Serien om Skapelse - Norsk

Serien om Skapelse" ble presentert og innspilt på de månedlige møtene i Crimson Circle. Den første kanaliseringen i denne serien ble presentert august, 2000 og varte til juli 2001. På denne siden kan du åpne tekstversjonene av hver kanalisering samt ”spørsmål og svar.” Du kan også laste ned lydfiler av hver kanalisering Se Adamus i Flash video format - klikk her

Lesson One: ”Aksepter alle ting som de er” - August 19, 2000

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Lesson

Spørsmål & Svar

Lesson Two: ”Aksepter ditt menneskelige Selv” - September 10, 2000

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Lesson

Spørsmål & Svar

Lesson Three: ”Lev i det guddommelige øyeblikket” - October 14, 2000

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Lesson

Spørsmål & Svar

Lesson Four: ”Skap med ynde” - November 11, 2000

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Lesson

Spørsmål & Svar

Lesson Five: ”Forvent forandringer og velsign dem” - December 9, 2000

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Lesson

Spørsmål & Svar

Lesson Six: ”Inni deg er det guddommelig balanse” - January 6, 2001

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Lesson

Spørsmål & Svar

Lesson Seven: ”Skap med brede strøk” - February 10, 2001

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Lesson

Spørsmål & Svar

Lesson Eight: ”Ta imot rosens frukt” - March 10, 2001

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Lesson

Spørsmål & Svar

Lesson Nine: ”Dans med det som kommer til din dør” - April 7, 2001

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Lesson

Spørsmål & Svar

Lesson Ten: ”Tre inn i din guddommelige vilje” - May 12, 2001

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Lesson

Spørsmål & Svar

Lesson Eleven: ”Takk deg selv” - Father's Day, June 17, 2001

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Lesson

Spørsmål & Svar

Lesson Twelve: ”Ditt nye forhold til Ånden” - July 13, 2001

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Lesson

Breckenridge, Colorado

Spørsmål & Svar

.