МАТЕРИАЛИТЕ НА АЛЕНИЯ КРЪГ

Серия Възнесение

Урок 6: „Петте Божествени Сетива Ах “

Представен от Тобиас, ченалин чрез Джефри Хоуп

Представено пред Аления Кръг

На 5 януари 2002 г .

http://www.shaumbra.ru/frm/viewtopic.php?f=10&t=349

 

Петте Божествени Усещания

Awareness ( I Am ) Осъзнатост ( Аз Съм )

Imagination( Creation ) Въображение ( Творчество )

Compassion ( Unity and Togetherness ) Състрадание (Единство и Общност )

Focus ( Power ), Blend imagination and compassion to create reality – Фокусиране ( Сила ) Смес от въображение и състрадание за създаване на реалността

Expression, using energies to birth creation –Изразяване, използване на енергията  за раждане на творчество

http://www.crimsoncircle.com/DesktopModules/Aydus.Library/Images/star.jpg 


ТОБИАС : И така е скъпи приятели, отново се събрахме заедно в тази прекрасна енергия и на този празник. И както се пее във вашата песен ( става дума за фрагмент от песен озаглавена „ Празник “, която е звучала преди ченалинга ), ние празнуваме пътешествието в което се намирате. Пътешествието, което ви преведе през толкова много прекрасни опитности, толкова предизвикателства, на места, където Духа и всички ние от тази страна на завесата и дори вие самите никога не бихте могли да си представите. Това беше красиво свещено, многомерно пътешествие. И наистина, днес ще честваме много неща, за които ще говорим, но най –вече ще честваме това до къде сте стигнали.

 

Скъпи приятели, скъпа Шамбра, вдишайте. Вдишайте всичко, което сте, всичко в което се превръщате. Вдишайте духа, който танцува вътре във вас, духа, който също празнува това до къде стигнахте. Преминаваме към момента на сливането на енергиите ни, сливането на човешкото с божественото вътре във вас. Вдишайте го. Вдишайте живота в божествения огън от вътре. Това е начина да го проявите на яве. Така проявявате есенцията на това, което сте в своята реалност.

 

Такава радост е за мен Тобиас да седя днес с вас, да си говорим по– ясно от когато и да било. Аз не просто произнасям думите, които чувате от нашия приятел Калдре. Говоря за яснотата, с която общуваме по между си, как споделяме. Сега изпитваме това по –ясно от преди.


Усетете тази енергия. Усетете любовта, грижата и приятелството ми, през всичките човешки сетива, за които говорихме. Почувствайте присъствието на своето „Аз съм“. Това не е нещо отделено или чуждо, не е нещо извън вас. Усещайте собственото си „ Аз съм “ присъствие, раждащо се точно сега във вашата същност.

 

Ах, какъв празник имаме днес!

 

Тук присъстват и други енергии днес, посетители, които скоро ще ви представим. Скъпи приятели, тези енергии са много уместни в този момент. Те са доста интензивни, така че тези от вас, които усетиха топлина и огън –това не е само външно въздействие. Това не е само усещането ви за излишък от топлина по тялото и кожата ви. Това също идва и чрез езика Ах.

 

Днешния посетител...момента е подходящ и енергията му е много интензивна. Тя е гореща. Сега е подходящия момент. Усетете тази Нова Енергия. Въпреки всичко, това е енергия, която познавате, работили сте с нея, помагали сте за създаването и, но до сега беше неподходящо да се прояви.

 

Ще ви позволим да усетите нашия посетител преди да ви го представим.

 

Нека поговорим малко, за периода на преход през който минавате. На скоро отхвърлихте последната страница от календарите си ( 2001 год. ), която на практика беше за дуалността, във вашата нумерология беше годината на „ тройката “. Обърнахте страницата на новата година. Видяхте цифрите 2- 0- 0- 2 ( две, нула, нула, две ), изписани на страницата и това оказа влияние на много от вас. Може и да не бяхте способни веднага да разберете защо енергията на тези цифри така ви въздейства. Днес ще ви споделим с какво е свързано това.

 

Това е годината на „ 4 “, но също така баланса на „ 2 “ от едната страна и на „ 2 “ от другата страна. Това е година на размествания и промени и също така година на преход в много важна Нова Енергия. Говорихме с вас за „ 4 “ много дълъг период от време. Ще припомним, че „ 4 “ е квадрат на „ 2 “. Вие преминавате от дуалността –енергиите на дуалността – към енергиите на „квадрата “.

 

Не преминавате обратно към „ 1 “. В духовните си учения много говорите за връщането обратно към „ 1 “, също като разговорите за връщането у Дома. Но вие не вървите на там. В качеството си на Бог, вие продължавате да се разширявате и да се самоизразявате по нови начини. Когато бяхте у дома, в Кралството преди хиляди години но все пак не чак толкова отдавна –енергията беше енергия на единството и единствеността. Когато напуснахте Дома, преминахте през огнената стена и в края на краищата дойдохте на Земята, това се отнасяше за „ 2 “. Ставаше дума за полярностите. Ставаше дума за отразено изображение. Ставаше дума да видите себе си –мили Боже, по нов начин, по който нямаше как да стане в енергиите на „ 1 “. И така, вие създадохте „ 2 “. Бяхте в тази енергия много, много дълго време. На Земята всичко се отнасяше до енергията на „ 2 “, полярностите, светлината и мрака, уроците на доброто и лошото, мъжкото и женското, противоположностите. Вашето пътешествие на Земята се отнасяше за това да стигнете до разбирането на най- интимно ниво какво е това дуалност, какво е „ 2 “.

 

Сега ние се издигаме в Новата Енергия. Вие не само преминавате към годината на „ 4 “, но също така се издигате в четвърти век Бога– мъж, Бога –жена. До сега имаше три века. Няма да навлизаме в детайли днес, въпреки, че обичаме да говорим ( усмихва се ), но по някога ни молят да ограничаваме дискусията си във определените времеви рамки. И така, вие навлизате в четвърти век в качеството си на Бог в човешка форма.

 

Тази година на „ 4 “ е много важна. През тази година завършва промяната в решетката. Решетката в известен смисъл отразява съзнанието ви. Тя, това е енергията около вашата планета. Енергийните решетки, около планетата, задържат енергиите в нея и я предпазват от тези отвън. Решетките са отражение на съзнанието. Те в известен смисъл съдържат потенциала на вашата нова духовна енергия, която не беше готова да влезе навътре.

 

Решетките също така създават филтър или буфер. Вие нямахте пълен достъп до енергията на вашата божественост. Тук бяха задействани много духовни и психични закони. Решетките играеха ролята на буфер или защита. Те също така поставяха ограниченията за това какво ще бъдете в състояние да направите. Те ограничаваха достъпа до вашата божественост.

 

Вече пет дни сте в 2002 год. Това са повече от календарни дни. В известен смисъл може да се каже, че вие избрахте тази календарна година. Вие избрахте тази последователност от числа, за да направите окончателната промяна.

 

Докато аз, Тобиас говоря с вас сега и докато новите посетители запълват залата, има доста работа за вършене по финалните промени на духовните решетки на Земята. Има екип, група която много от вас познават. Това е енергията на Крион, която работи по тези промени. Те могат да работят по промените само в отговор на промените в съзнанието ви. Това значи, че вие се променяте и по този начин давате разрешение и позволение на Крион на направи промени в решетките.

 

В този момент, когато се събираме като семейство, те работят над тези промени, върху настройката на решетката. Какво произлиза от това –ще ви позволи да имате нов тип достъп до всичко, което сте. Ще ви позволи да имате нов вид гориво. Ще ви отвори портала към пълната ви божественост, за да осветите Христовото семе вътре във вас. Този слънчев лъч, който пробива облачния покров и навлиза навътре, беше наоколо толкова дълго. Този лъч красива, златна, медна, пшеничена светлина, ще сияе и ще благославя вашата божественост. Той ще благославя Христовото семе и ще му позволи да израства по нови начини.

 

Завесата изтънява чрез промените в решетката, скъпи приятели. Това става точно в момента в 2-0-0-2 год.

 

Какво да очаква света ви през тази година? Много просто. Представете си се на люлка –люлеете се напред, назад, напред, назад. Наслаждавате се на люлеенето, но също знаете, че докато се люлеете напред, назад, има известен страх или трепет, че можете да се залюлеете твърде силно или твърде бързо. Създават се импулс и енергия в следствие на люлеенето напред и назад.

 

Това прилича на махало, люлеенето напред и назад, но винаги има импулс. В определена точка той затихва. Няма вече движение напред и назад. Вместо това, вие правите квантов скок.

 

Може и да си спомните какво е да се люлеете, когато усещате че продължавате да се движите в кръг. Но сега, когато импулса от люлеенето получи по –голяма инерция и повече засилка, това ще помогне да се катапултирате и ще катапултирате и Земята в момента на квантовите промени, който вие наричате 2012 год. Но както вече сме споменавали, това ще стане по –бързо.

 

През 2002 год. Ще се озовете на люлката, люлеейки се напред, назад.И скъпи приятели това е повече от история. Това е повече от метафора. Това ще бъде година на люлеене напред и назад за вас персонално и за света на около. Дръжте се за въженцата на люлките си ! ( смях ) Но, скъпи приятели, ако сте в правилната енергия и в правилния баланс това ще бъде по –скоро весело от колкото изпълнено със страх. Ще разбирате люлеенето напред, назад вместо да ви е страх от него.

 

Помнете, че 2-0-0-2 год. балансира по равно енергиите, за да се научат да работят заедно и да се балансират по между си. Не забравяйте, че когато се люлеете от едната страна към другата, енергията на 2-0-0-2год. е балансирана във всички отношения. Това ще бъде година на колебания и промени за вас.

 

Когато четете вестниците си, ще забележите, че люлеенето става навсякъде по света. Не позволявайте на това да ви извади от баланс. Не позволявайте ситуацията по света да ви изплаши. Не допускайте да се усещате, сякаш света ви преминава през Армагедон.


Може в известен смисъл вашия свят наистина да върви към край, но не така, както си мислите. Не чрез катастрофи, не чрез терор или разрушения, каквито сте виждали в предишните си животи. Света, какъвто го познавате идва към своя край, към края на века, края на времето и края на стария баланс. Навлизате в новото. За вас това ще бъде година на колебанията.

 

И когато се залюлявате напред, назад, скъпа Шамбра, погледнете надолу към Земята. Знаете ли кой ви очаква, когато паднете от люлката? Очаква да ви ухапе, както ухапа и другите. ( смях ) Това ще бъде годината на змията. Но вие ще бъдете на тези люлки и докато не фокусирате вниманието си на пълзящите долу змии, докато се наслаждавате на люлеенето и празнувате местата, където ще ви отведе, змиите няма да могат да ви притеснят.

 

Попитайте змиите, защо са там сега. Ще получите някои много интересни отговори, не такива, каквито сте си мислели, че ще бъдат!

 

Змиите са тук и то с цел. Вие си мислите, че те просто чакат кога ще изгубите контрол и ще паднете на земята, за да могат да ви погълнат като малко зайче. ( смях ) Но не, те имат друга цел. 2002 е годината на змията!

 

Тези от вас, които ще ръководят и учат, ще бъдат сериозно предизвикани от змиите си, от старите си проблеми и страхове. Старите проблеми се опитват да намерят разрешение, да се трансформират. Когато седите с тези, които ще дойдат при вас, ще знаете защо техните змии са тук и защо вие придобивате нова чувствителност и нов начин за слушане и разбиране.

 

В 2002 год. Интересната динамика на енергията ще предизвиква съмнение в себе си. Но в същото време тази енергия ще има потенциала за само– усилване. Когато сте на люлката, ще се чудите защо сте там и кому е нужно да се люлеете напред, назад. Ще чувате един много слаб гласец отвътре, от миналото, който ви зове като родител, глас от Дома, който казва: „ Скочи от люлката. Връщай се у дома. Скачай от люлката. Ти си лекомислен. Има работа за те . Твърде много време прекарваш в тази игра. Ти си в собственото си въображение, в илюзорната си земя. “Ще чувате този глас, далечен глас, който ви крещи да слизате от люлката и да се прибирате у дома.

 

Скъпи приятели, ще имате такива предизвикателства и съмнения в себе си през тази година. Ще се чудите дали постъпвате правилно. Ще се питате защо прекарвате толкова време на тези люлки. Не е ли това загуба на време и енергия на земята в собствената си фантазия? И ще разсъждавате, не е ли време да се върнете на старите пътища. 2002 год. е последния зов на старата енергия, вътре във вас, представлява енергията на сърдита и мъмреща майка, която ви подканя да се върнете назад. Гласът ще бъде далечен, но ще го чувате. 2002 год. ще бъде година на съмнения в себе си, когато ще се запитате: защо сте тук, защо сте на люлката и какво се опитвате да завършите.


Бихме казали, че ако подходите към това от позицията на ума, ще заседнете. Става много трудно да се изведете от съмненията. В момента, в който у вас се породят тези интензивни съмнения в себе си и грандиозните въпроси, намерете спокойно и омиротворено място и приемете себе си. Вътрешно се запитайте какво става. Запитайте се защо идват съмненията и помолете своята Божествена воля да ви отговори.

 

Божествената Воля – което намирате отвъд. Тя е отвъд свободната воля. Има отговори в Божествената Воля, които никога до сега не са били очевидни. Когато навлезете дълбоко в ситуацията на съмнения в себе си през тази година, потърсете Божествената Воля. Отидете във вътрешната си божественост и слушайте отговорите. Не слушайте вече тези стари родителски гласове, които ви зоват и ви казват, че сте длъжни да се завърнете вкъщи, че трябва да отбиете от пътя си. 2002 година е година на съмненията в себе си.

 

Скъпи приятели, 2002 год. също така ще е година на чувствеността. Ще имате дълбока чувствителност за всичко, което се случва във вас и във вашия свят. Ще имате такова състрадание, като никога до сега. Това осъзнаване, което не сте имали до сега, тази чувствителност навлиза през всички места, за които говорихме по –рано, чрез седемте сетива. Вашите осезания ще бъдат толкова будни и живи, че по някога енергиите наоколо ще могат буквално да ви наранят. Ще бъдете така чувствителни към енергиите, че понякога ще ви се налага да бягате. Понякога ще си тръгвате.

 

Когато сте на своите люлки, люлеейки се напред, назад ще гледате чуждите домове, хората, разхождащи се наоколо, колите. Ще имате чувствителност и осъзнатост, каквито не сте имали до сега. Ще откриете, че владеете енергийно ситуацията през която преминава даден човек. Ще бъдете привлечени като магнит, усещайки болката и предизвикателствата, всичко в дадената ситуация.

 

Може това да бъде радостна ситуация. Може да се озовете окъпани в радост, усещайки всичко от чуждата гледна точка –издигайки се на ново ниво. Може да усетите, когато някой се влюбва, когато нещо хубаво става в работата. В 2-0-0-2 година ще се усетите привлечен като с магнит към чуждите енергийни ситуации, защото ставате все по –чувствителни. И това е уместно.

 

Когато се усетите извън баланс или несигурен как да се центрирате отново, спомнете си цифрите на тази година 2-0-0 -2. Ще сте много чувствителни към всичко наоколо, към енергиите. Помнете това, за да сте по –подготвени за това, което ви предстои.

 

2002 е годината на окончателната настройка на решетката. Това значи, че Крион приключва работата си. Крион завърши това, за което е дошъл.Той спомогна вашия лъч божествена светлина да освети разцъфващото ви Аз – Христос. Облаците се разкъсаха. Завесата изтънява.

 

Когато навлезете в тази година, спомнете си четирите „ S “ за които ви говорих аз Тобиас. Многото люлки ( swings ), вашата повишена чувствителност ( Sensitivities), вашите Само –Съмнения / Само– Отговорност ( Self – doubt / Self – Empowerment ) и Змиите ( Snakes ), които може да се изпречат на пътя ви. Помнете това скъпи приятели.

 

Това ще бъде –как да го кажем –прекрасна година. Това ще бъде година на тържеството на пътешествието. С всичко, което се случва по света вие ще бъдете много удовлетворени от работата, която сте свършили до момента. Ще видите другите преминаващи през предизвикателствата през които сте минали и вие. Болшинството от тези трудности са вече зад гърба ви. Ще бъдете много по– балансирани човешко –божествени наставници за останалите.

 

Днес ще ви дадем предизвикателство. Вземете всичко скрито вътре във вас, скрити страсти, това което сте сдържали, това което ви вълнува, но все още се боите да привнесете в света си. Скъпи приятели, изведете го сега, тази година, в тази енергия. Изведете тази мисъл, идея, вдъхновение, откритие, нова техника, есенция от енергия, която държахте под контрол. Знаете за какво говорим. Изнесете го тази година. То е нужно на планетата ви. Сега е момента да го изнесете по –лесно. Това е предизвикателството, което даваме на всеки от вас. Отхвърлете всички страхове. Знаем защо продължавате да оставате тук на Земята. Отървете се от всички страхове и изведете напред новата енергия от вътре. Другите се нуждаят от това.

 

Вътре във вас има идеи, страст, но вие ги сдържате. Знаете ли че има стотици, хиляди хора които чакат да ги изнесете напред и много повече ще станат след това? Можем да видим от нашата перспектива, как нетърпеливо чакат да го направите. Мислите си, че на никой не му пука или че няма да разберат това което ще предложите. Но ние виждаме хиляди и хиляди, в очакване на това, които разчитат на вас. Бъдете смели тази година! Изнесете го.

 

Обичаме енергията на семейството ни. Обичаме енергийните вихри, които се образуват в тази стая с вас.

 

Сега бихме искали да ви представим днешния гост. Той е този, който ви подтикваше, докато аз Тобиас преговарях другаде. Той разстройваше енергиите, за да работи с вас на други нива. Той е грандиозен. Ако имаше заседателна маса в Ордена Арк, то това прекрасно същество щеше да стои точно до главното място, от дясната му страна. Вие бихте се запитали, кой седи на централното място? То беше вакантно много дълго време, но това сте вие! Вие бяхте заети с други неща. Не бяхте в състояние да ръководите мястото, което наистина притежавате.

 

Този, който влиза сега носи името Метатрон. Той идва при нас днес. Тази енергия е толкова силна, че даже шепота му е така грандиозен и велик, че може –как да кажем –да ви събори. И така, ние трябваше да се подготвим за днешното събрание, за да създадем структура, която да смекчи енергията му. Метатрон влиза сега, за да бъде тук с вас. Той въздейства на празника днес и на енергиите, които стоят зад него.

 

Интересно е да отбележим, че Метатрон не работи директно с хората. Вибрацията на името му потвърждава това. Болшинството от Архангелите, които работят непосредствено с хората имат в края на името си „ и – ел “ или ( „ а- и- л- “ ), например: Уриел, Амаил, Михаил.

 

До сега скъпи приятели, Метатрон не можеше директно да се срещне с хората. Метатрон трябваше да изпраща други архангели или други същности от нашата страна за срещите. Ако непосредствено се сблъскаше с вас, като човешко същество, това би ви взривило. Щеше да ви изпепели. Енергията щеше да е твърде много. Но след известна предварителна работа, сега той е в състояние да навлезе в това пространство.

 

Метатрон идва, за да изпълни обещанието си. Той обеща нещо, когато седеше на стола в Ордена Арк. Метатрон идва за да изпълни обещание, което даже беше записано във вашите ръкописи, но то ще бъде извадено от контекста. Метатрон каза: „ Аз ще дойда на Земята, за да ви видя отново, когато енергиите и времената станат подходящи “. И сега той се връща обратно, без да е необходимо други архангели да се срещат с вас от негово име. Той се завръща, за да бъде с вас.


Има причина за това и има причина за визитата му днес. Това ще бъде научна година за Земята. Това ще бъде година за много научни разработки. Причината е проста. Направихте промяна в собственото си съзнание и това позволи на науката да се придвижи напред. Съзнанието осигурява енергия за научните промени. Действително науката и духа работят заедно ръка за ръка.

 

Метатрон помогна за създаването на технологиите, физиката и математиката във вашата вселена и планети. Метатрон никога не е идвал на Земята в човешка форма, но е идвал тук, когато се формираха енергиите. Той е идвал, за да ви помогне да създадете енергийните платформи за Земята. Той помогна да се разположат във вътрешността на Гая определени кристални енергии, които трябваше да се издигнат на повърхността в подходящия момент.

 

Метатрон се завръща сега, за да бъде с вас. С промените, които Крион направи в решетките, Метатрон вече може да навлезе и да ви помага в работата, която вършите.

 

Метатрон е изобразяван като този, който седи до Яхве, този който седи плътно до Бог, в действителност, този който седи плътно до вас. Метатрон е този, който поддържа баланса между човешкото и божественото, но не може да го направи непосредствено заради огромната отговорност и енергията зад това. Той трябваше да използва други. Наричат Метатрон „ Ангела на Смъртта “. Това в известен смисъл е неправилна интерпретация. Той предпочита да бъде наричан „ Ангел на прехода и промяната “. Той ви помага независимо дали сте в преход от безтелесно състояние между въплъщенията или просто преминавате в Новата Енергия, вашето възнесение. Това е което Метатрон идва да направи.

 

Той ще бъде важна част от работата, която вие и Аления Кръг ще вършите тази година. Това е годината на окончателно пускане на старите енергии и внасянето на новите. Това е прекрасна година на баланс, подем и изменения.

 

За тези, които се интересуват, Метатрон не е единична същност. Това е композиция от енергии. Той не е нито мъжки, нито женск . Метатрон е колекция от енергии на Ордена Арк, представляваща всички архангели и вас. Ако можехте да обедините тези енергии в едно –то това е Метатрон.

 

Ще виждате Метатрон през новите си очи или през вашите психични очи. Понякога ще виждате Метатрон приемащ човекоподобни качества –светещи и сияещи –но човеко –подобни. Разберете, че това е вашия начин да разберете Метатрон, но той не е единична енергия.

 

Много от вас ще виждат Метатрон в сънищата си или на яве. Това ще бъде много висока енергия –бляскава вибрация –като се започне от медните тонове, през златните и до огнено белите. По някога ще виждате ярка светлина с крайчеца на очите си, проблясък от светлина. Ще виждате присъствието на Метатрон, навлизащо в полето ви на осъзнатост. Когато забележите този ярък светлинен проблясък, ще позволите на енергията на Метатрон да влезе. Това ще бъде важна енергия за работата ви тази година.

 

Почувствайте любимия Метатрон сега с всичките си осезания. Това е висока енергия, почти металическа. Това е много технична и сложна енергия. Тя не съдържа някои от топлите и меки тонове на Амаил или Рафаил. Тя е много интензивна и свежа. Тази енергия помага да се направи прехода през който вие и Земята преминавате тази годин.

 

Сега ще спрем за момент, за да пренастроим енергиите, за да позволим на Метатрон да се приближи. Вдишайте дълбоко, скъпи приятели. Направете едно дълбоко вдишване. Настанете се по– удобно на столовете си и ще пристъпим към Шестия Урок след секунда.

 

( пауза )

 

Да и Метатрон ви напомня: „ Не се притеснявайте много, когато всички тези електронни уреди започнат да се развалят тази година “.( смях ) За съжаление това е част от вашата и неговата енергия. Ще откриете, че приборите просто се чупят. Те са от старото, те не могат да издържат на енергиите, които сега привнасяте. Когато това стане– след като приключите с ругатните по адрес на прибора –вдишайте и позволете. Ще получите разбиране за това как да внесете ново и подходящо оборудване в своята реалност. Това може да бъде всичко, като започнете от компютъра си, до електрическите крушки, електроуредите ви. Електрониката ще страда повече от всичко, но също и някои механични устройства също.

 

Енергията на Метатрон е много техническа и научна, изпълнена с физиката на Новата Енергия. Той също моли да ви кажем, че той е възхитен да бъде тук днес!

 

( пауза )

 

Сега ще продължим да говорим за Езика Ах. Това ще бъде третия урок по този предмет. Ние посветихме три урока на този предмет, защото той е МНОГО важен. Ще е нужно известно време, за да разберете и свикнете и започнете да работите с него. Но е толкова важно, че ние му посветихме не просто един и не два, а цели три урока.

 

( подсмихва се ) Когато си тръгнахме последния път, ние ви разказахме кратката история за фермерите. ( смях ) Мислехме, че тя е много подходяща, но Калдре ...моли да не изпадаме в такива дълги и скучни истории! Но ние можем. ( смях ) Днес ще ви разкажем една КРАТКА история, защото вече твърде дълго говорихме преди да стигнем да същината на урока. Ще ви разкажем кратка история за една Шамбра, чиято енергия се явява част от семейството ни. Тя е част от всеки от вас. Ще я наречем Нанси.

 

Нанси нямаше възможност да присъства лично тук миналия месец, но получи информацията от вашия Интернет и я прослуша. Нанси прослуша Урок Пети –Сетивата Ах. И тя, както и много от вас даже в момента спи. И всичко това е правилно. Заспала по време на урока, но тя разбира се чу тази прекрасна история за седемте фермера. Тя беше от тези, които фактически искаха историята да продължи още! ( смях ) Тя беше толкова разочарована, когато стигнахме до края! ( смях )

 

След прослушването на Петия Урок, Нанси малко се изморила, което е нормално скъпи приятели, защото през цялото време се осъществява много енергийна работа. Даже тези, които не се тук, ще забележат че са изморени но някакъв приятен начин. Те ще открият, че във вътрешността им настъпва голяма промяна.

 

Нанси внезапно открила, че била гладна, много гладна! Целия този разговор за реколта и продуктите на фермерите, всички тези вкусни и питателни вещества в Петия Урок. Тя наистина много изгладняла. Тя осъзнавала, че чувството за глад крещи чрез нейното същество.

 

Нанси се спряла за момент, размишлявайки какво да изяде, представяйки си прекрасния пъпеш и прекрасната ягода от историята с фермерите. Тя си представила омлет със сирене. Представила си прекрасния вкус на зеленчуците, които щяла да сложи в омлета. Представила си как изяжда омлета.

 

Тя тръгнала към хладилника си, да види какво има вътре. Нанси притежаваше енергията на състраданието към тялото си, когато направи това. Когато поглеждаше към определени храни, тя усещаше вибрацията им. Тя усещаше състрадание към физическото си тяло, наблюдавайки дали резонира то с вибрациите на продуктите, които гледа, вслушвайки се в нуждите му в момента.

 

Скоро решила какво ще готви. Извадила подправките и суровите храни от рафтовете и хладилника и ги нарязала на подходящи парчета. Тя се концентрира върху приготовлението на храната и времето необходимо за приготвянето на различните съставки, колко чаши, колко супени лъжици или щипки ще и трябва.

 

Скоро тя започнала да обединява съставките. Фурната била готова. Тигана бил горещ. Купичките били готови за пълнене. Тя започнала да приготвя блюдото. И всичко това, заради прочетената история за фермерите и чувството и за глад.

 

Тя седнала и изцяло се наслаждавала на това, което си сготвила сама –тук е важния момент. Тя сготвила сама. Това резонирало с тялото и. Тя обединила съответстващите на тялото и съставки, въпреки че готварските книги съветват да се използват по –малко от едни подправки и повече от други. Тя сготвила базирайки се на собствените си разбирания и усещания.

 

Когато се хранела, не само и било вкусно и засищало глада и, но също така снабдявало физическото, менталното и духовното и същество със съответните балансирани енергии. Това придвижи енергиите от точката, че е гладна до точката на приемане на храна в тялото си.

 

Тази нощ тя спа прекрасно. Дори не я събудихме в 4 : 44 –тя спеше така сладко! ( смях ) Тя спеше толкова добре, защото интеграцията на божественото в ДНК ставаше много гладко, не се усещаше разрушително или като безпокойство през нощта. Мисля, че изяснихме това за вас и за много други, сега това е напълно ясно.

 

Там имаше съответстващия баланс между хранителни вещества и енергия, които постъпиха в нейното същество. Тя игнорира такива неща, като брой калории когато готвеше храната си. Ох, скъпи приятели това е толкова ограничаващо, когато го правите! Защо си смятате калориите? Бройте единиците енергия ( energy quotients), които влизат в тялото ви, а не калориите, не грамовете мазнина, не протеините. Всичко това е старо.

 

Какво са енергийните коефиценти “, ще попитате вие? Попитайте себе си! Попитайте осезанията си, за които говорихме в Урок Пет! Попитайте тялото си! То ще ви даде енергиен баланс . ( подсмихва се ) Може би за Нанси би било уместно да си изпече голяма шоколадова торта и да я изяде! Ако това е баланса от който се нуждае тялото и, така и трябва да реагира. Въпреки това, в този случай това беше различно за нея. Но тя спеше толкова добре тази нощ и работата по интеграцията, разцъфтяването мина толкова гладко във вътрешността на нейното същество.

Сега ще попитате: „ Тобиас, защо ни разказваш историята за готвенето на храната? От начало ни разказа историята за фермерите, а сега за готвенето. На къде биеш? Как това ще ни помогне да разберем Езика Ах? “ Скъпи приятели, има друга порция за която искаме да поговорим днес, друга порция на друго ниво, но сега вече е готова да излезе на повърхността, също както енергията на Метатрон е готова да навлезе сега.

 

Има духовни усещания, усещания които използвате на други нива, различни от човешките ви усещания. Те винаги са били достъпни, но до сега не ги използвахте много често на Земята. Те оставаха един вид барикадирани, един вид скрити от вас. Те ви бяха недостъпни. Да, вие ги използвахте, когато се завръщахте обратно на нашата страна на завесата. Когато оставяхте физическата форма, вие ги придобивахте отново. Те са неделими. Те са част от това, което сте, но когато идвате на Земята има тенденция да ги изоставяте назад . Те са недостъпни, но идват сега. До голяма степен идването на Метатрон тук днес е да помогне за внасянето им навътре, да помогне за смаляването на тази пропаст.


Има пет от тези усещания. Пет божествени усещания, ефирни, много –мерни, не – физически и не – човешки. Пет са. Представете си формата на звезда, петолъчка.

 

На върха на звездата е първото от петте усещания. Това е Усещането за ОСЪЗНАТОСТ. Това ефирно, духовно, божествено, първо усещане е осъзнатостта. Вие го развихте веднага след като напуснахте Дома, когато напуснахте Кралството. До тогава вие всъщност нямахте осъзнатост за това кои сте. Вие просто бяхте. Но когато напуснахте Кралството и преминахте през Огнената Стена, вие веднага развихте чувството за осъзнатост. Това усещане за „ Аз съм “. „ Аз съм част от Бога, но въпреки това имам своя персоналност “. Това е първото от петте осезания.

 

По- натам движейки се по часовниковата стрелка по лъчите на звездата стигаме до осезанието ВЪОБРАЖЕНИЕ. Въображение. Когато си въобразявате нещо, то започва живот. Въображението го оформя. Също така наричаме това осезание Творческо Чувство. Всеки от вас има по нещо във въображението си, нещо за което сме говорили и преди, нещо, което сдържате. То е там. То ще се прояви. Това е предизвикателството с което трябваше да се справяте до скоро. Божественото чувство на въображението взима енергията и я складира като енергийна форма. Тя започва да го обединява и да го привнася. Това е усещането за Въображение.

 

Премествайки се по часовниковата стрелка стигаме до Усещането СЪСТРАДАНИЕ. Състраданието. Също така го наричаме Чувство за Единение. Това е божествената чувствителност, която ви дава разбирането за това, което сте, Аз Съм, но вие също сте и част от Всичко Което Е. Това усещане за състрадание ви позволява да виждате Бог в очите на другия. То ви позволява да усещате и разбирате другия. То ви свързва с всеки един човек, с всяко животно и с всяка молекула на планетата. Това усещане ви обединява с Всичко Което Е.

 

Без това усещане за състрадание и единение вие бихте били много самотни. Когато говорим с вас на събранията ни и ви казваме: „ Скъпи приятели, вие никога не сте сами “, ние извикваме това чувство на състрадание, единение и общност. Ние няма да го наричаме „единство“ ( oneness), но ще го наречем „ общност “ (togetherness ). Това усещане, ви позволява да разберете какво се случва с другия човек или същност. Използвайте това в обучението.

 

Аз, Тобиас, много обичам усещанията. Това ми влияеше по време на въплъщенията ми като човек, влияе ми и всеки път когато навлизам във вашето пространство. Всеки път, когато ви посещавам индивидуално, ох моето божествено усещане за състрадание ненадейно избухва! Това е усещане, което ме просълзява, което просълзява и вас. Състраданието.

 

Нека продължим да се движим по лъчите на звездата. Следващото Усещане е ФОКУСА. Също така го наричаме Чувство за Сила. Способността да вземете суровата енергия, която идва от въображението, смесена със състраданието към другите и към себе си и да я фокусираш, да я внесеш в реалността, в живота си.

 

Тава е толкова важно усещане скъпи приятели. Толкова много Шамбра са позволявали на това божествено усещане за Фокус да остане в латентно състояние докато сте на Земята. Вие забравяте да се фокусирате. Забравяте да внасяте това в реалността си. Много от вас изцяло игнорират това божествено усещане. Вие не желаете да се фокусирате върху това да сте човек, защото някой по пътя ви е казал, че това е грях. Вие игнорирате усещането за фокус, а то е толкова важно за баланса.

 

Фокусирайте се върху своето въображение и състрадание, върху човечността си. Усещането за фокус издърпва суровите енергии на Божествената сила и ги фокусира. То ги всмуква във фунията на суровите енергии. Тези енергии ще бъдат МНОГО важни през следващата година. Подчертаваме това. ЕНЕРГИИТЕ НА ФОКУСА ЩЕ БЪДАТ МНОГО ВАЖНИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА.

 

Не можете да живеете вече в „ озона “. Това е един вид отричане. Вие не приемате вашата човечност, защото някой ви е казал, че тя е грях. Толкова е тъжно, че хората смятат така.


Първородния грях: ние даже не разбираме тази концепция! Има такива, които са умрели и са се върнали на нашата страна на завесата и искат да разберат дали не могат да се пречистят от първородния грях. И ние трябва да повдигнем рамене и да им отговорим: „ Какво е първороден грях? “ Но те не избират да повярват в това и се обръщат на другата страна и на другата, търсейки някой който да им помогне да изтрие този първороден грях, защото това са учили на Земята. Ох, тук има толкова работа за вършене, толкова работа по въпроса за напускането. Знаете ли, че говорим на някои от вас директно. Време е да се заемете с това. Много повече промени могат да бъдат направени ако тези неща се решат на вашата страна на Земята преди да се върнат обратно на нашата страна.

 

Фокуса “ще бъде ключова дума тази година. Живейте на Земята. Бъдете човеци. Фокусирайте енергиите си там. Фокусирайте проектите, работата си, семейството си и всичко наоколо. Няма нищо в живота ви, което да е неуместно. Не забравяйте тази точка на фокуса, това усещане, това чувство за божествен фокус.

 

Когато сте на своите люлки, а в краката ви има 12 футова кобра и вие я попитате защо е дошла, спомнете си какво ви казахме за Фокуса. Тя ще ви каже няколко думи за това. Трудно е да се люлеете на тези люлки, напред назад в новите висоти, ако не сте фокусирани върху това, което вършите.

 

Тези от вас –Калдре тук ни спира –на него не му харесва това, което се готвим да ви кажем. Но ние имаме уговорка с него –и ние все едно ще го кажем! ( смях )

 

Тези от вас, които медитират, скъпи приятели, не го правете повече! Вие не бяхте фокусирани. Бяхте разсеяни по време на вашите медитации. Говорим за почти всеки от вас. Медитацията БЕШЕ прекрасен инструмент. Тя ви доведе до тук. Но съществува огромно неразбиране относно медитацията.


Бяхте учени как да пускате фокуса си при медитация. Ние ви молим да направите обратното. Учеха ви да пускате човешкото си. Наистина някои от вас се учеха да се фокусират върху свещ или мисъл. Но в известен смисъл, вие пускахте всички видове баланс във вашето същество. Да, медитацията ви помогна да достигнете части на вашето съзнание. Но сега скъпи приятели, вашата медитация трябва да бъде фокуса върху Земята като човек. Медитацията трябва да бъде за всичко, което сте, а не опит да забравите кои сте.

 

Ние знаем ...на някои от вас това няма да им хареса. На някои от вас не им харесват думите, които чуха! Но скъпи приятели, ние идваме при вас в истина и любов, за да ви помогнем да напредвате, да помогнем на вас и на всички останали да вървите напред.

 

Последната точка от тази звезда –това е последното божествено осезание, скъпи приятели –това е ИЗРАЗЯВАНЕТО. Това е изразяването. Вие държите енергията вътре във вас, фокусирани сте върху нея, тази която си представихте и внесохте навътре. Сега е момента да я изразите на земен, човешки план.

 

В нашата кратка история за Нанси и нейната храна –тя си представи блюдото. След това отиде до хладилника и шкафа и използвайки състраданието си, избра кое ще е най –балансирано за нея, а също и за другите. Тя използва своя фокус, за да започне да приготвя храната по подходящ начин. И накрая, тя използва Изразяването, когато започна да събира заедно продуктите и да ги разбърква в купата. Тя приложи човешката си енергия, за да го направи.

 

Изразяването “, то обединява всички божествени усещания. Много от вас тук заседнаха на това място. Има много от вас, на които им се иска вашите водачи или Духа да направят Изразяването. Вие сте готови да си въобразите това, което искате да сътворите. Готови сте да проявите състрадание към другите. Готови сте даже да се фокусирате върху човешките си нужди и желания, които се пораждат у вас. Но когато работата стигне до вдигането на ръка и правенето на това, идва страха. Идва съмнението и се показва змията и ви казва: „ Не вдигай тази ръка “. Това е, когато чуем някои от вас да казват: „ Скъпи Тобиас, мили Дух, мили който и да е, който ме чува, ще направиш ли това за мен? “ ( смях )

 

Изразяването е разпръсване на енергията, която се е насъбирала във вас и която иска да излезе. Но ВАШАТА ръка трябва да бъде вдигната за това изразяване. Ще има такива, които ще почукат на вратата ви и вие трябва да отворите вратата с РЪКАТА си. Вие трябва да позволите на новата божествена енергия да се взриви, да се роди, за да се прояви във вашата реалност. Това е Изразяването. Изведете го напред! Бъдете смели!

 

Това са петте божествени усещания. Те общуват и работят с вашите седем човешки осезания, за които говорихме на миналата среща. Те работят заедно. Седемте човешки усещания са във вашата осезаема реалност. Те са фокусирани върху човешката ви реалност. Свързани са с частите на тялото ви, като очи, уши, интелект, емоции.

 

Тези пет осезания, за които говорим днес... те са божествени усещания. Те не са задължително нови, но прилагането им в човешката реалност и ново. Сега сте способни да слеете човешките и божествените усещания заедно. Нима това не е интересно скъпи приятели, че винаги дискусиите ни са за седем плюс пет чакри? И в известен смисъл, има седем човешки сетива и пет божествени.

 

Сега ще ви дадем малко техническа информация, която идва чрез Метатрон, защото той призовава към ясност. Това не е права линия, която съединява една точка с друга. Това е крива, изкривена навътре или дъга – която съединява една точка на звездата с друга. Това е крива. Това е крива, която съединява една точка с друга. Енергийно има кръг в центъра. Ние молим Калдре да нарисува това на компютъра, така че всички да можете да го видите. Има кръг в звездата. Има кръг, който съединява всяка от вътрешните дъги. ( погледнете картинката в началото на текста )

 

Ще ви помогнем да го разберете. Това не е никаква свещена геометрия, не. Но ще ви помогне да разберете енергетиката, модела на това. Това са вашите божествени усещания, които сега могат да бъдат изведени и използвани на човешко, на Земно ниво.

 

Усещането за Осъзнатост представлява главата ви скъпи приятели.

 

Усещането за Въображение се асоциира с лявата ви ръка.

 

Състраданието се асоциира с левия ви крак ...от тук идва израза: „ Ако походиш в чуждите обувки “.

 

Има енергия, която се асоциира с десния крак и усещането за Фокус: „ закопал петите си в земята “. Не потропвате ли с крак скъпи приятели, когато се опитвате да се съсредоточите върху нещо, когато нервничите и искате да излезете от кожата си? И тогава се връщате обратно, потропвайки с крак, защото този жест се асоциира с божествената енергия на фокуса. Не разбирайте погрешно –тази енергия не е в крака ви, но тя външно се асоциира с него.

 

След това дясната ръка –изразяването –какво правите, когато разклащате ръката на някого? Вие изразявате нещо за него. Може да са много неща, но вие ги изразявате. Това е мощна изцеляваща ръка, въпреки, че както много от вас знаят има баланс между двете ръце. Но Изразяването основно се асоциира с дясната ръка. Това е ръката, която създава изразяването и движението.

 

Ние знаем, че обхванахме голяма част от темата днес. Ще отнеме време да я усвоите. Но разберете, че божествените усещания, които използваме на нашата страна –които вие използвате, когато сте тук с нас –сега са достъпни за вас и с всеки изминал ден стават все по– достъпни. Сега те са достъпни с всичките промени, които бяха направени във вашето съзнание, а също и в отговор на промените в решетката, които бяха направени тази година от Крион.

 

Това не са просто седем сетива, чрез които навлиза Езика Ах. Той ще се проявява чрез вашата осъзнатост за това кой сте, новата осъзнатост на ангела, който сте. Той ще се проявява чрез вашето въображение. То ще назрява и бурно ще се проявява през следващите дни. То ще се проявява повече от всякога, с вашето състрадание към другите и себе си. Не сдържайте състраданието си само за другите. Внасяйте състрадание към тялото си и за себе си.

 

Езикът Ах ще се проявява чрез способността ви да се фокусирате, способността ви да насочвате енергията навътре. Това е което направи Нанси, когато готвеше. Тя взе суровите енергии– тези върху които работеха фермерите – внесе ги навътре, фокусира г. Това ще бъде важно сетиво за работата ви през тази година, не бихме го нарекли най –веселото, но е много важно.

 

И в заключение –Изразяването. Ако Нанси само си беше представила приготвянето на храната и имаше състрадание по този повод и се беше фокусирала върху това, че тя наистина е много гладна, тя щеше да си остане гладна, ако не беше изразила това и ако не беше отишла в кухнята да свърши работата.

 

Езикът Ах навлиза и става достъпен за вас в тези пет божествени усещания. Тези усещания, които винаги са били тук. Това е начина по който ние работим на нашата страна. Ние нямаме обоняние или осезание. Ние можем да усещаме мирис и вкус чрез вас, когато активираме нашето чувство на състрадание. Това е начина по който ние се свързваме. Това е начина по който разбираме какво правите. Използваме състраданието много често при работата си с хората.

 

Състраданието е това, което Метатрон не е свикнал да ползва в отношенията си с хората. Заради своята силна енергия, която трябва да усмирява по някакъв начин, да я филтрира някак, за да има възможност да бъде тук днес.

 

Тези усещания сега навлизат навътре и работят със седемте човешки сетива за които говорихме миналия път. Те са достъпни за използване на Езика Ах. Ще ви е необходима известна практика и работа. Работете един с друг, практикувайте заедно скъпи приятели. Ще ви е необходимо известно време, но ще откриете, че това е нов и прекрасен начин да творите, изразявате, да се фокусирате, да осъзнавате кой наистина сте.

 

Когато ги обедините със седемте сетива, вие ще откриете възможност да правите такива неща, които бихте нарекли магически или мистични или чудо ако се беше случило преди няколко години. Но интересното е, че когато станат тези неща, вече няма да ви се струват толкова вълшебни. Ще имате разбиране за физиката и науката за тях. И ще кажете на другите, когато застанат в благоговение пред вас: „ И вие го можете “. Това не е чудо. Това не е дар от Бога, в този смисъл, че Бог дава този дар всеки ден. Това не е особен дар. Това е създадено от Бог, от мен ...това което наричате чудо.

 

Скъпи приятели, докато работите с Езика Ах ще създавате неща, които сте смятали за невъзможни до сега. И знаете ли какво? Ние знаем, че вие вече знаете. Вие няма да бързате да опитате да създадете пари и всички видове материални блага, защото не това е в сърцата ви. Не това ви е на сърце. Вие ще създадете това, което в крайна сметка ще въведе другите в тяхната божественост. И когато го направите, скъпи приятели, когато използвате езика Ах за собственото си божествено същество, изобилието ще дойде автоматично. Не защото Бог ви е казал, че сте достойни за него в този конкретен ден, а защото вие създадохте енергиен баланс, който го привнесе тук за вас. То може да дойде от странни и необичайни места, с които не сте свикнали, но то ще дойде.

 

Радваме се да преживяваме тази серия, този Език Ах с вас. Ще продължаваме да говорим за това, но сега ще се издигнем по високо в следващите си уроци. Ние ще ви насърчаваме да използвате този език. Ще си взаимодействаме с вас посредством него. Метатрон ще го използва, за да общува с техниката и физиката, които привнася сега. Ще обуваме на този език. Ще откриваме нашите срещи с момент на божествено общуване, преди да започнем да говорим. Говорим с вас индивидуално на Езика Ах.

 

Слейте седемте си сетива с петте божествени усещания, за да може наистина да ги внесете навътре по най –мощния и въздействащ начин. Всеки от вас се нуждае от тези инструменти скъпи приятели през тази година, годината на люлките.

Ние горещо ви обичаме. Обичаме времето прекарано с вас. Метатрон не можеше да се приближи толкова много до хората дълго, дълго време. За него е удоволствие да бъде тук. Той си тръгва с вълна от състрадание към вас. Вие не сте сами.

 

И това е така.Тобиас(Tobias) от Crimson Circle представен от Джефри Хоуп от щата Колорадо (Geffrey Hoppe, Golden, Colorado). Историята на Тобиас може да намерите в уебсайта на Аления кръг , http://www.crimsoncircle.com. Материалите на Тобиас се предоставят безплатно от работниците на светлината и Шамбра( Shaumbra )из целия свят от август 1999г.момента в който, както казва Тобиас, човечеството се издигнало от потенциала на разрушението в Новата Енергия.

Crimson Circle представлява планетарна мрежа от човешки ангели, които се явяват едни от първите, които извършват прехода към Новата Енергия. Те изпитват радостите и предизвикателствата на състоянието възнесение. Те помагат и на други хора в техните пътувания чрез споделяне, грижа и напътствия. Повече от 70000 посетители идват на сайта на Crimson Circle: http://www.crimsoncircle.com всеки месец, за да четат последните материали и да обсъждат личния си опит.

Срещите на Crimson Circle се провеждат ежемесечно в Денвър, Колорадо (Denver, Сolorado ), където Тобиас предава последната информация чрез Джефри Хоуп (Geoffrey Hoppe). Тобиас заявява, че той и останалите от божествения Crimson Circle всъщност канализират хора. Според него те четат нашите енергии и ги превеждат обратно към нас. Така ние можем да виждаме всичко отстрани, докато го преживяваме отвътре. Crimson Circle получава в изобилие чиста любов и дарове от Шамбра ( Shaumbra ) и от целия свят.

Разбира се, задачата на Аления Кръг е да служат в човешка форма като учители и проповедници за тези, които са тръгнали по пътя на вътрешното духовно пробуждане. Това не е евангелистка мисия. По скоро да кажем, че вътрешната ви светлина ще насочи хората към вас, за да получат вашето състрадание и грижа. Ще знаете какво да правите и как да преподавате, когато този уникален и важен човек, който почти е бил готов за пътешествието си към Моста на Мечовете, дойде при вас.

Ако четете това и имате усещането, че е истина, то вие сте действително от Шамбра (Shaumbra). Вие сте учители и човешки посланици. Позволете божественото семе да разцъфне във вас сега и завинаги. Вие никога не сте сами, защото има семейства от ангели по целия свят и навсякъде около вас.

Моля разпространявайте свободно този текст, некомерсиално, безплатно. Моля включете цялата информация включително и тези бележки под линията. Всичко останало трябва да бъде одобрено в писмена форма от Geoffrey Hoppe (Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado)

Copyright 2000 Geoffrey Hoppe, P.O. Каре 7328, Golden, CO 80403 Всички права запазени

Преведено от Росица Стоянова