Материалите на Тобиас

Серия Нова Земя

Урок 4: “Две Земи

Представена от Тобиас, ченалинг чрез Джефри Хопи

Представено на Аления Кръг на 11 декември 1999 г.

http://www.shaumbra.ru/frm/viewtopic.php?f=8&t=15

Тобиас:

И това е така скъпи приятели, отново сме заедно във вашия кръг тази вечер. Предвкусвахме този момент, когато семейството ни ще се събере отново, защото момента на последната ни среща изглежда като далечно минало. Ако заспите по време на днешната дискусия нищо няма да загубите, защото енергията тук е свързваща и предава и препредава – това е енергия на любовта, на завършване - това е тук тази нощ.

Сега, преди да преминем към обсъждането, аз Тобиас ще говоря чрез нашия приятел Калдре и докато го правя, ще работим със същности, които идват сега, за да регулират енергиите тук. Наричаме ги “тъкачи “, те са тук за да обединят измеренията, да обединят нашите два свята. Те са тук, за да помогнат да създадем новото пространство в което се намираме. В много от предишните ни ченалинги, говорихме за енергията, която се създава тук, когато човек се слива с Духа, когато човек разкрива сърцето си, за да допусне тази свещената енергия, енергия с която навлизате в новото си време. Така, че ние каним “тъкачите “ да изпълнят задача си. Призоваваме всеки човешки ангел, който седи тук, просто да се отвори и да позволи тази възможност, да позволи това сливане.

Сега, както каза ангела Бил (Остин) (Bill Austin) в началото, преди хиляда години на мястото известно като Стоунхендж (Stonehenge ), тези които са били там тогава проправяли пътя към Новото време. Съществата, които се събирали в кръг, независимо от географското им положение и независимо дали тези хора са свързани чрез сърцето си– те съхраняваха енергията и я подготвяха за новото хилядолетие. Тези хора бяхте вие приятели мои, които сега сте едно семейство. Така, че ако се е появило познато усещане за това пътешествие, то е защото всеки от вас е бил там. Всеки от вас помни, когато Духа попита дали ще се върнете след хиляда години отново за да предадете диригентската палка от старата енергия в новата, да преместите палката от дясната си ръка в лявата. Защото всеки от вас ще носи енергията на новото време. Това беше ти и след хиляда години ти се завърна отново. Вие наистина сте “служители на светлината “ (tenders of the light ).

В идните дни предстои да се случват много интересни неща на вас лично, на вас като групата, на вас като семейство, на вас като планета.

Първо, ще видите едно интересно пренаписване на историята ви от преди 2000 години, защото идват някои нови открития. Древни текстове, погребани за дълго сега са готови да излязат на бял свят. Това, което вие наричате история, това което възприемахте като реалност е на път да се промени. О, и несъмнено това ще потресе академичния свят, учените и тези, които удържат енергията във вашите религиозни структури. Ще има спорове, когато тези документи се появят от различни части на света и всеки привнесе истината, която да се обедини с останалите. Ще бъде много трудно да се опровергае новата истина, истината за това от къде произлизате. Тези документи и нови истини скоро ще се появят и ще продължат да бъдат намирани през следващите 12 години от вашето време. Те ще бъдат свързани един с друг.

Ще погледнете тези истини и ще се чудите на историята, която сте изучавали и може би ще решите, че това на което са ви учили е било погрешно. Но приятели, ние ви казваме, че историята която сте изучавали в миналото не е била погрешна. Това, което сте учили е било съответстващо на онези времена. Но както сме казвали и в предишни ченалинги, всеки от вас тук който е част от аленото семейство по всички краища на света, буквално пренаписва историята си преодолявайки предизвикателства и трудности и със светлината която излъчвате в момента.

Не книгите ви по история са погрешни. Просто вие пристъпвате отвъд пределите на времето и буквално променяте резултата от събитията, които са се случили в миналото.

Наблюдавайте вестниците си. Следете новините. Те ще съобщават за множество обрати в ситуации. И помнете, че когато чуете за такива неща по телевизията или по Интернет– не вашата история е погрешна. Вие сте изцелили миналото, минало от преди хиляди години. Променили сте историята и енергията на това минало.

Начина по който сте напуснали миналите си животи, било то с травма, гняв или болка– сега се връщате назад и изцелявате тези минали животи. Вие буквално променяте хода на историята.

Сега “тъкачите“ в тази стая приключиха работата си. Ще допуснете ли скъпи приятели да постоите в тези свещени енергии, сливайки се с Всичко което Е? Това е сливане на Духа и Човека в едно. Просто си позволете да усетите святоста и разбира се овластяването на мястото, където сте, защото всеки един от вас е ангел. Сега вече го знаете. Всеки от вас е дошъл тук като могъщо същество и винаги сте били такива, защото е необходима огромна мощ, за да дойдеш тук от ефирните нива на “високите вибрации“, за да ходиш по Земята, както направихте вие. За това се изисква огромна мощ.

Тъкачите напускат пространството сега и ни оставят насаме с днешната тема.

Преди приятели мои, канехме тук тези, които вие наричахте водачи или ангели. Но както знаете от предишните сесии, вашите гидове и ангели напуснаха енергийно ви поле. Те го направиха от любов към вас, за да можете да овластите собственото си пространство и сила. Днес, тези които се присъединяват към нас във втория кръг не са вашите водачи и ангели. Те не са същности от миналите ви животи. Те са 12 на брой и вие разбира се ги познавате под името Архангели. О, да 12 на брой. Седем от тях са по- известните от религиозните ви учения. Пет са по – безизвестни, защото тяхната работа е предимно отвъд пределите на земята, но въпреки това те са много заети, ангажирани са с работата, която вършите.

12 ангела се събраха зад вас, светещи ярко, защото те обичат това пространство. Всеки от тях осъзнава важността на тази група, на това време и на вас. Седем и пет, приятели мои. Осъзнавате ли символите? Човек има 7 чакри и пет етерни чакри. 12 се събраха днес с нас.

 Както вече казахме имате седем плюс пет чакри и сега те се сливат в един енергиен център. Всеки от тези архангели имаше за задача и цел да работи с всеки от вас, всеки от тях беше водач за вас по вашите стари пътища. Сега в новото време, те се сливат в едно. Те идват тази вечер, за да ви усетят, за да се възхитят на прехода в тази свещена, нова енергия. Сега, преди да преминем към същината на днешното обсъждане, стигнахме до любимия си момент. Момента, когато с ваше позволение, дадено на глас или мълчаливо, но дадено от сърце – ангелите пристъпват напред, за да ви прегърнат и да ви докоснат. Те ви благодарят за даровете, които сте им поднесли през всичките си пътешествия. Молим нашия приятел Калдре, който предава мислите ни да запази тишина за малко. Просто отворете сърцата си и позволете на тези 12 да ви почетат и да ви благодарят и да ви напомнят за дълбоката дружба между вас.

О, толкова е уместно, че вашето ново хилядолетие съдържа числото две, въпреки че както казахме в предишните ченалинги на път е да се сътвори ново място. Това ново творческо събитие не отстои на милион светлинни години във Вселената. Сега виждате само неговото отражение, резонанс, тази нова енергия, която ние наричаме Второ Творение. Второто Творение – това е енергията на любовта и надеждата и енергията на истината. Работата, която свършихте тук на Земята се явява фундамент за това ново място. Вие виждате ефекта от това върху вашата вселена и върху звездите си. След момент ще поговорим отново за това Второ Творение. Но разберете, че ролята на числата е значителна.

Сега, дадохме на Калдре само повърхностна информация относно обсъждането днес, за да не се изненада (усмихва се). Понякога, той никак не е уверен в информацията, която ни предаваме и той има тенденция да се сдържа. Последните няколко седмици ние интензивно работихме с него, за да гарантираме, че информацията ще премине и за да гарантираме, че ще му е комфортно с нея. И сега ние ви я поднасяме. Това е лесно. То е истина. Но в началото може да е трудно за разбиране, преди да сте започнали да работите с нея.

Като начало:

След два дни от вашето време, на 13 декември 1999г. тук на Земята ще има замерване (measurement ). Един вид енергийно разбиране какво се случва. До сега вие сте преминавали през няколко други замервания, така че това няма да бъде нищо ново по отношение на вашите енергийни нива. През 1987, тук беше направено замерване и болшинството от хората нищо не усетиха в същия ден. Болшинството даже не знаеха, че Духа разглежда баланса между светлината и мрака.

И на тази дата 13 декември, болшинството от хората няма да знаят, че Духа ще прави нови замервания на светлината и мрака. Ще има ново измерване на посоката и бъдещето в този ден. Тази дата е най – значимата за всеки от вас тук. Това е датата, в която вашата душа, вашето същество ще бъдат запитани – по кой път желаят да продължат. Това замерване ще установи къде се намирате. Това е запитване от Духа към всеки от вас, който ще се изправи за да бъде попитан дали е готов да продължи пътешествието си. Пътешествие по удържане на светлината в себе си (holding – съдържам в себе си). Пътешествие създаващо енергията на новото творение.

Духа много добре знае дълбочината и сериозността на въпроса, който ви задава. Ние знаем, Духа също, колко трудно и самотно може да бъде това пътешествие. Знаем, че нещата не винаги са такива, каквито изглеждат.

Това енергийно замерване ще бъде извършено за Земята като цяло и за всеки от вас по отделно. И отново, хората няма да знаят, че това е важна част от прехода. Забавлява ни, че сте фокусирани върху вашия Y2K проблем (проблема 2000 год. - “year “- година, 2000- 2К). Свързана с грешките, които могат да възникнат от некоректно определена дата в програмата на компютрите ви при смяната на календарните дати. Това е много подходящ момент за незабелязано замерване. Много тихо измерване.

Приятели мои, знайте и разберете, че този ден е важен, защото се явява енергийната среда между замерването през1987г. и окончателното замерване на това, което се очаква да се случи през 2012г. Бихме казали, че това е енергийната средна точка. Днес, съгласно древните пророчества, вашата земя трябваше да тъне в разруха. Замерването беше проведено в този момент, за да се определи как да се процедира. Но както вече знаете на основание любовта и намерението на хората по Земята не е разрушена. Земята има много здрав вид в момента.

Погледнете икономиката си. Вижте множеството изобретения в медицината, средствата за комуникация и в много други сфери. Обърнете внимание на мира, който е на повечето места по света. Вижте изобилието в собствения ви живот в момента. Това го нямаше в нито едно предсказание.

В старите предсказания щеше да има малки групи от хора разпръснати по земята. Те щяха да се опитат да сътворят новата цивилизация. Но ето че вие сте тук на това място.

Сега на базата на тези измервания, ще се извърши съответния реглаж и настройка на вашата решетка и това ще доведе до множество промени. Сега ще се опитаме да обясним.

В известен смисъл приятели мои, можете да разглеждате ситуацията като ново разделение в реалностите на земята. Земята ще се премести в две реалности, съществуващи рамо до рамо. Две реалности в един и същи момент. Това е подобно на изгрев и залез едновременно. Може да имате странни усещания, ако не сте подготвени за това. Ще има известни неудобства. Но вие и другите работници на светлината, които са свършили толкова много работа в разбиране и трансформация на енергията си, ще знаете какво се случва.

Буквално веднага след замерването може да си представите два различни свята, съществуващи успоредно. Ще бъдат в едно и също пространство, но ще са различни. Ще има земя на новата енергия, за тези които са готови или тези, които са имали куража да скочат в бездната – които пожелаха да отидат на това място на любовта и които са пожелали да бъдат пионерите в Новата Енергия.

В Новата Земя ще живеят хората освободили се от кармата. Може би ще има някакви остатъци от нея, но те са се съгласили да пуснат кармата си. Те ще започнат пренаписването на историите си.

Тази Нова Земя ще има различни енергийни характеристики, по – различни от другия свят с който съществуват успоредно. И ние сме тук, за да ви кажем скъпи приятели, че вие и другите светлинни работници, които навлизат в тази нова енергия, ще съществувате заедно с другите които по кармични причини са избрали да не навлязат в нея. Те ще живеят в съседна реалности или в отделна истина рамо до рамо с вас. Ще работите с тях, ще разговаряте с тях, ще се засичате по улиците, в театъра или по мачове. Но ще живеете в различни светове! Вашите енергии ще са различни от техните.

Както споменахме, това може да бъде неудобно в началото. Може да усещате как енергията се изравнява и даже се опитва да ви повлече обратно към старото пространство. Не се притеснявайте от това. Вашите енергии, решетката на земята и реалността, в която живеете ще са съвсем различни. Те няма да допуснат да бъдете повлечени обратно назад.

Тези, които не пожелаха да продължат в новите енергии, които ще останат в стария свят, молим да почитате всеки един от тях. Молим ви да разберете, че те се движат по свой собствен път и това е уместно. Наистина е уместно за някои от тях да останат в старата енергия, въпреки че продължават да бъдат като котва за енергията. Не е подходящо за всички вас да се преместите в новата енергия едновременно, защото това ще породи дисбаланс. Там остават тези, които са се съгласили да поддържат баланса, като котва.

Два свята рамо до рамо. Две реалности съществуват заедно. Единия не знае, че другия се е променил. Единия не разбира, че има два свята. Другия свят на новата енергия е благословен с велико осъзнаване, но също така и огромна отговорност. Отговорността ще ви направлява, когато някой търси вашата помощ, за да премине през тунела, да се от освободи всичко ненужно. За да промените техните книги, за да преминат и те във вашата реалност.

Замерването стана в два поредни дни от вашето време (13 декември 1999год .). Споделяме ви това, защото може да започнете да усещате напрежение. Ще има промяна без съмнение ще има. Вие буквално ще усещате как енергиите на земята се раздвояват. Ще можете да видите голямото разделяне.

Нещо от това може да предизвика печал у вас. Може да предизвика меланхолия, може да породи у вас желание да викате на приятелите или семейството си, за да им разкажете какво се случва, за да ги привлечете в новия свят на Новата Енергия. Разберете уместността на промяната в този момент. Също така ще видите потвърждение на тези промени на Земята, които ще се случват все по - бързо.

Молим ви да следите новините, за да видите промените, които ще започнат. Отново повечето хора няма да бъдат така осведомени, за това което се случва. Те няма да разбират значението на ПОРЕДНОСТТА от събития, които се случват. Всяко индивидуално събитие може да изглежда незначително, но когато съедините всички точки и видите поредността от събития, ще започнете да разбирате за какво говорим.

Ще има корекции – големи корекции в магнитната решетка на Земята, което ще причини известен физически дискомфорт и определена емоционална нестабилност. Можете точно да видите как всичко това се случва ако направите карта на магнитната активност на Земята и на магнитните полюси. От тук ще проследите и промените, които предстоят след 13 декември 1999 год. Отново, това е енергийната точка по средата между 1987г. и заключителния период от време в 2012 год.

Това е момент на разделението, както бихте го нарекли вие. Това е създаването на две земи. И това е уместно, защото в бъдеще, след плана за 2012 год. - момента на квантовия скок (quantum change) - ще има две земи и те вече няма да бъдат една до друга. Няма да бъдат в едно пространство. Ще има две отделни земи след 2012 год. Тази дата както знаете още не е фиксирана. Това е просто момент от бъдещето. Финалната промяна може да настъпи още през 2007 год. Но сега просто обясняваме, че сме по средата на пътя.

Скоро след измерването на 13 декември ще има много мощно астрологично събитие. То е било планирано преди много хиляди години. Това е едно изравняване на планетите в петия месец от вашето хилядолетие. Целта на това събитие – привнасянето на Новата Енергия. Това е енергията на възраждането. Това е енергията на възможностите. Главното е, че това ще е енергия на овластяването.

Това събитие беше подготвяно много отдавна, много преди вашето време. И отново, предполагало се от вашите пророци, че Земята която вие познавате нямало да съществува вече. Че щяла да бъде населявана от неголеми човешки групи, останали след големите прочиствания. Това изравняване на планетите в петия месец, ще привнесе новите енергии, за да се създаде новата човешка раса.

И пак приятели мои, земята е друга. Няма нужда от унищожение и хаос. Нивото на вибрации беше толкова високо, че енергията, която сега настъпва да може да бъде използвана от вас и всички останали хора. Тази енергия на новото овластяване.

Така, че ако можехте да видите списъка със събития, които предстои да се случат следващите няколко дни – това е замерването и началото на разделението. Следващите пет месеца ще настъпи новото овластяване за всички и за вас индивидуално. И тогава нещата наистина ще започнат да се случват! (смях)

Сега пренасяме това знание до всеки от вас. Споделяме го с вас, за да знаете как да продължите пътя си, защото всеки от вас е задавал въпроса: “Дух, какво трябва да знам и какво трябва да направя?“

Даваме ви отговор на този въпрос в известна степен, какъвто едва ли сте очаквали, но забележете простотата и истината в него. За да го обясним по - добре ви даваме сега два сценария.

Първия сценарий на света в Старата Енергия. В този свят снимаме филм. Това е просто филм. Разказва се за човек, който обикаля страната с велосипед и преминава през различни опитности. Този човек няма карта, но той просто кара насам – натам. Той придобил доста опит докато пътувал. Но трябвало всяка сутрин да сяда на колелото и да кара, да се бори с вятъра, със слънцето и стихиите и с целия пътен трафик. Това е изморително и тежко за човешките мускули. Трябва да се спира за храна и за сън. Това е трудно пътешествие.

Ох, има и много благословения, но това е трудно пътешествие. Използваме метафората за велосипеда, за да не е толкова лесно да седнете в автомобила и да потеглите с пълна газ. Не, в пътешествието на хората до този момент имаше въртене на педали, насочване и опити да се изчисли посоката без карта и без познание. Погълнати от “опита.“

И след това имаме човек в новата енергия, който се появява на тази нова земя след измерването. И в този киносценарий човека е на велосипед, но не се движи. Той изглежда мистериозно плаващ и балансиращ. Задния фон се движи, но човека – не.

Сега за всички, които гледат филма по - късно ще изглежда все едно човека на новата енергия върти педалите и кара колелото за да се движи, но това няма да е вярно. Фонът се мести.

Извода е прост приятели мои. Вие ще се премествате в енергията, където няма нужда да въртите педалите, където няма нужда да се изчислява следващата стъпка. Там няма да е нужно да се борите със собствения си ум “какво трябва да знам“ или “какво да направя“, защото то ще идва при вас естествено. Ще се намирате в пространството на хармонията, света на силата. ДЕКОРИТЕ ще се сменят. Това ще ви се струва съвсем уместно. Не се намирате на прост двуизмерен път. Декорациите са многоизмерни и всичко наоколо е в постоянно движение. Единственото, което трябва да направите е да се намирате в Момента Сега. Няма нужда да се безпокоите къде трябва да бъдете или какво трябва да направите. Защото, когато седите неподвижно върху велосипеда си, ще стигнете до осъзнаването на това, че всичко е точно такова, каквото трябва да бъде. Няма нужда да се безпокоите за следващия си опит, защото той ще бъде насочен към вас от грандиозните потенциали. От възможните избори, ще бъде избран най – подходящия за вас “фон.“

Няма нужда да се напрягате да плащате сметките по ипотеката на къщата си, ако просто седите на велосипеда си. Там няма нужда от безпокойство, че имате нужда от работа, защото най – подходящата работа ще ви намери. Декорите се движат – променят обкръжението, но вие – не.

Това от начало може да ви се стори малко неудобно, защото всяко утро се будите и искате да знаете какво трябва да правите. Просто седнете на велосипеда! О, вие се притеснявате, че колелото ще се прекатури, ако не въртите педалите. Знайте приятели мои, че вие сте силен човек и че вашето колело ще балансира само. Знайте и вярвайте в сърцето си, че подходящия нов фон ще бъде привнесен.

Какво означава това? Че хората ще идват при вас синхронно, което до сега не се е случвало. Ще идват при вас, когато дойде момента да бъдат изцелени, когато за тях е подходящия момент да се придвижат от света на старата в този на Новата Енергия.

Всичко необходимо ще се проявява за вас. Велосипеда ще си остава на същото място, фонът ще се променя. Няма нужда да се притеснявате добър ли сте или лош, не мислете за баланса между светлина и мрак. Вече минахте през това и освободихте кармата си. Пренаписахте историята си. Има несъмнено остатъци от карма, но постойте в това пространство на любовта върху вашия велосипед – в пространството на доверие и наблюдавайте какво ще се случи. Ще бъдете изумени. Това ще бъде пълна противоположност на начина по който хората прекарваха живота си до сега. По цял ден тикат колелото, с труд допълзяват по хълма и постоянно се питат какво ги очаква занапред, страхуват се от това, което крият дърветата и храстите или се чудят кога ще спукат гума.

Това е пътя на човека от Старата Енергия. Вие определяте пътя на човека в новата енергия. Чрез вашата вяра в Себе си и в Духа, вие създавате този нов път. Ще се изумявате от това, което се случва, когато седите неподвижно и позволявате на уместните неща да идват при вас. Даже, когато разума ви казва, че това не е начина – да се продължава въпреки неговите “сигнали за опасност“, просто вдишайте дълбоко и пуснете и знайте и вярвайте в светостта си.

Не бихме ви споделили това, ако не бяхме сигурни че е истина. Водачите ви не биха се разделили с вас, ако не беше дошъл момента за всеки от вас, ако не беше направено замерването, ако не беше уместно да започнете новото си пътешествие, ако тук нямаше групи, семейства от светлинни работници, които да са готови да започнат да усещат качествата на новата енергия.

Това ще ви изглежда странно в началото, просто да бъдете спокойни. Ще се изкушите да управлявате нещата. Може би ще се страхувате. Ще смятате, че сте длъжни да правите нещо, но приятели мои, вие СТЕ правенето на нещо. Ще започнете да разбирате, че докато седите на колелото си и позволявате, всичко идва при вас. И докато те идват при вас вие вече ще знаете какво да правите с тях. Когато при вас дойде някой и ви каже, че страда и че не може да продължава повече във физическо тяло, вие ще знаете какво да му кажете. Ще знаете какво е уместно. Това знание ще дойде от вътрешното ви пространство, което е най – великата истина и най – великата светлина. Когато видите кой наистина сте - това направо ще ви подкоси краката! И вие ще бъдете изумени от това, което излиза от устата и сърцето ви! Нужно е само “позволение“ и да “бъдете“, за да стане това.

Същата енергия и информация, която ви даваме тук тази вечер ще бъде дадена и на други по вашия свят. Има начини за обяснение на една и съща информация, за това че момента настъпи. Всеки от вас е преминал през толкова много борби в живота си. Всеки от вас тук има силата на намерението, което създава новите светове. Вие притежавате силата на намерението да бъдете в пространството на любовта, да преодолявате изпитания, да се сражавате с тъмните и да оставате тук, за да продължавате напред и да бъдете част от това, което чакахте.

Това е време за промени. Това е началото на двата паралелни свята. Това е подравняването на планетите, за да се осигури пълното овластяване. Така, че това е нашия начин да ви кажем: “вашето време е тук и сега.“ Ако се съмнявате в нещо от това, гледайте новините в следващите седмици и месеци, за да видите какво се случва, за да разберете за какво ви говорим.

Това, което наистина се случва приятели мои - това е че всеки от вас е дошъл днес тук с енергията на любовта, с енергията на Христа, сияйна и горяща силно във вас, за да Създадете този свят. Дойдохте на Земята и станахте човешки същества. Преплетохте се с плътността на Земята и споделихте нейната вибрация нарочно. Дойдохте за да станете същества от плът и кръв. Преминахте през мрачни събития през живота си нарочно. Това беше ваш избор с разбирането за светлина и мрак.

Но тази Христова светлина която привнесохте със себе си, вие скрихте дълбоко в съзнанието си, за да я предпазите. Тя трябваше да бъде защитена. Ангела, който вие сте, защитаваше Христа вътре. Тази Христова светлина трябваше да бъде скрита на всяка цена докато не настъпи подходящия момент.

Интересува ви какво сте търсили и какво сте пропуснали. Чудите се кои са сродните ви души, истинската ви любов. Чудите се защо не се чувствате цялостни. Това е защото вие нарочно скрихте Христовата светлина в съзнанието си. Защитавахте я като родител защитава детето си. И сега, когато преминахте през този жизнен цикъл, когато напуснахте кармичното колело, когато енергиите на планетата и човешкото масово съзнание и в частност вашата собствена енергия – съответстваща на Христовата светлина, която сте привнесли – е готова да излезе навън. Радвайте и се като на дете. Уверете вашето Аз, че сте в прекрасното пространство на доверие и хармония с Духа и че няма да навредите със своята Христова светлина на своето Христово дете. Защото то иска да се прероди.

Тези метафори са силни приятели мои. Христовата светлина във вас ще се роди отново. Ето защо усещахте тези неща през последните няколко месеца. За това изпитвахте дискомфорт. Ето от къде е болката във вашето същество.

Два дни до замерването. След два дни ще напуснете Старата Земя.

И това е така.

 

Тобиас(Tobias) от Crimson Circle представен от Джефри Хоуп от щата Колорадо (Geffrey Hoppe, Golden, Colorado). Историята на Тобиас може да намерите в уебсайта на Аления кръг, http://www.crimsoncircle.com. Материалите на Тобиас се предоставят безплатно от работниците на светлината и Шамбра( Shaumbra )из целия свят от август 1999г. момента в който, както казва Тобиас, човечеството се издигнало от потенциала на разрушението в Новата Енергия.

Crimson Circle представлява планетарна мрежа от човешки ангели, които се явяват едни от първите, които извършват прехода към Новата Енергия. Те изпитват радостите и предизвикателствата на състоянието възнесение. Те помагат и на други хора в техните пътувания чрез споделяне, грижа и напътствия. Повече от 70000 посетители идват на сайта на Crimson Circle: http://www.crimsoncircle.com всеки месец, за да четат последните материали и да обсъждат личния си опит.

Срещите на Crimson Circle се провеждат ежемесечно в Денвър, Колорадо (Denver, Сolorado ), където Тобиас предава последната информация чрез Джефри Хоуп (Geoffrey Hoppe). Тобиас заявява, че той и останалите от божествения Crimson Circle всъщност канализират хора. Според него те четат нашите енергии и ги превеждат обратно към нас. Така ние можем да виждаме всичко отстрани, докато го преживяваме отвътре. Crimson Circle получава в изобилие чиста любов и дарове от Шамбра (Shaumbra) и от целия свят.

Разбира се, задачата на Аления Кръг е да служат в човешка форма като учители и проповедници за тези, които са тръгнали по пътя на вътрешното духовно пробуждане. Това не е евангелистка мисия. По скоро да кажем, че вътрешната ви светлина ще насочи хората към вас, за да получат вашето състрадание и грижа. Ще знаете какво да правите и как да преподавате, когато този уникален и важен човек, който почти е бил готов за пътешествието си към Моста на Мечовете, дойде при вас.

Ако четете това и имате усещането, че е истина, то вие сте действително от Шамбра (Shaumbra). Вие сте учители и човешки посланици. Позволете божественото семе да разцъфне във вас сега и завинаги. Вие никога не сте сами, защото има семейства от ангели по целия свят и навсякъде около вас.

Моля разпространявайте свободно този текст, некомерсиално, безплатно. Моля включете цялата информация включително и тези бележки под линията. Всичко останало трябва да бъде одобрено в писмена форма от Geoffrey Hoppe (Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado)

Copyright 2000 Geoffrey Hoppe, P.O. Каре 7328, Golden, CO 80403 Всички права запазени

Преведено от Росица Стоянова