CRIMSON CIRCLE MATERIALET

Lidenskap 2020 Series

SHOUD 8

av ADAMUS, kanalisert av Geoffrey Hoppe

Presentert i Crimson Circle

4 april 2020
www.crimsoncircle.com

Oversettelse: Gunn Remø

Korrektur: Evy Finjord Heggelund

Jeg Er den Jeg Er, Adamus av St. Germain.

Mine kjære venner, dette burde være veldig kjent. Alt som foregår nå, det burde være kjent. En kan si at vi har øvd eller trent på det veldig lenge. Vi kjente kanskje ikke alt det spesifikke, de nøyaktige detaljene, for de spiller egentlig ingen rolle. Men vi har ventet på denne tiden på Jorda helt siden dere kom hit, helt siden før den første inkarnasjonen deres.

Vi, som Shaumbra, har trent, øvd og følt inn i energiene helt fra den første kanaliseringen Tobias hadde med dere.

Dere har jobbet på de Nye Jordene, de mange, mange Nye Jordene veldig lenge nå, igjen, dere visste at det ville komme en tid på denne planeten, i deres levetid, det livet dere hadde valgt å være her, med dette store sammenfallet, den store forandringen som feier over ikke bare denne planeten, men hele kosmos.

Jeg ber dere om å føle inn i dette. Noen av dere lurer på hvorfor dere ikke har frykt, slik dere normalt ville hatt, hvorfor dere ikke føler dere urolige, når dere vanligvis er fulle av mye uro. Men føl litt inn i dette, for dere har gått gjennom dette veldig ofte når vi har vært samlet om natta i drømmetilstanden deres og andre ganger, dere visste at dette store skiftet ville finne sted. Noen av dere, åh, dere ble utålmodige fordi det ikke skjedde fort nok, lurte på; «Når vil det skje?» Dere lurte på om dere gikk glipp av noe, om det ikke ville skje i dette livet. Men nå er det her. Det har landet.

Pust dypt inn i det. Det er kjent, for vi har gjort oss klare for det. Vi har forberedt oss. Dere har forberedt kropp og sinn. Dere har forløst veldig mye som dere har båret med dere i liv etter liv, gitt slipp på noen av de tingene som sto dere nær, eller noen av de tingene dere fryktet mest i livene deres. Dette er ikke nytt. Vi her vært her før, i denne utrolige tiden på planeten jorda.

La oss puste dypt på det, huske at dere visste at dette kom.

Igjen, vi visste ikke akkurat hvordan, det spilte ingen rolle. Det var ganske godt kjent at det ikke ville komme til å bli en krig som førte til alt dette. Linda har snakket om dette – kjære Linda av Eesa ved siden av meg – hun har snakket om det i det siste; «Det er i hvert fall ikke en krig.» Nei, nei. Denne planten er egentlig utover den formen for krig akkurat nå. Men det måtte være noe som førte til denne formen for skift, og skiftet skjer overalt i kosmos. Det er nesten litt stort, litt grandiost til å virkelig fordøye på en gang, men det skjer akkurat nå.

Og når dere føler inn i det ut fra vitenen deres, husker dere at dere visste det hele tiden. Det er derfor det er så mange av dere, Shaumbra, som tar dette så rolig. Å ja, der er en periode med uro, spesielt hvis dere ser på nyhetene. Det er en stor uro-trigger. Men når dere er for dere selv, noe dere burde ha mye tid til nå, så er det dette minnet. Dere visste at dette kom, og nå er vi her. Vi har fremdeles noen ting å gå gjennom, ganske mange ting på planeten, ganske mange ting i de andre rikene, men det skjer akkurat nå.

La oss puste dypt og føle inn i dette.

Alle grunnene til at dere er her i dette livet, all ventingen, all forløsningen, og alle bekymringene dere har hatt, nå er det her. Og jeg kan fortelle deg at når vi går fremover, vil det ikke være det nivået av bekymring. Dere vil komme inn i den sanne lidenskapen deres. Det er derfor vi har kalt denne serien for Lidenskap 2020, vi visste hva som ville skje nå, dette året, rundt denne tiden.

Nå går dere utover tvil og frykt. Dere går utover skyld og skam. Dere går utover det å lure på hva dere burde gjøre. Dere går utover å prøve å finne en eller annen tapt menneskelig lidenskap, og nå kommer dere rett inn i den sanne lidenskapen, den sanne grunnen til at dere er her.

Og det fantastiske er at det er helt naturlig. Dere trenger ikke å jobbe med det. Dere bare tillater det. Hvor ofte har jeg sagt det? Hvor ofte har jeg påminnet dere? Hvor ofte møtte det døve ører – «bare tillat» - men jeg tror at dere nå begynner å fatte det. Med alt det som pågår i verden, alle forandringene som skjer, tror jeg dere begynner å fatte det. Lidenskapen for å være her er deg i denne tiden.

Det er fantastisk, for ikke bare er dere her i denne tiden med lidenskapen deres, noe vi skal snakke om i dag, men dere skriver historie. Dere skriver bøkene. Dere deler historiene. Alle disse Shoudene gjennom alle disse årene, alle workshopene, alle samlingene, det handlet om å legge ut en historie for de som kommer etter dere.

Og du var del av det. Du var del av å lage alle disse Shoudene. Selv om du aldri dro til en workshop, var dere del av å lage den, alle, det dere kaller for Cloud Classene. Dere var del av å lage alt dette, etterlate dere historien for de som kommer etter dere.

Åh, jeg vet, jeg vet. jeg kan nesten føle at tårene kommer frem i meg, i Cauldre, alle dere – det har vært en lang, lang reise, og til tider veldig vanskelig. Mange av de som kalte seg for Shaumbra falt fra underveis. Det var så intenst, til tider så smertefullt på alle måter. De ble distrahert, eller de valgte simpelthen å ikke være del av denne gruppen. Det er ingenting galt med det, for dere vet at de kommer til å være i den neste bølgen som kommer.

Men dere klarte det så langt. Her er vi, i lidenskapen deres akkurat nå. Og ingenting av dette er egentlig nytt, for vi har øvd, gjort oss klare for det. Jeg vil gjerne skåle for dere alle, fra min fremskutte posisjon som en Oppsteget Mester som i dag representerer alle de Oppstegne Mestrene. Dette er dessverre ikke et glass fin vin, men det skal vi drikke senere. Men akkurat nå, litt av hva det nå er som er i denne (Adamus drikker). Mm. Mm. En bitter drink, og noen ganger bittert liv.

Det store bildet

La oss se på det store bildet. Det er så viktig nå å huske det store bildet. De små detaljene drar dere ned. La oss se på det store bildet og hvordan alle disse bitene sammenfaller. Og uansett hva som har skjedd frem til nå, uansett hva som kommer etter denne datoen, så husk alltid det store bildet. Det er så lett å gå seg vill i detaljene.

Hva er det egentlig som skjer nå?

Vel, vi har snakket mye om det nylig i Englenes Reise, Frihet fra forfedrene, noen av disse budskapene som vi legger ut til Shaumbra. Alt skjer akkurat nå, men Arkens Orden har erklært at de stenger butikken. Det var en samling av alle englefamiliene som prøvde å finne en løsning på noe – stillstanden av energi i hele skapelsen. Det er det. Det er det store bildet.

En tar 144.000 englefamilier, milliarder på milliarder av sjelevesener før det i det hele tatt var noen Jord, og alt senket farta. Alt kom nesten til en – veldig nær – en fullstendig stillstand, og det var kjent at det måtte være en løsning. Hvorfor senket energien farta? Og Arkens Orden ble skapt for å finne svaret, og derfor skapte den Jorda, og så kom mange av dere, nesten dere alle, hit til den tidlige, tidlige tiden på Jorda for å bidra til å finne svaret.

Dette stedet Jorda var en fantastisk skapelse. Tid og rom, tetthet som dere aldri før hadde hatt, mangel på frihet, men også Jordas skjønnhet, naturens skjønnhet, skjønnheten i å lære og gå dypt, dypt, dypt inn i skapelsen deres slik intet annet vesen noensinne hadde gjort. Så dere kom til denne planeten Jorda for å finne denne forbindelsen mellom bevissthet og energi, finne den virkelige grunnen til at energi senket farta. Og dere gjorde det på en veldig interessant måte. Dere levde ut, dere re-dramatiserte ting dere hadde opplevd i de andre rikene som ikke-fysiske vesener, men nå brakte dere det til Jorda og spilte det ut her på scenen til denne planeten med tid, rom og tyngdekraft. Dere spilte det ut. Dere gjenopplevde opplevelsene deres, men nå oversatt til alle komponentene på denne planeten – tid, rom, andre folk, natur – og i tusen eller flere liv gjorde dere dette.

Vel, det virker som veldig lenge, men det var faktisk ikke så lenge i det hele tatt. Tusen liv med å oppleve, og nå, til slutt, finne svaret. Det var ikke jeg som ga dere svaret. Jeg simpelthen reflekterte svaret tilbake til dere i en tid da dere kom til denne vitenen. Jeg satte ord på det for dere. Svaret er; «Energien er bare din.» Energien er bare din, og det er bevissthet som fenger energi. Bevissthet er det som setter energi i arbeid for dere, og all energien er din.

Ganske enkelt antar jeg. En kan bare si dette i hele skapelsen av Jorda og det fysiske universet og alt annet med noen få, enkle utsagn: «Energi responderer på bevissthet», og «All energien er din.» Og så kanskje et tredje punkt; «La nå energien tjene deg.»

Så enkelt er det. Det får en til å ville gråte, etter alle disse livene, etter alle vanskelighetene og alt det harde. Men se også på hva dere har lært og opplevd underveis. Det var mer enn det å bare løse et spørsmål om fysikk. Det var å leve i fantastiske historier og opplevelser, og nå er dere her.

Svaret? «Energi responderer på bevissthet, og energien er din, og den tjener deg.» Vi er ferdige. Vi er ferdige. Det var det.

Så snart Arkens Orden forsto at svaret nå var på overflaten, at det ikke lenger var skjult under, var det ikke lenger et mysterium. Så snart Arkens Orden sa; «Menneskene fattet det endelig» - ikke så mange mennesker, men det trengs ikke så mange, det trengs bare noen få – så snart de forsto at svaret på dette enorme spørsmålet om energi-stillstand i hele skapelsen var besvart, sa de; «Det er tid. Det er tid for å pakke sammen.» Nå vil menneskene, en etter en, begynne å oppdage dette. Og ganske snart vil det spre seg over hele planeten. Å, ikke så fort som om et år fra nå. Det vil ta litt lenger tid, men snart nok. Svaret er realisert.

Jeg snakket først om dette – stengingen av Arkens Orden – jeg tror det var for seks måneder siden i en liten gruppe Shaumbra. Jeg var interessert i å se reaksjonen fra en liten gruppe som jeg sto ansikt til ansikt med, hvordan de responderte på det, og det var ikke et sjokk. Det skulle det ikke ha vært, men de forsto det. Og så tok vi det inn i Keahak, og så til alle Shaumbra. Og det var mer som en påminnelse, mer som, åh, et av disse – hva var det Tobias kalte det – «aha». «Ah! Det er riktig! Jeg visste det hele tiden, men jeg måtte gå gjennom opplevelsen av å finne det.» Og det gjorde dere, og nå er det i alle Shaumbra. Nå er det en del av Shaumbra.

Energien responderer på bevissthet. Hvor en bevisstheten din? Energien er bare din. Eier du den? Ikke for at den tilhører noen andre, Ikke for at den er der ute et annet sted. Ikke for at du er offer for noe. All energien er din. Det er det som gjør deg til et suverent vesen. Og la nå energien tre i funksjon for deg.

Arkens Orden begynte å pakke sammen butikken, pakke koffertene sine, selvfølgelig kaste søpla, og så drar de tilbake til englefamiliene sine, rapporterer tilbake til dem; «Det er gjort. Det er oppdaget, selv om det bare er av noen få på planeten, men det er gjort. Det er svaret.» Og så sa de til englefamiliene; «Det er tid for å løses opp. Det er ikke noe behov for grupperingen av engler slik det var før, overhodet ikke, for alle vesener er til syvende og sist suverene. Og hvis vi blir værende i disse gruppene, vil vi ikke komme til å forstå at energi bare er din. Vi kommer til å holde på med gruppeenergi, gruppetanker og grupperespons.»

Så disse siste seks månedene har det vært en masse arbeid med å gjøre seg klar for dette, for oppløsningen av englefamiliene. Og da 4. april kom til det første stedet på planeten, inn i den aller første tidssonen, inn i den aller første befolkningen, gikk budskapet ut. Dere forstår, alle englefamiliene hadde blitt kalt tilbake de siste ukene. De hadde blitt kalt hjem. Å, noen ville egentlig ikke dra, men de hadde på en måte ikke noe valg. De hadde blitt kalt tilbake til englefamiliene for å få dette budskapet.

De rådslo. Hver og en av de individuelle familiene rådslo. De samlet seg, og de ventet på denne dagen, denne dagen, delvis på grunn av numerologi, delvis fordi det passet så bra, delvis for det er tid for å gå fra Kristusbevissthet, Christos bevissthet, og inn i Mester-bevissthet. Gå fra 33 til 44, og det er akkurat det vi gjør – skiftet som skjer – og hvilken tid er vel bedre til å gjøre dette enn 4/4/2020, 4/4/4. Det trengte ikke å være denne datoen, men vi trodde det ville fungere veldig bra. Det er en dato dere aldri vil glemme, aldri i livene deres.

Så i dag, da den første tidssonen på denne planeten begynte å oppleve 4 april 2020, begynte budskapet å gå ut til alle de spirituelle familiene. De har sittet i dette budskapet helt siden vi kom til denne datoen. Og de vil fortsette, og budskapet vil fortsette å lyde eller bli sunget på en måte, til alle englefamiliene, til alle de individuelle englevesenene, og det sier:» Det er tid for å løse opp.»

Og om rundt 14, 13 timer på denne planeten fra nå, vil budskapet opphøre. Det vil stoppe. Alle vil ha hørt det. Alle i kosmos vil ha hørt det; «Det er tid for å løses opp». Det er noen som ikke vil det. Det er selvfølgelig alltid agendaer, Det er noen som ikke tror at de er klare eller at familiene er klare, men det vil skje.

De vil dra til mange, mange forskjellige steder, og noen vil prøve å gruppere seg igjen, men det vil simpelthen ikke fungere, for en del av hele denne ligningen er å forstå suvereniteten deres, at dere ikke trenger gruppen, dere trenger ikke familiene. Til syvende og sist gjør det at dere setter større pris på guddommeligheten deres, helligheten, og da også evnen til å virkelig forstå Namaste, gud i hvert eneste annet vesen.

Når sjelevesener grupperer seg sammen, når de lener seg på hverandre for å få energi, når de lener seg på andre for å få svar, er de ikke klar over at det allerede er i det indre. Og det var nesten en av villfarelsene til englefamiliene. Ved å knytte seg sammen, ga det komfort og trøst og kameratskap, men det hindret egentlig englefamiliene og individene i å forstå at alt er i deg.

Dere går ikke tilbake til enhet. Dere går tilbake til deres egen enhet. Dere drar ikke Hjem igjen, og visse englevesener har prøvd å komme seg hjem helt siden de dro. De har prøvd å dra tilbake dit, finne ut hva som var svaret, som et barn som har gått seg vill i skogen og desperat prøver å komme seg hjem, og går seg enda mer vill. Dere vet hvordan det er. Når du går deg vill, når du er desorientert, har du en tendens til å bli enda mer fortapt og mer desorientert til du endelig gir opp. Du overgir deg. Det har på en måte vært slik – englefamiliene har vært fortapt, dere var fortapt her på denne planeten sammen med andre mennesker – men nå, nå kommer tiden for Realisering.

Så det er det store bildet, og det er det som skjer i englerikene akkurat nå. Vi skal slutte oss til dem om en stund for å lytte, føle og oppleve dette budskapet som går ut om å løse seg opp, forløse alle englefamiliene.

Planeten Jorda

La oss også snakke om det som skjer på planeten Jorda, rett her, i deres egen bakgård.

Dere har dette som kalles for koronaviruset i denne tiden. Koronavirus, hvilket som helst virus, har en energetisk opprinnelse i seg. Jeg mener, med andre ord, så er det ikke bare en biologisk ubalanse, det prøver å rebalansere noe annet. Dere vet, vi snakker om det seksuelle energiviruset, rebalansering av det maskuline og det feminine, slik at der ikke lenger er konflikt eller avhengigheten, slik at det maskuline ikke lenger lener seg på eller er avhengig av det feminine og vise versa, slik at der ikke lenger er en konflikt mellom de to og offer-rollen som følger med det. Det er dette det seksuelle energiviruset gjør. Det er ikke biologisk, men det oppfører seg likevel som et biologisk virus. Du kan bli infisert med det.

Dere har dette koronaviruset på planeten akkurat nå, men hva er det egentlig som skjer? Vel, det er mange nivåer av det, men det som skjer, er at det fører til en tilbakestilling på planeten. En tilbakestilling.

Hvem ville forestilt seg at noe slikt som dette var mulig? Hvem kunne forestilt seg at mennesker over hele planeten holder seg hjemme? Gatene er stille. Himmelen er stille. Lufta er stille. Folk holder seg hjemme, og noen av dem har det veldig vanskelig med å være hjemme for seg selv eller sammen med familien. Andre vil synes at dette er en av de vakreste og virkningsfulle tiden i livene deres. De kunne ikke planlagt det bedre. De kunne ikke ha planlagt en to ukers ferie der de holdt seg hjemme, for de ville blitt fristet til å gå ut og gjøre ting. Men akkurat nå er planeten stille. Det er en tilbakestilling.

Og i tilbakestillingen, kommer mange til de dypere delene av seg selv. De får endelig litt stillhet. De må endelig ta en indre kikk. Det ville ikke skjedd slik som dette – med så mange mennesker, menneskene på planeten, som tar en indre kikk – det ville ikke skjedd på noen annen måte, det tror jeg ikke.

Så der er en briljans bak viruset, og det forløser mange folk som er klare til å dra. Det vil være en dødsrate i dette, slik det er med alle virus. Dette vil være en merkbar dødsrate, men dette er slike som var klare til å dra. Med andre ord, det fungerer som en katalysator for dem. Det var tid for å dra hjem igjen. De hørte kallet fra englefamiliene. De visste at det var tid for et skifte på planeten. De var ikke klare til å gå fremover, så de tiltrakk seg viruset, og viruset tar seg av det problemet, og snart er de borte. Noen drar til de Nye Jordene, noen drar til de Nære Jorderikene for ettertanke, noen vil prøve å hoppe rett tilbake til denne planeten for enda en inkarnasjon. Men det er en interessant kraft akkurat nå der – veldig ofte nå i moderne tid, dør noen, og de prøver å komme seg tilbake til enda en inkarnasjon i løpet av uker eller måneder, det pleide å være tiår eller hundrevis av år, men nå prøver de å komme tilbake i løpet av uker eller måneder – det vil simpelthen ikke skje akkurat nå.

Det er veldig mye som foregår i de Nære Jorderikene med englevesener som har oppsyn på de nivåene, eller assisterer på de nivåene for å sikre at de som akkurat nå går over fra planeten Jorda, ut av den fysiske kroppen, tar seg denne stille tiden. Det er ikke bare folk på Jorda som tar seg stille tid. De som drar til de Nære Jorderikene vil trenge å ta denne stille tiden. Alt roer seg ned i hele skapelsen.

Planeten går gjennom en enorm tilbakestilling akkurat nå. Vi skal snakke mer om det om litt, men jeg vil dere skal føle inn i det som egentlig skjer. Og når dere føler inn i det, husk at dere allerede visste det. Vi hadde allerede gått gjennom dette. Vi hadde allerede snakket om at noe skjedde på planeten som ville forandre alt. Og, selvfølgelig, de fleste av dere går til et scenario med krig, noe slikt, eller utenomjordiske som overtar. Jeg håper at ingen av dere tenker slik. Utenomjordiske er ikke tillatt her lenger. De må dra. Ingen mer innblanding på denne planeten.

Det dere har akkurat nå, er denne utrolig stille tiden på planeten, og det forandrer alt. Forandrer alt.

Viruset i seg selv vil ha en enormt stor påvirkning – åh, jeg mener, det har det allerede, men alt i alt, en enorm økonomisk påvirkning – som vil føre til et skift i planetens økonomi.

Vel, økonomi, penger, hva er det? Det er bare energi. Så det er det samme som skjer. Selv om jeg sier at det er et økonomisk virus, handler det til syvende og sist egentlig om energi. Det handler om at folk ikke lenger er i stand til å klandre andre for mangelen på overflod. Stort sett kom vi over dette når det gjelder Shaumbra for en tid tilbake, for jeg hadde ingen tålmodighet med det. Hvis du ikke har overflod, er det din egen feil, for overflod er der, overalt. Hvis du ikke har det, er det fordi du fremdeles liker å ha mangel, men ikke få meg til å sette i gang her. De fleste av de Shaumbra-ene har dratt. Overflod er overalt.

Folk sitter hjemme, mange av dem vil begynne å tenke; «Vil jeg virkelig gå tilbake til denne jobben som jeg virkelig ikke likte, som ikke ga meg overflod?» De vil ikke tenke slik som vi snakket om, om at energi tjener dem, men det er egentlig det dette handler om. De vil si; «Den tjente meg ikke så godt.»

Det er en enorm oppsving i det kreative nivået på planeten akkurat nå. Mange folk er hjemme og kjeder seg, eller det er kanskje vold i hjemmet eller de kaster bort en masse tid på sosiale medier. Men det er mange, mange som akkurat nå får en kreativ oppsving. De tenker for seg selv; «Jeg vil gjøre noe. Når ting kommer tilbake til det normale» - noe det aldri vil – «Jeg vil gjøre noe med livet mitt. Jeg vil uttrykke. Jeg vil oppleve. Jeg vil ekspandere meg selv, og jeg vil … vel, de sier det ikke, men det de egentlig sier, er at de vil komme til Realisering. De fire E-ene. (More info about the 4Es here.)

Så mange sitter hjemme akkurat nå, og de åpner opp for kreativitet akkurat i dette øyeblikk. Det vil ta dem en stund å komme gjennom litt frykt og tvil. Dere vet hvordan det er. En får en stor ide, en kreativ ide, og så tviler sinnet, tvil-demonen kommer inn og forteller deg hvorfor du ikke kan gjøre det. Men det er en enorm oppsving i kreativitet akkurat nå, av flere grunner.

Folk sitter hjemme og kjeder seg, vurdere; «Hva vil jeg egentlig gjøre med livet mitt?» De vet det ikke enda, men der er en enorm forløsning fra englefamiliene når de løses opp på slutten av denne dagen på planeten. Det er en enorm forløsning. Det er en del av matrixen som holdt ting inne. Vel, dere vet fra Ancestral Freedom – og nå min fantastiske oppdatering – dere vet at der er en matrix når det gjelder forfedrene deres. Den er veldig tett vevd, mye tettere enn til og med de tidligere livene deres, slik at de på en måte holder dere i matrixen, og denne matrixen til englefamilien blir forløst i dag. Folk flest vil aldri skjønne det – kanskje senere, i dag vil de sannsynligvis ikke skjønne det, men de vil føle at noe forandrer seg, Og det gjorde det. Det skjer akkurat nå.

Du

La oss snakke om dere. La oss snakke om deg.

Jeg antar at den beste måten i si det på er; Takk for tjenesten.

Dere kom hit som representanter for englefamiliene deres, de fleste av dere akkurat i den tiden da planeten Jorda først ble skapt og formet. Dere er veteraner her. Dere kom hit, og dere hadde mange, mange liv på denne planeten, mange flere enn andre. Dere har sannsynligvis tusen, kanskje litt mer. Andre mennesker to eller tre hundre. Dere har mange flere liv på denne planeten enn de fleste av dem.

Dere kom hit som representanter for englefamiliene deres for å bidra til å forme denne planeten Jorda, for å hjelpe til med å gjøre den til det den er, og jeg vet at det har vært ganger da dere har angret på det. Dere så på samfunnet, dere så på hvor planeten gikk, og dere angret på det. De fleste av dere var tungt involvert i å forme og skape de nåtidige religionene og kirkene, og så angret dere på det. Det vil jeg skjenne på dere for. Ikke for det andre. Men dere så på det og sa; «Se hva som kom ut av det. Det er så mye vold på denne planeten, så mye hat og sinne.», men dere kom dere gjennom. Dere gikk hele veien gjennom det helt til nå.

Dere er de som har avdekket denne veldig enkle, men veldig viktige tingen at energi responderer på bevissthet – frem til nå var de ikke del av det samme, men de jobber sammen – og at energien er din, og den tjener deg. Dere og andre Shaumbra rundt om på planeten bidro til å forstå dette. Det var det som førte til å Arkens Orden og englefamiliene nå løser seg opp.

Så, takk for tjenesten. Dere gjorde det dere kom for å gjøre på denne planeten. Det er gjort. Det er gjort. Hva er det neste?

Vel, dere blir værende her, håper jeg, som Mestere. Dere blir værende for å være eksempler for andre. Dere blir værende her på denne planeten for å nyte livene deres. He, nyte livene deres. Ikke få meg til å få dere til å nyte livet! Det er tid for å nyte det. Det er tid for å slutte med all lidelsen og strevet. Dere tok for en stor del på dere dette på grunn av menneskeheten, på grunn av skyld og skam for det menneskeheten hadde blitt til. Det var ellers aldri dere som fikk dem til å gjøre det. De gjorde det selv. Men dere følte fremdeles denne skylden og skammen for, eh, en kan si fordi dere på en måte skape bygningen som de gikk inn i og skapte rotet sitt. Gi slipp på det, der er ikke deres. De hadde rett til, de hadde friheten til å gjøre og oppleve slik de ville oppleve livet.

Så, hva nå for dere, nå som tjenesten er gjort? Det er også en tid for å forstå at dere har skrevet bøkene. Ikke bokstavelig, men historiene som vi nå setter sammen i alle Shoudene våre. På alle samlingene, alle, det dere kaller for produktene deres, Cloud Classene. Alt er deres historie. Vi gjorde det sammen, og disse historiene vil vare lenge, lenge. Historiene blir nå organisert, katalogisert, arkivert og gjort veldig tilgjengelige av den utrolige Crimson Circle staben. De gjør seg klar for den neste bølgen, og den kommer. Hva nå for dere?

Det er tid for å nyte livet og virkelig la energi tjene dere som aldri før, ikke slåss med den, la nå energi tjene dere. Vær eksempelet. Vær Mesteren. Vær her på planeten som en legemliggjort Mester, lev livet i glede.

Det kommer til deg. Jeg vet at det menneskelige sinnet av og til tviler, og dere lurer på hvordan, og dere tenker at dere sitter fast i denne matrixen og alt annet. På ingen måte. Dere tjente englefamiliene deres, og i dag fryder de seg. De fryder seg. Dere vil høre det om litt. Dere tjente selve formålet ved å komme hit, og jeg vet at det er en merkelig følelse som dere går gjennom akkurat nå når det gjelder den delen av reisen deres, ansvaret deres, løftet som er innfridd, det er over, og dere kan føle forløsningen av englefamiliene. Men det er også merkelig på en måte, for dere har vært i tjeneste alle disse livene, dere er vant til det.

Dere får mønstre for tjeneste, jobbe hardt, streve, alt det andre dere har gjort. Så plutselig er det som om teppet blir trukket unna. Ikke fra under dere, men bokstavelig talt ut av dere. Det er en merkelig følelse. På en måte som personen som går inn i militæret for å tjene landet sitt og gjør det i 20, 25 år, og plutselig er de sivile. Det er en merkelig følelse, for det er liksom en fornemmelse av tap. Begeistringen over at det er gjort er der, men også: «Hva er det neste?»

Det neste er å nyte livene deres, og vi skal ta opp noen andre ting om litt, men dere vil aldri måtte gå tilbake, og dere vil heller ikke ønske å gå tilbake til den formen for tjeneste dere har gjort frem til nå.

Så pust dypt inn i forløsningen, englefamiliene deres forløser dere fra den tjenesten.

Spørsmål og Svar

Jeg vet at det er mange spørsmål, og Cauldre og Linda har sammenfattet noen av dem som dere har stilt til noen få. Så jeg vil be Linda om å lese spørsmålene før vi går til neste del.

LINDA: Ok, med glede. Så …

SPØRSMÅL 1: Hva var viktigheten av englefamiliene?

ADAMUS: Ah, viktigheten av englefamiliene. Vel, hvis dere ser Tobias’ Englenes Reise, gir han en veldig utmerket og lettfattelig beskrivelse om hvordan dere gikk fra ingentinghet – eller det som virket som ingentinghet – inn i kosmos, og dere grupperte dere sammen i englefamilier. Englefamiliene var der for å knytte bånd. Dere vet hvordan det er når dere har grupper av venner eller familie her på planeten. Englefamiliene ga trygghet. Men det var også gjennom englefamiliene at dere prøvde å oppdage hva energi var, og etter hvert hvorfor den senket farten. Så de grupperte seg sammen i 144.000 englefamilier. Slik har det vært i æoner av tid. Æoner av tid. De tjente et formål. De ga dere en identitet, en tilslutning til en gruppe. Noen av dere kommer fra Huset til Mikael, fra Huset til Zadkiel, og alle de andre erkeenglene. Det ga dere en fornemmelse av identitet og tilhørighet. I det menneskelige sinnet deres forsto dere kanskje ikke bevisst hvilken familie dere kom fra, men veldig ofte mellom livene husket dere og gjenforbandt dere. Ofte, mellom livene, dro dere tilbake, over Blomsterbroen, tilbake til englefamiliene deres som dere identifiserte dere med. Det var en av de dypeste hovedtingene som dere, som sjelevesener, kunne identifisere dere med, noe av den første identifiseringen.

Så englefamiliene hadde utrolig stor verdi, og utrolig stor verdi når alle ting i skapelsen nesten kom til en stillstand og englefamiliene så samlet seg for å finne ut hvorfor den senket farta, for å finne ut forholdet mellom energi og bevissthet. De tjente sitt formål. Det er ikke noe formål, det er ikke noe behov for å ha bånd til englefamilier lenger, for det handler til syvende og sist om suverenitet. Det handler om frihet.

På sin egen måte slåss englefamiliene med hverandre, akkurat slik land eller religioner her på denne planeten slåss med hverandre. Husk, jeg sa at dere kom hit for å utspille det dere hadde gjort i de andre rikene, men dere spilte det ut her i en veldig nedsenket virkelighet. Englefamiliene prøvde i grunnen å overta de andre englefamiliene. Det er det Tobias kalle for Star War perioden.

Det var en masse slåssing bare basert på det, slik dere ser her på planeten – det er også en refleksjon av dette – en gruppe hevder at den er bedre enn andre. En gruppe hevder at de er smartere. En gruppe prøver å ta ting fra de andre. Det er tid for at alt dette tar slutt. Det er ikke lenger noen behov for noe av dette. Ingen flere kriger, enten det er her på jorda eller i englefamiliene. Hvert vesen, hvert eneste sjelevesen er et suverent vesen.

Dere vil ha deres, la oss kalle det for tilslutning og forbindelser til andre som Oppsteget Mester. Vi har Klubben for Oppstegne Mestere, men det er ingenting som limer oss sammen. Det er simpelthen en sammenslutning, eller bekjentskaper som holder oss sammen.

Dere vil oppdage at dere har en tilslutning til andre Shaumbra, til noen av Mestrene som allerede er her på planeten, som inkarnerte rett etter Tobias, men dere vil aldri mer lime sammen gruppen. Dere vil ha bekjentskaper og tilslutning, men aldri noe bånd eller løfter dere trenger å leve etter.

Englefamiliene, deres tid er over, og nå, vel, det er noen som har motstand mot det, som ikke vil det i det hele tatt. Det har pågått en masse maktspill frem til i dag. Men nå er det kjent at englefamiliene er oppløst. Så takk.

Neste spørsmål.

LINDA: Ok.

SPØRSMÅL 2: Hvor vil englevesenene dra nå som familiene er oppløst?

ADAMUS: Hvor de vil dra? Dere og andre har brukt en masse tid, spesielt i drømmetilstanden, for å hjelpe til med å designe, skape og bygge de Nye Jordene. Det er hundrevis av Nye Jorder akkurat nå, og hver av disse Jordene er i stand til å ha rundt fem milliarder sjelevesener. Med andre ord, de vil ikke bli overbefolket. De vil ikke bli overfylte eller forstoppet slik det er her. Så majoriteten av englevesener fra familiene deres og de andre familiene vil dra til de Nye Jordene.

De Nye Jordene vil være som en moderne, renset versjon av denne Jorda, for dere har bidratt til å plante inn, legge inn de aller mest strålende ting fra Jorda på disse stedene – natur, dyr, virkelig kjærlighet, deling, opplevelse – men uten ting som forurensing og vold, uten noen av de tingene som gjorde denne menneskelige Jorda så vanskelig å leve på. Renset opp, renovert. Omgjort, «Versjon II» Jorder er dit de kommer til å dra. De kommer til å dra dit, og de kommer til å legemliggjøre seg. De kommer til å finne seg selv i en fysisk kropp, ikke fastlåst, inkarnasjon etter inkarnasjon, slik dere var. Det vil mer være et valg i stedet for noe som bare skjer med dem.

På disse Nye Jordene kommer de til å oppleve hvordan det er å gå dypt inn i seg selv, gå dypt inn i materie og inn i skapelsen sin, å oppleve livet veldig sensuelt, veldig intimt, og til slutt oppleve hvordan det er å være i sin egen energi.

Mange av dere vil komme til å undervise der, guide dem. Dere kommer til å hjelpe dem å forstå noen av Jordas interessante og morsomme måter. Og de vil alle få lyst til å dra til denne Jorda. Det vil være som å ønske å dra til et museum, dere vet, da dere var unge, dra og se et sted dere hadde hørt om som var berømt. De vil alle ha lyst til å dra hit, men de vil stort sett ikke komme hit for å få inkarnasjoner. De vil kanskje komme hit for, vel, dere kunne kanskje starte en «Guidede turer tjeneste» til den klassiske Jorda. Dere kjenner den veldig godt.

De vil dra til de Nye Jordene. Noen av dem vil bare vandre rundt i kosmos. De vil prøve å gjen-gruppere seg, men det vil simpelthen ikke fungere. Dynamikken hindrer det i å fungere. Og så vil de dra av sted og vandre mer og mer, til de til slutt, en eller annen gang, vil bestemme seg for å dra til en av de Nye Jordene. Frem til nå er det bare via denne klassiske Jorda, dette stedet her, at en kan Realiseres på grunn av den intense dynamikken. Men om kort tid kan Realisering realiseres også på hvilken som helst av de Nye Jordene. Men dette stedet her, den klassiske Jorda som dere bidro til å sette opp, vil gå inn i – åh, den har allerede gått – inn i historien som stedet – STEDET – det er ingenting som den. Og bare å tenke på at dere var en av pionerne her, og nå, takk for tjenesten.

Neste spørsmål

LINDA: Ok.

SPØRSMÅL 3: Hva med erkeenglene? Vil de løses opp og ikke lenger assistere menneskene?

ADAMUS: Godt spørsmål, for menneskene har veldig lenge stolt på erkeenglene som spirituelle guider og alt annet enn seg selv. Erkeenglene er ikke-besjelede vesener. De er arketypiske energier. Med andre ord, så er de på en måte en kollektiv energi av gruppen sin eller englefamilien sin.

En kan si at erkeenglene har utviklet menneskelige karakteristika, for familiemedlemmene deres var her på planeten. Men de er ikke mennesker, og de er ikke sjelevesener. De er på en måte som de psykiske skapelsene deres.

Med oppløsningen av englefamiliene, er det ikke lenger erkeengler. Jeg mener, de vil fremdeles bli husket, men dere vil ikke være i stand til å dra ut i kosmos og finne en erkeengel. De vil fremdeles bli skrevet om. De vil fremdeles bli snakket om. Folk vil fremdeles be til dem eller be dem om veiledning, men hvis folk hører veldig godt på det budskapet de får, er det; «Det er over – englefamiliene, erkeenglene. Slutt å se utenfor deg selv for å få svarene, for alt er i deg akkurat nå.»

Så ja, det vil være noen som fremdeles prøver å forbinde seg med erkeenglene, be til erkeenglene eller til guder eller helgener og alt annet, men det kommer til å være en slags interessant dynamikk. En masse bønn-ere – folk som ber, jeg kaller dem for bønn-ere – på planeten, vil begynne å ikke få noen svar i det hele tatt. Det er som å ringe opp, dere vet, til himmelen og få opptattsignal eller ingen ringetone i det hele tatt. Og så går budskapet ut; «Ikke se her. Se i det indre. Alt er i deg.» Det kommer til å være vanskelig for mange mennesker, for de er så vant til å stole på alt annet enn seg selv. De er ikke glade i seg selv, og de stoler ikke på seg selv, så de går andre steder. Det kommer til å bli vanskelig, for de kommer til å føle at gud har sviktet dem og at erkeenglene har sviktet dem og UFO-romvesenene har sviktet dem og alt annet. Mange av dem forstår det ikke med det samme, men de vil få denne tomme følelsen når de ringer til de andre rikene. Men alt handler om å si; «Gå inn i deg». Dere, mine kjære venner, er erkeengler av dere selv. Erkeengelen Deg. Slik er det, og det er den største erkeengelen av alle. Takk.

LINDA: Kan jeg legge til et litt snålt spørsmål?

ADAMUS: Javisst.

LINDA: Vel, hva med alle de folkene som kanaliserer alle disse erkeenglene og utenomjordiske?

ADAMUS: Folk som kanaliserer de utenomjordiske, erkeenglene, vil forstå at de også er frakoblet. Først og fremst, de utenomjordiske hadde aldri noe godt å si. Jeg mener, de var ikke så kloke. Og jeg antar at det var et oppsett, alt var et slags triks i forhold til mennesker som gikk inn på det, for menneskene ville legge noe utenfor seg selv. Så la oss si, de la inn en utenomjordisk. Og de utenomjordiske responderte. De spilte det perfekt ut. De spilte sin rolle. De tjente de som trodde at de utenomjordiske var en eller annen strålende avansert sivilisasjon, så dere kan egentlig ikke skylde på dem. Men nå får de ikke lov til å gjøre det.

De kan ikke gjøre det, og det vil være mange som fortsetter å si at de kanaliserer utenomjordiske og galaktiske kommandoer og alt annet. Men tiden vil komme – og Cauldre vil ikke at jeg skal si dette, men jeg sier det veldig klart – når noen later som om, og de på en måte vet at de later som, påvirker det energibalansen deres, og dette kan en lese i overfloden deres og helsen deres. Det påvirker energibalansen deres. Så det er best at de innrømmer at den største erkeengelen å kanalisere er dem selv, men mange av dem stoler ikke på seg selv. De må stole på at et eller annet kosmisk vesen blir kanalisert.

Så jeg tror at de vise egentlig vil forstå dette. De vil forstå at det var litt veiledning der. Åh, erkeenglene hadde fantastisk veiledning en stund, men dere vet, de var aldri legemliggjort som menneskelige vesener, aldri. Så veiledningen deres var begrenset på en måte, og nå vil disse vesenene, de vise av dem, begynne å kanalisere eller uttrykke seg selv. Og jeg vet allerede hva resten av dere tenker, men jeg skal svare på det senere. Fint.

LINDA: Ok.

SPØRSMÅL 4: Hva med Shaumbra og Crimson Council? Vil de løse seg opp?

ADAMUS: Shaumbra, Crimson Council. Vel, la oss begynne med Shaumbra. Shaumbra var aldri organisert (de ler). Shaumbra – takk for latteren, Shaumbra lo nettopp. Aldri veldig organisert.

Først og fremst, Shaumbra består av individer fra mange englefamilier, så det var ikke noen familie ting. Det var ikke en gammel familie ting, og det er i grunnen en midlertidig ting. Jeg vet at ingen av dere ønsker at Shaumbra skal fortsette for alltid. Det tjener et formål akkurat nå, men vi skal ikke la dette pågå i enda tusen år eller så.

Dere kom hit for å gjøre en jobb. Dere kom hit som representanter fra englefamiliene deres. Dere var ikke, dere er ikke en englefamilie, og enda så mye jeg har sett på det, er det ingen regler innenfor Shaumbra. Du kan være den du er. Du blir oppmuntret til å være den du er. Dere trenger ikke å betale medlemsavgifter. Det var en av de tingene Tobias gjorde veldig klart med det samme. Dere trenger ikke å gi noen løfter av noe slag, og det er egentlig det som på en måte setter opp en ubalansert dynamikk i hvilken som helst gruppe, når dere avlegge en ed, når dere ikke først og fremst ærer dere selv.

Så Shaumbra, som de piratene dere er, det er ingen bekymring, for dere har ikke knyttet dere sammen, eller bundet dere sammen. Det er en veldig, veldig løs organisasjon. Av og til er jeg overrasket over at den i det hele tatt holder seg intakt. Dere vil gjøre jobbene deres, og så vil dere bevege dere videre. Ordet «Shaumbra» vil bli kjent av mange i fremtiden, men det vil ikke være noen gruppe å være med i. Til slutt vil det heller ikke være denne formen for budskap som vi gjør nå.

Så Shaumbra og …

LINDA: Crimson Council.

ADAMUS: … Crimson Council. Crimson Council, igjen, det er ingen englefamilie. Det er faktisk et lærer-brorskap – eller søsterskap- i kosmos. Vi skiftet for noen år siden i Crimson Council. Vi forløste mange av medlemmene. Vi reduserte staben, for å si det slik, for vi så det arbeidet som ble gjort med Shaumbra på planeten. Det vil komme en tid, jeg vil si i løpet av de neste 2,7 årene, da til og med Crimson Council vil bli oppløst. Det er ikke behov for det, for dere vil være rådet på Jorda. Dere vil være de legemliggjorte Mestrene. Det er ikke lenger noen grunn til å ha den energibalansen som de har gitt.

Og dere vet, det er åpenbart at Crimson Council ikke bidrar med det økonomiske. Det gjør dere selv, og jeg håper at det er et signal til dere alle for å bidra til dette. Men Crimson Council ga ikke noe økonomisk fundament, og selv i den første tiden da Cauldre og dere så etter veiledning fra Crimson Council, visste dere at det svaret dere fikk tilbake var; «Det er deres problem. Dere håndterer de jordiske tingene. Ikke kom til oss og spør om organisasjonen deres, forretningene deres eller teknologi eller noe slikt. Det er deres problem. Vi bare er her på den andre siden for å observere og le.» Så Crimson Council vil løse seg opp til sin tid.

LINDA: Så …

SPØRSMÅL 5: Er arbeidet vårt på vegne av englefamiliene våre gjort?

ADAMUS: Er arbeidet deres på vegne av englefamiliene gjort? Så absolutt. Det er over, gjort, i dag. I dag. Dere har følt det komme en stund nå, men det arbeidet er gjort.

Vi takker dere for tjenesten. Vi takker dere for alt dere har gjort. Dere får ingen pris. Dere får intet trofe. Andre mennesker vil aldri egentlig forstå hva dere har gjort. Englefamiliene gjør det, og vi skal slutte oss til dem om en liten stund. Jeg må sjekke – om en liten stund, ja. Vi skal slutte oss til dem for en spesiell seremoni om noen få øyeblikk.

Men ja, tjenesten deres er gjort. Og dere har ikke lenger denne vekten, denne byrden, denne matrixen fra den nedarvede familien. Det var derfor vi for flere år siden gjorde disse sesjonene, Ancestral Freedom (Frihet fra forfedrene). Dere ga slipp på det. Det tok litt tid, men dere ga slipp. Vi oppdaterte den nylig for å legge til om englefamiliene deres. Dere har ikke lenger den byrden, den matrixen som holder dere nede. Dere er frie.

Dere ga slipp på greiene deres underveis, og det siste å gi slipp på var forbindelsen til englefamiliene. Vi har ikke snakket så mye om det opp gjennom årene, for det var virkelig det siste steget, og vi er her i dag. Jeg fortsetter å sjekke tiden, tenker at vi må – de venter på oss – men vi må gjøre noen få andre ting. Flere spørsmål kjære Linda?

LINDA: Bare to raske her, vil du ha dem?

ADAMUS: To raske. Ja, vi vil ha dem.

LINDA: Ok.

ADAMUS: Vent litt. Jeg må si til dem at vi venter.

(Liten pause)

Ok.

LINDA: Ok.

SPØRSMÅL 6: Hvor mange mennesker vil bli smitter av koronaviruset, hvor mange vil dø av det, og hvordan vil det ende?

LINDA: Å, herregud, for et mørkt spørsmål.

ADAMUS: Mørkt spørsmål. Alle spør om det, og grunnen til at jeg ville det skulle stilles her, er fordi det egentlig ikke er kjent. Det er egentlig ikke kjent, og jeg vil heller ikke komme med noen synsk forutsigelse når det gjelder dette. Jeg skal foreta en kalkulering, bare basert på det jeg observerer fra høyt oppe i de andre rikene, at det sannsynligvis vil påvirke et eller annet sted i nærheten av 40 til 50 millioner folk på planeten.

LINDA: Wow.

ADAMUS: Akkurat nå, på denne dagen, er det bare over en million, men det er faktisk nærmere 1,2, 1,3 millioner som faktisk er påvirket av det. Så tallene kan bli mye høyere.

Dagens dødsrate er på rundt 68.000. Ikke alle er rapportert enda, men dødsraten er rundt der. Dødstallene når det gjelder dette, kan være et eller annet sted i nærheten av en halv million, og kanskje opp til en million mennesker. Det er mange faktorer som vil bestemme hva det blir, men det er betydelig.

Det er betydelig, det er det ikke tvil om, men det var også mange mennesker som var klare til å forlate planeten, klare til å dra i denne tiden. De visste at de ikke kunne gå fremover. De ville ha en omstart, og det er det døden er. Det er en omstart. De visste at det var tid for å dra, og det er noen som har, la oss kalle det for utenomjordisk opprinnelse, og enten de ville det eller ei, måtte de dra på grunn av dette.

Så det er på en måte en tid for exodus på planeten, og det fantastiske er, at det er uten krig. Det er uten fiendskap. Faktisk så er det en strålende tid for medfølelse på planeten. Dere kommer til å se noen av de mest kreative, medfølende handlinger fra menneskeheten som jeg tror aldri før har vært på planeten, ikke noen gang.

Så, noe mer?

LINDA: Enkelt.

SPØRSMÅL 7: Hva er det neste?

ADAMUS: Hva er det neste? For dere, som jeg tidligere sa, er det en tid for å Mestre opp. Det er en tid for å tillate Realiseringen deres, mellom nå og slutten av sommeren. Husk at jeg i vår forrige Shoud sa: Seks måneder, ingen store beslutninger, tid for å være hjemme, tid for å simpelthen tillate Realiseringen deres.

Det er ikke lenger noen unnskyldninger. Det er ikke lenger løfter til englefamilier eller tjeneste. Det er ingen unnskyldninger for det. Vi har øvd på dette. Vi har gått gjennom det om og om igjen, sagt at det ville komme en tid på planeten. Vel, nå er den her. Det er en tid med et stort skifte, og nå er det tid for å tillate Realiseringen deres, Ikke jobb med det. Ikke studer det. Ikke stress med det. Bare tillat det.

Mellom nå og slutten på sommeren – og igjen, Cauldre har lyst til å filtrere det, men det spiller ingen rolle – mellom nå og slutten på sommeren, er tid for at minst tusen eller flere Shaumbra på planeten simpelthen går inn i, er i Realiseringen sin.

Det er det tallet jeg vet er riktig. Og det er ingen grunn til at det ikke skal bli det. Se på oppstillingen, sammenfallet av alt som skjer – fra englefamiliene som alle blir kalt tilbake for å høre budskapet om å løse seg opp, til menneskene på planeten – som aldri før – må senke farta, holde seg hjemme. Alt er her akkurat nå i denne Maskinenes Tid, denne tiden som dere kom hit for.

Vær så snill å huske hvorfor dere er her, og tillat det nå å bli.

Det er mange ting vi må gjøre, har lyst til å gjøre sammen i tiden som kommer. Mer enn noe annet, vil jeg at dere skal nyte resten av livene deres. Jeg vil at dere skal være de første pionerne som forstår hvordan det er å la energi virkelig tjene dere på magiske måter. Og det er mye arbeid, mye morsomt arbeid vi skal gjøre sammen som ekte, realiserte Mestere på planeten. Det vil komme et punkt da det ikke lenger er nødvendig eller behov for at jeg er her. Jeg vil stikke innom fra tid til annen for å leke med dere folkene, men det vil komme til et punkt da dere går videre med dette på egenhånd. Så, det besvarer det spørsmålet mange av dere hadde; «Så når drar du Adamus?» Jeg kommer til å være her lenge nok til å sikre at det er nok av dere på planeten som realiserte Mestere, og hjelpe til med å guide dere gjennom noen av de tidlige stadiene av det mens dere er her. Det er på en måte vanskelig. Og så er jobben min gjort. Det har vært den mest fornøyelige jobben jeg noen gang har hatt, til tider frustrerende når det gjelder noen av dere, men veldig fornøyelig.

La oss puste dypt på det. Flere spørsmål?

LINDA: Det var det som var på lista.

ADAMUS: Ingen flere spørsmål. Fint.

En Mester-historie

De venter på oss, men jeg har mer. Jeg har en rask historie å fortelle dere før vi går i gang. Det er en historie – den er veldig relevant, spesielt i dag og fremover – enda en Mester-historie. Så la meg få litt tid her. Jeg må sette sammen alle delene og bitene.

LINDA: Vi kan bare puste litt mens du …

ADAMUS: Ta noen gode, dype pust.

LINDA: La oss gjøre det. La oss ta noen virkelig gode, dype pust, og bare tillate dette rommet, gjøre oss klar for historien hans, disse utrolige underholdende historiene fra Adamus. Pust godt og dypt når han nå kommer med denne historien til oss.

ADAMUS: Så Mesteren satt på parkbenken sin. Viruset hadde gått rundt på planeten. Det hadde krevd sitt, det hadde forandret liv, og som alltid, satt mesteren på parkbenken sin og nøt dagen. Og nå kunne han faktisk hente seg en av favorittene sine, en dobbel mokka latte og en croissant.

Han satt på parkbenken og ventet på at en reporter fra Crystal Unicorn Times skulle komme for å få et intervju. Hun hadde prøvd å få et intervju med Mesteren lenge, lenge nå, men han hadde alltid funnet en grunn til å ikke gjøre det. Det irriterte ham på en måte, nivået av makyo, men nå, bare for å more seg litt, bestemte han seg for å gi intervjuet.

Han drakk av kaffen sin og reflekterte over hvordan verden hadde forandret seg i løpet av en seks-måneders periode. Selv studentene hans hadde forandret seg. Faktisk så var skolen nå bare halvveis full. Ikke på noen måte så mange studenter som han vanligvis hadde. Finansielt betydde det ingenting for ham. Faktisk så kostet studentene ham mer enn noe annet, men klasserommene var ikke så fulle fordi så mange av studentene hans endelig hadde tillat realiseringen sin. De trengte ikke å dra til klasserommene lenger. De kom innom på besøk. De besøkte Mesteren. De besøkte de andre studentene.

De bare kom for å sitte på plenen i campus, tenke på all den fantastiske og veldig frustrerende tiden de hadde hatt, tenke på den tiden da de hadde forbannet Mesteren, da de hadde kastet ting på ham, og de hadde beskyldt ham for, vel, å gjøre ting som det å bare drive skolen for at han skulle få økonomiske fordeler noe som var morsomt, for han trengte ikke pengene. Energi bare kom til ham mine kjære venner. Han trengte ikke å drive skolen for å ha et levebrød. Det var et slikt gammelt konsept, han måtte nesten le ved tanken på det, men dere vet hvordan noen av studentene er. Han drakk av latten sin, da reporteren plutselig dukket opp. Å, hun var kledd i klær fra Crystal Unicorn Times. Jeg mener, hun hadde flytende skjørt og hadde på seg alt mulig i krystall, og hun hadde nesten alle de makyo-symbolene en kan tenke seg, men det var hennes identitet, og Mesteren satte på en måte pris på det, selv om det var stappfullt av makyo.

Hun satte seg ned og begynte å intervjue Mesteren, og et av de første spørsmålene til Mesteren var; «Så kjære Mester, er du opplyst? Er du opplyst?»

Mesteren måtte le litt av det, og han sa; «Først og fremst, jeg foretrekker å kalle det for Realisering. Opplysthet har noen assosiasjoner. Jeg mener, som om en har denne fluffy gløden rundt seg, en går på vann, og en utforer alle slags mirakler og magi», han sa; «Så jeg kaller det for Realisering. Jeg realiserer at jeg Er den jeg Er. Jeg realiserer at energi tjener meg, og jeg elsker det. Det er magien. Men det er egentlig ikke noen magi i det hele tatt. Du vet, en kaller noe for magi simpelthen fordi en ikke forstår det, og det er som å sette det i denne kategorien ‘magi’, men det er ingen magi i det. Det er enkel, klar fysikk, la energi tjene deg. Magien er når du ikke lar energi tjene deg. Det gir ingen mening i det hele tatt. Ingen mening i det hele tatt.»

Reporteren sa; «Vel Mester, hvordan kommer en til Realisering?» Mesteren forventet liksom det spørsmålet, og Mesteren sa; «Først og fremst, alle er realisert. Alle er allerede realisert, de er bare ikke klar over det enda. Det er i energien deres. Det punktet som du kaller for opplysthet, som jeg kaller for Realisering, er allerede i energien deres. Det er simpelthen et spørsmål om å skjønne det. Så det er ikke noe en jobber med. En trenger ikke å ta kurs. En trenger ikke å kjøpe spesielle produkter. Det er ingenting en jobber med. Du bare tillater deg selv å skjønne at du er realisert. Det er det hele. Så enkelt er det.»

Han kunne se at reporteren ble skikkelig irritert, for reporteren likte ikke det veldig korte svaret. Reporteren ville gå inn på en masse metoder og knep og tips til leserne sine, og her stengte i grunnen Mesteren av for dette og sa; «Du er allerede Realisert. Bare forstå det. Bare tillat at Realiseringen skjer.»

Det neste spørsmålet hennes, som Mesteren visste ville komme var; «Så hvordan underviser en om Realisering? Mange av leserne våre vil gjerne undervise om Realisering. Hvordan underviser man i det? Hva er stegene? Hva er metodene? Hvor mange år tar det å gå gjennom det? Hva er disiplinene som leserne våre burde gjøre for å få Realisering?»

Vel, Mesteren ventet på dette spørsmålet, det var som å sette opp en felle for en mus, og Mesteren sa; «Min kjære, en kan ikke, og en bør ikke engang prøve på å undervise om Realisering, eller det du kaller for opplysthet. Du kan ikke undervise om det. Det er ingen metoder. Det er ingen steg. Du kan ikke undervise om Realisering.»

Og reporteren begynte å avbryte og sa; «Men Mester, men, men Mester …» og han avbrøt henne raskt og sa; «Nei, du kan ikke undervise om Realisering. Du kan bare vise at du er realisert. Du kan bare vise andre mennesker at du er realisert, at det er mulig. Og når de ser at du er realisert, vil de vite at en gang, ved et eller annet nivå, kan de også blir det. Og når de spørs om metodene og stegene, benekt det. Fortell dem at de må finne det ut på egenhånd. Hvis de spør om alle prosessene og hvilke produkter de burde kjøpe, og hvilke ting de bør gjøre og hvor de burde flytte, og hva de bør forandre navnet sitt til og hvem som burde være guruen deres, så benekt det, for det er bare en distraksjon, og det tar dem bort fra å komme til den Realiseringen som allerede er der. Du kan ikke undervise om Realisering. Det er fullstendig makyo for alle som gjør det. Men det en kan gjøre, er å vise en person at du er realisert, og derfor kan de også bli det. Det er allerede i dem.»

Og så gikk Mesteren sin vei, forlot reporteren som ble sittende igjen. Historien ble selvfølgelig aldri trykket i Crystal Unicorn Times, for det var ikke så mye til historie. Den bygde ikke på drama. Den la ikke mer makyo til makyo-suppen som allerede kokte. Historien ble aldri trykket, og faktisk så snakket Crystal Unicorn News dårlig om Mesteren, men det var helt greit for Mesteren.

Han brydde seg ikke om publisitet. Han ville ikke ha publisiteten, for han visste at de riktige folkene ville dukke opp til riktig tid. Han visste at de ville lete etter svarene. Han visste at de som dukket opp på skolen hans ville ha et system eller en metode, og han visste at det ville ta ham årevis med hver av studentene, slåss med dem kontinuerlig for å minne dem om; «Du er allerede Realisert. Tillat nå deg selv, i ditt menneskelige sinn, å forstå det. Da kan vi gå videre.

Mine kjære venner, som Mestere, aldri undervis om Realisering, aldri, aldri. Skriv historiene, fortelle historiene deres, del historiene deres med andre, men ikke undervis om en metode. Ikke undervis om et system. Ikke knytt kjøp av produkter til Realisering. La dem aldri se på dere som guruer. Det er mange grunner til det. Jeg tror dere forstår at dere ikke er guruen deres. Dere er her simpelthen som Standarder for å vise dem at det er mulig, og derfor, veilede dem tilbake til seg selv for å finne sine egne svar. Del historiene deres med dem, men ikke gi dem et system eller en metode eller din måte å gjøre det på, for deres måte er veldig annerledes. Vær eksempelet, men ikke gi dem et system eller svarene.

Jeg deler denne historien med dere nå fordi vi går inn i en helt ny tid, selv når det gjelder Shaumbra, der dere kommer til å være Realiserte Mestere, og det vil være fristende å undervise. Den beste undervisningen er å være den du er i øyeblikket, ære reisen dere, og la dem oppdage at alle svarene er i energien deres, og at all energien er deres. Så enkelt er det. Sett det opp på skolen din. Sett det opp på websiden din som motto, men ikke lær dem systemer eller programmer. Lær dem at det kan gjøres ved å bli værende her på planeten jorda som et levende eksempel på en sann Mester.

I Rådet

Med det, la oss få litt musikk, og la oss slutte oss til englefamiliene på denne historiske dagen.

(Musikken begynner)

Alle familiene er i rådslaging akkurat nå. Alle englevesenene har dratt hjem igjen, bortsett fra de som er i menneskelig form. Alle vesenene fra overalt har dratt tilbake til englefamiliene sine, selv om de var imot det.

Englefamiliene har vært samlet i uker nå, på grunn av kallet som gikk ut om å komme hjem igjen, på grunn av budskapet.

Budskapet begynte å spille i går, som en tone som gikk ut, en enslig tone som gikk ut, en enslig resonans som gikk ut til hele kosmos; «Det er tid for å av-gruppere. Det er tid for å løses opp. Arkens Orden er stengt. Arbeidet vårt som englefamilier er gjort.»

Og siden morgengry 4. april på denne planeten, i den første tidssonen som opplevde denne nye dagen, har tonen gått ut gjennom hele skapelsen. Og det vil den fortsette med til den aller siste tidssonen opplever slutten på denne dagen 4. april. Den vil fortsette.

Dette er en måte for å ære menneskene som er her, som representerer englefamiliene deres, ære reisen deres fra soloppgang i den første tidssonen på planeten til solnedgang.

La oss føle inn i alt dette. La oss slutte oss til dem når de sitter i råd og lytter til dette budskapet.

(Pause)

Høre godt etter kjære venner.

Lytt godt, ikke bare med ørene, ikke med sinnet, men med sjelen. Lytt.

(Pause)

Historiene deres – historiene om deres tid på denne planten – er vevd inn i historien til englefamiliene deres. Akkurat nå blir historiene deres spilt som, vel, på en måte som en spiller av en film, men det er det en kan kalle for et hologram som blir avspilt for englefamiliene deres. De ser alle livene deres, hva dere har gått gjennom.

De ser på showet deres.

Og de ærer tjenesten deres.

La oss bare sitte i stillhet og lytte akkurat nå.

(Pause)

I den høyeste ære som noen kan bli gitt for reisen deres på denne planeten, i denne tiden da englefamiliene nå skal løses opp, lytt.

Jeg skal være stille mens dere lytter.

(Veldig lang pause)

Englefamiliene deres har ventet på at dere skulle komme tilbake. Dere var lederen deres. Dere var blant lederne, og dere dro. De har ventet på at dere skulle komme tilbake helt siden da.

Nå er dere tilbake, og dette er siste gang dere noensinne er i råd, noensinne er sammen med englefamiliene deres. Det er siste gang.

Si adjø kjære venner. Si nå adjø til englefamilien, når du nå, som leder, går ut, si adjø. Å, de hadde ikke noe annet valg enn å løse seg opp. Det er det de gjør.

Pust dypt, og føl inn i det.

(Pause)

Om ikke så mange timer fra nå, på dagen 4. april 2020 på denne dagen, er den siste tidssonen stengt. Hawaii er ikke den siste, men sannsynligvis det siste befolkede området, men så, i det øyeblikket, når sola går ned i denne siste delen av jorda, å oppleve denne dagen, da vil englefamiliene løse seg opp for alltid.

Mange av dem vil dra til de Nye Jordene. Noen av dem vil simpelthen vandre rundt. Noen av dem vil prøve å inkarnere her på den klassiske Jorda, men de fleste vil dra til de Nye Jordene.

Fremover

La oss nå snakke, la oss snakke om dere og Crimson Circle.

Vi har hatt 20 år sammen. Først tiden deres sammen med Tobias, og nå sammen med meg, og det vil til og med bli forandringer i Crimson Circle, det går inn i en ny fase.

Det var en tid da Tobias kom inn for å samle dere, så for å minne dere om at dere ikke var sprø. Dere levde bare i en sprø verden og prøvde å tilpasse dere. Så få dere til å begynne å forløse sårene, gamle problemer, fastlåst energi.

Og så kom jeg inn for 10 år siden for å fortelle dere at vi skal gå til Realisering. Jeg skal ta dere til Realisering, og hvis du ikke er klar for det, forlat. Ut. De som blir værende, selv om det bare er fem, vi går til Realisering.

Formålet med arbeidet vårt sammen disse årene har bare handlet om det. Jeg vet at jeg til tider har frustrert dere, irritert dere, men jeg har også tillit til at jeg har underholdt dere og distrahert dere på en god måte.

Så nå kommer vi til denne nye fasen i Crimson Circle. Igjen, det er ingen familie. Dere er ikke bundet av noe. Det er ingen løfter å avlegge.

Men det er en ting jeg ber dere om hvis dere blir værende, at dere støtter det – energetisk, finansielt. Det er ikke fordi de trenger pengene. Det er ikke poenget. Da har dere ikke forstått det. Det handler om å støtte det. Det handler om å gjøre det til ditt så vel som alle andres.

Men vi går til en helt ny fase, så jeg antar at jeg ikke en gang trenger å nevne det, for det handler om å jobbe sammen med Mestere. Vi skal ikke lenger jobbe med de sårede og kjedelige. Det kan enda være et lite antall. Vi skal jobbe med de som virkelig tillater mesterskapet sitt. Jeg sier at jeg vil ha det gjort, jeg vil ha deres del gjort innen slutten av august, slik at når vi samles i Bled i august, er det virkelig en samling av Mestere. Jeg sier ikke at det må gjøres innen den tid, Cauldre skjenner på meg; Jeg sa at jeg ønsker at det er gjort innen da.

Arbeidet til Crimson Circle vil også handle om å være biblioteket, et sted for historiene deres, Shoudene våre, samlingene våre, workshopene våre, slik at andre kan føle inn i historiene deres. Det er ingen spesifikk måte for å gjøre det. Det er ingen metode. Det er bare historier som er tilgjengelige, og de vil lande på den riktige historien, den riktige Shouden, den riktige workshopen, hva det nå er, til riktig tid. Så dere vil også tjene det formålet for de andre som kommer, men nå skal vi skifte mye av arbeidet vårt bort fra å forløse, til sann realisering. Fra forløsning til Realisering.

Det vil bli noen forandringer innenfor Crimson Circle organisasjonen, retningen, hvordan de tjener dere. Et av hoved-designene vil være å tjene Mestrene. Ikke vil-bli Mestere, ikke makyo-Mestere, men virkelige Mestere. Men alt det kommer. Vi trenger ikke å bekymre oss for det i dag. Det kommer.

Siste farvel

La oss puste dypt, og si deres siste farvel til englefamiliene deres.

Jeg skal være stille i et minutt eller to når dere sier deres siste farvel til englefamiliene.

(Lang pause)

La oss puste dypt og godt sammen på denne historiske dagen, 4. april 2020, en dag for å si adjø til englefamiliene, og de løses opp.

(Musikken slutter)

Å, dere vil alltid ha vennene deres blant dem, det er ikke slik at dere aldri mer vil treffe dem, men bare ikke bundet sammen, bundet sammen som englefamilie, for hvert eneste vesen er virkelig suverent.

La oss puste dypt sammen på denne historiske dagen her på planeten Jorda.

Og nå mer enn noensinne, husk at alt virkelig er vel i hele skapelsen.

Med det, Jeg Er Adamus av St. Germain. Takk.


VIKTIG MEDDELELSE: Denne informasjonen er sannsynligvis ikke noe for deg med mindre du tar fullt og helt ansvar for ditt eget liv og dine egne skapelser.

***

----------------------------------------------------------------------------------------------
Denne oversettelsen er utført av: Gunn Remø.
Korrektur: Evy Finjord Heggelund
----------------------------------------------------------------------------------------------

Tobias fra Crimson-rådet blir presentert av Geoffrey Hoppe, også kjent som "Cauldre", Golden, Colorado, USA. Historien om Tobias, som stammer fra "Tobits bok" i Bibelen (finnes i eldre utgaver av bibelen), er gjengitt på Crimson Circle's engelskspråklige internettside: www.crimsoncircle.com. Tobias-materialet har vært tilgjengelig uten kostnader for lysarbeidere og Shaumbra verden rundt siden august 1999 på det tidspunktet da Tobias sa at menneskeheten beveget seg forbi potensialet av destruksjon og inn i Den Nye Energien.

Crimson Circle er et verdensomspennende nettverk av menneskelige engler som er blant de første til å gå over i Den Nye Energien. Når de opplever gledene og utfordringene som tilstanden av oppstigning medfører, hjelper de andre mennesker på deres reise gjennom hvor Tobias tar et steg til siden og energien til menneskene blir kanalisert direkte av Geoffrey Hoppe.

Samlingene i Crimson Circle er åpen for alle, men forhåndspåmelding foretrekkes. Det kreves ikke noe medlemskap og det er ingen avgifter som må̊ betales. Crimson Circle mottar sine midler gjennom fri kjærlighet og gaver fra Shaumbra verden rundt. Hensikten med Crimson Circle, er å tjene som menneskelige veiledere og lærere for de som går stien til indre åndelig oppvåkning. Dette er ikke et evangelistisk oppdrag. Det indre lyset vil snarere hjelpe folk til å finne din kjærlige aksept, forståelse og omsorg. I det øyeblikket, da det unike og verdifulle mennesket som er i ferd med å ta fatt på reisen over "Broen av Sverd" kommer til deg, vil du vite hva du skal gjøre.

Hvis du leser dette og føler en anelse av sannhet og forbindelse, er du uten tvil Shaumbra. Du er en lærer og en menneskelig guide. Tillat frøet av guddommelighet å blomstre inne i deg i dette øyeblikket og for all fremtid. Du er aldri alene, for det er familie rundt om i hele verden og engler i rikene omkring deg.

Denne teksten kan fritt distribueres på en ikke-kommersiellbasis og skal være gratis. Vennligst ta med informasjonen i sin helhet, også disse fotnotene. All annen bruk må godkjennes skriftlig av Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.

© Copyright 2007 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. Med enerett (Alle rettigheter forbeholdes). Besøk gjerne vår norske internettside www.crimsoncircle.com/no for ytterligere informasjon.