Mesterserien - Norsk

"Mester" ble presentert og innspilt på de månedlige møtene i Crimson Circle. Den første kanaliseringen i denne serien ble presentert i september, 2009. På denne siden kan du åpne tekstversjonene av hver kanalisering. Du kan også lytte til eller laste ned lydfiler av hver kanalisering. Se Adamus i Flash video format - klikk her

Shoud 1: ”Hvert et steg på veien" - by Adamus, channeled by Geoffrey Hoppe - September 5, 2009

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Crimson Circle Welcome & News

with Geoff and Linda

Adamus Channel and Shoud

Shoud 2: ”Potensialer fra Fortiden” - by Adamus, channeled by Geoffrey Hoppe - October 3, 2009

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Crimson Circle Welcome & News

With Geoff and Linda

Adamus Channel and Shoud

Shoud 3: ”Potensialer fra Fremtiden” - by Adamus, channeled by Geoffrey Hoppe - November 7, 2009

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Crimson Circle Welcome & News

With Geoff and Linda

Adamus Channel and Shoud

Shoud 4: ”Hvordan fungerer det?"- del I - by Adamus, channeled by Geoffrey Hoppe - December 12, 2009

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Crimson Circle Welcome & News

With Geoff and Linda

Adamus Channel and Shoud

Shoud 5: ”Hvordan fungerer det?" - del II - by Adamus, channeled by Geoffrey Hoppe - January 9, 2010

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Crimson Circle Welcome & News

With Geoff and Linda

Adamus Channel and Shoud

Shoud 6: ”Opplevelsen av Jeg Er” - by Adamus, channeled by Geoffrey Hoppe - February 6, 2010

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Crimson Circle Welcome & News

With Geoff and Linda

Adamus Channel and Shoud

Shoud 7: ”Bevisthetskropp” - by Adamus, channeled by Geoffrey Hoppe - March 6, 2010

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Crimson Circle Welcome & News

With Geoff and Linda

Adamus Channel and Shoud

Shoud 8: ”Bølger av bevissthet” - by Adamus, channeled by Geoffrey Hoppe - April 3, 2010

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Crimson Circle Welcome & News

With Geoff and Linda

Adamus Channel and Shoud

Shoud 9: ”Oppvåkningssonen" - del I - by Adamus, channeled by Geoffrey Hoppe - May 1, 2010

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Crimson Circle Welcome & News

With Geoff and Linda

Adamus Channel and Shoud

Shoud 10: ”Oppvåkningssonen" - del II - by Adamus, channeled by Geoffrey Hoppe - June 5, 2010

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Crimson Circle Welcome & News

With Geoff and Linda

Adamus Channel and Shoud

.