Serien om Oppdagelse Discovery Series - September 2013 - Nå

Serien om Oppdagelse ble presentert og innspilt på de månedlige møtene i Crimson Circle. Den første kanaliseringen i denne serien ble presentert i september, 2013 og serien vil fortsette inn i 2014. På denne siden kan du åpne tekstversjonene av hver kanalisering. Du kan også lytte til eller laste ned lydfiler av hver kanalisering. Se Adamus i Flash video format - klikk her

Shoud 1: "Oppdagelse 1" - September 7, 2013

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Velkommen og Shaumbra Nyheter (50:07)

Med Geoff and Linda Hoppe

En gjennomgang av nyere og kommende aktiviteter, og Shaumbra nyheter og informasjon fra hele verden.

Månedlig Shoud (01:26:25)

Med Adamus Saint-Germain

Siste tilgjengelige infomasjon fra Adamus, hendelser i verden og utviklingen av menneskelig bevissthet.

Shoud 2: "Oppdagelse 2" - October 5, 2013

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News (01:00:50)

With Geoffrey and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities, and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud (01:33:54)

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

Shoud 3: "Discovery 3" - November 2, 2013

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News (54:48)

With Geoffrey and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities, and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud (01:48:32)

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

Shoud 4: "Discovery 4" - December 7, 2013

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News (59:12)

With Geoffrey and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities, and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud (02:03:29)

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

Shoud 5: "Discovery 5" - January 11, 2014

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News (58:00)

With Geoffrey and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities, and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud (01:20:45)

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

Shoud 6: "Discovery 6" - February 1, 2014

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News (1:03:57)

With Geoffrey and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities, and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud (01:28:36)

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

Shoud 7: "Discovery 7" - March 1, 2014

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News (1:01:14)

With Geoffrey and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities, and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud (01:57:38)

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

Shoud 8: "Discovery 8" - April 5, 2014

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News (1:00:03)

With Geoffrey and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities, and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud (02:09:27)

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

Shoud 9: "Discovery 9" - May 3, 2014

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News (59:39)

With Geoffrey and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities, and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud (02:20:50)

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

Shoud 10: "Discovery 10" - June 14, 2014

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News (1:02:14)

With Geoffrey and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities, and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud (01:57:46)

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

Shoud 11: "Discovery 11" - July 5, 2014

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News (1:01:12)

With Geoffrey and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities, and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud (02:02:57)

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

.