"Pimeys sisimmässänne etsii tietä vapauteen"


Esitetty Crimson Circlelle
13.10.2001
Suomentanut Lea Lintunen

Ja niin se on, rakkaat ystävät, että kokoonnumme tänään yhdessä tähän pyhään ympyrään. Aivan, kuten laulussa sanotaan, olemme vanhoja ystäviä. (Tobias viittaa ennen kanavoinnin alkua kuultuun
 Simonin ja Garfunklen lauluun "Old Friends".) Olemme tunteneet toisemme hyvin, hyvin kauan.

Yhteinen matkamme alkoi "Tulimuurista." Matkamme on johdatellut meidät moniin paikkoihin läpi  ulottuvuuksien, joita on vaikea sanoin kuvailla. Yhteinen matkamme ystävinä, enkeleinä ja jumalina johdatti meidät luomaan tämän universumin. Se johdatti meidät luomaan Arkin Veljeskunnan. Te ja minä, Tobias, olimme yhdessä paikalla kun tuo struktuuri, tuo organisaatio luotiin. Me seurasimme kuinka umpikujassa olevat kaksinaisuuden energiat, joskus jopa taistellen toinen toisiamme vastaan… me seurasimme kuinka nuo energiat kerättiin yhteen yhteiseksi hyväksi ja luotiin näin Arkin Veljeskunta, arkkienkelit.

Jokainen teistä voi väittää olevansa osa tätä ryhmää.
Te vanhat, vanhat ystävät siirryitte Arkin Veljeskunnan ajoista Maan päälle. Otitte ihmismuodon ja kävitte läpi monia, monia oppitunteja. Olimme vanhoja ystäviä, te ja minä, Altin aikoina. Olimme vanhoja ystäviä sen jälkeenkin. Olemme vanhoja ystäviä luodessamme uutta Maata, uutta maailmaa.

(tauko) Liikutun joskus vieraillessani vanhojen ystävieni luona, teidän kaikkien luona. Siitä on kulunut niin kauan, kun viimeksi kävelin vierellänne ihmismuodossa. Valitsin jääväni tänne verhon toiselle puolelle ei-fyysisessä muodossa voidakseni olla kanssanne eri tavalla. Olen täällä arkkienkeleiden ja kaikkien niiden kanssa, jotka opastavat, saattavat ja rakastavat teitä matkallenne. Tiedämme matkanne olevan joskus vaikean, mutta sillä on valtava vaikutus Kaikkeen Mitä On, Jumalaan, Henkeen.


Tunnemme pelkästään rakkautta kaikkea tekemäänne kohtaan.
Kenenkään teistä ei pitäisi ajatella toisin. Olette siunatulla matkalla. Tiedämme, että joskus teistä tuntuu siltä kuin olisitte kääntyneet väärään suuntaan tai tehneet jotakin väärin, mutta rakkaat vanhat ystäväni, älkää ajatelko niin. Älkää tuomitko itseänne tai ajatelko toimineenne väärin. Se ei ole totta. Liikuitte vain eri tasoilla yrittäessänne ymmärtää sitä miten asiat toimivat.

Tänään, kun siirrymme Ylösnousemus-sarjan kolmanteen oppituntiin, keskustelemme ajoittaisesta pimeyden läsnäolosta. Puhumme siitä mitä se edustaa ja tarkoittaa. Mutta muistakaa keskustelumme aikana katsoa sisimpäänne.
Katsokaa sisimpäänne.

Kuten Cauldre (Geoffrey Hoppe) jo sanoikin, voitte antaa itsellenne luvan "sammua" tämän keskustelun aikana, jos teistä siltä tuntuu. Väsymyksenne johtuu siitä, että täällä on paljon muutakin energiaa kuin meidän energiamme, paljon muutakin energiaa.

Meidän täytyy välillä pitää tauko, sillä meitä hymyilyttää. Tunteet valtaavat meidät kokonaan.
Olette vanhoja ystäviämme. Tunnemme teidät niin hyvin. Näemme läpikäymänne muutokset viimeisten neljän viikon ja neljän päivän aikana (syyskuun 11. päivästä 2001 lähtien). (Suom. huom. WTC:n terrori-isku 11.9.2001). Olemme nähneet teidän vierailevan olemuksenne syvimmillä ja pelokkaimmilla tasoilla. Olemme nähneet pelon, hämmennyksen ja epätasapainon potentiaalin astuvan esiin. Ja olemme nähneet Shaumbrojen – teidän – vastaavan tähän potentiaaliin suurella rakkaudella, toiveikkuudella ja ilolla.

Kun katselemme teitä tänään, näemme muutaman ylimääräisen rypyn ja harmaan hiuksen, joita ei vielä viime tapaamisessa näkynyt!
Tiedämme, että tämä on vaikeaa. Tiedämme teidän todella pohtineen mitä voisitte tehdä, miten olla palveluksessa ja miten tuoda valoanne esiin näinä aikoina. Tiedämme monien teistä tunteneen olonsa avuttomaksi, että ette voisi tehdä paljoakaan. Monet teistä ovat pelänneet tietämättä miten käsitellä sisällään myllertäviä tunteita.

Me olemme tietenkin olleet seurassanne jo monta tuntia. Kuulimme teidän keskustelevan aikaisemmin. Ja vahvistamme teille kaikille sen mitä sydämissänne tiedätte… vahvistamme asiaa usein pohdiskelevalle Cauldrelle… vahvistamme, rakkaat ystävät, että nyt on aika astua palvelukseen. On aika astua esiin ja aloittaa työ, jota tulitte tänne valotyöläisinä ja Shaumbroina tekemään.


Olette työskennelleet monien, monien elämien ajan kehittäen ja jalostaen lahjojanne, kykyjänne ja taitojanne. Olette viettäneet kaikki elämänne Yeshuan ajoista lähtien työskennellen eri asiantuntemusta vaativilla aloilla. Olette omistaneet elämän toisensa jälkeen sisäisten ja ulkoisten energioiden tutkimiseen ollaksenne täällä Maan päällä tällä hetkellä – tänä sopivana aikana – hyödyntämässä asiantuntemustanne.
Olette opiskelleet tuhansien vuosien ja monien, monien elämien ajan. Jokainen teistä opiskeli yksilöllisesti jotakin ainutlaatuista ja erilaista aluetta. Jos pystytte nyt muistamaan energiat, niin teillä oli aina opiskellessanne enkeleitä ympärillänne auttamassa teitä.

Elämienne välillä opiskelitte ja kehititte näitä samoja kykyjä ja lahjoja. Opiskelitte niitä toisesta näkökulmasta, verhon toiselta puolelta.
Sitten palasitte Maan päälle uutta elämää varten. Kyse ei ollut niinkään karmasta, vaikka haluaisittekin uskoa niin. Tulitte takaisin oppiaksenne kuinka käyttää näitä uusia energian tasapainottamisen ja säätämisen metodeja.

Jokainen teistä on opiskellut tiettyjä energian liikuttamiseen ja muuntamiseen liittyviä asioita. Jotkut ovat työskennelleet uusien tapojen parissa lähettää värähtelyjä musiikin ja sointujen kautta, toiset taas sydämen avautumista. Osa on työskennellyt rahan energeettisten ominaisuuksien parissa. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä asioista, joita olette tutkineet entisissä elämissänne ja elämienne välissä.


Viimeisten elämienne tarkoitus, varsinkin Yeshuan aikojen jälkeen, on ollut näiden metodien testaus ja jalostus. Jokainen teistä on poikkeuksetta työskennellyt tietyllä alueella. Meillä ei ole tästä epäilyksen häivääkään ja toivoisimme, että teilläkään ei olisi!


Tarkastelemme nyt teitä ja näemme, että olette todellakin valmiita! Olette valmiita avaamaan ovenne koputuksen kuullessanne. Ette ole kuitenkaan aivan varmoja siitä, kuinka koputtaja ovenne taakse päätyy tai mitä teidän pitäisi tehdä oven avatessanne! Tämän vuoksi, ainakin osittain, meillä on tämä Ylösnousemus-sarja. Syvennymme sen aikana yllä mainittuihin asioihin.


Olemme puhuneet Maan päällä tapahtuvista muutoksista siitä lähtien kun Cauldre antoi meille luvan kommunikoida kauttaan. Nyt ne ovat alkaneet, rakkaat vanhat ystävät, ne ovat alkaneet. Muutokset nousevat nyt etualalle, ja niitä tulee olemaan seuraavien vuosien aikana hyvin, hyvin paljon. Ne tulevat lisääntymään ja muuttumaan vaikeimmiksi, eivät välttämättä teille vaan ulkomaailmalle.
Asiat tulevat muuttumaan entistä epätasapainoisemmiksi. Kuten jo kerroimmekin teille, tämä johtuu käynnissä olevasta ylösnousemusprosessista. Jätätte vanhan energian. Siirrytte sen yläpuolelle. Tähän liittyy luonnollisesti vastarintaa, joka edistyessänne vain lisääntyy.

Aiomme puhua tänään monista asioista, mutta haluamme teidän ensin ymmärtävän käyttämiemme sanojen merkityksen.
Ihmiskielenne tavallaan rajoittaa meitä. Haluamme teidän ensin ymmärtävän, että  "tyhjiön" ja "luomakunnan" välillä on ero. Samoin "valon" ja "pimeyden" välillä. Jättäessänne Kodin luodaksenne Toisen Luomakunnan, siirryitte ensin tyhjiöön. Tyhjiö ei ollut sama asia kuin pimeys tai pahuus. Se ei ollut mitään. Se oli niin "ei mitään", että siellä ei ollut edes pimeää. Siirryitte tyhjiöön, tietoisuuteen jossa ei oltu aikaisemmin käyty, luodaksenne siitä jotakin uutta. 

Tähän liittyy mielenkiintoinen henkisen fysiikan piirre.
Kuinka luodaan tyhjästä? Juuri tästä on kyse matkallenne. Tyhjiö ei ole sama asia kuin pimeys tai pahuus. Se on pelkkä tyhjiö. Koska se luonnostaan ei sisällä tai ole mitään, sen pakottaminen aiheuttaa vastarintaa. Tällaista on kaksinaisuus henkisen fysiikan kannalta tarkasteltuna. Kun tyhjiöön lisätään aineksia, syntyy vastavoima. Tämä vastavoima ei ole paha tai hyvä. Se vain on.

Aiomme puhua tänään pimeydestä. Ymmärtäkää, että se ei ole paha asia. Emme tuomitse sitä vaan sanomme, että se on tietyntyyppinen, luonnollinen henkisen fysiikan vastavoima. Kun ryhmäenergia päättää liikkua eteenpäin, on luonnollista että toinen ryhmä siirtyy taaksepäin.


Meiltä on kysytty onko meidän puolellamme verhoa pimeyden voimia. Mielenkiintoinen kysymys, johon on vaikea vastata ihmissanoin. Yritämme kuitenkin täsmentää parhaamme mukaan.
Emme tarkastele tätä asiaa tuomitsevasti kuten te, mutta meidänkin  puolellamme on entiteettejä ja jopa ryhmiä tai perheitä, jotka vastustavat muutosta. Ne tuntevat olonsa mukavaksi omistaessaan voimia, joita ne eivät halua menettää. Ne pelkäävät menettävänsä identiteettinsä joutuessaan luopumaan vallastaan, joten niillä on taipumusta eristäytyä. Niillä on tapana sulloutua yhteen ja liikkua omissa ryhmissään. Ne perustavat mieluiten omat energiset valtakuntansa. Joskus nämä samat olennot kyllästyvät olemaan keskenään, joten ne lähtevät metsästämään energiaa muilta. Ne yrittävät varastaa energiaa.

Meidän puolellamme verhoa on tasoja, joihin pimeys ei vaikuta. Tällainen taso on esimerkiksi Yeshuan värähtelytaso. Näitä tasoja vastaan suoritettu hyökkäys menee yksinkertaisesti suoraan niiden läpi.
Hyökkäys niitä vastaan on kuin joessa virtaava vesi. Se virtaa sisään ja ulos. Pimeyden hyökkäykset eivät vaikuta näihin tasoihin mitenkään. On niitä, jotka ovat niin tasapainoisia ja eheitä, että mikään tai kukaan ei pysty vaikuttamaan niihin.

Pimeydellä on taipumusta ruokkia itseään alhaisilla värähtelytasoilla. Ne yrittävät viedä energiaa epätasapainoisilta entiteeteiltä. Tämä saattaa aiheuttaa sotia ja konflikteja – kyllä, jopa meidän puolellamme verhoa. Täällä on – kuinka sen sanoisi – käytämme seuraavaa sanaa huvittaaksemme teitä, emme tuomitaksemme… meidän puolellamme on "takapuolelta syöviä." (naurua) Niillä on tapana kirjaimellisesti roikkua Maan lähiulottuvuuksissa, ei ihmiskehossa vaan energioina. Kutsutte näitä ulottuvuuksia "neljänneksi ulottuvuudeksi." Ne ovat jossain määrin epätasapainoisia ja hämmennystä herättäviä paikkoja. Me emme pidä ulottuvuuksien määrittelystä, mutta tuo edellä mainitsemamme nimi on teille tuttu. Joten näillä takapuolelta syövillä on tapana roikkua Maan lähiulottuvuuksissa.


Ne yrittävät käyttää energioitaan vaikuttaakseen Maan päällä eläviin ihmisiin.
Ne etsivät epätasapainoa ja alhaista värähtelytasoa. Aivan, jos tietty ihminen on epätasapainossa mies- ja naisenergioiden suhteen, niin se vetää takapuolelta syöviä puoleensa. Tämä epätasapainoinen ihminen vetää niitä puoleensa. Ja kyllä, tavallaan ne pystyvät vaikuttamaan ihmisiin. Ne eivät pysty pakottamaan ihmisiä tekemään mitään, ja niiden on melkein mahdotonta "vallata" ketään, edes epätasapainoista ihmistä. Mutta ne pystyvät tiettyyn pisteeseen asti vaikuttamaan epätasapainoisen ihmisen ajatuksiin.

Joten pimeys meidän puolellamme verhoa muistuttaa aika paljon pimeyttä Maan päällä. Jos esimerkiksi puu on epätasapainossa, tulevat hyönteiset auttamaan sitä puhdistautumaan. Kun te itse olette osittain epätasapainossa, sairastutte. Näin luonnollinen puhdistautumisprosessi toimii. Energioiden epätasapaino houkuttelee muita energioita auttamaan niitä puhdistautumisessa.


Rakkaat vanhat ystävämme, olette meille niin rakkaita!
Olette alkaneet muistaa keitä olette ja miksi olette täällä. Olette alkaneet tunnustamaan oman jumalallisuutenne. Olette tänään niin paljon ylpeämpiä kuin kuusi viikkoa sitten (Crimson Circlen edellisessä tapaamisessa 1.9.2001). Olette nyt niin paljon ylpeämpiä kuin neljä viikkoa ja neljä päivää sitten (11.9. 2001). Olette oppineet paljon. Tiedämme, että teillä on ollut vaikeaa. Olemme olleet lähellänne, ja tiedättekin sen. Tiedätte, että olemme olleet lähempänä kuin koskaan, olettehan avanneet sydämenne ja antaneet meidän lähestyä. Tiedämme, että olette hengittäneet tietoisesti ja tasapainottaneet omaa jumalallisuuttanne.

Seuraamme liittyy tänään paljon vieraita. Meidän on kuitenkin varoitettava teitä, sillä näiden vieraiden kohtaaminen saattaa olla joillekin teistä vaikeaa. Niiden läsnäoloon on kuitenkin olemassa syy. Muistakaa, että olemme seurassanne koko vierailun ajan.


Ensimmäisen vieraamme oli määrä olla läsnä jo edellisessä tapaamisessamme, mutta pyysimme vierailun siirtämistä. Tunnette vieraamme nimellä arkkienkeli Rafael. Rafael liittyy nyt seuraanne säteillen ja loistaen ja lähettää energiaansa teille kaikille.
Tämän energian pitäisi tuntua teistä tutulta. Rafael on seurananne erityisesti matkanne vaikeilla osilla, kuten viime aikoina. Kutsumme Rafaelia leikkisästi Pelon arkkienkeliksi. Rafael työskentelee kanssanne pimeyden ja pelon energian muuntamisen parissa ja kävelee seurassanne vaikeina aikoina. Rafael auttaa muuntamaan vaikeita tai epämukavia energioita.

Rafael tekee läsnäolonsa tiettäväksi ja kiittää teitä siitä, että olette avanneet sydämenne vastaanottamaan sen. Olemme jo odottaneetkin mahdollisuutta tuoda Rafael paikalle. Esittelimme Rafaelin ryhmälle, joka kokoontui Renossa (26.8. 2001) keskustelemaan peloista. Rafaelin oli määrä vierailla edellisessä tapaamisessamme viisi päivää myöhemmin, mutta teimme muutoksen suunnitelmiin. Rafael on vieraamme tänään.

Rafael seisoo vahvana ja ylväänä. Aivan, sekin on vanha ystävämme. Pyysitte Rafaelia olemaan verhon toisella puolella, jotta voisitte olla siihen yhteydessä ihmisinä ollessanne. Voitte olla siihen yhteydessä koska tahansa halutessanne apua pelkojen ja pimeyden muuntamisessa. Rafael tekee läsnäolonsa tiettäväksi tässä huoneessa levittämällä energiaansa ympäriinsä.


Seuraava kutsuvieraamme… ette ehkä pidä siitä. Tuomme uuden vieraan, joka tulee istumaan jalkojenne juuressa ja ehkä kiemurtelemaan päällänne tämän keskustelun aikana. Jokaisella teistä on yksi tällainen vieras. Vieraamme on käärme, joka edustaa teidän omia pelkojanne ja pimeyttänne. Tämä käärme kiemurtelee lattialla kiertyäkseen viereenne tapaamisemme loppuajaksi.


Tämä käärme edustaa omaa pimeyttänne ja pelkojanne. Muistakaa, että ensin Rafaelin energia täytti tämän huoneen. Tiedämme, että jotkut teistä tuntevat olonsa epämukavaksi ja kysyvät: "Voi Tobias, luulimme sinun olevan vanha ystävä! Miksi sitten tuot tänne käärmeitä vieraiksemme? Millainen tapaaminen tämä oikein on?" (naurua)


Pyydämme teitä tuntemaan tämän käärmeen energian. Se on koostunut teidän peloistanne. Se on pelkojenne ulkoinen ilmentymä. Se on myös kieppuva, nouseva energiapotentiaali, joka on metaforisesti ilmaistuna aina jaloissanne.
Tämä käärme on kuvattu DNA:han. Se on kundaliininne, nouseva energiapotentiaali, joka sisältää paljon pelkoa.

On myös… (tauko) Cauldre keskeyttää meidät sanoakseen, että oli oikein antaa teille lupa "sammua" tapaamisemme aikana, mutta hän ei ole varma onko kuorsaaminenkin sallittua! (Viittaa nukahtaneeseen ja kuorsaavaan osallistujaan. Cauldren kommentti saa yleisön nauramaan ja Tobiaksen hykertelemään.)
Jatketaan. Cauldre on omasta mielestään todella huvittava. Yritämme nyt olla nauramatta, mutta joskus jopa hänkin on vitsikäs. (Lisää naurua.)

Jatketaan nyt vieraidemme esittelyä.
Meidän paikalle kutsumamme energia astuu nyt huoneeseen. Se on paikalla tarkoituksella, mutta teidän saattaa olla vaikea käsitellä sitä. Se kuuluu niille kolmelle ihmiselle, joita kutsuisitte alkuperäisesti Lähi-idästä kotoisin oleviksi terroristeiksi. He olivat osallisina tässä suunnitelmassa ja juonessa, olivat lentokoneissa jotka aiheuttivat syyskuun 11. päivän kauhistuttavat tapahtumat. Kolme heistä pyysi saada olla täällä tänään. Pitkällisen harkinnan jälkeen annoimme heille luvan. He ovat niitä, jotka suunnittelivat murhat. He uskoivat vankasti tekojensa olevan oikeutettuja. He suunnittelivat ja juonivat tarkoituksella ja pikkutarkasti muiden ihmisten kuoleman.

Heidän energiansa astuu tähän huoneeseen. Ja muistutamme teitä kaikkia siitä, että Rafaelin energia oli täällä ensin, ja on nyt juurtunut ja vakiintunut tänne. Nämä kolme vierastamme eivät voi kovin hyvin. He eivät voi hyvin. He luulivat, että heidän kuolemansa jälkeen Allah ottaisi heidät vastaan juhlamenoin ja kertoisi, kuinka he ovat puolustaneet Allahin valtakuntaa.


Mutta sen sijaan nämä kolme kokivat kärsimyksen, kollektiivisen kärsimyksen, kivun ja tuskan. He seisoivat lähes 6000:n tuona päivänä kuolleen ihmisen muodostamassa tunnelissa. He katsoivat jokaikistä tunnelin kautta kulkevaa ja tunsivat heidän hämmennyksensä, epätasapainonsa, vihansa ja surunsa. Ja juuri kun he luulivat, että ohikulkevien ihmisten marssi ja heidän mukanaan kulkeva tapahtuman kauhistuttava energia olisi ohi, tulivat perässä uhrien perheiden ja ystävien energiat ja rukoukset. Nämä kolme tunsivat surevien tuskan ja kyyneleet.


Sitten he tunsivat jotakin, joka muutti heidät. He tunsivat teidän ja kaikkien muiden ihmisten rakastavat ajatukset ja tunteet, jotka nousivat ylös maapallolta.
He tunsivat toivon energian. He  luulivat – ja heidän salaliittolaistoverinsa luulevat yhä – että heidän tekonsa repisivät ja tuhoaisivat uuden energian, uuden Maan ja uuden tavan. He luulivat että rakennusten kaataminen aloittaisi tapahtumien ketjun, joka horjuttaisi kaikkia ihmisyyden viime vuosina saavuttamia asioita. He luulivat aloittavansa tapahtumaketjun, jonka seurauksena kaduilla alkaisivat järjestyshäiriöt, mielenosoitukset ja mellakat. Sen sijaan he näkivätkin voimaantuneiden, jumalallisten ja rakastavien ihmisten pitävän huolta toisistaan ja haluavan välittömästi rakentaa uutta tuhotun tilalle. He näkivät ihmisten surevan, mutta ennen kaikkea toivovan.

Kaikki tämä on muuttanut kolmea vierastamme.
Kukaan heistä – he seisovat korokkeella oikealla puolellani – kukaan heistä ei aavistanut käyvän näin. Tapahtumat muuttivat heitä syvästi, sillä he näkivät uuden totuuden. He näkivät millainen  voima toivolla ja rakkaudella on. He ovat nähneet, miten nopeasti uutta energiaa kudotaan. He tuntevat syvää surua tekojensa vuoksi, sillä he ymmärtävät nyt, että oli olemassa toinenkin tapa. Väkivaltaa, tappamista ja hurskastelua ei olisi tarvittu. On olemassa toinen tapa käsitellä muutoksia ja epätasapainoa.

Kolme vierastamme eivät pyydä anteeksiantoa, sillä he tietävät että se olisi sopimatonta. He eivät ole paikalla sen vuoksi. Sen sijaan jokainen heistä pyytää – mutkattomasti ja suorasukaisesti – jotakin yksinkertaista.
He eivät pyydä mitään itselleen. He tietävät joutuvansa muuntamaan ja prosessoimaan monia asioita omissa olemuksissaan. Annoimme heille luvan liittyä seuraanne vasta sen jälkeen, kun kuulimme heidän pyyntönsä. He ovat paikalla pyytääkseen jokaista teistä jatkamaan työtänne. Olemme pyytäneet teiltä samaa yhä uudelleen ja uudelleen. Maailma tarvitsee juuri nyt jumalallisuuden opettajia. He pyytävät sitä teiltä hartaammin kuin minä, Tobias, koskaan osaisin pyytää.

He pyytävät teitä jatkamaan.
He ovat nähneet millainen vaikutus rakkaudella, toivolla ja totuudella voi olla. He eivät pyydä teiltä mitään muuta kuin että jatkatte työtänne. Jos tarvittaisiin todistajia tässä ja jopa entisissä elämissä tekemänne työn tärkeydelle, niin nämä kolme kelpaisivat siihen tehtävään. Pyydämme teitä muistamaan tämän hetken energian, jos jonakin päivänä epäilette tekemänne työn merkitystä.

Nämä kolme tietävät, että heillä on paljon raivaus- ja puhdistustyötä edessään. He tietävät vaikean tien ja matkan odottavan heitä. He tietävät myös, että Rafael tulee olemaan heidän seurassaan tällä pitkällä, vaikealla matkalla. Teidän ei tarvitse lähettää heille parantavaa energiaa tai rakkautta. Teidän ei myöskään tarvitse surra tai tuntea vihaa. Teidän ei tarvitse muuta kuin ymmärtää tekemänne työn vaikutukset. Neljä viikkoa ja neljä päivää sitten nämä kolme näkivät, millainen vaikutus valaistuneilla ihmisillä on ympäri maailmaa. Heidän näkökulmastaan katsottuna näytti selvältä, että heidän tekonsa aiheuttaisi dominoefektin, joka kaataisi alleen monia asioita. Tiedättekö, että he olivat asiastaan niin varmoja, että heillä ei ollut edes minkäänlaista varasuunnitelmaa?


Olemme täällä kertoaksemme teille, että työt odottavat teitä. Emme pyydä teitä valitsemaan mitään erityistä uskomusjärjestelmää tai filosofiaa. Emme myöskään pyydä teitä lukemaan tiettyjä kirjoja tai läpikäymään seremonioita. Kuten tiedättekin, emme ole tällaisten asioiden innokkaita kannattajia! Pyydämme teitä kääntymään sisäänpäin, sillä siellä piilevät vastauksenne. Emme pyydä teitä opettamaan näitä Crimson Circlen oppitunteja yksi kerrallaan. Pyydämme teitä sisäistämään näiden opetusten ytimen, ja sitten opettamaan sitä. Pyydämme teitä olemaan paikalla ja aloittamaan työnne, kun kuulette koputuksen ovellanne.


Kolme paikalla olevaa vierasta pyytävät teiltä samaa asiaa. Joku näistä kolmesta saattaa tulla koputtamaan ovellenne uudessa fyysisessä kehossa.
Olette silloin vanhoja, viisaita ja filosofisia opettajia. Saatatte silloin tunnistaa heidän tämänpäiväisen energiansa, vaikka tästä hetkestä onkin silloin kulunut jo 20, 30 tai 40 vuotta. Yksi heistä saattaa tulevaisuudessa koputtaa ovellenne ja sanoa: "En tiedä miksi, mutta näen sinussa valon, tasapainon ja ilon. Auta minuakin ymmärtämään."

Rakkaat ystävät, ennen kuin jatkamme, pyydämme Cauldrea olemaan hetken hiljaa. Pyydämme teitä hengittämään sisään oman jumalallisuutenne. Ottakaa mukava asento ja hengittäkää sisään jumalallisuutenne. Palaamme hetken kuluttua.

(Tauko)

Kun katsomme energioitanne, näemme ne erilaisina kuin ennen. Jotkut teistä eivät ehkä tunne meihin samaa yhteyttä kuin aikaisemmin. Pyydämme teitä etsimään meitä useita tasoja korkeammalta. Olette muuttuneet, ja siksi löydätte meidät hiukan erilaiselta värähtelytasolta.


Haluamme aloittaa varsinaisen oppituntimme kertomalla teille lyhyen tarinan. Tämä tarina kertoo neljästä Shaumbrasta, jotka kulkivat ylösnousemuksen tiellä. He kävelivät Valaistumisen Puistokatua pitkin. (naurua) He kävelivät tietä, joka näytti kiemurtelevan jossakin susirajan toisella puolella. Aurinko paistoi ja Shaumbrat nauttivat olostaan. Tähän neljän Shaumbran ryhmään kuului kaksi miestä ja kaksi naista. He eivät keskustelleet paljoakaan, vaan nauttivat vain päivästä. He tiesivät, kuten tekin, että Valaistumisen Puistokadulla on joskus kaunista ja joskus taas kylmää, tuulista ja sateista. Siellä on joskus sellaisiakin päiviä, että katua on vaikea löytää puhumattakaan
  kävelemisestä!

Nämä neljä valotyöläistä siis kävelivät huolettomina päät pilvissä ja osittain muissa sfääreissä, kuten monilla Shaumbroilla on tapana tehdä! (naurua) Yhtäkkiä pensaikosta kiemurteli tielle käärme, joka pysähtui suoraan neljännen ihmisen, viimeisenä kävelleen naisen eteen. Käärme liukui hänen eteensä ja sulki tien.


Ja kuten tiedättekin, erityisesti Shaumbrat pelkäävät käärmeitä. Tähänkin on olemassa hyvä syy.


Käärme kiertyi kerälle, nosti päätään ja kohdisti pelon energiaa suoraan omista silmistään Shaumbramme silmiin, joka unohti hetkessä kaiken oppimansa ja murtui. Shaumbramme alkoi kirkua ja kääntyi juoksemaan uskomatonta vauhtia tulosuuntaan, takaisin kylään, josta he olivat aamulla lähteneet liikkelle. Hän lähti sellaista vauhtia, että ryhmän muut jäsenet eivät edes ehtineet
 rauhoitella häntä. Häntä pelotti niin paljon! Hän oli niin kauhuissaan käärmeestä, että unohti kaikki oppimansa välineet ja niiden käyttöohjeet.

Käärme oli hyvin mielissään teostaan ja voimastaan; eihän sen tarvinnut edes ponnistella pelotellakseen tätä ihmistä. Tervemenoa vaan, käärme totesi! Sitten se liukui välittömästä takaisin pensaitten alle piiloon, jotta kolme muuta Shaumbraa eivät näkisi sitä.
He olivat ihmeissaan ja neuvottomia. Heistä oli surullista, että yksi heidän ryhmänsä jäsen oli paennut takaisin kylään eikä luultavasti lähiaikoina palaisi tälle ylösnousemuksen tielle. He keskustelivat pikaisesti tapahtumasta ja päättivät jatkaa matkaa. He olivat kiitollisia siitä, että kukaan ei ollut ainakaan loukkaantunut.

Kolme jäljelle jäänyttä Shaumbraa jatkoi matkaa ja nautti päivästä, kunnes käärme ilmestyi jälleen pensaista. Se syöksyi tielle toisen miespuolisen Shaumbran eteen. Käärme nosti päätään ja avasi suunsa paljastaakseen terävät hampaansa. Valotyöläinen sanoi: "Nyt kyllä tapan sinut.
Olen aivan raivoissani! Sinä pelottelet meitä, ja siksi sinulta lähtee nirri kerta heitolla!" Hän veti puukon tupesta, kohotti käsivartensa ja aikoi iskea käärmettä. Juuri sillä hetkellä käärme kiertyi kerälle, oikaisi samantien itsensä ja puri miestä jalkaan. Shaumbra kuoli välittömästi. Hän oli vihastunut, ja aikoi suojella itseään ja muita Shaumbroja. Hän aikoi tappaa käärmeen, mutta käärme oli paljon ovelampi ja nopeampi. Käärme odotti sopivaa hetkeä ja tappoi hänet. Sitten se taas pakeni nopeasti pensaitten alle, jotta kaksi jäljellä olevaa Shaumbraa eivät näkisi sitä.

He
hautasivat ystävänsä, pitivät hautajaisseremonian ja itkivät. Sitten nämä kaksi Shaumbraa, mies ja nainen, jatkoivat matkaansa. He kävelivät eteenpäin nauttien päivästä, mutta nyt tapahtumat painoivat raskaina heitä – yhden Shaumbran pelästyminen ja pako takaisin kylään ja toisen ennenaikaiselta vaikuttava kuolema. Kaksi Shaumbraa jatkoi kulkuaan, ja kuten jo tiedättekin, käärme tuli jälleen esiin pensaista, liukui tielle ja asettui suoraan jäljelle jääneen naisen eteen.

Nainen, joka oli valotyöläinen, päätti käyttää erilaista taktiikkaa kuin muut. Sen sijaan että olisi yrittänyt tappaa käärmeen, päätti hän puhua suoraan käärmeen peloille ja vihalle. Hän polvistui maahan, juuri käärmeen ulottumattomiin, ja sanoi: "Voi rakas käärme, sinulla on varmasti ollut vaikea lapsuus! (naurua) Rakas käärme, kohotan nyt käteni, mutta en hyökätäkseni kimppuusi vaan lähettääkseni sinulle energiaa ja rakkautta. Parannan sinut ja kaikki vaikean lapsuutesi jättämät haavat. Voi rakas käärme, isäsi varmaan hakkasi sinua lapsuudessasi, ja siksi olet niin vihainen. (naurua) Ja rakas käärme, laulan sinulle myös kehtolaulun, jotta voisit paremmin.
Hoivaan sisäistä pikku käärmettäsi." (lisää naurua)

Käärme kiemurteli taaksepäin mielenkiintoinen ilme kasvoillaan. Se näytti olevan ymmällään.
Se oli kohdannut ihmisen, joka ei ilmaissut vihaa vaan halusi muuttaa käärmettä. Tämä ihminen yritti jalostaa sitä. (lisää naurua) Käärme katsoi naista leveä hymy kasvoillaan, ja Shaumbra-nainen ajatteli: "Olen luonut sydäntasolla yhteyden tähän käärmeeseen. Katsokaa, se hymyilee minulle." Yhtäkkiä käärme hyökkäsi eteenpäin ja puri naista. Hänkin kuoli välittömästi. (naurahduksia) Ja käärme vetäytyi takaisin pensaisiin ja nauroi, nauroi ja nauroi. "Kaikkea sitä näkeekin. Ihminen, joka yrittää muuttaa maailmaa ja minua! Hän oli kaikista helpoin saalis!"

Kutsumme jäljellä olevaa Shaumbraa Samueliksi. Samuel hautasi juuri kuolleen valotyöläisen, entisen parantajan. Samuel hautasi hänet ja oli tässä vaiheessa aika huolissaan. Hän mietti tätä ylösnousemuksen tietä, Valaistumisen Puistokatua. Ehkä tämä matka ei ollutkaan kovin hyvä idea, olihan yksi Samuelin kaltainen paennut ja kaksi kuollut. Hän istui ja mietti pitkään jatkaako vai ei. Lopulta hän sanoi: "Tämä matka on niin syvällä sisimmässäni ja sielussani, että minun on jatkettava sitä."


Hän jatkoi matkaansa varuillaan ja hitaasti, mutta jatkoi kuitenkin. Ja kuten jo tiedättekin, pian käärme kiemurteli esiin pensaikosta. Nyt se tunsi itsensä virkeämmäksi ja voimakkaammaksi, olihan se karkoittanut kolme muuta Shaumbraa tavalla tai toisella. Käärme asettui suoraan Samuelin eteen ja sanoi: "En päästä sinua eteenpäin tällä polulla. Tapan sinut kuten tapoin toverisikin."


Samuel muistuttaa monia teitä paikalla olevia.
Hän oli integroinut ahkerasti sisäistä jumalallisuuttaan, etsinyt Todellista Minäänsä ja pysynyt nykyhetkessä. Samuel muisti jopa tällä kauhun hetkellä oppimansa asiat. Hän katsoi silmästä silmään kerälle vetäytynyttä käärmettä, joka oli valmis iskemään. Se oli voimaantunut suustaan tippuvasta verestä ja oli oikein tyytyväinen itseensä.

Tuolla hetkellä Samuel sanoi itselleen: "Minun on tunnustettava oma jumalallisuuteni. Kyse ei ole enää minusta. Niin minulle on sanottu. Minun on tunnustettava oma jumalallisuuteni ja pysyttävä tasapainossa. Minun on hengitettävä sisään – ja tässä tilanteessa vähän äkkiä. (naurua) Minun on hengitettävä sisään oma jumalallisuuteni, sillä se on minun totuuteni."


Samuelin ja käärmeen huomaamatta kotka oli kierrellyt heidän yläpuolellaan seuraten tapahtumien kulkua.
Sillä hetkellä kun Samuel hengitti sisään oman jumalallisuutensa, kotka kaarsi alas, nappasi käärmeen vahvoihin kynsiinsä ja lensi ylös satojen metrien korkeuteen käärmeen rääkyessä ja kiemurrellessa. Sitten kotka tiputti käärmeen alas kohti kuolemaa.

Samuel hengitti jälleen, tällä kertaa helpotuksesta. Hän jatkoi matkaansa ja mietti päivän omituisia tapahtumia. Hän tutkiskeli niitä kaikkia. Hän ajatteli kotkaa, joka oli ollut paikalla koko ajan ja odottanut sopivaa hetkeä ilmestyä, odottanut Samuelin olevan omassa tasapainossaan ja jumalallisuudessaan.


Samuel jatkoi valaistumisen polulla eteenpäin, kun yhtäkkiä hänen eteensä ilmestyi toinen käärme. Se oli kuolleen käärmeen sukulainen. Tämä uusi käärme oli hyvin, hyvin vihainen. Se ryntäsi esiin pensaiden alta ja pysähtyi suoraan Samuelin eteen. Se oli melkein kaksi kertaa niin pitkä kuin ensimmäinen käärme. Se kiertyi kerälle Samuelin eteen ja sanoi: "Tapan sinut nyt aivan varmasti, sillä sinä tapoit minun sukulaiseni. Minä kostan sen puolesta.
Minun on pakko, koska tällainen on käärmejumalamme tahto. Me kostamme kaikille, jotka meitä vahingoittavat."

Samuel oli pohdiskellut asioita matkansa aikana siitä lähtien, kun ensimmäinen käärme oli kuollut. Hän tiesi kotkan ilmestymisen olleen siunattu ja pyhä tapahtuma. Hän tiesi sen olleen jumalallinen teko, ja että hänellä oli paljon opittavaa näistä tapahtumista. Joten kun hän kulki eteenpäin pohdiskellen, kyseli hän itseltään: "Mitä minun pitäisi tietää näistä käärmeeseen liittyvistä tapahtumista? Mitä minun pitäisi tehdä, jos kohtaan käärmeen vielä kerran?" Hän kuulosteli vastauksia omassa sisimmässään. Hän tiesi vastausten aina tulevan sieltä.


Samuel tiesi, että hän ei voisi pelkästään sulkea silmiään ja toivoa kotkan kaartavan alas hänen avukseen. Hän tiesi, että nyt oli aika todella tunnustaa oma jumalallisuus. Hän katsoi käärmettä silmiin ja sanoi: "Hyvä käärme, mitä sinä oikein etsit? Miksi olet osunut polulleni?" Käärme järkyttyi! Kukaan ihminen ei ollut koskaan aikaisemmin kysynyt tätä kysymystä. Ihmiset olivat aina käyttäytyneet pelokkaasti, vihaisesti tai jossain määrin typerästikin, mutta he eivät olleet koskaan aikaisemmin osoittaneet tällaista viisautta.
He eivät olleet koskaan kysyneet: "Miksi olet osunut polulleni? Mitä olet tuonut minulle?"

Käärme vastasi hänen kysymyksiinsä: "Rakas Samuel, minä edustan sinua.
En ole erilainen kuin sinä enkä mikään ulkopuolinen matelija. Olen sinun pimeytesi ja seison tänään polullasi, koska sinä Samuel et pidä muutoksista. Sinussa Samuel on asioita, jotka vaativat huomiotasi. Olen täällä viestintuojana auttaakseni sinua ottamaan nuo asiat esille." Samuel mietti hetken ja kysyi sitten käärmeeltä: "Mutta jos asia on niin yksinkertainen, niin miksi ensimmäinen käärme sitten pelotteli ja tappoi toverini? Miksi ette vain lähestyneet meitä ja selittäneet tulonne syytä?"

Ja käärme pyöritteli syntymässä saatua pientä päätään (naurua) ja sanoi: "Ei energia sillä tavalla toimi. Me voimme vastata vain silloin kun meiltä kysytään, kun olette tarpeeksi uteliaita avataksenne ovenne ja esittääksenne kysymyksenne. Emme halua, että meitä yritetään muuttaa. Emme myöskään halua, että meitä vastaan hyökätään. Mutta kun ihminen lähestyy meitä – sisimmässään asuvaa käärmettä – ja kysyy, niin silloin meidän on vastattava.
Meidän on jaettava tietomme."

Joten nyt Samuel ymmärsi oman voimansa ja tasapainonsa, ymmärsi miksi käärme oli alunperin ilmestynyt paikalle. He keskustelivat monia, monia tunteja. Samuel oppi tämän kokemuksen kautta paljon itsestään. Hän katsoi sisimmässään elävää pimeyttä ja pelkoja, jotka ilmentyivät käärmeen muodossa. Kun he lopettivat keskustelunsa, sanoi Samuel käärmeelle: "En edelleenkään pidä sinusta. En pidä siitä, että ilmestyt yhtäkkiä eteeni, enkä siitä mitä edustat. Mutta nyt tiedän, että tuot tullessasi lahjan. Tiedän, että olemassaoloosi on syy. Tiedän myös, miten suhtautua sinuun ja miten toimia."

Samuel jatkoi matkaansa. Silloin tällöin hänen polulleen ilmestyi käärme, joka yritti pysäyttää Samuelin. Hän ymmärsi silloin testaavansa itse itseään nähdäkseen, oliko hän edelleen tasapainossa. Mutta joka kerta kun käärme ilmestyi Samuelin eteen, hän hymyili ja kysyi: "Miksi olet täällä?
Mitä minun pitäisi tietää? Mitä sinä haluat?"

(Tauko)

Rakkaat ystävät, tähän tarinaan liittyy monia energiaelementtejä.
Näihin sanoihin sisältyy monia vertauskuvia ja symboleja. Olisi hyvä kerrata näitä asioita silloin tällöin.

Tiedetään, että pimeys sisimmässänne etsii tietä vapauteen. Ylösnousemus-sarjan kolmas oppitunti – pimeys sisimmässänne etsii tietä vapauteen. Pimeys on se käärme, joka makaa jalkojenne juuressa juuri nyt. Se on käärme Samuelin tarinasta. Pimeys sisimmässänne etsii tietä vapauteen.


Kun siirrytte uuteen ylösnousemustilaanne, tulette edelleenkin kohtaamaan haasteita ja epätasapainoa. Niitä ilmestyy eteenne, mutta ymmärtäkää kuten Samuelkin, että ydintasolla pimeys on sisimmässänne piileviä asioita ja energioita, jotka etsivät tietä vapauteen. Siinä kaikki.


Jos kannatte sisimmässänne pelon epätasapainoa, niin pimeys saa teidät kipittämään takaisin siihen kylään, josta matkallenne lähditte. Jos pidätte kiinni peloista ja annatte niiden pyyhkiä mielistänne kaiken oppimanne, ravistella teitä ytimiänne myöten, niin tulette juoksemaan takaperin takaisin kyläänne, turvapaikkaanne. Tämä teitä pelotellut pimeyden käärme ei silloin saa haluamaansa eli teidän huomiotanne. Se yritti pelotella teitä, mutta todellisuudessa se halusi vain huomiota.


Pimeys etsii tietä vapauteen. Sillä on salakavalat, vahinkoa aiheuttavat ja lamauttavat tapansa tehdä se. Menkää suoraan sen ytimeen ja ymmärtäkää, että pimeys sisimmässänne etsii tietä vapauteen.
Silloin ymmärrätte teitä ympäröivän maailman tapahtumat. Ymmärrätte, miten on asioiden laita tällä hetkellä maapallolla. Pimeys etsii tietä vapauteen!

Kun yritätte tappaa käärmeen, kuten toinen miespuolinen valotyöläinen teki, kun hyökkäätte sen kimppuun vihaisina, se suistaa teidät epätasapainoon. Olette huomanneet sen itsekin. Kun olette vihaisia, kun jotakin tapahtuu sisimmässänne ja suututte itsellenne, niin häviätte!
Viha on epätasapainoa. Ymmärtäkää se, kun käärme ilmestyy eteenne. Vihastutte, vedätte esiin veitsenne ja sanotte: "Nyt kyllä katkaisen pääsi ja tapan sinut tähän paikkaan." Vaikka saisittekin tapettua käärmeen, se palaa luoksenne sukulaistensa muodossa. Se ilmestyy aina uudelleen, sillä pimeys etsii tietä vapauteen. Olette vain aiheuttaneet lisää vihaa ja tuskaa. Mutta käärme on itsepintainen ja ilmestyy aina uudelleen ja uudelleen ylösnousemuksen ja valaistumisen polullenne. Viha ei ratkaise ongelmaa.

Katsokaa maailmanlaajuista tilannetta juuri nyt. Jos Amerikan Yhdysvallat olisi vastannut äkkipikaisesti syyskuun 11. päivän tapahtumiin, mitä monet terroristit olivat tavallaan toivoneetkin,  olisi tilanne muuttunut paljon pahemmaksi. Sen sijaan maailmassa vallitsi tasapaino, joka esti välittömän vastaiskun, ja jonka avulla assimilaatio vältettiin. Viha ei ratkaise ongelmia.

Tarkastellaan nyt kolmatta valotyöläistä, parantajanaista. Hänen tarkoituksensa oli muuttaa käärme. Hän halusi jalostaa sitä. Käärme etsi tietään vapauteen, mutta ei tällä tavalla. Ei käärme halunnut, että se muokattaisiin tiettyyn muottiin sopivaksi. Käärme ei halunnut sympatiaa. Se ei halunnut sokerikuorrutettua parantamista, joka todellisuudessa toimii vain pintapuolisesti. Käärmeen sisimpään, sisimmässänne olevaan pimeyteen, koski. Käärmeenne haluaa todellisia, suoria ja totuudenmukaisia vastauksia ja energioita teiltä. Se ei tarvitse keinotekoisesti makeutettua parantamista.


Haluamme teidän miettivän tätä asiaa. Täällä seisovat terroristit tietävät, että sokerikuorrutetut ratkaisut eivät ole vastaus ongelmaan. Heidän sukulaisensa – organisaatiot, joihin nämä terroristit kuuluivat ennen kuolemaansa – eivät reagoi miellyttävästi hymyillen, jos puhutte tarkoittamatta mitään ettekä näytä voimaanne. Kolmas valotyöläisemme, toinen naisista, ei osoittanut sisäistä lujuutta. Hän ei tunnustanut omaa jumalallisuuttaan vaan oli epätasapainoinen. Hän yritti muuttaa käärmettä, yritti muuttaa maailmaa oman agendansa mukaiseksi, yritti muuttaa sen omien näkemystensä mukaiseksi paikaksi. Siksi käärme puri häntä.


Samuel - neljäs valotyöläinen, jonka mies- ja naisenergiat olivat tasapainossa - tiesi vaikealla ja pelottavalla hetkellä kohdatessaan ensimmäisen käärmeen, että hän ei pystyisi vetämään esille tarpeeksi nopeasti kaikkia valotyöläisen välineitään. Mutta hän muisti yhden yksinkertaisen keinon – hengittämisen, oman jumalallisuuden sisään hengittämisen. Jos harjoittelette tätä asiaa joka päivä, se muuttuu pian tiedostamattomaksi.
Kun hengitätte sisään, jumalallisuus tulee sen mukana. Samuel tiesi silmänräpäyksessä, että hengityksen kautta hän tasapainottuisi ja ankkuroisi jumalallisuutensa. Ja mitä sitten tapahtuikaan? Yläilmoissa kaarteli kotka, joka oli seurannut tilannetta jo pitkään, odottanut saavansa palasen käärmeestä, odottanut juuri sopivaa mahdollisuutta. Sitten se sai tilaisuutensa, ja näennäisesti ulkonainen tapahtuma pelasti Samuelin varmalta kuolemalta. Mutta Samuelilla oli myös viisautta ymmärtää, että hänen piti selvittää syy käärmeen läsnäoloon. Sen vuoksi hän jatkaessaan matkaansa mietti sitä, miksi käärme oli ilmestynyt. Hän tiesi, kuten tekin tiedätte, että käärmeen ilmestymiseen oli syy. Siihen oli olemassa syy.

Kun pimeys, pelko ja käärme nostavat päitään sisimmässänne, niin tunnustakaa silloin oma jumalallisuutenne.
Hengittäkää se sisäänne. Pysykää tasapainoisina. Älkää yrittäkö muuttaa asioita, joita ette vielä ymmärrä. Älkää yrittäkö tappaa käärmeitänne. Älkää myöskään juosko niitä karkuun peloissanne. Tunnustakaa jumalallisuutenne omaksenne. Kysykää pimeydeltä sisimmässänne, miksi se on siellä ja mikä etsii tietä vapauteen. Sisimmässänne on tuolloin energiaepätasapaino, joka vaatii huomiota. Ehkä kyse on vanhasta tunnontuskasta. Teidän ei tarvitse käydä läpi entisiä elämiä ottaaksenne tarkkaan selville, mistä on kysymys. Se olisi ajan ja energian haaskausta. Mutta ehkä kyse on vanhasta tunnontuskasta tai syyllisyyden tunteesta. Tai ehkä se on osa viisautta, jota ette ole vielä omaksuneet kokonaisuudessaan. Käärme tulee esiin sopivana aikana tiedottaakseen teille, että sisimmässänne on jotakin, joka etsii tietä vapauteen.  

Henkinen energia on upea asia.
Tiedämme, että olette alkaneet opiskella sitä. Englannissa Aveburyn kivikehän äärellä seisonut ryhmämme koki sen. Se vaikuttaa vieläkin heidän virtapiireihinsä. Se vaikuttaa heidän terveyteensä, kudoksiinsa ja henkisiin energioihinsa. He seisoivat keskellä yhtä maailman voimakkaimmista paikoista, joka oli täynnä vapauttaan etsivää energiaa, pimeyttä. He ymmärtävät nyt sen voiman ja kyvyt. Sisimmässänne vallitsee aivan sama asia – energia, joka täytyy vapauttaa.

Kun pimeys yllättää teidät valaistumisen ja ylösnousemuksen polulla, niin tunnustakaa silloin jumalallisuutenne omaksenne. Pidelkää sitä. Hengittäkää sitä sisäänne ja kysykää, mitä teidän pitäisi tietää. Ja ymmärtäkää, että kyse on aina vanhan energian vapauttamisesta ja muuntamisesta.
 

Katsokaa nyt maailmaa.
Se on täynnä vanhoja energioita, jotka kaipaavat huomiota, jotka täytyy vapauttaa. Ne eivät astu esiin ja sano: "Meihin sattuu. Kertokaa miten voimme löytää tien vapauteen." Asiat vain eivät toimi niin. Cauldre kutsuu tämäntyyppisiä energioita, olkoot ne sitten  sisimmässänne tai ulkomaailmassa… hän sanoo, että ne ovat "henkisiä torakoita." Ne piiloutuvat sisimpäänne, nämä pimeyden energiat ja käärmeet. Ne piiloutuvat luoliin. Ne edustavat Maan vanhoja energioita, jotka täytyy vapauttaa. Teidän täytyy kääntyä niiden puoleen lujina. Teidän täytyy kääntyä niiden puoleen tasapainoisina; muuten se kostautuu teille.

Maan päällä on vanhoja epätasapainoisia energioita, jotka liittyvät alkuperäiseen kaksinaisuuteen mies- ja naisenergioiden välillä. Niidenkin on aika muuttua. Asiat eivät voi siirtyä eteenpäin ilman näitä muutoksia.
Joten mitä tapahtuu? Ne nousevat pintaan. Tulette näkemään monia tapahtumia täällä Maan päällä seuraavien vuosien aikana. Eräs maanosa on kokonaisuudessaan täynnä räjähtämispisteessä olevaa energiaa, lopun energiaa. Tämä energia on matalatasoista, ja syö ja tuhoaa itsensä. Se täytyy vapauttaa. Puhumme nyt Afrikasta. Katsokaa millaista energiaa siellä on. Se etsii tietä vapauteen. Mutta muistakaa, muistakaa mitä tapahtui kolmannelle valotyöläiselle. Älkää menkö Afrikkaan Pollyannamaisena Shaumbrana aikomuksenanne muuttaa maailma. (Suom. huom. Pollyanna on varsin naiivi tyttökirjasarja, jonka päähenkilö näkee kaikessa vain hyvää ja sirkuttaa jatkuvasti kaiken ihanuutta. Tällainen asenne voi aiheuttaa silmien sulkemista ”pahalta” ja asioiden liioiteltua kaunistelua). Tulette saamaan vastauksenne ja tietämään mitä tehdä. Tulette tietämään, miten käsitellä Afrikan energioita.

Kun käytte läpi näitä monia, monia muutoksia, ja samalla kehitytte henkilökohtaisella tasolla, sisimmästänne nousee esiin epätasapainon tiloja. Kohdistakaa huomionne niihin ja ymmärtäkää, että ydintasoillaan ne etsivät tietä vapauteen. Kun ne vapautuvat, vapautuu myös energiaa, joka kieputtaa valoa. Tiesittekö, että tämä on yksi henkisen fysiikan peruslakeja? Kun pimeyden energiaa vapautetaan, se alkaa kieputtaa valoa. Tämän ansiosta nousette uusiin korkeuksiin ja saatte selville uusia asioita ylösnousemuksen polullanne. Se on kuin polttoainetta. Se on paikalla palvellakseen teitä. Mutta jos ette vapauta sitä oikealla tavalla, sillä on tapana räjähtää kasvoillenne.


Rakkaat ystävät, tiedämme polkunne olevan joskus vaikean, mutta tiedämme teidän myös hankkivan samalla viisautta, voimaa ja tasapainoa sekä omistusoikeuden omaan jumalallisuuteenne. Siten pystytte käsittelemään vaikeita asioita entistä paremmin. Tiedämme teidän läpikäyneen monia eri prosesseja viimeisten viikkojen aikana.
Tiedämme, että olette pian omillanne. Näemme sen täällä tänään. Pystymme todella näkemään sen. Tiedämme, että teillä on monia, monia kysymyksiä siitä, mitä teille itsellenne ja maailmassa tapahtuu. Ja teissä itsessänne, sisimmässänne, on vastaus jokaikiseen kysymykseenne. Me, kuten Rafaelkin, olemme paikalla vain ohjataksemme teitä polullanne, kävelläksemme vierellänne ja peilataksemme teille takaisin ajatuksenne ja tunteenne. Ja jos meistä ei ole mitään muuta apua, niin ainakin istumme yhdessä kanssanne tässä energiassa, tässä vanhojen ystävien välillä vallitsevassa rakkauden, toivon ja totuuden energiassa.

Kerromme teille nyt, että töitä on paljon.
Kerromme myös, että jos alatte tarkastella ulkopuolellanne olevia energioita – hallitusten, uskontojen ja organisaatioiden energioita – niin alatte nähdä varsin selkeästi, missä epätasapainotiloja on. Pystytte sitten todella käsittelemään niitä. Tiedätte, milloin teitä kutsutaan. Tiedätte, milloin on sopivaa reagoida. Tiedätte mitä tehdä. Ymmärtäkää, että ydintasolla pimeys etsii tietä vapauteen.

Me emme ennusta tulevaisuutta, emme ole ennustajia, mutta näemme asioiden suunnan. Näemme,  viime aikojen tapahtumien ja tietoisuudessa neljä viikkoa ja neljä päivää sitten tapahtuneen jättihypyn aiheuttamien muutosten pyyhkivän tulevaisuudessakin maapalloa. Näemme muutoksen tapahtuvan kirkkojen ja uskontojen ydintasoilla. Niihin onkin kohdistunut paljon energiaa viime aikoina. Tämä suuntaus tulee jatkumaan. Kirkot joissa on epätasapainoista energiaa, kaksinaisuutta, eivät selviydy uudessa energiassa. Kirkot jotka kasvattavat ihmisen ja Jumalan välistä eroa, eivät pysty pitämään kiinni opeistaan teidän siirtyessänne uuteen energiaan. Kirkot jotka luovat vihollisia paholaisesta ja muista uskonnoista… niiden on vaikea siirtyä uuteen energiaan.
Kirkoissa on tällä hetkellä valtava määrä epätasapainoisia kaksinaisuuden energioita.
Huomaatte niiden aina kulkevan käsi kädessä ydinongelmien kanssa, kuten ne ovat tehneet jo kymmenien tuhansien vuosien ajan. Näette tämän ilmiön jatkuvan, mutta näette myös kirkkojen muurien murtuvan. Tämä tarkoittaa sitä, että joko niiden on muututtava tai lakattava olemasta.

Suurinta osaa kaksinaisuuden energiaa säilytetään paikoissa, jotka rakennettiin jumalanpalvelusta varten. Niissä vallitsee valtava määrä epätasapainoista mies- ja naisenergiaa. Tämän on loputtava, jotta voitaisiin siirtyä uuteen energiaan. Ihmiset, jotka hallitsevat näitä kirkkoja ja filosofioita, ymmärtävät kyllä asian. Ja sen vuoksi he pelkäävät entistä enemmän ja laukovat suustaan moukkamaisia lausuntoja lehdistölle (viittaa Jerry Falwellin lausuntoihin syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen).
(Suom. huom. Jerry Falwell on yhdysvaltalainen fundamentaalinen baptisti ja tv-evankelista, joka syytti syyskuun terrori-iskuista pakanoita, abortin puolestapuhujia, feministejä ja homoseksuaaleja). Pelätessään he hurskastelevat yhä enemmän ja pitävät entistä tiukemmin kiinni näkemyksistään. Tämä johtuu siitä, että he tuntevat menettävänsä otteensa ja maan liikkuvan jalkojensa alla. Kun uutta energiaa virtaa maapallolle, se ei ole enää sopiva paikka vanhalle kaksinaisuuden energialle.

Rakkaat ystävät, miksi sitten kohdistamme huomionne juuri näihin asioihin, kuten teimme myös puhuessamme hiljattain rajan toisella puolella (viittaa Torontossa annettuun kanavointiin "uusista kirkoista")? Koska te rakennatte uudet kirkot, joissa ei ole muureja, rakenteita tai sääntöjä. Näissä kirkoissa opetetaan yhtä ainoaa perusperiaatetta – sitä että jumalallisuus on jokaisen sisimmässä.
Te olette jumalallisia. Jokaisella yksilöllä on Kuningaskunnasta peräisin oleva syntymäoikeus jumalallisuuteen. Älkää antako kenenkään väittää teille, että jollain muulla kuin teillä itsellänne olisi avaimet teidän jumalallisuuteenne! Kun opetatte muita, ymmärtäkää että toimitte ainoastaan oppilaittenne prosessien välittäjinä. Tobias ja Rafael… me toimimme vain välittäjinä teidän prosesseissanne. Te toimitte pelkkinä välittäjinä muiden prosesseissa.

Cauldre huomauttaa, että olemme puhuneet pitkään.
Me niin nautimme tästä yhteisestä ajasta teidän kanssanne. Nautimme siitä että saamme olla ihmisten seurassa, jotka hehkuvat innostusta, ovat niin uudistuneita ajoittaisesta väsymyksestä huolimatta. Olette niin elossa. Siltä meistä tuntuu tänne tullessamme. Olette niin täynnä elämää ja Henkeä.

Kolme vierastamme – terroristit, joilla on nyt paljon pohdiskeltavaa meidän puolellamme verhoa – pyysivät meiltä lupaa saada olla sen ihmisryhmän seurassa, joka työstää tietään aktiivisesti ja rakkaudella pimeyden halki. He kuulivat ihmisistä, jotka ovat todella oppimassa jumalallisuutensa integroimista varastamatta voimaa muilta, taistelematta muita vastaan. He pyysivät päästä katsomaan yhtä tällaista ryhmää. He ovat täällä tänään eivätkä usko koskaan voivansa kävellä teidän kengissänne. He ovat täällä ja ihmettelevät, missä kohtaa matkaa kääntyivät väärään suuntaan, ja miten Maan päällä voikin olla olemassa näin valaistuneita ja rakastavia ihmisiä kuten te. He taputtavat olkapäälle ja sanovat: "Tobias, muistuta näille ihmisille… että he ovat oikeita työntekijöitä. He eivät ole sokerikuorrutettuja parantajia vaan todella tekevät töitä." He näkivät energiassanne vakaumuksen, oman jumalallisuutenne tunnustamisen.


Olette meille niin rakkaita. Rakastamme tätä yhteistä aikaa seurassanne.
Nämä hetket ovat niin kallisarvoisia. Olette kaikki kuten Samuel, oppineet niin paljon ja keränneet paljon viisautta. Olette todellakin valmiita opettamaan muita. Ja muistakaa – Rafael pyytää korostamaan ja lisäämään huutomerkin – että ette ole koskaan yksin!

Ja niin se on.Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre",  joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

"Pimeys sisimmässänne etsii tietä vapauteen"

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 40,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille, vaikkakin ilmoittautumiset etukäteen ovat tervetulleita. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vierellänne ja enkelit  ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com