"Két Föld"

Elhangzott a Bíbor Körben
1999. december 11-én.


Tóbiás:

És ez így van, drága barátaim,
mi újra összegyűltünk itt veletek a körötökben ezen az estén. Várakozással tekintettünk előre erre az időre, mikor a családunk újra összegyűlik, mert oly hosszú időnek tűnik, mióta mi összejöttünk itt csoportosan.

Sok információ vár átadásra a mai estén. Sok-sok szót fogtok hallani, sok képet fogtok látni, barátaim, de mindenek felett, az energia az, ami fontos itt. Ha elalszotok ezen beszélgetés alatt, semmit nem fogtok veszíteni, mert ez az energia, ami idekerül s ami át lesz alakítva - a szeretet energiája, a beteljesülés energiája - ami itt van ma éjszaka.

Most, mielőtt belefognánk ebbe a beszélgetésbe ezen estén, én, Tóbiás a barátunkon, Cauldrén keresztül fogok megszólalni, ahogy most is teszem, dolgozni fogunk minden entitással, aki ma idejön, hogy beállítsuk az energiákat itt. Mi "szövőmunkásoknak" hívjuk őket, mert ők egyesítik a dimenziókat itt, ők olvasztják egybe a világokat. Ők azért vannak itt, hogy segítsenek megteremteni azt az új helyet, amelyben ülünk. Oly sok csatornázásban azelőtt, mint ahogy már említettük, az energia, mely itt létrejön, amikor az emberi egyesül a Szellemmel, amikor az emberek megnyitják a szívüket, hogy beengedjék ezt a szent energiát, az már egy új energia, melybe az új időkben fogtok lépni. Tehát mi most behívjuk a "szövőmunkásokat", hogy tegyék a dolgukat. Megkérünk minden emberangyalt, aki itt ül, hogy egyszerűen nyíljon meg, járuljon hozzá ehhez a lehetőséghez, ehhez az egyesüléshez.

Most, amint Bill angyal (Austin) beszélt róla azelőtt (a meditáció alatt), volt egy hely több ezer évvel ezelőtt, amit Stonehenge-nek hívtak, s szólt azokról, akik ott voltak, s akik végső formába öntötték annak az időnek az energiáját, hogy elkészítsék az utat az új idő számára, szólt a lényekről, akik körbegyűltek, akár az egy különleges hely volt, akár a szíveikben kapcsolódtak össze, ezek az emberek, akik rögzítették az energiát, előkészítették azt a második ezredfordulóra. Ezek, barátaim, ti voltatok és még mások, akik együtt a család vagytok. Tehát ha ismerősnek tűnt az az utazás, ez azért volt, mert mindegyikőtök ott volt, és mindegyikőtök ismerte azt a pillanatot, amikor a Szellem arra kért bennetek, hogy gyertek vissza egy másik ezer évre, hogy itt újra összegyűljetek, hogy átadjátok a stafétabotot a régitől az új energiának, hogy átvegyétek a pálcát a jobb kezetekből a bal kezetekbe. Ezért van az, hogy mindegyikőtök energiát fog bevinni ebbe az új korba. Ti voltatok azok, akik ott voltatok több ezer évvel ezelőtt és most újra visszatértek. Ti valóban a fény "gondozói" vagytok.

Sok érdekes dolog fog történni számotokra , ami titeket illet, és úgy is, mint az emberek egy csoportját, úgy, mint egy családot, és úgy is, mint egy bolygót az elkövetkezendő napokban.

Először is, az elmúlt kétezer év emberi történelmének érdekes átírását fogjátok látni, amint új felfedezések jönnek. Az ősi szövegek, melyeket régen eltemettek, most készek előjönni. Amiről azt gondoltátok, hogy az a történelem, amit valóságnak gondoltatok, meg fog változni. Ó, és természetesen meg fogja rázni a tudományos világot és a tudósokat és azokat, akik a ti megszerkesztett vallásaitok energiáját rögzítették. Viták keletkeznek majd, amikor ezek a dokumentumok előkerülnek a világ különböző részeiből, mindegyik előhozva egy igazságot, ami más igazságot fog előhozni. És nagyon nehéz lesz megtagadni az új igazságot, az igazságát annak, hová érkeztetek. Ezek a dokumentumok és ezek az igazságok hamarosan elő fognak bukkanni, és azok folyamatosan fognak előjönni a ti időtök szerinti elkövetkezendő 12 évben. Azok összefüggenek majd egymással.

Rá fogtok tekinteni ezekre az igazságokra, és elcsodálkoztok majd a történelmen, amit tanultatok és azon tűnődtök majd, vajon az a történelem, amit tanítottak nektek a tanárok, talán nem is volt igaz. De mi azt mondjuk nektek, barátaim, az nem volt hibás, amit tanultatok a múltban. Amit tanultatok, az akkor helyén való volt. De amint már mondottuk ennek a csoportnak a csatornázás során, mindenki, aki itt van és mindannyian, akik a család tagjai a világ más részein is, szó szerint most újraírjátok a történelmet a kihívások legyőzésével és a fény segítségével, amelyet most előre hoztok.

Ez nem azt jelenti, hogy a történelemkönyveitek hibásak. Ez arról szól, hogy túllépitek az idő határait és szó szerint megváltoztatjátok azon események kimenetelét, melyek a múltban történtek.

Nézzétek meg az újságjaitokat. Nézzétek meg a híreiteket. El fogják mondani nektek, hogy mi volt az, ami most más fordulatot kapott. És emlékezzetek, amikor halljátok ezeket a dolgokat a televízióban és az Interneten, az nem azt jelenti, hogy a történelmetek hibás. Ez arról szól, hogy meggyógyítottátok a múltatokat, ami ezer évvel ezelőtt volt. Megváltoztattátok a történelmeteket és annak a múltnak az energiáját.

A mód, ahogyan eltávoztatok a múlt életeitekben, törésben, haragban vagy sérülésben, visszatértek most azáltal a munka által, amit tesztek ebben a létidőben, meggyógyítva azokat a múltbeli életeiteket. Szó szerint megváltoztatjátok a múlt történelem irányát.

Most azok, akik idejöttek, hogy megszőjék az energiákat ebben a teremben, befejezték a munkálataikat. Most ha megengeditek magatoknak, barátaim, hogy itt legyetek ebben a megszentelt energiában, egyesülve a Minden Ami Van-nal. Ez a Szellem és az Ember eggyé olvadása. Egyszerűen engedjétek meg magatoknak, hogy érezzétek ezt a szentséget, és természetesen a felhatalmazását annak, ahol helyet foglaltok, hogy valójában mindegyikőtök egy angyal. Ti már tudjátok ezt. Mindegyikőtök egy hatalmas lényként érkezett ide, aki mindig is voltatok, mert óriási erő kell ahhoz, hogy az éteri szintekről, "a magas rezgésű szintekről" idejöjjetek a földre, mint ahogy ti tettétek. Ehhez óriási erő kell.

Azok, akik ideérkeztek "megszőni" az energiát, most eltávoznak erről a helyről, hogy magunkra hagyjanak bennünket ezen a megbeszélésen ma éjszaka.

A múltban, barátaim, mi azokat hívtuk ide ebbe a körbe, akiket ti a vezetőiteknek és angyalaitoknak tartanátok. De amint tudjátok az előző beszélgetéseinkből, a vezetőitek és az angyalaitok eltávoztak a közvetlen energiamezőtökből. Az irántatok érzett szeretetük ajándékaként tették ezt, tehát most elfoglalhatjátok a saját helyeteket és magatokhoz vehetitek a saját felhatalmazásotokat. Természetesen ők ott vannak továbbra is szeretetben, de nem a közvetlen energiamezőtökben. Ma este akik ideérkeznek, akik összekapcsolódnak velünk ebben a teremben, nem a ti vezetőitek és angyalaitok. És nem a múlt életeitek lényei. 12-en vannak, akik ma idejönnek és összekapcsolódnak velünk ezen az estén. Az engedélyetekkel ők most belépnek ebbe a megszentelt energiába, melyben mi is vagyunk. A szívetekből származó energiával, ők most 12-en előlépnek, és ti Arkangyalként ismernétek őket. Ó igen, 12-en vannak ma éjszaka. Heten közülük ismerősebbek számotokra és a vallási iskoláitok számára. Öten nem annyira ismerősek, mivel a munkájuk a föld közvetlen energiáján kívül foglal helyet, de nagyon is beletartoznak abba a munkába, amelyet tesztek, nagyon is beletartoznak.

12 angyal gyűlt össze mögöttetek , izzó fénnyel tündökölve, mert szeretnek ezen a helyen itt lenni. Mindegyikőjük tudatában van ennek a csoportnak a jelentőségével, az idő jelentőségével és a ti fontosságotokkal. Heten meg öten vannak, barátaim. Értitek ennek a szimbolikáját? Hét fizikai emberi csakra van és öt éteri csakra. Az 12, és 12-en vannak ma, akik összegyűltek itt velünk.

Amint mi már említettük azelőtt is, hogy hét és még öt csakrátok van, és most azok eggyé olvadnak, egyetlen energetikai központtá. Ezek az arkangyalok, akik közül mindegyik feladattal és céllal dolgozik veletek, mindegyikőjük, aki vezetőtök volt a régi útjaitokon, most az új időszakotokban eggyé fognak olvadni. Azért jönnek ma ide, hogy érezzék a jelenléteteket és csodálják azt, milyen is átalakulásban lenni egy megszentelt új energiában.

Most, mielőtt rátérnénk a mai aktuális témánkra ezen az éjszakán, elérkeztünk kedvenc időtöltésünkhöz. Ez az az idő. Amikor az engedélyetekkel, hangosan vagy szóban, de a szívetekből származik, amikor az angyalok előre lépnek, hogy átöleljenek benneteket és megérintsenek titeket. Előre jönnek, hogy köszönetet mondjanak nektek azért az ajándékért, melyet ti adtatok mindenkinek az utazásotok során itt. Meg fogjuk kérni barátunkat, Cauldrét, aki csatornázza a gondolatainkat, hogy maradjon csendben egy pillanatra. Egyszerűen tárjátok ki a szíveteket és engedjétek meg 12-jüknek, hogy tiszteljenek benneteket és mondjanak köszönetet nektek és emlékeztessenek arra a mély barátságra, mely mindig is összekötött benneteket.

(csend)

Ó, mennyire helyénvaló, hogy az új ezredfordulótok a "kettes" számot viseli, a "kettes" számot, mivel ahogy mi már említettük egy ezt megelőző csatornázásban itt, hogy egy új hely van teremtődőben. Ezért ezen új teremtő esemény nem CSAK millió fényévre van az Univerzumban. Ti csupán egy visszaverődését, egy rezonanciáját látjátok ennek az új energiának, amit mi Második Teremtésnek hívunk. A Második Teremtés a szeretet, a remény és az igazság energiája. A munka, melyet ti itt a földön végeztetek, ezen új hely megalapozása. Ennek a hatásait látjátok az univerzumotokban és a csillagaitokban. És még beszélni fogunk erről a Második Teremtésről a pillanatban. De értsétek meg, hogy a szám nagyon fontos.

Most adtunk a barátunknak, Cauldrének (a csatornázó) néhány háttérinformációt ezen éjszaka beszélgetésével kapcsolatban, hogy ne legyen meglepődve. (Kuncogás. ) Néha nem biztos abban az információban, amit mi átjuttatunk, tehát hajlamos arra, hogy visszatartsa. Az elmúlt néhány hetet a vele való szoros együttműködéssel töltöttük, hogy biztos legyen abban az információban, ami átjön, és meggyőződjön arról, hogy az számára kényelmes. És mi most előre hozzuk azt nektek. Ez egyszerű. Tényleg. De lehet, hogy nehéz megérteni kezdetben, amíg nem szoktok hozzá a vele való munkához.

Akkor kezdjük:

Két nap múlva, 1999. december 13-án, egy bizonyos formájú mérés lesz a földeteken. Annak a megértésnek a megmérése, ami történik. Most keresztül mentetek különböző más méréseken, tehát semmi új nem lesz az energiaszintetek megmérésének időszakaiban. A ti 1987-es esztendőtökben végeztek egy mérést, és a legtöbb ember nem érzett semmit ezen a napon. A legtöbbjük még csak nem is tudta, hogy a Szellem figyeli a fény és sötétség egyensúlyát.

December 13-a ezen napján, a legtöbb ember nem fogja tudni, hogy a Szellem a fény és a sötétség egy újabb mérését végzi. Az irány és a jövő egy új mérése fog megtörténni azon a napon. De ez a dátum a legfontosabb itt mindannyiótok számára. Ez az a dátum, amikor a lelketek, a lényetek megkérdeztetik, melyik úton haladnátok tovább. Ez annak a megmérése, ahol most álltok. Ez egy kérés a Szellemtől mindegyikőtök felé, aki elő fog jönni azon a napon, hogy megkérdezze, készek vagytok-e tovább folytatni az utat. A fény rögzítésének útját. Azt az utat, mely létrehozza az új teremtés energiáját.

Ez egy kérés, melyet a Szellem intéz hozzátok, ismerve és tudva annak a mélységét és súlyosságát, melyet a kérdés tartalmaz. Mivel mi tudjuk és a Szellem is tisztában van vele, mennyire nehéz és magányos lehet az emberi út. Tudjuk, a dolgok nem mindig azok, amiknek látszanak.

Ezen energiamérést el fogják végezni az egész földet illetően általánosan, és minden embert illetően. És újra, lehet, hogy nincsenek is tudatában, hogy ez egy fontos átalakulási pont. Elszórakoztat bennünket, hogy minden összpontosítás a 2. ezredfordulóra esik, a naptáratok átalakulására. Ez helyénvaló, mert nyugodtan megy végbe a mérés. Nyugodtan megy végbe.

Barátaim, tudjátok és értsétek meg, hogy ez a nap jelentős, mert ez egy pont azon a félúton, ami az 1987-ben végzett mérés és a között a végső mérés között van, mely 2012-re terveztetett. Azt mondjuk, hogy ez egy energetikai pont a félúton. Mostanra, a régi próféciákkal megegyezően a földeteknek már romhalmazban kellett volna hevernie. A mérés, melyet elvégeztek volna ezen a ponton, meg kellett volna határoznia, hogyan haladjatok tovább. De amint tudjátok, a szeretet és azon emberek szándéka alapján, akik a földet tapossák, a föld nem áll romokban. A föld nagyon is egészségesnek néz ki.

Nézzetek körbe a gazdasági életetekben. Nézzétek meg azokat a nagyszerű felfedezéseket, melyek az orvostudományban történtek vagy a kommunikációban és sok más területen. Tekintsetek a békére, mely jellemző a földetek legtöbb helyére. Nézzétek meg a bőséget a saját életetekben most. Nem ezt jövendölték erre az időszakra.

Az emberek egy kisebb csoportja kellett volna hogy maradjon a földön a régi történet szerint. Az új civilizációt kellett volna nekik megteremteni. De itt ültök, itt vagytok.

Most amint ez a mérés elvégeztetik és hozzáférhetővé válik és megfelelő a rácsaitok beállítása, melyek itt vannak-ezen mérésen alapulva-sok dolog fog történni. Megpróbáljuk majd elmagyarázni.

Bizonyos értelemben, barátaim, úgy tekinthettek rá, mint a föld valóságai elkülönülésének kezdetére. A Föld két különböző, egymás mellett létező valóságba fog elmozdulni. Két különböző igazság együtt, egymás mellett létezve. Ez olyan lesz, mintha a napfelkelte és a naplemente egyidejűleg jelenne meg. Furcsa lesz, ha nem készültök fel rá, nagyon kényelmetlenül fog hatni. De ti és más fénymunkások, akik oly sok munkát végeztek már el az energia átalakításában és megértésében, tudni fogjátok, mi történik.

Szó szerint, a bekövetkező energiamérés után, két különböző világot képzelhettek el, most egymás mellett, együtt megjelenve. Ugyanazon a helyen lesznek, de mégis különbözőek. Létezni fog majd az új energiának a földje azok számára, akik ezt szeretnék-vagy azok számára, akik átugorták a szakadékot (Tóbiás itt a megelőző csatornázásban említett Spirituális Szakadékra utal) -azok számára, akik a szeretet egy helyére szeretnének menni, akik úttörők szeretnének lenni az új energiában.

Az új föld egy energiával fog bírni azok számára, akik elengedték a karmáikat. Talán valamicske maradt belőle, de elengedték a karmáikat. Ők újraírták a történelmüket.

Ez az új föld különböző energetikai jellemzőkkel fog bírni, mely hozzá társul, mással, mint amilyen az a másik világ, mely mellette létezik. És mi most itt vagyunk, hogy elmondjuk nektek, drága barátaim, hogy ti és más fénymunkások, akik belépnek az új energiájú földre, együtt fogtok egymás mellett létezni azokkal, akik karmikus okok miatt úgy döntöttek, hogy nem lépnek be oda. Ők egy másik valóságban fognak élni, vagy elkülönült igazságban, de egymás mellett veletek, dolgozni fogtok velük, melléjük fogtok állni, el fogtok haladni mellettük az utcán, a színházban és a meccseken. De két különböző világban fogtok élni! A ti energiátok különböző lesz az ő energiájuktól.

Ahogy mondottuk, először ez kényelmetlen lehet. Lehet, hogy energetikai húzóerőt vagy rángatást fogtok érezni, hogy visszakerüljetek arra a régi helyre. De nem kell, hogy aggódjatok amiatt, hogy vissza lesztek húzva a régibe. Az energiáitok, a föld rácsai és a valóság, ahol éltek, különböző lesz. Azok nem fogják engedni, hogy visszahúzzon bármi is benneteket.

Azok, akik nem mozdulnak előre ebbe az új energetikai világba, mely párhuzamosan létezik a régi energetikai világgal, kérünk benneteket, hogy tiszteljétek mindegyikőjüket. Arra kérünk, hogy értsétek meg, ők még mindig a saját útjukon járnak és a saját megértéseikben, és ez így van rendjén. Valóban helyénvaló néhányuk számára, hogy a régi energiában maradjanak, mert ők tovább folytatják az energiarögzítői munkát. Mert az nem mindegyikőtöknek megfelelő, hogy átváltsatok az újba ekkor, mivel az egyfajta egyensúlytalanságot okozna. Tehát vannak olyanok, akik abban állapodnak meg, hogy maradnak a régi energiában, hogy folytassák a kiegyensúlyozást és folytassák a rögzítést.

Két világ egymás mellett. Két valóság együtt létezik egy időben. Az egyik nem tudja, hogy a másik megváltozott. Az egyik nem érti, hogy két világ létezik. Az új energia másik világa nagyszerű megértéssel áldatott meg, ám még nagy felelősséggel. Felelősség vezetni azokat, akik keresik a segítségeteket, hogy átlépjenek azon a csatornán, és elengedjék mindazt, ami többé már nem szolgálja őket. És megváltoztatni az ő történelemkönyveiket is azért, hogy benne legyenek a ti valóságotokban.

A ti időtök szerinti két nap múlva megtörténik a mérés (1999. december 13). Megosztjuk veletek ezt, mert majd érezni kezdtek egy olyan intenzitást, amit még nem éreztetek. Egy igazi változás, egy változás, mellyel kapcsolatban aggodalmat éreztetek és volt néhány előzetes bemutató belőle. De ez egy igazi változás lesz. Nem lesz kétség efelől, az elmétekben arról, hogy mi történik. Szó szerint képesek lesztek érezni a Földet - a föld energiáit-mely egyre inkább kettővé válik, mint eggyé. Képesek lesztek látni a nagy szétválás bekövetkezését.

Néhány ezek közül lehet, hogy bánatot fog okozni nektek. Néhány pedig búskomorságot. Néhány pedig azt eredményezi, hogy legszívesebben odavisítanátok a barátaitoknak és a családotoknak, hogy elmondjátok nekik, mi történik, hogy áthozzátok őket az új energetikai világba. Értsétek meg ezen változás helyénvalóságát ebben az időszakban. Látni fogjátok ennek a bizonyítékait a földi változásokban, amelyek most kezdenek feltárulni, egyre gyorsabban.

Arra kérünk benneteket, hogy kísérjétek figyelemmel a híreket, hogy lássátok a változásokat, melyek elkezdenek megjelenni, Újra elmondjuk, a legtöbb ember nem lesz a tudatában annyira annak, hogy mi is történik. Nem fogják megérteni, hogy az események sorozata, mely megtörténik, mit is jelent. Minden egyes egyedi eset nem tűnik külön-külön nagynak, ám amikor összekapcsoljátok ezeket a pontokat eggyé, és rátekintetek az események sorozatára, melyek megtörténnek, majd elkezditek látni, miről is beszélünk.

Lesz egy kiegyenlítés-hatalmas kiegyenlítés - a földi mágneses rácsokban, ami megtörténik, ezzel néhány fizikai kényelmetlenséget okozva és minden bizonnyal érzelmi kiegyensúlyozatlanságot. Szó szerint is képesek lesztek látni ennek a megjelenését, ha ábrázoljátok a föld mágneses mezejének erősségét, és a föld mágneses pólusainak mozgásait. Ebből következik, hogy képesek lesztek látni azokat a változásokat, amelyek 1999. december 13-a után jelennek meg. Újra elmondjuk, ez egy energetikai fordulópont aközött a fontos mérés között, melyet 1987-ben végeztek és ennek a periódusnak a befejezése között a ti 2012-es évetekben.

A szétválás időszaka ez, ahogy mi hívnánk. Ez a két föld létrejöttének ideje. És ez így van jól, mert a jövőtökben, azután amit terveztetek, hogy legyen a 2012. évben - a kvantumugrás ideje-két Föld fog létezni, és többé nem egymás mellett. Nem lesznek ugyanazon a helyen együtt. Az már két külön Föld lesz 2012 ezen dátuma után. Ez a dátum, mint tudjátok, nem változatlan. Ez egyszerűen egy súlypont a jövőben. A végső változás ezen idő előtt jelenhet meg, úgymint a 2007-es évben. De mi most egyszerűen azt mondjuk, hogy a félúton vagyunk.

Röviddel a december 13-ai mérés után meg fog jelenni egy nagyon erőteljes asztrológiai esemény. Ez egy olyan esemény, mely sok-sok eónnal ezelőtt terveztetett. Ez a bolygók egy különleges egybeesése az új millenniumotok ötödik hónapjában. Ezen esemény célja, hogy egy új energiát hozzon be. Ez a megújulás egy energiája. A készletek egy energiája. Az alapvonal az, hogy ez a felhatalmazás energiája, mely az ötödik hónapban jön ide.

Nos, ez az esemény hosszú-hosszú ideje várt sorára. És újra elmondjuk, ezt tételeztétek fel a jövendöléseitekből, hogy a föld, amint ti is tudjátok, többé nem létezne. Az emberek csupán egy kis csoportja lenne, akik itt maradtak volna a nagy takarítás után. A bolygók ezen egybeesése az ötödik hónapban új energiát hozott volna a számukra, hogy egy új emberi fajt hozzanak létre.

És újra, barátaim, a föld most más. Nem volt szükség a megsemmisülésre és a káoszra a földön. A rezgési szint magasra emelkedett, tehát az az energia, mely belép, elérhető számotokra és minden ember számára. Ez az új felhatalmazás energiája.

Tehát, ha látjátok az események menetrendjét, melyek most zajlanak, két nap múlva megtörténik a mérés és az elkülönülés kezdete. További öt hónapon át, egy új felhatalmazás fog eljönni mindegyikőtökhöz és mindenkihez. És akkor a dolgok igazán elkezdenek megtörténni! (Kuncogás).

Lehozzuk ezt most a számotokra egy személyes szintre. Megosztjuk veletek, mit tehettek most az életetekben mint emberek, mindegyikőtök számára, akik feltették a kérdést :"Mi az, amit tudnom kellene és mi az, amit tennem kellene, Szellem?"

Mi adunk valamiféle választ, amit lehet, hogy nem fogadtok el, jóllehet, látjátok az egyszerűséget és az igazságot a válaszban. Hogy segítsünk nektek megmagyarázni ezt, adunk nektek két forgatókönyvet.

Az első a régi energiájú világ forgatókönyve. A régi energiájú világban van egy film, ami most készül. Ez egy egyszerű film. Ez egy emberrel szól, aki biciklin pedálozik keresztül az országon, különböző tapasztalatokon át. Ennek az embernek nincs térképe, egyszerűen csak követi az utat ide és oda. Sok tapasztalatot szerez az útja során. De minden reggel fel kell ülnie a biciklire és kormányoznia kell azt, és küszködnie a széllel, a nappal és más elemekkel, és figyelnie kell a közlekedésre az úton. Ez bizony nehéz és az emberi izmok elfáradnak és fájnak. Emberünknek meg kell állnia, hogy egyen és pihenjen. Ez egy nehéz utazás.

Ó, van benne sok-sok áldás, de ez egy nehéz utazás. Mi a kerékpár metaforáját használjuk, mert kerékpározni nem olyan egyszerű, mint beszállni egy kocsiba, elfordítani a slusszkulcsot és gázt adni. Nem, emberünk utazása a mosthoz azt jelenti, hogy pedálozni kellett és kormányoznia és megpróbálta kitalálni, hová menjen térkép nélkül és ismeret nélkül. Csak "belehuppanni" a tapasztalásba.

És van egy másik emberünk, az új energia embere, aki az új föld felé halad azután a mérés után, melyet elvégeznek. És ebben a filmforgatókönyvben, melyben szintén ott van emberünk a biciklivel, az ember és a bicikli nem mozog. Azok úgy tűnik, hogy titokzatos módon lebegnek és egyensúlyi helyzetben vannak. A háttérfüggöny mozog , nem pedig az ember a biciklin.

Nos, mindenkinek, aki később látni fogja ezt a filmet, úgy fog TŰNNI, hogy az új energia embere éppen pedálozik és megy a biciklivel. De ez nem így van. A HÁTTÉR mozog.

A történet itt egyszerű, barátaim. Olyan energiába fogtok elmozdulni, ahol nem kell pedáloznotok, ahol nem kell kitalálnotok, mit tegyetek következőleg. Ahol nem kell csatáznotok az elmétekben arról, hogy "mi az, amit tudnotok kellene" vagy "mi az, amit tennetek kellene", hogy az eljöjjön hozzátok. A kegyelem, a béke és a felhatalmazás egy helyén lesztek. A DÍSZLET fog változni. El fog jönni hozzátok, amint az helyénvaló lesz. Nem egyszerű, kétdimenziós út, melyen rajta lesztek. A díszlet multidimenzionális és állandóan változni fog körülöttetek minden. Egyszerűen csak a Jelen Pillanatban kell léteznetek. Nem kell amiatt aggódnotok, hol kellene lennetek vagy mit kell következőleg tennetek. Mert amikor ti még mindig a bicikliteken ültök, olyan ügyességre tesztek szert, hogy minden dolog az lesz, aminek lennie kell. Hogy nem kell aggódnotok a következő tapasztalásotok miatt, azért van, mert oda fogjátok vonzani azt a hatalmas lehetőségek közül. A választásokból, melyek ott vannak kint, a megfelelő új "háttér" fog bejönni hozzátok.

Nem kell majd feszültséget éreznetek, hogy kifizessétek a lakbért, ha csendben ültök a biciklin. Nem lesz majd szükségetek rá, hogy aggódjatok azon, milyennek kellene lennie a munkátoknak, mert a megfelelő munka fog eljönni hozzátok. A díszlet mozog - a környezet változik-nem pedig ti.

Először ez egy kicsit kényelmetlennek tűnhet, mert amint holnap reggel felébredtek, majd tudni akarjátok, mit kellene tennetek. Egyszerűen üljetek fel a biciklire! Ó, aggódtok, hogy el fog dőlni, ha nem pedáloztok és nem dolgoztok. Tudjátok, ti egy felhatalmazott ember vagytok és a bicikli magától is egyensúlyban lesz. Tudjátok és bízzatok a szívetekben, hogy a megfelelő, új háttér fog eljönni hozzátok.

Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egyének fognak ellátogatni hozzátok szinkronisztikus módokon, ami soha nem történt meg azelőtt. Akkor fognak eljönni hozzátok, amikor számukra elérkezik az idő, hogy meggyógyuljanak, és amikor itt lesz az ideje annak, hogy a régi energiájú világból átlépjenek az újba.

Minden dolog, melyre szükségetek lesz, elébetek fog jönni. A bicikli ugyanott marad, a háttér változik. Nem kell félnetek, vajon rosszak voltatok-e vagy jók, mi a ti egyensúlyotok a fénnyel és a sötétséggel kapcsolatban. Keresztül mentetek azon, és tényleg elengedtétek a karmátokat. Újraírtátok a történelmeiteket. Még mindig vannak a karmának maradványai, amelyek ott vannak, de üljetek a szeretet azon helyére a bicikliteken - a bizalom egy helyére-és nézzétek meg, mi történik. El lesztek csodálkozva. Ez annak az ellentéte, ahogyan az emberek éltek mostanáig. Minden egyes nap kicammogtak a biciklivel és felküszködték magukat a hegyre és aztán kíváncsian várták, mi jön utána, félve attól, mi leselkedik a fák mögött és a bokrokban, és csodálkoznak, mikor lapos lesz a gumijuk.

Ez a régi energiájú ember módozata. Ti most meghatározzátok az új energia emberének módozatát. Az Énbe és a Szellembe vetett bizalmatokon át fogjátok ezt az új utat megteremteni. El fogtok ámulni azon, mi történik, mikor még mindig ültök és megengeditek azon megfelelő dolgoknak, hogy eljöjjenek hozzátok. Még mikor az eszetek is azt mondja nektek, hogy ez nem az az út, melyen járnotok kell "amikor felerősödnek a vészjelek" egyszerűen vegyetek egy mély lélegzetet és engedjétek el azt, és tudjátok és bízzatok a szentségetekben.

Nem osztanánk ezt meg veletek, ha ez nem volna igaz. A vezetőitek nem vonultak volna ki a közvetlen energiátokból, ha nem ez lett volna a megfelelő idő erre mindegyikőtök számára, ha a mérés nem most lenne, ha nem lenne megfelelő egy új utazást kezdeni, ha nem lenne a fénymunkások családjának egy csoportja, akik készek elkezdeni megtapasztalni az új energia jellemzőit.

Először különösnek fog tűnni, egyszerűnek még mindig. Majd ellenőrizni akarjátok a dolgokat. Talán félelmek fognak benneteket gyötörni. Azt fogjátok gondolni, hogy tennetek kellene valamit, de barátaim, ti MOST csináltok valamit. És elkezditek majd megérteni, amint felültök a biciklire és megengeditek a dolgoknak, hogy eljöjjenek hozzátok. És amint azok megérkeznek hozzátok, tudni fogjátok, mit tegyetek velük. Amikor az emberek eljönnek hozzátok és azt mondják nektek, hogy ők szenvednek, és azt is mondják, hogy ők képtelenek tovább folytatni mint emberek, fizikai formában, tudni fogjátok, mit mondjatok nekik. Tudni fogjátok, mi lesz a megfelelő. Ez egy olyan helyről fog előjönni bennetek, mely a legnagyobb igazság és a legnagyobb fény helye. És az majdnem ki fog akasztani benneteket, amikor meglátjátok, kik vagytok! El fogtok ámulni azon, ami elő fog jönni a szájatokból és a szívetekből! Csak egy "megengedést" és egy "létezést" igényel, hogy ez megtörténjen.

Ugyanez az energia és információ, melyet ma este nektek adunk, ez adott másoknak is az egész világon. Léteznek ugyanazon információ magyarázatának módjai, ha itt VAN az idő. Mindegyikőtök oly sok szenvedésen ment keresztül az életében. Mindegyikőtök birtokolja itt a szándék azon erejét, ami új univerzumokat teremt. Birtokoltátok a szándék erejét, hogy ott legyetek a szeretet egy helyén, hogy túljussatok a kihívásokon, hogy megvívjátok a legsötétebb, legsötétebb csatákat, és itt maradjatok, hogy előre mozduljatok és annak az eseménynek a részesei legyetek, melyre régóta vártok.

Itt az ideje a mérésnek. Ez a két világ kezdete is egyidejűleg. Ez a bolygók egybeesése is, mely biztosítja az igazi felhatalmazást. Tehát, egyszerűen csak azt mondjuk:"Elérkezett a ti időtök. "Ha bizonytalanok vagytok ezek bármelyikében, tekintsetek az eseményekre a hírekben az elkövetkezendő napokban, hetekben és hónapokban, hogy meglássátok, mi történik, hogy lássátok, miről beszélünk.

Ami igazából történik, barátaim, "ami igazából történik" az az, hogy mindegyikőtök a szeretet energiájával érkezett ide, a krisztusi fény és ragyogás energiájával a bensőtökben, hogy Megteremtsétek ezt a világot. Idejöttetek a földre és fizikai lényekké váltatok. Be lettetek zárva a föld sűrűségébe és megosztottátok a rezgéseteket Föld Anyával szándékosan. Idejöttetek, hogy a tömeg és sűrűség Lényei legyetek. Sötét eseményeken mentetek keresztül az életetekben szándékosan. Saját választásaitok alapján mentetek át ezeken az eseményeken, a fény és a sötétség megértésével.

De a krisztusi fényt, melyet magatokkal hordtatok, elrejtettétek, hogy megvédjétek azt, mélyen a tudatosságotokon belül. Meg kellett, hogy óvjátok. Az angyal, aki ti vagytok, védte a krisztusi fényt belül. Ezt a krisztusi fényt el kellett rejteni, amíg el nem jött a megfelelő idő.

Csodálkoztok, mit kerestetek és hiányoltatok. Kíváncsiak vagytok a lelki párjaitokra. Az igaz szereteten tűnődtök. Csodálkoztok, miért nem érzitek magatokat teljesnek. Ez azért van, mert elrejtettétek-szándékosan-ezt a krisztusi fényt a tudatosságotokban. Úgy védelmeztétek, mint ahogy a szülő óvja a gyermekét. És most, mikor keresztül mentetek az életköreiteken, most leszállhattok a karmikus kerékről, és a bolygó azon energiái, az emberi tömegtudat és különösen a ti energiátok megfelelő, ezen krisztusi mag, melyet hordoztok, kész arra, hogy előjöjjön. Gondozzátok, mint egy gyermeket. Biztosítsátok az Éneteket, hogy biztonságban vagytok és védelem alatt álltok. Biztosítsátok az Éneteket afelől, hogy a bizalom és a kegyelem legnagyszerűbb helyén vagytok a Szellemmel, és hogy nem tudtok ártani a krisztusi fényeteknek, a krisztusi gyermeknek. Mert az most meg akar születni még egyszer, újra.

Ezek a metaforák nagyon erősek, barátaim. A krisztusi fény most újra szeretne megszületni bennetek. Ez az, amiért azokat a dolgokat éreztétek, mikor különösen ezen elmúlt néhány hónapon keresztül mentetek. Ezért volt az a szorongás. Ezért volt a lényeteken belül az a fájdalom.

Két nap múlva megtörténik a mérés. Két nap múlva el fogtok indulni. El fogtok búcsúzni a régi földtől.

És ez így van.

---
Fordítás: Halász Andrea


A Bíbor Páholy Tóbiását Geoffrey Hoppe, más néven "Cauldre" adja elő, aki a coloradói Goldenben él. . Tóbiás története, a bibliai Tobit könyvéből ismerhető, mely megtalálható a Bíbor Kör (Crimson Circle) weboldalán, a www.crimsoncircle.com. A Tóbiás anyagok térítésmentesen állnak a világ fénymunkásai és a Shaumbra rendelkezésére 1999. augusztusa óta, amikor Tóbiás azt mondotta az emberiségnek, hogy a pusztulás potenciáljától tovább lépett az Új Energia felé.

A Bíbor Kör a humán angyalok globális hálózata, akik elsőkként mennek át az Új Energiába. Amint megtapasztalják az örömeit és a nehézségeit a mennybemenetel felemelkedési állapotának, azzal segítik a többi embert utazásaik részleteinek megosztásával, megóvva és kalauzolva őket. Több, mint 70.000 látogató jön el minden hónapban a Crimson Circle weboldalra, hogy elolvassa a legújabb anyagokat, és megvitassák a saját tapasztalataikat.

A Bíbor Kör havonta gyűlik össze Denverben, Coloradóban, ahol Geoffrey Hoppe-n keresztül Tóbiás bemutatja a legújabb információkat.

A Bíbor Kör találkozói nyitva állnak a nyilvánosság előtt. A Bíbor Kör a bőségére a nyitott szereteten keresztül tesz szert, és a Shaumbra ajándékaiból, szerte a világból.

A Bíbor Kör legvégső célja az, hogy humán kalauzolókként és tanítókként szolgálják azokat, akik a belső spirituális ébredés ösvényén járnak. Ez nem evangelizáló misszió. Nem "örömhírhozás." Inkább, a benső fény fogja odakalauzolni az embereket a bejárati ajtódba az együttérzésedért és törődésedért. Tudni fogod, mit tegyél és taníts abban a pillanatban, amikor a különleges és drágaságos ember, aki a Kardok Hídjához vezető utazásra akar épp behajózni, eljön hozzád.

Amennyiben ezt olvasod és érzed a kapcsolatot és az igazságtartalmát, te valóban Shaumbra vagy. Te egy tanító és emberi "idegenvezető" vagy, Megengedve az istenség magjának, hogy kivirágozzon benned ebben a pillanatban és a hátralévő további időben.Soha sem vagy egyedül, egy család vesz körbe a világ minden táján és angyalok a körülötted lévő birodalmakban. 

Kérjük, ezt a szöveget terjessze szabadon, nem kereskedelmi alapon, ingyenesen. Kérjük, a telje információt kezelje egységesen és hagyja e lábjegyzettel együtt. Minden egyéb felhasználás esetén Geoffrey Hoppe (Golden, Colorado) írásos jóváhagyása szükséges.

© Copyright Y2000 Geoffrey A. Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO USA. Minden jog fentartva.