Materiały Tobiasza

Seria Nowej Energii

Shoud 2 „Rozszerzające się rozumienie Jaźni”


Pytania i Odpowiedzi

13 września 2003

I tak to jest, kochana Shaumbra, że kontynuujemy tą cudowną, uwalniającą energię tego dnia. Kiedy pracujesz z sobą, kiedy pracujesz z innymi, pamiętaj o cyklach własnego, rozszerzającego się ja. Przechodzisz przez przebudzenie, przerabianie, uwalnianie, transmutację, integrację, i w końcu do Nowej Energii.

Dzisiaj właśnie był inny etap uwalniania, ale etap, który był tak ważny, który wywoływał tak wiele braku równowagi. Kontynuujecie utrzymywanie i trzymanie cierpienia w swojej świadomości. Kontynuujecie ciągnięcie energii ukrzyżowania ze sobą, cykl za cyklem. Tak, uczycie się. Odkrywacie rzeczy o sobie. Przechodzicie na nowe rozumienie życia. Ale kontynuujecie ciągnięcie krzyża ze sobą. Kontynuujecie czynienie to trudnym.

Zapytaliśmy tą grupę sześć dni temu w Bodensee (Jezioro Constans. Niemcy), zadaliśmy proste pytanie. „Czy to jest prawdziwe? Czy cokolwiek z tego jest prawdziwe? Czy energia moja, Tobiasza… jest prawdziwa? Uczucia, które teraz uwalniacie… jest to prawdziwe? Albo ten właśnie moment, w którym jesteś?
Słyszysz właśnie głos człowieka, który siedzi bez butów, na wysokim stołku barowym (odnosi się to do przekazującego Cauldre)? (śmiech publiczności). Jest energia Jana Pawła teraz przy was, zachęcając was do waszej pracy? Jest Duch w tym pokoju z wami teraz, w formie aniołów – tak, rzeczywiście – tych, którzy odeszli, którzy byli waszą rodziną, waszymi małżonkami? Czy cokolwiek z tego jest rzeczywiste?
Możecie uwolnić cierpienie? Możecie uwolnić ten krzyż, który ciągniecie… właśnie przez bycie w tej energii? Czy cokolwiek z tego jest prawdziwe?”.

Odpowiedź jest prosta. Jeśli pozwalasz temu być, to jest prawdziwe. To jest takie proste… jeśli temu pozwalasz. Jeśli pozwalasz cierpieniu odejść, to odejdzie. O, to może być jakiś proces. To może potrwać zrozumienie tego, że nie musicie kontynuować niesienia tego. Ale, jeśli pozwolicie na to, to ono odejdzie.

Taka jest zasada Nowej Energii – jeśli ty pozwalasz, to tak jest, więc tak jest, jeśli pozwalasz temu. Jeśli pozwolisz miłości Ducha być w swoim życiu, jeśli uwolnisz cierpienie, wtedy będzie to prawdziwe. Jeżeli pozwolisz sobie być Boskim Człowiekiem, wziąć za to odpowiedzialność, wtedy tak będzie. Jeśli pozwalasz sobie czuć ponownie, wtedy tak będzie.

Zadawaliśmy to pytanie w kółko Shaumbra, sześć dni temu – „Czy to jest prawdziwe? Czy odgrywasz wydarzenia własnej jaźni? Czy chcesz zmienić kierunek? Czy zamierzasz wrócić do tych Starych trudności? Czy to jest prawdziwe?”. Jest, jeżeli pozwalasz na to. Tak, pozwalacie na to, drodzy przyjaciele. Pozwólcie sobie uwolnić energię cierpienia. Nie potrzebujecie jej już..
To nie jest tak głęboko w was osadzone, że nie może być uwolnione. To nie jest warunek konieczny do bycia człowiekiem. Nigdy nie było takiego zamierzenia. To nie jest jedyny sposób. To jest to, w co wierzysz. To jest prawdziwe – być tu i uwolnić cierpienie? Jeśli pozwolicie na to!

Z tym, będziemy zadowoleni odpowiadać na wasze pytania tego dnia.


PYTANIE OD SHAUMBRA 1: Powiedziałbyś nam, co się dzieje z Narodowym Pomnikiem Matki Ziemi w Yellowstone?

TOBIASZ: Rzeczywiście. To jest dalszy ciąg uwalniania. To jest część odchodzenia Gai. To jest częścią ogólnego procesu. Wiemy, że trudno na to patrzeć czasami. Ale to jest, w pewnym sensie stosowne tutaj. Są również starożytne energie, które tam są utrzymywane. Teraz jest czas uwolnienia tego i przemienienia, aby weszło do Nowej Energii. Tak, to jest proces, który będzie tam trwał kilka lat. Wtedy zobaczycie całkiem Nowe Energie w tym obszarze.


PYTANIE OD SHAUMBRA 2: Tobiaszu, mam dwa pytania, one są spokrewnione. Pierwsze – przez przeszło 5000 lat, 98% kultur na Ziemi uważało mężczyzn jako wyższych, a kobiety o niższej pozycji. Co do diabła to wszystko znaczyło? (śmiech publiczności). I, drugie pytanie jest – czy Jezus wziął kiedykolwiek ślub?

TOBIASZ: Ta stara patriarchalna energia przyszła jako wynik starych ran, które zdarzyły się dużo wcześniej, niż pojawiliście się na Ziemi. Świadomość ludzkości czuła, że jest potrzebny surowy ojciec, dominująca figura zwolennika surowej dyscypliny, aby zapobiec rzeczom, które miały miejsce wcześniej. Tak, poniekąd, możecie powiedzieć, że obie płcie – męska i żeńska – zgodziły się na to. Ale, to zostanie zrównoważone. Ta męska energia była częścią religijnej i kulturowej struktury.

Rozmawialiśmy o tym kilka lat temu. Powiedzieliśmy, że jest potrzebna nowa równowaga energii męskiej i żeńskiej. Rozmawialiśmy o homoseksualistach i lesbijkach, którzy pomagają wnosić zintegrowaną równowagę męskich/żeńskich energii. To nie ma nic wspólnego z wyborem seksualnym. To ma do czynienia ze zintegrowaną równowagą energii. Zobaczycie, że – i będziemy rozmawiać o tym więcej w nadchodzących dyskusjach – ale zobaczycie nową równowagę męskiej i żeńskiej energii, szczególnie w waszym biznesie i społeczeństwach świata. Ale do czasu, kiedy religie nie wprowadzą tej równowagi do swoich kościołów, oni po prostu zobaczą, jak ich ściany walą się w dół. To jest trudne dla nas, z tej strony zasłony, aby nawet zrozumieć, jak kościoły mogą usprawiedliwiać tą nierównowagę męskiej energii, ale czasami trudniejsze do zrozumienia jest, dlaczego kobiety zgadzają się na to (śmiech publiczności).

Czy Jezus był w stanie małżeńskim? Tak, rzeczywiście był. On nie był żonaty w kościele, ale raczej wziął ślub w swoim sercu. Nie było żadnej szczególnej ceremonii, ale była głęboka, głęboka miłość. Tak, rzeczywiście, był.
Lubił tak wiele ze wspaniałości bycia człowiekiem. To jest również czas na uwolnienie pojęcia, że Jezus nie znał seksu. Uważał to za całkiem inspirujące (więcej śmiechu), On cieszył się żywnością, winem, i wszystkimi tymi rzeczami.
Yeshua wszedł, by przekazać wiadomość, że Bóg nie jest tym, co uczą kościoły. Więc cieszył się życiem małżeńskim. Ale, jak większość z was, był tak zajęty, że nie miał za wiele czasu na bycie ze swoją małżonką.


PYTANIE OD SHAUMBRA 3: Zostawiłam małżeństwo w Starej Energii, i związałam się z żonatym mężczyzną. Kiedy dotykamy się, łączymy, to jest różne od wszystkiego, czego wcześniej doświadczyłam. Jeśli jestem spełniona, dlaczego tracę siebie? To są związki potencjału Nowej Energii, czy moje urojenia? Dziękuję. (śmiech publiczności)

TOBIASZ: Jeśli pozwolisz temu, tak będzie (więcej śmiechu). To jest, rzeczywiście, cokolwiek wybierasz w tym miejscu. To jest trudne dla nas do powiedzenia, czy to jest Nowa Energia, czy nie. Nie chcemy przypinać metki do tego. Ale najważniejsze, zaczynasz otwierać się na uczucia, które trzymałaś zamknięte tak długo. To doświadczenie, przez które przechodzisz, pozwala Ci się rozszerzyć do wszystkiego, kim jesteś, i zrozumieć, że seks jest cudowną i świętą , świętą sprawą.

Co więcej, Cauldre łaje nas tu za naskakiwanie na kościoły, ale to jest znowu blisko tego (śmiech). Była energia przywiązana do ciemności seksu, szczególnie przez kościoły. Nauczali, ze seks jest zły. Że został stworzony dla produkowania nowych ludzi, że nie był przeznaczony dla przyjemności. Kobiety były uczone, że nie powinny mieć z tego przyjemności.

To jest bardzo smutna sprawa, ponieważ rzeczywiście jest to jedną z najprzyjemniejszych aspektów bycia człowiekiem, gdzie możecie połączyć się z drugim człowiekiem – albo właśnie sobą – i naprawdę się otworzyć. To otwiera wszystkie wasze zmysły. Wasze boskie zmysły również. Ale właśnie jak Jezus został powieszony na krzyżu, który jest symbolem duchowego i ludzkiego skrzyżowania – to była ciemna energia położona na to, co nazywacie seksem.
Jest jednym z doskonałych sposobów otwierania siebie na ufność… na miłość… na uczucia… i na boskość. Jeśli chcecie czuć jak wasza boskość włącza się do gry, wtedy otwórzcie się całkowicie, kiedy się kochacie. Więc, widzimy to jako cudowną rzecz dla was.


PYTANIE OD SHAUMBRA 4: Tobiaszu, mam pytanie dotyczące zdrowia. Do jakiego punktu wierzyć i słuchać rady lekarza, a od jakiego czasu wziąć na siebie pełną odpowiedzialność? Albo, można po partnersku wziąć jakąś radę, ponieważ pracujemy nad tym również?

TOBIASZ: Co więcej, Cauldre nie lubi za bardzo tego, co musimy powiedzieć. Ale widzimy, że zawody i instytucje medyczne dzisiaj, odchodzą daleko od jakiekolwiek typu prawdziwych uczuć czy intuicji. Oni pracują przez książki. Oni również pracują z zegarkiem.

Jest wspaniała, wspaniała technologia, ale to nie jest stosowane w odpowiedni sposób. To czyni bardzo trudne, ponieważ ci, którzy powinni pracować z serca, są dozorcami techniki. Teraz należy zachować równowagę medycyny, technologii i duchowości, wszystko połączone razem.

Możesz zmienić dynamikę spotkania z lekarzem, na przykład przez otwarcie swojej boskości jeszcze przed wejściem do lekarza. Połączyć się ze swoim lekarzem, bosko-duchowo, a także człowiek z człowiekiem. To jest twój czas z lekarzem i możesz mu mówić, czego potrzebujesz, niż właśnie będąc cierpliwym pacjentem. Tak naprawdę widzimy, że większość lekarzy doceniłaby to, ponieważ to ich wyciągnie z zahipnotyzowanego stanu oglądania jednego pacjenta po drugim.

W najczystszej formie, wasze ciało może leczyć się bez niczego. Ale tak długo, jak macie przekonania, że to jest poza wami, tak długo jak będzie ta energia, to będzie trudne dla ciała reagować na właściwe uzdrawianie. Omówimy to bardziej szczegółowo w zbliżającym się Shoudzie. Wy, Shaumbra, możecie wziąć odpowiedzialność za swoje leczenie. W tym momencie jednak, wciąż sugerujemy utrzymanie w równowadze albo zintegrowaniu, programu waszych obecnych lekarzy i technologii, wraz z dobrym doradcą Nowej Energii.


PYTANIE OD SHAUMBRA 5: Tobiaszu, moja matka jest chora na chorobę Alzheimera. I, zastanawiałam się, czy mógłbyś zająć się nią szczególnie i chorobą Alzheimera w ogólności?

TOBIASZ: Rzeczywiście, Alzheimer w szczególności polega na utracie zogniskowania. To zdarza się teraz, ponieważ świadomość jest rozszerzana. Jest wiele jednostek, które pozwalają sobie pozostać na Ziemi w ciele ludzkim, pozwalając swoim energiom rozszerzać się i badać inne wymiary.
To jest stan, który zostanie pokonany w ciągu waszego życia. To zostanie przypisane postępowi medycyny i przełomowi, ale ostatecznie tak jest, ponieważ Shaumbra i inni na całym świecie zaczynają rozumieć, jak świadomość może być rozszerzona. Możecie wchodzić do stref innych wymiarów, bez zostawiania swoich ciał, czy umysłów. Więc, widzimy tu, że są ci, którzy pracują z konkretnymi enzymami, kombinacją enzymów, które mogą być w bezbolesny sposób przyjęte do organizmów, co pomoże im przywrócić nową równowagę.
Twoja matka jest jedną z tych, którzy poniekąd, podjęli się odbycia tej bardzo specjalnej podróży w imieniu całej świadomości.


PYTANIE OD SHAUMBRA 6: Mam pytanie o swojego ojca. Umarł około miesiąca temu. Był katolikiem i wierzył w czyściec. Więc zastanawiam się, co on robi?

TOBIASZ: Kochamy te pytania, ponieważ to uwalnia tak dużo energii. Jego przekonania były niezwykle silne. Kiedy przeszedł na drugą stronę, praca z nim była nieco trudna. Ale było w nim trochę nadziei w jego życiu, i przeniósł tą energię ze sobą, i to pomogło mu zrozumieć trochę więcej ze swojej podróży. Popatrzył na Ciebie bardzo ciekawym i czasami sceptycznym wzrokiem. Ale poczuł Twoją energię w tej przeprawie, zwłaszcza, kiedy zacząłeś się z nim porozumiewać. To dało mu duży komfort.
On jest – jak to powiedzieć waszymi słowami – przechodzącym teraz przez wiele klas, doganiając szybko, starając się o lepsze zrozumienie tej całej równowagi człowieczeństwa i boskości. Znalazł siebie trzymającego się wielu przekonań z tego przeszłego życia, również z poprzednich wcieleń. Był całkiem bez jakiejś struktury. Był całkiem dziki (trochę śmiechu), więc widzimy, że praca idzie szybko. Jak wiesz, jego energia była tu obecna obok Ciebie dzisiaj. On chce, byś kontynuował rozmowy z nim. On dziękuje Tobie i przesyła Ci swoją miłość.


PYTANIE OD SHAUMBRA 7: Tobiaszu, to jest skomplikowane pytanie. To jest długie pytanie. OK. Mój syn… czy on jest inkarnacją mojego brata?
I inne pytanie – mój przyjaciel Dale… czy jego misją jest uzdrawianie duszy i ciała?

TOBIASZ: Nie uważamy tak bardzo za stosowne mówić o tym, ale, nie, Twój syn nie jest inkarnacją brata. Tam jest połączona energia dwu. Ale, najlepiej zrobisz, kiedy uwolnisz tą energię ze swojego syna, ponieważ to umieszcza na nim nieco ciężaru, a to nie jest zbyt uczciwe czy odpowiednie. To jest symbolem określonego typu miłości, która w rzeczywistości utrudnia jego rozwój w tym momencie. Uzdrawiające energie są tam. Byłoby dobrze, gdybyś pomogła zachęcić je. Ale, najważniejsze ze wszystkiego, abyś dała swemu synowi niczym nie zmąconą miłość teraz, a nie ciężar tego, czym mógł dawniej.
I, to jest również mądra rada dla was wszystkich. Honorujcie tych, którzy są w waszym życiu teraz, nie dlatego, kim myślicie, że oni byli.


PYTANIE OD SHAUMBRA 8: To jest pytanie dotyczące serca. Około dwa miesiące temu byłem w związku z kobietą. I, one zerwała związek, co oczywiście zaszkodziło mi bardzo. To otworzyło moje serce bardziej niż jakikolwiek związek wcześniej, jak kiedykolwiek miałem z inną kobietą. Moje pytanie jest – czy ja, jako twórca, mogę stworzyć taki sam związek z inną kobietą, czy powinienem to stworzyć, a także jakie kroki pomogłyby mi stworzyć taką samą miłość?.

TOBIASZ: Nie należy próbować stwarzać takiej samej miłości kolejny raz. Co więcej, umieściłbyś niezrównoważoną energię na tej nowej osobie. Najlepiej jest kochać za to, jaki ktoś jest, a nie za to, co Ty chciałbyś. Ta, która zerwała związek, poniekąd zrobiła to ze współczuciem i miłością, ponieważ zadałaby Ci ból, gdybyście zostali razem. Na wewnętrznym poziomie wiedziała to. Wiedziała, że stajesz się zbyt przywiązany do jej energii. To jest zabawne – ale zbyt przywiązany do energii, i to opóźniłoby Twój rozwój i postęp.
Chcesz wiedzieć, czy możesz naśladować tą prawdziwą miłość, którą poczułeś – i, dobre było to, że otworzyłeś swoje serce – teraz możesz ponownie mieć to w swoim życiu. Humorystyczne jest tu to, że ta kobieta, która zerwała związek, abyś mógł znaleźć więcej z siebie, być tym, kto ma większy potencjał na lepszy związek z sobą.


PYTANIE OD SHAUMBRA 9: Cześć Tobiaszu, wkurzam Cię jeszcze raz. Właśnie chciałam pytać o to… co, jeśli jestem utknięta… gdzie utknęłam… jaka pieczęć jest utknięta… i jak to otwierać? (dużo śmiechu publiczności)

TOBIASZ: Jak powiedzieliśmy Ci ostatnim razem (Tobiasz odnosi się do obecności tej kobiety przed mikrofonem przy kilku poprzednich okazjach, kiedy również wywoływała dużo śmiechu), rób głęboki wdech. Przez oddychanie przychodzisz na nowy poziom świadomości i rozumienia. Przez wdychanie Ducha i pozwalanie Duchowi wdychać Ciebie, to uwalnia wszystkie utknięte miejsca w Tobie (dużo śmiechu). Jesteś zachwycająca. Czasami przeszkadzasz zbyt wiele. Czasami nie dajesz sobie dość kredytu.
Gdzie widzimy, że utknęłaś teraz, to jest wewnętrzne wiedzenie, że to jest czas dla Ciebie na początek nauczania. To jest czas dla Ciebie wziąć wszystko, co znasz, pogrążyć się w pracy z innymi.
Nie jesteś pewna, gdzie zrobić początek, albo jak zacząć. Ale najbardziej, nie sądzisz, że jesteś gotowa być nauczycielem. Więc rób głęboki wdech.

Masz tak wiele do zaproponowania innym. Nie musisz kontynuować nauki, a ni myśleć, że musisz to robić. Nie musisz kontynuować próbowania bycia doskonałą. Już jesteś. Jesteś gotowa pójść. Jesteś gotowa zacząć nauczanie.
Wewnątrz jest tyle dróg uczenia innych, młodych i starych również – jak poruszać ich zatory. Zrobisz to tak po prostu, bosko, humorystycznie, jeśli nie zatrzaśniesz się w swojej głowie. Ale widzimy, że jesteś. I kontynuuj oddychanie.. to jest dobra rzecz dla Ciebie.

SHAUMBRA 9: Wdycham dużo. Dziękuję bardzo.


Z tym, drodzy przyjaciele, to był honor być tu z wami, tego dnia, przechodzić przez doświadczenie głębokiego uwalniania cierpienia. Kontynuujcie uwalnianie tej energii cierpienia. To był dzień, w którym mówiliśmy o Nowej duchowej wolności.
Oddajemy honor kościołom za to, gdzie one są i kochając ich za pracę, którą zrobili. To jest odpowiednie dla was honorować ich również.
Ale już jest wieloosobowa grupa ludzi, którzy są gotowi wychodzić ponad tą Starą Energię. Oni szukają Nowej drogi. Oni szukają Nowej mądrości, Nowej drogi wiedzenia, kim są i ich pokrewieństwa z Bogiem.
Kiedy jednak przechodzą drzwi kościołów, czasami pozbawieni złudzeń, czasami źli, jest bardzo mało miejsc, do których mogą pójść. Oni nie chcą przywiązywać się do następnego kościoła jak ten Stary. Oni nie chcą zostać częścią jakiejś organizacji, jakiejś grupy, która ma właśnie inny zestaw zasad. Oni nie chcą stać się zbyt ezoteryczni, ponieważ dowiedzieli się, że czysta filozofia nie zaspokaja serca. Jest jedynie pokarmem dla głowy.

Oni szukają kogoś, kto przedostał się przez cykle, cykle przebudzenia, przerabiania, uwalniania i finalnego spełnienia. Oni szukają człowieka, który przeszedł przez te cykle, człowieka, który ma empatię i zrozumienie. Dlatego jesteśmy tu, pracując z wami. Świat potrzebuje tego, co macie do zaoferowania. Świat potrzebuje waszej miłości… waszego nauczania… waszej klasy… waszej muzyki… waszej muzyki… wszystkich tych rzeczy. Tak, drodzy przyjaciele, to jest czas. To jest czas, kiedy możecie uwalniać cierpienia od wewnątrz, aby pomagać w uwalnianiu innym.

Do czasu naszego następnego spotkania… kochamy Was bardzo.

I tak to jest!

--------------------------------------------------------

Tobiasz z Karmazynowej Rady (the Crimson Council) jest prezentowany przez Geoffrey’a Hoppe, Golden, Colorado. Historia Tobiasza, z biblijnej Księgi Tobiasza, jest dostępna na witrynie www.crimsoncircle.com. Materiały Tobiasza są oferowane bezpłatnie od sierpnia 1999, momentu kiedy jak powiedział Tobiasz ludzkość przekroczyła potencjał destrukcji i wkroczyła w Nową Energię.

The Crimson Circle jest światową siecią ludzkich aniołów, którzy są pierwszymi przechodzącymi w Nową Energię. Kiedy doświadczają radości i wyzwań statusu wstępujących, pomagają innym ludziom w ich podróży poprzez dzielenie się, troskę i przewodnictwo. Ponad 40,000 ludzi odwiedza witrynę Crimson Circle każdego miesiąca ,aby przeczytać ostatnie materiały i dyskutować o swoich doświadczeniach.

The Crimson Circle spotyka się co miesiąc w Denver, Colorado, gdzie Tobiasz prezentuje ostanie informacje poprzez Geoffrey’a Hoppe. Tobiasz twierdzi, że on i inni z niebiańskiego Crimson Council  channelują w zasadzie ludzi. Według Tobiasza, czytają oni nasze energie  i przekazują naszą własną informację z powrotem do nas, abyśmy mogli zobaczyć to z zewnątrz, podczas gdy doświadczamy tego wewnątrz. Zebrania Crimson Circle są otwarte dla wszystkich, ale wymagane są RSVP. Nie trzeba do niczego wstępować ani wnosić jakichś opłat. The Crimson Circle czerpie swój dostatek poprzez otwartą miłość i dary Shaumbry z całego świata.

Najwyższym celem  Crimson Circle jest służba w charakterze ludzkich przewodników i nauczycieli tym, którzy idą ścieżką wewnętrznego duchowego przebudzenia. Nie jest to misja ewangelizacyjna. Raczej, wewnętrzne światło doprowadzi ludzi do progu waszych domów po wasze współczucie i troskę. Będziecie wiedzieli co robić i czego nauczać w tej właśnie chwili, kiedy unikalna i cenna istota ludzka, która zamierza wyruszyć w podróż Mostem Mieczy, przyjdzie do was.

Jeśli to czytasz i masz poczucie prawdy i związku z tym, to jesteś członkiem Shaumbry. Jesteś nauczycielem i przewodnikiem ludzi. Pozwól nasieniu boskości wewnątrz siebie zakwitnąć w tej chwili i w czasach, które nadejdą. Nigdy nie jesteś sam, ponieważ masz rodzinę na całym świecie i aniołów wokół siebie.

Ten tekst może być swobodnie rozpowszechniany bez opłat, na zasadzie niekomercyjnej. Prosimy o zawarcie informacji w całości, łącznie z tą notą. Wszystkie inne wykorzystania tekstu muszą być zatwierdzone na piśmie przez Geoffrey’a Hoppe, Golden, Colorado.

© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. E-mail to [email protected] All rights reserved.

Tłumaczyła za pomocą translatora Elżbieta Udałowska; [email protected]