МАТЕРИАЛИТЕ НА АЛЕНИЯ КРЪГ

Серия Възнесение

Урок 3: „Тъмнината от вътре търси освобождение “

Представя Тобиас, ченалинг чрез Джефри Хоуп

Представено пред Аления Кръг

13 септември 2001 год.

 

http://www.shaumbra.ru/frm/viewtopic.php?f=10&t=137

 

И така скъпи приятели, отново се събрахме в това свещено пространство ... Наистина, както се пее в старата ви песен, ние сме стари приятели ... (Тобиас се позовава на песента на Симон и Гарфънкъл „ Стари приятели “, която била пусната преди ченалинга )Всички ние и всички вие, се познавате много отдавна.

 

Нашето съвместно пътешествие започна в „ Огнената стена “. И то премина през много, много места, измерения, които не бихме могли, не би било възможно да ви опишем днес ...

 

Съвместното ни пътешествие като приятели, като ангели, като богове ни доведе до самото създаване на тази вселена... Нашето съвместно пътешествие като приятели ни доведе до точката на създаване на Ордена Арк .. Вие и аз, Тобиас бяхме заедно, когато тази структура, тази организация беше създадена ... Ние наблюдавахме, как енергиите на дуалността, които бяха в задънена улица и понякога дори се сражаваха по между си ...гледахме как тези енергии се сливат заедно за общото благо и това създаде Ордена Арк, архангелите. Всеки от вас може да каже, че е част от тази група. Вие, стари приятели бяхте тези, които тръгнахте в този момент от Ордена Арк и дойдохте на Земята. Вие приехте човешка форма и след това изпитахте много, много опитности. Ние бяхме стари приятели, вие и аз в дните на Арт ( Alt ). Бяхме приятели и в следващите времена. Бяхме стари приятели в сътворяването на новата Земя, на новия свят.

 

(пауза ) Ставам емоционален при срещите си със старите си приятели, с всеки от вас. Мина толкова много време от момента, когато се разхождах с вас в човешко тяло. Аз избрах да остана тук, от другата страна на завесата в нефизическа форма. Така аз мога да бъда с вас и по –друг начин. Аз съм тук с архангелите и с всички други, които ви напътстват, до вас са и ви обичат във вашето пътешествие. Знаем, че пътешествието ви е трудно понякога, но оказва такова въздействие на Всичко Което Е. То влияе на Бога и на Духа.

 

Няма нищо друго, освен любовта заради което да си струва да живеете живота си. Не бива да има нито един от вас, който да мисли по друг начин. Вие сте на благословено пътешествие. Ние знаем, че понякога смятате, че сте свили в погрешната посока или, че сте направили грешка, но стари приятели, скъпи приятели, не гледайте на това по такъв начин. Не гледайте на това с осъждане или с мисълта, че сте направили грешка. Това не е вярно. Вие просто преминавате през различни нива и се опивате да разберете как работят нещата.

 

Днес, тъй като се придвижваме към Урок Номер Три от Серията за Възнесението, ще говорим за това, защо по някога имате и тъмни моменти. Ще говорим какво е тъмнината и какво означава тя. Но когато говорим за тези неща, не забравяйте да поглеждате навътре. Вглеждайте се навътре.


Както Клдре ( Джефри Хоуп ) каза преди да седне, ако днес излезете отвъд „ зоната “, така да бъде, позволете, защото тук навлиза много енергия много различна енергия.

 

Сега, трябва да спрем за кратко. Усмихваме се. Препълнени сме с емоции. Както казах, ние сме стари приятели. Познаваме се много добре. Видяхме промените, през които преминахте през последните четири седмици ( от 11 септември 2001 г. ). Видяхме как преминахте през едно много дълбоко, изпълнено със страх място на своята същност. Ние видяхме, как този страх се издигна, как настъпи неразбиране и потенциала за огромен дисбаланс. И ние видяхме Шамбра– вас– реагиращи по най –любящия начин, по най– надеждния път, донасящ най –голяма радост.

 

Когато ви гледаме днес, виждаме още няколко бръчки по лицата ви, няколко сиви косъма, които ги нямаше на последната ни среща! Ние знаем, че е трудно. Знаем разбира се, че искате да знаете какво можете да направите и как можете да служите и как можете да излъчвате светлина през това време. Знаем, че много от вас се почувстваха безпомощни, че има много малко, което да можете да направите. Много от вас се почувстваха изпълнени със страх, без да знаят как да се справят с тези емоции вътре в тях.


Ние разбира се бяхме тук в продължение на много часове. И слушахме вашия диалог. И ние наистина потвърждаваме за всеки от вас тук и на Калдре също, защото той често се пита, потвърждаваме че дойде време скъпи приятели, за служене. Дойде време да пристъпите напред и да направите това, за което сте дошли в това си превъплъщение като Светлинен Работник и Шамбра.

 

Вие работихте много, много превъплъщения за развитието и шлифоването на талантите, способностите и знанията си. Прекарахте превъплъщението си с Иешуа, работейки върху особени области от познанието. Посвещавахте въплъщенията си за изучаване на вътрешната и външната енергия, за да бъдете тук на Земята в този момент – в това подходящо време – за да позволите на всичко това да се покаже. Вие учихте хиляди години, много, много превъплъщения. Всеки от вас изучаваше по нещо уникално, нещо индивидуално. Ако си спомните енергийно тези въплъщения, винаги бяхте заобиколени от ангели, които ви помагаха в учението.

 

Между въплъщенията, вие също работехте върху тези способности и таланти. Изучавахте ги от перспективата на другата страна на завесата. След това идвахте на Земята за ново превъплъщение. Това до голяма степен не касаеше кармата, както ви се иска да вярвате. Вие се завръщахте, за да се научите да използвате тези нови методи за баланс и регулиране на енергията.

 

Всеки от вас изучаваше определени области имащи отношение към енергийното движение и трансмутацията. Някои работеха над нови методи за изпращане на вибрации чрез музиката и тоновете. Други изучаваха начините за отваряне на сърце, което е затворено. В същото време други работеха върху енергийните качества на парите. Това са просто няколко примера за видовете неща, които изследвахте в миналите си животи и между тях.

 

Тези минали въплъщения, особено тези, които започват с дните на Иешуа, касаеха тестването и усъвършенстването на тези методи. Всеки от вас, без изключение, работеше върху определена област. В нашите умове няма съмнение по този въпрос. Надяваме се, така да бъде и във вашите!

 

И сега ние ви гледаме. Виждаме, че наистина сте готови! Виждаме, че сте готови да откликнете на почукването на входната ви врата. Но не сте съвсем сигурни, как това ще стигне до нея или какво ще правите след като тя дойде! Това е една от причините за Серията за Възнесението. Ще навлезем в много от това.

 

В началото, когато Калдре ни позволи да говорим чрез него, ние много говорехме за промените на Земята. Те са тук стари приятели. Тук са. Промените излизат на преден план и ще има много, много промени в следващите няколко години от вашето време. Това ще се засилва. За външния свят ще стане трудно, но не е задължително и за вас. Всичко ще стане по –нестабилно от преди. Ще бъде по –небалансирано от преди, защото както се обсъждаше днес, става процес на възнесение . Вие напускате Старата Енергия. Отивате отвъд пределите. Поражда се естествено съпротивление към това. И докато вие напредвате, съпротивлението ще се засилва.

 

Сега ще говорим за много неща, но искаме да разберете НЕЩО от терминологията. Ние сме ограничени в известен смисъл от човешкия ви език. Искаме преди всичко да разберете, че има разлика между „ пустота “ ( void) и „ творение “( creation ). Има разлика също между „ светлината “ и „ тъмнината “. Когато напуснахте дома, за да създадете Второто Творение, вие навлязохте в пустошта. Това не беше тъмнината . Това не беше,  злото. Това беше нищо. То беше такова „ нищо “, че в него даже нямаше тъмнина. Вие навлязохте в пустошта, в съзнанието, в което никой преди не е навлизал, за да създадете нещо ново от нищото.

 

Тук е замесена интересна физика. Как ще сътворите нещо от нищото? За това беше цялото ви пътуване. Пустошта не е тъмнина. Това не е лошо или зло. То е пустота. По природа, когато в битието „ нищото “ е приложена сила, там също ще има съпротивление. Това е дуалност на ниво духовна физика. Когато навлизате в „ нищото “ и внедрявате елемент в него, там ще се прояви противодействаща сила. Това не прави силата на противодействие лоша или неправилна. Тя просто е.

 

Днес ще говорим за тъмнината. Разберете, че тя не е нещо лошо. Ние не я подлагаме на осъждане, но този тип противодействаща сила се явява част от естествената духовна физика. Когато груповата енергия реши да се придвижи напред, се поражда естествена реакция на друга група да тръгне в противоположна посока.


Вие ни питахте има ли тъмни сили от нашата страна на завесата. Това е интересен въпрос, на който е трудно да се отговори с човешки думи, но ще опитаме. Ние не гледаме на това с осъждане, както правите вие. Въпреки, че има същности и даже групи семейства от нашата страна на завесата, които също се съпротивляват на промените. Те се чувстват много удобно със силата, която притежават и не искат да губят тази сила. Те се страхуват, че може да изгубят своята идентичност, ако отдадат силата си и за това предпочитат да се изолират. Те се събират на групи и се опитват да действат самостоятелно. Те обичат да създават свои собствени енергийни империи. Същите тези същности понякога се уморяват от пребиваване в себе си и тогава излизат и се опитват да вземат енергия от другите. Опитват се да я откраднат.

 

На нашата страна на завесата има нива, върху които тъмнината не може да въздейства. За пример, вибрационното ниво на Иешуа. Когато тези нива са нападнати, енергията просто преминава през тях. Това е като водата, която тече в реката. Те изтичат. На нивата от нашата страна на завесата нападенията на тъмнината нямат никакъв ефект. Тук са тези, които пребивават в такава хармония и баланс, че не могат да бъдат засегнати от никого.

 

Тъмнината има навик да се подвизава на места с по –ниска вибрация. Тя има тенденция да черпи сила от същности, в дисбаланс. Това може да бъдат войни, конфликти – да даже и от нашата страна на завесата. Ние се опитваме – как да го кажем – да използваме думите, за да сме забавни и да не осъждаме ... те са „ хранещи се от дъното “ ( bottom feeds ). (смях ) Те обичат да се мотаят на околоземните нива, в нечовешка форма, в енергийна. Това е което вие наричате „ четвърто измерение “. Това е един вид небалансирано или объркано състояние. Не обичаме да даваме определения за измеренията, но това е термин, който ви е познат. И така, тези „ хранещи се от дъното “ от нашата страна на завесата са склонни да обитават тези области.

 

Тези „хранещи се от дъното “ от нашата страна на завесата се опитват да използват енергиите си, за да въздействат на хората на Земята. Те търсят дисбаланс. Те търсят ниските вибрации. В същност, ако там има човек в голям дисбаланс мъжко / женски „ хранещ се от дъното “ ще бъде привлечен от това. Ще бъде привлечен от този дисбалансиран човек. И да, в известен смисъл, те могат да въздействат на хората. Те не могат да накарат човек да направи нещо и за тях е почти невъзможно “ да вземе връх „ над човек даже в дисбаланс. Но те могат да въздействат върху мислите на небалансираните хора.

 

И така, тъмнината от тази страна на завесата много прилича на тази на Земята. На пример, когато дървото е небалансирано, то се разболява. Това е част от естествения процес на пречистване. Енергийния дисбаланс ще привлича енергия, която да му помогне да се пречисти.

 

Скъпи приятели, ние горещо ви обичаме! Вие започвате да разбирате кои сте в действителност и защо сте тук. Започвате да овладявате своята божественост. Вие сте великолепни днес, повече от преди месец ( събранието та Аления Кръг на 1 септември 2001 г . ) Вие сте по – великолепни даже от преди четири седмици и четири дни ( 11 септември 2001 г . ). Научихте много. Знаем, че беше трудно. И вие знаете, че сме до вас. Знаете, че сме по –близо до вас от когато и да било, защото вие отворихте сърцата си и ни позволихте да се приближим. Знаем, че вдишвахте и балансирахте своята божественост през това време.

 

Днес дойдоха много гости. Помолиха ни да ви предупредим. На някои от вас може да им е трудно да се справят с това, но има причина за тези гости. Гледайте на това от нашата перспектива.

 

Първия ни гост трябваше да дойде тук на 1 септември, но ние го помолихме да отложи визитата си. Това е този, когото познавате като Архангел Рафаил. Рафаил сега навлиза в пространството ви, сияещ, излъчващ и изпращащ своята енергия на всеки от вас. Трябва да я усетите, като нещо познато. Рафаил е с вас особено в трудните моменти от вашето пътешествие...Той беше с вас неотдавна. Ние се шегуваме с него, като го наричаме Архангела на Страха. Рафаил работи с вас по трансмутацията на енергията на страха и мрака. Той е с вас по време на най –трудните ви моменти. Рафаил ви помага за трансмутацията на трудните и неудобни енергии.

 

Рафаил обявява присъствието си и ви благодари, че отворихте сърцата си за него. Чакахме доста, за да внесем енергията на Рафаил тук. Ние го представиха на ваша група в място наречено Рено ( 26 август 2001 г . ), когато обсъждахме проблемите със страха. Неговото посещение в тази група беше планирано за 1 септември в Аления Кръг, но ние го променихме. Той идва днес.


Рафаил е силен и величествен. Той разбира се ни е стар приятел. Вие го помолихте да остане от другата страна на завесата, достъпен за контакт с вас, когато станахте човеци. Вие можете да се съедините с Рафаил по всяко време, за да ви помогне да трансмутирате страха, да ви помогне да трансмутирате мрака. Рафаил известява присъствието си в тази стая, разпростирайки енергията си, позволявайки ви да разберете, че е тук.

 

Следващия гост, който сме поканили днес...може да не ви хареса много. Той ще седне в нозете ви и енергията му ще бъде из цялата стая по време на дискусията. Има един от тези посетители за всеки от вас. Това е змията, която олицетворява всичките ви страхове и вашия собствен мрак. Тази змия пропълзява по пода и ще остане намотана около вас през останалата част от времето ни тук заедно.

 

Тази змия е вашата собствена тъмнина, собствените ви страхове. Помнете, че преди всичко енергията на Рафаил изпълва тази стая. Знаем, че някои от вас се чувстват неудобно и сега питат: „ О, Тобиас, ние мислехме, че си ни стар приятел! А сега слагаш змия в краката ни! Що за среща е това? “(смях )


Ние ви молим да усетите енергията на змията. Това са вашите страхове. Това е външното изразяване на вашите страхове. Това също е спираловидно нарастващ енергиен потенциал, който седи в краката ви през цялото време метафорично. Змията символизира ДНК. Това е вашата кундалини, потенциал от нарастваща енергия, но този, който съдържа много страх.

 

Има също... Калдре ни прекъсва, за да каже, че беше уместно да ни поканите да излезем от „ зоната “, но не е сигурен че е уместно да хъркате! ( Това се отнася за член на аудиторията, който е заспал. Този коментар предизвика смях в аудиторията и Тобиас също се подсмихва ). Ние ще продължим. Калдре се смята за забавен и ние се опитваме да не се смеем, но по някога и той може да бъде смешен. ( още повече смях )

 

Ще продължим с представянето на днешните гости. Има енергия, която навлиза в стаята по наша покана и с цел. Може да ви е трудно да се справите с тази енергия. Тя принадлежи на тримата, които бихте нарекли жители на Средния Изток, които бяха терористи. Те бяха, част от плана, бяха на самолетите, които предизвикаха тези ужасяващи събития на 11 септември. Тези трима ни помолиха за разрешение да дойдат тук днес. След дълго обсъждане, ние им позволихме да бъдат в енергията на това място. Това са тези, които планираха убийството. Това са тези, които здраво се държаха за своите вярвания. Те педантично замисляха и планираха смъртта на тези хора.


Тяхната енергия влиза в тази стая. И ние напомняме на всички вас, че първа влезе тук енергията на Рафаил и се вгради и установи тук. Тези трима, които влизат тук днес, не се чувстват добре. Никак не се чувстват добре. Те мислеха, че когато умрат, Аллах ще бъде там, за да ги приветства и да проведе за тях церемония и да им благодари, че са защитавали кралството на Аллах.

 

Но вместо това, тези тримата усетиха страдание, масово страдание, болка и агония. Те стояха в тунела през който преминаха почти 6000 човека, които изгубиха живота си в онзи ден. Те наблюдаваха всеки от тях, докато преминава. Те чувстваха объркването и дисбаланса, гнева и тъгата. И когато мислеха, че всичко е минало, след преминаването на всичките 6000 човека, те усетиха тази ужасна енергия, енергията на семействата и приятелите в молитвите, които се стовариха след това. Те усетиха траура, тъгата и сълзите.

 

След това усетиха как нещо в тях се променя. Те почувстваха надигащите се любящи ваши мисли и чувства, чувствата на други хора по Земята. Те усетиха надежда. Те смятаха–и техните съучастници и до днес смятат-че действията им ще погубят и разрушат Новата Енергия, новата Земя, новия път. Те смятаха, че сриването на няколко сгради ще даде началото на верига от събития, които ще стигнат толкова далеч, че да провалят всички хубави неща, които се надигнаха в човечеството в последните години. Смятаха, че това ще предизвика стълкновения, демонстрации и бунтове по улиците. Това, което видяха беше усилена човешка и божествена грижа един за друг: стремеж веднага да се възстанови онова, което е било разрушено. Те видяха хората в траур, но по –важното, което видяха беше надеждата в тях.

 

И това промени тези трима, които дойдоха днес тук. Никой от тях –те стоят на сцената в дясно от мен –никой от тях не очакваше да стане така. Това ги промени из основи, защото те видяха новата истина. Те видяха силата на надеждата и любовта. Те видяха, колко бързо се тъче тъканта на Новата Енергия. Те все още скърбят за това, което направиха, защото разбраха, когато неотдавна се пробудиха, че има и друг път по който да го направят. Няма нужда да стане чрез насилие, убийства и несправедливост. Има и друг начин да се справят с промените. Има друг начин да се справят с дисбалансите.

 

Тези, които са тук днес не молят за прошка, защото знаят, че това е неуместно. Те не дойдоха тук, за да молят за това. Това, което всеки от тях моли – е просто и непосредствено –то е просто. Те не молят нищо за себе си. Те знаят, че трябва да станат много трансмутации и преработки в дълбочината на техните същности . Но те дойдоха тук днес и когато ни казаха каква е причината за това, ние им отворихме вратата, за да влязат. Те идват тук днес да помолят всеки от вас да продължи своята работа. Ние ви молихме отново и отново да продължите. Света има нужда сега от учители по божественост. Те идват тук да ви помолят по –силно от колкото, аз Тобиас съм ви молил някога.

 

Те ви молят да продължите. Те видяха въздействието на любовта и надеждата. Те не молят за нищо друго, освен да продължите това, което правите. Ако някога би имало потвърждение за заслугите ви, потвърждение за всичко, което сте направили в този живот и не само – това е, че тези тримата сега са тук. Молим ви да запомните енергията на този момент в случай, че някога се усъмните в работата, която вършите.


Те знаят, че им предстои много пречистване и очистване. Знаят, че това е труден път и трудно пътешествие. Знаят, че Рафаил ще бъде там с тях в дългия и труден път. Няма нужда да им изпращате изцеление и любов. Няма смисъл да изпитвате гняв или тъга. Трябва просто да разберете ефекта от това, което правите. Преди четири седмици и четири дни, те видяха въздействието на просветлените хора по целия свят. Те очевидно мислеха от своята перспектива, че това ще бъде ефекта на доминото и ще разрушат всичко. Знаете ли, че те смятаха второстепенните си планове за почти неосъществими?

 

Сега сме тук, за да ви кажем, че ви очаква още повече работа. Не ви молим да приемате някаква конкретна система от вярвания или философия. Не ви молим да прочетете някаква специфична книга или да направите церемония. Както ви е известно ние не обичаме тези неща! Молим ви да навлезете навътре, за да намерите отговорите чакащи там. Не ви молим да учите от Аления Кръг урок след урок. Молим ви да уловите същността на това и да помогнете да се привнесе. Молим да бъдете там, когато почукат на вратата ви и да започнете работата си.

 

Тримата, които идват днес молят за същото. Тримата, които дойдоха тук днес е твърде, твърде вероятно да бъдат същите, които ще почукат на входната ви врата в ново физическо тяло. Ще бъдете стари и мъдри и разсъдливи учители. Може би ще познаете тяхната енергия. Може това да стане след 20 или 30 години или след 40. Чукайки на врата те може би ще кажат: „ Не знам какво означава това, но виждам светлина. Виждам баланс. Виждам радост. Помогни ми да разбера. “

 

Сега преди да продължим с днешния урок, скъпи приятели ще помолим Калдре да замълчи за момент. Отпуснете се и вдишайте своята божественост. Ще се върнем след кратка пауза.

 

Когато гледаме енергията ви, виждаме как тя се променя. Някои от вас може и да не чувстват същата връзка с нас, както я усещаха в миналото. Молим ви да се издигнете няколко нива над обичайното. Вие се променихте, следователно може да ви изглеждаме с малко по –различна вибрация.


Сега бихме искали да започнем този урок с кратка история.

 

Това е история за четири Шамбра, които вървят по пътя на възнесението. Те вървели по пътя на Просветлението. ( смях ) Те вървели по този път и изглежда се озовали по средата на нищото. Наслаждаваха се на слънцето този ден. Сред тези четирима имаше две жени и двама мъже. Те не си говореха много. Просто се наслаждаваха на деня. Те знаеха, както и вие знаете, че има и някои красиви дни по пътя на Просветлението и има дни, когато е студено, ветровито и дъждовно. Има дни, когато едва намирате пътя, камо ли да вървите по него!

 

И така четиримата Светлинни Работници се разхождаха безгрижно, главите им се рееха в облаците, отчасти извън тялото, което е тенденция за много от Шамбра! ( смях ) Внезапно пропълзяла змия от храстите край пътя и се спряла непосредствено срещу четиримата човеци, срещу жената, която била в края на групата. Змията се плъзнала към нея и и препречила пътя.

 

Сега като знаете Шамбра по –специално се боят от змиите и за това си има причина.

 

Змията се навила на кълбо, вдигнала глава и насочила енергията на страха право към очите на жената. Това сринало всичко, което тя била изучавала и което била научила. Разрушило всичко за миг. Тя изпищяла и се втурнала назад с изумителна скорост, обратно в селото от което излезли сутринта. Тя избягала така бързо, че другите от групата не съумели дори да я спрат и върнат. Тя се изпълнила с такъв огромен страх! Била толкова наплашена от змията, че забравила за всички инструменти, които някога изучавала.

 

Змията била много доволна от своята постъпка и от силата си, защото даже не и се наложило да се напряга. Тя изплашила човека. Човека избягал от нея! Тя мигновено пропълзяла обратно в храстите, от където можела да бъде невидима от пътя на останалите трима Шамбра. Те били смутени. Не знаели какво да правят. Тъжно им било, че една от тях избягала в селото и може би няма да се върне на своя път, на пътя на благодарността и благословията. След кратко обсъждане решили да продължат пътя си. Благодарили, че поне никой не пострадал.

 

Тримата останали Шамбра продължили по пътя си наслаждавайки се на деня, когато змията отново пропълзяла от храстите. Тя се насочила директно към един от мъжете. Вдигнала главата си и отворила уста, така че да се видят отровните и зъби. Светлинния работник казал: „ Ще те убия. Ти ме ядоса! Ти успя да прогониш един от нас. Смятам да те убия веднъж за винаги! “ Той изтръгнал ножа от канията, замахнал и бил готов да нанесе удар, когато змията се присвила, отворила уста и го ухапала по крака. Той мигновено умрял. Гнева се надигнал в него.  Той бил готов да защити и спаси останалите. Искал да убие змията, но тя се оказала по –пъргава. Змията била по– бърза. Тя се възползвала от момента, в който той бил незащитен и го убила. Змията бързо се спасила в храстите, далеч от полезрението на другите двама Шамбра.


Останалите двама Шамбра погребали приятеля си. Провели церемония. Поплакали. След това решили да продължат пътя си двамата – един мъж и една жена. Те продължавали да се разхождат и да се наслаждават на деня, но сега ги беше налегнала тежестта на миналите събития –случката с Шамбра, която беше глупаво наплашена и избяга отново в селото и с другия, който беше застигнат от преждевременна смърт. Те продължавали пътя си и както вече знаете, змията отново изскочила от храстите и пропълзяла точно пред жената.

 

Тази жена Светлинен Работник, решила да използва друга тактика. Вместо опитите да убие змията, тя и заговорила, чрез своите страхове и гняв. Тя коленичила, за да се приближи до змията. И и казала: „ О, скъпа змия, ти сигурно си имала много трудно детство! ( смях ) Мила змия, сега те взимам в ръцете си, не за да те нападам, а за да ти изпратя енергия и ще ти изпращам любов, ще те изцеря от всичките рани на тревожното ти детство. О, мила змия, представям си че баща ти те е бил и това е причината да си толкова гневна. ( смях ) И скъпа змия, ще ти изпея приспивна песен, за да се почувстваш по –добре, за да подхраня „вътрешната ти змия “. ( голям смях в аудиторията )

 

Змията се навила назад, а на лицето и се появило интересно изражение, доста озадачено изражение. Тя си помислила. Ето един човек, който не изразява гняв. Ето един човек, който се опитваше да я промени. Ето човек, който се опитваше да я обработи. ( голям смях ) Змията я гледала и широка усмивка се разляла по лицето и. И жената Шамбра си помислила: „ Направих връзка с нея, сърце към сърце. Виж, тя се усмихва.“ Внезапно, змията скочила напред и я ухапала. Жената починала мигновено. ( малко смях ) И змията отстъпила отново в храстите, смеейки се, смеейки се, смеейки се. „ Ето един човек, който се опитваше да промени света и да промени мен. Това беше най – лесната от жертвите ми “!


Останалата Шамбра –този когото ще наричаме Самуел. Самуел погребал Светлинната Работничка, бившата лечителка. И сега бил доста озадачен. Започнал да се съмнява в този път на възнесението, Пътя на Просветлението. Това май не е чак толкова хубаво нещо, защото един от неговите спътници беше прогонен в ужас, а други двама бяха убити. Той седял и мислил доста време, дали да продължи пътя си. В края на краищата си казал: „ Това е толкова дълбоко в моята душа, че аз съм длъжен да продължа “.


Той продължил пътя си малко по –внимателно от преди, но продължил. И както вече знаете, след известно време, змията отново изпълзяла от храстите, сега обаче с по –голямо въодушевление и по– силна след като вече е успяла да прогони трима от тях . Змията се появила точно пред Самуел. Казала му: „ Не ти позволявам да продължиш напред по пътя. Ще те убия, както направих с останалите ти приятели. “


Самуел е като всеки от вас. Той бил така усърден в интегрирането на божествената си същност, в търсенето на Истинския си Аз и в следването на Пътя си. Самуел успял да си спомни няколко неща, които бил научил, даже в този ужасен момент. Погледнал в очите на змията, която се била надигнала, готова да го ухапе. Човешката кръв, капеща от устата и засилвала увереността и. Змията била толкова самодоволна.

 

Самуел си казал: „ Длъжен съм да овладея своята божественост. Това вече не ме касае. Казаха ми това и преди. Длъжен съм да встъпя във владение и да остана в баланс. Трябва да дишам– най –добре да започна веднага. ( смях ) Трябва да вдишам своята божественост, защото това, което съм научил е самата истина “.


Незабелязан нито от Самуел, нито от змията над тях се реел орел и ги наблюдавал. В момента, в който Самуел вдишал, орела се стрелнала надолу, сграбчил змията със силните си и остри нокти, излетял на стотици, стотици метри в небето, направил няколко завоя с гърчещата се и пищяща в ноктите му змия. След това пуснал змията на земята, което я убило.

 

Самуел отново си поел въздух, но този път с облекчение. Той продължил пътя си, разсъждавайки за събитията от този много странен ден. Размишлявал над случилото се. Мислил за орела, който бил там през цялото време, очаквайки подходящия момент за Самуел да балансира своята божественост.

 

Самуел продължил по пътя на просветлението, когато внезапно на пътя му се появила друга змия. Тя била роднина на убитата змия. Новата змия била много, много зла. Тя се стрелнала от храстите и застанала точно на пътя на Самуел. Тя била почти два пъти по– дълга от предишната. Свила се на кълбо пред него и казала: „ Със сигурност ще те убия, защото ти уби моята роднина. Ще взема своя реванш. Длъжна съм да го направя в името на нашия Змийски Бог. Ние отмъщаваме на този, който ни вреди “.

 

Самуел имал съвсем малко време за размисъл, докато вървял по пътя си след смъртта на първата змия. Той знаел, че това бил благословен и свещен момент, когато орела дошъл на помощ. Той знаел също, че това бил божествен акт и знаел също, че има още много изводи, които трябва да си направи от всичко случило се. Така, че докато крачел по пътя, той се питал: „ Какво трябва да науча от събитията със змията? Какво трябва да направя, ако това отново ми се случи? “Той слушал вътрешните си отговори. Знаел, че те винаги са вътре.

 

 Самуел знаел, че не може просто да затвори очи и да си пожелае отново да се появи орел в небето. Той също знаел, че това беше точния момент в който да овладее своята божественост. Той погледнал змията в очите и казал: „ Мила змийо, какво търсиш? Защо се изпречваш на пътя ми? “ Змията била шокирана! Нито един човек до сега не и бил задавал такъв въпрос. Хората действали в страх или гняв или по някога в глупост, но никога до сега не бяха показвали такава мъдрост. Те никога не питаха: „ Защо си на пътя ми? Каква работа имаш с мен? “

На този въпрос змията отговорила: „ Скъпи Самуел, аз -това си ти. Аз не съм по –различна от теб. Аз не съм външен рептил. Аз –съм твоята тъмнина и съм дошла днес, да се изпреча на пътя ти, защото ти Самуел не обичаш промените. Ти, Самуел имаш проблеми, които търсят своето разрешение. Аз съм тук, като пратеник, който да ти помогне да изнесеш проблемите си на повърхността “. Самуел помислил за миг и след това попитал: „ Но ако е толкова лесно, тогава защо първата змия убиваше и плашеше другите хора? Защо просто не можеше да дойдете при нас и да ни обясните защо сте дошли? “ И змията поклатила малката си глава ( смях ) и казала: „ Това не е начина, по който работи енергията. Само, когато питаш, само когато имаш достатъчно любопитство, само, когато отвориш вратата, задавайки въпрос, само тогава можем да отговорим. Ние не искаме да бъдем променяни, не искаме да ни отблъскват. Не желаем да ни атакуват. Но, когато човек дойде при нас –при змията в себе си - и ни попита тогава сме длъжни да кажем. Длъжни сме да споделим “.

 

Така Самуел разбрал своята божествена сила, божествения си баланс, разбрал преди всичко защо била изпратена змията. Те разговаряли много, много дълго. Самуел научил много за себе си благодарение на тази опитност. Той видял тъмнината и страховете, в себе си олицетворени от змията. Когато приключили, Самуел казал на змията: „ Ти все още не ми харесваш. Продължава да не ми харесва, когато изскачаш на пътя ми. Все още не обичам това, което си ти. Но сега вече знам, че идваш да ми поднесеш дар Сега знам, че има причина за твоето съществуване и сега знам как да се отнасям с теб и какво да правя “.

 

Самуел продължил по пътя си. По някога змията се появявала, за да се опита да го спре. Той разбирал, че това не е нищо повече от опит на собствената му същност да види или да открие собствения си баланс. Но сега, всеки път, когато пред Самуел изскочела змията, той се усмихвал и и казвал: „ Защо си тук? Какво трябва да знам? Защо си тук? Какво трябва да знам?“

 

Скъпи приятели, тази история съдържа много енергийни елементи. В тези думи има много метафори и символи. Би било добре от време на време да си я препрочитате.

 

Трябва да знаете, че тъмнината във вас иска освобождаване. Урок Трети от Серията за Възнесението–тъмнината във вас търси освобождение. Тъмнината –това е змията, която сега седи в краката ви. Това е змията от историята на Самуел. Тъмнината във вас търси освобождение.

 

Докато се издигате в новия си статус на възнесение, все още има проблеми. Все още има дисбаланси. Тя ще се появяват, но разберете, както го направи Самуел, че тъмнината на дълбочинно ниво, са проблемите и енергиите във вас самите, които търсят изход. Това е.

 

Ако вие задържате страховете и дисбаланса вътре в себе си, ще ви застави бързо да избягате обратно в селото от което сте излезли. Ако държите страховете си и им позволявате да ви накарат да забравите всичко научено, да ви разтърсват из основи, вие ще побегнете обратно към своята безопасност –обратно в селото. Тази змия на страха и тъмнината, която ви изплаши няма да получи това, за което е дошла. Тя се опитваше да ви изплаши, но истината е, че тя търсеше вашето внимание.


Тъмнината търси освобождение. Тя има коварни планове за това. Тя използва вреди и осакатяващи начини за да го направите. Но ако се гмурнете до дълбините и разберете, че тъмнината във вас търси освобождение, ще разберете събитията, които ви заобикалят. Ще знаете защо се случва всичко във вашия свят. Тъмнината търси освобождение!

 

Когато се опитвате да убиете змията, както направил втория Светлинен Работник, когато се гневите това ви изважда от баланс. Вече сте открили това за себе си. Когато сте ядосани, когато вътрешно се случва нещо и вие се ядосвате на себе си, вие губите! Гнева е дисбаланс. Разберете това, когато змията застане пред вас и вие и се разсърдите, изкарвате ножа от канията и казвате: „ Ще ти отрежа главата. Ще те убия “. Даже да успеете да убиете змията, тя ще се върне обратно чрез всичките си роднини. Тя ще бъде там, защото тъмнината търси освобождение. Вие само сте я разярили и разгневили. Тя ще настоява. Тя ще бъде там. Ще стои на вашия път към възнесението и просветлението. Гнева не решава проблемите.

 

Погледнете на ситуацията по света. Ако сте американец, веднага ще реагирате на датата 11 септември с гняв, на което в известен смисъл терористите са се надявали, за да може обстановката още повече да се влоши. Но въпреки всичко, мира държи енергията в баланс и това предотврати всякакви директни сблъсъци. Това възпрепятства асимилацията на това, което се случва. Гнева не решава проблема.

 

Сега нека разгледаме третия Светлинен Работник, жената –лечител. Нейната цел беше да промени змията. Тя искаше да преработи змията. Змията искаше да бъде освободена, но не по този начин. Змията не искаше да бъде променяна, за да се вмести в определен шаблон. Тя нямаше нужда от съчувствие. Змията не искаше някакъв вид захаросано целителство, което в същност работи само повърхностно. Змията имаше болка в себе си, тъмнината във вас. Змията иска реални, директни и истински отговори и енергии от вас. Тя няма нужда от празноглаво лечителство.

 

Искаме да си помислите за това. Терористите, които седят тук днес, знаят че празноглавите решения не решават проблема. Техните роднини – организациите от които са дошли преди смъртта си –няма да реагират така красиво, ако им говорите празни приказки и не покажете силата си. Нашия трети Светлинен Работник, жената не показа вътрешна сила. Тя не владееше своята божественост. Тя беше в дисбаланс. Тя се опитваше да промени нещо, опитваше се да промени света и да го трансформира по нейно осмотрение, да съответства на определена представа как трябва да изглежда. Ето защо змията я ухапва и убива.

 

Самуел, четвъртия Светлинен Работник, който бил балансиран в мъжката и женската си енергия, знаел в ужасяващо труден момент, че не може да мисли толкова бързо че да изкара всичките си инструменти за да противостои на змията. Но той знаел едно и то било простото дишане, вдишването на своята божественост. Ако практикувате това всеки ден, то ще стане безусловно. Когато вдишвате, божествеността навлиза с въздуха. В този момент Самуел осъзнал, че дишането може да го приведе в баланс и ще закотви неговата божественост. И какво стана, стана това, че орела реещ се над главите им, който винаги бил там с всевиждащи очи, винаги в очакване да получи парче от змията, но в очакване на подходящия момент. Това отворило вратата. Станало външно събитие или поне на пръв поглед изглеждало така, то спасило живота на Самуел. Но той също притежавал мъдрост, защото осъзнал преди всичко, че трябва да разбере причината, за това змията да е там. Ето защо в приключението си по пътя, той размишлявал по този въпрос. Той знаел, както е известно и на вас, че има причина тя да бъде там. Имало причина за това.


Когато тъмнината и страха се надигат, когато идва змията, овладейте своята божественост. Вдишайте я.


Останете в баланс. Не се опитвайте да промените нещо, което не разбирате съвсем. Не се опитвайте да го убиете. Не се опитвайте да избягате от него. Дръжте и владейте своята божественост. Попитайте тъмнината във вас, защо е там, какво трябва да бъде освободено. Съществува дисбаланс на енергиите във вас, към който трябва да се обърнете. Може би това са стари угризения на съвестта. Няма нужда изцяло да се връщате към това превъплъщение, за да разберете какво точно се е случило. Това би било безполезна загуба на време и енергия. Там може би има стари угризения на съвестта или вина. Или може това да е част от незавършена мъдрост, която остава в дисбаланс във вас. Змията ще се появи в уместно време, за да ви даде да разберете, че там вътре има нещо, което се нуждае от освобождение.

 

Енергията, духовната енергия е нещо изумително. Ние знаем, че вие започвате да я изучавате. Групата, която замина за Англия и попадна във вихъра на Ейвбъри го изпита. Той все още се отразява на системите им. Всичко това все още въздейства върху здравето им, тъканите и духовната им енергия. Те се приближиха до един от най– мощните вихри в света, който беше изпълнен с енергия, която трябваше да бъде освободена, тъмнина, която трябваше да бъде освободена. Сега те разбират неговата мощ и възможности. Вътре във вас го има същото –енергия, която трябва да бъде освободена.

 

Когато тъмнината се приближи към вас по пътя към просветлението, овладейте своята божественост. Дръжте я. Вдишвайте я навътре и питайте, какво е това, което трябва да знаете. И осъзнавайте в същото време, че това се отнася до освобождаването и трансмутацията на старата енергия.

 

Вижте света днес. Има стари енергии, които се нуждаят от освобождение, стари енергии, които търсят внимание. Те не излизат и не казват: „ Ние сме болни. Кажи ни какво да направим, за да се освободим “. Това не работи така. Както Калдре нарича този вид енергии, независимо дали се намират във вътрешния или във външния свят...те приличат на „ духовни хлебарки “. Те се показват, после се скриват. Те се крият вътре във вас, тези тъмните, змиите. Те се крият в пещери. Те символизират старата енергия на Земята, която се нуждае от освобождение. Вие сте длъжни да им отвърнете със сила. Трябва да сте в баланс, в противен случай те ще се обърнат срещу вас.

 

Има стари небалансирни енергии на Земята, отнасящи се до изначалната дуалност на мъжкото и женското. Дойде време да променим това. Нещата не могат да се движат напред без да се променят. И така, какво става? Те изплуват на повърхността. Ще има други събития през следващите няколко години от вашето време. Съществува цяла област, която съдържа експлозивна енергия. Това е ограничена енергия. Тя е нискочестотна, която може само да се самоизяжда и след това да се самоунищожи. Тя се нуждае от освобождение. Това е територията на днешна Африка. Вижте енергията там. Тя търси изход. Но помнете, помете третия Светлинен Работник. Не се опитвайте да променяте света. Когато се наложи, вие ще знаете какво да правите. Ще знаете как да постъпите.

 

Докато преминавате през много от тези промени и докато се развивате, там ще има дисбаланси, които ще се надигат отвътре. Обърнете се към тях. Разберете, че на дълбочинно ниво те търсят освобождение. Когато това става енергията на мрака задвижва светлината. Това ви позволява да се издигате до нови висоти. Това ви позволява да откривате нови неща по пътя си към възнесението. Това е като гориво. То е там, за да ви служи. Но ако не го освободите подобаващо, то ще има тенденция отново да се изправи на пътя ви.

 

Скъпи приятели, ние знаем, че този път по някога е труден, но също знаем, че всеки от вас събира мъдрост, сила и баланс и способността да се справя с това. Знаем, че сте преминали през много процеси през последните няколко седмици. Знаем, че встъпвате в своята божественост. Можем да видим това днес. Знаем, че имате много, много въпроси за това какво става с вас, какво става по света. И вътре във всеки от вас се съдържа отговора на всеки въпрос. Ние сме тук както и Рафаил, за да ви помогнем, да ви напътстваме по пътя, да вървим редом с вас, да отразяваме обратно към вас и ако не друго, просто да седим тук в тази енергия на любовта, надеждата и истината със старите си приятели.

 

Ние ви казваме, че има много работа за вършене. Казваме ви, че ако започнете да гледате енергиите свързани с нещата извън вас– правителства, религии, организации– ще започнете да виждате ясно къде са дисбалансите. Ще сте способни наистина да помагате за улесняване на този процес. Ще разберете, когато ви призоват. Ще знаете, как да отговорите . Ще знаете какво да правите. Разберете, на дълбочинно ниво, че тъмнината търси освобождение.

 

Ние не правим предсказания и пророчества, но виждаме посоката в която нещата се променят. По събитията съдим за значителен скок в съзнанието през последните четири седмици и четири дена и промените ще продължават да въздействат на света. Ние виждаме, че ще има огромна промяна във вашите църкви и религии. Много енергия беше фокусирана върху тях в последно време. Това ще продължи. Църквите, които държат баланса на енергията, които държат дуалността няма да могат да преживяват в Новата Енергия. Църквите, които провъзгласяват разликите между Бога и човека, няма да просъществуват, когато се придвижим към новата енергия. Църквите, които създават врагове, дявол, други религии...няма да могат да се издигнат в Новата Енергия.


Църквите поддържат огромния баланс на енергиите на дуалността в момента. Те са свързани с всичките проблеми, които сте имали през вековете. Това ще продължава, но ще видите как се рушат стените им, което означава, че те ще бъдат подтикнати да се променят, да бъдат по–отворени или ще се разпаднат и ще престанат да съществуват.

 

Голяма част от енергията на дуалността се държи на места, които са сътворени в почит към Бог. Болшинството от местата, които са били сътворени в почит към Бога, съдържат огромен дисбаланс между мъжката и женската енергия. Те трябва напълно да спрат да функционират, за да се придвижат в новата енергия. Тези, които държат силата на тези места - църквите и философите знаят това. Така те стават още по –страхливи и правят все по -невежи изказвания в пресата ( позовава се на забележката на Джери Фолуел след събитията на 11 септември ). Бидейки все по –наплашени, стават и още по –праведни и ще се държат по –здраво от преди. Това е защото усещат, че губят основа. Губят почва под краката си. Когато новата енергия настъпи, старата небалансирана енергия на дуалността няма да бъде уместна.

 

Защо повдигаме отново този въпрос скъпи приятели ( на скоро Тобиас говори за „ новите църкви “ в Торонто )? Вие сте тези, които ще строят новите църкви, но не такива със стени или структура или правила. Тези църкви, ще учат на един основен принцип– божественото във всеки от вас. Божественото сте вие. Всеки човек има право по рождение, право от кралството, право на божественост. Нека никой не ви казва, че той държи ключовете към вашата божественост! Когато станете учители, разберете че вие само предавате този процес и пътешествие за учениците си. Тобиас и Рафаил... ние само улесняваме този процес за вас. Вие ще го улеснявате за другите.

 

Калдре казва, че говорихме много дълго, но ние обичаме да сме заедно с вас. Обичаме да сме с хора изпълнени с ентусиазъм, така обновени, по някога изморени, но въпреки всичко обновени. Толкова сте живи. Това усещаме, когато идваме тук. Вие сте така изпълнени с диханието на живота и с диханието на Духа.

 

Тримата гости, които бяха терористи, които доста размишляват от другата страна –ни молят да бъдат с тази група от хора, които активно и с любов работят над тъмнината си. Те разбраха, че тук ще има хора, които действително са се научили да интегрират своята божественост, без да отнемат силата на други хора, без да ги обладават, без борба с другите. Те ни помолиха да им покажем тази група. Те са тук днес и не могат да си представят, че някога ще бъдат като вас. Те стоят тук чудейки се къде са направили погрешния завой в своето пътешествие и как е възможно да има толкова просветлени и любящи хора на Земята. Те ме почукват по челото и ми напомнят: „ Тобиас, напомни на тук присъстващите, че те са истински работници. Те не са от захаросаните, празноглави работници. Те са реални работници “. Те могат да видят във вас енергията на увереността, владението на собствената божественост.

 

Ние горещо ви обичаме. Обичаме ви, когато седим с вас. Това време е така драгоценно. Всички вие сте кат Самуел, изучаващ толкова много, насъбрал толкова мъдрост. Вие наистина сте готови да учите другите. И помнете – и Рафаил го подчертава и добавя възклицателен -вие никога не те сами!

 

И това е така.

 

Тобиас(Tobias) от Crimson Circle представен от Джефри Хоуп от щата Колорадо (Geffrey Hoppe, Golden, Colorado). Историята на Тобиас може да намерите в уебсайта на Аления кръг , http://www.crimsoncircle.com. Материалите на Тобиас се предоставят безплатно от работниците на светлината и Шамбра( Shaumbra )из целия свят от август 1999г.момента в който, както казва Тобиас, човечеството се издигнало от потенциала на разрушението в Новата Енергия.

Crimson Circle представлява планетарна мрежа от човешки ангели, които се явяват едни от първите, които извършват прехода към Новата Енергия. Те изпитват радостите и предизвикателствата на състоянието възнесение. Те помагат и на други хора в техните пътувания чрез споделяне, грижа и напътствия. Повече от 70000 посетители идват на сайта на Crimson Circle: http://www.crimsoncircle.com всеки месец, за да четат последните материали и да обсъждат личния си опит.

Срещите на Crimson Circle се провеждат ежемесечно в Денвър, Колорадо (Denver, Сolorado ), където Тобиас предава последната информация чрез Джефри Хоуп (Geoffrey Hoppe). Тобиас заявява, че той и останалите от божествения Crimson Circle всъщност канализират хора. Според него те четат нашите енергии и ги превеждат обратно към нас. Така ние можем да виждаме всичко отстрани, докато го преживяваме отвътре. Crimson Circle получава в изобилие чиста любов и дарове от Шамбра ( Shaumbra ) и от целия свят.

Разбира се, задачата на Аления Кръг е да служат в човешка форма като учители и проповедници за тези, които са тръгнали по пътя на вътрешното духовно пробуждане. Това не е евангелистка мисия. По скоро да кажем, че вътрешната ви светлина ще насочи хората към вас, за да получат вашето състрадание и грижа. Ще знаете какво да правите и как да преподавате, когато този уникален и важен човек, който почти е бил готов за пътешествието си към Моста на Мечовете, дойде при вас.

Ако четете това и имате усещането, че е истина, то вие сте действително от Шамбра (Shaumbra). Вие сте учители и човешки посланици. Позволете божественото семе да разцъфне във вас сега и завинаги. Вие никога не сте сами, защото има семейства от ангели по целия свят и навсякъде около вас.

Моля разпространявайте свободно този текст, некомерсиално, безплатно. Моля включете цялата информация включително и тези бележки под линията. Всичко останало трябва да бъде одобрено в писмена форма от Geoffrey Hoppe (Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado)

Copyright 2000 Geoffrey Hoppe, P.O. Каре 7328, Golden, CO 80403 Всички права запазени

Преведено от Росица Стоянова