"Astukaa Jumalalliseen Tahtoonne"


Esitetty Crimson Circlelle
12.5.2001
Suomentanut Lea Lintunen


TOBIAS: Ja niin se on, rakkaat ystävät ja Shaumbrat, että kokoonnumme jälleen piiriimme. Tämä on niin kallisarvoista aikaa; rakkauden, kunnioituksen ja kiitosten aikaa. Pyydämme teitä nyt tuntemaan kaiken tähän tilaan ja piiriin virtaavan rakkauden, sillä monet entiteetit liittyvät nyt seuraamme ja tuovat mukanaan paljon energiaa. Pyydämme teitä avaamaan sydämenne ja liittymään yhteen piiriin kanssamme, sillä meillä on paljon keskusteltavaa tänä päivänä.

Energia täällä on niin suloista! Meidän on vaikea edes keskustella kanssanne sanoja apuna käyttäen – energia on niin tiheää. Meidän on helpompi kääntää ja siirtää tunteemme ja ajatuksemme teille värähtelyn ja rakkauden muodossa. Tiedämme kuitenkin, että teille on tärkeää myös kuulla sanat, joten jatkamme keskustelua. (hykertelyä)


Energia on niin suloista, tiheää ja täynnä rakkautta. Kiitämme kaikkia teitä siitä, että olette saapuneet paikalle ja lisäätte energianne piiriimme. Ja kiitämme myös kaikkia tätä viestiä lukevia siitä, että luotte uutta energiaa Maan päälle.


Kerroimme Cauldrelle (Geoffrey Hoppe) – hänelle joka muuntaa viestimme ihmissanoiksi – musiikin soidessa ja energioidemme sulautuessa (ennen kanavointia), että tänään veisimme energiat ja niiden sulautumisen uudelle ja korkeammalle tasolle. Monet teistä huomaavatkin eron. Jos vertaatte edellisten tapaamistemme energioiden sulautumista tämänpäiväiseen, niin huomaatte eron, sillä olemme valmiita siirtymään kanssanne korkeammalle tasolle. Tämä on tulosta omissa elämissänne tekemästänne työstä. Se on ajattelun, opiskelun ja pohdiskelun tulosta; pohditte keitä olette, miksi olette täällä, ja sitten sisäistätte tuon kaiken – voi, tiedämme että työtä on ollut paljon! Tiedämme, että se on ollut haasteellista. Ja tiedämme myös, että sisimmässänne on tuntunut pahemmalta kuin miltä ulkopuolelta katsottuna voisi kuvitella. Olemme kyllä selvillä siitä.


Erityisesti parin viimeisen kuukauden aikana tekemänne työ –
 uuteen energiaan siirtyminen – on todella merkittävää, rakkaat ystävät. Sen ansiosta me, vieraamme ja juoksijanne voimme nostaa energian aivan uusille tasoille. Pystytte tuntemaan tämän energian biologiassanne. Pystytte tuntemaan sen sydämissänne, ja huomaatte eron jokapäiväisessä elämässänne.

Paljastamme teille pienen salaisuuden. Kun todella integroidutte tämän uuden energian kanssa, kun alatte vetää sitä puoleenne, niin huomaatte asioiden muuttuvan helpoiksi. Ne eivät ole enää niin haastavia. Ne tulevat muuttumaan ja joskus yllättämäänkin teidät. Rakkaat ystävät, on tärkeä tietää, että uudessa energiassa ei tarvitse kamppailla kuten vanhassa. Se vain on.


On olemassa kaksi voimallista sanaa, joiden merkityksen opitte pian ymmärtämään. Olette ajatelleet näitä sanoja, mutta ette ole vielä oppineet esiintuomaan niitä elämissänne. Kyse on sanojen MINÄ OLEN yksinkertaisesta energiasta. Rakkaat ystävät, ne ovat opetuksemme ydin.


MINÄ OLEN.


Sen vuoksi kerromme teille, että ei ole enää tarkoituksenmukaista esittää aikomusta. Aikomus erottaa teidät todellisuudesta. Aikomus ilmaisee, että teiltä puuttuu jotakin. MINÄ OLEN asettaa teidät nyt-hetkeen. Se ei ole erillään, erilainen tai irrallaan. SE ON ja se virtaa sisimmästänne.


(hykertelyä) Olemme kuulleet, että tapaamme suhtautua rukoukseen on pilkattu, ehkä kritisoitukin. Emme sano, että olisi epäsopivaa rukoilla, vaan että uuteen energiaan astuvat eivät tarvitse rukousta enää. Rukouksen lähtökohta on se, että asiat ovat epätasapainossa.


Jopa nytkin Cauldre toruu meitä! Hän sanoo, että joskus hänenkin on rukoiltava, ja me kunnioitamme sitä. Ymmärrämme hänen näkökantansa. Mutta kun siirrytte uuteen energiaan, alatte ymmärtää sanojen MINÄ OLEN voiman, NYT-hetken ja JUMALALLISEN HETKEN voiman. Teidän ei tarvitse enää rukoilla ulkopuolista entiteettiä tai teille varsin tuntematonta henkeä. Ette tarvitse oppaita, joita ette ole koskaan tavanneet ja joiden nimiä ette edes tiedä! Uudessa enegiassa niitä ei tarvita. Tarvitaan vain MINÄ OLEN ilman aikomusta, tarvitaan pelkkää OLEMISTA.


Tiedämme, että MINÄ OLEN-käsite on tuttu teille, mutta teidän on ollut vaikea integroida sitä järkenne yläpuolelle, sydämiinne, ja ilmaista sitä todellisuudessanne. Tavallaan voisi sanoa, että on olemassa lukittu ovi, joka ei ole sallinut todellista ymmärrystä ja myötätuntoa, jotta MINÄ OLEN olisi voinut tulla esiin. Mutta tänä päivänä siirrymme uudelle värähtelytasolle tekemänne työn ansiosta. Kerroimmekin jo, että tämä taso on erilainen. Se ei löydy samasta paikasta, jonka kautta olette tottuneet luomaan yhteyden Tobiaksen, Crimson Councilin ja muiden kanssa. Se ei tule samasta paikasta, joten älkää katsoko taaksenne. Se tulee uudesta paikasta, ja jos mietitte mistä, niin pysähdymme hetkeksi. Odottakaa, ja se ilmaisee teille läsnäolonsa.


MINÄ OLEN JUMALALLISESSA HETKESSÄ.


(tauko)


Sanomme teille, että uusi energia on saapunut. Sisimmästänne virtaava jumalallinen energia on täällä, tässä ja nyt. Älkää enää etsikö sitä. Älkää vaivatko mieltänne sen olinpaikalla, vaan avautukaa ja antakaa sen tulla esiin.


(hykertelyä) Meidän on pakko hykerrellä itseksemme. Nauramme ja itkemme yhtä aikaa! Te olette varsin huvittavia. (yleisö nauraa) Kun keräännymme tänne enkelijoukkojen virratessa tilaanne, näemme jotakin teille vielä varsin tuntematonta. Näemme tulevat opettajat, uuden energian mallien asettajat. Näemme ihmisenkelit, joiden sisimmässä on alkanut loistaa kirkas valo – vakaana ja todellisena. Valonne ei enää lepata himmeänä kuten vuosi sitten. Se loistaa vahvana ja kirkkaana. Näemme valon kasvavan sisimmässänne, vaikka monet teistä eivät näekään sitä vielä. Siksi meitä naurattaa. Kamppailette aivan liikaa!


Olette kaikkien elämienne aikana etsineet ja haeskelleet. Teidät on opetettu tekemään niin. Olette käyneet kouluja, joissa teitä on opetettu etsimään. Olette etsineet ulkopuolelta löytääksenne itsenne. Se on ollut tarkoituksenmukaista, mutta nyt asiat muuttuvat. Juuri tästä Crimson Councilissa on kysymys, samoin ihmisenkeleiden muodostamassa Crimson Circlessä. Olette tehneet työtänne ja kohdanneet haasteita muuntaaksenne energiaa. Ne ovat olleet osa prosessia, jonka tarkoituksena on ollut sytyttää tuli, Kristus-tuli, sisimmässänne. Se on nyt toteutumassa. Kerromme teille, että näemme tuon tulen teistä jokaisessa. Sillä ei ole mitään merkitystä, vaikka epäilisitte itseänne. Me emme epäile, sillä pystymme näkemään sen sisimmässänne.


Voi, tämä on meille siunattu hetki. Kuulutte perheeseemme. Olette käyneet läpi monia seikkailuja ja kokeneet paljon. Valmistutte luokalta, josta ei ole aikaisemmin valmistunut kukaan. Ja se herättää meissä aivan erityistä rakkautta ja kiitollisuutta, sillä kuten olemme kertoneetkin teille, monet seuraavat perässänne. Kaikki universumin enkelit odottavat vuoroaan ylittää kuilu. Tiedämme, että
  ihmisenkelit ovat jo tehneet sen. Aivan, meidän on tehtävä se itse kuten teidänkin. Mutta samalla tiedämme, että itsepintaisesti eteenpäin jatkaneet ihmisenkelit, jotka ovat antaneet prosessille kaikkensa, tuhannet elämänsä Maan päällä, ovat jo päässeet kuilun yli. Miksi luulette että kunnioitamme niin paljon tekemäänne työtä?

Kyllä, pidämme termistä "Muutostyöntekijät". Sitähän te olette, Muutostyöntekijöitä, ja teitä kunnioitetaan siksi. Joskus haluaisimme vain istua, itkeä ja nauraa kanssanne. Olisi mukavaa voida näyttää teille kokonaiskuva tekemästänne työstä. Se on todella upea. Energia täällä on todella suloista!


Rakkaat ystävät, energian muuttuessa tulette huomaamaan monia muutoksia itsessänne. Tänään saatatte ehkä havaita todeksi sen, minkä olemme kertoneet teille aiemminkin: ME kanavoimme TEITÄ. Kommunikoimme kaikkien huoneessa istuvien ja tätä lukevien kanssa, vaikka sitten lukisittekin tätä viestiä joskus tulevaisuudessa. Kommunikoimme kanssanne, ja kirjaimellisesti kanavoimme teille takaisin teidän omia ajatuksianne ja kokemuksianne. Pyydämme teitä tuntemaan itsenne sanoissamme. Tuntekaa niissä oma energianne. TEIDÄN leimanne on painettu Cauldren puhumiin sanoihin. TEIDÄN leimanne on painettu esiintulevaan energiaan. Teidän energialeimanne välittyy Tobiaksen ajatusten, tunteiden ja Hengen läpi, ja sitten se välitetään takaisin teille. Tuntekaa itsenne meidän sanoissamme. Osa teitä on täällä. Teidän on helppoa ja yksinkertaista tuntea yhteenkuuluvuutta sanojemme kanssa, koska ne ovat TEIDÄN sanojanne.


Olette kysyneet meiltä, millainen henkenne on. Tänään teillä on mahdollisuus ottaa siitä selvää ja kokea miltä se tuntuu. Henkenne välittyy teille, sillä ME todellakin kanavoimme TEITÄ. Huvittavaa, vai mitä?


Te, Crimson Circle, muut Shaumbrat ja ei-fyysisessä muodossa olevat entiteetit kokoontuvat tänne tänään. Huone alkaa olla nyt tupaten täynnä. Mutta teidän leimanne näkyy esiin tulevassa energiassa ja rakkaudessa. Niiden välillä ei ole enää eroa, niitä ei ole erotettu toisistaan. Ette vain kuuntele jotakin ylevää entiteettiä, joka on heitetty ulos Raamatusta ja päätynyt vankilaan. (yleisö nauraa) Tuntekaa itsenne tässä energiassa. Jokainen teistä voi tehdä sen. Energia jää tänne koko tapaamisemme ajaksi. Olette pyytäneet saada nähdä oman henkenne peilikuvan. Olette halunneet tuntea sisimmässänne olevan Kristus-valon. Se on nyt mahdollista tässä seuraavassa energian evoluutiossa. Se on mahdollista tässä ja nyt.


Jotkut teistä saattavat tuntea olevansa tänään niin sanotusti "pihalla". Saattaa olla, että ette muista
 Tobiaksen sanoja, mutta jumalallisen minänne energia palaa silti luoksenne. Tuntekaa itsenne sanoissamme ja energiassamme.

Luokkahuoneeseemme saapuu tänään vieraita. Aina on niitä, jotka etukäteen pyytävät saada liittyä seuraamme. Muitakin kuin ihmisiä käännytetään ovelta, koska huoneessa ei ole enempää tilaa. (yleisö nauraa) Kaikki enkelit ja entiteetit eivät pääse mukaan. Voisi sanoa, että emme halua ylikuormittaa tätä tilaa, joten tänne pääsee vain kutsukortilla. Vieraamme tulevat lisäämään oman energiansa; ne tulevat tarkkailemaan ja rakastamaan teitä. Ne tulevat seuraamaan syvää sisäistä työtä tekevien ihmisten edistymistä.


Rakkaat ystävät, onko mieliinne koskaan juolahtanut, että muut ihmiset eivät tee sisimmässään töitä siinä määrin kuin te? Se ei ole heille niin tärkeää, sillä he ovat vielä ulkoapäin etsiviä. Kunnioittakaa heitä tämän valinnan vuoksi, sillä se on tarkoituksenmukaista. Mutta oletteko koskaan huomanneet millaisen määrän työtä teette itsenne kanssa, ja kuinka valtavat määrät aikaa ja energiaa käytätte siihen? Tämä johtuu siitä, että käytte läpi muodonmuutosta ja jumalallista prosessia. Kohtaatte paljon muutoksia.


Heti herätessänne aivoissanne alkaa pyöriä ajatuksia – ajatuksia siitä keitä olette, mitä teidän pitäisi tehdä ja mihin mennä. Nämä ajatukset luovat tärkeitä energioita, jotka siirtävät teitä eteenpäin kohti suurempaa ymmärrystä. Ne siirtävät Kaikkea Mitä On eteenpäin. Päivän aikana ajattelette itseänne, minuutenne toista puolta, ja epäilette itseänne ja tekemisiänne. Oletteko koskaan miettineet sitä, että muut ihmiset eivät käy läheskään niin paljon tällaisia sisäisiä rupattelutuokioita itsensä kanssa kuten te?


(hykertelyä) Tämä ei johdu siitä, että teillä olisi suunnaton halu tai tarve prosessoida kaikkea, tai että teidän olisi koko ajan pakko – kuinka sen sanoisi – vatvoa asioita. Tämä vain on valotyöläisille ominaista; kaivautuminen yhä syvemmälle sisimpään, tekemienne löytöjen pohdiskelu, ja sitten taas kaivautuminen entistäkin syvemmälle. Aina kun toimitte näin, luotte polkua tietoisuuden tunneliin. Kaivatte tunnelia yhä syvemmälle. Tuo tunneli johtaa valaistumiseen ja ymmärrykseen. Se luo kanavan, jonka kautta jumalallinen värähtelynne ja energianne voi tulla esiin.


Älkää rangaisko itseänne sisimmässänne tekemänne työn vuoksi. Sillä ON merkitystä, ei pelkästään teidän itsenne kannalta vaan koko planeetan, universumin ja Kotinne kannalta. Rakkaat ystävät, jatkakaa työskentelyä sisimmässänne ja tehkää se rakkaudella ja itseänne kunnioittaen.


Te kutsuisitte tämänkertaisia vieraitamme muiden ihmisten kanssa työskentelevien taivaallisten neuvostojen johtajiksi tai keulakuviksi. Aivan, on olemassa monia neuvostoja. Crimson Council on vain yksi niistä. Crimson Council johon minä, Tobias, ja kaikki te kuulutte, on neuvosto joka työskentelee energioiden jalostuksen ja opetuksen parissa. Te olette osa tätä neuvostoa. Teidän energioistanne muodostuu Crimson Circle Maan päällä. Te olette opettajia. Te ette"valmistu opettajiksi" vaan OLETTE uuden energian opettajia.


Tänne kokoontuvat vieraamme edustavat muita neuvostoja. Meidän puolellamme verhoa niitä on paljon. On neuvostoja, jotka työskentelevät parantajataitojen parissa. Sitten on neuvostoja, joiden alaan kuuluu fyysinen lääketiede. Jopa insinööreillä on omat neuvostonsa. (yleisö nauraa) On neuvostoja, joiden tehtävänä on työskennellä ihmisten arkielämän tilanteiden parissa, sillä niitä täytyy hoitaa paitsi ihmis- myös enkelitasoilla. On neuvostoja, joiden tehtävänä on toimittaa planeetallenne asianmukaista ravintoa. Aivan, on myös yhdessä maanviljelijöiden kanssa – niiden jotka prosessoivat, käsittelevät ja kehittävät ruoka-aineita – työskenteleviä neuvostoja, sillä maapallolla täytyy pitää yllä biologista elämää.


Joten jokaisella Maan päällä fyysisessä muodossa kulkevalla ihmisenkeliryhmällä on vastaava ryhmä – hyvin suuri enkelijoukko – joka työskentelee näiden tiettyjen energiaominaisuuksien parissa meidän puolellamme verhoa. Joten kun maanviljelijä työskentelee pelloillaan, meidän puolellamme verhoa oleva Kasvattajien Neuvosto – tämä ei nyt ehkä ole paras mahdollinen sana kuvaamaan tätä neuvostoa – työskentelee yhdessä maanviljelijän kanssa tasapainottaakseen hänen energiansa. Toistamme jälleen, että enkelit eivät tee asioita puolestanne – loppujen lopuksi se on ihmisen tehtävä. Ihmisen on toimittava prosessoijana ja energian tuottajana. Mutta on siis olemassa valtava määrä enkeleitä, jotka tasapainottavat ja kannattelevat energiaa sekä toimittavat sellaista rakkautta, jota saa vain pyytämällä. Tällaista rakkautta toimitetaan vain pyydettäessä; kun avaatte sille ovenne.


Täällä on vieraita, jotka auttavat synnytysprosessissa. Kun henki, enkeli, siirtyy meidän puoleltamme Maan päälle, on olemassa tiettyyn neuvostoon kuuluvia enkeleitä, jotka auttavat tässä prosessissa. Toistamme jälleen, että ihminen suorittaa prosessoinnin. Ihminen synnyttää; hänen on tehtävä työ.


Seurassamme on myös niiden neuvostojen edustajia, jotka auttavat rahataloudesta huolehtivia ihmisiä. Tämä on tärkeä aspekti maapallolla tällä hetkellä. Aina ei tule olemaan näin, mutta tällä hetkellä se on tärkeää. Joten on rahatalouden piirissä työskenteleviä ihmisiä ja heitä vastaavia neuvostoja meidän puolellamme. Jokaista ihmisominaisuutta – aivan, vastaamme äänettömästi esitettyyn kysymykseen, tämä koskee myös armeijoita – vastaa meidän puolellamme enkeleistä muodostuva neuvosto. Tämä on kahden kauppa. Vastaamme jälleen äänettömästi esitettyyn kysymykseen ei, te ette kuulu pelkästään yhteen ryhmään tai neuvostoon. Crimson Circleä yhdistävä tekijä on se, että olette kaikki opettajia. Mutta saatatte silti kuulua muihinkin värähtelyneuvostoihin tai -ryhmiin. Saatatte kuulua energiaryhmään, joka edistää tietotekniikkaa; portinvartijoita, kuten me niitä kutsumme. Saatatte kuulua ryhmään, joka auttaa tasapainottamaan ympäristöä. Voitte kuulua myös muihin ryhmiin ja olla silti opettajia ja osa Crimson Councilia.


Näiden neuvostojen johtajat – käytämme tässä nyt ylimalkaista ihmisterminologiaa – ne jotka kannattelevat suurta määrää energiaa muissa neuvostoissa, liittyvät seuraamme tänään. Ne tulevat tähän huoneeseen ja istuvat toisessa ympyrässä tarkkailemassa. Ne lisäävät energiansa ja rakkautensa paikalla oleviin ihmisiin. Miksi sitten olemme kutsuneet heidät tänään paikan päälle? Miksi he ovat valinneet tämän vierailun? Siksi, rakkaat ystävät, että ne ovat aivan haltioissaan edistymisenne vuoksi. Ne tulevat tänne täynnä kunnioitusta Shaumbroiksi itseään kutsuvia ihmisiä kohtaan, jotka ovat heräämässä ympäri Maa-planeettaa. Ne ovat aivan ihmeissään edistymisenne vuoksi.


Tiesittekö ennustuksesta, jonka mukaan seuraava suuri muutos tapahtuisi vuonna 2012, Maya-kalenterin päättyessä, mikäli selviäisitte potentiaalisesta kaaoksesta vuosituhannen vaihtuessa? Monet ovat ennakoineet kvanttihypyn, siirtymisen "kahden" energiasta "neljään", kaksinaisuudesta jumalallisuuteen, tapahtuvan tuolloin. Ja tiesittekö, että tämä vuosiluku 2012 ei ole kiveen veistetty? Shaumbrojen ja muiden ihmisten ansiosta tämä tapahtuma siirtyy yhä lähemmäksi ja lähemmäksi. Älkää pitäkö kvanttihypyn ajankohtaa varmana, sillä se voi tapahtua paljon aikaisemmin!


Tänne kokoontuneet vieraamme tunnustelevat ja arvioivat energiaanne. Ne välittävät havaintonsa muille taivaallisille neuvostoille, omille perheilleen meidän puolellamme verhoa. Ne välittävät niille kaiken täällä näkemänsä ja tuntemansa. Ne kommunikoivat muille neuvostojen jäsenille, että asiat etenevät kovaa vauhtia. Ne kertovat niille ihmisryhmästä, joka on tehnyt laajakantoista sisäistä työtä. Shaumbrojen tekemä työ on nyt siinä vaiheessa, että sitä voidaan opettaa kirjojen ja opintopiirien välityksellä muille saman polun aloittaville ihmisille. Vieraamme kertovat omille neuvostoilleen ihmisryhmästä, joka auttaa käynnistämään muutoksen maapallolla: Shaumbra-muutostyöntekijöistä!


Teidän on vaikea uskoa tätä! Teidän on vaikea ymmärtää, sillä luulitte koko ajan hoitavanne vain omia emotionaalisia ongelmianne! (naurua) Rakkaat ystävät, itseasiassa rakensitte tunnelia vanhan ja uuden energian välille. Joten vieraammekin nauravat nyt, niillä on hauskaa seurassanne. Ne ovat paikalla osoittaakseen kunnioitustaan työtänne kohtaan. Mutta mikä vielä tärkeämpää, ne välittävät viestin muille taivaallisille neuvostoille. Jotakin on tekeillä. Tämän huoneen energiassa tapahtui tänään sellainen muutos, joka mahdollisti ennenkokemattoman sulautumisen.


Aivan, vastaamme äänettömästi esitettyyn kysymykseen, tulette edelleenkin kohtaamaan haasteita. Ympärillänne jatkuvat kaksinaisuuteen liittyvät tapahtumat. Tähän ei ole tulossakaan muutosta lähiaikoina. Mutta te opettajina ja Shaumbroina reagoitte eri tavalla näihin tapahtumiin. Teillä on nyt enemmän ymmärrystä ja viisautta. Keskustelemme asiasta vielä paljonkin, mutta emme tänään.


Pyydämme teitä muistamaan seuraavat sanamme, sillä tulevaisuudessa moni asia tulee pyörimään niiden ympärillä: Rakkaat ystävät, kyse ei ole enää teistä. Kyse ei ole teistä! Luulitte niin, mutta se ei pidä paikkaansa. Elokuussa alkava uusi sarja tulee käsittelemään paljolti tätä aihetta.


Mutta nyt muista neuvostoista tulevat vieraamme pyytävät lupaa kierrellä joukossanne, koskettaa olkapäitänne, suudella otsaanne ja kiittää kutsusta vierailla seurassanne. Pyydämme Cauldrea olemaan hetken hiljaa. Rakkaat ystävät, yksinkertaisesti hyväksykää joukossanne kiertelevien vieraiden olemassaolo, ja heidän tuomansa energialahjat. Jatkamme hetken kuluttua.


(tauko)


Tulette saavuttamaan uutta ymmärrystä siitä keitä olette ja miksi olette täällä. Tulette tuntemaan sen kaikkein syvimmillä tasoillanne – se tulee tuntumaan melkein kuin shokilta, kylmältä suihkulta – kun eräänä päivänä oivallatte, että kyse ei olekaan ollut teistä, että kyse ei ole enää teistä. Oivallatte tehneenne kaiken rakkaudesta Henkeen, rakkaudesta Kaikkeen Mitä On. Se tulee olemaan upea päivä. Seisomme vierellänne, kun se tapahtuu.


Siirrytään nyt eteenpäin tämän päivän aiheeseen. Pyydämme teitä ottamaan mukavan asennon ja hengittämään syvään. Jotkut teistä hengittävät hyvin pinnallisesti juuri nyt. Hengittäkää syvään, rakkaat ystävät.


Siirrymme nyt Luoja-sarjan oppituntiin numero kymmenen. Tiedämme, etteivät edelliset oppitunnit ole aina vastanneet odotuksianne! (hykertelyä) Jotkut teistä ehkä kuvittelivat, että saisitte meiltä taikaloitsun, jonka avulla pystyisitte tekemään mitä tahansa koska tahansa. Jotkut ehkä luulivat meidän opettavan teille juhlallisen heimotanssin, mutta sen sijaan tarjosimmekin teille aikamoista pyöritystä! Tänään siirrymme oppituntiin numero kymmenen, joka aloittaa Luoja-sarjan viimeisen kvadrantin. Näissä kolmessa viimeisessä oppitunnissa haastamme teidät jälleen kerran luopumaan jostakin teille hyvin läheisestä ja rakkaasta asiasta. Tarjoamme teille välineet, uudet metodit ja ajattelutavat, mutta varoitamme teitä jo nyt, ettei kyse ole siitä mistä luulette. Mutta tässä vaiheessa teidän pitäisi jo ymmärtää se itsekin! (hykertelyä)


Viimeisten yhdeksän oppitunnin aikana olemme työskennelleet muuttaaksemme näkemystänne siitä keitä olette. Olemme auttaneet teitä ymmärtämään uuden energian luonnetta. Olemme työskennelleet auttaaksemme teitä ymmärtämään mistä tulette ja miksi olette täällä


Kolme ensimmäistä oppituntia käsittelivät "sallimista",
 sallimista ja hyväksymistä. Kaikkien asioiden hyväksymistä sellaisina kuin ne ovat. Seisomista matalan muurin takana ja sitten ihmisminänne hyväksymistä, ehkäpä kaikista oppitunneista haastavin. Ihmisminänne hyväksyminen. Siksi puhuimme tänään pitkään läpikäymistänne asioista; siitä mitä olette tehneet, tekemästänne sisäisestä työstä. Olette aiheuttaneet itsellenne paljon murhetta miettimällä, että vietätte liikaa aikaa yksiksenne. Olemme täällä kertoaksemme teille, että tuo näkökulma ei pidä paikkaansa! Kyse on ollut paljon suurempien asioiden muuttamisesta.

Oppitunti numero kolme koski myös hyväksymistä, jumalallisessa hetkessä eikä menneisyydessä elämistä. Sillä menneisyys, rakkaat ystävät, on monessa suhteessa tulevaisuutenne. Menneisyys on monessa suhteessa
  tulevaisuutenne. Olemme puhuneet teille jumalallisessa hetkessä elämisestä, jolloin ette murehdi tulevaisuutta. Elätte silloin Nyt-hetkessä.

Seuraava kvadrantti (oppitunnit 4-6) koski vapauttamista, irtipäästämistä. Puhuimme eri asioiden ja tilanteiden kypsentämisestä Armon uunissa (oppitunti numero 4). Tarkoitimme hankalien tilanteiden vapauttamista, niiden luovuttamista oman jumalallisen energianne käsiteltäväksi. Tarkoitimme sitä, että päästätte irti omasta otteestanne ja mielestänne, ja luovutatte ne sisimmässänne olevan jumalallisen prosessorin käsiteltäviksi. Luovutatte ne pois. Sen jälkeen teidän on ymmärrettävä, että elämänne tulee tietenkin muuttumaan (oppitunti numero viisi). Nämä muutokset ovat tarkoituksenmukaisia, joten ottakaa ne innolla vastaan.


Sen jälkeen, rakkaat ystävät, kun muutoksia tapahtuu ja otatte ne innolla vastaan, voitte alkaa elää jumalallisessa tasapainossa (oppitunti numero 6). Sallikaa itsellenne uusi tasapaino, ei kaksinaisuuden tai kahden, vaan neljän jumalallinen tasapaino. Keskustelimme neljästä marmorista. Ennen teillä oli musta, valkea ja väriään kameleotin lailla muuttava läpinäkyvä marmori. Sen väri riippui sen valitsemasta puolesta, valosta tai pimeydestä. Samalla kerroimme teille, että peliin oli astumassa neljäskin energiaelementti, neljäs marmori, jonka ansiosta saavutettaisiin tarvittava tasapaino voidaksenne siirtyä kaksinaisuudesta uuteen energiaan. Nämä oppitunnit koskivat irtipäästämistä ja lisäsivät ymmärrystä, jotta tarvittavat muutokset saataisiin aikaan.


Seuraavien kolmen oppitunnin aikana (oppitunnit 7-9) keskustelimme siitä, kuinka luomisprosessi aloitetaan. Puhuimme leveästä siveltimenvedosta (oppitunti numero 7), luomisesta levein siveltimenvedoin. Pyysimme teitä tuossa vaiheessa luopumaan tarkkojen aikomusten esittämisestä.
  Aloittakaa luomisprosessi yksinkertaisesti vetämällä leveä siveltimenveto. Tämä aloittaa prosessin, jossa neutraalissa tilassa olleet potentiaalit lähtevät liikkeelle ja alkavat muotoutua teille tarkoituksenmukaisiksi asioiksi. Ne eivät liiku vasemmalle tai oikealle, vaan laajenevat ulospäin kaikkiin suuntiin.

Kun aloitatte prosessin tullaksenne Maan päällä eläviksi Luojiksi, niin siihen tarvitaan myös tiettyä energiaa, joka pistää asioihin vauhtia ja saa ne manifestoitumaan. Siksi puhuimme teille Ruusun Hedelmän vastaanottamisesta (Oppitunti numero 8). Kehoitimme teitä palauttamaan elämäänne sen intohimon, joka oli aina ollut teissä, vaikkakin uinuvassa tilassa. Kyllä, yksinkertainen oppitunti, mutta erittäin tehokas. Sen mukana teille palautuu jumalallinen energia, jonka jätitte jälkeenne tullessanne maapallolle ja ottaessanne ihmismuodon, biologian. Mutta nyt on siis jälleen aika integroitua tuon intohimon kanssa. On aika vastaanottaa se sisimmässänne. Se ei vaadi
  ponnisteluja eikä teidän tarvitse käydä läpi seremonioita tai kamppailuja saavuttaaksenne sen, tai rukoilla sen eteen 21 yötä putkeen. Ottakaa yksinkertaisesti vastaan se mikä on teidän.

Ja sitten rakkaat ystävät, aloitettuanne prosessin leveällä siveltimenvedolla ja lisättyänne siihen polttoaineena toimivan intohimonne, lähtevät värähtelyt uudesta talostanne teitä ympäröivään maailmaan. Teistä virtaa muihin rakkauden, myötätunnon ja viisauden värähtelyä. Ne näyttävät muista loistavilta valoilta, ja heijastuvat teihin takaisin. Juoksijoittenne avulla tämä takaisin heijastuva värähtely tuo ulko-ovellenne kaiken tarvitsemanne (oppitunti numero 9). Tämä on osa luomisprosessia. Siihen kuuluu oleminen uudessa talossanne MINÄ OLEN-tilassa, joka aloittaa intohimonne ruokkiman ja ympäri fyysistä maailmaa leviävän prosessin, joka tuo teille takaisin heijastuessaan kaiken tarkoituksenmukaisen. Saattaa olla, että ette heti ymmärrä näiden teille tuotujen asioiden olevan tarkoituksenmukaisia – niin me sanomme Cauldrellekin – mutta ne ovat. Se mitä luotte nyt työtänne tekemällä, palaa teille takaisin asianmukaisella tavalla.


Joten nyt sitten siirrymme tämän sarjan, Maan päällä elävän Luojan, viimeisiin oppitunteihin (oppitunnit 10-12). Vielä kolme oppituntia lisää tämän sarjan puitteissa. Puhumme tänään vielä kerran Jackin matkasta. Se auttaa teitä ymmärtämään, miksi asiat ovat niin kuin ne ovat, ja miksi koette elämässänne tällä hetkellä tiettyjä asioita.


Pyydämme teitä tänään myös luopumaan jostakin kallisarvoisesta. Tämä saattaa tuntua teistä haastavalta. Se saattaa olla teille vaikeaa, mutta kun päästätte irti vanhasta, teette tilaa uudelle. Ja kuten jokainen teistä päivittäin huomaakin, ette löydä vastauksia vanhoihin tapoihin tuijottamalla.


Huomaatte, että vastaukset eivät löydy "vanhasta." Ne eivät ole samassa paikassa kuin ennen. Tämänhetkiset kokemuksenne ovat esimerkkejä siitä. Joku jonka tunsitte vuosikausia sitten, tupsahtaa yllättäen elämäänne. Tai sitten sairastutte uudelleen vanhaan tautiin, jonka luulitte jättäneen teidät aikoja sitten. Tai tunteitanne kuohuttanut asia palaa elämäänne ja aiheuttaa samaa tunneperäistä kipua kuin aikaisemminkin. Ja sitten olettekin aivan ymmällänne. Ihmettelette, miksi ette pysty käsittelemään tätä tilannetta kuten ennen, ja miksi se palaa luoksenne juuri nyt. Rakkaat ystävät, vastaus piilee uudessa paikassa, uudessa energiassa. Kaikkien tässä hetkessä kohtaamienne tilanteiden vastaukset löytyvät uudesta energiasta.


Poikkeamme hetkeksi aiheesta. Sisäiset haasteet joita kohtaatte, eivät liity entisiin elämiinne, sillä suurin osa niistä, pieniä jäänteitä lukuunottamatta, on vapautettu. Ne eivät itseasiassa liity edes tähän elämäänne, sillä suurin osa teistä on muuttunut niin paljon, että ette enää edes tunne vanhaa minäänne. Teidän on vaikea uskoa olevanne sama henkilö kuin muutama vuosi sitten. Miksikö? Koska te olette muuttuneet ja siirtyneet seuraavaan elämäänne, vaikkakin samassa fyysisessä kehossa. Tällä hetkellä kohtaamanne haasteet liittyvät aikaan, jolloin ylititte Tulimuurin. Tuohon tapahtumaan liittyy syvä trauma. Teidät ravisteltiin irti kaikesta tutusta, kaikesta mitä olitte koskaan kuvitelleet olevanne.


Kuten niin usein olemme maininneetkin, Tulimuurin läpi kulkeminen oli Jackille hyvin traumaattinen kokemus. Kun hän siirtyi sen läpi Ensimmäisestä Luomistyöstä tyhjyyteen, se muutti kaiken, aivan kaiken. Jackin vielä ollessa Kuningaskunnassa kaikki oli yhtä, kaikki asiat olivat yhtä. Kaikella oli yksi tarkoitus, suunta ja tahto. Kaikki virtasi Kuningaskunnan keskustasta ulospäin. Tämä oli upeaa, rauhallista ja rakastettavaa. Näin asiat toimivat Ensimmäisessä ympyrässä, Ensimmäisessä Luomistyössä. Kaikki oli yhtä, kaikki tahtoivat samaa. Kun Jack kulki Tulimuurin läpi tyhjyyteen, hän sai yht’äkkiä Vapaa Tahto-nimisen ominaisuuden.


Tätä on hiukan vaikea kuvailla ihmissanoin, mutta teemme parhaamme. Kun Jack kulki Tulimuurin läpi, hän sai uuden Vapaa Tahto-nimisen ominaisuuden. Kaikki ei ollutkaan enää yksikkömuotoista Kaiken Mitä On laajentumista. Jack astui uuteen dimensionaalisuuteen. Hän oli aina ollut prinssi, kuninkaan ja kuningattaren poika, joka jonain päivänä perisi kruunun. Mutta nyt hän kokikin jotain aivan erilaista – Vapaan Tahdon. Hän ei oikein osannut käsitellä sitä, sillä hän oli aina luullut ymmärtävänsä tehtävänsä, tarkoituksensa ja sopimuksensa Kuningaskunnan kanssa. Mutta yht’äkkiä kaikki asiat olivatkin hänen ulottuvillaan ja mahdollisia. Ei ollutkaan mitään etukäteen säädettyä polkua tai kuviota.


Jackin matka kuvaa teidän matkaanne. Kaikki teistä tietävät, miltä tuntuu siirtyäYhdestä Tahdosta Vapaaseen Tahtoon. Tästä on seurannut teille monia mielenkiintoisia kokemuksia. Tämä on saanut teidät monin tavoin toimimaan vapaina luojina, ja se on ollut tarkoituksemukaista, Hengen siunaamaa. Saatuanne Vapaan Tahdon – te, Jack ja kaikki muut enkelit ja ihmiset – saatuanne Vapaan Tahdon olette pystyneet laajentamaan luomistyötä niin kuin ei koskaan aikaisemmin. Ymmärrättekö, millainen vaikutus Vapaalla Tahdolla on ollut? Teillä oli yhteinen Tahto – todella rakastettava ja siunattu asia – mutta alkuperäisessä Luomistyössä se oli siis yksikkömuotoinen Tahto. Kulkiessanne Tulimuurin läpi teille annettiin Vapaa Tahto.


Kun Jack tuli Maan päälle ja otti itselleen biologian, hänellä oli edelleenkin Vapaa Tahto, mutta myös ns. verho. Verho esti Jackia tiedostamasta, mitä eri elämien aikana oli tapahtunut. Se esti Jackia ymmärtämästä matkaa, joka oli vienyt hänet Kuningaskunnasta tyhjyyteen, luomaan universuminne energiat ja mallit. Yhdistäkää nämä kaksi voimakasta elementtiä – Verho ja Vapaa Tahto – ja niistä muodostuu hyvin voimakasta energiaa. Ja jokainen teistä on elänyt tämän energian kanssa.


Teillä on Vapaa Tahto valita mitä teette. Mutta yllänne on myös aina ollut verho, joka on estänyt teitä muistamasta entisiä päätöksiänne ja kokemuksianne. Ja tässä te nyt olette, Shaumbrat, sulkemassa omaa ympyräänne Maan päällä. Olette tulossa matkanne päähän, suorittamassa viimeisiä vapautuksia, joiden ansiosta pääsette uuteen ymmärrykseen. Olemme jo kertoneetkin teille, että jättäessänne maapallon ette palaa Kotiin. Jatkatte eteenpäin. Jatkatte laajentumista, mutta saavutte loppujen lopuksi pisteeseen, jossa verho vedetään sivuun ja ymmärrätte matkanne tarkoituksen, keitä olette ja miksi olette täällä.


Tällä välin käytte läpi monia muutoksia, monia haasteita. Luulitte tätä ylösnousemusprosessia tietynlaiseksi, ja se onkin jotain aivan muuta. Se ei ole sitä mitä luulitte sen olevan! Kun teette täyden ympyrän, rakkaat ystävät, niin jotakin mielenkiintoista tapahtuu. Otatte tietyn askeleen, jonka esittelemme teille tänään. Tiedätte sen jo sisimmässänne, mutta meidän täytyy välittää se teille, jotta saisitte asialle vahvistuksen. Tämä askel on varsin yksinkertainen. Ollaksenne uuden energian luojia, teidän täytyy astua Vapaasta Tahdosta Jumalalliseen Tahtoon.


Luoja-sarjan oppitunti numero kymmenen: Astukaa Jumalalliseen Tahtoon. Yksinkertainen mutta tehokas askel. Se näyttää teistä aluksi ilmiselvältä asialta, mutta kun alatte miettiä sitä ihmisaivoillanne, saatatte pelästyä. Kuten jo huomaattekin, teitä pyydetään – Cauldre ainakin kyseistää kovasti! – teitä pyydetään päästämään irti Vapaasta Tahdostanne ja siirtymään Jumalalliseen Tahtoon. Sallikaa meidän nyt selittää näiden kahden välinen ero.


Cauldre sanoo: "Voi Tobias, mikä ihmeen viesti tämä on!?" Hmmm. (yleisö nauraa)


Oppitunti numero kymmenen: Astukaa Jumalalliseen Tahtoonne. Kun tulitte Maan päälle Vapaa Tahto mukananne ja omaksuitte kaksinaisuuden, niin Vapaan Tahtonne ansiosta pystyitte näkemään peilikuvanne. Sen ansiosta pystyitte näkemään valon ja pimeyden. Pystyitte katsomaan ylös ja alas, mutta Vapaa Tahto yhdistettynä verhoon on hyvin rajoittava tekijä, kuten olette huomanneetkin. Moni teistä on kysynytkin, ONKO teillä itseasiassa koskaan ollut Vapaata Tahtoa, vai oletteko vain olleet enkelien tai Hengen sätkynukkeja. Vastaus kuuluu ette ole, teillä on todellakin ollut Vapaa Tahto koko ajan.


Kun siirrytte Jumalalliseen Tahtoon, voitatte Tulimuurin ajoista lähtien mukananne kulkeneen kaksinaisuuden ja eron tuntemukset. Päihitätte tunteen siitä, että olette olleet erossa Hengestä siitä lähtien, kun jätitte Kuningaskunnan. Kun puhumme siirtymisestä Jumalalliseen Tahtoon, tarkoitamme sisimmästänne virtaavaa Jumalallista Tahtoa. Se on yhteydessä ja integroitunut Hengen kanssa kaikkein syvimmillä tasoillanne. Kun siirrytte Jumalalliseen Tahtoon, voitatte mukananne kantamanne ihmisyyden. Tämä tarkoittaa sitä, että pääsette voitolle kaksinaisuudesta, joka on ollut osa teitä maapallolle saapumisestanne lähtien.
Siirrytte kahdesta KAIKKEEN, kuten me sitä nimitämme. Jumalallinen Tahto sisältää ratkaisuja, joita ette ole ennen huomanneet. Ne eivät päässeet Vapaan Tahdon ja kaksinaisuuden läpi luoksenne. Jumalallisessa Tahdossa ollessanne ette murehdi niinkään omia asioitanne, vaan tunnette suurempaa myötätuntoa ja ymmärrystä Kaikkea Mitä On kohtaan.

Jumalallinen Tahto on sisimmässänne, ei ulkopuolellanne.
Kun vapautatte Vapaan Tahdon ja siirrytte Jumalalliseen Tahtoon, luotte jälleen yhteyden Henkeen. Tuo yhteys on tietoinen, samoin kuin ymmärryskin, jollaista ette ole tunteneet ikuisuuksiin.

Jumalallinen Tahto ei istu kädet puuskassa ja odota Jumalan tai Hengen kertovan mitä tehdä.
Se on ymmärrystä, joka teillä jo on. Se on sisäistä varmuutta siitä, että Henki on olemassa, ja että teidän ei tarvitse etsiä mitään ulkopuolisista lähteistä. Se on varmuutta siitä, että Henki, Jumala, Jumalallisuus ja Kristus-tietoisuus ovat jo sisällänne. Jumalallinen Tahto kuuntelee tätä syvää ja intohimoista sisäistä ääntä.

Kun alatte työskennellä tämän oppitunnin parissa, saatatte ihmetellä itseksenne: "Mitä ihmettä tämä Jumalallinen Tahto oikein tarkoittaa?" Tai "Höpisenkö taas itsekseni?" Ja saattaa olla, että tavallaan lamaannutte ettekä pysty tekemään ratkaisua tämän askeleen ottamiseksi. Jos näin tapahtuu, yksinkertaisesti rauhoittukaa ja sanokaa: "MINÄ OLEN Jumalallisen Tahdon tilassa." Ymmärtäkää, että Jumalallinen Tahto on astumassa esiin.


Olette tottuneet Vapaan Tahdon tai Kaksinaisuuden Tahdon vanhoihin ominaisuuksiin. Mielissänne pyöri jatkuva taistelu kahden eri vaihtoehdon välillä. Kun siirrytte Jumalalliseen Tahtoon, teille tuodaan ennennäkemättömän laajoja ratkaisuja. Se ei tunnu samalta kuin vanhan ihmisminänne soutaminen ja huopaaminen edestakaisin, kuten niin usein tapahtuu. (hykertelyä) Kun astutte Jumalalliseen Tahtoon, tunnette, aistitte ja ehkä kuulettekin erilaisen vastauksen, joka tulee KAIKESTA. Mutta ymmärtäkää – haluamme painottaa tätä – että se edelleenkin tulee sisimmästänne! Jos etsitte vastauksia ulkopuoleltanne, jos luulette löytävänne entiteetin, joka kertoo mitä teidän pitää tehdä, niin etsitte väärästä paikasta! Etsitte vanhasta energiasta. Jumalallinen Tahto säteilee sisimmästänne. Jumalallinen Tahto on sisimmässänne tälläkin hetkellä. Nauroimme jo aikaisemmin sille, että näemme teissä loistavan valon ja te itse ette.


Oppitunti numero kymmenen: Astukaa Jumalalliseen Tahtoonne. Se saattaa tuntua teistä aluksi oudolta. Ajattelette, että teidän on ensin kuultava Hengeltä, onko oikein tehdä sitä tai tätä. ”Mitä mieltä olette, Henki ja oppaat? Tarvitsen vastauksen ulkopuoliselta." Ettekä saa sitä. Ette kuule yhtään mitään, jos huhuilette väärään suuntaan.


Kun astutte Jumalalliseen Tahtoon – mikä on muuten hyvin helppoa ja yksinkertaista – saatte kaipaamanne vastauksen. Tietämys ja ymmärrys tulevat sisimmästänne, paikasta jota ette ole tähän mennessä vielä kokeneet. Vastauksenne on täyteläinen ja täydellinen, eikä teillä ole epäilystäkään siitä, mistä se tulee. Se tulee rakkaudesta, sisimmästänne joka on todellakin yhtä kuin Henki. Tämä ei ole mikään järkiperäinen harjoitus, vaan sisimmässänne tapahtuva tuntemus, dynamiikka ja laajentuminen.


Nyt on aika pitkän matkan taivaltaneiden ihmisenkeleiden vapauttaa asia, jonka koitte ensimmäiseksi ylitettyänne Tulimuurin. On aika vapauttaa Vapaa Tahto-niminen ominaisuus. Voi, alussa se oli teille aivan kuin uskomaton lelu. Se oli uskomaton lelu enkeleille, jotka olivat juuri kokeneet Tulimuurin. Se oli myös pelottavaa, sillä teillä ei koskaan aikaisemmin ollut ollut Vapaata Tahtoa.
Teillä oli ollut vain Yksi Tahto, Laajeneva Tahto.

Mutta nyt teille annettiin valtaa, ennenkokematon valinnanvapaus.
Omaksuitte Vapaan Tahdon ja aloitte leikkiä sillä universumissa, tyhjiössä. Vapaa Tahtonne oli aivan kuin uskomaton ja mahtava Luojan työkalupakki. Pystyitte tekemään aivan uusia asioita. Pystyitte leikkimään tyhjiössä, luomaan tähdet ja uusia energioita. Pystyitte jopa taistelemaan muiden entiteettien kanssa! Kuningaskunnassa sellaista ei voinut tehdä. Siellä ei taisteltu. Pystyitte luomaan uusia paikkoja. Teillä saattoi olla ajatuksia ja tunteita, jotka kieppuivat eri suuntiin.

Tämä Vapaa Tahto oli uskomaton uusi lelu. Mutta se aiheutti teille myös paljon surua matkan varrella. Paljon vaikeuksia ja paljon surua. Omaksuitte Vapaan Tahdon ja vierailitte kaikista alhaisimmissa ja tuskallisimmissa paikoissa, sellaisissa pohjamudissa, joita kukaan Luomakunnan jäsen ei koskaan ollut pystynyt edes kuvittelemaan oleviksi.
Te yksinkertaisesti leikitte tällä uudella energialla. Voi, kyllähän te koitte myös upeita rakkauden, välittämisen ja myötätunnon hetkiäkin.

Teillä on ollut tämä Vapaan Tahdon lahja ja väline siitä lähtien, kun Henki sen teille antoi ylitettyänne Tulimuurin.
Teillä on ollut tämä lahja ikuisuuksien ajan. Se palveli teitä hyvin luodessanne tyhjiöstä universumin, galaksit ja tähdet. Vapaa Tahto on palvellut teitä hyvin inkarnoituessanne Maan päälle. Sen avulla olette pystyneet tekemään valintoja valon ja pimeyden välillä, valkoisen ja mustan marmorin välillä. Sen ansiosta olette pystyneet kokemaan kaksinaisuuden hyvin rajoitetulla tavalla verho yllänne. Se on mahdollistanut kaksinaisuuden kokemisen hyvin tarkkaan määritellyllä tavalla.

Mutta nyt, rakkaat ystävät, pyydämme teitä astumaan siitä Jumalalliseen Tahtoon. Se tulee olemaan haasteellista. Mietitte, mikä ihmeen asia tämä Jumalallinen Tahto oikein on – kenelle se kuuluu?

Onko kyseessä Henki, joka jälleen kerran saapuu kertomaan teille mitä tehdä? Onko se oppaanne tai enkelinne, jotka nyt sanelevat teille tekemisenne? Ei, Jumalallinen Tahto tulee teistä itsestänne. Se on teidän Tahtonne, joka perustuu kaksinaisuuden voittavaan Jumalallisuuteen. Se päihittää myös teille tutut ihmisdynamiikat. Se on suorassa yhteydessä Kaikkeen Mitä On ja Henkeen, mutta ymmärtäkää rakkaat ystävät, että te olette Henki. Jumalallinen Tahto tulee sisimmästänne. Se tarjoaa teille vastaukset, ratkaisut, kokemukset ja uutta voimaa, jonka kaltaista ette ole aiemmin kokeneet.

Se tulee olemaan haastavaa.
Haluaisitte pitää MOLEMMAT; sekä Vapaan Tahtonne että Jumalallisen Tahtonne. (hykertelyä) Haluatte pitää Vapaan Tahdon upeat ominaisuudet samalla kun omaksutte uuden Jumalallisen Tahdon. Valitettavasti se ei ole mahdollista. Toisesta pitää luopua ennen kuin toisen voi kokea.

Kun ulko-ovellenne tuodaan jotakin, ja vastaatte sen esittämään tanssikutsuun myöntävästi – monet teistä ovat kysyneet Hengeltä: "Okei, tässä sitä nyt tanssitaan, mutta mitä minä olen itseasiassa tekemässä? Koska tämä kappale loppuu? Kumman meistä pitäisi viedä? Mitä tanssiaskeleita meidän tulisi käyttää?" Kun tanssitte, ottakaa askel Jumalalliseen Tahtoon. Tehkää se, kun olette keskellä haastavaa tilannetta, ehkäpä työtoverinne kanssa. Hän on tullut koputtamaan ovellenne ja te olette päättäneet tanssia. Te siis pyörähtelette tanssin pyörteissä työtoverinne tuijottaessa teitä ihmeissään, ja sitten alatte miettiä: "Henki, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, miten tästä pitäisi jatkaa eteenpäin?" Ottakaa tuolloin askel Jumalalliseen Tahtoonne.

Sitä mitä seuraavaksi tapahtuu, meidän on vaikea kuvailla teille. Siirrytte aivan uuteen paikkaan, kaksinaisuuden yläpuolelle. Saatte oivalluksia, joita mekään emme pysty määrittelemään teille. Saatte uutta ymmärrystä ja uusia värähtelyn ja energian tasoja, jotka saavat vanhaan energiaan kuuluvan Vapaan Tahdon vaikuttamaan lattealta. Vanhat tapanne tulevat näyttämään tylsiltä, hitailta ja intohimottomilta. Kun astutte Jumalalliseen Tahtoonne, asiat alkavat laajentua nopeasti!


Jumalallisen Tahdon mukana tulevat vastaukset, ratkaisut ja laajempi kuva kaikesta.
Tulette tuolla hetkellä tietämään täsmälleen, mitä teidän pitää tehdä. Tiedätte mitä tehdä kohtaamanne energian kanssa ollessanne tässä uudessa Jumalallisen Tahdon tilassa. Puhumme asiasta lisää kahdella seuraavalla oppitunnilla. Mutta tänään esitämme teille haasteen tämän oppitunnin muodossa. Astukaa Jumalalliseen Tahtoonne. Ehkäpä se vaikuttaa osalle teistä yksinkertaiselta asialta.  Jotkut teistä sanovat: "Astun Jumalalliseen Tahtooni enemmän kuin mielelläni", mutta tulette huomaamaan, että Vapaan Tahdon ominaisuudet istuvat teissä vankasti. Teillä on ollut ne ikuisuuksia, siitä lähtien kun kuljitte Tulimuurin läpi, ja sisimmässänne pidätte siitä kiinni tietyillä tasoilla. Tulee olemaan haasteellista siirtyä Jumalalliseen Tahtoon.

Haluatte tietää täsmälleen, mihin olette astumassa. Rakkaat ystävät, Jumalallisen Tahdon ominaisuuksia ei pysty mitenkään määrittelemään tämänhetkisessä tietoisuudessanne. Teidän on
ensin astuttava siihen.
Pyydämme teitä jälleen kerran ottamaan hypyn tuntemattomaan ilman meitä.  Tiedämme, että jokainen teistä tulee miettimään jonkin aikaa Jumalalliseen Tahtoon astumisen seurauksia, sillä se todellakin merkitsee Vapaasta Tahdosta luopumista. Vapaa Tahto voi olla upea ja hauska asia. Tiedän sen kokemuksesta! Se on upea, upea energia. Jumalallinen Tahto… Jumalallinen Tahto on mahtavampi, täydellisempi ja tyydyttävämpi. Jotkut teistä ovat kysyneet: "Henki, mitä minun pitäisi tehdä työni ja ihmissuhteitteni suhteen, mitä minun pitäisi tehdä seuraavaksi?” Sanomme, että nyt on aika – kun tunnette olevanne valmiita – on aika astua Jumalalliseen Tahtoonne. Jumalallisen Tahdon tilassa saavutatte tietämyksen.

Tiedämme, että tämä oppitunti tulee herättämään paljon keskustelua. Se tulee haastamaan teidät. Jotkut teistä tulevat syyttämään meitä ja Cauldrea siitä, että pyydämme teitä luopumaan Jumalalta saamastanne lahjasta, Vapaasta Tahdostanne. Meitä tullaan syyttämään siitä, että olemme pyytäneet teitä luopumaan kaikkien Maan päällä viettämienne päivien ja kokemusten kulmakivestä, kuten myös niiden päivien kulmakivestä, jotka vietitte luoden tyhjyydestä. Aivan, tulee olemaan niitäkin, jotka jättävät tämän ryhmän pelkän ehdotuksemme vuoksi!
He eivät ymmärrä Jumalallisen Tahdon valitsemisen vaikutuksia. Jumalallinen Tahto auttaa sulkemaan kaikkien Tulimuurin ylittämisen jälkeen kerättyjen kokemusten ympyrän. Pääsette sen avulla uudelle ymmärryksen tasolle.

Rakastamme teitä syvästi tekemänne työn vuoksi. Rakastamme teitä syvästi siksi, että jaksatte aina vain kestää meitä (yleisö nauraa); käydä läpi näitä oppitunteja ja opiskella niitä ahkerasti. Rakastamme teitä siksi, että työskentelette jokaisen oppitunnin parissa, mietitte niitä ja sovellatte niitä omiin elämiinne. Teette sen yksin, omalla tavallanne ja omalla ajallanne. Siksi me rakastamme teitä.


Seuraavien oppituntien aikana autamme teitä ymmärtämään, miten todella liikutetaan energiaa MINÄ OLEN-tilassa.
MINÄ OLEN on perusta ja kivijalka, se on NYT. Työskentelemme kanssanne auttaaksemme teitä ymmärtämään, miten energiaa liikutellaan, miten siihen vaikutetaan, ja miten muututaan oikeiksi Luojiksi.

Toiseen ympyrään kokoontuneet vieraamme osoittavat teille tällä hetkellä kirjaimellisesti ja vertauskuvallisesti suosiotaan. Ne on kutsuttu tänne seuraamaan ja tunnustelemaan, miten reagoitte tähän oppituntiin. Tämä oppitunti on sellainen, joka aiheuttaa monille, monille ihmisille oikosulun.
Se on joillekin kuin ylitsepääsemätön este. Se ei edellytä teiltä ponnisteluja, tuntien harjoittelua tai opiskelua. Ainoa vaatimus on, että luovutte teille läheisestä asiasta ja uskaltaudutte uudentyyppiseen energiaan. Vain te voitte ottaa tämän askeleen, rakkaat ystävät, vain te voitte tehdä sen yksiksenne, omalla ajallanne ja omassa rauhassanne. Jos ette oikein ymmärrä tätä asiaa nyt, jos se aiheuttaa teille ristiriitoja, niin miettikää asiaa aivan rauhassa. Miettikää ja pohtikaa rauhassa. Ette ole yksin tämän prosessin aikana ettekä hetkellä, jolloin päätätte ottaa askeleen Jumalalliseen Tahtoon. Seurassanne on lukematon määrä entiteettejä, kuten tämänpäiväiset vieraamme. Rakastamme teitä syvästi.

Ja niin se on...
 


Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre",  joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 70,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vieressänne ja enkelit  ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com