"Mielikuvitus ja Uusi, Turvallinen Energia"

Esitetty Crimson Circlelle
1.5.2004
Suomentanut Lea Lintunen

www.crimsoncircle.com

Ja niin se on, rakkaat Shaumbrat, että kokoonnumme yhdessä perhepiirissämme tässä ihastuttavassa energiassa. Jos jotkut teistä ihmettelevät äsken tapahtunutta, niin selitämme sen teille kohta (viittaa internet-yhteyden katkeamiseen ennen kanavointia kuullun laulun aikana).

Minulla, Tobiaksella, on ilo ja kunnia saada olla täällä tänään. Shaumbrojen energiat ovat muuttumassa niin paljon korkeammiksi, kevyemmiksi ja dynaamisemmiksi. Hengitämme teitä nyt sisäämme (naurua) rakkaan Cauldren kautta, hänen ja omien aistiemme avulla, tunteaksemme todella energianne.

Aivan – miten sen sanoisi – tämä ryhmä on muuttunut niistä ajoista, jolloin aloitimme tapaamiset kanssanne. Se on muuttunut monin tavoin: koon, energiamäärän sekä varsinkin energian  työstämisen ja käsittelemisen suhteen. Se on muuttunut niin paljon, että jopa tämän  – kuinka sen sanoisi – teknologianne, internettinne, on vaikea käsitellä tehokkaasti esiin tulevaa energiaa. Meidän on siirryttävä toisenlaiseen järjestelmään, minkä aiommekin tehdä. Joten rakkaat ystävät, teillä on tapana ylikuormittaa virtapiirejä silloin tällöin (naurua Tobiaksen hykerrellessä). Joten te, jotka kuuntelette livenä… älkää hätäilkö… ette ole jääneet paitsi energiasta. Se on edelleen täällä kokonaisuudessaan.

Kun tämä Shoud lisätään nettisivuillenne, on tärkeää, että se sisältää myös ennen kanavointia kuullun laulun, “Sateenkaaren tuolla puolen.” Tämän laulun aikana tapahtui paljon muutakin kuin pelkän musiikin kuuluminen kaiuttimista. Se on keskustelumme aiheena tänään.

Ennen kuin aloitamme pyydämme teitä hengittämään syvään ja tuntemaan olonne turvalliseksi tässä enkelien tapaamisessa. Tuntekaa olonne niin turvalliseksi, että voitte avata mielikuvituksenne. Siihen sisältyy paljon enemmän kuin tällä hetkellä tiedättekään. Energiat täällä liikkuvat.

Tiedämme Shaumbrojen siirtyneen Vanhan Energian kärsimyksen ja opetusten yläpuolelle. Ette tarvitse enää oppitunteja… nyt on kyse itsenne, elämän ja luomisen kokemisesta. Kyse on niistä nauttimisesta.

Shaumbrat, kysykää itseltänne mielenkiintoinen kysymys. Kysykää itseltänne Nyt-hetkessä, mutta myös tulevina päivinä – miksi valitsitte jäävänne maapallolle? Monille teistä on annettu lukemattomia mahdollisuuksia siirtyä takaisin meidän puolellemme, jättää maapallo, jolla on usein vaikeaa ja tuskallista elää. Te itse valitsitte jäävänne tänne. Te valitsitte jälleen muutama kuukausi sitten arvostavanne elämää… aivan, ilmoittauduitte uudelleen palvelukseen… värväydyitte, kuten te asian ilmaisisitte… jälleen kerran Hengen ja ihmiskunnan palvelukseen.

Tällä kertaa asiaan liittyy kuitenkin eräs mielenkiintoinen elementti. Kyse ei ole pelkästään muiden palvelemisesta kuten aikaisemmin, vaan olette antaneet samalla itsellenne lahjan. Teitte itsellenne kunniaa sanoessanne haluavanne palvella lisää, ilmoittautuessanne jälleen Hengen palvelukseen. Nyt voitte kuitenkin antaa itsellenne luvan nauttia. Voitte sallia itsellenne kaiken elämän tarjoaman vaurauden. Voitte sallia itsellenne, Shaumbrat, elämän tarjoamia nautintoja… nehän eivät ole syntiä (naurua). Niille on vain annettu sellainen energia. Teille on kerrottu, että ne ovat pahasta.

Shaumbrat, irroitelkaa silloin tällöin. Sallikaa itsellenne nautintoja. Ne eivät saa teistä yliotetta eivätkä muutu demoneiksi. Olemme sanoneet usein aikaisemminkin: “Olette paljon tällaisten asioiden yläpuolella.” On aika antaa itsellenne lupa ja kunnia nauttia elämästä ja kaikesta, mitä sillä on tarjottavanaan… kaikesta, mitä elämällä on tarjottavanaan.

Rakkaat Shaumbrat, kokoontuessamme kerran kuukaudessa vietämme noin tunnin yhdessä – joskus aika paljon enemmänkin! – mutta yleensä ottaen olemme tunnin seurassanne. Tapaamistemme aikana tapahtuu paljon. Siirrytte tähän turvalliseen energiaan, olittepa sitten täällä fyysisesti tai kodeissanne kuuntelemassa. Joka tapauksessa kokoonnutte yhdessä turvallisessa energiassa, jossa voitte hengittää syvään ja rentoutua. Voitte antaa kaikkien meidän puoleltamme tulevien hieroa teitä henkisesti… huolehtia energeettisistä tarpeistanne… annatte meidän lähestyä teitä tukeaksemme… ja kertoaksemme, että olette meille rakkaita… että tekemällänne työllä on valtava vaikutus kaikkeen.

Antakaa meidän siis työskennellä kanssanne energeettisesti tämän tapaamisemme ajan. Siihen kuluu noin tunti. Luulette, että joidenkin kanavointien tulisi jatkua pidempään, mutta se ei pidä paikkaansa. Tämän tyyppisen energian välittämiseen kuluu vain tunti.

Kyllä, joskus me – kuinka sen sanoisi – saatamme rönsyillä Shoudien loppupuolella, koska yksinkertaisesti odotamme – kuinka sen sanoisi – sopivan kokoisen energiamäärän välittyvän teille… ja sitten myös tuoda meidän puolellemme energiaa teiltä… energioita, joita olette vapauttaneet. Vanhoja Energioita, joita kutsuisitte negatiivisiksi energioiksi, ja joita ette tarvitse enää. Meiltä kuluu hetki aikaa näiden energioiden keräämiseen, jotta ne eivät sotkisi nykyistä todellisuuttanne ja olisi tiellänne. Joten kyllä, sisään tulee enkeleitä luudat käsissään lakaisemaan ympäriltänne (naurua) aivan kuten kampaajalla käydessänne – luovutte asioista, joita ette enää tarvitse. Ne lakaistaan pois. Tällaisia me siis puuhailemme yhteisen tuntimme aikana.

Tekin teette paljon. Sijaatte energiapedit juuri nyt, tässä hetkessä. Te kaikki… sijaatte energiapedit muita varten, jotka saattavat kuunnella tätä tai lukea materiaalia vuoden tai kymmenen vuoden kuluttua päivänä, joka on heille haasteellinen, vaikea ja synkkä. Jostain syystä heidän eteensä avautuvat tietyt Crimson Circlen nettisivut, ja he sattuvat näkemään tai kuulemaan tietyn kanavoinnin tai Shoudin. Joten rakkaat ystävät, te sijaatte energiapedit näitä ihmisiä varten juuri nyt, kunnoituksen ja myötätunnon pedit. Sijaatte heille tämän energian valmiiksi, jotta he saisivat siihen yhteyden ymmärtääkseen, että elämä on paljon muutakin kuin miltä se vaikuttaa.

Elämässä ei olekaan niitä rajoituksia, joihin heidät on johdateltu uskomaan. Heidän ja Jumalan välillä ei vallitse eroa, kuten heille on kerrottu. Elämän ei ole tarkoitus olla yksinäistä ja tarkoituksetonta. Sen ei ole tarkoitus olla haasteiden tai testien sarja. Sijaatte heille energiapedit, jotta hekin tietäisivät olevansa myös Jumala. Autatte heitä näin ylittämään oman henkisen kuilunsa.

Juuri niin on tapahtumassa. Tiedätte, millaista se on. Oppaanne, kuten muidenkin ihmisten oppaat, olivat kanssanne koko ajan ja auttoivat teitä säilyttämään tasapainon eri asioiden välillä. Saapuessanne kuilunne reunalle oppaidenne oli lähdettävä. Ja kun katsoitte ympärillenne, näitte pelkkää pimeyttä. Teille kerrottiin kuitenkin, että toinen puoli on olemassa, ette vain pysty näkemään sitä… näitte vain pimeyttä… valtavan kuilun. Olette kaikki olleet siellä. Tiedätte, miltä se tuntuu.

Monet, monet, monet muut seuraavat perässänne. Heidänkin oppaidensa on lähdettävä jossakin vaiheessa. Pimeys laskeutuu heidän elämiinsä… yksinäisyys… epätoivo… pelko kuilun ylittämisestä Vanhasta Energiasta Uuteen… Vanhasta kaksinaisuuden ja eron uskomuksesta Uuteen harmoniaan… ilmaisuun… luomiseen… ja mielikuvitukseen.

Sijaatte heille energiapetejä juuri nyt. Luotte energiaa, johon he voivat ankkuroitua, ja joka kutsuu heitä kuilun toiselta puolelta. Energia kutsuu heitä sanoen: “Se on mahdollista. Sinun on tehtävä se itse, mutta se on mahdollista.” He kuulevat toiselta puolelta Uudesta Energiasta äänenne, joka rakastaa ja tukee sekä kertoo, että kaikki pelot, huolet ja epäilykset ovat voitettavissa.

Sijaatte muille energiapedit tämän tunnin aikana keskustellessamme. Ymmärrättehän… että istuessanne täällä ja antaessanne meidän palvella teitä, antaessanne meidän siivota energioita ympäriltänne, palvelette samalla muita. Eikö olekin mielenkiintoinen, Shaumbrat – tämä palveluketju, pitkä palveluketju, joka itse asiassa muistuttaa enemmän palvelupiiriä?

Antakaa meidän siis viettää tunti seurassanne. Antakaa meidän halata ja rakastaa teitä. Nauretaan yhdessä tänään, koska teette sen samalla myös muita varten. Miten siunattua ja pyhää tämä yhteinen aikamme onkaan.

Aivan, emme tarvitse monia sanoja. Tiedämme, että olette todella alkaneet tuntea energiat. Olette alkaneet hyväksyä sen, että ne ovat aina olleet paikalla teitä varten. Alatte todella tuntea.

Kyllä, maapallolla eläminen on edelleen joskus haasteellista ja vaikeaa. Se muuttuu kuitenkin helpommaksi, paljon helpommaksi. Puhumme siitä kohta lisää.

Pyydämme teitä nyt hengittämään sisään vieraidemme tai vieraamme energiat… emme ole vielä varmoja, montako niitä on. Hengittäkää sisään energiaa… jonka pitäisi tuntua teistä kaikista tutulta. Olette työskennelleet tämän energian kanssa. Hengittäkää sitä sisään. Älkää arvailko. Tämä ei ole mikään arvailupeli.

Ennustaminen on muuten hyvin Vanhaa Energiaa. Se on henkistä arvailua. Ette tee siinä muuta kuin toivotte, että  – kuinka sen sanoisi – onnistumisprosenttinne olisi tarpeeksi korkea voidaksenne sanoa osaavanne ennustaa. Me olemme ennustamisen yläpuolella, eikä meidän tarvitse pelata samaa peliä. Siirrymme paikkaan, jossa voimme tutkia yhtä aikaa moninkertaisia potentiaaleja mielikuvituksen avulla, ei lineaarisesti, vaan samanaikaisesti.

Rakkaat ystävät, tuntekaa tämän päivän energiat. Kuvitelkaa ne, mutta älkää yrittäkö nimetä niitä. Kyse on yksinkertaisesti kaikkien energioiden aistimisesta. Tuntekaa ne niiden kieppuessa ympärillänne… kyllä, niiden hyväillessä otsaanne… selkäänne ja hartijoitanne, joiden tiedämme viime aikoina olleen ylikuormitetut monin eri tavoin. Tuntekaa rakkaiden vieraidemme energiat niiden auttaessa teidän luvallanne – kuinka sen sanoisi – uudistamaan joitakin energioita ympärillänne.

Teidän ei tarvitse tietää yksityiskohtaisesti, miltä nämä energiat näyttävät. Se on niiden tehtävä… ymmärrättehän. Ymmärrättekö, mitä tarkoitamme? Ne auttavat teitä – kuinka sen sanoisi – uudellen muotoilemaan, uudistamaan ja tuomaan Uusia Energioita kaikkialle ympärillenne. Siksi ne ovat paikalla. Ne haluavat palvella teitä. Antakaa niiden tehdä se tässä Nyt-hetkessä, jonka jaamme yhdessä.

Hengittäkää sisään vieraaksemme saapuvan Sanandan veljeskunnan energiat… joita kutsumme myös Sanandan suvuksi… hyvin mielenkiintoinen energia, joka on – kuinka sen sanoisi – ottanut osaa Shoudeihimme viime aikoina.

Sanandaan liittyy hieman sekaannusta. Se ei kuulu Arkin veljeskuntaan, vaan on yksi sen tukipilareista ja edustaa Kristus-energiaa, Kristus-siemenen versomista ja kukoistamista. Sananda on Kristus-energiaa. Se on energiaa… veljeskunta, joka auttaa teitä synnyttämään Kristus-energiaa sisimmässänne Nyt-hetkessä. Joten aivan, se on ollut lähellä teitä jo jonkin aikaa, osa teitä ja identiteettejänne.

Sanandan sukuun kuuluu monia entiteettejä ja enkeleitä. Parhaiten niistä tunnette Yeshuan,  Jeesuksen, energiat. Tuhansia vuosia sitten tuli maapallolle Yeshua-niminen olento tuon ajan tietoisuuden ja Sanandan veljeskunnan kautta. Yeshua tuli maapallolle yksinkertaisesta syystä – näyttääkseen teille, ollakseen esimerkkinä monille, että Kristus-energiat voidaan manifestoida ihmistodellisuudessa.

Yeshua palveli suurta ja laajaa tarkoitusta. Te kaikki olitte osa Yeshuan energiaa. Monilla teistä on ollut aavistus siitä, että ehkä olette olleet Jeesus. Olette kuitenkin välittömästi sanoneet itsellenne: “Voi ei, en saa ajatella tälla tavalla. Se on syntiä. En saa ajatella olleeni Jeesus, Maria, Maria-Magdalena tai kukaan muukaan vastaava. Egoni vain yrittää saada minusta yliotteen.”

Shaumbrat, te autoitte luomaan nämä entiteetit ja identiteetit. OLETTE osa niitä. Olette osa niitä. Kun Yeshua syntyi ihmiseksi, autoitte kannattelemaan tuota energiaa. Autoitte luomaan sitä muiden ihmisten ja meidän puolellamme verhoa olevien kanssa.

Monet teistä olivat maapallolla pari tuhatta vuotta sitten. Kuljitte ja keskustelitteYeshuan kanssa. Kyse oli myös teistä. Olemme sanoneet aikaisemminkin, että Sanandan sukuun kuuluva Yeshua ei ole ympäriinsä kävelevä olento. Sillä ei ole sielua kuten teillä. Yeshua oli tietoisuutenne ilmentymä.

Sanandan sukuun kuuluvat myös Marian energiat, joilla oli merkittävä osa Kristus-siemenen syntymässä. On olemassa kertomus Mariasta ja Jeesus-pojasta, mutta se on vain osa koko tarinaa. Se on vertauskuva Sanandan suvussa olevista Marian synnyttävistä energioista.

Myös Mirjamin eli Maria-Magdalenan energiat ovat osa Sanandan sukua, osa mielikuvitusta… ymmärrättehän… sillä Kristus-siemenen syntymän jälkeen sen on ilmennyttävä mielikuvituksen kautta. Sitä varten Mirjam oli Maan päällä opettajana, “kuvittelijana.” Sitä osaa hän näyttelee nyt teidänkin kanssanne.

Sanandan sukuun kuuluu myös Joosefin, Yeshuan isän energia, joka edustaa vakaata ja tasapainoista isähahmoa… ymmärrättehän… vahvaa, mutta hiljaista ohjausta, johon ei kuulu kontrollointia. Joosefin energia tulee osana Sanandaa korvaamaan Vanhan käsityksen isähahmosta. Tämä energia on nyt hyvin läsnä auttaakseen teitä saavuttamaan Uutta ymmärrystä miespuolisesta isähahmosta, joka korvaa Vanhat käsityksenne.

Aivan, Sanandan suvun energioihin kuuluvat myös Aabrahamin, Mooseksen ja monien, monien muiden entiteettien energiat. Jotkut yksittäiset Sanandaan kuuluvat entiteetit ovat vierailleet luonamme aikaisemminkin. Mooses on ollut vieraanamme… samoin Yeshua on esiintynyt muutamia kertoja vierailevana tähtenä tässä Tobias-showssa (naurua)… aivan, myös Maria, Mirjam, on ollut täällä.

Tällä kertaa vieraanamme on kuitenkin koko Sanandan energia. Esittelimme tämän energian viikko sitten “tuntemattoman maassa”, jota kutsutte Norjaksi. Se oli alustava esittely. Nyt tämä koko ryhmä tulee vieraaksemme, koska on todella Kristus-siemenen syntymisen aika. Tiedättehän, että suurin osa teistä on käynyt synnytyksen läpi. Liitätte siihen joitakin vaikeuksia ja haasteita, omien identiteettienne katoamisen, jotkut fyysiset kipunne ja tuskanne, mutta myös mahtavia oivalluksia.

Joten nyt – kun synnytys alkaa olla ohi – on ilmaisun aika. Nyt on Kristus-energian hoivaamisen aika todellisuudessanne, mielikuvituksen ja sulautumisen aika. Kristus-energia – jota kutsuisitte Jumalalliseksi Minäksenne – haluaa nyt leikkiä kanssanne. Se todella haluaa tulla esiin.

Teillä on ollut erilaisia tuntemuksia viime aikoina. Olette saaneet tietämystä, ja jopa saattaneet kuulla ääniä. Ne eivät ole peräisin meistä. Olemme sanoneet sen teille yhä uudelleen ja uudelleen. Me keskustelemme kanssanne eri tavalla. Ne eivät myöskään ole peräisin ulkopuolisista energioista tai entiteeteistä. Kaikki teille juuri nyt tapahtuvat asiat tulevat sisimmästänne… jumalallinen Kristus-energia lähestyy teitä… todellisuuttanne… Nyt-hetkeänne hengittäessänne… arvostaessanne elämää… avautuessanne. Tuntemukset, joita olette kokeneet viime aikoina – tunne palasten ja osasten liittymisestä yhteen – liittyvät Kristus-energiaan. Se haluaa olla osa teitä ja elämiänne.

Kyse on myös kadonneista ja hajallaan olevista palasistanne, jotka haluavat yhdistyä jälleen. Miksi,  Shaumbrat? Miksi entiset elämänne – nyt kun olette vapauttaneet ne – miksi nämä aspektit haluavat palata luoksenne? Miksi jotkut hautaamanne osaset – kirjaimellisesti ja kuvaannollisesti – jotka olette vaientaneet ja piilottaneet pois… miksi ne haluavat nyt palata muista ulottuvuuksista?

Siksi, että sallitte ja luotte turvallista energiaa. Epätasapainoiset ja pirstoutuneet energiat palaavat takaisin, kun on turvallista. Luotte jälleen turvallisen tilan Nyt-hetkessä. Siksi olette tunteneet energioiden palaavan luoksenne. Ottakaa siitä itsellenne kunnia. Ottakaa siitä kunnia. Jotkut teistä ajattelevat, että teihin otetaan yhteyttä ulkoavaruudesta. Olettakaa sen sijaan, että kaikki on peräisin sisimmästänne.

Juuri nyt – miten sen sanoisi – on käynnissä erittäin monitahoinen energiadynamiikka tai energiaverkoston muodostuminen. Siitä syntyisi ällistyttävä maalaus, jos joku vain pystyisi hahmottamaan ja maalaamaan sen. Ympärillänne on upea energioiden verkosto – joka on lähtöisin teistä, vaikka monet meidän puoleltamme tukevatkin ja kannattelevatkin sitä – verkosto, joka estää tällä hetkellä ulkopuolelta tulevien vaikutteiden läpipääsyn, koska niin te olette valinneet. Synnyttäjä tarvitsee ympärilleen turvallisen tilan. Ette halua muiden energioiden häiritsevän teitä.

Jos olette tunteneet, kuulleet ja tiedostaneet erilaisilta, ulkopuolisilta tai vierailta vaikuttavia asioita, niin hengittäkää syvään. Arvatkaa uudelleen. Kyse on teistä itsestänne, osasistanne ja palasistanne, jotka haluavat palata yhteen. Kyse on entisistä elämistänne, jotka haluavat olla osana Laajentunutta Nyt-energiaanne, vaikka ne elävätkin omissa todellisuuksissaan. Ja enemmän kuin mitään muuta kyse on Jumalallisesta Minästänne, Kristus-energiasta, joka on ollut kotelossa hyvin pitkään. Tällaista asioita tapahtuu juuri nyt.

Äsken kuulemaamme musiikkiin oli kudottu – meidän toimestamme ja teidän suostumuksellanne – hyvin kauniita, monitahoisia, mielenkiintoisia ja upeita energioita. Siksi sanomme, että on tärkeää sisällyttää tämä musiikki tekemäänne äänitykseen, jotta muutkin voivat tuntea ja aistia ne. Nämä energiat tukevat jumalallisen olemuksenne läsnäoloa todellisuudessanne, ja se tukee enemmän kuin mikään muu turvallista energiaa. Rakastamme juuri kuultua laulua. Se oli – kuinka sen sanoisi – sarja – miten sen sanoisi – energiatapahtumia, jotka ovat jossain määrin enemmän kuin sattuma, joka sai ne alulle.

Aiomme – Cauldren luvalla – kertoa teille tarinantapaisen auttaaksemme teitä ymmärtämään. Ymmärrättehän, että hän on ollut viime aikoina kiireinen rakkaan kumppaninsa Lindan kanssa… matkustellessaan ympäriinsä… viedessään meitä eri maihin kullakin alueella tehtävää tärkeää työtä varten… muuntautumistyötä… avautumista… mielikuvituksen käyttöä… paljon kaikenlaista työtä on tekeillä. Joten Cauldre on ollut aika kiireinen. Eilen hän tajusi, että tälle päivälle ei ollut valittu musiikkia. Hän alkoi hätäillä ja miettiä rajoittuneella ihmismielellään… hänkin toimii niin joskus. Hän ajatteli käyttää – kuinka sen sanoisi – musiikkia, jota on soitettu tapaamisissa aikaisemmin. Se ei tuntunut parhaalta mahdolliselta vaihtoehdolta, mutta hän ajatteli sen olevan parempi kuin ei mitään.

Häntä häirittiin hiukan – meidän toimestamme (naurua) – hänen penkoessaan papereitaan samalla  musiikin puuttumisen vuoksi tuskaillen, kun hän yhtäkkiä huomasi kaikkien papereiden alla pari kuukautta lojuneen paketin. Se oli edelleen avaamaton, sillä Cauldre ei ollut aikaisemmin huomannut sitä. Hän katsoi pakettia ja ajatteli hetken mielessään: “Minulla ei ole aikaa avata tätä nyt. Teen sen myöhemmin.”

Jokin kuitenkin kiusasi häntä ja vaati avaamaan paketin heti. Ja sekös ärsytti Cauldrea, sillä (naurua) hän ei halunnut tehdä sitä… hänellähän oli kiire. Siitä huolimatta hän avasi paketin. Ja kas kummaa, siellä oli CD… joka sisälsi tänään kuulemaanne musiikkia… erityisesti laulun, joka tunnetaan nimellä “Sateenkaaren tuolla puolen”… erityisesti… Eva Cassidyn laulamana… äänitettynä juuri ennen kuin hän siirtyi meidän puolellemme. Siihen sisältyy määrättyjä kuvioita, jotka on kudottu musiikin energiaan… ja jotka odottivat Cauldren avaavan paketin ja kuuntelevan laulun… ja nauravan sitten itselleen ja tulevan keskustelemaan asiasta kanssamme.

Tähän lauluun sisältyy enemmän kuin osaatte kuvitellakaan. Itse elokuvaan liittyy asioita, jotka on tärkeä ymmärtää nyt. Aivan, CD:n mukana oli ihastuttava kirje. Olemme kiitollisia ja kunnioitamme paketin lähettäjää täydellisestä ajoituksesta sekä siitä, että seurasit oman sydämesi ääntä lähettäessäsi paketin. Valitettavasti se voitiin avata vasta kahden kuukauden kuluttua lähettämisestä, mutta niin sen kuuluikin olla.

Puhutaan hetki tästä elokuvasta, jonka nimi on “Ihmemaa Oz”, ja sen laulusta “Sateenkaaren tuolla puolen.” Tämä elokuva oli menestys. Se oli suosittu jo1930-luvun lopulla, juuri ennen Toisen Maailmansodan puhkeamista, sodan, joka tavallaan edusti valon ja pimeyden välistä taistelua. Sen auttoi näkemään, mihin suuntaan maapallo oli menossa, olisivatko pimeyden vai valon energiat vallalla.

On sanottava, että maapallolla heräsi silloin ymmärrys, joka on nyt tulossa tietoisuuteen, että kumpikaan puoli ei voita tai häviä. Kyse on näiden kahden energian yhteen tuomisesta, kahden elementin välisten taistelujen ja tasapainoilun 2/3-1/3 -välillä lopettamisesta. Siitä sodassa oli kyse, ei siitä, kumpi puoli loppujen lopuksi voitti, vaan kuinka nämä kaksi energiaa voitaisiin yhdistää jälleen.

Tämä elokuva ja laulu ilmestyivät juuri ennen sodan alkua. Ne saivat ihmiset tulemaan elokuvateattereihin ja kuuntelemaan tätä laulua. Se loi ihmisiin toivoa juuri ennen kuin pimeys levisi ympäri maailmaa.

Elokuva auttoi myös luomaan kuvan ja värähtelyn, Uuden Maapallon energiat… ymmärrättehän. Sateenkaaren tuolla puolen, rakkaat ystävät, on Uusi Maapallo, jota rakennetaan juuri nyt. Jotkut asuvat jo siellä. Se tulee kehittymään edelleen, ja sen parissa työskennellään jatkossakin.

Tähän elokuvaan liittyy monia asioita, joihin voitte samaistua – elämän synkkyys, niin kai voisi sanoa… alkuosan mustavalkoisuus… lähestyvä myrsky… tornado, joka muutti energioita… kyllä, pyörre, joka sysäsi muutoksen liikkeelle… energiat, joita voisi kutsua pimeydeksi, ja joiden oli tultava vauhdittamaan muita energioita. Jos tornado ei olisi tullut muuttamaan energioita – liikuttamaan ja pyörittämään niitä – olisi ollut vaikeaa päästä seuraavalle tasolle. Olisi ollut vaikea siirtyä sateenkaaren toiselle puolelle.

Olette nähneet saman asian omissa elämissänne – vaikeudet… myrskyn, joka auttaa teitä eteenpäin jähmettyessänne paikoillenne… sysää teidät pois neutraalista tilastanne… myrskyn, joka pyyhkäisee sisään dramaattisesti muuttaakseen todellisuuttanne… pyyhkäisee asioita pois elämistänne… työpaikkanne, aivan… ihmissuhteenne… Vanhat käsityksenne… Vanhat uskomuksenne… Vanhat rajoitteenne. Sellainen myrsky astui elämiinne auttaakseen teitä muuttumaan. Voisi sanoa, että sama myrsky on astumassa monien muidenkin elämiin. Tämä myrsky on – omalla erityisellä tavallaan – tulossa Maan päälle seuraavien vuosien aikana auttaakseen muutoksen luomisessa.

Elokuvassa Dorothy herää toisella puolella värikkäässä Ozin maassa, missä asiat ovat tainomaisia… tällä aivan Uudella ja kauniilla Maapallolla. Useimmat teistä tuntevat tarinan lopun, Smaragdikaupungin tarinan, joka tavallaan – kuinka sen sanoisi – liittyy myös energeettisesti Uuteen Maapalloon ja sen kauneuteen, taianomaisuuteen ja majesteettisuuteen.

Dorothyn oli seurattava polkua. Hänen oli lähdettävä matkalle. Monet teistä tietävät, millaista se on. Matkan varrella hänen piti oppia asioita – sydämeen, mieleen ja pelkojen voittamiseen liittyviä asioita. Loppujen lopuksi hän pääsi Smaragdikaupunkiin… joka toimii jälleen Uuden Maapallon symbolina.

Ja mitä hänen piti tehdä loppujen lopuksi? Palata kotiin! Hänen oli kopautettava purppuran – ups, anteeksi – rubiininpunaisia kenkiään (naurua). (Suom. huom. purppuranpunainen on englanninksi ”crimson” vrt. ”Crimson Circle”) Kun autoimme kanavoimaan elokuvan käsikirjoituksen ja musiikin, halusimme ehdottomasti kenkien väriksi purppuranpunaisen, mutta käsikirjoittajien mielestä rubiininpunainen kuulosti paremmalta… sääli (naurua).

Joten rakkaat ystävät, pyydämme nyt jotain erityistä. Pyydämme, että teille soitetaan sama laulu uudelleen. Ja tällä kertaa pyydämme – se on muuten kolmantena cd:llä, Äänimestari (viittaa John Kuderkaan, Crimson Circlen audioasiantuntijaan). Pyydämme teitä nyt kuuntelemaan sitä eri tavalla ja avaamaan mielikuvituksenne. Pyydämme teitä ottamaan esille Uuden Maapallon energiat kuullessanne huolten haihtuvan pois kuin vesipisarat. Uudella Maapallollahan ei ole ongelmia eikä kaksinaisuuden haasteita kuten Vanhalla. Pyydämme teitä kuuntelemaan ja tuntemaan tähdenlennon aikaan esitettävän toivomuksen energiat. Ja herätessänne pilvet ovat väistyneet jonnekin kauas… kauas taaksenne… vertauskuva sille, että jätätte kaksinaisuuden… ja saavutte aivan Uuteen Energiaan.

Kuunnelkaa energiaa, ei pelkästään sanoja ja musiikkia, vaan koko energiaa. Olen puhunut siitä, että täytyy uskaltaa unelmoida, uskaltaa antaa unelmien toteutua. Tätä on mielikuvitus; unelmoimista ja sitten uskallusta antaa unelmien toteutua, avata mielikuvituksenne. Se vie teidät sateenkaaren toiselle puolelle, Uuden Maapallon energioihin, Uuteen Energiaan. Se myös tuo nämä asiat todellisuuteenne, Nyt-hetkeenne.

Muistakaa… että Dorothy etsi koko ajan tietään kotiin, jopa ollessaan upeassa palatsissa Smaragdikaupungissa. Hän antoi mielikuvituksensa lentää ja itsensä palata takaisin Nyt-hetkeen. Hän antoi itselleen luvan tuoda palan Uutta Energiaa, Uutta Maapalloa, takaisin nykyhetkeensä.

Voisi sanoa, että ylittäessään sateenkaaren ensimmäistä kertaa hän otti valtavan loikan, siirtyi Uudelle tasolle. Hän pystyi siirtymään Uuteen Energiaan. Sitten hän teki erään toisenkin kauniin ja upean asian. Hän sulki ympyrän tulemalla takaisin, tuomalla kaiken Nyt-hetkeensä.

Monet teistä ovat saman päätöksen edessä. Siirryttekö nyt Uudelle Maapallolle? Ylitättekö sateenkaaren? Vai käyttekö Uudella Maapallolla ja suljette sitten ympyränne, tuotte sen takaisin Nyt-hetkeenne kuten Dorothykin? Tehdessänne niin kaikki muuttuu.

Joten Sanandan ja tähän lauluun ja sen esitykseen kudotussa energiassa pyydämme teitä hengittämään syvään, avaamaan mielikuvituksenne ja olemaan sinilintuja yhdessä kanssamme.

Tobias jatkaa puhumista “Sateenkaaren tuolla puolen” alkaessa soida:

Hengittäkää syvään, Shaumbrat. Tämän laulun sanat on omistettu teille.

Hengittäkää sisään Sanandan energiat.

Hengittäkää sisään energiaa, jota luomme yhdessä.

“Sateenkaaren tuolla puolen”:

”Sateenkaaren toisella puolella, ylhäällä, korkealla
on maa, josta kehtolauluissa kerrotaan.
Sateenkaaren toisella puolella taivas on sininen,
siellä rohkeimmatkin unelmanne toteutuvat.

Eräänä päivänä näin tähdenlennon ja toivoin,
heräsin ja näin pilvien väistyneen jonnekin kauas,
huolien haihtuneen kuin vesipisarat,
kadonneen jonnekin savupiippujen yläpuolelle.
Sieltä minut löytää.

Sateenkaaren toisella puolella sinilinnut lentävät,
lentävät sateenkaaren yli,
miksi en minäkin?

Siellä missä huolet haihtuvat kuin vesipisarat,
katoavat savupiippujen yläpuolelle,
sieltä minut löytää.

Sateenkaaren toisella puolella sinilinnut lentävät,
lentävät sateenkaaren yli,
miksi en minäkin?”

Kiitokset Bobille siitä, että hän soitti mukana koko esityksen ajan.

Rakkaat ystävät, tämä elokuva ja laulu ovat yksi suurimmista viime aikojen kanavoinneista. Sen musiikki, soinnut ja valkokankaalla nähdyt kuvat sisältävät valtavan määrän energiaa. Pyydämme kaikkia Shaumbroja katsomaan tämän elokuvan uudelleen ennen seuraavaa tapaamistamme, koska siihen sisältyy paljon energiaa ja informaatiota niitä varten, jotka ovat valmiit heräämään. Kyllä, elokuvaan sisältyy monia eri tasoja. Sen voi katsoa pelkästään omaksi ilokseen. Myöhemmin sen voi katsoa uudelleen ja tarkkailla kaikkia vertauskuvia ja symboleja. Saatte uutta ymmärrystä.

Katsokaa se uudelleen ollessanne nyt Uudessa Energiassa. Huomaatte sen kertovan teidän matkastanne Uuteen Energiaan. Se on tarina Uudesta Maapallosta ja siitä, valitsetteko tuovanne Uuden Maapallon energian takaisin nykyhetkeenne. Tarkkailkaa eri hahmoja ja symboleja, myös pahaa noitaa ja sen esittämää roolia sekä tapaa, jolla noita voitettiin… noitahan suli pois.

Niin paljon asioita, jotka jaamme tänään kanssanne. Olemmehan siirtymässä luovan mielikuvituksen energian valtakuntiin. Kaikki alkaa turvallisesta tilasta. Puhuimme siitä jokin aika sitten. Istutimme tuossa Shoudissa energian, jota jatkamme tänään. Puhuimme siitä, että Uusi Energia on turvallista energiaa. Se on tasapainoista “neljän” energiaa. Se on kuin jakkara, jolla on neljä jalkaa kolmen tai kahden sijasta. Kaksijalkainen jakkara on epävakaa, nelijalkainen turvallinen.

Joten Shaumbrat, halusimme teidän kuulevan laulun uudelleen, koska siihen sisältyvät “turvallisuuden” energiat. Kun tunnette olevanne turvassa, on mielikuvituksenne avautuminen todennäköisempää… kun on turvallista. Kun maailma ei ole turvallinen… kun sanomalehdet ovat täynnä kirjoituksia sodista… rikoksista… niin mitä silloin tapahtuu? Ihmiset pysyttelevät  sisätiloissa, sulkeutuvat.

Olette nyt kirjaimellisesti turvassa. Kyllä, ympärillänne voi tapahtua kaikenlaista. Energianne on kuitenkin turvallista, koska sellaiseksi te luotte sen. Tämä on hyvin yksinkertainen konsepti. Sitä ei tarvitse liiemmälti selitellä tai pohtia. Jos valitsette olevanne turvassa, niin silloin olette. Olemme sanoneet aikaisemminkin, että teidän ei tarvitse kehitellä valomuureja ympärillenne. Kyse on yksinkertaisesti sen hyväksymisestä, että olette aina turvassa. Kun astutte lentokoneeseen, muuttuu se turvalliseksi paikaksi, koska te olette siellä. Kun ajatte autoanne, on sekin turvallinen paikka… jos niin valitsette. Olette Nyt-hetken jokainen hetki turvassa.

Jotkut teistä ajattelevat nyt: “Ok, mutta mitä sitten tapahtuu, jos kävelen ovesta ulos ja auto ajaa ylitseni? Mitäs sitten, Tobias? Missä on silloin turvallinen tilasi?” Huomatkaa, mitä juuri äsken tapahtui. Mihin suuntaan huomionne kiinnittyi? Mihin mielikuvituksenne liiteli? Turvattomaan tilaan! Annatte itsellenne luvan päätyä sinne. Kyse on turvallisessa tilassa olemisesta joka hetki.

Olette edelleen kaksinaisuuden maailmassa, joten ympärillänne tapahtuu kaikenlaista. Voitte kuitenkin olla myrskyn keskellä antamatta sen vaikuttaa itseenne. Voitte olla joka hetki turvassa. Alatte silloin vaikuttaa kaikkeen ympärillänne olevaan.

Huomaatte vaikutuksen ensimmäiseksi lemmikeissänne. Ne imevät energiaanne ja tuntevat vastakaikua siihen. Jos olette turvassa, nekin tuntevat olevansa. Silloin niiden ei tarvitse enää prosessoida suuria määriä energiaa teidän puolestanne, sairastua tai – kuinka sen sanoisi – ottaa kantaakseen epätasapainojanne. Ne tekevät näitä asioita puolestanne, tiedättehän sen… aivan. Mutta kun olette Nyt-hetkessä turvassa, niiden ei tarvitse tehdä sitä.

Energianne alkaa vaikuttaa välittömästi myös muihin ihmisiin. Jonkin aikaa – kuinka sen sanoisi – tunsitte heidän kaikkoavan elämistänne. Tunsitte välimatkan ja eron itsenne, perheenne ja rakastettujenne välillä. Mutta kun nyt olette joka hetki turvallisessa tilassa, alkavat hekin aistia sen. Se muuttaa suhdettanne muihin. Se muuttaa muita, jos he valitsevat teidän sisimmästänne säteilevän potentiaalin. Teette tämän kaikessa hiljaisuudessa, saarnaamatta. Teette sen käsiänne heiluttelematta. Olette yksinkertaisesti olemassa. Olette turvallisessa energiassa.

Ympärillänne voi olla turvatonta, koska ihmiset pelaavat edelleen kaksinaisuuden pelejään. Saatatte asua keskellä sotia ja rikosta. Mutta kyse ei ole teistä… ette ole osa niitä. Sanotte: “Jos olen turvallisessa energiassa, niin miksi ihmeessä luen lehdistä edelleenkin samoja juttuja? Eikö minun pitäisi huolestua kaikesta lukemastani? Eikö minun tarvitse murehtia kaikkien kammottavuuksien vuoksi?”

Ei Shaumbrat, asiat ja te itse olette muuttuneet. Ympärillänne voi vallita kaaos, mutta energianne on silti turvallista. Se on tasapainoista, ja kirjaimellisesti liikkuu Uudessa Energiassa. Tulette näkemään, miten se muuttaa kaikkea ympärillänne, ja miten jo lyhyen ajan kuluttua kaaos näyttää katoavan.

TURVALLINEN ENERGIA ON MIELIKUVITUKSEN KULMAKIVI. Kun tunnette ja annatte itsenne olla turvallisessa energiassa, niin silloin mielikuvitus voi todella ilmaista itseään, leikkiä ja avautua. Puhumme siis turvallisuudesta ja teitä ympäröivästä fyysisestä todellisuudesta sekä siitä tosiseikasta, että voitte olla turvassa antamatta kaaoksen vaikuttaa itseenne.

Siirrytään nyt sisimpäänne. Aah… joskus teistä tuntuu, että sisimmässänne on vieläkin turvattomampaa kuin ulkopuolellanne. (naurua) Siksi kulutatte niin paljon energiaanne ulkopuolisiin asioihin, yritätte olla aktiivisia ja täyttää jokaisen hetken, koska ette halua välttämättä käydä sisimmässänne. Pyydämme teitä tuntemaan hetkisen.

Tiedämme, että olette usein tunteneet olonne turvattomaksi sisimmässänne kaikkien mielessänne käytyjen taistelujen vuoksi. Olette tunteneet olonne turvattomaksi jopa kehoissanne ja miettineet, milloin fysiikkanne pettää teidät. Olette tavallaan piiloutuneet itseltänne, koska tunnette olonne  turvattomaksi sisimmässänne. Sisäiset demoninne ja energianne vaikuttavat ylitsevuotavilta, ja niitä edustavat elokuvassa ”Ihmemaa Oz” noita sotilaineen.

Shaumbrat, miten siis palautetaan turvallinen olo sisimpäänne, miten tuntea olonne tasapainoiseksi jälleen? Ensinnäkin on hengitettävä. Aivan, se tekee ihmeitä. Toiseksi kyse ei ole enää pimeyden tai epätasapainoisuuksien tukahduttamisesta. Se on aiheuttanut vaikeuksia muun muassa niille, jotka ovat epätasapainossa valon suhteen. Kaikki on heille pelkkää valoa, pimeyttä ei hyväksytä. Valo ja pimeys työskentelevät yhdessä. Tämä oivallettiin Toisen Maailmansodan aikana. Ne työskentelevät yhdessä.

Kyse on sen asian hyväksymisestä, että ne molemmat ovat osa teitä. Se on sen tosiseikan hyväksymistä, rakkaat ystävät, että pahuus joka on huolestuttanut teitä niin usein – sisimmässänne, ei ulkopuolellanne oleva pahuus tai pimeys – ei yritä saada teistä yliotetta. Se ei hotkaise teitä kitaansa. Se ei halua sitä. Eikä se edes pysty siihen. Se on osa teitä, ja haluaa siirtyä kanssanne Uuteen Energiaan. Sillä on yhtä kova halu päästä sinne kuin sisimmässänne olevalla valollakin, ymmärrättehän. Ette voi jättää sitä taaksenne.

Se on sellaista ymmärrystä ja turvallisuudentunnetta sisimmässänne, että voitte laskea alas varustuksenne, kaikki mielenne luomat temput, joiden avulla olette karkottaneet demoneja ja pahoja henkiä sisimmästänne. Jotkut teistä näyttävät sisältä kuin linnoituksilta, joissa on monia muureja ja sotavarustuksia, pois karkottavia energioita. Ne ovat teidän omia energioitanne. Kaikki on sisimmässänne. Jotkut teistä ovat hyvin sulkeutuneita; ette pelkää ulkopuolellanne, vaan sisäpuolellanne olevia asioita. Voitte nyt olla turvallisessa energiassa ja kutsua jokaisen osanne mukaan. Teidän ei tarvitse enää läpikäydä taisteluja mielessänne.

Jotkut teistä ajoivat itsensä hulluuden partaalle, kirjaimellisesti… kirjaimellisesti. Ja sitten kutsuitte meitä tai Henkeä. Ja lyhyen hetken ajan jopa kuuntelitte, koska olitte niin epätoivoisia (naurua). Sitten kuuntelitte lisää ja lisää. Aloitte kuunnella itseänne. Aloitte luottaa itseenne hiukan enemmän.

Nyt on aika tuntea olonne niin turvalliseksi sisimmässänne, että jopa Jumalallisuus voi tulla sinne. Teissä ei ole pahaa henkeä, demonia, hirviötä tai mitään muutakaan osaa, joka aikoo ottaa teistä vallan. Kaikki on osa teitä. Kaikki on jumalallista ja loistokasta.

Tiedämme monien teistä suojautuvan, kun alamme puhua näin. Olette viettäneet suurimman osan elämistänne – nykyisistä ja menneistä – suojaten itseänne, peläten sisimpänne pimeimpiä aspekteja. On aika päästää irti suojauksista. On aika tuntea olonne niin avoimeksi, turvalliseksi ja luottavaiseksi, että voitte antaa muurienne sortua. Hajottakaa ne. Voitte luopua kaikista luomistanne aseista, mentaalisista aseista, joita käytätte pitääksenne pimeyden ulkopuolellanne.

Olette pelanneet pelejä… pilkkoneet itsenne palasiksi… luoneet salakäytäviä paetaksenne itseänne… sekä huolellisesti valmisteltuja energiakoodijärjestelmiä… tunneleita… ovia… esteitä… juonia… ja temppuja omassa sisimmässänne, jotta ette olisi joutuneet kohtaamaan pimeitä puolianne. Olette jopa määritelleet pimeyden tulevan ulkopuoleltanne. Olette siten vierittäneet syyn ulkomaailman niskoille.

Rakkaat ystävät, soitimme teille musiikkia, joka luotiin aikoja sitten. Loimme sen siten, että pystytte tuntemaan energian tässä ja nyt. Tunsitte kuunnellessanne olonne niin turvalliseksi, että annoitte varustuksenne laskeutua, päästitte irti Vanhoista älyperäisistä peleistänne.

Kun tunnette olonne turvalliseksi sekä sisäisesti että ulkoisesti, olette energiassa, jonka ansiosta voitte olla kaikkea mitä olette – Kaikkea Mitä Olette – niin silloin mielikuvitus saa todella vapaat kädet toimiakseen. Kun avaudutte ja päästätte kaikki energiat sisäänne, saa mielikuvitus siivet ja lentää. Se on upea asia. Silloin voitte avautua lisää.

Puhutaan nyt hetki mielikuvituksesta. Tiedämme monien teistä yhä pohtivan tätä asiaa, setvivän sitä mielessänne epävarmoina. Mitä mielikuvitus on? Mikä on mieli? Mitä unet ovat? Mikä on todellista? Toistamme, että mielikuvitus ei sijaitse jossakin tietyssä kehonne osassa. Se on aina olemassa ollut aspektinne, joka on ollut suljettuna pitkään.

Kuten olemme sanoneetkin, teitä on aina kielletty uneksimasta. Teille on sanottu, että ideanne ovat pähkähulluja. Ei pidä paikkaansa, Shaumbrat! Ideanne ovat vain olleet edellä aikaansa. Unelmointi on ollut osa heräämisprosessianne. On tärkeää unelmoida. Kaikki mielikuvituksessa liittyy jumalallisen energian saapumiseen. Se on siivekäs aspektinne, joka voi lentää ja tutkia eri potentiaaleja.

Käytetään seuraavaa esimerkkiä. Sanotaan, että katsotte televisiota. Kuvitelkaa itsenne nojatuoleissanne tai sohvillanne aikomuksenanne katsoa televisiota. Televisio on vielä kiinni. Siinä ei näy mitään. Ette näe mitään, ennen kuin avaatte sen. Sanotte siis, että televisiossa ei ole mitään. Se on vain laatikko. Aah… mutta onko se? Onko se, Shaumbrat?

Ymmärrättehän… tämä on 3D:n tapa tarkastella asioita, koska laatikon sisällä – jo ennen kuin se on napsautettu päälle kaukosäätimellä – on satoja tai tuhansia potentiaaleja valittavananne. Avaatte siis television. Joillakin teistä on muutamia kanavia, toisilla satoja… melkein hämmentävän monta mahdollisuutta valittavananne.

Vaihdatte kuitenkin välittömästi lempikanavallenne. Sanotte itsellenne: “Näen ruudulla tietyn asian. Televisiosta tulee vain yksi hyvä ohjelma, show, josta pidän.” Vai tuleeko? Tuleeko sieltä vain yksi ohjelma? Vai onko kyse vain yhdestä todellisuudesta, jonka olette mielikuvituksenne avulla valinneet? Sillä valittavananne on sadoittain muitakin ohjelmia… ne ovat olemassa, vaikka ette niitä näekään. Ne ovat laatikon sisällä, tällä hetkellä näkymättömissä.

Kokeilkaa tätä… laittakaa tusina televisiota samaan huoneeseen yhden asemesta. Valitkaa sitten jokaisesta eri ohjelma. Sanotte: “Tobias, kuulostaa sekavalta ja meluisalta. Miten on mahdollista, että pystyisin keskittymään kaikkiin ohjelmiin?” Aah… Vanhan Energian rajoittunutta ajattelua, koska sekä kirjaimellisesti että vertauskuvallisesti pystytte keskittymän niihin kaikkiin samanaikaisesti.

Tämä oli vain – kuinka sen sanoisi – pieni esimerkki siitä, miten mielikuvitus toimii. Kun vapautette TV:n rajoituksistaan, on se muutakin kuin TV. Siitä tulee satojen eri ohjelmien potentiaalien väline, satojen, ei pelkästään yhden. Ne ovat olemassa samanaikaisesti Nyt-hetkessä, ja mikä tahansa niistä on valmis tulemaan valituksi. Teidän ei ole pakko valita vain yhtä, vaan voitte valita monta samanaikaisesti. Huomionne, keskittymiskykynne ja energianne pystyvät tuntemaan ja havainnoimaan monia ohjelmia, monia eri potentiaaleja yhtäaikaa.

Yritämme sanoa teille, Shaumbrat, että ÄLKÄÄ RAJOITTAKO ITSEÄNNE. Antakaa mielikuvituksellenne siivet. Antakaa todellisuutenne siirtyä sateenkaaren toiselle puolelle. Edessänne ei ole vain yksi ohjelma tai yksi todellisuus. Te vain näette yhden. Ette ole tottuneet käyttämään mielikuvitustanne, olette niin jumissa todellisuudessanne, että näette vain sen.

Todellisuutenne lisäksi olemassa on tälläkin hetkellä melkeinpä lukematon määrä, mutta sanotaan nyt kuitenkin tuhansittain muita todellisuuksia… ymmärrättehän. Kaikki riippuu siitä, mihin keskitytte ja miten hahmotatte eri todellisuudet. Osaa noista todellisuuksista ei voi hahmottaa totutuin ihmistavoin. Niitä ei välttämättä havaita fyysisesti.

Musiikin soidessa kuulitte jotakin korvillanne, aivan. Kuulitte laulun sanat. Kuulitte sävelen, ehkäpä jopa tunsitte musiikin värähtelyn. Samaan aikaan toimi sadoittain muitakin energioita, joita ette ehkä nähneet silmillänne, kuulleet korvillanne tai aistineet ihollanne. Ne olivat siitä huolimatta paikalla. Te ja me asetimme ne sinne, jotta voisimme antaa teille tämän esimerkin ympäriinsä kieppuvista energioista, joihin voi ankkuroitua.

Teidän ei tarvitse istua ainoastaan täällä. Voitte avautua kaikille samaan aikaan olemassa oleville todellisuuksille. Kuulostaako hämmentävältä, rakkaat ystävät? Se johtuu siitä, että ette ole vielä tottuneet niihin. Sekin tapahtuu vielä. Teillä voi olla monilukuisia todellisuuksia ja potentiaaleja yhtäaikaa Nyt-hetkessä.

Tässä jälleen yksi harhaluulo: luulette, että teidän on siirryttävä muihin todellisuuksiin. Ei, vaan ne tulevat teidän luoksenne. Ne tulevat Laajentuneeseen Nyt-hetkeenne. Tällä tavalla te otatte meihin yhteyden nytkin. Istutte tuoleilla tai sohvilla, jotkut teistä makaavat lattialla. Tämän todellisuuden lisäksi on myös toinen ulottuvuus, jossa olette Sanandan suvun energiassa. Olette meidän kanssamme. Käymme juuri toistakin keskustelua, johon voitte myös ankkuroitua.

Jotkut teistä alkavat jälleen jarrutella. Sanotte: “Mutta Tobias, kuulostaa siltä kuin olisin tulossa pikkuhiljaa hulluksi!” Muistakaa… että olette turvallisessa energiassa. Olette turvallisessa energiassa sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tuemme työtänne sen suhteen jatkossakin. Aivan, tämä turvallisen energian perusta on tärkeä asia. Siksi olemme painottaneet sitä jo jonkin aikaa. Siksi painotimme myös elämän arvostamista, valinnan tekemistä sen suhteen, jäättekö tänne vai ette.

Olette siis turvallisessa energiassa ja voitte alkaa avautua muille todellisuuksille. Teillä voi olla samanaikaisesti monilukuisia todellisuuksia. Mielikuvituksellanne on siivet. Se voi kohota korkeuksiin ja tuoda sieltä energiaa teille. Kyse on näiden energioiden sisään hengittämisestä ja siitä, että tunnette olonne ihmisinä turvalliseksi ja mukavaksi Nyt-hetkessä näiden asioiden alkaessa tapahtua. Kyse ei siis ole siitä, että teidän pitäisi kieltää ihmisyytenne vaan laajentaa sitä, tehdä näitä asioita samanaikaisesti.

Antaessanne mielikuvituksenne lentää alkaa se vetää puoleensa aivan uudenlaisia asioita – ihmisiä… mahdollisuuksia… resursseja… ja energiaa. Kun olette keskittyneet vain kolmanteen ulottuvuuteen, olette rajoittaneet itsellenne energeettisesti tuomianne asioita. Kun nyt avaudutte muiden valtakuntien suhteen, voitte myös saada enemmän.

Mielikuvitus ei yritä – kuinka sen sanoisi – emme yritä olla yksityiskohtaisia. Jotkut teistä ovat kamppailleet tämän asian parissa viime kuukausien aikana. Olette visualisoineet, ette käyttäneet mielikuvitustanne. Visualisointi on mielestä peräisin oleva toiminto. Se on järkiperäinen harjoitus. Olette yrittäneet visualisoida asioita. Tiedämme, että mielikuvituksen ja visualisoinnin välinen raja on ohut.

Kuvitellessanne annatte energioillenne luvan kohota korkeuksiin, lentää, tarkkailla ja tuntea olemassaolevat potentiaalit. Tuntekaa esimerkiksi todellisuuden pimeät tai negatiiviset potentiaalit. Tarkastelkaa myös positiivisia mahdollisuuksia. Antakaa itsenne kohota korkeuksiin ja tuntea eri skenaariot. Tehkää sitten valintanne… tai kaksi… kolme… tai neljä… ymmärrättehän. Hengittäkää ne sitten Nyt-hetkeenne.

Kun sanomme, että teidän ei tarvitse mennä yksityiskohtiin tarkoitamme, että teidän ei tarvitse esimerkiksi määritellä, millaisen talon haluatte. Se on visualisoimista. Te sen sijaan kuvittelette. Tunnette miltä tuntuu elää, kun kaikista materialistisista tarpeistanne on pidetty huolta… ymmärrättehän. Niin yksinkertaista se on. Yritätte tehdä asioista liian monimutkaisia.

Kuvitellessanne… kuvitelkaa hetki kanssamme. Unelmoikaa hetki, millaista olisi elää ilman taloudellisia huolia… teillä olisi auto… ja talo… laskut ajallaan maksettuina… ja kaikkea muuta vastaavaa. Kuvitelkaa, miltä se tuntuisi. Unelmoikaa siitä. Aah… mikä helpotus! Aah… helpotuksen energiaa virtaa teihin, kun teidän ei tarvitse huolehtia taloudellisista asioista. Niistä pidetään huolta teidän puolestanne.

Teidän ei tarvitse myöskään roikkua vauraudessanne kiinni. Se vain on eikä katoa minnekään. Teidän ei tarvitse valjastaa tai pyydystää sitä. Kuvitelkaa… kuvitelkaa vaurauden ja helpotuksen energian astuvan elämiinne. Hengittäkää se todellisuuteenne ja antakaa sen ilmentyä. Älkää olko kirjaimellisia tai kontrolloivia sen suhteen. Antakaa sen manifestoitua.

Hengittäkää sisään vahvan ja terveen biologian energia. Kuvitelkaa tällaisen biologian potentiaali. Ymmärrättehän… niin monet teistä… murehditte vanhenemista… kuulette kaikenlaisia uutisia… kuulette, että veden juomiseenkin saattaa näinä päivinä kuolla. Pelkäätte elämää biologisesta näkökulmasta katsottuna. Mitä silloin tapahtuu? Laiminlyötynä mielikuvituksenne karkaa tällaiseen mahdollisuuteen, ja te valitsette sen. Se astuu todellisuuteenne… suoraan elämiinne.

Mitä jos kuvittelisitte vahvan ja terveen biologian, joka palvelee teitä? Älkää menkö yksityiskohtiin. Teidän ei tarvitse huolehtia kolesteroliarvoistanne tai mistään muustakaan vastaavasta. Kyse on  potentiaalin valitsemisesta ja sisään hengittämisestä, sellaisesta turvallisesta tilasta sisimmässänne, joka sallii potentiaalin manifestoitumisen todellisuudessanne. Potentiaalit astuvat sisimpäänne. Kuvitellessanne valitsevanne jotakin, TUNTIESSANNE valintanne elämissänne, astuvat ne todellisuuteenne.

On asioita, jotka teidän ja fyysisten kehojenne on edelleen tehtävä saadakseen asioita tapahtumaan. Teidän on istuuduttava ohjauspyörän taakse halutessanne ajaa autoa. Teidän on – kuinka sen sanoisi – tehtävä muitakin fyysistä voimaa vaativia, ehkä maallisiltakin vaikuttavia asioita. Aivan, sekin tulee muuttumaan. Tällä hetkellä tuollaisia asioita kuitenkin on, mutta voitte  käyttää mielikuvitustanne helpottaaksenne elämäänne.

Tämä on vasta alkua, perustarpeidenne tyydyttämistä. Sen jälkeen mielikuvitus voi todella aloittaa työskentelyn. Voitte aloittaa mielikuvituksen avulla – kuinka sen sanoisi – aivan uusien löytöjen tekemisen ulottuvuuksissa, joihin ette ole koskaan aikaisemmin olleet yhteydessä, saada aivan uutta – kuinka sen sanoisi – ymmärrystä, joka ylittää kaikki maalliset tarpeenne kuten emotionaaliset ja fyysiset tarpeenne. Voitte aloittaa – kuinka sen sanoisi – sellaisten energioiden tuomisen elämiinne, jotka ovat täynnä luovuutta ja ymmärrystä, ja jotka saavat tämän 3D-elämän vaikuttamaan hyvin pieneltä ja rajoittuneelta. Voitte olla moniulotteisia Nyt-hetkessä.

Ensin teidän on kuitenkin luotava turvallinen tila, energia, jossa tunnette olevanne turvassa ulkopuolisilta vaikutteilta. Silloin ette enää huolehdi ulkomaailmasta, mutta erityisesti teidän on tunnettava olevanne turvassa omassa sisimmässänne.

Sulautamme siis näitä energioita kanssanne tänään. Kyllä, me hoidamme puhumisen, mutta te annatte itsellenne luvan kokea kaiken muun täällä tapahtuvan. Te sulautatte turvallisuuden energiat yhteen mielikuvituksen energioiden kanssa avautuaksenne muille ulottuvuuksille.

Rakkaat Shaumbrat, siirtykää siis sanojemme yläpuolelle. Antakaa mielikuvituksenne kohota korkealle. Antakaa itsenne laajentua ja alkakaa elää, ette pelkästään ihmisinä, vaan monitodellisuuksissa elävinä Jumalallisina Ihmisinä. Seuraavassa kuussa – kuinka sen sanoisi – tapahtuu elämissänne joitakin mielenkiintoisia – kuinka sen sanoisi – tapahtumia ja muutoksia liittyen kykyynne siirtyä uusille tasoille. Alatte yksinkertaisesti huomata, että ihmistarpeenne… eivät enää ole niin tärkeitä. Pystytte matkustamaan muihin paikkoihin ja tuomaan niiden energiat  todellisuuteenne.

Tämä kaikki liittyy Uudella Maapallolla tällä hetkellä tehtäviin asioihin. Kaikki, mitä autatte luomaan siellä, voidaan tuoda takaisin maapallolle. Voitte siirtyä sateenkaaren toiselta puolelta toiselle.

Uudella Maapallolla ei ole sellaisia ongelmia, joita olette joutuneet ihmisinä kohtaamaan Vanhalla Maapallolla. Siellä ei ole fyysisiä rajoitteita kuten täällä. Uudella Maapallolla mielikuvitus voi pelottomasti ilmaista itseään. Mielikuvituksen annetaan siellä kohota uusille tasoille.

Uusi Maapallo on turvallinen paikka siellä asuville ja siellä vieraileville. Se muodostuu tasapainoisesta energiasta. Siellä ei ole konflikteja eikä kaksinaisuutta. Uudella Maapallolla kaikista maallisista asioista – kuinka sen sanoisi – kaikista perusasioista on pidetty huolta. Sen vuoksi siellä olevat voivat tutkia muita ulottuvuuksia oppiakseen, miten Luoja-energioita käytetään aivan uudella ja erilaisella tavalla.

Nyt on mahdollista rakentaa silta näiden asioiden välille, tuoda niitä maapallolle ja alkaa työskennellä niiden parissa täällä. Siksi me puhumme tästä uudesta alueesta, mielikuvituksesta ja Uusista Energioista sekä niiden yhdistämisestä. Teidän ei tarvitse… jättää fyysisiä kehojanne käydäksenne Uudella Maapallolla. Voitte tuoda sieltä energioita mukananne maapallolle. Nyt se on mahdollista. Vuosi tai viisi vuotta sitten ette vielä voineet tehdä sitä. Kyse on tämän asian sallimisesta ja kuvittelemisesta elämiinne, rakkaat Shaumbrat.

Teidän – kuinka sen sanoisi – vuosittainen Shaumbra-tapaamisenne on muutaman kuukauden kuluttua. Kokoonnutte yhteen Santa Fe-nimisessä paikassa. Yksityiskohtien – ihmisyksityiskohtien – parissa työskennellään juuri nyt, mutta sitäkin enemmän yksityiskohtia hiotaan meidän puolellamme. Aiomme antaa oman panoksemme tapaamisellenne.

Tapaamisenne pitäisi käsitellä Uutta turvallista Energiaa. Sen pitäisi käsitellä niin turvallisen paikan luomista yhdessä Shaumbrojen kanssa, että voimme todella murtautua muurien läpi avataksemme mielikuvituksen aivan uudella tavalla, hankkiaksemme – kuten te niitä kutsuisitte – ällistyttäviä ja syvällisiä löytöjä ja Uutta ymmärrystä. Silloin kyse ei ole enää – kuinka sen sanoisi – Vanhoista ihmisasioista, kamppailuista ja kärsimyksestä. Siirrymme Uusiin ulottuvuuksiin juuri nyt.

Joten tavatessamme muutaman kuukauden kuluttua Santa Fessa puhumme jälleen turvallisesta energiasta, mielikuvituksesta ja siirtymisestä Uusille tasoille. Aiomme tuoda sinne paljon energiaa meidän puoleltamme. Ja pyydämme kaikkia siellä esiintyviä avaamaan mielikuvituksensa ja auttamaan turvallisen tilan luomisessa. Aiomme käyttää tuota tapaamista – kuinka sen sanoisi – todellisena lanseerauspisteenä uudelle työlle, jota ryhdymme yhdessä tekemään.

Rakkaat Shaumbrat, olette päässeet niin pitkälle. Nyt on aika käyttää mielikuvituksen energioita, aloittaa turvallisesta tilasta, jossa kaikista ihmistarpeistanne on jo pidetty huolta. Ei ole mitään syytä tuhlata suuria määriä energiaanne tällaisiin asioihin. Antakaa mielikuvituksenne valita potentiaalit ja tuokaa ne elämiinne… antakaa sen valita energia, jonka avulla kaikki perustarpeenne ovat tyydytetyt. Siten voimme työskennellä paljon läheisemmin Uusissa ulottuvuuksissa ja Uudessa Energiassa.

On ollut jälleen ilo työskennellä kanssanne, ei pelkästään jakamalla sanamme, vaan myös kaikki muut käynnissä olleet aktiviteetit. Pyydämme kaikkia teitä katsomaan seuraavan kuukauden aikana elokuvan ”Ihmemaa Oz.” Sen loi erittäin valaistunut ihminen, jonka nimi oli L. Frank Baum. Aivan, hän oli Shaumbra, joka ymmärsi laajasti Uutta Energiaa ja Aikaa, ja joka auttoi kirjoittamaan tämän  “Ihmemaa Oz”-kirjan sekä monia muita kirjoja. Aivan, “Ihmemaa Oz” on hänen kirjoittamansa. Sen tarkoituksena on auttaa tuomaan teille Uutta Energiaa sekä luoda kuva Uudesta Maapallosta.

Tämän sanottuamme pyydämme teitä kaikkia ymmärtämään, että voitte antaa mielikuvituksenne lentää. Voitte hengittää sen sisäänne nyt. Hengittäkää se turvalliseen energiaan ympärillenne. Antakaa mielikuvituksenne tietää, että se on turvassa ja voi leikkiä sisä- ja ulkopuolellanne, kaikkialla ympärillänne.

Sanandan energiat ovat täällä tukeakseen teitä kaikessa ja kaikkialla, minne ikinä menettekin tästä päivästä lähtien.

Ja niin se on!


Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre",  joka asuu Goldenissa, Coloradossa. Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 50,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Tobias sanoo, että taivaallisen Crimson Councilin jäsenet itse asiassa kanavoivat ihmisiä.  Tobiaksen mukaan ne lukevat energiamme ja kääntävät sitten oman tietomme takaisin meille, jotta voisimme sekä tarkastella asioita ulkopuolisen silmin että kokea ne sisimmässämme.  "Shoud" on kanavoinnin se osa, jonka aikana Tobias astuu sivuun  ja ihmisten energiaa kanavoidaan suoraan  Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovillenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään, miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbroja. Olette opettajia ja ihmisoppaita. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vierellänne ja enkelit ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com