"Uudessa talossanne"

Esitetty Crimson Circlelle
4.6.2000
Suomentanut Lea Lintunen


Ja niin se on, rakkaat ystävät, että purppuranpunainen perheemme kokoontuu taas tässä pyhässä paikassa ja energiassa, todellisena pyhäpäivänä.

Meillä on teille tänä päivänä paljon tietoa ja kokemuksia välitettävänä. Tietoa uudesta talostanne ja uudesta energiasta. Välitämme myös tietoa siitä, miksi olette kokeneet tiettyjä asioita ja mihin suuntaan olette menossa tulevaisuudessa. Minä, Tobias, tulen puhumaan ystävämme Cauldren  (Geoffrey Hoppe) kautta.

Seuraavien minuuttien aikana tasapainotamme ja säädämme energiat kanssanne. Tarkastelemme teidän sydämiänne. Sulaudumme yhteen kanssanne ja jaamme yhdessä rakkauden ja rauhan hetken. Rakkaat ystävät, rakas perhe, nyt on aika sulauttaa energiat yhteen. Avatkaa vain sydämenne. Yksinkertaisesti vain olkaa tässä turvallisessa tilassa perheenne kanssa.

Olemme jo niin usein kertoneet teille, että olla jälleen yhdessä kanssanne, tuntea energianne ja rakkautenne, saa yksinkertaisesti kyyneleet valumaan silmistämme. Joskus verho on paksu, todella paksu. Silloin on vaikeaa kommunikoida kanssanne, vaikeaa jakaa energia. Mutta kun avaudutte kuten tänään, kun kokoonnumme yhteen, niin silloin todella tunnemme kodinlämmön, "shaumbran".

Kuten suurin osa tässä huoneessa istuvista (ja suurin osa tätä lukevista) kiistatta tietääkin, niin jossain vaiheessa elämäänne tulitte siihen pisteeseen, jolloin teiltä vaadittiin päätöstä ja kysyttiin, haluatteko jäädä Maan päälle vai lähteä. Olitte kriittisessä vaiheessa. Jokaiselta teistä kysyttiin eri tavalla, individualistisesti, jäisittekö Maan päälle vai palaisitteko Kotiin. Ajatelkaa asiaa hetki, ja saatatte muistaa tuon ajan. Joillekin teistä se tapahtui unessa. Joillekin taas kun ajoitte autoa tai luitte tai olitte sairaina. Rakkaat ystävät, puhumme tästä asiasta nyt, koska jokainen teistä tiesi tulleensa vanhan sopimuksensa päähän. Olitte suorittaneet tehtävänne Maan päällä loppuun. Olisitte siis voineet lähteä. Olisitte voineet jättää fyysisen ruumiinne ja palata takaisin Kotiin. On varsin ilmeistä, että paikalla olevat (ja myös tätä lukevat) valitsivat jäävänsä! (naurua) Voisi tavallaan sanoa, että "värväydyitte" uudelleen henkiseen palveluun. Otitte uuden "pestin." Tiesitte, että Maan päällä riittäisi töitä. Siksi te olette täällä.

Tuon päätöksen tehtyänne elämässänne on tapahtunut kaikenlaista. Osaa kokemuksista on ollut varsin kivuliasta tai vaikeaa läpikäydä. Monet ihmissuhteenne hajosivat tai katosivat; pitkäaikaiset ja merkitykselliset suhteet, jotka nyt on purettu. Työpaikkanne on saattanut vaihtua. Olette ehkä menettäneet suurimman osan, jollette sitten kaikkea, aineellisesta omaisuudestanne. Samoin on saattanut käydä ystävienne ja perheenne suhteen. Olette kävelleet yksinäistä polkua. Rakkaat ystävät, kaikki tämä on ollut osa teidän ns. omaa suunnitelmaanne, jonka tuli astua voimaan päättäessänne jäädä tänne. Asiat, jotka eivät olleet tarkoituksenmukaisia, joista teidän pitikin päästää irti, löysivät tiensä ulos elämästänne. Tiedämme ja ymmärrämme, että polkunne on ollut vaikea, mutta sen vaikeus on ollut tärkeä osa matkaanne.

Tänään te astutte sisään uuteen taloonne. Alatte työskennellä uusien kykyjenne kanssa. Kyllä, aivan, käytämme metaforaa, joka kuitenkin on aivan yhtä tärkeä ja todellinen kuin käsinkosketeltavat asiat. Ei ole sopivaa, vastauksena aikaisemmin esitettyyn kysymykseen, jatkaa kristallien – jälleen metafora – tai vanhojen kirjojen käyttöä. Kuinka moni teistä on viime aikoina ottanut vanhat kirjansa esiin ja huomannut, etteivät niiden sanat enää herätä vastakaikua? Kuinka moni täällä on tuntenut ajelehtivansa, olevansa siirtymävaiheessa? Kuinka moni on tuntenut menettäneensä vanhat työkalunsa ja lohtua tuoneet välineensä ja huomannut, että niiden tilalla ei ole mitään, mistä pitää kiinni?

Kaikki tämä on osa prosessia, joka alkoi kun päätitte jäädä Maan päälle ja ottaa uuden pestin henkisessä palvelussa. Ystäväni, tässä kaikessa on kysymys muuttamisesta uuteen taloonne, "Uuteen  Camelotiin." Kyse on jumalallisuutenne hyväksymisestä sisimmässänne. Ollessanne ikuisuuksien ajan verhon alla, ette ole ymmärtäneet keitä olette. Ette ole pystyneet kantamaan omaa voimaantumistanne, vaikka olisitte halunneetkin. Ette ole pystyneet tuomaan esiin jumalallisuuttanne kokonaisuutena.

Mutta nyt Maan energia on muuttunut. Ajat ovat muuttuneet. Nyt se on tarkoituksenmukaista. Nyt täytyykin olla niitä, jotka ottavat ensimmäiset askeleet, oppivat ja yhdentyvät ensimmäisinä jumalallisuutensa kanssa. Askel askeleelta -prosessi alkaa ensin yhdestä ihmisestä, sitten ryhmästä, sitten monista ihmisistä ja viimein se leviää ympäri maailmaa. Kutsumme tätä ryhmää "Maan uuden henkisen energian luokkahuoneeksi." Te olette niitä, jotka suostuivat aloittamaan jumalallisuutensa hyväksymisen ja luomisen Maan päällä.

Te olette niitä, joita vanhat karmat eivät enää sido. Olette vapauttaneet ne. Ystäväni, pyydämme teitä todella kuulemaan ja sisäistämään tämän. Vanhat karmat eivät enää sido teitä. Olette täyttäneet ne. Ei ole yhtäkään entistä elämää tai mitään tässä elämässä, jota kohtaan olisitte edelleen velvollisia tai kiitollisuudenvelassa. Te kuljette vapaina vanhan karman sidoksista. Kuljette vapaina ollaksenne luojia Maan päällä tässä elämässä. Siksi olette läpikäyneet niin paljon entisissä elämissänne ja myös viime vuosina. Muutoksia. Transformaatioita. Tunne siitä, ettette enää tiedä missä Koti on. Tunne siitä, että haluatte uudistaa yhteytenne Henkeen onnistumatta siinä. Tunne siitä, etteivät vanhat keinot enää tepsi. Kaikki tämä on ollut tarkoituksenmukaista, vaikkakin vaikeaa. Siksi me kunnoitamme jokaikistä paikalla olevaa ja tätä lukevaa. Siksi me kunnioitamme jokaikistä ihmistä Maan päällä. Polkunne on vaikea. Olette luopuneet vanhan ja tutun tuomasta mukavuuden tunteesta. Olette luopuneet kaikesta mitä luulitte olevanne ja miksi luulitte tulevanne. Olette tehneet sen mielihyvin. Olette tehneet sen hymy huulillanne. Tämä on "uuden henkisen energian luokkahuone."

Maailmassa on tällä hetkellä monia muitakin valotyöläisten ryhmiä, joilla on eri nimet ja eri opettajat kuin teillä. Tällä paikalle olevalla ryhmällä on aivan erityinen tehtävä, joka liittyy tähän mantereeseen, tähän energiavyöhykkeeseen. Kuinka moni on muuttanut tänne, ajautunut tälle alueelle viimeisten viiden, kymmenen tai jopa viimeisen vuoden aikana? Näillä vuorilla ja niitä ympäröivillä tasangoilla on tärkeitä energioita. Nämä tärkeät energiat liittyvät omaan jumalallisuuteenne ja jokaisen ihmisen jumalallisuuteen. Siksi te olette maantieteellisesti tällä alueella.

Teillä on veljiä ja siskoja ympäri tätä maata, ympäri maapalloa, jotka tekevät omaa työtään osana tätä uutta henkistä energiaa, osana tätä luokkahuonetta. He ovat etuvartiossa. He ovat etäisimmissä paikoissa ja vaikka he eivät voikaan aina istua kanssamme täällä, ovat he meihin yhteydessä. Pyydämme kaikkia tässä huoneessa istuvia auttamaan levittämään tätä energiaa ja rakkautta kaikille muille valotyöläisille, jotka ovat osa "laajaa" luokkahuonetta.

Opimme tässä luokkahuoneessa, mitä on jumalallisuus. Autamme teitä ymmärtämään todellisen henkilöllisyytenne. Autamme teitä ymmärtämään, kuinka tuoda esiin tätä energiaa, jumalallisuuttanne, Todellista Minäänne. Kun tulemme takaisin kesäloman jälkeen… kun tulemme takaisin elokuussa, aloitamme todellakin intensiivisen työskentelyn – ei niin ettei kulunut vuosi olisi ollut teille intensiivinen! (hykertelyä) Mutta alatte todella ymmärtää, kuinka työskennellä uuden talonne energian kanssa. Ja sitten, rakkaat ystävät, omasta vapaasta tahdostanne ja omasta valinnastanne, omasta aikomuksestanne… teitä kaikkia pyydetään olemaan opettajia. Teitä pyydetään käyttämään oppimaanne ja saavuttamaanne muiden, teitä etsivien, tarkoituksenmukaiseen auttamiseen.

Jokainen teistä (tauko) – tunteet ovat nyt todella pinnalla – siirtyy oman tarkoituksensa, oman matkansa korkeimmalle asteelle. Jokainen teistä tulee palvelemaan vihittynä opettajana. Tuo vihkimys on sydämessänne. Tiedätte sen olevan siunaus. Tiedätte, että olette tämän siunauksen ansainneet kävelemällä polkunne päästä päähän. Sitä ei ehkä ole kirjoitettu paperille, mutta tiedämme katsoessamme silmiinne ja sydämiinne, että jokainen teistä on vihkimyksen saanut Jumalallinen Ihminen. Teillä on kyky opettaa, ohjata ja auttaa muita ihmisiä, jotka läpikäyvät samoja prosesseja kuten tekin aikoinaan. Heidän polkunsa tulee olemaan paljon helpompi, kiitos teidän kokemuksenne ja ohjauksenne. Heidän ei tarvitse läpikäydä samoja koitoksia ja kärsimyksiä kuten teidän. Tästä syystä kunnoitamme syvästi jokaista teistä. Olette luopuneet paljosta ja uhranneet paljon istuaksenne näillä tuoleilla tänä päivänä – olette tehneet kaiken tämän rakkaudesta.

Rakkaat ystävät, ennen kuin astumme uuteen taloonne, sallikaa meidän kaikkien tänne kokoontuneiden entiteettien huuhdella teidät rakkaudella; ottakaa vastaan minulta, Tobiakselta,  Crimson Councililta, entisiltä oppailtanne ja meidän puolellamme verhoa olevilta sukulaisiltanne.  Me seisomme vieressänne hymyillen. Jokaisen kasvoilla on hymy tekemänne työn ansiosta. Sallikaa meidän huuhdella teidät ilon kyynelillä. Antakaa näiden kyynelten pestä pois menneisyys, syyllisyys ja häpeä. Antakaa niiden huuhdella pois kaikki arvottomuuden ajatukset tai tunteet, joita olette pidätelleet sisällänne. Ne ovat olemassa vain verhon vuoksi, sillä ette näe keitä todellisuudessa olette. Antakaa kyyneltemme pyyhkiä pois fyysiset vaivanne, jotka ovat pidätelleet teitä. Rakkaat ystävät, hyväksykää sanomamme tässä energiassa, sillä tässä energiassa se on todellakin voimakas. Sallikaa, että teidät pestään, puhdistetaan ja kiillotetaan kaikesta, minkä olette ajatelleet olevan vähemmän kuin täydellistä. Päästäkää irti kaikista ajatuksista, joiden mukaan olette mitään muuta kuin täydellisiä, eheitä.

Rakkaat ystävät, jonain päivänä vielä puhumme tästä ja nauramme koko asialle. Kuinka se oli mahdollista, ettette nähneet keitä olitte, vaikka me pystyimme näkemään sen niin selvästi teissä kaikissa?

Ennen kuin jatkamme eteenpäin, kaikki tähän huoneeseen kerääntyneet entiteetit – enkelit, arkkienkelit ja aivan, Sananda... Me pyydämme lupaanne saada halata teitä ja sulautua kanssanne yhteen, taputtaa teitä selkään ja rohkaista teitä, kiittää teitä uudelleen värväytymisestä ja siitä, että jäitte Maan päälle tuomaan uutta energiaa kaikista vaikeuksista huolimatta. Joten pyydämme ystäväämme Cauldrea olemaan hetken hiljaa. Pyydämme jokaista teistä yksinkertaisesti avaamaan sydämenne ja antamaan meille luvan halata ja suudella teitä.

(tauko)

Rakkaat ystäväni, tämä on uuden energian aikaa Maan päällä. Henkinen fysiikkanne mahdollistaa ensimmäistä kertaa maapallon historiassa Jumalallisen Minänne energian tuomisen tänne. Aivan, te ja muut yrittivät tuoda sitä aikaisemminkin. Olette yrittäneet ymmärtää, mitä Jumala on. Olette pyrkineet olemaan pyhiä ja henkisiä. Olette kuuluneet entisissä elämissänne uskonnollisiin lahkoihin. Olette perustaneet monia uskontoja, kuten olemme jo kertoneetkin. Mutta vasta viime kuukausista lähtien on ollut mahdollista todella tuoda esiin tätä jumalallista energiaa.  Verho on ollut paksu. Todellinen Minä on ollut kotelossaan. Maan värähtelytaso ei ole ollut sopiva. Olemme nyt siinä pisteessä, että on mahdollista tuoda tämä energia esiin ja alkaa käyttää sitä.

Tänään astumme uuteen taloonne. Saatamme teitä ja kerromme miten se toimii. Mutta tietäkää, että uusi talonne vaatii sitoutumista teiltä jokaiselta. Teidän on ymmärrettävä, että olette luojia; puolestanne ei tehdä mitään. Teidän on ymmärrettävä, että kyse on teidän talostanne, teidän jumalallisuudestanne, siitä että se kuuluu teille. Jos odotatte jonkun muun hoitavan asian puolestanne, mitään ei tule tapahtumaan.

Rakkaat ystävät, kävellään nyt uuteen taloonne. Kolme enkeliä on valittu kävelemään rinnallanne. Teidän ei tarvitse tietää niiden nimiä. Ehkäpä aistitte keitä ne ovat. Ne kävelevät rinnallanne ja pitävät teille seuraa, tietenkin ainoastaan teidän luvallanne. Aloitetaan nyt retki uuteen taloonne, uuteen Camelotiin, Jumalalliseen Minäänne. Selostamme kävellessämme. Esittelemme teille muutamia talon sisällä olevia asioita. Pyydämme teitä jättämään ennakko-odotukset ja yksinkertaisesti kävelemään rinnallamme.

Lähestykäämme nyt talonne sisäänkäyntiä. Pysähdytään hetkeksi ennen kuin menemme sisään. Puhutaan hetki siitä, mitä tämä talo edustaa. Kaikkien elämienne aikana talonne on pääasiassa ollut fyysinen ja henkinen olemuksenne. Ympärillänne on ja oli energiarakenne. Talonne sisäpuolella oli seitsemän chakraa ja ulkopuolella viisi. Energiakenttänne, jota kutsutte merkabaksi, oli kooltaan, muodoltaan ja kyvyiltään rajallinen. Se pystyi käsittelemään vain tietyn määrän henkistä energiaa. Tähän oli olemassa erittäin hyvä syy. Loppuosa henkistä energiaanne oli nimittäin suojassa toisessa paikassa, tavallaan eri ulottuvuudessa, kunnes koitti päivä jolloin pystyitte hyväksymään sen fyysiseen olemukseenne Maan päällä.

Kun nyt seisomme uuden talonne sisäänkäynnin edessä, haluamme teidän tietävän, ettei uuden talonne energiaosamäärällä ole rajoitteita. Niitä ei ole. "Energian osamäärä tulee aina olemaan sopiva käsiteltävään kokemukseen nähden." Tämä teidän kannattaa muistaa. Uuden talonne energiaosamäärä tulee aina vastaamaan käsiteltävää kokemusta ja sen hetkisiä tarpeitanne. Älkää ennaltamäärätkö uuden kotinne kokoa.

Vanha talonne oli etupäässä suunniteltu siten, että pystyitte hankkimaan kokemuksia ja taktikoimaan teidän puolellanne verhoa. Se oli suunniteltu nimenomaan siten, ettette voineet olla tietoisesti vuorovaikutuksessa meidän puolellamme verhoa olevien kanssa. Oletteko koskaan ihmetelleet, miksei hartaisiin kyynelten sävyttämiin rukouksiinne ole vastattu? Siksi, ettei verho ole sallinut sitä. Vanhan talonne vuoksi ette voineet saada vastausta.

Uudessa talossanne on erilainen energiarakenne. Olemme kertoneet viime kuukausien aikana, että talossanne on työskennellyt "rakennusmiehiä". Ne ovat pystyttäneet talonne rakenteita ja puitteita. Nämä teitä ympäröivät energiapuitteet ovat monimutkaiset ja konstikkaat. Emme sen vuoksi menekään tänään sen enempää yksityiskohtiin. Sanomme vain, että on tarvittu uskomaton määrä asiantuntemusta ja jalostusta verrattuna vanhaan taloonne. Ympärillänne on energiakudos, jonka rinnalla vanha merkabanne kalpenee. Se on voimakas ja mahtava. Se on kudottu huolellisesti, jotta voisitte vastaanottaa Jumalallisen Minänne, kannatella sitä ja olla siihen yhteydessä. Se on hienoluonteinen kudos, kaunis ja hento. Se on ylläpitävä kudos, tämä uuden talonne energia.

Pyydämme teitä huomioimaan myös erään toisen asian seisoessanne uuden talonne kynnyksellä. Oletteko huomanneet, että puhuessamme uusi talonne muuttaa ulkonäköään jatkuvasti? Ensin se saattaa näyttää suurelta linnalta, seuraavaksi taas kauniilta valkoiselta kesämökiltä. Yhtäkkiä se ei näytäkään miltään ja katoaa. Se muuttuu jatkuvasti teidän seisoessanne sen edessä. Ymmärtäkää, että kun olette uudessa talossanne, sen ulkopuolella seisovat näkevät sen, minkä he valitsevat näkevänsä. On tärkeää muistaa tämä asia. Ulkopuolella seisovat näkevät sen, minkä he valitsevat ja toivovat näkevänsä. Talollanne ei ole ennaltamäärättyä mallia, ulkonäköä tai ilmapiiriä. Se tulee näyttämään sitä katsovista yksilölliseltä ja ainutlaatuiselta. Joten kun he sanovat teidän näyttävän tietynlaisilta, niin tuo näkemys tulee heistä. Käyttäkää tätä hyväksenne ymmärtääksenne, mikä on heidän oma lähtökohtansa. Joku toinen teitä katseleva tulee näkemään teidät aivan eri tavalla. Älkää antako tämän hämmentää, sillä jokainen näkee teidät itselleen sopivalla tavalla ennen astumistaan taloonne.

Pyydämme nyt teitä saattavia enkeleitä avaamaan oven, jotta voimme astua yhdessä uuteen taloonne. (tauko) Tulette huomaamaan kaksi asiaa. Ensinnäkin energia. Huomatkaa talonne humina, sen värähtely. Kyse ei ole välttämättä äänestä tai valosta. Se ei välttämättä tule yhdestä paikasta vaan kaikista uuden talonne aspekteista. Se on talonne "tuntu." Tämä ensimmäinen värähdys, jonka tunsitte, kuulitte tai aistitte mainitessamme sen… painakaa se mieleenne. Se tulee olemaan pohjustanne seuraavien kuukausien aikana, kun opettelette työskentelemään uuden talonne työkaluilla. Se on teidän taajuutenne. Rakkaat ystävät, älkää ajatelko asiaa liikaa. Yksinkertaisesti hyväksykää tämä ensimmäinen aistimanne värähdys. Se on teidän. Sen kanssa te tulette työskentelemään.

Uuden talonne sisäpuolella ei ole mitään muuta kuin tämä värähtely. Siellä ei ole seiniä kuten vanhassa talossanne. Ei myöskään kattoa. Oviakaan ei ole, te vain hahmotitte yhden astuessanne sisään. Pyysimme oppaitanne luomaan teitä varten oven juuri tuolla hetkellä. Valoja ei ole, vaikka valoa näyttääkin tulvivan sisään joka suunnalta. Lattioitakaan ei ole, vaikka vaikutattekin maadoittuneilta täällä. Voitte nähdä selvästi ulos, sillä seiniä ei todellakaan ole.  On vain aavistus, hienoinen vihje ja aistimus energiakuviosta, joka ehkä luo ulkoseinät, mutta sekin liikkuu ja muuttuu. Talonne ulkopuolelta näitte rakenteen, mutta sen sisäpuolelta näette vain vihjeen energiakuviosta, joka muuttuu jatkuvasti. Rakkaat ystävät, tämän pitäisi kertoa teille jotakin. Joko rakentajat eivät tehneet kovin hyvää työtä (naurua) tai sitten, rakkaat ystävät, kyse on paljosta muustakin. Aivan, kyse on muustakin!

Uuden talonne energia on neutraalia ja pysyy sellaisena siihen asti, kunnes te aktivoitte sen. Kun valitsette haluavanne seinät, niin siinä ne ovat. Kun tarvitsette tuolia rentoutuaksenne pitkän päivän jälkeen, niin se ilmestyy eteenne. Olkaa varovaisia valintojenne suhteen. Olette kuulleet nämä sanat aikaisemminkin, mutta teillä ei ole ollut mahdollisuutta todella kokea, mitä tämä merkitsee. Olkaa varovaisia sen suhteen, mitä valitsette uudessa talossanne, sillä saamanne pitää. Jos kaipaatte lisää energiaa jatkaaksenne arkirutiinejanne, olkoon kyse sitten henkisestä työstä tai työpaikastanne (mikä on muuten myös henkistä työtänne), niin ilmaiskaa halukkuutenne ja siihen hetkeen sopiva ruoka, energia ja ravinteet tuodaan teille. Ne löytävät tiensä luoksenne. Jos tarvitsette fyysisesti lisää lepoa ja energiaa unesta, niin ilmaiskaa vain tahtonne. Eteenne ilmestyy sänky, jollaisessa ette ole koskaan aikaisemmin nukkuneet. Jos vain kaipaatte rauhaa ja aikaa mietiskellä, niin luokaa sitä uudessa talossanne. Mitä tahansa tarvitsettekin matkatessanne eteenpäin, mitä tahansa kaipaattekin tai haluattekin, niin se on luotavissa uudessa talossanne.

Uudessa talossanne kaikki energiat pysyvät neutraaleina, kunnes te valitsette toisin.Tämä on tärkeä asia muistaa, sillä jos vain istutte tuolissanne ja odotatte asioiden saapuvan luoksenne, niin mitään ei tule tapahtumaan. Kun valitsette olevanne luojia, kun valitsette hyväksyvänne jumalallisuutenne ja sen keitä olette, niin silloin peli alkaa. Energia, joka näyttää olevan neutraalia ja piilevää, herää henkiin. Jos tarvitsette lisää varallisuutta jatkaaksenne henkistä matkaanne täällä, jatkaaksenne opetustyötänne, niin silloin vedätte puoleenne sitä. Jos tarvitsette rahaa, niin kutsukaa sitä luoksenne uudesta talostanne ja se tottelee teitä. Jos tarvitsette fyysistä parantumista jatkaaksenne henkistä työtänne, niin aktivoikaa energiat uudessa talossanne. Ilmaiskaa halukkuutenne parantua ja yksinkertaisesti parantukaa.

Uudessa talossanne tapahtuu useita asioita. Kuten jo sanoimme, energia säilyy neutraalina niin kauan, kunnes te valitsette olevanne luojia. Tämä voi aiheuttaa teille ristiriitaa. Ette ole niin varmoja siitä, mitä pitäisi luoda. Ette ole varmoja siitä, luotteko itsellenne parhaan mahdollisen asian. Rakkaat ystävät, kun seisotte talossanne, niin ymmärtäkää että jokaikinen luomanne asia on tarkoituksenmukainen. Älkää pelätkö omia luomiskykyjänne. Oppikaa luottamaan omaan jumalallisuuteenne. Se tulee teistä itsestänne. Älkää pelätkö sitä, sillä uuden talonne energiarakenteisiin on kudottu energiaa, jonka ansiosta olisi äärimmäisen vaikeaa luoda mitään pahaa. Tuollainen pahan luominen on vanhan energian tuntomerkkejä ja kuuluu kaksinaisuuteen. Mutta kuten olemme jo teille kertoneetkin, Alkulähteessä vallitsee nyt ykseys. Uudessa talossanne vallitsee ykseys. Älkää pelätkö luomiskykyjänne. Älkää odottako Hengen tai oppaidenne luovan puolestanne.

Ystäväni, tästä päivästä lähtien, kun kamppailette ihmisongelmien kanssa ettekä tunne oloanne varmaksi tai tunnette olonne raskaaksi vanhan energian vuoksi, niin tulkaa takaisin tänne. Palatkaa uuteen taloonne. Ilmaiskaa aikomuksenne ääneen, mutta älkää osoittako sitä Tobiakselle, Hengelle tai enkeleille. Me kyllä kuulemme teitä, mutta emme voi mitenkään auttaa. Ilmaiskaa aikomuksenne uudessa talossanne, Todelliselle Minällenne, Kaikelle Mitä Olette. Ilmaiskaa halukkuutenne. Näin neutraali energia muuttuu luovaksi energiaksi. Silloin asiat lähtevät rullaamaan. Kaikki alkaa sujua. Älkää huolehtiko yksityiskohdista. Älkää huolehtiko ja tuskailko sen parissa, kuinka haluamanne saavutetaan.

Uudessa talossanne teillä on kaikki mahdollisuudet luoda mitä tahansa itseänne varten. Ymmärtäkää, että Todellisen Minänne rakenne, energia ja verkosto huolehtivat yksityiskohdista. Aivan, tehän niistä siis huolehditte, mutta sellaisilla tasoilla, joista teidän ei tarvitse välittää niin kauan kuin olette ihmismuodossa.

Kun alatte ensimmäistä kertaa työskennellä tämän energian kanssa, saattaa se tuntua hiukan oudolta. Sen vuoksi pyysimme kolmea enkeliä saattamaan teitä tänään, jotta tuntisitte olonne mukavaksi. Ette ole tottuneet käsittelemään tällaista energiamäärää. Ette ole tottuneet saamaan nopeita vastauksia luoviin toiveisiinne ja haluihinne. Olette tottuneet rukoilemaan muita, pyytämään apua ulkopuolelta. Monet täällä pyytävät edelleen apua oppailtaan. Ystäväni, uudessa talossanne kaikki riippuu teistä. Kyllä, me tulemme olemaan paikalla seuraamassa, kannustamassa ja oppimassa, mutta kaikki riippuu teistä.

Kun astutte uuteen taloonne tulevaisuudessa, se saattaa tuntua teistä hiukan oudolta. Saatatte tuntea epäluottamuksen alkuperäisen tunteen. Epäluottamus merkitsee sitä, että jos päätätte kokeilla ja tulokset ovat huonot, niin tunnette epäonnistuneenne. Ja asiahan ei ole näin. Jos yritätte onnistumatta, niin kyse on vain siitä, että yritätte liikaa. Mitään ponnisteluja ei tarvita, vain rakkauden täyttämä halukkuutenne luoda jotakin. Jos asiaan liittyy kamppailua… jos siihen liittyy kamppailua tai ponnisteluja, niin silloin ette kuuntele omaa värähtelyänne, "huminaa" jonka kuulitte astuessanne ensimmäistä kertaa uuteen taloonne. Ette kuuntele sitä, vaan vanhan energian ihmisen järkeilyä.

Kun kävelette sisään ensimmäistä kertaa ja alatte käyttää uuden talonne energiaa, niin saatatte tuntea epäluottamusta ja pelätä käyttävänne energiaa väärällä tai epäsopivalla tavalla. Kuten jo sanoimmekin, se ei ole täällä mahdollista. Jos haluatte testata väittämäämme, niin olkaa hyvä vain. (hykertelyä) Viisaudestanne ja talonne rakenteista johtuen ette pysty luomaan mitään epäsopivaa. Älkää pelätkö omia luomiskykyjänne. Älkää pelätkö olevanne arvottomia vastaanottamaan. Vie hetken aikaa tottua työskentelemään uudessa talossanne. Emme voi hoitaa näitä asioita puolestanne, älkää edes pyytäkö sitä meiltä. Olemme tietenkin aina paikalla tukemassa teitä ja keskustelemassa kanssanne, mutta emme voi aktivoida näitä neutraaleja energioita teitä varten. Kyse on teistä ja siitä mitä olette. Nämä energiat odottavat teidän esiin astumistanne luojina.

Te ette välttämättä muuta uusiin taloihinne kertaheitolla. Edessänne on siirtymävaihe. Tulette huomaamaan jatkossakin vetoa takaisin vanhaan energiaan, sillä sen vaikutukset muissa ihmisissä ovat edelleen vahvat. Vanha energia vaikuttaa vahvasti teissä itsessännekin. Mutta tästä päivästä lähtien kuvitelkaa itsenne tietoisesti uuteen taloonne, ja ennen kuin huomaattekaan, teistä on tullut sen pysyviä asukkaita. Päästäksenne uuteen taloonne teidän ei tarvitse muuta kuin ajatella sitä tietoisesti, ei ponnistellen. Kun löydätte itsenne turhauttavasta tilanteesta joko työssä tai kotona, niin asettukaa tietoisesti uuteen taloonne. Olkaa valitsemanne kokemuksen lopputuloksen luojia. Toimikaa näin säännöllisesti. Vaatii päivittäistä ahkeruutta asettaa itsensä tietoisesti uuteen taloonsa, oppia työskentelemään ympäröivien energioiden kanssa ja oppia, kuinka ne reagoivat teihin ja te niihin. Rakkaat ystävät, tämä vaatii harjoittelua rakkaudella. Jos huomaatte ponnistelevanne ja taistelevanne, ihmettelevänne miksi mikään ei toimi…  se johtuu vain siitä, että yritätte liikaa.

Tämä uusi talonne ja sen energiat eivät ole vuokralla. Sitä ei ole kiinnitetty, vaan te omistatte sen. Käytämme vertauskuvaa talosta, jotta teidän olisi helpompi ymmärtää. Tämä on Todellisen Minänne, Jumalallisen Minänne, energiaa. Se tulee kokonaan teistä.

Rakkaat ystävät, uudessa talossanne on monta asuinsijaa. Älkää rajoittako itseänne uuden talonne voiman, koon ja kykyjen suhteen. Työskennelkää sen kanssa ollaksenne luojia uudessa energiassanne. Älkää olko sen suhteen ujoja tai arkoja. Älkää turhautuko, vaikkei se alussa vaikutakaan miltään ilotulitukselta. Kuten tiedätte, energian muuttaminen neutraalista mihin tahansa suuntaan kestää hetken. Olkaa siis kärsivällisiä.

Rakkaat ystävät, ollessanne uudessa talossanne on kaikkein tärkeintä muistaa, että jos ette ole varmoja siitä kuinka toimia tai kuinka talonne toimii tai kuinka ollaan luojia parhaalla mahdollisella tavalla, niin yksinkertaisesti kysykää siltä. Kysykää vain Todelliseltä Minältänne. Puhukaa uuden talonne energialle. Kun olette epävarmoja energioiden aktivoinnin suhteen - jos ette ole varmoja työskentelettekö energioiden kanssa kuten luojan pitäisi – yksinkertaisesti kysykää taloltanne ja kuunnelkaa sitten, mitä se vastaa. Älkää kysykö meiltä, enkeleiltä tai oppailta. Meiltä kysymisestä ei ole hyötyä, sillä me emme ole koskaan käyneet läpi näitä asioita kuten te! Kysykää omalta taloltanne, omalta Jumalalliselta Minältänne, ja kuunnelkaa sitten vastausta. Kuunnelkaa, mistä vastaus tulee.

Rakkaat ystävät, uudella talollanne on vielä yksi piirre. Tulette huomaamaan aktivoidessanne energiat, lausuessanne ääneen aikomuksenne ja käyttäytyessänne kuten luojat, että haluamanne ilmestyy eteenne. Teidän ei tarvitse lähteä etsimään sitä, sillä se löytää teidät. Aikomuksenne kautta te kirjaimellisesti aktivoitte, polaroitte ja annatte energiaa ennen neutraalille energialle. Ja sitten kaikki tarkoituksenmukaiset asiat tuodaan teille aivan kuin jättiläismäisen, majesteetillisen magneetin vetäminä. Jos etsitte tietyn tyyppistä hyvinvointia, niin ilmoittakaa tahtonne ääneen uuden talonne sisältä ja ymmärtäkää, että se kyllä löytää tiensä luoksenne. Hyvinvointi saapuu kolkuttamaan ovellenne. Jos valitsette haluavanne solmia suhteen (kun nyt olette puhdistaneet itsenne epäsopivista!), niin ymmärtäkää että sopiva ihmissuhde ilmaantuu elämäänne. Teidän ei tarvitse lähteä ulos etsimään sitä. Teidän ei tarvitse vaeltaa ympäri kauppakeskusta ja miettiä, olisiko tämä tai tuo henkilö sielunveljenne. (hykerrystä) Oikea henkilö päätyy ovenne taakse.

Kaikki haluamanne tuodaan teille. Se tulee kolkuttamaan ovellenne. Asiat tulevat olemaan niin itsestäänselviä, että teillä on taipumusta ajatella niiden olevan siinä määrin epätodellisia, että katsotte niiden ohitse. Kun aktivoitte tahtonne kautta, aktivoitte uuden talonne, niin ymmärtäkää että kaikki sopivat asiat tuodaan eteenne – yltäkylläisyys, terveys, ymmärrys, viisaus, suhteet, ystävät, uusi tieto, uudet välineet. Uusi talonne on jättiläismagneetti, joka vetää asioita ovellenne. Aivan, tietyn ajanjakson ajan vanhan energian ihmistavat näyttävät näyttelevän vanhaa rooliaan, mutta ystäväni, kun luotatte itseenne ja työskentelette näiden uuden talonne energioiden kanssa, niin näette asioiden muuttuvan nopeasti.

Kuten jo kerroimmekin, monet ihmiset tulevat tuntemaan vetoa teihin, uuteen taloonne. Monet tulevat tuntemaan vetoa etsiessään opetusta, parantumista ja ymmärrystä. Monia vetää puoleensa jo pelkästään se, etteivät he ymmärrä miksi talonne ulkokuori muuttuu jatkuvasti. He tulevat olemaan aivan ihmeissään. Rakkaat ystävät, monet tulevat kolkuttamaan ovellenne saadakseen ohjausta. Kutsukaa heidät sisään. Joskus tulijoita on vain yksi, joskus enemmän. Joskus heitä tulee joukoittain, kuten tämä ryhmämme täällä, tai vieläkin enemmän. He tulevat tuntemaan vetoa teihin ja talossanne tulee aina olemaan tarpeeksi tilaa, energiaa ja hyvää ruokaa. Mutta muistakaa kun sanomme, että he tulevat tuntemaan vetoa teihin. Teidän ei tarvitse yrittää käännyttää ihmisiä ja kertoa heille uudesta talostanne. He tulevat teidän luoksenne. Kaikki tilanteet, kaikki mitä tarvitsette ja kaikki välineet ilmestyvät eteenne. Ne tulevat koputtamaan ovellenne. Teidän tarvitsee vain olla siinä tietoisuuden tilassa, jossa kuulette koputuksen ja avaatte oven.

(tauko)

Puhumme eräästä toisestakin asiasta tänä iltana. Siitä on jo keskusteltukin, mutta haluamme mainita sen vielä kerran. Tiedämme teidän kaikkien joutuvan läpikäymään tämän asian. Kun alatte työskennellä uudella maapallolla ja oppia keitä olette, ymmärtää värähtelynne, niin te kirjaimellisesti nostatte sitä ja tietoisuuttanne. Muutatte sananmukaisesti uuteen paikkaan. Rakkaat ystävät, jossain vaiheessa – kun totuttelette uuteen taloonne – tulee ihmisyys eräänä päivänä vaikuttamaan teihin syvästi. Tulette tuntemaan syvää surua katsellessanne uuden talonne ulkopuolella eläviä ihmisiä. Näky saa kyyneleet nousemaan silmiinne. Tulette tuntemaan ylitsevuotavaa surua. Olemme huomanneet tämän jo useissa tapauksissa.

Omassa muodonmuutoksessanne tulee vaihe, jolloin on vaikea katsella muiden ihmisten kärsimystä. Kyse saattaa olla omasta perheestänne, ystävistänne tai työtovereistanne. Tulette tuntemaan surua koko ihmisyyden puolesta. Surunne tulee olemaan syvempää ja mahdollisesti vaikeammin käsiteltävää kuin oppaidenne lähtö. Tätä surua tulee olemaan vaikeampi kohdata kuin valintaa jättääkö Maa vai jäädäkö tänne  ja pestautua uudelleen henkiseen palveluun. Se tulee olemaan vaikuttavampaa ja surullisempaa kuin mikään muu viimeisten 20 vuoden aikana läpikäymänne asia.

Mutta tällä kertaa kyse ei olekaan teistä. Kyse ei ole teidän sydämestänne tai teidän omasta polustanne vaan surusta, jota tunnette muiden ihmisten puolesta. Sen vuoksi sitä on jopa vaikeampaa hyväksyä kuin omaa suruanne. Ystäväni, se tulee olemaan vaikeaa. Me kudomme jo nyt lohdutuksen huopia auttaaksemme teitä tuon vaikean ajan yli. Me valmistaudumme jo tulevaan. Se tulee olemaan hetki jolloin, jälleen kerran, joudutte valitsemaan jäättekö vai lähdettekö.

Kun eräs Yeshua ben Josephina tunnettu (huom. Jeesus) oli eräänä synkkänä ja kauheana päivänä mäen päällä, hän tunsi suurta fyysistä tuskaa ristiinnaulitsemisensa vuoksi. Hän ei itkenyt oman itsensä takia. Hän katseli ihmisyyttä. Hän näki jokaisen teistä kärsivän. Hän tunsi reitin, jota joutuisitte kulkemaan ja itki ja valui verta, ei itsensä vaan teidän vuoksenne. Te tulette kokemaan omissa elämissänne jotakin vastaavaa. Tuomme tämän asian nyt esiin, jotta olisitte valmistautuneita, vaikkei mikään sanomamme voikaan riittävästi valmistaa teitä tähän. Kun värähtelynne kohoaa sille tasolle jota lähestytte, tulee olemaan jonkin aikaa vaikeaa katsella muuta maailmaa ja ihmiskuntaa.

Puhumme asiasta lisää tulevaisuudessa. Kun näette muun ihmiskunnan omasta näkökulmastanne, niin muistakaa, että olette itse olleet samalla matkalla. Ymmärtäkää, että heillä tulee olemaan lihaa ja verta olevia oppaita ja opettajia, saman polun kulkeneita, jotka nyt asuvat uusissa taloissaan. Teistä tulee heidän opettajiaan. Te autatte heitä muuttamaan uusiin taloihin. Te autatte heitä löytämään oman jumalallisuutensa.

(tauko)

Rakkaat ystävät, olette jumalallisia uusissa taloissanne. Olette voimaantuneita. Ei ole ketään Maan päällä eikä taivaissa, joka pystyisi kantamaan ja käyttämään voimaa kuten te uudessa talossanne. Te olette valinneet palvelevanne Henkeä tässä elämässänne. Te olette valinneet tämän paikan tänä iltana. Te olette valinneet alkavanne työskennellä Kaiken Mitä Olette, Todellisen ja Jumalallisen Minänne, energioilla. Siunaamme teitä valintojenne vuoksi. Siunaamme teitä kaiken sen vuoksi, mitä olette luomassa elämässänne. Tämä talo on te. Te omistatte sen, ei kukaan muu. Eikä kukaan voi sitä teiltä pois viedä.

Teitä rakastetaan syvästi jo tekemänne työn vuoksi. Teitä rakastetaan syvästi myös sen uuden työn vuoksi, jota olette aloittamassa.

Ja niin se on.


Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre", joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 70,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vieressänne ja enkelit  ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com

© Copyright 2005 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403