"Energian liikuttajat"

Esitetty Crimson Circlelle
6.11.2004
Suomentanut Lea Lintunen

www.crimsoncircle.com

Ja niin se on, rakkaat Shaumbrat, että minä, Tobias, olen palannut (naurua ja taputusta). Aivan, tänne kokoontuneiden ja tätä kuuntelevien Shaumbrojen energia on ihastuttavan intensiivistä. Olette niin innokkaita ja täynnä tarmoa… haluatte tehdä työnne, jota varten tulitte maapallolle… haluatte auttaa energiat liikkeelle… sekä sisimmässänne että niiden puolesta, jotka haluavat elää Uudessa Energiassa.

Minä, Tobias, sekä tämänpäiväiset vieraamme saamme energiaa teiltä. Hengitämme teitä sisäämme. Haluamme sisäistää teidät. Annatteko meille luvan olla niin lähellä teitä – sekä sisimmässänne että ulkopuolellanne – että voimme sisäistää teidät? Annatteko meidän lähestyä teitä niin paljon tänään, että meistä tulee kuin yksi, vaikka meitä onkin enemmän kuin kaksi? Haluamme sisäistää teidät omiin olemuksiimme.

Tiedättekö Shaumbrat, mitä sisäistäminen todella tarkoittaa? Se tarkoittaa Kaiken Mitä On pelotonta hyväksymistä – PELOTONTA HYVÄKSYMISTÄ – ilman arvostelua ja muurien pystyttämistä. Se on pelotonta hyväksymistä, kaikkien energioiden tuntemista, kaikkien asioiden kokemista ja ymmärrystä siitä, että ette koskaan kadota omia identiteettejänne tai koskemattomuuttanne. Teillä on ne aina ja pysyvästi. Ette voi koskaan menettää niitä. Ne ovat Hengeltä saatu lahja. Teillä on ollut ne aina, ja tulee tulevaisuudessakin olemaan.

Aivan, joskus luulitte menettäneenne ne, kun itse särjitte tarkoituksella identiteettinne tai annoitte suunnitelmanne mukaisesti toisen olennon omia ne itselleen. Oma energianne – enkelinä ja hengen aspektina – on kuitenkin aina ollut ja tulee tulevaisuudessakin olemaan. Se luotiin teitä varten ikuisiksi ajoiksi. Sitä ei voi viedä teiltä koskaan. Sitä ei kukaan tai mikään pysty tuhoamaan. Kukaan ei voi koskaan viedä sitä teiltä.

Voitte toki leikkiä, että niin tapahtuu. Voitte elää tarinaa, jossa teeskentelette jonkun vievän energianne, olevanne riivattuja tai muun sielun ottavan teidät valtaansa. Ette voi kuitenkaan pelata tällaista peliä kovinkaan pitkään. Olemuksenne koskemattomuus palaa aina luoksenne. Mikään ei voi koskaan vahingoittaa, varastaa tai vallata sitä. Se palaa aina takaisin, Shaumbrat.

Sen vuoksi sanomme, että sisäistäminen on pelotonta hyväksymistä. Voitte hyväksyä itsenne pelottomasti. Voitte pelottomasti sisäistää mitä tahansa olemuksiinne. Kuten rakas ystävämme  Kuthumi sanoi viime kuussa: “Voitte hengittää bakteereita sisäänne, voitte hyväksyä ne pelottomasti.” Voitte pelottomasti hyväksyä kaiken itsessänne ja muissa. Voitte hyväksyä pelottomasti kaikki menneisyydessä tai tässä elämässä tekemänne asiat tuomitsematta niitä.

Tiedättehän, että jotkut teistä ovat itse asiassa pelänneet entisten elämienne aspektien – sotaherrojen, varkaiden, rikollisten tai epätasapainoisten johtajien – oman itsenne aspektien palaavan takaisin ja yrittävän ottaa teidät valtaansa tässä elämässä. Pelkäätte joutuvanne oman itsenne valtaan, mielenkiintoista! (naurua) Ehkä Kuthumi voisi tehdä siitäkin elokuvan! (naurua)

Pelkäätte itse luomienne aspektien yrittävän ottaa teidät valtaansa. Muistakaa kuitenkin Kuthumin sanat: “Te itse – te, te ja te – loitte nämä asiat.” Mistään muualta ei löydy osaanne, joka olisi voimakkaampi… suurenmoisempi… loistokkaampi… tai vahvempi… kuin se osanne, joka istuu täällä juuri nyt. Ehkä ette muista sitä tietoisesti, ja siksi luulettekin joskus olevanne heikkoja.

Rakkaat ystävät, TEILLÄ on voimaa ja kaunis, energeettinen ja henkinen tapa tehdä asioita. TE loitte koko tämän matkan monien elämien kautta tähän pisteeseen, jolloin muistinne palautuu. Niin vahvoja te olette. Te loitte kahleennekin.

Luojina voitte myös vapautua niistä. Näemme teidän joskus yrittävän ottaa selville salaa, miten se tehdään. Yritätte kehitellä formuloita, metodeja ja tekniikoita.

Shaumbrat, teidän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin HYVÄKSYÄ PELOTTOMASTI, koska te itse olette luoneet tarinanne. Te loitte kahleidenne jokaisen lenkin. Te olette luoneet tämän hetkiset todellisuutenne.

Luojat, ettekö sen vuoksi oletakin luoneenne myös tavan kehittyä… joka estää teitä heikentymästä… ja tukahduttamasta omien sielujenne ja olemustenne ytimen? Te itse loitte tarinanne. Peloton hyväksyminen… on ilmiömäinen asia… jokaisen aspektinne ja kaiken ympärillänne olevan peloton hyväksyminen.

Tämä ei tarkoita sitä, että teidän pitäisi olla hulluina tarinoihinne, Shaumbrat. Näiden kahden asian välillä vallitsee ero. Joskus ajattelette itseksenne: “Minun on pidettävä kaikesta ja rakastettava kaikkea.” Ei pidä paikkaansa! Peloton hyväksyminen tarkoittaa, että voitte olla myös tarkkanäköisiä ja “kriittisiä.” “Kriittisyys” mahdollistaa ympärillänne olevien energioiden arvioimisen.   

Pelkäätte sanaa “tuomitseminen”, koska olette sen vuoksi joutuneet aikaisemmin vaikeuksiin. Tarkastelkaa asiaa havaintojen tekemisenä ja aistimisena. Ette siis tuomitse, vaan hyväksytte pelotta senkin, että vieressänne istuva henkilö saattaa ärsyttää teitä pirusti (naurua). Hyväksytte pelotta sen, että tällaisia te olette muiden ollessa toisenlaisia. Se on hyväksymistä… hyväksytte sen, että muutkin ihmiset ovat myös Jumala riippumatta siitä, mitä heistä ajattelette.

Peloton hyväksyminen tarkoittaa todellisuutenne jokaisen osan sisäistämistä. Jos teillä on huono päivä, niin hyväksykää pelotta se, että kyseessä on “huono päivä.” (naurua). Sisäistäkää huonon päivän energia. Yritätte päästä siitä eroon ja sanotte: “Ovelleni on jostain syystä ilmestynyt huono päivä. En halua sitä, ja siksi pidän oveni lukittuna.”

Rakkaat ystävät, avatkaa ovenne ja päästäkää “huono päivä” sisään. Loitte sen syystä. Eikä se oikeasti ole huono päivä. Se on vain päivä, joka haastaa teidät siirtymään eteenpäin. Te itse olette kutsuneet tällaiset tapahtumat elämiinne. Ehkä siksi, että aloitte tuntea olonne omahyväisiksi. Tai tunsitte tarvitsevanne motivaatiota tai uutta ymmärrystä. Miten pääsette perille aikomuksistanne, jos ovenne pysyy teljettynä? Miten pääsette selville motiiveistanne, jos ette kutsu “huonoa päivää” sisään? Istukaa alas ja keskustelkaa sen kanssa hetki. Istukaa ja tuntekaa, miltä se tuntuu.

Sisäistäminen tarkoittaa sen seikan pelotonta hyväksymistä, että ehkä jotkut asiat pelottavat teitä. Pelätkää pelottomasti sellaisia asioita. Päästäkää ne elämiinne. Päästäkää ne kaikki sisään. Toistamme, Shaumbrat, että teidän ei tarvitse pitää kaikesta. Kyse on kaiken hyväksymisestä ja siitä, että hyväksytte myös tunteenne kaikkia asioita kohtaan.

Shaumbrat, meillä on tänään teille useita viestejä ja paljon energiaa välitettävänä. Liitymme  seuraanne tänä jatkuvien muutosten aikana.

Olemme nähneet muutokset vaaleissa, joista Cauldre juuri puhui. Sanotte: “Eihän vaalien suhteen mitään muutosta tapahtunut.” Ja me vastaamme teille: “Kyllä tapahtui.” Asioita on tekeillä. Tarkastelkaa ajanjaksoa, joka johtaa teidät syyskuuhun 2007. Tarkastelkaa myös asioita, joista olemme puhuneet aikaisemmin.

On olemassa energeettisiä voimia, jotka riippuvat Vanhoissa tavoissa omista peloistaan johtuen. Ne ovat täynnä pelkoa, koska ovat joutuneet ulkopuolelle, ja koska ne kannattelevat energiaa. Kyllä, ne auttavat myös kahlehtimaan energiaa. Siihen on olemassa monia, monia syitä, mutta kaikki liittyy tämänhetkisiin tapahtumiin.

Asioiden siirtyessä eteenpäin, teknologian kiihdyttäessä vauhtiaan ja tieteellisten läpimurtojen  tapahtuessa yhä nopeammin ja nopeammin… ei ole mikään ihme, että jotkut myös vastustavat muutoksia ja haluavat palata takaisin Vanhoihin tapoihin. Voi, emme nyt puhu pelkästään Yhdysvalloista. Voitte nähdä saman asian tapahtuvan ympäri maailmaa.

Kaikkein kovaäänisimmät astuvat nyt esiin. He saarnaavat, jopa vaativat ja terrorisoivat pitämään kiinni Vanhoista tavoista, siirtymään ajassa taaksepäin. He pelkäävät muutosta. He pelkäävät jotakin Uutta, aivan kuten Kuthumi teille kertoikin viime kuussa.

Katsokaa tämänkin asian yläpuolelle, Shaumbrat. Nämä ihmiset auttavat tasapainottamaan tai hillitsemään energiaa, jotta tämä muutosprosessi voisi sujua pehmeämmin ja sulavammin. He kannattelevat Vanhaa Energiaa. Sen ansiosta syntyy hyvin tasapainoinen ja upea energiakerroin, joka tavallaan estää teitä vajoamasta pohjalle. Se pitää maapallon tietyntyyppisessä tasapainossa ja kontrollissa. Siinä on järkeä. Kun pelottomasti hyväksytte kaiken ympärillänne tapahtuvan, alatte ymmärtää, miten kauniisti ja ihmeellisesti kaikki asiat tukevat toisiaan.

Joten Shaumbrat, pyydämme teitä hengittämään syvään ja hyväksymään pelottomasti kaiken itseenne ja teitä ympäröivään maailmaan liittyvän: imekää olemuuksiinne, hotkaiskaa sisäänne ja sulatelkaa. Antakaa kaiken kulkea lävitsenne ja siirtyä sitten eteenpäin.

Eräs rakas Shaumbra Israelista, minun kotimaastani, esitti meille hiljattain kysymyksen. Olemme viivytelleet vastauksen antamista, sillä halusimme teidän kaikkien kuulevan sen. Se liittyy teihin kaikkiin, ja on syvällinen kysymys. Kaikki Shaumbrat vaativat siihen vastausta. Pyydämme siis  Cauldren puolesta anteeksi, että emme vastanneet aikaisemmin. Halusimme odottaa tätä päivää vastataksemme.

Tämä nainen kirjoitti meille: ”Rakas Tobias. Olen kanavoinut viime aikoina. Olen kuitenkin kuullut pelon puhuvan ja kertovan minulle vääriä asioita. Kuulen ääniä, jotka yrittävät petkuttaa ja harhauttaa minua. Mitä minä teen väärin, Tobias? Miten voin avautua muille ulottuvuuksille? Miten opin kanavoimaan?”

Kyllä, voimme vastata vain yhdellä sanalla: “Osallistukaa. Osallistukaa.” Yrität – sinä rakas, joka esitit tämän kysymyksen, mutta myös monet muut Shaumbrat – yritätte poistaa itsenne yhtälöstä. Me sen sijaan haluamme teidät osaksi sitä.

Cauldren istuessa ja kanavoidessa hän on paikalla. Hän ottaa aktiivisesti osaa tähän prosessiin, koska se on vaatimuksemme. Haluamme hänen olevan osa tätä kanavointia.

Ja niin haluamme teidänkin olevan. Energianne on täällä. Siksi nämä sanat tuntuvat teistä tutuilta, aivan kuin olisitte kuulleet ne unissanne tai ajaessanne autoa pari päivää sitten. Haluamme teidän osallistuvan.

Kun vetäydytte pois omasta ja Maan henkisestä yhtälöstä, niin äänet yrittävät johtaa teitä harhaan, koska te johdatte itseänne harhaan. Kuulette valheita, koska valehtelette itsellenne. Äänet, jotka tarkoituksella petkuttavat teitä, ovat oman itsenne heijastumia. Johdatte itse itseänne tarkoituksella harhaan omien identiteettienne suhteen.

Joten rakkaamme Israelissa – ja ympäri maailmaa – on ratkaisevan tärkeää, että otatte aktiivisesti osaa elämänne kaikkiin eri aspekteihin. Jos aiotte kanavoida, jos aiotte puhua meille, on teidän osallistuttava.

Tähän liittyy Vanhalle Energialle tyypillinen piirre… käsitys siitä, että teidän on vetäydyttävä taka-alalle, koska olette vain pieniä ihmisiä… merkityksettömiä täpliä… järkeä vailla oleva elämänmuoto, jonka kannattaa astua sivuun isojen poikien astuessa kehiin… ja ojentaa ohjat näille mahtaville vieraan älyn edustajille… tai arkkienkeleille. Teidän pitäisi tämän käsityksen mukaan astua sivuun, jotta ne voisivat – jos niillä on aikaa ja olette sen arvoisia – mahdollisesti… ehkä… kenties… antaa teille hyväntahdon eleenä viestin välitettäväksi muulle maailmalle. Sillä tavalla me näemme teidän näkökantanne asiaan, Shaumbrat.

Energia on nyt erilaista. Pyydämme teitä osallistumaan. Niin toimiessanne kuulette oikeat äänet. Jos kanavoitte, ottakaa siihen osaa aktiivisesti. Lopettakaa yrityksenne vetäytyä taustalle. Sisäistäkää itsenne kanavointiin, juuri niin kuin teette nytkin.

Sisäistätte itsenne tähän kanavointiin. Samoin Cauldre ja Linda. Niin he ovat suostuneet tekemään.

Jos aiotte pyytää neuvoja ja ohjausta meidän puoleltamme, teidän on otettava aktiivisesti osaa prosessiin. Teidän on annettava asioiden virrata itseenne ja lävitsenne. Lopettakaa yrityksenne tehdä itsestänne näkymättömiä, saada itsenne haihtumaan ilmaan. Miten muuten luulette jumalallisuutenne energian koskaan pääsevän läpi?

Olemme kertoneet eräälle ryhmälle hiljattain, että jos ette ole kotona – mikä tarkoittaa kehojanne, todellisuuttanne ja tietoisuuttanne – jos ette ole kotona jumalallisuutenne saapuessa ovillenne, kukaan ei ole avaamassa sille. Valot ovat päällä, mutta ketään ei ole kotona.

On tärkeää ottaa osaa kaikkiin elämissänne tapahtuviin asioihin. Joskus lähestytte meitä kysymyksinenne, mutta haluatte itse vetäytyä taka-alalle. Odotatte meiltä vastausta. Odotatte kuulevanne mahtavan äänen mielessänne. Eivät nämä asiat sillä tavalla toimi. Olette aktiivinen osa prosessia.

Joskus mietitte, mitä teidän pitäisi tehdä seuraavaksi. Me taas odotamme teidän tekevän päätöksenne, jotta voisimme tukea sitä. Pohditte itseksenne: “Mistä johtuu, että Henki ei ole vastannut pyyntööni; olenhan jo viisi vuotta kysynyt, ‘mitä minun pitäisi tehdä?’ Enkä ole vieläkään saanut vastausta.”

Ette olleet kotona, Shaumbrat, vastauksen saapuessa. Se jatkaa pyörimistään ympärillänne. Se jatkaa ja jatkaa sitä. Ja se pukeutuu – kuinka sen sanoisi – uusiin vaatteisiin joka kerta vieraillessaan luonanne. Jätätte sen kuitenkin huomiotta niin kovin usein. Olette jättäneet luonanne vierailleen vastauksen huomiotta kerta toisensa jälkeen. Jatkatte taivaista kuuluvan mahtavan äänen odottelua. Ei niin, vaan kuulette vastauksen Nyt-hetkessä sisimmässänne.

Joten rakkaamme Israelista, kiitos kysymyksestäsi. Halusimme jakaa vastauksen kaikkien kanssa. Osallistukaa kaikin puolin. Vasta sitten me voimme saapua. Sitten voimme ohjata ja avustaa… rakastaa… ja kertoa teille vitsejä… antaa teille neuvoja, jotka loppujen lopuksi ovat vain meidän neuvojamme.

Voi Shaumbrat, teidän on ymmärrettävä, että ette näe meitä juuri nyt Maan päällä, ettehän? Emme tiedä, pystyisimmekö läheskään samaan kuin te… elämään olosuhteissa, joissa siirrytään jatkuvasti energiasta toiseen… elämään Vanhassa Energiassa samalla Uutta Energiaa integroiden… elämään olosuhteissa, joissa yritätte… haluatte… haluatte muistaa… keitä olette… ja miksi olette täällä… keitä olette olleet… samanaikaisesti kuitenkin yrittäen unohtaa, keitä olitte ja miksi olette täällä. Joten Shaumbrat, teette uskomatonta työtä. Kuten sanoimmekin, emme usko, että pystyisimme läheskään samaan.

Me seuraamme teitä. Tulemme perässänne. Meistä tulee teidän lapsianne, lapsenlapsianne ja heidän lapsiaan. Me seuraamme jalanjälkijänne. Voimme auttaa opastamisessanne. Voimme jakaa kanssanne asioita ja auttaa teitä muistamaan. Voimme myös auttaa teitä saamaan äänenne kuuluville. Mutta yksinomaan teistä riippuu se, otatteko nyt aktiivisesti osaa kaikkiin elämissänne tapahtuviin asioihin.

Oletteko huomanneet viime aikoina pyytäessänne vastauksia meiltä ja muilta, että ette saa vastineeksi mitään? Olette aivan kuin suuressa, tyhjässä huoneessa, josta huonekalut on viety pois. Tämä johtuu siitä, että haluamme TEIDÄN itse hankkivan vastauksenne. Haluamme teidän osallistuvan.

Tämä ei ole pelkkä – kuinka sen sanoisi – yksinkertainen pyyntö. Sen taustalla on fysiikkaa. Uudessa Energiassa eläminen vaatii osallistumista. Ette voi olla äänettömiä yhtiömiehiä jumalallisuutenne suhteen. Uudessa Energiassa teidän on oltava täysillä läsnä ja osallistuttava. Vasta sitten me voimme liittyä seuraanne. Voimme sen jälkeen palvella teitä sillä tavalla kuin haluatte ja tarvitsette teitä palveltavan.

Vanhassa Energiassa putkahti silloin tällöin esiin profeettoja. He kaikki olivat itse asiassa hulluja –  pakko myöntää se. Heidän oli oltava jossain määrin sekopäitä, hyvin epätasapainoisia, pystyäkseen välittämään energioita ja viestejä. Joka tapauksessa heitä oli vain muutamia.

Siirtyessämme nyt Uuteen Energiaan – teidän siirtyessänne Uuteen Energiaan – olette kaikki profeettoja. Olette kaikki profeettoja omasta ansiostanne. Siirtyessänne Uuteen Energiaan ja osallistuessanne täysillä asioiden luomiseen omassa todellisuudessanne voimme mekin liittyä seuraanne. Emme ole pystyneet aikaisemmin tekemään sitä. Verho ja esteet ovat olleet ylitsepääsemättömiä.

Tiedättehän Shaumbrat, että Verho toimii molempiin suuntiin. Tiesitte sen, eikö vain? Ettepäs tienneet (naurua). Luulitte meidän pystyvän kurkistamaan alas ja näkemään kaiken maapallolla tapahtuvan. Luulitte meidän istuvan isojen pilvien päällä ja tarkkailevan maapalloa teidän itsenne ollessa kyvyttömiä näkemään, tuntemaan tai kuulemaan meitä. Luulitte olevanne eristyksissä.

Shaumbrat, Verho on kaksisuuntainen. Vaatii molemminpuolista osallistumista kohdata toisemme. Siksi sanomme, että entisaikojen profeettojen täytyi olla hiukan hulluja päästäkseen Verhon läpi. Ja myös meidän täytyi olla hiukan sekaisin puhuaksemme heidän kanssaan. Meidän täytyi – kuinka sen sanoisi – epätasapainottaa energiamme. Meidän täytyi järjestellä energiamme uudelleen ottaaksemme yhteyden profeettoihin, erityisesti modernina aikakautena.

Ymmärrättehän, että meidän on aina huolehdittava siitä – kuinka sen sanoisi – että emme tule liian lähelle Maan energiaa. Emme halua inkarnoitua uudelleen, mutta joutuessamme liian lähelle huomaammekin yhtäkkiä olevamme vauvoja… parkuvamme (naurua). Pystytämme siis – kuinka sen sanoisi – meidän puolellamme ketjun ja pidämme toisistamme kiinni välttyäksemme joutumasta liian lähelle maapallon energioita.

Olemme puhuneet aikaisemminkin ufoista. Aivan, niitä on olemassa, entiteettejä muissa ulottuvuuksissa. Ne eivät ole ainetta. Ne eivät ole aineellisessa muodossa kuten te. Ne ovat joko entisten elämienne tai sukupuunne aspekteja. Ja nekin tietävät joutuvansa maapallolle, jos tulevat liian lähelle sen energioita. Ufoille inkarnoituminen on yhtä helvettiä, koska ne eivät ole tottuneet siihen… hyvin, hyvin vaikeaa.

Joten Shaumbrat, kyse on osallistumisesta täysillä, täällä meidän kanssamme olemisesta, tiiminne jäseninä olemisesta… ei enää äänettömän yhtiömiehen roolia teitä varten.

Tänään tuomme monia upeita energioita tapaamiseemme. Tätä asiaa on kehitelty viimeisten päivien aikana. Niiden paikalla oloon on olemassa syy. Elämme upeita aikoja, joten aiomme juhlia tänään. Aiomme tehdä jotakin hyvin mielenkiintoista yhdessä.

Ensiksi esittelemme aspektit, jotka ovat vierailleet viime aikoina unissanne. Ne ovat käyneet tervehtimässä teitä eri persooniin tai tarinoihin naamioituneina. Ne ovat olleet unissanne jo jonkin aikaa.

Ne edustavat Atlantiksen aikaisten elämienne merkittävimpiä tai voimakkaimpia aspekteja. Ne erottuvat muista tuon ajan aspekteista, olivat ehkä kaikkein vahvimpia, kidutetuimpia tai ristiriitaisimpia. Ne ovat vierailleet luonanne viime aikoina. Jotkut teistä ovat tunteneet niiden läsnäolon autojenne takapenkeillä. Jotkut taas – kuinka sen sanoisi – kotienne käytävillä. Jotkut teistä ovat kohdanneet omat aspektinsa nukkuessaan.

Nämä Atlantiksen aikaiset aspektinne palaavat erityisesti tänä aikana työskennelläkseen kanssanne, auttaakseen teitä liikuttamaan joitakin energioita. Ne ovat täällä nyt, koska enemmän kuin koskaan aikaisemmin nousevat Atlantiksen aikaiset tuntemukset pintaan. Atlantiksen aikoina olimme huipulla. Elimme suurten muutosten aikaa, samoin merkittävän teknologisen kehityksen aikaa, vaikkakaan emme olleet lähelläkään nykyistä teknologiaanne.

Meidän on sanottava, että Atlantiksen aikaiset teknologiat olivat hyvin, hyvin erilaisia. Nyky-yhteiskunnassa käytetään sähköön pohjautuvia teknologioita. Atlantiksen aikoina niitä ei ollut. Käytimme sen sijaan hyvin erilaisia energiaan perustuvia teknologioita.

Atlantiksen aikaiset aspektinne – melkein kaikilla teillä on niitä – palaavat nyt luoksenne, koska on jälleen muutosten aika. Nykyinen kuvio muistuttaa Atlantiksen aikaista kuviota. Voisitte tavallaan tarkkailla Atlantiksen aikaisia energiasyklejä tai spiraaleja ja verrata niitä nykyisiin. Huomaisitte niiden näyttävän kaksosilta, hyvin, hyvin samanlaisilta. Ne ovat samanlaisia, koska olitte vaikuttamassa molempiin. Ne ovat samanlaisia myös siksi, että kumpikin niistä edelsi energian kvanttihyppyä. Ja myös siksi, että kumpikin lähestyi aikaa, jolloin jumalallista energiaa voitaisiin todella ilmentää ja sisäistää maapallolla. Syklit muistuttavat toisiaan hyvin, hyvin paljon.

Monet teistä jopa näyttävät fyysisesti samalta kuin Atlantiksen aikoina. Ihonne ja silmänne saattavat olla hiukan eri väriset. Näytätte kuitenkin paljolti samalta kuin Atlantiksella.

Atlantiksen aikaiset aspektinne, hyvin voimakkaat sellaiset, astuvat nyt esiin auttaakseen teitä muutosten läpikäymisessä ja vakuuttaakseen teille, että mitään Atlantiksen aikojen kaltaista romahdusta ei ole odotettavissa; että tuolloinen luhistuminen ei tapahtunut erehdyksessä. Se ei ollut hyväksikäytön tulosta. Enemmän kuin mitään muuta se johtui siitä, että jotkut alueet joutuivat epätasapainoon ERITTÄIN nopean vauhdin vuoksi. Gaia oli epätasapainossa. Siihen ei ollut kiinnitetty tarpeeksi huomiota tuolloin.

Kaiken on siirryttävä yhdessä eteenpäin. Atlantiksen aikoina väestön keskuudessa ei ollut energiasegmenttiä, joka olisi auttanut säilyttämään tasapainon Vanhan kanssa. Olette siirtymässä herkkään ajanjaksoon. Vanhan ja Uuden välillä vallitseva tasapaino on erittäin tärkeä asia.

Atlantiksen aikaiset aspektinne saapuvat paikalle myös siksi, että – kuinka sen sanoisi – ne ovat olleet ehkä kaikkein haavoittuneimmat, kaikkein eniten parantamista vaativat osanne. Ne ovat siis paikalla parantuakseen ja tarkistaakseen, että olette kunnossa… turvallisessa tilassa… ja että Maa ei ole valinnut tuhoa… että muutokset on nyt järjestetty siten, että pystytte käsittelemään niitä.

Tällaiset Atlantiksen aikaiset aspektinne liittyvät seuraanne tänään tässä yhteisessä, pyhässä tilassamme… palvellakseen teitä… auttaakseen teitä… ja myös läpikäydäkseen tämän muutoksen… kvanttihypyn, joka tulee tapahtumaan muutaman vuoden kuluttua… yhdessä kanssanne. Tämä energia ei halua enää olla erossa teistä, ei halua teidän enää halveksivan tai vihaavan sitä. Se ei myöskään halua teidän pelkäävän sitä. Jotkut pahimmat lapsuuden aikaiset painajaisenne liittyivät pelkoon siitä, että nämä Atlantikset aikaiset aspektinne yrittäisivät integroitua teihin jälleen.

Ne palaavat nyt takaisin liittyäkseen jälleen seuraanne, ollakseen osa teitä ja pyytääkseen teiltä pelotonta hyväksymistä. Voitte saada tältä energialta paljon. Se koostuu TEIDÄN kokemuksistanne. Se sisältää teidän oppimianne ja kehittämiänne välineitä. Se on yhtä kuin te. On aika ottaa se esiin täydellistä sisäistämistä varten… hyväksyä Atlantis pelottomasti… hyväksyä jälleen kerran siirtyminen Uuteen Energiaan pelottomasti.

Yhdessä Atlantiksen aikaisen energian kanssa liittyy seuraamme myös rakas ystävämme Ohamah. Aivan, Ohamah’n energia on ollut hyvin läsnä, erityisesti ensimmäisen koulunsa aikana. Sen energia on täällä, koska Uuteen Energiaan siirtyminen vaatii paljon voimaa… selkeyttä… suoruutta… ja totuudenmukaisuutta… tarvitsette selkeyttä itseänne varten… ja totuudenmukaisuutta siitä, keitä todella olette. Tällaista energiaa tarvitaan, ja siksi Ohamah on seurassamme tänään.

Ohamah oli soturi myös Atlantiksella. Ohamah’lla – kuinka sen sanoisi – oli hyvin, hyvin vaikeaa joidenkin siellä tapahtuneiden asioiden suhteen. Ohamah oli yksi sellaisen ryhmän johtajista, joka työskenteli temppeleissä energian tasapainon ja muiden kanssa jakamisen parissa.

Kun Atlantis alkoi luhistua, tarttui Ohamah ensimmäisten joukossa aseisiin taistellakseen. Ja se, mitä Ohamah näki taistelukentillä… omille sotilailleen… ja perheelleen ja rakkailleen tapahtuvan… sytytti hänessä syvän vihan… aiheutti syviä, sisäisiä haavoja. Niinpä se vannoi tulevansa takaisin soturina ja tuhoavansa jokaisen, joka oli vahingoittanut sitä itseään tai sen perheenjäseniä. Tuo vala jumittui Ohamah’n sisimpään.

Ja niin Ohamah palasikin… Intiana tunnettuun maahan. Ohamah oli soturi, joka lopulta sai kostonsa. Mutta sekään ei tuottanut Ohamah’lle mielenrauhaa, ei myöskään todellista eheytymistä. Siltä kului hyvin, hyvin pitkä aikaa parantaa Atlantiksen tapahtumien aiheuttamat haavat. Niinpä Ohamah palaa takaisin tänä hyvin historiallisena hetkenä auttaakseen teitä siirtymään eteenpäin ja mahdollisesti myös vapauttamaan vannomanne valat, päästämään irti energioista, joista saatatte pitää kiinni.

Shaumbrat, siitä haluamme teille tänään puhua; energioista, joista pidätte kiinni. Pyydämme teitä tuntemaan tänä yhteisenä aikanamme, mistä todella pidätte kiinni. Olette ylpeitä roolistanne energian kannattelijoina. Haluatte pitää energioista kiinni. Uskotte sen olevan velvollisuutenne. Olettehan tehneet sitä niin kauan kuin pystytte muistamaan.

Monet täällä olijoista pitävät kiinni Atlantiksen energioista, ehkä sen paluuta silmällä pitäen, ehkä säilyttääkseen Atlantiksen muiston. Pidättelette Atlantiksen energioita olemustenne rakenteissa. Pidätte niistä kiinni myös kehoillanne, ja tietenkin myös älyllisesti. Säilytätte niitä teitä ympäröivissä energiakentissä.

Täällä on henkilöitä, jotka ovat asiantuntijoita kenttien ja verkkojen suhteen. Pyydämme teitä katsomaan tarkasti ihmisiä, joiden parissa työskentelette. Pystytte näkemään, miten he ovat punoneet kannattelemansa energiat omiin olemuksiinsa. Näette sen, jos katsotte tuntemienne alkuperäisten verkkopuitteiden yli. Ne on naamioitu sinne näiden ihmisten toimesta. He ovat punoneet ne sinne siten, että niitä on joskus vaikea havaita. Jos olette avoimia, pystytte näkemään ne.

Jotkut teistä pitävät kiinni Lemurian energioista. Teette sen siinä toivossa, että jonakin päivänä pehmeät, rakastavat energiat voivat palata maapallolle. Muistutamme teille, että Lemurian ajat olivat upeita, mutta myös vaikeita. Oli vaikeaa sopeutua fyysiseen kehoon ja muihin ihmisiin. Joka tapauksessa pidätte kiinni Lemurian energiasta. Odotatte Lemurian palaavan. Rakkaat ystävät, se bussi ei pysähdy tällä pysäkillä (naurua).

Monet teistä pitävät kiinni Artturin aikaisista energioista… Kuningas Artturista, Camelotista ja  Merlinistä. Pidätte niistä kiinni, jotta taikuus voisi palata. Puhuimme asiasta hiljattain Sloveniassa. Selitimme yksityiskohtaisesti, mitä taikuus on. Toimme esiin Merlinin energiat. Puhuimme Camelotista. Puhuimme siitä, miten tällaiset asiat voidaan integroida jokapäiväiseen elämäänne. Puhuimme siitä, että taikuus ei ole mitään muuta kuin uskomusjärjestelmä, jonka olette onnistuneet myymään muille ihmisille. Cauldre muuten pyytää sanomaan, että asiaa käsittelevä CD on pian valmis.

Rakkaat Shaumbrat, jotkut teistä pitävät kiinni Yhdysvaltojen alkuperäkansan, intiaanien, energiasta. Kannattelette energioita tämän mystisen, Gaia-suuntautuneen kansan puolesta, joka ymmärsi maita ja taivaita. Kannattelette energiaa heidän puolestaan.

Shaumbrat, jotkut teistä pitävät kiinni työpaikkojenne energioista. Kyllä, olette energian kannattelijoita. Voi, menette aamulla töihin… luulette olevanne kirjanpitäjiä… tai liukuhihnan äärellä työtä tekeviä. Tiedätte kuitenkin – olette aina tienneet – että olette työpaikkojenne ja siellä työskentelevien ihmisten energioiden kannattelijoita. Joskus närkästytte ja ajattelette: “Jos muut vain tietäisivät minun kannattelevan täällä energiaa (naurua), niin minua ei kohdeltaisi näin.” Haluatte marssia pomonne eteen ja sanoa: “Minähän täällä energiaa kannattelen (naurua). Koko paikka hajoaisi ilman minua.” Olettekin luultavasti oikeassa. Emme kuitenkaan usko pomojenne ymmärtävän asiaa.

Jotkut teistä kannattelevat hyväksikäytettyjen ja pahoinpideltyjen naisten energiaa. Naisten, joiden Isis-energiaa on loukattu. Autatte heitä pitämään kiinni tuosta energiasta, omasta tilastaan ja tasapainostaan. Tämä on upeaa työtä. Estätte näitä naisia vajoamasta pohjattomaan, pohjattomaan syvyyteen… tiedättekin sen. Estätte heitä putoamasta partaan yli. Kannattelette heidän energiaansa, koska teitä itseänne on loukattu. Oma Isis-energianne on syvästi haavoittunut. Olette pystyneet itse käsittelemään asian melkein kokonaan. Nyt sitten olettekin loukatun, haavoittuneen ja väärinkohdellun naisenergian kannattelijoita.

Jotkut meitä tällä hetkellä kuuntelevat ovat suuria egyptiläisen energian kannattelijoita. Tiedätte ja tunnette sen. Tunnette sisimmässänne vastakaikua kohdatessanne tuosta vanhasta maasta ja sen kauniista kulttuurista peräisin olevia asioita. Liikututte melkein kyyneliin. Olette pitäneet kiinni tästä energiasta ja odottaneet sopivaa aikaa, odottaneet sen ehkä palaavan takaisin, odottaneet sen astuvan elämiinne tavalla tai toisella.

Jotkut teistä ovat Gaia-energian kannattelijoita. Aivan, pidätte kiinni Maan energiasta. Voi, muistattehan hyvin Atlantiksen ajat, jolloin tavallaan unohdimme Gaian. Ja se vähän niin kuin muistutti meitä olemassaolostaan. Joten kannattelette siis Maan energiaa ja tasapainoa, pidätte huolta siitä, että Gaiaa rakastetaan, kunnioitetaan ja arvostetaan. Pidätte huolta siitä, että maat, vedet ja ilma pidetään mahdollisimman koskemattomina ja puhtaina.

Jotkut täällä pitävät kiinni musiikin energiasta, vai mitä? Kannattelette tätä energiaa – ette pelkästään itsenne vuoksi – vaan myös niitä varten, jotka aloittavat tämän… musiikillisen luomisen… tiedättehän, että musiikilla on parantava vaikutus… tarinoiden kertomiskyky… rakastamisen kyky. Kannattelette siis musiikin puolesta energiaa.

Jotkut teistä pitävät kiinni parantamisen, toiset rakkauden energiasta. Niin monet teistä kannattelevat energiaa perheidensä; poikienne, tyttärienne, aviomiestenne tai vanhempienne puolesta, ovat he sitten maapallolla tai eivät. Pidätte kiinni heidän energiastaan, koska ette usko heidän itsensä pystyvän siihen tällä hetkellä, olettehan niin rakastavia ja hyväsydämisiä.

Olette täynnä halua palvella. “Rakas Henki, palvelen sinua millä tavalla tahansa”, sanotte kannatellessanne energiaa muiden puolesta. Pidätte kiinni muiden energiasta heidän sairastuessaan. Pidätte kiinni siitä heidän tarvitessaan ylimääräistä rakkautta ja tukea. Voi kyllä, näemme sen teissä selvästi. Kannattelette perheidenne energiaa, vai mitä?

Jotkut teistä kannattelevat tiettyjen maiden energioita. Monet teistä, jotka kuuntelette juuri nyt,  kannattelette energiaa Israelin puolesta – tiedän sen, sillä istun aivan lähellänne – ettekö kannattelekin? Mietitte: “Mitä seuraavaksi tapahtuu?” Yasserin ollessa poissa pelistä, mitä seuraavaksi tapahtuu? Te pidätte kiinni energiastanne aivan kuten hänkin pitää omastaan hautaan asti. Tiedätte sen, ja sitä väittely tällä hetkellä koskeekin. Yasserin halutaan, kuten hän itsekin haluaa, pitävän kiinni energiastaan haudassakin

Tiedättehän, että niin voi tehdä. Kuolette ja pidätte sitten energianne kiinni maassa, osana hautaanne. Palaatte osittain meidän puolellemme ja osittain jäätte hautaanne pitämään kiinni sellaisen asian energiasta, johon uskotte, jota rakastatte ja josta välitätte.

Shaumbrat, tänä päivänä… te energioiden kannattelijat… SAATTE KAIKKI POTKUT! (naurua ja taputusta) Ei, emme olleet tekemässä tuota television-ohjelmaa. (Suom. huom. viittaa Donald Trumpin ohjelmaan Diili). Tänään saatte kuitenkin jokainen potkut. Tänään on aika päästää irti energioista. Haluamme teidän lopettavan energioiden kannattelemisen, jotta voisitte olla Energian Liikuttajia… paljon, paljon parempi niin.

Kyllä, energian kannattelijoita tarvitaan. Kokonainen ryhmä odottaakin valmiina ottamaan vastaan työnne. Ehkä he eivät tietoisesti ymmärrä sitä. Ehkä he vain tuntevat jännitystä ja intohimoa. Jokin uusi odottaa heitä. Kyllä, he pystyvät pitämään kiinni energioista. He pystyvät pitämään yllä tasapainoa. He odottavat vuoroaan. He odottavat teidän päästävän irti. He odottavat teidän vapauttavan kantamanne Vanhat Energiat, joita olette raahanneet mukananne kuin kiviä taskuissanne. Tämä toinen ryhmä on odottanut teidän eteenpäin siirtymistänne.

Mikä sitten erottaa Energian Liikuttajat energian kannattelijoista? Paljon… todella paljon! Se vaatii muutamia muutoksia elämissänne. Toimme Kuthumin viime kuussa tapaamaan teitä, jotta se voisi valmistella teidät monia muutoksia varten.

Shaumbrat, Energian Liikuttaja on henkilö, joka sisäistää täydellisesti… hyväksyy pelottomasti energiat olemukseensa… ei enää pidättele niitä ulkopuolellaan… ei pystytä ympärilleen muureja… vaan sisäistää kaikki energiat ja antaa niiden sitten virrata lävitseen. Energian Liikuttaja on henkilö, joka antaa energioiden tulla todellisuuteensa, ei pelkästään fyysiseen kehoonsa, vaan koko tietoisuuteensa, ja antaa niille sitten tavallaan – tätä on vaikea ilmaista sanoin – mutta antaa niille tavallaan siunauksensa.

Annatte sisäistämällenne energialle siunauksenne. Maalaatte sen jumalallisella siveltimellänne. Suutelette sitä jumalallisilla huulillanne. Lisäätte siihen Uuden Energian kipinän. Ja sitten annatte sen virrata ulos potentiaalina halukkaita varten.

Sillä tavalla energia toimii ja liikkuu. Jumalallisuudessa osallisina olevien täytyy sisäistää se kokonaan. Annatte sen virrata olemuksienne läpi. Annatte sen virrata takaisin ulos. Tällä tavalla Uutta Energiaa ja jumalallisuutta manifestoidaan ja pannaan täytäntöön juuri nyt tässä Maan kolmannessa ulottuvuudessa.

Shaumbrat, juuri nyt Energian Liikuttajia ei ole. Energian siirtäjiä Vanhan Energian näkökulmasta katsottuna sen sijaan on. He yksinkertaisesti siirtävät joitakin energioita paikasta toiseen. Saatatte tunnistaa joitakin heistä tai olla tietoisia heidän olemassaolostaan. 

Puhumme nyt kuitenkin Energian Liikuttajista. Energian Liikuttajat ovat henkilöitä, jotka täydellisesti sisäistävät ja osallistuvat, siunaavat varauksetta kaiken tielleen osuvan ja lävitseen kulkevan. Tehdessään niin he lisäävät energiaan Uuden Energian ja jumalallisuuden siunauksen. Se ei siis ole pelkästään yhden energiakertoimen siirtämistä paikasta toiseen, vaan energian siunaamista. Sen ansiosta kaikki Uuden Energian aspektit, dynamiikat ja oivallukset voidaan ottaa käyttöön.

Joten Shaumbrat, pyydämme teitä tänään hyväksymään uuden tehtävänne. Pyydämme teitä myös tarkastelemaan seuraavaa vertauskuvaa. Joskus, kun saatte kirjaimellisesti potkut työstänne tai asiat muuten muuttuvat elämissänne, joudutte paniikkiin. Ihmettelette, mitä teitte väärin, ja mitä aiotte tehdä seuraavaksi. Päästätte yksinkertaisesti irti jostakin Vanhasta tehdäksenne tietä jotakin suurempaa, uudempaa ja antoisampaa varten. Joskus tuskastutte, kun asiat eivät toimi haluamallanne tavalla tai kun joudutte päästämään joistakin asioista irti. Se on kuitenkin tarpeellista, jos halutaan tehdä tilaa Uudelle.

Energian kannattelija auttaa kirjaimellisesti ylläpitämään energioiden haurasta, upeaa ja kaunista tasapainoa. Aivan, emme voi yksinkertaisesti unohtaa tai jättää huomiotta Atlantiksen aikoja. Emme myöskään halunneet unohtaa teitä, jotka kannattelette afroamerikkalaisten tai afrikkalaisten energioita siirtyessänne paikasta toiseen maapallolla. Emme halunneet teidän emmekä maailman unohtavan tätä tärkeää energian kannattelijoiden tehtävää.

Energian kannattelijat ovat näytelleet tärkeää osaa siirtäessään kaikkea yhtäaikaa eteenpäin. Se on ollut upeaa työtä. Ja teitä kunnioitetaan syvästi sen vuoksi. Jotkut teistä ovat joutuneet kärsimään suuria kipuja ja kohtaamaan valtavia haasteita suojellaksenne kannattelemianne energioita.

Jotkut teistä ovat kannatelleet energioita turhaan. Olette yrittäneet tehdä sitä perheidenne, ystävienne tai rakastettujenne puolesta. Ette ehkä uskoneet heidän itsensä pystyvän siihen, tai sitten rakastitte heitä niin paljon, että tahdoitte ottaa osan heidän taakastaan kannettavaksenne. Tiedätte kuitenkin, että se ei ole mahdollista. Jokaisen sielun, jokaisen olennon on hyväksyttävä omansa. Heidän on hyväksyttävä omansa. Ette voi kantaa heidän kuormaansa omilla harteillanne. Loppujen lopuksi se ei palvele ketään.

Shaumbrat, tiedätte, mistä puhun. Olemme keskustelleet tästä asiasta jo jonkin aikaa, puhuneet siitä, miltä tuntuisi päästää irti kannattelemistanne Vanhoista Energioista. Käyttäkää nyt hetki tunteaksenne ja ajatellaksenne kannattelemianne energioita… olette kantaneet niitä ympäriinsä olemuksissanne… miettineet, mistä polvikipunne johtuvat… ihmetelleet, miksi kehojanne särkee… ja miksi tunnette olevanne sekaisin… miksi teidän on vaikea löytää omia identiteettejänne, omia olemuksianne. Shaumbrat, olette kannelleet ympäriinsä niin paljon muiden energiaa, pitäneet siitä kiinni. Siksi teidän on ollut vaikea löytää omaa itseänne.

Käyttäkää nyt hetki tunteaksenne entisten elämienne energiat. Jotkut teistä ovat olleet kirjaimellisesti sotilaita, laivastossa. Kannatte edelleen joukkojenne… komppanianne… tai laivanne energiaa… ette halua sitä unohdettavan… ette halua sen katoavan… haluatte sen olevan osa nykyajan tietoisuuden energiayhtälöä… joten kannatte tuota energiaa mukananne.

Ja Shaumbrat, te kaikki kannatte suurinta ristiä... Yeshuan ristiä… kannattelette Yeshuan energiaa… ja aikoja 2000 vuotta sitten… pidätte siitä tiukasti… ja syvästi kiinni… kärsien… ja sellaisia valoja vannoen… että ette koskaan päästä siitä irti, ette anna sen koskaan kadota. No niin, Shaumbrat, se ei ole kadonnut mihinkään. Se on nytkin hyvin läsnä maapallolla. Voitte nähdä sen joka puolella. Se on kaikissa maailman kirkoissa… teidän energianne. Yeshuan ja teidän tekemänne työ jumalallisuuden siemenen tuomiseksi maapallolle ei ole kadonnut mihinkään.

Voitte päästää nyt irti. Voitte päästää irti. Monet teistä olivat mukana perustamassa varhaista katolista ja muita kristittyjä kirkkoja. Olette kannatelleet niiden energiaa. Jopa tässä elämässänne olette tunteneet sekä kaunaa että yhteenkuuluvuutta ja rakkautta kirkkoja kohtaan. Ette ole olleet varmoja kumpaa enemmän, sillä olette kannatelleet niiden energiaa ja samalla tunteneet pettymystä sen suhteen, millaisia kirkoista on tullut. Olette toivoneet niiden uudistuvan, joten olette jatkaneet niiden energioiden kannattelua.

On aika päästää irti. Muut odottavat vuoroaan. Voi, ehkä he eivät tee yhtä hyvää työtä kuin te (naurua), mutta heitä on määrällisesti enemmän. Ehkä yhden teidän kaltaisenne tilalle tarvitaan kaksitoista uutta energian kannattelijaa (naurua). Rakkaat Shaumbrat, te olette kuitenkin istuttaneet energian. Olette luoneet työnkuvauksen. Olette niitä, jotka ovat hoivanneet tätä energiaa. Ja nyt on aika päästää siitä irti, ojentaa viestikapula seuraavalle ryhmälle.

He haluavat ottaa teidän paikkanne, oikeasti. He kulkevat askeliaan mittaillen ja pohtivat. He ovat ihmisiä, joiden näette kuljeksivan ympäriinsä miettien, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. He odottavat teidän ojentavan heille viestikapulan.

Tiedämme teidän tuntevan syyllisyyttä (naurua). Tiedämme teidän ajattelevan, että pakoilette vastuutanne. Tiedämme teidän ajattelevan, että laiminlyötte tehtävänne, päästätte irti suuren luokan velvollisuudesta, ja että maailmakin saattaa ratketa liitoksistaan sen vuoksi (naurua). Shaumbrat, on tehty tarpeeksi työtä ja valmisteluja tämän energian toisille siirtämistä varten, joten maailma ei voi sen vuoksi revetä liitoksistaan. Siirrätte vastuun muille, jotka ovat jo harjoitelleet ja oppineet tehtävänsä.

Todellinen kysymys kuuluukin: “Mitä teen Energian Liikuttajana? Mihin menen, ja mitä teen seuraavaksi?” Puhumme siitä lisää seuraavassa tapaamisessamme. Pyydämme teitä käyttämään tämän tilaisuuden hyväksenne kertoaksenne jokaiselle aspektillenne, että “on okei lopettaa energian kannatteleminen.” Tämä ei tarkoita sitä, että ette voisi enää koskaan vierailla kannattelemanne energian luona, tai että ette voisi tuntea ja ottaa sitä esiin niin halutessanne. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että teidän ei tarvitse kantaa enää taakkaa harteillanne.

Siirrytte uusien ja erilaisten asioiden pariin. Jos kaipaatte kannattelemaanne energiaa – jos esimerkiksi kaipaatte Vanhan Venäjän energiaa – voi, voitte aina palata sen luokse vierailulle. Jos kaipaatte varhaiskirkkojen energiaa, voitte aina käydä sen luona. Jos kaipaatte perheenne puolesta kannattelemianne energioita, voitte aina halutessanne tuntea ne uudelleen. Tämä tarkoittaa vain sitä, että nyt olette vapaampia. Voitte tälla tavalla avautua olemaan oikeita Liikuttajia, asioiden eteenpäin työntäjiä.

Jotkut teistä saattavat tuntea olonsa tyhjäksi seuraavien päivien aikana. Eikä siinä mitään. Tuntekaa, miltä tuntuu tuntea olonsa tyhjäksi. Tuntekaa, miltä energiasta kiinni pitäminen tuntui. Antakaa mielikuvituksellenne valta ja tuntekaa,  millaista oli kannatella energiaa muiden puolesta.

Jotkut teistä saattavat tuntea olonsa itsekkääksi. Teistä saattaa tuntua siltä, että teidän pitäisi tehdä ja kantaa oma osanne. Rakkaat ystävät, joudutte uudessa tehtävässänne tekemään enemmän kuin tarpeeksi. Teillä tulee olemaan paljon tekemistä. Tulette palvelemaan ihmiskuntaa ja Henkeä aivan Uudella tavalla.

Kun olette valmiit – tapahtukoon se sitten koska tahansa – antakaa itsellenne lupa. Antakaa itsellenne lupa päästää irti niistä energioista, joita olette kannatelleet. Tarkastelkaa omia sielujanne saadaksenne selville, mistä energioista olette pitäneet kiinni. Rakastakaa sitä. Rakastakaa sitä. Teitä ei koskaan pakotettu tähän tehtävään. Te valitsitte sen itse. Ja päästäkää sitten irti. Siirtäkää tehtävänne muille. Ojentakaa viestikapula, Shaumbrat. Ojentakaa se.

Muut odottavat jo vuoroaan. Siellä, mihin siirrytte, Energian Liikuttajat, on entiteettejä – Ohamah, Kuthumi, St. Germain, minä itse ja muut – jotka olemme paikalla teitä varten. Tulemme kokemaan yhdessä kunnon kokemuksia. Muistakaa, että ette ole koskaan yksin.

Ja niin se on!


Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre",  joka asuu Goldenissa, Coloradossa. Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 50,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Tobias sanoo, että taivaallisen Crimson Councilin jäsenet itse asiassa kanavoivat ihmisiä.  Tobiaksen mukaan ne lukevat energiamme ja kääntävät sitten oman tietomme takaisin meille, jotta voisimme sekä tarkastella asioita ulkopuolisen silmin että kokea ne sisimmässämme.  "Shoud" on kanavoinnin se osa, jonka aikana Tobias astuu sivuun  ja ihmisten energiaa kanavoidaan suoraan  Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovillenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään, miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbroja. Olette opettajia ja ihmisoppaita. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vierellänne ja enkelit ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com