"Az új házatokban..."

Elhangzott a Bíbor Körben
2000. június 4-én.

Tóbiás Kérdések és VálaszokTóbiás:

És ez így van, drága barátaim, hogy a bíbornak családja újra összegyűlt ezen a megszentelt helyen, ebben a megszentelt energiában, és valóban ezen a megszentelt napon.

Ezen a napon sok információt és tapasztalatot hozunk előre nektek. Van információnk az új házatokról és az új energiátokról. Van arról is információnk, miért mentetek azon a sok dolgon keresztül, melyen keresztül mentetek, és információnk azzal kapcsolatban, hová fogtok menni a jövőben. Ezen idő alatt, én, Tóbiás, a barátunkon keresztül fogok beszélni, akit Cauldrének hívunk (Geoffrey Hoppe).

A következő néhány percben ki fogjuk egyensúlyozni és be fogjuk állítani az energiákat veletek. Mindegyikőtök szívébe be fogunk tekinteni. Egyesülni fogunk veletek. Meg fogjuk osztani a szeretet és a béke egy pillanatát. Itt az idő most, drága barátok és drága család , hogy egyszerűen egybeolvasszátok az energiákat velünk. Egyszerűen nyissátok ki a szíveteket. Egyszerűen csak legyetek ezen a biztonságos helyen a családdal.

Nos, ahogy már mondottuk sokszor azelőtt, könnyeket csal a szemünkbe, amikor meghívtok bennünket a helyetekre, mint ahogy itt vagyunk ezen a napon, hogy érezzük az energiátokat, érezzük a szereteteket, hogy újra veletek legyünk. Néha a fátyol vastag, valóban vastag. Nehéz kommunikálni veletek, és nehéz megosztani az energiát. De ma, amikor úgy nyíltok meg, mint most, amikor mi így gyűlünk össze, ez igazán az otthon egy érzését adja, a "shaumbráét", a szeretetét.

Most, ahogy sokan ebben a teremben ( és a legtöbbötök, aki olvassa most ezt) nagyon tisztán tudjátok, eljött az életetekben egy olyan időpont az elmúlt néhány éven belül, amikor megkérdeztek titeket, vagy egy olyan döntési ponthoz jutottatok el, hogy vajon itt maradtok - e a Földön vagy elmentek. Egy kritikus időponthoz értetek. Mindenki közületek különböző módon lett megkérdezve, mindenki a saját maga módján, hogy vajon ezen a Földön maradnátok - e, vagy inkább Haza térnétek. Menjetek vissza egy pillanatra oda. Feleleveníthetitek ezt az időt. Néhányotok esetében ez álomállapotban történt meg. Mások esetében ez akkor történt meg, amikor éppen lefelé vezettetek az úton, vagy míg olvastatok, vagy talán mikor éppen betegek voltatok. Az ok, amiért ezt megemlítjük ezt ezen a napon, drága barátaim, az az, hogy mindenki közületek tudta itt, hogy a régi szerződésetek végéhez értetek. Teljesítettétek azt, amiért a Földre jöttetek. Annál a pontnál elmehettetek volna. Elhagyhattátok volna a fizikai testet és Haza térhettetek volna. Nyilvánvalóan azok, akik itt vannak (és azok is, akik ezt olvassák) azt választották, hogy maradnak! (nevetés) Bizonyos értelemben, ahogy tréfálkozva mondanánk, ti "újra bevonultatok" a spirituális szolgálatra. Ti "újra felsorakoztatok". Tudtátok, hogy lesz még egy további munkátok ezen a Földön. Ez az, amiért itt vagytok.

Nos az életetek ezen döntése óta sok dolog volt, ami veletek történt. Ezen események közül néhányon meglehetősen fájdalmas és nehéz volt keresztül menni. Voltak kapcsolatok, amelyek részekre estek szét, vagy más módon zajlottak, kapcsolatok, melyek hosszúak és jelentőségteljesek voltak és most szétbomlóban vannak. Voltak talán munkahelyi változások. Talán sok anyagi dolgot elvesztettetek, ha nem is mindent, de sokat, melyek a tiétek voltak. Talán barátokat vesztettetek el, családot, egy magányos utat járva. Mindezen dolgok, drága barátaim, a tervetek részei voltak, hogy úgy mondjam, annak része, hogy mi történik, ha azt választjátok, hogy itt maradtok. Azok a dolgok, melyeket el kellett engednetek, azok a dolgok nem voltak megfelelőek, kiutat találtak az életetekből. Tudjuk és megértjük, hogy az út nehéz volt. De az az utazás fontos része volt.

Ma be fogtok sétálni az új házatokba. Elkezdtek dolgozni az új képességekkel. Ó, igen, valóban, mindez metaforában fog megjelenni, de egyformán jelentőségteljes és egyformán valóságos az életetekben. Az nem volt helyénvaló, a kérdés elhangzása előtt, hogy ragaszkodjatok a kristályokhoz - újra egy metafora - vagy ragaszkodjatok a régi könyvekhez. Hányan tekintettetek mostanában vissza a régi könyveitekbe és úgy találtátok, hogy a szavak többé már nem csengenek igazul, mint ahogy valaha volt? Hányan vagytok itt, akik úgy érezték, mintha sodródnának az átalakulásban? Hányan vagytok itt, akik úgy éreztétek, hogy az eszközök és a kényelmi zónátok, melyek megvoltak a múltban, többé már nincsenek ott, és nincs semmi, amihez ragaszkodhatnátok a mostban?

Mindez a folyamat része, mely akkor kezdődött, amikor meghoztátok azt a döntést, hogy itt maradtok ezen a Földön, hogy "újra jelentkeztek" egy spirituális szolgálatra. Mindez, barátaim, az új házba, az "Új Camelotba" való költözésről szól. Ez az Isteniség elfogadásáról szól a bensőtökben. Eónok óta a fátyol takarása alatt nem értettétek, kik vagytok. Nem voltatok képesek rögzíteni önmagatok felhatalmazását, még ha akartátok is. Nem voltatok képesek behozni a saját Isteniségetek teljességét.

De most a Föld energiája megváltozott. Az idők megváltoztak. Most már az megfelelő. Most kellenek olyanok, akik először sétálnak át rajta, akik elsőként tanulják és elsőként egységesítik az Isteniségüket. A lépésről lépésre való haladás folyamata megkezdődik egy emberben, azután az emberek egy csoportjában, majd szétárad az egész Földeteken keresztül. Ez a csoport az, amit mi "a Föld új spirituális energiája osztálytermének hívunk. "Ti vagytok azok, akik egyetértettetek, hogy elkezditek elfogadni az Isteniségeteket és megteremteni az új Földön.

Ti vagytok azok, akiket már többé nem kötnek régi karmikus szerződések. Ti elengedtétek ezeket. Barátaim, arra kérünk benneteket, hogy halljátok meg ezt a lényetek mélyén belül, mélyen az elméteken belül. Nem köt többé benneteket karmikus szerződés. Teljesítettétek azt. Nem egy volt az elmúlt életeitekből, sőt még ez a létidő is, melyet ennek köteleztetek el. Szabadon sétálhattok a múlt karma fogsága nélkül. Szabadon sétálhattok, mint teremtők ezen a Földön ebben a létidőben. Ez az, amiért oly sok mindenen keresztül mentetek a létideitekben és ebben az elmúlt néhány évben. Változások. Átalakulások. Olyan érzés, mintha nem tudnátok, hol az Otthon többé. Olyan érzés, mintha újra szeretnétek kapcsolódni a Szellemmel, de az lehetetlen lenne. Olyan érzés, mintha a régi módszerek nem érvényesek. Mindez helyénvaló volt, jóllehet nehéz is, tudjuk. Ez az, amiért mi mindenkit közületek tisztelünk, aki itt van és aki olvassa ezt. Ez az, amiért mi minden embert tisztelünk a Földön. Ez egy nehéz ösvény. Feladtátok a régi kényelmét. Feladtatok mindent, amiről azt gondoltátok, hogy vagytok vagy amivé válni fogtok. Annyira készségesen tettétek. Annyira örömmel tettétek. Ez az "új spirituális energia osztályterme."

A fénymunkásoknak sok más csoportja van most az egész világon, különböző neveken létezve különböző tanítókkal. Ez a csoport itt egy fontos feladatot rögzít, különösen ezen földrész számára, ezen energiazóna számára, amelyben ültök. Hányan költöztetek ide, jöttetek ide az elmúlt 5 vagy 10 évben, vagy még a múlt évben? Fontos energiák vannak itt, melyek ezen hegyek belsejében rögzültek, és a síkság belsejében, mely a hegyeket veszi körbe. Ezek azok a fontos energiák, melyeknek együtt kell dolgoznia az Isteniségetekkel és minden egyes ember Isteniségével a Földön. Ez az, amiért itt vagytok ezen a helyen, ezen a földrajzi területen.

Itt vannak a bátyjaitok és a nővéreitek az egész országban, az egész Földön is vannak olyanok, akik szintén dolgoznak, akik szintén az új spirituális energia, ezen osztályterem részei. Ők az előőrs. Ők távolibb helyeken vannak, és bár nem tudnak mindig itt ülni velünk, ők is idekapcsolódnak. Megkérünk mindenkit, aki most ebben a teremben ül ezen az estén, segítsetek kiáramoltatni ezt az energiát és a szeretetet minden más fénymunkáshoz, akik a "kibővített" osztályterem részei.

Ettől az osztálytól mi az Isteniségről fogunk tanulni. Segíteni fogunk nektek megérteni, hogy kik vagytok valójában. Segíteni fogunk nektek megérteni, hogyan hozzátok be ezt az energiát, az Isteniségeteket, a Valódi Éneteket. Miután visszatérünk a nyári pihenőről a Bíbor Körből. . . amikor augusztusban visszajövünk, valóban egy intenzív munkába fogunk kezdeni - nem úgy mint a múlt évben, ami nem is volt olyan intenzív a számotokra! (kuncogás) De elkezdjük az igazi megértéseivel annak, hogyan dolgozzatok az új házatok energiájával. És azután mindannyiótokat, drága barátaim, a saját akaratotokból és a saját választásotokból, a saját szándékotok által. . . mindannyiótokat arra fogunk kérni, hogy legyetek tanítók. Arra kérünk majd benneteket, hogy használjátok azt, amit tanultatok és szereztetek, hogy annak megfelelően segítsetek másoknak, segítsetek másoknak, amikor ők eljönnek hozzátok.

Mindannyian (szünet) - az érzelmek itt eléggé magasra csapnak - a szándékotok legmagasabb rendjébe fogtok elmozdulni, a Földön megtett sok létidő utazásának legmagasabb rendjébe. Mindannyiótok úgy fog szolgálni, mint egy felszentelt tanító. Ott fogjátok ezt a felszentelést hordozni a szívetekben. Tudni fogjátok, hogy ezzel lettetek megáldva. Tudni fogjátok, hogy azért jártátok az ösvényt, hogy kiérdemeljétek azt. Ó, lehet, hogy ez nem egy papírdarabon van rögzítve, de amikor a szemeitekbe nézünk, amikor a szívetekbe tekintünk, tudni fogjuk, hogy mindenki közületek felszenteltetett, mint egy Istenember meghatalmazással arra, hogy tanítson és vezessen és segítsen másoknak, akik olyan folyamaton mennek majd keresztül, melyen ti mentetek. A tapasztalatotokkal és vezetésetekkel a folyamat számukra sokkal könnyebb lesz. Nem lesznek olyan mély megpróbáltatások és lelki kínok, melyeken ti keresztül mentetek. Ez az oka annak, amiért mi oly nagyon tisztelünk mindannyiótokat. Oly sok mindent feladtatok és feláldoztatok azért, hogy itt ülhessetek ezekben a székekben ezen a napon - mindannyian szeretetben.

Nos, drága barátaim, mielőtt besétálnánk az új házatokba ezen a napon, engedjétek meg magatoknak, hogy szeretet - és könnyesőben fürdőzzetek, szeretet és könny azoktól, akik ma itt összegyűltek, tőlem, Tóbiástól, a Bíbor Tanácstól, azoktól akik mint vezetők sétáltak veletek a múltban, a családtagjaitoktól, akik eltávoztak és most a fátyol felénk eső oldalán vannak. Itt állunk mosolyogva. Nincs senki, aki ne mosolyogna amiatt a munka miatt, amit tesztek. Engedjétek meg, hogy egy örömteli könnyzuhatag mosson át benneteket. Engedjétek meg, hogy ezek a könnyek elmossák a régit, elmossák a bűnt, a szégyent, melyet éreztetek talán. Engedjétek meg, hogy a könnyeink elmossanak minden, az érdemtelenséggel kapcsolatos gondolatot vagy érzést, melyet tartogattatok. Az egyetlen oka, hogy ők ott vannak, az a fátyol, mert nem látjátok, kik vagytok igazán. Engedjétek meg, hogy a könnyeink elmossák a fizikai betegségeket, melyeket visszatartottatok. Drága barátaim, fogadjátok ezt el ebben az energiában. Az erőteljes valóban ebben az energiában. Engedjétek meg magatoknak, hogy átmosódjatok és megtisztuljatok mindentől, amiről azt gondoltátok, hogy kevesebb, mint a tökéletes. Engedjétek meg magatoknak, hogy elengedjetek minden olyan gondolatot, mely arról szól, hogy kevesebbek vagytok, mint a tökéletesség vagy kevesebb, mint a teljesség.

Drága barátaim, nevetni fogunk és beszélgetni fogunk ezekről a napokról. Hogyan volt az lehetséges, hogy nem voltatok képesek látni, kik vagytok, amikor mi tisztán láthatjuk azt mindenkiben közületek?

Nos, mielőtt folytatnánk az ülésünk következő részével, azt kérjük, hogy lépjen elő, minden entitás, aki összegyűlt ebben a teremben - az angyalok, az arkangyalok, valójában a Sananda. Azt kérjük, hogy lépjenek előre, hogy átöleljenek benneteket, hogy egybeolvadjanak veletek, hogy megsimogassák a hátatokat és bátorságot adjanak, hogy megköszönjék, hogy újra beálltatok a sorba és megköszönjék, hogy itt maradtok a Földön, hogy behozzátok ezt az új energiát, ami olyan nehéz, mint amilyen. Nos, ezen idő alatt arra fogjuk kérni barátunkat Cauldrét, hogy maradjon csendben egy pillanatra. Mindannyiótokat arra kérünk, hogy egyszerűen nyissátok ki a szíveteket, adjatok engedélyt a számunkra, hogy bejöjjünk most és átöleljünk és megcsókoljunk benneteket.

(szünet)

Ez, barátaim, a Föld új energiájának ideje. A spirituális fizikával, ami az, ami, ez igazából az első alkalom az emberiség történetében a Földön, hogy lehetővé válik az Isteni Én energiájának behozatala. Ó, ti és mások megpróbálták már a múltban. Megpróbáltátok kitalálni Istent. Megpróbáltatok szentek és spirituálisak lenni. Utazásokat tettetek a múlt életekben a vallási rendekben. Sokféle vallást indítottatok el, amint már említettük. De az időtök szerinti mostani hónapokig nem volt lehetséges igazán elkezdeni ezen isteni energia behozatalát. A fátyol vastag volt. A Valódi Én egyfajta gubóban volt. A Föld vibrációja nem volt megfelelő. Most eljutottunk ehhez az időhöz, amikor most már lehetséges annak behozatala és el lehet kezdeni a vele való munkát és annak használatát.

Ma be fogunk sétálni az új házba. Be fogunk veletek sétálni és beszélni fogunk róla, hogy hogyan működik az. De, hogy mindannyian tudjátok, az egy kötelezettséggel fog járni rátok nézve. El fogja hozni annak megértését, hogy ti vagytok a teremtő, azt nem mások teszik meg nektek. El fogja hozni azt a megértést, hogy az a ti házatok, az a ti isteniségetek, hogy birtokoljátok azt, hogy ha másvalakire vártok, hogy elvégezze a munkát a számotokra, hogy másvalaki hozza azt el hozzátok, semmi nem fog történni.

Tehát most, drága barátaim, ragadjuk meg az alkalmat, hogy besétáljunk az új házba. Három angyal választatott ki, akik veletek fognak sétálni. Nem oly fontos, hogy tudjátok, kik ők. Talán érzékelni fogjátok, kik ők. Ők veletek fognak sétálni és el fognak kísérni titeket, az engedélyetekkel, természetesen. Engedjétek meg, hogy elkezdjük utunkat az új házatokba, az Új Camelotba, az Isteni Énetekbe. Amíg átsétálunk, beszélni fogunk. Mutatni fogunk néhány dolgot odabent. Arra kérünk benneteket, hogy ne próbáljatok előre véleményt gyártani arról, mit gondoljatok róla, mi ez, csak egyszerűen kezdjétek meg a sétát velünk.

Nos, engedjétek meg, hogy megközelítsük az új házatok bejáratát. Engedjétek meg, hogy megálljunk itt egy pillanatra, mielőtt igazán befelé haladnánk. Engedjétek meg, hogy beszéljünk egy pillanatig arról, mit jelképez a ház. Létidők sokaságán keresztül a házatok elsősorban a fizikai és a mentális lényetek volt. Ez egy energetikai szerkezet volt és most is ez körülöttetek. Hét csakra volt a házatokon belül, és öt volt a házon kívül. Az energiamezőtök, amit ti a merkabátoknak neveztek, méretben, formában és képességben korlátozott volt. Korlátozott volt azon spirituális energia mennyiségében, mellyel bánni tudott. Ez egy nagyon jó ok miatt volt így. A spirituális energiátok nagy része egy gubóban rögzült egy másik helyen, egy másik dimenzióban valahol, amíg el nem érkezett a nap, hogy be tudjátok azt fogadni a fizikai lényetekbe a Földön.

Most, amint itt állunk az új házatok bejáratánál, tudnotok kell, hogy nincsenek korlátok az új házatok energiahányadosát tekintve. Nincsenek korlátok. "Az energiahányados mindig a kéznél levő tapasztalásnak megfelelő lesz. "Ez az egyik, amelyre emlékeznetek kell. Az új házatok energiahányadosa mindig azonos mértékű lesz azzal a tapasztalással és szükséglettel, mely éppen kéznél van a számotokra. Ne próbáljátok előre meghatározni, milyen nagy vagy milyen kicsi az új házatok.

A régi házatok elsődlegesen arra terveztetett, hogy lehetővé tegye számotokra a tapasztalást és a manőverezést a fátyol felétek eső oldalán. Különösen volt megtervezve, merthogy nem volt kölcsönös hatás a tudatos állapototokban a fátyol felénk eső oldalához. Tűnődtetek - e valaha is azon, hogy miért volt az, amikor annyira buzgón imádkoztatok sok - sok könnyel az angyalokhoz és a Szellemhez, az imáitok nem kerültek megválaszolásra? Ez azért volt, mert a fátyol nem tette lehetővé, hogy ez megtörténjen.

Az új házatokban az energiaszerkezet egy másfajta típusa van. Említettük az elmúlt hónapokban, hogy voltak "építők", aki az új házatokon dolgoztak. Ott voltak az építők, akik összeállították az új házatok szerkezetét és vázát. Ez egy összetett és bonyolult váza annak az energiának, mely körbevesz titeket. Nem fogunk annak a részleteibe belemenni itt ezen a napon. De elmondjuk, hogy hihetetlen szakértelmet és kifinomultságot igényelt attól eltérően, ami a régi házatok volt. Van egy energia, mely ott szövődik körülöttetek és összehasonlítva halványabbá teszi a régi merkabátokat. Ez nagyszerű és erőteljes. Óvatosan szövődött körülöttetek, hogy lehetővé tegye a számotokra az Isteni Énetek behozatalát, és rögzítse azt és kapcsolatba legyetek vele és hozzáférjetek. Ez egy finom szövedék. Ez egy gyönyörű, gyengéd szövedék. Ez egy tápláló szövedék, az új házatok ezen energiája.

Van egy másik dolog is, amiről most beszélünk nektek, hogy tudatában legyetek, mikor itt álltok az új házatok bejáratánál. Észrevettétek, amíg mi beszéltünk, annak az érzékelése, milyen az új házatok, közvetlenül a szemetek előtt változik most is? Először az úgy nézhet ki, mint egy hatalmas kastély. Majd utána olyan lehet, mint egy gyönyörű fehér nyaraló. Azután nem fog kinézni egyáltalán sehogy. Azután eltűnik. Állandóan változik, amíg a a bejáratnál álltok. Értsétek meg, hogy amikor az új házatokban vagytok, azok, akik azon kívül vannak, akik kint vannak, azt fognak látni, amit kiválasztanak, hogy lássák. Ez fontos, hogy emlékezzetek rá itt, ezen a napon. Ők fogják megválasztani, mit látnak, mit szeretnének látni, hogyan néz ki a házatok. Ez nem egy előre meghatározott mintája vagy kinézete vagy érzése az új házatoknak. Az egyéni és egyedi módon fog megjelenni a számukra. Nos, mikor ők azt mondják nektek, hogyan néztek ki egy bizonyos módon, értsétek meg, ez belőlük származik. Használjátok ezt, hogy megértsétek, honnan jönnek ők. És a következő személy, aki eljön majd hozzátok, azt fogja mondani nektek, hogy teljesen máshogy néztek ki. Ne engedjétek, hogy ez megzavarjon benneteket, mivel mindenki úgy fog látni titeket, ahogy nekik megfelelő, mielőtt ők belépnek az új házatokba.

Most meg fogjuk kérni az angyalaitokat, akik benneteket kísérnek, hogy nyissák ki az ajtót, és mi be fogunk sétálni az új házatokba veletek. (szünet) Két dolgot fogtok itt észrevenni. Először is figyeljétek meg az energiát. Figyeljétek meg a morajlást, a házatok rezgését. Ez nem szükségképpen egy hang. És nem szükségképpen egy fény. Nem szükségszerűen egy helyről áramlik, de az új házatok összes aspektusából belülről jön. Az egy "érzés". Ez az első rezgés, amit éreztetek, hallottatok vagy érzékeltetek, amikor mi megemlítettük azt. . . emlékezzetek erre. Ez egy megalapozás lesz a számotokra az elkövetkezendő hónapokban, amint megtanultok bánni az új házatok eszközeivel. Ez egy frekvencia, mely számotokra létezik. Ne gondolkodjatok azon, drága barátaim. Fogadjátok azt el, a rezgést, melyet először érzékeltetek. Az a tiétek. Ez az, amivel dolgozni fogtok.

Az új házatokban, semmi más nincs belül, mint ez a vibráció. Nincsenek falak, mint ahogy a régi házatoknak voltak. Nincs mennyezet. Igazából ajtók sincsenek, mert ti csupán úgy érzékeltétek, amikor beléptetek. Ez az, amiért arra kértük a vezetőket, hogy teremtsenek egyet abban a pillanatban a számotokra. Nincsenek lámpák, habár úgy tűnik, mintha az új házatok minden részéből áramlana a fény. Nincsen padlózat, még ha úgy is tűnik, hogy van talaj a lábatok alatt. Tisztán kiláthattok, mert valójában nincsenek falak sem. Csak egyetlen érzés van, egy enyhe nyoma és annak az energiamintának az érzékelése, mintha lenne egy külső fal, de még az is mozog és változik. A házon kívül láttátok a szerkezetet. Belül csak az energiaminta nyomát látjátok, egy mintát, mely állandóan változik. Ennek mondania kellene valamit nektek, drága barátaim. Vagy azt mondaná, hogy az építők nem nagyon jól végezték a munkájukat (nevetés) , vagy azt, drága barátaim, hogy van valami több ennél. Valóban van valami, ami több ennél!

Az új házatokban az energia semleges. Ez addig marad semleges, amíg nem aktiváljátok. Amikor azt választjátok, hogy egy fal legyen ott, az lesz. Amikor azt választjátok, hogy legyen egy szék, amiben megpihenhettek egy hosszú nap végén, az fel fog tűnni. Legyetek óvatosak, mit választotok. Hallottátok már ezeket a szavakat azelőtt, de még soha nem volt lehetőségetek, hogy igazán megtapasztaljátok, milyen lesz az. Legyetek óvatosak, mit választotok itt az új házatokban, mert az ott lesz. Ha az az, hogy több energiára van szükségetek a mindennapi munkához, a spirituális munkátokhoz, a foglalkozásotokhoz (ami szintén a ti spirituális munkátok) , akkor fejezzétek ki a szándékot és a megfelelő étel és a megfelelő energia és táplálék lesz elébetek hozva. Ők meg fogják találni az útjukat hozzátok. Ha ez az, hogy több pihenésre és energiára van szükségetek a fizikai testetekben, mely most ébred fel, fejezzétek ki a szándékotokat. Egy olyan ágy fog megjelenni, melyben soha nem aludtatok azelőtt, és az ott lesz előttetek. Ha egyszerűen csak egy kis csendes időszakra van szükségetek, egy kis elmélkedésre, nos teremtsétek azt meg az új házatokon belül. Bármi, amire szükségetek van az úton való előrehaladáshoz, bármi is az, amire annyira vágytok, és bármi, amit elterveztetek, megteremthetitek az új házatokban.

Az új házatokban minden energia egy semleges állapotban fog maradni, amíg másképp nem teremtitek. Ez fontos, hogy emlékezzetek rá, mert ha csak ültök a széketeken és azt várjátok, hogy a dolgok eljöjjenek hozzátok, semmi nem fog eljönni. Amikor azt választjátok, hogy teremtők legyetek, amikor elfogadjátok az Isteniségét annak, akik vagytok, minden dolog elkezd belépni a játékba. Az energia, mely semleges állapotban tűnik fel, mely szunnyadónak tűnik, életre fog kelni. Ha ez az, hogy nagyobb bőségre van szükségetek az életetekben, hogy folytassátok itt a spirituális utazásotokat, a tanítói munkátokat, akkor magatokhoz fogjátok vonzani a bőséget. Ha ez az, hogy bőségre van szükségetek, akkor hívjátok ezt elő az új házatok belsejéből, és az ott lesz a számotokra. Ha ez az, hogy szükségetek van fizikai gyógyulásra ahhoz, hogy folytassátok itt a spirituális munkátokat, aktiváljátok az energiákat az új házatokban. Fejezzétek ki a szándékot a gyógyulásra, és az ott lesz.

Az új házatokban van néhány dolog, ami történik. Ahogy mondottuk, az energia semleges állapotban van, amíg úgy nem határoztok, hogy ti legyetek a teremtők. Ez konfliktust okozhat a számotokra. Nem vagytok olyan biztosak benne, mit teremtsetek. Nem vagytok annyira biztosak benne, hogy amit most teremtetek, az a legjobb lehetséges dolog a számotokra. Drága barátaim, amint a házatokban álltok, értsétek meg, hogy minden egyes dolog, amit teremtetek, az megfelelő. Ne féljetek a saját teremtő képességetektől. Tanuljatok meg elkezdeni megbízni a saját Isteniségetekben. Az az Énetek belsejéből fog előjönni. Ne féljetek tőle, mert az új házatok energiaszerkezetében belül van egy olyan energia szőve, amely a legnehezebbé tenné számotokra, hogy rosszul teremtsetek. Ez a régi energia tulajdonsága volt. Ez akkor volt egy tulajdonság, amikor elkülönülés volt. De ahogy már beszéltünk róla nektek azelőtt, most már alapjában egység van. Egység van az új házatokban. Ne féljetek a teremtői képességetektől. Ne várjatok a Szellemre vagy a vezetőitekre vagy másokra, hogy megtegyék azt a számotokra.

Barátaim, ettől a naptól számítva, amikor emberi helyzetekben lesztek és nem vagytok annyira biztosak benne és még mindig nehézséget éreztek a régi energiával kapcsolatban, gyertek vissza erre a helyre. Gyertek vissza az új házatokba. Fejezzétek ki a szándékotokat. Ne Tóbiás vagy a Szellem felé vagy az angyaloknak. Mi hallunk benneteket, de nem tehetünk semmit. Fejezzétek ki azt az új házatokban. Fejezzétek ki azt a Valódi Éneteknek, Mindannak, Amik Vagytok. Fejezzétek ki a szándékot. Ez át fogja fordítani annak semleges energiáját, akik vagytok, egy teremtő energiába. Azután a dolgok elkezdenek megtörténni. Minden dolog elkezd megtörténni. Ne aggódjatok a részletek miatt, hogy hogyan történjenek. Ne aggódjatok, ne nyugtalankodjatok amiatt, hogyan valósul ez meg.

Az új házatokban, megvan a képességetek, hogy megteremtsetek minden dolgot a magatok számára. Értsétek meg, hogy a részletekről közvetlenül a Valódi Énetek szerkezete, az energiája és rácsmunkája gondoskodik. Ó, és valóban ti vagytok azok, akik erről gondoskodnak, de azon a szinteken, amelyen nem kell aggódnotok rajta, amíg emberi körülmények között vagytok.

Amikor először elkezdtek dolgozni ezzel az energiával, az valahogy kellemetlen lehet. Ezért kértünk ma három angyalt, hogy kísérjen el titeket, hogy a kényelem egy érzését adják nektek. Nem vagytok hozzászokva, hogyan bánjatok ezzel a sok energiával. Nem vagytok hozzászokva a teremtő kívánságaitokra és vágyaitokra adott gyors válaszokhoz. Valaha másokhoz imádkoztatok, egy külső segítséget várva. Sokan még most is a vezetőiket kérik, hogy megtegyék azt nekik. Az új házatokban, barátaim, ez tőletek függ. Ó, valóban, mi ott leszünk, megfigyelni, biztatni és tanulni, de ez tőletek függ.

Amint beléptek az új házatokba a jövőben, azt egy kicsit kellemetlennek érezhetitek. Lehet a bizalmatlanságnak egy kezdeti érzése. A bizalmatlanság az, hogy ha azt kipróbáljátok és az nem működik, azután kudarcba fulladtok. Valóban ez nem így van. Ha tesztek egy próbát és az nem működik, az csupán azt jelenti, hogy ti túlságosan keményen próbálkoztok. Nem kellene erőfeszítést belevinnetek. Annak a szeretet szándékával kellene történnie. Ha küszködtök, amint mint teremtő álltok az új házatokban. . . ha küszködés, erőlködés történik, nem figyeltek a vibrációtokra, arra a "morajra", amit először hallottatok, amikor besétáltatok. Ti csupán a régi ember eszére hallgattok.

Amikor először léptek be és elkezditek használni az új házatok energiáját, lehet, hogy lesz egy bizalmatlanság, hogy rosszra fogjátok használni az energiát vagy az nem lesz megfelelő. Ahogy állítottuk, ez képtelenség itt. Ha szeretnétek kipróbálni ezt az elképzelést, szabadon megtehetitek. (kuncogás) Azzal a bölcsességgel, melyet birtokoltok, a házatok szerkezetével, nem tudtok olyat teremteni, ami nem helyénvaló. Ne féljetek a saját teremtői képességeitektől itt. Ne féljetek attól, hogy nem vagytok érdemesek arra, ami eljön. Az egy kis időbe telik, hogy hozzászokjatok az új házatokkal való munkához. Mi nem lehetünk ott, hogy megtegyük azt nektek. Ne nézzetek ránk. Természetesen mi mindig ott vagyunk szeretetben, mindig ott vagyunk, hogy beszélgessünk. Mi nem tudjuk aktiválni ezeket a semleges energiákat a számotokra. Az ti vagytok. Az az, akik ti vagytok. Az rátok várakozik, hogy teremtőként lépjetek elő.

Nos, nem szükségképpen egy időben fogtok mindannyian beköltözni az új házatokba. Van egy átalakulási időszak itt. Továbbra is úgy fogjátok találni, hogy visszahúz a régi energia, mert az még mindig erős más emberekkel. Az még mindig erős még önmagatokban is. De ettől a naptól tudatosan helyezitek magatokat az új házatokba, és időben elég hamar állandó lakóvá fogtok válni. Az tudatosságot fog hozni, de erőfeszítés nélküli gondolatot, hogy elhelyezzétek magatokat az új házatokba. Amikor holnap egy olyan tapasztalásban találjátok magatokat a munkátokban vagy a családotokkal, ami zavar benneteket, tudatosan helyezzétek magatokat az új házatokba. Váljatok annak teremtőjévé, ami az, amit ezen tapasztalás kimenetelének választotok. Tegyétek ezt rendszeresen. Szorgalmat fog igényelni minden nap, hogy tudatosan odahelyezzétek magatokat az új házatokba, hogy megtanuljátok azon energiákkal való munkát, melyek mindannyiótok körül vannak, hogy megtanuljátok, hogyan válaszolnak azok nektek és ti hogyan őnekik. Ez az a valami, drága barátaim, amely gyakorlatot igényel, de annak a szeretet egy gyakorlásának kellene lennie. Ha úgy találjátok, hogy küszködtök és erőlködtök, azon tűnődve miért nem történnek meg a dolgok. . . ez azért van, mert küszködtök és erőlködtök.

Ez az energia ami itt van, nem egy ház, amit kibéreltek. Ez nem egy ház, amire jelzálogot vesztek fel. Ezt birtokoljátok. Mi a ház metaforáját használjuk, hogy segítsen nektek megérteni. Ez a Valódi Énetek, az Isteni Énetek energiája. Az belülről jön, és kívülről. De az mind ti vagytok.

Az új házatokban, drága barátaim, sok tömb van. Ne korlátozzátok önmagatokat a házatok lehetőségéhez, méretéhez és képességeihez. dolgozzatok vele, hogy ti legyetek a teremtő az új energiátokban. Ne legyetek félénkek vagy bátortalanok ezzel kapcsolatban. Ne zavarjon benneteket, ha előszörre nem lesz nagy felhajtás. Valamennyi időt igénybe vesz, amint tudjátok, hogy elmozdítsatok egy energiát egy semlegesből bármilyen más irányba. Legyetek türelmesek ezzel kapcsolatban.

De több, mint bármi, drága barátaim, amikor az új házatokban vagytok és nem vagytok olyan biztosak abban, mit tegyetek, vagy az hogyan működik vagy hogyan lehettek a legjobban teremtők, egyszerűen kérdezzétek meg az új házatokat. Egyszerűen kérdezzétek meg a Valódi Éneteket. Egyszerűen kérdezzetek meg minden energiát, ami ott van. Amikor nem vagytok annyira biztosak, hogy a megfelelő dolgot teszitek - e az energiák aktiválásában - ha nem vagytok annyira biztosak benne, hogy helyesen dolgoztok - e az energiákkal, hogy teremtők legyetek - egyszerűen kérdezzétek meg a házatokat és azután hallgassátok meg a választ. Ne kérdezzetek bennünket. Ne kérdezzétek az angyalokat és a vezetőket. Nem megfelelő, hogy bennünket kérdezzetek, mert mi soha nem mentünk keresztül ezen, mint ti most! Kérdezzétek meg a saját házatokat, kérdezzétek meg a saját Isteni Éneteket, és azután hallgassátok meg a választ. Hallgassátok, honnan jön a válasz.

Van egy másik aspektusa az új házatoknak, drága barátaim. Úgy fogjátok találni, hogy minden dolog el fog jönni hozzátok, amint aktiváljátok az energiákat, amint kifejezitek a szándékotokat, amint teremtőként szerepeltek. Nem lesz szükségetek, hogy kimenjetek megkeresni, ami után vágytok. Az el fog jönni hozzátok. A szándékotokon keresztül, ti szó szerint aktiváljátok, polarizáljátok és energetizáljátok az energiát, ami semleges állapotban volt, és mint egy óriási, nagyszerű, fenséges mágnes, minden dolog, ami helyénvaló, el fog jönni hozzátok. Ha ez az egészség egy bizonyos típusa, amire vártok, fejezzétek ki a szándékotokat a házon belül és utána értsétek meg, hogy ez az egészség meg fogja találni a saját útját hozzátok. Ott fog kopogni az ajtótokon. Ha van a kapcsolatoknak egy bizonyos típusa, amit most választotok (most, hogy tisztáztátok önmagatokat a nem megfelelőktől! ) értsétek meg, hogy a megfelelő kapcsolat el fog jönni hozzátok. Nincs szükségetek arra, hogy kimenjetek és kutassatok utána. Nincs szükségetek arra, hogy végigmenjetek egy bevásárló sétányon és azon tűnődjetek, vajon ez a személy vagy amaz a lélektársatok. (kuncogás) Ez a személy ott fog megállni a bejárati lépcsőtöknél.

Minden dolog el fog jönni hozzátok. Ott fognak kopogni az ajtótokon. Annyira nyilvánvalóak lesznek, hogy hajlotok majd rá, hogy azt mondjátok, hogy az nem valós, és el fogtok mellettük nézni. Amint aktiváljátok a szándékotokon keresztül, amint aktiváljátok az új házatokat, értsétek meg, hogy minden dolog, ami megfelelő, el fog jönni hozzátok - a bőség, az egészség, a megértés, a bölcsesség, a kapcsolatok, barátok, új információ, új eszközök. Az új házatok egy óriási mágnes, ami el fogja hozni a dolgokat a bejárati lépcsőtökhöz. Igazából lesz egy olyan időszak, amikor a régi ember módszerei még mindig úgy tűnnek, hogy szerepet játszanak, de, barátaim, amint megbíztok az Énben, amint ezekkel az energiákkal dolgoztok az új házatokban, látni fogjátok, hogy azok gyorsan változnak.

Amint azelőtt állítottuk, sok ember lesz, akik vonzódnak hozzátok, az új házatokhoz. Sokan lesznek, akik vonzódnak a tanítás, a gyógyulás és a megértés miatt. Néhányan lehet, hogy csupán azért vonzódnak, mert nem értik, hogy a házatok külső fizikai megjelenése miért változik folyton, és ők csodálkozni fognak. De, drága barátaim, lesznek majd sokan, akik vonzódni fognak hozzátok, akik majd eljönnek és irányításért kopogtatnak az ajtótokon. Hívjátok be őket a házatokba. Néha csak egy ember lesz. Néha pedig hatalmas csoport, mint ez, olykor sokkal nagyobb. Ők vonzódni fognak hozzátok, és bővében leszel helynek, energiának és élelemnek a házadban. De emlékezzetek arra, amit mondunk, hogy ők vonzódni fognak hozzátok. Nem kell kimenni és megtéríteni az embereket, hogy megpróbáljatok beszélni nekik az ő új házukról. Ők vonzódni fognak hozzátok. Minden helyzet, minden, amire szükségetek van, minden eszköz vonzódni fog hozzátok. Minden dolog ott fog kopogni az ajtótokon. Egyszerűen az kell, hogy egy állapotban legyetek, egy tudatosságban, hogy meghalljátok a kopogást és ajtót nyissatok.

(szünet)

Egy másik dologról is fogunk beszélni ezen az estén. Beszélgettünk erről valaki mással a múltban és szeretnénk ezt most megemlíteni. Ez olyasvalami, tudjuk, amelyen itt mindannyian keresztül fogtok menni. Amint elkezditek tanulgatni, kik is vagytok igazából és megérteni a vibrációtokat, és amint elkezdtek dolgozni az új Energiában, ti szó szerint megemelitek a tudatosságotokat és a rezgéseteket. Szó szerint egy új helyre költöztök. El fog érkezni egy pont, drága barátaim - amint hozzászoktok az új házatokhoz - el fog érkezni egy pont, amikor egy napon mélyen hat majd rátok az emberiség. Mély szomorúság áraszt majd el titeket, amikor kinéztek az új házatokból az emberekre, akik kívül laknak. Ez könnyeket fog csalni a szemeitekbe. Ez rettenetes bánatot okoz majd nektek. Láttuk már ezt néhány esetben mostanság.

Jön egy pont az átalakulásotokban, amikor nehéz lesz nézni a szenvedést, amelyen más emberek keresztül mennek. Ez lehet, hogy a saját családotok vagy barátaitok lesznek, vagy azok az emberek, akikkel dolgoztok. Ez bánatot fog okozni az emberiség számára, mint egész számára. A bánat mélyebb lesz és potenciálisan nehezebb lesz kezelni, mint azt, mikor a vezetőitek eltávoztak. A bánattal nehezebb lesz szembenézni, mint akkor, mikor választási lehetőséget kaptatok, hogy elhagyjátok - e a Földet vagy itt maradtok újra jelentkezni spirituális szolgálatra. Sokkal nagyobb hatással és bánattal teli lesz a számotokra, mint bármilyen dolog, amin az életetek elmúlt 20 évében keresztül mentetek.

De ez az időszak nem rólatok fog szólni. Nem a saját szívetekről, a saját ösvényetekről fog szólni. Ez az a bánat lesz, amit más emberek miatt fogtok látni. Ez az, amiért nehezebb lesz elfogadni, hogy még a bánat is önmagatok miatt van. Ez egy nehéz időszak lesz, barátaim. Mi már szőjük a kényelem takaróit, hogy átsegítsenek titeket ezen az időszakon. Már felkészülünk a dolgokra, hogy eljöjjenek. Lesz egy időszak, egyszer újra, amikor szembe fogtok nézni a saját döntésetekkel, hogy vagy maradtok, vagy elmentek.

Amikor az a valaki, mint Jeshua ben Joseph ott volt a hegyen egy sötét és szörnyű napon, hatalmas fizikai fájdalmat érzett a keresztre feszítve. Nem önmagáért sírt, akiért akkor sírt. Ő az emberiségre tekintett ki. Mindegyikőtök szenvedésére tekintett. Ismerte az utat, amelyen keresztül fogtok menni, sírt és vérzett, nem önmagáért, hanem értetek. Tapasztalni fogtok valami ehhez hasonlót a saját életetekben itt. Azért hozzuk ezt most fel, hogy felkészüljetek, jóllehet, nincsenek szavak, melyeket mondhatnánk, ami megfelelően felkészítene benneteket erre az időre. Amikor a rezgésetek azon a szinten van, hogy közel áll a megvalósuláshoz, lesz egy nehéz időszak, amikor kitekintetek a Föld nagy részére és az emberiségre.

Szólni fogunk erről még az elkövetkezendő összejövetelünkön. Amint az emberiség nagy részét látjátok ebből a perspektívából, értsétek meg, hogy ti is megtettétek ezt az utat. Értsétek meg, hogy nekik is lesznek vezetőik és tanítóik, akik emberek, akik kézzelfoghatóak és valóságosak és megjárták azt az utat és most egy új házban élnek. Ti lesztek az ő tanítóik. Ti lesztek azok, akik segítenek megmutatni nekik az új házukat. Ti lesztek azok, akik segítenek megmutatni nekik az ő saját Isteniségüket.

(szünet)

Drága barátaim, az új házatokban ti vagytok az Isteni. Ti vagytok a felhatalmazottak. Nincs senki más a Földön vagy az égben, aki rögzíteni tudná és használni az erőt azon a módon, ahogy ti tudjátok az új házatokban. Ti választottátok a Szellem szolgálatát ebben a létidőben. Ti választottátok, hogy erre a helyre jöttök. Ti választottátok, hogy most dolgozzatok mindannak az energiájával, akik vagytok, a valódi és isteni lényetek energiájával. Áldunk benneteket azért, hogy ezen az utazáson vagytok. És senki más nem veheti azt el.

Oly nagyon szeretettek vagytok azért a munkáért, amit tesztek. Oly nagyon szeretünk azért az új munkáért, amit tenni fogtok.

És ez így van.

---
Fordítás: Halász AndreaA Bíbor Páholy Tóbiását Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" adja elő, aki a coloradói Goldenben él. . Tóbiás története, a bibliai Tobit könyvéből ismerhető, mely megtalálható a Bíbor Kör (Crimson Circle) weboldalán, a www.crimsoncircle.com. A Tóbiás anyagok térítésmentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999. augusztusa óta, amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új Energia felé.

A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új Energiába. Amint megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a mennybemenetel felemelkedési állapotának, azzal segítik a többi embert utazásaik részleteinek megosztásával, megóvva és kalauzolva őket. Több, mint 70.000 látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle weboldalra, hogy elolvassa a legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.

A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradóban, ahol Geoffrey Hoppe-n keresztül Tóbiás bemutatja a legújabb információkat.

A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság előtt. A Bíbor Kör a bőségére a nyitott szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból, szerte a világból.

A Bíbor Kör legvégső célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként szolgálják azokat, akik a belső spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább, a benső fény fogja odakalauzolni az embereket a bejárati ajtódba az együttérzésedért és törődésedért. Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a különleges és drágaságos ember, aki a Kardok Hídjához vezető utazásra akar épp behajózni, eljön hozzád.

Amennyiben ezt olvasod és érzed a kapcsolatot és az igazságtartalmát, te valóban Shaumbra vagy. Te egy tanító és emberi "idegenvezető" vagy, Megengedve az istenség magjának, hogy kivirágozzon benned ebben a pillanatban és a hátralévő további időben.Soha sem vagy egyedül, egy család vesz körbe a világ minden táján és angyalok a körülötted lévő birodalmakban. 

Kérjük, ezt a szöveget terjessze szabadon, nem kereskedelmi alapon, ingyenesen. Kérjük, a telje információt kezelje egységesen és hagyja e lábjegyzettel együtt. Minden egyéb felhasználás esetén Geoffrey Hoppe (Golden, Colorado) írásos jóváhagyása szükséges.

© Copyright Y2000 Geoffrey A. Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO USA. Minden jog fentartva.