"Katsokaa, sieulunne laulavat"

Esitetty Keskikesän Valokonferenssissa, Santa Fe, New Mexico
19.7.2002
Suomentanut Lea Lintunen

Tobias: Ja niin se on, rakkaat ystävät ja perheenjäsenet, että kokoonnumme Ylösnousemus-sarjan viimeistä oppituntia varten. Olemme viettäneet seurassanne pitkän ja upean vuoden. Olemme nauttineet kaikista läpikäymistänne muutoksista ja transformaatioista. Olemme iloinneet siitä, että olette keränneet niin monia uusia kokemuksia.

Kokoonnumme tänään ryhmän kanssa, joka on kaikkein läheisintä perhettämme. Kokoonnumme myös netin kautta kuuntelevien tai tätä viestiä omassa "nyt-hetkessään" lukevien kanssa. Kyllä, olemme teidän kanssanne, kosketamme teitä aivan kuten paikalla oleviakin.  

Yhdessä luomamme pyhä tila on täynnä Hengen puhtautta ja rakkautta. Tunnemme teidän avaavan sydämenne. Päästätte irti niin monista taakoista, ja annatte henkenne loistaa ympäriinsä. Aivan, tämä on pyhä ja turvallinen tila, ja kaiken oppimanne ja kokemanne ansiosta voitte vetää tämän energian esiin koska tahansa.

Tunnustelkaa hetki omia tuntemuksianne. Kyllä, saatatte tuntea kipuja ja särkyjä. Puhumme nyt kuitenkin siitä, miltä ydinolemuksenne tuntuvat. Tämä hehku, joka teillä on... näemme sen nyt kaikkialla ympärillänne. Siitä me olemme puhuneet jo useamman vuoden ajan. Tämä on jumalallisuutenne energiaa. Annatte sen tulla nyt esiin.

Aivan, meille on suuri kunnia saada olla täällä… Kryonin energia pohjoisessa... Mikaelin energia lännessä... Metatronin energia idässä... aah, ja Neitsyt Marian rakastava ja hoivaava energia etelässä. Ne seisovat neljänä tykipylväänä neljässä nurkassa ollakseen kanssanne nyt. Niitä puolestaan ympäröi toinen ryhmä enkeleitä ja entiteettejä.

Mutta ottakaa nyt mukava asento, rakkaat ystävät ja perheenjäsenet. Ottakaa oikein hyvä asento. Hengittäkää syvään. Rentoutukaa. Nykypäivän ihmisillä on taipumusta olla joskus niin jäykkiä, niin stressaantuneita, että heidän kehonsa kangistuvat. Minun aikoinani olimme paljon rennompia. Emme olleet niin kireitä. Voi, olihan meilläkin omat murheemme ja, aivan, oma osamme raskaasta syyllisyydentunteesta. Emme kuitenkaan olleet aivan niin kireitä kuin nykypäivän ihmiset.

Älkää myöskään välittäkö täällä vallitsevasta kuumuudesta. Minun aikoinani hikoilu oli hyvä merkki, parantumisen merkki. Joten antakaa vain itsenne ja kehonne virrata mukana. Nauttikaa lämmöstä, jota tuotatte tähän tilaan.

Olemme käyneet Ylösnousemus-sarjan aikana läpi monia vaikeita ja haastavia oppitunteja. Rakkaat ystävät, aloitimme tämän sarjan kertomalla teille, että "kyse ei ole enää teistä. Kyse ei ole teistä." Teillä ei ole enää sopimuksia eikä karmaa. Tiedämme, että joskus tätä on vaikea uskoa, mutta kyse ei enää todellakaan ole teistä.

Siirrytte aivan uudelle tasolle, jolla teidän ei tarvitse läpikäydä kaikkia kokemuksia ja haasteita. Teidän ei tarvitse luoda niitä itsellenne. Kyse ei ole teistä. Olette valinneet jäävänne Maa-nimiseen paikkaan opettajiksi. Voitte millä hetkellä tahansa luopua kaikista itsellenne asettamistanne haasteista, jotta voisitte keskittyä täysillä muiden ihmisten jumalallisina oppaina toimimiseen.

Kyse ei ole enää teistä. Aivan, sisimmässänne ja ympärillänne on energioita, jotka saavat teidät epäilemään sitä. Muistuttakaa kuitenkin itseänne peiliin katsoessanne, että kyse ei ole enää teistä.

Ylösnousemus-sarjan ensimmäisellä oppitunnilla kerroimme teille, että olette jo ylösnousseet. Mitä oikein luulitte tapahtuvan? Mitä oikein odotitte? Ja kenet luulitte tapaavanne ylösnoustuanne? Ylösnousemus tarkoittaa siirtymistä elämästä toiseen samassa fyysisessä kehossa. Olette eläneet kaksi, muutamat teistä jopa kolme elämää, viimeisten vuosien aikana. Olette eläneet ne nopeasti.

Olette ylösnousseet. Teillä on vaikeaa siksi, että ympärillänne olevat energiat, joita kutsumme Vanhaksi Maaksi, eivät ole vielä ylösnousseet. Joten ympäristönne, todellisuus ulkopuolellanne, saa teidät epäilemaan sisimmässänne tapahtuvia asioita.

Olitte myös etukäteen omaksuneet käsityksiä siitä, mitä ylösnousemus on. Luulitte ehkä kasvattavanne siivet ja lentelevänne sinne tänne. (naurua) On paljon helpompi matkustaa lentokoneella! (lisää naurua) Luulitte kaikkien vaikeuksien ja haasteiden katoavan. Mutta kuten jo sanoimme, niin muut pitävät edelleenkin kiinni värähtelystään, ja koska te olette avoimempia ja herkempiä, niin aistitte muiden kivut ja surut. Tulkitsette ne aivan liian usein omiksenne.

Vanhat muistotkin roikkuvat teissä vielä. Ne muistuttavat teitä menneisyydestänne, lapsuudestanne ja entisistä elämistänne. Ette ole täysin varmoja itsestänne. Haluatte päästää irti vanhasta karmasta. Niin oudolta kuin tämä kuulostaakin, joidenkin teistä mielestä vanhoja kalavelkoja on edelleenkin maksettava. Asiahan ei ole niin. Voitte antaa itsellenne anteeksi. Aivan, Henki ei ole koskaan tuominnut teitä. Voitte antaa itsellenne anteeksi koska tahansa, puhdistautua ja vapautua karman kahleista.

Ylösnousemus ei ole sitä mitä luulitte. Siitä tulisikin mahtava puskuritarra! (Tobias hykertelee yleisön nauraessa).

Oppitunnilla numero kaksi puhuimme teille "jumalallisuuden tunnustamisesta omaksenne." Muistutamme teitä siitä yhä uudelleen ja uudelleen. Jumalallisuus on teidän. Se ei kuulu Kryonille,  Mikaelille, Metatronille, Marialle tai kenellekään muullekaan. Teidän jumalallisuutenne on teidän. Tunnustakaa se omaksenne!

Joskus muistutatte ämpäreitä, jotka ovat täynnä reikiä. Jumalallisuutenne vuotaa ulos. Ihmettelette mitä tapahtui, mihin se katosi. Ette ole aivan varmoja jumalallisuudestanne. Ette ole varmoja siitä, oletteko sen arvoisia. Yhtenä hetkenä yritätte sisäistää sen ja toisena luovutatte sen muille.

Tunnustakaa jumalallisuutenne omaksenne. Tietäkää, että se on teidän. Se on teidän syntymäoikeutenne henkisinä olentoina. Olette kantaneet jumalallista siementä mukananne Kotoa lähdöstänne asti. Kun jätitte Kuningaskunnan ja kuljitte Tulimuurin läpi luodaksenne omat identiteettinne, kannoitte sisimmässänne jumalallista siementä. Se on aina ollut siellä. Ette koskaan löydä sitä muualta. Henki ei voi antaa sitä teille, koska teillä jo on se. Tunnustakaa se omaksenne!

Oppitunnilla numero kolme puhuimme "sisimmässänne olevan pimeyden vapauttamisesta." Tulette kohtaamaan "käärmeitä" yhä uudelleen ja uudelleen. Niiden ilmestymiseen on syynsä. Ne ovat paikalla… haasteet, ongelmat… ne ilmestyvät syystä. Yksinkertaisesti kysykää niiltä, mitä teidän pitäisi tietää. Kysykää näiltä matkanne varrella kohtaamiltanne käärmeiltä, jotka ovat osa teitä, mitä voitte oppia tästä kokemuksesta.

Kerroimme teille myös, että "pimeys on osa teitä, valotyöläiset." Pimeys on osa teitä. Jos yritätte tukahduttaa sen, aiheutatte vain harmia itsellenne, satutatte itseänne. Petätte itseänne omien identiteettienne suhteen. Muodostutte osittain pimeydestä ja osittain valosta.

Kaksinaisuuden elementit olivat välttämätön osa matkaanne. Ette voi katkaista pimeyttä pois vaan ainoastaan integroida sen. Se on osa neljää marmoria, joista olemme puhuneet yhä uudelleen ja uudelleen. Se on uutta "kvadenergiaa." Se on kaiken mitä olette integroimista  jumalallisen energianne piiriin. Vapauttaessanne pimeytenne, jota olette pidätelleet sisimmässänne, se astuu esiin ja auttaa luomaan energiaa, joka työntää teitä eteenpäin siunattuun paikkaan ylösnousemustaloissanne.

Pimeys… ette halua katson sen suuntaan. Ette halua ajatella asioita, joita olette ehkä menneisyydessänne tehneet. Haluatte ajatella elävänne vain valossa. Tulette kohtaamaan ongelmia ja haasteita siihen asti kunnes hyväksytte kaiken, sekä pimeyden että valon… ne syntyivät jättäessänne Kodin. Ne ovat teidän luomianne energioita. Pimeys pyörittää valoa, se liikuttaa valoa eteenpäin. Ne työskentelevät yhdessä sopusoinnussa. Ne ovat solmineet keskenään energeettisen avioliiton.

Tarkoittaako tämä sitä, että teidän pitäisi olla pahoja? Ei, haluamme teidän vain ymmärtävän, että näiden energioiden välillä vallitsee tasapaino. Valotyöläisillä on tapana ajatella, että he työskentelevät vain valossa. Todellisuudessa kyse on näiden kahden energian harmonisesta integroitumisesta ja sulautumisesta yhteen jumalallisuutenne siunaamina.

Oppitunneilla neljä, viisi ja kuusi puhuimme teille "Ahaa-kielestä," joka on sisäistä tietämystä. Se on jumalallisuutenne ulospäin säteilyä ja ratkaisujen löytymistä ongelmiin ja haasteisiin.

Puhuimme teille siitä, miten nämä jumalalliset aistit heräilevät. Ensinnäkin ne alkavat teidän ihmisaisteistanne. Näette ja kuulette asioita kuten ette koskaan aikaisemmin. Maku-, haju- ja tuntoaistinne saavat uutta syvyyttä... samoin sydämenne ja mielenne.

Jumalalliset voimanne tulevat esiin jo olemassaolevien ihmisaistienne kautta. Ne tulevat esiin   käytävien ja rakenteiden kautta, jotka olette asettaneet ihmisaistien välityksellä hankittavia kokemuksia varten.

Mutta nyt voitte nähdä ilmiselvän läpi ja kuulla syvemmin kuin koskaan aikaisemmin. Teillä on tietämyksen aisti. Tunnette koko kehollanne. Näin jumalallisuus ilmenee ensimmäistä kertaa. Kun opitte integroimaan jumalalliset aistinne ihmisaistienne kanssa, saatte aikaan täydellisen paketin. Toitte jumalalliset aistinne mukananne ennen maapallolle tuloanne. Integroikaa ne kaikki olemuksiinne. Siinä piilee voimanne, ymmärryksenne ja kykynne aistia asioita sisimmässänne ja ympäristössänne. 

Oppitunnilla numero seitsemän puhuimme "agendojen unohtamisesta," todellakin hyvin vaikea ja haasteellinen oppitunti. Unohtakaa agendat. Monet teistä raapivat päitään päiviä ja viikkoja miettien, miten agendat vapautetaan. Tehdessänne niin ymmärrätte aivan uudella tavalla miten asiat toimivat. Oivallatte, että ette tarvitse agendoja. Unohtaessanne agendat löydätte itsenne oikeasta paikasta oikeaan aikaan.

Oppitunnilla kahdeksan puhuimme "rakkauden uudesta ymmärtämisestä." Puhumme siitä tulevaisuudessa lisää. Tulette huomaamaan rakkauden ja suhteiden muuttuvan. Vanhassa Energiassa rakkaus tarkoitti energioiden keräämistä kokonaisuuden luomiseksi. Uudessa Energiassa te itse olette kokonaisia ja siksi, sulautuessanne toisen ihmisen kanssa, luotte lisää uutta energiaa.
Rakkaus muuttuu. Rakkauden käsittäminen… tunteminen… ja kokeminen… ne kaikki ovat muuttumassa. Miksi luulette ihmissuhteidennekin muuttuvan? Muuttaessanne tietoisuuttanne muuttuvat asiat ympärillännekin.

Oppitunnilla numero yhdeksän puhuimme teille "Ylösnousemuksen Tyhjiöstä." Tyhjiö tarkoittaa hetkeksi syrjään vetäytymistä, jotta jumalallisuutenne voisi astua esiin. Teidät on ihmisinä koulutettu ratkaisemaan ongelmat mieltänne käyttäen. Olette oppineet, omituista kyllä, luottamaan mieleenne enemmän kuin mihinkään muuhun.

Kokemukset ovat opettaneet teille, että Jumalaan luottaminen on vaikeaa; Jumalahan ei ole vastannut kutsuunne. Opitte olemaan luottamatta, koska ette ymmärtäneet käsitettä Jumalasta. Joten turvaudutte mieleenne, vanhaan minäänne, ja toivotte Jumalan jonakin päivänä säälivän teitä ja antavan teille pyytämänne asiat. Olette oppineet luottamaan omaan mieleenne siinä määrin, että olette unohtaneet miten jumalallisuudelle avaudutaan.

Kehoitimme teitä siis siirtymään Ylösnousemuksen Tyhjiöön. Astukaa sivuun ja päästäkää irti. Avautukaa. Aivan, hiukan pelottavaa. Tiedämme monien teistä työskennelleen tämän asian parissa. Se saa pelot nousemaan pintaan. Se saa miettimään, mitä tapahtuu päästäessänne irti tiukasta otteestanne ja kontrolleista, joita luulette itsellänne olevan.

Kun siirrytte Ylösnousemuksen Tyhjiöön, tapahtuu jotakin ihmeellistä. Oma jumalallisuutenne saa luvan astua esiin ja integroitua ihmisaspektinne kanssa, tarjota ratkaisut, oivallukset ja tietämyksen. Se on se osa teitä, jota ette ole tunteneet pitkään, pitkään aikaan. Se on aina ollut teissä, yksinkertaisesti odottanut pääsevänsä esiin

Oppitunnilla kymmenen puhuimme teille siirtymisestä "ilman identiteettjä elämisestä uusiin identiteetteihin." Sitä te olette pääosin tehneet viimeisten viikkojen aikana. Olette vapauttaneet identiteettinne, ympäristössänne olevat asiat kuten kotinne, ihmissuhteenne, työnne, näkemyksenne, uskomuksenne, ajatuksenne, perheenne ja ystävänne.

Kun tietoisuutenne muuttaa asioita ympärillänne, muututte tekin. On tarkoituksenmukaista päästää irti kaikista uskomuksista ja aineellisista asioista. Päästäkää niistä irti, jos niiden aika on koittanut. Se mikä on teille tarkoituksenmukaista, palaa kyllä luoksenne. Siunatkaa se mikä ei ole, ja saattakaa se ovelle. Olette siirtymässä ilman identiteettejä elämisestä uusien, jumalallisten ihmisten identiteettien rakentamisen vaiheeseen – aivan, todella vaikea ja haasteellinen prosessi.

(tauko)

Olette nyt aikojen lopussa. Siitä on kirjoitettu paljon. Aikojen lopusta on myös puhuttu paljon. Elätte nyt paljastusten aikaa. Ja miten upeaa onkaan, että nyt paljastuu keitä todella olette, ja mistä olette lähtöisin.

Tästä on kirjoitettu Raamatussa, Ilmestyskirjassa, jossa se on kuvailtu pimeäksi, rangaistavaksi ja rumaksi asiaksi. Rakkaat ystävät, jo kirjan nimikin - ilmestykset, uudet paljastukset... oivallukset… paljastaa, mitä todella tapahtuu.

Tiedättekö, että apokalypsin aika on juuri nyt… että sielujenne apokalypsi tapahtuu tällä hetkellä? Apokalypsi, omia sanakirjojanne lainaten... APOKALYPSI TARKOITTAA VERHON NOSTAMISTA! Se on alkuperäinen kreikankielinen määritelmä. Apokalypsi tarkoittaa verhon nostamista.

Elätte apokalypsin päiviä juuri nyt. Verhoa nostetaan kaikkialla ympärillänne. On sielujenne apokalypsin aika. Ja kun nostatte verhoa ja saatte uutta ymmärrystä ja oivalluksia, autatte myös muuttamaan tietoisuutta kaikkialla ympärillänne.

Siksi me kunnioitamme teitä niin paljon tekemänne työn vuoksi. Se luo mallit, jotka auttavat muita ihmisiä käyttämään samoja välineitä ja energioita omissa transformaatioprosesseissaan. Te olette opettajia. Apokalypsi – verhon nostaminen. Kryonin työ muutti verkot teidän muuttunutta tietoisuuttanne vastaaviksi. Verkkojen säätäminen ja muuttaminen nostaa verhoa.

Joten kun jotkut ihmiset lähestyvät teitä etusormiaan heilutellen, apokalypsista ja ilmestymisistä saarnaten, niin hymyilkää heille ja kertokaa, että tiedätte mistä he puhuvat. Kertokaa, että ymmärrätte kyseessä olevan sielun transformaation, ja että tunsitte neljän apokalyptisen ratsastajan läsnäolon tällä pyhällä maalla, tässä pyhässä huoneessa. Ne neljä ratsastajaa ovat Kryon, Mikael, Metatron ja Neitsyt Maria!

Kun tarkastelette Raamatun Ilmestyskirjaa, tehkää se tietoisuuden näkökulmasta. Sen tarinat eivät  tapahdu kirjaimellisesti. Enkelit eivät levitä kuolemaa ympäri maailmaa. Kirjoittaessaan tarinaa Johannes viittasi tietoisuuteenne. Hän oli täysin selväjärkinen, ja kirjoitti ihmisen sisimmässä tapahtuvasta tietoisuuden muutoksesta, joka sitten leviäisi ympäri maailmaa.

Kun Johannes kirjoitti seitsemästä maailmaan muutosta levittävästä enkelistä, tarkoittaa tämä sisimmässänne käynnissä olevaa prosessia. Tämä on muutos, joka liittyy vanhoihin chakroihinne. Ne eliminoidaan, ns. tuhotaan, jotta teillä olisi vain yksi chakra. Joten seitsemän enkeliä muuttaa sisimpiänne. Ja kun Ilmestyskirjassa puhutaan Israelista, sillä tarkoitetaan tietoisuutta. Kyse ei ole maasta vaan maailman tietoisuudesta, sielusta ja sydämestä, siitä keitä te olette.

Ilmestyskirja oli todellakin oikeassa, sillä teillä on uusia oivalluksia ja ymmärrystä. Aivan, verhoa nostetaan. Sitä on jo nostettu kaikkien läsnäolevien osalta. Ja muutokset tulevat. Olette jo nähneet niitä viime vuosina. Muutoksia tapahtuu teidän omissa olemuksissanne.

Tämä ei tarkoita sitä, että Jumalan tarkoituksena olisi tuhota suurin osa maapalloa. Eikä myöskään missään tapauksessa sitä, että joitakin ryhmiä "jätettäisiin jälkeen." Harmi, että tällaisista asioista edes kirjoitellaan! Toisaalta niistä saa ainekset kunnon draamaan! (naurua). Rakkaat ystävät, se tarkoittaa sitä, että menneisyyteen kuuluvat osanne… te vapautatte ja jätätte ne ns."jälkeenne." Te päästätte irti noista menneisyyteen kuuluvista osistanne.

Kuten sanoimme viime kerralla, jotakin ihmeellistä tapahtuu. Jättäessänne Kodin otitte mukaanne vain tietyn määrän energiaa. Toitte tyhjiöön, joka nykyisin tunnetaan universumina, äärellisen määrän energiaa. Voi, tuo määrä oli valtava, mutta silti äärellinen.

Siitä lähtien olette monien elämienne aikana luoneet Uutta Energiaa. Se on ihme! Ette näe sitä vielä omissa elämissänne, mutta tulette ymmärtämään, mitä tarkoitamme. Tulette ymmärtämään, miksi  Kryon on niin innoissaan tekemänne työn johdosta, ja miksi me kaikki kokoonnumme tänne kunnioittamaan teitä.

Jotakin tapahtuu. "Uutta energiaa" ei ole koskaan aikaisemmin luotu. Energiaa muunneltiin ja muutettiin, mutta ei koskaan luotu. Te luotte Uutta Energiaa. Päästätte irti entisistä elämistänne. Jätätte ne tavallaan taaksenne. Vapautatte ne. Tehdessänne niin, ottavat ne itselleen omat identiteettinsä. Ne siirtyvät moniuloitteisen universuminne muihin osiin aloittaakseen omat matkansa.

Te olette synnyttäneet nämä uudet aspektit, jotka ovat entisiä elämiänne. Ne kokoontuvat tänään ympyrään Metatronin, Mikaelin, Kryonin ja Neitsyt Marian piirin ulkopuolelle. Ne ovat nyt muilla moniuloitteisilla alueilla aloittelemassa omia matkojaan. Ne ovat teidän lapsianne, teidän luomuksianne.

Neitsyt Maria astuu esiin tämän oppitunnin ajaksi. Se tuo tullessaan hoivaavaa ja rakastavaa energiaa. Emmekä nyt tarkoita pelkästään Raamatussa mainittua Maria-nimistä henkilöä, vaan Äiti-energian symbolia ja edustajaa.

Tiedättekö, että maapallolla on vallinnut jo pitkään epätasapaino Äiti- ja Isäenergian välillä? Nyt on niidenkin aika tasapainottua. Tulette huomaamaan, että Äitienergia astuu esiin, koska sen läsnäolo sallitaan taas. Se tuo mukanaan uutta tasapainoa mies- ja naisenergioiden välille.

Tulette huomaamaan seuraavien vuosien aikana yhä useampien ihmisten alkavan kanavoimaan Maria-energiaa, työskentelemään sen kanssa ja tuntemaan siihen vetoa. Tulette usein tuntemaan ympärillänne sen puhtaan, puhtaan sinisen energian, joka rakastaa, hoivaa ja tukee teitä.

Äitienergia on täällä, koska te synnytätte omaa jumalallisuuttanne. Se on täällä mukana synnytyksessä. Tunnette sen läsnäolon jumalallisten aistienne avulla. Se on hyvin läsnä nytkin, tässä tilassa. Monet teistä ovat työskennelleet aikaisemmin tämän energian kanssa. Siihen liittyy kuitenkin uusia aspekteja, jotka eivät ole teille kovinkaan tuttuja. Marian olemus näyttää ja tuntuu kirkkaammalta ja kevyemmältä.

Kun verhoa nostetaan, voi Äitienergia astua esiin.
Se tulee Maan päälle tarjotakseen täällä niin kipeästi kaivattua rakkautta ja hoivaa. Jokainen teistä voi hyötyä tästä energiasta opettajantyössään.

Pidämme nyt pienen tauon yksinkertaisesti katsellaksemme teitä… nähdäksemme valonne ja hohtavan jumalallisuutenne. Näemme miten innokkaasti odotatte seuraavaa askelta, haluatte auttaa muita. Näemme, että haluatte saattaa päätökseen sielujenne matkat.

Haluamme teidän tuntevan rakkautemme ja energiamme. Voitte tuntea ne vaikka lukisitte näitä sanoja myöhemminkin. Teidän ei tarvitse omata mitään erityisiä lahjoja. Käyttäkää tämä hetki tunteaksenne Hengen teitä kohtaan tuntema rakkaus.

(tauko)

Aah, joskus haluaisimme vain istua kanssanne näin. Pystymme kommunikoimaan niin paljon paremmin muilla tasoilla, ilman sanoja. Mielenne ovat täynnä ja sydämenne avoinna. Voimme liittyä seuraanne, syleillä ja halata teitä.


Rakkaat ystävät ja perheenjäsenet, avaatte matkanne aikana sydämenne. Kun opitte luottamaan sydämienne ääniin, huomaatte asioiden muuttuvan ympärillänne drastisesti. Kun ymmärrätte, että ongelmia voi ratkaista muutenkin kuin mielenne avulla, ja alatte elää "nyt-hetkessä" ja luottaa omaan jumalallisuuteenne, niin silloin ymmärrätte keitä todella olette.

Pyydämme teitä ILMAISEMAAN SIELUJANNE. Antakaa niiden laulaa teidän kauttanne. Jumalallisuutenne on sisimmässänne, ja se laulaa teille. Se laulaa ja odottaa teidän yksinkertaisesti antavan lupanne… ei miettimään, millaista se olisi… ei odottamaan… vaan yksinkertaisesti antamaan sielujenne musiikin soida kauttanne.

Pyydämme teitä pitämään kiinni sielujenne lauluista. Syleilkää ja halatkaa niitä, sillä ne ovat teidän olemuksenne, teidän jumalallisuutenne. Näemme sen, mutta emme välttämättä fyysisissä olemuksissanne vaan sisimmässänne ja ympäristössänne. Se haluaa tulla esiin, syntyä lopullisesti. Olette viime vuosien aikana kärsineet jumalallisuutenne synnyttämiseen liittyvistä kivuista. Se haluaa nyt astua esiin. Se haluaa teidän pitävän sitä sylissänne. Se on teidän jumalallisuutenne, mutta tavallaan se on kuin lapsi. Se haluaa teidän syleilevän sitä.

Ja niin se on, että Ylösnousemus-sarjan oppitunti numero yksitoista on "Katsokaa, sielunne laulavat." Katsokaa, sielunne laulavat. Jumalallisuus on sisimmässänne, ei ulkopuolellanne. Kukaan muu ei omista sitä paitsi te itse. Se ei löydy järkeä käyttäen.

Ette voi koskaan, koskaan löytää Jumalaa mielenne avulla. Ihmiset ovat yrittäneet sitä ikuisuuksien ajan. Monet teistä yrittävät vieläkin. Luulette, että jos ymmärrätte enkelien välisen hierarkian, niin ratkaisette samalla ikuisen elämän arvoituksen, pääsette taivaaseen. Ei se niin toimi. Yritätte ymmärtää sielujanne aivojenne avulla. Se ei vain onnistu.

Avatkaa sydämenne. Avatkaa sydämenne. Katsokaa ja kuulkaa, kuinka sielunne laulavat. Näin sulaudutte ja integroidutte yhteen kaiken mitä olette kanssa. Kuulkaa ja tuntekaa jumalallisuutenne. Se on paikalla. Nähkää se juuri tällä hetkellä. Se on te. Te. Jumalallisuutenne on kuin lapsi, joka haluaa astua esiin ja ilmaista itseään kaikessa rakkaudessaan ja viattomuudessaan. Se on myös kuin viisas isä, jolla on kaiken voittavaa tietoa. Se on kuin rakastava ja hoivaava äiti, joka haluaa pitää teistä huolta. Tällainen on sisimmässänne asuva jumalallisuus, joka haluaa astua esiin.

Katsokaa, sielunne laulavat. Kun näette sen, alatte nähdä kaiken selkeämmin. Haluammekin puhua  teille tästä asiasta. Kun näette itsenne jumalallisina ihmisinä, alatte saavuttaa uutta ja ennen kokematonta selkeyttä. Alatte ymmärtää lehtien otsikot. Alatte ymmärtää asioita kuten tämä Ilmestyskirja. Näette selkeästi ympärillänne olevat ihmiset ja tapahtumat.

Tämä on upea asia… tiettyyn pisteeseen asti. Joskus selkeys on vaikeaa, sillä näette, aistitte ja tunnette asioita ennen kokemattomalla tavalla. Tunnette halua käpertyä kuoreenne uudelleen. Ymmärrättekö, että olette sirotelleet ympärillenne suodattimia tarkoituksella? Teitte sen siksi, että joskus ulkopuolisia energioita on vaikea käsitellä.

Saavuttaessanne uutta selkeyttä joudutte joskus ristiriitaan vanhojen uskomusten ja ajatusten kanssa. Joskus kieltäydytte näkemästä nenäänne pidemmälle. Hankkimanne selkeyden vuoksi ette aina halua kuulla lausuttuja sanoja tai tuntea tiettyjä tuntemuksia. Ette pidä siitä, että kauppaan astuessanne aistitte sakean, paksun ja synkän vanhan energian.

Ja sisimpänne joillain tasoilla saattaa olla taipumusta viestittää teille: "En tunne tätä asiaa. En tiedä miksi kaikki on niin raskasta tai miksi minua pommitetaan energioilla, ajatuksilla ja tuntemuksilla, jotka saavat minut voimaan pahoin ja tuntemaan itseni epävarmaksi tai epätasapainoiseksi." Silloin saatatte tuntea halua vetäytyä takaisin verhon ja suodattimienne taakse.

Ymmärtäkää, että tämä kuuluu prosessiin. Uusi selkeys ei aina maalaa eteenne kaikkein kauneinta kuvaa. Uuden Energian perspektiivistä katsottuna saatatte nähdä joitakin Vanhaan Energiaan liittyviä asioita, joita on vaikea käsitellä. Se muistuttaa lääketieteen opiskelijoiden ensimmäistä opiskeluvuotta, jolloin mennään laboratorioon ja aletaan leikellä milloin mitäkin. Näky ei aina ole kaunis. Halusimme teidän tietävän tämän, koska tulevien päivien ja viikkojen aikana alatte tuntemaan ja kokemaan näitä asioita.

Ehkä ette pidä näkemästänne, ja on hyvin mahdollista, että haluatte piiloutua jälleen. Saatatte sanoa: "Mikä tätä prosessia vaivaa? Mikä on vialla kukkivassa henkisyydessä? Luulin, että elämäni olisi täynnä sateenkaaria, hattaroita ja untuvaisia pilviä." Aivan, saatte pyytämäänne selkeyttä, mutta sen valossa asiat saattavat vaikuttaa aluksi aika karskeilta.

Sitten alatte ihmetellä, miksi ette ole koskaan aikaisemmin nähneet asioita tällä tavalla, miksi ette ole ennen pystyneet näkemään ihmisten tunteisiin, sydämiin ja mieliin. Se johtui verhosta ja suodattimista, jotka suojelivat teitä.

Toisaalta, rakkaat perheenjäsenet, katsellessanne sydämienne laulavan ja kehittäessänne sen myötä uutta selkeyttä, pystytte myös saavuttamaan uusia, täyteläisiä ja iloisia kokemuksia. Selkeys auttaa teitä tuntemaan ennen kokematonta vastakaikua musiikkiin. Autamme teitä pääsemään eri asioiden, kuten esimerkiksi makuaistinne, syvyyksiin.

Aah, aivan, vastaamme ilmaan heitettyyn kysymykseen… kyllä, seksi, rakastelu, tulee olemaan paljon tyydyttävämpää kuin koskaan aikaisemmin. Siihenkin sisältyy selkeyttä. Se ei ole enää pelkästään fyysinen vaan täydellinen akti, joka käsittää fyysisen, emotionaalisen ja henkisen olemuksenne.

Uudessa selkeydessänne pystytte puhumaan kehoillenne, soluillenne.
Pystytte tuntemaan ja tietämään niihin liittyviä asioita. Älkää yrittäkö pakottaa solujanne, molekyylejänne ja atomejanne muuttumaan. Mistä te tiedätte millaisiksi haluatte niiden muuttuvan? Siirtykää uuteen selkeyteen ja kuunnelkaa. Ne itse kertovat teille. Ne kertovat teille jotakin. Ne kertovat teille millainen tasapaino on paras.

Omat sielunne ja henkenne kertovat teille, kuinka palauttaa harmonia ja tasapaino kehoihinne. Älkää kuitenkaan yrittäkö karkottaa TAHDONVOIMALLA vilustumista, flunssaa tai syöpää. Yrittäessänne toimia tahtomalla, naulaatte asiat itse asiassa paikoilleen.

Käyttäkää sen sijaan selkeyttä hyväksenne. Tulette huomaamaan, että pystytte matkustamaan ympäri kehojanne. Yrittäkää olla omaksumatta etukäteen käsitystä siitä, millaista se tulee olemaan. Antakaa vain itsellenne lupa matkustaa. Voitte puhua kehoillenne yhtä tuttavallisesti kuin nallekarhuillenne. Saatatte nähdä eläviä soluja tai biologisen tehtaan. Kaikki teistä näkevät kehonsa eri tavalla. Matkustakaa kehoihinne ja puhukaa niille. Ne kyllä vastaavat teille.

Uusi selkeys saa tukossa olevan luovan puolenne avautumaan. Olette fiksuja ihmisiä, mutta unohdatte luovuutenne! Olette lukinneet sen. Omat opettajanne ja vanhempanne opettivat teidät tekemään niin. He opettivat teidät ajattelemaan ennemmin kuin tuntemaan, olemaan, luomaan ja tekemään. Uudessa selkeydessänne ymmärrätte kuinka tämä suurenmoinen luova puolenne saadaan avautumaan.

Kun näette omien sielujenne laulavan, saatte selkeyttä fyysisille, emotionaalisille ja henkisille aspekteillenne. Tiedämme sen, sillä olemme työskennelleet pienen ryhmän kanssa, johon kuuluu muutamia tässä huoneessa istuvia ja tätä kuuntelevia tai lukevia Shaumbroja. Työskentelimme tämän ryhmän kanssa viimeisten kuukausien aikana. Kun tämän ryhmän jäsenet avautuivat uudelle selkeydelle, näimme upeita ja kauniita asioita, kyvyn syvään, sisäiseen tietämykseen.

Mutta näimme myös sen, että nähdessänne selkeyden avulla elämän ns. synkemmät, rumemmat ja vaikeammat puolet, haluaisitte mieluummin juosta takaisin kotiin, sulkea ovet ja ikkunat, vetää sälekaihtimet alas ja sanoa: "En halua olla missään tekemisissä koko asian kanssa. Uusi selkeys saa minut tuntemaan oloni epämukavaksi."

Esitämme teille tämän asian nyt, mutta työskentelemme sen parissa kanssanne vasta tulevaisuudessa. Tietäkää, että selkeys on astumassa elämiinne. Työskennelkää yhdessä. Jakakaa kokemuksenne. Dokumentoikaa läpikäymänne asiat. Muut ihmiset tulevat tulevaisuudessa tarvitsemaan keräämäänne tietoa.

(tauko)

Sen lisäksi… sen lisäksi… rakkaat ystävät ja perheenjäsenet, tulemme tämän oppitunnin jälkeen muuttamaan kommunikointitapaamme. Kun kanavoimme teille, tulemme tähän huoneeseen ja keräämme kaikkien läsnäolevien energiat. Sitten tavallaan kanavoimme keräämämme tiedon takaisin teille Cauldren kautta. Se on ollut jossain määrin passiivista informaation kanavointia.

Kun kokoonnumme seuraavan kerran uuden sarjan merkeissä, aloitamme kommunikoinnin uudella tavalla. Saatamme kaikki läsnäolevat ja kaikki halukkaat uuteen tilaan, mutta TE tulette hoitamaan puhumisen. Me puhumme Cauldren kautta, mutta sanat eivät ole meidän. Minä, Tobias, tulen olemaan hyvin, hyvin läsnä. Kuulunhan perheeseenne ja rakastan teitä. Tulemme kuitenkin nojautumaan teihin yhä enemmän ja enemmän.

Käytämme meidän puolellamme verhoa tiettyä sanaa kuvaamaan tällaista kommunikointia. Tämä sana kantaa "shoud-värähtelyä." Se kirjoitetaan "s-h-o-u-d." Tämä värähtely tarkoittaa, että alatte ilmaisemaan itseänne ja omaa jumalallisuuttanne.

Ette tarvitse niin paljon minun, Tobiaksen, tai kenenkään muunkaan energiaa. Kokoonnumme teidän kanssanne, mutta oman jumalallisuutenne ääni tulee esiin yhä enemmän ja enemmän. Meistä taas tulee yhä enemmän yleisöä, joka kuuntelee teitä.

Informaatiota tullaan kanavoimaan eri tavalla. Pystytte aistimaan ja tuntemaan eron.
Pyydämme teitä ja Cauldrea muuttumaan ja ottamaan jättihypyn, jälleen kerran. Tämä on uusi tapa kommunikoida ja jakaa tietoa.

Jäämme edelleen rinnallenne, mutta pyydämme teitä astumaan esiin. Pyydämme teitä tunnustamaan jumalallisuutenne omaksenne. Pyydämme teitä tuomaan jumalallisuutenne esiin, ja sen myötä uutta tietoa Uudessa Energiassa.

Olette meille hyvin rakkaita. Kunnioitamme teitä tekemänne työn vuoksi. Meillä on vielä paljon tekemistä, paljon puhuttavaa ja paljon asioita jaettavana tämän viikonlopun aikana. Olemme vahvasti läsnä, sillä ette ole koskaan yksin.

Ja niin se on!


Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre",  joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 40,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille, vaikkakin ilmoittautumiset etukäteen ovat tervetulleita. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vierellänne ja enkelit  ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com