ryhmätietoisuutensa. Aivan, myös juutalaisilla on oma ryhmätietoisuus. On olemassa monia erilaisia ryhmätietoisuuksia. Se tarkoittaa tiedostamista ja vetovoimaa, jonka vuoksi päädytte työskentelemään yhdessä uudelleen ja uudelleen, elämästä toiseen.

Sitten on olemassa ihmistietoisuuden kollektiivinen tietoisuus. Ymmärrättehän, että kaikki ihmiset, maapallolla elävät tai jo meidän puolellamme olevat, jakavat tavallaan yhteisen matkan. Olette osa kollektiivista tietoisuutta. Siihen voi ankkuroitua milloin tahansa.

Joskus ihmettelette, miksi toisilleen tuntemattomat ja eri puolilla maapalloa asuvat tiedemiehet tekevät saman keksinnön samaan aikaan. Se ei ole sattumaa. He kaikki ovat ankkuroituneet kollektiiviseen tietoisuuteen. Kun se saavuttaa tietyn tason, voidaan tehdä keksintöjä luovuutta avuksi käyttäen. Kun ihmiskunnan värähtely saavuttaa tietyn pisteen, se tarjoaa energiaa, jonka avulla toisiaan vastaavat keksinnöt muuttuvat todellisuudeksi.

Thomas Edison, josta olemme puhuneet aikaisemminkin – kuinka tämän nyt sanoisi – hänkin kutsui itseään Shaumbraksi. Tuohon aikaan muutkin työskentelivät samojen asioiden parissa kuin Edison. Hän vain yksinkertaisesti ankkuroitui kollektiiviseen tietoisuuteen.

Kollektiivinen tietoisuus voi olla upea asia, mutta se voi myös pidätellä teitä. Monet teistä ovat turhautuneet viime aikoina ja miettineet, miksi asiat eivät suju nopeammin. Haluatte tietää, miksi teistä tuntuu kuin yrittäisitte murtautua venyvän kalvon läpi, joka ei millään anna periksi. Joka kerta kun syöksytte sitä vasten, kimmahdatte takaisin. Tunnette olevanne lähellä läpimurtoa, valaistumista ja uuden ymmärryksen saavuttamista itsestänne, mutta ette aivan pääse verhon läpi.

Rakkaat ystävät, suurimmaksi osaksi tämä johtuu kollektiivisen tietoisuuden vaikutuksesta. Ymmärrättehän, että olette osa sitä. Se on kuin jättiläismäinen pallo, jonka sisällä olette. Olette osa sitä. Se on pidätellyt teitä paikoillanne. Kollektiivinen tietoisuus on palvellut teitä hyvin, mutta nyt olette valmiit etenemään nopeammin kuin se. Olette nyt siinä vaiheessa, että voitte päästää siitä irti.

Kysytte siis: “Miksi ylipäätänsä pitää kiinni kollektiivisesta tietoisuudesta?” Osittain siksi, että se on mukavaa ja turvallista. Tunnette sen niin hyvin. Olette olleet osa sitä jokaisen elämänne aikana Maan päällä. Mukavan ja turvallisen alueen jättäminen voi olla hämmentävää ja pelottavaakin.

Monet teistä ovat tarkoituksella pysyneet kollektiivisen tietoisuuden piirissä, koska se on turvallista. Tunnette sen niin hyvin. Jotkut teistä taas ovat pysytelleet siinä läheistenne, perheidenne ja ystävienne vuoksi. Teitä huolestuttaa, mitä ihmissuhteillenne tapahtuu, jos päästätte irti ihmistietoisuudesta. Joudutteko silloin luopumaan myös läheisistänne?

Jotkut heistä nojautuvat teihin kaikessa rakkaudessaan hyvin raskaalla tavalla. He luottavat teihin kuten te luotatte Gaiaan: saadakseen tukea ja hoivaa sekä uudistuakseen. Syvimmillä tasoilla tunsitte, että jättäessänne kollektiivisen tietoisuuden joutuisitte jättämään myös tuollaiset ihmissuhteet.

Olette oikeassa – luovutte läheisistä, jos se on tarkoituksenmukaista. Saatte heidät myös takaisin, jos niin on tarkoitus. Teidän on kuitenkin oltava valmiit todella päästämään irti. Antakaa heidän mennä. Puhumme tästä asiasta kohta lisää.

Jotkut teistä ovat pysyneet kollektiivisen tietoisuuden piirissä yksinkertaisesti pelon vuoksi. Pelkäätte päästää irti Vanhasta. Teitä pelottaa se, mitä ihmistietoisuuden ulkopuolelta löytyy.

Jotkut teistä ovat tarkoituksella pysytelleet kollektiivisessa tietoisuudessa, jotta voisitte olla empaattisempia parantajia ja terapeutteja. Teistä tuntuu siltä, että päästäessänne irti saatatte menettää kykynne ymmärtää asiakkaitanne tai potilaitanne. Luulette, että päästäessänne irti kollektiivisesta tietoisuudesta siirrytte jonnekin muualle. Ja kuka siinä tapauksessa auttaisi potilaitanne?

Jotkut taas ovat kiinni kollektiivisessa tietoisuudessa, koska eivät tiedä voivansa irrottautua siitä. Joten, rakkaat ystävät, Uuden Energian ensimmäinen paradigma kuuluu: “Kollektiivinen tietoisuus on teidän kohdaltanne umpeen kulunut sopimus.” Kollektiivinen tietoisuus on sopimus. Ymmärrättehän, että olette kaikki suostuneet olemaan osa sitä. Enkelit, Gaia, kasvit ja eläimet… olette kaikki suostuneet siihen. Se ei kuitenkaan enää palvele teitä, mikäli niin valitsette.

Joten kysymme Gaialta, paikalla olevilta tai tätä kuuntelevilta tai lukevilta Shaumbroilta sekä kaikilta, joiden kohdalle tämä viesti osuu: “Valitsetteko vapautuvanne kollektiivisesta tietoisuudesta? Valitsetteko päästävänne irti yleisestä värähtelytasosta?”

Voi, kysytte nyt meiltä, yritätte neuvotella kanssamme: “Mitä saan, jos päästän irti?” (naurua) Saatte suuren yllätyksen. (naurua) Saatte henkisen namipussin. (naurua) “Mitä tapahtuu, jos päästän irti kollektiivisesta tietoisuudesta? Miten elämäni muuttuu paremmaksi? Mitä muutoksia tapahtuu? Kuka saattaa poistua elämästäni? Kuka jää?”

Rakkaat ystävät, emme voi vastata näihin kysymyksiin. Tiedämme, että tämä on teille joskus turhauttavaa. Tiedätte kuitenkin, että vastaukset löytyvät sisimmästänne. Tunnette sen. Yritätte vain analysoida liikaa. Menkää vieläkin syvemmälle ja tuntekaa. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole. Voitte joko jäädä kollektiiviseen tietoisuuteen tai jättää sen. Rakkaat ystävät, ette kuitenkaan voi sanoa ”ehkä jätän, ehkä en.” (naurua) Kun päästätte irti, niin se on menoa. Kaikki mitä sen jälkeen tapahtuu, on teidän luomistyönne tulosta.

Haluamme puhua tässä välissä vielä yhdestä mielenkiintoisesta asiasta. Tänään on hyvin, hyvin omituinen päivä. Energiat ovat ikäänkuin törmäyskurssilla – jos ette ole vielä huomanneet sitä. Asiat ovat jotenkin hullusti, eivät kulje normaalisti ja mutkattomasti – voitte tuntea sen, jos niin haluatte.

Täällä on ulkopuolisia energioita, jotka tarkoituksella – kuinka sen sanoisi – keskittyvät tähän tapaamiseen, koska tietävät mistä on kysymys. Ne tiesivät jo ennen teidän paikalle saapumistanne, mitä täällä tulisi tapahtumaan.

Voisi sanoa, että kaikki meidän puolellamme olevat eivät pidä tästä Shoudista. Pyydämme teitä tuntemaan, miksi ne eivät halua asioiden etenevän, mitä menetettävää niillä on. Ne työskentelevät yhdessä maanpäällisten voimien kanssa, jotka eivät myöskään halua muutosta.

Ne heijastavat tarkoituksella energioita teihin kaikkiin tänään. Ei ole mitään syytä säikähtää tai pelätä. Aivan, ne kuuntelevat meitä tänään. Ja tehostavat toimenpiteitään juuri nyt. Ne luulevat voivansa vaikuttaa teihin istuessamme täällä keskustelemassa. Ne luulevat voivansa pelotella teitä. Voi, kylläpä ne yrittävät kovasti. Ne eivät ole vielä oppineet, että valta on illuusio.

Rakkaat Shaumbrat, niiden yritykset vaikuttaa teihin kulkevat lävitsenne vaikuttamatta mitenkään. Ne vain kulkevat lävitsenne. Ja sekös niitä turhauttaakin. Tunnette pikemminkin niiden omat epätasapainoiset energiat, ette siis omianne. Ne eivät voi käyttää energiaa manipuloidakseen teitä.

Ne ovat hyvin turhautuneita meidän esittäessämme teille hyvin syvällisen kysymyksen. Ne ovat aivan poissa tolaltaan… aivan, juuri nytkin, kun annatte niiden energioiden virrata lävitsenne pelottomasti ja ilman vainoharhaisuutta.

Olette jumalallisia juuri nyt. Niiden varsin negatiiviset ja karkeat energiat kulkevat suoraan lävitsenne. Ne sinkoutuvat teistä takaisin ja vaikuttavat niihin itseensä. Ymmärrättehän, että annatte kaiken vain virrata lävitsenne.

Emme halua aloittaa keskustelua salaliitoista. Siitä huolimatta – kuinka sen sanoisi – puhuimme  Cauldrelle asiasta ennen tapaamisemme alkua. Aivan, täällä on  – tämä on jossain määrin huvittavaakin – mutta täällä on muutamia outoja ihmisiä osoittelemassa teitä omituisilla energioilla. Tämä on niiden ongelma, ei teidän.

Ne eivät halua nähdä yhdenkään ihmisen jättävän kollektiivista tietoisuutta. Niillä on jotakin menetettävää tässä prosessissa, nimittäin kontrolli.

Joten, rakkaat ystävät, esitämme teille tämän kysymyksen: “Valitsetteko jättävänne kollektiivisen tietoisuuden?” Emmekä nyt tarkoita fyysisten kehojenne jättämistä. Ette ole kuolemaisillanne… paitsi jos niin todella haluatte. Puhumme muutoksista, teihin piintyneen energeettisen kuvion muutoksesta, siitä irti päästämisestä, vapauttamisesta.

Teidän ei ole pakko päättää heti. (hykertelyä) Annamme teille 15 minuuttia aikaa. (naurua) Voitte miettiä niin pitkään kuin haluatte. Teidän ei tarvitse tehdä päätöstänne tänään.

Kerromme teille kuitenkin erään asian. Päästettyänne irti ette voi palata takaisin, ette ainakaan siinä määrin kuin luulitte. Kun palaatte kollektiiviseen tietoisuuteen, on se muuttunut totaalisesti. Kun ankkuroidutte ihmisenergioihin, teette sen aivan Uudesta paikasta. Se saattaa tuntua aluksi hämmentävältä. Vapaudutte joka tapauksessa verhosta, peitteestä, joka on pidätellyt teitä.

Olette kuin laumastaan eronneita lokkeja, jotka jättävät lokkien tietoisuuden ja lentävät pois. Tunnette aluksi olonne yksinäisiksi. Aah… mutta asiaan liittyy myös monia siunauksia.

Rakkaat ystävät, Uuden Energian ensimmäinen paradigma kuuluu, että kollektiivisen tietoisuuden sopimus ei enää sido teitä. Jos niin valitsette, voitte päästää siitä irti. Tiedämme monien teistä painiskelevan tämän asian parissa päiväkausia. Tulette käymään pitkiä väittelyjä itsenne kanssa ja miettimään, mitä ihmettä Tobias tällä kertaa tarkoittaa.

Antakaa itsenne vain tuntea, mistä puhumme tänään. Antakaa itsenne myös tuntea energiat, jotka yrittävät häiritä meitä, sekä niiden motiivi hyökätä teitä vastaan. Ymmärtäkää, että energiat vain kulkevat lävitsenne. Niiden ei tarvitse vaikuttaa teihin.

Uuden Energian toinen paradigma on, että mikä ja kuka tahansa Vanhassa Energiassa kohtaamanne asia tai ihminen kaipasi tyydytystä. Kaikki ihmiset, jotka olette tunteneet ennen ylösnousemusprosessinne alkua, ovat olleet tyydyttämätöntä energiaa. Myös te olitte tyydyttämätöntä energiaa muille.

Jokainen kokemanne suhde perustui tyydyttämättömään energiaan, mukaan lukien suhteenne lemmikkieläimiinne. Kaikki kokemuksenne perustuivat tyydyttämättömään energiaan.

Tämä on valtava muutos. Ymmärrättehän, että tyydytystä kaipaavat osat yrittivät yhdistyä tyydyttääkseen toinen toisensa. Kaksi osaa yritti muodostaa kokonaisuuden. Jos elämänne oli tyhjää, siinä oli aukko, niin tunsitte vetovoimaa ihmisiin ja asioihin, joilla oli potentiaali täyttää tyhjiö ja tyydyttää tarpeenne.

Uudessa Energiassa asiat ovat toisin. Haluamme teidän kiinnittävän huomiota tähän asiaan. Aloittaessanne ylösnousemusprosessin teistä tulee tyydytyksen saaneita ihmisenkeleitä. Olette silloin sulkeneet ympyränne. Teillä ei ole enää karmaa.

Kyllä, teillä on tarve ilmaista ja olla luovia. Olette kuitenkin saaneet tyydytyksen sielun- ja hengentasolla. Olette läpikäyneet kaikki tarvittavat elämät. Olette saaneet tyydytyksen kaikessa.  Olette kokonaisia ja eheitä. Tiedämme teidän luulevan, että korjattavaa riittää vieläkin. Rakkaat ystävät, kerromme kaikille täällä istuville ja tätä kuunteleville tai lukeville, että olette täyttymyksen kokeneita sieluja.

Elätte edelleenkin tyydyttämättömässä maailmassa. Kaikki muuttuu nyt. Elämänne muuttuvat. Kaikki Vanhassa Energiassa kohtaamanne oli tyydyttämätöntä energiaa.

Tarkastelkaa tätä asiaa. Palatkaa taaksepäin tässä ja monissa muissa elämissänne. Näette, miten energiat ovat lähestyneet teitä aina jotakin haluten. Myös te halusitte niiltä jotakin. Jopa enkelit… kyllä, kaikki teitä lähestyneet energiat olivat tyydyttämättömiä.

Se oli Vanhan Energian tapa. Olitte tyydyttämätöntä energiaa, ja siksi veditte puoleenne asioita, jotka voisivat tyydyttää teidät, ja jotka te itse voisitte tyydyttää. Hyvin mielenkiintoinen tapa raivata tietä Vanhassa Energiassa! Liityitte Crimson Circleen, koska kaipasitte tyydytystä aivan kuten Crimson Circlekin kaipasi sitä. Kaikki elämissänne liittyi tyydyttämättömien energioiden kohtaamiseen.

Voitteko siis kuvitella, mitä tapahtuu muuttuessanne tyydytetyksi energiaksi? Teidän ei tarvitse enää etsiä teitä täydentäviä osia. Samanaikaisesti kaikki ympärillänne jatkaa etsimistä. Tämä muuttaa suhteenne muihin ihmisiin. Se muuttaa myös suhteenne kanssanne työskenteleviin enkeleihin. Se muuttaa kaiken istuessanne nyt täällä, te eheät, jumalalliset olennot.

Teidän piti läpikäydä hyvin, hyvin vaikeita muutoksia elämissänne – irtipäästämistä… vapauttamista… sairauksia… työttömyyttä… kodittomuutta – raivataksenne tien Uuteen Energiaan täyttymyksen kokeneina olentoina. Tämä muuttaa kaiken. Se muuttaa kaiken luoksenne saapuvan. Kerromme teille uudelleen ja uudelleen – että kaikki tarvitsemanne tuodaan teille. Se tuodaan teille eri tavalla, koska te olette eheitä.

Tulette edelleenkin kohtaamaan tyydyttämättömiä ihmisiä, tapahtumia ja asioita. Ihmissuhteet kuitenkin muuttuvat, koska te olette täyttymyksenne saaneet. Muistakaa ja tuntekaa se.

Kaikki energia menneisyydessänne oli tyydyttämätöntä. Myös te olitte tyydyttämätöntä energiaa, joten pelasitte kaikki samaa peliä. Tuntekaa, miltä tuntuu sulkea ympyrä, saada tyydytys ja huomata kaiken muuttuvan.

Tämä on Uuden Energian suuri paradigman muutos. Puhumme siitä myöhemmin lisää, mutta siinä on kyse suhtautumistavastanne Gaiaan, eläimiin, delfiineihin ja ylipäätänsä kaikkeen. Suhtautumistapanne muuttuu erilaiseksi kuin aikaisemmin. Kaiken perustana toimii se, että te olette tyydytyksenne saaneet.

Olette sulkeneet ympyränne – ja sillä on valtava vaikutus elämiinne. Tiedämme, että oli vaikeaa päästä tähän pisteeseen. Tiedämme teidän kokeneen vaikeita asioita. Ne olivat osa tätä prosessia.

Uuden Energian kolmas paradigma on – että kaikki, joihin olette joskus olleet yhteydessä, palaavat elämiinne. (naurua) Kaikki! He palaavat luoksenne joko tässä tai toisessa elämässä. He palaavat unissanne tai elämien välissä ollessanne. Rakkaat ystävät, tiedämme monien teistä lähtevän usein  ovet paukkuen. Mutta nyt, Uudessa Energiassa, kaikki palaa luoksenne.

Syy tähän on yksinkertainen. Teillä oli jotakin yhteistä heidän kanssaan – kokemus, tunne – jaoitte energianne enkeleinä. Ihmisinä saatoitte vihata toisianne. Jotkut heistä ovat kuolleet ennen teitä… oli syy siihen mikä tahansa. Teistä on kuitenkin tullut osa heitä ja heistä teitä, koska me kaikki olemme yhtä, ja siitä huolimatta täydellisen itsenäisiä.

Koska olemme kaikki yhteydessä toisiimme, löytävät he tiensä takaisin luoksenne. Löysitte toisenne menneisyydessä, koska etsitte kaikki tyydytystä. Te olette nyt tyydytyksenne saavuttaneet. He palaavat takaisin elämiinne, koska olette muuttuneet. He palaavat, koska ymmärtävät syvimmillä tasoillaan haluavansa sitä, mitä teilläkin on. He tulevat takaisin hakemaan tyydytystä.

Tiedätte täsmälleen, miten heidän kanssaan tulee toimia. Tiedätte omasta kokemuksestanne. Tiedätte, mitä sanoa ja tehdä.

Monet teistä ovat jättäneet työpaikkansa tai työpaikkanne ovat jättäneet teidät (naurua) ainoastaan löytääksenne itsenne uudelleen samasta paikasta. Raavitte päitänne ihmeissänne ja sanotte: “Henki, mitä tämä tarkoittaa? Mistä tässä on kysymys?” Jätitte työpaikkanne hetkeksi, jotta voisitte saavuttaa henkilökohtaisen täyttymyksenne. Sitten voittekin palata. Tiesitte sen oikein hyvin. Palasitte kuitenkin tyydytettynä energiana. Ja se muuttaa kaiken.

Suhteenne muihin ihmisiin… he palaavat, koska haluavat tietää. He haluavat saman täyttymyksen kuin tekin. Se tulee tapahtumaan monimutkaisilla tasoilla. He saattavat tulla takaisin vaatimaan shekkiä, jonka olitte unohtaneet postittaa heille. (naurua) He saattavat palata yhteisen ystävän vuoksi. He saattavat palata yksinkertaisesti siksi, että heräsivät keskellä yötä nähtyään unta teistä ja tunsivat tarvetta soittaa, vaikka ette olisikaan tavanneet pitkään aikaan.

Kaikki ihmiset, asiat ja lemmikkieläimet menneisyydestänne palaavat luoksenne. Se kuuluu osana Uuteen Energiaan.

Ymmärrättehän, että tyydytetty energianne vetää niitä puoleenne. Jakamanne kokemukset ja se, että olette osa niitä ja ne teitä – se vetää niitä puoleenne. Tiedämme monien teistä kammoksuvan ajatusta. (naurua)

Ymmärrättehän, että olitte aikaisemmin tyydyttämättömiä ihmisiä. Teillä oli vaikeaa muiden ihmisten kanssa. Nyt pystytte näkemään heidät kuitenkin aivan uudessa valossa uudenlaista rakkautta tuntien. Joten voitte odottaa heidän palaavan elämiinne.

Älkääkä pirauttako meille ja ihmetelkö: “Rakas Tobias, rakas Tobias, luulin päästäneeni irti tästä tai tuosta ihmisestä. Mitä hittoa hän nyt haluaa minusta? (naurua) Enkö oppinut läksyäni riittävän hyvin? Jäikö minulta jokin asia huomaamatta… pitääkö minun opiskella lisää?”

Ei, rakkaat ystävät, vaan te olette yhteydessä toisiinne. Jopa jättäessänne kollektiivisen tietoisuuden – ei, muutamme sanoja – erityisesti jättäessänne kollektiivisen tietoisuuden huomaatte olevanne yhteydessä menneisyyteenne aivan uudella tavalla. Tähän lauseeseen sisältyy vihje kaikkia teitä varten, jotka pohditte kollektiivisen tietoisuuden jättämistä. Kyse on tyydyttämättömistä ja tyydytetyistä energioista. Nämä ovat Uuden Energian päämuutoksia.

Myös neljäs paradigma… olemme puhuneet siitä aikaisemminkin, ja käytämme nyt vain eri sanoja. Vastaukset löytyvät sisimmästänne, kunhan vain annatte niiden ilmestyä ajattelematta. VASTAUKSET OVAT JO SISIMMÄSSÄNNE. NE ILMESTYVÄT ASIAA AJATTELEMATTA.

Monet teistä kamppailevat näiden käsitteiden kanssa, kuten sanoimme viime tapaamisessamme. Odotatte kuulevanne jylisevän äänen päässänne. Odotatte suuria merkkejä. Ette luota itseenne.

Teillä on jo vastaukset. Ne ovat hiljaisia ja aavistettavissa. Ne ovat paikalla, jos ette ajattele niitä liikaa. Teillä on kiire analysoida, pohtia ja yrittää selvittää asioita mielessänne. Yritätte saada selkoa meistä verhon toisella puolella olevista. Yritätte ratkaista Hengen ja kaiken muunkin arvoituksen. Vastaukset ilmestyvät ilman ajattelua. Ne vain ovat olemassa.

Mitä sitten tapahtuu, rakkaat ystävät… käyttäkäämme esimerkkinä biologiallenne puhumista. Sanotaan, että teillä on jonkinlainen epätasapainotila. Kärsitte kivuista ja säryistä. Haluatte tietää, mitä teidän pitäisi tehdä asian suhteen. Kysytte siis meiltä. Miten me sen voisimme tietää? Tämä on osa tekemäämme sopimusta. Teidän tehtävänänne on selvittää, mistä epätasapaino johtuu.

Ymmärrättehän, että olemme tehneet kanssanne sopimuksen, jonka mukaan autamme teitä löytämään oman jumalallisuutenne, jotta te sitten voisitte auttaa meitä löytämään omamme. Välillämme on sopimus, vaikka joskus sen pitäminen onkin vaikeaa. Pyydämme teitä kääntymään sisimpäänne.

Kysytte siis kehoiltanne kysymyksiä. Kysytte polviltanne, mitä pitäisi tehdä, jotta ne voisivat taas hyvin, kantaisivat ja tukisivat teitä. Ja sitten odotatte kuulevanne mahtavan äänen vastaavan teille. Odotatte suurta merkkiä.

Rakkaat ystävät, vastaukset ovat jo olemassa. Ne tulevat kauttanne, eivät ehkä heti, vaan myöhemmin matkanne varrella. Aivan, saatatte suhtautua niihin varauksella. Saatatte nähdä mainostaulun, joka yrittää sanoa teille jotakin. Ehkä siinä lukee: “Hengitä syvään… aina polviisi asti.” (naurua) Ja sitten epäilette saamaanne vastausta. Analysoitte sitä ja sanotte: “Äh, keksin varmaan omiani.”

Rakkaat ystävät, miten monella eri tavalla TE yritättekään saada ITSENNE ymmärtämään… yhä uudelleen, uudelleen ja uudelleen! (naurua) Ette vain halua kuunnella ITSEÄNNE. Haluatte kuunnella meitä. Totuudenmukaiset vastaukset löytyvät kuitenkin teidän sisimmästänne.

Saatte vastauksenne… ne ilmestyvät teille ajattelematta. Toisin sanoen älkää yrittäkö selvitellä niitä mielenne avulla. Älkää analysoiko niitä. Kysykää itseltänne mitä tahansa. Ja päästäkää sitten irti. Antakaa asian olla. Palatkaa normaaliin arkeenne. Saatte kyllä vastauksenne.

Vastaukset saattavat ilmestyä teille unissanne. Saatatte kokea valaistumisen tai varmuuden tietyllä hetkellä. Tai sitten saatte vastauksenne katsellessanne televisiota. Älkää suhtautuko saamiinne vastauksiin epäilyksellä. Älkää sanoko: “No, se nyt oli vain jotakin typerää televisiossa näkemääni.”

Ymmärrättehän, että olette läpikäymässä muuntautumisprosessia Vanhasta Uuteen. Joskus vastaukset tulevat viiveellä. Teistä tulee kuitenkin koko ajan taitavampia. Opitte luottamaan omiin vastauksiinne. Joskus niiden saamiseen kuluu jonkin verran aikaa. Joskus jumalallisuutenne on odotettava sopivaa hetkeä, jolloin katselette muualle. Silloin vastaukset pulpahtavat esiin.

Jos koko ajan etsitte ja analysoitte niitä, eivät ne voi tulla esiin. Jos odotatte koko ajan vastauksia, eivät ne pääse läpi. Vastauksenne siis odottavat, odottavat ja odottavat, kunnes sopiva hetki ilmestyy ettekä odota niitä… ette yritä analysoida… olette unohtaneet koko asian. Silloin vastaukset ilmestyvät.

Vastaukset ovat jo olemassa. Katsokaa toiseen suuntaan, jotta ne pääsevät läpi. Lopettakaa niiden järkiperäistäminen. Ne vain ovat.

Teistä tulee tässä asiassa paljon taitavampia, luottavaisempia ja ymmärtäväisempiä koko prosessin toimintatapaa kohtaan. Halusimme auttaa teitä ymmärtämään, miten nämä asiat tapahtuvat. Tämä Uuden Energian neljäs paradigma kuuluu, että vastaukset ovat jo sisimmässänne. Ne ilmestyvät ajattelematta.

Tiedämme monien teistä edelleenkin tukeutuvan meihin. Kun sanomme teille, että ette voi luottaa meihin tai että emme voi antaa teille kaikkia vastauksia, niin käännytte toisen kanavan puoleen. (naurua ja Tobiaksen hykertelyä) Kyllä, tunnemme olomme jossain määrin petetyksi. (lisää naurua) Sanotte: “Kyllähän se Tobias osaa puhua, mutta vastauksia ei tipu koskaan.”

Rakkaat ystävät, tiedämme mitä tapahtuu teidän kääntyessänne toisten kanavien puoleen. He kertovat teille saman asian! (naurua) On mukava nähdä, että monet teistä ovat palanneet seuraamme! (lisää naurua)

Yritämme kaikki kertoa teille saman asian. Vastaukset ovat sisimmässänne. Kyse on luottamuksesta ja avautumisesta. Kyse on siitä, että annatte itsellenne luvan siirtyä uusille tasoille. Kyse on Vanhan Energian tapojen jättämisestä, Vanhalta lineaariselta moottoritieltä poistumisesta. Kyse on siirtymisestä Uuteen.

Tiedämme sen olevan joskus epämukavaa ja vaikeaa. Me työskentelemme kanssanne ja rohkaisemme teitä tämän prosessin aikana.

Tänään on toimitettu paljon energiaa. Olemme puhuneet monista asioista – Gaian hitaasta vetäytymisestä – kiitos siitä kuuluu teille – ja teidän uudesta vastuustanne elämänvoiman uudistajina ja tasapainottajina.

Rakkaat ystävät, puhuimme jättiaskeleesta, joka koskee teitä kaikkia – kollektiivisesta tietoisuudesta luopumisesta… siitä mitä se tarkoittaa… miksi olette roikkuneet siinä kiinni, ja miksi nyt on tarkoituksenmukaista valita irtipäästäminen, jos niin vain haluatte.

Puhuimme tyydyttämättömistä energioista ja siitä, miten te olette todella sulkeneet ympyränne. Tiedämme, että joskus on vaikea hyväksyä sitä. Sanotte: “Jos kerta olen niin mahtava ja sulkenut ympyräni täydellisen tyydytyksen saaneena, niin miksi minulla on edelleenkin ongelmia autoni ja taloni kanssa?” Rakkaat ystävät, tämä johtuu siitä, että tarkastelette asioita Vanhan Energian näkökulmasta katsottuna.

Ympyrän sulkeutuminen tarkoittaa jotakin aivan muuta. Se tapahtuu sieluntasolla. Yritätte edelleenkin sovittaa asioita väkisin Vanhalle ihmistasollenne. Tulette huomaamaan, kuinka ällistyttävän helppoa on työskennellä jumalallisuutenne kanssa Uudessa Energiassa… kuinka kaikki vain saapuu luoksenne. Tunnette itse asiassa olonne syylliseksi tarkastellessanne ympäristöänne – ihmisiä, jotka edelleenkin käyvät omia kamppailujaan.

Haluaisitte yrittää selittää heille: “Kaikki on niin helppoa. Anna vain lupasi.” Mutta tiedätte heidän vain mulkaisevan teitä, aivan kuten te itse olette mulkoilleet meitä. (naurua)

Rakkaat ystävät, meistä on upeaa jakaa nämä hetket kanssanne. Rakastamme sitä, että saamme auttaa teitä muuntautumisprosessinne aikana samalla rupatellessamme. Kyse ei ole käyttämistämme sanoista. Kyse on siitä, mitä tässä tilassa tapahtuu – vapauttamisesta, uudistumisesta ja todellisen, Jumalallisen Minänne syleilemisestä.

Palaamme kohta takaisin seuraanne. Juhlikaa sillä aikaa. Juhlikaa ja katsokaa toisianne silmiin, jotta näkisitte, miltä tyydytyksen kokenut ihmisolento näyttää.

Olette meille hyvin rakkaita, ja olemme aina kanssanne.

Ja niin se on!


Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre",  joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 50,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Tobias sanoo, että taivaallisen Crimson Councilin jäsenet itse asiassa kanavoivat ihmisiä.  Tobiaksen mukaan ne lukevat energiamme ja kääntävät sitten oman tietomme takaisin meille, jotta voisimme sekä tarkastella asioita ulkopuolisen silmin että kokea ne sisimmässämme.  "Shoud" on kanavoinnin se osa, jonka aikana Tobias astuu sivuun ja ihmisten energiaa kanavoidaan suoraan  Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vierellänne ja enkelit ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com