"Luokaa armon energiassa"

Esitetty Crimson Circlelle

11.11.2000
Suomentanut Lea Lintunen


TOBIAS: Ja niin se on, tänne kokoontuneet rakkaat ystävät ja opettajat, että tapaamme jälleen piirissämme, pyhässä tilassa. Tuomme teille tänä päivänä terveisiä, kiitoksia ja kunnioitusta. Rakkaat ystävät, hengittäkää syvään piirissämme esiin tulevaa energiaa. Hengittäkää syvään koko kehonne ja sisäisen olemuksenne kautta. Hengittäkää syvään ja sallikaa tämän energian siirtyä olemukseenne.

No niin, seuraavien minuuttien aikana minä, Tobias, puhun ystävämme Cauldren (Geoffrey Hoppe) kautta; hänen, jota kutsun "pojakseni." (hykertelyä) Tulemme myös paikalle saapuneiden entiteettien avustuksella työskentelemään kanssanne tasapainottaaksemme ja säätääksemme energian, kutoaksemme uutta energiaa. Rakkaat ystävät ja opettajat, teidän ei tarvitse muuta kuin avata sydämenne ja olemuksenne kaikelle sille, mitä teille tänään tarjotaan. Avatkaa sydämenne ja olemuksenne niille, jotka liittyvät seuraamme nyt, niille jotka tulevat verhon toiselta puolelta ollakseen tänä päivänä kanssanne.


Kun kokoonnutte perheenä kuten nyt, niin teette sen aikomuksenanne parantua ja oppia siirtyäksenne eteenpäin uudessa energiassa. Se avaa käytävät meille verhon toisella puolella oleville.Yhdessä luomme uuden tilan, uuden ulottuvuuden. Luomme yhdessä energiamallit ja kudokset uutta Maata varten.


Tuntekaa energia juuri nyt. Se on läsnä ja ympärillänne. Tuntekaa täällä vallitseva rauha, rakkaus ja ilo, sisään virtaava kullankalleus. Rakkaat opettajat, tämä on uuden Maan energiaa. Tämä on jumalallisen hetkenne energiaa. Sallikaa itsenne tuntea se nyt.


Meille tuottaa suurta iloa olla kanssanne tässä tapaamisessa, sillä meidän on usein vaikea lähestyä teitä, vaikea puhua teille kuten nyt. Meille tämä energia siis merkitsee juhlaa, olla niin lähellä ihmisiä, niin lähellä meille rakkaita Shaumbroja. Me paikalle saapuneet entiteetit hypähtelemme ilosta tietäessämme, että meidät ja teidät aiemmin erottanut välimatka lyhenee, lyhenee ja lyhenee. Monien Maan päällä viettämienne elämien aikana tekemänne työ, etenkin tässä elämässä tekemänne työ… se raottaa verhoa niin, että voimme tulla lähemmäksi teitä.


Luulitte aina, että verho estää teitä, että teissä on jotain vikaa, koska ette onnistu kurkottamaan verhon toiselle puolelle! Rakkaat ystävät, asia on aivan päinvastoin. Verho on ollut paksu ja
 meidän on ollut vaikea tulla luoksenne, jopa silloin kun itkitte ja rukoilitte. Meidän on vaikea kurkottaa teidän puolellenne. Puhumme tästä asiasta lisää tänä iltana. Rakkaus, jota olette synnyttäneet ja teot joita olette tehneet, ovat mahdollistaneet meidän saapumisemme lähemmäksi teitä. Ja tänään me pääsemme aivan viereenne.

Tunnustelkaa hetki rakkauttamme. Kuulkaa, tuntekaa ja aistikaa ne viestit, joita tuomme teille jokaiselle henkilökohtaisesti, teille jotka istutte täällä ja teille jotka kuuntelette tätä internetin välityksellä… ja jokaiselle teistä, jotka luette tätä… tuntekaa nyt läsnäolomme. Käyttäkää tämä hetki kuullaksenne sanat ja ajatukset, jotka tuomme teitä varten.


Olemme tehneet viime aikoina havaintoja! Olemme työskennelleet perheemme, Crimson Circlen, kanssa teidän läpikäydessänne Luoja-sarjan kolmea ensimmäistä oppituntia. Tiedämme, etteivät ne ole helppoja. Mutta olette osoittaneet suurta päättäväisyyttä. Ensinnäkin hyväksymällä kaikki asiat sellaisina kuin ne ovat ja seisomalla matalan muurin takana, seuraamassa ja tarkkailemassa kaksinaisuutta toiminnassa. Aivan hiljattain teillä oli erinomainen tilaisuus tähän (Yhdysvaltojen presidentinvaalit). Rakkaat ystävät, eikö teissä herääkin halu palata kaksinaisuuteen? Näettekö samalla, mitä voitte oppia ihmisenergiasta… mitä voitte oppia itsestänne pelkästään tarkkailemalla?


Toisella oppitunnilla opitte hyväksymään ihmisminänne. Tiedämme, että pystytte varsin helposti hyväksymään henkisen puolenne. Ihmisminänne hyväksyminen on vaikeampaa. Puhumme tästäkin asiasta lisää tänä iltana.


Ja sitten, rakkaat ystävät, vieläkin vaikeampi oppitunti – jumalallisessa hetkessä eläminen, omana jumalallisena itsenänne oleminen nyt-hetkessä. Voi, näimme ne, jotka lausuivat ääneen tarkoituksensa elää jumalallisessa hetkessä. Ja onnistuivat sekunnin murto-osan ajan! (yleisö nauraa) Perheenne tai työtoverinne vetivät teidät hetkessä ulos tuosta hetkestä! Tärkeintä kuitenkin oli, että tunsitte – vaikkakin vain ohikiitävän hetken ajan – millaista on elää jumalallisuudessa ilman huolen häivääkään, murehtimatta menneisyyttänne. Sillä tiedättehän, että menneisyys on menneen talven lumia. Kaikki entiset henkilöllisyytenne, kaikki aspektit, jotka tunnistitte entisiksi elämiksenne, ovat lähteneet. Menneisyydessä eläminen ei palvele teitä tällä hetkellä. Elämän Kirjanne on saatettu päätökseen. Olette kirjoittaneet viimeisen kappaleen ja allekirjoittaneet sen omakätisesti. Kaikki uuden kirjanne sivut ovat nyt avoimia ja tyhjiä, valmiina täytettäviksi luomistöillänne.


Aah, juuri siksi me olemmekin täällä! Siksi me olemme uuden energian luokkahuoneessa. Olemme täällä puhuaksemme, keskustellaksemme ja työskennelläksemme kanssanne sen parissa, kuinka tulla luojiksi, todellisiksi uuden energian luojiksi. Ei sellaisiksi luojiksi kuten olitte Alkuperäisessä luomistyössä, Ensimmäisessä ympyrässä. Ei, vaan uusiksi luojiksi. Kyse ei ole vain teidän elämistänne. Kyse on myös niistä, jotka seuraavat teidän jalanjälkiänne. Jumalallisessa hetkessä eläminen on ehkä yksi vaikeimmista tähän mennessä esitetyistä oppitunneista. Ja kuten Cauldre on kertonut meille, joskus on oikein hupaisaa pelata kaksinaisuuden peliä. Joskus on hauska elää jumalallisen hetken ulkopuolella. On huvittavaa leikkiä siirtymällä jumalallisesta hetkestä pois ja takaisin.


Tiedättekö, mitä tämä päivämäärä edustaa (11-11-2000), tämä Crimson Circlen tapaamispäivä, jonka ihmiset valitsivat ymmärtämättä sen merkitystä? Me, jotka autamme näiden asioiden järjestelyissä tietenkin ymmärsimme! Tämä on todellakin se Maya-kalenterin päivä, jota kutsuttiin
 "kaksinaisuuden päiväksi" – 1 ja 1, uudelleen 1 ja 1, ja lopuksi 2. Tämä päivä olisi voinut olla vaikea, ellette olisi kirjoittaneet uudelleen Maan, universuminne ja Toisen ympyrän historiaa. Kaksinaisuus olisi tullut esiin tänä päivänä hyvin vaikealla ja haastavalla tavalla. Tämä päivä olisi koittanut 11 kuukautta vuosituhantenne vaihtumisen jälkeen, jolloin siirryitte 1:stä 2:een. Tämän päivän luultiin olevan kaksinaisuuden yhteentörmäys, valon ja pimeyden yhteenotto.

Mutta katsokaa tätä päivää nyt, ystäväni. Katsokaa sitä nyt. Me nauramme ja hykertelemme tyytyväisinä. Huomatkaa, mitä on tapahtunut aivan viime aikoina. Kaksinaisuus on niin väkevää, että yhden maailman mahtavimmista valtioista presidentivaalit ratkaistiin vain muutaman äänen erolla. Muistattehan, kun kerroimme viime tapaamisessamme, että aivan viime aikoihin asti valon ja pimeyden, plussan ja miinuksen, 1:n ja 0:n suhde on ollut 2/3 ja 1/3. Näin on kuulunut olla oppimisen ja ymmärryksen kannalta.


Muistattehan, että kerroimme teille ääniraudastanne, joka oli epätasapainossa, epävireessä. Äänirautanne haarakkeiden värähtelytasapaino on tähän asti ollut 1/3 ja 2/3. Ja viime kerralla kerroimme teille, että kaksi haaraketta oli palautumassa takaisin harmoniseen tasapainoon toinen toisensa kanssa. Haarakkeita on edelleenkin kaksi, mutta ne ovat harmonisoitumassa. Ne eivät värähtele enää eri jaksoissa kuten aikaisemmin.


Rakkaat ystävät, katsokaa vaalitulostanne. Se ei ole enää 2/3 ja 1/3. Kyse ei ole enää korvaavasta tasapainosta. Se on niin huolellisesti tasapainotettu, että tuloksen ratkaisivat muutamat äänet. Tällaista on uusi kaksinaisuus. Kyse ei ole enää kahdesta eri puolesta, jotka taistelevat toisiaan vastaan, vaan kahdesta puolesta jotka värähtelevät niin läheisessä suhteessa keskenään, että ne alkavat harmonisoitua. Monet teistäkään eivät tunnista ehdokkaitten välisiä eroja, koska he värähtelevät samalla taajuudella.


Rakkaat ystävät, kaksinaisuutta on ja tulee olemaan edelleenkin, mutta tästä päivästä lähtien kaksinaisuus tulee olemaan erilaista, varsinkin uuden Maan energiaan astuneille. Peilillä saattaa olla kaksi puolta, mutta ne eivät enää nahistele keskenään. Ne katselevat toisiaan uteliaasti. Ne katselevat toisiaan ja miettivät, miksi ovat taistelleet toisiaan vastaan menneisyydessä.


Tulette huomaamaan saman asian omassa elämässänne. Kyllä, siinä tulee olemaan kaksi puolta. Tässä elämässänne saattaa olla neljäkin puolta, mutta se on kokonaan toinen asia. Kaksi puolta on alkanut tulla sopusointuun. Tämä on ennenkuulumaton tapahtuma. Tässä murtaudutaan suuremman esteen ylitse kuin mitä vuosituhantenne vaihtumisen tai harmonisen yhdentymisen aikana.


Tämä on "kaksinaisuuden päivä." Katsokaa ympärillenne. Katsokaa elämäänne. Katsokaa luomistyötänne. Se on täynnä rakkautta ja iloa. Aivan, tiedämme teidän edelleenkin kokevan vaikeuksia, mutta katsokaa miten pitkälle olette päässeet. Katsokaa, miten pitkälle olette päässeet ryhmänä. Katsokaa, missä pisteessä Maanne kokonaisuutena on. Kaksinaisuus pukeutuu uuteen energiaan. Näette sen tapahtuvan silmienne edessä, vaikkette joskus edes kiinnitä siihen huomiota! (hykertelyä)


Pyydämme nyt Cauldrea olemaan hetken hiljaa. Käytämme tämän hetken hyväksemme halataksemme, kunnioittaaksemme ja sulauttaaksemme energiamme lopullisesti yhteen tässä piirissä. Sitten jatkamme tämänpäiväisen oppituntimme parissa, Luoja-sarjan toisen neljästä segmentistä parissa. Eikö olekin mielenkiintoista, että tänään on oppitunnin numero 4 vuoro? Rakkaat ystävät, sallikaa rakkautemme ja kunnioituksemme koskettaa teitä nyt. Seuraamme liittyy monia, monia entiteettejä, jotka haluavat osoittaa tunnustustaan teille. Pyydämme Cauldrea olemaan hetken hiljaa.


(tauko)


Voi, kun tämän energian saisi pulloon! Ottaisimme sen mukaamme verhon toiselle puolelle ja näyttäisimme kaikille muille, mitä tämä ihmisryhmä on saanut aikaan. Olette luoneet rakkauden ytimen ja kerromme muillekin siitä. Ehkäpä ne liittyvätkin seuraamme ensi kerralla.


Rakkaat ystävät, kauan
  sitten, mutta ei niin kauan kuin luulisitte, olitte Ensimmäisessä ympyrässä, Alkuperäisessä luomistyössä. Olitte luovia enkeleitä. Tätä on vaikea muuttaa sanoiksi, mutta Alkuperäisessä luomistyössä ei ollut kaksinaisuuden elementtejä. Te loitte ykseydessä. Loitte aivan uusia ulottuvuuksia. Te loitte syvyyden ja laajuuden ja kaiken niiden väliltä. Olitte pioneereja, joilla oli kaikista korkein ymmärrys Ikuisen Luojan energialla luomisesta. Teillä oli hauskaa sen parissa, leikitte sen kanssa ja koitte sen kokonaisuudessaan. Ja Jumala rakasti tarkkailla teitä. Jumala nauroi teidän leikkiessänne Alkuperäisessä ympyrässä. Tuotitte Hengelle paljon iloa. Olitte erittäin luovia. Loitte yhä lisää ja lisää ja siirryitte uusille tasoille.

Rakkaat ystävät, vaikka tätä onkin vaikea ymmärtää, niin loitte niin voimakkain ilmauksin ja intohimolla – intohimolla, joka on edelleenkin sisimmässänne – ja sellaisella herkkyydellä, että kirjaimellisesti ajauduitte Ensimmäisen luomistyön rajamaille. Tiedämme, että tätä on vaikea ymmärtää ja että tämä on ehkä ristiriidassa aiemmin oppimienne teorioiden kanssa.


Mutta päädyitte siis luomistyön rajamaille. Kun saavuitte rajalle, siellä rymisi (tapaamispaikan ilmoittautumispöytä romahti rymisten alas samalla hetkellä). Ystäväni, kun saavuitte luomistyön rajalle, tapahtui jotakin teille ja Hengelle ennenkokematonta. Tapahtui siirtyminen ykseydestä kaksinaisuuteen. Te olitte tämän tapahtuman rajamailla. Ette olleet silloin ihmismuodossa. Olitte
 valokehossanne, kuten te sitä kutsuisitte. Mutta aloitte tuntea muutoksia. Aloitte tuntea jotakin epätavallista ja hyvin epämukavaa.

Aloitte tuntea kaksinaisuuden. Jatkoitte luomista ja kokemusten keräilyä Ensimmäisen ympyrän rajamailla. Ja rakkaat ystävät, tämä oli hyvin haastavaa ja vaikeaa aikaa. Tunsitte tuolloin ensimmäistä kertaa olevanne erossa Hengestä. Tunsitte silloin ensimmäistä kertaa, ettei olemassa ollut enää ykseyden harmoniaa vaan pikemminkin vastakohtien kaksinaisuutta. Tämä kaikki oli osa valitsemaanne kokemusta. Mitään erehdystä ei tapahtunut. Ette ole tehneet mitään vahingossa.


Aloitte tuntea asioita kuten epäluottamus, suuttumus ja viha. Mikään näistä tunteista ei tuntunut oikealta tai sopivalta, sillä ette olleet koskaan aikaisemmin tunteneet niitä. Te muutuitte ja muuntauduitte. Olitte maan kuuluja toukkia kuoriutumassa koteloista perhosiksi. Olitte jättämässä Ensimmäisen ympyrän ja kokemaisillanne kahden (kaksinaisuuden) yhden sijasta.


Tällä alueella Ensimmäisen ympyrän rajamailla sielunne koki kaikista traumaattisimmat ja vaikeimmat kokemuksensa. Jos helvetin voisi jotenkin paikantaa, niin siellä se oli. Jos todellista sotaa ja taistelua on koskaan käyty, niin siellä se käytiin. Kaikki tämä satutti teitä syvästi. Te ja muut paikalla olleet ette olleet koskaan aikaisemmin tunteneet tai kokeneet mitään vastaavaa. Siellä vallitsi epäsopu ja suuressa määrin energiatuho.


Mutta ystäväni ymmärtäkää, ettei mitään tapahtunut vahingossa. Olitte sopineet Hengen kanssa, että teistä tulisi tutkimusmatkailijoita, jotka matkaisivat luomistyön ennen tutkimattomille alueille. Oppisitte jotain uutta, eikä kukaan teistä, meistä tai edes Henki tiennyt etukäteen mitä tulisi tapahtumaan. Sitä kutsutaan nyt kaksinaisuudeksi. Tässä kokemuksessa Kaiken Mitä On rajalla oli niin paljon energiaa, niin paljon keskittymistä, niin paljon intensiteettiä, että se kirjaimellisesti linkosi teidät uuteen paikkaan nimeltä Toinen ympyrä, Toinen luomistyö. Se toi teidät kotelon läpi Maan päälle.


Tähän liittyy paljon fysiikkaa, joka askarruttaa mieltänne ja johon palaamme tulevaisuudessa. Rakkaat ystävät, kävitte läpi hyvin vaikean vaiheen ennen maapallolle tuloanne, ennen Toisen ympyrän luomista. Tulitte Maan päälle ja aloitte kiertokulkunne elämästä toiseen.


Olemme kertoneet aiemminkin, ettemme pidä erityisesti karman käsitteestä. Emme pidä koko sanasta, sillä kyse ei ole karmasta. Kyse ei ole karmasta. Mistä sitten, rakkaat ystävät? Yritätte
  täällä Maan päälla ymmärtää, määritellä, muuttaa kiinteään muotoon ja käsitellä rinnastettavien kokemusten avulla Ensimmäisen ympyrän rajamailla kokemianne asioita ja tapahtumia. Ero: olette kokeneet eroja ymmärtääksenne mitä luomistyön rajamailla tapahtui ennen maapallolle tuloanne. Kipu: löydätte kivun kokemuksia täällä Maan päällä ymmärtääksenne ja määritelläksenne, mitä sillä rintamalla tapahtui ennen Ensimmäisestä luomistyöstä lähtöä. Tasapainottomuus: etsitte epätasapainoisia kokemuksia tunteiden saralla ymmärtääksenne mitä luomistyön rajamailla tapahtui.

Ymmärrättekö, mitä yritämme kertoa teille? Ette ole tehneet mitään väärää täällä Maan päällä ollessanne! Olette valinneet kokemuksia auttaaksenne itseänne ja Henkeä ymmärtämään jotakin, mikä tapahtui kauan sitten, tosin ei niin kauan sitten kuin luulisi. Käytätte tähän tarkoitukseen Maata ja kaksinaisuuden elementtejä, kaksinaisuuden fysiikkaa. Käytätte aineellisia asioita hyväksenne auttaaksenne itseänne ja Henkeä ymmärtämään. Käytätte fyysisiä kehojanne ymmärtääksenne paremmin, elääksenne uudelleen ne kokemukset, joita koitte Ensimmäisen ympyrän rajamailla. Maanpäälliset kokemuksenne ovat yhteydessä kokemuksiinne Alkuperäisessä luomistyössä. Te näyttelette niitä uudelleen kaksinaisuudessa ja aineessa syvempää ymmärrystä ja hienosäätöä varten. Kyse ei ole karmasta, vaan pikemminkin kauan sitten jossain muualla tapahtuneiden asioiden uudelleen säädöstä.


Olipa kerran enkeli, jonka nimi oli Taylor. Hän oli kulkenut Maan päällä monta, monta elämää. Yhden niistä aikana hän oli soturi, ahneen kuningaskunnan soturi. Taylor ei piitannut mistään muusta kuin siitä, että sai olla soturi. Hän halusi haistaa veren hajun ja kokea taistelun tuoksinan, kaksinaisuuden ja vihan. Hän toi nämä kokemukset sieluunsa, jossa ne säilyivät hyvin, hyvin pitkään.


Seuraavassa elämässään Taylor oli äiti, joka ei käyttäytynyt kovinkaan hyvin lapsiaan tai miestään kohtaan. Hänestä oli paljon mukavampaa viettää aikaa muiden miesten kuin perheensä seurassa.
 Tämä aiheutti hänelle syyllisyydentunteita ja painoi raskaasti hänen mieltään ja sieluaan. Siitä huolimatta hän jatkoi samaa rataa. Tämä taas aiheutti paljon tuskaa ja vaikeuksia hänen lapsilleen, ja ajoi loppujen lopuksi Taylorin aviomiehen tekemään itsemurhan, jättämään maapallon. Tämä syöpyi Taylorin sieluun, kirjoitettiin hänen Elämän Kirjaansa.

Eräässä toisessa elämässään Taylor oli liikemies, joka työllisti ihmisiä nälkäpalkalla. Hän käytti nuoria ja köyhiä ihmisiä halpana työvoimana. Tayloria ei hänen työntekijöidensä hyvinvointi pahemmin kiinnostanut. Häntä kiinnosti enemmän oma hyvinvointinsa, lompakkonsa paksuus. Taylor ei jakanut rahojaan kenenkään muun kanssa. Hän ei lahjoittanut hyväntekeväisyyteen vaan ainoastaan itselleen. Hän halusi rakentaa muistomerkin kuolemattomuudelleen hankkimalla lisää rahaa. Ja tämäkin painoi hänen sieluaan raskaasti, mutta Taylor ei välittänyt ja jatkoi eteenpäin.


Tässä nykyisessä elämässään Taylor syntyi vanhemmille, jotka hyväksikäyttivät häntä lapsena. Varhaisessa teini-iässä hänestä tuli alkoholisti. Hän jatkoi juomista päivästä toiseen alentaen siten värähtelytasonsa niin alhaisille lukemille, että meidänkin on sitä vaikea käsittää. Hän joi ja joi ja upposi pimeyteen. Hänen värähtelynsä laski koko ajan, ja hän unohti mistä rakkaudessa on kysymys. Hän ei viettänyt kovinkaan onnellista elämää. Hän syytti siitä vanhempiaan ja työtovereitaan. Hänen juomisensa aiheutti terveysongelmia, mikä puolestaan katkeroitti Tayloria yhä lisää.


Nyt Taylor on Crimson Circlessä eikä juo enää, sillä hän luki erään inspiroivan kirjan. Hän istui tällaisissa samanlaisissa tapaamisissa kuten tekin nyt. Hän antoi muiden auttaa itseään. Hän antoi muiden halata itseään ja kertoa, että hänkin on rakastettu. Tayloria auttoivat ihmiset, jotka auttoivat häntä ymmärtämään, että hänen oli päästettävä irti kaikista syyllisyydentunteistaan, yksinkertaisesti vapautettava ne.


Kerroimme teille tämän Taylorin tarinan, jotta jokainen teistä ymmärtäisi... Aivan, tarina on tosi. Kerroimme sen teille, jotta ymmärtäisitte kuinka tärkeää on tarkastella omaa ja jokaisen ohikulkevan ihmisen elämää, kuinka tärkeää on nähdä omin ja muiden ihmisten silmin. Ymmärrättehän, että Taylor valitsi nämä vaikeat elämät. Hän valitsi ne aikoja sitten. Hän tiesi, että Henki tarvitsi jonkun, joka sukeltaisi syvempääkin syvemmälle.


Jonkun oli pakko hypätä tähän suureen kaksinaisuuden altaaseen ja tutkia sen alhaisimmat ja syvimmätkin osat. Voi, onhan se helppoa työntää yksi varvas altaaseen ja sanoa: "Olen niin täynnä valoa, etten edes uppoa. Minä vain keräilen auringonsäteitä ja olen siksi niin erityinen." Rakkaat ystävät, vaikeaa on silloin, kun on valinnut haastavimman polun. Te olette sukeltaneet syvälle päättäessänne olla alkoholisteja. Olette valinneet kaikista pahimmat painajaiset, kaikista vaikeimmat haasteet.


Ja te kun luulitte, että kyse on vain karmasta. Luulitte maksavanne velkoja itsellenne. Rakkaat ystävät, eihän koko ajatuksessa ole mitään järkeä. Te ja kaikki muut Taylorit, jotka ovat yhtä perhettä, Shaumbroja, ja joita me kaikki rakastamme syvästi… olette valinneet vaikeita elämänkokemuksia auttaaksenne tutkimaan valon ja pimeyden syvyyksiä.
Olette tehneet suuren palveluksen. Olette auttaneet uudelleen säätämään Ensimmäisen ympyrän rajamaiden energiatasoilla tapahtuneita  kokemuksia. Olette näin auttaneet Henkeä ymmärtämään jotakin aivan uutta.

Tiedämme, että tämä tuo mieleenne monia teoreettisia kysymyksiä, kuten "onko oikein vahingoittaa muita, onko sekin Hengen auttamista?" Rakkaat ystävät, te jotka olette osa ryhmäämme ja luette tätä viestiä, olette sellaisessa vaiheessa, ettette edes kallistuisi tällaiseen suuntaan. Olette saaneet näistä asioista tarpeeksenne menneisyydessä. Kunnioittakaa itseänne kaiken sen vuoksi, mitä olette tehneet. Kunnioittakaa itseänne sen vuoksi, että valitsitte vaikean polun. Erityisesti muistakaa, että kun katsotte toista ihmistä silmiin ettekä näe niissä sellaista valoa kuin omissanne nyt, että he ovat edelleenkin tutkimusmatkalla suuressa kaksinaisuudeksi kutsutussa asiassa. Sillä on kaksi puolta, valo ja pimeys, positiivinen ja negatiivinen. Jonkun on tutkittava molemmat ääripäät syvyyksiä myöten.


Te jotka ajattelette juuri nyt lapsianne ja heidän läpikäymiään vaikeuksia, ymmärtäkää, mistä todellisuudessa on kysymys. Silloin kun ymmärrätte, tunnette todellista myötätuntoa. Rakkaat ystävät, kokemuksenne Maan päällä auttavat ymmärtämään ja määrittelemään kokemuksianne Ensimmäisen luomistyön rajamailla.
Olette suorittaneet tehtävänne hyvin.

Kuten olemme jo maininneetkin, monet unenne ja painajaisenne eivät liity tähän elämään eivätkä edes entisiin elämiinne. Ihmettelette, mistä painajaisenne johtuvat. Rakkaat ystävät, monet niistä juontavat juurensa aikaan ennen maapallolle tuloanne. Koette tuon ajan kokemuksia uudella tavalla – unissanne – auttaaksenne luomaan Toisen luomistyön kudosta. Tämä on teidän universuminne, teidän Maanne, Kaiken Mitä on jatke.

Jatketaan Taylorin tarinaa. Matkan varrella hän lopetti juomisen.
Taylor oppi, että hänen sisällään asuu jumalallisuus. Tosin tämä havainto oli hänen puoleltaan lähinnä psykologinen. Hän ei siis ymmärtänyt asiaa koko sydämellään, sillä hän tunsi edelleenkin syyllisyyttä. Tiedättekö, että hän tunsi edelleenkin syyllisyyttä siksi, että oli jättänyt Ensimmäisen luomistyön? Ja lisäksi hän tunsi syyllisyyttä siitä, että oli inkarnoitunut monia kertoja ja valinnut monia vaikeuksia. Taylor-perhonen oppi uusia asioita, uusia viisauksia, alkaessaan tulla esiin kotelostaan.

Taylorilla oli kuitenkin edelleenkin ongelmia elämässään. Hän kohtasi edelleen haasteita. Ja luki ahkerasti Crimson Circle-materiaalia. Hän alkoi ymmärtää, kuinka kaikki asiat hyväksytään, kuinka hyväksyä ihmisminä, vaikkakin hänen kohdallaan tämä oli erityisen haastava tehtävä. Hänestähän tuntui, että hänen ihmisminänsä oli jotenkin hävettävä asia. Hän ei vielä ymmärtänyt, että hänen inhimillisyytensä oli jumalallista, että se antoi niin paljon maailmankaikkeudelle. Taylor alkoi elää jumalallisessa nyt-hetkessä, vaikkakin se oli vaikeaa ja hän koki näitä hetkiä harvoin ja vain lyhyen ajan. Hän yritti kuitenkin joka päivä edes hetken elää jumalallisuudessa. Se oli hänen mielestään kaikken parasta, tuntui niin lämpimältä ja kultaiselta. Mutta sitten hänen syyllisyydentunteensa nostivat taas päätään. Hänestä tuntui, ettei hän ansainnut tätä jumalallista hetkeä, ja silloin se katosi.


Mutta Taylor esitti aikomuksensa oppia ja kehittyä. Hän kohtasi edelleenkin haasteita, jotka liittyivät rahaan, ihmissuhteisiin, terveyteen ja itseluottamukseen.
Hänellä oli vaikeaa ja välillä hän kirosi Henkeä. Joskus hän sanoi jättävänsä koko uuden energian maapallo-touhun, koska se ei näyttänyt parantavan hänen elämänlaatuaan mitenkään mullistavasti. Silloin tällöin hän totesi: "Tämä on pelkkää puhetta, samanlaista kuin muidenkin ihmisten ja uskomusten pälä-pälä. Pelkkää höpinää, tarkoitettu rauhoittamaan." Joskus hän tunsi itsensä hyvin turhautuneeksi.

Hän eli vaihetta, jolloin hän tunsi kaipuuta uskoa hyvin syvästi. Taylor halusi siirtyä seuraavalle tasolle, mutta ei tiennyt miten. Hän tunsi itsensä niin hämmentyneeksi, eksyneeksi, vauhkoksi ja ennen kaikkea petetyksi, että eräänä iltana hän yksinkertaisesti kaatui itkien lattialle ja sanoi: "En jaksa enää. Henki, en tiedä mitä pitäisi tehdä. Olen pyytänyt Sinulta ohjausta.
Olen pyytänyt enkeleiltänikin. Olen huutanut oppaitani enkä enää tiedä, mitä muutakaan voisin tehdä."  Taylor oli selvästikin hypännyt niiden kohtien yli, joissa selitimme ettei Henki voi tehdä asioita puolestanne, ja että oppaanne ovat lähteneet. (hykertelyä)

Jokin hänen sisällään halusi tulla esiin, halusi puhua Taylorille, mutta se oli mahdotonta Taylorin eläessä jumalallisen hetken ulkopuolella. Se oli mahdotonta, kun Taylor murehti milloin mitäkin asiaa. Mutta kun hän murtui ja nyyhkytti, jotakin tapahtui. Jokin astui esiin. Se oli kuin ääni, mutta ei ulkoa vaan sisältä. Se tuli esiin, puhui hänelle ja sanoi: "Minä olen armo, jumalallinen armo, joka asuu sisässäsi.
Minä hoidan kaiken. Minä tasapainotan kaiken. Minä ratkaisen kaikki ongelmat. Minä asun sisimmässäsi ja nimeni on armo."

Taylor makasi lattialla pitkään ja tunnusteli jumalallisen armon energiaa, joka kumpusi hänestä itsestään.
Jotenkin se tuntui oikealta. Hän ei kääntynyt ongelmineen jonkun ulkopuolisen entiteetin tai itselleen käsittämättömän mielikuvan Jumalasta puoleen. Hän kääntyi olemuksestaan virtaavan  armon puoleen. Tuosta hetkestä lähtien hän alkoi ymmärtää. Hän alkoi ymmärtää armon voimaa.

Tästä asiasta haluamme keskustella kanssanne tänä iltana, sisimmässänne asustavasta armosta.
Mutta ensiksi haluamme lisätä jotakin. Ei ollut mikään yhteensattuma, että hän jota Tuuli vie (Wind Hughes, tapaamisen vieraileva puhuja) (suom. huom. Wind tarkoittaa suomeksi tuuli) keskusteli tänä iltana kanssanne armosta, syntiinlankeemuksesta ja siihen liittyvistä käsitteistä. Sekään ei ollut sattumaa, että viikko sitten herätimme Cauldren ja sanoimme: "Tulimme tänä yönä keskustelemaan kanssasi armosta." Hän oli hiukan ymmällään ja vastasi: "Mitä? Mistä  te oikein puhutte?" Keskustelimme hänen kanssaan tuolloin pitkään ja kerroimme, että aiomme ottaa asian esille tänä iltana.

Annoimme Cauldrelle harjoitustehtävän, jonka aiomme antaa teillekin tänä iltana. Rakkaat ystävät, toisin kuin teille on opetettu ja opetetaan, syntiinlankeemusta ei ole koskaan tapahtunut. Mitään paholaista ei ole koskaan heitetty ulos paratiisista. Ne ovat vain vertauskuvia. Te koitte, millaista on olla luomistyön rajamailla. Koitte jotain sellaista, mitä ette koskaan aikaisemmin olleet kokeneet, nimittäin kaksinaisuuden. Se sinkosi teidät Toiseen luomistyöhön.
Tarvittiin energiaa lähettämään teidät luomistyön rajojen ulkopuolelle. Tämä kaksinaisuus, tämä eripuraisuus loi energiaa, joka linkosi teidät Maa-nimiseen Toiseen luomistyöhön. Se tuntui kuin räjähtävien ohjusten voimalta, joka sai teidät unohtamaan lähtöpaikkanne. Mutta mitään syntiinlankeemusta ei tapahtunut. Me näemme tuon tapahtuman askeleena ykseydestä kaksinaisuuteen. Askeleena, joka otettiin rakkaudesta Henkeen ja meihin kaikkiin, jotka tulemme vielä seuraamaan jalanjälkiänne.

Puhutaan nyt lisää armosta. Johdatamme teidät nyt luvallanne harjoituksen läpi. Pyydämme teitä tekemään olonne mukavaksi.


Jos annatte lupanne, niin tänne kokoontuneet entiteetit kävelevät rinta rinnan kanssanne uuden talonne läpi. Ette ole olleet siellä paljoakaan viime aikoina! (hykertelyä) On aika viettää enemmän aikaa uudessa talossanne. Siellä on hyvä olla. Teillä on kiire juoksennellessanne ympäri kaupunkia ja naapurustoa. Ette vietä paljoakaan aikaa uudessa talossanne!


Joten palataan nyt sinne. Palataan sinne enkelit vierellänne, sillä niistäkin on mahtavaa tutkia uutta pesäänne. Astutaan sisään, ja kuten olemme kertoneetkin, sisällä on aika tyhjää.
Te itse luotte seinänne. Te sisustatte. Te luotte energian. Kävellään nyt uuden talonne läpi.

Kävellään keittiöön. Katsastetaan uuden talonne keittiö. Näemme, että monet teistä eivät edes tienneet keittiön olemassaolosta! (hykertelyä) Ette siis ole käyneet täällä ollenkaan! Vaikka olette rakentaneet näin upean paikan. Tulette nyt vierailemaan täällä useammin. No niin, uuden talonne keittiössä, sen keskellä, on suuri ja kaunis lattiasta kattoon ulottuva (joissakin tapauksissa hyvin korkeakin)… lasiovinen uuni. Oven päälle on kaiverrettu kimaltelevin kultakirjaimin sanat "Armon uuni."


Armon uuni. Rakkaat ystävät, se on symboli, mutta myös oman armon energianne todellisuus. Pyydämme jokaista teistä ajattelemaan jotakin teille haasteellista tilannetta, johon ei liity muita ihmisiä. Jotakin henkilökohtaista siis… olkoon kyse sitten rahasta… peloista… terveydestä… yksinäisyydestä. Pyydämme teitä miettimään hetken teitä viimeaikoina vaivannutta asiaa ja jotakin, joka symbolisoi tilannettanne. Jos kyse on rahasta, symboli voisi olla kukkaro, pankkikortti tai lompakko. Jos kyse on terveydestänne, symboli voisi olla oma valokuvanne. Ajatelkaa nyt symbolia, joka edustaa haasteellista tilannettanne.


Kyllä, monet teistä arvaavatkin, mitä aiomme tehdä seuraavaksi.
Pyydämme teitä lähestymään Armon uunia ja sen mekaniikkaa. Pyydämme teitä asettamaan haasteitanne kuvaavat symbolit uuniin. Laittakaa ne sinne – kyllä, ritilälle.

Kun olette asettaneet symbolinne uuniin, pyydämme teitä sulkemaan uunin luukun. Pyydämme, ettette sano mitään, aio mitään tai rukoile mitään. Pyydämme, ettette saattele tapahtumaa minkäänlaisella energialla. Pyydämme teitä nyt katsomaan vasemmalle. Näette siellä Armon uuninne ainoan nappulan. Siinä lukee "KÄYNNISTYS." Pyydämme teitä painamaan sitä nyt.


Kun tämä asia nyt kypsyy Armon uunissanne – tämä teitä koetteleva tilanne – kerromme teille muutaman sanan lisää tästä välineestä. Ensinnäkin, kun alatte käyttää sitä elämässänne, niin käyttäkää sitä vain omaksi hyödyksenne. Käyttäkää sitä vain omien henkilökohtaisten tilanteidenne ratkaisemiseksi. Myöhemmin, mutta ei lähitulevaisuudessa, opitte käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti myös muiden ihmisten tilanteisiin. Mutta tällä hetkellä tämä väline on vain teitä varten. Sitä voi käyttää minkä tahansa henkilökohtaisen tilanteen ratkaisemiseksi. Jos sen sijaan olette huolissanne lapsienne tai aviopuolisoidenne puolesta, niin vielä ei ole sopiva aika sekoittaa heidän energioitaan tähän.
Kyse on vain teistä henkilökohtaisesti.

Pyydämme teitä myös työntämään uuniinne vain yhden haasteellisen asian kerrallaan. Huomasimme, että jotkut teistä yrittivät tunkea sisään kaiken mahdollisen! (yleisö nauraa) Kun opettelette käyttämään Armon uunia, niin vain yksi asia kerrallaan. Pyydämme teitä myös jättämään sen sinne 24 tunniksi. Muistakaa kuitenkin ottaa se uunista ulos ajallaan! Kun asianne on kypsynyt… kun se on loppuunkäsitelty jumalallisen armon energiassanne, niin sitten voitte laittaa sinne jotain muuta. Mutta yksi asia kerrallaan siis ja sitten uunista ulos.

Tämä konsepti saattaa tuntua yksinkertaiselta – ehkä jopa lattealta – mutta se on hyvin voimallinen.
Uuden henkisen energian luokkahuoneen oppitunti numero 4 on "Luokaa armon energiassa." Oppitunti numero 4 – Luokaa armon energiassa. Tämä symboli uunista annettiin teille, jotta ymmärtäisitte kuinka sisästänne virtaavan jumalallisen armon kanssa työskennellään. Tulette kokemaan mitä tapahtuu, kun työnnätte asianne Armon uuninne hoidettavaksi.

Palataan taas Tayloriin. Hän laittoi kukkaronsa Armon uuniin, sillä se edusti hänen tuon hetkisiä rahaongelmiaan. Hän laittoi sen uuniinsa ilman asialistaa. Ilman asialistaa, rakkaat ystävät, ymmärrättehän? Kyllä me tiedämme, että olette tottuneet rukoilemaan, lausumaan loitsuja, lausumaan aikomuksia ja esittämään asialistoja. Niin oli hyvä, ja tuo tapa toimia toi teidät tähän pisteeseen. Mutta rakkaat ystävät, me olemme nyt siirtymässä uuteen energiaan. Armon uunille ei tarvitse esittää aikomusta. Se huolehtii itse itsestään.


Kun Taylor laittoi kukkaronsa uuniin ilman asialistaa, pyytämättä mitään, niin tiedättekö mitä tapahtui? Hänen Armon uuninsa antoi kaksinaisuuden täydellisen harmonian luoda uutta ja siunattua energiaa. Hänen Armon uuninsa tasapainotti rahatilanteen. Se toi vaurauden energiaa Taylorin elämään sopivalla ja tasapainoisella tavalla.


Taylorin olisi ollut vaikea luoda tällaista vaurautta mielensä avulla.
Se olisi ollut kuin aterian sulattamista järjen avulla. Tehän vain nautitte aterianne ja annatte ruoansulatuksen sitten hoitaa loput. Ruoansulatusta voisi kutsua "sulattavaksi armoksi."(hykertelyä) Aivan samalla tavalla, rakkaat ystävät, Armon uuninne hoitaa itse omat asiansa. Siinä on kyse luonnollisesta tasapainosta. Tässä uudessa energiassa vallitsee luonnonmukainen täyttymys.

Noin viikko sen jälkeen, kun Taylor laittoi kukkaronsa Armon uuniin, hän sai potkut.
Ettekö arvanneetkaan sitä etukäteen!? (hykertelyä) Ja hän ihmetteli, niin kuin varmaan monet teistäkin, että mistä tässä oikein on kysymys. Samalla hän kuitenkin luotti omaan armon energiaansa. Hän tiesi, että hänen työpaikkansa oli todellakin este tiellä vaurauteen. Se pidätteli ja rajoitti häntä. Se tarjosi hänelle kokemuksia, joita hän ei enää tarvinnut. Yksi niistä oli, että varallisuutta on rajoitetusti. Joten kun hän laittoi kukkaronsa Armon uuniin, niin tietenkin hänen työtilanteeseensa tuli muutos.

Kun työpaikan menettäminen herätti Taylorissa pelkoa, hän laittoi tuon pelonkin Armon uuniin. Hän antoi armon energian huolehtia pelostaan. Tehdessään näin kerta toisensa jällkeen, hän antoi jumalalliselle armolle mahdollisuuden löytää sopiva tasapaino ja ratkaisu.


Rakkaat ystävät, Taylor oppi luottamaan itseensä. Hän ei työntänyt ongelmiaan enkelin, oppaan tai Hengen ratkaistaviksi, vaan salli täyttymyksen omassa sisimmässään. Ja tulette todellakin tämän oppitunnin myötä tunnistamaan sisimmässänne olevan armon kauneuden, virtauksen, tasapainon ja rakkauden.
Tähän asti ette ole luottaneet jumalalliseen armoonne. Myöskaan Maan energia ei ole ollut tähän tarkoitukseen sopivaa. Mutta nyt se on siis teidän käytettävissänne.

Olemme kehoittaneet teitä aikaisemminkin työskentelemään uusia välineitä hyväksikäyttäen. Voimme vain esittää teille oman näkemyksemme, oman tietomme. Voimme vain peilata teille takaisin oman ryhmätietoisuutenne, mutta teidän itse on tehtävä työ. Laittakaa haastavat tilanteenne Armon uuniin. Ja vastauksena juuri esitettyyn kysymykseen, voitte laittaa saman asian uuniinne yhä uudelleen ja uudelleen, jos ratkaisua ei näytä löytyvän ja asia yhä huolestuttaa teitä. Jos Tayloria huolettaisivat raha-asiat edelleenkin, voisi hän laittaa rahapussinsa uuniin jonain toisenakin päivänä.
Mutta kuten jo sanoimmekin, vain yksi asia kerrallaan vuorokaudeksi.

Oppitunti numero 4, joka on perusta soveltavalle luovuudelle uudessa energiassa, on "Luokaa armon energiassa." Teidän on ensin ymmärrettävä ja opittava, kuinka armossa luodaan, ennen kuin voimme siirtyä eteenpäin. Muistutamme teitä uudelleen, että ainakin tällä hetkellä teidän tulee käyttää Armon uunianne vain omien henkilökohtaisten ongelmienne ratkaisemiseksi. Joskus tulevaisuudessa tulemme käsittelemään miten sitä käytetään ryhmä- ja perhetilanteissa, mutta toistaiseksi käytätte tätä välinettä vain henkilökohtaisesti. Tämä uuni on – tulette huomaamaan sen itsekin, jos käytätte sitä – hyvin, hyvin voimallinen väline. Esitimme asian teille tarinan muodossa, vertauskuvallisesti uunina, mutta kysehän on siis käytännöllisestä tavasta tasapainottaa elämäänne ja ratkaista ongelmia.

Oppitunti numero 4: Luokaa armon energiassa.
Rakkaat ystävät, paljon muuta sanottavaa tämän oppitunnin suhteen ei sitten olekaan. Asia on varsin yksinkertainen. Kaikilla teillä on mahdollisuus alkaa käyttää uunianne välittömästi. Hyvin voimallinen väline.

Kysytte mihin kaikki tämä johtaa, mikä teitä odottaa seuraavilla oppitunneilla. Työskentelemme kanssanne auttaaksemme teitä muuntautumaan todellisiksi uuden energian luojiksi, oman elämänne luojiksi, uuden maapallon energiamallien luojiksi. Kyse ei ole vain teistä. Kyse on uuden energian
  mallien luomisesta. Työ jota teette, ja oppitunnit joilla tulette istumaan tulevaisuudessa, liittyvät  noiden mallien luomiseen.

Kun nyt siis kohtaatte haasteita elämässänne, niin älkää sanoko: "Voi Henki, miksi koettelet minua näin?" Muistuttakaa itseänne siitä, että luotte itse omat tilanteenne rakkaudella, jotta voisitte luoda uuden energian maapallon kudosta.


Rakkaat ystävämme, rakkautemme teitä kohtaan on mittaamaton. Näiden tapaamisten avulla autamme teitä ymmärtämään, miksi tulitte aikojen alussa Maan päälle.
Selitämme teille, miksi valitsitte Maan ja miksi valitsitte haasteet. Ja välitämme teille viestin siitä, että teitte kaiken hyvyydessänne palvellaksenne Henkeä. Ette ole tehneet yhtäkään epäsopivaa tai väärää asiaa. Alatte ymmärtää tätä viisautta. Olette antaneet itsestänne lukemattomia kertoja. Olette tehneet sen jälleen kerran. Olisitte voineet palata Kotiin. Sen sijaan valitsitte olevanne tämän uuden energian pioneereja. Siksi me rakastamme teitä niin syvästi, ja siksi te ette ole koskaan yksin.

Ja niin se on ...
 


Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre",  joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 70,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vieressänne ja enkelit  ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com

© Copyright 2005 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403