"Vallan illusio II"

Esitetty Crimson Circlelle
1.3.2003
Suomentanut Lea Lintunen

www.crimsoncircle.com


Tobias: Ja niin se on, rakkaat ystävät ja Shaumbrat, että yhdistämme energiamme tänä pyhänä aikana tässä pyhässä paikassa. Minä, Tobias, olen odottanut viime tapaamisestamme lähtien mahdollisuutta palata seuraanne ja nauttia yhteisestä ajasta perhepiirissä. Olen odottanut yhdessä oloamme ja Shoudianne.

Rakkaat ystävät, te kanavoitte syvällistä tietoa Shoudeissanne, jota me sitten opiskelemme meidän puolellamme verhoa. Saavutatte syvällistä, mutta kuitenkin yksinkertaista uutta ymmärrystä omista identiteeteistänne. Saavutatte sitä sydämienne, ette mielenne kautta.

Voi, mielen avulla on kirjoitettu monia kirjoja uskonnoista ja henkisyydestä. Rakkaat Shaumbrat, te sen sijaan käytätte tunteitanne. Saatte niistä lisää ymmärrystä seuraavien kuukausien ja vuosien aikana. Se  erottaakin teidät muista ihmisistä. Ette tarvitse pitkiä ja yksityiskohtaisia sääntölistoja. Teidän ei tarvitse opiskella vaikeaselkoista materiaalia. Shaumbrat, pidätte asiat yksinkertaisina, syvällisinä ja viisaina.

Viime tapaamisessamme, kun sanoitte vallan olevan illuusio… se oli tavallaan kvanttiluokan läpimurto. Monet teistä, mukaanlukien Cauldre (Geoffrey Hoppe), eivät vielä ymmärrä oivalluksenne vaikutuksia. Se kuuluu joka tapauksessa Uuden Energian perus- ja ydinaineistoon.  Ette puhuneet vain rikkoaksenne hiljaisuuden. Toitte esiin uutta tietoisuutta.

Siksi me täällä verhon toisella puolella olevat enkelit kiirehdimme tapaamaan teitä, kuuntelemaan, tuntemaan ja jakamaan hetken kanssanne. Tehdään se nyt. Jaetaan tämä hetki yhdessä. Tehdään se yhdessä kaikkien Shaumbrojen kanssa ympäri maailmaa. Liitytään yhteen yksinkertaisesti hengittämällä yhdessä. Antakaa sen koskettaa jumalallisuuttanne. Antakaa itsellenne lupa olla rohkeita.

Olkaamme kaikki tässä hetkessä ja tuntekaamme se. Kerromme kaikille (internetin välityksellä) kuunteleville, että tietokoneissanne ei ole mitään vikaa. Tosin kohta niissä saattaa olla (naurua). Antakaa itsellenne lupa tuntea hetki yhdessä kaikkien Shaumbrojen kanssa.

(tauko)

Niin paljon voidaan jakaa hetken aikana. Niin paljon tunteita nousee pintaan. Avaudutte niin paljon. Aivan, täydellinen keskittyminen Nyt-hetken tuntemiseen vaatii rohkean ja uskaliaan ihmisenkelin. Ihmisiltä vaaditaan rohkeutta ja uskaliaisuutta avautua jälleen tunteille. Tämä onkin koko asian ydin. Siinä piilee todellinen tieto. Sen kautta jumalallisuus astuu loistaen esiin.

Näemme teidän kuorineen pois yhä uusia ja uusia kerroksia, jotka estivät teitä tuntemasta. Nämä kerrokset estivät teitä ymmärtämästä, keitä todellisuudessa olette. Aivan, ihmisen on oltava rohkea ja uskalias avautuakseen.

Viime tapaamisessamme ilmoititte vallan olevan illuusio. Siksi, rakkaat ystävät, teidän ei tarvitse avautuessanne ja antaessanne itsellenne luvan tuntea huolehtia siitä, että joku muu häiritsisi tilaanne tai energiaanne. Ymmärrättehän, että olette hyvin sulkeutuneita. Olette pystyttäneet ympärillenne muurit, jotta muut entiteetit eivät pystyisi kontrolloimaan mieltänne ja elämiänne, tuhoamaan ja varastamaan energiaanne tai orjuuttamaan teitä millään muullakaan tavalla.

Olette kaikki kokeneet tällaista. Olette olleet orjia ja orjuuttajia, ette pelkästään Maan päällä vaan jo ennen maapallolle tuloanne. Tiedätte miltä tuntuu, kun joku vie voimanne. Tiedätte myös, miltä tuntuu toisten elämien hallitseminen. Koettuanne näitä asioita sulkeuduitte. Piilotitte omat tunteenne itseltänne.

Nyt oivallatte, että valta on illuusio. On vain energiaa, jolla voitte leikkiä miten haluatte, miten tahansa haluattekin luoda. Mutta valta on illuusio; siksi ette voi koskaan todella orjuuttaa ketään. Ette voi todella hallita muita. Eikä kukaan pysty hallitsemaan teitä.

Rakkaat ystävät, nykyisellä viisauden ja ymmärryksen tasollanne mitkään voimat eivät voi hallita tai saada teistä yliotetta… paitsi jos itse niin haluatte. Joten nyt on oikea aika olla rohkea ja uskalias. Avautukaa ja tietäkää, että mikään ei voi saada teistä otetta… ei yhtikäs mikään. Mikään ei voi viedä teitä mukanaan.

Tämä Uuden Energian aika on elämistä, todella elämistä, varten.

Hengitetään taas yhdessä. Astumme vielä lähemmäksi teitä, lähemmäksi tilaanne ja tunteitanne. Pyydämme teitä tuntemaan meidät kaikki… aivan, myös tämänpäiväisen erityisvieraamme. (naurua, joka liittyy Cauldren – ja nyt Tobiaksen – kiusoitteluun siitä, kuka vieras mahtaa olla) Kyllä, olette hyvin uteliaita vieraamme suhteen! Esittelemme sen muutaman minuutin kuluttua.

Monet teistä tuntevat tämän entiteetin. Olette työskennelleet sen kanssa, ja se on vaikuttanut elämiinne monin eri tavoin. Mahtava olento!

Ennen kuin esittelemme rakkaan vieraamme… joka on muuten hyvä ystäväni … aivan, minulla on monia hyviä ystäviä verhon tällä puolella. (naurua)… Kerron sille henkilölle, joka sanoi ennen kanavointia nähneensä nimeni erään suuren auton rekisterikilvessä… että minä en sitä autoa ajanut! Ja Cauldre, yleensä et ole mielestäni huvittava, mutta tänään onnistuit jossain määrin. (naurua Tobiaksen viitatessa Cauldren aikaisempaan kertomukseen, jonka mukaan hän voi kuvitella Tobiaksen hurjastelemassa isolla autolla ja valtaamassa koko tien itselleen…) Haluan lisäksi kertoa, rakas ystävä, että näkemäsi rekisterikilpi ei ole sen auton kilpi. Sillä autolla on – miten sen sanoisi – normaali rekisterikilpi tavallisine kirjaimineen.

Sinä tunsit tuolla hetkellä. Sydämesi oli avoin. Minä istuin vierelläsi, ja me keskustelimme. Kun sitten katsoit sivullesi, näit sanan “Tobias” rekisterikilvessä. Näit Tobiaksen ajelevan pitkin tietä… aivan, niin ajoinkin… sinun autossasi.

Rakkaat ystävät, puhutaan hetki tästä ajasta, Uudesta Energiasta, johon olette siirtymässä. Puhutaan oletetusta kaksinaisuudesta Vanhan ja Uuden välillä. Puhutaan hetki uskonnoista. Olemme puhuneet niistä aikaisemminkin, mutta haluamme puhua niistä tänään lisää ennen vieraamme esittelyä.

Maailmanuskonnot läpikäyvät tällä hetkellä sisäistä kaaosta. Niissä tapahtuu paljon muutoksia. Silti ne roikkuvat osittain Vanhassa. Ne eivät halua muuttua, sillä ne pelkäävät muutoksia. Eniten ne luulevat – huomatkaa, että käytämme sanaa luulevat – että Jumala ei halua niiden muuttavan Vanhoja tapojaan. Ne siis roikkuvat Vanhassa epätoivoisesti siitä huolimatta, että kaikki viittaa muutoksen tarpeellisuuteen.

Jumalanpalveluksiin osallistuvien määrä on laskussa. Uskonnolliset johtajat eivät ymmärrä miksi. He teetättävät tutkimuksia ja pitävät suuria kokouksia saadakseen selville, miksi osallistujien määrä hupenee. Usein ne syyttävät siitä ihmiskuntaa, sitä seikkaa, että ihmiset ovat kadottamassa henkisyydentajunsa.

Meidän mielestämme se on huvittavaa. Nauramme sille. Ihmiset eivät ole kadottamassa henkisyyttään. Päinvastoin, sitä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tällä planeetalla on tietoisuus heräämässä siinä määrin, että se johtaa kvanttihyppyyn teidän elinaikananne… suuret muutokset pyyhkivät yli maiden.

Uskontonne roikkuvat Vanhassa. Ne yrittävät säilyä hengissä. Lähivuosina tulette näkemään kirjaimellisesti ja kuvaannollisesti muurien sortuvan. Monien kohdalla sisimmässä olevat muurit tulevat sortumaan. Tulette näkemään kaaoksen jatkuvan kirkoissa ympäri maailmaa.

Tällä hetkellä käynnissä olevat sodat perustuvat uskontoihin. Kyse ei ole taloudesta tai öljystä, vaan uskonnoista. Vanha karma esittää tässä roolia. Kristinuskon ja Islamin välillä on konflikteja. Kaikki kirkot ovat konfliktissa keskenään. Se on nyt otsikoissa. Niin sen pitää ollakin. Se on tarkoituksenmukaista.

Rakkaat ystävät, siksi te olette nyt Maan päällä. Siksi te olette Shaumbroja. Ymmärrättehän… että te loitte kirkot. Te loitte uuden tavan ajatella kauan, kauan sitten. Autoitte rakentamaan uskonjärjestelmät.

Jossain vaiheessa tiesitte sieluntasoillanne, että oli aika päästää irti ja sallia itsenne saavuttaa uusi totuus ja ymmärrys. Näitte, miten jumalallista sanaa vääristeltiin, väännettin ja muutettiin ihmisten päämäärien mukaisesti. Se teki teidät hyvin surullisiksi. Tunnette vieläkin samoin sisimmässänne. Monet teistä jättivät paitsi uskonnolliset veljeskunnat myös elämän. Tiedätte, mitä tarkoitamme.

Synnyttyänne uudelleen maapallolle elelitte yksiksenne. Haaveenne luomienne kirkkojen suhteen olivat haihtuneet. Olitte pettyneet niihin ja sotiin sekä myötätunnon ja rakkauden puuttumiseen. Olitte pettyneet kirkkojen luomiin energioihin, jotka yrittivät valloittaa maailman. Monet teistä ottivat osaa moniin, moniin ristiretkiin; ei pelkästään kristittyjen vaan Islamin ja monien muiden uskontojen ristiretkiin.

Jätitte teille ennen niin rakkaat kirkot, jotka olitte itse auttaneet luomaan. Eristäydyitte muista. Yrititte unohtaa, keitä olette. Näitte luomistöidenne lopputulokset, ettekä pitäneet niistä. Niinpä sitten piilouduitte. Aloititte yksinäisen matkan… joidenkin täällä olevien kohdalla se merkitsi monia, monia yksinäisiä elämiä… tusinoittain elämiä… yksin… syrjässä.

Tiesitte sisimmässänne, että teillä on voimaa ja ymmärrystä. Tiesitte voivanne vaikuttaa moniin asioihin, mutta pysyitte silti piilossa. Ette sallineet itsenne tulla esiin. Ette olleet rohkeita ettekä uskaliaita. Piditte matalaa profiilia.

Tiesitte kuitenkin sieluntasoillanne, että joskus astuisitte esiin ja ilmaisisitte jumalallisuuttanne, toimisitte muille opettajina ja oppaina eri tavalla kuin ennen, erossa vanhoista kirkoista. Teistä tulisi pioneereja ja tiennäyttäjiä.

Tämä on aiheuttanut teille monia haasteita tässä elämässä. Tiesitte tämän elämän olevan ylösnousemuksen ja itsenne kanssa yhdistymisen aikaa.

Rakkaat ystävät, kun tarkastelette Shaumbra Yliopiston rakentamisen potentiaalia Maan päälle, se pelottaa teitä. Muistatte ja sanotte: “Autoin luomaan kirkot, ja katsokaa, mitä siitä seurasi.” Rakkaat ystävät, nuo asiat kuuluvat menneisyyteen, ja niillä oli tarkoituksensa. Kirkot johdattelivat ihmiset heräävän jumalallisuuden polulle.

Kuten olemme kertoneetkin, arkkienkeli Gabriel puhalsi trumpettiin kutsuakseen teitä… toimimaan opettajina… astumaan esiin… ei uskontoja vaan tietoisuutta luomaan. Kuului kutsu, joka ei jaarittele pitkiä pätkiä tai vaadi lukemaan kirjoja siitä, miten ihmisten tulisi elää, vaan pikemminkin pyytää teitä tuomaan oman jumalallisuutenne elämiinne ja säteilemään sitä ulospäin. Nykyhetkessä Jumalallisena Ihmisenä eläminen on paras esimerkki muille.

Ihmiset tulevat luoksenne. He tulevat, mutta eivät opetellakseen ulkoa pitkiä kirjoituksia tai seuratakseen pitkiä sääntölistoja. He tulevat luoksenne tunteakseen jumalallisuutenne hohteen ja  avatakseen omansa. He tulevat luoksenne nähdäkseen, että on mahdollista elää jumalallisena enkelinä Maan päällä.

Kerromme teille tänään, että tulette näkemään muutosten jatkuvan kirkoissa. Ne julistavat enemmän kuin koskaan aikaisemmin olevansa oikeassa ja pitävänsä hallussaan ratkaisuja. Ne pitävät lujasti kiinni Vanhoista tavoistaan. Sen vuoksi niiden muurit sortuvat rymisten.

Ymmärrättekö, rakkaat Shaumbrat, miksi teidän läsnäolonne on niin tärkeää maapallolla? Kun kirkkojen muurit sortuvat, mihin ihmiset silloin menevät? Kenen puoleen he voivat kääntyä? He tulevat olemaan pettyneitä, aivan kuten tekin olitte. He tulevat tarvitsemaan ohjausta henkilöiltä, jotka ovat löytäneet valaistumisensa sisimmästään. Ei kirjoista eikä säännöistä, vaan sisimmästään.

Siksi te olette täällä. Siksi me pyydämme teitä olemaan rohkeita ja uskaliaita juuri nyt. Tulkaa esiin, rakkaat Shaumbrat, missä sitten piileskelettekin! (naurua) Rohkaisemme teitä koko ajan astumaan esiin. Tiedämme, että piileskelette edelleenkin. Tiedämme teidän arastelevan. Nyt on aika astua eteenpäin.

Tämän sanottuamme haluamme esitellä vieraamme. Rakkaat ystävät, pyydämme teitä tuntemaan energian. Se tuntuu monista teistä tutulta. Olette kaikki niin rakkaita vieraallemme. (naurua Tobiaksen viivytellessä edelleenkin vieraan nimen paljastamista)

Vieraamme on… (lisää naurua Tobiaksen jatkaessa yleisön kiusaamista!) kulkenut ihmisenä ja hankkinut kuuluisuutta useissa eri tilanteissa. Vieraamme on seisonut palavan pensaan edessä ja kuullut Jumalan sanat. Se on seisonut vuorella, tuntenut taivaiden aukeavan ja saanut sellaisen inspiraation, että muutti maailmaa tavalla, joka vaikuttaa vieläkin. Vieraamme toi kansalleen viestin.

Haluamme kutsua tilaamme Moshen – Mooseksen. (Suom. huom. Moshe on Mooseksen alkuperäinen hepreankielinen nimi). Se liittyy tänään seuraamme viettääkseen aikaa kanssanne. Kyllä, vastauksena erään henkilön mielessä esitettyyn kysymykseen, Moshe piti elokuvasta. Charlton Heston esitti roolin sen mielestä hyvin. (äänekästä naurua) (Suom. huom. Heston esitti pääosaa Mooseksesta kertovassa menestyselokuvassa Kymmenen käskyä). Ihmiset kysyvät mitä omituisimpia kysymyksiä, omituisia varsinkin tällaisessa tilanteessa! (lisää naurua)

Mooseksen energia liittyy nyt seuraanne. Kyllä, se on ollut ihminen. Moshe tietää, miltä se tuntuu. Moshe vapautti kansansa orjuudesta heidän synkimmällä hetkellään. Heitä pidettiin vankeina, tuon ajan mahtavien hallitsijoiden, egyptiläisten, orjina.

Mooses olisi kuollut vauvana, jolleivat hänen vanhempansa olisi piilottaneet häntä ja luopuneet hänestä kuninkaallisen perheen hyväksi. Mooses kasvoi tietämättä, että hän oli juutalainen. Hän sai tietää siitä vasta myöhemmin, samoin kuin senkin, että hänet oli pelastettu ja suojeltu kuolemalta. Tämän kokemuksen myötä hän ojensi kätensä Jumalalle kiittääkseen henkensä säästämisestä.

Mooses koki ihmiselämänsä aikana monia kokemuksia, jotka muistuttavat teidän kokemuksianne tässä tai aikaisemmissa elämissänne. Hän oli koulutettu mies, joka kuului tuon ajan yhteiskunnan kermaan.

Eräänä päivänä Mooses näki vartijan hakkaavan juutalaisorjan kuoliaaksi. Mooses puolestaan tappoi vartijan. Hänen vihansa egyptiläisiä ja rakkautensa omaa kansaansa kohtaan nousivat etualalle. Mooses piiloutui monien vuosien ajaksi, aivan kuten monet teistäkin piiloutuvat omalta menneisyydeltään. Piiloudutte menneisyydeltänne.

Mooseksen Henkeen ja omaan jumalallisuuteensa luoma yhteys oli kuitenkin niin vahva, että hän ei pystynyt piiloutumaan ikuisesti, aivan kuten ette tekään pysty. Ette voi piiloutua jumalallisuudeltanne ja siltä keitä olette. Joten eräänä päivänä Mooses sai palavan pensaan edessä jälleen kerran viestin siitä, että häntä odotti tehtävä: kansansa johtaminen pois orjuudesta.

Rakkaat ystävät, Moshe – Mooses – takelteli puhuessaan. Hän änkytti. Joten hän vastasi: “Rakas Jumala, miten minä voisin olla johtaja? Miten änkyttäjä voi johtaa kansan vapauteen?”

Hän yritti päästä pälkähästä ja olla suorittamatta hänelle osoitettua työtä ja tehtävää. Aivan, Henki teki yhdessä Gabrielin ja Mikaelin kanssa suunnitelman, jonka mukaan Moshen veli puhuisi hänen puolestaan, sillä sisimmässään Moshe pelkäsi vieläkin esiin astumista, pelkäsi olla rohkea ja uskalias.

Rakkaat Shaumbrat, ymmärrättekö, mitä Mooses yrittää kertoa teille?

Eräässä vaiheessa Mooses kiipesi Siinain vuorelle. Mietiskellessään ja rukoillessaan hän pyysi Hengeltä ymmärrystä kansansa ohjaamiseen ja johtamiseen. Silloin hän sai Kymmenen käskyä. Voisi tavallaan sanoa, että ne eivät olleet käskyjä, vaan sitoumuksia Jumalalta… Moosekselle… ja hänen kansalleen… sitoumuksia koko ihmiskunnalle.

On mielenkiintoista nähdä, että luomanne kirkot muuttivat ne käskyiksi. Miksi ihmeessä Jumala antaisi käskyjä? Jumalalla, Hengellä, on sitoumuksia teitä kohtaan. Puhumme niistä kohta lisää.

Joten rakkaat ystävät, Mooses auttoi kansansa pois orjuudesta. Hän johdatti heidät pitkälle matkalle erämaan halki. Mikä upea metafora… ja osittain tottakin. Hän johdatti heidät  pitkälle, pitkälle matkalle erämaan ja heidän oman vapautumisensa ja synkimmän hetkensä halki. Hän johdatti kokonaista heimoa. Mooseksen ja tuon ajan juutalaisten tietoisuus loi uuden Israelin valtion. Tarinan loppuosa onkin teille tuttu.

Mooses auttoi luomaan uusia ohjeita tuon ajan ihmisille. Hän auttoi heitä ymmärtämään, miten elää parempaa elämää sekä moraalisesti että henkisesti. Hän auttoi luomaan sääntöjä, joita tuohon aikaan tarvittiin. Ne auttoivat yksilöä ymmärtämään oman paikkansa yhteiskunnassa, perheessä ja Jumalan silmissä. Mooses antoi toivoa kokonaiselle kansalle.

Hänen sanoillaan on paljon vaikutusta ympäri maailmaa, etenkin kristittyjen ja juutalaisten keskuudessa. Mooseksen melkein 4,000 vuotta sitten aloittamalla toiminnalla on vankka merkitys maailmassanne. Mooses auttoi tuomaan Maan päälle Kristuksen aikakauden, jonka aikana ihmiset voivat tuoda jumalallisuutensa muista ulottuvuuksista ja integroida sen ihmisyyteensä. Mooses oli tämän asian alkuunpanija ja toteuttaja, ja työskenteli yhdessä monien teistä kanssa.

Kyllä, monet teistä ovat tunteneet Mooseksen. Voi, luulitte hänen olevan ankaran, vanhan määräilijän. Niin hän olikin. Hän oli tuolloin ankara. Hänen oli pakko olla. Mooses yritti näyttää teille ja muille tien omaan jumalallisuuteenne. Se oli tuohon aikaan hyvin vaikeaa. Tietoisuus oli niin erilainen kuin tänä päivänä.

Elettyään pitkän ja haasteellisen, mutta myös täyttävän ja palkitsevan elämän, jätti Mooses maapallon. Hän näki alkavat muutokset, jotka pyyhkäisisivät maan yli. Hän näki myös vallitsevan epätasapainon. Mooses näki toisenkin ihmisryhmän, jota kohdeltiin kuin orjia… jotka muut omistivat kuin orjat… jolla ei ollut toivoa… eikä ohjausta. Nämä ihmiset tarvitsivat erilaisen viestin.

Joten rakas Mooses palasi Maan päälle ja otti vastaan uuden haasteen, päätti olla rohkea ja uskaltaa jälleen kerran. Mooses palasi Maan päälle Muhammedina.

Mooses ja Muhammed… sama… sama entiteetti. Viime tapaamisessa meiltä kysyttiin: “Milloin Muhammed vierailee Crimson Circlessä?” Meidän oli pakko nauraa, sillä tiesimme tästä vierailusta. Kerroimme teille kuukausi sitten, että meillä olisi pieni yllätys teille.

Mooses palasi Muhammedina luodakseen Islamin uskon. Islam; antautuminen, vapauttaminen, irti päästäminen. Arabian maan ihmisten oli vapautettava vanha karmansa. He tarvitsivat jonkun ohjaamaan heidät ulos sielujensa vankiloista.

Mooses/Muhammedilla on ollut valtava vaikutus yhteiskuntaan. Voitte kuvitella, miltä tästä  entiteetistä tuntuu sen nähdessä kaksinaisuuden, konfliktit kristittyjen, juutalaisten ja muslimien välillä. Luulisi sen olevan surullinen. Rakkaat ystävät, tämä entiteetti tuntee sen sijaan hyvin suurta myötätuntoa ihmisiä kohtaan.

Mooses/Muhammed ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu juuri nyt. Se ymmärtää, että ihmiskunta on suuren muutoksen edessä, ja että tuhansia vuosia sitten tarkoituksenmukaiset uskonnot eivät ole sitä enää tänä päivänä.

Mooses on saapunut vieraaksemme rohkaistaakseen teitä työssänne. Se rohkaisee teitä, rakkaat ystävät, seisomaan palavan pensaan edessä ja kuulemaan sisimmästänne kuuluvat Jumalan sanat. Se rohkaisee teitä istumaan vuorella, aivan kuten teette nytkin – tosin ette Siinain vuorella vaan Coal Creek Canyonissa (naurua) – ja ymmärtämään Hengeltä saamanne ja sille antamanne sitoumuksen.

Se pyytää teitä olemaan rohkeita ja uskaliaita, aivan kuten se itsekin oli. Mooses, änkyttäjä, jonka oli vaikea saada sanaa suustaan, seurasi silti sydämensä ääntä. Mooses, joka palasi Maan päälle Muhammedina auttaakseen toisen ryhmän ulos orjuudesta, nostaakseen heidän tietoisuuden tasoaan ja auttaakseen heitä vapautumaan omasta menneisyydestään.

Joten on ihastuttavaa saada Mooses – Muhammed – vieraaksemme tänään, jakamaan kanssanne tämä Nyt-hetki.

Pyydämme teitä hengittämään sisään ja sallimaan Mooses/Muhammedin energian liittyä seuraanne, hymyillä teille ja kiittää teitä tekemästänne työstä. Siltä riittää teille empatiaa ja myötätuntoa, onhan se kävellyt kengissänne montakin kertaa; raivannut uusia alueita, murtanut järjestelmiä ja elänyt oman totuutensa mukaisesti.

Mooses sanoi, että… (tauko) rakkaat ystävät, Mooses haluaa kertoa teille nyt, että oli tarkoituksenmukaista antaa Kymmenen käskyä, vaikkakin ne tulkittiin jossain määrin väärin; olivathan ne itseasiassa kymmenen sitoumusta. Mooses sanoo, että jos sen pitäisi kirjoittaa jotakin Uuteen Energiaan sopivaa… jos se työskentelisi Shaumbrojen kanssa juuri nyt, olisivat sitoumuksetkin uudet. Mooses/Muhammed sanoo Uuden Energian sitoumusten olevan seuraavanlaiset:

Numero 1. Ennen kaikkea Mooses sanoo, että “olette myös Jumala. Te olette myös Jumala.” Kunnioittakaa ja hyväksykää se. Rakastukaa tähän konseptiin. Tuntekaa Jumala sisimmässänne. Te olette myös Jumala.

Numero 2. Mooses/Muhammed pyytää teitä elämään Nyt-hetkessä Jumalan kanssa, joka on sisimmässänne ja kaikkialla. Antakaa itsellenne lupa tuntea se. Jääkää tähän tilaan. Aikaisemmin Mooses pyysi pitämään sapatin, kunnioittamaan yhtä päivää viikossa. Voi, olikin aikamoinen haaste tuon ajan ihmisille pysähtyä kerran viikossa tuntemaan Hengen läsnäolo. Nyt Mooses sanoo: “Eläkää nykyhetkessä Hengen, itsenne, kanssa. Tuntekaa, miltä se tuntuu.” Teidän ei tarvitse valita tätä varten tiettyä päivää. Voitte elää Hengen rakkaudessa jokaikinen hetki.

Numero 3. Mooses/Muhammed sanoo: “Kunnioittakaa sukujuurianne, syntyperäänne ja menneisyyttänne.” Olette eläneet niin monia elämiä päästäksenne tähän pisteeseen. Joskus ette edes halua myöntää, keitä olette olleet. Miksi luulette unohtavanne entiset elämänne? Koska lakaisette ne maton alle. Yritätte piilottaa ne. Kunnioittakaa kaikkea, mitä olette tehneet, jopa niitä elämiänne, joita saattaisitte pitää halveksittavina. Kunnioittakaa itseänne ja menneisyyttänne. Melkein 4,000 vuotta sitten Mooses pyysi “kunnioittamaan isäänne ja äitiänne.” Nyt tämä sitoumus kuuluu: “Kunnioittakaa sukujuurianne. Kunnioittakaa kaikkea mitä olitte. Aivan, kunnioittakaa myös tämänhetkistä identiteettiänne.”

Numero 4. Moshe sanoo teille: “Rakkaat ystävät, eläkää oman totuutenne mukaisesti. Eläkää sen mukaisesti aina.” Ihmiset välttelevät totuutta. Aivan, he kertovat valheita, koska eivät halua katsoa totuutta silmiin. Eläkää oman totuutenne mukaisesti. Se saa tietoisuuden sisimmässänne kohoamaan. Se auttaa teitä tuntemaan. Se auttaa teitä ymmärtämään ja jopa kuulemaan jumalallisuutenne todelliset sanat.

Jos elätte nykyhetkessä oman totuutenne mukaisesti, rakkaat ystävät, niin saatte kaiken tarvitsemanne. Kun yritätte vältellä totuutta omasta menneisyydestänne ja teoistanne, vääristää se todellisuutta. Silloin elätte tavallaan muuntuneen tietoisuuden tilassa, Nyt-hetken ulkopuolella. Eläkää oman totuutenne mukaisesti. Olkaa ylpeitä omista identiteeteistänne. Hyväksykää kaikki tekonne ja ottakaa vastuu omista elämistänne. Eläkää oman totuutenne mukaisesti, rakkaat ystävät.

Numero 5. Moshe sanoo teille: “Te olette luojia. Voitte luoda itsellenne vauraat elämät. Olette kaiken nykyhetkessä tarvitsemanne luojia. Ottakaa vastuu omista elämistänne.”

Ennen vanhaan Moshe olisi sanonut: “Älä varasta. Älä himoitse lähimmäisesi omaisuutta.” Nyt se sanoo: “Te olette luojia. Ette tarvitse muiden omaisuutta. Voitte luoda itse… kaiken… kaiken elämissänne tarvittavan.” Älkää vahtiko muita ja kadehtiko heidän elämiään ja sitä hyvää, mitä heillä näyttää olevan. Ettehän pysty todellakaan ymmärtämään muiden läpikäymiä haasteita. Olkaa sen sijaan omien elämienne luojia. Ottakaa vastuu.

Numero 6. Lopuksi Moshe toteaa: “Rakkaat ystävät, juhlikaa elämää. Hengittäkää sitä sisäänne. Olkaa rohkeita ja uskaliaita. Tunnustelkaa elämää.” Sanokaa itsellenne: “Kyllä, minä valitsen elämän. Minä valitsen eläväni täällä Maan päällä juuri nyt, täysin tietoisena henkilöllisyydestäni ja siitä, miksi olen täällä tähän aikaan.”

Tällaisia asioita Muhammed ja Mooses kirjoittaisivat kivitauluihin teitä varten. Aika yksinkertaista. Ehkäpä näistä uusistakin sitoumuksista tehdään elokuva! (naurua)

Rakkaat ystävät, Mooseksen ja Muhammedin energia palaa nyt maapallolle hyvin voimakkaana. Se jää tänne ainakin kirkkojen siirtymävaiheen ajaksi. Se jää tänne joksikin aikaa.

Mooseksen energia jää tänne – ja kyllä, vastauksena juuri esitettyyn kysymykseen – aivan, Mooses teki ihmeiltä vaikuttavia asioita kauan sitten… kuten Punaisen meren kahtia jakaminen. Se nyt ei varsinaisesti ole mikään ihme, mutta vaikutti siltä noina aikoina. Kyllä, vastaamme uuteen kysymykseenne – Mooses raivaa teille tien tänä iltana. (Viittaa ulkona pyryttävään ja tiet tukkivaan lumeen, joka saattaisi vaikeuttaa Shaumbrojen kotimatkaa kanavoinnin jälkeen.) Se tulee istumaan vierellänne ja raivaamaan tietä puolestanne.

Ennen Shoudia haluamme keskustella kanssanne eräästä käsitteestä. Pyydämme teitä tuntemaan sen. Teillä on taipumusta yrittää järkiperäistää. Varoitamme teitä siitä jo etukäteen. Ja hykertelemme samalla. Pyydämme teitä TUNTEMAAN sen, mistä haluamme puhua teille.

Puhumme hetken Laajentuneesta Nyt-hetkestä ja siitä, mitä se tarkoittaa, miten se vaikuttaa elämiinne ja miten se poikkeaa Nyt-hetkestä. Laajentunut Nyt; pyydämme teitä tuntemaan sen.

Tämä käsite saattaa aiheuttaa paljon keskustelua internetissä. Pyydämme teitä olemaan rohkeita ja uskaliaita muiden yrittäessä analysoida sanomaamme hyvin yksityiskohtaisesti ja monimutkaisesti. Muistuttakaa muita TUNTEMAAN. Ymmärrätte paljon enemmän tunteidenne kautta kuin yrittämällä järkiperäistää.

(tauko)

Istumme juuri nyt Laajentuneessa Nyt-hetkessä. Siihen kuulutte te itse ollessanne täysin läsnä seurassamme. Laajentuneeksi sen tekee se, että siihen ette kuulu pelkästään te tuoleilla, sohvilla tai lattioilla lojuvat ihmiset, ei pelkästään se osa teitä.

Ymmärrättehän, että pystytte laajentumaan. Avaatte energiakenttänne liittääksenne nykyhetkeenne muitakin asioita. Liitätte siihen Mooseksen ja minut, Tobiaksen, vaikka olemmekin vain kaksi vanhaa, kuollutta juutalaista. (naurua) Liitätte meidät nykyhetkeenne.

Laajentuneessa Nyt-hetkessä teidän ei tarvitse jättää fyysisiä kehojanne ja todellisuuttanne vieraillaksenne meidän luonamme muissa ulottuvuuksissa. Ette kiellä ihmisyyttänne ettekä nykyhetkeänne. Sen sijaan avaatte energianne. Laajennatte energiakenttäänne siten, että mekin mahdumme siihen.

Laajentuneeseen energiakenttäänne pääsevät myös entisten elämienne aspektit. Kaikki tämä energia sisältyy Nyt-hetkeenne. Istuessanne täällä juuri nyt suurin osa teistä ei pelkää avautua. Olette jumalallisuutenne ja Shaumbra-perheenne pyhässä energiassa. Voitte siis avautua ja sisällyttää mukaan kaikkien entisten elämienne kokemukset. Voitte sisällyttää Nyt-hetkeenne myös muut ulottuvuudet.

Nyt-hetki on laajentunut, koska olette siinä kokonaisuudessanne läsnä. Olette ankkuri, kohde ja lähde.

Ymmärrättehän, että ennen yrititte jättää Nyt-hetken ja kehonne. Yrititte kieltää nykyisyyden pakenemalla jonnekin muualle. Sitä Moshe tarkoittaa kehoittaessaan teitä “elämään totuutenne mukaisesti.” Totuus on se, että olette ihmisiä. Olette täällä nyt. Älkää yrittäkö paeta muualle. Sitä Laajentunut Nyt-hetki tarkoittaa.

Laajentunut Nyt on Uutta Energiaa, Uuden Energian fysiikkaa. Voitte olla kokonaisuudessanne läsnä, ja silti sisällyttää nykyhetkeenne kaiken. Kun ette pelkää kenenkään pystyvän tuhoamaan tai hallitsemaan teitä, niin voitte avata energiakenttänne ja olla Laajentuneessa Nyt-hetkessä.

Tietoisuutenne laajenee moniulotteisille tasoille ollessanne Laajentuneessa Nyt-hetkessä. Energianne laajenee sekä kolmiulotteiseen maailmaanne että kaikkiin muihinkin ulottuvuuksiin. Siirrytte moniulotteisille tasoille, joita me kutsumme “tilaksi atomien välisessä tilassa.” Tämän tilan kautta päästään moniulotteisille tasoille.

Annamme teille pienen esimerkin, jotta ymmärtäisitte paremmin. Kuvitelkaa mielissänne hyvin, hyvin suuri järvi. Tämä järvi on kaunis, ja sitä ympäröivät vuoret. Se on hyvin kaunis ja tyyni. Sen pinta on peilikirkas.

Astutte veneeseen laiturilta, joka sijaitsee järven toisessa päässä. Kuljette suoraa linjaa pitkin päämääränänne järven toisella puolella oleva ranta. Ette kuitenkaan näe sitä silmillänne. Oletatte sen vain olevan siellä jossakin vastapäätä.

Kiidätte veneessänne järven peilikirkasta pintaa pitkin. Katsoessanne taaksenne näette veneen liikkeen luomat aallot.

Tässä metaforassa aallot ovat kuin entisten elämienne kokemukset. Olette luoneet jotakin, liikkeen, jota tässä esimerkissä edustavat aallot. Aalloilla on oma elämänsä ja energiansa.

Samalla tavalla entisten elämienne energioilla on omat identiteettinsä. Ne eivät kuitenkaan ole luojia kuten te. Silti entiset elämänne jatkavat elämäänsä. Olemme puhuneet tästä aikaisemminkin. Vapauttaessanne entiset elämänne matkaavat ne kosmisille tasoille ja elävät siellä omaa elämäänsä. Aallot veneen perässä kuvaavat menneisyytenne kokemuksia ja energioita.

Ollessanne Laajentuneessa Nyt-hetkessä kuten nytkin, pysähtyy veneenne. Vene pysähtyy, mutta aallot eivät. Niillä on oma elämänsä. Ne tulevat takaisin ja leikkaavat toinen toisensa veneen kohdalla. Ne tulevat takaisin. Aallot tulevat takaisin ja leikkaavat toinen toisensa veneen kohdalla.

Laajentuneessa Nyt-hetkessä ette ole pelkästään järven pinnalla, vaan myös sen syvyyksissä. Ette istu pelkästään veneessä, vaan myös sukellusveneessä. Ymmärrättehän, että vaikka luulettekin elävänne lineaarisesti, tapahtuu muilla tasoilla paljon.

Järvi on hyvin, hyvin syvä. Loitte enemmän kuin pinnalla näkyvät aallot. Muutitte kaikkia asioita universumissa, vaikka näittekin vain pinnan. Näitte pelkät aallot. Ette koskaan nähneet vastakkaisella puolella olevaa rantaa ettekä järven pinnan alapuolelle.

Laajentuneessa Nyt-hetkessä teillä on sisäänpääsy järven syvyyksiin, kaikkiin luotuihin aaltoihin eli kokemuksiin. Ne palaavat luoksenne. Ei ole mitään syytä kiirehtiä veneellänne järven poikki.

Kaikki saapuu luoksenne… kaikki. Laajentuneeseen Nyt-hetkeen kuuluvat kaikki menneisyytenne energiat, kaikki ulottuvuuksien välillä tekemänne työ. Se palaa luoksenne nyt. Se tulee takaisin teidän luoksenne.

Tulette oivaltamaan monia asioita. Tulette esimerkiksi ymmärtämään monipersoonallisuushäiriöitä. Tulette myös ymmärtämään omia aspektejanne. Aikaisemmin olette saaneet vain esimakua menneisyydestänne satunnaisten “vuotojen” muodossa.

Monet teistä kokevat tällä hetkellä monipersoonallisuushäiriöitä muistuttavia ilmiöitä. Ihmettelette, mitä mielessänne liikkuu. Teillä on erilaisia tuntemuksia. Saatte erilaisia visioita ja kuvia menneisyydestä, moniulotteisista aspekteistanne. Ne kulkevat lävitsenne. Mikään ei siis ole vialla. Pysykää maadoittuneina Laajentuneessa Nyt-hetkessä, ja ymmärrätte, mistä on kysymys.

Teille tapahtuu asioita, jotka saavat teidät raapimaan päitänne ihmeissänne. Saatatte esimerkiksi hetken aikaa luulla joutuvanne kauheaan liikenneonnettomuuteen vain huomataksenne välittömästi olevanne tien oikealla puolella, oikealla kaistalla ja täysin turvassa. Ihmettelette, mitä noiden muutamien hetkien aikana oikein tapahtui. Eivät enkelit pelastaneet teitä onnettomuudelta, vaan te itse. Te valitsitte Laajentuneessa Nyt-hetkessä erilaisen potentiaalin.

Puhumme seuraavissa tapaamisissamme lisää Laajentuneesta Nyt-hetkestä, siitä miten se ilmenee elämissänne ja millaiset vaikutukset sillä on teihin. Käsittelemme asiaa tulevaisuudessa yksityiskohtaisemmin.

Tiedämme jo, että jotkut teistä tekevät muistiinpanoja ja yrittävät selvittää tätä asiaa järkiperäisesti. Rakkaat ystävät, tuntekaa se. Yksinkertaisesti tuntekaa. Olkaa Laajentuneessa Hetkessä. Aivan, kaikki tulee luoksenne. Kaikki tulee luoksenne. Se on Uuden Energian fysiikkaa.

Nyt, rakkaat Shaumbrat, on Shoudin vuoro. On aika tuoda energianne yhteen, puhua yhteenääneen. Minun ja Moshen vuoro on nyt istua alas ja kuunnella teitä… istua ja kuulla sananne… tuntea rakkautenne säteilevän.

Käytämme hetken energioiden säätämiseen. Seuraavaksi kuulette omat äänenne.

Ja rakkaat ystävät, ennen kuin aloitamme… olkaa rohkeita. Avautukaa. Lisätkää energianne Shoudiin.

(Tauko Cauldren valmistautuessa kanavoimaan Shaumbroja.)

Shoud: Me olemme Shaumbroja. Olemme yhtä perhettä halki maailman ja universumin. Olemme tänään yksi ja monta ääntä.

Meillä on ilo olla täällä Mooses/Muhammedin ja Tobiaksen seurassa. Meistä on upeaa puhua sydämiemme ja tunteidemme kautta, ilmaista Uuden Energian tapaa toimia.

Viime kuussa puhuimme vallan illuusiosta ja siitä, että valtaa ei todellisuudessa ole olemassa. On vain energiaa. Me työskentelemme energian parissa. Luomme sillä.

Saavutettuamme uutta ymmärrystä tiedämme, että Laajentuneessa Hetkessämme, todellisuudessamme, ei ole valoa eikä pimeyttä. Ne eivät ole toinen toisiaan vastaan taistelevia voimia. Ne ovat elementtejä, jotka työskentelevät keskenään toinen toisensa puolesta.

Oivallettuamme tämän voimme parantua. Voimme tasapainottaa omat fyysiset kehomme. Jos meillä on sairauksia, ne työskentelevät nyt meidän parantamistamme yrittävien elementtien, immuunien voimien, biologiamme korjaavien osien kanssa.

Tämä ei tarkoita sitä, että sisimmässämme olisi kaksi toisiaan vastaan taistelevaa voimaa. On vain yksi. Kaikki työskentelevät tavallisesti yhdessä. Ne puhaltavat yhteen hiileen pitääkseen meidät tasapainossa Uudessa Energiassa.

Meidän ei tarvitse huolehtia saavamme bakteereja tai tartuntoja muilta ihmisiltä. Voimme olla rauhassa toimistossa, jossa jyllää influenssaepidemia, ja olla saamatta tartuntaa. Voimme avautua ja päästää kaikki energiat todellisuuteemme, elämiimme, jopa kehoihimme, sillä niin tehdessämme kaikki energiat alkavat työskennellä yhdessä. Ne saavuttavat Uudessa Energiassa kokonaan uuden tasapainon.

Flunssalla yksinään ei ole voimaa saada meitä sairastumaan eikä myöskään keholla voimaa parantua  yksin. Se on illuusio. Kaikki yhdistyy nyt. Laajentuneessa Hetkessä me uudistamme itsemme. Shaumbroina oivallamme, että meidän ei tarvitse taistella. Meidän ei tarvitse taistella pimeinä tai epäterveellisinä pitämiämme energioita vastaan, sillä ne ovat vain illuusio.

Meidän ei tarvitse huolehtia epätasapainoisista tai ns. synkistä tunteista, sillä kaikki tunteemme tekevät nyt yhdessä työtä. Ennen taistelimme aina omia pirujamme ja pimeyttämme vastaan. Se oli tarkoituksenmukaista, sillä saimme siitä energiaa jatkaa matkaamme.

Mutta nyt, vapauttamalla vallan illuusion sekä valon ja pimeyden arvioinnin, voivat ne  työskennellä yhdessä. Voimme olla luojia ja valita oman todellisuutemme kaikkien energioiden tukiessa valintojamme.

Meidän ei tarvitse huolehtia muiden ihmisten negatiivisten värähtelyjen vaikuttavan meihin. Nämä muista ihmisista tulevat negatiiviset tuntemukset ja aspektit voi päästää energiakenttiimme. Niiden ei tarvitse musertaa meitä. Ne ovat vain energiaa, joka voi ruokkia meitä. Voimme silti pysyä tasapainossa. Voimme olla täynnä myötätuntoa ja rakkautta jopa vihaisten ja masentuneiden ihmisten keskellä.

Vapauttamalla vallan illuusion voimme avautua kokonaan uudelle energioiden valtakunnalle, joka tukee luojina tekemiämme valintoja. Voimme vastaanottaa olemuksiimme mitä tahansa energioita. Silloin tapahtuu muuntautuminen, prosessi, joka saa kaikki energiat tukemaan jumalina tekemiämme päätöksiä.

Pimeyttä vastaan taisteleminen vain lisää pimeyden voimia. Pimeys, joka yrittää tuhota valon, antaa sille voimaa ja toivoa.

Luovumme nyt energian arvostelusta. Luovumme vallan illuusiosta, jotta kaikki energiat voisivat toimia yhdessä.

Parantuaksemme avaudumme kaikelle. Parantaaksemme kehomme annamme kaikkien energioiden yhdistyä. Voisi tavallaan sanoa, että emme tarvitse antibiootteja. Emme tarvitse mitään, mikä yrittää puhdistaa kaiken negatiivisen. Hyväksymme ja arvostamme kaikkia kohtaamiamme energioita.

Yhteistyössä St. Germainin kanssa meistä tulee muuntajia, energioiden muuttajia. Luovumme vanhoista valon ja pimeyden elementteihin liittyvistä stigmoista, jotta molemmat olisivat tarkoituksenmukaisia. Niistä molemmista on hyötyä meille luojina.

Näin me muutamme maailmaa omassa sisimmässämme. Muutamme sitä yhdistämällä energiat ja hyväksymällä niiden tarkoituksenmukaisuuden. Muutamme omia elämiämme ottamalla vastuun kaikista sen aspekteista. Otamme vastuun jopa tällä hetkellä mahdollisesti sairaista kehoistamme ja annamme itsemme muuntautua parantumaan. Otamme vastuun kaikista epätasapainoisista tunteistamme.

Annamme myös mielissämme olevien vastakkaisten voimien muuttua yhdeksi. Ne eivät enää orjuuta tai tuhoa toisiaan, vaan työskentelevät harmoniassa, sulautuvat uuden tanssin pyörteissä. Valo ja pimeys yhdistyvät ja luovat Uutta Energiaa, kolmatta energiaa.

Valta oli pelkkä illuusio. Vain energiaa on olemassa.

Olemme Shaumbroja, matkamiehiä ja luojia.

Ja niin se on.

(Tauko Cauldren valmistautuessa Tobiaksen paluuseen.)

Tobias: Nyt minä, Tobias, ja Mooses palaamme seuraanne. Kyllä, tapaamisemme ovat mielenkiintoisia. Ette varmaan osanneet kuvitellakaan, että istuisitte vielä tämän elämänne aikana yhtenä päivänä Yeshuan ja seuraavana päivänä Mooseksen kanssa, puhumattakaan muista vieraistamme. Rakkaat ystävät, te vedätte näitä energioita puoleenne. Tekemänne työ kiinnostaa enkeleitä.

Kerromme teille yhä uudelleen ja uudelleen, ja aiomme tehdä niin tulevaisuudessakin, että – me kunnioitamme teitä. Olette mahtavia olentoja. Ette näe järven pinnan alapuolelle. Ette näe, mitä todellisuudessa teette. Teillä on taipumusta katsella taaksepäin ja sanoa: “En ole tehnyt muuta kuin nostattanut aaltoja!” (naurua)

Tekemänne työ on muuttanut ihmistietoisuutta. Olette myös muuttaneet koko universumin tietoisuutta. Siksi meille on niin suuri kunnia saada jakaa rakkautemme kanssanne, tuoda tänne enkelit ja Mestarit. Kunnioitamme teitä todellisina Uuden Energian Mestareina.

Aivan, pyydämme teitä olemaan rohkeita. Astukaa esiin, rakkaat Shaumbrat. Tulkaa leikkimään ja luomaan. Olkaa valonsäteitä kaikille muille ihmisille.

Rakastamme teitä syvästi, ja aiomme olla seurassanne myös tulevaisuudessa.

Shaumbrat, universumin mahtavimmat enkelit katselevat teitä. Ne rakastavat ja tukevat teitä uskomattomalla matkallanne. Ette ole koskaan yksin.

Ja niin se on!


Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre",  joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 50,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Tobias sanoo, että taivaallisen Crimson Councilin jäsenet itse asiassa kanavoivat ihmisiä.  Tobiaksen mukaan ne lukevat energiamme ja kääntävät sitten oman tietomme takaisin meille, jotta voisimme sekä tarkastella asioita ulkopuolisen silmin että kokea ne sisimmässämme.  "Shoud" on kanavoinnin se osa, jonka aikana Tobias astuu sivuun ja ihmisten energiaa kanavoidaan suoraan  Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vierellänne ja enkelit ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com