"Vallan illusio"

Esitetty Crimson Circlelle
1.2.2003
Suomentanut Lea Lintunen

www.crimsoncircle.com


TOBIAS: Ja niin se on, rakkaat Shaumbrat, että kokoonnumme yhdessä Crimson Circlen energiassa. Ihmisinä vaikean matkan kulkeneet enkelit kokoontuvat nyt jakamaan, oppimaan, opettamaan ja todella nousemaan korkeuksiin. Minä, Tobias, liikutun tästä rakkauden määrästä. Suljen tämän paikan värähtelyni piiriin. Kyse ei ole vain fyysisestä paikasta vaan energiasta ja tietoisuudesta, jossa me kaikki kokoonnumme yhdessä.

Minulta kuluu hetki energioideni säätämiseen tähän Crimson Circlen tilaan sopiviksi. Minusta on upeaa katsella teitä kaikkia. Olen tuntenut teidät kaikki, jokaikisen teistä… joko jonkin elämämme aikana maapallolla, jolloin välillä nauroimme ja välillä itkimme yhdessä… tai vieraillessanne elämienne välillä meidän puolellamme Crimson Councilissa. Silloin istumme yhdessä ja kuuntelemme teidän tarinoitanne upeista seikkailuistanne Maan päällä.

Tullessanne välillä meidän puolellemme verhoa, kysymme teiltä: “Miltä tuntui elää taas ihmisenä? Miltä tuntui kokea syvää rakkautta? Miltä tuntui läpikäydä kuoleman tuska? Miltä tuntui syntyä ihmiskehoon, kun luulitte menettäneenne yhteytenne meihin? Miltä tuntui luoda jotakin käsillänne? Aah, ja miltä tuntui luoda jotakin henkeä ja luovuutta käyttämällä? Miltä tuntui katsella yksin auringonlaskua? Tiesittekö, että istuimme silloin vierellänne?”

Meistä on upeaa kuunnella tarinoitanne palattuanne meidän puolellemme. Ja tiedättehän, että kyse ei ole tekemisienne arvostelusta tai tuomitsemisesta, siitä teittekö jotakin oikein vai väärin. Se kuuluu kaksinaisuudessa elävien ihmisten ominaisuuksiin. Oikeaa tai väärää ei todellakaan ole. On vain kokemuksia ja ilmaisua.

Tullessanne meidän puolellemme emme läpikäy intensiivisiä oppitunteja, joissa kritisoisimme kaikkia tekemisiänne tai kertoisimme, miten olisitte voineet onnistua paremmin. Asiat eivät toimi täällä siten. Me vain istumme ja kuuntelemme tarinoitanne. Kuten kunnon terapeutit, kysymme mekin: “Miltä se sinusta tuntui?” (naurua) “Miltä se tuntui?”

Sitten sanomme hymyillen ja silmää iskien: “Jos syntyisit uudelleen ihmiseksi, niin mitä tekisit?” Ja simsalabim, olette takaisin maapallolla! (naurua) Katoatte kuin tuhka tuuleen! Niin voimakkaita te olette. Niin paljon luovaa energiaa teillä on. Kun vain ajattelette “kyllä, haluaisin takaisin tekemään asioita eri tavalla, jotta voisin kokea eri tunteita,” olette takaisin Maan päällä. Olette kadonneet silmänräpäyksessä.

Rakkaat ystävät, meillä on paljon pohdittavaa tänään. TEILLÄ on paljon sanottavaa Shoudissa. Joten pidämme oman osuutemme suhteellisen lyhyenä. Varmistimme aikaisemmin kanssanne… kurkistimme tavallaan pukuhuoneen ovesta sisään saadaksemme tietää, mitä aihetta Shoud käsittelee tänään. Olette todellakin tiedostaneet erään mielenkiintoisen konseptin… olette tulleet siitä tietoisiksi.

Kutsukaamme nyt sisään tämänpäiväinen vieraamme. Rakkaat ystävät, tuntekaa tämä energia. Tuntekaa se. Älkää huolehtiko nimen tai kuvan putkahtamisesta aivoihinne. Saatatte kokea sen myöhemmin. Sen sijaan tuntekaa erityisvieraamme energia. Siihen liittyvät ideoiden siemenet… monien, monien ideoiden… siemenet, jotka voisivat täyttää määrällään useita peltoja.

Vieraamme on rakas ystävämme, joka oli täällä viime kerrallakin – St. Germainin energia. Se on tullut taas vierailemaan luonamme. Kuten jo kerroimmekin, St. Germain työskentelee kanssanne. Se on vieraillut luonanne viime viikkojen aikana tavalla tai toisella.

Sanotte: “Voi olla, mutta minä en ainakaan nähnyt sitä. En tiedostanut St. Germainin läsnäoloa.” Ajatelkaa uudelleen. Kelatkaa taaksepäin. Se on saattanut vierailla luonanne eläimen tai lapsen muodossa, antanut energiansa virrata niiden läpi. Se on saattanut vierailla luonanne yöllä, kun yhtäkkiä heräsitte 3:00:lta tai 4:00:ltä. St. Germain on puhunut monien teistä kanssa ajaessanne autoa, rauhassa ollessanne. Se on viettänyt aikaa kanssanne, ja tulee jatkamaan vierailujaan tämän vuoden aikana. Rakas ystäväni St. Germain tulee olemaan lähellänne teidän puolellanne verhoa… yhdessä rakastavan ja hoivaavan Neitsyt Marian energian kanssa. Ne ovat kuin kaksi tukipylvästä, jotka työskentelevät läheisesti kanssanne.

Kuten mainitsin viime tapaamisessamme, on St. Germain pysytellyt poissa maapallolta jonkin aikaa. Se oli auttamassa enkeleitä Uuden Maapallon kehittämisessä ja synnyttämisessä. Se oli poissa, kiireinen tämän projektin parissa. Verkkojen ryhmittymisen myötä se voi nyt tuoda energiansa molempiin paikkoihin, sekä fyysiselle maapallolle että Uudelle Maapallolle. Se on kuin kanava niiden kahden välillä.

St. Germain työskentelee suorassa yhteydessä arkkienkeli Gabrielin veljeskunnan kanssa. Se tunnetaan meidän puolellamme enkelinä, joka pystyy ottamaan yhteyden muihin ihmismuodossa. Me kutsumme sitä täällä nimellä Zebael… Zebael. Emme kutsu sitä St. Germainiksi. Se on teidän tuntemanne ihmisnimi.

Haluaisin kiinnittää huomionne asiaan, joka tuotti minulle suurta iloa viikko sitten kanavointi-workshopissa (Denverissä). Oli upeaa olla rohkeiden Jumalallisten Ihmisten energiassa, jotka ylittivät omat rajansa oppiakseen kanavoimaan.

Muistatteko miltä tuntui, kun tuli teidän vuoronne avata suunne ja antaa henkenne ilmaista itseään? Muistatteko hermostuneisuuden, levottomuuden tai ehkäpä jumittumisen tunteen? Tiedon ja tunteen siitä, että vastaus on kätenne ulottuvilla. Samanaikaisesti pelkäsitte kuitenkin käyttävänne vääriä tai epäsopivia sanoja tai että sanomanne ei olisi tarpeeksi mahtava ja syvällinen. Kyllä, jokaikinen teistä otti tämän riskin, ylitti rajan. Oli ilo huomata ihmisten tuntevan jälleen.

Teidät on opetettu olemaan loogisia, ajattelemaan tietyllä etukäteen säädetyllä tavalla. Energianne on sen vuoksi rajoittunutta. Nyt opitte jälleen TUNTEMAAN… ja se saattaa olla alussa pelottavaa.  

Aivan, kun avaudutte hengellenne, tuo se takaisin muistoja menneisyydestä. Se tuo takaisin muistoja ajalta kauan ennen maapallolle tuloanne, kun olitte voimakkaita ja ilmaisitte, loitte mahtavia, mutta myös tuhoisia ja kauheita asioita. Niin kauheita, että sulkeuduitte. Kun avaudutte jälleen ja opitte taas tuntemaan, on se aluksi hiukan hämmentävää ja pelottavaakin.

Kanavointi-workshopin kokeneet ottivat jättiaskeleen. Annoitte itsellenne luvan tuntea. Kuten sanoimmekin, kyse ei ole kanavoimisesta. Ei todellakaan. Kanavointi on vanhanaikaista. Se on menossa pois muodista. Sori, Cauldre (Geoffrey Hoppe)! (naurua)

Kyse on siitä, että annatte itsellenne luvan TUNTEA jälleen. Siten avaatte yhteyden jumalallisuuteenne ja Jumala-minäänne. Kun annatte itsellenne luvan tuntea, voitte luoda yhteyden mihin tahansa. Tuntemisella on värähtelynsä, omat ainutlaatuiset, energeettiset sormenjälkensä. Voitte ottaa niiden avulla yhteyttä kehen tai mihin tahansa.

Kun annatte itsellenne luvan tuntea, voitte ankkuroitua puun energiaan. Voi olla, että puulla ei ole mitään jaettavaa kanssanne verbaalisesti tai syvällisen viisauden kannalta katsottuna. Se saattaa pyytää teitä vain tuntemaan energiansa. Ja se tuntee teidän energianne. Luotte yhteyden puun kanssa. Voisi sanoa, että kanavoitte. Teidän ja tuon puun välillä on kanava.

Kun opitte luomaan yhteyden, avaamaan tunteenne, voitte ottaa yhteyden toiseen ihmiseen. Varsinkin matalan muurin takana seisoessanne ja jättäessänne draaman ja tuomitsemisen, samalla suurta myötätuntoa tuntien, aistitte monia asioita muista ihmisistä. Ja voi niitä tunteita, joille avaudutte! Voitte kuulla, tuntea ja aistia muiden elämänkerrat aina Kotoa lähdöstä nykyhetkeen.

Kun todella avaudutte, voitte tuntea meidätkin, ei-fyysiset entiteetit, arkkienkelit ja kaikki muutkin. Voitte tuntea meidät ja kommunikoida kanssamme. Emme välttämättä käytä sanoja kuten nyt. Puhumme teille tunteiden välityksellä.

Meillä ei ole täällä kieliä kuten teillä maapallolla on. Meillä on värähtelyn, tunteiden ja energian välityksellä luodut yhteydet, jotka ovat paljon kokonaisvaltaisempia kuin sanat. Emme pidä siitä, että joudumme kommunikoimaan kanssanne sanoja käyttäen, koska ne rajoittavat meitä. Cauldrelta kului jonkin verran aikaa oppia muuttamaan meistä tulevat tunteet ja ajatukset sanoiksi, joita muutkin voisivat ymmärtää.

Kanavointi-workshopiin osallistuneet ihmiset kokivat samantyyppisen asian – miten tunteiden valtameri hahmotetaan ja muutetaan pienen joen virtaukseksi. Sellainen on ihmiskielenne – hyvin rajoittunut. Mutta oli siis upeaa nähdä ihmisten tuntevan jälleen.

Koulunne, perheenne ja työpaikkanne opettavat teidät peittämään tunteenne. Lapsenne on opetettu tekemään niin. Heidät on opetettu käyttämään tätä aivoiksi kutsuttua elintä, keskittymään siihen. Heitä ei ole opetettu tuntemaan.

Rakkaat ystävät, oli niin upeaa nähdä teidän tuntevan jälleen. Rohkaisemme tätä opettajaryhmää jatkamaan näiden workshopien järjestämistä. Ehkäpä jo teidän elinaikananne tulee olemaan miljoonia, miljoonia ja miljoonia ihmisiä, jotka on opetettu ja rohkaistu tuntemaan jälleen.

Puhutte ideoista, luovuudesta ja intohimosta. Ne kaikki sisältyvät tunteisiinne. Joskus ihmettelette, miksi ette enää tunne intohimoa. Se johtuu siitä, että ette ylipäätänsä tunne mitään. Yritätte aikaansaada intohimoa aivoillanne. Se ei onnistu. Aivot ovat intohimotonta aluetta.

Te enkelit ja Jumalat olette täynnä intohimoa. Se on tunne. Jos haluatte löytää intohimonne, niin etsikää tunteistanne. Se on siellä; olette vain yrittänneet löytää sen aivojanne käyttämällä.

Miten upeaa onkaan olla tässä luokkahuoneessa!

(Tauko)

Rakkaat ystävät, puhutaan hetki asiasta, jonka Cauldre otti tänään esille, nimittäin Shaumbra Yliopistosta. Hän on lähestynyt meitä monta kertaa ja kysynyt: “Tobias, Tobias, mitä minun pitäisi tehdä tämän asian suhteen?” “Ei sillä väliä”, sanoimme hänelle. “Ei sillä ole väliä. Voit olla tekemättä mitään tai tehdä kaiken.”

“Tobias, miltä sen pitäisi näyttää?” “Ihan sama”, vastasimme. (naurua) “Se on sinun ja muiden  Shaumbrojen päätettävä. Etsi joku, joka osaa maalata sen kankaalle. Etsi joku, joka osaa kanavoida  Shaumbroja maalaamalla taulun.”

“Tobias, Tobias”, Cauldre kysyi, “onko tämä liian suureellinen idea?” Vastasimme hänelle: “Aivan liian suureellinen!” (naurua) “Aivan liian suureellinen tämänhetkiselle ajatusmaailmallesi. Muuta ajattelutapaasi ja tunteitasi, avaudu. Miksi rajoitat itseäsi, Cauldre?”

Aah, emme kiusaa nyt pelkästään Cauldrea, vaan teitä kaikkia. (naurua) Kuulitte oikein!

Ja Cauldre sanoi: “Miten saamme tämän asian onnistumaan? Miten saamme logistiikan toimimaan?” Me vastasimme hänelle: “Cauldre, sen vuoksi SINÄ olet Maan päällä ihmisenä.” (naurua) “Sellainen on ihmisenkelin matka. Sinun on ratkaistava tällaiset ongelmat.”

Ja loppujen lopuksi Cauldre sanoi meille epätoivoisena: “Mutta Tobias, Tobias, mitä mieltä sinä olet tästä asiasta?” Vastasin hänelle: “Meistä se kuulostaa Uudelta Energialta. Meistä tuntuu, että se on tarkoituksenmukaista. Jos et halua perustaa Shaumbra Yliopistoa, ymmärrämme kyllä. Jos  Shaumbrat ympäri maailmaa eivät halua olla osallisina siinä, ymmärrä sinäkin, että sekin on tarkoituksenmukaista. Ymmärrä myös se, että jos päätät olla aloittamatta tätä projektia, niin seuraava ryhmä tekee sen puolestasi.” (naurua)

Kerromme nyt jotakin teille kaikille. Olemme – kuinka sen sanoisi – kiherrelleet itseksemme. Osasimme odottaa tätä. Emme ole puhuneet asiasta Cauldren tai kenenkään muunkaan kanssa. Jaamme nyt tämän asian teidän kanssanne.

Tämä Shaumbra Yliopistoksi kutsumanne paikka, jonka tulette näkemään maalauksen muodossa, on jo olemassa. Se ei ole tällä planeetalla, vaan toisessa paikassa ja ulottuvuudessa. Olette jo rakentaneet sen. Se on olemassa meidän puolellamme verhoa.

Se on ollut rakenteilla suurinpiirtein kahdentoista vuoden ajan. Te olette työskennelleet sen parissa. Olette asentaneet sen energiat. Olette asentaneet paikoilleen sen kehykset ja täyttäneet sen sopivilla energioilla. Joka kerta läpikäydessänne jotakin vaikeaa tai haasteellista kokemusta ylösnousemusprosessinne aikana, rakensitte Shaumbra Yliopistoa tuon kokemuksen energialla.

Se on jo olemassa eri ulottuvuudessa ja paikassa. Se on jo olemassa, ja sitä sulautetaan tälläkin hetkellä Uuteen Maapalloon. Ymmärrättehän, että Uusi Maapallo on Uuden Energian kirjasto ja yliopisto. Uusi Maapallo on Jumalallisen Ihmisen kirjasto, yliopisto ja tutkimuskeskus.

Joten tämä konsepti, tämä siemen, on jo versonut. Emme halunneet puhua siitä ennen tätä päivää Cauldren tai kenenkään muunkaan kanssa. Haluamme teidän tekevän itse omat päätöksenne.

Jos valitsette Shaumbra Yliopiston energioiden tuomisen Maan päälle, tulee se olemaan helppoa. Onhan se jo olemassa. Huomaatte kaiken virtaavan helposti. Huomaatte varojen, kykyjen, rakkauden, myötätunnon, tiedon, viisauden ja kaikkien tarvittavien asioiden astuvan esiin niitä kutsuessanne. Ne odottivat teitä. Ne odottivat teidän… Cauldren… ja Shaumbrojen… olevan rohkeita ja uskaliaita.

Puhutaan hetki siitä, miten tämä asia toimii. Metafyysikot ovat käyneet paljon keskusteluja rinnakkaisista universumeista ja todellisuuksista. Emme ole aikaisemmin käyttäneet aikaa näiden asioiden käsittelyyn, sillä haluamme teidän keskittyvän nykyhetkessä elämiseen. Muita todellisuuksia on todellakin olemassa kaikkialla ympärillänne. Niitä on ympäri universumia.

Näette universumin. Katsotte sitä silmillänne. Näette tiettyihin paikkoihin sijouttuneet tähdet. Ette kuitenkaan näe kaikkia olemassa olevia kerroksia ja ulottuvuuksia. Katselette rajallisilla ihmissilmillänne. Jos luulitte universumin olevan suuri, niin teidän pitäisi nähdä miltä se näyttää enkelin näkökulmasta katsottuna!

Kun tunnustelette mitä siellä on, niin oivallatte fyysisen universumin olevan aika tyhjän. Sen sijaan kaikki universumin sisällä ja ympärillä olevat kerrokset ovat täynnä. Näillä moniulotteisilla tasoilla suunnitellaan monet ihmiskokemukset ja matkat.

Esimerkiksi Camelot ja Kuningas Arthurin tarina, josta niin monet teistä pitävät, ei ikävä kyllä tapahtunut täällä Maan päällä. Se tapahtui muissa ulottuvuuksissa, Arcturusta ympäröivissä energioissa. Sen todellisuus, konsepti ja energiat elettiin siellä, mutta ei fyysisessä ihmismuodossa.   Kuningas Arthur, Guenevere, Merlin ja kaikki muutkin henkilöhahmot olivat siellä. Rakkaat ystävät, sen näytteleminen oli tärkeää ja symboloi aikojen muuttumista.

Te olitte tuon näytelmän näyttelijöitä. Kun ette näytelleet, autoitte kulisseissa. Joskus taas istuitte katsomossa ja seurasitte Kuningas Arthurin legendan ja Camelotin tarinan etenemistä. Ja se todella tapahtui energeettisesti.

Käsikirjoitusta ei oltu kirjoitettu etukäteen. Meistä kukaan ei tiennyt tarinan loppua. Voisi tavallaan sanoa Kuningas Arthurin tarinan jatkuvan muissa ulottuvuuksissa. Tarinaa ei ole näytelty loppuun. Se jatkuu. Palaatte joskus takaisin ja otatte siihen jälleen yhteyden. Monet sen energiat tuotiin Maan päälle, koska olitte osallistuneet tarinan näyttelemiseen.

Kyllä, täällä on monia Kuningas Arthureita, Guenevereja, Merlineitä ja muitakin roolihahmoja. Joskus sanotte: “Voi, Tobias, luulen olleeni Kuningas Arthur entisessä elämässäni. Mutta miten se voisi olla mahdollista? Tapasin eilen erään henkilön, joka väitti aivan samaa. Ja sitäkin edellisenä päivänä.” (naurua)

Raavitte päätänne ja kysytte: “Miten meitä voi olla niin monta? Aivan, olen tietysti pähkähullu. Hullut ihmisaivoni kehittelevät hallusinaatioita paetakseni todellisuutta.”

Ei, rakkaat ystävät, kyse ei ole siitä. Olitte… olitte Kuningas Arthureita. Jossain vaiheessa astuitte näyttämölle ja omaksuitte tuon energian, näyttelitte roolia jonkin aikaa. Sitten joku toinen otti paikkanne, ja sitten taas toinen. Välillä vaihdoitte roolejakin. Esititte eri rooleja tässä dynaamisessa draamassa.

Kun sitten tulitte Maan päälle, tunsitte suurta läheisyyttä tähän tarinaan ja maahan, jossa se tapahtui. Se tapahtui oikeasti. Osia siitä näyteltiin Maan päälläkin, suurin osa kuitenkin kosmisilla tasoilla.

Tämä pitää paikkansa monien muidenkin asioiden kohdalla. Moniulotteisilla tasoilla käy aikamoinen vilske. Joskus ihmettelette, miksi saatte joksikin aikaa yhteyden kuolleisiin lähiomaisiinne, ja sitten kadotatte heidät täydellisesti. Rakkaat ystävät, se johtuu siitä, että meidän puolellamme käy aikamoinen vilske. Kuinka sen sanoisi – meidän puolellamme voi minä tahansa iltana käydä katsomassa useita eri näytelmiä ja esityksiä. Täällä voi käydä koulua tai tutkimusretkillä… niin monia asioita tapahtuu meidän puolellamme.

Tuomme tämän asian esiin korostaaksemme sitä, että Shaumbra Yliopisto, jonka näette ensin maalauksen muodossa, on jo rakennettu. Olette juuri nyt tuomassa näitä energioita ihmistodellisuuteenne. Voitte rakentaa yliopistoja Maan päälle moniin eri paikkoihin. Älkää tyytykö vain yhteen Shaumbra Yliopistoon, vaan perustakaa niitä ympäri maailmaa.

Olemme sanoneet jo niin monta kertaa, että opettajista on huutava pula, samoin energeettisistä paikoista, joissa muut voivat oppia teidän matkastanne. He voivat oppia teiltä. He voivat käydä tunneillanne ja lukea kirjoittamianne kirjoja. He voivat myös käydä luonanne terapiassa oppimassa tunteiden avaamista ja luovuutta.

Myös lapset voivat oppia teiltä. Opetatte heitä monella eri tavalla. Opetatte heitä käyttämään kaikkia resursseja, ei pelkästään mieltä, matematiikkaa, tieteitä ja tietokoneita. Opetatte heidät tuntemaan taas.

On ollut paljon puhetta eri tyyppisistä lapsista – indigoista, kristalleista ja herra ties mistä. Voimme vain sanoa, että Shaumbra Yliopistosta valmistuvat lapset ovat jumalallisia ja täynnä luovuutta. Tällaista on Uusi Energia.

St. Germainilla ja minulla on ollut todella hauskaa viime aikoina. Se on vanha ystäväni, ja meitä yhdistää se, että olemme molemmat eläneet ihmisinä. Olemme siis St. Germainin paluun jälkeen muistelleet menneitä, luoneet jälleen yhteyden, nauraneet ja kertoneet ihmistarinoita. Luulen, että jotkut tarinoistamme – olemme yrittäneet puhua toinen toisemme suohon – toimisivat hyvänä käsikirjoituksena elokuvalle.

Olemme muunmuassa läpikäyneet “e-meiliä” eli “enkelipostia,” jota olemme saaneet teiltä. (naurua) Olette suorastaan pommittaneet meitä kysymyksillä. Me kyllä kuulemme ne kaikki. Kuuntelemme teitä. Haluamme nyt keskustella muutamista kysymyksistänne ennen Shoudia.

St. Germain haluaa sanoa jotakin… “Ihmiset kysyvät hitonmoisia kysymyksiä.” Tämä olisikin hyvä nimi televisio-ohjelmalle – Ihmisten hitonmoiset kysymykset. (naurua)

Kysytte yksinkertaisia, mutta samalla kaikkein syvällisimpiä kysymyksiä. Puhutaan siis niistä.

“Onko Jumala olemassa?” Tätä meiltä kysytään yhä uudelleen ja uudelleen. Vastaus on “ei”… ja “kyllä.” Perinteisellä tavalla määriteltynä Jumalaa ei ole. Ihmisille
  on opetettu, että Jumala on kaikkivoipa taivaassa asuva miespuolinen olento. Vaikka te Shaumbrat tiedättekin paremmin, on teihinkin piintynyt sama kuva Jumalasta. Luulette edelleenkin, että yläkerrassa asuu mahtava tyyppi, ja yritätte saada yhteyden sellaiseen energiaan.

Tällä tavalla määriteltynä Jumalaa ei ole. Ei ole olemassa Luojaa, joka tuomitsee ihmisiä. Sellaista Jumalaa ei ole.

Aivan, on olemassa Jumala, joka on aina asunut sisimmässänne, joka on aina ollut te. On myös olemassa Jumala-lähde, Koti, joka synnytti teidät. Oli Kuninkaan ja Kuningattaren energia, joka rakasti teitä kaikkia niin paljon. Kun ne katsoivat toinen toisiaan silmiin, kun niiden rakkaus yhdistyi… synnyitte te… syntyi uutta energiaa… Tutkimusmatkailijaenergiaa… energiaa, joka veisi Hengen rakkauden uusiin paikkoihin… uusiin ulottuvuuksiin… paikkaan, jota ei aikaisemmin ollut olemassa.

On olemassa Jumala ja myötätunto, ykseys, joka on aina rakastanut teitä. On olemassa äiti/isä-energia, josta aina puhutte. Mutta ymmärrättehän, että Jumala ei ole erillinen voima. Luulette Jumalan unohtaneen teidät matkan varrella. Luulette kääntyneenne polullanne väärään suuntaan. Ja  luulette myös, että teidän on raivattava tienne takaisin Kotiin. Näitä termejä käyttäen Jumalaa ei ole.

On olemassa Jumala, joka istuu täällä juuri nyt yleisön muodossa, kaikkialla ympärillänne ja universumin moniulotteisissa kerroksissa. On olemassa Jumala, joka istuu Kuningaskunnassa ja ikävöi teitä, ikävoi teitä niin paljon. On olemassa Jumala, joka saapuu luoksenne, sillä te laajennatte Kodin energiaa. Näin Jumala voi tulla luoksenne. Tämä on siis syy siihen, miksi kysyessänne meiltä asiasta saatte omituisen vastauksen “kyllä ja ei.”

Monet teistä kysyvät meiltä myös: “Kuka on mahtavin enkeli? Pakkohan teilläkin on olla jonkinlainen hierarkia. Kuka on mahtavin enkeli? Ja rakas Tobias, haluaisin sivumennen kysyä, mihin kohtaan hierarkiaa sinä sijoitut?” (naurua) “Oletko korkeimmilla tasoilla vai pelkästään keskitason enkeli?”

Rakkaat ystävät, ihmiset ovat niitä, jotka luovat enkelihierarkioita. Meistä ne ovat huvittavia, hyvin huvittavia. Teillä on kaikenlaisia hierarkisia veljeskuntia. Teillä on enkeliperheiden sukupuita, joissa risteilee nuolia enkelistä toiseen. Niissä kerrotaan, kuka on kenenkin pomo. Meidän on pakko hykerrellä nähdessämme ne.

Tämän mahtavien enkeleiden mahtavan sukupuun yhdelle oksalle sijoitatte joskus ihmisen… siis alimmalle oksalle. Jos todella haluatte ymmärtää, kuka on mahtavin enkeli, niin kääntäkää sukupuunne ylösalaisin. Kääntäkää se ylösalaisin. Löydätte silloin huipulta itsenne! Te olette pomoja. Olemme täällä vain tukemassa teitä. Kuten olemme sanoneet aikaisemminkin, seuraamme teidän jalanjälkijänne.

Joten Cauldren… hänen kysyessään meiltä: “Haluatteko meidän luovan, synnyttävän ja rakentavan Shaumbra Yliopiston?”, vastaamme kaikki yksimielisesti “kyllä.” Tämä johtuu siitä, että seuratessamme jalanjälkijänne Maan päälle ja aloittaessamme ylösnousemusprosessin, olisi todella mukava opiskella siellä. (naurua) Meistä olisi upeaa saada käyttöömme kaikki tietonne ja energianne. Meistä olisi upeaa, jos TE opettaisitte meitä.

Joten aivan, te olette kaikkein mahtavimpia enkeleitä. Siksi me kaikki olemme täällä tukemassa teitä. Mitään muuta hierarkiaa täällä ei ole.

On olemassa Arkin, arkkienkeleiden veljeskunta, joka luotiin yhteisymmärryksessä kaikkien energioiden ja enkeleiden kanssa, edustivatpa ne sitten teidän mielestänne valoa tai pimeyttä. Ne kaikki loivat yhdessä Arkin Veljeskunnan, jotta voitaisiin siirtyä ymmärryksen seuraavalle tasolle. Ymmärrättehän, että universumi pysähtyi ikuisuuksia sitten. Energia hidastui ja universumi pysähtyi. Meidän oli pakko löytää tähän tilanteeseen ratkaisu, sillä energioiden jumittuminen ei palvellut ketään tai mitään.

Joten me kaikki, sekä hyvät että pahat, loimme Arkin veljeskunnan. Siihen kuuluu energioita kuten Gabrielin, Rafaelin ja Amaelin energiat.

Ne eivät kuitenkaan ole yksittäisiä arkkienkeliolentoja, vaan edustavat energioita. Kyllä, joskus saatatte nähdä tai tuntea Rafaelin energiat. Se ei kuitenkaan ole yksittäinen enkeli, vaan yhteensulautunutta energiaa, osa teitä. Se on osa teitä.

Kuulemme teidän siis kyvyvän varsin usein: “Kuka on mahtavin enkeli? Kuka siellä verhon toisella puolella toimii vastuuhenkilönä?” Metatronin energia, kuten monet teistä tietävätkin, istuu Hengen oikealla puolella. Tiedätte myös, että Metatron olette te. Metatron on jumalallisuutenne ääni. Metatronin voi ymmärtää yksittäisenä tai monitasoisena ja –ulotteisena energiana.

Mihin minä, Tobias, sitten sijoitun? Huvittava kysymys. Rakkaat ystävät, minulla on tietty kunniamerkki, jota monilla enkeleillä ja entiteeteillä ei ole. Saan siis silloin tällöin parempaa palvelua kuin muut. Minulla on kunniamerkki sen vuoksi, että olen joskus elänyt ihmisenä, ja saan siten joskus tietyntyyppisiä kunnian- ja huomionosoituksia. Kyllä, joskus enkeleitä saapuu kaukaa tuijottamaan minua ja kuuntelemaan tarinoitani.

Ne ovat aivan lumoutuneita tavatessaan kenet tahansa enkelin, joka on elänyt ihmisenä. Kun te siis palaatte meidän puolellemme, saatte osaksenne paljon kunniaa. Monet, monet enkelit kokoontuvat ympärillenne ja haluavat tavallaan energeettisen nimikirjoituksenne sekä kuulla tarinoita Maan päältä.

Kuulemme teidän myös kysyvän meiltä: “Miksi Maan päällä käydään sotia?” Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Rakkaat ystävät, sota on ihmisten tapa ratkaista konflikteja.

Kerroimme teille jo kauan sitten, että kaikki kokemuksenne Maan päällä ovat tavallaan niiden kokemusten uudelleen elämistä, jotka teillä oli ennen kuin otitte ihmismuodon. Elätte uudelleen kokemuksia, joita kävitte läpi universumin kaukaisissa osissa. Tulette Maan päälle elääksenne ne uudelleen hyvin hidastetussa muodossa, mikä mahdollistaa tietoisten valintojen tekemisen seuraavan siirtonne suhteen.

Teillä saattaa olla kokemuksia taisteluista muita entiteettejä vastaan, joiden aikana yrititte varastaa  energiaa toinen toisiltanne. Tulitte sitten Maan päälle tarkoituksenanne saada laajempaa ymmärrystä tapahtuneesta. Haluatte kokea saman asian uudelleen, mutta eri tavalla. Haluatte saada jonkinlaisen tuntuman tapahtuneeseen.

Saatatte törmätä tässä elämässä entisiin taistelukumppaneihinne. Olette nyt molemmat ihmisiä. Teillä on jonkinlainen menneisyydessä tehty sopimus, jonka mukaan tapaisitte uudelleen. Kyse ei ole karmasta, vaan valinnasta. Kyse on valinnasta elää uudelleen kauan sitten koettu kokemus.

Saatatte mennä naimisiin tämän samaisen henkilön kanssa. (naurua Lindan ja Geoffin vilkuillessa toisiaan) Koette sitten yhdessä, millaista on jaettu rakkaus. Voi, saatatte olla silloin tällöin eri mieltä asioista. Kokeilette kuitenkin uutta tapaa käsitellä erimielisyyksiä, energioiden erilaisuutta. Koette  yhdessä, millaista on rakastua korvianne myöten.

Ymmärrättehän, että ennen kuin otitte ihmismuodon, mieleenne ei olisi juolahtanutkaan avautua ja sallia muiden energioiden sekoittua omaanne. Pelkäsitte, että muut entiteetit yrittävät varastaa energianne.

Maan päällä ihmisinä ollessanne voitte avautua ja rakastua korvianne myöten. Voitte oppia ratkaisemaan erimielisyydet. Ymmärrättehän, rakkaat ystävät, että täällä Maan päällä hankitte laajempaa ymmärrystä menneisyyden kokemuksistanne.

“Miksi sotia on?” kysytte. On edelleenkin ryhmiä… yksilöitä, jotka yrittävät ymmärtää. Siksi ne taistelevat keskenään. Ne tulevat ymmärtämään kuten tekin, että sodat eivät johda mihinkään. Yksikään ryhmä ei voi saada ylivaltaa tai valloittaa toista.

Tämä asia on nähtävissä maapallon historiaa tarkasteltaessa. Olette nähneet jonkin maan valloittavan toisen. Jos sitten annetaan ajan kulua vaikkapa parisataa vuotta, niin asiat ovatkin jo toisin. Ajan kuluessa tilanne palautuu ennalleen. Yksi energia ei voi koskaan hallita toista. Enkeli ei voi koskaan omistaa toista enkeliä.

Taistelevat osapuolet elävät uudelleen vanhoja kokemuksiaan. Siksi me sanommekin aina: “Antakaa niiden olla.” Loppujen lopuksi ne väsyvät taistelemaan. Ne kyllästyvät räjäyttämään itsensä, maansa ja rakennuksensa hajalle. Ne kyllästyvät kaikkiin sotiin liittyviin negatiivisiin energioihin.

Silloin, rakkaat ystävät, koittaa teidän aikanne toimia. Jotenkin nämä taistelevat ihmiset ja ryhmät löytävät tiensä luoksenne. He löytävät teidät ja sanovat: “Sota ei ole todistanut mitään. Miten jatkamme tästä eteenpäin?” He väsyvät yritykseen hallita muita. He kyllästyvät yritykseen osoittaa muille, miten mahtavia ja voimakkaita he ovat. He kyllästyvät tekemään terroristi-iskuja joka kerta tuntiessaan, että heitä ei kuunnella.

Siksi sotia on olemassa. Pyydämme teitä kunnioittamaan sotivia osapuolia, mutta myös ymmärtämään, että joku päivä ne kyllästyvät sotimiseen.

Rakas Tobias, rakas St. Germain, kysytte, “miksi minusta tuntuu, että olen jumissa? Mistä johtuu, että vaikka luen eri kanavointeja ja käyn workshopeissa, niin tunnen silti pysyväni paikoillani? En edelleenkään saa yhteyttä jumalallisuuteeni.”

Vastaamme teille, rakkaat ystävät, että “käytätte liikaa aivojanne. Olette unohtaneet tuntea. Olette jumissa, koska ette anna itsellenne lupaa tuntea. Teillä on niin kiire yrittää ymmärtää aivoillanne, että olette unohtaneet tuntea.”

Joten vastaamme teille, että “olette jumissa juuri nyt, koska ette ole avanneet sydämiänne.” Niinä muutamina kertoina, kun yrititte… yrititte avata sydämenne… tunsitte pelkoa. Ette tietäneet, mitä tehdä. Suljitte tunteiden, tuntemusten ja visioiden virran. Kokemuksia virtasi sisään, mutta tunsitte menettävänne hallinnan avatessanne sydämenne. Siksi tunnette olevanne jumissa. Avatkaa sydämenne. Antakaa tunteiden purkautua. Antakaa itsellenne lupa tuntea jälleen.

Samaan hengenvetoon kysytte meiltä: “Miksi en tunne intohimoa?” Mikä ristiriitainen kysymys… jos ette tunne ylipäätänsä mitään, niin miksi sitten tuntisitte intohimoa? (naurua) Kun annatte itsellenne luvan tuntea olemuksienne syvimmillä tasoilla, tunnette myös intohimonne.

Yritätte luoda intohimoa aivojenne avulla. Asia ei toimi näin. Yritätte tehtailla intohimoa, piirtää sen paperille. Yritätte toimia intohimon arkkitehteina ja rakentajina. Ette tule koskaan onnistumaan näitä keinoja käyttäen.

Intohimo, Ruusun Hedelmä, on aina ollut sisimmässänne. Se on siellä nytkin. Tavoitatte sen helposti tuntiessanne, avautuessanne ja antaessanne itsellenne luvan jättää vanhat tavat ja mielen,  alkaessanne käyttää sydämiänne.

Rakas Tobias, rakas Tobias, kysytte meiltä: “Mitä mieltä olet Crimson Circlen keskustelufoorumista?” (naurua) Voi rakkaat ystävät, tämä on yksi kolmesta suosituimmasta kysymyksestä. Meidän on pakko joskus nauraa, sillä kaikkien mahdollisten kysymysten joukosta valitsette haluavanne tietää keskustelufoorumista ja internetistä. Meidän on pakko hykerrellä itseksemme.

Keskustelufoorumi on upea kaksinaisuuden ilmaisupaikka! Ymmärrättehän, että opitte paljon, mutta teillä on silti konflikteja. Ne tulevat esiin (nettisivujen) keskustelufoorumilla. Siellä on ollut viisasta ja upeaa kokemusten vaihtoa, mutta myös konflikteja. Rakkaat ystävät, teihin kohdistuu tällä hetkellä valtava määrä paineita. Olette – kuinka sen sanoisi – räjähtämäisillänne.

Kuulemme monien teistä haluavan tietää, mitä mieltä olemme keskustelufoorumin ylläpidosta. (naurua) Kuulemme teidän sanovan: “Mutta Tobias, olet sanonut meille, että sääntöjä ei tarvita. Miksi sitten keskustelufoorumilla tarvitaan niitä? Tobias, sano se Cauldrelle. Selitä niille hemmetin ylläpitäjille.” (naurua)

Rakkaat ystävät, emme halua selittää kenellekään mitään. Jätämme keskustelufoorumin teidän huoleksenne. Muistutamme kuitenkin… Cauldre hykertelee nyt itsekseen. Muistutamme teille, että puhuessamme säännöistä – siitä, että on aika päästää niistä irti – tarkoitamme TEITÄ ja teidän ITSELLENNE  asettamia sääntöjä. Haluatte kuitenkin jostain syystä keskittää kaikki energianne ulkopuolisiin sääntöihin, muiden sääntöihin.

Rakkaat ystäväni, sääntöjä tulee aina olemaan. Jopa meidän puolellamme on parametrejä tai sopimuksia tiettyjä asioita varten. Emme kutsu niitä säännöiksi tai laeiksi.

Niin pitkään kuin olette Maan päällä, teillä tulee olemaan sopimuksia ja sääntöjä. Kun näette stopmerkin, niin teidän on pysähdyttävä. Jos jätätte sen huomioimatta ja ajatte päin puuta, niin älkää sanoko poliisille Tobiaksen käskeneen teitä unohtamaan säännöt. Ymmärtäkää, rakkaat ystävät, että puhuessamme säännöistä tarkoitamme itsellenne luomia rajoituksia.

Voitte unohtaa säännöt… säätää energianne… ja olla todellista myötätuntoa tuntien, ilman dramaattisuutta, missä tahansa energeettisessä ympäristössä… olkoon se sitten keskustelufoorumilla internetissä… liikenteessä tien päällä… tai työpaikoillanne voimassa olevia sopimuksia ja parametrejä noudattaen.

Tunnemme teidät, Shaumbrat. Olette järjestelmien murtajia. Ette pidä mistään säännöistä. Todellinen kysymys on kuitenkin se, pystyttekö murtamaan omat rajoituksenne siten, että voitte olla missä tahansa ympäristössä tai paikassa niiden sääntöjen mukaisesti? Voitteko mennä mihin tahansa… ravintolaan tai teatteriin… toimistolle tai kotiin… ja ymmärtää, miksi niiden energiassa  olevat yksilöt ovat luoneet tiettyjä sääntöjä… ja pysyä silti omassa jumalallisessa tilassanne?

Ehkä käykin niin, Shaumbrat, että oma valaistumisenne ja läsnäolonne missä tahansa energiassa auttaa sitä siirtymään seuraavalle tasolle. Ehkäpä voitte nimenomaan keskustelufoorumillanne auttaa kohottamaan sen värähtelyä niin paljon, että parametrejä ei tarvita.

Meillä ei ole mielipidettä suuntaan tai toiseen. Nautimme kuitenkin nähdessämme teidän pelaavan kaksinaisuuden pelejä, väännellessänne sanomisiani keskustelufoorumilla. Ohoo, kyllä vain! (naurua)

Rakkaat ystävät, meiltä kysytään myös usein: “Miksi minä olen täällä? Mitä tekemistä minulla on Maan päällä?” Se onkin hyvä kysymys. Hyvä siksi, että teillä ei ole mitään syytä, mutta toisaalta kaikki syyt olla täällä. Jos jättäisitte nyt Maan, olisitte tervetulleita takaisin meidän puolellemme. Jos tulisitte tänne, niin meillä olisi edessämme aikamoinen jälleennäkeminen!

Mitä te teette Maan päällä? Autatte Henkeä saavuttamaan uutta ymmärrystä ja viisautta. Jätitte Kodin kauan sitten – vaikka siitä ei olekaan kulunut kovin pitkä aika – ollaksenne luojia omasta ansiostanne, laajentaaksenne Hengen rakkautta. Siksi te olette Maan päällä. Niin yksinkertaista se on. Olette täällä elämässä, kokemassa ja luomassa nykyhetkessä Kaiken Mitä On puolesta.

Ja lopuksi kysytte meiltä, rakkaat ystävät, kysytte meiltä: “Mitä rakkaus on? Mitä se tarkoittaa?” Aah, se onkin helppo kysymys. Rakkaus on kaiken hyväksymistä. Kun kerromme teille Hengen rakastavan teitä ehdoitta, niin se tarkoittaa, että Henki rakastaa kaikkea mitä olette, hyväksyy kaiken mitä olette ja teette. Rakkaus on kaiken hyväksymistä. Niin yksinkertaista se on.

Rakkaus on myötätuntoa. Myötätunto on hyväksymistä. Myötätunto on viisautta ja ymmärrystä siitä, että kaikki on tarkoituksenmukaista, näytti se sitten miltä tahansa ulkopuolisen silmin katsottuna.

Rakkaus on myös ilmaisua. Rakkaudella on tarve jakaa itsensä kaikilla tasoilla. Rakkaus katsoo sisäänpäin, mutta ilmaisee myös ulospäin. Kun jätitte Kodin ja Kuningaskunnan turvan, johtui se halustanne ilmaista rakkauttanne. Rakkaus on hyväksymistä ja ilon ilmaisemista.

Nämä ovat vain muutamia monien, monien esittämienne kysymysten joukossa. Puhumme niistä lisää tulevaisuudessa. Voitte vapaasti – kuinka sen sanoisi – ottaa meihin yhteyttä koska tahansa.

Nyt haluamme kuulla, mitä sanottavaa teillä on. Haluamme Shaumbrojen kokoavan energiansa yhteen tämän upean, Shoudiksi kutsumamme asian merkeissä. Sen aikana te puhutte ja me kuuntelemme. Säädämme hetken energioita. Seuraavaksi kuulette omat äänenne.

(Tauko Cauldren siirtyessä kanavoimaan Shaumbroja.)

Shoud: Me olemme Shaumbroja. Olemme perhettä. Olemme yksi ja monta ääntä ympäri maailmaa ja luomakuntaa. Yhdistymme usein Shoudin merkeissä, emmekä pelkästään tässä paikassa kerran kuussa. Yhdistymme keskenämme usein.

Kun tapaamme toisemme ensimmäistä kertaa tässä elämässä, iloitsemme jälleennäkemisestä; olemmehan tunteneet toisemme niin hyvin menneisyydessä. Shaumbrojen elämissä tapahtuu paljon tällä hetkellä. Ympäri tätä planeettaa tapahtuu niin monia asioita. Shaumbroina alamme tuntea ihmisinä elämiseen ja Uuteen Energiaan siirtymiseen liittyvää todellista iloa ja jännitystä.

Shaumbroina tunnemme monien vanhojen menneisyyden taakkojen jättävän meidät. Tunnemme taakan putoavan harteiltamme, jättävän biologiset kehomme.

Shaumbroina olemme innoissamme nykyhetkessä elämisestä. Olemme innoissamme kaikkien yhdessä luomiemme asioiden vuoksi. Pikkuhiljaa, askel askeleelta, ylösnousemuspolulla kokemamme vaikeudet alkavat vaikuttaa yhä kaukaisemmilta. Hankimme uutta ymmärrystä ja valistusta. Jaamme keskenämme asioita enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Me Shaumbrat olemme huomanneet jotakin viime aikoina. Emme saaneet tätä tietoa Tobiakselta,  Metatronilta, St. Germainilta tai keneltäkään muultakaan enkeliltä. Me keksimme sen itse. Olemme kokeneet sen pienimuotoisesti omissa elämissämme. Olemme täällä nyt tuomassa julki oivalluksemme.

Palataan takaisin aikaan, jolloin jätimme Kuningaskunnan, Kotimme, ja kuljimme Tulimuurin läpi. Silloin tutustuimme ensimmäistä kertaa omiin yksilöllisiin identiteetteihimme. Aloimme tuntea, millaista on omata valtaa; pystyimmehän luomaan tähtiä, galakseja ja planeettoja. Pystyimme luomaan niitä tyhjästä. Ymmärrättehän, että olimme tyhjiössä. Siellä ei ollut mitään.

Tunsimme valtavan voiman nousevan esiin meistä pystyessämme ilmaisemaan ja luomaan mahtavia asioita. Tunsimme olevamme voimakkaita pystyessämme ottamaan yhteen muiden entiteettien ja enkeleiden kanssa. Pumppasimme näissä taisteluissa energiat ulos toinen toisistamme. Otimme yhteen nähdäksemme, kuka meistä on voimakkain, väkevin ja paras. Meillä oli tuohon aikaan niin paljon valtaa luoda ja tuhota. Tavallaan kuitenkin muunsimme vain energiaa yhdestä olomuodosta toiseen.

Vallasta tulee riippuvaiseksi. Se huumasi meidät, ja halusimme lisää ja lisää. Se oli yksi keino kokea identiteettimme Kodin ulkopuolella – tuntea valta, hankkia ja käyttää sitä lisää.

Yhdessä vaiheessa kaikki universumin energiat alkoivat hidastua, kunnes ne jumittuivat täydellisesti. Huolimatta kaikesta vallasta, jota luulimme meillä olevan, jumittuivat kaikki energiat.

Silloin Arkin veljeskunta luotiin, jotta löytäisimme ratkaisun ja saisimme energiat jälleen
  liikkumaan vapaasti.

Me Shaumbrat valitsimme siinä vaiheessa tulevamme Maan päälle ihmismuodossa. Huomasimme jotakin laskiessamme värähtelytasoamme ja ottaessamme aineellisen muodon. Oivalsimme, millaista on olla ilman valtaa, olla kyvytön luomaan mitään. Oivalsimme, miltä tuntuu joutua luopumaan taikavoimista, kyvystä luoda tyhjästä universumi. Meille oli aikamoinen shokki oppia, miltä tuntuu olla ilman valtaa.

Monia, monia elämiä on eletty ja yritetty löytää tie takaisin, yritetty saada voimamme takaisin tässä ainutlaatuisessa ja omituisessa Maa-nimisessä paikassa. Kuinka meistä voisi tulla voimakkaita enkeleitä ja olentoja? Miten voisimme manifestoida jotakin välittömästi silmiemme edessä, yksinkertaisesti ajattelemalla ja haluamalla sitä?

Olemme siis olleet tällä kaksinaisuuden matkalla ja halunneet valtaa sitä kuitenkaan saamatta. Olemme edelleenkin näissä omituisissa kehoissa… ja joskus meidän on vaikea edes löytää töitä tai ruokkia itsemme, puhumattakaan muiden asioiden luomisesta elämiimme.

Muistamme syvimmillä tasoillamme ajan, jolloin loimme vaivattomasti tähtiä ja uusia elämänmuotoja. Olemme siis olleet vaikean pulman edessä jo pitkään.

Nyt kuvioihin tulee mukaan Uutta Energiaa. Tietoisuutemme avautuu. Oivallamme, että valtaa ei ole eikä ole koskaan ollutkaan. Se on pelkkä illuusio. Vallan illuusio… meidän oli kuljettava pitkä matka oivaltaaksemme se. Meidän oli ensin omattava valtaa ja sitten menetettävä se maapallolle tullessamme, jotta voisimme ymmärtää, että sitä ei koskaan ollut olemassakaan.

Energiaa sen sijaan on. Ja voimme tehdä sillä mitä haluamme. Vallan käsitettä ei kuitenkaan ole olemassa. Se on illuusio. Olemme taistelleet vallasta omissa elämissämme. Silti se on illuusio. Enää meidän ei tarvitse taistella.

On vain energiaa. Sitä ei mitata sen mukaan, millaista määrää voimme kantaa mukanamme tai hallita. Sellaiseksi luulimme valtaa. Sen asemesta on energiaa. Voimme työskennellä sen kanssa, mutta emme käyttää sitä toisiamme vastaan, emme myöskään kerätä ja varastoida sitä kuten ennen. Emme voi käyttää sitä näyttääksemme muille oman ylivoimaisuutemme.

Valtaa ei ole, Shaumbrat. Se on illuusio. On vain energiaa, rakkautta ja ilmaisu. Tiedämme, mitä tarkoitamme, vaikka mielemme yrittävätkin nyt ymmärtää sanamme. Tiedämme, mitä tarkoitamme. Valta on illuusio.

Voimme vapauttaa kaikki käsityksemme valtaa omaavista olennoista. Niitä ei tarvita enää. Ja niin se on.

(Tauko Cauldren vaihtaessa takaisin Tobiakseen.)

Tobias: Nyt minä, Tobias, ja rakas St. Germain palaamme takaisin. Sananne ja oivalluksenne ovat upeita.

Kun ankkuroiduimme aikaisemmin Shaumbra-tietoisuuteen ja näimme, mistä aioitte puhua tänään, olimme aluksi ymmällämme. Ymmärrättehän, että opetitte meille jotakin uutta. Teidän on vaikea ymmärtää sitä, sillä luulette meidän puolellamme… luulette meidän tietävän kaiken. Luulette Hengen tietävän kaiken. Rakkaat ystävät, se ei aina pidä paikkaansa. Joskus te oivallatte asioita ensimmäisinä, valaistutte ennen meitä. Joskus te yllätätte meidät, saatte meidät hämmästymään.

Kun katsoimme teitä ja näimme tekemänne oivalluksen, rakkaat ystävät, niin välitimme tiedon muille meidän puolellamme oleville. Sanoimme: “Arvatkaa, mitä ihmiset ovat keksineet?” (naurua) Muut kysyivät “mitä?” Vastasimme niille: “Ihmiset aikovat puhua tänään vallasta.” Muut enkelit nyökyttelivät päitään ja sanoivat: “Kyllä, valta on upea, upea asia.” Me sanoimme niille: “Ei, ei, ette ymmärrä. Ihmisenkelit ovat oivaltaneet, että valta on illuusio.”

Silloin enkelit meidän puolellamme puhkesivat itkuun. Se oli niille uutta tietoa. Ne saivat oivalluksensa teidän kauttanne. Se on muuttanut monia työhömme liittyviä aspekteja meidän puolellamme verhoa. Tiedämme tämän olevan hämmentävää monille teistä. Tulette joskus vielä ymmärtämään. Rakkaat ystävät, onnittelemme ja kunnioitamme teitä opettajia.

Rakastamme teitä syvästi. Ette ole koskaan yksin. Jatkukoon tämä yhteinen matkamme.

Ja niin se on!


Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre",  joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 50,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Tobias sanoo, että taivaallisen Crimson Councilin jäsenet itse asiassa kanavoivat ihmisiä.  Tobiaksen mukaan ne lukevat energiamme ja kääntävät sitten oman tietomme takaisin meille, jotta voisimme sekä tarkastella asioita ulkopuolisen silmin että kokea ne sisimmässämme.  "Shoud" on kanavoinnin se osa, jonka aikana Tobias astuu sivuun ja ihmisten energiaa kanavoidaan suoraan  Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vierellänne ja enkelit ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com