"Jumalallinen suunnitelmanne"

Esitetty Crimson Circlelle
5.4.2003
Suomentanut Lea Lintunen

www.crimsoncircle.com

Tobias: Ja niin se on, rakkaat Shaumbrat, rakkaat ystävät, että kokoonnumme jälleen paikkaan, jossa voitte avautua ja siirtyä uusille tasoille, uuteen ymmärrykseen. Minä, Tobias, ja kaikki muutkin enkelien valtakunnista saapuvat virtaamme nyt tähän tilaan.

Pyydämme teitä tuntemaan meidät. Avatkaa sydämenne. Tuntekaa, miten energia on muuttunut viime minuuttien aikana. Tuntekaa, miten se on muuttunut hengitettyänne tietoisesti.

Me verhon tällä puolella olevat emme saa näitä muutoksia aikaan. Te teette sen. Kun avaudutte ja tulette esiin piiloistanne, niin voimme tulla paljon lähemmäksi teitä. Voimme tulla niin lähelle, että jos vain annatte itsenne tuntea, aistitte energiamme lämmön vierellänne. Jos annatte itsellenne luvan, voitte tuntea meidän kunnioituksemme ja rakkautemme teitä kohtaan. Emme voi sanoin kuvata tunteitamme, joten annamme niiden puhua puolestamme.

Hengittäkää sisään, rakkaat ystävät. Hengittäkää sisään. Imekää itseenne meidän rakkautemme ja kunnioituksemme.

Tiedämme matkanne voivan olla vaikean, mutta se voi olla myös hyvin yksinkertainen.  Ennen kaikkea matkanne on ollut pitkä ja haasteellinen. Nyt se voi olla myös ajaton ja täynnä riemua.

Te todella maadoitatte itsenne tähän Uudeksi Energiaksi kutsumaamme asiaan. Alatte todella avautua ja integroida Kaiken Mitä Olette. Alatte ymmärtää olevanne Luojia; että voitte luoda jokaikinen hetki.

Olette keskittyneet pääasiassa ihmisaspekteihinne. Painopiste on ollut sanoilla myrskyisä, ankara – ja vaikea. Mutta nyt laajennatte keskustanne. Laajennatte sen hyväksymään täällä maapallolla eläessänne “Minä Olen”-käsitteen sisimmässänne.

Monet teistä ovat sanoneet itselleen joskus: “Odotan päivää, jolloin pääsen pois tältä planeetalta ja muistan Kaiken Mitä Olen. En usko koskaan ymmärtäväni elämän tarkoitusta ihmiskehossa ja -ulottuvuudessa.”

Asiat ovat kuitenkin muuttumassa. Alatte ymmärtää, että teidän on avauduttava, muistettava ja jälleen kerran tunnettava Kaikki Mitä Olette täällä maapallolla eläessänne. Ei ole mitään tarvetta odottaa hautaan pääsyä muistaaksenne, herätäksenne ja tiedostaaksenne.

Rakkaat ystävät, hengittäkää taas syvään. Hengittäkää sisään kirjaimellisesti kaikkien kanssanne istuvien enkelien energiat.

Kun aloitimme nämä tapaamiset useita vuosia sitten, meidän oli vaikea lähestyä teitä samalla tavalla kuten nyt. Ympärillä oli muureja, jotka estivät sen. Oli vaikea lähestyä teitä, sillä emme halunneet häiritä biologianne, mielenne ja henkenne herkkää tasapainoa.

Tässä Uudessa Energiassa, tietoisuutenne ja Nyt-hetkessä elämisen aistienne avauduttua, voimme lähestyä teitä suoraan. Ehkä ette heti huomaa meitä, sillä ei ole kovinkaan tarkoituksenmukaista nähdä meitä fyysisin silmin. Tarkoitus sen sijaan on, että avaatte sydänkeskuksenne ja tunnette meidät. Sen jälkeen voitte aloittaa asiat, joista haaveilette –henkien näkemisen, meidän kanssamme puhumisen.

Ensin kyse on kuitenkin siitä, että tunnette ja aistitte meidät. Se ei tapahdu mielenne vaan koko olemuksenne, sydänkeskuksenne kautta.

Minä, Tobias, olen tässä. Leijun vähän Cauldren (Geoffrey Hoppe) yläpuolella. Halaan myös Lindaa (Geoffin vaimoa), sillä hän auttaa pitämään linjat auki ja selkeinä. Istun myös vierellänne. Kaikki tämä tapahtuu samanaikaisesti. Aivan, voin olla yhtäaikaa Cauldren, Lindan ja teidän vierellänne.

Puhumme teille Uuden Energian monista tavoista. Ymmärtäkää kuitenkin alkajaisiksi, että kaikki alkaa tunteista, sydämistä. Jos mielessänne on nyt käynnissä kamppailu, niin päästäkää  hellävaraisesti irti. Aistikaa ja hahmottakaa meidät tunteidenne kautta. Antakaa itsellenne lupa hellästi, hyvin hellävaraisesti. Luottakaa pystyvänne olemaan sekä ihmisiä että enkeleitä samanaikaisesti. Se on Uuden Energian tapa toimia.

Rakkaat ystävät, on upeaa saada jälleen kutsu liittyä seuraanne, puhua täällä. Meillä on monia käsiteltäviä aiheita tänään. Aloitetaan puhumalla ulottuvuuksista, ajasta ja tilasta.

Te Shaumbrat olette jo alkaneet kokea moniulotteista tietoisuutta. Koette sitä koko ajan lisää ja lisää. Aikaa ja tilaa ei ole, mutta jokin kuitenkin auttaa määrittelemään ja muotoilemaan tietoisuuden eri tasot.

Kuvitelkaa, millaista olisi elää ilman kelloja. Aurinkokin paistaisi koko ajan eikä aikaa voitaisi määritellä sen perusteella. Mistä tietäisitte, paljonko kello on?

Loitte ajan saapuessanne maapallolle. Se perustuu tähtien, auringon ja Maan liikkeisiin. Se suunniteltiin edistymisenne tai kokemustenne evoluution määrittelyvälineeksi. Aika auttaa järjestämään tapahtumat määriteltyyn perspektiiviin. Se niputtaa elämänkokemukset helposti ymmärrettäviksi paketeiksi.

Meidän puolellamme aikaa ei ole olemassa, mutta sen sijaan on tapahtumasarjoja ja tietoisuuden edistyminen. Jotkut ihmiset olettavat, että kaikki asiat ovat jo tapahtuneet – menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus. Ymmärtäkää, että tulevaisuutta ei ole vielä luotu. Henki ettekä tekään tunne tulevaisuutta. Sitä ei ole vielä määritelty.

Tulevaisuus määritellään niiden potentiaalien kautta, joista te voitte valintanne tehdä. Sitä voisi verrata suureen tavarataloon, jossa on valtava valikoima. Tulevaisuus on tavallaan kuin valtavankokoinen potentiaalien tavaratalo. Valitsette sen, mitä haluatte kokea.

Olemassa olevien potentiaalien välissä ovat “epäpotentiaalit” – tiedämme, että ainakaan fyysikot eivät tule pitämään tästä sanasta. Olemassa on kuitenkin “epäpotentiaaleja.” Niitä ei ole vielä määritelty. Tietoisuudessa on paikka niille potentiaaleille, joita ei ole vielä harkittu.

Tulevaisuutta ei ole vielä luotu. Se odottaa teidän valitsevan, mitä haluatte kokea. Loppujen lopuksi riippuu teistä ja sieluistanne, millaisia kokemuksia haluatte.

Aikaa ja tilaa ei ole olemassa. Määrittelette tilan mittaamalla etäisyyksiä yhdestä pisteestä toiseen. Suoritatte mittauksia käyttämällä määriteltyjä yksiköitä kuten pituus ja tilavuus. Käytätte mittaukseen myös matkustusnopeuksia, kuten valonnopeutta paikasta toiseen. Rakkaat ystävät, sekin on illuusio. Tilaa ei todellakaan ole olemassa.

On mielenkiintoista, että tiedemiehet yrittävät jatkuvasti määritellä universumin kokoa. He käyttävät kuitenkin apunaan vanhoja välineitä. He mittaavat välineillä, jotka ovat energeettisesti epäsopivia Maan ja ehkä koko aurinkokunnankin ulkopuolella. Teidän tuntemaanne tilan käsitettä ei ole olemassa.

Ihmiset ovat valinneet käyttävänsä eri metodeja auttaakseen itseään ymmärtämään ja määrittelemään kokemuksia. Kun elämissänne tapahtuu jotakin mullistavaa, voitte määritellä tapahtumia ajan ja tilan avulla. Näin näette asiat laajemmasta näkökulmasta.

Aikaa ja tilaa tullaan käyttämään Maan päällä vielä hyvin, hyvin pitkään. Mutta… mutta Uudessa Energiassa opitte siirtymään niiden yläpuolelle. On tärkeä ymmärtää tämä asia. Puhumme tästä nyt, koska monet teistä ovat alkaneet jo kokea näitä asioita. Tietyssä mielessä se pelottaa joitakin teistä. Tunnette olevanne epätasapainossa, menettäneenne otteenne. 

Siirrytte Uuteen Energiaan. Koette elämän Laajentuneessa Nyt-hetkessä. Vedätte puoleenne kaikkia moniulotteisia tasoja.

Rakkaat ystävät, tiedämme teidän joskus kiroavan meitä, koska ette aina muista, mikä päivä tai  kellonaika on. (naurua) Hermostutte meihin, koska tunnette olonne fyysisesti disorientoituneiksi. Tunnette menettävänne kontrollin. Voi, niin te menetättekin… siunatulla ja erityisellä tavalla.

Olemme viimeisimmissä Jumalalliset Työkalut-workshopeissa johdatelleet ryhmiä kokemaan Laajentuneen Nyt-hetken. Siirrymme silloin ajan ja tilan yläpuolelle. Tämä kokemus auttaa teitä ymmärtämään, miten elää nykyhetkessä Jumalallisina Ihmisinä ja omata sisäänpääsy kaikille moniulotteisille tasoille.

Olemme puhuneet hiljattain käsitteestä, jota kutsumme “irtautumisen pisteiksi.” Ne ovat pisteitä, joissa irtautuminen tietoisuudesta tapahtuu. Aikaa ja tilaa ei ole olemassa sellaisina kuin te ne tunnette. Sen sijaan on olemassa pisteitä, joihin saavuttaessa irtaudutaan tietoisuudesta.

Istuimme hetki sitten yhdessä musiikin alkaessa soida. Musiikki yhdisti meidät ryhmäksi, Shaumbroiksi, ja johdatti meidät tietoisuudesta irtautumisen pisteeseen. Siirryimme yhdessä  pisteestä tai tasolta toiselle.

Olemme nyt uudessa irtautumisen pisteessä. Tällä tasolla olette paljon tietoisempia omasta ja ympärillänne olevasta Hengestä. Olette edelleenkin ihmisiä, jotka istuvat näillä tuoleilla tai tietokoneitaan vastapäätä. Olette nyt kuitenkin avautuneet muille ulottuvuuksille. Olette uudessa irtautumisen pisteessä.

Olette varmaankin joskus istuneet joen- tai järvenrannalla. Muistatteko, että pystyitte tuntemaan vedessä olevat eri lämpokerrokset? Vedenpinta oli lämmin, mutta syvemmällä vesi oli kylmempää. Jos sukelsitte vieläkin syvemmälle, löysitte toisen lämpokerroksen.

Todellisuudessahan vedessä ei ole mitään erityisiä kerroksia. Silti siinä on pisteitä, joissa siirrytte kylmästä lämpimään. Voitte tuntea ne ihollanne.

Sama pätee moniulotteisilla tasoilla. Ne ovat tavallaan hyvinkin sulautuneita yhteen, mutta voitte silti löytää tietoisuudesta irtautumisen pisteitä. Tällä tavalla alatte matkustaa moniulotteisilla tasoilla.

Aikaa ja tilaa ei ole olemassa. Tietoisuudesta irtautumisen pisteitä sen sijaan on. Olemme tänään kokeneet teidän kanssanne yhden sellaisen.

Shaumbrat, kerätään taas energiamme yhteen ja avaudutaan toiselle tietoisuudesta irtautumisen pisteelle, jossa ymmärrätte olevanne sekä ihmisiä että jumalallisia. Avaudutte uusille energioille ja informaatiolle. Siinä määrin kuin annatte lupanne ja sallitte tämän tapahtua, siirtyy tietoisuutenne uudelle irtautumisen pisteelle.

Hengitetään siis yhdessä Shaumbroina ja siirrytään seuraavaan irtautumisen pisteeseen. Tämä on tietoisuuden uusi taso. Se ei ole parempi eikä huonompi, vaan yksinkertaisesti laajempi. Se on suurempi tai voisi sanoa siihen sisältyvän enemmän.

Voitte olla vankasti maadoittuneet ihmistodellisuuteenne astuessanne kaikkiin näihin tietoisuudesta irtautumisen pisteisiin. Voitte ymmärtää monia eri asioita työskennellessänne oppilaidenne tai asiakkaidenne kanssa. Olette tähän mennessä hoitaneet heitä hyvin lineaarisesti, joko seuraamalla heidän järjenjuoksuaan tai kehojaan. Nyt, rakkaat ystävät, voitte kirjaimellisesti siirtyä asiakkaidenne kanssa näihin tietoisuuden uusiin pisteisiin. Voitte toimia heidän oppainaan ja matkata yhdessä asikkaidenne epätasapainotilojen juurille asti.

Voitte siirtyä omien sielujenne tietoisuudesta irtautumisen pisteisiin. Sielunne eivät ole lineaarisia vaan syviä, leveitä ja samalla kapeita. Ne ovat myös pieniä – kaikkea samanaikaisesti. Ne laajenevat ulospäin ja supistuvat sisäänpäin. Sielunne ovat niin moniulotteiset. Olette toimineet vain yhdellä lineaarisella tasolla.

Voitte nyt avautua kaikille irtautumisen pisteille. Ne voivat liittyä tietoiseen siirtymiseen elämästä toiseen tai teidän ja kaikkien muiden enkeleiden välisten suhteiden ymmärtämiseen. Voitte antaa itsellenne luvan siirtyä kaikentasoisille irtautumisen pisteille. Jokainen piste sisältää tietoa, viisautta ja ymmärrystä.

Voitte vierailla entisten elämienne irtautumisen pisteissä. Voitte ladata ja muistaa kaikki tiettyyn elämään liittyvät tiedot. Ymmärrättehän, että monet teistä eivät ole päässeet käsiksi entisiin elämiinsä, koska olette yrittäneet selvitellä niitä aivojenne avulla.

Olette yrittäneet pakottaa itsenne muistamaan. Mielenne on kuitenkin ohjelmoitu käsittelemään tämänhetkistä todellisuuttanne, ei hankkimaan tietoa entisistä elämistänne… tähän asti nimittäin. Nyt voitte sallia tietoisuutenne siirtymisen irtautumisen pisteeseen, yhteen sielunne kerrokseen, ja hankkia ja tuntea sieltä informaatiota.

Tällä tavalla pystytte matkustamaan Uudessa Energiassa eläessänne edelleen ihmisinä maapallolla. Laajennutte niin monella eri tavalla. Hankitte paljon laajempaa ymmärrystä.

Tällaiseen suuntaan te siis olette menossa, Shaumbrat. Tämä on kykyä tuoda kaikki nykyhetkeenne. Siihen kuuluvat menneisyyden muistaminen, kyky käydä muissa ulottuvuuksissa, kyky todella tuntea ja ymmärtää enkelien valtakuntia sekä matkustelu universumin eri osissa ja ulottuvuuksissa, jotka sijaitsevat tähtien ja eri tasojen välissä.

Siirtyminen tähän tilaan tulee tapahtumaan hitaasti Shaumbrat, jotta kokemukset eivät kuormittaisi teitä liikaa. Ymmärrättehän, että te itse säätelette sisääntulevien kokemustenne määrää. Ette halua ylikuormittaa kehojanne ja mieliänne. Irtautumisen pisteisiin siirtyminen on käynnissä juuri nyt. Siksi teillä on nykyisin tiettyjä kehoon, mieleen ja henkeen liittyviä tuntemuksia.

Kuluu jonkin verran aikaa ymmärtää tämänpäiväinen viestimme. Emme halua teidän yrittävän järkiperäistää sitä, vaikka tiedämmekin teillä olevan taipumusta siihen. Uudessa Energiassa, hengittäessänne, tuntiessanne ja eläessänne tässä hetkessä, voitte kuitenkin aloittaa yhteydenoton näihin tietoisuudesta irtautumisen pisteisiin.

Hengitetään yhdessä vielä kerran, ja siirretään energiamme taas eri irtautumisen pisteeseen, tietoisuuden eri tasolle, jolla tiedostamme kaikki ympärillämme tapahtuvat asiat sotkeutumatta dramatiikkaan ja kaksinaisuuteen. Voimme silti seurata maailmanmenoa intohimolla. Siirrytään tähän irtautumisen pisteeseen saadaksemme selkeää ymmärrystä ja viisautta tapahtumista. Puhumme nyt teidän maailmassanne tällä hetkellä tapahtuvista asioista.

Viime tapaamisemme jälkeen on puhjennut sota. Se tekee tuhojaan tälläkin hetkellä. Ihmishenkiä menetetään nytkin, rakkaat ystävät. Ihmiset kärsivät ja vuodattavat kyyneleitä. Ympäri maapalloa tunnetaan vihaa... vihaa.

Omasta näkökulmastamme, irtautumisen pisteestämme, katsottuna meidän ei tarvitse sekaantua Vanhan Energian kaksinaisuuteen. Voimme silti tuntea myötätuntoa pelin kaikkia osapuolia kohtaan.

Tämä sota on Vanhan maapallon tietoisuuden heijastuma, ei välttämättä Uuden Energian, vaan Vanhalla maapallolla tapahtuvien asioiden heijastuma. Tähän liittyy mielenkiintoisia asioita.

Tämä sota liittyy karmaan ja uskontoihin. Se on Vanhan Energian sota, joka yrittää valloittaa ja tuhota. Se on kontrollien ja voimannäytön sota. Tämä sota on käynnissä kaikkien Maan päällä elävien miesten ja naisten sydämissä, paitsi ehkä Shaumbrojen.

Rakkaat ystävät, olette jo sotanne läpikäyneet. Siksi tämä sota vaikuttaa joihinkin teistä hyvin syvästi ja tuskallisesti. Toisaalta jotkut Shaumbrat ihmettelevät, miksi sillä ei ole oikein minkäänlaista vaikutusta heihin. Mietitte, miksi se ei liikuta teitä lainkaan. Teitä saattaa jopa häiritä se, että sota ei herätä teissä tunteita. Shaumbrat, olette sotanne jo läpikäyneet.

Huomatkaa, miten tämä tilanne liittyy omiin elämiinne. Sodassa on kaksi osapuolta, jotka kumpikin väittävät oikeuden, Jumalan, olevan puolellaan. Sama asia on tapahtunut teille omissa elämissänne, tietoisuudessanne ja sieluissanne. Yksi puoli väittää olevansa vapauttaja ja toinen nojautuvansa Jumalan oikeamielisiin energioihin. Shaumbrat, muistatteko sisimmässänne käydyn samanlaisen taistelun Vanhan ja Uuden välillä?

Tämä sota perustuu myös epätasapainoon maskuliinisen ja feminiinisen energian välillä. Se on uskontojen ja mies- ja naisenergioiden tasapainon sota, jossa toinen osapuoli pitää tiukasti kiinni patriarkaalisista energioista ja väittää, että Isä Jumala on käskenyt tekemään niin.

On mielenkiintoista, että “sotasankari”, ainakin median mielestä, on nainen. Hänet vangittiin, mutta pelastettiin ja vapautettiin. Tämä symboloi Maan tämänhetkisiä tapahtumia. Teidän sisimmässänne se on jo tapahtunut.

Sota vaikuttaa tällä hetkellä hyvin yksipuoliselta, toiseen suuntaan kallistuvalta. Toinen osapuoli julistautuukin voittajaksi hyvin pian. Rakkaat ystävät, sota ei kuitenkaan pääty siihen. Siinä missä sodan häviäjä vaikuttaa päivänselvältä, jäävät sodan myötä pintaan nousevat asiat vielä hämärän peittoon. Ne nousevat pintaan eri paikoissa, ja niillä on erilaiset kasvot. Tämä on vasta alkua.

Muistatteko, rakkaat ystävät, kun luulitte oikeamielisyydessänne tuhonneenne sisimmässänne asuvan pimeyden? (naurua) Muistatteko, kun luullessanne olevanne Valotyöntekijöitä kuvittelitte pimeyden kadonneen? Olitte niin ylpeitä tuntiessanne pimeyden sisimmässänne kärsineen tappion. Tunsitte olonne niin vanhurskaiksi.

Juuri kun olitte tyytyväisiä itseenne kuin kermaa nuolleet kissat, niin mitä sitten tapahtuikaan? (naurua) Pimeys ryömi takaisin esiin piilopaikastaan kuin torakka, saaden teidät tuntemaan olonne vielä kurjemmiksi kuin ennen taistelua. (naurua) Se sai teidät menettämään uskonne ja luottamuksenne itseenne, Jumalaan ja opettajiinne.

Rakkaat ystävät, olette jo läpikäyneet sodat ja taistelut sisimmässänne. Olette saavuttaneet uuden tasapainon ja ymmärryksen siitä, että oikeaa ja väärää ei ole. On vain kokemuksia. Valoa ja pimeyttä ei ole. On vain energioita, jotka työskentelevät yhdessä jatkaakseen tietoisuutenne laajentamista ja koko ihmiskunnan tietoisuuden kehittämistä. Te olette jo sotanne käyneet.

Näette televisiosta ja luette lehdistä taisteluista, jotka te itse olette jo kokeneet. Kyllä, sota saadaan "päätökseen” pian. Mutta todellisuudessa mitään tekemäänne tai mitään Hengen valtakunnissa olevaa ei koskaan saateta päätökseen.

Meidän oli pakko nauraa, kun eräässä Shaumbra-ryhmässä (Crimson Circle Koulu 1) joku haastoi meidät kysymällä: “Tobias, milloin asiat saadaan päätökseen?” Nauroimme ja vastasimme: “Ei koskaan!” Ei ole muuta kuin jatkuva kehittyminen, muutos ja laajentuva tietoisuus ja viisaus. Mitään ei koskaan saateta päätökseen.

Tätä sotaa käydään erittäin pyhällä paikalla. Sillä alueella syntyivät monet suuret Mestarit. Myös melkein kaikki teistä ovat jossain elämässään käyneet siellä. Olette kulkeneet siellä lisätäksenne sinne omat energianne. Sotaa käydään maapallon siinä osassa, joka on täynnä pyhiä energioita. Nämä energiat ovat kuitenkin epätasapainossa maskuliiniseen suuntaan; vihamielisiä, vihaisia ja valtaa etsiviä energioita.

Monet teistä ovat kysyneet meiltä hiljattain: “Rakas Tobias, rakas Tobias, mitä mieltä te enkelit olette tästä sodasta? Miksi ette puutu asioihin? Miksi ette lopeta kipua ja kärsimystä?” Rakkaat ystävät, rakastamme ja tunnemme myötätuntoa kaikkia teitä kohtaan. Emme rohkenisi puuttua teidän peleihinne, prosesseihinne ja tapoihinne hankkia uutta ymmärrystä.

Olette hyvin rakkaita Hengelle. Henki antaa teidän valita minkä tahansa tien kasvaaksenne, oppiaksenne ja saavuttaaksenne “Minä Olenne.” Siksi emme rohkene puuttua myöskään Lähi-idän tapahtumiin.

Olemme täällä lohduttaaksemme ketä tahansa meitä kutsuvaa. Meitä kutsuessanne ilmaantuu irtautumisen piste, jonka ansiosta voimme istua ja puhua ihmisenkeleiden kanssa. Me emme kuitenkaan valitse puolia. Meidän puolellamme ei ole voittajia eikä häviäjiä.

Kaikki on tarkoituksenmukaista. Kysymme teiltä tänään: “Pystyttekö kunnioittamaan tapahtumia? Voitteko olla samalla sekä intohimoisia että myötatuntoisia?” Katsokaa ilmiselvän ohi. Nähkää kyynelten ja verenvuodatuksen yli ja ymmärtäkää, että ne kaikki auttavat muuttamaan Maata. Sota mahdollistaa monien ihmisten, ja tiettyyn pisteeseen asti ihmiskunnankin tietoisuuden siirtymisen seuraavalle tasolle.

Me kunnioitimme valintaanne käydä läpi hyvin vaikeita asioita ylösnousemusprosessinne aikana. Kunnioitimme teitä, vaikka meidän olikin vaikea joskus seurata elämiänne. Kunnioitimme teitä valitessanne köyhyyden, sairaudet ja mielenterveysongelmat päästäksenne ylösnousemusprosessin läpi. Kunnioitamme nyt valintaanne jäädä Maan päälle Jumalallisina Ihmisinä.

Rakastamme tätä ajatonta ja tilatonta irtautumisen pistettä. Meistä on upeaa istua tässä tietoisuuden pisteessä teidän kanssanne. Rakastamme sitä, että jaatte kokemuksenne meidän kanssamme ja imette itseenne energioitamme.

(tauko)

Meillä on tänään erityinen vieras. Se ei ole maskuliininen eikä feminiininen. Se ei ole koskaan ollut ihminen eikä sen nimi esiinny kirjoissanne. Nimi ja energia ovat kuitenkin kaikille teille tutut.

Kutsumme sitä Ylösnousemuksen Enkeliksi. Se on upea ja myötätuntoinen enkeli, joka työskentelee teidän kanssanne säännöllisesti. Olette tehneet yhdessä töitä koko tämän ylösnousemusprosessinne ajan. Vieraamme on Muutoksen Enkeli, joka auttaa ohjaamaan ja rohkaisemaan teitä synnyttäessänne energioita, jotka auttavat teitä olemaan pelkkien ihmisten asemesta Jumalallisia Ihmisiä. Ette löydä vieraamme nimeä ihmiskirjoista.

Pyydämme teitä hengittämään sisään Ylösnousemuksen Enkelin energiaa.

Se on vähän kuin alikersanttinne, myötätuntoinen sellainen, joka työskentelee kanssanne jatkuvasti. Nyt sen rooli muuttuu.

Ylösnousemuksen Enkelin nimi on Hossaf, joka luultavasti kirjoitettaisiin ihmiskielellä H-o-s-s-a-f. Tunnette sen hyvin unissanne meidän puolellemme verhoa tekemienne vierailujen pohjalta. Hossaf on kuin ystävä, opettaja, tukija ja hyvin tiukka valmentaja.

Hossaf on halunnut vierailla luonanne jo pitkään, mutta energiat eivät ole olleet sen vierailuun sopivat. Se ei olisi ollut tarkoituksenmukaista. Oli sopivampaa, että te otitte tähän energiaan yhteyttä käydessänne meidän puolellamme öisin.

Hossaf liittyy nyt seuraamme ja on aivan onnessaan nähdessään teidät ihmismuodossa. Valitsemanne kehot huvittavat sitä! (naurua) Se tuntee teidät energeettisesti. Se tuntee värinne ollessanne meidän ulottuvuuksissamme.

Hossaf liittyy nyt seuraamme – kuinka sen sanoisi – nauruun tukehtumaisillaan. Sen mielestä… se yrittää yhdistää energiat kasvoihin. (naurua) Sehän näkee ne molemmat. Se näkee energiakuvionne, värinne, kuten te niitä kutsutte. Mutta nyt se näkee myös ihanat kasvonne ja kehonne.

Hossaf on aivan ihmeissään! Juuri tämän vuoksi emme kutsuneet sitä aikaisemmin vieraaksenne. (naurua) Se on aivan kummissaan siitä, miten saitte itsenne – kuinka sen sanoisi – kiinteään muotoon, sillä se ei ole koskaan ollut ihminen. Se on kuin lapsi, joka ryntäilee ympäri huonetta. Se on aivan ällikällä lyöty.

Se on kuunnellut tarinoitanne, mutta ei ole koskaan voinut tulla näin lähelle teitä. Hossaf saa tästä tavallaan uudenlaista myötätuntoa ja ymmärrystä matkaanne kohtaan. Ehkä meidän olisi sittenkin pitänyt kutsua se tänne jo aikaisemmin! (naurua)

Hossaf on suuri opettaja, joka ymmärtää henkistä fysiikkaa, ulottuvuuksia, energioiden liikkeitä ja jopa luomista. Hossaf halusi kokea teidät omassa, mutta silti epäluonnollisessa ympäristössänne ihmisinä.

Se tulee työskentelemään kanssanne eri tavalla kuin ennen. Voisi sanoa, että sen työnkuvaus on muuttunut. Se tulee auttamaan teitä energioiden tasapainottamisessa eläessänne Laajentuneessa Nyt-hetkessä ja alkaessanne kokea moniulotteisia todellisuuksia.

Se liittyy seuraamme tänään keskustellessamme irtautumisen tai uuden tietoisuuden pisteistä, jotta se voisi auttaa teitä löytämään tasapainon fyysisten ja ei-fyysisten valtakuntien välillä. Se tulee työskentelemään kanssanne laajentaessanne energiaanne Nyt-hetkessä ja integroidessanne moniulotteiset tasot.

Saatatte tuntea täydellistä uupumusta tai kokea joutuvanne epätasapainoon, kuten Cauldrelle kävi useita viikkoja sitten erään kanavoinnin aikana (San Franciscon “Jumalalliset Työkalut”-workshopissa). Laajentaessanne Nyt-hetkeä, siirtyessänne toisille tasoille ja kerroksiin, saatatte joutua epätasapainoon. Hossaf on suostunut työskentelemään suoraan kanssanne auttaakseen teitä säilyttämään tasapainonne laajentuessanne moniulotteisesti.

Se on haastavaa, koska teillä on taipumusta vetää energianne takaisin itseenne ja pitää niistä entistä tiukemmin kiinni, lähempänä itseänne. Haluatte määritellä elämän sellaiseksi kuin sen pitäisi olla Vanhan Energian mukaisesti sen sijaan, että hyväksyisitte kaiken mitä elämä on ja voi olla Uudessa Energiassa.

Joskus ihmettelette, miksi elämissänne ei tapahdu enempää muutoksia, miksi ette luo ja manifestoi enemmän tai miksi teistä ei vieläkään tunnu siltä, että voitte tehdä valintoja. Se johtuu siitä, että teillä on taipumusta vetää energianne takaisin ja määritellä ne liian tarkasti. Haasteena on laajentaa energioita samalla Nyt-hetkessä pysyen. Silloin elämissänne tapahtuu suuria muutoksia.

Hossaf, valmentajanne, kysyy nyt teiltä: “Mitä menetettävää teillä on? Mitä voisitte menettää avautuessanne, laajentuessanne ja antaessanne itsellenne luvan?”

Kun suututte itsellenne, meille tai Hengelle ja mietitte, miksi asiat eivät muutu, niin tarkastelkaa omia energioitanne. Te rajoitatte niitä. Hengittäkää silloin sisään ja tuntekaa. Ottakaa vastaan Hossafin ja hänen joukkueensa ohjaus, jotka tulevat auttamaan teitä säilyttämään tasapainon ihmisyytenne ja jumalallisen syntymäoikeutenne välillä.

Hossaf on nyt rauhoittunut hieman. (naurua) Se on täällä työskennelläkseen kanssanne. Se on ollut lohduttava enkeliopettajanne meidän puolellamme verhoa. Olette käyneet sen luona unissanne hämmentyneinä, kyyneleet silmissä, vihaisina ja turhautuneina. Se on saanut teidät jatkamaan voimakkaan ja myötätuntoisen energiansa avulla. Nyt se säätää painopistettään ja työtään. Se lähestyy enemmän teitä ja tätä ihmistodellisuutta. Hossaf, meistä on upeaa, että olet täällä seurassamme.

(Tauko)

Puhutaan hetki matkastanne, rakkaat ystävät, ja eräästä toisesta ajankohtaisesta aspektista. Puhutaan Jumalallisesta Suunnitelmasta, teidän Jumalallisesta Suunnitelmastanne, tai “Kokonaissuunnitelmasta”, kuten me sitä mielellämme kutsumme.

Ymmärrättehän, että olette tarkastelleet matkaanne rajoittunein ihmissilmin. Se onkin ollut tarkoituksenmukaista. Te asetitte nämä rajoitukset itsellenne. Te loitte oman ihmissuunnitelmanne. Sanoitte haluavanne tiettyjä asioita elämiinne. Halusitte mennä naimisiin ja saada lapsia. Halusitte tietyntyyppisen talon ja ystäviä. Kehititte itsellenne tällaisen ihmissuunnitelman.

Jos suunnitelmanne ei toiminutkaan, niin suutuitte ja turhauduitte. Kirkot väittivät teidän olevan syntisiä, ja uskoitte niitä. (naurua) Luulitte ihmissuunnitelman menevän pieleen syntienne vuoksi. Turhauduitte ja hämmennyitte. Monet teistä viettivät tuntikausia rukoillen polvillaan ja pohtien, mitä tehdä seuraavaksi. Pyysitte ohjausta ja anteeksiantoa Jumalalta, jota ette edes tunteneet. Rakkaat ystävät, olitte kehittäneet ihmissuunnitelman, joka ei välttämättä vastannut Jumalallista Suunnitelmaanne.

Jumalallinen Suunnitelma ei ole ihmisten tekemien suunnitelmien kaltainen. Sillä ei ole paperille kirjoitettuja tavoitteita, aikatauluja, budjetteja tai mitään muitakaan teidän suunnitelmillenne tyypillisiä varsin huvittavia ominaisuuksia. (naurua) Meidän puolellamme ei ole sellaisia asioita. Täällä onkin paljon hauskempaa. (naurua)

Jumalallista Suunnitelmaanne ei ole kirjoitettu ylös. Se on pikemminkin sielun intohimo. Se on halu oppia jotakin tai kasvaa ja laajentua, aistia ja hankkia kokemuksia.

Jumalallinen Suunnitelmanne on ollut pitkään käsienne ulottumattomissa. Tullessanne maapallolle omaksutte tietyt kaksinaisuuden ominaisuudet ja verhon, joka tekee Jumalallisesta Suunnitelmasta tavoittamattoman.

Meidän puolellemme siirtyy paljon ihmisiä, joilla ei edes enkelimäiseen energeettiseen muotoon palattuaankaan ole tarpeeksi ymmärrystä tai sisäänpääsyä Jumalalliseen Suunnitelmaansa. Joskus enkelitkään eivät löydä sitä. Se pysyttelee piilossa, jotta enkeli tai ihminen voisi kokea tiettyjä asioita riippumatta halutusta lopputuloksesta ja siitä, mitä Suunnitelmassa sanotaan.

Ymmärrättehän, että Jumalallinen Suunnitelma tai Kokonaissuunnitelma ei edes ole mikään suunnitelma. Se on jatkuvaa “perille saapumista”, vaikkakin joskus tiettyä reittiä käyttäen tai mutkan kautta. Siihen liittyy tietty toive ja täyttymys.

Sielunne Jumalallinen Suunnitelma on pysynyt teille arvoituksena monien elämienne ajan, erityisesti tässä elämässänne. Kuulemme teidän toistavan yhä uudelleen ja uudelleen: “Henki, mitä minun pitäisi tehdä?” Ja vastaus jonka saatte – kuinka sen sanoisi – kuuluu: “Ei sillä väliä. Valitse, mitä itse haluat. Valitse vapaasti.” (naurua) Tiedämme sen olevan vaikeaa. Tiedämme teidän turhautuvan meihin, koska haluatte ymmärtää Jumalallista Suunnitelmaanne.

Minä, Tobias, Hossaf tai kukaan muukaan enkeli ei pysty kertomaan teille koko suunnitelmaanne. Voimme kuitenkin kertoa teille nyt Uuden Energian ihmisinä, miten päästä siihen käsiksi ja integroida se. Voimme kertoa teille, miten tuoda se jokapäiväisiin elämiinne. Sehän on teidän, teidän lahjanne. Se on teidän ihmisminänne ja jumalallisen minänne välinen asia. Se on teidän.

Jumalallinen Kokonaissuunnitelma on kuin joessa virtaava vesi. Siinäkin on patoja ja rajoja, jotka voidaan kuitenkin ylittää milloin tahansa. Sen virtaus on upeaa, kaunista ja luonnollista. Sitä ei tarvitse manipuloida tai kontrolloida.

Jumalallinen Suunnitelma edustaa sielujenne täyttymystä. Se on sielujenne intohimo. Jumalallista Suunnitelmaa on vaikea kuvailla sanoja käyttäen. Tiedämme teidän haluavan käsitellä sitä aivoillanne, ehkä jopa kirjoittaa sen ylös, ripustaa seinälle ja sanoa: “Tämä on Jumalallinen Suunnitelmani.” Olette siinä silmänräpäyksessä tuhonneet mahdollisuutenne yhdistyä Jumalallisen Suunnitelmanne kanssa.

Jumalallinen Suunnitelma muuttuu jatkuvasti, koska tekin muututte. Se on Nyt-hetkessä, mutta syleilee menneisyyttä aivan samoin kuin tulevaisuuden potentiaalejakin. Jumalallinen Suunnitelmanne voi integroitua ihmissuunnitelmanne kanssa. Ne voivat täydentää toisiaan. Jumalallinen Suunnitelma voi tuoda haluamaanne aineellista täyttymystä samalla kuitenkin täyttäen Hengen, luojaenergioiden tahdon. Ne voivat tehdä työtä yhdessä. Toisin sanoen Jumalallinen Suunnitelmanne voi kuulla ihmisminänne tarpeet. Ja ihmisminänne voi tuntea Jumalallisen Suunnitelman virtauksen.

Miten pääsette tähän pisteeseen, rakkaat ystävät? Miten saatte yhteyden Jumalalliseen Suunnitelmaanne ja sulautatte sen yhteen ihmissuunnitelmanne kanssa? Teette sen antamalla itsellenne luvan astua irtautumisen pisteeseen, energeettiseen risteykseen, jossa ne kohtaavat toisensa – Nyt-hetkessä. Jumalallinen Suunnitelmanne on kaikkialla ympärillänne. Jos yritätte ymmärtää sitä mielissänne ja kirjoittaa sen ylös… yritätte analysoida sitä… tai jakaa sitä osiin kuten aikaa tai tilaa… niin se välttelee teitä.

Muistakaa, että kerroimme ajan olevan illuusio. Se on olemassa vain kelloissa. Se on taivaalla näkemienne asioiden tulosta. Pelkkä illuusio.

Jumalallista Suunnitelmaa, rakkaat ystävät, ei voi segmentoida, pakata tai analysoida kuten teette ajan tai jopa tilan suhteen. Se vain on. Se on tunne, jota ei voi sanoin kuvailla eikä kirjoittaa ylös. Se on tunne.

Emme voi määritellä sitä teille. Voimme vain sanoa sen olevan olemassa Nyt-hetkessä, tässä irtautumisen pisteessä, jossa juuri nyt istumme yhdessä. Voitte tuoda sen todellisuuteenne pysymällä tässä hetkessä kanssamme, hengittämällä. Aah… näin sen energiat siirtyvät kehojenne jokaiseen kudokseen. Jumalallinen Suunnitelma siirtyy tietoisuutenne jokaiseen aspektiin. Kun hengitätte sisään tätä hetkeä, saa se Jumalallisen Suunnitelman ja ihmissuunnitelman sulautumaan.

Meitä huvittaa, sillä “suunnitelma” ei ole sopiva sana kuvaamaan tätä asiaa. Kyse on yksinkertaisesti täyttymyksestä ja perille pääsemisestä. Se on sielujenne halu leikkiä ja tuntea suurta myötätuntoa elämää kohtaan. Se on sielujenne halu kokea intohimoisesti jotakin uutta. Jumalallinen Suunnitelma ja ihmissuunnitelma voivat sulautua yhteen Uudessa Energiassa.

Hyvin yksinkertaista, Shaumbrat! Älkää tehkö tästä yksinkertaisesta asiasta monimutkaisempaa kuin se on!

Voitte istua jumalallisen ymmärryksen ja ihmisymmärryksen sulautumisen hetkessä koska tahansa. Se voi tapahtua muulloinkin kuin vain näissä tapaamisissamme. Se, mitä koette täällä juuri nyt, voidaan kokea missä tahansa Nyt-hetkessä.

Jumalallisen Suunnitelman ei tarvitse enää piilotella itseään. Sen ei tarvitse enää vältellä teitä. Se ei ole salaisuus, vaan läsnä Nyt-hetkessänne.

Se ei muistuta mitään teille tuttua energiaa. Sitä ei voi kontrolloida, pelkästään omaksua. Sitä ei voi rajoittaa, sillä se kasvaa koko ajan. Sitä ei voi vangita eikä käyttää mielivaltaisesti, koska se on te. Ja se on mahtavampi kuin pelkkä ihmisminänne. Jumalallista Suunnitelmaa ei voi ottaa teiltä pois, koska se ei kuulu mihinkään. Se vain on, ikuisesti.

Joten rakkaat ystävät, tässä Uudessa Energiassa voitte nyt laajentaa tietoisuuttanne ja matkustaa eri ulottuvuuksissa ja tasoilla. Jumalallinen Suunnitelmanne voi siirtyä nykyhetkeenne, jotta saisitte laajempaa ymmärrystä kaiken tarkoituksesta.

Olette kyselleet: “Rakas Henki, missä intohimoni piileskelee?” Se on täällä nyt. Hengittäkää sitä sisäänne. Tunnustelkaa sitä. Se täyttää teidät elämällä ja uudella ymmärryksellä. Välttäkää houkutusta yrittää analysoida ja vangita sitä.

Ymmärrättehän, että se on kuin lintu. Haluaisitte sulkea sen häkkiin, jotta voisitte nauttia siitä vapaasti milloin vain haluatte. Sitä ei kuitenkaan tarvitse vangita.

Se on aina paikalla, aina saatavillanne Nyt-hetkessä, aina kehittymässä. Meillä ei ole enää kaksinaisuudelle ominaisesti sekä ihmissuunnitelmaa että Jumalallista Suunnitelmaa tai edes tietoisuutta kahdesta erillisestä suunnitelmasta. Ne ovat molemmat tässä ja nyt.

Universumi ja te, rakkaat ystävät ja Jumalat, kehitytte koko ajan. Universumi, omniversumi, ei ole rajallinen siten, että se aiheuttaisi teille koskaan mitään ongelmia. Se vastaa tarpeisiinne joka hetki. Te ja sielunne vastaatte tarpeisiinne jatkuvasti.

Puutetta on olemassa vain harhakuvitelmissanne. Samoin sairauksia. Jumala ei pimitä teiltä mitään. Mutta… joskus te teeskentelette itseltänne puuttuvan jotakin, jotta voisitte hankkia tietyn kokemuksen. Tällaisten kokemusten aika on nyt ohi.

Voitte käyttää tietoisuuttanne ja ymmärrystänne todelliseen luomistyöhön. Universumi, omniversumi, kehittyy ja saapuu perille koko ajan, saavuttaa jatkuvasti täyttymyksen. Voitte antaa itsellenne luvan olla siinä irtautumisen pisteessä, jossa nautitte täyttymyksen hedelmistä koko ajan. Niin yksinkertaista se on. Niin yksinkertaista – erilaista käyttäytymistä kuin olette koskaan aikaisemmin kokeneet tai ajatelleet. Olemme nyt Uudessa Energiassa. Asiat ovat eri tavalla kuin ennen.

Rakkaat ystävät, olemme tänään tehneet asioita hiukan eri tavalla kuin aikaisemmin. Olemme toimineet näin antaaksemme Hossafille maistiaiset tämän luokkahuoneen toimintatavoista ja teistä. Erillistä Shoudia ei tarvita. Minun, Tobiaksen, ei tarvitse puhua ensin ja sitten teidän. Kanavointi ja Shoud ovat sulautuneet yhteen. Olemme siinä irtautumisen pisteessä, jossa kaikki tasot leikkaavat toisensa tai sulautuvat yhteen.

Shoud on kanavointi. Minä olen yhtä teidän kanssanne ja te minun kanssani. Kaikki äänet ovat yhtä. Shoud on kanavointi. Niitä ei tarvitse enää erottaa toisistaan.

Teimme pienen muutoksen… olisi pitänyt varoittaa Cauldrea etukäteen… hän hermostuu niin helposti. (naurua) Viimeisen vartin ajan hän on hokenut meille: “Mutta Tobias, puhut tänään liian pitkään. Onko meillä aikaa Shoudia varten?” Shoud on ollut käynnissä koko ajan, rakkaat ystävät.

Olette pyytäneet meitä ottamaan esille vielä yhden asian. Se on yksinkertainen asia, mutta haluatte korostaa sitä itsellenne. Rakkaat Shaumbrat, otatte itsenne aivan liian vakavasti. Ponnistelette liikaa ja unohdatte nauraa. Unohdatte pitää hauskaa. Teillä on edelleenkin sääntöjä siitä, mitä teidän pitäisi tai ei pitäisi tehdä. Unohdatte hauskanpidon.

Shaumbrat, rohkaiskaa itseänne olemaan leikkisämpiä, tavallaan välittämään vähemmän elämissänne tapahtuvista asioista tai ihmisistä. Tiedättehän, että voitte todella rakastaa ihmistä lopettamalla liian huolehtimisen. Välittämisenne muuttuu huolenaiheeksenne. Luulette, että teidän kuuluu kantaa läheistenne taakkoja ja huolehtia heidän puolestaan.

Huolehditte maailman tulevaisuudesta. Rakkaat ystävät, maailmassa ei ole mitään vikaa. Se on todella aivan täydellinen. Maailma avautuu tarkoituksenmukaisella tavalla. Seuratkaa maailmanmenoa intohimoisesti ja myötatuntoisesti.

Olette niin huolissanne itsestänne ja henkisestä kehityksestänne. Jos lopettaisitte murehtimisen, niin silloin vasta saisittekin jotakin aikaan. (naurua) Silloin voisitte todella nauttia kaikista asioista. Luulette, että asioiden on sujuttava tietyllä tavalla ja tietyin ominaisuuksin. Luulette, että hauskanpito, ulkona käyminen ja tuulettuminen suistavat teidät pois henkiseltä polultanne.

Minä, Tobias, olen tunnettu siitä, että nautin joskus lasillisen – tai kaksi – viiniä. Rakkaat ystävät, joskus katselen teitä ja ajattelen: “Jos olisin teidän kengissänne, joisin paljon enemmän ja ilman syyllisyydentunteita!” (naurua) Juhlisin elämää ja Shaumbra-ystäviäni joka ilta.

Miksi luulette kärsivänne päänsäryistä? Koska huolehditte niin kirotun paljon kaikista tekemisistänne. Miksi olette lihoneet niin paljon? Koska murehditte jokaista suupalaanne. Kannatte huolta kaikesta.

Olkaa vähemmän vakavia ja enemmän iloisia. Olette läpikäymässä yhtä ihmiskunnan historian upeimmista siirtymävaiheista, siirtymässä Vanhasta Energiasta Uuteen. Siitä on unelmoitu ja ennustettu siitä lähtien, kun enkelit tulivat ensimmäistä kertaa Maan päälle. Tämä on Uuden Energian luomakunta. Ja teiltä menee kaikki sivu suun, koska huolehditte liikaa.

Kuulemme kyllä tekosyynne: “Mutta Tobias, pakkohan sitä on huolehtia. Autoni on rämä. Saatan menettää työpaikkani. Pakko minun on kantaa huolta.” Jos näin on, rakkaat ystävät, niin nauttikaa sitten edes SIITÄ. (naurua)

Pyysitte meitä ottamaan esille tämän asian, muistuttamaan teitä siitä. Olette ajatelleet sitä. Olette miettineet, miten voisitte olla vähemmän vakavia. Olette niin vakavissanne, että unohdatte nauttia.

Siirrytään siis tuohon irtautumisen pisteeseen, ilon pisteeseen. Siirretään tietoisuutemme paikkaan, josta voimme löytää elämänilomme. Tulette huomaamaan asian vaivattomaksi. Huomaatte omaavanne energioita, joiden avulla voitte luoda kaiken valitsemanne. Joten rakkaat Shaumbrat, nauttikaa. Hymyilkää. Hymyilkää ja halatkaa useammin. Juokaa enemmän viiniä iltaisin. Älkääkä käyttäkö sitä sitten itseänne vastaan.

Tämän sanottuamme toteamme, että Hossafilla on ollut kunnia saada olla tänään seurassanne. Sille on ollut kunnia vastaanottaa tämä uusi tehtävä teidän avustajananne moniulotteisessa laajentumisessanne, jonka aikana olette täysin läsnä tietoisesti hengittäen ja tuntien Nyt-hetkessä.

Tämä on Uutta Energiaa, ja te sen pioneereja. Te murtauduitte Vanhan Energian muurien läpi päästäksenne tähän pisteeseen. Te, rakkaat ystävät, olette muuttaneet maailmaa muuttamalla omaa tietoisuuttanne.

Joskus sanotte: “Rakas Henki, en tunne tekeväni mitään.” Mutta ME tiedämme, että olette tehneet uskomattoman paljon pelkästään olemalla maapallolla. Teidän ei tarvitse tehdä fyysisesti mitään vaikuttaaksenne suuresti Kaikkeen Mitä On. Te olette muuttaneet maailmaa.

Sodan tapahtumat ovat tulosta tietoisuuteen tekemistänne muutoksista. Aivan, sota on teidän syytänne. (naurua) Ilman teitä se olisi voinut olla tuhoisa Harmagedon. Se olisi voinut levitä ympäri maapalloa  – puhjeta Kolmanneksi Maailmansodaksi – ja käyttää aseina atomipommeja. Aivan, sota on teidän ansiostanne käynnissä vain pienellä alueella.

Vain pieni määrä ihmisiä siirtyy meidän puolellemme verhoa tämän prosessin aikana. He ovat suostuneet siihen saadakseen aikaan muutoksen. Tästä sodasta tulee salamasota. Sen ei tarvitse leikkiä tuhoa ihmisten tietoisuudella. Se televisioidaan ja näytetään reaaliajassa Laajentuneessa Nyt-hetkessänne, jotta voitte nähdä sen vaikutukset, ja jotta koko ihmiskunta voi läpikäydä muutoksen tietoisuudessa, siirtyä uuteen irtautumisen pisteeseen.

Rakkaat ystävät, emme pidä tällaisia sotatoimia parhaana vaihtoehtona, mutta joskus meidän on otettava askel taaksepäin ja kunnioitettava ihmisten tekemiä valintoja. Teillä, rakkaat Jumalalliset Ihmiset, on myötätuntoa ja kunnioitusta Vanhassa Energiassa eläviä ihmisiä ja heidän tekemisiään kohtaan.

Ette ole koskaan yksin matkallanne. Nyt Hossafkin tulee auttamaan teitä uuden moniulotteisen ymmärryksen hankkimisessa. Olette meille hyvin rakkaita.

Ja niin se on!


Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre",  joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 50,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Tobias sanoo, että taivaallisen Crimson Councilin jäsenet itse asiassa kanavoivat ihmisiä.  Tobiaksen mukaan ne lukevat energiamme ja kääntävät sitten oman tietomme takaisin meille, jotta voisimme sekä tarkastella asioita ulkopuolisen silmin että kokea ne sisimmässämme.  "Shoud" on kanavoinnin se osa, jonka aikana Tobias astuu sivuun ja ihmisten energiaa kanavoidaan suoraan  Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vierellänne ja enkelit ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com