CRIMSON CIRCLE MATERIALET
Serien om Frihet

SHOUD 8: “Bringere av den Nye Energien”
av ADAMUS, kanalisert av Geoffrey Hoppe 

Presentert i Crimson Circle


4 mai 2013


www.crimsoncircle.com 


Jeg Er den Jeg Er, Adamus i fantastisk tjeneste. (applaus) Takk.

Velkommen kjære Shaumbra. Forrige måned tok vi det litt med ro, vi hadde litt underholdning – for de fleste (litt latter fordi Adamus refererer til Shouden i april 2013) Vi hadde en liten hvilepause fra de vanlige samlingene våre. I dag? Litt annerledes. Intet Oppvåknings Show. Hm.mm. Nei, vi skal gå rett inn i noen av disse nye vriene og vendingene.

Så la oss trekke pusten dypt når vi nå går inn i denne Shouden.

Åh ja. Etter denne dagen kommer dere til å tigge om flere Oppvåknings Show. (Adamus humrer) Interessant kostyme kjære Linda av Eesa. (Linda er kledd som supermann) Kan de se deg der hjemme? Jeg mener, helt der hjemme.

LINDA: Det håper jeg.

ADAMUS: Kom igjen, reis deg slik at hele englefamilien kan se hva som skjer når en kommer til Jorda (latter) og det går noen liv. (Adamus humrer) Og hvem er du i dag?

LINDA: Super Shaumbra!

ADAMUS: Super Shaumbra! Utsmykket med gull. Ja, (litt applaus) Fint.


Dagens spørsmål

“Å være eller ikke være?” Det var det som var spørsmålet. «Å være eller ikke være? Om det enn er mer fornemt for sinnet» ja (ler) – «Om det enn er mer fornemt for sinnet å lide…» Er det noen som kan resten? Litt Shakesp-…(noen få sier «slyngene og pilene…») Ah, «slyngene og pilene av fantastisk hell.» Og? Kan dere resten? Hva var det? (Adamus humrer)

La oss trekke pusten dypt. «Å være eller ikke være», det var det som var spørsmålet. Spørsmålet ble stilt av Hamlet. «Skal jeg leve eller dø? Hva er poenget? Jeg sitter fast i lidelsen i sinnet mitt, i denne utrolige skjebnen» - eller u-skjebnen – «som jeg opplever.»

“Vil jeg være her eller vil jeg dra? Hva skal jeg gjøre? Kan jeg komme meg ut av denne elendigheten?» spurte Hamlet, skrevet av William Adamus Shakespear. (latter) Dere ler. Dere ler.

Så kjære Shaumbra, nå er spørsmålet “Å være bevisst eller ikke være bevisst?” Det er spørsmålet. Det er det sanne spørsmålet. «Å være bevisst eller ikke være bevisst?» Og jeg spør hver og en av dere når vi nå åpner, hva er svaret? Å være bevisst eller ikke være bevisst? Å være bevisst eller ei, for i virkeligheten befinner dere dere i midtsonen. Dere befinner dere i midtsonen, med et øye åpent og et øye lukket, dere går rundt i en verden der menneskene har begge øynene lukket, i midtsonene der dere ikke vet hva som er det neste, i den skrekkelige, usle midtsonen av oppvåkning der dere ønsker og håper, men som likevel til tider er veldig blekt, veldig grått og veldig drømmeløst.

I denne midtsonen får dere lyst til å ta mange steg tilbake til den gamle virkeligheten dere alle gikk rundt med lukkede øyne, og nå går dere rundt i midtsonene, blant medmenneskene deres, med et øye åpent. Hvordan forklarer dere dem hva bevissthet er?

Den blinde mannen, de blinde menneskene, den blinde gruppen av mennesker, og dere har bare et øye åpent. Hvordan forklarer dere dem når de ber og bønnfaller dere om å komme tilbake til denne gamle virkeligheten, til dette gamle stedet uten bevissthet? Dere, med ett øye åpent og et som fremdeles er lukket – hvordan forklarer dere bevissthet til de som har begge øyne lukket? Hvordan kan en forklare syn til de som er blinde? Hvordan kan en forklare hvordan det er å ha en dyp, indre lengsel i sjelen og hjertet, å ville bevege seg raskt ut av de gamle menneskelige måtene og mønstrene, men likevel ikke vite hvor en skal? Hvordan forklare det til de som ikke kan se i det hele tatt? Hvordan forklarer en den gamle verden at en drar uten å vite hvilken verden en går inn i?

Dere befinner dere akkurat i midtsonen av oppvåkning.

Dere aner ikke om det jeg sier til dere er sant, eller om det bare er enda et sprøtt sinn. (litt latter) Dere aner ikke om det finnes noe slikt som en Oppsteget Mester. Dere befinner dere i midtsonen, men dere vet – dere vet i hjertene deres – at dere ikke kan gå tilbake til de blinde, til verdenen med ubevisste. Og selv om dere til tider har prøvd det – åh, dere prøver veldig desperat å vende tilbake til det stedet dere kom fra – men dere kan ikke dra tilbake med et åpent øye. Det virker som om dere ikke kan lukke begge.

Så, her er dere, driver avsted på et endeløst hav. Driver rundt på dette opprørte havet, vet ikke om dere er bevisste eller ubevisste, vet ikke hva som er det neste. Og hva har dere å trekke dere tilbake til? Ingen ord som andre sier, ikke bare simpelthen det håpet dere har i hjertet. Dere må stole på dere og bare dere. Dere må stole på det som går langt utover sinnet, for sinnet er det merkeligste av alle aspektene. (noen reagerer, Adamus humrer) Slipp det ut min kjære. Slipp det ut! Sinnet er det merkeligste av alle aspektene. Dere kan ikke lenger stole på sinnet. Det har bedratt dere. Det har skapt illusjoner som det har fått dere til å tro er virkelige, når dere i hjertet vet at de ikke er det.


Du

Dere har bare dere selv å stole på, men er likevel usikker på hvem dere er, prøver fremdeles å finne dere på dette endeløse, opprørte havet, prøver fremdeles å identifisere deg – noe som simpelthen ikke er mulig – så dere dykker dypere. Dere dykker dypere inn i dere, og dere kommer til det punktet da dere forstår at dere ikke på noen måte, er den dere trodde dere var. Den du har kjent som deg var simpelthen noe sinnet skapte, et sinn som var skapt her på Jorda, som var utviklet her på Jorda, foredlet og programmert her på Jorda. Sinnet – det merkeligste av alle aspekter – på ingen måte deg.

Så hvor finner du deg?

Det er så visst utover sinnet, til og med utover hjertet. Du finner deg i de mørkeste timene du har hatt, i disse fryktelige, forferdelige, marerittaktige timene dere har hatt, og hver og en av dere har hatt dem. Disse mørke timene da dere vet at dere ikke kan gå tilbake til verdenen med de blinde og ubevisste. Disse mørke timene da dere lurer på «hvem er jeg?» Disse mørke time da dere lurer på «Å være eller ikke være? Skal jeg gjøre slutt på dette? Hvordan kan jeg komme meg ut av denne fella? Hvordan kan jeg komme meg ut av denne mentale smerten og denne fysiske pinen og denne mangelen på viten?” Disse mørke timene da dere kommer til den dypeste, enkleste og sanneste av sannheter. Det eneste som betyr noe er «Jeg eksisterer. Jeg eksisterer.»

Og fra dette enkleste, sanneste stedet, et sted som utfordrer sinnet og til og med hjertet, et sted som utfordrer alle de tidligere opplevelsene deres, all tro dere tidligere har hatt, alt det dere trodde var godt eller dårlig, virkelig eller uvirkelig; dette sted av «Jeg eksisterer», denne enkleste av alle sannheter, er der du finner deg.

Ikke omgitt av noen andre, eller noe annet. Ikke forvirret av de blindes verden. Ikke forvirret av verdenen i sinnet eller de desperate forsøkene på å redde deres egen identitet. På dette enkleste stedet – «Jeg eksisterer» - er der dere begynner å høre slaget, rytmen til sjelen. «Jeg eksisterer, derfor Er Jeg.» Det er alt som spiller noen rolle. Alt som betyr noe.

Å være bevisst eller ikke være bevisst? Det er et slikt snirklete spørsmål, det er en slik snirklete midtsone dere befinner dere i. Men, mine kjære venner, selv om det bare er i små øyeblikk, har dere følt at det finnes noe dypt inne i dere. Noe som ikke er avhengig av andre mennesker. Noe som ikke bryr seg om fortiden deres, helsa, intelligensen, hvordan dere ser, eller om penger. Dere har noen ganger vært bevisste på Selvets eksistens. Noen ganger bare i et flyktig øyeblikk, og så har det gått tilbake til mørket, ned i avgrunnen. Men dere husker at det var der.

Det har alltid vært der. Det går aldri inn i mørket eller ned i en avgrunn. Det går aldri tapt. Det er bare du – du, fremdeles i de blindes verden, fremdeles i en form for hypnotisk liv, lurer fremdeles på hvordan dere skal forbedre dere selv, hvordan dere skal perfeksjonere dere – det er dere som faktisk går tilbake til mørket, for eksistensen, Jeg Er, er alltid der, venter alltid, vet alltid. Den bryr seg ikke om dere går inn i deres egen personlige krise, inn i kaos, inn i sammenbrudd. Den bryr seg ikke, for den vet at du alltid er der, Jeg Er. Den bryr seg ikke om dere er konger eller dronninger, om dere er verdens rikeste vesen, den bryr seg ikke om dere bukker under for deres egne demoner og drager, eller for de andre i de blindes verden rundt dere, for den er alltid der.

Den bryr seg ikke om gode dager eller dårlige dager. Den bryr seg ikke om dere drikker for mye, røyker for mye, sover for mye eller spiser for mye. Den bryr seg ikke. Den bryr seg ikke om dere har emosjonelle problemer med andre, om andre bruker og misbruker dere. Den bryr seg ikke. Den bryr seg overhodet ikke om spiritualiteten deres, religionene deres, troen deres, om affirmasjoner og bekreftelser eller illusjoner, for den er utover illusjon. Den er – den er – eksistensen deres.
Den er der. Dere har berørt den, kanskje den gang dere var unge. Det var kanskje det som fikk dere til å legge ut på søken etter å finne ut hvordan dere skulle bringe den inn i denne virkeligheten, hvordan dere skulle bringe den inn i livene deres. Og selv om sinnet har prøvd å ta denne – den enkleste og mest gledesfulle av all bevissthet – prøvd å ta den og male den inn i de blinde og ubevisstes verden, ta den og male den til en ekstra identitet dere burde være, vil den aldri, aldri bli fanget av sinnet og av den menneskelige identiteten. Den kan aldri forderves, ødelegges. Den kan aldri settes foran eller bak noe som helst, inkludert Ånden. Den er alltid der, eksistensen – «Jeg eksisterer.»

Glem aldri dette, aldri, aldri, aldri. Glem aldri dette. Trekk pusten dypt i de mørkeste øyeblikk og i de mest gledesfylte øyeblikk – «Jeg eksisterer.»

Det er sannheten av sannheter. Det er ingen andre som kan bringe dette inn i bevisstheten deres. Det er bare du som kan gjøre det. Det er ingen kraft i det, overhodet ingen kraft. Det er overhodet ingen energi i den. Den er ikke omgitt av noe som helst. Den er i seg selv. Den er ikke forherliget av gud. Den er ikke bortskjemt av englene. Den eksister ikke i noen tid eller noe rom. Det er eksistensen, «Jeg Er den Jeg Er.»

Trekk pusten dypt mine kjære venner.

Nei, ingen spørreleker i dag. Ingen spørreleker i dag.

Midtsonen

Så dere befinner dere på dette ganske merkelige stedet, Midtsonen i oppvåkning. Som jeg tidligere har sagt, men som dere kanskje ikke har fått med dere, så er dette den aller mest strålende tiden. Det er den aller mest strålende tiden, en tid med feiring – feiring av å forstå eksistensen i en blind verden. Er jeg for hard når jeg kaller dette de blindes verden? Absolutt ikke, for det er en grunn til at de er blinde. Det er en grunn til at dere var blinde. Jeg vil ikke bli for filosofisk, intellektuell i forhold til dette akkurat nå, men det var en grunn.

Og nå kommer dere ut av dette. Dere valgte å krype ut av den virkeligheten. Og den prøver fremdeles å dra dere i beina, dra dere tilbake, den bruker fremdeles alle sine forførende krefter som fungerer i forhold til sinnene deres, som fungerer i forholdt til emosjonene og hjertet, spesielt hvis andre mennesker er involverte i livene deres. Den prøver fremdeles å få dere til å komme tilbake til de blindes verden, men det er ikke mulig.

Å, dere har prøvd, og når dere har gjort det, har dere oppdaget at dere ikke kan late som om dere sover når dere er delvis våkne. Så hva er det neste dere skal gjøre? Dere åpner det andre øyet. Dere åpner det andre øyet. Og da kommer spørsmålet; hvorfor er ikke det andre øyet åpent? (noen sier «ja») Hmm, ja. Ja. (Adamus humrer) Godt spørsmål. Jeg skal gi dere litt av svaret.

Oppvåkning, det å bli bevisst, kan være overveldende. Dere åpner et øye, og dere ser hva som egentlig er der ute, og dere ser hvem dere egentlig er, og bare tanken på å måtte åpne det andre øyet – intensiteten, den sanne intensiteten i den bevisstheten – kan være overveldende. Så dere stopper litt opp, og dere går rundt med ett øye åpent, et øye lukket, og dere fortsetter å gå rundt i de blindes verden. Men av og til kommer dere sammen med andre enøyde vesener. (latter) Og dere venter på at noen andre skal åpne det andre øyet først, slik at dere kan si; “Hvordan var det å ha begge øynene åpne? Hvor overveldende var det? Hvor vakkert? Hva oppnådde du, hva mistet du? Døde du? Fikk du lyst til å dø da du åpnet det andre øyet?” Dere venter på at noen andre skal gjøre det, åpne det andre øyet.

Men akkurat som dere med et øye åpent prøver å gå tilbake til de blindes verden og forklare dem hvordan det er, vil det være veldig vanskelig, veldig, veldig vanskelig for en som har begge øyene åpne å forklare den virkeligheten til en som har et øye lukket forstår dere. Det eneste dere da kan gjøre, som et vesen med to åpne øyne, det eneste dere kan gjøre er å se en annen inn i øynene, la dem se begge.

Det er ikke behov for å si noe. Det er ikke behov for å gjøre noe. Det er bare å la dem se inn i øynene – begge øynene – på et opplyst vesen. Så enkelt er det. Så enkelt. Alt det er behov for å si er i dette øyeblikket forstår dere. Det er så enkelt. Så enkelt.

Mine kjære venner, denne midtsonen i oppvåkning, åh, jeg forbannet den, jeg prøvde å løpe fra den. Jeg prøvde å late som om den ikke var der. Men likevel, når jeg ser på det nå, var det en slik betydningsfull, vakker tid. Vær så snill og nyt den. Vær så snill og nyt den, for en eller annen gang vil dere se tilbake med to øyne, og forstå viktigheten av det dere gjør. Javisst, viktigheten.

Oppvåkning er egentlig ikke noe jeg anbefaler til vennene mine, (latter). Som jeg sa i siste samtale, er oppvåkning grusom. Den er grusom på veldig mange måter. Nei, jeg anbefaler det ikke til vennene mine, for da ville de selvfølgelig skylde på meg når de gikk inn i dypet av det. Nei. Så jeg sier; vær så snill kjære venner, hold begge øyne lukket så lenge dere på noen måte kan.

Men, dere vet, til tross for rådet mitt til de som har begge øyne lukket, til tross for rådet mitt, vil et øye før eller senere åpne seg uansett. Et øye vil begynne å kikke, for det er noe i øynene til blinde som kan føle at andre også begynner å åpne øynene sine. Og dere vet hvordan mennesker er – de vil bare ta en titt. Men det er ingen titt i oppvåkning. Nei, nei, nei. Det er intet titte-show i oppvåkning (noen ler) – Mennene ler selvfølgelig – for når øyet begynner å åpne seg, når bevisstheten begynner å komme inn, kan dere ikke stoppe det. Når dere har litt bevissthet, krever det full bevissthet. Full bevissthet.

Det har vært en glede for meg å jobbe med dere disse siste årene da øynene deres har begynt å åpne seg, da et øye har åpnet seg helt opp, stort, da dere har kommet til dette punktet da dere har stoppet opp og sagt; «Jeg vet ikke om det er så lurt å åpne det andre øyet.» Og som jeg ville sagt til vennene mine, sagt til Shaumbra; så ikke gjør det. Så ikke gjør det. Men til tross for hva jeg sier, vil det andre øyet åpne seg. Det vil åpne seg til tross for dere.

Det kommer til å åpne seg fordi bevisstheten vil ha mer av seg selv. Bevissthet fortsetter å be om mer bevissthet, om oppløsning av falske virkeligheter, om bevisstheten om seg selv, og til slutt følelsen, opplevelsen av kjærlighet til seg selv, så det andre øyet vil åpne seg. Og dere kan kjempe imot, dere kan prøve å tvinge det til å lukke seg, dere kan gå så langt som til å sy det igjen, men det vil åpne seg. Det er også de gode nyhetene. Det er også der vi er – et eller annet sted midt imellom. Et eller annet sted mellom det å være blind og det å se. Her er vi.


Bringere av den Nye Energien

Så det fører meg til poenget i dagens samtale. Poenget mitt i dag… la oss gi denne Shouden en tittel slik at vi ikke får all denne forvirringen og denne hektiske aktiviteten etterpå, alle disse emailene på søndag morgen; «hva skal vi kalle den? Her er navnet. Klar?
”Bringere av den Nye Energien”. Ja. Jada, jada. Det var ikke akkurat Shakespear, men det var bra, (litt applaus, og Adamus humrer). ”Bringere av den Nye Energien”.

Mine kjære venner, dere har gått fra å være blinde. Dere har gått fra de veldig dype, menneskelige opplevelsene her på Jorda. Og så, da dere begynte å våkne opp tidlig i oppvåkningen, var dere energiholdere på denne Jorda. Interessant jobb. Som jeg nylig sa til en gruppe, det er på en måte som å være leder på mellomnivå. Vel, det er som å være i midtsonen, (Adamus humrer). Jeg tror det er en forbannelse, å være en… er det noen her som er stolt over å gi fra seg et kort der det står «Jeg er leder på mellomnivå. Jeg jobber i et lite avlukke” (Adamus humrer) Jeg syns det var morsomt. (litt latter) Ikke jobb i små avlukker. Mm, mm-mm-mm.

Så dere var energiholdere ganske lenge, holdt den for planeten, i mange dusinvis, nei hundrevis av inkarnasjoner, energiholdere. Chantet. O-met, ba, knelte, hørte bekjennelser, lage ildsermonier og alt annet som var mulig. Det var en verdi i det. Det hjalp til med å holde en energetisk balanse på denne planeten – sammen med Gaia og vannet. Vann er veldig viktig for denne planeten, og det finnes fremdeles mennesker som sitter i huler og o-mer og chanter hver eneste dag. De har ikke så mye til liv, men er skikkelig flinke energiholdere.

Men saken er at uansett hva andre sier til dere, så er det ikke lenger behov for enegiholdere på denne planeten. Det er derfor de innfødte… jeg elsker de innfødte, men det er tid for å bevege seg videre kjære innfødte. Det er virkelig det. Dere har gjort dette i liv etter liv. Det er tid for at de som er i kirkene – prestene og munkene – det er tid for at de beveger seg videre. Det er derfor kirkene langsomt forsvinner. Vi trenger ikke altrene. Vi trenger ikke templene slik de var lenger.

Så dere var energiholdere, og nå – nå – kommer det som er spennende. Det er dere som er Bringerne av Ny Energi.

Vel, det er overflod av energi overalt, alle steder, men det er ingen som bringer inn noen mengder å snakke om. Som vi har snakket om, får alle bare akkurat nok. Men det er ingen… det er veldig få individer, og ingen grupper av individer som virkelig bringer inn energien. Alle bruker en form for gammelt og veldig begrenset reservoar på grunn av trossystemer, på grunn av indoktrinering og alt annet. Det finnes ikke en eneste gruppe som faktisk og aktivt bringer inn energien. Ikke i det hele tatt. Ikke i det hele tatt. Så dere blir den første gruppen som gjør dette.

Forestill dere en liten stund – forestill dere… og ja, det er fint å føle seg litt stolt eller faktisk litt oppblåst over dette. Menneskeheten har i grunnen brukt den samme mengden energi. Og til tross for de som snakker om kosmiske energier og kosmiske hendelser og kometer som leverer energi til denne planeten, noe som kan være riktig, er det ingen som bruker den. De ser at en komet flyr forbi, og sier «Er det ikke vakkert?» Venter på at den neste kommer om ca. 20 år – «Er det ikke vakkert?» Det er til og med de som har forståelse og innsikter til å vite at dette er leveringsmekanismer for energi, men det er ingen som bruker den. Ingen som bruker den. Det er som om melkemannen kommer hver morgen og setter 6 flasker melk ved døra, men det er aldri noen som åpner døra og tar melka. Den bare står der.

Vel, i motsetning til melk blir ikke energi ødelagt, den blir ikke sur, den blir ikke dårlig. Den er der i store mengder, forbausende store mengder, tilgjengelig – tilgjengelig for alle og enhver – men det er ingen som tar fram kniv og gaffel for å ta den inn, ta den inn i kroppen, ta den inn i virkeligheten, bringe den inn. Den svever rundt omkring. Alle venter. Alle befinner seg i et ventemønster. Hvorfor? Jeg vet ikke. Fordi de ikke vet hvordan de skal gjøre det? Fordi de venter på noen andre? Fordi det er vanskelig å få til med et øye lukket? Jeg vet ikke, men den er der. Så i dag skal dere få anledningen – om en liten stund – til å bli en Bringer av Ny energi, bruke Ny energi, bruke den til å skape det dere velger.

Det høres enkelt ut. Det høre ut som litt av et eventyr. Kombinert med de 21 krystallinske hulene, har vi et fantastisk eventyr. (noen ler) Men alt er veldig sant.

Grunnleggende om energi

Vel, for å forstå noe av dynamikken, la oss snakke om energi. La oss gå tilbake til det grunnleggende – og jeg trenger tavla – og jeg fortsetter å gå tilbake til det grunnleggende til dere endelig får denne «Aha! Jeg forstår det. Adamus, hvorfor fortalte du oss ikke om dette for tre år siden?» (noen sier; “Det gjorde du”, litt latter) Gå tilbake og les shoudene. Gå tilbake og les shoudene.

Så, litt av det grunnleggende ved energi. For det første, dere er bevissthet. Forstå det. Dere er bevissthet. Det er Jeg Er. Jeg eksisterer. Det er bevissthet. Det er den første klarheten. Dere er bevissthet. Vi setter bare en prikk der. (han tegner en prikk) Bevissthet, “Jeg eksisterer”.

En kan si at bevissthet fortsetter å utfolde seg. Den fortsetter å bli. Den er ikke statisk. Den blir ikke bare værende på sitt nåværende nivå av bevissthet. Det er ikke riktig å si at den vokser, eller ekspanderer, den fortsetter å bli mer bevisst. Så vi setter en sirkel rundt det – rundt prikken, symbolet for bevissthet, Jeg Er. Veldig enkelt.

En kan også si at det begynte med gnisten fra Ånden. Før eller senere kommer dere til å forstå at det ikke var helt riktig, men vi bruker det. Vi later som om det var slik nå, og forhåpentligvis blir noen av dere forvirret.

Så dette er Jeg Er. Som jeg sa tidligere, eksisterer det ingen steder. Det har intet eget sted i det ytre rom. Det har ikke noe behov for det. Det eksister ikke innenfor tiden. Det har ikke behov for det. Det er fullt og helt i seg selv.

Det er ikke energi. Dette er kanskje en av de største illusjonene, fallgruvene, eller misforståelsene menneskene, og til og med religionene tror på, ikke en gang new age forstår at bevissthet ikke inneholder energi. For, for det første, hvis dere trodde at den gjorde det, og særlig i forhold til det de fleste mennesker tror om energi, blir dere plutselig offer for energi, og bevissthet blir forgjengelig i det scenariet. Men det er ikke sant. Bevissthet inneholder ikke energi, den eksisterer ikke i noe bestemt rom eller tid. Den er deres, fullt og helt deres. Et veldig enkelt konsept, men veldig ofte når jeg snakker til grupper om dette, går de fem minutter senere ut døra og glemmer det, glemmer renheten i Jeg Er. Så bevissthet – ingen energi.

Energi eksisterer utenfor bevissthet, og den eksisterer i alle slags dimensjoner. (han tegner en prikk med energi rundt) Alle dimensjoner som bevissthet noensinne har besøkt eller forestilt seg. Energi eksisterer alle steder bevissthet noensinne har følt inn i eller fantasert inn i, plutselig er det energi der.

Energy ble skapt, ble – la oss si – pustet inn. Energi ble pustet inn av lidenskapen i bevissthet. Lidenskapen i bevissthet er følelse – og jeg bruker veldig menneskelige ord her – men lidenskapen i bevissthet har den sensoriske opplevelsen av å føle sin eksistens. Det er lidenskapen i bevissthet – å føle dette sensoriske, denne opplevelse – “Hei, jeg eksisterer!” Det er lidenskapen akkurat der.

Denne lidenskapen av eksistensen – å kjenne eksistensen og føle den – skapt energi, energi utenfor seg selv, men en kan faktisk si at… noen ville sagt at det er lidenskapen for å komme Hjem – det har jeg faktisk selv sagt tidligere – det er delvis sant, men hvor er Hjemme? Menneskene liker å tenke på Hjemme som himmelen, gud, enhet, Alt Som Var, alt dette andre tullpratet. Det er det ikke. Det sanne Hjemmet – sanne Hjemmet, og jeg bruker dette som en anledning til å promotere den siste boken fra Tobias, Reisen Hjem (refererer til Englenes Reise) – den sanne reisen Hjem er ikke tilbake til et englepalass. Den sanne reisen Hjem – akkurat her. (klapper seg på hjertet) Det er det hele. Dere drar ikke tilbake til enheten, dere er enheten. Dere drar tilbake til bevissthet. Ah! Fint. Forstår dere noe? Lærer dere noe?

LINDA: Hver eneste dag.

ADAMUS: Ja, fint. Du sover vel ikke bak disse solbrillene? (latter)

LINDA: Det er min lille hemmelighet.

ADAMUS: Er det den nye mannen din som er ved siden av deg? (refererer til en superman figure)

LINDA: (hun nøler litt) Er han bra nok?

ADAMUS: (avbryter henne) Eh, hun er målløs! (litt latter)

Så dette er det grunnleggende. Mange av dere har hørt det, men det er viktig å fortsette å repetere dette.

Vel, på det første nivået, det en kan kalle det grunnleggende nivået, eller det enkle nivået, rett rundt bevisstheten deres er – det ser ut som en sol nå – er det et… det er, igjen, menneskelige ord, men det er et lag av energi som er det som er nærmest dere. Det er bare deres. Det er alltid der, men dere er nesten aldri I bevisst kontakt med det, for dere er i bevisst kontakt med alt annet – veggene, bilene, andre mennesker i livene deres, verk og smerter, og aller mest det merkelige sinnet.

Så det er veldig sjelden dere går inn I det, og noen spurte nettopp online, noen stilte spørsmålet; “Kan jeg få tilgang til det via medikamenter som gir hallusinasjoner?” Javisst. Sett i gang. Prøv. Ha det moro. Hvorfor får jeg disse spørsmålene? Javisst, javisst. Nei! Dere får ikke tilgang gjennom medikamenter, og de gjør det ikke lettere. Dette laget av energi, kjernenivået av energi som omgir – ikke omgir Cauldre, men som er i harmoni med bevisstheten deres - dette laget er så i sannhet og så rent at, nei, dere kommer ikke gjennom det med manipulative metoder eller falske metoder.

En eller annen sjelden gang kan noen få av dere ha følt inn i dette nivået. Når dere gjør det, vil dere føle – dere vil ha den sensoriske opplevelsen – av utrolig kjærlighet og at alt er i den skjønneste orden, for dette nivået rett rundt bevisstheten dere følger dere rundt. Det er alle steder der bevisstheten er. Dette nivået og laget er i perfekt harmoni, resonerer med Jeg Er hele tiden. Det er deres. Det er den personlige skattekista deres - hvis en kan si det slik – av energi.

Det er ikke så mye av den, for det er ikke behov for så mye. Den er effektiv. Den er ren. Den er så absolutt I tjeneste for dere. Den er alltid, alltid der.

Den vil ikke tolerere manipulering. Den kan ikke og vil ikke brukes til det dere kaller kraft. Disse lekene bruker andre nivåer av energi. Heldigvis er dette nivået av deres personlige energi – som bare er deres, direkte relatert til bevisstheten deres, og bare til den. Den kan aldri tas, brukes eller lånes ut til andre. Heldigvis, så er den utover leker og manipulering, og hvis dere prøver å dra dit i en eller annen opphøyet tilstand, får dere ikke tilgang til den. Den er veldig ren. Det er ikke det at den har en høy vegg rundt seg, den er simpelthen så ren at dere ikke hadde funnet den hvis dere dro dit med manipulasjon, søken etter makt eller noe annet. Så den er der alltid. Den er alltid der.

Energiegenskaper

Energi er… og kan du skrive nå kjære Linda?

LINDA: Javisst.

ADAMUS: Jeg skal sette denne tilbake for deg. (han flytter tavla)

LINDA: Ja, sir.

ADAMUS: Energi er – hvis du kan skrive på… dette er det grunnleggende ved energi, og det er veldig viktig å forstå for Bringere av energi. Faktisk så må dere være i stand til å artikulere akkurat slik jeg gjør. I enkle, klare uttrykk, høyst underholdende og… (Adamus ler) Og ingen av studentene deres kommer til å sovne. Det er faktisk litt søvndyssende når vi snakker om energi og bevissthet. Når vi snakker om disse rene nivåene, blir det veldig søvndyssende. Noen av dere som er online er allerede i ferd med å sovne. Våkn opp. Våkn opp. Det blir litt søvndyssene, for det går utover dette merkelige som dere kaller sinnet. Mm. Interessant, interessant aspekt.


1. Energi er i overflod

Energi er, nummer en, i overflod. Energi er i overflod – akkurat som vannet mitt ikke er. Min kjære Sandra, Cauldre vil ha en Pepsi, jeg vil gjerne ha en kaffe. En av hver takk. (latter)

Energi er… hva? (latter fordi Adamus gisper fordi Linda har gått ned av scenen for å hente kaffe)

LINDA Hva?

ADAMUS: Energi er i overflod. Det er en vanlig misoppfatning – det er faktisk en stor løgn – at energi er begrenset. Kontanter, penger, slike ting. Vær så snill å tre tilbake, tre tilbake fra all støyen i de blindes verden, å se litt på hva som egentlig skjer. Aksjemarkedet går opp og ned. Vet dere, aksjemarkedet kommer til å krasje om tre måneder eller så.

LINDA: Å, herregud! Åh! 

ADAMUS: Åh, tre tilbake! Det spiller ingen rolle! Det spiller ingen rolle, og det kommer ikke nødvendigvis til å skje. Det er 50% sjanse. (Sandra kommer med Pepsi’en)

LINDA: Takk Sandra.

ADAMUS. Takk. Femti-femti sjanse for at det krasjer.

LINDA: Takk, Sandra. 

ADAMUS: Det er 50-50 sjanse hver dag. Tre tilbake. Kom dere bort fra alt dette. Hvis dere noen gang føler at ting er begrenset, så stopp opp, trekk pusten dypt, rygg tilbake, og føl inn i dette enkle, «Jeg Er. Jeg eksisterer.» Det er så lett å bli sugd inn i alt dette.

Det er stor overflod av energi overalt. Overalt. Det er nok energi – nøytral energi som flyter rundt i dette rommet – til å drive USA i et dusin år og mer, og det er likevel sannsynligvis nok igjen til å drive halvparten av resten av universet. Det er så lite som blir forstått når det gjelder fysikk. Av og til er jeg på disse verdensmøtene for vitenskapsfolk og fysikere og slike folk når de snakker om – veldig seriøst – snakker om vitenskap. De vet ikke en døyt om virkelig vitenskap. Nei, jeg sier overhodet ikke at vitenskapen er dårlig. Vitenskap er faktisk fantastisk, for den får også ut noe av makyoen. Men det er så mye mer som kan læres.

Kvante-vitenskap – det elsker jeg. De begynner å forstå at det er så veldig mye mer som foregår enn det vitenskapen kjenner til. Er dere klare over at i løpet av den menneskelige historien, så er det bare i dette siste sekundet – et klokke-tikk – at menneskene faktisk har forstått at Jorda er rund? Så smart er vitenskapen. Og på den tiden ble folk, til og med noen av dere, brent og torturert for å i det hele tatt tro at den var noe annet enn flat. Alle pleide å tro at Jorda var som en stor tallerken, og at alt var på denne tallerkenen… hav og land og dyr og alt annet, og plutselig forsto de at det ikke var slik. Det er en ball. Noen av dere ble torturert for å tro det.

Så forestill dere – forestill dere – dersom det bare er et klokke-tikk siden menneskeheten forsto at Jorda er rund, forestill dere hva som kommer til å skje de neste ti årene.

Så det er energi i overflod. Den er overalt. Den er alle steder. Så, som Bringere av Ny Energi til denne planeten – og brukere, bringere og brukere av Ny Energi til denne planeten – forstå at den alltid er i overflod. Hvis dere tenker begrensninger – hvis dere noensinne tenker begrensninger – så stopp opp, tre tilbake, føl inn i all energien som er tilgjengelig. Det er energi overalt. Den behøver ikke å være i fysisk form. Den behøver ikke å ha tatt på seg fysikk. Den behøver ikke å være målbar for å være virkelig, og det er del av problemet. Energi blir nå målt i penger, eller drivstoff, i form av kalorier, i form av målbare systemer. Men den er veldig i overflod, og den er der alltid, går inn og ut av virkeligheten, supplerer seg selv, er ikke målbar. Så nummer en, den er i overflod.


2. Energi er bokstavelig

Nummer to, energi er bokstavelig. Energi er bokstavelig.

Det jeg mener med det, er at den responderer bokstavelig på lidenskap. Den responderer bokstavelig på lidenskap. Den responderer bare bittelite grann på sinnet, på alle tankene. Dere forstår, nå har faktisk ting som bekymring og frykt mer lidenskap i seg enn det å tenke på å betale regningene deres, eller tenke på planene og målene deres. Dere forstår hvor lite lidenskap det ligger i planer og mål, men frykt – hah! Det har en viss lidenskap. Det er uttrykk i det, det er et sensuelt uttrykk i det. Energi er bokstavelig. Den bryr seg ikke om godt eller dårlig. Den vet ikke.

Energi jobber bokstavelig sammen med lidenskap, og det spiller ingen rolle om en er en terrorist som prøver å blåse i stykker halve Kansas City – beklager Kansas City – hvis en er terrorist, energi bryr seg ikke. Den er bare veldig bokstavelig. Den responderer på lidenskap og handling. På handling.

Vel, det er bevissthetens handling, ønsket om å være. Så energi er bokstavelig, og den bryr seg ikke om godt eller dårlig, eller noe annet.

Så, som Bringere av energi, husk på lidenskapen deres. Linda, kan du sette inn parentes under dette «lidenskapen deres»? Når dere går inn i dette med å tenke på, og denne manipuleringen; «hvordan skal jeg bruke energien min nå?» Så stopp opp. Da setter dere dere selv i en boks.

Hjernen er et veldig merkelig aspekt. Hjernen vet veldig lite om energi. Jeg vil faktisk gå så langt som til å si at hjernen faktisk blir skremt av energi. For den skaper ikke energi, det har den aldri gjort, og den er veldig klosset når den skal håndtere energi.

Så sinnet blir skremt av energi. Sinnet vil bokstavelig talt begrense det nivået av energi som kommer inn i virkeligheten deres, for den forstår det ikke. Den kan ikke fange den. Den kan ikke eie den, selv om den prøver. Å, og den prøver og prøver og prøver.

Så fordi sinnet blir ganske skremt av det, vil det stenge det av. Sinnet er del av problemet når det andre øyet ikke er åpent. «Hva skjer hvis all denne energien kommer inn?” Og dette er et av de dilemmaene dere vil stå overfor som Bringere av Ny Energi. «Vel, hvordan skal jeg gjøre det? Nå åpner jeg det andre øyet mitt, i hvert fall delvis. Vel, all denne energien kommer til meg, er sammen med meg i hvert øyeblikk, så hva gjør jeg?» Og jeg kan allerede fortelle dere – så spar kortene deres, brevene og emailene og de slemme tankene – dere vil komme tilbake til meg og si; «Greit. Så jeg gikk med på dette 4. mai 2013, jeg gikk med på å være Bringer av Ny Energi – med andre ord, ta den inn i virkeligheten min – og vet du hva Adamus? Nå får jeg ikke sove om natta. Ja. Jeg våkner opp midt på natta, og får ikke sove. Jeg har all denne energien Adamus, og jeg får ikke til å sove.» Ikke klag til meg. Dere har all denne energien å jobbe med.

Sinnet er… la meg omformulere det. Grunnen til at dere sover, er å komme dere ut av sinnet, og hvis dere ikke er så veldig fanget i sinnet, har dere ikke behov for å sove. Egentlig så trenger faktisk ikke kroppen søvn. Nei, for dere kan sitte her, slik Sart gjør, og fornye dere akkurat nå. Kan vi få et bilde av Sart? Se hvordan han fornyer seg, (kamera tar inn Sart, og han vinker). Vel, dere slapper bare av, (latter). Før --- Sart, før satt du i stolen din – zzzz-hngggh – fornyet deg. (latter) Kroppen trenger ikke søvn, men sinnet gjør.

Så tilbake til poenget – energi er bokstavelig, den responderer på lidenskapen deres. Så, som Bringere av energi, hva kommer til å bringe den inn? Lidenskapen. Begjæret. Ja.

Det skaper en liten konflikt – eh, stor konflikt – for det er mistillit til lidenskapen deres. De tidligere opplevelsene deres – jeg elsker disse tidligere opplevelsene… skitt – de tidligere opplevelsene deres sier; «Men ja, da jeg uttrykte lidenskapen min, gikk det galt.» Og så da? Og så da? Og så da? (Adamus humrer) Jada. Vil det gå galt igjen? Det spiller ingen rolle! Det spiller ingen rolle! Vil dere leve i de blindes verden? Eller vil dere leve i de bevisstes verden? Det er så enkelt. Hvis dere vil leve i de blindes verden, så ja, det vil påvirke dere. Men i den bevisste verden spiller det ingen rolle, for resten av de som er bevisste elsker lidenskapen sin, elsker uttrykket sitt.

Lidenskapen har blitt nedlagt, kvalt gjennom sinnet, gjennom hypnose, gjennom programmering, og til syvende og sist kan dere ikke – som sjelevesener, som Jeg Er tilstedeværelse – dere kan ikke fortsette å leve i en lidenskapsløs verden. Til slutt kan dere ikke det. Dere kan ikke. Det kommer ikke til å drepe eksistensen deres. Dere må bare blåse dere i stykker for å komme dere ut herfra, og det er ikke noe behov for det.
Men nei, det som skjer når dere lever i en relativt lidenskapsløs virkelighet, hva gjør en da? En skaper drama. En skaper en masse drama som en form for veldig falsk lidenskap. Men det er ikke lidenskap. Det er ikke lidenskap. Det er å leve i de blindes verden.


3. Energi er uegennyttig.

Så, neste på lista; energi er uegennyttig.

Energi vil tjene dere. Energi vil tjene dere, og den har ingen agenda. Den bryr seg ikke om dere befinner dere på hurtigtoget til helvete, eller om dere tar på dere vinger for å dra til himmelen. Den gjør virkelig ikke det. Den bryr seg ikke. Det finnes ingen bedømmelse i energi. Den kan ikke ha noen bedømmelse. Den er uegennyttig. Den er her for å tjene dere uten agenda, den er her for å legge seg ved føttene deres. Den kan brukes av alle.

Det utrolige, og kanskje del av velsignelsen ved det, er at det er veldig få som har oppdaget dette. De fortsetter å bruke veldig foreldede energisystemer. Selv de som prøver å overta verden, av gud vet hvilken grunn, disse som prøver å kontrollere verden, gjør det ved hjelp av makt-leker og manipulasjon. De ville ikke en gang ha vurdert å ta over verden, styre verden, drive verden, få alle pengene i verden, de ville ikke en gang ha vurdert dette hvis de visste hvor lett det var å få all den energien en vil. Den er i overflod, den er bokstavelig, og den er her i tjeneste. Hvorfor skulle en da behøve å samle seg penger eller å overta verden eller noe slikt? Den er så absolutt bokstavelig. Den er her for å tjene dere, (Linda åpner en flaske brus og gir ham) faktisk før dere sier noe som helst. (litt latter) Takk. Takk.

Så dette er det grunnleggende ved energi. Vær så snill å huske dette, for en dag vil dere stå foran studentene deres og fortelle dem akkurat det samme. Dere kommer ikke nødvendigvis til å spille av CD-er fra et Crimson Circle kurs, det vil sannsynligvis være med egne ord, på deres egen måte.

Det er veldig mange misforståelser når det gjelder energi. De fleste mennesker føler at energi blir utdelt, eller livet, hva en nå enn måtte kalle det, blir utdelt fra et annet sted, fra noe annet. (Linda slår opp brus til ham) Takk.

De som ikke tror på et liv etter døden, tror at energi egentlig kommer fra hvor smarte eller manipulative de er. De som tror på en eller annen form for liv etter døden, tror vanligvis at energi blir utdelt enten fra en gruppe engler eller gud eller Jesus Kristus ut fra hvor snill eller slem en har vært. Fullstendig ureelt. Energi bryr seg ikke. Den har ingen agenda. Den bryr seg ikke om dere prøver å sprenge i stykker universet. Dere forstår, energi responderer simpelthen på lidenskap.


Kjernenivåenergiene som jeg nettopp tegnet på tavla, kjernenivåenergiene forstår virkelig at bevisstheten deres aldri kan bli tatt, dette nivået av energien deres kan aldri bli tatt, så det er virkelig ingen bekymringer i forhold til slikt. Så universet kunne ha gått i oppløsning i morgen, og energi og bevissthet – sann energi – bryr seg overhodet ikke.

Hvem bryr seg? Hva bryr seg? Sinnet. Sinnet. La oss kalle det den menneskelige bevissthet.

En dag, forhåpentligvis i deres levetid, vil menneskene begynne å forstå en bevissthet, og jeg snakker ikke om gude-skitt her. Jeg snakker om… jeg vil… noen av dere sovner av her. Ja. Gude-skitt! (latter). Det er det! Menneskene har funnet opp denne store trestatuen og kalt den gud, og de sier «hvis du ikke tror, vil denne guden gjøre fryktelige ting mot deg, og du kommer til å bli værende i helvete i all evighet.» Vel, dere er allerede i helvete, så nå er det bare – alt annet er bra ut fra dette. Det er en stor trestatue slik at dere kan brenne den.

LINDA: Ahem!

ADAMUS: Den er ikke virkelig. (noen sier “Ooooh”)

LINDA: Ooooh! (noen ler)

ADAMUS: Den er ikke virkelig. Jeg vil gå så langt som til å si – for de som virkelig analyserer dette – jeg vil gå så langt som til å si at gud er en menneskelig skapelse. Punktum. Gud ble skapt, og fortsetter å eksistere gjennom det menneskelige sinnet. En drar ikke til et eller annet sted i det ytre rom, reiser gjennom de dimensjonale korridorene, og plutselig – «Åh, der er du gud! Åh! Jeg har lurt på hvor du var! Og her er du, i dimensjon 4.521.000 …»

LINDA: Du får ikke mer Pepsi. (latter)

ADAMUS: Jeg tror det er noe annet i den. (mer latter)

Det kommer til å bli interessant å se forandringene i forståelsen av og forbindelsen til gud i deres levetid. Det var en tid da… i Atlantis var det ingen forståelse av gud, og heller ingen forståelse for en utvidet bevissthet.

I Atlantis var det en søken etter Kilden. Kildeenergi, og atlanterne – dere – prøvde å finne den i trær, i hakkespetter og i steiner og i Jordas senter, og da det ikke fungerte, i det ytre rom. Så begynte bevisstheten å ekspandere til det punktet da dere kom til « Vel, vi har ikke funnet den noen andre steder, så la oss finne opp en gud,» og så kom religionene inn og virkelig, virkelig befestet dette, og la på en masse regler og misbruk, og her er vi. Hm. Ehh. Hmm.

Men det kommer til å forandre seg. Dere vet, det som holder dette på plass er en utrolig skyldfølelse. Hvordan håndterer en skyldfølelse? Hvis noen sier prosessering og veiledning, kommer jeg og spytter på dere. (litt latter) Dere går utover dette. Dere går utover det, men nå er jeg litt på avveier. Jeg er inne i en av de andre Shoudene våre.

Så energi er alt dette. Den er i overflod. Den er veldig bokstavelig. Den responderer på lidenskapen deres, på kjernen deres. Dere vet, disse dagene når dere føler at dere er veldig begeistret over noe, og dere ikke tenker på ting, dere bare kommer dere ut av senga og – jeg er så begeistret over å være i live! Jeg eksisterer på denne planeten på både godt og vondt. Det spiller ingen rolle! Jeg – (trekker pusten dypt) Jeg eksisterer!” Det er da energien kommer svevende inn. Det er «Whoo!!» De åpner endelig øynene sine, og energien er her i fullstendig tjeneste, til deres behag, alltid I tjeneste. Fint. Så dette er det grunnleggende, vær så snill og husk dette. Neste side takk.

Energidistribusjon

Energi kommer fra… vel, den blir ikke laget på disse stedene som vi skal snakke om, men den blir distribuert fra disse punktene, fra disse kildene.


1. Jorda

Energi kommer fra, nummer en, Jorda, denne planeten. Det er sannsynligvis den mest umiddelbare forbindelsen til energi. Den flyter alltid opp fra Jorda, og atmosfæren. Den er alltid her. Dere bruker den hver dag til det dere gjør. Jordbaserte energier. En kan si at her er et energireservoar som tjener menneskene på denne planeten. Det resonerer på et menneskelig vibrerende nivå. Med andre ord, så er det ganske tregt. Den er – jeg vil kalle den dunkel – men den er der. Dere er vant til å jobbe med den. Den er på en måte dyrisk. Den er ikke dårlig, men den bare – den er grov. Men det er Jorda også. Så…(en person ler) Takk. Må visst betale for latter nå for tida. (latter når han tar opp penger fra lomma) Fem, sånn ja! (Adamus ler) De berømte fem.

Så det kommer energi fra Jorda. Dere forbinder dere til den mens dere sitter her, mens dere følger med via internett, mens dere gjør de fysiske tingene deres. Problemet er at den er nokså grov, og dere prøver alltid å få mer Jordenergi. Så dere prøver å intensivere det. Vel, når dere prøver å få mer Jordenergi, er det noen ganger tøft for kroppene deres på grunn av den grove naturen i den. Dere prøver å trekke den inn i den fysiske kroppen, og så blir dere oversensitive og overtrette, og dere begynner å føle verk og smerter. Så det er som – på et eller annet nivå inne i dere tenker dere; «nok av disse energigreiene. Jeg tar bare denne lille biten hver dag, det er det jeg klarer å håndtere, for det er så overveldende,» for dere fungerer på det nivået.

Vel, det er et viktig nivå, for det har en jordende kraft. Hadde det ikke vært for jordenergi og den tilknyttede magnetismen og elektromagnetismen og andre jordiske egenskaper, hadde det ikke vært for dette, hadde ikke alt dette blitt holdt på plass. Det hadde vært vanskelig å holde seg i den menneskelige kroppen. Men det er en veldig primitivt – det er ikke sagt i noen nedsettende betydning – men, det er et veldig primitivt nivå.


2. Kosmisk

Det neste nivået vil jeg for enkelhets skyld bare kalle kosmisk. Kosmisk energi. Denne kommer fra det fysiske universet som omgir dere. Der er utrolige energier, mange er allerede kjent for vitenskapen, mange ikke – som er del av sammensetningen, og som tjener den fysiske virkeligheten deres. Disse finnes i overflod, men det er veldig få som i det hele tatt kobler seg inn på dem. Dere snakker om solbølger og visse typer gammastråler og andre ikkefysiske stråler, men på en måte ser menneskene på at de passerer – “Poof! Der er en gammastråle, der er en eller annen form for rød stråle» - for det er ingen forbindelse til den fysiske virkeligheten enda.

Sinnet har frykt for å bruke disse, for sinnet forstår dem ikke.

Det interessante er at sinnet egentlig aldri kommer til å bruke dem. Sinnet kommer ikke til å bruke dem. Kroppen vil. Men i oppvåkningen går vi utover sinnet som det primære verktøyet for dømmekraft og uttrykk. Det går inn i vitenen. Jeg vil ikke gå for langt inn i dette akkurat nå, men vi går utover sinnet. Så sinnet behøver egentlig ikke å vite hvordan det skal bruke kosmiske energier.

Vitenen. Dere vet, viten er når dere bare vet noe. Dere behøver ikke å tenke på det. Den er her akkurat når det skjer. Dere kan være midt i en krise, en bilulykke, en eller annen overhengende krise, og mens hjernen responderer på disse kriseomstendighetene – at det er en overhengende ulykke, et eller annet, at en bil bare kommer til å kollidere – så er det også samtidig denne vitenen som sier; «Jeg vet allerede at jeg ikke kommer til å dø. Jeg blir kanskje litt skadet, jeg må kanskje på sykehus, dere vet, bryte beinet, men jeg vet det allerede.» Interessant.

Denne vitenen kommer fram, og den kommer forresten fram sammen med bevisstheten deres. Og mens sinnet fremdeles bekymrer seg for detaljene og “hva om” og får fram frykt som fraksjoner i løpet av sekunder når denne overhengende ulykken finner sted, er vitenen som «jeg vet at det kommer til å gå bra». Det handler ikke om tro. Det er ikke på grunn av bestemmelser eller fordi dere tenker gode tanker. Å tenke gode tanker betyr egentlig ikke så mye. Faktisk så oppmuntrer jeg mange av dere til å begynne å tenke slemme tanker. (litt latter) Det er sant, for det er ikke reelt å gå rundt i «La-la, jeg skal bare tenke gode tanker.» De slemme tankene er der likevel. Dere bare fornekter dem. Ja.

Så det dere kaller en slem tanke, det finnes egentlig – og noen av dere kommer til å protestere på det – det finnes egentlig ikke slemme tanker. Dere sier; «Vel, er det ikke dårlige tanker å ville gjøre det ene eller andre?» Nei, det er en tanke. Det betyr ikke at dere vil utagere det. Det betyr ikke at den vil forurense systemet deres. Det er en tanke. Og den er sannsynligvis ikke deres. Dere bare plukker den opp fra massebevisstheten. Slutt å prøve å slåss mot slemme tanker. Det sliter på dere, for det bruker opp en masse jordenergi.

Så dere har denne kosmiske energien som kommer inn. Dere behøver faktisk ikke å vite hvor den kommer fra. Dere behøver ikke å vite hvilken farge den har eller hvor sterk den er. Det spiller egentlig ingen rolle. Det eneste dere behøver å gjøre er å være klar over det.

Trekk pusten godt og dypt – dere kan lukke øynene, eller ha dem åpne hvis dere vil – men føl litt inn i det når vi snakker om jordenergi. Hvordan føles den?

Jordenergi. Vel, den er sannsynligvis veldig komfortabel, veldig kjent, ikke truende, men også litt klosset – steinene og trærne, regnet, selve planeten.

Og nå, føl – ikke tenk – men føl kosmisk energi en liten stund.

Den er ikke materiell. Den er ikke tett.

Kosmisk energi. Den er overalt. Dere behøver ikke å ta noe romskip for å komme i forbindelse med den, for dere er allerede i kosmos her på planeten.

Til og begynner med virker kosmisk energi litt kaotisk, for sinnet prøver å få orden på den, eller finne mening i den. Men det er overhodet ikke kaos.

Kaos – definisjonene på kaos – er det sinnet ennå ikke forstår. Det finnes intet kaos noe sted. Ingen steder. Det er bare når dere prøver å bruke de nåværende målesystemene deres. Den nåværende matematikken deres er interessant å praktisere på Jorda, men nåværende matematikk kommer veldig til kort når det gjelder å virkelig forstå ekte kosmiske aktiviteter. Og vi skal ikke gå inn på det akkurat nå, men føl inn i den kosmiske energien. Den er annerledes. Føles kaotisk, men den er faktisk ganske foredlet.

Nå sier sinnet; “Vel, hva skal jeg gjøre med den?” Hold kjeft sinn. (Adamus ler) Hold for… helvete opp sinn. (Linda renser halsen) Du trodde jeg skulle si det, gjorde du ikke? Hold kjeft sinn! Ja visst. Be sinnet om å holde kjeft, ja visst, og virkelig mene det. Som om dere virkelig mener det. Ikke “Kan du være snill å holde opp.” (sagt mykt) Nei, “Hold kjeft for h- sinn.” (Linda gisper) Jeg sa det ikke. Men dere hørte det alle sammen. Er ikke det interessant? (latter)

LINDA: Jeg bryr meg ikke om ordet, jeg vil bare ikke ha det kringkastet.

ADAMUS: Du kan gå tilbake og spille av igjen, og det var der ikke, men dere hørte det alle. Fantastisk.

Så hvor var vi? Eh, hold kjeft! (litt latter) Ja visst, det er det som trengs. Sinnet er et merkelig aspekt. Og det er tid for at dere, kjære sjelevesener, begynner å fortelle det akkurat hva det skal gjøre. Vær så snill. Dere blir veldig opphengt i det. Sinnet er ikke noe dårlig. Det er bare merkelig.

Kan dere forestille dere hvordan det var før dere kom til Jorda og ikke hadde noe sinn? Det var intet sinn. Å, hvordan var det? Ganske befriende. En kan si at sinnet bidro til å få litt dybde i den sensuelle opplevelsen ved å være på denne planeten. Sinnet har bidratt til det. Men ved et visst punkt vokste dere ut av sinnet. Dere vet, det er som ved et visst punkt da hesten og kjerra må vike. Uansett hvor mange som sier at bilen er av det onde. Nei. Det er simpelthen tid for å gi slipp. Det er tid for å gå utover sinnet. Sinnet er fint, men hold kjeft. (Adamus ler)

Prøv det hjemme “Hold kjeft! Jeg lever. Jeg har det travelt. Hold kjeft. Jeg nyter livet. Hold kjeft! Jøss, det er som en slem kone eller ektemann. Hold kjeft! Jeg vil skille meg. Jeg går ut døra.» (litt latter, og Adamus ler)

Greit, neste på lista vår – kosmisk energi – hva er det neste? Neste nivå… forresten så behøver dere ikke å vite hvor den er, hvor mye der er, hvilken farge den har eller hvor kraftfull den er. Den er bare der. Den er her for å tjene dere. Det er det eneste dere trenger å vite – den er her for å tjene dere, den er i overflod, og når det gjelder kosmisk energi, vil den føles annerledes å bruke den.

Dere er vant til å bruke jordenergier, og dere prøver å samle mer og mer av dem og bruke mer og mer. Det bare tretter dere ut. Gå hit bort. Føl inn i kosmisk energi. Den er mye renere, mye mer effektiv. Det kommer til å føles litt rart til å begynne med, og det har jeg hørt mange av dere si i det siste, følelsen, åh, dere er frakoblet. Å, herregud, ja! Ja! Dere er frakoblet en masse gamle måter, og nå leker dere med noen nye måter. Så dere kommer til å føle dere frakoblet. Ja. Slutt å prøve å komme dere tilbake. Slutt å prøve å lukke dette øyet. Jøss, det krevde sitt å åpne et øye.

Så, kosmisk energi, bare føl den. Dere vil begynne å bli vant til den, dere vil forstå hvor leken den er, og at det ikke er science fiction. Den bare er der. Sinnet vil ikke forstå den, og det er der dere må gå inn i vitenen. De av dere som virkelig er i sinnene deres, vil ikke finne ut av viten.

Vet dere hva dere skal gjøre hvis dere virkelig er i sinnet? «Hold kjeft!» (latter) Og så bare tar dere dette steget. Dere diskuterer ikke om dere skal ta dette steget ut av sinnet eller ikke. Dere diskuterer ikke om dere føler noe eller ei. Dere krangler ikke med dere selv om dere føler visse ting eller reagerer på visse ting, eller om dere i det hele tatt er sensitive. Dere diskuterer det ikke. Dere tenker ikke på det. “Hold kjeft!” Så går dere inn i opplevelse. Følelse, viten. Det er så enkelt.

Det morsomme er de årene mange av dere har kastet bort med å debattere med dere selv om “Vel, jeg er ikke synsk. Jo, det er jeg. Det vil jeg være. Jeg er ikke synsk. Og noen andre…” Hold kjeft! (latter) Pffff! Nei, det er egentlig så enkelt. Jeg tuller ikke, det er så enkelt. Dere bare sier; “Nei! Nei! Jeg Er den Jeg Er.” Det er det hele. Og hvis dere hører stemmen som sier “Å jo, jeg hører du sier Jeg Er…” “Eh, hold kjeft! Jeg Er den Jeg Er! Du er ingenting! Du er en dum hjerne!” (Adamus ler)

Så dere må være litt lekne, for hvis ikke, blir dere fanget i denne hjernen. Dere begynner med «Vel, det der kan jeg ikke si til meg selv, for er det ikke dårlig karma for meg hvis jeg sier «hold kjeft» til sinnet mitt? Og er det ikke negativ…» Hold kjeft! (latter) Hold opp! Det er allerede nok. Bare velg, “Hallo, jeg vil være sensitive og følende. Wow, fantastisk. Det var alltid der. Hva var problemet?” (Adamus humrer)

LINDA: Hold kjeft!

ADAMUS: La oss gjøre det en gang sammen. På tre. En, to, tre…

ALLE: Hold kjeft!!!

ADAMUS: Dere gjør det bedre enn “jeg Er den jeg Er.” Vel, det er trist. Det er virkelig trist! (mye latter) Tobias! Dette skal jeg ta deg for! Hvorfor er det slik at dere kan gjøre dette med mer lidenskap enn… dere sier “Jeg Er den Jeg Er” som om dere skulle ha en stokk over ryggen. (latter) Men «hold kjeft» var enkelt. La oss si hold kjeft igjen. Det var morsomt. La oss si hold kjeft. En, to, tre…

ALLE: Hold kjeft!! (latter)

ADAMUS: Nå skal jeg gå tilbake i tid til da jeg kanaliserte Jeg Er Prekener, og vi skal bare kalle det «Hold kjeft!» (latter) Nei, vi skal gjøre det litt mer sofistikert – «Hold Kjeft og Lev!» Greit, aldri mer «Jeg Er», fordi det var for dypt? Hold kjeft! (Adamus humrer, latter)

LINDA: Du startet noe.

ADAMUS: Det lyser virkelig opp ting, for det verste stedet for argumentasjoner er i deres egne sinn.

LINDA: Ooooh. 

ADAMUS: Jeg er overrasket over at dere ikke har sagt en masse “hold kjeft” tidligere. Å, dere har brukt medisiner og alkohol. Åh. (latter) Hold kjeft!

Så vi burde planlegge er “hold kjeft” konkurranse neste måned. Hvor mye kroppsspråk kan dere… hvor mye energi kan dere bringe inn bare ved å si «Hold kjeft» på en lidenskapelig måte, heh? Og så bedømmer vi for å se hvor mye som var fra Jorda, hvor mye som var kosmisk eller det neste nivået av energi som er tilgjengelig for dere akkurat nå – det krystallinske! (publikum sier «åhhhh»)

3. Krystallinske

Vel, vær så snill å forstå at disse mekanismene bare er distribusjonsmekanismer. Energien blir faktisk ikke skapt på noen av disse tre nivåene. Det er bare distribusjonsmetoder. Så det er som om dere får melk levert på døra, går i butikken for å kjøpe den, eller til gården for å melke kua selv. Det er bare forskjellige distribusjonsmetoder. Forskjellige måter for å få tak i den.

Krystallinske energier er velordnet. De er veldig oppstilt. De kosmiske føles til tider på en måte kaotiske, selv om de ikke er det, de jordiske er veldig trege. De krystallinske vil stille seg opp med dere, og de krystallinske har… forresten, kosmiske energier – jeg tror vi må skrive en bok – kosmiske energier hersker eller overstyrer på ingen måte jordenergier. Kosmiske energier, jordenergier fungerer uavhengig, men de kosmiske kan stort sett ikke fortelle de jordiske hva de skal gjøre. Så de hersker ikke over de jordiske energiene, og de jordiske hersker ikke over dem, selv om de jordiske energiene noen ganger har en interessant måte for å noen ganger nesten kvele de kosmiske, men de hersker ikke over dem.

Krystallinske energier har den fantastiske evnen med å være oppstilte. De holder seg vanligvis veldig rene. De blir ikke opphengt i alt det som foregår og agendaene til det kosmiske og jordiske, som vanligvis er mer fysisk orienterte. De krystallinske er ikke-fysiske, veldig rene, men de kan manifestere seg, de kan komme ned gjennom kosmisk og jordisk i krystallinske former, og det er derfor dere har de krystallene dere har, som er begravd i jorda, og som er veldig vakre.

De er – en kan si – det er de krystallinske energiene, de rene krystallinske energiene som finner veien ned, nesten som en påminnelse om at i det som mer er kjernenivået i ting, så er de i oppstilling. De er i orden.

Krystallinske energier er… det er ingen kraft i dem. Det er det en kan kalle kraft eller tetthet i jordiske og kosmiske energien, men det er ingen kraft i de krystallinske. Så dere kommer stort sett ikke til å føle dem med de vanlige sanselige mottakerne deres. Dere kommer ikke til å føle dem. Dere kommer ikke til å føle litt summing i hjernen. Dere kommer ikke til å føle dem som verk og smerter i armen eller slike ting, for der er ingen kraft. Det er ingen aggresjon. De er i sin rene form. Så de fleste vesener i universet, også de fleste mennesker, er fullstendig ubevisste på dem, de går rett forbi, for de fleste vesener ser etter et element av kraft eller makt, og det finnes ikke i de rene krystallinske. Dere kan argumentere og si at når de finner veien ned til Jorda som krystaller, så har de en viss mengde kraft, men tenk på det i den rene formen.

Disse krystallene er ekstremt, ekstremt effektive. Det er ikke behov for så mye. Det finnes massevis der ute, men det er ikke behov for så mye.

Krystallinske energier ble til da den neste formen for energi som jeg skal snakke om, da denne neste formen for energi ville, ønsket uttrykk, manifestasjon og lek. Så de krystallinske er oppstilt med dette grunnleggende nivået av energi, og de krystallinske energiene kan kontrollere de kosmiske og de jordiske.

Vel, det er de som senere vil si at jeg kanskje ikke burde ha sagt det, fordi det er, åh, jeg antar en kan kalle det en slags hemmelighet, for hvis noen fikk hendene sine i dette, kunne det være en måte for å virkelig rote til et univers som allerede er tilrotet. (litt latter) Det ville vært en måte for, la oss kalle det de slemme guttene, å få et virkelig potent våpen i hendene.

Jeg er ikke så bekymret for det, for hvis en virkelig skal forstå og få tilgang til krystallinske energier, må en ha klar bevissthet. Og noen av dere sier; «Vel, hvorfor har jeg egentlig aldri følt krystallinske energier?» Vel, fordi det andre øyet egentlig ikke var åpent. Men nå, når det åpner seg, vil dere bli klar over de krystallinske.

Bare føl det den liten stund. Den har ingen kraft i seg. Med andre ord, så vil dere ikke føle press fra den. Den har ingen vekt i seg, og i sin reneste form, har den bare – jeg må igjen bruke menneskelige uttrykk – har den bare en snev av farge. Og det er egentlig ikke en helt sann uttalelse, men det er det beste jeg kan få til med ord. Det en kan si med farge, er en snev av dens egenskaper og retning.

Det finnes en mengde forskjellige former for krystallinsk energi, og derfor har alle et spekter, en fargeskala, som er assosiert med de oppgavene de elsker å gjøre, og de er alle tilgjengelige for dere. Dere kan nesten se dem som et stort krystallinsk hjul med alle disse forskjellige fasettene og alle disse forskjellige kantene, og de er alle tilgjengelige for dere. Og noen av disse krystallinske energiene er dyktigere i forhold til visse ting som vil tjene dere.

For å virkelig forstå de krystallinske energiene, være bevisste på dem, må en ha bevissthet. Så det er derfor det ville være vanskelig å få tilgang til dem for den som har negative agendaer. Men krystallinske energier triumferer over jordiske og kosmiske. De kan med andre ord overstyre. De dominerer ikke når de overstyrer, som om de slavebinder de kosmiske og de jordiske. På grunn av effektiviteten, kan de veldig raskt stille opp kosmiske og jordiske energier sammen med seg. De kosmiske og de jordiske responderer veldig raskt. De forandrer fysikken sin, dynamikken sin, alt ved seg, og de stiller seg opp sammen med de krystallinske.

Når jeg snakker om de tjueen krystallinske hulene i Jorda, så er det akkurat det jeg snakker om. Akkurat det. Disse er distributører…(Linda gir ham noe å drikke) Takk. Disse er lagringsmekanismer og distributører for krystallinske energier. De er ikke jordiske, og de er ikke kosmiske, og mange av dere følte dem kanskje ikke, for dere så etter kraft eller effekt. Dere ser etter en form for respons, særlig gjennom sinnet, og det var sannsynligvis derfor dere ikke oppfattet det. Og dere ser etter assosiasjoner. Assosiasjoner. Dere vil gjerne assosiere noe dere tenker eller føler med noe som tidligere har skjedd med dere. Akkurat nå vil det være veldig vanskelig å assosiere med krystallinske energier, for det strider mot det noen av dere sier, særlig noen som vil komme senere – «Jeg har jobbet med krystallinske energier i over 50 år.» nei, det har dere ikke, fordi… fordi dere ikke har gjort det. Dere har kanskje jobbet med krystaller. Det er noe annet – jordas krystaller – men ikke med ekte krystallinske energier, for hvis dere hadde gjort det, hadde denne verden vært et annet sted, og dere hadde ikke behøvd å fortelle meg at dere har gjort dette i 50 år for å prøve å imponere alle.

LINDA: Ogh! (latter)

ADAMUS: Gesundheit! Dere må ha nyst der borte. 

Det er sant. Dere vet, Mesteren – Mesteren går overhodet ikke rundt og forteller alle at de er oppsteget. Mesteren går ikke rundt og sier «Jeg har jobbet med krystallinske energier i 50 år. Vet dere hvorfor? Det ville være som om en person med et øye åpent går tilbake til de blindes verden og prøver å forklare hvordan det er. De vil aldri forstå det. Så de prøver ikke. De prøver ikke å si til de blinde at de skal åpne øynene sine. De har medfølelse med de blindes verden og den opplevelsen de går gjennom. Og når de sanser at en eller flere i de blindes verden prøver å åpne øynene, så er de der. De er der i medfølelse. Men å prøve å forklare de bevisstes verden til de ubevisste. Å ja? Hvorfor? De vil bare drepe dere. (litt latter) Det var et Jesus sitat. (mer latter)

LINDA: Ohhh!

ADAMUS: Det er et av favorittsitatene hans! Det er sant! Det er et av favorittsitatene hans. Han sa det rett før han dro; «da kommer de til å drepe dere.» De blindes verden vil at alle skal være blinde, og selv om dere kom til dem og sa; «men jeg kan se. Jeg så,» vil de si «du er djevelen. Vi må drepe deg, for du forstyrrer de blindes verden. Og her har vi en hyggelig liten verden. Vi er alle blinde, og vi har alle vår små, blinde kraftpunkt som vi forholder oss til. Så du kommer her og sier at du har øyne? Det er klart at du er Satan.» Boom.

Hvor var vi? Krystallinske energier. Vakkert! (latter)


4. Jeg Er - kjerne

Neste. Å, vi har lite tid igjen. Neste. Å, det neste nivået, det jeg snakket om tidligere – kjerneenergi. Jeg vil kalle det Jeg Er energier. Jeg Er energi, som jeg tidligere snakket om, er i umiddelbar nærhet til bevisstheten deres. Det er det nivået og laget som alltid er der.

En kan på en måte si at det er det noen har kalt den Store Sentralsola, men den Store Sentralsola er ikke noe felles. Det er ingen gruppe. Det er din sentralsol.

Så det som skjer, er at bevissthet tiltrekker denne legionen, denne vakre legionen av energier i sin umiddelbare nærhet. En kan si at det ikke finnes noe som er nærmere, mellom bevisstheten, Jeg Er, eller hva dere nå enn vil kalle sjelen, og dette nivået av energi. Det er akkurat der. Det er akkurat der.

Og så vil det tiltrekke se disse andre formene. Dette er den opprinnelige energien som dere skapte til dere selv, men den er helt ulik krystallinske, kosmiske eller jordiske energier. Og igjen, den har ingen kraft eller makt i seg. Den har ingen begrensninger i evnen til å manifestere. En kan si at den responderer på den sanne kreativiteten til Jeg Er, til sjelen.

Den vil stille seg opp med andre energier. Den – jeg prøver å finne en måte å si dette på – den gjør det ikke for dere. Den kaller inn de andre energiene for dere. Den er ikke det en kan kalle konstruksjonsenergi. Den gjør faktisk ikke arbeidet. Den er formannen. Det er en fin måte å si det på. Det er formannsenergi. Den gjør faktisk ikke noe annet enn å kommandere andre energier – krystallinske, kosmiske og jordiske – og det er den veldig flink til. Og igjen, den er veldig effektiv. Den trenger ikke tid. Den bruker ikke en gang sin egen energi.

Denne kjerne energien – Jeg Er energien – er så briljant at den ikke forbruker noe energi. Det er den grunnleggende energien, formannen til alle de andre.

Problemet underveis var at menneskene gikk inn i dette merkelige aspektet som kalles sinnet, dere mistet forbindelsen med dette, og det bryr seg ikke. Det er fremdeles der, og det bryr seg ikke om at det menneskelige aspektet bare leker med jordenergi. Det bryr seg ikke. Men når mennesket begynner å åpne øynene, særlig begge øynene, og begynner å si; “Jeg er bevisst. Jeg Er den Jeg Er, jeg bruker jordenergi for å inkarnere meg her, og nå bruker jeg kosmisk energi for å ekspandere overfloden min her, og nå bruker jeg krystallinske energier for å ekspandere bevisstheten min her og alle andre steder», så gjør den det. Dere kobler dere på disse kjerneenergiene igjen. Men husk – det er veldig viktig å huske dette – Jeg Er energien er ingen arbeider. Det er en oppstiller. Det er generalen som vil kommandere disse andre energiene.

Så ikke gå til Jeg Er energien som menneske og si, “Vel, her er det jeg trenger. Jeg trenger tusen dollar for å…» Woo! Nei, nei. Stopp! Trekk pusten dypt. Den er der for å stille opp, for å kommandere krystallinske, kosmiske og jordiske. Gir det mening? Litt, greit.

Vel, vi skal fortsette å snakke om dette til dere er trette og leie av det. (Adamus humrer) Poenget er…

LINDA: Hva er tegnet på at vi er trette og leie av det?

ADAMUS: “Hold kjeft!” (latter) Jeg bryr meg ikke. Jeg bryr meg ikke.

Nei, faktisk så bryr jeg meg. Hvis dere forteller meg at – hvis dere forteller meg at – jeg vil ha det sagt med lidenskap og mening. Jeg vil ha det sagt med en sang «Hold kjeeeeft!» (synger) som, dere vet, ikke bare «Hold kjeft» (sagt mer skingrende) Hvis dere vil si det til meg, så være klar for at jeg kommer tilbake og sier det til dere, og da skal vi se hvordan lidenskapen er. Hold kjeft! (Adamus humrer)

Greit, så hvor var vi? La oss trekke pusten dypt. Vi skifter gear. Vi har noen få minutter igjen, og jeg vil gjøre en følelsesopplevelse. Ingen merabh, det skal bare være en opplevelse.

Jobbe med energier

Et par poeng. Dere er vant til å bruke jordenergi. Den er veldig grov. Den er veldig gammel, den er veldig treg. Vi skal gå utover det. Vi er Bringere av Energi – kosmisk og krystallinsk – og dere kommer til å lære å komme tilbake til resonans med Jeg Er kjerneenergiene deres som responderer på lidenskap. Det er veldig enkelt.

Slutt å fokusere på penger eller overflod eller disse andre tingene. Begynn å se på hvordan dere kan bringe inn disse energiene.

Hvordan bringer dere inn energier? Lidenskap! Lidenskap. Dere bringer inn energier i lidenskap. Dere tvinger ingenting, og hvis dere oppdager at dere tvinger eller blir opphengt i hodene deres, så bare stopp. Avslutt opplevelsen. Ta den igjen en annen gang.

Det er lidenskapen, og den begynner med lidenskapen ved å velge livet. Forresten, for lenge siden karakteriserte Tobias alle områdene ved det menneskelige strevet ganske enkelt. Han sa at det er problemer i forhold, duh, det er problemer med overflod, dobbel duh, problemer med helse, ja, og problemer når det gjelder selvtillit, eller det han kalte egenverdi, og dette var på en måte de fire kategoriene. Og det som skjer, er at dere vanligvis går inn i disse og bruker en masse energi til å bekymre dere for dem, men gjør aldri noe. Alt dette kan bringes i balanse.

Og så er det en femte kategori, men det handler ikke om strev. Det handler bare om i hvilken utstrekning dere vil tillate det, og det er glede. Det er glede. Så det er den nye, femte kategorien vår, men det er faktisk ingenting… som dere prøver å løse eller balansere her. Dere prøver bare å se hvor uttrykksfulle dere ville være med det.

Dere har all denne energien som er tilgjengelig for dere. Dere har bare vært vant til å bruke – nesten bare – jordenergi. Nå skal vi bringe inn resten. Men det er dagens dilemma. Høres bra ut. Hva i helvete vil dere gjøre med den? Wow. (Sart sier «hold kjeft», Adamus humrer) Det var det jeg trodde. Jeg drar nå. Sart ba meg om å holde kjeft. Jeg kan høre Sart si; “ikke utfordre oss slik. Jeg hadde det bra, du vet, klarte meg akkurat, og så kommer jeg hit en gang i måneden for å få litt, du vet, det jeg kan få her. Hold kjeft! Ikke gi oss alt dette stresset.» Nei. Hva vil dere? Hva vil dere gjøre med all denne energien? (noen sier “skape”) skape hva? (noen sier “alt mulig”) Alt mulig. Fint, Det er bra. Hva som helst? Å, gledefulle utr… det spiller ingen rolle.

Jeg gir dere ikke svaret. Dette er ikke Oppvåknings Showet. Det er opp til dere. Men det vil få fram noen konflikter eller noen… dere kommer til å gå inn i hodene, og de neste, åh, to dagene, fem dagene, vil dere komme til å gå inn i hodene og tenke en masse «jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.» Dere kommer til å slite dere ut, og dere kommer til å si «Jeg skal komme tilbake til det senere.» Senere vil være neste måned, men neste måned vil jeg stikke en mikrofon opp i ansiktene deres, og jeg kommer til å si; «hva skal du gjøre med denne energien?» Dere kommer til å si; «Vel, jeg vet ikke.» Og jeg kommer til å si; «Du kan ikke si ‘jeg vet ikke’ her i dette rommet, i så fall må du i skammekroken.» (latter) Den lille… det er en telefon i… det er en telefon i skammekroken! (refererer til en liten telefonboks i bakre hjørne) Hva med den? (latter) Ring til gud. Han vil si «Jeg bryr meg ikke. Hold kjeft! Hør på Adamus, jeg har det travel!” (mer latter)

Dilemmaet vil være hva dere skal gjøre med denne energien. Dere har bedt om den. Dere har ropt etter den. Hva skal dere gjøre med denne energien? Den er her. Den er tilgjengelig akkurat nå. Jeg har tjueen huler som er fulle av energi, og det er nesten ingen som kobler seg inn på dem. Denne energien er i overflod, den er ren, den er her for å tjene dere. Det er ingen som kobler seg inn på den. Ja. Åh, de fikler litt med den. Å fikle med den betyr at de stikker tåa i den og sier; “Å! jeg dro til de krystallinske hulene.» Hold kjeft! (latter)

Dette er Oppvåknings Showet! Det er bare en annen versjon! Sesong to.

Vel, jeg kan se det dere kan kalle oppriktighet eller alvor, og noen av dere… det er faktisk et interessant dilemma. Noen av dere er veldig oppriktige, veldig alvorlige – «Hvis jeg hadde dette, hvis disse energiene virkelig ville komme til meg. Åh!» - men dere lar dem ikke gjøre det. Dere er «hvis jeg… når de…» Nei. Dere er virkelig oppriktige. Dere har virkelig store hjerter og et fint smil, men dere slipper ikke inn disse energiene. Og andre av dere er fantastisk fulle av makyo – «Å, jeg gikk ut med energiene i den 19ende krystallinske hulen i går kveld. Vi gikk på date.» - og det er som om, hva? Ja visst, det var noen som fortalte meg det. Det er ikke Cauldre som sier dette, det er jeg, Adamus. De fortalte meg at de gikk på date med energiene i den 19ende krystallinske hulen. Hvor ville dere ta disse energiene? Hva vil dere gjøre, gå på kino? (latter) Dere har ingen anelse om hva jeg må finne meg i.

Vi har noen få minutter igjen. Noen få minutter igjen. Vi skal ha litt musikk. Vi skal ha en liten opplevelse, på en måte som en merabh, men på en måte ikke. Det spiller ingen rolle hva det er. Der er opplevelsen med å føle disse forskjellige lagene av energi – jordisk, kosmisk, krystallinsk.

Mine venner, om dere liker det, om dere befinner dere i dette rommet, eller dere lytter online, om dere leser dette, så er dere Bringere av Ny Energi. Ikke for noen andre. Vær så snill, vær så snill, det er bare for dere. Du er en Bringer, og når andre ser at dere kan bringe hjem melk, vil de også begynne å bringe hjem melk. Når de ser at du David, kan få tilgang på energier – snap – som det, kommandere dem – swifft! – få dem til å være rundt deg som en veltrenet militærtropp, kommer de til å si; «Hvordan gjør du det? Jeg vil ha litt av det.» Og du kommer til å si; «Eh, du er ikke klar.» (litt latter) Og det er de sannsynligvis ikke, for om de bare sikler etter litt energi, så er de sannsynligvis ikke det. Men det er greit. Reisen har i det minste begynt. De har i hvert fall noe som motiverer dem.


En Opplevelse

Så vi skal spille litt musikk nå, vi har bare noen få minutter igjen, og jeg vil gjerne at dere skal føle jordiske, kosmiske, krystallinske og kjerne energier. Bare føl dem. Dere behøver ikke en gang å assosiere dere til dem akkurat nå. Dere behøver ikke å bestemme dere for hva dere vil gjøre. De er her.

Kan vi dempe lysene litt?

(musikken; “Dream Ten” fra albumet “Dream: A Liquid Mind Experience”)

Spill litt fin, kosmisk musikk.

Dere er Energibringere.

Dere gjorde det delvis fordi dere har en umettelig appetitt på dere selv. Dere lot dere selv bli blakke, nedbrutte i kroppen, alt annet. Så det fikk dere til å kreve energi. “Jeg trenger, jeg vil ha denne energien.”

Ved å gjøre det, åpnet dere opp dere selv – dere kan kalle det behov eller mangel på fullstendighet – dere åpnet dere opp for å høre på alle samtalene mine om energier, og ti år med Tobias. Hvis ikke, hadde dere ikke gjort det. Hvis dere ikke hadde brakt dere selv ned på knærne, hadde dere sannsynligvis ikke vært her. Dere hadde vært fornøyd med akkurat nok.

Dere brakte dere selv til dette stedet der dere sa; “Hva er energi? Hvordan får jeg bare litt?»

Mine venner, det dere egentlig gjør, er at dere bringer inn, dere åpner dørene slik at energien kan komme til denne Jorda og brukes, brukes kreativt, kjærlig og gledesfullt.

Dere er Energibringere til denne planeten på en måte planeten aldri har sett.

En kan si at dere har vært ute i ørkenen og sultet, tørstet, nesten på kanten til ødeleggelse, avslutning. Dere har trengt denne energien, men den har ikke vært der, dere trengte dette drikkevannet eller maten. Dere lot dere selv tørke ut. Hvorfor? Slik at dere kunne få en slik lidenskap og en slik forståelse for energi.

Ikke som energibehovene i de blindes verden, men energibehovene, energitilfredsheten i de bevisstes verden. De behovene er litt annerledes. Dette begjæret er annerledes enn i den gamle verden, den sovende verden.

Da dere begynte å åpne øynene deres, begynte å tillate bevisstheten, begynte energidynamikken å forandre seg. Ja, dere prøvde fremdeles å gå tilbake til jordenergiene, de tette energiene, men de fylte dere bare ikke opp. Det var ikke der.

Dere trodde at dere gjorde noe galt. Overhodet ikke. Dere ga bare dere selv et slikt ønske om å åpne opp for disse nye energiene – kosmiske, krystallinske, og til slutt tilbake til resonansen av Jeg Er.

Dere tillot dere å bli energifordervet og energifrarøvet slik at dere kunne komme til stedet, tiden med en sann forståelse, virkelig sette pris på energi. Dere kom til en tid da, når dere nå sitter her i dag, ville vite at dere aldri ville misbruke den, at dere aldri ville prøve på det. Dere vet at dere aldri vil misbruke den. Dere vet at den er for dere. Den er deres. Ikke for at dere skal ernære verden – bare for dere. Men dere vet også at andre som begynner å åpne øynene vil se hvordan dere jobber med energi – deres personlige energi – og de vil vite at en dag kan også de det.

Dere er her som Energibringere, inn i livet, inn i bevegelse, inn i kreativitet, av nivåer som alltid har vært her, men som ingen eller veldig få mennesker noensinne har gått inn på.

Jeg vil at dere skal høre veldig nøye etter på denne delen mine kjære Mestere, kjære Energibringere. Jeg vil dere skal lytte veldig godt.

De få som kom før dere, og som ble Mestere, de få som kom før dere, trengte aldri å tenke på bruk av energi. Men det gjør dere.

Hva er forskjellen på dere og fortidens Mestere, enten det var Yeshua eller Tobias eller Buddha eller noen av de andre, hva er forskjellen? De visste at de ikke ville bli værende på denne planeten. Det var ingen konsekvenser, ingen vurderinger i forhold til å bruke energi. De hadde vitenen, i denne forestående oppstigningen, oppvåkningen sin, hadde de vitenen om at de ikke ville bli værende.

Det var et par grunner til at de ikke ble værende. De ville være her på den andre siden for å jobbe med dere herfra. De ble ikke værende fordi energiene var mye tettere, og fordi de ikke hadde vennskapet, kameratskapet med andre åpenøyde vesener. Så de studerte aldri energi. Det var ikke noe alternativ for dem.

Men her er dere, blir legemliggjorte Mestere, Mestere i oppvåkning, og for dere vil energi være en levemåte.

Energi vil være det primære verktøyet for å skape det dere vil, det primære verktøyet å bruke, enten det simpelthen gjelder å få den maten dere vil spise på bordet, betale for huset dere vil bo i, eller bilen dere vil kjøre. 

Energi vil være det primære verktøyet for de interdimensjonale reisene deres, det dere kaller teletransportasjon, fremstå der dere vil når dere vil.

Energi vil være det primære verktøyet for fysisk fornyelse for å holde kroppen tidløs og sunn.

Mestrene som kom før dere trengte ikke å lære om energi – energibruk her på Jorda – men mine kjære venner, kjære Mestere, nå underviser vi om dette til dere alle, for energien vil være verktøyet deres, ledet av bevisstheten deres, frembrakt i deres egne liv, med vitenen om at når det er gjort en gang, kan det gjentas. Med andre ord, hvis dere gjør det, vil også andre som kommer etter være i stand til å gjøre det.

Som Energibringere vil dere bringe den inn i livene deres. Dere vil føle den i alle dens forskjellige tilstander, alle dens elementer, sanser og responser. Det vil være tider da den forvirrer og frustrerer dere, men andre tider da den gir dere fullstendig tilfredshet, fullstendig enkelhet.

Dere er vant til å bare forholde dere til jordenergier, veldig grove, veldig harde, veldig klossete. Dere vil begynner å bringe inn kosmisk, krystallinsk, komme tilbake til oppstilling med Jeg Er energier. Det vil være en letthet og en ynde i dette. Det kommer til å gi noen tårer når dere tenker på disse harde, harde livene da dere bare forholdt dere til Jordenergier.

Det handler ikke om hva dere tenker eller tror. Det handler ikke en gang om det dere prøver å planlegge. Det handler ikke en gang bare om drømmene deres. Dette handler om å bringe inn nye nivåer, nye resonanser, nye lag av energi.

Jeg vil be dere om å ikke være redde for hva dere tenker. Det som skjer akkurat nå, er at dere blokkerer dere selv, fordi dere tror at dere tenker noe galt, at det vil føre til at noe manifesterer seg på feil måte. Det vil være en av utfordringene; at dere er redde for tankene deres eller hva dere tror eller slike ting. Dere har brukt det til å begrense energi.

I den sanne bevisstheten, det sanne Jeg Er, handler det uansett ikke om hva dere tenker. Det handler ikke om hjernen. Det handler ikke om stygge minner som kommer tilbake igjen. Det handler ikke om voldelige tanker. Vi skal gå utover alt det. De er ikke deres.

Dere kommer til å bringe inn energi, og den kommer til å bli tiltrukket av den rene tilstanden til Jeg Er bevissthet.

Dere kommer til å oppdage hvor leken den er, hvor kreativ den er, hvor fullstendiggjørende den er. Ting som drama, som strev, anstrengelser, spenning, tretthet, alt dette, blir noe i fortiden. Det skjer ikke over natta, men det vil skje ganske raskt.

Og når det gjør det, vil dere tre inn i en ny verden, en ny virkelighet for dere selv. Dere vil fremdeles befinne dere i verdenen til de sovende og de blinde, så det vil til tider være tungvint. Det vil være ukomfortabelt fordi dere kommer til å jobbe på forskjellige nivåer. Dere vil føle at dere ikke er i verden, men ikke nødvendigvis ute av den, men det vil også komme tilbake til balanse. Dere tilpasser dette nye “Jeg Er” Selvet til den gamle “Jeg Var” verdenen.

Fortidens Mestere måtte bare forløse kroppen og dra. Det var den store utfordringen for dem – gi slipp på den fysiske kroppen. Dere mine venner, for dere handler det om hva dere vil gjøre med denne energien. Dere har bedt om den. Å, som dere har bedt om den. Hva vil dere gjøre med den? Hvordan vil dere la den tjene dere?

Som jeg sa, og som vi vil snakke om i de kommende sesjonene, det går til og med utover drømmene deres og fantasiene deres, og det går så definitivt utover sinnet.

La oss trekke pusten dypt denne dagen – denne milepæl dagen.

Og forresten, jeg påpeker dette igjen, jeg gir dette tilbudet igjen, hvis du ikke er interessert i å være en Energi-bringer, bare for deg og livet ditt, hvis du ikke er interessert, hvis du bare henger med for å se hva de andre gjør, er det best at dere forlater oss nå. A) vi vil ikke ha deg. B) Det kommer til å gjøre veldig vondt, og C) du hører ikke til her. Hvis du er her bare fordi du er fascinert, hvis du vil være tilskuer, så er ikke dette stedet for deg. Det er ingen bedømmelse. Det er bare realiteten.

Når det gjelder de av dere som vil bli værende, skal vi få tilgang til disse energiene – krystallinske, kosmiske, jordiske, komme tilbake til kjernen.

La oss trekke pusten dypt.

Dette er en milepæl, en markør. Som Tobias kalte det, et Punkt av Atskillelse. Et steg videre fra de blinde og sovende sin verden. Et steg nå – litt ut av midtsonen – denne midtsonen i Oppvåkningslandet.

Og det var komfortabelt å være i denne midtsonen. Det er som å åpne det ene øyet, men ikke det andre. Dere kom til midtsonen i Oppvåkningslandet, og det var komfortabelt. Litt tungvint, men komfortabelt.

Vel, i dette nye steget som Bringere av Energi, går dere ut av midtsonen. Dere vil oppdage at det rykker i det ene øyet, det øyet som fremdeles er lukket vil begynne å rykke, og dere kommer til å lure på om det er tid for å åpne det eller ei. Del av dere vil ha motstand, del av dere vil ha lyst til å åpne det.

Når rykningene begynner, og dere begynner å lure på hva som er det neste som skjer, og dette aspektet sinnet dukker opp med all sin frykt og alle sine spørsmål, så bare husk – trekk pusten dypt og husk, når dere går ut av midtsonen i Oppvåkningslandet – at uansett er alt vel i hele skapelsen.

Å, hold kjeft! (latter) Takk mine kjære Shaumbra. Takk. Takk. (applaus)