МАТЕРИАЛИТЕ НА ТОБИАС

Серията за Новата Енергия

Шоуд 3: „ Отговора е по–велик от въпроса “

Представено пред Аления Кръг

На 4 октомври 2003 год.

 

Тобиас: И така е скъпа Шамбра, събрахме се заедно в тази прекрасна енергия. Радост е за мен Тобиас да бъда отново с вас. Когато дишате и когато звучи музиката, аз се разхождам и ви оглеждам. Ръкостискам се с вас така да се каже. Прегръщам ви. Някои от вас може да го усетят и да си кажат: „ Нима това е Тобиас? А дали има и други ангели тук? Или те няма да влязат, докато Калдре не започне да говори?” Не, не, ние идваме още преди началото на Шоуда.

Толкова се радваме да ви видим отново! Молим ви да се откриете по такъв начин, че всеки от нас да може да внесе тази свещена енергия. Това е един от моите специални моменти, да бъда с вас преди началото на Шоуда. Понякога ни е нужно време, за да създадем тази комбинация, защото ни харесва просто да си седим с вас.

Днес наистина имаме много да говорим. Някои от нещата ще изглежда, че нямат нищо общо с нашето дело. Днес ще обхванем голяма територия, много различни теми. Когато по– късно четете или слушате това, ще разберете, как всичко е свързано. Всичко това обединява вашето вътрешно пътешествие.


Сега от нашата страна на завесата има голяма активност. Ангелите се движат насам и обратно. Имаме голяма активност и голяма промяна на енергията, движеща се от нас към вас, голямо взаимодействие между човешкия свят и небесната сфера. Сега от нашата страна на завесата има голяма, голяма заетост. Толкова сме заети, че даже малко закъсняхме, докато се доберем до тук! За малко да пропуснем срещата.


Разбирате ли, ние нямаме календар, но имаме осъзнатост за енергията. Ние знаехме, че е време за нашата среща, но бяхме толкова заети в придвижването на други енергии, че успяхме да пристигнем в последния момент, за да чуем Линда да говори за Папата и за нашите предсказания. Дойдохме толкова бързо, че за малко да нарушим вашата електроника и клавиатура и други неща. Така, че ще се опитаме да бъдем малко по–нежни. Знаете как е...закъснявате за среща...ускорявате по магистралата...връхлитате в стаята...и понякога разваляте всичко.


Но ние сме тук, всички ние. Наложи ни се също да направим дихателните упражнения, за да успокоим малко енергиите си.


Може би някои от вас са усетили повишена активност от нашата страна на завесата, повишена активност около вас, дори по време на сън. Много неща стават по подготовката за предстоящо събитие в недалечно бъдеще. Става дума за скока на съзнанието, времето на големи промени и големия преход на Земята. Това изискваше много, много промени в отговор на това, което правите. Днес ще поговорим за това.


Днес имаме цяла група прекрасни гости. Някои от тях познавате–работили сте с тях. Някои идват за първи път, нещо като смяна на караула.


Тези, които идват днес и вървят с вас, са вашия екип. Имате ги много. Не искаме да назоваваме точното им количество. Не искаме вашата човешка част да сравнява–аз имам три, друг казва че има десет, а друг тридесет. (смях) Това не работи така. Не става дума за количество. По–скоро за качество. Разбира се тези пратеници са ангели. Някои от тях са били по– рано на Земята, но болшинството не са.


Те не приличат на бившите ви наставници. Вашите предишни наставници бяха във вашето енергийно поле. Те удържаха пространството около вас. Те бяха там, за да балансират вашите енергии. Те бяха там, за да съхраняват вашето пространство пълно, докато не бъдете готови да приемете цялото си съзнание и вашата Божественост. Вашите наставници както знаете, напуснаха пространството ви преди време. Някои от тях понякога се връщаха за да работят за вас като посредници или за „ трансфери ” на енергия.


Но пратениците са друго нещо. Те са тук. Днес са в залата. Тяхната работа е да пренасят информация напред и назад. Също така пренасят любов и поддръжка на двете страни на завесата. Ние знаем, че във вашата литература има такова понятие „ сребърна нишка ”, която съединява човека с небесните сфери. В известен смисъл задачата на пратениците е да поддържат цялостта на сребърната нишка.


Моля, разберете, че това не е буквално сребърна нишка. Това е канал от енергия, съединяващ двете страни на завесата. Посланията се пренасят напред и назад. Те ви пренасят нови видове енергия и информация от нашата страна. Те също ви помагат да балансирате и регулирате вътре в себе си различните елементи на духовната и човешка енергия.


Сега правите много промени и за това вашите пратеници са много, много заети. Те постоянно помагат да се въведе ред в енергиите във вас. Сега, когато се откривате и позволявате на собствената си Божественост да присъства в момента Сега, те ви помагат да сънастроите тези енергии между вас и нашата страна на завесата. В известен смисъл, може да се каже, че те са ваши предани слуги. Те са тук, за да служат на всеки от вас.


Докато преминавате през циклите на промяна–циклите за които говорихме на последната ни среща, пратениците ще ви помагат също така да приемате тази Нова Енергия, която се създава сега и да я разположите на съответните места. Сега вие създавате Нова Енергия, но още няма механизъм за нейното използване в човешката ви реалност. Вашите пратеници я складират за вас в хранилище, а също пренасят част от нея на нашата страна на завесата, където тя се проявява по цялата физическа Вселена и през всички аспекти на измеренията.


Така, че те сега са доста заети. Те идват днес като почетни гости. В това пространство, което създаваме заедно, те могат доста да се приближат. Тук те могат малко да си отдъхнат, докато и вие си почивате. Те могат- как да кажа– да седнат до с вас. И те общуват с вас по съвършено нов начин.


Цялата им дейност може да се забави тук, в нашия момент Сега, когато сме заедно. Всеки от нас може да вдиша дълбоко. Вашите посредници могат малко да си починат и да ви опознаят по–добре и по абсолютно нов начин.


Посредниците ви са тук, за да ви служат. Те не могат да направят нещо вместо вас. Това би противоречало на смисъла да са тук и на това защо вие сте тук. Те не могат да създават предмети за вас, въпреки че могат да удържат постоянния баланс на енергията за вас.


Така, че скъпи приятели вдишайте дълбоко и позволете на вашите пратеници да останат с вас, да седят в това пространство, готови да отреагират на промените на вашето съзнание...готови за доставка на енергия на двете страни на завесата...готови да поставят Новите Енергии, които създавате на съхранение до подходящото време в което да ги използвате. Наистина през следващите дни ще има много случаи, когато в живота ви ще възникнат ситуации изискващи движението на съвсем Нова Енергия. И тя ще бъде достъпна за вас. В момента, в който я създавате сега, тя ще бъде съхранявана, докато не дойде подходящия момент.


Някои от вас се съмняват в това. И ние отново ви питаме: „ Реално ли е това? Могат ли вашите посредници да бъдат тук? Могат ли да дойдат във вашето пространство...независимо дали сте си у дома...или сте тук, на тази сбирка? Нещо от това реално ли е? И преди всичко, реални ли са посредниците? Реална ли е енергията, която чувствате, тази вибрация–между другото нов тип вибрация? Или вие просто искате да е така? ”


И ние и за напред ще ви питаме отново и отново: „ Нещо от това реално ли е? Наистина ли работата, която вършите–не работата в живота ви–а работата, която сега вършите за планетата...тя дали е реална? ” Ако и позволите да бъде, така и ще бъде наистина. Ако си позволявате да бъдете в това пространство на любов към себе си, почитане на себе си по начина, който сте избрали, тогава наистина това е реално. И това ще бъде реално по съвършено нов начин.


Вашата работа...това не, което вършите когато ставате сутрин и отивате в някакъв офис. Това не е вашата работа. Вие продължавате да задавате въпроса: „ Какво би искал Духа да правя ? Защо съм на тази планета ? Имам някаква невзрачна работа, която е доста безсмислена за мен. Разбира се, Духа е имал други планове за мен. Разбира се, че аз трябва да върша някаква грандиозна работа.”


Знаете ли каква е истинската ви работа? Вие–сте проводници на енергия и пазители на енергия. Вие–сте тези, които помагат за разширяването на съзнанието...Вие сте тези, които преминават през всичко, което става в тялото, ума и духа ви- през всички промени и преобразувания–и преминава през тях много бързо. Вие сте тези, които проправят пътя за другите.


Между другото докато създавате и придвижвате Новата Енергия, вие също така удържате енергиите. Ето защо толкова много от вас се преместиха в други географски райони. Вътре във вас има нещо като енергиен коефициент, във вид на ярка светлина, така да се каже, който е необходим в определени географски райони за поддържане на баланса и подготовка на новите потенциали за хората там.


Вие се преселихте в определени области, защото те имат определени геоложки формули или структури. Преместихте се, защото там има планини или вода или кристали. Преместихте се не защото са ви нужни всички тези елементи. Преместихте се там, защото тази област се нуждаеше от вас.


Земята–Гая–се нуждае от вас. Вие знаете, тя си тръгва. Нужни са и тези, които на вътрешно ниво ще могат да поемат отговорността на Духа. За това се преселихте тук, за да удържате енергията, за да я направите достъпна за тези, които ще дойдат да почукат на вратата ви


Вашата работа не е свързана с това да печелите пари. Вашата задача е да пробиете през Старите парадигми. А сега има много стари парадигми. Вие сте нужни там. Имаме нужда от всички вас, които са предизвикани от Старите начини и се придвижват към Новите, но все още поддържащи баланса в целия процес.


Вашите посредници, които присъстват днес тук...са щастливи. Те се радват, че създадохте това пространство за тях и ги допуснахте в него. И те знаят, че още много повече предстои да се свърши. Те ви обещават, че ще направят всичко по силите си за да направят работата ви по–лека. Те ви молят също да обещаете нещо: да позволите и вие на този процес да се случи по най–лекия начин–просто за разнообразие. (смях )


Ние говорихме за това на миналата ни среща. Вече няма нужда от тази енергия на страданието. Има разлика между нещата които се явяват предизвикателство и нещата, които се явяват трудни. Можете ли да направите разликата? Можете ли да отделите думата „ трудно ” или „ страдание ” от думата „ предизвикателство? ”


Вие Шамбра, обичате истинските изпитания, дори когато се завръщате от нашата страна. Понякога се ококорваме, защото вие винаги искате срещи с предизвикателства. Винаги искате да играете с енергиите, недоволствате просто да си седите и да съществувате. Вие винаги искате да играете. Ние ви обичаме заради това. Но след това вие отивате на Земята. Приемате предизвикателства...предизвикателства, свързани с построяването на империята на Атлантида ...предизвикателства свързани с привнасянето на Христовото семе по времето на Йешуа...предизвикателства, свързани със създаването на Новата Енергия и създаването на новите пътища за човечеството.


Но това не трябва да е тежко. И то наистина не е тежко. Обърнете внимание какво приемате в живота си. Вижте отсъстват ли в него изобилието и любовта. Защо сте избрали това? Каква енергия така се е вкоренила у вас, че да си мислите, че трябва да изпитвате недоимък от нещо? И защо просто не изберете това: просто да кажете, че можете да прескочите през бездната? Обърнете внимание на това. Тази ситуация не бива да бъде тежка.


Предизвикателствата са весели. Те са изпълнени с радост. Те са като упорита игра. Вие я обичате заради предизвикателството, за да изпитате енергиите си, за да изострите и усъвършенствате собствения си интелект и дух. Предизвикателствата освен това могат да ви възнаградят. Само моля ви отхвърлете трудностите и страданията.


Миналия месец говорихме за циклите на промяна и завършване. Тези цикли, през които преминавате и през които сте преминали. Ние ги доведохме до вашето съзнание, за да разберете през какво преминавате. Преминавате през пробуждане. След това следва преработката, която ви носи разбиране и мъдрост.


След това преминавате към освобождаване, което пуска всичко, всички задръжки. Не, вие не ги складирате в шкаф . Вие не ги замитате под килима. Освобождаването от нещо, това е позволението му да стигне до висшия си потенциал.


Вашето пробуждане генерира енергия. Преработката генерира разбиране, но разбирането е ограничено до тогава, докато не успеете да пуснете всичко, което–както сте мислили–сте. Когато пуснете всичко, то отива на съвършено ново енергийно ниво.


А след това се връща към вас. Връща се под форма на интеграция. То се влива обратно, така, че всеки ваш минал живот и опит се връща, за да ви служи по нов начин. Мъдростта, разбирането и просветлението, радостта и предизвикателствата могат да се върнат към вас, за да ви служат по Нов и всеобхватен начин, когато човешкото и Божественото се слеят в едно.


Преминахте през всички тези цикли. Вие преминахте през всички тези цикли и сега преминавате отново. Но можете да ги освободите от страданието и трудностите. Можете да им позволите да бъдат в радост.


Даваме ви тази информация, за да имате по–голямо разбиране за тези цикли, когато дойдат при вас за консултация другите.


Когато дойдат при вас за съвет и напътствие, вие може да кажете: „ Да, те се намират в процес на пробуждане. Зная тази динамика. Знам тази радост. Зная тази възбуда, но също така знам, че пробуждането носи със себе си и други неща.” И когато те пожелаят да отидат отвъд рамката на преработката, защото в нея има определен комфорт, вие, учителите, сте длъжни да знаете, че когато настъпи подходящия момент, трябва да кажете: „ Време е да приключите с преработката. Време е да пускате. ” Ще знаете за тази дълбока тревога, свързана с пускането. Това е като да пуснете всичко и всички. Това е като да умрете, за да се възродите отново по изцяло нов начин.


В динамиката на тези цикли са въвлечени толкова много елементи на човешкия живот. Тя присъства във всеки цикъл на всеки от вашите животи. Имате тези цикли и в периоди от сегашния ви живот, докато преминавате в Новата Енергия.


Ние разбираме, че има още много непознати и нови движещи сили в тази част от вашето пътешествие. Ние всъщност внимателно ви наблюдаваме. Вашите посредници постоянно са наясно с тези неща и се опитват да възстановят баланса и да регулират енергиите.


Много скоро в определен момент ще проясните за себе си как работи всичко. Ще бъдете поразени от това как можеше да продължавате да живеете... да вървите...да продължавате да преминавате през интензивен процес, когато ще видите работата свършена от вашите посредници. Те дойдоха за да ви балансират, когато не сте уверени, искате ли да останете на планетата...полезни ли сте на някого...или на себе си. Те придвижват енергиите.


Посредниците не могат да променят начина по който се чувствате. Но те придвижват енергията, също както придвижват потенциалите които можете да използвате когато имате нужда, когато ще кажете: „ Но трябва да има причина да съм тук. Трябва да има причина все още да се движа. ” Този потенциал беше придвижен от вашите посредници, като съобщение от вас, казващо: „ Ето защо си сега на Земята. ” Те постоянно движат енергиите наоколо. Ще бъдете просто поразени от мащабите на тяхната работа и от това как ви е помогнала тя да стигнете до тази точка. Вие сте тези, които в крайна сметка използвате тази енергия. А те я пренасят за вас.


Както виждаме и усещаме енергиите на Шамбра по целия свят –в момента вие преминавате през много интересна опитност в момента. Някои от вас изпаднаха в недоумение от това, други само се озадачиха. Едно от нещата, за които искате да знаете и малко се безпокоите в последно време е: „ А какво тогава е реалността? Какво е реалността?” Мислихте си, че всъщност знаете отговора, но в последно време ви се наложи да се запитате: „ Присъни ли ми се това? ” (смях ) „ Или това наистина се случи? ”


Наложи ви се да се запитате: „ Нима разговарях с този човек в реалния живот? Или стана само в главата ми? Или имах сън или видение? ” (смях ) Нима се сблъсках с този човек, когото познавам от толкова време? Или стана само във въображението ми? ”


Ние знаем, някои от вас си мислеха, че се откъсват от реалността. Някои от вас го приписват на старостта. „ Ах, през това трябва да са минали моите баба и дядо. ” (смях ) Това не е вярно. Тяхното пътешествие беше друго. Това изобщо не е същото. Това, през което преминавате вие, не е в следствие от възрастта, а по–скоро резултат от мъдростта и разширението.


На някои от вас им се иска да знаят, трябва ли по–сериозно да контролират въображението си, творческото си въображение, трябва ли малко да го сдържат. Скъпи приятели, пуснете...пуснете. Вие наистина точно сега се движите между световете. Вие наистина обединявате и това е част от процеса.


Ние знаем, че понякога това ви шокира, защото не сте в състояние да кажете, кое е реално и кое не. Тогава ние продължаваме да ви питаме: „ Това реално ли е? Това реално ли е? ” Ако му позволите да бъде. Вашия сън реален ли е ? Забелязвали ли сте, че в последно време вашите сънища са станали по–интензивни? Понякога не ви се иска да се връщате от сънищата си.


Сега сънищата са различни. През последните два–три месеца те се промениха. Сънищата ви не са този вид дейност, каквато беше преди. Често вие използвате сънищата си, за да се опитате да си обясните това, което става на Земята. Преминахте през опита на потенциалните реалности, преди фактически да сте ги привнесли във физическата си реалност. Това е което можете да наречете сън. В някои сънища, вие служехте на другите. Отидохте, за да им помогнете в техните сънища. Бяхте там в служба.


В някои сънища се върнахте от нашата страна на завесата. Четохте лекции на нашите занятия. Всички вие четете лекции тук три или четири нощи седмично. (смях) Обучавате тези ангели, които никога не са били в човешка форма в процесите на интеграция на божественото.


Разбирате ли какво значи това? Ето защо преди всичко напуснахте Дома: за да имате собствена, уникална самобитност, при това разбирайки, че също сте Бог. Духа не познава собствената си самобитност. Вие–да. Вие притежавате уникалния дар на собственото осъзнаване за Себе си, сега обединен с Бог. Ангелите от нашата страна на завесата, особено тези, които никога не са били на Земята, се събират в огромни аудитории, за да чуят какво е това.


И така, откривате че в сънищата ви има проникновение. И искате да знаете дали е реално. Отговора е такъв: „ Всичко е реално. Всичко е реално. ” Вие се учите да пускате тази много фокусирана енергия, която сте размърдали в себе си, за да можете да бъдете човек на Земята. Сега можете да бъдете човек на Земята и да имате достъп до всички други междупространствени енергии-всички едновременно. Но отначало ще ви се струва много странно.


Още едно нещо, което предизвиква безпокойство у вас–това, че ставате много, много чувствителни. Говорихме за някои от тези въпроси, когато преминавахме през Езика Ах. Усещахте, че понякога причинява болка. Буквално причинява болка, да слушате определени звуци и това ще ви плаши.


Понякога причинява болка да бъдеш в енергиите на Гая, Майката Земя, енергиите, които винаги сте обичали. Сега сте толкова чувствителни, че някои от тези енергии предизвикват болка в тялото ви, повече от преди. Вие ни питате за това. Вие питате дали просто не ставате свръх чувствителни. Какво пък, така да бъде. Ще се научите да обединявате тези енергии.


Тези високи нива на чувствителност ще ви озадачат. Ще ви е трудно да се намирате заедно с други хора. Сега сте така чувствителни към енергиите. Питате какво е станало с вас. Питате защо се чувствате странно и различни от другите, защо почти не понасяте да се намирате в тълпа или група. Понякога просто ви се иска да спите, защото мислите, че на сън не сте толкова чувствителни. Но след това разбирате, че на сън сте също толкова чувствителни както и на яве.


Тази чувствителност, скъпи приятели работи ЗА ВАС. Можете да усещате нещата, както никога до сега. Можете да усещате енергиите в домовете си. Ах, вие винаги сте искали да го можете. Сега го правите, но не винаги ви харесва.


Можете да усещате енергията. Да, ние знаем, че един от вас усети енергията след катастрофа на пътя. Вие се приближихте до мястото на аварията. Дори не знаехте, че е станала там, докато не го видяхте с очите си. Но вие можехте да го усетите. Догади ви се, можехте да усетите страданието, да усетите мъката на тези, които са напуснали Земята в този момент.


Да, вие усещате тези неща–това е част от процеса, през който преминавате. Но представете си, какво можете да правите сега с тази нова чувствителност от гледна точка на помощта за другите, помагайки им да преминат през техните процеси, когато можете да усещате енергията в помещенията и да разбирате че вие не сте в енергията вградена там преди много време.


Ние тук подслушахме Калдре и други, които неотдавна говориха, че вече не обичат старите места– старите къщи, старите сгради, старите имоти. Това е защото в старите неща има толкова много енергия. Понякога това ви подтиска. Новите сгради нямат достатъчно насъбрана енергия. В старите–тя е много.


Без вашето разрешение тези енергии не могат да ви надвият. Вие може да се разходите из многото слоеве на някой красив стар дом на пример. Можете да усетите енергиите на всички семейства, живели там, цялата любов и радост, цялото страдание, всички трудности. Можете да им позволите да преминат през вас, но не сте длъжни да ги правите свои.


Тази нарастваща чувствителност, притежатели на която станахте на скоро, е просто част от процеса на откриване на себе си.


Ние знаем, че много от вас се оказаха в тази интересна странна дилема: в някакъв момент всичко става много бързо, но в друг –всичко става много, много бавно. Така, че кое да изберете, Шамбра? Бързото или бавното ? И едното и другото едновременно!


Това НАИСТИНА се движи бързо. Вие се движите бързо. Понякога е така трудно–да не изоставате от самите себе си. Понякога посредниците трудно ви догонват. Понякога казвате: „ Трябва ми почивка от себе си, когато всичко се забавя. ” И какво става? Получавате възможност нещата да се забавят и да си починете. И тогава се питате: „ Защо пък сега всичко става толкова бавно? ” (смях) „ Искам по–голям напредък. Искам всичко да става бързо. Искам да мина бързо през това. ” Всичко това е уместно.

Наистина, енергиите се движат по– бързо. Наистина нивото ви на търпимост е по–ниско от когато и да било, защото не ви харесва, когато всичко става бавно. Разберете, това е част от процеса и това ще продължава още известно време.


Поговорете с бързите и бавните енергии. Обединете ги заедно. Помолете посредниците си да ви покажат къде е баланса. Той е там за вас. Помолете ги да ви помогнат да го намерите, за да не усещате, че всичко става мъчително бавно, но понякога и така бързо, че не знаете какво да правите.


Това е което напоследък виждаме в Шамбра. Това ви тревожи. Питате се къде е разума, какво става вътре във вас?


Освен това има още една интересна дилема, през която преминавате. Трудно ви е да бъдете с хора. Понякога ви се налага да правите усилие, за да бъдете с други хора. Понякога ви се налага дори да работите върху това. Тогава ви се ще да се отърсите от тях. Ах, и в същото време всички вие така искате да се обедините с тях...и го правите...обединявате се. Но го правите на съвършено ново ниво.


Понякога се чудите защо сте се родили различни. Защо не можахте да заприличате на тях?(смях) Но работата е там, че направихте точно такъв избор, така че да можете да напредвате по свой собствен път. Ще се върнете към ново разбиране и към ново обединяване с другите хора. Но до тогава ще е трудно.


Понякога се страхувате да сте в група. И какво правите? Сами си тръгвате. След това си изяснявате, че не можете да останете и на саме със себе си. (смях) Когато сте на саме със себе си, енергията е толкова интензивна. Движи се така бързо. Започвате да водите разговори със себе си, след което искате да намерите други хора, за да престанете да говорите със себе си. Ето я дилемата!


Сега ви е трудно да бъдете на саме със себе си, защото много бързо се променяте. Трудно ви е, защото Старото още ви дърпа. Все още чувате гласовете на Старото...всички въпроси, които се въртят в ума ви..въпроси като: „ Реално ли е това? Нима това е реално? ”


Така, че скъпи приятели, добре е да прекарвате време на саме. Но през това време просто дишайте...просто дишайте. Поговорете със себе си. Поговорете със себе си за това през което преминавате. Задавайте си въпроси. Почитайте всяка част от себе си, за това, което вършите.


В моментите на трудност и предизвикателство, когато не искате да бъдете с другите и не искате да оставате на саме със себе си, когато усещате, че направо ще излезете от кожата си...това е подходящия момент да бъдете с Шамбра. Както вече сме казвали, за всички вас не е удачно да отидете и просто да заживеете в гората. Не сте дошли тук за това. Възможно е дори много скоро да почнете да си лазите по нервите едни на други. Но само се събирайте с всички Шамбра.


Дори днес някои от вас питат трябваше ли да са тук. Някои от вас се притеснявах да дойдат тук и да бъдат в тази група. Не мислехте, че днес ще можете да си имате работа с други хора. Енергията не беше на нужното място. Но какво стана, когато се събрахте с енергиите на Шамбра? Вдишахте дълбоко. Казахте си:” Ах, радвам се да съм тук днес. Имам нужда от това. Нужна ми е тяхната любов, тяхната енергия и тяхното признание. Имах нужда да седна днес на този стол и моите ангели, посредници да бъдат с мен. Имах нужда малко да си почина от всичко това. ”


Какво още става, Шамбра? Вие започвате да виждате някакви странни и интересни неща с човешките си очи. Започвате да усещате с чувствата си. Ние забелязахме, че се учудвате на това, което виждате „ отвъд. ”


По–конкретно виждате отвъд маските, които хората си слагат. От начало виждате техните аури. Виждате как се променя лицето им. Понякога това ви поразява. Ченето ви увисва, ококорвате се. Виждате ги как преминават през преобразуване точно пред очите ви.

И те ви гледат и се чудят: „ Какво не е на ред с този човек? ” (смях) „Какво вижда той? ” И какво виждате? Виждате неща, които са ви познати, но все още са ви странни.


Виждате през хората, по – точно тези които носят „ сиви енергии ”, енергиите на рептилите, на гущерите. Това са ваши определения, не наши. Виждате това на лицата им. И казвате: „ Този човек изглежда като извънземен, сякаш дошъл от друг свят.” Това, което сега става на Земята, заради бързата и рязка промяна в енергиите, не е само, че вашето човешко възприятие става по–широко и по–открито, но в известен смисъл и в това, че някои от старите програми напускат. И те ще продължават да го правят.

Когато Ордена Арк създаваше това място наречено Земя, това беше начин да се стигне до ново разбиране на енергиите, по– конкретно в части от Вселената. Земята беше създадена като неутрално място, където можеше отново да изпиташ това, което беше „ по– рано ”: преди изобщо да станете хора, преди да се окажете на тази планета. На Земята можехте да преминете през старите опитности в много забавен режим...можехте да се движите в материя, в човешко тяло ...можехте да забравите кои сте и от къде сте дошли. Земята беше нарочно разработена именно по такъв начин, за да можете отново да преживеете това, което е станало с вас преди хиляди години, за да можете да стигнете до точката на избор и разбиране, че можете да изцелите миналото си. Бъдещето Е изцелено минало.


Тези, които наричате рептили, сиви, гущери–това отново са ваши термини, но в тях има известна истина–също дойдоха. Те бяха час от земните семена. Всички тези ангели, които дойдоха на Земята, за да помогнат за разрешаването на интересна ситуация, за да преминат към ново разбиране за цялата Вселена...дойдоха на неутралната Земя. Така трябваше.


Но...но някои ангели от определени небесни семейства имплантираха в тях...така наречените „ извънземни програми. ” В тях имаше дълбоко вкоренени програми от небесните семейства.


Да кажем, че произхода им беше от „ сивите. ” Те не знаеха за този имплант в себе си. В известен смисъл това беше хипнотично вмешателство, което внесе сива програма на Земята. Не трябваше да става така. Но те го направиха. И ние всички знаехме за това. Те нищо не са крили.


Тяхната програма сега се проявява на Земята. Ето защо вие Шамбра можете да започнете да виждате как тя се проявява физически пред вас. Ето защо по някога можете да бъдете с някой човек и да усещате гадене или сякаш се опитва да ви погълне, а понякога се усеща сякаш се опитва да открадне енергията ви.


Да, Калдре се перна по челото и разтърка очи. (смях) Тобиас, Тобиас...Ах, какъв мравуняк разрови! ” Но ние започнахме този важен разговор, защото момента е важен. Той се вписва идеално в хаотичната ни беседа днес. Но ние ще стигнем и до същината.


И така, използвайки всички тези интензивни енергии, насочени към точката на квантов скок в съзнанието, до който останаха четири години и с вашето ново осъзнаване и разбиране, ще можете да започнете да виждате тези „скрити ”програми.


Сега трябва да ви разясним някои неща. Някои от вас слушайки или четейки сега си мислят: „ Боже мой, в мен има имплантирана извънземна програма! ” (смях) Не, не вие се отървахте от тях...тези които ги имаха. Вие отдавна се отървахте от тях. Когато го направите стана невероятна трансформация. Голяма част от нея стана в други животи. За някои стана в този живот.


Вие се освободихте от оковите на миналото. Беше трудно и болезнено, защото това беше голяма част от вас. Вие пуснахте тази енергия, за да бъдете свободни, за да помогнете на другите да преминат в Новите Енергии.


От части това се появява в това, което бихте нарекли заговори, но разбира се това не е заговор. Това са опитите на другите или да спрат промените които стават сега или да наложат контрол върху тях. Но не трябва да се притеснявате за това. Оставихте го далеч назад.


От наша гледна точка няма грандиозен заговор от който да сте хипнотизирани. Няма никакви масови заговори, които да се опитват да убият всички. Както обича да казва Калдре, най– големия заговор се намира под носа ти. И той се нарича– вътрешна Служба по Доходите. (смях) Всички я познавате добре. Живеете заедно с нея. Някои от вас са изключение. Но това не е заговор, освен ако не му позволите да бъде.


Говорите за така наречените Илюминати. Илюминатите– това наистина беше заговор. Това беше група от хора, която използваше енергията, за да се опита да установи контрол над света. Но знаете ли какво откриха те? В стремежа да се установят контрол над света няма веселие. Това създава по- голямо главоболие, от колкото им се искаше. Те имаха всички пари от които се нуждаят. Нямаха нужда да се опитват да контролират. Започнаха да намаляват контрола примерно преди десет–дванадесет години. Те разбраха, че това не носи радост. Имаше и още една енергия, която дойде на Земята, която се раждаше чрез вас, чрез другите, които вървят по духовния път, която заяви че не е част от Новата Енергия, че няма място в Новата Енергия.


Не се чудете, когато започнете да виждате и чувствате нещата, които ще изглеждат извънземни. Те наистина са такива. И наистина това сте вие от вашето минало. И наистина някои от тези извънземни енергии все още ще се опитват да изплашат вас или другите.


Но повече от всичко те искат да се преобразуват веднага. Ето защо се появяват пред вас. Ето защо се опитват да ви се покажат в познат вид. Те разбират, че е дошло време за промени. Разбират, че Новата Енергия вече е тук. И тя и концепцията „ Ти също си Бог ” превъзхождат в пъти всяка от Старите програми. Те ще дават да знаете за тях, за да могат да усетят вашата енергия...за да могат да започнат освобождаването на някои от вградените в тях стари енергии...за да могат те също да бъдат Бог. Забавно е да наблюдаваме от нашата страна, защото нито една от тези стари програми няма власт над вас ...освен ако не пожелаете да поиграете на тази игра.


Вие знаете има развъплътени духове, призраци, които ви наглеждат всяка вечер. Те се събират, защото виждат светлина и усещат вибрация, толкова различна. Но те нищо не ви правят. Те не могат да ви причинят вреда. Не могат. Те просто са привлечени от светлината. Те нищо не могат да ви вземат. Те не могат да влязат в тялото ви и да го обладаят.


Всеки от присъстващите, четящи или слушащ– всеки, който си мисли, че те влизат във вас–помислете си пак. (смях) Нищо не влиза във вас. Физиката на Земята не е създавала нищо подобно. Имаше няколко изолирани случая, когато имаше интензивно споразумение преди душата да влезе в тялото, но това беше много ограничено.


Никой не влиза във вас. Вие сте се възнесли. Преминахте от един живот в друг и все още сте в същото тяло. Вие преобразувахте съзнанието си. И да, може да се усещате съвсем различно, като нова личност, защото в известен смисъл, вие сте такава. Но не външна същност влезе в тялото ви.


И така малко се отклонихме от темата. Но искахме да ви помогнем да разберете, защо някои от тези неща се случват в новия ви живот, защо понякога идват тези небалансирани енергии и какво можете да направите за да ги балансирате. Просто вдишайте дълбоко. Разберете, че вашите посредници са ви донесли подходящи и балансирани енергии . И те са достъпни за вас.


Не го правете трудно. Разберете, вие се връщате към старите методи на преход от едно съзнание в друго. Мислите, че ще ви се наложи да минавате през същите трудности и проблеми, дори въвличайки и нас. Но ние сме тук! Ние сме с вас на един дъх разстояние! Ние сме толкова близо до вас.


Опитвате се да се върнете към старите методи навлизайки в транс или по друг начин. Разберете, това е тук. Случва се така бързо. Можете да се придвижите от едно ниво на друго. Можете да се включите към вашия посредник точно сега. Просто превключете и позволете да се случи. И сте там. Става толкова бързо.


Всичко, през което преминавате ви подготвя за това за което говорихме–за квантовия скок на съзнанието, промяната към Новата Енергия. И този момент стремително наближава. Беше предсказано, че ще стане през 2012 год., предсказано преди хиляди години. Много и до ден днешен се придържат към тази идея, че ще се случи на 31 декември 2012 год. Календара на маите свърши. Той трябваше да свърши все някога! (смях) И от тяхна гледна точка това беше доста добра приблизителна догадка, къде да го завършат. Но много все още смятат, че това е някаква точка на промяна.


Скъпи приятели, ние много работихме върху това от нашата страна на завесата, опитвайки се да ви помогнем да разберете какво място заема този квантов скок. Калдре вече ни е питал...Вие сте питали: „ На коя дата? Коя ще бъде тази свещена, магическа дата? ” И ние бяхме били радостни сега да споделим, че в този ден няма да стане нищо монументално. Този ден ще настъпи и ще отмине като и всеки друг. Обаче, важното е какво ще стане след него.


В този ден, ако искате се съберете всички Шамбра и празнувайте, радвайте се–наистина този ден е прекрасен. Ние ще танцуваме с вас. Не е нужно да пишете книги за катастрофите, които ще станат този ден. Не бива да внасяте в този ден елемент на страх . Няма нищо, което да трябва да си купите за да преминете през тази дата. Не съществуват малки метални устройства, които да трябва да си сложите на пръстите на краката. (смях) Това не е дата продиктувана от небесата.


Тази дата идва от вас. Това е датата, в която виждаме как става квантовия скок. И това ще бъде просто 18 септември 2007 год, дата на завършване и преобразуване.


Сега, тази дата може да се промени. Може да станат събития, които да я преместят до по–рано или до по–късен момент. Но ние следим за това. С това също работят посредниците. За сега това е деня, в който виждаме да се случва квантовия скок.


Разберете...това, което ще стане между тази дата и днешния ден, ще бъде интензивна и бърза промяна на вашата планета, по цялата планета. Нещата се стремят към изравняване. Ще има много, които ще напуснат Земята, защото в известен смисъл те не са готови да преминат към Новите Енергии. Те са готови да прекрачат границата на физическия свят, но не и да направят прехода в съзнанието.


Има Стари Енергии които не искат да видят промяната. Те могат да усетят приближаването и и ще се съпротивляват. Миналия месец поканихме Папата, защото той също така се явява важен сигнал за църквата, че промените сега са неизбежни. И те не искат да пуснат Папата, защото знаят, че когато той си тръгне, това ще донесе промени в църквата, промени, устремени към тази дата, 18 септември 2077 год. За това се държат за него.


Рептилите, сивите, тези извънземни програми, за които говорихме...те също знаят че това приближава. До не отдавна все още имаше съмнения относно това „ кога ” и дори „ дали изобщо ще стане. ” Но те знаят, че приближава. Те имат намерение да заявят присъствието си. Те ще се опитат да заблудят останалите, да им кажат, че има някакъв заговор. И този, който крещи за заговори по–силно от останалите, сам е заговорник!


Разбира се, те ще пишат книги под прикритието на духовните и религиозни одежди. Ще пишат книги, които ще всяват страх относно тези събития. Това са тези, които ще се опитат да направят паралели със събития от миналото, дори с небесни изравнявания и ще казват: „ Това е деня на разплатата и страшния съд.“ Те е се опитват да заблудят човечеството.


Това не е деня на страшния съд. Това е деня на тържеството на прехода. В този ден пускаме осъждането на всички хора, ако и те го позволят. Ето на къде се движим. Именно, защото сега усещате енергиите около вас.


Ще виждате колко бързо се движат напред технологиите, по– бързо и по–бързо. За това, както говорихме по–рано, в близките няколко години ще бъдат направени повече патенти от когато и да било. Ще видите пробиви в различни области на медицината, в техниката, защото енергиите се движат много бързо. Сега те набират инерция.


Една от причините, която ще направи това наистина възможно –това е комуникацията. Разбирате ли, че вашия интернет, по който сега общуваме–е само на единадесет години? Миг време! Вижте как той повлия на вашата Земя–само единадесет години! Радиото, телевизията и телефоните се използват от 75 години...начини на общуване...на отваряне.


Вашата печатница, която стана първата крупна промяна в комуникациите, присъства само в последните години на общите ви жизнени цикли на Земята...беше съвсем на скоро. Интересно е да се отбележи, че когато беше разработена първата печатна преса, първото печатно издание, първото средство за общуване, което излезе от нея беше Библията.


Тези, които работят в печатници и правят книги...те бяха измъчвани от другите хора. Техните печатници бяха изгорени до основи, защото там имаше страх, че ако комуникацията между хората бъде отворена–особено комуникацията относно написаното в Светото писание, което утвърждаваха едва няколко човека от църквата–ако бъде предадено в ръцете на обикновените мъже и жени, ето тогава ще стане тежко. Ще бъде загубен контрола.


Комуникациите в тези предстоящи години не се разрастват. Сега вече има технологии върху които се работи и които ще поразят всички. Трудно е да се обясни, но те са свързани с един вид холографски вибрации.


Вече съществуват и през следващите няколко години ще бъде разработен нов език. Виждате ли, хората все още се държат за езиците си. Има много, много езици на Земята. Всички те са непълни. По някога и на нас ни е трудно да общуваме с вас със думи, защото английския език е толкова ограничен.


Има нов език, който се разработва сега. До голяма степен той е универсален. Той ще обединява в себе си математика, нови цифрови алгоритми. Това ще бъде писмен език, но повече от всичко ще звучи, без да е задължително да се говори. Ще бъде звучен език. В известен смисъл ще е базиран на някои изследвания и работа извършени във вашия Интренет.


Най–вероятно този език ще се появи след няколко години на земята с неголяма група деца. Разбирате ли...те ще играят. Децата, които обичат технологиите и обичат да играят в интернет, но искат да общуват с хората от другия край на света...ще започнат да играят с нов вид език. За тях това ще бъде игра, секретен код. Но веднъж играта ще излезе на яве. Ще има изследовател, който ще разбере, че това е повече от игра. Че това е нов начин за общуване.


Комуникацията ще заема голяма част от случващото се тук през следващите няколко години, а също и по–натам. Комуникацията наистина помага за откриването на Първия Печат за човечеството...печата на Разделението. Разбирате ли, когато всичко това стане, печатите ще започнат да се отварят. Вие навлязохте в този процес и ще продължавате да минавате през тези цикли. С квантовия скок, човечеството започва да открива Първия Печат. Това вече се случва. Вие сте отделени едни от други с езиците. Вие сте отделени.


Можете ли да си представите, че преди няколко стотин години е нямало автоматична и мигновена връзка, както сега? Тогава всичко се е предавало от човек на човек. Било е бавно. Сега е мигновено. Сега можем да говорим с всички вас мигновено.


Комуникациите помагат за отварянето на Първия Печат. Когато това стане, ще може да внесете енергията на Дома в енергията на Земята. Всичко това работи заедно. Първия Печат– Печата на разделението, когато напуснахте царството на Всичко Което Е. Ах, точно тогава вие внесохте Разделението...желанието да се върнете у Дома...това е желанието да усетите любовта на Духа. Но това ще се отвори. Ще се отвори чрез комуникациите. Това ще бъде част от квантовия скок.


Разделението също така е свързано със завесата. То помага за създаването на елементите на завесата. Разделение вече не съществува, когато всичко отново се обединява. Докато Дома се приближава към вас, завесата също така ще изчезва.


В момента на квантовия скок се променя физиката на нещата. Така трудно за обяснение какво ще последва след него. Няма да отнеме много време. Няма да стане за един час. Но всичко ще започне да се променя. Вървяхте по линейния път във всичко–от технологиите...медицината...съзнанието...всичко беше линейно. Но с квантовия скок цялата физика ще се промени.


Ще се постараем да ви помогнем да разберете...малко е трудно да се обясни.


Вашата физика и вашата реалност са построени от енергия, която вибрира на определени нива. Те преминават през цикли. На пример звука се разпространява циклично. Той минава от върха към низините –в зависимост от диапазона. Скоростта и разстоянието между циклите определя това как ще възприемате звука.


Точно сега всичко наоколо вибрира. То ви помага да създавате реалността си, вие го наричате енергия и маса. Тялото ви не е твърдо, въпреки че се усеща така. Вашето тяло–това са енергийни частици, които вибрират с различна честота. И от това се състои цялата ви реалност.


От това е създадена и комуникацията ви–от вибрации. Всички елементи вибрират. Минават нагоре и надолу. Движат се с различна скорост. Вибрациите присъстват в ин и ян. Това създава всичко около вас, всичко което възприемате–е вибрация.


Когато стигнете до точката на квантовия скок, елементите ще започнат...те вече няма да вибрират. Реалността вече няма да се създава от елементите, които вибрират на противоположните енергийни нива.


С квантовия скок, във вашата реалност ще бъде въведена новата физика. На вашите учени ще им е необходимо известно време за да го разберат, дори когато знаят че то вече присъства. Частиците вече не вибрират, за да създават своята реалност. Вместо това частиците ще се разширяват във всички посоки. Енергията ще се разширява навътре и навън...нагоре, надолу, на страни–синхронно. Нямате нужда от дуалната енергетика на вибрациите за да накарате реалността да се случва. Вместо това ще има разширяване на енергиите, което ще създаде нова реалност. Това ще отнеме известно време докато се интегрира и докато учените се научат как да го използват.


Какво е това всъщност? Това е Нова Енергия. Това е над което работихте. Това е–тези шаблони, които помагахте да се създадат, които посредниците помагаха да се съхранят до настъпването на подходящия момент.


Енергията сама по себе си се явява неутрална. Цялата енергия, която използвате при създаването на Вселената и за създаването на вашата реалност тук, на Земята идва неутрална. Но след това вие я активирате. Вие я задействате. Вие я карате да вибрира. Можете да ги противопоставяте една на друга, да работят една срещу друга, за да създадете нещо ново, да създадете реалността си. Това беше стария начин.


След квантовия скок преобразуването на енергията ще бъде различно. Там вече няма да има противостоящи сили. Енергията ще бъде преобразувана или използвана от вас– като единен елемент, който се разширява едновременно във всички посоки. Ето така ще работи.


След тази дата 18 септември 2007 год.–Новата Енергия ще стане достъпна по нов начин. Тя ще бъде достъпна за да помогне с технологиите и изобретенията, за да придвижи и промени съзнанието. Това е мощна енергия. Тя работи толкова различно, от вибрацията на Старата Енергия. Новата Енергия ще промени положението на Земята много бързо.


Това, с което работите сега скъпи приятели–е динамиката, водеща ви към квантовия скок на 18 септември 2007 год. Ето защо слушате, четете това...седите в тази зала...за да започнете целия този процес, за да можете да преминете през своето лично възнесение и Божествена интеграция до настъпването на това събитие.


През цялото време ни питате за вашата работа. „ Тобиас, кога ще мога да започна някаква значима работа? ” (смях) Вижте това, което правите. Вие помагате за промяната и разширяването на реалността. Вие помагате за придвижването към точката на квантовия скок на съзнанието, да бъде този нов вид енергия по–достъпна.


За това ще говорим много повече. Искахме да споделим това с вас. Тази наша серия наистина е Серия за Новата Енергия и ние ще съсредоточим вниманието си на това, което се случва във вашия живот сега, какво става в заобикалящия ви свят и какво е това Нова Енергия.


Междувременно ви молим да не се опитвате да разберете всичко. (смях) Приведохме това до една наша група неотдавна. Помолихме ги да престанат да се опитват да разберат всичко. Представете си, Шамбра, че ставате сутрин и се опитвате да разберете нещо! (смях) Представете си, че минава цял час и вие все още се опитвате да разберете нещо! Сега истински дайте воля на физиката си: опитайте се да преживеете сутринта без да се опитвате да разбирате нищо...и на края– цял ден.


Работата е там, че вие се опитвате...Опитвате се всичко да си обясните. Опитвате се да достигнете интелектуално разбиране, за нещо което въпреки всичко не е ментално. Ето защо имате трудности. Опитвате се всичко да си обясните. Това е съвсем ново. Това е съвсем различно. Не можете да го разберете. Можете само да го усетите и да разберете в сърцето си, а не с мозъка си. Опитвате се да разберете какво да правите по– натам. Опитвате се да си изясните: „ На ляво ли да тръгна или на дясно? ” Опитвате се да разберете какво иска да ви каже Духа, когато изпуснахте кората с яйца на пода. (смях) Духа не се опитва да ви каже нищо друго, освен, че в момента се движите през много измерения едновременно


Понякога яйцата буквално се изплъзват от ръцете. Вие се питате: „ Как изобщо можах да направя такова нещо? Държах ги.” Една ваша част ги държеше. А друга част– не и те се изплъзнаха от ръката ви. Духа не се опитва да ви предаде някакво важно съобщение. Духа не се опитва да ви каже на къде да тръгнете.


И ако престанете да се опитвате да разберете всичко, това нещо вътре във вас, за което говорихме по–рано Системата за Божествени Напътствия–може да започне да работи. Тя може да се погрижи за по–прозаичните човешки неща вместо вас. Тя може да ви помогне да се балансирате. Тя може да ви помогне, като донесе в живота ви всичко от което имате нужда точно сега –изобилие, здраве и всичко останало.


Но разберете...Вие се опитвате да разбирате всичко и вашата Система за Божествени Напътствия преминава в режим на изключване, защото ви обича. Тя казва: „ Днес той иска да разбере. ” (смях) „ За това днес си взимам отпуска .” (смях ) „ Той получава такова голямо удоволствие, опитвайки се да разбере. Той иска да документира всичко това. Иска да прави графики и диаграми за придвижването ни в Новата Енергия. Иска да разчертае всичко и да го пусне през компютъра, за да го разбере.”


Не можете да го направите скъпи приятели. Можете само да го усещате. По–късно при вас ще дойде и интелектуалното разбиране. Престанете да се опитвате да разберете. Ежедневно се сблъсквате с прегради–опитваме се много ясно да го изложим пред вас–вие се опитвате да разберете всяка глупост, но задължително с ума си. Вашия разум е основан на Старата енергия. Вие сте Божествен човек, действайте въз основа на Новата Енергия.


Представете си цял ден в който не се опитвате да разберете. Ще бъдете удивени от това колко повече енергия ще имате. Ще бъдете удивени, колко по–ясни ще станат нещата за вас. Нивото на яснота на възприятията ви ще нараства експоненциално. Няма да бъдете в оковите на разума. Няма да сте там, където е депресията.


Престанете да се опитвате да разберете всичко. Това ще бъде сложно, защото–ние вече го знаем–вие се готвите да освободите някои аспекти, свързани с опитите ви всичко да разберете, но не всички. Все още пазите този елемент на контрола. Все още нямате пълно доверие в себе си. Така че опитайте се да се опитате да разбирате по–малко.


Ние имаме предвид ПЪЛНО „ преставане на опитите да разбирате всичко. ” Отговорите вече са тук, но това са отговори от съвсем Нов вид. Отговорите ще дойдат при вас по съвсем Нов начин. Както неотдавна казахме, отговора, който ще дойде, ще бъде по–грандиозен от въпроса, който бихте могли да зададете.


Но вие сте толкова заети да разберете всяка глупост. Вие сами се саботирате. Помнете ни думите–ще имате нужда от енергията си през следващите четири години.


Престанете да се опитвате да разберете. Разбирането само ще дойде при вас. Работата е там...вие си мислите, че ако престанете да се опитвате да разберете всичко, някой може да дойде и да ви хване. Вече сме ви казвали, че това не може да стане. В това просто няма физика.


Понякога не можем да не се смеем. Има, такива от вас, които се опитват да създадат дори други същества. (смях) А те на свой ред не го искат. (смях)


По такъв начин вие можете да пуснете стария си човешки контрол и да позволите на Божествените си Напътствия да влязат. Вие сте в състояние да престанете да се опитвате да разбирате. Можете да позволите на съзнанието си да влезе. Можете да позволите отговора да бъде получен от вас още преди да е зададен въпроса. Ето как работи това.


Когато откриете, че сте заседнали в разума, вие вече знаете какво да правите–вдишайте дълбоко. Спомнете си за какво сме говорили днес. Спомнете си, че се намирате на грандиозно пътешествие. Помнете, че работата ви е толкова важна. Тя създава такава разлика.


Разберете...когато Земята направи квантовия скок, всички ние можем да го направим също. Когато Земята преминава от вибрационно състояние на битието в енергия, която се разпространява едновременно във всички посоки, то и ние можем да го направим. От нашата страна на завесата ние сме във вибрационна реалност. Наистина, това е красиво– вибрация, цветове и звуци и енергии. Но те–вибрират. Те са линейни.


Когато се движите към Новата Енергия, разширяващата се енергия, то и ние можем да го направим. И тогава Дома наистина може да дойде при вас. И тогава няма да има разделение. Тогава всички ще се впуснем в един съвършено нов вид живот и напредък и ще бъдем Боговете каквито сме всъщност.


Вие питате за смисъла на настоящия си живот! Той е много по– голям от колкото можете да си представите. Позволете си да го усетите за минута. Позволете ни да ви покажем какво наистина правите...не това, което си мислите че правите. Позволете си да го усетите. Правите го без много шум, без да се удряте в гърдите, без да имате нужда да създавате някаква грандиозна същност, каквато си мислите, че може да сте били. Вие просто го правите.


Ето защо така ви обичаме. Ето защо вие никога не сте сами.


И това е така!


Тобиас(Tobias) от Crimson Circle представен от Джефри Хоуп от щата Колорадо (Geffrey Hoppe, Golden, Colorado). Историята на Тобиас може да намерите в уебсайта на Аления кръг , http://www.crimsoncircle.com. Материалите на Тобиас се предоставят безплатно от работниците на светлината и Шамбра( Shaumbra )из целия свят от август 1999г.момента в който, както казва Тобиас, човечеството се издигнало от потенциала на разрушението в Новата Енергия.

Crimson Circle представлява планетарна мрежа от човешки ангели, които се явяват едни от първите, които извършват прехода към Новата Енергия. Те изпитват радостите и предизвикателствата на състоянието възнесение. Те помагат и на други хора в техните пътувания чрез споделяне, грижа и напътствия. Повече от 70000 посетители идват на сайта на Crimson Circle: http://www.crimsoncircle.com всеки месец, за да четат последните материали и да обсъждат личния си опит.

Срещите на Crimson Circle се провеждат ежемесечно в Денвър, Колорадо (Denver, Сolorado ), където Тобиас предава последната информация чрез Джефри Хоуп (Geoffrey Hoppe). Тобиас заявява, че той и останалите от божествения Crimson Circle всъщност канализират хора. Според него те четат нашите енергии и ги превеждат обратно към нас. Така ние можем да виждаме всичко отстрани, докато го преживяваме отвътре. Crimson Circle получава в изобилие чиста любов и дарове от Шамбра ( Shaumbra ) и от целия свят.

Разбира се, задачата на Аления Кръг е да служат в човешка форма като учители и проповедници за тези, които са тръгнали по пътя на вътрешното духовно пробуждане. Това не е евангелистка мисия. По скоро да кажем, че вътрешната ви светлина ще насочи хората към вас, за да получат вашето състрадание и грижа. Ще знаете какво да правите и как да преподавате, когато този уникален и важен човек, който почти е бил готов за пътешествието си към Моста на Мечовете, дойде при вас.

Ако четете това и имате усещането, че е истина, то вие сте действително от Шамбра (Shaumbra). Вие сте учители и човешки посланици. Позволете божественото семе да разцъфне във вас сега и завинаги. Вие никога не сте сами, защото има семейства от ангели по целия свят и навсякъде около вас.

Моля разпространявайте свободно този текст, некомерсиално, безплатно. Моля включете цялата информация включително и тези бележки под линията. Всичко останало трябва да бъде одобрено в писмена форма от Geoffrey Hoppe (Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado)

Copyright 2000 Geoffrey Hoppe, P.O. Каре 7328, Golden, CO 80403 Всички права запазени

Преведено от Росица Стоянова