You’re tumbling upward,
tumbling into your Realization.


~ Adamus ~