"Oletteko valmiit?" - Erityisviesti Metatronilta

Esitetty Crimson Circlelle
7.4.2002
Suomentanut Lea Lintunen

Tobias: Ja niin se on, rakkaat ystävät, että kokoonnumme yhdessä tänä erityisenä päivänä "nyt-hetken" energiassa. Se käsittää teidät kaikki… tässä huoneessa istuvat, internetin välityksellä kuuntelevat ja tätä myöhemmin lukevat. Te kaikki olette tässä "nyt-hetkessä." Shaumbrat kokoontuvat ympäri maailmaa. Teidän ei tarvitse olla samassa fyysisessä huoneessa tai ajassa ollaksenne samassa "nyt-hetkessä." Teidän ei tarvitse olla samassa huoneessa, koska te kaikki OLETTE samassa tilassa.


Meidän puolellamme verhoa olevat, varsinkin ne jotka eivät ole olleet ihmismuodossa vähään aikaan, rakastavat ihmisteknologian energiaa. On ihmisiä, joiden mielestä teknologia ei ole yksi maailman parhaimmista asioista. Rakkaat ystävät, se on kuitenkin tietoisuuden SAAVUTUS. Teknologia ei voi koskaan ylittää ihmiskunnan tietoisuutta, sillä se seuraa sitä. Joten kun otatte käyttöönne välineitä kuten internet, saattavat jotkut ihmiset sanoa: "Tästä ei seuraa mitään hyvää. Tätä voidaan käyttää pimeyden tai pahuuden vahvistamiseen." Rakkaat ystävät, teknologia on tietoisuutenne saavutus, joten pyydämme teitä kunnioittamaan sitä.


Puhumme tänään paljon tietoisuudesta. Kutsumme tätä päivää "tietoisuuden päiväksi," teidän ja Maan muuttuvan tietoisuuden päiväksi. Tämä on todellakin erityinen päivä, sillä normaalisti Shaumbrojen kanssa kokoontuessamme meillä on oppitunti, jolla käsitellään tiettyjä asioita.


Mutta sen sijaan Metatron pyysi lupaa saada välittää sanoihin puetun viestin Shaumbroille ympäri maailmaa. Tämä viesti ja sen takana oleva energia ovat ajattomia, mutta tarkoituksenmukaisia nyt-hetkessä.


Näemme, että olette kokoontuneet fyysisesti uuteen tilaan (viittaa Crimson Circlen uuteen kokoontumispaikkaan).
Huomaamme, että muutatte vähän väliä suurempaan tilaan! (naurua) Meille fyysiset seinät eivät merkitsee mitään, sillä tärkeintä on tänne kokoontunut energia.

Ehkäpä tunnettekin tässä tilassa tapahtuvat muutokset, energian muodostumisen ja kaikkien energioiden yhteen kerääntymisen. Te "nyt-hetkessä" olevat ihmiset olette tavallaan luoneet tänne energiapallon. Se loistaa tämän tilan keskellä, ja te olette luoneet sen.


Sen rakkauden ja tietoisuuden energiat laajenevat fyysisten kehojenne ja internetin kautta. Tämä luomanne tietoisuuspallo laajenee tämän huoneen seinien läpi koko maapallon ja omniversumin halki. Me pystymme tuntemaan sen verhon toisella puolella. Pystyttekö te tuntemaan sen tässä luomassanne tilassa? Pystyttekö Ahaa-kieltä apunanne käyttäen tuntemaan kollektiivisen tietoisuuden olemuksissanne?


Rakkaat ystävät, hengittäkää hetki sisään Shaumbrojen, Crimson Councilin, Metatronin ja Kodin energioita.
Hengittäkää niitä syvälle olemuksiinne. Yksinkertaisesti hengittämällä vedätte niitä puoleenne ja ankkuroitte ne "nyt-hetkeenne." Hengittämällä sytytätte sisimmässänne olevan jumalallisuuden liekkiin. Joten hengittäkää nyt syvään, rakkaat ystävät. Hengittäkää näitä energioita. Tietäkää, että olette perheenne seurassa, paikassa täynnä uutta rakkautta.

Joskus vain istumme ja ihailemme teitä. Voi, katselemme teitä. Meistä on mukavaa – kuten te sen ilmaisisitte – vain tuijottaa teitä, katsella teitä kiinteästi ällistyneinä ja ihmeissämme.


Meidän puolellamme verhoa istuu nyt eräs, joka katselee teitä myös. Vielä kuukausi sitten hän oli teidän puolellanne. Rakas Miramme katselee teitä nyt (Mira Stanley, Shaumbra Vankilaohjelman koordinaattori, joka kuoli 1.4.2002). Aivan, hän on meidän kaikkien seurassa, mutta katselee teitä nyt meidän puoleltamme. Hän näkee asioita, joita ei ihmisenä ollessaan nähnyt. Hän on aivan ällikällä lyöty!


Hän sanoo: "Nyt tiedän, miksi valitsin ihmiselämät. Ehkäpä palaan Maan päälle nopeammin kuin luulinkaan." Hän pudistelee päätään ja lisää: "Voi sentään, sanoin etten koskaan enää tulisi Maan päälle, mutta ymmärrän nyt syyn ihmisenä olemiseen. Ymmärrän sen katsellessani ihmisiä ja kukoistavaa rakkautta. Aivan kuin katselisi kevätkukkia, niiden kasvamista ja kehittymistä, ensimmäisten terälehtien aukeamista ja vienon tuoksun esiintuloa."


Me näemme saman asian kuin Mira. Siksi me kunnioitamme teitä niin paljon. Lähetämme teille jokaiselle juuri nyt yksilöllisiä viestejä, mutta eri tasoilla. Voitte aistia teille henkilökohtaisesti välitetyt viestit Ahaa-kielen kautta. Puhumme teille monin eri äänin, monia tapoja käyttäen.
Emme puhu pelkästään Cauldren (Geoffrey Hoppe) kautta. Erityisesti tällaisina intensiivisen energian päivinä käytämme monia eri tapoja keskustellaksemme kanssanne.

Puhutaan nyt hetki rakkauden uudesta ymmärtämisestä, josta puhuimme viime tapaamisessamme (oppitunti numero kahdeksan). Rakkaat ystävät, Uusi Energia kukkii ja tulee esiin sisimmässänne. Siinä piilee rakkauden uusi fysikka, energian uusi tasapaino.


Ennen ymmärsitte rakkauden peilikuvaksi. Opitte rakkaudesta peilin avulla. Opitte siitä leikkiessänne kaksinaisuuden peliä – valo ja pimeys, hyvä ja paha.
Sillä tavalla kasvatitte tietoisuuttanne. Kyllä, joskus löysitte ihmisen, jota rakastitte hyvin paljon. Mutta tavallaan nämä ihmiset, puolisot, perheenjäsenet tai ystävät toimivat peileinänne.

Opitte ymmärtämään rakkautta katsomalla peiliin, kulkemalla kaksinaisuuden portaita ylös ja alas. Sen vuoksi rakkaus vaikutti niin usein epätäydelliseltä. Siksi etsitte jatkuvasti rakkautta, jopa löydettyänne sielunkumppaninne. Etsintänne jatkui, vaikka olisittekin löytäneet itsellenne perheen tässä elämässä ja tunteneet heidän rakkautensa. Etsintänne jatkui, rakkaat ystävät, koska olitte löytäneet vain peilikuvan.


Saatte uutta ymmärrystä rakkaudesta, kun kaksinaisuuden elementit alkavat tanssia keskenään. Teidän ei tarvitse enää nähdä itseänne muiden kautta tai antaa heidän nähdä itseään teidän kauttanne. Kaksinaisuuden energiat solmivat liiton teidän sisimmässänne. Kaikki elementit ovat osa teitä. Valo ja pimeys yhdistyvät valaisten uudella tavalla. Se ei ole valoa, johon olette tottuneet eikä myöskään pimeyden tyhjiö.
Se valaisee eri tavalla kuin ennen.

Kaksinaisuuden elementit solmivat liiton keskenään. Ne ovat aina olleet olemassa. Tavallaan ne vastustivat toisiaan, törmäilivät toisiinsa. Niiden liikehdintä siirsi energiaa toisesta päästä toiseen. Kyse oli kuitenkin koko ajan samasta vanhasta energiasta, joka liikkui edestakaisin.

Saavuttaessanne uutta ymmärrystä rakkaudesta luodaan jotakin uutta. Kyse ei ole enää vain energian siirtymisestä tietoisuuden yhdestä muodosta toiseen.
Rakkauden ymmärtäminen uudella tavalla ON Uutta Energiaa.

Puhumme asiasta vielä LISÄÄ, sillä Ylösnousemus-sarjaanhan kuuluu yhteensä yksitoista oppituntia.

Rakkaat ystävät, rakkaus ymmärretään uudella tavalla eikä teidän tarvitse tehdä sitä järkiperäisesti. Teidän ei tarvitse yrittää luoda sitä tai tuoda sitä esiin sisimpänne syvyyksistä. Se kukkii jo kuin kevään kukkaset.


Puhutaan nyt hetki tietoisuudesta. Se on juuri nyt avainasemassa keskusteltaessa teidän ja maailman tämän hetkisestä tilanteesta.


Tietoisuus on menneisyyden kokemuksia ja tulevaisuuden potentiaaleja nyt-hetkessä ilmaistuina.

Tietoisuus, rakkaat ystävät, on menneisyydessä kerättyä viisautta. Se on oivalluksia, joita olette saaneet kaymällä kaksinaisuuden kokemuksia läpi. Se on menneisyydessä kerättyä viisautta. Se on tietoa siitä, rakkaat ystävät, millaista on kaksinaisuus; taistelujen ja rakkauden, rikkauden ja köyhyyden tai täyttymyksen tuottavan suhteen… tai yksinäisyyden kokeminen. Ne ovat kaikki kokemuksia, jotka ovat kartuttaneet viisauttanne.


Voi, toki jotkut noista kokemuksista ovat jättäneet teihin arpensa, mutta ne ovat vain illuusioita. Haavanne ovat vain muutettavissa ja vapautettavissa olevia käsityksiä. Kun ne on parannettu ja vapautettu, jää kokemuksista jäljelle vain viisaus, puhdas ja väärentämätön viisaus sieluissanne. Se on osa tietoisuutta.


Tietoisuus on myös tulevaisuuden potentiaaleja, jotka perustuvat menneisyyteenne. Olette luoneet monia potentiaalisia skenaarioita tulevaisuudestanne. Voisi tavallaan sanoa, että siirrytte ajassa eteenpäin, tutkitte tulevaisuuden mahdollisuuksia.
Ette siis koe niitä. Vastaamme asiaa pohtiville – heille jotka luulevat tulevaisuuden olevan jo etukäteen määrätyn – että se ei ole. Voitte vain luoda silmäyksen potentiaaleihin, mutta kokea ne vasta "nyt-hetkessä."

Tietoisuus on menneisyydessä hankitun viisauden ja tulevaisuuden potentiaalien yhteenkokoamista ja ilmaisemista "nyt-hetkessä". Sitä on tietoisuus. Ja tällä hetkellä se muuttuu nopeasti sekä teissä itsessänne että Maan päällä.
Hyvin, hyvin nopeasti.

Rakkaat ystävät, jotkut teistä ovat halunneet tuntea oman voimansa, oman Jumala-minänsä. Olette istuneet hiljaisuudessa ja asettaneet kiven tai jonkin muun esineen eteenne pöydälle. Yrititte sitten liikuttaa sitä ajatustenne voimalla, vai mitä? Yrititte saada fyysiset esineet haihtumaan ilmaan. Olette yrittäneet sammuttaa kynttilöitä mielenne avulla, puhaltamatta. Olette yrittäneet saada pöydälle asettamanne kiven liikkumaan tahdonvoimanne avulla. Eikä se ole onnistunut!

Sitten te hämmennyitte ja turhauduitte ajatellen, että ette ole kovinkaan voimallisia. Luulitte, että teillä ei ihan vielä ole hallussanne jumalallisuuden kaavaa. Rakkaat ystävät, näitte asian väärältä kantilta. Yrititte käyttää voimaa, joka ei ole aitoa voimaa.


Aito voima tulee esiin tietoisuuden muuttuessa. Istukaa vaikkapa kiveä vastapäätä.
Teidän uusi tietoisuutenne muuttaa kiven tietoisuuden. Uusi tietoisuutenne ei käytä ponnistelua, tahtomista, voimaa tai pakottamista missään muodossa. Kyse on yksinkertaisesti tietoisuuden vaihtumisesta. Kivi liikkuu suorana vastauksena uuteen tietoisuuteenne.

Tällä tavalla kiveä liikutetaan koskettamatta, tahtomatta tai yrittämättä psyykata sitä mitenkään. Muuttakaa tietoisuutenne, niin kivenkin tietoisuus muuttuu. Silloin ymmärrätte, miten sitä liikutetaan koskettamatta. Eikä siihen liity minkäänlaista ponnistelua teidän puoleltanne!


Mutta Tobias, sanotte, "kuinka voin muuttaa tietoisuuttani?" Aika yksinkertaisesti. Olette vain etsineet vastausta vääristä paikoista. Olette yrittäneet tehdä asioista niin vaikeita. Miten muutatte tietoisuuttanne? Yksinkertaisesti vapauttamalla vanhan tietoisuutenne.
Siinä kaikki. Kun vapautatte vanhan tietoisuuden, avaatte samalla reitin uutta varten.

Tietoisuutenne muuttuu jatkuvasti, ja tulette vapauttamaan aina vain lisää. Jos yritätte pitää kiinni kynsin hampain, niin energia vain jumittuu ja aiheuttaa teille fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia kipuja. Vapauttakaa käsitteet, jotka ehkä eilen tai toissapäivänä olivat totta. Vapauttakaa vanhojen kokemustenne energia.
Vapauttakaa menneisyyden traumat, kivut ja kärsimykset.

Yritämme kehoittaa teitä "vapauttamaan kaiken." Olemme toistaneet tätä samaa asiaa yhä uudelleen ja uudelleen. Siksi me olemme sanoneet teille: "Päästäkää irti kristalleista ja vanhoista kirjoista." Aah, saitte viisautta niiden tietoisuudesta, mutta nyt on aika päästää irti. Teidän on aika irrottaa otteenne noista asioista, sillä ne eivät ole enää voimallisia.

Voima ja viisaus löytyvät teidän omasta sisimmästänne. Viisaus ei sisältynyt kirjan sanoihin, vaan niiden takana piilevään energiaan. Kristallit eivät sisältäneet viisautta, vaan se mitä opitte itsestänne niiden peilikuvan kautta.


Muutatte tietoisuuttanne. Annatte sen kohota uusiin korkeuksiin vapauttamalla vanhan.
Vapauttaminen, irtipäästäminen… on ihmisille varsin haasteellinen ja vaikea tehtävä. Minä, Tobias, tiedän sen. Olenhan itsekin kulkenut joskus sandaaleissa. Irtipäästäminen on vaikeaa. Kaksinaisuuden elementeistä heijastuu pelko, joka vaikeuttaa vanhasta luopumista ennen kuin jotakin uutta on ilmaantunut tilalle.

Uusi Energia ei kuitenkaan toimi samalla tavalla. Täytyy vapauttaa "nyt," juuri tällä hetkellä.
Silloin uusi tietoisuus, joka on yhteen sulautunutta menneisyyden viisautta ja tulevaisuuden potentiaaleja,  astuu esiin välittömästi.

Rakkaat ystävät, tietoisuus muuttuu näinä aikoina nopeasti teissä itsessänne sekä teitä ympäröivässä maailmassa. Se muuttuu hyvin, hyvin nopeasti. Se muuttuu niin nopeasti, että – kuinka sen sanoisi –olemme hiukan "huolissamme" meidän puolellamme verhoa. Käyttämäämme sanaan ei liity pelkoa. Meidän puolellamme ei tunneta pelkoa, mutta näemme teidän työskennelleen sisimmässänne ihmeellisellä tavalla, tietoisuuttanne muuttaen ja vapauttaen. Näemme että koko ihmiskunta on muuttanut tietoisuuttaan siinä määrin, että asiat tapahtuvat niin kovin nopeasti juuri nyt. Mekään emme osanneet odottaa tällaista vauhtia.


Olemme tarkkailleet – mittailleet, kuten te ehkä sanoisitte – teidän kehitystänne samalla tiedostaen, mitä olette läpikäyneet vapauttaessanne. Olette tehneet niin upeaa työtä, että hyvin hauras tasapaino on syntynyt.


Kaksinaisuuden tietoisuus siirtyy Uuteen Energiaan. Se ei muodostu enää valosta ja pimeydestä, hyvästä ja pahasta. Kaksinaisuuden tietoisuus siirtyy Uuteen Energiaan, jota me olemme kutsuneet
 "neljän" energiaksi. Neljä on hyvin vakaata ja tasapainoista energiaa. Sen mukana tulee uusia oppeja, ymmärrystä ja todellakin Uutta Energiaa. Mutta koska siirtyminen tapahtuu niin nopeasti, huomaamme teidän olevan kiperässä tilanteessa.

Sen vuoksi Metatron haluaa puhua teille tänään. Se haluaa välittää viestin, mutta sitäkin enemmän se haluaa välittää energiaa jokaiselle teistä.


Teemme nyt hiukan säätöjä.
Olemme valmistelleet tätä tapaamista useiden viikkojen ajan. Metatronin energia on hyvin vahvaa, hyvin voimallista. Siirrymme Caulden kautta puhuvasta Tobiaksesta Cauldren kautta puhuvaan Metatroniin. Tätä varten yhdistetään teidän kaikkien, Cauldren, Crimson Councilin, Tobiaksen ja tietenkin Metatronin energiat. Voi, Metatronin viesti tulee ratsastamaan energiakuoron siivillä!

(aistien Cauldren pelon) Ja sinua, Cauldre, pyydämme yksinkertaisesti sallimaan tämän virtauksen, antamaan sen vain olla.


Pyydämme teitä nyt ottamaan mukavan asennon ja hengittämään syvään. Teemme vielä hetken säätöjä. Hengittäkää syvään ja avautukaa uudelle tietoisuudelle.


(tauko)


Metatron:


Minä olen Metatron, Jumalallisuutenne Ääni.


En ole tottunut puhumaan suoraan teille.
Ne jotka tuntevat menneisyyteni tietävät, että olen aina lähestynyt teitä sanansaattajien välityksellä. On siis aikamoinen kunnia olla täällä Tobiaksen ja teidän kanssanne. Ja olen tavallaan yhtä hermostunut kuin Cauldre tai kuka tahansa teistä.

Maan energia muuttuu nopeasti. Tietoisuus vaihtuu tiheään.
Liityn tänään seuraanne monien muiden tavoin puhuakseni teille siitä, mitä teissä itsessänne ja teitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu. Teitä odottavat monet, monet muutokset. Muutosten potentiaali saattaa tuntua epämiellyttävältä ja lamaannuttavalta. Nämä muutokset saattavat kohdistua kehoihinne, ja ne aivan varmasti kohdistuvat Maahanne.

Olette siirtymässä tietoisuuteen, jossa pystytte pitämään kiinni omasta jumalallisuudestanne. Olette siirtymässä aikaan, jolloin verkot on säädetty ja muutettu vastauksena teidän kehittymiseenne. Puhumme ajasta, jolloin Kryon lopettaa magneettisten tasapainojen säätämisen.


Tänä nopeasti muuttuvan tietoisuuden aikana vallitsee hauras tasapaino.
Hauras tasapaino. Näiden asioiden välillä vallitsee hauras tasapaino, erityisesti tästä hetkestä tämän vuoden loppuun asti. Tätä ajanjaksoa ei kuitenkaan pidä ottaa kirjaimellisesti. Nopean muutokset jäänteet tulevat vaikuttamaan tämän vuoden jälkeenkin.

Rakkaat ystävät, tuulet puhaltavat muutoksen energiaa maapallolle. Ne kantavat mukanaan surumielisyyttä, joka on osa kaikkia muutoksia. Ja suru tulee olemaan sakeaa ja raskasta. Se koskettaa eniten niitä, jotka ovat avautuneet ja pitäneet kiinni jumalallisuudestaan. Tuulet ovat muutoksen tuulia ja suru tilapäistä. Tuulet auttavat puhaltamaan pois Vanhaa Energiaa Maan päältä ja sen asukkaista.


Ja Maa itse tulee järisemään ja vavahtelemaan, onhan se kannatellut niin paljon energiaa.
Sille koittaa vapauttamisen, irtipäästämisen aika. Ja kun maa järisee, jopa teidän omien jalkojenne alla, niin älkää pelätkö. Tietäkää, että niin kuuluukin olla. Ymmärtäkää, että kaksinaisuus yrittää poistua, että tämä kaikki on osa prosessia.

Jotkut tulevat väittämään, että Jumala yrittää välittää teille viestin. Tavallaan se onkin totta, mutta viestillä ei ole mitään tekemistä syntien tai rikosten kanssa. Viesti liittyy asioiden tarkoituksenmukaisuuteen. Tulette kuulemaan muiden vanhurskaat sanat heidän yrittäessään luetella teille, mitä olette tehneet väärin. He yrittävät saada teidät häpeämään sitä, että ette ole heidän käsitystensä mukaisesti seuranneet totuutta. Kun jyrinä alkaa, ja kuulette muiden huutavan sanoja korviinne, niin ymmärtäkää, että se on tarkoituksenmukaista. Ymmärtäkää, että kyse on paljolti samanlaisesta vapauttamisesta, jota te itsekin olette tehneet.


Ja liekit riehuvat ympäri maita. Ne korventavat monia paikkoja ja ajavat monet, monet ihmiset pois kodeistaan. Ja sekin on tarkoituksenmukaista. Liekit auttavat vapauttamaan ja puhdistamaan. Kuumuus auttaa muuntautumisessa. Ja kun jotkut väittävät liekkien olevan luonnon tapa rangaista väärintekijöitä, niin tietäkää, että se ei ole koko totuus. Ymmärtäkää, että tulipalot ovat tarkoituksenmukaisia. Ne yksinkertaisesti auttavat muuntautumisprosessissa.


Ja mahtavat vedet nousevat meristä ja laskeutuvat taivaista. Vettä tulee olemaan enemmän kuin olette koskaan aikaisemmin nähneet. Ne tulevat puhdistamaan ja sammuttamaan miesten ja naisten sydämissä palavat liekit. Kun vedet tulevat, ja jotkut jälleen väittävät niiden olevan merkki Jumalalta, niin ymmärtäkää niiden tarkoituksenmukaisuus. Ymmärtäkää, että kaikki esiintulevat elementit – tuulet, maa, tuli ja vesi – ovat osa kaksinaisuudesta pois siirtymistä. Ne ovat osa lopullista raivaustyötä ja irtipäästämistä.


Joten olemme tänään paikalla kertoaksemme teille Shaumbrat, että hauras tasapaino tällä muutoksen hetkellä on tarkoituksenmukainen. Älkää järkyttykö lehtien kirjoituksista. Älkää järkyttykö tai masentuko niiden ihmisten sanoista, jotka yrittävät tehdä asioista muuta kuin ne todellisuudessa ovat. Älkää olko surullisia, rakkaat ystävät, vaikka monet ihmiset päättävätkin jättää maapallon tässä vaiheessa.
Se on tarkoituksenmukaista.

Monet elementaalit –  mystisissä valtakunnissa asuvat taruolennot – lähtivät täältä noin 12 vuotta sitten. Ne tiesivät, että oli oikein jättää Maa. Ne lähtivät, jotta te voisitte omistaa ja hyväksyä oman jumalallisuutenne voiman. Elementaalit pitivät huolta tasapainosta, ja lähtivät oikeaan aikaan.

Monet ihmiset ovat jääneet maapallolle kannattelemaan energioita. He ovat pitäneet niistä kiinni. Ja kun he kuolevat ja tulevat meidän puolellemme verhoa, niin sekin on tarkoituksenmukaista, eikä teidän tarvitse surra. Monet heistä tulevat pian takaisin Maan päälle auttaakseen teitä. Maapallon jättävien ihmisten määrä saattaa olla suuri, ja se saattaa tapahtua dramaattisilta vaikuttavin tavoin.


Älkää olko surullisia kun tuulet puhaltavat, liekit riehuvat, maa järisee ja vedet tulevat.
Pitäkää kiinni omasta jumalallisuudestanne, rakkaat ystävät. Pitäkää siitä kiinni.

Olemme tänään paikalla välittääksemme energeettisen viestin, mutta myös kysyäksemme teiltä kysymyksiä. Pyydämme teitä puhuessamme luomaan katseen omiin sieluihinne ja olemuksiinne, sillä nyt on aika. Nyt on aika.


Oletteko valmiit VAPAUTTAMAAN itsenne? Oletteko valmiit vapauttamaan itsenne vanhoista tavoista ja kuvioista? Oletteko valmiit vapauttamaan itsenne teille niin tutusta kaksinaisuudesta? Oletteko valmiit antamaan itsenne kohota korkeuksiin; päästää irti menneisyyden haavoista, vapauttaa esiin pyrkivän hengen,
 jumalallisuuden, joka yrittää astua esiin ja ilmaista?

Esteet ja muurit, joita edelleenkin on ympärillänne, ovat estäneet vapautumisenne. Joten esitämme kysymyksemme henkilökohtaisesti jokaiselle teistä. Aika on nyt tullut – oletteko valmiit vapautumaan?


Shaumbrat, oletteko valmiit RAKASTAMAAN itseänne? Oletteko valmiit todella rakastamaan itseänne? Ei siten kuten olette saattaneet kuvitella. Ei pelkästään hemmottelemalla itseänne vaan hyväksymällä kaiken mitä olette tehneet, kaiken mitä olette olleet, sekä valonne että pimeytenne. Oletteko valmiit hyväksymään sen, että olette eläneet kaksinaisuudessa, ja että kaikki keräämänne kokemukset ovat kasvattaneet Tobiaksen mainitsemaa viisautta? Oletteko valmiit todella rakastamaan itseänne yhtä paljon kuin olette rakastaneet muita, yhtä paljon kuin olette yrittäneet rakastaa Jumalaa?


Kaksinaisuuden Vanhassa Energiassa teitä opetettiin, että itsenne rakastaminen ei ole sopivaa. Oletteko nyt valmiit rakastamaan itseänne, rakastamaan kaikkea itsessänne? Ei illuusiota mahtavasta enkelistä, joka olette tai ette ole, ei ihmistä joka saatatte olla joskus tulevaisuudessa, vaan rakastaa itseänne NYT. Oletteko valmiit tekemään tämän, rakastamaan itseänne juuri nyt?


Shaumbrat, aika on nyt tullut. Oletteko valmiit TUNTEMAAN itsenne, todella tuntemaan itsenne? Olette menneisyydessä tunteneet oman itsenne aspekteja.
Olette yrittäneet oppia tuntemaan itsenne. Olette yrittäneet löytää itsenne. Mutta oletteko todella valmiit tuntemaan sen osan itsestänne, jota olette piilotelleet jopa itseltänne? Olette piilotelleet sitä, koska kaksinaisuudessa osa itseänne ei halunnut hyväksyä sitä keitä olette – ainutlaatuinen olento, jolla on kaikki Jumalan energia ja voima.

Tiedämme, että sitä on vaikea hyväksyä, mutta oppiessanne tuntemaan itsenne ymmärrätte myös jumalallisuutenne.
Tulette tietämään keitä todella olette. Se pirstoo illuusion siitä keitä luulitte olevanne. Ja siihen voi sisältyä pelkoa ja vastustelua. Oletteko todella valmiit tuntemaan itsenne täydellisesti ja kokonaisuudessaan? Ette ole se illuusio, joka luulette olevanne. Olette jotakin aivan muuta. Sen tunnustaminen, että teissä elää Kristus-siemen, ja että olette yhtä Hengen kanssa, saaneet alkunne Hengestä… se on hyvin vaikea haaste. Oletteko valmiit tuntemaan itsenne?

Shaumbrat, nyt on aika.
Oletteko valmiit omistamaan OMAN jumalallisuutenne? Ette pelkästään rakastamaan sitä, tuntemaan sitä tai olemaan sen kanssa tuttavallisia. Rakkaat ystävät, oletteko valmiit omistamaan sen sisimmässänne, ymmärtämään että se ON osa teitä, pitämään siitä kiinni sen sijaan että yrittäisitte salailla keitä olette? Oletteko valmiit tunnustamaan sen, että jumalallisuus on teidän omanne?

Ette ole saaneet keneltäkään jumalallisuuttanne. Se on ollut hallussanne koko ajan, sinetöitynä, lukittuna lujasti seitsemän sinetin alle.
Sinetit ovat nyt murtumaisillaan. Niihin kohdistuu ikäänkuin painetta. Olette tunteneet kaikkien seitsemän sinetin olevan murtumaisillaan yhtä aikaa, ei yksitellen. Sinetit eivät avaudu sillä tavalla vaan yhdessä. Ne avautuvat yhtäaikaa. Oletteko valmiit ottamaan omiksenne sen mikä esiin tulee, hyväksymään sen koko olemuksellanne ja tietämään, että se on aina ollut siellä? Se on vain ollut lukittuna piilossa. Oletteko valmiit omistamaan oman Jumala-minänne?

Nyt on aika, Shaumbrat.
Oletteko valmiit NÄYTTÄMÄÄN ja ilmaisemaan keitä olette? Oletteko valmiit luopumaan arastelusta, piilottelusta ja epäilyksistä? Oletteko valmiit näyttämään itsellenne, maailmalle ja meille sen mahtavan enkelin, joka olette? Ei enää piilottelua verhojen takana, oman energianne tukahduttamista tai oman äänenne soinnun pelkäämistä puhuessanne itsellenne ja muille. Oletteko valmiit esittelemään jumalallisuuttanne ja antamaan sille luvan astua esiin "nyt-hetkessä" jota elätte? Oletteko valmiit ottamaan jalkanne pois jarrulta, kuten Tobias sen ilmaisee, näyttämään todellisen minänne?

Ei ole mahtavampaa esimerkkiä muille kuin ihminen, joka on tunnustanut jumalallisuutensa omakseen ja ilmaisee sitä. Jos ette näytä keitä olette, niin energia takkuuntuu sisimmässänne, ja se aiheuttaa sekä henkistä että fyysistä kipua.


Kysymme teiltä nyt, Shaumbrat, oletteko valmiit näyttämään keitä olette, vapauttamaan piileskelyn entisten elämien takana, jolloin sanoitte: "En koskaan enää paljasta sitä, että Henki asuu minussa, sillä minulle naurettiin, minua poljettiin maahan ja jopa vangittiin sen vuoksi." Kaksinaisuudesta pois siirtyvässä Uudessa Energiassa itsenne esiintuominen on avainasemassa. Se ei tarkoita evankeliumin levittämistä tai yritystä kääntää muita ihmisiä.
Se tarkoittaa energianne SÄTEILEMISTÄ ulospäin. Teidän ei välttämättä edes tarvitse sanoa mitään. Säteilette vain sitä mitä olette, ilmaisette olemuksenne kautta. Kun seitsemän sinettiä aukeavat, tämä energia haluaa tulla esiin. Oletteko valmiit paljastamaan keitä olette?

Shaumbrat, nyt on aika. Oletteko valmiit SALLIMAAN muille heidän tarvitsemansa tilan, heidän tietoisuutensa? Oletteko valmiit hyväksymään sen, että teitä ympäröiville ihmisille tapahtuvat asiat ja energiat ovat tarkoituksenmukaisia? Teidän tehtävänne ei ole tuomita vaan pikemminkin sallia. Oletteko valmiit sallimaan ja hyväksymään teitä ympäröivät ihmiset ja asiat?


Tämä on Uuteen Energiaan siirtymisen avain.
Tobias on puhunut "matalan muurin takana seisomisesta." Tehdessänne niin ymmärrätte todella miten asioita luodaan, mutta myös kunnioitatte muita heidän valitsemiensa polkujen vuoksi. Oletteko valmiit antamaan muiden kulkea omia polkujaan, tekemään heille tilaa ja mikä tärkeintä, hyväksymään heidän tietoisuutensa? Jos ette, niin energianne kietoutuu yhteen heidän energiansa kanssa, ja saatatte huomata liittyneenne HEIDÄN matkalleen sen sijaan, että jatkaisitte omaanne.

Rakkaat ystävät, rakkaat Shaumbrat, oletteko valmiit VASTAANOTTAMAAN lahjan, josta Tobias on puhunut "Ruusun Hedelmänä?" Se on jumalallisuutenne! Olette kantaneet sitä mukananne Kotoa lähdöstänne saakka. Jumalallisuutenne on aina ollut mukananne. Se on lahja itsellenne. Ruusun Hedelmässä piilee ratkaisu, jonka olette asettaneet tietoisuuteenne. Rakkaat edessämme istuvat Jumalat, olette jo luoneet ratkaisunne, mutta halusitte tutkia myös muita vaihtoehtoja! Ratkaisu piilee Ruusun Hedelmässä, joka on aina ollut sisimmässänne.


Ette ole koskaan esittäneet itsellenne haastetta, johon teillä ei olisi jo vastausta. Valmistitte vastauksenne rakkaudella ja myötätunnolla itseänne kohtaan, ja asetitte sen Ruusun Hedelmään. Ja ymmärtäkää nyt, että joka kerta kun kohtaatte haasteita, on Ruusun Hedelmässä valmis ratkaisunne. Ette vain ole halunneet katsoa sen suuntaan, sillä olette tutkineet muita mahdollisia ratkaisuja.
   

On olemassa jumalallinen ratkaisu, jota eivät ole kirjoittaneet, luoneet tai antaneet Henki, Metatron, Tobias, oppaat eivätkä enkelit. Se luotiin omissa sydämissänne, ja se ON Ruusun Hedelmä, ratkaisu kaikkeen teitä kohtaavaan. Mutta teidän on hyväksyttävä se omaksenne; sitä ei ole tuotu teille hopealautasella jonkun entiteetin toimesta. Sellaista peliähän te olette pelanneet, etsineet muiden luomia ratkaisuja. Oletteko valmiit vastaanottamaan Ruusun Hedelmän, jumalallisen ratkaisunne?


Shaumbrat, nyt on aika. Oletteko valmiit vapauttamaan kaksinaisuuden illuusion? Oletteko valmiit luopumaan suuresta illuusiosta, joka on niin vahva, että luulette sen olevan totisinta totta? Tietoisuutenne muuttuu nyt. Olette alkaneet ymmärtää kaksinaisuuden energiadynamiikkaa. Olette alkaneet pikkuhiljaa ymmärtää, että KAKSINAISUUS ON VAIN ILLUUSIO. Oletteko valmiit luopumaan siitä?


Se saattaa vaikuttaa teistä jykevältä sillalta, kivijalalta tai pohjalta. Siitä luopuminen voi olla pelottavaa, kun uutta kivijalkaa tai pohjaa ei vielä tunneta. Istutte juuri nyt aidalla. Istutte aidan päällä yksi jalka kaksinaisuudessa, toinen ylösnousemuksen tilassa valmiina kiskomaan toisenkin jalan mukaansa.


Esitämme kaikille teille haasteen tänä Maan energeettiselle tasapainolle kriittisenä aikana. Oletteko valmiit vapauttamaan kaksinaisuuden illuusion? Se on niin vahva, että sitä on vaikea tajuta illuusioksi.
Sitä se kuitenkin on. Oletteko valmiit tähän tietoisuuden muutokseen? Pyysimme keskeyttämään Ylösnousemus-sarjan, jotta voisimme olla täällä, ei vain teitä vaan myös meitä kaikkia varten. Tietoisuus, rakkaat ystävät, Maan tietoisuus ja kaikki täällä tapahtuvat asiat vaikuttavat meihin kaikkiin. Maan tietoisuuden perässä kulkee universumin tietoisuuskin.

Tekemänne päätökset eivät pelkästään vaikuta teidän tietoisuuteenne vaan myös muiden universumin osien ja paikkojen tietoisuuteen. Se tunkeutuu ulottuvuuksien ja avaruuden läpi – teidän ja kaikkien maapallolla asuvien tietoisuus. Ihmiskunnassa tällä hetkellä vallitseva hauras tasapaino vaikuttaa meihin... vaikuttaa meihin.

Siksi olemme tänään paikalla kysyäksemme teiltä:


Oletteko valmiit olemaan oma jumalallinen itsenne?


Oletteko valmiit luopumaan kaksinaisuuden illuusiosta, heikkoudesta, sairaudesta, yksinäisyydestä ja epätoivosta?


Oletteko valmiit luopumaan rakkauden illuusiosta eli siitä mitä luulitte rakkauden olevan?


Oletteko valmiit luopumaan illuusiosta siitä, että ette ole vapaita?


Oletteko valmiit luopumaan piilopaikastanne, seitsemästä sinetistä, joiden taakse olette piiloutuneet?


Oletteko valmiit tuntemaan itsenne kaikkein syvimmillä, läheisimmillä ja myötätuntoisimmilla tasoilla?


Oletteko valmiit luopumaan pelistä, jota olette pelanneet löytääksenne itsenne, ja jonka kautta olette keränneet itsellenne paljon viisautta ja meille paljon ymmärrystä?


Kutsumme sitä sen oikealla nimellä – peliksi, jossa yritätte löytää oman itsenne. Olette sirotelleet ympärillenne illuusioiden kerroksia… upeaa, leikkisää, hyvin luovaa.
Mutta Jumalat, oletteko nyt valmiit astumaan esiin? Ihmiskunta ja universumi odottavat vastaustanne, joka on sisimmässänne.

Myös Kaiken Mitä On tietoisuus kulkee teidän tietoisuutenne perässä.


Muistakaa tämän päivän energia… se että kysyimme teiltä kysymyksiä… pyysimme teitä katsomaan syvälle sisimpäänne paikkaan, joka on saattanut vaikuttaa harhalta, pelottavaltakin. Tietäkää, että ymmärrämme näiden olevan vaikeita kysymyksiä, hyvin vaikeita kysymyksiä.


Maa ja sen vuoksi universumikin ovat tasapainon kannalta kriittisessä tilassa. Siinä ei ole mitään pelättävää. Viestiimme ei liity pelkoa vaan pelkkä huomio tämänhetkisestä tilanteesta – nopeasti muuttuva tietoisuus ja muutokseen ja vapauteen pyrkivä kaksinaisuus. Kaikki tämä on luonut Maan päälle tilanteen, jossa tarvitaan teidän jumalallisuutenne esiintuloa.


Olkaa rauhassa asioiden tapahtuessa ympärillänne. Te olette avoimia tunteille, energioille ja muutoksille.
Olette avautuneet niille niin hyvin. Siksi olette myös hauraita, jollette sitten todella omista omaa jumalallisuuttanne syvällä sisimmässänne. Muututte hyvin hauraiksi, kun ette salli oman jumalallisuutenne ilmaista itseään.

Aistitte muiden ihmisten asioita ja koko teitä ympäröivän maailman tapahtumia. Aistitte tulevien, valtioiden välillä tapahtuvien suurten muutosten potentiaalin Maan päällä ja kaikkialla ympärillänne. Tunnette niiden vaikutukset syvästi.


Olemme täällä kertoaksemme teille, että suuret ja nopeat muutokset ovat nyt mahdollisia Maan päällä. Olkaa rauhassa jumalallisuudessanne. Se on mahtavinta mitä voitte tehdä.


Seisokaa matalan muurin takana.


Sallikaa muille heidän tarvitsemansa tila ja kokemukset.


Vapauttakaa illuusionne kaksinaisuudesta.


Minä olen Metatron, Jumalallisuutenne Ääni. Annamme puheenvuoron Tobiakselle.


(tauko)


Ja niin se on, rakkaat ystävät, että Metatronin energia on viestinsä välittänyt. Sanat on annettu, ja aivan, huomasin sen tilannetta tarkkaillessani, uutta rakkautta on jaettu. Oli mielenkiintoista Metatronin kannalta astua eteenne näin, sehän on tottunut lähestymään teitä välittäjien, kuten minä itse, kautta. Minusta oli jopa riemastuttavaa seurata sen omaa vaivautuneisuutta tässä tilanteessa!


Metatron muistuttaa teitä siitä, että se tulee edelleenkin tekemään läsnäolonsa tiettäväksi Shaumbrojen ja muiden ihmisten keskuudessa.
Tämä muuttuva tietoisuushan… se avaa ovia Metatronin energialle. Ja kun omistatte oman jumalallisuutenne ja ilmaisette sitä, tulee Metatron olemaan paikalla.

Nämä sanat olivat ehkä voimakkaita, haastaviakin.
Metatronin tarkoitus olikin puhua hyvin suorasukaisesti kanssanne, olla hyvin suorasukainen sanojen ja ymmärryksen suhteen.

Monet teistä nukahtivat tämän viestin aikana ja siirtyivät sisimpäänsä, jotta kaikkein syvimmillä tasoilla olevat energiat voisivat astua esiin.


Metatron näkee muutoksia maapallolla. Emme halua kuvata tiettyjä skenaarioita, sillä niitä ei ole vielä luotu. Kyse on potentiaalista. KAIKKI liittyy potentiaaliin siitä, mitä saattaa tapahtua.


Kuten jo mainitsimmekin, ihmiskunta on hyvin herkässä vaiheessa tietoisuudessa tapahtuvien nopeiden muutosten vuoksi. Olkaa rauhassa omassa jumalallisuudessanne, kuten Metatron kehoitti. Älkää etsikö sitä muilta. Älkää hermostuko, kun ympärillänne tapahtuu asioita. Älkää antako surun pyyhkäistä ylitsenne. Ymmärtäkää, että kaikki tapahtumat ovat tarkoituksenmukaisia.


Ja Shaumbrat, en voi korostaa tätä asiaa liikaa, ja toistan sitä teille aina uudelleen ja uudelleen: viettäkää aikaa yhdessä perheenä.
Olette kuuluneet Shaumbra-perheeseen meidän puolellamme verhoa. Olemme kaikki työskennelleet, leikkineet, opiskelleet ja jakaneet yhdessä. Kun saavutte Maan päälle, unohdatte teille kaikista läheisimmät. Unohdatte sanojen todellisen energian,  Shaumbrat.

Voitte yhdistyä ympäri maailmaa. Teknologia ja tietoisuus ovat tehneet sen mahdolliseksi. Jakakaa, puhukaa ja leikkikää keskenänne. Se tulee olemaan tärkeää päästäksenne maapallon vaikeiden energioiden yli. Tietäkää, että ette todellakaan ole koskaan, koskaan yksin.


Ja niin se on!
Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre",  joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 40,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille, vaikkakin ilmoittautumiset etukäteen ovat tervetulleita. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vierellänne ja enkelit  ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com