"Paluu yhtenäisyyteen"


Esitetty Crimson Circlelle
15.9.1999
Suomentanut Lea Lintunen

TOBIAS:


Ja niin se on rakkaat ystävät, että kokoonnumme taas tässä pyhässä paikassa hyvin pyhässä energiassa.


Te valotyöläiset, jotka olette ihmisen ruumiissa (mutta jotka todellisuudessa olette henki) kokoonnutte tänä iltana vankkana aikomuksenanne täyttää elämäntehtävänne. Ja tänään meillä on  teille uutisia. Iloisia uutisia. Vastaamme moniin mielessänne pyöriviin kysymyksiin ja ehkä annamme aihetta lisäkysymyksille. (Tobias hykertelee)


Ystäväni, ennen kuin aloitamme keskustelun, kudomme ja sulautamme energiat tässä huoneessa, teidän luvallanne tietenkin. Annatte itsellenne luvan liittyä meidän seuraamme ja meille luvan liittyä teidän seuraanne. Yhdessä luomme uuden tilan, uuden ulottuvuuden. Ei ole kyse pelkästään ihmisen ulottuvuudesta eikä meidän ulottuvuudestamme. Pikemminkin luomme yhdessä aivan uuden todellisuuden ja tajunnan tilan. Se on se todellisuus, johon kaikki teistä ja koko ihmiskunta tulevat siirtymään tulevaisuudessa. Joten sydämistänne lähteneen luvan myötä joukkoomme liittyneet energiankutojat alkavat kutoa – sulattaa yhteen Kaikkea Mitä On.


Kun tämä transformaatio on käynnissä, minä Tobias, puhun ystävämme Cauldren kautta (Geoffrey Hoppe). Siirrämme energiaa Tohtorin (Tri. Melanie Wolf) kautta. Ja siirrämme sitä myös kaikkien täällä olevien (ja tätä lukevien) kautta. Tämän ansiosta koko viestimme, ei pelkästään sanat vaan myös energia, välittyy.


Tänä iltana voitte vapautua teitä vaivaavasta asiasta tai ominaisuudesta, josta ponnisteluistanne huolimatta ette tunnu pääsevän eroon. Ne, jotka ovat seurassamme tänään ja tekevät energiatyötä muissa ulottuvuuksissa, auttavat teitä vapautumaan niistä. Te tiedätte sydämissänne, mistä on kyse. Jokin asia tai ominaisuus, joka roikkuu teissä kiinni itsepintaisesti.


Siinä missä olette onnistuneet aukomaan uusia ovia ja vapauttamaan muita vanhoja energioita, roikkuu tämä yksi tietty asia päättäväisesti teissä. Tämän iltaisten energioiden ja keskustelumme  avulla voitte päästä eroon tuosta asiasta, jos niin haluatte. Aika on kypsä. Sillä se ei enää palvele teitä. Sen ei tarvitse enää miehittää teitä ympäröivää energiaa. Olette sallineet tämän itsepäisen ominaisuuden jäädä, koska se on ollut tärkeä osa koko asetelmaa ja energiakoostumustanne. Siksi se on jäänyt, vaikka olettekin pyytäneet sitä poistumaan hienovaraisesti ja joskus vähemmän hienovaraisesti. Mutta tämän iltaisen energian ja keskustelun avulla voitte todellakin vapauttaa tuon vanhan energian.


Nyt siirrymme keskusteluun, jonka kävimme ystävämme Cauldren kanssa tässä eräänä päivänä. Annoimme hänelle pienenpienen vihjeen tämän iltaisesta viestistämme, jotta hän voisi hieman valmistautua etukäteen. Nyt kerromme yksityiskohdat. Joten ystävämme tietää jotakin tämän iltaisesta aiheestamme, mutta ei sen monia yksityiskohtia.


Tätä informaatiota on vaikea välittää, joten pyydämme kaikkia energian siirtäjiä auttamaan tiedon välittämisessä koko ryhmälle. Sallikaa itsenne olla ei-sanallisen viestinnän putkia. Se auttaa kaikkia huoneessa olevia käsittämään käymämme keskustelun ja se auttaa Cauldrea tulkitsemaan ja välittämään tietoa. Jos myös annatte luvan sydämistänne hyväksyä sanojen lisäksi energiat, tuntemukset ja ominaisuudet, auttaa sekin ymmärtämisessä.


Nyt on aika, ystäväni, ilmaista halukkuutenne tämän informaation vastaanottoon. Ilmaiskaa myös halukkuutenne vapauttaa tuo vanha, itsepäinen teissä roikkuva ominaisuus . Ja kun teette niin, astuvat sisään vieraamme ollakseen täällä kanavoinnin loppuun saakka. Autamme tasapainottamaan energiaanne, halaamme teitä ja tietenkin rakastamme teitä. Sillä kuten tiedätte, kerroimme viime tapaamisessamme, että omat oppaanne ja enkelinne alkavat hitaasti siirtyä syrjään. Nyt ne tulevat hetkeksi paikalle muistuttaakseen teitä, ettette ole koskaan yksin. Joten pidämme pienen tauon antaaksemme vieraidemme syleillä, halata ja kunnioittaa teitä tekemänne työn vuoksi. Jatkamme sen jälkeen keskustelua.


(Hiljaisuus)


On päiviä, jolloin kuulemme surun sydämessänne. Kuulemme hämmennyksen. On päiviä, jolloin kysytte, oletteko oikealla tiellä vai huijaatteko vain itseänne? Pitäisikö teidän palata niin sanottuun normaaliin elämään? Ystäväni, sallikaa meidän muistuttaa teitä. Pyydämme teitä tuntemaan sisimmässänne, että jokainen teistä on täydellisesti oikealla tiellä. Teette työtä eturintamalla – puhumme siitä myöhemmin lisää – mutta olette eturintamalla ja siksi tunnette olevanne erilaisia kuin muut. Ette tunne kuuluvanne tänne. Tunnette olevanne joukon omituiset, sillä ette pysty aina samaistumaan muihin ihmisiin.


Jokainen teistä on valinnut energioiden muuntamisen eturintaman. Tässä elämässä ei ole kyse työpaikastanne, arvovallasta tai rahasta. Millään noista, kuten tiedätte, ei ole todellisuudessa väliä. Kyse on muuntamistyöstä, jota teette sisimmässänne. Joka päivä herätessänne tunnette edessänne olevan emotionaalisia haasteita, mutta silti kuljette niiden läpi. Kuljette pelkojenne läpi ja muutatte vanhoja tuntemuksia. Tästä on kyse. Tämä on valitsemanne tie.


Joudutte kohtaamaan pelkonne tilanteissa, jotka liittyvät mahdollisesti aiemmin kokemiinne ei-toimiviin ja epätasapainoisiin tilanteisiin. Joskus haluaisitte mieluummin piiloutua kuin kohdata nuo tilanteet, mutta silti valitsette niiden läpi kulkemisen. Valitsette pirujen kohtaamisen, sillä se on polkunne. Se on energian muuntamisen tie. Otatte pelon, pimeyden ja tyhjyyden ja muunnatte ne rakkaudeksi.

Ette tunnista itseänne ettekä mitä ympäröivässä pimeydessä on. Silti valitsette pimeyden läpi kulkemisen yhä uudelleen ja uudelleen. Katsokaa elämäänne ja valitsemianne haasteita. Kun muunnatte energioita, kun prosessoitte pelkoa ja pimeyttä rakkaudeksi, hyväksymiseksi ja valoksi, teette sen yhteiseksi hyväksi. Pyydämme, ettette koskaan enää tunne oloanne itsekkääksi sisimmässänne tekemän emotionaalisen työn vuoksi. Ette tee sitä itseänne varten. Ette asettaneet elämäänne konflikteja itsenne vuoksi. Valitsitte taakkanne – omituisuutenne ja tunneperäiset epätasapainotilanne, kuten itse niitä kutsuisitte – kulkeaksenne niiden läpi kaikkien parhaaksi.


Olette eläneet monia elämiä tietämättä kuka olette. Olette eläneet kaksinaisuudessa. Olette eläneet jatkuvassa valon ja pimeyden, hyvän ja pahan ja tyhjyyden ja rakkauden konfliktissa. Olette eläneet näin niin kauan, että hyväksytte kaksinaisuuden todellisuutena. Hyväksytte peilin kaksi puolta. Olette unohtaneet, mitä Ykseys on. Olette eläneet koko elämänne maan päällä vastakohtien dynamiikassa. Valon ja pimeyden konfliktissa. Ystäväni, vaikka yrititte kuinka kovasti siirtyä valoon – elää vain valossa – varjo seurasi teitä aina. Pimeys tuli aina mukananne. Vaikka kuinka yrititte olla hyviä ja seurata mahdollisimman monia sääntöjä, pimeys seurasi mukana. Ettekö ole ihmetelleet miksi?


Monet tässä huoneessa olevista valitsivat menneisyydessä hyvin ankaran ja tottelevaisuutta vaativan uskonnollisen taustan, jossa joutui elämään tarkkojen sääntöjen mukaisesti. Tämä oli yrityksenne elää vain valossa. Mutta silti, ystäväni, meditoidessanne ja yrittäessänne löytää valoa sisältänne, seurassanne oli aina vastakohta, pimeys, tyhjyys. Olette etsineet ikuisuuksien ajan tasapainon tilaa valossa, mutta vastakohta oli aina paikalla. Ettekö ole ihmetelleet, miksi etsiessänne kaikkein kiihkeimmin valoa, pimeys on ollut vahvimmillaan?


Tämä on ollut maapallonne ja maailmankaikkeutenne lähtökohta. Tämä on ollut omavalintainen tienne – jatkuvasti muuntaa, muuttaa ja integroida pimeyttä ja valoa. Sen vuoksi, vaikka olette yrittäneet olla vain valossa, pimeys on ollut paikalla niin kuin sen on kuulunutkin olla.


Kun maailmankaikkeutenne ja tajuntanne dynamiikat alunperin luotiin, tapahtui "jakautuminen." Jakautuminen Ykseydestä, Kaikesta Mitä oli, kaksinaisuuteen. Suunnitelman mukaisesti tapahtui energioiden erottaminen. Tämän tarkoituksena oli, että Henki -  te - saisitte lisäymmärrystä luomistyöstä ja energiasta. On hiukan vaikeaa selittää tätä loogisesti, mutta jakautuminen ykseydestä kaksinaisuuteen, vastakohtiin, oli äärettömän tärkeää Hengelle.


Tämä jakautuminen kahdeksi loi vastakohdat ja eron. Aikojen kuluessa, ystäväni, eron ollessa voimassa, on ollut monia taisteluja. Ajatelkaa taisteluja, joita olette käyneet omassa tajunnassanne ja sydämessänne. Ajatelkaa taisteluja, joita on käyty oman perheenne sisällä. Ajatelkaa taisteluja, joita olette käyneet suhteissanne muihin ihmisiin. Ystäväni, näitä taisteluja on käyty koko planeetallanne 1. ja 2. maailmansodan muodossa. Näitä taisteluja on käyty koko maailmankaikkeudessa. Jopa "Tähtien Sota" – elokuvat ovat kuvauksia siitä, mitä eron jälkeen on tapahtunut. Tämän kanssa olette eläneet. Tämä on hyväksymänne tajunta. Olette esittäneet molempia rooleja. Olette työskennelleet pimeydessä ja valossa.


Tämä ero ja vastakohdat ovat olleet tarkoituksenmukaisia, huolimatta pahimmistakaan rikoksista, teoista ja sodista. Tiedämme, että tätä on vaikea hyväksyä kaiken niistä aiheutuneen tuskan vuoksi. Yritämme nyt välittää teille energeettisesti miksi tämä on ollut tärkeää. Kunnioitamme teitä kaikkia niin paljon juuri sen vuoksi, että olette osallistuneet tuohon kaikkeen edes tietämättä sen tarkoitusta. Ymmärtämättä, millaisia potentiaaliset lopputulokset voisivat olla. Ja jokainen teistä, ystäväni, valitsi energian muuntamisen ja muuttamisen, työn vastakohtien parissa ja energioiden tasapainottamisen tien. Laajennamme myöhemmin keskustelua siitä, miksi näin piti tehdä. Olette kaikki osallistuneet täällä maan päällä ja muissakin paikoissa näihin taisteluihin, ymmärryksen hankkimiseen ja muuntamiseen.


Kun ero tapahtui – tämä vastakohtien luominen – se alkoi kaiken ytimessä, Kaiken Mitä On keskellä. Sitä on sanottu myös Suureksi Keskusauringoksi – Jumalaksi, Ikuiseksi. Ja ero huokui tuosta keskuksesta tähän luomistyöhön, tähän tajunnan ulottuvuuteen. Ero kulki aaltojen tavoin kaikkeen olemassaolevaan. Kun aallot kulkivat tajunnan ja materian läpi, ne jakoivat ne sekä ajatukset ja energiat kahteen osaan. Sen jälkeen kukin teistä siirtyi tuohon vastakohtien tajuntaan ja aloitti työnsä.


Tässä me nyt sitten istumme! Istumme yhdessä menneisyytenne kanssa. Traumojen, oppien, ymmärryksen, rakkauden ja pimeyden kokemusten kanssa. Täällä te istutte tänään. Jokainen teistä on vastakohtien tajunnan valtava, kokemuksia ylitse vuotava energia-alus. Katsomme sydämiinne ja näemme siellä edelleen asustavan konfliktin ja tuskan. Mutta tiedätte siellä olevan jotakin niitä vahvempaa. Jotakin rakentamaanne, joka on auttanut teitä kulkemaan kaikkien kokemustenne läpi.


Kyseessä on mielenkiintoinen energia! Ne meistä, jotka eivät ole käyneet läpi samoja intensiivisiä ihmiskokemuksia kuten te, eivät oikein ymmärrä tuota energiaa. Opimme teiltä. Olette luoneet uuden energian nimeltä Toivo. TOIVO! Katsokaa itseänne ja näette, että Toivo on pimeyttä vahvempi. Toivo on sisäistä luottamusta. Toivo on side ja yhteys Lähteeseen, rakkauteen ja Ykseyden muistamiseen. Toivon avulla olette pystyneet sukeltamaan syvälle kaksinaisuuteen tehdäksenne muuntamistyötänne. Se on upea asia, tämä Toivo. Luoja ei tiennyt Toivosta ennen kuin te loitte sen. Tämä Toivon energia viedään sinne, mitä me kutsumme Toiseksi Luomistyöksi. Se tulee olemaan perusta, joka seisoo heti Rakkauden ja Totuuden vieressä. Rakkaus, Totuus … ja  Toivo. Niihin Toinen Luomistyö tulee perustumaan. Olemme niin liikuttuneita, että vuodatamme kyyneleitä.


Tapahtui jotakin, jota on hiukan vaikea selittää. Aivan hiljattain tapahtui jotakin. Koska emme ole samassa aikasyklissä (ulottuvuudessa) kuin te, on vaikea antaa Cauldrelle päivämäärää käännettäväksi. Hän on pyytänyt meiltä sitä, mutta se ei ole mahdollista. Voimme kuitenkin sanoa, ettei tästä tapahtumasta ole pitkä aika. Se aiheutti meille tällä puolella verhoa oleville suurta riemua ja iloisen yllätyksen. On vaikeaa ilmaista sanoin tämän asian tärkeyttä, joten teemme sen energeettisesti.


Muistattehan, että alkulähteessä – Suuressa Keskusauringossa – tapahtui jakautuminen, joka loi vastakohdat? Se lähetti eron aaltoja todellisuuksiinne ja tajuntoihinne. Ystäväni, hiljattain teidän aikanne mukaan, ALKUPERÄINEN SIEMEN, JOKA JAKAUTUI, ON SULAUTUNUT TAKAISIN YHTEEN. SE ON YHDISTYNYT  JÄLLEEN. SE ON YKSI. Mutta se ei ole samanlainen kuin ennen jakautumista. Ykseys on laajentunut ja sen tajunta on kasvanut tehdyn työn vuoksi. KAIKEN YTIMESSÄ, KAIKEN KESKUSTASSA, MISSÄ JAKAUTUMINEN TAPAHTUI, ON NYT TAPAHTUNUT SULAUTUMINEN.


Yksinkertaistettuna voisitte kuvitella ympyrän, jonka halkeamasta muodostui kaksi vierekkäin olevaa ympyrää. Yksi ympyröistä pyöri myötäpäivään ja toinen vastapäivään. Tämä symboloi alkuperäistä jakautumista ykseydestä kaksinaisuuteen. Molemmat ympyrät pyörivät eri suuntiin. Molemmat edustivat vastakkaisia voimia. Vähän aikaa sitten nämä kaksi Kaiken Keskuksessa sijaitsevaa ja erisuuntiin pyörivää ympyrää sulautuivat takaisin yhdeksi.


MUTTA POIKETEN ALKUPERÄISESTÄ STAATTISESTA YMPYRÄSTÄ,  TÄMÄ UUSI YMPYRÄ EI PYÖRI  MYÖTÄ- TAI VASTAPÄIVÄÄN, VAAN LAAJENEE KESKELTÄ JA KASVAA ULOSPÄIN. PYYDÄMME TEITÄ MIETTIMÄÄN TÄTÄ SYMBOLISMIA STAATTISESTA YMPYRÄSTÄ, JOKA JAKAUTUU KAHTIA, PYÖRII VASTAKKAISIIN SUUNTIIN JA YHDISTYY NYT TAKAISIN YHDEKSI LAAJENTUEN ULOSPÄIN. KUN AJATTELETTE TÄTÄ, ALATTE YMMÄRTÄÄ, MITÄ TODELLISUUDESSA ON TAPAHTUNUT, JA EHKÄ MYÖS KÄSITÄTTE KAIKKIEN EDELLISTEN ELÄMIENNE TARKOITUKSEN TÄLLÄ PLANEETALLA JA MUISSA TAJUNTANNE OSISSA.


On tiedetty aina, että nämä vastakkaiset voimat yhdistyisivät joskus, mutta ei tiedetty miten ja milloin. Koko tajunnassa tunnettiin, että se tapahtuisi pian. Muuntamistyö, jota olette tehneet sisimmässänne, on aiheuttanut sen. Emme odottaneet tämän tapahtuvan näin nopeasti, joten riemuitsimme kuin lapset ymmärrettyämme näin käyneen.   


Voi ystäväni, tämä tietää muutoksia meille kaikille, kaikille. Tämä tieto on juuri nyt leviämässä ryhmissä kuten tämä teidän ryhmänne. Monille tulee olemaan vaikeaa ymmärtää sen merkitys, koska he ovat kaksinaisuuden tajunnan vaikutuksen alaisina!


Kun alkuperäiset aallot ikuisuuksia sitten julistivat eroa, vei miljoonia ja miljoonia vuosia ennen kuin ne saavuttivat maailmankaikkeuden syrjäisimmänkin kolkan. Samoin tapahtuu jälleensulautumisen ja ykseyden – energioiden ykseyden – palautuessa aiempaa erilaiseen yhtenäisyyteen. Vie aikaa, ennen kuin tämä Ykseyden aalto saavuttaa kaikki ulottuvuudet. Antaako tämä teille vihjeen työstä, jota tulette pian tekemään?


Kestää jonkin aikaa, ennen kuin nämä energiat yhdistävät koko maailmankaikkeuden. Monien on vaikea myöntää, että yhdistyminen on nyt mahdollista. Monet valitsevat elämisen kaksinaisuudessa ja konfliktissa. Mutta ne, jotka ymmärtävät tämän kaikista merkittävimmän tapahtuman – ykseyden – pystyvät kiinnittäytymään siihen. Voitte tietoisesti astua tähän yhtenäisyyteen, joka nyt huokuu kaiken ytimestä.


Ja voitte myös yhdentyä sisimmässänne. Teidän ei tarvitse enää olla niitä, jotka muuntavat valon ja pimeyden energioita. Teidän ei tarvitse enää luoda konflikteja ratkaistaksenne ne. Teidän ei tarvitse olla enää energian prosessoijia. Voitte olla nyt niitä, jotka hyväksyvät, ymmärtävät ja elävät ykseyden mukaan ja näyttävät mallia muille. Nyt on mahdollista yhdistää kaikki asiat. Vanhan kaksinaisuuden tajunnan vapauttaminen on nyt mahdollista!


Teidän aikakäsityksenne mukaan tämä ei tapahdu yhdessä yössä. Jotkut osistanne haluavat edelleen elää kaksinaisuuden, konfliktin ja eron tajunnassa. Vakuuttakaa itsellenne – kaikille tajuntanne osille – että nyt on mahdollista siirtyä ykseyteen. Tulette huomaamaan ja tuntemaan upeita muutoksia itsessänne!


Ystäväni, olette tehneet paljon valotyötä menneisyydessä ja ihmetelleet, miksi tunnette aina lyövänne päätä seinään. Miksi teistä joskus tuntui siltä, että on mahdotonta päästä vaikeuksien yli? Koska ykseys sisällänne oli mahdotonta! Koska eron ja vastakohtien tajunta oli vielä olemassa kaiken ytimessä.

 

Nyt kun ykseys on palannut Kaiken Mitä On ytimeen, ja molemmat vastakkaiset navat ovat pyörineet täyden ympyrän ja sulautuneet uudeksi ykseydeksi, on kaksinaisuuden tajunnan vapauttaminen mahdollista. Siksi aloitimme tämän päiväisen keskustelumme puhumalla teissä roikkuvassa kaikista vaikeimmasta ja pelottavimmasta energiasta. Asiasta, josta haluaisitte kaikista eniten päästä eroon. Siksi sanoimme teille heti alussa, että nyt se on mahdollista. Jos aikomuksenne on päästä siitä irti, se alkaa hävitä … nopeasti!

Oli tarkoituksenmukaista, että tuo vanha ominaisuus miehitti paikkaa ja energiaa, vaikkette sen aiheuttamasta tuntemuksesta pitäneetkään! Mutta sitä ei tarvita enää tajunnassanne. Jos sallitte, voitte nyt individualistina valotyöläisenä siirtyä  ykseyden ja luomisen tajuntaan. Siinä tajunnassa alatte ymmärtäää keskusteluamme Kultaisesta Enkelistä. Olette kuvitelleet Kultaisen Enkelin olevan jotakin erilaista kuin te ja ulkopuolellanne. Se oli tarkoituksenmukaista, vähän niin kuin iso- veli- tai isosisko-enkeli. Tässä ykseyden tajunnassa ymmärrätte voivanne päästä jyvälle siitä, mitä  Todellinen Minänne, Kultainen Enkeli, todellisuudessa on. Se muistuttaa hyvin vähän kuvitelmaanne.


Tämä on todellakin sallimisen ja vapauttamisen aikaa. Enemmän kuin koskaan ennen. Voitte sitoa itsenne suoraan tähän ykseyden energiaan, jota kutsumme laajenevaksi ykseydeksi. Voitte tuoda sen elämäänne. Voitte tavallaan haihduttaa ympärillänne olevan verhon, joka estää teitä muistamasta kuka olette. Pyydämme, että teette tämän hiljaisessa ja rauhallisessa paikassa. Pyydämme teitä olemaan avoimia, sillä vastaus ei välttämättä tule sieltä, mistä sen odotatte tulevan. Pyydämme teitä olemaan avoimia, ja kun tunnette vanhan energian ominaisuuksien haluavan palata takaisin polarisaatioon, vastakohtiin, yksinkertaisesti vapauttakaa ne.


Ystäväni, vaikka kaikki pimeys, konfliktit ja vaikeudet tuntuvatkin roikkuvan teissä kiinni ja vainoavan teitä, niillä on ollut tarkoitus. Myös ne haluavat vapautua nyt. Polarisaatio haluaa vapautua! Ja vastakohdat haluavat nyt sulautua takaisin yhdeksi. Yksinkertaisesti päästäkää ne menemään. Astukaa sitten taaksepäin ja katsokaa sellaista integroitumista, jota ette olisi osannut kuvitellakaan. Alatte ymmärtää, mitä voimaantuminen tarkoittaa. Se ei tarkoita esineiden liikuttelua ja toisten ajatusten lukemista. Voimaantuminen on ykseyden tunne sisällänne, jonka avulla ymmärrätte Kaikkea Mitä On.


Siirrämme teille paljon informaatiota tänään tajunnan, ei puheen kautta. Kun tämä tapaaminen päättyy, ja menette takaisin koteihinne ja toimistoihinne, kannatte sisällänne jotakin uutta. Jotakin, jota ette ole aikaisemmin tunteneet. Tuo tunne tulee kasvamaan ja laajenemaan, jos niin haluatte.


Tietenkin tulette kohtaamaan vanhan kaksinaisuuden energian haasteita. Mutta ystäväni, jokaisella teistä on nyt kyky sitoutua ykseyteen, kyky, jota teillä ei aikaisemmin ollut. Tuon kyvyn puuttumisen takia tunsitte joskus olevanne eksyksissä yrittäessänne saavuttaa ykseyden, rakkauden ja parantumisen. Koska te ja me olimme vielä vastakohtien lakien vallassa.


Muutos Ykseydessä ja energioiden yhdentyminen alkaa vaikuttaa elämänne kaikkiin osiin. Se alkaa aaltoilla yli koko maan ja muiden ihmisten. Ja kuten olemme sanoneet, tulee olemaan niitä, jotka ratkaisemattiomien asioidensa vuoksi haluavat jatkaa kaksinaisuudessa elämistä. Ystäväni, tulette myös tapaamaan niitä, joita Ykseyteen palaaminen pelottaa. Heidän mielestään se on paholaisen työtä. He luulevat olevansa pakotettuja jatkamaan elämistä konfliktissa ja tuskassa. Heidän täytyy jatkaa taistelua sodissa oman itsensä sisä- ja ulkopuolella.


Kun kehitätte omaa voimaantumistanne ja alatte oppia kuinka uusien energioiden kanssa työskennellään, pystytte parantamaan muita ihmisiä ennennäkemättömällä tavalla. Voitte yksinkertaisesti - hmmm, Cauldre pyytää selvennystä näihin sanoihin – voitte yksinkertaisesti katsoa ihmisiä silmiin, sieluun, ja kertoa heille, että he voivat laskea miekkansa alas. He voivat lopettaa taistelun. Heidän ei tarvitse enää asua peloissaan omissa koloissaan, SILLÄ HE VOIVAT NYT KIINNITTÄYTYÄ YKSEYTEEN, JOS NIIN HALUAVAT.


Tämän vuoksi kaikki tässä huoneessa istuvat, ja tätä materiaalia lukevat, inkarnoituivat tähän elämään. Tulitte tänne ollaksenne energian muuntajia ja sitten opettajia ja parantajia, jos täytätte tekemänne sopimuksen kaikkein täydellisimmin. Kaikki teistä, jotka piditte toivoanne yllä läpi  vaikeuksien, tulitte tähän elämään ollaksenne joku päivä opettajia, jotka katsovat ihmisiä silmiin ja kertovat heille, että on aika vapauttaa vastakohtien energiat ja elää ykseydessä. Auttaa heitä ymmärtämään mitä todellinen rakkaus on.


Te ystäväni, jotka olette muuntaneet vastakohtia ja antaneet niille siunauksenne, olette saaneet aikaan Ykseyden. Ja sitten vielä ihmettelette, miksi kunnioitamme ja rakastamme teitä! Paljon työtä on vielä tekemättä, mutta tulette nauttimaan siitä. Työ tulee olemaan erittäin palkitsevaa. Se tulee olemaan, kuten sanoisitte, helppo nakki. Tulette näkemään, kuinka kamppailu ja konflikti katoavat.


Tulette näkemään suuria muutoksia omassa elämässänne kuten myös ihmissuhteissanne, asuinpaikassanne, työpaikallanne ja urallanne. Hyväksykää nämä muutokset hymyillen. Hyväksykää uusi Yhtenäisyys.


Ja niin se on.

 

Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli  "Cauldre", joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 70,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vieressänne ja enkelit  ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com

© Copyright 1999 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403. All rights reserved.