"Uusi identiteetti"

Esitetty Crimson Circlelle
1.6.2002
Suomentanut Lea Lintunen

TOBIAS: Ja niin se on, rakkaat ystävät ja Shaumbrat, että kokoonnumme jälleen piiriimme. Kaikkien fyysisesti tai henkisesti läsnäolevien energia on rakastavaa, vahvaa ja kestävää. Ylösnousemuksen polku ei ole sellainen kuin luulitte. Se ei ole helppo, mutta jatkatte silti. Jatkatte matkaanne. Jatkatte oppituntiemme parissa, sillä olemuksissanne asuu rakkaus ja sitoutuminen tähän työhön.

Pystymme meidän puolellamme verhoa aistimaan sitoutumisenne. Se on sakeaa kuten rakkautenne ja energiannekin. Halunne jatkaa eteenpäin on vahva. Joskus tarvitsette taukoa kuten nyt. Tämä on rentoutumisen ja rauhoittumisen aikaa. Voitte päästää irti ponnisteluista, haasteista ja emotionaalisista ja fyysisistä kivuista. Nyt on aika istua alas ja vastaanottaa perheenne rakkaus.

Tämän lyhyen tapaamisemme aikana pyydämme teitä avautumaan rakkaudellemme. Pyydämme teitä pitämään pienen tauon ihmiselämienne haasteista; lyhyen, mutta virkistävän tauon, ja istuutumaan puun alle nauttimaan varjosta kuten Buddhakin teki. Käyttäkää tämä hetki hyväksenne kerätäksenne energianne takaisin yhteen.

Me hoidamme hommat tämän tapaamisemme aikana. Me liikuttelemme energiaa ja tuomme teille rakkautta, jota te ansaitsette runsain määrin. Rakkaat ystävät, tiedämme että matkanne luonteeseen on kuulunut rakkaudesta luopuminen. Siihen on kuulunut läheisistänne luopuminen joko tässä tai entisissä elämissänne. Olette luopuneet ihmissuhteiden tuomasta läheisyyden tunteesta pystyäksenne keskittymään sisäiseen henkeenne ja olemukseenne.

Ehkä kyse oli biologisesta perheestänne tai puolisoista ja kumppaneista, ehkä omista lapsistanne tai teille rakkaista ja läheisistä ystävistä. Heitä ei viety teiltä pois, vaan te päästitte heistä irti. Teitte sen pystyäksenne jatkamaan matkaanne ja tuomaan esiin oman jumalallisuutenne.

Tiedämme, että on ollut vaikeaa olla ilman suoraa ja intensiivistä rakkautta muilta ihmisiltä. Tiedämme kyllä. Siksi me lähestymme teitä perheenä tukien, rohkaisten ja rakastaen teitä, teidät läpikotaisin tuntien. Lähestymme teitä nyt yksinkertaisesti kehoittaen: "Rentoutukaa." Olette ystävien seurassa. Olette täällä Shaumbrojen ja monista eri ulottuvuuksista tulevien enkelien kanssa.

Kuinka rakkaita olettekaan meille tekemänne työn vuoksi! Kuinka paljon ihailemmekaan teitä! Paljon muuta meidän ei tarvitsisikaan teille sanoa. Kyse on tuomastamme energiasta ja rakkaudesta.

Kyllä, vastaamme ilmaan heitettyyn kysymykseen, tähänkin on tulossa muutos. Rakkauselämänne ja suhteenne tulevat todellakin muuttumaan, sillä ne tulevat olemaan erilaisia kuin ennen. Jotkut teistä iloitsevat tästä tiedosta. Rakkaus tulee olemaan erilaista ja uudenlaista. Puhuimme siitä tämän sarjan oppitunnilla numero kahdeksan.

Rakkaus tulee olemaan itsessään täydellistä, koska TE olette täydellisiä. Sillä ei ole agendoja. Uudenlainen rakkaus ei ole kaksinaisuuden toinen puoli, kuten Vanhassa Energiassa oli. Se tulee olemaan itsessään täydellistä,  täyteläistä ja totuudenmukaista.  Sillä ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin itse rakkaus. Kuvitelkaapa tätä – suhde toiseen ihmiseen, joka ei vaadi teiltä MITÄÄN muuta kun vastarakkautta. Sellaisessa suhteessa ei ole agendoja tai yritystä saada sujautettua teidät toisen ihmisen emotionaaliseen takataskuun. Sellaisessa suhteessa on vain rakkautta!

Rakkaat ystävät, vaalimme tätä yhteistä aikaamme. Meillä on paljon keskusteltavaa tänään. Nämä hetket ovat kallisarvoisia, ja niitä on vähän. Shaumbrat, tiedämme että monet teistä viettävät juuri nyt kiireistä elämää. Tiedämme, että monet teistä ovat kadottaneet suunnan. Puhumme tästä asiasta lisää tänään. Tiedämme, että aistitte kaksinaisuuden vauhdin kiihtyvän itsessänne ja ympäristössänne. Teillä on tuskin aikaa istuutua alas Hengen, itsenne ja muiden Shaumbrojen kanssa.

Energiat muodostuvat ja voimistuvat tässä tilassa. Jumalallisten aistienne kautta pystytte aistimaan verhon toiselta puolelta saapuvat vieraat. Monet tulevat nyt istumaan Toiseen Ympyrään ollakseen kanssanne, tarkkaillakseen, rakastaakseen ja tukeakseen teitä. Niiden joukossa on kuitenkin kaksi vierasta, jotka tuovat mukanaan mielenkiintoisia energioita.

Aivan, ne teistä, jotka tuntevat energioiden muodostuvan, ovat jo tietoisia teitä Uuteen Energiaan ohjaavan ja opastavan Metatronin läsnäolosta. Metatronin energia on erilaista kuin muutama kuukausi sitten, hyvin erilaista.

Kyse ei ole siitä, rakkaat ystävät, että Metatron olisi muuttunut. Te itse olette muuttuneet. Metatronin energia ei enää vaikuta teihin kuten aikaisemmin. Se ei saata teitä enää epätasapainoon. Se ei enää rynni sisään, vaan tuntuu paljon miellyttävämmältä, hellemmältä, tosin edelleenkin hyvin intensiiviseltä. Metatronin energian intensiivisyys edustaa oman matkanne intensiivisyyttä. Metatron siis liittyy tälle oppitunnille, jolla puhumme teistä… ja siitä keitä ette enää ole.

Metatronin energia kasvaa tässä huoneessa ja teissä jokaisessa. Tunnette sen nyt paljon paremmin, koska Metatron on ollut niin lähellä teitä. Metatron OLETTE te! Metatron on jumalallinen äänenne.

Metatron piti huolta energiatasapainosta verhon toisella puolella. Se piti huolta energiatasapainosta hyvin pyhässä temppelissä Arkin Veljeskunnassa. Tämä temppeli oli suojattu, turvallinen ja hyvin pyhä. Vain hyvin harvat pääsivät sinne sisälle. Siellä Metatron vartioi omaa jumalallista energiaanne. Siellä osa teitä, joka on niin jumalallinen, niin puhdas, – puhdas kuin rakkaus – on odottanut jumalallisen äänenne Metatronin vartioimana, kunnes aika koittaisi. Metatron on ollut  seurassamme koko tämän Ylösnousemus-sarjan ajan.

Metatron pystyy nyt tuomaan energiansa Maan päälle ilman välikäsiä. Se ei ollut aikaisemmin mahdollista. Metatron voi nyt liittyä seuraamme, tuoda energiansa tähän tilaan, tähän piiriin. Ja aivan, sen energia on täällä tänään.

Tuntekaa Metatronin energia, mutta ei ulkopuolisena miesmäisenä entiteettinä. Tuntekaa se omana jumalallisuutenanne, jota kutsutaan Metatroniksi. Tuntekaa se Metatronin kollektiivisena energiana. Antakaa itsellenne lupa tuntea itsenne Metatronissa. Antakaa myös Metatronin tuntea itsensä teissä. Sallikaa sulautuminen itsenne ja Metatronin välillä.

Metatron, jumalallisuutenne ääni ja symboli, liittyy nyt seuraamme. Metatron on teidän jumalallisuutenne, jonka ansiosta voitte levätä haasteellisen matkanne varrella näinä yhteisinä hetkinämme. Metatronin ansiosta voitte levätä hetken oman jumalallisuutenne käsivarsilla, koota energianne ja virkistää kehojanne, tunteitanne ja kaikkea mitä olette.

Voi rakkaat ystävät, te todellakin otatte tämän energian avosylin vastaan. Näemme sen joka puolella tätä huonetta, koko piirissämme. Olette kuin avautumassa olevia kukkia, sallitte oman jumalallisuutenne esiintulon.

Meillä on tänään toinenkin vieras. Se esittelee teille nyt energiaansa. Olette tunteneet sen energian hyvin, tämän energian jota – kuinka sen sanoisi – olette kutsuneet "pomoksi." Se on teille hyvin tuttu energia. Joskus olette turhautuneet siihen täydellisesti. Tiedätte hetken kuluttua mistä puhumme. Se on teille tavallaan kuin ryhmänjohtaja tai opas, joka tulee teille hyvin tutusta perheestä. Se on paikalla tänään, koska tämä on jälleen käännekohta, jälleen yksi siirtymävaihe.

Toivottakaa arkkienkeli Mikael tervetulleeksi. Sen läsnäoloon ei ole aikaisemmin kiinnitetty huomiota tässä  "uuden energian luokkahuoneessa." Se ei ole toistaiseksi ollut yksi tähtivieraistamme, mutta tällä oppitunnilla se on läsnä. Sillä on mukanaan teidän niin usein kiroamanne miekka. Arkkienkeli Mikaelin kädessä oleva Totuuden Miekka leimuaa, liekehtii ja valaisee. Nyt on sen aika liittyä seuraamme. Ennen tätä hetkeä se ei olisi ollut sopivaa.

Kerromme teille hiukan arkkienkeli Mikaelista. Se pyytää teitä yksinkertaisesti avautumaan sen värähtelylle puhuessamme. Mikael on tavallaan vastuussa jokaisesta teistä, ja työskentelee teidän kanssanne läheisesti monilla eri tasoilla. Kun Arkin Veljeskunta luotiin tarkoituksena tuoda Uutta Energiaa universumiin, niin Mikael työskenteli kanssanne, auttoi kouluttamaan ja valmistelemaan teidät kauan sitten alkanutta maanpäällistä matkaanne varten.

Kuten tiedättekin, Mikael ei ole koskaan ollut ihmismuodossa. Sen voisi sanoa olevan arkkitehti, joka yhdessä teidän kanssanne auttoi luomaan Maan mallit, ihmisbiologian ja -tietoisuuden. Mikael oli tavallaan kuin alikersanttinne Arkin Veljeskunnassa ennen Maan päälle tuloanne. Mikael antoi teille jokaiselle Totuuden Miekan, oman matkanne symbolin. Miekat ovat osa tietoisuuttanne ja biologiaanne. Mikael antoi ne teille ennen kuin lähditte omalle matkallenne etsimään totuuttanne. Miekat annettiin teille ennen lähtöänne maapallolle. Ne ovat olleet osa teitä siitä lähtien.

Raamattu kertoo Mikaelin tarinan siten, että se taisteli paholaista vastaan ja heitti sen sitten ulos taivaasta. Rakkaat ystävät, tarina ei aivan pidä paikkaansa, sillä ulosheitetty paholainen olitte itse asiassa te! (naurua ja Tobiaksen hykertelyä) No, paholainen sopi tarinaan paremmin.

TE jätitte Arkin Veljeskunnan, paikan jota kutsuisitte "taivaaksi." Mikael koulutti teidät, antoi teille miekkanne ja lähetti teidät matkaan. Teitä ei heitetty ulos. Päätitte itse jättää "taivaan" ja tulla Maan päälle. Olitte suostuneet siihen jo etukäteen.

Totuus on, että Mikaelin ojentaessa teille Totuuden Miekkanne, etsintänne tietoisuuden symbolit, täyttyivät sen silmät kyynelistä. Mikael tiesi pitkän ja vaikean matkan odottavan teitä. Mikael tiesi, että ette aina tunnistaisi sitä sen vieraillessa luonanne unissa tai valveilla ollessanne. Se suretti Mikaelia.

Kysymys ei ollut suuresta taistelusta, jonka lopputuloksena Saatana heitettiin ulos taivaasta, vaan teidän lähdöstänne Arkin Veljeskunnasta. Rakkaat ystävät, kyse oli teidän lähdöstänne totuudenetsintämatkalle. Totuutenne on oma jumalallisuutenne. Teidän oli löydettävä se itse. Teidän oli löydettävä se kaksinaisuuden ja verhon vaikutuksen alaisina – kaksi erittäin vahvaa elementtiä, jotka kätkivät hyvin pitkään menneisyytenne, teidät itsenne ja meidät. Teidän oli lähdettävä matkalle Maahan ja - kuinka sen sanoisi – löydettävä oma jumalallisuutenne neutraalissa ympäristössä. Totuuden Miekka edustaa omaa matkaanne.

Onko siis ihme, että Mikael on vieraanamme tänään? Se liittyy seuraamme kouluttajana, johon olette olleet hyvin sidoksissa jo kauan aikaa. Mikael liittyy seuraamme tällä oppitunnilla, joka on tavallaan valmistumisseremoniakin. Se on täällä vapauttaakseen teidät, jotta voisitte siirtyä viimeisiin energeettisiin hetkiin ennen totuuden löytymistä sisimmästänne.

Metatronin ja Mikaelin energiat ovat täällä hoivatakseen teitä, jotta voisitte pitää taukoa kiireisestä ylösnousemusprosessistanne.

Rakkaat ystävät, olemme käyneet läpi paljon asioita oppitunneillamme. Takanamme on kaksi kokonaista sarjaa (Uusi maapallo ja Luoja). Olemme nyt Ylösnousemus-sarjan loppuvaiheessa. Pyydämme teitä luomaan silmäyksen tähän mennessä läpikäytyjen asioiden ytimeen.

Aivan, olemme kertoneet teille ajasta, jolloin jätitte Kodin. Olitte nuoria prinssejä ja prinsessoja, jotka etsivät suuria seikkailuja, omia identiteettejään Ensimmäisen Ympyrän ulkopuolella. Halusitte saada selville keitä olitte ennen kuin perisitte kruunun.

Olemme keskustelleet paljon viimeisten kolmen vuoden aikana. Olemme puhuneet matalan muurin takana seisomisesta ja ongelmien työntämisestä Armon Uuniin. Olemme puhuneet siitä, että kyse ei ole enää teistä tai niistä ihmisistä, joita luulitte olevanne. Kyse ei ole enää teistä. On olemassa jotain paljon suurempaa.

Kyse ei ole menneisyyden karmanne parantamisestakaan. Kyse ei ole enää teistä. Olette ylösnoustuanne päässeet noiden asioiden yli. Olemme puhuneet teille niin monien asioiden vapauttamisesta, niiden työntämisestä Armon Uuniin. Olemme puhuneet agendojen unohtamisesta, niiden vapauttamisesta, sillä agendat… voi, ne perustuvat Vanhan Energian kaksinaisuuteen!

Puhuimme viime tapaamisessamme Tyhjiöstä ja sinne siirtymisestä. Mielenkiintoinen oppitunti, mielenkiintoinen käsite. Ja aivan, aivan, valitsimme sanan "tyhjiö" pitkän harkinnan jälkeen. Aivan, se toi mieliinne Kotoa lähdön. Niiden välillä ON yhteys. Jättäessänne Kuningaskunnan siirryitte tyhjiöön.

Kun jätätte kaksinaisuuden, siirrytte jälleen Tyhjiöön, koska kaksinaisuutta seuraavaa vaihetta ei ole vielä luotu. Rakkaat ystäväni, te luotte sitä. Te siirrytte ensimmäisinä Uuteen Energiaan. Te luotte perustukset muita varten. Aivan, se herättää henkiin pelkoja, muistoja ja huolia menneisyydestä, ajasta, jolloin jätitte Kuningaskunnan ja siirryitte tyhjiöön.

Joten ei ole mikään ihme, että näiden viimeisten 30 päivän aikana vanhoja tuntemuksia on noussut pintaan… pelkonne heräsivät jälleen… mieliinne ehkä nousi muistoja tunnontuskista… ihmettelitte ehkä, mitä oikein olette tekemässä. Monet teistä sanoivat viime tapaamisemme jälkeen: "Onko tässä kyse jostakin tempusta? Olenko vapauttamassa kaiken mitä olen? Olenko menettämässä itsehillintäni? Pyydetäänkö minua siirtymään paikkaan, jossa muut saavat minusta otteen tai joudun pimeyden voimien valtaan?"

Ja kuten tiedättekin, sanoimme teille: "Kaikin mokomin, jos niin haluatte." Mutta tiedämme, että ette tee niin. Tiedämme myös, että olette valmiit vapauttamaan tämän vanhan valon ja pimeyden välisen taistelun. Olette valmiit päästämään irti tuosta energiasta: pelosta siitä, että jos ette pidä tiukasti kiinni kaksinaisuudesta, niin jotkut paholaismaiset voimat saavat teidät valtaansa.

Se on Vanhaa Energiaa, rakkaat ystävät, joka ei päde enää. Ei ole olemassa yhtäkään entiteettiä, joka voisi saada teistä otteen, paitsi ehkä… vastauksena ilmaan heitettyyn kysymykseen… aviopuolisot, jotka silloin tällöin onnistuvat siinä. (naurua) Entiteetit meidän puoleltamme eivät  siihen pysty. Edes Metatron tai Mikael, jos ne yhtäkkiä päättäisivät tehdä niin, eivät pystyisi vaikuttamaan teihin. Yksikään entiteetti ei pysty. Pidätte nyt kiinni omasta jumalallisuudestanne, tunnustatte sen omaksenne!

Olemme käyneet kanssanne monia, monia keskusteluja. Niiden ytimenä on ollut vapauttaminen; menneisyydestä, vanhoista identiteeteistänne, tavoistanne ja kuvioistanne irtipäästäminen, aivan, niistä luopuminen. Se on ollut teidän termejänne ja määritelmiänne käyttäen hidas matka. Vapauttamisen oppimiseen on kulunut kolme vuotta. Meidän käsityksemme mukaisesti se sujui hetkessä!

Vapautatte kokemuksia, jotka tapahtuivat tuhansia ja miljoonia vuosia sitten. Ne ovat kauan, kauan sitten luotuja kuvioita. Niistä te päästätte irti. Oppitunnit viimeisten kolmen vuoden aikana ovat todellakin käsitelleet irtipäästämistä. Kuten huomaattekin, ette voi siirtyä Uuteen Energiaan vanhoja matkalaukkuja mukananne raahaten.

Juuri tässä haasteellisessa vaiheessa te olette nyt. Tunnette hyvin, hyvin vahvaa halua ottaa mukaanne tiettyjä asioita, ottaa mukaanne - kuinka sen sanoisi – tietoisuuden identiteeteistänne, osia vanhoista identiteeteistänne. Tämä johtuu pääosin siitä, että ette luota itseenne tarpeeksi.

Jopa maininta Tyhjiöön siirtymisestä pelottaa teitä. Se herättää teissä "mitä jos" -kysymyksiä.  "Mitä jos vapautan kaiken? Eikö minulle jää hitustakaan identiteetistäni? Saako joku toinen entiteetti minut valtaansa? Vaikuttavatko pahuuden tai pimeyden voimat minuun?" Kaikki tällaiset huolenaiheet nousevat pintaan. Ja ne ovat tarkoituksenmukaisia juuri nyt. Älkää kieltäkö itseltänne näitä tuntemuksia, ajatuksia ja huolia. Vapauttaminen ja Tyhjiöön siirtyminen ovat juuri nyt osa Uuden Energian prosessia. Mutta rakkaat ystävät, kyse ei ole menneisyytenne kieltämisestä. Kyse ei ole eri puolienne hylkäämisestä.

Ylösnousemuksen Tyhjiö on rauhallinen tila, jossa ette kamppaile sisimmässänne kaksinaisuuden kanssa. Pyydätte tässä Tyhjiössä ollessanne itseänne pysähtymään ja rauhoittumaan hetkeksi. Pyydätte marmoreitanne – valkoista, mustaa ja harmaata – olemaan paikoillaan ja tuntemaan jumalallisuutenne energian syntymisen. Ette yritä ymmärtää asioita rajallisella ihmismielellänne.

Ylösnousemuksen Tyhjiössä sallitte jumalallisuuden mielen astua esiin. Se kuuluu teille. Kuuntelette itseänne. Yksinkertaisesti hyllytätte kaksinaisuuden hetkeksi. Saatte maistaa OMAA Uutta Energiaanne, OMAA jumalallisuuttanne. Monet teistä ovat jo kokeneetkin sen. Ja tämä on vasta alkua.

Laittakaa sivuun "pitäisikö vai eikö pitäisi?" -huolet, teitä vainoavat epäilyt. Asettakaa ne sivuun hetkeksi. Olkaa Tyhjiössä. Silloin jumalallisuus, joka on teidän ja vain teidän, voi astua esiin. Tällainen on Tyhjiö, josta puhumme. Raivaatte läpikulkuväylää jumalallisuuttanne varten.

Jatkakaa työskentelyä. Aistikaa, miltä tuntuu laittaa asia sivuun, todella lopettaa huolehtiminen hetkeksi. Silloin jumalallisuutenne voi puhua teille. Pystytte kuulemaan sen, koska ette ole niin kiinni kaksinaisuuden yksityiskohdissa.

Puhutaan nyt kaksinaisuudesta. Se on "kahden" energiaa, jota on ollut olemassa yhtä pitkään kuin olette tunteneet identiteettinne Ensimmäisen Ympyrän ulkopuolella. Siihen on tulossa muutos, kuten olemme niin usein sanoneetkin. Siirrymme "kahden" energiasta "neljän" energiaan. Näette muutoksen kaikkialla ympärillänne.

Olemme puhuneet usein myös kvadmatematiikasta. Olemme puhuneet uusista oivalluksista ja löydöistä, jotka auttavat ihmistietoisuutta siirtymään kaksinaisuudesta Uuteen Energiaan. Sanoimme, että tietoa alkaa virrata oikeaan aikaan. Tietoisuutenne muuttuessa alkaa tihkua tieteellistä informaatiota, joka vahvistaa kvadmatematiikkaa. Tälläkin hetkellä on tutkijoita ja tiedemiehiä, jotka työskentelevät näiden asioiden parissa.

Tiedemies-matemaatikko on jopa kirjoittanut tästä aiheesta kirjan, joka julkaistiin viime tapaamisemme jälkeen ("A New Kind of Science", Stephen Wolfram, Wolfram Media). Se on herättänyt aika lailla kiinnostusta ja keskustelua. Tämän kirjan, jonka kirjoittaja julkaisi itse,  ytimenä oleva tutkimustyö raivaa nyt tietään yleiseen tietoisuuteen. Kirja osoittaa, että jos kolmeen erilaista energiaa sisältävään elementtiin lisätään neljäs eri energiaa sisältävä elementti, niin silloin syntyy Uutta Energiaa. Tutkimystyö osoittaa, kuinka luonnon eri kuviot luotiin, ja kuinka ne voidaan luoda uudelleen Uudessa Energiassa. Kirja puhuu energioiden sekvensseistä ja työskentelytavoista. Kyse on aina 4:n energiasta, yhden elementin vaikutuksesta kolmeen muuhun.

Tämä tieto on nyt painetussa muodossa. Voitte lukea itse. Se on vasta kvadmatematiikan ymmärtämisen alkua, ensimmäinen askel. Myös muut tutkijat yrittävät joko ymmärtää tai kumota väitteet. Tämä saa alulle uudet tieteelliset ja matemaattiset vahvistukset.

Näette sen omissa elämissänne, rakkaat ystävät. Kyse ei ole mistään muissa sfääreissä olevasta asiasta, joka ei vaikuta teihin. Näette sen omissa elämissänne. Saatte vahvistuksen matkallenne.

Kaksinaisuus haluaa toistaiseksi pysyä kuvioissa. Se haluaa pysyä kuvioissa. Näette siitä todisteita lehtien otsikoissa. Kaksinaisuus haluaa epätoivoisesti pysyä mukana kuvioissa. Se ei halua lähteä. Se ei halua, että se hävitetään ja unohdetaan. Se yrittää pitää kiinni omasta identiteetistään.

Aivan, kaksinaisuudella on oma identiteettinsä, oma värähtelynsä. Se on tavallaan entiteetti aivan kuten tekin. Mutta kuten tiedätte omastakin kokemuksestanne, on kaksinaisuus myös väsynyt. Se tietää, että on aika siirtyä Uuteen Energiaan. Jopa kaksinaisuus on vastakkain itsensä kanssa, osittain se haluaa jäädä ja osittain päästää irti. Mikä kaunis orkesteri! Todella kaunis! Tämä aiheuttaa entistä korkeampia ylämäkiä ja entistä jyrkempiä alamäkiä, entistä nopeampia syklejä, jotka viittaavat suuriin muutoksiin nyt ja tulevaisuudessa.

Kuten Metatron sanoikin, kaksinaisuuden vedellessä viimeisiään näette ympärillänne monia järkyttäviä tapahtumia, jotka liittyvät ihmisiin, kansoihin, valtioihin ja hallituksiin. Olemme pyytäneet teitä jättämään rukoilemisen, meditoimisen ja visualisoimisen siihen asti, kunnes todella ymmärrätte maailmassa tapahtuvien asioiden dynamiikan. Seisokaa matalan muurin takana ja tarkkailkaa siirtymistä kaksinaisuudesta Uuteen Energiaan. Sitten ymmärrätte, mitä teidän pitää tehdä.

Kaikki todistamanne tapahtumat ovat tarkoituksenmukaisia. Kaksinaisuus häilyy vapauden kaipuun ja kuvioissa mukana pysymisen väliä. Sitä ei tapahdu pelkästään maapallollanne vaan myös sisimmässänne. Sitä tapahtuu kävellessänne ylösnousemuksen kengissäkin.

Olette siirtyneet elämästä toiseen, mutta jääneet samoihin fyysisiin kehoihin. Suurin osa teistä jopa pitää entiset nimensä, vaikka olettekin siirtyneet uuteen elämään. Olette säilyttäneet suurimman osan entisistä identiteeteistänne. Osa  niistä ei halua päästää irti, ja osa taas haluaa epätoivoisesti vapautua. Näette konfliktit ja haasteet omissa elämissänne. Teillä on voimakas halu pitää kiinni entisestä, mutta haluatte silti muuttua – käynnissä on siis mielenkiintoinen energiadraama!

Seuratkaa ympärillänne tapahtuvia asioita. Tarkkailkaa kaksinaisuuden kasvoja. Katsokaa ihmisiä, jotka yrittävät roikkua vanhoissa identiteeteissään, kun he itse samanaikaisesti yrittävät vapautua niistä. Meillä on hauskaa nähdessämme tatuointien suosion kasvavan yhteiskunnissanne. Niiden välityksellä ihmiset haluavat sanoa: "Haluan roikkua identiteetissäni niin paljon, että kuvioin sen kehooni. Se auttaa minua muistamaan kuka olen. En halua päästää irti identiteetistäni, vaan upottaa sen syvälle fyysiseen ja emotionaaliseen olemukseeni."

Hykertelemme, kun näemme ihmisten yrittävän pitää kiinni identiteeteistään kuvioimalla vaatteensa, hankkimalla yksilöllisen vaatevaraston ja jopa nimikoimalla paitansa. Meidän mielestämme se on huvittavaa. Eivätkö he todellakaan tiedä keitä ovat? (naurua)

Kyllä, tulette edelleenkin näkemään ihmisten pitävän kiinni identiteeteistään, yrittävän roikkua niissä, mutta samanaikaisesti haluavan epätoivoisesti muuttua. Tällainen kahtia jakautuminen on osa siirtymävaihetta Uuteen Energiaan.

Identiteettien muuttuminen aiheuttaa paljon surua Shaumbroille. Monet teistä kokevat tällaista surua juuri nyt, ja se liikuttaa meitä. Emme voi tehdä hyväksenne muuta kuin vakuuttaa, että se kuuluu prosessiin. Emme voi muuta kuin istua kanssanne kuten nytkin, ja kertoa teille matkanne tarkoituksesta. Voimme vain liittyä seuraanne ja kertoa teille, että ette ole koskaan yksin. Tämän tilan täyttävät kaksi mahtavaa entiteettiä, Mikael ja Metatron, sekä monet, monet muut, jotka ovat paikalla rakastaakseen teitä tällä levähdystauollanne.

Tunnette sisimmässänne surua, koska olette menettämässä omat identiteettinne. Menetätte ihmissuhteita, työpaikkoja ja joskus jopa terveytenne. Menetätte omat identiteettinne. Tiedämme, että tunnette syvää ja voimakasta surua. Olemme täällä kertoaksemme, että se kuuluu prosessiin, rakkaat ystävät. Tietäkää, että ette ole yksin.

Tämä surullisuus voidaan korvata, mutta ei siten kuten luulette. Ette herää yhtenä aamuna täynnä vanhaa, kaksinaisuudessa tuntemaanne iloa. Sen sijaan tulette tuntemaan täyttymystä. Täyttymystä. Se on erilainen tunne kuin muut. Ette edes halua käyttää sanoja kuvaamaan sitä, koska sanat ovat niin rajallisia. Sitä odotellessa ymmärtäkää, että tiedämme mitä käytte läpi.

Kun istutte oppilaidenne seurassa, teillä on empatiaa ja ymmärrystä heitä kohtaan. Olette itse kokeneet samat muutokset ensimmäisinä. Pystytte pitämään oppilaitanne kädestä ja kertomaan ymmärtävänne heidän surunsa, kun he huomaavat muuttuneensa.

Rakkaat ystävät, on aika luottaa itseenne. Mikael on paikalla jakaakseen tämän asian kanssanne. Olette kokeneet niin monia asioita kantaessanne Totuuden Miekkoja sisimmässänne. On aika luottaa itseenne ja kaikkeen mitä elämissänne tapahtuu, myös silloin jos esimerkiksi aviopuolisonne jättävät teidät. Syytätte itseänne. Ulkoisesti syytätte aviopuolisoitanne, mutta tiedämme teidän sisimmässänne syyttävän itseänne.

Elämissänne tapahtuu nyt monia asioita. Mietitte identiteettejänne ja tekemisiänne, syytä maapallolla oloonne. Voi, olette sisimmässänne täynnä epäilyksiä. Mikael on seurassamme pyytääkseen teitä luottamaan itseenne ja jumalallisuuteenne sekä ymmärtämään, että kaikki asiat ovat tarkoituksenmukaisia. Jopa silloin, kun sisimmässänne kaikki tuntuu sortuvan ja identiteettienne kudelmat purkautuvat.

Aivan, nyt on aika luottaa itseenne. Kannatte sisimmässänne jumalallisuuden energiaa. Aivan, kannatte omia Totuuden Miekkojanne. On aika luottaa itseenne. Astukaa esiin, kuten Metatron kehoitti, vaikka se tuntuukin vaikealta kohdatessanne erilaisia haasteita. Aloittakaa opettaminen, aloittakaa työnne.

Voi, tiedämme kyllä. Kuulemme teidän sanovan: "Mutta Tobias, en ole edes varma siitä, mitä minun pitäisi tehdä. Odotan yhä merkkiä." Rakkaat ystävät, MITÄÄN MERKKIÄ EI TULE! Sitä ei tule. Odotatte jotakin, jonka olette jo saaneet! Se on jo ulko-ovillanne. Se on jo muuttanut uusiin taloihinne. Se on jo paikalla. Joko ette halua nähdä sitä, koska siihen liittyy vastuuta tai sitten näette sen, mutta teitä pelottaa.

Shaumbrat, te olette suostuneet toimimaan opettajina. On aika aloittaa. Jos ette tiedä, mitä se tarkoittaa tai miltä opettamisenne näyttää, niin siirtykää viime oppitunnilla käsiteltyyn Ylösnousemuksen Tyhjiöön. Olkaa rauhassa ja unohtakaa kaksinaisuus. Vastaus on sisimmässänne. Joko kuulette, tunnette tai tiedätte sen.

Mikael liittyy tänään seuraamme puhuakseen teille. Olitte kerran sen oppilaita. Se on nyt täällä haastaakseen teidät aloittamaan opettamisen. Lopettakaa opiskelu ja aloittakaa työ. Ette voi enää tässä vaiheessa oppia mitään, minkä ansiosta pystyisitte olemaan Uuden Energian parempia opettajia kuin jo olette.

Opitte lisää opettaessanne, mutta tässä vaiheessa koulunkäynnin aika on ohi. Teidän ei tarvitse hankkia uusia kirjoja. Olette jo lukeneet ne kaikki. Ei enää oppitunteja. Olette jo osallistuneet niille kaikille. Aloittakaa nyt opettaminen. Rakkaat ystävät, aloittakaa opettaminen. Opitte lisää opettaessanne. Tiedätte miten toimia.

Mikael, joka antoi teille Totuuden Miekkanne ennen lähtöänne Arkin Veljeskunnasta, haastaa teidät nyt aloittamaan opettamisen. Mikael haastaa teidät luottamaan itseenne kaikkein syvimmillä tasoillanne. Voi, tiedämme sen olevan pelottavaa. Haluatte mieluummin luottaa toiseen entiteettiin tai ihmiseen. Viimeinen asia, jonka ihmiset haluavat tehdä, on luottaa itseensä. Siihen sisältyy liian paljon vastuuta.

Mikael, opettajanne ja kouluttajanne sanoo, että nyt on teidän aikanne vapautua. Se on työskennellyt kanssanne kulissien takana siitä lähtien, kun jätitte Arkin Veljeskunnan tullaksenne Maan päälle. Se on ollut tärkeä osa energioita. Mikael vapauttaa teidät nyt. Se on täällä todistamassa valmistumistanne, ja jättää nyt vanhan, teidän kanssanne esittämänsä roolin. Mikael sanoo olevansa aina ystävänne ja ihailijanne. Nyt on kuitenkin senkin aika jättää energiakenttänne, jotta voisitte hyväksyä OMAN jumalallisuutenne, jota Metatron edustaa.

Mikael on tänään seurassamme haastaakseen jokaisen teistä luottamaan tarpeeksi itseenne aloittaaksenne opettamisen. Aika on oikea, ja maailma todella tarvitsee teitä. Älkää odottako enää. Älkää nöyristelkö älkääkä pidätelkö itseänne. Työskennelkää yhdessä. Siksi te olette liittyneet yhteen Shaumbra-perheenä ympäri maailmaa.

Mikael sanoo: "Mitä te vielä odotatte? Milloin aiotte aloittaa harjoittelemisen? Milloin teistä tulee opettajia? Milloin aiotte hyväksyä vastuunne sisimmässänne?" Tapahtumat, energiat, ihmiset, mahdollisuudet… ne eivät selkiydy henkiselle näköaistillenne ennen kuin hyväksytte vastuunne muiden opettamisesta.

Tiedämme monien teistä ajattelevan: "Voi, kuka minä olen opettamaan? Ja mitä minä edes opettaisin ja miten?" Saatte noihin kysymyksiinne vastaukset välittömästi päätettyänne hyväksyä vastuunne. Teidän on tehtävä se ensin, ja vasta sitten tulevat vastaukset.

Mikael on täällä tänään haastaakseen teidät siirtymään opiskelusta opettamiseen. Se pyytää teitä luottamaan itseenne, luottamaan omaan jumalallisuuteenne, jotta voisitte olla paikalla muita varten. Mikael sanoo, että muut ylösnousemusprosessin aloittavat ihmiset tarvitsevat teitä.

Kaksinaisuus on hauraan tasapainon pisteessä. Maailma tarvitsee teitä. Luottakaa itseenne tarpeeksi ottaaksenne askeleen eteenpäin, rakkaat ystävät. Luottakaa itseenne. Sitä on vaikea tehdä, kun olette surullisia, kohtaatte haasteita ja menetätte teille rakkaita asioita. Se on vaikeaa. Haluaisitte odottaa. Haluaisitte odottaa, että asiat rauhoittuvat hiukan, että tuntisitte kaiken olevan täydellistä.

Osa surumielisyydestänne johtuu sisimmästänne kuuluvasta jumalallisuuden kutsusta. Teitä kutsutaan, mutta ette vastaa. Ovillenne koputetaan, mutta ette ole kuulevinanne. Osittain siksi olettekin surullisia. Siteet vanhaan energiaan pitää katkaista nyt. Tiettyjä asioita tulee vapauttaa. Tehkää se. Luottakaa itseenne. Kaikki kyllä järjestyy. Tiedätte syvällä sisimmässänne, että nyt on aika luottaa itseenne ja täyttää tehtävänne Uudessa Energiassa.

Rakkaat ystävät, kun jätitte Kuningaskunnan kauan sitten, kehititte itsellenne identiteetit ja tietoisuuden itsestänne. Ennen sitä oli vain ykseys, kuten tiedättekin. Kun kuljitte Tulimuurin läpi, olitte ensimmäistä kertaa todella tietoisia omasta jumalallisuudestanne. Ette olleet enää pelkästään osa Kuningaskuntaa, osa kuninkaallista perhettä, kuten me sitä tässä metaforassa kutsumme. Kehititte omat identiteettinne. Olette kehittäneet niitä monien elämien ja kokemusten kautta, jopa ennen Maan päälle tuloanne.

Mutta nyt, kummallista kyllä, on aika luopua identiteeteistänne. On aika vapauttaa ne. Olette ennen rakentaneet identiteettejänne, sielujenne identiteettejä, elämästä toiseen. Lisäsitte niihin aina jotakin hyvin lineaarisesti, kokemus kerrallaan. Olette toimineet näin siitä lähtien, kun lähditte Kotoa.

Siirtyessänne Uuteen Energiaan siirrytte myös uusiin identiteetteihin. Sen sijaan että rakentaisitte identiteettejänne askel askeleelta, otattekin aikamoisen harppauksen. Teette identiteettiloikan. Hyppäätte vanhoista identiteeteistänne tilaan ilman identiteettejä, ja sitten uusiin identiteetteihin. Olette Ylösnousemuksen Tyhjiössä, josta puhuimme oppitunnilla numero yhdeksän, kun vanhat identiteettinne ovat väliaikaisesti siirtyneet syrjään.

Käytte läpi ajanjakson, jolloin teillä ei ole identiteettejä. Ei identiteettejä. Katsotte peiliin ettekä näe itseänne. Monet teissä ovat tässä vaiheessa nyt. Surumielisyytenne johtuu osittain siitä. Mietitte keitä olette ja mitä teidän pitäisi tehdä. Osittain tästä johtuu syvällä sisimmässänne oleva äärimmäinen epäily omaa itseänne kohtaan. Identiteettinne ovat haihtumassa pois. Siihen asti kunnes kehitätte uudet, olette ilman niitä.

Rakkaat ystävät, Ylösnousemus-sarjan oppitunti numero kymmenen – Vanhasta identiteetistä uuteen identiteettiin. Koette millaista on olla ilman identiteettejä, ennen kuin siirrytte uusiin identiteetteihinne. Tätä ajanjaksoa voisi kuvailla peiliksi ilman peilikuvaa.

Katsokaa peiliin. Näette omat fyysiset kuvanne. Mutta kun jatkatte katsomista, kuvanne eivät tunnu enää omiltanne. Ette tunne niihin vastakaikua. Ne eivät tunnu oikeilta. Joidenkin teistä kohdalla kuva saattaa kokonaan kadota, ettekä näe muuta kuin tyhjän peilin!

Miksi luulette, että jotkut ihmiset eivät ole huomioineet teitä viime aikoina? (naurua) Se johtuu siitä, että se mitä luulitte olevanne – haluamme korostaa tätä sanaa – mitä LUULITTE olevanne, on lähdössä. Sen mukana poistuvat vanhan minänne kaikki energiat ja symbolit kuten autot, joita kolaroitte tai kodit, joissa asuitte. Tiedämme, että tämä on vaikeaa joillekin teistä… vaatteenne… ystävänne… kaikki nämä asiat.

Ollessanne ilman identiteettejä asiat, joista pidätte kaikista tiukimmin kiinni, otetaan teiltä pois. Me emme niitä ota, eivätkä tietenkään Mikael tai varsinkaan Metatron. Otatte ne itse itseltänne. Siirrytte aikaan ilman identiteettejä ennen uusiin identiteetteihinne siirtymistä. Se ON se Tyhjiö, josta puhuimme viime tapaamisessamme. Se kuuluu ylösnousemusprosessiin. Käytte nyt läpi kaikista vaikeinta ja haasteellisinta aikaa.

Katsokaa peiliin. Tuskin pystytte tunnistamaan näkemäänne ihmistä, jos ylipäätänsä näette mitään. Voi, tiedämme monien teistä kiinnittäneen huomiota tähän asiaan viime aikoina. Katsotte peiliin ja sanotte: "Tämä ei voi olla minun kuvani. Näen peilissä jonkun, joka ei enää tunnu omalta itseltäni." Tiedättekö, mistä puhumme? Vanha minänne on lähdössä.

Aivan, ette todellakaan katoa mihinkään. Ette haihdu ilmaan. Käytte vain läpi muutosta, aivan kuten toukka ennen perhoseksi muuttumista. Mikä upea vertauskuva! Miten upean esimerkin asetitte itsellenne luontoon muistuttaaksenne itsellenne ylösnousemukseen liittyvästä muodonmuutoksesta.

Kuvitelkaa, mitä kotelossaan istuskelevan toukan mielessä liikkuu: "Mitä helvettiä – kyllä, kiroilemme meidän puolellamme verhoa (naurua) – mitä helvettiä oikein tapahtuu?" Juuri näin toukka mietiskelee. "Mitä oikein on tekeillä? Luulin, että minusta tulisi ylösnoussut toukka!" (naurua) "Sellainen, jolla on enemmän jalkoja, vihreämpi väri, ehkä muutama ylimääräinen silmäkin. Olisin viehättävämpi kuin ennen, ehkä hiukan fiksumpikin. Mitä minulle oikein tapahtuu, rakas Jumala? Olen taatusti kääntynyt väärään suuntaan ylösnousemuksen polulla!" (lisää naurua) "Täällä minä olen suuressa olemattomuuden kotelossani ja mietin mitä on tekeillä, mietin miksi en tee sitä mitä luulin tekeväni."

Toukka parka ajattelee näitä asioita vain muutama hetki ennen kuoriutumistaan värikkäin siivin. Siivin! Toukka ei edes tiennyt siipiä olevan olemassakaan! Ja vielä värilliset? Toukka ei tuntenut muuta väriä kuin vihreän! Mutta nyt se on kuoriutunut kaikkien ihailtavaksi.

Rakkaat ystävät, tiesittekö, että enkeleillä ei todellakaan ole siipiä? Ei todellakaan. Jotkut hyvin oivalluskykyiset taiteilijat ymmärsivät, että ihmiset kokisivat jossain vaiheessa muodonmuutoksen. He tiesivät ihmisten muuttuvan, joten he käyttivät perhosen metaforan energiaa ja maalasivat enkeleilleen siivet. Se symbolisoi myös ihmisten tulevaisuudessa läpikäymää muodonmuutosta.

Toukka parka katsoo peiliin istuessaan kotelossaan ja miettiessään mitä on tekeillä. Se ei edes tunnista itseään. Se ei enää näe itseään toukkana vaan rumana, muuttuvana oliona. Toukka ei tiedä mitä tapahtuu. Se miettii miksi se on ansassa, miksi kaikki mitä se luuli olevansa… on poissa. Toukka miettii tällaisia asioita juuri ennen kuin se kiitää korkeuksiin perhosena.

Niin teillekin tapahtuu. Siirrytte "ilman identiteettejä" -vaiheeseen juuri ennen uusien identiteettienne esiintuloa. Teidän on kuljettava tämän Tyhjiön, "ilman identiteettejä" -ajanjakson läpi, jotta kaikki prosessit voisivat pelata teidän eduksenne, ja uudet identiteettinne todella syöksyä esiin.

Uudet identiteettinne eivät muistuta vanhoja ollenkaan. Piditte tiukasti kiinni vanhoista identiteeteistänne, siitä keitä olitte ja mitä näitte peilissä. Uudessa Energiassa asia ei ole näin. Teillä ei ole lukkoonlyötyjä identiteettejä, vaan ne tulevat olemaan hyvin joustavia, hyvin mukautuvia. Uusien identiteettienne avulla tulette olemaan tietoisia itsestänne, mutta sitäkin tietoisempia ympäristöstänne. Tämä tietoisuus tulee esiin jumalallisten aistienne, Ahaa-kielen kautta.

Uusia identiteettejänne eivät sido vanhat sopimukset. Teitä ei ole valettu tiettyyn muottiin. Teillä tulee olemaan uuden tietoisuuden siivet. Tietoisuus ei tule olemaan enää lineaarinen vaan moniuloitteinen. Teidän ei tarvitse kehittää ja suojella identiteettejänne. Tunnette sisimmässänne olevanne turvassa ja täydellisiä. Uudet identiteettinne haluavat ilmaista itseään. Te haluatte laajentua ja kohota korkeuksiin, rakkaat ystävät.

Mikael on vieraanamme tänään ja sanoo: "Luottakaa itseenne aikana, jolloin teillä ei ole identiteettejä. Luottakaa itseenne. Astukaa nyt esiin. Astukaa ulos koteloistanne. Ottakaa vastuuta opettajina. Ottakaa vastuuta uusien identiteettienne tullessa esiin kaikkialla ympärillänne."

Oppitunti numero kymmenen – Ilman identiteettejä-vaiheesta uusiin identiteetteihin. Puhumme tulevaisuudessa lisää näistä uusista identiteeteistä, siitä keitä olette Uudessa Energiassa. Mutta ymmärtäkää, rakkaat ystävät, miksi läpikäytte näitä asioita juuri nyt. Ne kuuluvat prosessiin, Shaumbrojen matkaan, jota kaikki muut tulevat kulkemaan perässänne.

Tähän oppituntiin liittyy varsin yksinkertainen kotitehtävä. Tehkää se joka päivä. Katsokaa itseänne peilistä. Katsokaa peilikuvaa, joka luulitte olevanne. Katsokaa sen yli. Katsokaa energiaa kuin muistoa menneisyydestä. Katsokaa tapahtuvia muutoksia, jotka muistuttavat toukan kuoriutumista perhoseksi. Tietäkää, että läpikäytte aikamoista prosessia.

Esitämme vielä yhden ajatuksen, joka tulee todella hämmentämään teitä! Se tulee olemaan monien tulevien keskustelujemme aiheena. Uusi Energia ei ole vain paranneltua Vanhaa Energiaa. Se on todella erilaista. Kun siirrytte Uuteen Energiaan ja otatte vastuun ylösnousemustilastanne, niin vapautatte samalla entisten elämienne identiteetit, entiset elämänne.

Voisi sanoa entisten elämienne identiteettien erkanevan oman energianne perheestä, sieluistanne. Ne tulevat aina olemaan osa teitä, mutta tavallaan vapautatte entisten elämienne identiteetit. Nämä aspektinne luovat sitten omat uudet identiteettinsä. Tämä ei tapahdu alkuperäisissä Maan ulottuvuuksissa. Nämä aspektinne siirtyvät universumin toisiin paikkoihin aloittaakseen ainutlaatuisten identiteettiensä luomisen.

Muistattehan universumin? Olemme sanoneet, että siellä ei ole paljoakaan tällä hetkellä. Loitte tämän mahtavan universumiksi kutsutun salin Uuden Energian uusia elämänmuotoja varten. Kun otatte itsellenne uudet identiteetit, niin vapautatte samalla menneisyytenne identiteetit, jokaikisen elämänne identiteetit (tämä asia on vieläkin monimutkaisempi kuin miltä se kuulostaa). Vapautatte ne. Ne ottavat sitten ei-fyysisen muodon universumin muissa osissa omaksuakseen omat itsenäiset identiteettinsä.

Rakkaat ystävät, olette juuri synnyttäneet Uutta Energiaa! Olette oman itsenne vanhemmat. Ajatelkaa sitä. Ajatelkaa sitä. Ehkä nyt ymmärrätte paremmin, kun sanomme: "Kyse ei ole enää pelkästään teistä." Toimitte tavallaan vanhempina monille oman itsenne aspekteille, joille olette antaneet identiteetin tässä elämässä päästämällä ne irti, jotta nekin voisivat lähteä omille matkoilleen luojina melkein kuten tekin. Mutta te olette ainoat… te olette ainoat, joilla on tällainen vanhemmuutta muistuttava tai identiteettejä luova kyky. Omien elämienne aspekteilla, joita vapautatte ja lähetätte eteenpäin kehittämään omia identiteettejään, ei ole samanlaisia omia aspektejaan vapauttavia kykyjä kuten teillä.

Tämä kaikki on osa suurempaa kokonaisuutta, ja te olette luojia tämän kokonaisuuden keskipisteessä. Vapautatte vanhat identiteettinne ja siirrytte aikaan ilman identiteettejä, jotta voisitte kehittää uudet identiteetit, sen mitä todella olette eli jumalallisuutenne. Tähän prosessiin kuuluu menneisyytenne vapauttaminen. Synnytätte menneisyytenne, jotta se voisi lähteä omalle matkalleen ja luoda omat identiteettinsä. Hyvin mielenkiintoisia asioita siis tapahtuu! Ja te kun luulitte elävänne pienessä globaalissa kylässä!

Rakkaat ystävät, on ollut kunnia saada olla kanssanne. Teitä taas on ilahduttanut mahdollisuus hellittää otettanne, ja antaa meidän rakastaa ja hoivata teitä. Olemme iloisia siitä, että valitsitte tämän levähdyspaikan istuaksenne hetken puun alla ystävienne seurassa. Tarvitsitte sitä. Olette olleet aika uupuneita viime aikoina. Surullisuus ja pettymykset ovat täyttäneet teidät. Se johtuu siitä, että muutatte identiteettejänne.

On ollut ilo saada olla kanssanne tänään. Mikaelille, joka antoi teille Totuuden Miekat, on tuottanut suurta iloa vapauttaa teidät, ei enää oppilaina vaan opettajina. Se tulee aina olemaan ystävänne, mutta ei enää "pomonne," kuten jotkut teistä ovat sitä kutsuneet.

Palaamme seuraanne kuukauden ja muutaman viikon kuluttua tämän sarjan viimeisen oppitunnin merkeissä. Sillä välin teille itsellenne ja koko maailmalle tapahtuu paljon.

Tietäkää, että olette meille hyvin rakkaita, ettekä ole koskaan yksin.

Ja niin se on!


Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre",  joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 40,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille, vaikkakin ilmoittautumiset etukäteen ovat tervetulleita. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vierellänne ja enkelit  ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com