"Ahaa-aistit"

Esitetty Crimson Circlelle
8.12.2001
Suomentanut Lea Lintunen

Tobias: Ja niin se on, rakkaat ystävät, että kokoonnumme jälleen tässä pyhässä tilassa, jonka te olette luoneet. Olette kutsuneet meidät tänne tänä siunattuna ja pyhänä päivänä. Meillä on suuri kunnia saada olla täällä seurassanne.


(hykerrellen) Aivan, on kulunut aikaa siitä kun olimme viimeksi suorassa yhteydessä toisiimme. Mutta huomatkaa nyt… huomatkaa rakkaat ystävät, kuinka erilaista energia on! Puhumme teille tänään eri tasolta. Virtaamme sulavasti Cauldren (Geoffrey Hoppe) kautta. Virtaamme jokaisen teistä kautta eri tavalla kuin viime tapaamisessamme. Aivan, jumalallinen kieli – Ahaa-kieli – on alkanut tulla esiin, ja siksi me voimme koskettaa ja tuntea teidät eri tavalla. Me jopa näemme teidät eri tavalla kuin ennen. Olette erilaisia kaikin tavoin ja kaikilla aisteilla mitattuina. Olette muuttuneet, rakkaat ystävät.


Hengittäkää sisään pyhiä energioita, jotka saapuvat paikalle tänään. Hengittäkää sisään oma jumalallisuutenne. Tehkää se nyt. Antakaa sen virrata sisimmässänne. Antakaa sen virrata ympäristöönne. Hengittäkää sisään jumalallisuutenne, ja antakaa sen sitten ilmaista itseään vapaasti hengittäessänne ulos. Antakaa sen koskettaa vieressänne, edessänne ja takananne istuvia. Kun hengitätte ulos jumalallisuuttanne, se todellakin ottaa itselleen oman pyhän ja siunatun muotonsa. Ja se koskettaa kaikkea. Ahaa! Rakkaat ystävät, se on yksinkertaista.


Ennen kuin jatkamme eteenpäin, haluan kertoa teille että minulla, Tobiaksella, on suuri kunnia saada olla seurassanne. Minulla on kunnia olla täällä näiden juhlapyhien aikana (viittaa jouluun), joita vietätte. Huoneenne on niin juhlavasti koristeltu! Se on niin valaistu! Se on niin täynnä punaisen ja purppuranpunaisen sävyjä. Se on niin täynnä juhlapyhien energiaa. Tämä on vuoden ainoa aika, jolloin todella annatte itsellenne luvan ottaa rennosti, ilmaista, antaa ja jakaa muiden kanssa. On surullista, että vain tänä tiettynä vuodenaikana olette näin avoimia! Mutta tämä on todellakin ihastuttava vuodenaika vierailla luonanne.


Ennen kuin jatkamme eteenpäin, meidän on pysähdyttävä hetkeksi ja pyydettävä Cauldrea löysäämään solmiotaan. (naurua) Emme ymmärrä miksi ihmiset käyttävät omituisia vaatteita. (lisää naurua) Kun minä kävelin Maan päällä yli 2000 vuotta sitten, emme verhonneet kehojamme näin tiukkoihin vaatteisiin. Käytätte vöitä. Eikä tällaisissa solmioissa ole mitään järkeä, sillä ne rajoittavat energian kulkua. Minä käytin aikoinani mekkoa, (naurua) kaapua itseasiassa. Mutta siinä energiat sentään virtasivat koko kehon läpi. Joten Cauldren luvalla otamme hiukan rennommin. (Cauldre löysää solmiotaan.) Lupaamme, että emme riisu enempää vaatteita (lisää naurua), mutta näin on paljon, paljon parempi.


Pyydämme teitä kaikkia ottamaan rennommin, olemmehan kaikki ystäviä. Olemme samaa perhettä,
 Shaumbroja. Rentoutukaa tässä paikassa, johon olemme kokoontuneet tänään. Huomatkaa mikä ero energioiden välillä verrattuna viimekertaiseen tapaamiseemme. Eron huomaatte varsinkin te, jotka olette harjoitelleet Ahaa-kieltä, kutsuneet tätä jumalallista kieltä astumaan esiin sisimmästänne. Olemme nähneet monia mielenkiintoisia ja huvittavia asioita teidän yrittäessänne lähestyä tätä kieltä viime viikkojen aikana. Mutta olemme todella iloisia siitä, että käytitte harjoitteluun aikaa ja vaivaa.

Emme tarkoita sitä, että te kaikki olisitte harjoitelleet. Olemme nähneet monien yrittävän kerran ja luovuttavan, koska heidän mielestään harjoitus ei toiminut niin kuin piti. He halusivat odottaa vielä ja palata takaisin tämän huoneen energiaan, kokeilla uudelleen joskus myöhemmin.


Mutta rakkaat ystävät, haastamme teidät harjoittelemaan juuri nyt. Painostamme teitä leikkisästi käyttämään näitä välineitä. Ne ovat aluksi haastavia. Ja kuten tiedättekin, meillä ei ole yksityiskohtaisia vastauksia. Emme pysty paikantamaan teille, missä kohtaa sisimpäänne jumalallinen kielenne sijaitsee. Voimme vain kertoa teille, että me näemme ja aistimme sen koko olemuksessanne. Tiedämme, että teillä on se.


Mutta teidän itsenne täytyy tuoda se esiin, ja käyttää ja soveltaa sitä elämissänne. Monet teistä poistuivat viime tapaamisestamme tai lopettivat edellisen kanavoinnin kuuntelemisen tai lukemisen ajatellen, että teidän täytyisi harjoitella ahkerasti Ahaa-kieltä. Päätitte jo etukäteen, että kyse on vaikeasta tai vähintäänkin haastavasta tehtävästä. Tavallaan se onkin totta, sillä tämä Ahaa-kieli on niin uusi.


Mutta rakkaat ystävät, teidän kannattaisi ottaa nämä asiat leikin kannalta. Haastavaa, aivan, mutta jos ette suhtaudu tähän asiaan liian vakavasti, voi harjoittelukin olla paljon palkitsevampaa ja hauskempaa.


Tämä Ahaa-kieli astuu esiin teistä tavalla tai toisella. Se on kuin sisimmässänne itävä ja versova siemen. Se jatkaa versomistaan tavalla tai toisella. Ahaa-kieli, jumalallinen aisti, astuu esiin teistä joka tapauksessa. Mutta rakkaat ystävät, jos otatte tämän välineen kanssa harjoittelun leikin kannalta, niin se astuu esiin nopeammin ja vahvempana. Silloin te itsekin olette tasapainoisempia jumalallisia ihmisiä verrattuna tilanteeseen, jossa olisitte antaneet Ahaa-kielen astua esiin omin voimin ja vanhoja tapoja käyttäen.


Leikkikää tämän jumalallisen kielen kanssa. Kun poistutte tästä tapaamisesta, niin leikkikää ja pitäkää hauskaa sen kanssa. Kokeilkaa sitä. Mitä enemmän harjoittelette, sitä nopeammin se tulee esiin ja ymmärryksenne kasvaa. Mitä enemmän leikitte ja harjoittelette sillä, opettelette käyttämään sitä, niin sitä enemmän Maan tietoisuus muuttuu, ja sitä nopeammin teistä tulee todellisia jumalallisuuden opettajia.


Me kerromme teille kerran kuussa asioista, jotka jo tapahtuvat sisimmässänne. Kuten olemme kertoneetkin teille usein, niin me kanavoimme teitä. Me ankkuroidumme Shaumbrojen, valotyöläisten, ihmisten ja Gaian kollektiiviseen tietoisuuteen ja välitämme teille takaisin jo tapahtuvien asioiden energiat ja sanat. Autamme teitä vain artikuloimaan ja ymmärtämään energioita. Me olemme teidän todellisuutenne peilejä.


Tämä Ahaa-kieli, tämä jumalallinen kieli josta puhuimme viime tapaamisessamme, on kaikkein perustavanlaatuisin ja väkevin väline jumalallisuutenne siirtämisessä ihmistietoisuuteenne. Se on väline, jota voidaan soveltaa tänään, juuri nyt,
  ja joka voi toimia hyväksenne tässä elämässä.  

Shaumbrat, olette etsineet keinoa. Olette etsineet ymmärrystä, jonka kautta voisitte tasapainottaa elämiänne. Olette etsineet välineitä, joiden avulla saavuttaa unelmanne. Ahaa-kieli on perustavanlaatuisin väline uudessa ylösnousemustilassanne. Leikkikää sen kanssa. Jos se ei ensimmäisellä kerralla toimi niin kuin halusitte, niin jatkakaa vain harjoittelua. Siitä se saa elinvoimaa, energiaa ja vapauden tulvia elämiinne.


Ahaa-kieli ei ole mikään älypeli, rakkaat ystävät. Sanoimme sen jo edellisessä tapaamisessamme monen monta kertaa. Ahaa-kieli on todellisuudessanne ilmenevä jumalallisuutenne värähtely. Sitä ei tarvitse salailla. Se ei ole älypeli. Se on uusi kieli, josta puhumme tänään lisää. On todella tärkeää, että Ylösnousemus-sarjan viidennellä oppitunnilla… puhutaan lisää Ahaa-kielestä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun käytämme kaksi oppituntia samaa aihetta käsitellen. Haluamme teidän näin ymmärtävän, kuinka väkevästä ja todellisesta asiasta on kysymys.


Tätä Ahaa-kieltä ei ole varattu vain muutamille selvänäkijöille, herkkätuntoisille tai meedioille. Sitä ei ole varattu vain kanavoijille. Me vitsailemme asiasta Cauldren kanssa, koska hänen ja muiden kanavoijien on tavallaan vielä vaikeampaa käyttää sitä. Se on niin uusi… se on niin uusi, että teidän, joilla ei ole koskaan ollut ns. yliluonnollisia kykyjä, on kaikkein helpointa oppia se.


Kuten tiedättekin, vetäydyimme taustalle 30 päiväksi antaaksemme teille mahdollisuuden harjoitella Ahaa-kieltä, kurkistaa sisimpäänne. (kiusoitellen) Saimme jotkut teistä kiinni itse teosta! (naurua) Kävitte etsimässä muilta entiteeteiltä tukea ja ohjausta! Varoitimme teitä siitä viime tapaamisessamme, mutta silti jotkut teistä tekivät niin. Ei siinä mitään. Huomasitte kuitenkin varmaan, että muilta entiteeteiltä saamanne vastaukset olivat joko hyvin epäselviä tai eivät vastanneet odotuksianne? Muutamissa tapauksissa teitä jopa pyydettiin olemaan soittamatta toista kertaa! (naurua) Ei se johtunut siitä, että muilla entiteeteillä olisi ollut niin kauhea kiire meidän puolellamme verhoa vaan siitä, että teitä rohkaistiin katsomaan sisimpäänne, käyttämään Ahaa-kieltä. Oli mielenkiintoista seurata, miten monin eri tavoin lähestyitte tätä harjoitusta. Jotkut teistä harjoittelivat ahkerasti. Jotkut taas suhtautuivat siihen kuten seremoniaan, joka pitäisi suorittaa päivittäin aina samaan aikaan ja samassa paikassa. Asia ei ole niin.


Kiitämme teitä joka tapauksessa siitä, että yrititte. Kiitämme siitä, että työskentelitte tämän asian parissa. Jotkut teistä tutkivat ulottuvuuksia, joita ette olleet koskaan aikaisemmin tutkineet. Etsitte rutiinien ulkopuolelta tätä Ahaa-kieltä. Jotkut teistä saivat upeita uusia oivalluksia ja kokivat uusia tuntemuksia. Jotkut osuivat suoraan asian ytimeen. He avasivat Ahaa-kielelle oven välittömästi, ja aistivat ja tunsivat "ahaa, nyt tajusin"-tunteen.


Monet yrittivät tuon ensimmäisen kokemuksen jälkeen toistaa saman prosessin myöhemmin uudelleen, mutta huomasivat että jumalallinen kieli ei tullutkaan enää esiin. Ja sitten he turhautuivat, yrittivät muistella ensimmäistä kertaa ja sanoivat: "Miten sain sen esiin ensimmäisellä kerralla? Yritän tehdä kaiken kuten silloinkin. Siten energia tulee varmasti esiin uudelleen." Ja huomasitte epäonnistuvanne, sillä yrititte tällä kertaa käyttää älyänne ymmärtääksenne Ahaa-kieltä.


Teidän tulee vain tietää… että se toimii silmänräpäyksessä ja spontaanisti. Se toimii ilman ponnisteluja ja helposti. Se toimi teidän kohdallanne jo ensimmäisellä kerralla, koska yksinkertaisesti annoitte sille lupanne, tunnustitte oman jumalallisuutenne ja Jumalaminänne. Ja sitten vain annoitte sen tulla esiin kuten taikatempun, jonka te itse teitte. Kun yrititte toisen kerran toistaa saman prosessin, käytitte älyänne ja tukitte Ahaa-kielen luonnollisen virtauksen. Siksi te törmäsitte seinään ja turhauduitte.


Mutta kaikki te, jotka harjoittelitte… kaikki te, jotka leikittelitte oman jumalallisuutenne kanssa… kiitämme teitä siitä, että keskityitte tehtävään. Kiitämme teitä siitä, että luotitte tarpeeksi itseenne tehdäksenne tämän välillä hullultakin vaikuttavan harjoituksen. Kiitämme teitä siitä, että yrititte.


Te, jotka yrititte kerran ja turhauduitte – ja kyllä, jopa kirositte Tobiasta ja muutamia muitakin entiteettejä – ja sanoitte: "Tämä ei toimi. Tämä ei ole minua varten..." Pyydämme teitä olemaan leikkimielisempiä. Älkää suhtautuko itseenne niin vakavasti. Tämä koskee paitsi Ahaa-kieltä myös elämienne kaikkia eri aspekteja. Leikkimielisyydessä ei ole mitään pahaa.


Tiedättekö, että kun istuimme yhdessä Arkin Veljeskunnassa luoden Maan todellisuutta ja sitä ympäröiviä ulottuvuuksia… tiedättekö, että suunnittelimme Maan leikkikentäksi? Se oli suunniteltu leikkikentäksenne. Ja ehkäpä matkan varrella olette unohtaneet keitä olette, keitä olitte ja miten leikitään.


Leikkikää ja laulakaa enemmän, Shaumbrat. Tanssikaa ja naurakaa enemmän. Aivan, kannatte tällä hetkellä valtavaa vastuuta, suurinta osaa muutoksen energiasta Maan päällä. Leikkikää silti enemmän. Nauttikaa ja juhlikaa enemmän. Unohtakaa kaikki seremoniat paitsi iloon liittyvät. Päästäkää irti kaikista seremonioista, sillä ne ovat taakkoja. Juhlikaa elämiänne muiden kanssa, järjestäkää vain elämän kunniaksi seremonioita.


Tänään vietämme suurta ilon juhlaa (viittaa paikalla järjestettyyn joulujuhlaan), johon ei kuulu sääntöjä eikä vaatimuksia. Siihen ei kuulu – kuinka sen sanoisi – polvillaan rukoilemista tai istumista jossakin meditaatioasennossa tunteja tai jopa päiviä. Keräännymme tänne ilon seremoniaan. Kokoonnumme tässä energiassa erityisesti siksi, että on se aika vuodesta, jolloin kalenterivuosi päättyy. Annatte itsellenne luvan laskea alas hiuksenne, löysätä solmioitanne, rentoutua ja nauttia. Annatte itsellenne luvan tuntea olevanne jälleen lapsia.


Vietätte tätä juhlaa Yeshuaksi kutsutun kunniaksi. Aivan, hän on erikoisvieraamme tänään. Jotkut teistä jo tiesivätkin sen, koska laskitte alas varustuksenne ja annoitte itsellenne luvan tuntea Yeshuan Ahaa-kielen kautta. Yeshua, te jotka tunnette tai näette Hänen energiansa, on minun vasemmalla puolellani eli teidän oikealla puolellanne. Yeshuan energia on oikealla puolellanne, täällä korokkeella Cauldren vieressä. Minä olen vasemmalla puolellanne. Ei, toisella vasemmalla. (naurua) Hyvin hämmentävää, myönnetään.


Yeshua on ollut täällä siitä lähtien, kun ensimmäiset teistä astuivat tähän huoneeseen. Hänen energiansa on tässä huoneessa ilon seremoniassa, juhlimassa kaikkea mitä olette. Luuletteko, että kyse on Hänen kunniakseen järjestetystä juhlasta? Se ei ole totta! Juhla on järjestetty teidän matkanne kunniaksi.


Monet teistä aistivat uuden energian aloittaessamme keskustelun. Aivan, se oli Yeshuan energia. Niin monet teistä tunsivat Hänet. Niin monet teistä ovat suorassa yhteydessä tähän rakkauden mestariin. Niin monet teistä työskentelevät Hänen energioidensa kanssa päivittäin. Ehkä ette ole edes ymmärtäneet, että kyseessä on Yeshua. Mutta rakkaat ystävät, Hän on Shaumbra aivan kuten tekin.


Yeshua haluaisi nyt lausua teille pari sanaa. Ja näemme, että Cauldre… on aivan paniikissa. (naurua) Kerromme teille – Cauldren luvalla – pienen salaisuuden. Cauldre… hän on täysin tämän energian huumassa. Hän ei ole omasta mielestään sen arvoinen, että voisi kanavoida Yeshuaa, jonka hänkin on muuten tuntenut. Joten haastamme Cauldren unohtamaan tällaiset tuntemukset ja sallimaan Yeshuan virtaavan itsensä ja teidän kaikkien kautta. Pidämme pienen tauon ja säädämme energiat.


(Tauko)


Yeshua (Cauldren kanavoimana): Tämä arvottomuuden tunne… tämä koskee teitä kaikkia… on sellainen asia, josta haluaisin teidän kaikkien luopuvan. Se on ollut suuri haaste teille kaikille paikalla oleville ja tätä lukeville. Olette tunteneet olevanne arvottomia vastaanottamaan sisällänne olevan Jumalan. Olette tunteneet tehneenne asioita väärin tässä tai entisissä elämissänne tai ennen kuin edes tulitte maapallolle. Vapauttakaa kaikki arvottomuuden tunteet tässä Uudessa Energiassa ja tietäkää, että nyt on aika integroida syntämäoikeutenne jumaluuteen, olla Jumalallinen Ihminen.


Kävellessäni Maan päällä monien teistä kanssa, levitin "Sinä olet Jumala"-sanomaa. Useimpien oli vaikea ymmärtää sitä tuolloin, aivan kuten tänäkin päivänä. Tein sen teidän ansiostanne, rakkaat ystävät, teidän tekemänne työn vuoksi. Oli teidän tekemänne työn ansiota, että pystyin todella manifestoimaan tuota sanomaa Maan päällä. Mutta ymmärtäkää mitä sanon teille nyt: Kunnia ei kuulu minulle vaan teille. Se kuuluu teille tekemänne työn vuoksi.


On aika hyväksyä se sisimmässänne. Voi, tällainen perhe me olemme, tuemme toisiamme niin paljon. On aika hyväksyä jumalallisuutenne, tuoda se esiin. Ja kuten rakas ystäväni Tobias on jo kertonutkin teille, se tehdään Ahaa-kielen kautta.


Tuhansia vuosia sitten meidän kaikkien Maan päälle tuomamme sanoma oli niin yksinkertainen. Palatkaa takaisin tuohon energiaan ja muistakaa: "Olette myös Jumala. Olette myös Jumala." Olette kaiken sen mukana tulevan arvoisia. Olette sen arvoisia. Ja Cauldre on sen arvoinen, että hän kanavoi minua istuessani täällä teidän kaikkien kanssa. Itse asiassa, rakkaat ystävät, minulla on suuri kunnia saada olla täällä teidän kanssanne. Suuri kunnia.


Ja tänä jouluksi kutsuttuna vuodenaikana kyse ei ole Jeesus-lapsen syntymästä tai Jeesus-nimisen miehen matkasta Maan päällä. Tänä vuodenaikana on kysymys oman jumalallisuutenne syntymisestä sisimmässänne. Käyttäkää tämä aika hoivataksenne itseänne. Käyttäkää se juhliaksenne omaa Jumalaminäänne ja pitääksenne hauskaa. Ja muistakaa aina, että olette perhettä. Olemme aina kanssanne. Emme tarvitse pitkiä seremonioita tuodaksemme tämän energian esille. Olemme aina paikalla teitä varten, kävelemässä vierellänne ja jakamassa matkallanne. Tuntekaa minun, Yeshuan, ja kaikkien muidenkin paikalle saapuvien energia. Aivan, olemme perhettänne.


(Tauko)


Tobias: No niin, rakkaat ystävät, Yeshua jää seuraamme loppupäiväksi, mutta on aina tavattavissa Ahaa-kielen välityksellä. Yeshua ei ole mikään teistä poikkeava mahtava mestari. Yeshua on te. Yeshua on kävellyt, syönyt ja jakanut elämänsä teidän kanssanne.


Ja kyllä, Yeshuakin teki epäilyttäviä asioita. Hän ei ollut aina mikään pyhimys, mutta ei Hänen tarvinnutkaan. Tuolloin tärkeintä oli saada tietyt asiat hoidetuiksi. Oli sääntöjä, joita piti rikkoa. Hän kiroili joskus ja joi liikaa viiniä (naurua) – joidenkin teistä kanssa! (lisää naurua) Hänellä oli samat halut kuin muillakin ihmisillä eikä Hän tapellut niitä vastaan. Hän ymmärsi ja työsti niitä. Hän ymmärsi oman ihmisyytensä.


Te ette ole erilaisia kuin Yeshua. Hän on paikalla tänään yhtenä teistä. Ymmärtäkää se ja vapauttakaa estonne. Sallikaa itsenne kohota uusiin korkeuksiin.


Rakkaat ystävät, pidämme pienen tauon säätääksemme energiat uudelleen. Jatkamme keskustelua Ahaa-kielestä. Puhumme siitä edelleenkin, sillä se on niin tärkeä väline näinä aikoina. Autamme teitä ymmärtämään, miten teette siitä osan itseänne ja elämiänne. Pidämme lyhyen tauon, jonka aikana pyydämme teitä hengittämään tietoisesti ja avautumaan sisimmässänne heräävälle jumalallisuudelle.


(Tauko)


Yeshua pyytää nyt lupaanne astua alas korokkeelta ja kierrellä keskuudessanne, olla teidän kanssanne. Joten jos tunnette tuulenvireen hiuksissanne… jos tunnette kevyen kosketuksen olkapäällänne… jos tunnette jonkun seisovan läheisyydessänne… se on Yeshua, joka on tullut vierailulle.


Tänään kerromme tarinan seitsemästä maanviljelijästä. Kerromme sen auttaaksemme teitä ymmärtämään paremmin nykyisen tilanteenne.


Olipa kerran seitsemän maanviljelijää, joilla jokaisella oli oma maatila. Jokaisella oli omat tuotteensa, joita he kasvattivat ja myivät muille. He asuivat lähellä toisiaan, joten he muodostivat keskenään osuuskunnan. Jokainen heistä oli itsenäinen, mutta he huomasivat yhdistäessään energiansa olevansa voimaakkaampia ja tehokkaampia.


Yksi maanviljelijöistä kasvatti upeita maissintähkiä… suuria, meheviä maissintähkiä kasvoi hänen pellollaan. Ja kun sadonkorjuun aika koitti, lähti maanviljelijämme pellolle ja keräsi kaikki tähkät kerralla talteen. Sitten hän lastasi ne kuorma-autoihin ja lähetti ne keskusjalostamoon, jota pyöritti yksi seitsemästä maanviljelijästä. Siellä maissintähkät jalostettiin. Osa purkitettiin, osa pakattiin, osa pakastettiin ja osa kuivattiin lähetettäviksi markkinoille myöhemmin.


Toinen maanviljelijä kasvatti kauniita, upeita mansikoita. Niitä kelpasi katsella. Ne olivat täyteläisiä, punaisia ja herkullisia. Kuten maissinviljelijäkin, myös mansikanviljelijä kylvi siemenet samaan aikaan joka vuosi ja hoivasi sitten peltojaan. Hän kitki rikkaruohot… hätisteli pois hyönteiset. Ja kun aika koitti, keräsi maanviljelijämme mansikkasadon ja lähetti sen osuuskunnan keskusjalostamoa pyörittävälle maanviljelijälle. Siellä tuoreet ja kypsät mansikat jalostettiin edelleen. Osasta tehtiin mehuja ja osa pakastettiin. Osa jalostettiin siten, että ne voitiin varastoida, jakaa ja kuljettaa markkinoille myöhemmin.


Kolmas maanviljelijä kasvatti upeita ja herkullisia vesi- ja hunajameloneja. Ne olivat niin makeita, että saivat veden kihoamaan kielelle. Hän, kuten muutkin maanviljelijät, lisäsi rakkautensa työhönsä. Hän hoivasi ahkerasti peltojaan joka päivä, varmisti että ne olivat sopivan kosteat ja täynnä oikeita ravinteita. Ja kun sadonkorjuun aika koitti, keräsi hän meloninsa ja lähetti ne keskusjalostamoon, jota yksi osuuskunnan seitsemästä maanviljelijästä pyöritti. Siellä melonit jalostettiin. Osa varastoitiin, osa lähetettiin tuoreina heti markkinoille ja osa jätettiin odottamaan sopivaa aikaa.


Neljäs maanviljelijä kasvatti vihanneksia. Hän kasvatti lehtisalaattia, parsakaaleja, kukkakaaleja ja retiisejä. Kaikki hänen vihanneksensa olivat niin tuoreita, niin täynnä rakkautta Gaiaa ja Henkeä kohtaan,
  että niiden tuoksu voitiin kirjaimellisesti haistaa ennen kuin ne edes halkaistiin kahtia. Tuoreuden ja niiden kautta kukkivan luonnon tuoksu voitiin aistia jo silloin, kun vihannekset vielä kasvoivat. Lehtisalaatin rapeuduin saattoi aistia kaukaa. Samoin retiisien voimakkaan tuoksun. Tuoreuden pystyi kirjaimellisesti tuntemaan.

Ja kun aika oli kypsä, maanviljelijä korjasi satonsa. Kuten muutkin maanviljelijät, lähetti hän vihanneksensa keskusjalostamoon, jota pyöritti yksi seitsemästä maanviljelijästä. Siellä ne pakattiin monin eri tavoin. Osa sadosta varastoitiin ja osa lähetettiin heti markkinoille.


Viides maanviljelijä kasvatti porkkanoita. Tämä maanviljelijä rakasti ulkoilmaelämää, käsiensä työntämistä multaan, maan ja porkkanoiden tunnustelua. Kun hän veti porkkanoita maasta tutkiakseen niitä, rakasti hän niiden koostumusta ja tuntua. Hän rakasti porkkanoiden kiinteyttä ja varsien koostumusta.

 
Ja tämäkin maanviljelijä rakasti työtään, ja antoi sille koko sydämensä ja sielunsa. Ja kun aika koitti, meni hänkin ulos, työnsi kätensä maahan ja keräsi sadon. Hänen porkkanansa lähetettiin keskusjalostamoon, jota pyöritti yksi seitsemästä maanviljelijästä. Porkkanat jalostettiin monin eri tavoin; osa mehuiksi, osa lähetettiin markkinoille tuoreina ja osa pakastettiin myöhempää käyttöä varten.

Jäljellä on vielä kuudes maanviljelijä. Hän kasvatti sipuleita. Ja hän tiesi, että hänen sipuleitaan tultaisiin käyttämään lisäämään makua ja tuomaan esiin muiden ruoka-aineiden aromeja. Niitä käytettäisiin gourmet-aterioiden valmistuksessa ja elävöittämään muita ravintorikkaita, mutta mauttomia ruokia. Hänen sipulinsa olivat niin suuria ja meheviä, että ne saivat hänen ja kaikkien niitä syövien silmät vuotamaan. Ja kuten muutkin maanviljelijät, keräsi hänkin sadonkorjuun koittaessa sipulinsa ja lähetti ne keskusjalostamoon. Siellä sipulit jalostettiin monin eri tavoin. Osa varastoitiin myöhempää käyttöä varten ja osa lähetettiin markkinoille välittömästi.


Ja sitten oli seitsemäs maanviljelijä, joka pyöritti osuuskunnan keskusjalostamoa. Tämä maanviljelijä kasvatti myös kanoja. Hänen kanojaan hoidettiin suurella kunnioituksella ja huolella. Ne tuottivat upeita kananmunia, joista sai proteiinia ja ravinteita. Niiden voimalla ihmiset heräsivät aamuisin ja saivat tarkoituksenmukaisia energioita koko päiväksi. Kanat munivat mielihyvin muniaan tälle maanviljelijälle. Joka päivä hän keräsi kananmunat ja lähetti ne pyörittämäänsä keskusjalostamoon. Osa munista lähetettiin markkinoille välittömästi. Osa taas jalostettiin varastointia ja myöhempää jakelua varten.


Kaikki maanviljelijät lähettivät tuotteensa keskusjalostamoon, joka omituista kyllä sijaitsi osuuskunnan kaukaisimmassa nurkassa. Kaikki tuotteet lähetettiin sinne, sillä se oli tuohon aikaan tehokkain tapa toimia. Yhdessä maanviljelijät olivat tehokkaampia ja heidän toimintansa kannattavampaa. Joten kaikki tuotteet lähetettiin samaan paikkaan ja sieltä edelleen markkinoille tai varastoihin.


Eräässä vaiheessa maanviljelijät kuulivat uudesta jalostuslaitteesta. Tämän laitteen ansiosta jokainen maanviljelijä pystyisi jalostamaan tuotteensa omilla pelloillaan. Se vaikutti todelliselta teknologiselta läpimurrolta. Porkkananviljelijän ei tarvitsisi enää lähettää tuotteitaan kanankasvattajalle jalostettaviksi eikä mansikanviljelijän mansikoitaan keskusjalostamoon. Jokainen maanviljelijä pystyi jalostamaan omat tuotteensa ja toimittamaan ne välittömästi markkinoille.


Jokainen maanviljelijä siis investoi uuteen jalostuslaitteeseen. Nämä uudet laitteet olivat pienempiä, kevyempiä ja halvempia kuin suuret vanhat koneet, joita käytettiin keskusjalostamossa. Uudet laitteet olivat käteviä ja nopeita. Ne pystyivät vastaamaan sadonkorjuun vaihtuviin tarpeisiin. Enää maanviljelijöiden ei tarvinnut sekä istuttaa että korjata satoa samanaikaisesti. Ne voitiin hoitaa nyt asteittain. Maanviljelijät pystyivät nyt kylvämään siemeniä yhtenä kuukautena tietylle maatilkulle ja toisena toiselle. Uudet ja pienet paikan päällä sijaitsevat jalostuslaitteet pystyivät hoitamaan työnsä paremmin ja tehokkaamin kuin vanhat ja suuret laitteet.


Joten kaikki seitsemän maanviljelijää päättivät yksimielisesti, että jokainen hankkisi oman uuden ja nopean, korkean teknologian jalostuslaitteen. He jatkaisivat yhdessä työskentelyä, sillä he tiesivät olevansa vahvoja toimiessaan yhdessä. He palkkasivat asiantuntijan, joka asensi "intranet-järjestelmän" maatilojen välille. Tämän järjestelmän ansiosta maanviljelijät pystyivät kommunikoimaan keskenään automaattisesti. Porkkananviljelijä pystyi näkemään, kuinka monta kiloa meloneja meloninviljelijä oli korjannut satoa. Heillä oli pääsy toinen toisensa tiedostoihin. Se oli hyvin nopeaa ja tehokasta toimintaa. Intranetin kautta saatuihin tietoihin perustuen maanviljelijät pystyivät mittaamaan, seuraamaan ja säätämään omaa kylvöään ja sadonkorjuutaan, jotta yksilöllinen tuotanto vastaisi kokonaistuotantoa.


Rakkaat ystävät, osuuskunnan seitsemän maanviljelijää tekivät suuren muutoksen siirtyessään uuteen jalostusjärjestelmään. He tekivät suuren muutoksen itsenäistyessään ja siirtyessään pitämään yhteyttä toisiinsa intranetin välityksellä.


Kuten monet teistä tietävätkin, heillä oli ongelmia intranetin kanssa. Aluksi sen käyttäminen oli turhauttavaa. Jotkut maanviljelijöistä jopa kirosivat koko järjestelmää. Jotkut halusivat palata entiseen. Joitakin uusi teknologia pelotti. Heistä tuntui, että siltä puuttuivat vanhan järjestelmän maadoittavat energiat. Jotkut taas eivät olleet halukkaita oppimaan uusien jalostuslaitteiden käyttöä. He olivat tottuneet lastaamaan tuotteensa kuorma-autoihin ja lähettämään ne sitten keskusjalostamoon.


Ja nyt he joutuivatkin ottamaan vastuun omasta sadostaan ja sen jalostuksesta. Heillä oli kaikkien muiden osuuskunnan jäsenten tuki intranetin kautta, mutta heitä pelotti silti. Maanviljelijät kuitenkin tukivat toisiaan ja jakoivat tietonsa. He kokoontuivat säännöllisesti keskustelemaan ongelmista sekä vaikeista ja haastavista tilanteista. He oppivat uuden järjestelmän ohjelmiston käytön. He oppivat käyttämään jalostusjärjestelmää sujuvasti.


Pian tuotanto kasvoi enemmän kuin koskaan aikaisemmin, enemmän kuin he olivat osanneet kuvitellakaan. Maanviljelijät olivat paljon tehokkaampia. Tuotteita lähetettiin nyt markkinoille kysynnän mukaan – "viime tipassa". Suuria varastoja, pakastuskapasiteettia ja pakkausjärjestelmiä ei enää tarvittu. He keräsivät tuotteensa pelloilta, ja jalostivat ja lähettivät ne suoraan markkinoille. Intranetin kautta tulevien tietojen avulla he tiesivät kuinka paljon kylvää, kerätä ja jalostaa juuri riittävästi kysyntää varten.


Maanviljelijät tapasivat vuosi uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen. He kokoontuivat mansikkamehulasien äärelle ja hykertelivät. He hykertelivät siksi, että olivat olleet todella uskaliaita siirtyessään käyttämään uutta teknologiaa. He hykertelivät vaikeille, haastaville päiville… tappiota tuottaneille päiville, jolloin he olisivat mieluummin vetäytyneet eläkkeelle kuin jatkaneet tämän uuden teknologian parissa työskentelyä.


Mutta nyt maanviljelijät hykertelevät, sillä he ovat paljon tehokkaampia kuin aikaisemmin. He ovat onnellisempia, ja pystyvät kehittämään uusia toimintoja. He hykertelevät ja sanovat: "Olisitteko pystyneet kuvittelemaan vielä vuosi sitten, että olisimme nyt tässä pisteessä?" Kaikki pudistivat päitään ja totesivat "ei." He eivät olisi pystyneet mitenkään kuvittelemaan sitä, sillä uusi järjestelmä ei ollut verrattavissa mihinkään vanhaan menetelmään. Kun he vuosi sitten istuivat alas suunnittelemaan uutta metodia ja uusia teknologioita, heillä oli vain aavistus ja toivo siitä, mitä se voisi tehdä heidän hyväkseen parempina ja tuotteliaampina maanviljelijöinä.


Mutta nyt maanviljelijät hykertelevät – vuotta myöhemmin – ja ymmärtävät mitä todella on tapahtunut ja miten he ovat muuttuneet. Heistä on tullut paljon vastuuntuntoisempia ja tuotteliaampia. Jokainen heistä omistaa nyt oman satonsa ja jalostuslaitteensa, kaiken alusta loppuun. Siitä huolimatta he toimivat yhdessä osuuskunnassa.


Kysytte nyt meiltä: "Miksi sinä Tobias kerrot meille maanviljelijöistä? Miten se liittyy meihin? Ei tässä huoneessa ole maanviljelijöitä. Olemme hyviä monissa asioissa, mutta emme maanviljelyssä."


Kerromme teille tämän tarinan, jotta ymmärtäisitte paremmin Ahaa-kieltä, josta jo viime kerralla puhuimme.


Ja muistutamme teille, että "Ahaa" ei ole energiaa. Kyse ei ole minkään "Ahaa-mantran" hokemisesta. Mitään ei tapahdu, jos toimitte niin! Ahaa-kieli on hiljainen, mutta voimallinen kieli. Se on näkymätön, mutta kaikkialla läsnäoleva. Se on esiin astuva heräävä jumalallisuutenne. Sitä ei voi tuoda esiin hokemalla tai vaatimalla. Sitä ei voi pakottaa toimimaan. Sen voi vain hyväksyä, leikkiä sen kanssa, ja sitten integroida omaan elämäänsä.


Rakkaat ystävät, kaikki te, jotka olette etsineet viimeisen kuukauden aikana Ahaa-kieltä sisimmästänne… kerromme teille nyt, mistä se tulee esiin: seisemän aistinne kautta. Tämä ei ole mikään kanavointivirhe. Se tulee esiin seitsemän aistinne kautta, ja muistuttaa hyvin paljon tarinaa seitsemästä maanviljelijästä. Ahaa-kieli tulee esiin jo käyttämienne ja tiedostamienne aistien kautta.


Se tulee esiin kuulon kautta, mutta kyse on uudesta tavasta kuulla. Istutte ryhmissä tai ehkä kaksin. Kuulette vastapuolenne sanat, mutta Ahaa-kieltä käyttäessänne kuulonne on laajentunut ja uudistunut. Ette kuule pelkästään teitä ympäröiviä sanoja. Kuulette, tiedätte ja ymmärrätte myös sanojen välissä kuuluvat lausumattomat sanat. Syvän ymmärryksen seurauksena sanotte "Ahaa!" Ahaa-kieli, Jumalallinen kieli… se tulee esiin kuuloaistinne kautta.


Rakkaat ystävät, Ahaa-kieli tulee esiin myös näköaistinne kautta. Se tulee esiin silmienne kautta, mutta eri tavalla kuin ennen. Kun olette tietyssä tilanteessa, näette sen kirjaimellisesti silmienne kautta. Jos astutte taaksepäin ja sallitte Ahaa-kielen astua esiin näköaistinne kautta, näette jotakin uutta. Joukossanne on niitä, jotka ovat nähneet tänään tässä huoneessa Yeshuan energian. He ovat nähneet sen silmillään. Näin se tapahtuu. Se tulee esiin näköaistinne kautta, tämä Ahaa-kieli. Ja alatte näkemään asioita ja energioita, jotka ovat aina olleet paikalla, mutta joita ette ole aikaisemmin nähneet rajoittuneen näköaistinne vuoksi. Nyt se laajenee, ja Jumalallinen Ahaa-kieli tulee esiin sen kautta.


Rakkaat ystävät, Ahaa-kieli tulee esiin hajuaistinne kautta. Kyllä, hajuaistinne kautta (Tobias hengittää syvään)… se on tavallaan kuin intuitio, tuntemus. Käytätte sitä paljon enemmän kuin edes ymmärrätte. Jotkut teistä pitävät hajuaistia jalostamattomana aistina, mutta itseasiassa se on hyvin hienostunut. Ette haista pelkästään tuoksuja, rakkaat ystävät. Haistatte myös energioita.


Ahaa-kieli… se on kuin uusi intuitioaisti, "vainuaisti." Kun annatte sen astua esiin, saatte tietoa hajuaistinne avulla. Intuitionne toimii eri tilanteissa. Saatte uutta ymmärrystä nenienne kautta.


Hengittäkää nyt sisään. Hengittämiseen liittyy niin paljon muutakin kuin luulette. Intuitionne lisääntyy haistellessanne. Kun pyydämme teitä hengittämään sisään, kyse ei ole vain hapesta keuhkoissanne. Kyse ei ole vain jumalallisuutenne laajentumisesta vaan uudesta intuitiosta, jota hankitte hajuaistinne kautta. Hajuaistinne on laajentunut ja uusi. Sen avulla hankitte uusia oivalluksia ja sisäistä näkemystä. Hengittäkää!


Ahaa-kieli… se esiintyy teille ihmisille tutuissa paikoissa, rakkaat ystävät, eikä missään kaukaisessa paikassa. Se ei ole energiakenttänne ulkopuolella eikä sydänchakrassanne. Eikä se ole varpaissanne. Ahaa-kieli tulee esiin kaikkien nykyisten ihmisaistien kautta.


Ahaa-kieli tulee esiin myös makuaistinne kautta. Makuaistinne. Sen ansiosta teistä tulee arvostelukykyisempiä ja terävänäköisempiä. Sen sijaan että asiat olisivat mustia tai valkoisia, hyviä tai pahoja, niin maistelette asioita uuden, jumalallisen makuaistinne kautta. Kyse on tässäkin tapauksessa intuitiosta, joka on keskittynyt tietyntyyppiseen arvostelukykyyn. Ette tuomitsee niin nopeasti, vaan pikemminkin siirrytte uudelle, Jumalalliseen Tahtoon sidotulle tasolle. Ahaa-kieli… se tulee myös makuaistinne, arvostelukykynne kautta. Tulette omaamaan uudenlaista arvostelukykyä ja ymmärrystä asioista, jotka ovat osa todellisuuttanne.


Ahaa-kieli tulee myös esiin tuntoaistinne kautta, rakkaat ystävät, sen kautta mitä tunnette. Olette tottuneet ihollanne oleviin hermonpäihin, fyysiseen kosketukseen. Kun Ahaa-kieli tulee esiin, se tapahtuu myös tuntoaistin kautta. Teillä on uusi tuntuma asioihin, uusi tunne niistä. Sen ansiosta teette entistä väkevämmin käsiin, ihoon, tuntemuksiin ja aisteihin liittyviä asioita kuten parantaminen. Teillä tulee olemaan tietyntyyppistä intuitiota, ymmärrystä ja aavistuksia, jotka tulevat esiin ihonne kautta.


Pysähdymme nyt hetkeksi selittääksemme teille kaikille jotakin. Ahaa-kieli tulee esiin kaikkien ihmisaistienne kautta.
Niiden kautta se syntyy ja kukoistaa. Mutta se lisää myös uutta perspektiiviä kuuloonne ja näköönne sekä haju-, maku- ja tuntoaisteihinne. Se lisää uuden ulottuvuuden niihin kaikkiin.

Mutta mitä luulette tapahtuvan tämän kielen astuessa esiin?
Jokainen ihmisaisteistanne muuttuu ja muuntuu, aivan kuten maanviljelijätkin kävivät läpi muutoksia siirtyessään keskusjalostamosta intranet-järjestelmään ja yksilöllisiin jalostuskeskuksiin. Aluksi se ei ollut helppoa. Siihen sisältyi haasteita ja muutamia romahduksiakin. Oli päiviä, jolloin kaikki maanviljelijät toivoivat pysyneensä vanhassa järjestelmässä. Oli päiviä, jolloin ne kaikki miettivät miksi juuri heidän piti olla hulluja pioneereja.

Rakkaat ystävät, kohtaatte vielä päiviä, jolloin näkönne vaikuttaa huonommalta kuin koskaan.
Laitatte osan tästä ilmiöstä ikänne piikkiin. Kiroatte Henkeä, Tobiasta ja ehkä jopa Yeshuaa, ja ihmettelette mitä näöllenne tapahtuu, miksi se on sumeampi kuin koskaan. Näkönne käy läpi muutoksia, jotka ovat välttämättömiä. Tämä transformaatio on luonnollinen prosessi.

Joinain päivinä ette kuule kovinkaan hyvin, ja hoette vähän väliä "tä, tä" (naurua) Hoette "mitä?" Tai sitten ette pyydä ihmisiä toistamaan puheitaan, koska häpeätte huonoa kuuloanne. Ja silloin mietitte itseksenne: "Minusta on tulossa vanha, koska kuuloni on heikentynyt."
Mutta rakkaat ystävät, kyse ei ole iästänne. Kuuloaistinne on muuttumassa, jotta pystyisitte kuulemaan jumalallisen Ahaa-kielen omasta ja muiden sisimmästä. Transformaatioprosessin aikana ette ehkä kuule tiettyjä äänialoja tai taajuuksia. Älkää olko siitä huolissanne. Kyse on yksinkertaisesti muutoksesta, aivan kuten maanviljelijätkin kävivät läpi teknologiaan liittyviä muutoksia. Käytte läpi muutoksia aisteissanne, jotka ovat olleet käytössänne kaikkina ihmispäivinänne.

Monet teistä luulevat kadottaneensa hajuaistinsa. Se on melkein kadonnut. Mutta tiedämme, että silloin tällöin haistatte jotain erilaista. Yritätte samaistaa sitä johonkin siinä kuitenkaan onnistumatta.
Haistatte jotakin epätavallista, mutta silti niin tuttua. Ette pysty muistamaan, mistä tuo tuoksu tulee. Uusi hajuaistinne ja intuitionne ovat heräämässä. Ja kun näin tapahtuu, vanha hajuaisti saattaa vaikuttaa uinuvalta. Saattaa vaikuttaa siltä, että se ei toimi oikein hyvin, mutta rakkaat ystävät, kyse on vain tästä transformaatioprosessista.

Sama pätee makuaistiinne… se on muuttumassa.
Ihmettelette miksi asiat maistuvat paljon pahemmilta kuin ennen tai ovat menettäneet suurimman osan maustaan. Makunystyränne… ne muuttuvat, jotta Ahaa-kieli voisi tulla esiin niiden kautta.

 
Ahaa-kieli on yksikkömuotoinen, mutta esiintyy monissa eri paikoissa, aivan kuten intranet ja internetkin.

Ihonne… tulette huomaamaan siinäkin muutoksia. Älkää pelätkö, että joudutte käymään läpi uudelleen puberteetti-iän. (naurua) Kaikki ihottumat, kutinat, kuivuus ja muutkin iho-ongelmat, rakkaat ystävät… iho on kehonne suurin elin. Tuntoaistinne… on muuttumassa. Ahaa-kieli laulaa jokaisen hermonpäänne kautta. Tietenkin se vaikuttaa ihoonne jonkin aikaa. Sen vuoksi ei kannata huolestua.

Jos juoksette lääkäriin – (hykertelyä) kuten jopa Cauldrekin teki hiljattain – rakkaat ystävät, lääkärit eivät ymmärrä näitä asioita. Ja varoitamme teitä – aivan kuten varoitimme Cauldreakin – että teidän ei pitäisi voidella itseänne lääkäreiden määräämillä salvoilla, sillä estätte silloin uuden herkkyyden läpitulon. Nämä ihollanne tapahtuvat asiat… ne tasapainottuvat pian, aivan kuten maanviljelijät ja heidän intranettinsä ja uusi välineistönsä. Muutokseen kuluu hetki aikaa.


Joskus maanviljelijät menettivät rahansa ja satonsa. Tekin sairastutte joskus. Saatatte olla niin
 maassa, että ette kestä kuulla yhtä… piip (sensuroitu Tobiaksen pyynnöstä)… sanaakaan. (naurua) Tulee päiviä, jolloin ihonne ja koko kehonne kutisee. Joskus ajattelette yksinkertaisesti vanhenevanne ja olevanne raihnaisia, mutta rakkaat ystävät, Ahaa-kieli… se tulee sisimmästänne. Se tulee esiin kaikkien aistienne kautta.

Sitten on kuudes aistinne. Joskus ihmettelemme miksi tiedemiehet eivät ole tunnistaneet sitä, sillä se on olemassa. Se on tunnetilojen aisti. Se on hyvin tärkeä aisti, vaikka se eroaakin muista aisteistanne. Myös tunnetilanne tulevat muuttumaan. Ahaa-kieli tunkeutuu esiin niiden kautta.
Silloin teillä tulee olemaan uutta ymmärrystä ja intohimoa. Saatatte itkeä paljon ymmärtämättä miksi. Tunteenne saattavat olla pinnassa, välillä ylhäällä ja välillä alhaalla, aivan kuten vuoristorata. Ahaa-kieli tulee esiin tämän pohjimmiltaan ei-fyysisen, tunnetiloiksi kutsutun aistin kautta. Sen jälkeen tunnette paljon enemmän myötätuntoa itseänne ja muita kohtaan.

Ja sitten on olemassa älyn, aivojen aisti. Tiedemiehet eivät kutsu sitä tyypilliseksi aistiksi, mutta se on silti yksi seitsemästä ihmisaistista.
Ihmismieli välittää tietoa. Se varastoi ja arvioi sitä. Mieli on arvokas väline, mutta sen päätarkoitus on ollut luokitella ja arvioida tietoa, päättää onko jokin asia oikein vai väärin, kääntyäkö vasemmalle vai oikealle. Mieli luokittelee vanhoja kokemuksia auttaakseen teitä tekemään päätöksiä nykytodellisuutenne suhteen.

Aivot, mieli tai äly on arvokas ihmisaisti.
Joskus se, että äly on niin rajallinen verrattuna siihen mitä se voisi olla, on turhauttavaa. Mieli pystyy muuhunkin kuin älylliseen toimintaan, kertaamaan historiallisia tosiasioita 3522 vuoden takaa. Pelkästään sillä ei mitata ihmisaivojen arvoa. Tämä aisti käsittelee loistavasti tietoa ja päättää mitä sillä tehdään. Ja kun Ahaa-kieli tulee mielen kautta esiin, se tuo mukanaan elämiinne uutta tietoa ja ymmärrystä.

Maanviljelijöiden keskusjalostamo edustaa aivoja.
Kaikki nykyiset ihmisaistinne ovat yhteydessä aivoihin, vaikka ne itsessään ovatkin aisti, vaikka keskusjalostamoa pyörittävä henkilö oli itsekin maanviljelijä. Kaikki muut aistinne ovat aina olleet yhteydessä aivoihinne. 

Mutta nyt kaikki seitsemän aistianne ovat Ahaa-kielen myötä saamassa oman keskusjalostamonsa. Uudessa jumalallisessa energiassa informaatiota ei tarvitse jalostaa aivojen kautta, joka on muista aisteista kauimpana oleva aisti. Asioiden ei tarvitse enää kulkea aivojenne kautta ennen jakelua elämiinne.


Jokaisella aistillanne on jumalallisessa energiassa oma älyllinen muotonsa. Emme edes halua käyttää tuota sanaa. Sanomme sen sijaan, että niillä on oma vastuun ja vastaanottavuuden muotonsa. Ahaa-kieltä käyttäessänne ette lähetä informaatiota itsellenne takaisin aivojenne kautta.
Aivot eivät oikeastaan halua sitä enää. Informaatiota tulee itsenäisesti kuulon, tietämisen, näön, oivallusten, hajujen, intuition, makujen, tarkkanäköisyyden, kosketuksen ja herkkyyden kautta.

Ymmärtäkää, että Ahaa-kieli toimii kaikkien nykyisten ihmisaistienne kautta, mutta nyt se toimii itsenäisesti.
Kyllä, kaikki aistit ovat sisäisesti yhteydessä toisiinsa. Ne kaikki ymmärtävät, kun koette jotakin uuden tuntoaistinne kautta Ahaa-kieltä käyttäen. Kaikki muut aistit ovat siitä tietoisia. Ne saattavat syöksyä väliin auttaakseen. Ne saattavat rajoittaa omaa tuotantoaan vahvistaakseen kuulon tuotantoa tiettynä aikana. Ne tasapainottavat toinen toisiaan, sillä ne ovat yhteydessä keskenään. Mutta aivan kuten intranetkin, ne eivät tarvitse keskusyksikköä. Ne ovat itsenäisiä, vaikka toimivatkin yhdessä.

Rakkaat ystävät, olette etsineet Ahaa-kieltä sisimmästänne viimeisten 30 päivän aikana. Tietäkää nyt, että se astuu esiin kaikkien seitsemän ihmisaistin kautta. Älkää etsikö sitä ulkopuoleltanne tai suljetun ja salaisen oven takaa sisimmästänne. Se tulee esiin aistienne kautta. Niin yksinkertaista se on.


Halusimme teidän viettävän muutaman viikon tämän asian parissa harjoitellen, löytäen sen itse, ennen kuin paljastaisimme miten Ahaa-kieli astuu esiin. Mutta nyt jaamme tiedon kanssanne ja kuulemme teidän sanovan: "Ahaa, siksi näin jotakin, mutta en ollut varma siitä mitä näin. Siksi minulla oli tunteita, tuntemuksia, intohimoa ja myötätuntoa jotakin kohtaan, mutta en tiennyt tarkalleen mistä se johtui." Ahaa-kieli, seitsemän aistia. Eikö olekin mielenkiintoista – seitsemän aistia ja seitsemän entistä chakraa?


Ahaa-kieli, rakkaat ystävät, on tavallaan oma kielensä, mutta se tulee esiin näiden hyvin tärkeiden ominaisuuksien, ihmiskokemuksen tärkeiden osien kautta. Se ei edes rohkenisi tulla muuta kautta esiin. Se tulee esiin teille tuttujen aistien kautta, joita olette tottuneet käyttämään.
Siten jumalallisen kielen ja nykyisten ihmiskokemustenne välillä vallitsee tasapaino. Jos Ahaa-kieli tulisi esiin täysin uudesta, vieraasta ja erilaisesta paikasta, sitä olisi vaikea integroida jokapäiväiseen elämäänne. Joten se tulee esiin teille tuttujen aistien kautta. Antakaa sille lupanne. Leikkikää kosketuksen, kuulon, näön ja kaikkien muidenkin aistien kanssa. Antakaa Ahaa-kielen tulla esiin niiden kautta.

Rakkaat ystävät, tämä Ahaa-kieli on tärkein ja perustavanlaatuisin Uuden Energian väline.
Joskus vielä istutte oppilaitanne vastapäätä ja yritätte auttaa heitä ymmärtämään. Yritätte auttaa heitä leikkimään tämän Ahaa-kielen, tämän esiin astuvan jumalallisuuden kanssa. Selitätte oppilaillenne, kuinka se tulee esiin nykyisten seitsemän aistin kautta. Ja autatte heitä ymmärtämään voiman, joka piilee kyvyssä nähdä ennen näkemättömiä asioita, kuulla enemmän kuin mitä sanotaan, tuntea enemmän kuin fyysisesti ja maistaa ja haistaa uusia asioita. Tämä on tärkeä väline, ja pyydämme teitä kaikkia jatkamaan sen kanssa leikkimistä.

Aivan, tulemme puhumaan tästä asiasta tulevaisuudessakin. Mutta ennen kuin kokoonnumme jälleen, leikkikää tämän Ahaa-kielen kanssa. Ymmärtäkää miten se tulee esiin. Työskennelkää keskenänne. Viettäkää aikaa toistenne seurassa ja leikkikää tällä asialla. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa. Kukaan ei ole vielä kirjoittanut kirjaa tästä aiheesta, joten leikkikää sillä. Olkaa niitä, jotka keksivät Ahaa-kielen, jumalallisen kielen, joka tulee esiin aivojen aistin kautta, mutta ei enää tuomitsevasti eikä suunnatonta tietomäärää varastoiden.
Se on vanha tapa. Vanha. Teille tuodaan kaikki asiat tarkoituksenmukaisesti "nyt-hetkessä" aivan kuten maanviljelijöillekin, jotka mukautuivat ja sopeutuivat uuteen teknologiaan. Heidän ei tarvinnut enää varastoida tuotteitaan. Kaikki tapahtui juuri ajallaan ja tarvittaessa.

Uutta Ahaa-kieltä ei varastoida.
Jumalallista energiaanne ei tarvitse varastoida pitkää, ankaraa talvea tai kylmää ja sateista päivää varten. Se saapuu luoksenne juuri ajoissa ja tarkoituksenmukaisella hetkellä, silloin kun sitä tarvitsette – "nyt-hetkessä." Enää teidän ei tarvitse varastoida ja säästää. Päästäkää tuosta ajattelutavasta irti. Kaikki tapahtuu "nyt-hetkessä." Vähän pelottavaa monille teistä, sillä olette tottuneet varastoimaan tietoa, tunteita, rahaa, tavaroita ja kaikkea muutakin. Mutta nyt kaikki tuodaan teille ajallaan.

Ylösnousemus-sarjan Viides oppitunti – Ahaa-aistit. Työskennelkää ja leikkikää niiden kanssa. Antakaa niille lupa tulla esiin kauttanne ja sallikaa fyysisessä kehossanne tapahtuvat muutokset sopeutuessanne uuteen kieleen.
Se on voimallinen kieli!

Jopa muusikot, jotka ovat suostuneet soittamaan täällä tänään… hekin sulauttavat nyt Ahaa-kielen musiikkiinsa. He sulauttavat jumalallisen värähtelynsä työhönsä. Se tulee esiin musiikin kautta, ja te aistitte sen kuulonne, tuntonne, aivojenne ja jossain määrin silmiennekin kautta. Muusikot esiintyvät sisimmässään kaikilla noilla tasoilla; aivojen, tunteiden, kuulon, kosketuksen ja muiden aistien kautta.

Tämä on esimerkki Ahaa-kielestä, jota luovat kaksi lahjakasta ihmistä (muusikot Peter Sterling ja Stacy Frank). He jakavat luomistyönsä teidän kanssanne, jotta voisitte aistia Ahaa-kielen sisimmässänne. Kun kuuntelette heidän musiikkiaan tänään, olkaa omassa Ahaa-kielessänne. Me autoimme järjestämään tänne erityisesti nämä muusikot, jotta voisitte käyttää tätä tilaisuutta hyväksenne leikkiäksenne seitsemän aistinne kanssa. Kuunnelkaa muutenkin kuin korvillanne ja ymmärtäkää enemmän kuin aivoillanne.

Yeshua tulee laulamaan tänään, lähettämään värähtelynsä instrumenttien, äänien ja sormien kautta. Hän tulee ohjaamaan kahta muusikkoamme tänä iltana. Hän tulee auttamaan heitä tuomaan esiin tätä jumalallista kieltä, jotta jokainen teistä saisi mahdollisuuden kokea ja tuntea sen sekä tietää, että se on teidän. Te omistatte sen.


Me todellakin vietämme ilon seremoniaa kanssanne. Me puhumme pitkään, ja joskus äänekkäästikin.
Teemme sen tavallaan auttaaksemme teitä – kuinka sen sanoisi – tuomaan esiin energioita muilla tasoilla. Joskus käännämme ajatuksenne pois auttaaksemme teitä avautumaan, teidän luvallanne tietenkin. Mutta tänään vietämme todellakin ilon seremoniaa yhdessä.

Ja kyllä, se oli Yeshua joka istui vieressänne ja kosketti olkapäitänne. Se oli Yeshua, joka kosketti jokaista aistianne puhuessamme niistä. Se oli Yeshua, joka pyyhki kyyneleet silmistänne. Hän jää tänne tapaamisemme loppuajaksi. Hänen energiansa tulee olemaan erittäin läsnä tänään. Hän tulee tanssimaan käytävillä kaikkien kanssa, jotka vain uskaltavat nousta jaloilleen. (naurua)


Rakkaat Shaumbrat, olette meille äärettömän rakkaita. Kiitämme teitä siitä, että otitte vastaan haasteen ja leikitte Ahaa-kielen kanssa. Se tulee esiin seitsemän aistinne kautta. Olemme palanneet
 30 päivän hiljaisuuden jälkeen keskustelemaan ja kommunikoimaan kanssanne, olemaan seurassanne jumalallisuutenne kautta.

Rakastamme teitä syvästi, ettekä ole koskaan yksin.


Ja niin se on.Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre",  joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 40,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille, vaikkakin ilmoittautumiset etukäteen ovat tervetulleita. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vierellänne ja enkelit  ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com