МАТЕРИАЛИТЕ НА ТОБИАС

Серия Нова Земя

Урок 13: „В новия ви дом “

Представена от Тобиас, ченалинг чрез Джефри Хоуп

Представено на Аления Кръг на 4 юли 2000 год.


Тобиас:


И така скъпи приятели, нашето семейство отново се събра в това толкова свещено място, в тази свещена енергия и в този наистина свещен ден.


Днес имаме за вас много информация и практики. Това е информация за вашия нов дом и за вашата нова енергия. Ще ви разкажем защо сте преминали през толкова много неща и за това на къде да се насочите за в бъдеще. През това време, аз Тобиас ще говоря чрез нашия приятел Калдре.


Следващите няколко минути ще балансираме и настроим енергиите си с вашите. Ще погледнем в сърцето на всеки от вас. Ние се сливаме с вас. Споделяме този момент на мир и любов. Сега е време скъпи приятели и скъпо семейство просто за обединение на енергиите. Просто отворете сърцата си. Просто бъдете в това пространство със семейството си.


Както вече много пъти сме казвали, ние се просълзяваме, когато ни каните в това пространство, както сега. Когато усещаме енергиите ви, любовта ви. По някога завесата е плътна, много плътна. И е много трудно да общуваме с вас и да обменяме енергии. Но днес, когато сте с отворени сърца като сега, това е истинско усещане за дома, за „ Шамбра “, за любов.


Както много от вас в тази стая и четящите този текст знаят много добре–последните няколко години от живота си стигнахте до момент, в който трябваше да вземете решение дали да останете на Земята. Стигнахте до критичната точка. Всеки от вас беше попитан индивидуално дали ще остане на Земята или ще се върне у Дома. Спомнете си за миг този момент. Може да извикате тази случка отново. С някои от вас това стана по време на сън. Други бяха попитани докато шофират или четат или може би са били болни. Причината да ви припомняме този момент е, че всеки от вас скъпи приятели, всеки от вас знаеше, че е стигнал до заключителния момент на старите си договори. Вие изпълнихте това, за което бяхте дошли на Земята. В онзи момент, вие можеше да си тръгнете ако поискате. Можехте да напуснете физическото си тяло и да се върнете обратно у Дома. Очевидно присъстващите тук и четящите този текст избраха да останат! ( смях ) Както ние се шегуваме, вие „пре – постъпихте “ на духовна служба. Вие се пре– повдигнахте (издигнахте, re – upped). Знаехте, че има и допълнителна работа, която трябва да бъде свършена на Земята. Ето защо сте тук.


От момента, в който взехте това решение, с вас се случиха много неща. Някои от тези събития бяха доста болезнени или трудни. Някои взаимоотношения се разпаднаха или тръгнаха в друга посока, дълги и смислени връзки бяха прекратени. Може би имаше и смяна на работното място. Може би имаше загуба на много, ако не на всичко материално, което притежавахте. Възможна беше загуба на приятели, загуба на семейството, живот в самота. Всички тези неща скъпи приятели, бяха част от плана ви, така да се каже, това трябваше да се случи, ако изберете да останете. Това бяха неща, които трябваше да бъдат пуснати, нещата, които бяха неуместни, намериха своя път за да напуснат живота ви. Ние знаем и разбираме, че този път е труден. Но той беше важна част от пътешествието ви.


Днес ще отидете в новата си къща. Ще започнете да работите с новите си способности ( възможности ). Да, в същност тук има много метафори, но това ще бъде не по– малко важно и не по– малко значимо в живота ви. Въпроса зададен по– рано беше неуместен– да задържим ли кристалите с – отново метафора или да задържим старите си книги. Колко много от вас наскоро прелистваха старите си книги и откриха, че думите в тях не звучат толкова истинно, както някога? Колко от вас имаха усещане сякаш плавате, или сте в преход към нещо? Колко от вас усещаха, че тези инструменти или зоната ви на комфорт от миналото вече не съществуват и че в настоящето вече няма нищо на което може да се разчита?


Всичко това е част от процеса, който започна когато взехте решение да останете на Земята, отново да пр – постъпите на духовна служба. Всичко това приятели мои, е заради преместването в „ Новия Камелот “. То е за приемането на Божественото в себе си. Хиляди години, бидейки под завесата не разбирахте кой сте. Не бяхте в състояние да задържите собственото си могъщество, дори и да искахте. Не можехте да се обедините изцяло с вашата божествена същност.


Но сега енергията на Земята е различна. Вие сте различни. Сега това е уместно. Сега трябва да бъдете тези, които първи ще изучават и интегрират своята божественост. Процеса стъпка, по стъпка започва с един човек, после с група от хора, после с повече хора и след това се разпространява по цялата Земя. Групата, която наричаме „ класната стая на новата духовна енергия на Земята “, това сте вие, които се съгласихте да започнете приемането на своята божественост и създаването на новата Земя.


Вие сте тези, върху които вече не действат старите кармични договори. Вие се отървахте от това. Приятели мои, молим да се вгледате дълбоко в себе си, в ума си. Вие нямате вече кармични договори. Вие приключихте с това. Няма нищо от миналите ви животи и даже от този, на което да сте все още длъжни. Вие се придвижихте към свобода без зависимост от миналото. Вие се придвижихте към свобода, за да бъдете творци на тази Земя в този живот. Ето защо преминахте през толкова много в живота си и през последните няколко години. Промени. Трансформации. Усещане за дезориентация. Желание да се обедините с Духа, но сякаш това е невъзможно. Чувство, че старите методи са вече неприложими. Всичко това беше уместно, дори и да беше трудно. Ние знаем това и ето защо почитаме така всички в залата и тези, които четат този текст. Ето защо почитаме всеки човек на Земята. Това е труден път. Вие напуснахте стария си комфорт. Отказахте се от всичко, което мислехте че сте или което искахте да станете. Направихте го охотно, с радост. Това е „ класната стая на новата духовна енергия “.


Има много други групи от светлинни работници по целия свят, с различни имена и учители. Тези групи изпълняват важна роля, особено на този континент, в тази енергийна зона, в която сте вие. Колко много от вас се преместиха тук, бяха преселени тук през последните 5 или 10 години или дори през последната година? Тук има важни енергии, които заобикалят тези планини и равнини. Това са важни енергии, които имат отношение към вашата собствена Божественост и към Божествеността на всеки човек на Земята. Ето защо сте тук, на това географско място.


Освен това има ваши братя и сестри по цялата Земя, които също вършат своята работа, която е част от новата духовна енергия, част от тази класна стая. Те са на аванпоста. Те са в по– отдалечени места и не винаги могат да седят заедно с нас тук, но те са свързани с вас. Ние молим всеки от вас в тази стая тази вечер да помогне за разпространението на тази енергия и любов на всички останали светлинни работници, които са част от „разширената“ ни класна стая.


В тази стая ще изучаваме Божественост. Ще ви помогнем да разберете кои сте в същност. Ще ви помогнем да разберете как да привнесете в тази енергия своята божественост и вашата Истинска същност. След като се върнем от лятната ваканция на Аления Кръг през август, ще започнем наистина интензивна работа– не като от последната година, защото тя не беше интензивна за вас! (смях ) Ще започнем с истинското обяснение как работят енергиите в новия ви дом. След това всеки от вас скъпи приятели, по ваше собствено желание...всеки от вас ще помоли да стане учител. Ще бъдете помолени да използвате наученото, за да помагате на другите, когато дойдат при вас.


Всеки от вас ( пауза )- емоциите тук са много силни- ще премине към висше проявление на намерението си, към висшата цел на пътешествието си, в продължение на много животи на Земята. Всеки от вас ще служи като посветен учител ( ordained). Това посвещение ще пазите в сърцето си. Ще знаете, че сте били благословен за него. Ще знаете, че сте извървели дълъг път, за да го заслужите. О, най– вероятно това няма да бъде записано на хартия, но когато погледнем в очите ви, когато погледнем в сърцето ви, ще знаем, че всеки от вас е посветен като Божествен човек с пълномощията да учи и направлява и помага на другите хора, които преминават през същия процеса като вас. С вашия опит и напътствия за тях този процес ще бъде много по– лек. Той няма да бъде наситен с изпитанията и нещастието, през които сте преминали вие. Именно за това така дълбоко почитаме всеки от вас. Вие оставихте много и пожертвахте много, за да бъдете тук в този ден, да седите в тази стая– но всичко беше направено в любов.


Сега, скъпи приятели преди да отидем в новия ви дом, позволете си да бъдете окъпани от дъжд от любов и сълзи от тези които са се събрали тук днес, от Тобиас и Аления Кръг, тези които бяха с вас в миналото като ваши водачи, членове на семейството ви, които вече са от другата страна на завесата. Ние сме тук, усмихнати. Няма никой, който не би се усмихнал, когато вижда работата, която вършите. Позволете си да бъдете измити от душа от сълзи на радост. Позволете на тези сълзи да отмият всичко старо, да отмият чувството на вина, чувството на срам, което може би сте изпитвали. Позволете на сълзите ни да отмият всяка мисъл за непълноценност, която задържате. Единствената причина те да продължават да бъдат отвъд завесата, е защото вие все още не виждате кои наистина сте. Позволете на сълзите ни да отмият физическите недъзи, които ви дърпат назад. Скъпи приятели, приемете това в тази енергия, защото тя е наистина много мощна. Позволете си да бъдете пречистени и измити от всичко, което смятахте, че е по– малко от съвършено. Абстрахирайте се от всяка мисъл, че сте нещо по– малко от завършеност и пълнота (full).


Скъпи приятели, някой ден ще се посмеем и ще обсъдим това. Как е възможно да не виждате това, което ние така ясно виждаме във всеки от вас?


А сега преди да преминем към следващата част от сесията, молим да пристъпят напред същностите, които са се събрали днес в тази стая- ангели, архангели и разбира се Сананда. Молим ги да се приближат, за да ви прегърнат, да се слеят с вас, да ви потупат по рамото да ви ободрят, да ви поблагодарят за пре– постъпването и за това, че останахте на Земята, за да пренесете тази нова енергия, колкото и трудно да е това. Ние молим приятеля си Калдре да помълчи сега. Молим всеки от вас просто да отвори сърцето си и да ни позволи да влезем, за да ви прегърнем и целунем.


Това приятели мои е времето на новата енергия на Земята. С духовната физика, каквато я познаваме, това наистина е първия път в историята на човечеството на Земята, когато е било възможно да се внесе Божественото Аз. Да, вие и останалите опитвахте и в миналото. Опитахте да постигнете Бог. Опитвахте се да станете свети и духовни. В предишните си животи бяхте част от религиозни ордени. Вие дадохте началото на много религии, както споменахме. Но до неотдавна беше невъзможно наистина да се привнесе тук божествената енергия. Завесата беше твърде плътна. Истинската ви същност беше в нещо подобно на пашкул. Земните вибрации не бяха подходящи. Сега обаче дойде момента, когато да стане възможно тя да се внесе и да започнете да работите с нея и да я използвате.


Днес ще отидем в новия ви дом. Ще отидем заедно и ще разгледаме подредбата. Но знайте, че за всеки от вас ще има отговорност. Трябва да разберете, че това не беше направено за вас, а че вие го създадохте. Разберете, че това е вашия дом, вашата божественост, че вие сте техния господар. Ако очаквате някой друг да свърши работата вместо вас, ако очаквате някой друг да ви го донесе, нищо няма да стане.


И така, скъпи приятели, позволете ни да отидем в новия ви дом. С вас ще тръгнат три избрани ангела. Не е важно да знаете кои точно. Те ще дойдат с вас и ще ви съпровождат, разбира се с ваше позволение. Нека пътешествието ни в новия ви дом започне, в новия Камелот, във вашето Божествено Аз. Докато се разхождаме вътре, ще ви разказваме и показваме нещата вътре. Молим ви да не проявявате предубеждение, а просто да се поразходите с нас.


Сега нека да пристъпим към входа на вшия дом. Да поспрем за малко преди да влезем вътре. Да поговорим как изглежда новия ви дом. Живот след живот, вашия дом беше отражение на вашето физическо и ментално тяло. Имаше и енергийна структура около вас. Имаше седем чакри във вътрешността на дома ви и пет отвън. Енергийното ви поле, което наричате меркаба, беше ограничена по форма, размери и мощност ( capability ). То беше ограничено от количеството духовна енергия, което можеше да издържи. Това беше така по много важна причина. Останалата ви духовна енергия беше скрита в духовния пашкул, на друго място, в друго измерение, до момента в който ще можете да го приемете във физическото си тяло на Земята.


Сега, когато стоим пред входа на новия ви дом нека това стане ясно– няма ограничение в количеството на енергията в новия ви дом. Няма ограничения. Количеството на енергия ще бъде съответстващо на случващото се с вас. Това е първото, което трябва да запомните. Количеството на енергията в новия ви дом винаги ще съответства на събитията и потребностите ви. Не гадайте колко голям или малък е дома ви.


Вашия стар дом беше проектиран главно, за да ви даде възможност да чувствате и действате от вашата страна на завесата. Той беше специално проектиран така, че да не бъде възможно вашето взаимодействие в съзнателно състояние с нашата страна на завесата. Задавали ли сте си въпроса, защо когато се молехте на ангелите и на Духа така настоятелно и с толкова сълзи в очите, на вашите молитви никой не отговаряше? Това беше така, защото завесата не позволяваше това да се случи. Стария ви дом не позволяваше това.


Вашия нов дом има различна енергийна структура. Ние говорихме за това миналите месеци, че там има строители, които се трудят над него. Те обединяват структурата и рамката на новата ви къща. Това е сложна и заплетена структура, но няма да навлизаме в подробности днес. Ще кажем само, че се наложи голяма преоценка и невероятно усъвършенстване на това, което беше стария ви дом. Около вас е изтъкана енергия, в сравнение с която старата меркаба изглежда бледа и скучна. Тя е голяма и интензивна. Тя беше внимателно изтъкана, за да можете да внесете Божественото си Аз, да го задържите и да бъдете в контакт с него, да ви бъде достъпно. Това е прекрасна и деликатна тъкачна работа. Това е подкрепяща и защитна тъкан, това е енергия в новия ви дом.


Има още едно нещо на което ви молим да обърнете внимание, докато стоим на входа на новия ви дом. Забелязахте ли, че докато говорехме, възприятието ви за това как изглежда новия ви дом се промени пред очите ви? В началото, той може да изглежда като голям замък. След това като прекрасна бяла лятна хижа. След това може да не прилича на нищо. После това преминава и той продължава да се променя, докато стоите на прага. Разберете, че когато сте вътре в новия си дом, тези които са пред него и тези които са вътре, ще виждат това, което изберат да видят от него. Много е важно да запомните това днес. Те ще изберат да видят, това което се надяват да видят, начина по който очакват да изглежда новия ви дом. Тук няма определен шаблон или външен вид или усещане за вида на новия ви дом. Той ще бъде уникален и единствен за тях. Така, че когато те разговарят с вас, че изглеждате по определен начин, разберете, че това е тяхното виждане за вас. Използвайте го за да разберете от къде идват те. А следващия човек, който дойде при вас може да ви каже, че изглеждате съвсем различно. Не позволявайте това да ви обърка, защото всеки ви вижда по начин който е подходящ за него, преди да влезе в дома ви.


Сега молим ангелите, които ви съпровождат да отворят вратата и да влезем заедно в дома ви. Ще забележите две неща. Преди всичко обърнете внимание на енергията. Обърнете внимание на жуженето, на вибрациите в дома ви. Това не е непременно звук. Не е задължително да излиза от определено място, той идва от всичките аспекти на новия ви дом. Това е „ усещане “. Тази първа вибрация, която усетихте, чухте, почувствахте, когато споменахме за нея... запомнете я. Това ще бъде вашето заземяване през следващите. месеци, докато се учите да работите с инструментите на новия си дом Това е вашата честота. Не размишлявайте над това, скъпи приятели. Приемете я, вибрацията, която усетихте в началото. Тя е ваша. Ето с какво ще работите.


Във вътрешността на новия ви дом няма нищо освен тази вибрация. Няма стени, каквито имаше в стария ви дом. Няма тавани. Всъщност няма и врати, което сте усетили също, когато влязохте... Ето защо помолихме водачите, да създадат една за вас сега. Няма осветление, въпреки че изглежда сякаш светлината струи от всички части на новия ви дом. Няма под, дори и да ви се струва, че стоите на твърдо. Може отчетливо да видите какво има навън, защото няма стени. Има само усещане, слаб намек за енергиен модел, който създава стените ви, но той също се движи и променя. Отвън виждахте структурата. Вътре ще видите само нещо подобно на енергиен модел, който непрекъснато се променя. Трябва да ви кажа нещо скъпи приятели. Трябва да ви кажа, че строителите не са си свършили работата много добре ( смях ) или има нещо повече от това. Действително има нещо повече от това!


В дома ви енергията е неутрална. Тя остава неутрална, докато не я активирате. Когато изберете там да има стени, ще ги има. Когато изберете стол, за да си починете от дългия ден, той ще се появи. Бъдете внимателни какво избирате. Чували сте го и преди, но никога не сте имали възможност да го изпитате на практика. Бъдете внимателни какво избирате в новия си дом, защото това и ще има в него. Ако имате нужда от повече енергия, за да продължите ежедневната си работа, духовната си работа, обичайната си дейност( която също се явява духовна работа ), то изразете намерение и съответните продукти, енергия и храна ще ви бъдат доставени. Те ще намерят пътя си към вас. Ако имате нужда от повече почивка и повече енергия за физическото си тяло, която да се появи след сън, изразете намерение. Ще се появи такъв креват, на какъвто не сте спали до сега и той ще бъде там за вас. Ако имате нужда просто от спокойствие, от време за размисъл, създайте го в новия си дом. Каквото и да ви потрябва в по– нататъшното ви приключение, каквото и да си пожелаете, каквото и да възнамерите, може да бъде създадено в новия ви дом.


В него всички енергии ще остават неутрални, докато не създадете нещо. Важно е да помните това, защото ако просто си седите в стола и чакате нещо да се появи, нищо няма да стане. Когато избирате да бъдете създател, когато избирате да приемете Божествеността на това, което сте, всички неща влизат в играта. Енергията, която изглеждаше неутрална и беше в неутрално състояние, която беше спяща, ще навлезе в живота ви. Ако имате нужда от повече богатство в живота си, за да продължите духовното си пътешествие тук, вашата учителска работа, то вие ще привлечете богатството. Ако имате нужда от физическо изцеление, за да продължите тук духовната си работа, активирайте енергиите в новия си дом. Изразете намерение за изцеление и то ще бъде там за вас.


Има няколко неща, които се случват в новия ви дом. Както казахме енергията остава неутрална, докато не изберете да станете създатели. Това може да породи конфликти у вас. Изпитвате неувереност какво да създадете. Не сте сигурни, че създавате най – доброто за себе си. Скъпи приятели, докато сте в новия си дом разберете, че всичко създадено там е уместно. Не се страхувайте от собствените си творчески способности. Започнете да се доверявате на своята Божественост. Това ще дойде от вътрешността на вашето същество. Не се страхувайте от това, защото в енергийната структура на новия ви дом енергията е така вплетена, че да направи възможно най– трудно създаването на нещо неблагоприятно за вас. (ill create) Това беше признак на старата енергия. Това беше признак, когато имаше разделение. Но както вече отбелязахме по– рано, сега в източника има единство. В новия ви дом има единство. Не се страхувайте от творческите си възможности. На чакайте докато Духа или водачите или който и да било друг направят това вместо вас.


Приятели мои, от сега нататък, когато сте в някаква човешка ситуация в която се чувствате неуверени и все още усещате тежестта на старите енергии, върнете се тук. Върнете се в новия си дом. Произнесете на глас намерението си. Не го казвайте заради Тобиас или заради Духа или заради Ангелите. Ние можем да ви чуем, но нищо не можем да направим. Кажете го в си новия си дом. Произнесете го за истинско Аз, за Всичко Което Сте. Изразете намерение. Това ще приведе неутралната енергия на дома ви в творческа. След това ще започнат да се случват събития. Не се безпокойте за детайлите или как точно ще се случват. Не се вълнувайте за това как точно стават нещата.


В новия си дом ще имате възможност да създавате всички необходими вещи. Разберете, че за детайлите ще се погрижи самата структура, енергия и решетка на вашето истинско Аз. Да в същност вие ще се погрижите за това но на такова ниво, на което няма нужда да се безпокоите докато сте в човешки условия.


В началото на работата си с тази енергия може да се окажете малко непохватни. Ето защо помолихме тези трима, които ви съпровождат днес да ви дадат усещане за комфорт. Не сте свикнали да имате работа с такава огромна енергия. Не сте свикнали с бързите отговори на вашите творчески нужди. Свикнали сте да се молите на другите, да търсите помощ отвън. Много от тук присъстващите все още молят водачите си да направят нещо за тях. В новия ви дом приятели мои всичко зависи от вас. Да в действителност ние ще бъдем там, за да ви наглеждаме, насърчаваме и да ви обучаваме, но всичко ще зависи от вас.


За в бъдеще, когато идвате в новия си дом може да изпитвате известна неловкост. Може би в началото ще има недоверие, защото сте направили опит но не е сработило и сте претърпели поражение. В действителност това не е така. Ако сте направили опит и не се е получило, значи просто сте били твърде настоятелни. Тук няма нужда от усилия. Тук трябва да има намерение с любов. Ако е въвлечена борба, когато работите като творец в новия си дом и прилагате усилие или се борите, то вие не усещате вибрацията си, това жужене, което чухте при първото си влизане в дома. Чувате само интелекта на стария човек.


Когато за пръв път влизате в новия си дом, може да има недоверие, че неправилно използвате енергията си или го правите неуместно. Както вече казахме, това е невъзможно. Ако искате да проверите тази теория, вие сте свободни да го направите. ( подсмихва се ) С вашата мъдрост, със структурата на вашия дом, вие не можете да създадете нищо неуместно. Не се страхувайте от творческите си възможности. Не се страхувайте, че не заслужавате това, което ще дойде. Ще е необходимо известно време, докато свикнете да работите с новия си дом. Не можем да го направим вместо вас. Не ни поглеждайте. Разбира се, ние винаги ще бъдем там с любов, винаги ако се нуждаете да поговорите с нас. Но ние не можем да активираме тази неутрална енергия вместо вас. Това сте вие. Това е Което Сте. То очаква да се проявите като творец.


Сега, не е задължително да се преместите в новия си дом от раз. Ще има преходен период. Ще продължавате да откривате, че старата енергия ви привлича обратно, тъй като тя все още е силна в другите хора. Тя има сила над вас дори. Но днес осъзнато отидете в новия си дом и много скоро ще му станете постоянен обитател. Това ще изисква съзнателна мисъл, но без усилия, просто да бъдете в новия си дом. Утре, когато сте на работа или със семейството си, което ви разстройва, съзнателно отидете в новия си дом. Станете създател на това, което сте избрали като резултат от този опит. Правете го редовно.


Енергията тук не е от къща, която давате под наем. Новия ви дом не може да бъде ипотекиран. Ние използваме метафората за новия дом, за да ви помогнем да разберете. Това е енергията на Истинската ви същност, вашата Божествена същност. Тя идва отвън и отвътре, но всичко това сте вие.


В новия ви дом скъпи приятели има много блокове. Не ограничавайте силата, размерите и възможностите на новия ви дом. Бъдете творец, работейки с новата си енергия. Не бъдете скромни или срамежливи в това. Не се разстройвайте, ако от начало това не прилича на фойеверк. Както знаете издигането на енергията от неутрално състояние към каквото и да било изисква време. Бъдете търпеливи.


Но най–важното скъпи приятели е, че когато сте в новия си дом и не сте сигурни какво да правите или как работи нещо или как най–добре да се проявите като създатели, просто попитайте новия си дом. Просто попитайте Истинската си същност. Просто попитайте всичките енергии там. Когато не сте уверени дали правилно активирате енергиите – ако не сте сигурни дали надлежно работите с енергиите като творец– просто попитайте новия си дом и слушайте отговора. Не питайте нас. Не питайте ангелите и водачите. Безсмислено е да питате нас, защото ние никога не сме преминавали през това през което преминавате вие! Попитайте новия си дом, попитайте Божествената си същност и после чуйте отговора. Чуйте от къде ще дойде той.


Има още един аспект на новия ви дом, скъпи приятели. Ще откриете, че всички неща ще идват при вас, когато активирате енергиите, изразявайки намерението си като създател. Няма нужда да търсите това от което имате нужда. То само ще ви намери. Чрез намерението си, вие точно ще активирате, поляризирате и заредите неутралната енергия, като огромен магически магнит и всички уместни неща ще ви бъдат доставени. Ако това, което търсите касае здравето ви– произнесете намерението си на глас бидейки в новия си дом. След това разберете, че това здраве ще намери пътя си към вас. То ще дойде и ще почука на вратата ви. Ако това, което избирате касае отношенията ви ( сега, когато сте прочистили себе си от неподходящите такива ! ) разберете, че нужните отношения ще дойдат при вас. Не е нужно да ги търсите. Няма нужда да ходите по магазините и да се питате не ли това човека или пък не е ли този вашата половинка. ( подсмихва се ) Подходящия човек ще се появи на прага на вашия дом.


Всички неща ще ви бъдат доставени. Те ще идват и ще чукат на вратата ви. Това ще бъде толкова очевидно, че ще ви се иска да кажете че това е нереално и ще ги гледате с недоверие. Когато активирате чрез намерение, когато активирате новия си дом, разберете че всичко необходимо ще ви бъде доставено – изобилие, здраве, мъдрост, отношения, приятели, нова информация, нови инструменти. Вашия нов дом– това е гигантски магнит който привлича всички неща към прага на дома ви. Наистина ще има период от време, в който ще изглежда, че старите пътища още са валидни, но приятели мои, ако се доверявате на висшия си Аз, ако работите с тези енергии в новия си дом, ще видите, че това бързо се промени.


Както установихме по – рано, ще има много хора привлечени от новия ви дом. Ще има много, които ще бъдат привлечени към учението, знанието и изцелението. Някои могат да бъдат привлечени само защото не могат да разберат защо външния вид на дома ви постоянно се променя и ще бъдат изумени. Но приятели мои, много ще бъдат привлечени към вас, ще почукат на вратата ви за да бъдат водени, за напътствия. Поканете ги в новия си дом. По някога ще бъде един, друг път цяла група като тази, а по някога и много повече. Ще бъдат привлечени от вас и ще имате достатъчно стаи и достатъчно енергия и достатъчно хубава храна в новия ви дом. Но разберете, ние ви казваме, че те ще бъдат привлечени към вас. Не е нужно да излизате от къщи и да се опитвате да привличате хората, като им разказвате за новия си дом. Те ще бъдат привлечени към вас. Всички ситуации, всичко от което имате нужда, всички инструменти, ще бъдат привлечени към вас. Всички неща ще чукат на парадния ви вход. Вие просто трябва да бъдете в осъзнато състояние, за да чуете почукването и да отворите вратата.


Тази вечер ще поговорим и на друга тема. Ние сме я обсъждали преди време и искаме да се върнем отново към нея днес. Става дума за това през което преминава всеки от вас сега. Докато се учите да разбирате кой сте всъщност, да осъзнавате вибрациите си, след като започнете работата си на Новата Земя, вие буквално повишавате съзнанието и вибрациите си. Буквално се премествате на новото място. Ще дойде момент скъпи приятели, когато ще свикнете с новия си дом, ще дойде момент в който изведнъж ще бъдете дълбоко трогнати от човечеството. Ще изпитвате дълбока печал, когато гледате хората от вън от прозорците на новия си дом. Това ще ви просълзява. Ще ви причинява огромна мъка. Вече видяхме това няколко пъти.


Ще дойде момент от вашата лична трансформация, когато ще ви бъде тежко да гледате страданията през които преминават другите хора. Това може да бъдат членове на семейството ви, приятели или хора с които работите. Това ще бъде причина за вашето състрадание към цялото човечество. Скръбта може да се окаже по– силна от тази, която изпитахте при напускането на водачите ви. Тази скръб ще бъде по– голяма даже от момента, когато бяхте попитани дали желаете да напуснете Земята или да останете да пре- постъпите на духовна служба. Това ще бъде по– тъжно и по– трудно за вас от всичко през което сте преминали през последните 20 години.


Но този път няма да е заради вас. Няма да е свързано с вашето сърце или с вашия живот. Ето защо е толкова трудно за приемане в сравнение с мъката за себе си. Това ще е труден момент приятели мои. Вече отмятаме одеялата на комфорта, за да ви помогнем да преминете през това. Вече се подготвяме за това, което следва. Отново ще се оказвате в ситуация на избор – да останете или да си тръгнете.


Когато този, когото познавате като Иешуа Бен Йосиф в един тъмен и ужасен ден на хълма изпитал огромна физическа болка, защото бил разпънат на кръста– той не плакал за себе си. Той гледал човечеството, виждал страданията на всеки от вас. Той знаел, че ви предстои да преминете през подобно нещо в живота си тук. Носим ви тази информация, за да ви подготвим за това, което предстои, макар че няма думи с които да опишем как ще стане това за всеки от вас. Когато вибрациите ви са на ниво близко до завършването, ще е много трудно известно време да гледате останалата част от човечеството на Земята.


Ще поговорим за това повече на следващите ни срещи. Когато наблюдавате останалото човечество от тази перспектива, разберете, че вие също сте преминали през това. Разберете, че те също ще имат водачи и учители– хора, които са реални и осезаеми и са преминали през това и сега живеят в новия си дом. Вие ще бъдете техните учители. Ще бъдете тези, които ще им помогнат да видят собствената си Божественост.


Скъпи приятели, в новия ви дом вие сте свещени. Вие сте могъщи. Няма никой друг на Земята или на небесата, който може да има или да използва могъществото си така, както вие го правите в новия си дом. Вие избрахте да служите на Духа в този живот. Избрахте да дойдете тук. Вие избрахте да започнете работа с енергиите на всичко което сте, с истинската си същност и с божествената си същност. Ние благоговеем пред вас заради това пътешествие. Ние ви благославяме за всичко, което се готвите да сътворите в живота си. Този дом- сте вие. Вие сте неговите владетели– вие и никой друг. И никой не може да ви го отнеме.


Вие сте горещо обичани за работата, която вършите. Вие сте горещо обичани, за работата която ви предстои да свършите.


И това е така.

Тобиас(Tobias) от Crimson Circle представен от Джефри Хоуп от щата Колорадо (Geffrey Hoppe, Golden, Colorado). Историята на Тобиас може да намерите в уебсайта на Аления кръг , http://www.crimsoncircle.com. Материалите на Тобиас се предоставят безплатно от работниците на светлината и Шамбра( Shaumbra )из целия свят от август 1999г.момента в който, както казва Тобиас, човечеството се издигнало от потенциала на разрушението в Новата Енергия.

Crimson Circle представлява планетарна мрежа от човешки ангели, които се явяват едни от първите, които извършват прехода към Новата Енергия. Те изпитват радостите и предизвикателствата на състоянието възнесение. Те помагат и на други хора в техните пътувания чрез споделяне, грижа и напътствия. Повече от 70000 посетители идват на сайта на Crimson Circle: http://www.crimsoncircle.com всеки месец, за да четат последните материали и да обсъждат личния си опит.

Срещите на Crimson Circle се провеждат ежемесечно в Денвър, Колорадо (Denver, Сolorado ), където Тобиас предава последната информация чрез Джефри Хоуп (Geoffrey Hoppe). Тобиас заявява, че той и останалите от божествения Crimson Circle всъщност канализират хора. Според него те четат нашите енергии и ги превеждат обратно към нас. Така ние можем да виждаме всичко отстрани, докато го преживяваме отвътре. Crimson Circle получава в изобилие чиста любов и дарове от Шамбра ( Shaumbra ) и от целия свят.

Разбира се, задачата на Аления Кръг е да служат в човешка форма като учители и проповедници за тези, които са тръгнали по пътя на вътрешното духовно пробуждане. Това не е евангелистка мисия. По скоро да кажем, че вътрешната ви светлина ще насочи хората към вас, за да получат вашето състрадание и грижа. Ще знаете какво да правите и как да преподавате, когато този уникален и важен човек, който почти е бил готов за пътешествието си към Моста на Мечовете, дойде при вас.

Ако четете това и имате усещането, че е истина, то вие сте действително от Шамбра (Shaumbra). Вие сте учители и човешки посланици. Позволете божественото семе да разцъфне във вас сега и завинаги. Вие никога не сте сами, защото има семейства от ангели по целия свят и навсякъде около вас.

Моля разпространявайте свободно този текст, некомерсиално, безплатно. Моля включете цялата информация включително и тези бележки под линията. Всичко останало трябва да бъде одобрено в писмена форма от Geoffrey Hoppe (Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado)

Copyright 2000 Geoffrey Hoppe, P.O. Каре 7328, Golden, CO 80403 Всички права запазени

Преведено от Росица Стоянова

 

 

© Copyright Y2000 Geoffrey A. Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO USA. All rights reserved.