Материалите на Тобиас

Серия Нова Земя
Урок 2: “Завръщане в Единството“
Представя Тобиас, канализирано чрез Джефри Хопи
Представено пред Аления кръг на 15 септември 1999 г.
https://www.crimsoncircle.com
Превод на български: Нели Фиалковски

ТОБИАС:

И ето, мои мили приятели, че ние се събираме отново в това свещено пространство и в тази особено свещена енергия.

Вие, работниците на светлината, тези които сте в човешки тела (но които всъщност се явявате дух), сте се събрали тук тази вечер със силното намерение да изпълните това, което сте дошли да правите през вашия живот. И тази вечер ние имаме новини за вас.
Ще ви доставим радост. Ще отговорим на многото ваши въпроси и може би това ще послужи за причина вие да зададете още нови въпроси.

Преди да влезем в обсъждане на този ден, ще използваме времето, за да обединим енергиите в тази стая с ваше разрешение, приятели мои. Разрешение да се обедините с нас и ние да се обединим с вас. Заедно ще създадем ново пространство, ново измерение. Това не е просто човешкото измерение и не е измерението, в което съществуваме ние, по-скоро заедно ще създадем абсолютно нова реалност и съзнание. Това е реалност, в която всеки от вас и всички ваши човешки братя и сестри ще влезете в бъдещите времена.

И така, с разрешението, дадено от вашите сърца, тези които се присъединихте към нас тази вечер, ще започнете да сплитате тази енергия, за да обедините Всичко, което Е.
В това време докато става този трансформационен процес, аз Тобиас ще говоря чрез нашия приятел, когото ние наричаме Калдре (Джефри Хопи). Ние ще придвижваме енергия чрез този, когото наричаме Доктора (Dr Melanie Wolf). И ние ще придвижваме енергия през всеки един, които е тук тази вечер (и четящите това съобщение). Това ще позволи всички тънкости, които ние привнасяме, не просто в думите, които произнасяме, но в енергиите, които се предават.

Ако във вашия живот има нещо, което се е закачило за вас, и вие не сте разбрали как да го пуснете, изразете своето намерение да го пуснете тази вечер. Тези, които са се присъединили към нас, тези, които работят с енергиите в други реалности, ще ви помогнат в отпускането на тези упорити, стари атрибути, които продължават да се закачат. Всеки от вас знае какво е това във вашия живот. Тези неща, които здраво се държат, от които на вас ви се струва, че не можете да се отърсите.

През това време, когато вие сте успели да се придвижите през други врати и сте могли да пуснете други стари енергии, има едно нещо, което е упорито и непреклонно. И тази вечер по енергетичен път в тази стая, и намерението, което вие сте изразили и дискусията, в която ще влезем после е отлично време да го пуснете. Тъй като то вече не ви служи. То вече не бива да заема енергия около вас. Вие сте позволили на този упорит атрибут да остане там, тъй като той е бил важна, установена част от състава на вашата енергия. Ето защо той е оставал там, даже когато вие меко и не толкова меко сте го молили да си отиде. Но с енергията, която е тук, и дискусията тази вечер в групата, всъщност можете да пуснете тази стара енергия, която като че ли просто не иска да си ходи.

И сега ние искаме да се преместим в дискусията, която ние имахме с нашия приятел Калдре миналия ден. Ние му показахме върха на айсберга, за да го подготвим за дискусията, която трябваше да имаме с тази група. Сега ние ще внесем детайлите. И така нашият приятел знае малко за това, което ще се обсъжда, но има много детайли, които бяха пропуснати.

Тази информация е трудна за предаване, така че ще помолим първо всеки от вас да бъде двигател на енергията, за да подпомогне придвижването на предаването на тази информация във цялата група. Позволете си да бъдете канал на не вербална информация. Това ще помогне на всички в тази стая да разберат, това което ще се обсъжда и ще помогне на Калдре да интерпретира информацията, за да я предаде. Ако вие също така дадете разрешение от вашето сърце да приемате не само думите, но и енергията, чувствата и атрибутите зад тях, това ще ви помогне да подобрите разбирането на това, което ще обсъждаме днес.

Сега, приятели мои, е време всеки от вас да изрази своето намерение да получи тази информация. Изразете своето намерение също така и да пуснете това упорито старо “нещо” от себе си. И докато правите това, тези които се присъединяват към нас, влизат в това пространство и ще бъдат тук по времето на целия ченълинг. Ние ще помогнем да се балансира вашата енергия, ние ще ви прегърнем и определено ние ще ви обичаме. Тъй като, както вие знаете, в нашия последен ченълинг ние споменахме, че вашите собствени водачи и ангели бавно ще си тръгват. Сега те излизат напред в течение на този кратък момент, за да ви напомнят, че никога не сте сами. И така, ние ще спрем за минута докато тези, които влизат ви обкръжат, здраво ви прегърнат и почетат за работата, която правите и след това ще продължим нашето обсъждане.

(Тишина)

Има дни, в които ние получаваме известие от вас. Ние чуваме тъгата във вашето сърце. Чуваме смущение … Има дни, когато вие питате на правилен път ли сте. Вие просто се залъгвате? Трябва ли да се върнете към това, което бихте нарекли по - нормален живот? Приятели мои, ние сега ви напомняме. Молим ви да си припомните от източника на живота, че всеки един от вас е на правилния път на живота си. Работата, която вие правите е в авангарда - ние допълнително ще ви обясним това по – късно - но вие сте в авангарда, и ето защо много пъти вие съвсем не се чувствате да приличате на другите.
Вие съвсем не се чувствате така,че мястото ви е тук. И ето защо вие се чувствате като че ли сте излишния в групата. Защото не винаги можете да имате връзка с другите хора.

Всеки от вас е избрал път да бъде в авангарда на трансмутацията на енергията. Този живот не е за вашата работа или вашия престиж, или вашите финанси. Нищо от това както вие знаете не е наистина важно. Това е за трансмутационната работа, която вие извършвате от вътре. Всеки ден вие ставате и чувствате, че има проблеми, емоционални проблеми пред вас, но въпреки всичко вие минавате през тях. Вие минавате през страха и вие изменяте старите чувства. Ето за какво става въпрос. Ето пътя, който сте си избрали.

Вие сте стояли лице в лице със страховете, в ситуации, които са имали отношение към отдалечени ранни години, където са имали място това, което наричате дисфункция и неустойчивост (дисбаланс). Понякога вие бихте предпочели да се скриете и да не се сблъсквате с тези ситуации, но въпреки всичко вие предпочитате да минете през тях. Вие избирате да се сблъскате лице в лице с демоните, защото това е вашият път. Това е пътят на трансмутацията на енергията. Вие вземате това, което е било страх, което е било тъмнина, което е било пустота и го превръщате в любов.

Вие не осъзнавате кой сте всъщност и не осъзнавате какво има в тъмнината, която ви обкръжава. Всички вие избирате да преминете през тъмнината нееднократно. Разгледайте вашия живот и призивите, които вие сте избрали. Когато вие трансмутирате енергията, когато вие трансмутирате страха и тъмнината в любов и приемане и светлина, вие внасяте принос в цялото. Ние ви молим никога отново да не се чувствате егоисти заради емоционалната работа, която извършвате отвътре. Вие не го правите за себе си. Вие не създавате конфликти в живота си заради себе си. Вие сте избрали бреме- което вие бихте нарекли лудост и емоционална неустойчивост- да минете през това за благото на всички.

Вие сте живели много живото без да знаете кои сте всъщност. Вие сте живели в дуалността. Вие сте живели с постоянния конфликт на светлината и тъмнината, лошото и доброто, любовта и пустотата. Вие сте живели в това толкова дълго, че приемате дуалността като действителност. Вие приемате двете страни на огледалото. Вие сте забравили как изглежда Единството. Вие сте живели през всичките си дни на земята с динамиките на противоположностите, за да дефинирате тъмнината и светлината. Няма значение, приятели мои, колко силно сте се опитвали да се придвижвате към светлината и да бъдете само в светлината, винаги е имало и сянка. Винаги е имало тъмнина, която е била с вас. Няма значение колко добри сте се опитвали да бъдете и към колко правила сте се опитвали да се придържате, тъмнината винаги е била там. Вие не сте се интересували защо това е било така?

Болшинството от вас в тази стая сте избирали през миналите си животи много строга и дисциплинирана обстановка, където сте се държали под строги правила. Това е бил вашият опит да живеете само в светлината. Но все пак, приятели мои, във вашите най-дълбоки моменти на медитация, във вашите периоди на самота, в опит да намерите светлината вътре във вас, там винаги е имало и противоположното - тъмнина и пустота. О, вие сте търсили през еоните на вашето време за баланс да бъдете само светлина, но противоположното винаги беше там. Вие не сте се интересували защо, когато най-силно сте търсили светлината, тъмнината ставаше по - солидна.

Това беше нагласата на вашата земя и истината на вашия свят (вселена). Това е било вашият избран път - постоянно да трансмутирате, да променяте, да интегрирате тъмнината и светлината. Ето защо даже когато сте се опитвали да бъдете само в светлината, тъмнината беше там и това беше уместно.

Когато първоначално са били създадени динамиките на вашия свят и вашето съзнание, това е представлявало разединението. Станало е разединението на Единението, или на Всичко което Е, в дуалността. Имало е разединение на енергията и това е било планирано. Това е било за Духа, за вас - за да разберете по - добре творението и енергията. Отчасти е трудно да се обясни основната причина, но това разединение на единството на две, на противоположности, е било крайно важно за Духа.

Разединението на две е създало противоположности и разделяне. В течение на период от време това разделяне е било в сила, приятели мои, там имаше много сражения. Спомнете си сраженията, които ставаха вътре във вашето собствено съзнание и вътре във вашето собствено сърце. Спомнете си сраженията вътре във вашето собствено семейство. Спомнете си сраженията, които бяха в отношенията ви с другите. Приятели мои, тези сражения ставаха по цялата ваша планета по време на това, което вие наричате Световни войни. Тези сражения се разшириха във вашата Вселена. Даже кинофилмите, които знаете като “Междузвездни Войни” представляват изображение на това, което е станало от времето на началото на разединението. Ето с това сте живели. Това е съзнанието, което сте приели. Вие играхте и двете страни. Вие работихте с тъмнината. Вие работихте със светлината.

Всички тези разделения и противоположности са били уместни даже на пръв поглед в най-лошите престъпления, най - лошите действия и най - лошите войни. Ние знаем, че това ви е трудно да го приемете заради изпитаната болка. Но ние сега ще се опитаме да ви предадем енергетично защо това беше важно. Ние изпитваме към всеки един от вас такова уважение за участието ви в това, дори и без да знаете какво става. Дори не разбирайки какви могат да бъдат възможните последствия. И всеки от вас, приятели мои, е избрал да трансмутира енергията, изменя енергията и работи с двата полюса, и балансира енергията. Всичката тази информация за противоположностите ще се разшири по - късно в дискусията относно за какво е било нужно всичко това. Вие всички вземахте участие тук на Земята и на други места в тези сражения, в това разбиране, в тази трансмутация.

Сега, когато това разделяне е вече станало-това създаде противоположностите - то е започнало в сърцевината на Всичко което Е. То било наречено Великото Централно Слънце - това, което вие знаете като Бог Вечноединен. И разделението се излъчило от центъра в това творение, в това измерение на съзнанието. И разделянето се придвижило напред на вълни във всичко, което съществувало. Докато тези вълни се придвижвали през съзнанието и материята, те разбили тези неща, мисли и енергии на две. Тогава всеки от вас е влязъл в това съзнание на противоположности и започнал своята работа.

Днес ние седим тук. Седим с историята, през която вие сте преминали. С травмите и познанията, разбиранията и изпитанията на любовта и тази тъмнина. Сега вие седите тук, всеки от вас е огромен съд, изпълнен с енергия и преливащ опит от това съзнание на противоположности. О, ние гледаме във вашето сърце и виждаме, че там все още има конфликт и болка. Но вие знаете, че там има нещо по - здраво. Което вие сте създали, за да си помогнете да преминете през всичкия този опит.

Това е интересна енергия! Тъй като тези от нас, които не са имали този интензивен човешки опит, който имате вие, не съвсем добре разбираме. Ние разбираме и се учим от вас. Това, което вие създадохте представлява нова енергия, наречена Надежда. НАДЕЖДА! Огледайте се наоколо и вижте, че Надеждата е по - силна от тъмнината. Надеждата представлява вътрешно доверие. Надеждата е връзка и присъединяване обратно с Източника, обратно към Любовта, обратно към спомена за Единството. Надеждата е енергия, която ви позволява да влезете дълбоко в тази дуалност, за да изпълните своята трансформационна работа, която вече приключи. Невероятно нещо е тази Надежда! Създателят не е познавал Надеждата преди вие да я сътворите. Тя ще бъде внесена, тази енергия на Надеждата, в това, което ние нарекохме Второто творение. Това ще бъде основата, която ще заеме място редом до Любовта и Истината във Второто творение. Любов, Истина и ….. Надежда! Това са нещата, на които ще бъде основано Новото творение. Ние се обливаме в сълзи сега.

Много ни е трудно да ви обясним за едно събитие, което е станало през не много отдалечени времена. Тъй като ние не сме в този кръг на времето (измерение) като вас, ни е трудно да прикрепим дата, за да я предадем на Калдре. Той ни помоли да споделим време и дата, но това е невъзможно по вашему. Ние бихме казали, че това беше не много отдавна. Това ни достави на нас, тези които се намираме от другата страна на воала, много неочакваност и много радост. И тъй като това е трудно да се предаде с думи, ние ще го направим енергетично.

Спомняте ли си, когато ние казахме, че от Източника, от Великото Централно Слънце, стана разделяне, което създаде противоположностите? Това пусна вълни на разделяне във вашата реалност и съзнание. Във вашата скорошна система от време, приятели мои,
Изходното семе, което е било разединено се съединява, отново се обединява в едно, то е в единство. Но това не е подобно на това, което беше до разделянето. Единството е разширено с голямото съзнание от работата, която беше свършена. ОТ САМАТА СЪЩНОСТ И ЦЕНТЪРА НА ВСИЧКИ НЕЩА, КЪДЕТО СЕ Е СЛУЧИЛО ТОВА ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗДЕЛЯНЕ, ТАМ СЕГА СТАВА ОБЕДИНЕНИЕ.

В проста форма ако си представите кръг и че от този кръг е станало разделянето, което е създало два кръга гръб към гръб. Единият кръг се е въртял по часовата стрелка, в същото време другият се е въртял обратно на часовниковата стрелка. Това би изобразило първоначалното разделяне от единството на противоположностите. Всеки един се е въртял в своите различни посоки. Всеки с противоположна сила. Това, което е станало наскоро в Центъра на всички неща, е че тези два кръга, които са се въртели в различни направления се сливат отново в едно.

Но вместо статичния кръг, който е бил в началото, кръгът, който съществува сега не се върти по часовниковата стрелка или на обратно. Кръгът, който съществува сега се разширява от центъра и се увеличава на вън. Ние ви молим да разгледате тази символика на статичния кръг, разделящ се на два, въртящи се в противоположни направления, и сега обединяващи се отново в един, които се разширява на вън. Когато обмислите символиката на тази енергия, ще започнете да разбирате какво действително се е случило. И е възможно да започнете да разбирате целта на вашето пътешествие през всички тези животи на тази планета и в други места на вашето съзнание.

Винаги е било известно, че тези противоположни сили ще се съединят някога, но не е било известно как или кога. Навсякъде се е усещало в съзнанието, че това събитие скоро ще се случи. Трансформационната работа, която сте извършили вътре във вас, е станала причина това да се случи. Ние не очаквахме това да се случи сега. Когато ние дойдохме при нашия приятел наскоро, бяхме извън себе си от радост, подобно на деца, изпълнени с възбуда, защото разбрахме, че това събитие се е случило.

О, приятели мои, това променя нещата за всички нас, за всички нас. Тази информация сега ще бъде споделена сега с групи хора, както го правим ние сега. Тази информация ще се прояви. И въпреки всичко много хора ще имат трудности да разберат тази информация, тъй като в тях е внедрено съзнанието на дуалността.

Еони назад първоначалните вълни влязоха, провъзгласявайки разделяне. За да могат тези вълни енергия на разделянето да влязат в най-дълбоките части на вашия свят (вселена) трябваха милиони и милиони години. Абсолютно същото е и сега, когато става присъединяването и обединението на енергията - обратно в единство, но друг вид единство. Ще трябва време докато тези вълни на Единство си проправят път през измеренията. Дава ли ви това информация за работата, която скоро ще правите?

Ще трябва време, за да се обединят тези енергии навсякъде във вашата Вселена. Ще бъде трудно за мнозина да приемат, че единството сега е възможно. Много ще продължат да избират да живеят в дуалност и конфликт. Но тези, които разбират това много важно събитие, което се е случило - обединение, ще бъдат способни да се включат към него. Вие ще можете да имате съзнателен достъп до това единство, което сега се излъчва от центъра на всички неща.

Вие също ще можете да се обедините вътре във вашето собствено същество. На вас вече не ви е нужно да бъдете тези, които трансмутират енергията на светлината и тъмнината. На вас вече не ви е нужно да бъдете тези, които внасят конфликта, за да го решат. Вече не ви е нужно да бъдете енергетични преобразуватели. Сега можете да бъдете тези, които приемат единството, за да го разберат и вкарат в своя живот, и да го покажете на другите, когато дойдат при вас. Сега това е възможно - отново да се обединят нещата в едно. Сега е възможно да се пусне старото съзнание на дуалността!


Във вашата структура на времето това няма да стане бързо! Има части от вас, които все още може да искат да се хващат за съзнанието на дуалността и конфликта и разделянето. Влезте в себе си и се уверете целия - всяка част от вашето съзнание, че сега е уместно да се движите в единство. Вие ще видите! Вие ще усетите значителни изменения в себе си.

Приятели мои, вие свършихте много работа на светлината и се чудехте защо продължавате да се удряте в стената. Защо имаше дни, когато се чувствахте, че никога няма да преодолеете трудностите? От центъра на всички неща пълното единство във вас не беше възможно! Ако се интересувахте защо имаше дни, които бяха много трудни, това бе защото съзнанието на разделянето и противоположностите все още съществуваше в самия център на всички неща.

Сега, когато Единството се върна в сърцевината на Всичко което Е, и сега, когато двата противоположни полюса завършиха пълния си цикъл и се реинтегрираха в ново Единство, сега това е възможно за вас - да пуснете съзнанието на дуалността. Ето защо ние започнахме в този ден разговор за най - трудните, за най - спешните и най - плашещите неща, които ви отправят призив във вашия живот. Това е нещото, което вие искате най -много да оставите. Ето защо ние ви казахме в този ден, че вече е възможно това да се случи. С вашето намерение това ще започне да се разтваря … бързо!

Това пространство и енергия, които е заемало стария атрибут са били уместни, независимо от това, че на вас така силно не ви се е нравило чувството! Но това вече не е нужно на вашето съзнание. С ваше позволение, вие като индивидуален работник на светлината можете да се преместите в съзнанието на единството и творенето. В това съзнание вие ще започнете да разбирате това, което ние говорихме, когато обсъждахме Златния ангел. Вие си представихте, че Златния ангел е нещо отделно и различно от вас. Нещо подобно на голям ангелски брат или голяма ангелска сестра и това беше уместно. В това съзнание на единството ще започнете да разбирате, че можете да имате достъп до това, кое е истинското ви Аз и кой в действителност е Златния ангел. Това ще има някакво сходство с това, което сте мислили, че е.

Действително това е време на позволяване, време на пускане. Много повече от колкото преди. Вие можете непосредствено да се присъедините към тази енергия на единство, която ние ще наричаме разширяващо се единство. Вие можете да вкарате това във вашия живот. Вие можете в някакъв смисъл да разтворите воала, който беше около вас и ви удържаше да разберете кой сте всъщност. Ние ви молим да правите това в своето спокойно, мирно пространство, когато вие се включвате към него. Молим ви да бъдете открити, тъй като не е задължително това да дойде от там, от където вие си мислите. Молим ви да бъдете открити, и когато почувствате старите енергийни атрибути, които искат да се върнат обратно в полярността, в противоположностите, просто да ги пуснете.

Приятели мои, цялата тъмнина, всичките конфликти и трудности, даже и ако чувствате, че това се захваща за вас и ви преследва, е изпълнено с цел. Това също иска да си отиде сега! И противоположностите сега отново искат да се обединят във вас. Просто им позволете да си заминат. И след това отстъпете назад внимателно, тъй като ще видите интеграция, която е възможно да не сте могли да си представите. Вие ще започнете да разбирате какво означава придобиване на сила. Това няма да означава неща подобни на левитация на предмети и четене мислите на другите. Придобиването на силата ще бъде чувството на единство във вас, което ще ви позволи да разберете Всичко което Е.

Има много не произнесена информация, която ви предаваме в този ден, която влиза в съзнанието ви. Когато прекъснем срещата днес, и вие се върнете в къщи и в своите офиси, вие ще внесете със себе си нещо ново. Вие ще внесете със себе си нещо, което не сте чувствали по - рано. Това чувство ще продължи да расте и разширява, ако му позволите.

Несъмнено ще има и призиви от старите енергии на дуалността. Но, приятели мои, всеки от вас сега има способността да се присъедини към единството, към което не сте можели да се присъедините преди. Ето защо се чувствахте изгубени понякога, като се опитвахте да постигнете съгласуваност, опитвахте да постигнете единство, опитвахте да внесете любов в живота си, и когато се опитвахте да изцелите другите. Тъй като и вие и ние все още действахме по законите на противоположностите.

Изменението в обединението и обединяващите енергии ще започне да прониква във всички неща от вашия живот. То ще излиза на вълни, които ще достигнат вашата Земя и другите хора. И както ние ви казахме ще има такива, които ще изберат да продължат да живеят в дуалността, тъй като чувстват, че имат нерешени въпроси. Има даже и такива, мои приятели, които ще срещнете, които ще се боят да се върнат в Единството. Те ще почувстват, че това е зло. Те ще чувстват, че трябва да продължат да живеят в борба и болка. Те трябва да продължат да се сражават във войни, които се случват в тях и извън тях.

Докато проявявате придобиването на вашата собствена сила и започвате да се учите да работите с тези нови енергии, ще бъдете способни да изцелявате хората по начини, които никога не сте могли да си представите. Вие просто ще можете - хммм, Калдре иска да поясня тези думи, вие просто ще бъдете способни да погледнете в очите на другите, в душата им, и да им кажете, че могат да пуснат мечовете си. Могат да пуснат сраженията. Могат да престанат да живеят в своите укрития и в страх. Тъй като сега има Единство, към което могат да се присъединят, ако изберат това.

Това е причината, поради която всеки един от вас в тази стая и всеки един, който чете този материал, е дошъл в този живот. Вие сте дошли тук да бъдете преобразуватели на енергията и съгласно вашето височайше изпълнение на договора, да бъдете учители, да бъдете лечители. Всеки от вас, които е запазвал Надеждата във всички трудности е дошъл тук, за да стане веднъж учител, който ще гледа другите в очите и ще им говори, че е дошло време да пуснат енергията на противоположностите и да живеят в Единство. За да им помогне да разберат веднъж за винаги какво е истинска любов.

Вие сте, мили приятели, тези които ще влязат в това - които ще влязат в тази трансмутация на противоположностите и ще позволят това да се случи. Това е причината Обединението да се случи. И вие се учудвате защо ние ви почитаме и обичаме! Има много работа сега за изпълнение, но тази работа, в която вие ще влезете ще бъде радостна. Тя ще бъде изключително възнаградена. Това ще бъде, както вие казвате, много просто да се направи. Вие ще видите бързо намаляване на сраженията. Вие ще видите, че конфликтът изчезва.

Вие ще видите големи изменения във вашите собствени животи, така както и бързи изменения във взаимоотношенията, там където живеете, на работите ви, в кариерите. Приемете това с усмивка. Приемете Новото единство!
И това Е така!

 

Тобиас (Tobias) от Crimson Circle представен от Джефри Хоуп от щата Колорадо (Geffrey Hoppe, Golden, Colorado). Историята на Тобиас може да намерите в уебсайта на Аления кръг, http://www.crimsoncircle.com. Материалите на Тобиас се предоставят безплатно от работниците на светлината и Шамбра( Shaumbra )из целия свят от август 1999г. от момента в който, както казва Тобиас, човечеството се издигнало от потенциала на разрушението в Новата Енергия.

Crimson Circle представлява планетарна мрежа от човешки ангели, които се явяват едни от първите, които извършват прехода към Новата Енергия. Те изпитват радостите и предизвикателствата на състоянието възнесение. Те помагат и на други хора в техните пътувания чрез споделяне, грижа и напътствия. Повече от 70000 посетители идват на сайта на Crimson Circle: http://www.crimsoncircle.com всеки месец, за да четат последните материали и да обсъждат личния си опит.

Срещите на Crimson Circle се провеждат ежемесечно в Денвър, Колорадо (Denver, Сolorado), където Тобиас предава последната информация чрез Джефри Хоуп (Geoffrey Hoppe). Тобиас заявява, че той и останалите от божествения Crimson Circle всъщност канализират хора. Според него те четат нашите енергии и ги превеждат обратно към нас. Така ние можем да виждаме всичко отстрани, докато го преживяваме отвътре. Crimson Circle получава в изобилие чиста любов и дарове от Шамбра (Shaumbra) и от целия свят.

Разбира се, задачата на Аления Кръг е да служат в човешка форма като учители и проповедници за тези, които са тръгнали по пътя на вътрешното духовно пробуждане. Това не е евангелистка мисия. По скоро да кажем, че вътрешната ви светлина ще насочи хората към вас, за да получат вашето състрадание и грижа. Ще знаете какво да правите и как да преподавате, когато този уникален и важен човек, който почти е бил готов за пътешествието си към Моста на Мечовете, дойде при вас.

Ако четете това и имате усещането, че е истина, то вие сте действително от Шамбра (Shaumbra). Вие сте учители и човешки посланици. Позволете божественото семе да разцъфне във вас сега и завинаги. Вие никога не сте сами, защото има семейства от ангели по целия свят и навсякъде около вас.

Моля разпространявайте свободно този текст, некомерсиално, безплатно. Моля включете цялата информация включително и тези бележки под линията. Всичко останало трябва да бъде одобрено в писмена форма от Geoffrey Hoppe (Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado)

Copyright 2000 Geoffrey Hoppe, P.O. Каре 7328, Golden, CO 80403 Всички права запазени