"Uuden energian sisäistäminen"

Esitetty Crimson Circlelle
7.8.2004
Suomentanut Lea Lintunen

www.crimsoncircle.com


Ja niin se on, rakkaat Shaumbrat, että kokoonnumme jälleen perheemme energiassa, rakkauden ja uudelleen yhteensulautuneiden AH- ja OH-energioiden energiassa. Minulla, Tobiaksella – ja kaikilla muillakin ei-fyysisessä muodossa olevilla – on suuri ilo liittyä tänään seuraanne.

Upeinta meistä on juuri ennen tapaamisen alkua, valmistautuessamme… se muistuttaa hetkeä, jolloin illalla kaadutte sänkyihinne… juuri ennen kuin nukahdatte… siirrytte toiselle puolelle… ette keskity enää ihmisinä olemiseen… vaan annatte itsenne vajota eteerisiin valtakuntiin ja kehojenne levätä… samoin mielenne… päästätte sielunne leikkimään upeiden unien parissa… ja joskus myös ajelehditte meidän puolellemme. Tiedämme, että se tuntuu teistä upealta… aivan kuten meistäkin näissä tapaamisissa, kun energiat kerätään alussa yhteen… kun hengitätte tietoisesti… kuuntelette musiikkia… ja juhlitte ihmiselämää.

Me verhon tällä puolella olevat voimme myös hengittää syvään ja virittäytyä teihin, sillä sydämenne ovat todellakin avautumassa. Sydämenne ovat nyt avautumassa, Shaumbrat… mikä muutos verrattuna aikaan viisi vuotta sitten, kun ensimmäistä kertaa kokoonnuimme yhteen… mikä muutos… olette päässeet niin pitkälle. Puhumme siitä kohta lisää.

Minulla, Tobiaksella, on ilo palata seuraanne jälleen Tobiaksena, sillä viime kerralla asiat olivat toisin. Energiat olivat erilaiset. Shoud oli – pakko myöntää – muodoltaan puhtain koskaan tekemänne Shoud. Kerrottakoon, että minä, Tobias – ja muutkin – otimme askeleen taaksepäin. Annoimme teidän puhua. Annoimme teidän sanojenne virrata puhtaimmillaan, ehdoitta. Emme tehneet humoristisia huomautuksia emmekä mitenkään muutenkaan vaikuttaneet Shoudin kulkuun.

Halusimme kuulla teidän sanovan nuo sanat. Halusimme teidän ylittävän kuilun pelottomasti. Halusimme teidän paljastavan pimeyden energian todellisen luonteen.

Voi, energia oli erilaista meidän seisoessamme taustalla rakkaudella ja ilolla. Osoitimme teille suosiota koko ajan. Tiesimme, että se oli teille – ja erityisesti Cauldrelle ja Lindalle – jossain määrin haasteellista. Vaikka olittekin varmoja asiastanne, oli se silti teille haasteellista. Vielä haasteellisemmaksi asian teki se, että tiesitte ajan olevan oikean tämän asian saattamiseksi koko ihmiskunnan tietoisuuteen.

Kyse ei kuitenkaan ole jokaikisen sanan ylöskirjaamisesta ja levittämisestä kaikille maapallon ihmisille, vaan sydämienne ja ihmiskunnan tietoisuuden avautumisesta. Nyt se on asetettu sinne: uusi ymmärrys pimeydestä… jumalallisuudesta… ja Jumalasta sisimmässänne… uusi ymmärrys siitä, mihin voitte päästä ilman taisteluja… ilman kamppailuja… ja siitä, mihin voitte päästä tietoisuudessanne uudelleen integroitumisenne kehittyessä. Puhumme asiasta kohta lisää.

Pyydämme jotakin kaikilta teiltä, jotka kuuntelette ja katselette meitä. Aivan, minä, Tobias, esiinnyn nyt televisiossa (naurua) enemmän kuin luulettekaan. Jotkut teistä ajattelevat katselevansa Cauldrea. Haluan teidän kuitenkin sulkevan silmänne hetkeksi ja hengittävän syvään, myös niiden, jotka kuuluvat studioyleisööni (naurua). Hengittäkää syvään Shaumbrojen, jumalallisuuden ja kaiken mitä olette energioita. Hengittäkää sisään eheys… turvallisuus… aivan, hengittäkää kaikki energiat tähän jumalalliseen ja kallisarvoiseen hetkeen.

Avatessanne nyt hitaasti silmänne katsokaa ilmiselvän yli. Antakaa silmienne avautua eri tavalla. Minä, Tobias, varmistan sen, että näette energiani. Teidän ei tarvitse välttämättä nähdä kasvoja. Katsokaa siten, että näette muutakin kuin Cauldren.

Siirtykää silmien ja korvien yläpuolelle, ja näette minun, Tobiaksen, energiat. Näette myös tämänpäiväisten vieraidemme energiat. Kyllä, jos huomaatte mielenne puuttuvan asioihin, sulkekaa silmänne ja hengittäkää syvään. Katsokaa nyt fyysisen yläpuolelle. Antakaa näköaistinne laajentua nähdäksenne energioiden kiemurtelevan kaikkialla ympärillänne.

Moderni teknologianne on todella hupaisa asia. Voi, on asioita, joista emme osanneet minun aikanani edes uneksia. On mielenkiintoista huomata, miten voimme nykyteknologian avulla yhdistyä samanaikaisesti ympäri maailmaa kuulo- ja näköaistin avulla. Se auttaa avaamaan kaikki muutkin aistit – jumalalliset aistinne – joiden avulla voimme lähestyä teitä uudella tavalla. Nekin virtaavat nyt käyttöönne.

Ennen pystyimme lähestymään teitä ainoastaan painetun sanan avulla. Sitten siirryimme audio- ja nyt videolähetyksiin. Nyt kaikki jumalalliset aistinne voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Se muistuttaa kauan käyttämättä olleen tai täysin uuden välineen käyttöönottoa. Kestää hiukan aikaa sopeutua siihen. Jokin teissä haluaisi välillä käyttää vain Vanhoja ihmisaisteja. Silloin on aika vetää syvään henkeä, käynnistää uudelleen järjestelmänne, avata mielikuvituksenne ja antaa itsenne nähdä energioiden tanssivan.

Voi, älkää etsikö kasvoja. Jotkut teistä tosin saattavat nähdä minun, Tobiaksen, kasvot siten, kuten haluan teidän näkevän minut… aika komeana, tietenkin (naurua). Aivan, jotkut taas saattavat nähdä minut pelkästään energiamuodossa tai tuntea minut jollakin muulla tavalla. Näin ympyrä sulkeutuu  Shaumbra-tapaamisissa. On siis todella ilo olla täällä seurassanne, kun käytätte kaikkia aistejanne ensimmäistä kertaa.

Rakkaat Shaumbrat, liikutus tosiaankin valtaa meidät liittyessämme seuraanne aikana, jolloin olette käyneet läpi monia muutoksia ymmärryksenne suhteen. Ulkopuoliset tapahtumat ovat pitäneet jotkut teistä hyvin, hyvin kiireisinä. Teitä ovat häirinneet… ystäviin, sukulaisiin… ja työhön liittyvät asiat… ne ovat pitäneet teidät kiireisinä, jotta viime tapaamisemme energiat voisivat rauhassa löytää oman paikkansa olemuksissanne… imeytyä ja sopeutua ilman, että mielenne yrittää suodattaa, muokata ja analysoida niitä.

Meidän kannaltamme katsottuna olemme iloisia siitä, että ette ole yrittäneet analysoida liikaa näitä asioita. Jotkut teistä ovat hellästi ja upeasti auttaneet muita, jotka ovat alkaneet analysoimaan. Saatte ensimmäiseksi tunteen tietämyksestä ja viisaudesta.

Koko tämä pimeyteen liittyvä asia… jos yritätte analysoida sitä, rakkaat ystävät, pelaatte mielenkiintoista peliä hyvin hämmentävässä sokkelossa. Sieltä on vaikea päästä ulos. Tiedämme, että teidän on vaikea olla sotkematta aivojanne näihin asioihin. Teidät on opetettu pienestä pitäen ajattelemaan. Ja me taas toistamme teille yhä uudelleen ja uudelleen: “Ei, vaan tuntekaa ensin ja ajatelkaa vasta sitten.”

Teistä on pelottavaa antaa asioiden tulla läpi ilman aivojenne suodatusmekanismia. Rakkaat ystävät, tunteidenne kyky ymmärtää ja käsittää on paljon suurempi kuin aivojenne. Jumaluutenne kyky lajitella asioita – pitää teidät turvassa ja tarjota teille ymmärrystä – ylittää mielenne.

Ja kuten olemme sanoneetkin, mieli haluaa irtautua vanhoista rasitteistaan ja velvollisuuksistaan   tuomarina ja valamiehistönä, ikuisen päätöksentekijän tehtävistään. Se haluaa olla aktiivinen osa elämiänne, mutta ei asettaa arvoja. Se ei halua tuomaroida. Aivoilla on joka tapauksessa olennainen osa maanpäällisissä elämissänne.

Nyt on kuitenkin aika antaa tunteiden nousta pintaan. Tämä pimeyden ymmärtäminen tulee ensimmäiseksi esiin tunteena. Monilla teistä on jo ollutkin se, ylitsevuotava rakkauden ja myötätunnon tunne. Voi, siinä vaiheessa mielenne ryntää paikalle ja yrittää analysoida pimeyttä, joka ei halua tulla analysoiduksi.

Se haluaa vain tulla hyväksytyksi. Se haluaa teidän integroivan sen jälleen. Tämä kaikkein suurin koskaan tuntemanne rakkaus haluaa tulla takaisin ja jakaa elämän kanssanne. Se haluaa näyttää teille, mitä se teki teidän puuhatessanne omianne. Kun olitte syventyneet omiin tekemisiinne tiedostamatta muita ympärillänne tapahtuvia asioita, niin tämä OH-energia, pimeyden kannattelija, jumalallisuutenne, teki sillä välin jotakin, jonka se haluaa jakaa kanssanne… ymmärrättehän.

Voi, suurimmaksi osaksi se teki oman osuutensa maapallon ulkopuolella. Se ei tehnyt sitä missään tuntemanne fyysisen universumin osassa. OH-energia piti teitä sylissään koko ajan. Se eli muita kokemuksia, muita potentiaaleja teidän vuoksenne… asioita, rakkaat ystävät, joita ette pysty mielenne avulla edes kuvittelemaan. Ne pystytään kuvittelemaan vain sielujenne, jumalallisuutenne, Todellisen Minänne kautta.

Kuvitelkaa, mitä tapahtui kaikkien elämienne aikana Maan päällä ollessanne ruumiillistuneina miehiksi tai naisiksi. Teillä oli kaksi kättä ja jalkaa, silmät ja korvat, kokemuksenne ja ristiriitanne. Elitte kaikista suurimpia matkojanne ja kokemuksianne. Kuvitelkaa nyt, mitä jumalallisuutenne teki sillä aikaa… leikki kaikkien muiden potentiaalien kanssa, koki niitä teidän puolestanne. Ne se haluaisi nyt jakaa kanssanne.

Tämän vuoksi me painotamme mielikuvituksen tärkeyttä. Siksi me sanomme, että on aika avata sydämenne ja mielenne… koska tiedämme, että sisäistäessänne jumalallisuutenne, hyväksyessänne  OH-energian ytimen, haluaa se kertoa ja jakaa tarinoita ja kokemuksia kanssanne.

Olette olleet erossa omasta itsestänne jo kauan. Tätä voisi verrata pitkään eroon perheistänne ja ystävistänne. Mitä tapahtuu tavatessanne heidät jälleen? Haluatte jakaa heidän kanssaan kaikki kokemuksenne ja jännittävät hetkenne. Haluatte heidän kokevan osan energioistanne. Sen jumalallisuuskin – joka on ollut pimeyden verhoamana – haluaa jakaa kanssanne nyt.

Saatatte siksi tuntea tulevina päivinä suunnattoman määrän informaatiota, tarinoita, kokemuksia ja tunteita sekä sisimmässänne että ulkopuolellanne. Ne saattavat tuntua teidän tarinoiltanne, mutta eivät teidän kokemuksiltanne. Ne saattavat vaikuttaa henkilökohtaisilta, mutta ette kuitenkaan muista miksi. Tietoa tulee vyörymällä sisään hyväksyessänne AH- ja OH-energiat, niiden uudelleen avioitumisen. Tämä on kaunis asia. OH-energia on ollut aivan yhtä kiireinen kuin tekin. Sillä on monia tarinoita kerrottavanaan.

Rakkaat Shaumbrat, haluamme vain istua hetken ja katsella teitä. Myös teitä, jotka näette meidät tietokoneidenne kautta… haluamme katsella teitäkin.

Tänä samana päivänä 60 vuotta sitten – 60 vuotta sitten päivänä, joka kantoi numeron 33 energiaa – järjestettiin suuri kokoontuminen Arkin Veljeskunnassa. Siellä olivat edustettuina kaikkien perheiden energiat, mukaan lukien To-bi-wah’n… Mikaelin… Sanandan… Rafaelin… ja kaikkien muidenkin perheiden energiat.

Te kaikki olitte mukana tavalla tai toisella. Jotkut teistä olivat tuolloin jo maapallolla fyysisessä muodossa, toiset taas eivät olleet vielä inkarnoituneet. Osallistuitte tähän suureen Ah-lah-oan, Allatonen tapaamiseen, joka tarkoittaa luomista: “Minä luon, Minä Olen.” Kokoonnuimme Allatone-tapaamiseen, rakkaat Shaumbrat.

Tämä tapahtui Toisen Maailmansodan loppupuolella. Silloin oli jo varsin selvää, mihin suuntaan sota oli menossa; olihan Toinen Maailmansota päätösten tekemisen ja suunnan valitsemisen aikaa. Suunta oli tiedossa ainakin meidän puolellamme tuona tiettynä päivänä 60 vuotta sitten. Aivan, asiat olisivat saattaneet olla toisinkin, mutta tuona päivänä Arkin Veljeskunta päätti kuitenkin kutsua kokonaisen legioonan inkarnoitumaan Maan päälle niiden muutamien jo maapallolla elävien lisäksi.

Kokoontuessamme tuolloin puhuimme asioista kuten Uusi Maapallo. Puhuimme myös Vanhasta Maapallosta ja muutoksista, joita se tulisi läpikäymään. Puhuimme tuhon ja tuhoutumisen potentiaaleista, joita kohdattaisiin maapallolla seuraavien 60 vuoden aikana… mutta myös uudistumisen ja uudelleen määrittelyn potentiaaleista. Tuossa suuressa tapaamisessa te, Shaumbrat, nostitte kätenne ylös ja ilmoititte olevanne valmiit palaamaan maapallolle.

Jotkut teistä olivat olleet poissa muutamia vuosia tai vain muutamia kuukausia. Jotkut olivat poistuneet maapallolla sodan aikana, kuolleet taisteluissa ja palanneet meidän puolellemme. Jotkut taas olivat olleet meidän puolellamme jopa vuosisatoja odottaen oikeaa hetkeä. Te, jotka tuohon aikaan olitte jo maapallolla… olitte paikalla kanssamme hengessä. Olitte jo palanneet ensimmäisten joukossa maapallolle auttaaksenne – kuinka sen sanoisi – raivaamaan tietä muita varten.

Kokoonnuimme siis yhteen ja tiesimme, että oli aika inkarnoitua jälleen. Puhuimme kaikista mahdollisista asioista, joita voisimme tehdä. Puhuimme – kuinka sen sanoisi – kaikenlaisista suurista tehtävistä ja maapallolla tapahtuvista muutoksista. Puhuimme myös haasteista ja vaikeuksista, joita tulisitte kohtaamaan palattuanne. Puhuimme asioiden muistamisesta.

Puhuimme – taidammekin sanoa sen vertauskuvallisesti – ruusun löytämisestä kaiken keskeltä; kaiken, mikä liittyy elämään maapallolla vaikeuksineen ja haasteineen, muistinne menettäneinä. Jossain vaiheessa löytäisitte jälleen ruusunne. Jossain vaiheessa saisitte jälleen kosketuksen “Ruusun hedelmään”, intohimoon ja uudistumiseen, josta olemme puhuneet jo aikaisemmin. Suunnittelitte etukäteen löytävänne tämän “Ruusun hedelmän”, muistinne palautumisen ja heräämisen.

Tiesitte teitä odottavan vaikean elämän, hyvin vaikean ja haasteellisen lapsuuden ja nuoruuden. Monet teistä valitsivat inkarnoituvansa – teidän termejänne käyttääksemme – dysfunktionaalisiin perheisiin, hyvin vaikeisiin olosuhteisiin. Aivan, teitte sen osittain… ymmärtääksenne valon ja pimeyden toimintatapoja… miten tähän peliin voi jäädä ansaan… miten sisimmässään saa aikaan valtavan kaksinaisuuden taistelun… ja miten paljon tuskaa ja kärsimystä se voi aiheuttaa.

Annoitte tavallaan itsellenne tietyntyyppisen katapultin tai mekanismin, joka saisi teidät tekemään työtänne Shaumbroina, opettajina, uppoamatta liian syvälle ihmisinä elämisen mukavuuksiin. Useimmat teistä siis valitsivat vaikeat elämät. Ja pakko myöntää, että monet teistä ovat päätyneet terapiaan ja parantajille auttaaksenne itseään. Olette siinä onnistuneetkin.

Rakkaat ystävät, olitte jo kuitenkin antaneet itsellenne Ruusun, muistamisen lahjan. Oli upeaa, että teitte parhaanne parantuaksenne ja uudistuaksenne, mutta ymmärtäkää, että olitte jo antaneet itsellenne tämän lahjan. Olitte jo antaneet itsellenne täydellisen ymmärryksen ja muistamisen lahjan. Kyse oli teidän puoleltanne vain ajoituksesta; siitä, milloin olisitte valmiit valitsemaan.

Joten rakkaat ystävät, 60 vuotta sitten puhuimme pitkään. Käytimme paljon energioita tähän  Allatone-tapaamiseen. Aivan, viisauden yhdistyminen toisi loppujen lopuksi AH- ja OH-energiat yhteen, mutta sitä ennen tapahtuisi monia asioita. Tässä me nyt kuitenkin olemme yhdessä 60 vuotta myöhemmin. Niin monia muitakin asioita olisi saattanut tapahtua, mutta niin ei kuitenkaan käynyt.

Aivan, monet Shaumbrat päättivät jossain vaiheessa lopettaa matkansa. Jotkut palasivat meidän puolellemme. Toiset taas lopettivat, mutta odottavat maapallolla ensimmäisen ryhmän pääsevän läpi. Matka oli liian vaikea ja haasteellinen, joten he jättivät sen teidän huoleksenne.

Tämä päivä on siis juhlapäivä meille verhon tällä puolella oleville Arkin Veljeskunnan jäsenille. Tiedämmehän, että me – ja te – pystyimme yhdessä esiintuomaan tämän tiedon, jonka avulla pääsemme uudelle tasolle… näkemään aivan uuden kuvan elämistänne… syistä täällä oloonne… ja irtautumaan Vanhoista tarinoistanne.

Tiedättehän, että teillä kaikilla on omat tarinanne. Ne ovat vain illuusioita. Luulette, että teidät on kasvatettu tietyllä tavalla, ja että teistä on siten tullut tietyntyyppisiä henkilöitä. Olemme täällä tänään kertoaksemme, että se on vain hyvin voimakkaalta ja todelta vaikuttava illuusio. Ette ole kuitenkaan sidoksissa siihen. Ette ole siinä ansassa ettekä jumissa.

Viime kuun Shoud ja suostumuksenne sen sisältämän tiedon levittämiseen tarjoaa teille mahdollisuuden päästää irti omista tarinoistanne. Se tarjoaa mahdollisuuden muistaa, keitä olette. Se tarjoaa mahdollisuuden OH-energialle tulla takaisin ja jakaa kanssanne kaiken itseensä liittyvän, joka on myös osa teitä.

Tulevina päivinä OH-energia integroituu hyvin varovasti ja turvallisesti. Kaikki ei siis tapahdu hetkessä, koska se ei halua ylikuormittaa teitä. Se saapuu olemuksiinne turvallisesti, hitaasti ja hellästi. Tunnette olonne kylläisiksi. Jotkut teistä jopa luulevat lihovansa, mutta vaakanne näyttävät toisin. Tunnette kuitenkin olonne kylläisiksi.

Jotakin tapahtuu fyysisten kehojenne tuntiessa olonsa kylläisiksi. Niiden ei silloin tarvitse varastoida… niiden ei tarvitse kuluttaa suuria määriä ruokaa. Aivan, aivan, tämä tarjoaa täydellisen energian painon pudottamiselle. Kehonne tuntevat olonsa kylläisiksi, koska integroitte kaikki aspektinne.

Myös mielenne on kylläinen. Kyllä, tiedämme sen olevan sitä nytkin. Se tulee kuitenkin olemaan kylläinen uudella tavalla, ei edestakaisin törmäilemällä ja yrittämällä löytää vastauksia, vaan rauhallisella tavalla. Vastaukset ovat jo paikalla. Ehkä ne eivät aina ole välittömässä tietoisuudessanne, mutta huomaatte hengittäessänne syvään mielenne tulevan kylläiseksi. Teillä on jo kaikki vastaukset.

Henkenne… kuinka moni teistä on todella tuntenut henkensä? Joskus, kyllä… silloin tällöin monet teistä ovat tunteneet sen… mutta yleisesti ottaen harvemmin. Olette kuitenkin onnistuneet siinä vain niin sanotussa muuntuneen tietoisuuden tilassa. Nyt oma henkenne on astumassa esiin. Sekin tuntuu kylläiseltä. Se tuntuu siltä kuin se olisi nielaissut kaiken, hyväksynyt kaikki aspektinsa. Se ei tunnu siltä, että sen pitäisi löytää vastaukset tai kadonneet osansa.

Elämänne muuttuvat täyteläisiksi ylitettyänne esteen ja ymmärrettyänne, keitä todellisuudessa olette. Istuessanne nyt täällä kuuntelemassa ja katselemassa tätä viestiä tai ehkä lukemassa sitä… rakkaat ystävät, tämä on turvallista aikaa ja turvallinen tilaisuus päästää irti Vanhoista tarinoistanne… onnettomasta lapsuudesta… huonosta avioliitosta… alkoholista ja huumeista… addiktiosta uskontoihin ja henkisyyteen… Vanhasta tarinasta ihmisestä, jolla ei ole sananvaltaa oman elämänsä suhteen… ja joka luulee olevansa vähemmän kuin täydellinen.

Nämä ovat olleet teidän tarinoitanne, Shaumbrat, ja koko ihmiskunnan tarinoita. Olette luulleet olevanne vähemmän kuin täydellisiä. Olette kantaneet tällaista tarinaa mukananne ja esittäneet sen mukaista roolia. Joka kerta kun väsyitte tarinaanne ja halusitte siitä irti, tunsitte sen olevan mahdotonta. Tunsitte, että olitte kiinni siinä onnettoman lapsuuden tai huonon avioliiton vuoksi. Tunsitte olevanne jumissa vanhoissa tavoissanne.

Huusitte ääneen yrittäessänne päästä irti… huusitte meitä apuun pelastamaan teidät… rukoilitte jumalallista väliintuloa… ja suutuitte meille usein, tiedämme sen. Ei se meitä haittaa (naurua)… tapaamme vielä joskus kasvotusten (naurua). Olette aina silloin tällöin vihaisia meille.

Jotkut teistä tunsivat olonsa täysin toivottomiksi ja avuttomiksi. Pohditte, milloin pelastuisitte tai saisitte edes hiukan informaatiota, joka auttaisi teitä. Monet teistä jopa kävivät henkisillä oppitunneilla. Kuljitte kanavoinnista toiseen, luitte lukemistanne ja yrititte nähdä edes pilkahduksen energiasta, saada pikkuriikkisen jumalallista makeutta elämiinne päästäksenne taas eteenpäin; olihan toivottomuutenne syvää ja vaikeaa.

Rakkaat ystävät, yksi vaikeimmista asioista meidän puolellamme verhoa on ollut kyvyttömyytemme vetää teidät ulos eri tilanteista. Emme voineet antaa teille toivoa emmekä puuttua asioihin mitenkään muutenkaan. Emme pystyneet siihen, koska fysiikka ja sopimuksemme kanssanne estivät sen. Mutta tehtyänne työtänne erityisesti näiden elämienne aikana, 60 vuotta Allatone-tapaamisen jälkeen… työskenneltyänne… katsottuanne sisimpäänne… tuotuanne itsenne näiden vaikeiden ja haasteellisten aikojen läpi… lausuttuanne sanat: jumalallisuus on sama asia kuin pimeys – ne ovat sama asia – aah… nyt voimme lähestyä teitä aivan eri tavalla.

Voitte olla läsnä eri tavalla. Voitte jättää Vanhat tarinanne samalla tavalla kuin käärme jättää nahkansa. Voitte päästää ne menemään. Ne eivät enää kuulu teille. Voi, tehän ne loittekin, mutta teidän ei tarvitse enää pitää niitä yllänne. Voitte päästää niistä irti. Mitä tapahtuu tehdessänne niin? Ne vapautuvat. Ne eivät enää sido teitä, joten energia voi palata takaisin luoksenne palvellakseen teitä Uuden Energian tavalla

Kyllä, Vanha tarina vapautuu ja tulee loppujen lopuksi takaisin, mutta Uudella tavalla, täynnä viisautta ja rakkautta, Shaumbrat. Kun olemme nyt ylittäneet esteen – ymmärtäneet valon ja pimeyden uudella tavalla – voitte vapautua tarinoistanne. Voitte päästää niistä irti.

Ette ole niitä, joita luulitte olevanne. Sen me yritämme kertoa teille. Olette paljon enemmän.

Olette keskittyneet hyvin lineaarisiin tarinoihinne. Jotkut teistä jopa tuovat esiin entisiä elämiään ja keskittyvät niihin. Tavallaan – kuinka sen sanoisi – emme edes pidä entisiin elämiin keskittymisestä. Niiden energiat astuvat joskus kuvioihin, mutta olette tässä vaiheessa jo niidenkin yläpuolella. Ette seuraa lineaarista karman polkua elämästä toiseen. Olemme siirtyneet kanssanne sen yläpuolelle.

Entiset elämännekin ovat Vanhoja tarinoita. Jos olette sidoksissa niihin… jos yritätte edelleenkin löytää pelastuksen ja ymmärryksen energiaa… on aika päästää niistäkin irti. Tehdessänne niin ymmärrätte, että tarinanne olivat rajallisia. Entisiin elämiinne liittyy paljon muutakin… aivan kuten nykyisiinnekin.

Luulette kasvaneenne vaikeissa olosuhteissa jossakin päin maailmaa. Luulette teillä olleen tiettyjä ihmissuhteita, käyneenne tiettyjä kouluja ja tehneenne tiettyjä uravalintoja. Olemme täällä kehoittaaksemme teitä, rakkaat ystävät, katsomaan ilmiselvän yli. Ne olivat vain yksi aspekti, jota kutsumme illuusioksi; vain yksi aspekti todellisuudessa.

Tiedämme joidenkin teistä nyt kummastelevan. Tiedämme, että jotkut teistä itse asiassa alkavat tuntea, mistä puhumme. Tiedämme teidän olevan valmiita tähän, valmiita jättämään Vanhat tarinanne ja ymmärtämään, mitä todellisuudessa tapahtuu.

Tiedämme teidän läpikäyneen valtavia muutoksia viimeisten viiden vuoden aikana käydessämme yhdessä läpi kanavointeja ja Shoudeja. Olemme seuranneet teitä ja olleet kanssanne. Kuten tiedättekin, ette ole koskaan yksin. Kun lähditte Allatone-tapaamisesta, saitte jokainen sadoittain taivaallisia apulaisia, juoksijoita ja enkeleitä, jotka ovat olleet paikalla kannattelemassa energioita ja kaikkien ulottuvuuksien välisiä aspekteja ja potentiaaleja teidän kokiessanne niistä maapallolla vain yhden.

Ympärillänne on kuitenkin ollut monia muitakin potentiaaleja. Alatte tapaamaan enkeleitänne ja juoksijoitanne ja saamaan muistikuvia joistakin – kuten te niitä kutsuisitte – rinnakkaiskokemuksista ja moniulotteisista aspekteista. Alatte tuntemaan, kuulemaan ja tietämään joitakin OH-energian kokemuksia.

Olette siihen valmiita. Olisitte vielä vuosi, kaksi tai viisi vuotta sitten saattaneet pelästyä kuollaksenne. Nyt olette kuitenkin valmiita, eivätkä ne pelota teitä. Tavallaan ne vaikuttavat humoristisilta. Saatte siten todelliset “ahaanne”, Shaumbrat.

Tiedämme teidän siis olevan valmiita seuraavaa muutosten sarjaa varten. Mutta, kuten olemme jo kertoneetkin, vaikeimmat ovat jo takananne. Voitte päästää siitäkin tarinasta irti. Voitte antaa sen parantua itsekseen. Kaikki energiat etsivät ja löytävät ratkaisunsa. Voitte päästää irti Vanhoista tarinoistanne.

Tehdessänne niin ette muutu neutraaleiksi ja näkymättömiksi. Ette todellakaan, mutta huomaatte jotakin aika erilaista tapahtuvan. Saatte itse asiassa enemmän ymmärrystä todellisista identiteeteistänne. Meidän on alleviivattava sanat “todellisista identiteeteistänne.”  Elitte aikaisemmin rajallisissa identiteeteissä ja tietoisuudessa. Nyt voitte saada todellista ymmärrystä.

Elämissänne tulee tapahtumaan muutoksia. Hengittäkää ne sisäänne. Iloitkaa niistä. Lopettakaa murehtiminen työpaikkojenne, asuntojenne tai minkä muun tahansa suhteen. Elämissänne tulee tapahtumaan muutoksia, mutta uudella tasolla.

Meidän oli käytävä läpi joitakin vaikeita asioita viimeisten viiden vuoden aikana auttaaksemme teitä siirtymään lineaarisen ihmisen ja ihmisyyden roolin yli, ja joskus kapinoitte sitä vastaan. Halusitte sen sijaan olla enemmän ihmismäisiä. Halusitte enemmän kuin saitte. Halusitte tavallaan lisää rajoja. Voi, kyllä, halusitte suuremman talon, paremman työpaikan ja paremmin näköisen puolison (naurua).

Rakkaat Shaumbrat, meidän oli vastustettava kiusausta auttaa teitä siinä. Meidän oli autettava teitä pääsemään läpi – niin vaikeaa kuin se olikin – päästäksemme tähän pisteeseen, tähän turvalliseen tilaan Nyt-hetkessä, jossa olette moniulotteisia AH- ja OH-energioiden integroituessa jälleen.

Joten rakkaat ystävät, tänä kauniina päivänä toimme vieraaksemme rakkaan, rakkaan ystävämme  Yeshuan… aah, Yeshua on ollut täällä työskentelemässä kanssanne Sanandan veljeskunnan kautta. Yeshua on täällä tänään, hyvin läsnä sekä tässä huoneessa että internetin välityksellä seuraavien kodeissa. Kyllä, olette saattaneet huomata joitakin omituisia asioita tietokoneillanne… nimittäinYeshuan energian.

Kyllä, toistamme jälleen, että jos suljette hetkeksi silmänne ja hengitätte syvään jumalallisuuden ja ihmisyyden yhdistelmää… vetäkää syvään henkeä… antakaa kaikkien aistienne avautua… antakaa itsenne tuntea ja nähdä Yeshuan energia; ei parrakasta, pitkätukkaista, kaavussa kävelevää miestä, vaan Yeshuan oikea energia. Yeshua on tässä ja teidän luonanne.

Tunnistatte sen energiana, joka on kokenut saman kuin te, koskaYeshua ymmärtää. Voisi tavallaan sanoa, että – Yeshua on te. Yeshuan kokemukset ovat teille läheisiä ja rakkaita, koska te autoitte luomaan Yeshua-nimisen entiteetin. Jotkut teistä torjuvat ja kieltävät Yeshuan kokemukset, koska ne ovat teidänkin kokemuksianne; asioita, joiden hyväksyminen itsessänne on tuottanut vaikeuksia.

Yeshua ei ole osa Raamattua. Kyllä, Yeshuan aspekti sen sijaan on. Jotkut Raamatun tarinat ovat Yeshuasta kirjoitettuja. Jotkut sisältävät kanavoitua energiaa, ja toiset ovat täysin tekaistuja. Tänään seuraamme liittyvä Yeshuan energia ei ole Raamatun kautta tuntemanne energia. Älkää sekoittako näitä kahta energiaa toisiinsa.

Aivan, Raamattu on vanha kirja (naurua). Se on NIIN aikansa elänyt, Shaumbrat, että meitä naurattaa ja itkettää samanaikaisesti. Se palveli ihmiskuntaa 2000 vuotta sitten, mutta sen elämänkaaren ei pitänyt olla kuin noin tuhat vuotta. Sen jälkeen oli tarkoitus siirtyä eteenpäin. Uuden kirjan kirjoittaminen kuitenkin unohtui ihmisiltä, sillä he pelkäsivät. Yeshuasta olisi kuitenkin upeaa vapautua Raamatusta. Me emme kuitenkaan usko sen tapahtuvan lähiaikoina (naurua).

Yeshua on nyt paikalla, koska ymmärtää, mitä pimeyden kohtaamiseen liittyy. Yeshua on auttanut teitä viime Shoudistamme lähtien, onhan Yeshualla omat kokemuksensa pimeydestä. Tunnettekin tarinan, jonka mukaan Yeshua meni erämaahan 40 päiväksi ja yöksi – taas numero “4” – taistellakseen paholaista vastaan… aah, niin on kirjoitettu. Kyse ei kuitenkaan ollut siitä.

Yeshua meni erämaahan päästäkseen eroon ihmisjoukosta, joka itse asiassa alkoi jo käydä  hermoille (naurua). He rakastivat Yeshuan tekemiä ihmeitä. Kuten olette huomanneetkin, tai tulette vielä huomaamaan, ihmiset rakastavat ihmeitä. He rakastavat kunnon showta. Voi, se saattaa kuitenkin olla hyvin rasittavaa, sillä yhden ihmeen nähtyään he haluavat lisää (naurua). Antakaa heille leipää ja kaloja, niin he haluavat teidän seuraavaksi muuttavan veden viiniksi. Ja koko asia paisuu kuin pullataikina. Loppujen lopuksi jäljellä on joukko oman voimansa pois luovuttaneita ihmisiä.

Joten rakkaat ystävät, Yeshua meni siis erämaahan 40 päiväksi ja yöksi. Ja te menitte omalla tavallanne Yeshuan mukana. Olitte siellä Yeshuan kanssa tarkastellaksenne, mitä pimeys todellisuudessa on ja ei ole, sillä tuohon hetkeen asti asiaa ei ollut ymmärretty kovinkaan hyvin.

Kyllä, asiaa kuvailtiin demonien avulla. Niille annettiin omat nimet ja identiteetit. Ne olivat huonoja selityksiä asioille, joista ihmiset eivät itsessään pitäneet. Aivan kuten ihmiset asettivat Kaikkivaltiaan energian ulkopuolisiin jumaliin ja jumalien kuviin, asettivat he myös itsessään inhoamat puolensa näihin demoneihin ja entiteettiin, jonka nimi on Saatana tai Lucifer.

Yeshua ei hyväksynyt kumpaakaan edellä mainituista tavoista, ei monia eri jumalia – kuinka sen sanoisi – ei epäjumalan kuvia eikä myöskään sitä ajatusta, jonka mukaan jossakin kaukaisessa taivaassa on Jumala.Yeshua ei hyväksynyt tällaista ajattelutapaa. Ei yksinkertaisesti hyväksynyt sitä. Yeshuaa on siteerattu paljon ja väärin. Yeshua ei hyväksynyt myöskään demonien olemassaoloa tai niin kutsuttua Saatanan energiaa, joka ottaa valtaansa kaikki, jotka eivät seuraa älyttömiä sääntöjä. Yeshua meni siis erämaahan ottaakseen itse selvää asioista.

Voi, Yeshua kyllä uskoi Henkeen tai Jumalaan, mutta ei sillä tavalla kuten kirkot, lahkot tai mitkä tahansa vastaavat ryhmät asian selittivät. Yeshua oli siis ymmällään. Kuulostaako tämä tutulta, Shaumbrat? Te olitte Yeshuan seurassa.

Yeshua siis meni erämaahan tutkiakseen asioita, hiljentyäkseen. Kuten olette huomanneetkin – te kaikki – on joskus hyvä päästä luontoon, kauaksi kaupunkien ja perheiden energioista.

Yeshua meni erämaahan tutkiakseen sitä, mikä tuntui oikealta ja todelliselta. Yeshua ei siis taistellut paholaista vastaan vaan ymmärsi, että paholainen oli vain osa ihmistä, ja että sen olemassa oloon täytyi olla joku syy. Pimeyttä ei ollut olemassa vain ihmisten koettelemiseksi tai siksi, että he tuntisivat olonsa vähemmän ihmisiksi tai enkeleiksi.

Miksi pimeyttä siis on olemassa? Mitä se sisältää? Aivan, Yeshua – samoin kuin te kaikki tuolloin – oivalsi, että pimeys sisältää kaiken sen, minkä ihmiset ovat itsessään kieltäneet. Pimeys on kaikkea, minkä henki kieltää.

Yeshua tuli samaan lopputulokseen kuin tekin viime Shoudimme aikana. Pimeys on sama asia kuin jumalallisuus. Ne liittyvät yhteen ja kulkevat käsi kädessä. Yeshua ymmärsi, että ihmisistä ei tarvinnut ajaa ulos demoneja, eikä niitä tarvinnut paeta ja juosta karkuun. Sen sijaan kaikki pitäisi sisäistää omassa sisimmässään.

Shaumbrat, olitte paikalla energeettisesti, hengessä. Autoitte kaikki luomaan fyysisen kehon omaavan entiteetin nimeltä Yeshua. 2000 vuotta olette kulkeneet tätä tietoa kantaen. Se on ollut koko ajan sisimmässänne. Teillä on ollut tämä ymmärrys. Ja tiesitte, että jossakin vaiheessa olisi aika ottaa se esille, elää ja sisäistää se. Aika ei ollut vielä 1500 tai 1000 vuotta sitten sopiva.

Teillä on ollut tämä tieto koko ajan. Olette aistineet sen. Olette tietäneet, että henkisten opettajien ja kirkkojen opetukset eivät ole aivan niin kuin pitäisi. Olette yrittäneet korjata niitä liittymällä mukaan ja osallistumalla. Olette yrittäneet saada itsenne tuntemaan samoin kuin muutkin, mutta se on ollut mahdotonta, koska olette aina tietäneet paremmin.

Olette jo 2000 vuotta tietäneet sisimmässänne, mitä valo ja pimeys ovat. Olette ymmärtäneet, että ulkopuolista paholaista ei ole… paitsi jos tietysti haluatte niin olevan, ymmärrättehän.

Voi, suurin osa maapallolla elävistä ihmisistä… he haluavat ulkopuolisten demonien olevan totta. He haluavat taistella niitä vastaan. Vaikka tilanne muuttuisikin surkeaksi, haluavat he silti jatkaa taisteluaan. He haluavat olla hurskaita ja syyttää muita omissa elämissään tapahtuvista asioista. He haluavat vierittää negatiivisuutensa jonkun niskaan, jotta voisivat jatkaa uhrina olemista.

He siis luovat ulkopuolisen paholaisen – Saatanan, Luciferin. Sitä ei ole olemassa meidän puolellamme, Shaumbrat. Tulkaa vaikka itse katsomaan… sitten kun olette siihen valmiita (naurua). Ette löydä täältä Saatanan tai Luciferin energiaa.

Sen sijaan löydätte – kuinka sen sanoisi – paholaisen, joka on luotu paholaiseen uskovien ihmisten tietoisuudessa. Se palvelee näitä ihmisiä. Se palvelee heitä herrana. Ja se tulee vaanimaan ja houkuttelemaan heitä. Se pelaa pelejä näiden ihmisten kanssa ja tekee heidän elämistään surkean. Se palvelee heitä. Nämä ihmiset itse luovat sen, koska tarvitsevat sitä.

Te sen sijaan ette tarvitse paholaista elämissänne. Ette tarvitse vastavoimia. Teidän ei tarvitse taistella enää. Olette jo sen yläpuolella.

Yeshua on ollut viime aikoina seurassanne auttaakseen teitä kaikkia tämän vaikean asian läpi. Kyllä, se on vaikeaa, koska koko tämä valon ja pimeyden aihe, sen väärin tulkinta, on juurtunut syvälle sisimpäänne. Yeshua on siis ollut rinnallanne koko ajan ja auttanut teitä muistamaan yhteisen aikanne erämaassa, auttanut teitä muistamaan, mitä aito parantuminen ja ihmeet tarkoittavat.

Kuten sanoimme aikaisemmin, ihme – aito ihme – on avoin tietoisuus. Sen ansiosta vapaudutte rajallisesta ja lineaarisesta ihmisyydestä ja siirrytte moniulotteisuuteen pysyen kuitenkin täysillä läsnä Nyt-hetkessä.

Elätte Nyt-hetkessä, mutta ilman Vanhoja tarinoitanne ja kantamuksianne. Tämä puolestaan mahdollistaa OH-energian imeytymisen elämiinne. Sen ansiosta voitte kirjaimellisesti kokea uudelleen kaiken, minkä olette aikaisemmin kokeneet. Tämä uusi viisautenne ja syvällinen ymmärryksenne OH- ja AH-energioista mahdollistaa kaiken uudelleen kokemisen.

Voisi tavallaan sanoa, että valaistumisenne säteilee aikojen ja avaruuksien halki. Se ei muuta entisten tai nykyisten elämienne tapahtumien järjestystä, vaan sen, miten koitte ne. Tulette huomaamaan tulevien päivien aikana, että pystytte kokemaan uudelleen hyvinkin vaikeita ja tuskallisia muistoja.

Voi, tiedämme näiden menneisyydessä tapahtuneiden asioiden vainoavan teitä. Ne näyttävät ilmestyvän yhä uudelleen ja uudelleen elämiinne. Ette halua niiden olevan läsnä. Kun nyt pystytte uutta ymmärrystä omaavina kokemaan näitä asioita uudelleen, eivät ne enää vainoa eivätkä kiduta teitä. Ne eivät enää seuraa teitä poluillanne, omissa pimeissä puolissanne. Pystytte kokemaan asioita uudelleen iloa tuntien. Pystytte palaamaan ajassa taaksepäin – kuinka sen sanoisi – kuin valitsemalla televisiosta kanavan ja katselemalla menneisyydessä tapahtuneita asioita, kokemaan ne uudelleen. Voitte kulkea edes takaisin niin paljon kuin haluatte.

Rakkaat Shaumbrat, pimeys ei ole ollenkaan sitä, mitä luulitte sen olevan. Se on suuren intohimon, rakkauden ja väärin ymmärretyksi tulemisen upea tila. Se on yksi suurimmista Maan päällä pelatuista peleistä. Sen on nyt aika päättyä.

Olette ensimmäinen ryhmä, joka läpikäy tämän asian. Jotkut teistä ovat oivaltaneet sen jo aikaisemmin, mutta ette ole vielä sisäistäneet sitä. Oivaltamisen ja sisäistämisen välillä vallitsee suuri ero.

Seuraavan vuoden aikana puhumme teille ja puhutte itsellenne Shoudien kautta sisäistämisestä. Kutsummekin tätä sarjaa nimellä “Sisäistäminen.” Se tarkoittaa asioiden todellista omaksumista ja elämistä. Ette enää analysoi ja tarkastele näitä asioita ulkopuolelta, vaan elätte niitä.

Voi, monilla teistä on älyperäisiä konsepteja, joiden mukaisesti ette edes kuvittelisi elävänne. Teistä on mukava ajatella niitä, mutta unohdatte elää niiden mukaisesti. Tänä vuonna kyse on kuitenkin elämisestä, AH- ja OH-energioiden sisäistämisestä, täyttymyksestä. Sanoimme teille, että tulette tuntemaan olonne “kylläisiksi”, saavuttamaan täyttymyksen sisäistäessänne nämä asiat. Ette voi olla henkisiä opettajia ja supertähtiä, jos puhutte asioista, joiden mukaan ette kuitenkaan itse elä.

Jotkut suurimmista saarnaajista ovat omissa elämissään varsinaisia luusereita (naurua). Aivan, voin sanoa näin, koska olin itsekin sellainen (naurua). Voi, rakastin saarnaamista eläessäni Tobiaksena. Ja ihmiset jopa kuuntelivat minua (naurua). Hassua… jos vain puhutte, ihmiset yleensä kuuntelevat, vai mitä? Osoittaa heidän puoleltaan arvostelukyvyn puutetta! (naurua) Voi, minusta oli upeaa saarnata muille. Minulla oli tapana lainata pyhiä kirjoituksia, Mooseksen ja Aabrahamin viisaita sanoja.

Eikä minulla ollut aavistustakaan, mitä hittoa oikein sanoin. Ihmiset kuitenkin kuuntelivat mielellään. He luulivat minun olevan jonkin tyyppinen pyhä mies, koska osasin ulkoa lainauksia pyhistä kirjoituksista. En kuitenkaan elänyt omien oppieni mukaisesti. Käytin sanojani vain omissa peleissäni, erityisesti puolustautuessani vaimoani vastaan. Jokin ase minullakin piti olla (naurua). Sanon tämän kaikella kunnioituksella.

Saarnasin, koska luulin Jumalan arvostavan sitä. Käytin sanoja, joita luulin Jumalan sanoiksi. Lainasin niitä puhuessani ihmisille. Ne vaikuttivat heihin niin vahvasti, että omaa elämääni ei koskaan asetettu kyseenalaiseksi. Elämäni ei itse asiassa ollut ollenkaan sellaista, mitä kuviteltiin; loppujen lopuksi jopa valitsin sokeutuvani linnun ulosteesta, ei sen enempää eikä vähempää. Millainen loukkaus se olikaan pyhälle miehelle!

Sen ansiosta käännyin kuitenkin sisimpääni pohdiskelemaan elämääni. Kyllä, se sai minut miettimään, miksi ylipäätänsä haluaisin jatkaa elämääni. Olinhan sokea. Voimani oli viety. Audienssini kuninkaan luona oli peruttu.

Minun oli siis pohdittava omaa elämääni, käännyttävä sisimpääni. Oivalsin, millainen petkuttaja olin ollut. Voi, olihan roolin esittäminen ollut hauskaakin. Oivalsin kuitenkin, että en ollut sisäistänyt mitään opetuksistani. En ollut itse elänyt niiden mukaisesti. Olin aina ilmaissut niitä muille, mutta en elänyt niiden mukaisesti. Huvittavinta oli, että en edes ymmärtänyt käyttämiäni sanoja. Ne vain kuulostivat hyvältä.

Voin siis puhua niistä, jotka saarnaavat, mutta eivät elä omien oppiensa mukaisesti. Olen itse kokenut sen eläessäni Tobiaksena ja myös sitä seuraavassa elämässäni – siinä, jossa istuin vankilassa. Opin sisäistämään. Opin sisäistämään Hengen istuessani vankilassa. Opin elämään sitä joka hetki. Koin suurimman iloni ihmisenä vankilan muurien sisäpuolella. Minun oli pakko. Oli pakko oppia sisäistämään.

Shaumbrat, monet teistä perääntyvät kohdatessaan vaikeuksia… tiukkoja tilanteita… omia pimeitä puolia. Peräännytte. Jätätte fyysiset kehonne ja tietoisuutenne. Siirrytte jonnekin muualle, piiloudutte.

Nyt on aika sisäistää. Vaikeita tilanteita kohdatessanne hengittäkää syvään ja imekää kaikki sisäänne, sisäistäkää. Älkää ajatelko mitään… ainoastaan sisäistäkää… ottakaa omiksenne.

Tulette näkemään asiat uudella tavalla… kyllä, vaikeat asiat työpaikoillanne ja ihmissuhteissanne, mutta erityisesti vaikeat tilanteet sisimmässänne. Hyväksykää kaikki täydellisesti sisäistäessänne. Integroikaa kaikki fyysiseen todellisuuteenne ja Nyt-hetkeenne. Tehdessänne niin alatte nähdä asiat aivan uudella tavalla.

Siirtykää pelkojenne ja hätäilynne yläpuolelle. Siirtykää myös niiden asioiden yläpuolelle, joiden luulette rajoittavan teitä. Sisäistettyänne näette asiat uudessa valossa. Kohdatessanne vaikeita tilanteita hengittäkää syvään ja sisäistäkää ne kokonaisuudessaan olemuksiinne. Avatessanne silmänne näette asiat eri tavalla kuin ennen.

Jotkut teistä eivät pidä tietyistä asioista tai ruoista. Luulette niiden olevan teille pahasta. Aah, hengittäkää syvään. Katsokaa näitä asioita nyt uudella tavalla. Voi, olette jo luokitelleet ne mielessänne – hyvät ja pahat. “Paha” saa teidät sairastumaan. Kyllä, niin siinä käykin, jos valitsette pelaavanne sellaista peliä. Hengittäkää syvään.

Kyllä, käytämme esimerkkinä ruokaa, sillä se merkitsee todellista sisäistämistä. Hengittäkää se kehoihinne. Siirtykää ilmiselvän yläpuolelle ja katsokaa sitten uudelleen. Ette tällä hetkellä näe jotakin niissä ruoissa, jotka olette tuominneet.

Yksi esimerkki lisää ovat ihmiset… luokittelette ihmiset – hyviin ja pahoihin… aah, valaistuneisiin… ja typeryksiin (naurua). Teistä on ollut vaikeaa olla tekemisissä joidenkin ihmisten kanssa. Ymmärrämme sen… olettehan avautuneet ja tulleet entistä herkemmiksi.

Aivan, mutta nyt haluamme teidän katselevan muita eri tavalla. Sisäistäkää kaikki energiat… vaikeat tilanteet… hengittäkää ne sisäänne… sisäistäkää… ottakaa omiksenne. Silloin alatte avautua uusille oivalluksille. Sisäistettyänne näette ilmiselvän yläpuolelle.

Omat olemuksenne… hengittäkää sisään omat kehonne. Myös niiden suhteen teillä on ollut vaikeuksia. Hengittäkää ne sisäänne. Alatte huomata jonkin muuttuvan kehoissanne… alatte huomata niiden ilon ja kauneuden… miten ne palvelevat teitä… myös teidän vihatessanne niitä… vihatessanne maanpäällisiä elämiänne ja purkaessanne vihanne fyysisiin kehoihinne… ja antaessanne niiden ilmentää haluttomuuttanne elää ihmisinä.

Aivan, haluttomuuttanne elää täällä… olette yrittäneet kieltää ihmisyytenne löytääksenne henkisen puolenne. Se ei koskaan tule onnistumaan niin. Buddha voi kertoa teille saman asian, koska pääsi itse asiasta perille. Buddha yritti kieltää ihmisyytensä tullakseen pyhäksi. Lopputuloksena olivat reiät Buddhan henkisyydessä… ymmärrättehän (naurua).

Rakkaat ystävät, kyse on siis kaiken sisäistämisestä; sen, mitä olette pitäneet vääränä tai pahana tai inhonneet itsessänne, kaikkien pimeiden puolienne sisäistämisestä. Sisäistäminen merkitsee asioiden hyväksymistä ja sitä, että kaikkeen on olemassa syy. Se merkitsee sitä, että kaikkeen liittyy enemmän kuin voitte nähdä, tuntea ja kuulla. Sisäistäminen tarkoittaa asioiden tuomista todellisuuteenne.

Sisäistäkää ihmisyytenne. Sisäistäkää tämä upea, mahtava ihmisseikkailu. Mikään muu ei vedä sille vertoja. Meidän kaikkien on kuljettava samaa polkua. Meidän on seurattava teidän jalanjälkijänne. Joten sisäistäessänne ja arvostaessanne ihmisyyttänne näette asiat – tämän matkanne – aivan eri tavalla kuin olisitte osanneet kuvitellakaan. Näette, millainen siunaus se on kirouksen asemesta, jollaisena olette tottuneet sen näkemään.

Pimeys, ystäväni… on niin kovin väärinymmärretty asia. Siirrytte uusille alueille uutta ymmärrystä hankittuanne. Asia on varsin yksinkertainen.

Samalla tavalla kuin myrskypilvi kannattelee kaikkia vesipisaroita valmiina vuodattamaan ne alas oikeaan aikaan, on jumalallisuutennekin kannatellut pimeyttänne. Oikean ajan odottaminen ei tee myrskypilvestä pahaa. Se palvelee tiettyä tarkoitusta.

Jumalallisuutenne on kannatellut pimeitä puolianne – kokemusten, energian ja rakkauden pieniä pisaroita – valmiina nyt palaamaan luoksenne, laskeutumaan ihmiselämiinne aivan uudella tavalla. Aah… kyse on sisäistämisestä, irti päästämisestä ja muutosten hyväksymisestä. 

Minä, Tobias, olen täällä kertoakseni teille, Shaumbrat – että teidän ei tarvitse pakottaa muutoksia tapahtuviksi… ymmärrättehän. Kuulette sanan muutos ja mietitte, mitä teidän pitäisi tehdä täältä lähdettyänne tai tietokoneenne suljettuanne… ei mitään… ei yhtikäs mitään. Energiat etsivät ratkaisua. Muutokset löytävät omat tiensä. Niitä vain alkaa tapahtua.

Mitä teidän sitten pitäisi tehdä? Ottaa jalkanne pois jarrulta! Ymmärrättehän… sillä hetkellä kun muutoksia alkaa tapahtua, painatte jarrua. Se pysäyttää kaiken. Tahtoanne kunnioitetaan ja teille vastataan: “Selvä, ei mitään muutoksia.” Ja sitten suututte meille, koska mikään ei muutu elämissänne (naurua).

Joten Shaumbrat, muutoksia tapahtuu, ja ne ovat erilaisia kuin ennen. Emme voi leimata niitä hyviksi tai huonoiksi. Ne ovat Uuden Energian muutoksia. Teidän ei tarvitse enää pelätä, huolehtia tai pohtia teettekö oikein vai väärin. Kuvitelkaa tästä päivästä eteenpäin – ei oikeaa tai väärää. On vain “juttuja.” On vain “olemista”, ei “tekemistä.” Voitteko mitenkään suoda sen itsellenne, tämän yksinkertaisuuden lahjan?

Aivan, jos vain päästätte irti Vanhasta pimeydestä, taisteluista ja tarinoista. Ennen kaikkea, Shaumbrat, voitteko suoda itsellenne ihmisyyteen uudelleen kastautumisen lahjan? Aah, Uuden Energian kastetoimitus… takaisin ihmisyyteen kastautuminen.  

Olette olleet sen ulkopuolella jo jonkin aikaa, uskokaa tai älkää. Voi, luulitte olevanne keskellä ihmiselämiänne. Olette kuitenkin vetäytyneet niistä pois. Teidän oli pakko. Se oli osa teidän ja meidän suunnitelmaamme.

Olitte olemassa ja elossa. Olitte jatkuvassa liikkeessä, mutta osa teitä oli vetäytynyt opiskelemaan  Uutta henkisyyttä ja Uutta Energiaa muilla tasoilla. Ette olleet – kuinka sen sanoisi – kokonaisia, mutta siihen oli tarkoituksensa. Ette olleet kokonaisuudessanne maapallolla. Tiedämme sen olleen ajoittain repivää. Ihmisyytenne oli tästä loukkaantunut. Osa teitä oli muissa ulottuvuuksissa työskennellen muiden asioiden parissa.

Nyt on aika sukeltaa takaisin ihmisyyteen, mutta tällä kertaa se on erilaista. Se on uutta, tasapainoista ja turvallista, turvallista energiaa. Siihen sisältyy uusi ymmärrys valosta ja pimeydestä. Siihen sisältyy täydellinen sisäistäminen, ja se muistuttaa aika paljon kastetoimitusta.

Ymmärrättehän… Yeshua palasi erämaasta Jordanian virralle, jossa Johannes Kastaja suoritti kastetoimituksia. Yeshua meni hänen kastettavakseen, mutta ei pestäkseen pois syntejään. Päinvastoin. Yeshua puhui Johannekselle jälkeenpäin ja selitti, että kyse ei ollut syntien tai demonien pois pesemisestä. Sen sijaan kyse oli uudelleen kastautumisesta ihmiskehoon, fyysiseen olomuotoon, Hengen ja ihmisen täydellisestä yhdistymisestä.

Osa teitä on ollut pitkään poissa. Nyt se on valmis palaamaan. Rakkaat Shaumbrat, käytetään hetki aikaa yhdessä – jos olette valmiit – tässä Yeshuan energian kanssa luomassamme turvallisessa tilassa. Kyllä, jotkut teistä muistavat, miten Yeshua kastettiin uudelleen Johanneksen toimesta.

Jos olette nyt valmiit, niin kastaudutaan uudelleen. Palataan kokonaan takaisin ihmisulottuvuuteen ja ihmiskehoihin. Hyväksytään ihmisyys, biologia ja tämä loistava Nyt-hetkemme kokonaisuudessaan. Antaessanne itsenne kastautua uudelleen annatte samalla kylläisyyden palata elämiinne. Mitään taisteluita ei tarvita. Teidän ei tarvitse siirtyä puolelta toiselle. Teillä ei ole enää  mitään tehtävää suoritettavananne.

Antaessanne itsenne kastautua uudelleen, palata takaisin nykyhetkeen, otatte samalla omiksenne  AH- ja OH-energiat mitään hylkäämättä tai jälkeenne jättämättä. Ette voi jättää mitään taaksenne. Annatte kaiken virrata teihin. Annatte myös kaikkien OH-energian kokemusten palata jaettaviksi kanssanne oikeaan aikaan. Annatte itsenne elää Nyt-hetkessä häpeämättä ihmiskuntaa ja ihmisyyttänne tai tätä kaunista asiaa nimeltä “ihmistodellisuus.” Voitte sisäistää kaiken Nyt-hetkessä. Kastaudutaan uudelleen syvään hengittäen.

Pohdiskelette… kysytte meiltä joskus: “Mikä on elämän tarkoitus? Mikä sen merkitys on?” Yksinkertaisesti elää ja olla täällä. Ette tarvitse muuta tehtävää tällä hetkellä.

Niin tyhjältä kuin se kuulostaakin, ette tarvitse tarkoitusta elämissänne. Tavallaan tarkoitukset ovat rajoittavia tekijöitä. Voitte olla kylläisiä ilman niitäkin. Silloin voitte olla myös Luojia. Kun olette Luojia, voitte tehdä mitä haluatte. Ette tarvitse tällä hetkellä tehtävää tai tarkoitusta.

Olkaa vain kylläisiä ja syventykää uudelleen elämiseen. Ja, kuten jotkut teistä ovat jo arvanneetkin… aah, ette tarvitse tarkkaan määriteltyä tarkoitusta. Teidän ei tarvitse kirjoittaa ylös tehtäväänne. Teidän tehtävänänne ei ole enää tuhota pimeyttä. Kun olette tässä nykyisessä vaiheessanne, kaikki on teille ilmiselvää.

Eläessänne ilman tarkoitusta alatte oivaltaa asioita. Yhtäkkiä elämiinne astuu uusia intohimoja. Teidän ei tarvitse yrittää luoda tai tehtailla niitä. Te vain yksinkertaisesti tiedätte. Intohimonne astuvat esiin. “Ruusun hedelmä” paljastuu aivan uudella tavalla.

Silloin ymmärrätte, millaista on olla Luoja. Silloin ymmärrätte, että – mitä tahansa valitsettekin luovanne tai tekevänne – teillä on kaikki tarvittavat työkalut… mikään ei ole teiltä piilossa… mitään ei piilotella teiltä. Voitte lopettaa arvailemisen, sillä tietämys tihkuu läpi.

Älkää yrittäkö pakottaa asioita, Shaumbrat. Ei pakottamista. Kaikki tuodaan teille. Sisäistäminen, kylläisyys, energiat, resurssit… tuodaan teille. Se on elämistä uudella tavalla. Kaikki tuodaan teille.

Shaumbrat, olette läpikäyneet monia, monia vaikeita vuosia. Jouduitte vapauttamaan oppaanne. Olette “vailla ohjausta.” Jouduitte myös vapauttamaan pelastajanne. Kukaan ei voi pelastaa teitä, eikä siihen ole tarvettakaan. Jouduitte luopumaan tukipylväistänne, samoin Vanhoista tarinoistanne. Jouduitte päästämään irti kaikesta. Teidän piti ylittää Miekkojen Silta päästäksenne tähän täydellisen sisäistämisen ja uudelleen kastautumisen tilaan.

Älkää siis ajatelko enää kuin Vanhan Energian ihmiset. Kuvitelkaa sen sijaan kuin Uuden Energian jumalalliset ihmiset… ymmärrättehän. Päästäkää irti Vanhoista tavoista ja antakaa mielikuvituksenne kohota korkeuksiin.

Haluamme teidän tuntevan hetken legioonat, jotka ovat paikalla tukeakseen teitä muilta tasoilta. Olette ihmetelleet niiden olinpaikkaa ja odottaneet niiden ilmestyvän paikalle. Ne ovat olleet muilla tasoilla, muissa ulottuvuuksissa.

Haluamme teidän tuntevan tiiminne jäsenet ja sen, mitä ne ovat tehneet puolestanne muilla tasoilla säilyttääkseen jumalallisen koskemattomuuden teidän läpikäydessänne prosessejanne. Kyllä, voitte tuntea ne, vai mitä? Voitte melkein aavistaa niiden nimet ja nähdä ne.

Ne ovat palvelleet teitä. Ette ole niille mitään velkaa. Ette yhtään mitään. Ne ovat palvelleet teitä vastapalveluksena… suurille johtajille, luomakunnan mahtaville perheille. Ette ole koskaan yksin.

Ja niin se on!


Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre",  joka asuu Goldenissa, Coloradossa. Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 50,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Tobias sanoo, että taivaallisen Crimson Councilin jäsenet itse asiassa kanavoivat ihmisiä.  Tobiaksen mukaan ne lukevat energiamme ja kääntävät sitten oman tietomme takaisin meille, jotta voisimme sekä tarkastella asioita ulkopuolisen silmin että kokea ne sisimmässämme.  "Shoud" on kanavoinnin se osa, jonka aikana Tobias astuu sivuun  ja ihmisten energiaa kanavoidaan suoraan  Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovillenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään, miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbroja. Olette opettajia ja ihmisoppaita. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vierellänne ja enkelit ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com