"Kaksi maailmaa"

Esitettey Crimson Circlelle
11.12.1999
Suomentanut Lea Lintunen


Tobias:


Ja niin se on, rakkaat ystävät, että kokoonnumme jälleen yhdessä. Olemme odottaneet innolla tätä perhetapaamistamme, koska viime kokoontumisestamme on jo aikaa.


Meillä on teille paljon kerrottavaa tänä iltana. Tulette kuulemaan paljon puhetta ja muodostamaan mielikuvia, mutta ystäväni, kaikkein tärkeintä on tämän paikan energia. Jos nukahdatte keskustelumme aikana, ette menetä mitään, sillä otatte silti vastaan energian – rakkauden ja valmistelun energian.


Ennen kuin aloitamme varsinaisen keskustelun, minä Tobias, puhun ystävämme Cauldren kautta, ja samanaikaisesti työskentelemme entiteettien kanssa, jotka astuvat paikalle säätääkseen energiat. Kutsumme heitä "kutojiksi", sillä he ovat paikalla sulattaakseen ulottuvuudet ja maailmat yhteen. He auttavat luomaan uuden tilan. Olemme useampaan otteeseen maininneet, että täällä luotava energia, jossa ihminen sulautuu yhteen Hengen kanssa ja avaa sydämensä, on uutta energiaa. Energiaa, johon tulette siirtymään tulevaisuudessa kokonaan. Kutsumme siis "kutojat" paikalle. Pyydämme jokaista täällä istuvaa ihmisenkeliä yksinkertaisesti avautumaan ja antamaan luvan tälle yhteensulautumiselle.


Kuten enkeli Bill (Austin) kertoi aikaisemmin (meditaation aikana) oli tuhat vuotta sitten paikassa nimeltä Stonehenge energian kannattelijoita, joko fyysisesti paikan päällä tai sydämiensä välityksellä, jotka viimeistelivät tuon aikakauden energioita tehdäkseen tilaa uudelle, seuraavan vuosituhannen energialle. Ystäväni, nämä energian kannattelijat olivat te ja muut perheenjäsenemme. Joten jos tuo äskeinen tarina tuntui tutulta, se johtuu siitä, että jokainen teistä oli Stonehengessa. Ja tiesitte sen, kun Henki kysyi, tulisitteko maan päälle takaisin ryhmänä tuhannen vuoden päästä siirtääksenne vanhan energian viestikapulan uudelle energialle, oikeasta kädestänne vasempaan käteenne. Sillä jokainen teistä tulee kantamaan energiaa uuteen aikaan. Te olitte Stonehengessa tuhat vuotta sitten ja te olette palanneet. Olette todellakin “valon kuljettajia”.


Monia mielenkiintoisia asioita tulee tapahtumaan lähitulevaisuudessa teille yksilöinä, ihmisinä, perheenä ja planeettana.


Ensinnäkin tulette todistamaan mielenkiintoista kaksituhatta vuotta vanhan historian uudelleen kirjoittamista, joka johtuu uusista löydöistä. Muinaiset, haudattuina olleet kirjoitukset ovat nyt valmiita paljastamaan itsensä. Se, mitä luulitte historiaksi ja todeksi, tulee muuttumaan. Kyllä, tämä tulee ravistelemaan akateemista maailmaa, oppineita ja niitä, jotka kannattelevat järjestäytyneiden uskontojen energiaa. Nämä eri puolilta maailmaa ilmestyvät dokumentit tulevat aiheuttamaan erimielisyyksiä. Jokainen niistä sisältää totuuden, joka liittyy muihin paljastuviin totuuksiin. Tulee olemaan vaikeaa kieltää uutta totuutta, totuutta alkuperästänne. Nämä dokumentit ja uudet totuudet tulevat paljastumaan pian ja niiden ilmestyminen jatkuu seuraavien 12 vuoden ajan. Ne tulevat liittymään toinen toisiinsa.


Tulette tutkiskelemaan noita totuuksia ja miettimään, että ehkä teille opetettiin vääristeltyä historiaa. Ystäväni, kerromme teille, ettei näin ollut. Se mitä opitte, oli tarkoituksenmukaista tuolloin. Mutta kuten olemme kertoneet tälle samalle ryhmälle aiemminkin, jokainen täällä ja ympäri maailmaa oleva perheemme jäsen kirjaimellisesti kirjoittaa historian kirjoja uusiksi selviytymällä haasteista ja tuomalla esiin valoaan.


Kyse ei ole siitä, että historian kirjanne olisivat väärässä vaan siitä, että te ylitätte ajan ja muutatte kirjaimellisesti sanottuna menneisyydessä tapahtuneiden asioiden lopputulosta.


Tarkkailkaa sanomalehtiänne ja uutisianne. Voitte lukea niistä, että menneisyyden tapahtumat ovat saaneet erilaisen käänteen. Ja muistakaa, kun näin tapahtuu, ettei tuntemanne historia ollut väärässä. Kyse on siitä, että olette parantaneet menneisyytenne, joka oli voimassa vielä tuhat vuotta sitten. Olette muuttaneet menneisyyden historian ja energian.


Palaatte menneisyyteenne tässä elämässänne tekemänne työn kautta ja parannette nuo entiset elämänne, joista poistuitte traumojen, vihan tai tuskan saattelemina.. Te muutatte kirjaimellisesti menneisyyden historian kurssin.


Ne, jotka tulivat tänne "kutomaan" energioita, ovat saaneet työnsä nyt päätökseen. Ystäväni, antakaa itsellenne lupa olla tässä pyhässä energiassa, sulautuneina Kaiken Mitä On kanssa. Tämä on Hengen ja Ihmisen sulautuminen yhdeksi. Missä sitten istuttekin tällä hetkellä, sallikaa itsenne tuntea pyhyys ja tietenkin voimaantuminen, sillä jokainen teistä on todellakin enkeli. Tiedätte sen jo. Jokainen teistä on ollut aikojen alusta mahtava olento, sillä vaatii suunnatonta voimaa tulla eteerisiltä tasoilta, " korkean värähtelyn tasoilta ", tänne maan päälle. Se vaatii suunnatonta voimaa.


Ne, jotka tulivat "kutomaan" energiaa jättävät nyt tämän tilan ja päästävät meidät tämän iltaisen keskustelumme pariin.


Ystäväni, aikaisemmissa tapaamisissamme olemme kutsuneet oppaanne ja enkelinne piiriimme. Mutta kuten jo tiedättekin, he ovat vetäytyneet välittömästä energiakentästänne. He ovat tehneet sen rakkaudesta teitä kohtaan, jotta voisitte voimaantua ja ottaa itsellenne kaiken tarvitsemanne tilan. He ovat pysytelleet lähellänne rakkaudesta teihin, mutta nyt he ovat poistuneet. Tänä iltana oppaanne ja enkelinne eivät liity joukkoomme. Entisten elämienne entiteetit eivät myöskään ole täällä. Meillä on sen sijaan 12 muuta vierasta. Teidän luvallanne he astuvat tähän samaan pyhään energiaan, jossa me kaikki tällä hetkellä olemme. Sydämistänne lähtevän luvan voimin nämä 12 astuvat eteenne. Tunnette heidät nimellä Arkkienkelit. Kyllä, heitä on täällä 12  tänä iltana. Te ja uskovaiset oppineet tuntevat paremmin seitsemän. Viisi heistä ei ole niin yleisesti tunnettua, koska heidän työnsä on maapallon välittömän energiakentän ulkopuolella. Heillä on kuitenkin hyvin paljon tekemistä teidän työnne kanssa.


12 enkeliä on kokoontunut taaksenne loistaen, sillä he rakastavat olla tässä paikassa. Jokainen heistä tuntee tämän ryhmän, ajan ja teidän itsenne merkityksen. Heitä on seitsemän ja viisi, ystäväni. Ymmärrättekö symbolismin? On olemassa seitsemän fyysistä ihmisen chakraa ja viisi eteeristä chakraa. Niitä on yhteensä 12 kuten on seurassamme olevia arkkienkeleitäkin.


Kuten olemme sanoneet aiemminkin, vaikka teillä onkin seitsemän plus viisi chakraa, ne sulautuvat nyt yhdeksi ainoaksi energiakeskukseksi. Nämä arkkienkelit, joilla jokaisella on ollut tietty tehtävä ja tarkoitus työskennellessään teidän kanssanne, ja joista jokainen on ollut vanhassa energiassa oppaanne, sulautuu nyt uutena aikana yhdeksi. He tulivat tänne tänä iltana ollakseen seurassanne ja ihaillakseen, millaista on siirtyä niin pyhään, uuteen energiaan.


Ennen kuin siirrymme varsinaiseen keskusteluun, meitä odottaa suosikkitehtävämme. Nyt on se hetki, kun sydämistänne lähtevän luvan perusteella enkelit halaavat ja koskettavat teitä. He kiittävät teitä lahjoista, joita olette antaneet kaikille elämällä täällä maan päällä. Pyydämme ystäväämme Cauldrea, joka kanavoi ajatuksiamme, olemaan hetken hiljaa. Avatkaa sydämenne ja sallikaa näiden 12 kunnioittaa ja kiittää teitä sekä muistuttaa teitä siitä syvästä ystävyydestä, joka välillänne on aina vallinnut.


(hiljaisuus)


On erittäin tarkoituksenmukaista, että uuden vuosituhantenne numero on 2, sillä kuten olemme jo kertoneet, on olemassa luomisvaiheessa oleva uusi paikka. Tämä uusi luova tapahtuma ei ole pelkästään miljoonien valovuosien päässä universumista. Te näette vain heijastuman, resonanssin, tästä uudesta energiasta, jota kutsumme Toiseksi Luomistyöksi.. Se on rakkauden, toivon ja totuuden energiaa. Täällä maan päällä tekemänne työ on tämän uuden paikan perusta. Näette vaikutukset universumissanne ja tähdissänne. Puhumme kohta lisää Toisesta Luomistyöstä. Ymmärtäkää, että numerolla 2 on merkitystä.


Olemme antaneet ystävällemme Cauldrelle (kanavoija) hiukan taustatietoa tämän iltaisesta keskustelusta, ettei hän olisi aivan ihmeissään. (Tobias hykertelee) Hänellä on taipumusta pantata antamaamme tietoa, jollei hän ole siitä aivan varma. Olemme työskennelleet hänen kanssaan muutaman viikon ajan vakuuttaaksemme hänet tiedon oikeellisuudesta ja varmistaaksemme, että hän tuntee olevansa sinut tämän tiedon kanssa. Välitämme tiedon nyt teille. Se on yksinkertaista. Se välitetään totuudessa. Voi olla vaikea ymmärtää sitä, kunnes olette tottuneet työskentelemään sen kanssa.


Aluksi:


Kahden päivän kuluttua teidän aikaanne, 13.12.1999, maapallollanne suoritetaan tietyntyyppinen mittaus, energian kartoitus. Teidän energiatasojanne on mitattu aikaisemminkin, joten tältä osin kyseessä ei ole mikään uusi asia. Teidän aikanne mukaan vuonna 1987 suoritettiin mittaus eikä suurin osa ihmisistä huomannut mitään erityistä tapahtuvaksi. Suurin osa ei edes tiennyt, että Henki tarkasteli valon ja pimeyden tasapainoa.


Tänä joulukuun 13. päivänä suurin osa ihmisistä ei tiedä, että Henki suorittaa uutta valon ja pimeyden mittausta. Uusi suunnan ja tulevaisuuden mittaus tapahtuu tuona päivänä. Mutta tuo päivä on erittäin tärkeä teille kaikille. Tuona päivänä sielultanne, olemukseltanne, kysytään, mihin suuntaan haluaisitte jatkaa. Siinä mitataan sen hetkinen tilanteenne. Henki pyytää jokaista teistä astumaan esiin tuona päivänä kysyäkseen teiltä, oletteko valmiita jatkamaan matkaa. Valon pitelemisen matkaa. Uuden luomistyön energian luomisen matkaa.


Henki kysyy teiltä tätä tietäen kysymyksensä sisältämän syvyyden ja vakavuuden. Sillä me ja Henki tiedämme, miten vaikea ja yksinäinen ihmisen matka voi olla. Tiedämme, etteivät asiat ole aina sitä, miltä ne näyttävät.


Tämä energiamittaus suoritetaan yleisesti koko maapallolle ja yksilöllisesti jokaiselle ihmiselle. Toteamme jälleen, etteivät ihmiset välttämättä huomaa kyseessä olevan tärkeä siirtymävaihe. Meistä on huvittavaa, että huomionne on keskittynyt Y2K:n, kalenterinne siirtymiseen. Tämä on ollut tarkoituksenmukaista, jotta mittaus voisi edistyä hiljaisuudessa. Ja niin se tulee edistymäänkin.


Ystäväni, ymmärtäkää, että tämä päivä on merkityksellinen, sillä se on energeettinen puolivälietappi vuoden 1987 mittauksen ja vuodeksi 2012 suunnitellun mittauksen välillä. Energeettinen puolivälietappi. Vanhojen profetioiden mukaan maapallonne pitäisi olla tällä hetkellä hyvin sekasortoisessa tilassa. Mittaus olisi tehty myös tässä tilanteessa oikean toimintatavan löytämiseksi. Mutta ihmisten rakkauden ja halukkuuden vuoksi maapallo ei ole tällaisessa tilassa, vaan näyttää hyvin terveeltä.


Katsokaa, mitä talouselämässä tapahtuu. Miten suuria keksintöjä tehdään lääketieteen,  tiedonvälityksen ja monien muidenkin alojen parissa. Suuressa osassa maapalloanne vallitsee rauha. Katsokaa omassa elämässänne vallitsevaa runsautta. Tämä on vastoin profetioita.


Niiden mukaan maapallolla olisi tällä hetkellä jäljellä muutamia pieniä ihmisryhmiä. He olisivat edustaneet uutta sivilisaatiota. Näin ei käynyt ja täällä te nyt istutte.


Kun mittaus on suoritettu, sen tulokset saatu ja verkostoon tehty sopivat säädöt  - mittaukseen perustuvat säädöt – monia asioita tulee tapahtumaan. Yritämme selittää teille.


Ystäväni, voitte tavallaan nähdä asian maapallon todellisuuksien eroamisen alkuna. Maapallo tulee siirtymään kahteen eri todellisuuteen, jotka sijaitsevat vieri vieressä. Kaksi erilaista totuutta asustamassa vierekkäin. Tätä voisi verrata auringon nousuun ja laskuun tapahtuvaksi samanaikaisesti. Se tulee tuntumaan oudolta, jollette ole varautuneet asiaan etukäteen. Se tulee tuntumaan hyvin epämukavalta. Mutta te ja muut energian muuntamis- ja ymmärtämistyötä tehneet valotyöläiset tiedätte mitä tapahtuu.


Energian mittauksen jälkeen voitte kirjaimellisesti kuvitella kaksi vierekkäin olevaa erilaista maapalloa. Ne tulevat olemaan samassa tilassa, mutta silti niin erilaisia. Tulee olemaan uuden energian maapallo niitä varten, jotka ovat valmiita hyppäämään – tai jotka ovat jo hypänneet kuilun yli (Tobias viittaa edelliseen kanavointiin Henkisestä Kuilusta) – niitä varten, jotka ovat halukkaita siirtymään rakkauteen, halukkaita olemaan uuden energian pioneereja.


Uudella maapallolla tulee olemaan energiaa niitä varten, jotka ovat vapauttaneet karmansa. Jäljellä saattaa olla joitakin jäänteitä, mutta varsinainen karman vapauttaminen on tapahtunut. He ovat kirjoittaneet oman historiansa uudelleen.


Tämän uuden maapallon energeettiset ominaisuudet tulevat olemaan erilaiset kuin vanhan maapallon. Ystäväni, olemme täällä kertoaksemme, että te ja muut tähän uuden energian maapallolle siirtyvät valotyöläiset tulette elämään rinta rinnan niiden ihmisten kanssa, jotka ovat karmallisista syistä päättäneet jäädä vanhan energian maapallolle. He tulevat elämään toisessa todellisuudessa tai erillisessä totuudessa rinta rinnan kanssanne. Tulette työskentelemään, puhumaan ja kohtaamaan heitä kadulla, teattereissa ja urheilutapahtumissa. Mutta kuitenkin elätte kahdessa eri maailmassa! Teidän energianne tulee olemaan erilaista kuin heidän.


Kuten jo mainitsimme, tämä voi tuntua aluksi epämukavalta. Saatatte tuntea energeettisen vedon tai nykäisyn takaisin vanhalle maapallolle. Mutta teidän ei tarvitse olla huolissanne siitä. Teidän energianne, maapallon verkot ja todellisuus jossa elätte, ovat erilaiset kuin nyt. Ne eivät salli teitä vedettävän takaisin vanhaan..


Pyydämme teitä kunnioittamaan niitä ihmisiä, jotka eivät siirry kanssanne uuteen vaan jäävät vanhaan todellisuuteen. Pyydämme teitä ymmärtämään, että he kulkevat edelleen omaan polkuaan ja pyrkivät suurempaan ymmärrykseen niin kuin heidän kuuluukin. On aivan tarkoituksenmukaista joidenkin jäädä vanhaan energiaan, sillä he jatkavat energia-ankkureina. Tällä hetkellä teidän kaikkien ei kuulu siirtyä uuteen, koska se aiheuttaisi epätasapainoa. Joten on niitä, jotka ovat suostuneet jäämään vanhaan energiaan jatkaakseen tasapainottamista ja ankkurointia.


Kaksi maailmaa vierekkäin. Kaksi vierekkäin elävää todellisuutta. Yksi ei tiedä toisen muuttuneen. Yksi ei ymmärrä, että maailmoja on kaksi. Uuden energian maapallo on siunattu suurella ymmärryksellä, mutta myös suurella vastuulla. Vastuulla opastaa apua etsivät tunnelin läpi ja auttaa heitä vapauttamaan kaiken, mistä ei enää ole hyötyä heille. Auttaa heitäkin muuttamaan historian kirjansa, että he voisivat elää teidän todellisuudessanne.


Mittaus suoritetaan kahden päivän päästä teidän aikaanne (13.12. 1999). Jaamme tämän tiedon kanssanne, koska alatte tuntea ennen kokematonta intensiteettiä. On tapahtumassa todellinen muutos, jota olette innokkaina odottaneet ja josta olette jo saaneet esimakua. Todellinen muutos. Mielessänne ei tule olemaan epäilyksen häivääkään tapahtuvasta. Tulette kirjaimellisesti tuntemaan maapallon – sen energioiden – muuttuvan kahdeksi. Voitte nähdä suuren jakautumisen tapahtuvan.


Tämä voi aiheuttaa teille myös surua ja melankoliaa. Jotkut teistä haluavat huutaa vasten ystäviensä ja perheidensä kasvoja, mitä on tapahtumassa, ja viedä heidät mukananne uuden energian maailmaan. Ymmärtäkää tämän muutoksen tarkoituksenmukaisuus. Tulette näkemään tästä todisteita, kun maapallo alkaa muuttua yhä nopeammin ja nopeammin.


Pyydämme teitä seuraamaan uutisia nähdäksenne pian alkavat muutokset. Toistamme, että useimmät ihmiset eivät ole selvillä tapahtuvasta. He eivät tule ymmärtämään tulevien tapahtumasarjojen seurauksia. Jokainen yksittäinen tapahtuma ei ehkä vaikuta merkittävältä, mutta kun tapahtumat yhdistetään toisiinsa ja tarkastelette tapahtumasarjoja, alatte ymmärtää mistä puhumme.


Maapallon magneettiverkoissa tullaan tekemään säätöjä – mittavia säätöjä – jotka aiheuttavat jonkun verran fyysisiä oireita ja aivan varmasti emotionaalista epätasapainoa. Voitte kirjaimellisesti nähdä tämän tapahtuvan, jos esitätte graafisesti maapallon magneetti(verkkojen) ja maapallon magneettiset (napojen) liikkeet. Näin voitte nähdä joulukuun 13. päivän jälkeiset muutokset. Toistamme, että kyseessä on Energeettinen puolivälietappi vuoden 1987 suuren mittauksen ja  vuonna 2012 tapahtuvan tämän ajanjakson loppumisen välillä.


Kutsuisimme tätä jakaantumisen ajaksi. Kahteen maailmaan jakaantumisen ajaksi. Ja tämä on tarkoituksenmukaista tulevaisuuttanne – vuoden 2012 kvanttimuutosta – ajatellen, jolloin tulee olemaan kaksi maapalloa, mutta ei vierekkäin. Ne eivät tule olemaan samassa tilassa yhdessä. Niistä tulee kaksi tuona päivänä (2012). Kuten tiedätte, kyseessä ei ole ennalta määrätty päivämäärä, vaan yksinkertaisesti arvioitu etappi tulevaisuudessa. Lopullinen muutos saattaa tapahtua aikaisemminkin, jopa jo vuonna 2007. Tässä vaiheessa sanomme yksinkertaisesti olevamme puolivälissä.


Pian joulukuun 13. päivän mittauksen jälkeen tapahtuu merkittävä astrologinen tapahtuma. Se on tapahtuma, joka suunniteltiin jo ikuisuuksia sitten. Kyseessä on erityinen planeettojen ryhmittyminen uuden vuosituhantenne viidennessä kuussa. Tämän tapahtuman tarkoituksena on tuoda uutta energiaa. Uudistumisen energiaa. Resurssien energiaa. Se on viidennessä kuussa saapuvaa voimaantumisen energiaa.


Tämä tapahtuma on odottanut vuoroaan hyvin, hyvin pitkään. Toistamme, että profeettanne luulivat ettei maapalloa olisi tuolloin enää olemassa. Olisi vain muutama kourallinen ihmisiä suuren puhdistautumisen jälkeen. Tämän viidennen kuun planeettojen ryhmittymisen tarkoituksena oli tuoda uutta energiaa uuden ihmisrodun rakentamiseksi.


Ystäväni, maapallo on kuitenkin erilainen kuin ennustettiin. Ei tarvittukaan tuhoa ja kaaosta. Värähtelytaso on nostettu korkealle, joten te ja muut ihmiset voitte käyttää saapuvan energian hyväksenne. Se on uuden voimaantumisen energiaa.


Joten jos kertaamme vielä tapahtumien aikataulun, niin kahden päivän kuluttua suoritetaan mittaus ja maailma alkaa jakautua. Viiden kuukauden kuluttua jokainen teistä kokee uuden voimaantumisen. Ja sitten vasta alkaakin tapahtua! (Tobias hykertelee).


Viemme asian nyt henkilökohtaiselle tasolle. Kerromme, mitä voitte tehdä, silla jokainen teistä on kysynyt kysymyksen: "Mitä minun pitäisi tietää ja mitä minun pitäisi tehdä, Henki?"


Annamme teille vastauksen, jota ette luultavasti osanneet odottaa. Kehoitamme teitä kuitenkin tarkastelemaan vastauksen yksinkertaisuutta  ja  sen sisältämää totuutta. Autamme teitä ymmärtämään asian antamalla teille kaksi käsikirjoitusta.


Ensimmäinen käsikirjoitus kuuluu vanhan energian maailmaan. Siellä kuvataan elokuvaa. Hyvin yksinkertaista elokuvaa. Se kertoo ihmisestä, joka pyöräilee maaseudun halki ja kerää erilaisia kokemuksia. Tällä ihmisellä ei ole karttaa, vaan hän yksinkertaisesti seuraa tietä sinne sun tänne. Hän kerää matkalla monia kokemuksia. Mutta hänen täytyy nousta pyöränsä satulaan joka aamu, polkea, taistella tuulta, aurinkoa ja muita luonnon elementtejä vastaan ja selviytyä liikenteessä. Se on vaikeaa ja ihmisen lihakset väsyvät. Ihmisen täytyy pysähtyä syömään ja lepäämään. Hänen matkantekonsa on hankalaa.


Matkalla tapahtuu myös kaikkea mukavaa, mutta silti matka on vaikea. Käytämme metaforaa pyörästä, koska sillä ajaminen on rasittavampaa kuin auton käynnistäminen ja kaasupolkimen painaminen. Tähän päivään asti ihmisen matkanteko on ollut polkemista, ohjaamista, suunnistamista ilman karttaa ja tarkempaa tietoa. Se on ollut kokemuksiin "kupsahtamista".


Ja sitten meillä on uuden energian ihminen, joka siirtyy mittauksemme jälkeen uuteen maailmaan. Ja jos käytämme samaa käsikirjoitusta pyöräilevästä ihmisestä, niin tällä kertaa ihminen ja pyörä eivät liiku minnekään. Ne näyttävät jollakin mystisellä tavalla kelluvan tasapainossa. Tausta liikkuu, mutta ihminen ja pyörä eivät.


Myöhemmin elokuvaa katselevista NÄYTTÄÄ siltä, että uuden energian ihminen polkee ja saa näin pyörän liikkumaan. Tämä ei ole totta, vaan TAUSTA liikkuu.


Ystäväni, kertomamme tarina on yksinkertainen.  Tulette siirtymään energiaan, jossa teidän ei tarvitse polkea eikä miettiä mitä tehdä seuraavaksi. Teidän ei tarvitse pähkäillä mielessänne "mitä pitäisi tietää" tai "mitä pitäisi tehdä", sillä tiedätte kysymättä. Tulette elämään armossa, rauhassa ja voimaantuneina. MAISEMA vaihtuu silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Ette aja yksinkertaisella, kaksiulotteisella tiellä. Maisema on moniulotteinen ja muuttuu ympärillänne jatkuvasti. Teidän täytyy vain olla nykyhetkessä. Teidän ei tarvitse huolehtia siitä, missä teidän kuuluisi olla ja mitä teidän pitäisi tehdä seuraavaksi. Sillä kun istutte hiljaa pyöränne selässä, tulette tietämään, että kaikki on niin kuin pitääkin. Eikä teidän tarvitse huolehtia seuraavasta kokemuksestanne, sillä se tulee luoksenne äärettömien potentiaalien joukosta. Kaikkien mahdollisuuksien joukosta kaikista tarkoituksenmukaisin "tausta" tuodaan teille.


Jos istutte hiljaa pyöränne selässä, teidän ei tarvitse murehtia asuntolainojenne lyhennyksistä. Eikä työpaikastanne tai siitä, mitä työtä teidän pitäisi tehdä. Maisema liikkuu – ympäristö muuttuu – te ette.


Tämä voi tuntua aluksi epämukavalta, sillä heräätte huomisaamunakin tahtoen tietää, mitä teidän pitäisi tehdä. Istukaa vain pyöränne selässä liikkumatta! Teitä huolestuttaa, että pyörä kaatuu, jos ette polje ja ohjaa sitä. Ystäväni, tietäkää, että olette voimaantuneita ihmisiä ja että pyörä on tasapainotettu itsestään. Tietäkää ja luottakaa sydämissänne, että sopiva, uusi tausta ilmaantuu.


Mitä tämä sitten tarkoittaa? Sitä, että ihmiset saapuvat luoksenne synkronistisesti ja ennen näkemättömin tavoin. He tulevat luoksenne, kun on heidän aikansa parantua ja siirtyä vanhan energian maailmasta uuteen.


Kaikki tarvitsemanne asiat tuodaan teille. Pyörä pysyy samana; tausta vaihtuu. Teidän ei tarvitse miettiä, oletteko olleet hyviä vai pahoja tai oletteko enemmän valon vai pimeän puolella. Olette jo käyneet kaiken läpi ja todellakin irtaantuneet karmastanne. Olette kirjoittaneet historianne uudelleen. Karmanne jäänteitä on edelleen paikalla, mutta ne istuvat rakkauden ympäröiminä polkupyörällänne - luottavaisina – ja seuraavat tapahtumia. Tulette hämmästymään. Tällainen tapa elää tulee olemaan antiteesi vanhalle elämäntavalle. Siinä pyörä raahatataan joka päivä esiin, poljetaan ylös mäkiä ja pelätään tulevaa. Pelätään, mitä puiden ja pensaiden takana vaanii, ja mietitään, koska rengas tyhjenee.


Tällainen on vanhan energian tapa. Te määrittelette uuden energian ihmisen tavan. Teette sen luottamalla itseenne ja Henkeen. Tulette ihmettelemään sitä mitä tapahtuu, kun istutte paikoillanne ja sallitte kaiken tarkoituksenmukaisen saapua luoksenne. Jopa silloin kun järkenne kertoo teidän olevan väärällä tiellä, kun se " vilkuttaa teille punaista valoa ", yksinkertaisesti vetäkää syvään henkeä ja vapauttakaa luottaen ja tuntien oma pyhyytenne.


Emme jakaisi tietoa kanssanne, jollei se olisi totta. Oppaanne eivät olisi vetäytyneet luotanne ellei aika olisi oikea jokaiselle teistä; ellei mittausta suoritettaisi; ellei olisi sopivaa aloittaa uutta matkaa; ellei olisi samaa perhettä olevaa valotyöläisten ryhmää, joka on valmis aloittamaan uuden energian ominaisuuksien tutkimisen.


Tuntuu aluksi hassulta pysyä yksinkertaisesti paikoillaan. Haluaisitte kontrolloida asioita. Ehkäpä tunnette pelkoa. Ajattelette, että teidän pitäisi tehdä jotakin, mutta ystäväni, niinhän te teettekin. Alatte ymmärtää sen, kun istutte pyörällänne ja sallitte kaiken saapua luoksenne. Ja kun näin tapahtuu, tiedätte miten toimia. Kun luoksenne saapuu ihminen ja kertoo kärsivänsä ja olevansa kykenemätön jatkamaan eteenpäin, tiedätte mitä sanoa hänelle. Tiedätte mikä on sopivaa.. Vastaus tulee sisältänne suurimman totuuden ja valon paikasta. Ja teidät melkein tyrmää ymmärrys siitä, kuka olette! Tulette hämmästymään kuullessanne suustanne ja sydämestänne lähtevät sanat! Siihen tarvitaan vain "salliminen" ja "oleminen".


Tämä tänä iltana välittämämme energia ja tieto annetaan ympäri maailmaa. Nyt ON aika. Jokainen teistä on läpikäynyt monia vaikeuksia eri elämissänne. Jokaisella paikalla olevalla on sellainen aikomuksen voima, jolla luodaan uusia universumeja. Teillä on ollut voimaa olla rakkaudessa, voittaa vaikeudet, taistella synkkiäkin synkempiä taisteluja ja pysyä täällä siirtyäksenne eteenpäin ja ollaksenne osallisina kauan odotetussa tapahtumassa.


On mittauksen aika. Kahden maailman alku. Planeettojen ryhmittyminen, joka mahdollistaa todellisen voimaantumisen. Joten haluamme yksinkertaisesti sanoa teille: "Aikanne on koittanut täällä ja nyt." Jos olette epävarma tämän suhteen, niin seuratkaa uutisia tulevina päivinä, viikkoina ja kuukausina ymmärtääksenne mitä tapahtuu ja mistä puhumme.


Ystäväni, mitä todellisuudessa tapahtuu, "mitä todella tapahtuu " on se, että jokainen teistä tuli tänne rakkauden energian sekä Kristuksen säteilevän ja loistavan energian kanssa luodakseen tämän maailman. Tulitte maan päälle ja otitte fyysisen muodon. Lukkiuduitte maan taajuuteen ja jaoitte tarkoituksellisesti värähtelynne Äiti Maan kanssa. Teistä tuli aineen ja lujuuden olentoja.. Koitte tarkoituksella synkkiä tapahtumia eri elämissänne. Kävitte näitä tapahtumia läpi omasta valinnastanne, ymmärtäen valoa ja pimeyttä.


Mutta piilotitte tämän kantamanne Kristus-valon syvälle tajuntaanne suojellaksenne sitä. Näin oli pakko tehdä. Enkelinä suojelitte sisällänne asuvaa Kristus-valoa. Sitä oli pakko suojella, kunnes aika olisi kypsä.


Ihmettelette, mitä olette etsineet ja kaivanneet. Mietitte sielunkumppaneitanne. Pohditte, mitä on todellinen rakkaus. Ihmettelette, miksette tunne itseänne kokonaisiksi. Se johtuu siitä, että olette piilottaneet - tarkoituksella - tämän  Kristus-valon tajuntaanne. Olette suojelleet sitä kuten vanhempi suojelee lasta. Ja nyt kun olette käyneet läpi kaikki elämänne ja olette päässeet pois karmanpyörästä, nyt kun planeetan energiat ja kollektiivinen tietoisuus ja eri toten oma energianne ovat sopivia, tämä kantamanne Kristus-valo on valmis astumaan esiin. Hellikää sitä niin kuin lasta. Vakuuttakaa itsellenne, että olette turvassa ja suojassa. Vakuuttakaa itsellenne, että olette Hengen kanssa suurimmassa luottamuksen ja armon paikassa, ja ettette vahingoittaisi Kristus-valoanne, Kristus-lastanne. Sillä Kristus-lapsi haluaa syntyä uudelleen.


Ystäväni, nämä ovat väkeviä metaforeja. Kristus-valo sisällänne haluaa syntyä uudelleen. Siksi olette tunteneet niin kuin olette, erityisesti parin viimeisen kuukauden ajan. Siksi olonne on epämukava. Siksi ruumistanne kolottaa.


Kahden päivän päästä suoritetaan mittaus. Kahden päivän päästä te lähdette. Lähdette vanhasta maailmasta.


Ja niin se on.


Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre", joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 70,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vieressänne ja enkelit  ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com

© Copyright 1999 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. All rights reserved.