"Kun Jumalallinen Suunnitelma ja Ihmissuunnitelma kohtaavat"


Esitetty Crimson Circlelle
1.11.2003
Suomentanut Lea Lintunen

www.crimsoncircle.com

Tobias: Ja niin se on, rakkaat Shaumbrat, että kokoonnumme jälleen ihmisenkeleiden kanssa, jotka uskaltavat muuttaa Maan, universumin ja kosmoksen energiaa… jotka uskalsivat syntyä tähän elämään hyvin vaikeisiin olosuhteisiin… jotka uskaltavat kohdata elämiensä suurimpia haasteita… jotka uskaltavat muuttaa jotakin Kaiken Mitä On puolesta… siirtyä Uuteen Energiaan.

Minulla, Tobiaksella, on kunnia istua täällä seurassanne. Kuvitelkaa, miltä meistä Crimson Counciliin kuuluvista ja muista tänne tulevista vieraista tuntuu kokoontua teidän energioidenne, kymmenien tuhansien Nyt-hetkessä sydämissään, sieluissaan ja hengessään seuraamme liittyvien energioiden kanssa.

Te annatte meille luvan olla täällä ja koota energianne yhteen Shoudia varten, joka sitten on kaikkien matkalla olevien kuunneltavissa tai luettavissa, tapahtukoon se sitten kuukauden… vuoden… kymmenen… ehkä viidenkymmenen… tai jopa sadan vuoden kuluttua tästä hetkestä… he voivat lukea Shoudeissa esiin tuomaanne tietoa… jonka annatte minun, Tobiaksen, ja kaikkien muiden sulauttaa yhteen. On kunnia olla täällä seurassanne.

Olette varmaan huomanneetkin, että joka kerta vieraillessamme luonanne ja istuessamme Shaumbrojen kanssa, voimme lähestyä teitä yhä enemmän… ja enemmän. Aivan, voimme tulla niin lähelle teitä, että tunnemme tässä tilassa sytyttämänne tulen lämmön. Voimme myös lähestyä enemmän teitä internetin välityksellä kuuntelevia. Voimme jo itse asiassa kuulla hengityksenne… emme pelkästään tuntea sitä… tai tietää sen olevan olemassa. Voimme kuulla ihmisten hengittävän. Alamme tuntea sydämenne. Niin lähelle teitä me voimme tulla.

Neljä vuotta sitten se ei ollut vielä mahdollista. Te avaatte uusia ovia. Avaatte polkuja, joita pitkin Henki ja kaikki enkelit voivat saapua luoksenne aivan uudella tavalla.

Tiedättehän, rakkaat ystävät, että olemme puhuneet teille tästä asiasta ja sanoneet: “Asiat tuodaan teille. Olkaa Nyt-hetkessä. Hengittäkää sisäänne elämää. Antakaa itsellenne lupa tuntea.” Silloin asioiden dynamiikka muuttuu tässä Uudessa Energiassa. Asiat tuodaan teille. Kaikki mitä tarvitsette elääksenne, tuodaan teille.

Olette alkaneet jo kokea näitä asioita. Kuulemme “ahaanne” meidän puolellamme oivaltaessanne asioita ja ymmärtäessänne, että ette tarvitse valtavia määriä kaoottista energiaa. Teidän ei tarvitse etsiä mitään. Asiat tuodaan teille – oikeat ihmiset… resurssit… energiat… ja enkelit. Ne tuodaan teille. Alatte ymmärtää tämän valtavan paradigman muutoksen.

Voi, siihen kuluu jonkin verran aikaa. Siksi kertaamme tätä asiaa yhä uudelleen ja uudelleen. Se on niin tärkeä. ASIAT TUODAAN TEILLE. Sitten on teidän vastuullanne vastata tanssikutsuun myöntävästi… toimia… olla vuorovaikutuksessa ihmisten… tapahtumien… ja mahdollisuuksien kanssa… jos niin haluatte. Asiat joka tapauksessa tuodaan teille. Jotkut teistä ovat jopa oivaltaneet tämän asian piilomerkityksenkin. Olette alkaneet saavuttamaan todelliset “ahaanne.” Me toistamme, että “asiat tuodaan teille.”

Olemme pinnan alla välittäneet teille energeettisesti, että tähän asiaan liittyy koko matkanne tarkoitus… syy siihen, miksi tulitte Maan päälle… jätitte Arkin veljeskunnan ja tulitte maapallolle. Asiat tuodaan teille, rakkaat ystävät. Koti tulee teidän luoksenne. Te ette palaa Kotiin, kuten jo kerroimmekin teille aikoja sitten. Ette palaa täältä lähtiessänne Kotiin. Ette palaa kuoltuanne ikuiseen ykseyteen. Sen sijaan Koti tulee teidän luoksenne.

Se on matkanne täyttymys. Koti tulee luoksenne. Se tuodaan teille. Kaikki, mitä saatatte mahdollisesti tarvita… haluta… kaivata… tai luoda… tuodaan teille. Ja kaiken sen mukana saapuu myös Koti, uusi suhde Henkeen, Kuninkaan ja Kuningattaren energiaan.

Olette tällä hetkellä Kaiken Mitä On ulkopuolella. Uskokaa tai älkää, mutta Cauldre yrittää edelleenkin ymmärtää tätä asiaa järkiperäisesti, vaikka olemmekin sanoneet: “Lopettakaa kaiken analysoiminen.” (naurua) Istutte täällä Kaiken Mitä On ulkopuolella. Ilmiömäistä, vai mitä? Miten se on mahdollista? Tuntekaa se. Tuntekaa, mitä olette luoneet.

Voi, olette todellakin luoneet jotakin. Olette jotakin, mutta Kodin valtakunnan, perinteisesti taivaaksi kutsutun asian ulkopuolella. Mutta antaessanne lupanne taivas voi saavuttaa teidät, Koti tulla luoksenne. Koti laajenee maapallolle asti.

Kuningaskunta oli kaikessa mahtavuudessaan rajallinen oman itsensä vuoksi. Jumala, ykseys, oli rajallinen. Henki ei voinut tietää kaikkia luomiseen liittyviä asioita… eikä laajentumiseen… todelliseen täyttymykseen… tai itsensä todelliseen ymmärtämiseen liittyviä asioita. Kun Henki tarkasteli kysymystä “kuka minä olen?”, jakautui se kahtia – Kuninkaaksi ja Kuningattareksi, mies- ja naispuoliseksi. Ne tavallaan loivat teidät. Tarkoitamme metaforisesti, ei kirjaimellisesti. Kuninkaan ja Kuningattaren toisiaan kohtaan tuntema rakkaus synnytti teidät. Ja te jätitte Kodin. Teidän oli mentävä Kodin valtakunnan ulkopuolelle, Tulimuurin halki, pois Kaikesta Mitä On.

Olette olleet siitä lähtien pitkällä matkalla, mutta nyt Koti voi saapua teidän luoksenne. Olette mahdollistaneet Kodin ykseyden, Kuninkaan ja Kuningattaren rakkauden laajentumisen. Se laajenee kaikkien ulottuvuuksien, matkojenne ja kokemustenne halki.

Se on kuin valovoimaa, joka tunkeutuu muurien ulkopuolelle, pois Tulimuurin eristyksestä. Se on hämmästyttävää valoa ja tietoisuutta, joka matkustaa sitten lukemattomien kokemustenne halki sulautuakseen teihin nykyhetkessä.

Koti tulee teidän luoksenne. Kaikki tarvitsemanne tuodaan teille. Siksi te olette täällä nyt. Siksi me olemme täällä, saadaksemme teidät vakuuttumaan matkanne tärkeydestä.

Puhumme lisää matkastanne tämän keskustelumme loppupuolella. Laitetaan nyt alulle siihen liittyvä energia tänä upeana päivänä tämän upean Shaumbra-ryhmän, ihmisenkelien, kanssa.

Matka päättyy nyt. Kyllä, se päättyy. Olette puhuneet Shoudeissa pitkästä, pitkästä matkastanne aivan kuin se jatkuisi edelleenkin vielä monien elämien ajan, aivan kuin teillä olisi vielä paljon kokemuksia koettavinanne. Annetaan matkan loppua tähän. Istutamme tämän energian – TEIDÄN energianne – jatkaessamme samalla tämänpäiväistä keskusteluamme.

Rakkaat Shaumbrat, meillä on aivan upea vieras tänään. Useimmat teistä ovat tunteneet hyvin voimakkaan ja energeettisen vieraamme energian. Yleensä tämä vieras ei tule niin lähelle teitä, että astuisi Ensimmäiseen Ympyrään. Tämän rakkaan vieraan energia pysyttelee yleensä taustalla, koska sillä on taipumusta – kuinka sen sanoisi – nostaa asioita pintaan sisimmästänne. Se on ollut seurassanne nyt päättyvällä matkallanne.

Sillä on ollut erilaisia rooleja ja – kuinka sen sanoisi – hahmoja; joskus ihmisenä, joskus eläimenä. Vieraamme nauraa kuullessaan tämän. Mutta kyllä, se on aika eläimellinen energia. (naurua) Se pysyttelee yleensä taustalla, koska sen energia – joka itse asiassa on osa teidän energiaanne… arkkityyppistä energiaanne – saattaa nostaa asioita pintaan sisimmästänne.

Tänään se liittyy seuraamme, koska asiat ovat jo pulpahtaneet pintaan. (naurua) Olette tunteneet sen. Kyselette jatkuvasti: “Rakas Henki, milloin asiat rauhoittuvat hiukan? Milloin voin lopettaa niin monien asioiden läpikäymisen?”

Rakkaat ystävät, loppua ei näy vielä. Seuraavien vuosien aikana intensiivisyys jatkuu. Siksi pyydämme teitä yhä uudelleen ja uudelleen kokoontumaan muiden Shaumbrojen kanssa. Kyllä, osallistukaa näihin tapaamisiin kerran kuussa. Tavatkaa muita Shaumbroja. Kokoontukaa kodeissa ja ravintoloissa. Pitäkää yhdessä workshopeja. Tavatkaa toisianne.

Näemme meidän puoleltamme asioiden dynamiikan, kun kokoonnutte ilman agendaa. Autatte todella vahvistamaan toinen toisianne. Annatte toisillenne voimaa ja rohkeutta jatkaa matkaanne.

Palatkaamme takaisin vieraaseemme… tämä rakas vieras liittyy seuraanne tänään, koska niin paljon on tekeillä. Pian eteenne ilmestyy asioita, jotka aiheuttavat teille – kuinka sen sanoisi – joitakin hyvin vaikeita haasteita. Joudutte tekemään päätöksen. Joudutte sellaiseen irtautumisen pisteeseen, jollaista ette ole kohdanneet pitkään, pitkään aikaan.

Pyydämme teitä toivottamaan tervetulleeksi pelon arkkienkelin – Rafaelin. Millainen titteli sinulla onkaan, Rafael! Mutta kuten tiedättekin, pelolla on motivoiva vaikutus. Se auttaa teitä pääsemään haasteiden ja muutosten läpi. Rafael, rakkaat Shaumbrat, auttaa teitä muuntamaan pelkoa.

Kun aistitte vaikeuksia tai voimakkaita ja omituisia energioita ympärillänne… kun vaistonvaraisesti tiedätte todellisuuteenne ilmestyneen haasteen… ja yritätte kieltää sen olemassaolon… teeskentelette, että sitä ei ole olemassa… pelon noustessa pintaan – seisoo Rafael vierellänne. Voi, ei se ole pelkojenne luoja – vaan te itse. Se on paikalla potentiaalisena energiana, jota voitte halutessanne käyttää pelon muuttamisessa viisaudeksi… ja valveutuneisuudeksi… siirtyäksenne aivan Uuteen Energiaan.

Yhdistätte hyvin usein Rafaelin energian pelon luomiseen, koska siellä missä on pelkoa, on Rafaelkin. Joten kun aistitte sen energian, ajattelette joskus: “Voi rakas Jumala, mitä nyt on tulossa?” Siksi Rafael pysyttelee yleensä taustalla.

Rakkaat ystävät, tältä teistä on tuntunut viime aikoina. Tiedätte jotakin olevan tapahtumassa, ettekö tiedäkin? Tiedätte, että jotakin tapahtuu elämissänne juuri nyt.

Siksi Rafael saapuu tänään vieraaksemme auttaakseen teitä muuntamaan pelkoa uudeksi ymmärrykseksi ja saadakseen teidät oivaltamaan, miksi olette tässä pisteessä nyt. Hengittäkää sisään Rafaelin energiaa. Hengittäkää sisään energiaa, joka muuntaa pelkoa. Tuokaa esiin se puolenne… lahja, jonka olette antaneet itsellenne… ja jonka ansiosta teillä on voimaa ja rohkeutta… sekä viisautta vaikeina aikoina.

On mielenkiintoista – kuuntelemme joskus keskustelujanne arkkienkeleistä. Arkkienkelit eivät tosiaankaan ole ihmisiä. Niillä ei ole jumalallisia sieluja kuten teillä. Sen sijaan niihin liittyy tietty hahmo tai rooli. Ne ovat todellakin arkkityyppisiä energioita.

Metatron on jumalallinen äänenne, terävä ja intensiivinen puolenne. Kyllä, joskus teidän on helpompi ajatella sen olevan olento, entiteetti. Se on kuitenkin TE.

Rafael on arkkityyppinen energia, joka ilmentyy teissä pelätessänne. Rafaelilla – Rafa-nimisellä energialla – on ollut tärkeä rooli Crimson Councilissa ja Crimson Circlessä. Aivan, sen energiat esiityvät raamatullisessa Tobitin, Tobiaksen, tarinassa. Kuten tiedättekin, se kertoo matkasta ja pelosta.

Rafaelin energiat ovat täällä nyt ja työskentelevät jo kanssanne muuntamisen parissa. Rafael on te. Sen energia on peräisin Arkin veljeskunnasta. Se rakennettiin huolellisesti valmistettuun koodiin, jota voitaisiin hyödyntää maapallolla… käydessänne läpi kokemuksianne… pimeyden pelon vallatessa teidät. Rafa-niminen energia liittyy muuntamiseen.

Me hykertelemme itseksemme, koska Cauldre pyytää meitä selittämään tarkemmin. Rakkaat ystävät, tämä Arkin veljeskunta ja sen arkkienkelit ovat arkkityyppistä energiaa. Sen voisi tavallaan sanoa olevan huolellisesti valmistettu koodi. Antakaa itsellenne lupa tuntea se.

Voisi sanoa siellä olevan pilareita, joista jokainen edustaa arkkienkeliä tai arkkityyppistä koodia. Nämä pilarit muodostavat – miten sen nyt sanoisi – porttikäytävän. Porttikäytävä, Arkin veljeskunnan muodostamat energiat, ovat huolellisesti valmistettuja koodeja, jotka te autoitte kirjoittamaan. Te autoitte kirjoittamaan ne, koska tiesitte tarvitsevanne tiettyjä energioita maapallolla.

Tiesitte myös, että teidän piti estää muita energioita puuttumasta tekemäänne työhön. Koodi, Arkin veljeskunta, pitää ulkopuoliset vaikutteet loitolla, jotta voisitte kulkea matkanne maapallolla rauhassa. Siksi pienet miehet lentävissä lautasissaan, kuten te niitä kutsutte, ovat pysyneet loitolla. Tämä koodi pitää valtavat voimat ulkopuolella… voimat, jotka ovat omniversumin moniulotteisilla tasoilla.

Porttikäytävä – koodi – jonka autoitte kirjoittamaan, on näkymätön. Sitä ei ole koskaan rikottu. Sitä ei voi koskaan rikkoa, koska avainten vartijat ovat juuri tässä. He eivät ole Arkin veljeskunnan portilla. Aah… huolellisesti valmistettu koodi teitä kaikkia varten.

Cauldre pyysi meitä kertomaan kaiken tämän, vaikka se ei liitykään tämänpäiväiseen keskusteluumme.

Monet teistä ovat kokeneet suuttumukseen liittyviä asioita viime tapaamisemme jälkeen, eikö totta? Teette suuttuessanne omituisia asioita… tiedämme sen. Teette suuttuessanne jotakin omituista, rakkaat ystävät. Yritätte ensin kieltää ja sitten hillitä tunteenne. Kun loppujen lopuksi päästätte suuttumuksenne valloilleen, tunnette olonne syylliseksi, piiskaatte itseänne uudelleen ja uudelleen ja pyytelette anteeksi suuttumistanne.

Rakkaat ystävät, suuttuminen on luonnollista. Se on luonnollinen tunteenilmaus ympärillänne tapahtuviin asioihin. Ette voi koskaan hillitä sitä. Sen on tultava ulos jossain vaiheessa. Jos se ei tule ulos tiuskaisuina puolisoillenne – Cauldre (naurua) – jos se ei tule ulos siten, niin se purkautuu ajaessanne autoa, ja saatatte joutua pieneen kolariin. Jos suuttumuksenne ei tule ulos sitäkään kautta, ilmenee se fyysisissä kehoissanne. Se tulee ulos ärtymyksenä… ihottumina… tai mahdollisesti syöpänä… tai jonain muina epätasapainon tiloina… tai pelkästään epämukavana tunteena.

Suuttuminen on luonnollista. Teitä suututtaa nytkin. On parasta olla kieltämättä sitä. On olemassa tapoja, jolla sitä voidaan käsitellä. On kuitenkin parasta olla kieltämättä sitä.

Miksi sitten tunnette juuri nyt suuttumusta? Monet teistä tuntevat olevansa jumissa. Olette jumissa pullon sisällä. Joskus näette pullon läpi, tosin epäselvästi. Ette näe tarpeeksi selkeästi. Kun yritätte murtautua pullosta ulos, törmäätte ikään kuin kumiseen kalvoon. Se vain venyy yrittäessänne murtautua sen läpi. Mitä sitten tapahtuu? Singahdatte voimalla taaksepäin, takaisin pullonne sisään.

Olette nyt todella alkaneet tuntea Hengen olemuksen ja verhon kevenemisen. Olette alkaneet tuntea kaksinaisuuden katoavan. Olette alkaneet saada tietoa joistakin asioista. Joinakin päivinä saatte ymmärrystä ja valaistumista. Seuraavana päivänä huomaatte kuitenkin palaavanne takaisin Vanhaan olotilaanne, ehkä jopa huonompaan suuntaan kuin ennen.

Sisimmillä Hengen tasoillanne tunnette suuttumusta. Olette vihaisia. “Miksi verhon piti alunperinkään olla olemassa? Miksi yhteydet kaikkeen muuhun, kuten enkeleiden tukijoukkoihin, katkaistiin?”

Jopa meidän puolellemme siirtyessänne teidän yllänne on verho. Koska käytte läpi ihmiskokemusten syklejä, kannatte niitä osittain mukananne meidän puolellammekin. Voi, ette todellakaan ymmärrä yhtäkkiä kaikkea siirtyessänne verhon toiselle puolelle. Se turhauttaa teitä vieläkin enemmän. Se saa teidän tiuskaisemaan: “Ja hitot. Palaan takaisin maapallolle ottamaan  selvää asioista!” (naurua) Ymmärrättehän, millaiseen sykliin olette ryntäämässä päätä pahkaa.

Siirtyessänne omaan jumalallisuuteenne ja Uuteen Energiaan, ihmettelette rakkaat ystävät, miksi asioiden piti tapahtua juuri niin kuin ne ovat tapahtuneet. Miksi teidän piti ottaa ihmiskehot käyttöönne ymmärtääksenne identiteettinne? Miksi jouduitte valitsemaan sukupuolen – miehen tai naisen olemuksen? Miksi sulkeuduitte tiedolta ja ymmärrykseltä?

Miksi ette sujauttaneet Maan päälle tullessanne ymmärryksen, matkanne ja olemassaolonne syyn avainta takataskuihinne? Miksi Jumala ei tehnyt asioita yksinkertaisiksi ja kirjoittanut teille ohjekirjaa? (naurua) Miksi verho ei ohene nopeammin? Miksi kaksinaisuus ympäröi teitä edelleenkin? Miksi esiin nousee vieläkin aspekteja entisistä elämistänne?

Tämä aiheuttaa suuttumusta – itseänne ja Henkeä kohtaan. Suuttumus puolestaan auttaa teitä tuottamaan energiaa, jonka ansiosta pääsette eteenpäin. Kysytte tarkoituksenmukaisia kysymyksiä kuten miksi… miksi tämän kaiken täytyy olla olemassa? Miksi ihmeessä ilmoittauduitte Arkin veljeskunnassa vapaaehtoisiksi tulemaan maapallolle, saattamaan itsenne alttiiksi kaikille maanpäällisille asioille? Asiat eivät olisi niin huonosti, jos teillä olisi EDES ymmärrystä. Miksi kaikki piti tehdä juuri näin?

Miksi enkelit ja arkkienkelit, meidän puolellamme verhoa olevat, antoivat teidän tehdä kaiken tämän? Muistamme joidenkin teistä sanoneen: “Kun palaan takaisin verhon toiselle puolelle, älkää päästäkö minua enää maapallolle riippumatta siitä, mitä sanon!” (naurua) “Estäkää minua syntymästä uudelleen. Tiedän, että minulla on pakkomielle maapalloon, joten haluan varmasti syntyä takaisin ihmiseksi. Kieltäkää minua! Lukitkaa vaikka jonnekin, jos tarve niin vaatii!” (naurua) Nyökyttelimme myöntymisen merkiksi… hymähtelimme itseksemme ja odotimme paluutanne… ja näimme teidän käyttävän ensimmäisen tilaisuuden hyväksenne ja palaavan maapallolle. (naurua) Shaumbroja ei pysäytä mikään. Mikään ei estä teitä jatkamasta matkaanne.

Miten siis käsitellä tätä tällä hetkellä tuntemaanne suuttumusta, halua päästä irti pullonkaulasta ja muistaa kaikki unohtamanne? Tieto ON käsienne ulottuvilla, ja tiedättekin sen. Miten pääsette siihen käsiksi? Miten sulaudutte jumalallisuutenne kanssa? Miten voitte avautua niin, että Henki voi lähestyä teitä?

Rakkaat ystävät, kyse on hengittämisestä. Niin yksinkertaista se on. Kyse on läpikäymänne prosessin, uskomattoman matkanne, ymmärtämisestä. Kyse on – enemmän kuin mitään muuta – siitä, että toteatte NYT olevan oikean ajan elää jumalallisena Uudessa Energiassa… että ette enää tarvitse muita asioita ympärillenne.

Te itse olette asettaneet ymmärtämättömyyden ympärillenne. Te valitsitte verhon ja kaksinaisuuden. Loitte pullot, joissa elätte juuri nyt. Vain te voitte vapautua niistä. Me emme voi tehdä sitä puolestanne.

Voimme sen sijaan rohkaista ja rakastaa teitä. Voimme kertoa teille, millaiset oireenne ovat. Voimme myös ojentaa teille ratkaisun, mutta teidän itsenne on tehtävä valintanne. Se ei onnistu pulloihin sulkeutumalla. Ei myöskään siten, että aiheutatte itsellenne kärsimystä. Teette sen yksinkertaisesti hengittämällä syvään ja sanomalla, että olette nyt valmiit.

Mitä tapahtuu toimiessanne näin? Kun teitä ympäröivät muurit sortuvat, mitä silloin tapahtuu? Aah… pelko astuu kuvioihin. Tunnette pelkoa. Mielenne laukkaa villisti. Päänne ovat täynnä ajatuksia: “Mitä jos todella luovun kaikista todellisuuksista, joita olen ympärilleni rakentanut? Mitä jos luovun kaksinaisuudesta? Mitä jos päästän irti kaikista manifestoimistani todellisuuksista?”

Alatte tuntea pelkoa. “Jos luovun niistä, saatan joutua jonkun toisen entiteetin hallitsemaksi… sen vaikutuksen alaiseksi… joutua vastoin tahtoani hommiin “pimeälle puolelle.” Mitä jos luovun kaikista todellisuuksistani vain ymmärtääkseni, että minua ei koskaan ole ollut olemassa? Ehkä illuusiossa pullon sisällä on sittenkin turvallisempi elää.”

“Mitä jos päästän irti? Mitä jos luovun kaikista minua ympäröivistä puitteista… ja huomaan, että mikään ei ole todellista? Mitä jos päästän irti ja huomaan, että minun olisikin pitänyt kuunnella niitä, jotka sanovat vapahduksen löytyvän ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta? Ja siihenhän liittyy paljon kärsimystä ja opiskelua! Mitä jos he ovatkin oikeassa, ja minä olen pudonnut kelkasta? Mitä jos minut jätetäänkin jälkeen?”

Valtava määrä vaikutteita, rakkaat ystävät! Tunnette siis suuttumusta siksi, että olette luoneet kaikki edellä mainitut asiat tai – paremmin sanottuna – miksi luulette niiden olevan luodut teitä varten… kaksinaisuuden… tietämättömyyden… irrallisuuden… kaikki nämä asiat.

Voitteko olla niin uskaliaita ja rohkeita, että päästätte otteenne todellisuudestanne? Antakaa sen mennä. Päästäkää siitä irti kokonaisuudessaan, ei vain pienestä osasta. Se on – kuinka sen sanoisi – niin kietoutunut teihin, että ette pysty tuosta vain tekemään siihen pientä rakoa ja katsomaan ulos varmistuaksenne siitä, että on turvallista päästää irti. Irtipäästäminen vaatii täydellistä uskoa ja luottamusta itseenne ja jumalallisuuteenne.

Suuttumuksenne aiheuttaa teille myös masennusta ja surua, ettekä tunnu pääsevän tuntemuksistanne irti. Ette näytä pääsevän niiden yli. Haluatte tietämystä niin paljon, että se sattuu. Tieto onkin aivan ulottuvillanne. Ette silti tunne pääsevänne siihen käsiksi. Se on kuin porkkana, jota heilutellaan hevosen edessä. Jossain vaiheessa hevonen kyllästyy leikkiin, masentuu ja tulee surulliseksi.

Tähän liittyy toinenkin osatekijä eli luopuminen siitä, mitä luulitte olevanne… kuoleman kautta jälleensyntyminen. Tiedätte nyt kuitenkin jotakin, jota ette vielä muutama vuosi sitten tienneet. Päästäessänne irti – täydellisesti ja kokonaan – annatte Vanhan minänne kuolla. Kun sallitte sisimmässänne jälleensyntymisen… aah, silloin Vanha voi palata luoksenne kokonaan Uudella tavalla… ilman tuskaa, vaikeuksia ja haasteita, ilman painajaismaisia aspekteja. Vanha palaa luoksenne viisauden, ymmärryksen ja Uuden Energian kera.

Tulevaisuus on parannettu menneisyys.

Elätte siis mielenkiintoisia aikoja. Yritämme tulevaisuudessakin auttaa teitä ymmärtämään, millaisia asioita käytte läpi. Ne ovat hyvin, hyvin mielenkiintoisia, ja liittyvät tuntemaanne suuttumukseen.

Viime viikolla todistitte tähän mennessä kaikkein mahtavimpia koskaan tunnettuja räjähdyksiä auringon kuorella. Aurinkosoihdut… suuret purkaukset auringosta… ja te kun luulitte suuttumuksenne olevan voimatonta! (naurua) Se, mitä tapahtuu teidän ja koko ihmiskunnan tietoisuuden kautta… vapautatte niin paljon Vanhaa Energiaa, että se kirjaimellisesti heijastuu auringon kautta. Suuria aurinkosoihtuja… ne pommittavat Maata.

Ne ovat pommittaneet teitä viime päivinä. Ja te, rakkaat ystävät, ihmettelette miksi kehonne tuntuvat omituisilta… mielenne ovat epätasapainossa… ja tunteenne myrskyisiä! Liikututte päästäessänne irti asioista. Liikututte antaessanne suuttumuksenne ilmentyä niin mahtavalla tavalla – suurina energian purkauksina auringosta – teidän luomistyönne tulosta.

Vapautatte patoutuneita asioita. Olemme puhuneet Gaiaan varastoituneista energioista. Te vapautatte ne, oman itsenne aspektit menneisyydestä. Myös planeettoihin, aurinkoihin, tähtiin ja linnunradoille on varastoitunut energioita. Ne kuuluvat teille. Ne ovat teidän energioitanne. Miksi luulette tietyillä planeetoilla olevan astrologisia ominaisuuksia ja vaikutteita? Osa teidän energiastanne on varastoitunut niihin.

Joten tällä hetkellä… tapahtuu mahtavia purkauksia auringosta – irtipäästämisenne ja suuttumuksenne ilmaisua – sanotte, että Kodin on aika saapua luoksenne. Ilmiömäinen määrä energiaa siirtyy auringosta suoraan Maahan. Tällaisia asioita te olette kokeneet viime päivinä.

Kaikki tämä ilmenee juuri niin kuin pitääkin – liekkeinä, rakkaat ystävät, joista Metatron on teille puhunut… ettekö olekin nähneet niitä viime viikolla? Ettekö olekin nähneet niitä – jopa tällä vuoristoalueella – mutta erityisesti Etelä-Kaliforniassa ja muuallakin maailmassa? Niin paljon energiaa ja huomiota on kiinnittynyt tähän Kalifornia -nimiseen paikkaan, siellä olevien energioiden selkeyttämiseen ja vapauttamiseen.

Aivan, tuhannet menettivät kotinsa, jotkut henkensäkin. Se ei kuitenkaan ole mitään… ei yhtikäs mitään verrattuna siihen, mitä olisi voinut tapahtua vielä muutama vuosi sitten – katastrofaalisia maanjäristyksiä, jotka olisivat pyyhkineet koko alueen kartalta. Miljoonat ihmiset olisivat kuolleet ja palanneet meidän puolellemme verhoa. Kyllä, olimme valmiit siihenkin. Sen sijaan syttyi muutama tulipalo, jotka auttoivat puhdistamaan maata, joka on – kuinka sen sanoisi – intensiivisen huomion keskipiste… tärkeä osa Uuden Energian -liikettä… muutama sammutettavissa oleva tulipalo, jotka puhdistavat Gaiaa ja auttavat meitä kaikkia siirtymään eteenpäin.

Kaikki liittyy yhteen – suuttumuksenne… aurinkosoihdut… tulipalot. Joskus te Shaumbrat yritätte tehdä asioista kovin vaikeita. Seisoessanne hetken aikaa matalan muurin takana ja yksinkertaistaessanne asioita näette, mitä todella olette luomassa. Näette, miten kaikki nämä asiat liittyvät yhteen.

Nämä tulipalot vaivaavat maata, joka on kokenut paljon muutoksia viime aikoina. Tämä Kalifornian alue… on valmis vapauttamaan, siirtymään Uuteen Energiaan ja puhdistamaan menneisyyttä siinä määrin, että panivat poliitikon pois virasta. Aah… mielenkiintoista… miten se tehtiin… ja syytettiin tapahtumista “harmaata.” (naurua) Pitäkää asiat yksinkertaisina, Shaumbrat. Vastaukset ovat ulottuvillanne. Joskus ne sisältyvät nimeenkin (viittaa virasta pois joutuneeseen Kalifornian kuvernööriin Gray Davisiin). (Suom. huom. “gray” tarkoittaa harmaata).  

Kalifornialaiset olivat kyllästyneet Vanhoihin Energioihin. Siksi he äänestivät pois virasta vaaleilla valitun kuvernöörin. He eivät ota vastuuta omasta valinnastaan. Ymmärtäkää, että heistä on mukava osoitella naapureitaan ja sanoa: “Te valitsitte tämän ‘harmaan’, en minä.” Kuitenkin he tavallaan valitsivat hänet virkaan yksimielisesti, jopa ne, jotka eivät häntä tietoisesti äänestäneet.

Keneen hänet sitten vaihdettiin? (naurua) Tähteen. Hänet vaihdettiin hyvin, hyvin voimakkaan miesenergian edustajaan. Kerromme teille – kuinka sen sanoisi – mielenkiintoista taustatietoa tähän asiaan liittyen. Voi, olemme jo saaneet Arnoldilta luvan (viittaa Arnold Schwarzeneggeriin).

Tämä energia, sielu, jonka tunnette Kalifornian uutena kuvernöörinä – lyhyesti sanottuna – on ollut nainen suurimmassa osassa entisistä elämistään. Hän syntyi tähän elämään miehenä, joka kantaa voimakkaita naisenergioita. Hänen miesmäiset puolensa – uudet sellaiset – eivät pitäneet tästä. Ne saivat hänet tuntemaan itsensä heikoksi ja arvottomaksi. Hän pelkäsi naisenergioidensa vuoksi joutuvansa naurunalaiseksi ja pilkatuksi tässä miesvaltaisessa yhteiskunnassa.

Miten hän sitten toimi tällaisessa tilanteessa? Alkoi nostella puntteja! (naurua) Hän yrittää päihittää naisenergiansa ja astuu kuvernöörin virkaan voimaa uhkuen. Kaikkeen tähän liittyy kuitenkin naisenergiaa, pitäähän hän vartalonsa esittelystä. (yleisö nauraa Tobiaksen esitellessä Cauldren hauislihasta) Hän on ylpeä fyysisestä olemuksestaan. Hänestä on upeaa saada huomiota osakseen sen vuoksi. Hyvin mielenkiintoista!

Hän on nyt siirtynyt tämän asian yläpuolelle. Hän muutti paikkaan, jossa pystyy auttamaan ihmisiä ymmärtämään asioita, jotka olisivat saattaneet tapahtua maapallolla – Hollywoodimaiseen tapaan (kuten elokuvassa Terminaattori); asioita kuten katastrofit, taistelut, sodat, valo ja pimeys. Hän on ottanut itselleen pimeydestä valoon siirtyvän roolin. Rakkaat ystävät, vastaukset ovat yksinkertaiset.

Hän on nyt maailman kaikkein – kuinka sen sanoisi – voimakkaimpiin yhteiskuntiin kuuluvan maan kuvernööri. Maan, joka on uskomattoman rikas, täynnä upeita voimavaroja, mutta myös Vanhan “new age -ajattelutavan” raskauttama. Ihmiset siis valitsivat vahvan johtajan.

He eivät kuitenkaan näe pinnan alapuolelle. He eivät näe esiin tulevaa naisenergiaa. Sitä rohkaisee henkilö, joka – kuinka sen sanoisi – tuo sitä hänen ympärilleen, nimittäin hänen aviopuolisonsa. Se on naisenergian tapa astua esiin naamioituneena miesenergiaan. Seuratkaa, mitä tällä alueella tapahtuu.

Nämä ilmiömäiset tapahtumat… liittyvät kaikki toisiinsa. Teidän ei tarvitse olla ydinfyysikkoja tai edes metafyysikkoja ymmärtääksenne asian. (naurua)

Viikon kuluttua tapahtuu jotain muutakin. Olette antaneet tuolle tapahtumalle nimen Harmoninen sopusointu. Rakkaat ystävät, sen takana piilee paljon! Ennen kuin keskustelemme asiasta, haluamme huomauttaa  – että itse tapahtuma ei muuta teitä; tehän sen olette luoneetkin.

Tämä Harmoninen sopusointu, tiettyjen tähtien ja planeettojen ryhmittyminen… olisi tapahtunut joka tapauksessa. Se olisi tapahtunut kaikesta huolimatta. Mutta… jos ihmiskunnan tietoisuus ei olisi ollut sopiva, olisitte menettäneet sen. Se on ryhmittymässä oleva potentiaali. Olisitte saattaneet olla huomaamatta sitä. Se olisi saattanut tapahtua vasta pitkän, pitkän ajan kuluttua.

Tietoisuus oli kuitenkin sopiva. Tätä asiaa oli tarkkailtu. Ja nyt valotyöläiset ja henkisellä tiellä olevat käyttävät tätä tapahtumaa hyväkseen. Jopa monet uskonnollisten organisaatioiden johtohahmotkin ymmärtävät jotakin siitä.

Viikon kuluttua tapahtuu mielenkiintoinen ryhmittyminen… samaan aikaan kuin kuunpimennys… piiloutuminen ja paljastuminen, valo ja pimeys. Harmonisessa sopusoinnussa planeetat muodostavat Daavidin tähden. Ja erityisesti tällä alueella, jolla olemme nyt – Coloradon vuoristossa – ryhmittyminen on melkein täydellinen. Se koetaan ympäri maailmaa. Planeetat ryhmittyvät muodostaen täydellisen Daavidin tähden. Daavidin tähden… joka muodostuu kahdesta toisensa osittain peittävästä tasasivuisesta kolmiosta.

(Huom. 8.11.2003 kuusi planeettaa muodostaa Daavidin tähden: Aurinko, Kuu, Mars, Jupiter, Saturnus ja Chiron. Aurinko, Mars ja Saturnus muodostavat suuren vesielementtien kolmion. Kuu, Jupiter ja Chiron puolestaan maaelementtien kolmion. Nämä kolmiot muodostavat taivaalle Daavidin tähden. Samaan aikaan tapahtuu “sattumalta” kuunpimennys Härän merkissä. Lisätietoa saa esim. Mountain Astrologer -lehdestä. Siinä oleva artikkeli muistuttaa paljon Tobiaksen kanssa käytyä keskustelua. Internetistä löytyy paljon aineistoa tästä aiheesta.)

Se on myös Merkaban symboli. Mutta se, mitä Daavidin tähti ja Merkaba todella ovat… meitä huvittavat usein ihmiset, jotka tekevät Merkaban pyörähdyksiä. (naurua) Kaivaudutte siten vain syvemmälle ja syvemmälle. Ette ymmärrä symbolin ja oman Merkabanne yksinkertaista olemusta.

Kaksi osittain toisensa peittävää tasasivuista kolmiota muodostavat Daavidin tähden… ne edustavat kaksinaisuuden ydintä. Yksi osoittaa ylöspäin, toinen alaspäin… ylös ja alas. Yksi kolmio edustaa miesenergiaa, fallosta… ulospäin suuntautuvaa energiaa… toimintaa.

Käänteinen kolmio edustaa naisenergiaa, maadoittunutta ja hoivaavaa energiaa. Se on alus. Kyllä, alus. Se on malja, josta monet teistä ovat lukeneetkin (viittaa Dan Brownin kirjoittamaan kirjaan  “Da Vinci-koodi”).

Nämä kaksi energiaa sivuavat toisiaan – mies ja nainen. Toinen osoittaa ylös ja toinen alas. Ne myös edustavat – kuten te sanoisitte – valoa ja pimeyttä, hyvää ja pahaa. Ne edustavat myös jumalallisuutta ja ihmistä.

Ne ovat olleet erossa toisistaan. Ymmärrättekö nyt? Ne ovat olleet erossa hyvin, hyvin pitkään. Eron ydinenergiaa ovat mies- ja naisenergiat, Aatami ja Eeva. Ymmärrättehän, että Kotoa lähdöstänne saakka – siitä lähtien, kun aloitte tutkia identiteettejänne – olette jakaneet itsenne kahtia. Teette sen nyt fyysisessä muodossa, miehinä ja naisina. On maskuliinista ja feminiinistä energiaa, yin ja yang.

Sitä Daavidin tähti on… erossa toisistaan, irti revittyinä (aivan kuin halkaistu timantti). Mitä tapahtuu, kun nämä kaksi yhdistyvät? Kuuden asemesta kärkiä on neljä.

Rakkaat ystävät, lopettakaa Merkaban energioiden pyörittäminen vastakkaisiin suuntiin. Miksi ihmeessä teette sitä? Luuletteko siten muuttuvanne voimakkaammiksi tai viisaammiksi? Vahvistatte vain kaksinaisuuden energioita. Se saattaa tuntua väliaikaisesti hyvältä. Me emme ole koskaan kehoittaneet teitä tekemään näitä – näitä pyörähdyksiä. Meidän on pakko pidellä päitämme nähdessämme teidän tekevän niitä.

Energiat on tarkoitus tuoda yhteen. Seitsemän päivän kuluttua aika on siihen sopiva. Silloin näiden kahden tasasivuisen kolmion on mahdollista aloittaa yhdentyminen.

Planeettojen ryhmittymiseen liittyy mielenkiintoinen voima tai vaikutus. Yksi elementeistä, planeetoista, herättää jonkin verran pelkoa. Se aiheuttaa kipua ja surullisuutta. Jotkut teistä pystyvät  tuntemaan sen vaikutuksen nytkin.

Se on Chironin, Haavoittuneen Parantajan energiaa… uhrin… syyllisyyttä potevan taistelijan energiaa… haavat, karma ja menneisyyden muistaminen. Haavoittuneen Parantajan täytyy nyt siis olla osa tätä Daavidin tähteä ja sanoa: “Oletteko valmiit vapauttamaan haavanne?”… koska juuri niiden vuoksi kaksi puoliskoa eivät voi yhdistyä. Juuri sen vuoksi mies ja nainen eivät voi yhdistyä – Haavoittuneen Parantajan, Chironin vuoksi. Se pitää maan ja taivaan erossa toisistaan – Chiron.

Haava on syvä. Se on myös osittain syynä tuntemaanne suuttumukseen. Miksi… miksi haava? Parantuuko se koskaan? Vai täytyykö meidän jatkaa tätä sykliä, joka voi jatkua kymmeniä tuhansia vuosia?

Tulossa oleva ryhmittyminen – joka tapahtuu mistään riippumatta – on hyvin, hyvin harvinainen. Samanaikaisesti tapahtuva kuunpimennys, kuun energian piiloutuminen, joka – kuinka sen sanoisi – tulee miehen ja naisen väliin. Tämä tapahtuma on myös selkeytymisen aikaa.

Itse tapahtuma ei saa aikaan muutosta, vaan te itse saitte aikaiseksi sen, että näette tapahtuman. Siihen sisältyy voimallista energiaa ja oivallus siitä, missä vaiheessa olette nyt. Tänä ryhmittymisen aikana… se on kuin valtava mainostaulu taivaalla… näyttää teille, missä vaiheessa olette… mitä muuttujia siihen liittyy… sekä eron miehen ja naisen, oikean ja väärän, ihmisen ja taivaan välillä.

Ymmärtäkää, että Chironin energia on niin vahvaa, että se saattaa viedä huomionne toisaalle. Chironin energia on niin musertavaa, haavat niin syvät, että tämä tapahtuma saattaa lipua ohitsenne teidän huomaamattanne… haavat ja surumielisyys ovat niin syvällä. Se saattaa… tuoda mieliinne muistoja paikoista, joissa olette olleet. Tämä viikko tulee olemaan hyvin intensiivinen monille teistä, hyvin syvään hengittämisen aikaa. Se palauttaa mieliinne – joko aivojenne tai tunteidenne kautta – muistoja kaukaa, ajalta, jolloin ette vielä olleet Maan päällä.

Toistamme, että annatte itsellenne luvan olla tietoisia tästä tapahtumasta. Tämä tapahtuma tuo mukanaan muutoksen potentiaalin, mutta myös muistoja menneisyydestä.

Kahdeksan päivän kuluttua – erittäin merkityksellinen tapahtuma! Sanoisimme meidän näkökulmastamme katsottuna, että tämä tapahtuma on jopa tärkeämpi kuin Harmoninen yhdentyminen, jonka aikana mitattiin valveutumisen potentiaali maapallolla.  

Tämä tuleva tapahtuma on uskomaton merkki, joka kysyy: “Oletteko valmiit? Oletteko valmiit sulauttamaan mies- ja naisenergiat yhteen kehoissanne… todellisuudessanne… päästämään irti Vanhoista käsitteistä siitä, mitä luulitte niiden merkitsevän? Oletteko valmiit sulauttamaan ne yhteen tuntematta häpeää? Oletteko valmiit sanomaan, että valoa ja pimeyttä ei ole koskaan ollutkaan, ei myöskään oikeaa tai väärää? Oletteko valmiit antamaan Kodin, jumalallisen ja ihmisen energian sulautua yhteen?”

Puhutte ja filosofoitte asiasta. Ette kuitenkaan edelleenkään tunne olevanne sen arvoisia. Tunnette yhä asuvanne pullossa, jossa ei ole sijaa jumalallisuudellenne.

Tämä tapahtuma on hyvin merkityksellinen. Mitä teidän pitäisi tehdä tuona päivänä? Juhlia! Juhlikaa sitä tosiasiaa, että olette tietoisia siitä. Juhlikaa sitä, että kaikki energiat asettuvat riviin parantaakseen Daavidin tähden.

Sitä ei koskaan ollut tarkoitus hajoittaa. Sen ei koskaan ollut tarkoitus pyöriä eri suuntiin. Se on kokonainen yksikkö, kaiken yhteensulautuminen. Jos pyörähtelyä ylipäätänsä tapahtuu, liittyy se kolmioiden takaisin yhteensulautumiseen. Tiedättekö, mitä tapahtuu pyörittäessänne tätä uutta elementtiä? Se muodostaa ympyrän. Sillä on kaksiulotteisesti tarkasteltuna neljä sakaraa, mutta se luo ympyrän. Ympyrä, jonka jopa astrologit näkevät tässä muodostumassa, on muistutus matkanne päättymisestä, Uudelle tasolle siirtymisestä.

Voi, sitten alattekin pelätä. “Olenko sen arvoinen? Onko tämä todellista? Ehkä minun ei pitäisi ottaa seuraavaa askelta. Muistan, mitä tapahtui viimeksi ottaessani askeleen eteenpäin ja joutuessani Tulimuurin keskelle. Ehkä joku muu voisi tehdä sen ensin!” Pelko astuu mukaan kuvioihin. Siksi Rafael on täällä.

Joten rakkaat ystävät… seuraavalla viikolla tapahtuu paljon. Hengittäkää tietoisesti tuona päivänä. Hengittäkää… koko ajan. Hengittäkää Hengen henkäys haavoihin, jotka teillä vielä on.

Chironin on tultava takaisin, sillä sen pitää parantua. Se on teidän edelleen haavoittunut aspektinne. Olette työntäneet sen jonnekin taka-alalle. Ette pidä siitä, että Chiron ilmestyy astrologisiin karttoihinne. Yritätte työntää sen syrjään. Yritätte jopa piilottaa sen muiden planeettojen taakse.

Se tulee nyt takaisin täydella teholla, jotta haavat parantuisivat ja te Shaumbrat voisitte siirtyä eteenpäin. Antakaa itsellenne lupa parantua.

Ymmärtäkää… ymmärtäkää, että väärää ei ole olemassa. On vain kokemuksia. Ymmärtäkää, että kuten Henki rakastaa teitä rajattomasti, voitte tekin rakastaa itseänne.

Hengittäkää syvään, Shaumbrat.

Tämä päivä (8/11/2003) on mielenkiintoinen – kuinka sen sanoisi – ei pelkästään numerologisesti vaan myös numeroiden energian kannalta. Siinä on yksitoista (marraskuu on 11. kuukausi), joka meidän puolellamme verhoa edustaa tällä hetkellä “kaksinaisuutta.” Siinä on kahdeksan – marraskuun 8. – joka on meidän puolellamme “äärettömyyden” symboli. Siinä on viisi, kun lasketaan vuotta edustavat numerot yhteen (2 + 0 + 0 + 3 = 5). Se on meidän numeromme “muutokselle.” “Äärettömyys” on keskellä, kaksinaisuus toisella ja muutos toisella puolella.

Miten mielenkiintoinen dynamiikka! Haluatte osittain pysytellä Vanhassa kaksinaisuudessa. Oivallatte sen kuitenkin vaikuttavan äärettömyydeltä, ikuisuudelta. Teidän on siis siirryttävä eteenpäin, muututtava. Miksi luulette meidän tuovan Rafaelin tänne auttamaan teitä pääsemään pelkojenne yläpuolelle? Tähän asiaan liittyy hyvin, hyvin mielenkiintoisia numeroita!

On tietenkin ihmisiä, jotka opiskelevat tätä asiaa yksityiskohtaisesti. Seuratkaa vaikka – miten sen sanoisi – internettiänne, ja löydätte sieltä paljon mielenkiintoista tietoa. Muistakaa kuitenkin lukiessanne pitää asiat yksinkertaisina. Ihmisillä on taipumus tehdä asioista kovin monimutkaisia.

Chiron on paikalla yhtä yksinkertaista tarkoitusta varten – parantaakseen haavat. Se merkitsee teidän Vanhan Energian käsitystenne vapauttamista siitä, mitä haavat ovat.

Marraskuun 8. päivänä – ja sitä seuraavina kaikkina päivinä – on aika jumalallisen suunnitelman ja ihmissuunnitelman kohdata toisensa. Olette pitäneet ne erillään toisistaan, aivan kuten kaksi kolmiota Daavidin tähdessä ovat olleet erillään. Olette pitäneet ne erillään – jumalallisen suunnitelmanne ja ihmissuunnitelmanne. Myös se on suututtanut teitä.

Jumalallinen suunnitelmanne oli lähteä kokemaan, luomaan käsitys Itsestänne; luoda omat identiteettinne, jotta voisitte jonakin päivänä periä kruunun. Se oli jumalallinen suunnitelmanne. Ihmissuunnitelman päämääränä oli yksinkertaisesti selviytyä… selviytyä maapallolla… hankkia ravintoa, suoja ja vaatteita, selvitä päivästä toiseen.

Jumalallinen suunnitelmanne oli antaa teille kaikki tarvitsemanne tässä elämässä – kaikki resurssit ja työkalut, jotka ovatkin saatavillanne. Jumalallinen suunnitelma ei kuitenkaan kohdannut ihmissuunnitelmaa. Ihmissuunnitelmanne oli, omituista kyllä, antaa teille mahdollisimman vähän… tuskin riittävästi.

Ymmärrättehän… on mielenkiintoista, että pyydätte vaurautta. “Rakas Henki, maksa tämä lasku. Anna minulle tarvitsemani varat.” Voi… tarkastellessanne ihmissuunnitelmaanne huomaatte asioiden olevan päinvastoin – antaa itsellenne mahdollisimman vähän, oppia mahdollisimman nopeasti matkallanne. Voi… sanoitte meille… ja itsellenne: “Pystyn kestämään mitä tahansa suorittaessani tätä pikku tehtävääni ihmisenä Maan päällä… en tarvitse sitä varten mitään.” Ihmissuunnitelmanne tarkoituksena oli selvitä juuri ja juuri.

Antakaa ihmissuunnitelmanne nyt sulautua jumalalliseen suunnitelmaanne, johon kuuluu valtava määrä kaikenlaista vaurautta. Luulitte asioiden olevan toisinpäin. Luulitte jumalallisuuden pidättelevän teitä. Rakkaat ystävät, TE pidättelette itseänne. Antakaa jumalallisen suunnitelmanne ja ihmissuunnitelmanne yhdistyä.

Jumalalliseen suunnitelmaan kuuluu suuri uudelleen integroituminen maskuliinisen ja feminiinisen välillä. Se on aina kuulunut suunnitelmaan. Ero syntyi, jotta voisitte todella kokea ja ymmärtää itseänne. Emme nyt puhu mies- tai naispuolisista kehoista. Puhumme yin ja yang -energioista, feminiinisestä ja maskuliinisesta, molempien niistä ollessa tarkoituksenmukaisia. Jumalallisessa suunnitelmassa ne palaavat takaisin yhteen.

Ihmissuunnitelmassanne synnyitte jommaksi kummaksi – mieheksi tai naiseksi. Tarkoituksenanne oli suurennella valitsemaanne sukupuolta ja tuntea olevanne erossa ja kaukana toisesta energiasta. Osittain tämä johtui siitä, että voisitte kokea millaista olisi ulospäinsuuntautuva maskuliininen energia tai hoivaava ja rakastava feminiininen energia. Joka tapauksessa jumalallinen suunnitelma ja ihmissuunnitelma eivät kohdanneet toisiaan.

Nyt on aika tuoda ne yhteen. Olette valveutuneisuuden pisteessä. Olette sellaisessa valaistumisen pisteessä, että ne voivat yhdistyä. Niiden ei tarvitse olla enää erossa.

Jumalallisen suunnitelman tarkoituksena oli sulkea ympyrä Itsenne ymmärtämisen osalta. Henki on antanut teille ainutlaatuisen lahjan. Sitä kutsutaan tietoisuudeksi itsestänne… identiteeteiksenne… ettehän ole enää Kaiken Mitä On suuressa ykseydessä. Teille on annettu kyky omiin henkisiin sormenjälkiinne ja niiden kehittämiseen. Ihmissuunnitelma on niin rajallinen. Sen mukaan – yritätte saada sen minkä voitte. Sen tarkoituksena – on yrittää ensin kehittää oma identiteetti tässä elämässä entisiä elämiänne huomioon ottamatta.

Tietyssä vaiheessa sanoitte itsellenne: “Tämä suunnitelma kaipaa muutosta.” Sen on tuhottava ego, joka näyttää aiheuttavan kaikki ongelmat. Moderni psykologianne puhuu egon tuhoamisesta ja hävittämisestä. Maailmassa on ihmisiä, jotka harjoittavat egon ja minän tuhoamista hyvin raakoja termejä käyttäen. Me joudumme sitten keräilemään heidän palasiaan meidän puolellamme verhoa. He ovat täysin hajalla, ja heidän haavansa ovat syvät.

Jumalalliseen suunnitelmaan kuuluu itsensä oivaltaminen. Monilla teistä on ihmissuunnitelma, johon kuuluu itsensä tuhoaminen. Voitteko yhdistää nämä kaksi suunnitelmaa ja ymmärtää, että egolla on ollut tarkoitus? Voitteko sulauttaa jumalallisen suunnitelman ja ihmissuunnitelman tässä ja nyt? Niiden ei tarvitse olla erossa toisistaan.

Ihmissuunnitelmaan kuuluvat kuolema ja sairaudet. Sen mukaan teidän tuli tuoda näitä asioita todellisuuteenne, jotta voisitte hankkia uutta ymmärrystä. Teidän oli sairastuttava palataksenne omalle polullenne. Teidän oli kuoltava, jotta ette jumittuisi tai eksyisi maapallolla. Jumalallinen suunnitelma liittyy elämään ja luomiseen. Sitä se vain on – kokemista.

Voitteko yhdistää nämä kaksi elementtiä – jumalallisuuden ja ihmisyyden, jotta ne eivät joutuisi enää olemaan erossa toisistaan? Voitteko rakentaa sillan kuilun yli, ylittää sen, jotta jumalallinen suunnitelma voisi kohdata ihmissuunnitelman?

Oletteko siinä pisteessä, rakkaat Shaumbrat, että voitte jälleen yhdistää Daavidin tähden  – todellisen Daavidin tähden; ei sitä, joka esitetään graafisesti kahtena toisiaan sivuavina, mutta silti erillään olevina kolmioina? Voitteko parantaa Daavidin tähden haavan ja yhdistää kaksi kolmiota, sulauttaa jumalallisen suunnitelman ja ihmissuunnitelman takaisin yhteen?

Ihmissuunnitelma on vaatinut eroa… eristäytymistä… ja yksinäisyyttä niin usein matkanne aikana. Jumalalliseen suunnitelmaan – kuten olemme sanoneet yhä uudelleen ja uudelleen – ei ole koskaan kuulunut yksinäisyyttä… tai eristäytymistä… vaan ymmärrystä alkuperästänne ja matkanne tarkoituksesta.

Voitteko lopettaa itseltänne ja muilta piileskelyn? Voitteko astua esiin jumalallisina ihmisinä, opettajina – pienellä “oolla” – terapeutteina… ohjaajina… millä nimellä sitten haluattekin kutsua itseänne, mutta säteilevinä jumalallisina ihmisinä? Voitteko sulauttaa yhteen jumalallisen suunnitelman ja ihmissuunnitelman tässä ja nyt, jotta voisitte astua esiin sellaisina kuin todellisuudessa olette?

Ihmissuunnitelmaan kuuluu yhä uusien läksyjen oppiminen. Se on yhtä kuin kärsiminen. Se tarkoittaa, että ette tiedä vielä tarpeeksi. Se tarkoittaa, että teidän on saatava vielä yksi potku persuuksillenne tai isku päähänne. Jumalallisessa suunnitelmassa on aina ollut kyse yksinkertaisesti kokemuksista, elämänilon ja luovuuden kokemisesta.

Olette jättäneet jumalallisen suunnitelman huomiotta ja valinneet sen sijaan kärsimyksen niin kutsuttujen läksyjen muodossa. Kyse ei ole siitä. Teidän ei tarvitse todistaa mitään Hengelle. Kyse on Nyt-hetkessä elämisestä ja todellisten identiteettienne, elämän ja myötätunnon kokemisesta.

On aika jumalallisen suunnitelman kohdata ihmissuunnitelma. Voimmeko tehdä sen nyt yhdessä? Voimmeko antaa parantumisen tapahtua ja Chironin, Haavoittuneen Soturin, haavojen umpeutua? Soturin, joka te kaikki olette olleet, ette pelkästään täällä Maan päällä vaan suurimmaksi osaksi muissa ulottuvuuksissa. Voitteko antaa jumalallisen suunnitelman syleillä ihmissuunnitelmaa nyt… sulkea kuilun… lopettaa niiden välisen eron… antaa niiden tuntea täydellistä myötätuntoa ja kunnioitusta toisiaan kohtaan?

Voitteko antaa laskiessanne alas todellisuutenne varustukset itsellenne luvan tuntea ja tietää tämän yksinkertaisen jumalallisen suunnitelman ja sallia sen työskennellä yhdessä harmonisesti ihmissuunnitelmanne kanssa? Voitteko antaa sen tapahtua? Voitteko antaa Daavidin tähden parantua tässä hetkessä?

Tähän parantumisen prosessiin, haavojen ymmärtämiseen, kuuluu se… että haavanne tarkoittaa yksinkertaisesti jakautumista kahtia. Se ei ole mitään muuta – pelkästään kahtiajako tai viilto, joka jakaa kahtia. Parantumiseen kuuluu vastuun ottaminen matkastanne, kaikesta tähän mennessä tapahtuneesta. Vastuun mukana saapuu valaistuminen… rakkaus… ymmärrys… ja myötätunto luomuksianne kohtaan. Vastuunottaminen merkitsee tietoa siitä, että teitte jotakin… loitte… ja että se oli osa jumalallista suunnitelmaa.

Luulette, että – kuinka sen sanoisi – käsityksenne tuhosta ja kaaoksesta, työskentelystä pimeyden voimien kanssa… luulette siinä olevan jotakin hävettävää. Olette kantaneet haavaa sisällänne niin kauan. Jotkut teistä antoivat värvätä itsensä pimeyden voimien käyttöön. Voi, elokuvanne (viittaa Tähtien sota -elokuviin) kuvailevat asiaa hyvin.

Siirryitte pimeyden voimien puolelle. Teitte niille töitä, koska olitte vihaisia. Sitten omatuntonne alkoi kolkuttaa, ja aiheutitte itsellenne kärsimystä. Puhumme asioista, jotka tapahtuivat kauan, kauan sitten kaukaisessa galaksissa. (yleisön joukosta kuuluu jonkin verran muminaa Tobiaksen viitatessa toisen kerran Tähtien sota -elokuviin) Rakkaat ystävät, noista ajoista ei ole kuitenkaan kulunut kuin silmänräpäys.

Teitte näitä asioita saavuttaaksenne suurempaa ymmärrystä ja kokemusta. Teitte ne, jotta asiat voisivat edistyä ja laajentua, ja koska rakastatte muita.

Voi… jo kauan ennen kuin tulitte maapallolle tiesitte, millaista on rakastaa toista entiteettiä. Loistavaa! Upeaa! Oli olemassa sellainenkin mahdollisuus, että olisitte pystyneet rakastamaan vain itseänne. Ajatelkaa, mitä siitä olisi tullut. (naurua)

Kaiken Mitä On, Ensimmäisen Ympyrän, ulkopuolella opitte rakastamaan toisia entiteettejä. Emmekä nyt puhu miehistä ja naisista tai seksistä. Puhumme rakkaudesta, puhtaasta rakkaudesta ja myötätunnosta toista entiteettiä kohtaan; ominaisuus, jonka peritte Hengeltä. Henki tuntee aitoa rakkautta ja myötätuntoa teitä kohtaan. Millainen päivä se olikaan Kuningaskunnassa, kun opitte rakastamaan muitakin kuin itseänne.

Suojellaksenne rakkaitanne taistelitte muita vastaan. Ja samasta syystä tunsitte tulleenne syvästi petetyiksi rakkaittenne jättäessä teidät. Tuon rakkauden vuoksi tunsitte, millaista on tuntea vihaa rakkaittenne teille tekemien asioiden vuoksi. Annoitte heille sydämenne. Miksi he eivät tunteneet samoin teitä kohtaan?

Tässä parantumisessa ja muuntautumisen energiassa… on kyse vastuun ottamisesta omista luomuksistanne. Älkää yrittäkö järkiperäistää asioita. Älkää yrittäkö jäljittää entisiä elämiänne. Teidän ei tarvitse juosta heti ensimmäiseksi maanantaina terapeuteille läpikäymään entisiä elämiä. Te tiedätte jo. Teidän ei tarvitse käydä läpi yksityiskohtia.

Kyse on vastuun ottamisesta ja itseenne uudelleen rakastumisesta… vastuun ottamisesta koko matkastanne. Kuten olemme sanoneet aikaisemminkin, ette ole joko uhreja tai luojia. Chironin energia on tällä hetkellä uhrienergiaa. Voitteko havaita sen itsessänne… miten syytätte olosuhteita, muita ihmisiä ja enkeleitä menneisyytenne tapahtumista?

Ei ole ylipäätänsä mitään syytä etsiä syyllisiä. Me ja kaikki muutkin tiedämme, mitä tapahtui.  Kantakaa yksinkertaisesti vastuunne ja ymmärtäkää, että kaikkeen on jumalalliset syynsä… kaiken takana piilee jumalallinen suunnitelma. Siksi tiettyjä asioita tapahtui.

Vastuun ottaminen on mielenkiintoinen asia. Se on myös käytännöllisesti katsottuna tärkeää näissä elämissänne. Meiltä kysytään yhä uudelleen ja uudelleen: “Rakas Tobias, mitä voimme tehdä muuttaaksemme maailmaa hallitsevia hallituksia?” Ottakaa vastuu omista teoistanne. Hallitukset ovat yksinkertaisesti kollektiivisen tietoisuuden ilmentymiä, olkoon sitten kyse diktaattoreista… tai korruptoituneista johtajista. He ovat hallitsemiensa ihmisten kollektiivisen tietoisuuden ilmentymiä.

Kun otatte vastuun itsestänne, huomaatte välittömästi siirtyvänne kollektiivisen tietoisuuden ulkopuolelle. Saatatte elää tietyssä sosiaalis-poliittisessa struktuurissa kuten diktatuuri. Ottaessanne vastuun itsestänne diktatuuri ei vaikuta teihin mitenkään. Saatatte elää korruptoituneessa maassa. Ottaessanne itsestänne vastuun ja ymmärtäessänne, että ette ole turmeltuneita – vaan jumalallisia –  voitte elää tuossa korruptoituneessa maassa järjestelmän ulkopuolella.

Johtajat ovat ihmisten tietoisuuden tarkka heijastuma. Siinä kaikki. Teistä on mukava syyttää johtajianne epäkohdista. Teillä on tapana sanoa: “Minä en ainakaan äänestänyt heitä.” (naurua) Rakkaat ystävät, tekin olette vastuussa tilanteesta. Johtajat ovat kollektiivisen tietoisuuden ilmentymiä.

Miten maailmaa johtavia hallituksia muutetaan? Voi, tietysti voisitte kirjoittaa monimutkaisia kirjoja struktuureista… uusia teorioita… ja järjestelmiä… uudentyyppistä sosialismia… tai demokratiaa. Eikä niistä koskaan tule olemaan mitään hyötyä. Siirrätte vain asioita kädestä toiseen.

Muutokset tapahtuvat, kun te ja muut otatte vastuun tekemisistänne. Uudessa Energiassa se tulee tapahtumaankin… jos jatkatte työtänne. Aloitatte aivan uuden “minä olen vastuussa, koska olen tämän asian itse luonut” -ketjureaktion.

Lopetatte uhreina olemisen. Ette syytä enää hallituksia kaikesta. Teidän on ymmärrettävä, että autoitte ne valtaan. Ette myöskään syytä kirkkoja. Otatte vastuun. Jossakin vaiheessa, kun tarpeeksi ihmisiä on ottanut vastuun omista luomuksistaan, hallituksia ei enää tarvita nykyisessä muodossaan.

Sen me itse asiassa näemmekin – ja sanomme sen suoraan ja kiertelemättä. Yhä useampien ihmisten ottaessa vastuun olemassaolostaan, ei hallituksia enää tarvita. Palvelujen tarjoaminen – kuten sairaalat, tiehallinto ja muut vastaavat – hoidetaan yksityisten palveluntarjoajien toimesta, jotka ovat vapaaehtoisia, eivät vaaleilla valittuja ihmisiä. Mielenkiintoista… ohjat annetaan takaisin teille, yksityishenkilöille. Kuulostaa hiukan pelottavalta joidenkin mielestä.

Rakkaat ystävät, kun jokainen ottaa vastuun omista tekemisistään, ei tarvita enää hierarkioihin ja maskuliiniseen energiaa perustuvia hallintoenergioita, jotka tällä hetkellä vallitsevat lähes kaikissa maissa. Tarvitaan vain joukko vapaaehtoisia, jotka auttavat pyörittämään yksityisiä elinkeinoja, tarjoamaan palveluja. Hallitusten kuuluu palvella teitä. Niin sen kuuluu olla, ei toisinpäin.  

Mutta arvatkaapa mitä… te luovuitte vastuusta siinä määrin, että teitä palvelevat alkoivat kasvaa… ja paisua… yhä suuremmiksi… ja suuremmiksi. Olette ojentaneet omat olemuksenne muiden käsiin, joten niistä todellakin tulee korruption… tiukan kontrollin… kuuliaisen miesenergian… epätasapainon… ja kaikkien vastaavien asioiden heijastumia. Ne heijastavat näitä asioita.

Ottakaa vastuu, ja näette hallitusten muuttuvan. Lopettakaa uusien suunnitelmien väsääminen. Asian ydin, yksinkertainen perusolemus, on vastuun ottaminen itsestänne.

Joten viikon kuluttua tästä päivästä muodostuu taivaallinen muodostelma, Daavidin tähti… käyttäkää tämä aika parantuaksenne sisimmässänne… niiden haavojen osalta, jotka jäljellä ovat… sen uskomuksen osalta, että kaksinaisuutta tarvitaan… että jumalallinen suunnitelma ja ihmissuunnitelma eivät sovi yhteen… ja että ihminen ja Henki ovat kaksi erillistä asiaa. Käyttäkää tämä aika hyväksenne yhdistääksenne maskuliinisen ja feminiinisen elementit. Ne ovat kaksi jumalallisen eron perusmuotoa. Ne ovat sen ydin.

Antakaa… antakaa feminiinisen puolenne astua esiin, jos olette miehiä. Älkää hävetkö sitä. Älkää ajatelko, että se tekee teistä heikompia. Jos olette miehiä, hengittäkää sisään feminiinisiä energioita.

Jos olette naisia, antakaa miesenergioiden tulla esiin. Antakaa itsellenne lupa parantaa haava – Isiksen haava. Aivan, sekin on täällä tänään. Sen oli tultava tänne Rafan vastapainoksi. Isiksen haava – monet teistä, jotka olette fyysisesti ja intuitiivisesti naisia, ymmärrätte tarkalleen, mistä puhun – haavoista kivuliaimmasta.

Antakaa itsellenne lupa hengittää jälleen sisäänne maskuliinisia energioita. Antakaa niin tehdessänne tämän Isiksen arkkityyppisen energian – Äidin… Luojan… synnyttäjän ja elämän antajan – parantua. Tiedätte, että sitä käytettiin suuresti hyväksi. Se on aiheuttanut vastareaktion, erityisesti nyky-yhteiskunnassa. Se on kuitenkin jatkunut kauemmin, kuin pelkästään viimeisimpien elämien ajan Maan päällä.

Naiset, olette antaneet miesenergian tulla vahvaksi… olette antaneet sen ottaa vallan, koska piilouduitte identiteeteiltänne ja menneisyydeltänne. Isiksen haava on syvä, syvempi kuin Chironin. Tiedätte tarkalleen, mistä puhumme. Olette yrittäneet piilotella ja vihata sitä. Ette tiedä, miten sitä pitäisi käsitellä. Olette siirtäneet vastuun miehille.

On aika jumalallisuuden kohdata ihminen. On miehen ja naisen aika kohdata toisensa. Teidän aikanne on nyt vapauttaa Isis. Haava on syvä, mutta seitsemän päivän kuluttua voimme kaikki parantaa sen. Se on osa meidän kaikkien – ei pelkästään ihmisten – menneisyyttä.

Olette saattaneet tietoisuuteenne tämän Daavidin tähden parantumisen tapahtuman. Nyt me kaikki voimme hyödyntää sitä jotenkin. Muistakaa, että Rafan energiat tulevat olemaan kanssanne. Ne tulevat auttamaan teitä muutoksessa. Myös Isiksen energiat – ja kyyneleet – ovat paikalla parantuakseen.

Ette ole yksin viikon päästä tai koskaan muulloinkaan.

Ja niin se on!


Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre",  joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 50,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Tobias sanoo, että taivaallisen Crimson Councilin jäsenet itse asiassa kanavoivat ihmisiä.  Tobiaksen mukaan ne lukevat energiamme ja kääntävät sitten oman tietomme takaisin meille, jotta voisimme sekä tarkastella asioita ulkopuolisen silmin että kokea ne sisimmässämme.  "Shoud" on kanavoinnin se osa, jonka aikana Tobias astuu sivuun ja ihmisten energiaa kanavoidaan suoraan  Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vierellänne ja enkelit ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com