МАТЕРИАЛИТЕ НА АЛЕНИЯ КРЪГ

Серия Въплътяване

Шоуд: 6 „Свободата на душата “, част 1

Представено от Тобиас, ченалинг чрез Джефри Хоуп

Представено пред Аления Кръг

На 8 януари 2005 год.

http://www.shaumbra.ru/frm/viewtopic.php?f=19&t=69

 

 

И така е скъпа Шамбра, отново сме заедно днес. Събрахме нашите енергии на това място–фокусирайки ги в тази възхитителна стая–но също събирайки заедно всички енергии на Шамбра от целия свят в този момент. За мен Тобиас е радост и за всички останали, които дойдоха днес, да ви усещам...да седя пред камината ви...да се наслаждавам на чистата любов, която присъства в тази стая днес. Радост е за мен отново да бъда тук, дори и това да бяха много, много неспокойни няколко седмици за всички ангели както човешките, така и небесните.

 

На Земята сега стават промени. И те ще продължават. Ще продължават, Шамбра. Бях изолиран от много от вас и от Калдре и Линда в продължение на няколко седмици, защото вниманието ми беше фокусирано върху промените, които стават на Земята. Наблюдавахме стотици и хиляди от тези, които прекосиха обратно.

 

О, там имаше празненство. Не плачете и не се страхувайте, Шамбра за тези, които се върнаха обратно на нашата страна след грандиозното земетресение и цунами. Те бяха подготвени. Те наистина бяха готови. Те отдадоха себе си, за да помогнат, да въздействат за промените на Земята. И те бяха готови и празнуваха.

 

Има много, които се нуждаеха от специални грижи, защото изгубиха близките и семействата си. Те напуснаха Гая и своите физически тела. И имаше известна тъга по този повод, скъпа Шамбра, защото тези които напуснаха Земята, обичаха да бъдат на Земята, обичаха го така силно, че пожелаха да отдадат себе си и своята човечност, за да помогнат на цялото съзнание да премине през случващото се в момента.

 

Тези вълни, които заляха земята и причиниха щети...това беше време за прочистване и избистряне на тези земи. И беше важно водата заедно с енергията на звездите и небето да преминат по тези земи. Това беше време за пречистване. Така голяма част от енергията на тази територия беше в застой доста дълго време.

 

Това беше момента вниманието на целия свят да се фокусира върху тази територия. Това беше момента целия свят да види тази земя, да разбере как живеят там, да разбере че тези хора трябваше да бъдат в крак с промените в енергиите. Много от тях бяха вкоренени в Старите Енергии, в Старите начини. И това беше момента, в който вниманието на всички от целия свят да се обърне към тази земя, за да им помогне в прехода.

 

Както каза по–рано Калдре, състраданието което се изля от хората беше феноменално. Сълзите се появиха на очите ни, когато видяхме колко много се погрижиха за тези, които дори не познаваха. Но вие се грижехте за тях, защото те са част от вас и вие сте част от тях. Те са част от човешкото съзнание и вие сте част от човешкото съзнание. Беше грандиозно да се наблюдава как реагират хората. И е грандиозно сега да гледаме не само физическите и финансови енергии, които текат през тази територия, но също духовните и небесни енергии.

 

И там ще стане пренастройка. И това място ще стане като ново. Няма да е като старото. Там имаше корупция, която беше пометена. Там имаше тъмнина, която беше пометена. Имаше стари и застояли енергии, които бяха изчистени от тази територия. Не тъжете, Шамбра и разберете, че това беше уместно. Почитайте тези, които отдадоха живота си на морето, за да се върнат обратно на нашата страна на завесата, за да помогнат за промените на човешкото съзнание.

 

Днес, за тези които сте тук и слушате това и дори за тези, които го четат на друга дата–ние ви молим да вземете нещо застояло в живота си...може би нещо вътре във вас, което чувствате изкривено... или може би искате да го наречете небалансирана енергия...нещо, което се нуждае от изцеление или пребалансиране в ново пространство...нещо което ви задържа, нещо което ви безпокои...нещо в тялото ви...което е неправилно изцелено, някакъв страх, който сте носили от дълго време.

 

Ние ви молим да вземете това и да го донесете в енергията на това безопасно пространство. Ние ви молим да го обичате, независимо какво сте избрали, за да го пуснете днес, обичайте го и позволете да бъде изцелено, което в действителност е пребалансиране и развитие на енергията. Молим всички вас да внесете вашата благословия в пространството, което създадохме днес заедно, за да повлияем на промените, да помогнем за създаването на нова свобода.

 

Ще си помагате един на друг. Може да добавим и следното–всичко в тялото ви, което се нуждае от изцеление–поместете го в това пространство. Просто му позволете да изтече от дълбините във вас, от страховете във вас, в нашето пространство тук. Както каза Кутхуми, не трябва да се безпокоите за задържането на каквото и да било. Не трябва да се безпокоите за негативните енергии, свързани с някого. Просто го пуснете.

 

Ако това е изцеление от което имате нужда...ако е депресия в която сте изпаднали...ако е страх, който е така всепоглъщащ, че понякога не можете да отскубнете от него...нека влезе сега. Ако това е печал, в която сте били, нека влезе. Нека бъде освободена в това пространство. Нека бъде освободена в това пространство на изцелението.

 

Ние доведохме със себе си много ангели днес, току–що завърнали се от целителската си работа с тези огромни вълни. И те са така настроени на вълната на изцелението. Дойдоха днес, за да работят, да помогнат, да благословят процеса. Нека вашата болка излезе.

 

Не се срамувайте от това, Шамбра. Не се срамувайте, защото ще стигнете до разбирането, че каквото и да е това, което се нуждае от лечебната ни енергия, то ви е служило по един или друг начин. Не се срамувайте, ако това е било някаква слабост. Не се срамувайте, ако си мислите не е нещо духовно. Нека излезе в това пространство.

 

По време на дискусията ни днес, нека то се изцели. Нека се освободи. Нека повече не се сдържа във вас, нека не ви дърпа надолу и нека вече не ви плаши. Нека енергиите, които прочистиха земята чрез цунами...нека влязат навътре, като вълни от благославяща енергия и да очистят всичко с което сте имали затруднения. Нека го изчистят.

 

Нека подишаме малко заедно, Шамбра. Ние знаем, че има неща с които се опитвахте да се справите и с които работихте. И те ви изтощаваха. Те ви задържат. Нека вдишаме заедно, за да ги пуснем в стаята. Нека вдишаме за да позволим на божествените си енергии да ги пребалансират и да развием нещата, към които бяхте приклещени толкова дълго време.

 

Нямате нужда от земетресения в живота си. Нямате нужда от цунами. Можете да позволите на тези неща да влязат. Можете да им позволите да се изцелят и пречистят и да се развиват, без травми и драми в живота ви.

 

Шамбра, както знаете вие сте тук на Земята в момента. Всеки от вас, който слуша...всеки от вас който е тук...всеки от вас който се е присъединил или е привлечен към тази енергия...ние ви даряваме с името Шамбра. Не е нужно да си го спечелвате. Не трябва да се обучавате за него. Вие просто сте.

 

Шамбра, вие сте тук на Земята сега, защото така сте избрали. Вие избрахте да се върнете във време на грандиозни промени и еволюция. Вие избрахте да се върнете в тази кулминационна точка на квантов скок, който е само след няколко години. Вие избрахте да бъдете тук в качеството си на тези, които ще учат другите...които ще движат енергията...които ще бъдат първите които ще направят пробив в себе си. Вие избрахте да сте тук.

 

Вие ни помолихте да дойдем да ви помогнем. Вие ни помолихте да дойдем за подкрепа. Вие ни помолихте да идваме по някога и просто да поседим с вас. И ние сме тук около вас точно сега. Вдишайте дълбоко. Можете да ни усетите. Не позволявайте на ума да застане на пътя. Помнете че ние...вие...ние всички се учим да мислим от новото пространство, от Божествения Интелект.

 

Ние с вас сме днес тук, благодарение на невероятната работа, която вършите, благодарение на това през което преминахте в собствения си живот. О, да вие преминахте през толкова много изпитания, които ви помогнаха и ви подготвиха. И ние знаем, че ви повтаряме това отново и отново–но ние знаем, че рядко се изморявате да го чуете–ние ви почитаме, обичаме ви...и винаги сме с вас.

 

Това са трудни времена. Това са времена изпълнени с предизвикателства, защото стават толкова много промени. Има толкова много енергии навсякъде около вас, които не искат да преминават през промени. Те се страхуват. Вие знаете, какво е. Случвало ви се е в собствения живот при преминаването през собствените си промени. Това е вид вътрешен страх, който не иска да се пусне, вътрешен страх, който може би се страхува да се развива и да напредва.

 

Може това да няма никакъв смисъл, но има част от вас, която се съпротивлява на напредъка ви, част от човечеството упорито се съпротивлява да напредъка в момента. Вие, Двигателите на Енергия помагате за осъществяването на този процес, за да го направите по– непринуден, да го смекчите, да привнесете в него такъв елемент на любов, който не могат да привнесат дори ангелите. Ето защо сте тук сега, на Земята, в служба по най–висшия възможен начин.

 

Да, вие също така сте и учители. О, вие растете в тези аспекти, които понякога е трудно да видите сами. Вие се придвижвате в сфери, в други измерения и опитности, през които по–рано не е минавал нито един човек. Вие се придвижвате през сфери на духовното и божественото, в които не е стъпвал дори духовен майстор от миналото...виждате ли. Вие се издигате в области и знания и вътрешни връзки, които ги нямаше при духовните майстори. Те благоговеят пред това, което сте вие.

 

Сега, отчитайки Новата Година и Новата Енергия и приближаващия квантов скок, ние искаме да наречем тази година „ годината на свободата. “ Помолихте ни да ви предадем това. Тази „ година на свободата “, е годината в която вие наистина се учите как да се измъквате от капаните... как да изпълзите от ямите... в която се учите как да го правите сами...как да преминавате през някои енергии, които са склонни да ви задържат и да ви дърпат обратно назад.

 

През тази година ще се сблъскате с предизвикателства, които ще ви заставят по прекрасен начин да пуснете всичко, което вече не ви служи. О, ние знаем вие потънахте дълбоко навътре, за да пуснете толкова много неща. Но тази година, ние ще работим с вас, за да ви помогнем наистина да разберете, какво е свободата...какво е свободата на душата...как да се освободите от тези окови, в които понякога са оковани човешкото съзнание и тяло...как да ги пуснете. Да, предизвиква в известна степен страх и несигурност, когато говорим за това.

 

Знаете, че понякога живота в затвора започва да става удобен. Аз съм бил там. Бях там в последното си въплъщение на Земята. Да, въпреки че стените на килията ме отвращаваха, там имаше определен комфорт, защото не трябваше да се справям с ежедневните предизвикателства. Не трябваше да мисля за времето навън. Нямах работа със Земята. Не трябваше да се занимавам с жена си. ( смях )

 

Не трябваше да се грижа за децата си ( още смях ). Виждате ли какво имам предвид. Имаше определен вид комфорт в живота в затвора, защото не трябваше да имам работа с нищо.

 

И така, когато говорим за „ годината на свободата “, ние говорим за настройката на душата ви за свободата, за да получите опит по съвършено друг начин. Да, част от вас казва: „ Но аз не знам ще мога ли да се справя с всичко това. “ Ето защо сме тук–да ви помогнем да преминете през това, да ви преведем през него. Ще поговорим по– подробно за тази свобода в днешния ни Шоуд.

 

И помнете, че Шоуда–това сте просто вие. Това е енергията на всички ви, събрана заедно. Все едно събираме всичко и го слагаме в кутийка. И след това ви го предаваме обратно. И така, всичко тук трябва да ви е познато.

 

Нека поговорим за момент за 2005 год. Бихме искали да направим предсказания за тази година. И ви молим да ги запомните. Нашите предсказания, каквото и да бъде предсказано, вероятно няма да се случи през тази година ( смях ).

 

Много правят предсказания и привличат вниманието и очароват хората. Говорят за неща, които ще се случат и за определени хора, които ще бъдат убити и за как да кажем–големи катастрофи, които ще станат на Земята. Говорят за кацането на НЛО и го казват през последните 50 години . Говорят за тези масови приземявания. „ О, това ще стане тази година. “ И това прави успешни услугите им и им помага да си продадат изданието.

 

Ще се появят много предсказания–те може вече да са публикувани. А нашето предсказание е, че те гледат в Старите Енергии и Старите модели, когато правят предсказанията си. И това ще бъде година на доста промени, интензивни промени. И така, много е трудно да се правят предсказания, защото те гледат Старите пътища, опитват се да познаят какво ще стане утре.

 

Така, че сега можем да кажем, че ще има огромна промяна, по–голяма от тази която сте виждали през повечето години от въплъщението си, не задължително трудни промени за вас–това може да се отнася за другите –промени в много от Старите системи, промени в това как се прави всичко. Промените се ускоряват и това ще продължава, особено през тази година. Ще видите доста промени.

 

Сега, Шамбра както говорихме по–рано, не е нужно да им позволявате да ви засягат. Можете да бъдете по средата на бурята. Може да попаднете в земетресение. Може да бъдете по средата на всякакъв вид хаос или промени и това не е задължително да ви засегне. Не е нужно това да ви вади от равновесие, особено като Двигатели на Енергия.

 

Виждате ли...като Двигатели на Енергия вие помагате преди всичко промените да станат. Вие може да позволите на енергиите да протичат през вас и след това да се изливат навън. Това не трябва да ви се отразява негативно. Всъщност много от вас вече усвояват, че промените могат да бъдат вълнуващи, нови приключения. Не е нужно да ви отнемат нищо. Те просто–как да кажем–ви позволяват да се разширите в другите измерения. Те ви позволяват да разширите човешката си реалност.

 

През тази 2005 година, Шамбра вие ще продължите да наблюдавате всичко това, наречено „ енергийна криза “ на Земята. Енергиите основани на древни фосили постепенно намаляват. О, те ще продължават да захранват Земята още известно време. Но докато запасите стават все по–малко и по–малко, ще се появява все по–голямо отчаяние. Ще има повече–как да кажа–игри в които играят с енергията, буквално и преносно. Ще видите, че цените продължават да се покачват. Ще видите недостиг и забавяне от време на време. И ние предполагаме, че всичко това е уместно.

 

Има енергийна криза на Земята. Тя не е свързана само с горивата. Става дума за енергията, която се променя. Старата Енергия не може да осигури гориво за Новата Земя...виждате ли. Толкова е лесно...някои от вас „ се хванаха в капана “, опитвайки се да разберат тези неща. Те са доста буквални, много опростени. Има енергийна криза... на Старата груба енергия, която се използва на Земята...да точно така е.

 

Тази година ще виждате–как да кажа–други видове индикации за промените в енергията, които се случват. Ще го виждате в голям мащаб- „ затъмнения “ или даже колапс на електрическите системи. Старите системи на проводниците, които пренасят електричество от генератора до вашия дом...ще виждате някои проблеми с тях през тази година. И това няма нужда да ви влияе. Не е задължително да ви въздейства. Знайте, че това ще бъде поправено. Знайте, че това ще накара хората, ще накара правителството и индустриите да обърнат внимание на това как се разпределя енергията.

 

Говорейки за разпределението на енергията... парите–това е енергия. Вие виждате как се променя това разпределение. Имаше време, когато бяха много малко тези които държаха финансите на света...няколко страни...даже няколко индивида. Това сега се променя. Като нищо друго, Шамбра, парите, бизнеса, помагат за разпределянето за безпристрастното разпределяне на енергията на Земята. Бизнеса помага за създаването на мира, защото има глобален бизнес, във почти всяка страна и той не иска да воюва. Тези бизнеси не искат войни от Стария вид. Те искат да живеят в свят в който бизнеса им да бъде устойчив.

 

Виждате, че световната икономика и световния бизнес във все по– голяма степен помагат за разпределението на богатството. Виждате това, случващо се сега на „ земята на дракона “, все повече и повече ресурси се вливат там сега. Тяхната икономика расте. Но те също се нуждаят все повече и повече от световните ресурси...суровини...стомана...ще имат нужда от хранителни продукти...ще се нуждаят от повече инструменти...ще се нуждаят от повече електроника...ще имат нужда от повече от всичко...по–добро разпределение на енергията по целия свят, по този начин няма да има дисбаланс, както ставаше в миналото. Ще видите как това ще продължава да се развива и за напред.

 

Ще видите и промени в себе си. Минахте през много трудни моменти през последните пет години, през които бяхме заедно, огромни вътрешни промени. Ще видите, че нещата ще започнат да се проявяват в реалността и да ви носят плодовете си. Ще видите, че ще стане по– леко, както говорихме по–рано. Вие преминахте през най–лошите времена.

 

И енергията на 2005 година стига до там, че нещата стават все по– лесни и непринудени за вас. 2005 година ще е време, в което ще видите новата си страст да се завръща в живота ви...различна от старата страст...нова радостна възбуда по отношение на живота...нова цел. Защо? Защото се приближавате към същинската цел на съществуването си тук–учител, изследовател, Двигател на Енергия.

 

Тази година парчетата от пъзела ще започнат да си идват на мястото. Това е нашето предсказание, въз основа на променящите се енергии, които наблюдаваме. Не базирано на Старото, а на това как вибрирате сега, базирано на това, което привнасяте в живота си. Ще откриете, че нещата в тялото ви се променят определено–в ума ви, определено–в хората около вас.

 

Единствената забележка, която трябва да ви направим Шамбра–и вие вече я знаете–но ще ви я повторим. Толкова много пъти, когато промените идваха в живота ви, вие ни питахте: „ Защо става това? Защо се случват всички тези промени ? Какво направих грешно, какво предизвика тези промени? “ Нищо! Вие помолихте за тях. Тази година промените може да бъдат непринудени, вълнуващи и нови за вас.

 

И така скъпа Шамбра, това ще бъде вълнуваща година. Да, това е думата, която избирам да използвам тук. Това ще бъде вълнуваща година и даже весела. Можете ли да приемете това? Можете ли да приемете, че може да стане весела сега? ( смях )

 

Ние преминахме през много заедно, дори тези от вас които се присъединяват към нас сега, които никога не са били обединени в тази енергия, вие бяхте с нас през тези години по един или друг начин, обединени. Вие преминахте през промените. Вие преминахте през трудности, точно като тези които седят тук днес в аудиторията, тези които четяха материалите от първия ден. Тези, които се присъединиха към нас сега...вие сте част от семейството. Вие сте тук по определена причина. Вие сте обединени с нас на всички нива.

 

Сега аз, Тобиас, исках да ви поканя на едно малко пътешествие, ако искате. Искам да ви поканя да дойдете с мен. И аз подготвих това за вас. Аз сам работих върху–как да кажа–премоделирането, пренастройката. Исках да ви поканя на пътешествие в моята къщичка. Говорил съм ви за нея и преди. Тя е в моя свят. Тя не е в материалния свят, но е на място, което аз съм създал, което си представих и даже го структурирах, място което–както се казва–аз изпълних с енергията на Шамбра.

 

Моля ви да се настаните в столовете си–или лежейки на пода, както някои от вас правят точно сега. Молим ви да бъдете там, изцяло присъствайки във физическата реалност. Но ви моля да разширите своята енергия, за да дойдете с мен в моята въображаема вила. Аз работих върху премоделирането и предекорирането и. Защо? Защото всичко е ново. Всичко се променя. И аз разбрах, че е време също така да обновя и моето място.

 

Представете си го както искате. Аз си го представям като красиво място в гората...тихо и спокойно...заобиколено от големи, големи разнообразни дървета ...някои от които са вечно зелени ...някои са широколистни. Това тук е без значение. Можете да имате всяко дърво, което си пожелаете. Не е нужно да има определени видове, според географския район.

 

И така, аз изпълних пространството наоколо с красиви дървета, дървета които наистина обичам. През годините и въплъщенията си на Земята аз имах такава връзка с тези дървета...които стоически се извисяват ...и в същото време здраво вкоренени в земята...с клони протегнати към небесата...много от тях носят плодове...или в крайна сметка семена, за да продължат еволюцията си...да продължат да растат... да се възраждат

 

Дърветата също така помагат за дезинфекция и прочистване, както много от вас са открили. Седнете до дърво. Това ще ви помогне да привнесете енергията си и да я прочистите. О, не, не, не...Калдре тук пита, не поощрявам ли тук всички да станем като тези, които „ прегръщат дърветата. „ Любителите на дървета “ да...любителите на дървета. Да около вилата ми има много дървета.

 

Моята къщичка...проектирах я да изглежда като нещо средно между английски дом от епохата на Тюдорите и швейцарско бунгало. Отзад има ручей...на фона на далечните планини...езеро...тихо езеро...нещо като езерото Уолдън...долу в близост има пътечка. Аз създадох тази вила и обградих земята така че навсякъде да летят птици. Обичам птиците. Обичам птиците, защото те кацат по дърветата, нали знаете. Те си правят гнезда в красотата и спокойствието на дърветата.

 

Но птиците–те са като свободата. Те имат крила. Те идват на Земята като малки ангелчета, вливат енергията си в малките си телца с крилца, които могат да летят наоколо. Моите птици на вилата са шарени, наистина са шарени и пеят. Пеят от сутрин до вечер. Спирам ги нощем, за да мога да спя.

 

Те пеят песента на радостта...радостта на ангелите...радостта на небесата. Но те също така пеят песента на празненството на живота на Земята. Аз им давам енергия за това. Те възпяват МОЯТА любов към Земята, моята любов към човешкото битие. И те пеят по цял ден. Един вид те пеят в съвършена хармония, в пълен унисон, въпреки че са най– различни по вид.

 

И там има цветя...много цветя...има много градинки около моята вила...живописни...извисяващи се към небесата...разпилели листата си...отворени...не закрити и притиснати, Шамбра...но откриващи се смело приемащи всичко наоколо...те са толкова уязвими, че могат да разтворят своите нежни листчета и венчелистчета и да се изложат...безстрашно да покажат своята същност.

 

Шамбра, разбирате ли смисъла от това? И те са красиви. И те поддържат енергията. Да, те го правят...те го правят и те са поддръжници на енергията по такъв начин. Те удържат енергията на красотата. Те удържат енергията на Гая. Те удържат енергията на баланса. Те я удържат така, че аз и вие да можем да летим в другите измерения и знайте, че винаги има нещо, което удържа красотата, нещо което винаги поддържа връзката със Земята.

 

А сега нека се разходим заедно. Никога преди не съм канил такава голяма група на вилата си. Обикновено сме само Сен Жермен и аз, седящи във вътрешния двор, пушейки няколко цигари–извинявам се на Калдре, но ние го правим–пушим по няколко цигари ( смях ) и пием въображаема чаша вино. И идват и няколко други гости. Но сега искам да взема цялата Шамбра, всички вас на вилата си.

 

Нека влезем през главния вход. Обърнете внимание как се отваря вратата, аз даже не я докосвам. Не е ли изумително това, че можем да го правим с въображението си? И вие казвате: „ Но Тобиас, наистина ли съм тук? Реално ли е това или просто ни разказваш история? “

 

В това се съдържа и смисъла на моя разказ. Това е също толкова реално, колкото и че в момента седите на столовете си в залата. Това е толкова реално, колкото е и физическото тяло в което сте. Това е също толкова реално, колкото и всичко останало за което вашата ментална част или физически ум може да мисли. Седите на столове. Седите в домовете си. Седите заедно с други Шамбра сега. Можете да чувате звуци. Може да усещате тялото си на стола. Може да усещате корема си. Но също така може да бъдете тук с мен. Въображението, както говорихме за това преди, е толкова реално както и всичко останало. Вие СТЕ тук с мен. Вие току що влязохте през вратата на моята вила.

 

Сега, позволете ми да ви покажа някои неща наоколо. Аз разширих всичко наскоро, за да мога да приема енергията на Шамбра. Разширих вътрешните части. Забелязахте–да някои от вас вече забелязаха– картините по стените, въплъщения, които сме преминали заедно, картини на някои от най–героичните неща, които са направили Шамбра.

 

Да, ето там има няколко картини от времената ни в Атлантида, картини на Храма Тиен и територията на която в момента се намира Куба. Там вече няма храмове. Отдавна ги няма. Дори земята върху която бяха построени се е променила и сега тя е под водата, за тези от вас, които ги търсят. Но има картини–не фотографии–но картини, които сложих там с въображението си, картини за всички времена, които сме прекарали заедно. Предмети, които някои от вас са ми подарили, като дарове в миналите въплъщения...аз ги подредих по полиците.

 

Нека малко се поразходим из къщи. Да, става дума за въображение, което ви помага да се освободите от ограниченията, които сте си наложили. Ето защо ви взимам с мен на кратка разходка. Виждате ли ...тук няма кухня...не е нужна. Ангелите не ядат...виждате ли. Също така няма тоалетна ...също няма нужда от тази функция. ( смях )

 

Тук има големи стаи...стаи в различни цветове...стаи с различни енергии...стаи в които музиката сякаш свири от стените...няма нужда от колони за озвучаване...няма нужда от електроника. Тук има такива стаи, които са изпълнени с енергия от други измерения. Влезте в една от тях. Позволете си да бъдете там. Позволете си истински да се откриете и да усещате какво е. Аз съм я подготвил за вас.

 

Има такива стаи, в които може да отидете и да посетите свои аспекти от миналите животи. Имам много, много стаи за много много животи. Те не са събрани тук. Аз не ги задържам тук. Но вибрирам така по някога, че да си ги спомням.

 

Виждате ли...аз въплътих всичките си минали животи. Аз ги въплътих. Аз привнесох навътре всичко, което се отнасяше за тях– доброто...лошото...това, което смятах че е тъмнина...което както си мисля беше битка и болка...също така и радостта. Аз въплътих всички тях.

 

Защо не помните миналите си животи, питахте понякога? Вие смятате това за признак–как да кажа–на духовна еволюция–да помните кои сте били. Вие не ги помните, защото преди всичко вие не искахте да се загубите в този живот до този момент. Не искахте да бъдете замаяни от тези точни спомени и образи. Но вие също така не въплъщавахте и не пускахте тези енергии.

 

Вие го правите...вие го направихте, както и аз. Вие изцяло приехте всичко, което бяхте. И след това трябваше да ги пуснете на свобода, да им позволите да си тръгнат. И така, вие може да се върнете и да ги посетите, без да се притеснявате че може да бъдете хванати в тях, но ще усетите енергията отново. Все едно гледате повторението на футболен мач, усещайки енергията на миналото, няколко пъти ще се усмихнеш, може да пуснеш и няколко сълзи.

 

В тази „ година на свободата “ вие започвате да си спомняте миналите животи. Вие сте в точката, когато не трябва да се безпокоите за това, че можете да бъдете хванати в техните енергии. Вие сега сте в тази точка от духовната си зрялост в която знаете, че вие сте този който сте точно сега. Не трябва да се притеснявате за завръщането си към предишната личност от минал живот. Ако сте били велик крал, велик управник, велик учен или велик философ, не трябва да се безпокоите че може да се привържете към този живот. Това просто е било. Това е част от структурата на вашето същество.

 

И така, в моя дом има много стаи, в които мога да отида и да навестя Тобиас...една от тях ми е любимата...където мога да отида да се видя от това въплъщение...много стаи на Атлантида, където се връщам за да видя това което бях тогава и да се видя и с вас. Има стаи, които ми позволяват да се обединя чрез всички измерения, не просто с тази вселена, но с всички измерения: където мога да отида и да изучавам и преживявам. Има стаи в моя дом...много от вас блуждаят през цялото време...вие се отделихте от нашата екскурзия. ( смях ) Вие минахте пред мен.

 

Има стаи в които ходя за да рисувам. Аз обичам рисуването. Това е моята страст. Аз не рисувам с бои като вас. Аз не рисувам–как да кажа– с пастели и с вашите физически инструменти. Аз рисувам с енергия . Моделите ми не са дву и триизмерни. Те са многомерни. И идвам тук, за да играя с енергиите, за да видя какво мога да създам.

 

Моята вила е толкова реална, както са реални думите, които слушате и четете днес. Аз прекарах доста време, помагайки за привнасянето на енергията в определена форма и структура, винаги бидейки готов да я пусна и да и позволя да се разшири разбира се. Но аз проведох много време създавайки я. Проведох много време за да вплета енергиите заедно, за да може някой ден да можем да дойдем тук всички заедно.

 

Всеки от вас може да твори по такъв начин. Всеки от вас има същата свобода да твори така. Това се прави с въображение. Ние сме говорили за това отново и отново. Това става с въображение.

 

Може би сте забелязали някои други енергии у дома, енергията на днешния ни гост. Някои от вас любопитстват кой е той. Просто усетете енергията. Не гледайте...просто почувствайте енергията. Енергията на нашия специален гост изпълни вилата ми днес. Тя обгръща всички вас.

 

Наистина това отново е енергията на Метатрон. Работата на Метатрон от миналия месец продължава. Но сега е по друг начин. Вие асоциирате енергията му с мъжки, много силни енергии, почти металически, електрически, вибриращи енергии.

 

Но днес в моя дом Метатрон показва другата си страна...която бихте нарекли женския аспект на Метатрон...наистина е много силен...но със силно състрадание...силна любов. След като работата на Метатрон– вашия глас в Духа–беше свършена преди две седмици, сега тя идва по– различна...енергия на състрадание...пренастройка...обновление ...и еволюция...развиваща енергия.

 

Метатрон не се появява просто да разруши Старите системи. Метатрон– вашия глас в Духа–влиза със състрадание, винаги със състрадание и любов, милосърдие и успокоение. Виждате ли...тази силна енергия може също да бъде и фина, нежна, любяща и състрадателна.

 

И така, молим ви да я вдишате. Молим ви–много от вас вече знаят какво имам предвид. Това е изцеление, което ви молехме да си дадете...решение за което ни молехте в началото на нашето събрание...вие го пренесохте с вас в дома ми. Донесохте го, за да може другата страна на Метарон да ви помогне да го издигнете, да го благослови, да ви помогне да се изцелите. Вие го пренесохте тук в това въображаемо, но много реално място днес, за да си помогнете да се освободите, да пуснете това, което вече не ви служи.

 

И така нека отидем в стаята на Шамбра, голяма стая, където можем да седим заедно. Влезте в тази стая, за да си спомним времената прекарани заедно. Някои от вас се подсмихват...да, аз чета мислите ви ако трябва. Някои от вас казват: „ Не е ли това само глупава игра на Тобиас? “ Ако искате да бъде такава...ако искате да бъде глупава игра...или може да бъде толкова реално, че да направи човешката реалност да изглежда малка и незначителна в сравнение с него.

 

Тази реалност е въображаемо реална. Тази реалност, в която се намираме сега в моя дом, моята вила, в стаята на Шамбра, в стаята на събранието–е реална. И ви помага да настроите моделите на енергията, която може да бъде внесена обратно във вашата човешка реалност и да бъде използвана там. Това ви помага да започнете да създавате нови модели, шаблони и пътища за собствения си живот в човешката реалност. И вие можете да ходите до там и обратно по всяко време.

 

Шамбра, това е „ година на свободата. “ Ние ще ви помагаме да се освобождавате от ограниченията на тялото си, ума си и човешките измерения. Ще се повеселим докато го правим, независимо дали това ви харесва или не. ( смях ) Трябва да ви кажа това. Ще се забавляваме излизайки отвъд пределите, избавяйки се от стените на затвора. Ще се веселим в процеса на разширение. Ще позволим на Старите Енергии да се трансформират.

 

Сега, какво ви задържа, Шамбра? Какво ви задържа от това да бъдете тези които наистина сте? Добре, първо и в най–голяма степен, това е миналото. Това е миналото. Бъдещето не може да ви задържа, защото то още не е създадено. Само страха от бъдещето може да ви задържа . Но миналото буквално задържа много от вас. Вие съжалявате за много неща, които сте направили в живота си.

 

Сега ще ви помолим да го превъзмогнете. Преодолейте го. Това беше част от това, което сте били. Това беше опит, който вие искахте да имате, за да си помогнете да разберете и изучите нещо. Това беше мощно изпитание, което си дадохте за да изучите нещо ново.

 

Някои от вас се изтормозиха. Някои от вас си пийваха повечко...наричате себе си алкохолици. Преодолейте го. Вие не сте алкохолици. Вие сте тези, които се потопиха в дълбините на проклетото пиене, за да разберат какво е. Но енергията вече не трябва да е привързана към вас. Това е минало.

 

Някои от вас бяха разстроени от теглото си. И вие позволихте на това да ви задържа. Казвахте си: „ Ако не изглеждах така, можех да бъда свободен, Тобиас. Слушам какво говориш днес, но как може дебелак да лети? “ Това го казвате вие ( смях ). Да, аз наистина чета мисли. ( още смях )

 

Дойде момента да го преодолеете. Дойде време да го пуснете. Обичайте се независимо как изглеждате. Обичайте се. Престанете да се борите с това. Престанете да се отричате. Бъдете тези, които сте. Тлъстините, наднорменото тегло...всичко това ще изчезне...ще се стопи...ако това искате. Но някои от вас ще открият, че обичат излишното тегло и това е излишък на енергия около вас.

 

Не позволявайте на това да ви блокира. Не казвайте: „ Ще стана духовен, когато тежа само определени килограми.“ Обичайте се сега. Бъдете духовни сега. Не се укорявайте заради тези неща. Вие си дадохте опит какво е да имаш около себе си всички възможни видове енергии и във физическото си тяло също, даже и тези, които се проявяват като излишно тегло. Всичко това е с определена цел.

 

Миналото ви задържа понякога, защото вие го криете. Забутали сте го под килима...в шкафовете...в подсъзнанието си...или както щете го наречете...тези части от вас, с които не можехте да се справите до сега. Да, има някои безумно нелепи неща, които направихте в миналото и сте така силно изпълнени с вина относно тях.

 

Готвим се да отворим някои от тези врати с вас днес и през останалата част от годината. Ще ви помогнем да погледнете някои от миналите си животи, някои от тези неща, които дори не искахте да погледнете. Ще ви дадем откъслечни епизоди. И ще ви помогнем да усетите енергията и след това да я пуснете през себе си. Вие позволихте на миналото да ви задържа.

 

Как се справяте с това сега? Как решавате тази задача? Вие въплъщавате всяка част от това, всичко което някога сте правили и след това му позволявате да премине през вас. Ние знаем, вие свършихте огромна работа в тази област. Но сега ние ще се отправим в истинските дълбини, истинските убежища на Старите Енергии. Ще започнете да получавате откъслечни епизоди и цели истории от миналите си животи. Сега можете да работите с тях.

 

Какво ви задържа все още? Да бъдете жертва...прекрасна роля за играене! Понякога е по–лесно да си жертва, от колкото Създател, понякога е по–лесно да обвиняваш всички наоколо. Вие попаднахте в капана на пребиваването като жертва, вечната жертва.

 

И знаете ли какво правим ние, когато вие правите така? Ние ви подкрепяме във вашата жертвеност. Вие получавате удоволствие от това. Така, че ние ще ви подкрепяме. Ще ви помогнем да изпитате какво е да бъдеш най–великата жертва на Земята ( смях ), защото това е което избраха...някои от вас. Но сега дойде време да пуснете това. То ви задържа. Не може да вините родителите си. Не може да вините миналите си животи. Не може да обвинявате нищо. Вие сте Твореца.

 

Казвате: „ Но, но, Тобиас. “ Ах, вкопчили сте се в това „ Но. “ Вие му позволявате да бъде препятствие за вас и да ви блокира. Защо? Защото вие не желаете да се срещнете лице в лице с това какво е да си Творец. Понякога се боите да се завърнете към това да бъдеш цялостен и осъзнат Творец. Съжалявате за някои неща станали в миналото, особено по времето преди да дойдете на Земята.

 

Виждате ли...Аз създадох тази вила, в която седим заедно. Аз я направих реална с въображението си. Вие сте правили същото, особено преди да дойдете на Земята в човешко тяло. Когато създавахте небето и звездите, когато бяхте тук, свободни, без тяло, вие можехте да създавате бързо, с въображение, много бързо. Това, което създадохте имаше много, което не ви хареса.

 

Но Шамбра, в същността си вие сте Творци. Наистина няма нужда да се тревожите за това, което сте създали в миналото, защото то ви доведе тук. То ви доведе до тази точка. Независимо от това, което си мислите, вие наистина никого не сте убили. Душата не може да умре. Тя просто се завръща в нова форма. Вие никога не можете наистина да откраднете чужда енергия, дори да се опитате. Рано или късно вие трябва да я пуснете, защото не е ваша. Вие ще трябва да я пуснете.

 

И така, Шамбра, много от вас играха ролята на жертва и това ги спираше. Не обвинявайте вече нищо...дори да не сте на желания от вас път. Поемете пълна отговорност. И когато го направите, вие ще разберете как наистина работят енергиите на Твореца.

 

Какво още ви задържа? До известна степен–масовото съзнание. Вие сте тук на Земята. Вие сте заобиколени от енергиите на масовото съзнание, енергиите на човечеството. Помните ли преди време, когато ви попитахме: „ Готови ли сте да се отделите от масовото съзнание? “ И всички, освен няколко казахте: „ Да. “ Вие си дадохте разрешение да излезете от него.

 

Но то е все още там. То все още има възможността да ви влияе от време на време. Но вие не сте длъжни да затъвате в него. Особено като Двигатели на Енергия, вие можете да си позволите да се придвижите отвъд пределите на съзнанието. Да, то ще влезе навътре и ще го усещате, както много от вас усещат енергията на земетресенията много преди да се случат. Вие усещате, че това е потенциал, който може да бъде проявен. Той беше част от масовото съзнание, готов за промяна и вие го усещахте. Но това не трябва да ви задържа. Не трябва да взима превес над вас.

 

Какво още ви задържа? Усещането, че сте лишени от сила ...много от вас...се усещат слаби...усещат, че не могат да направят чудо, дори ако директно скочи във вас ...усещането, че не можете да повлияете на нищо, особено отвъд пределите ви и съвсем малко на собствения си живот...усещането че енергиите са толкова силни и толкова груби, че вие нищо не можете да направите...можете само да реагирате на нещата, но не и да ги създавате.

 

Това е вид пребиваване като жертва. Това е форма на отрицание на това кои наистина сте и на силата, която притежавате. Вие си позволявате да се чувствате лишени от сила. Вие си позволявате да бъдете отнесени по течението на реката на живота ...реката на съзнанието...усещането, че всичко което можете да направите е да се опитвате да се задържите...да се опитвате да оживеете...че не можете да повлияете на нищо.

 

Шамбра, даваме ви да разберете точно сега, че вие сте Творци. От къде го знаем? Защото вие създавате всичко в живота си, осъзнавате го или не. То не е създадено от нас. То не е създадено отвън. Вие го създавате. Добре, може би ще кажете: „ Но, Тобиас, аз определено не създавам всички тези лоши неща. “Ах, отново ви молим да погледнете себе си. Ви СЪЗДАВАТЕ това, може би несъзнателно в човешкия си ум, но на базата на своите нужди, на базата на енергията си, вие го правите.

 

Вие сте като магнит, но такъв който работи по друг начин, от земните ви магнити, където противоположните части се привличат. Вие сте такъв вид магнит, който привлича подобното. Ако усещате безсилие, безсилни неща ще бъдат привлечени към вас в отговор. Ще бъдете обкръжени от безсилни хора и хора, които използват силата си за да вземат от вашата. Вие си го просите. Подобното привлича подобното.

 

Ако в живота ви има недостиг на изобилие, това е защото се смятате за недостойни. Вие се енергизирате или духовно се намагнетизирате и привнасяте това в живота си. Всичко около вас и в живота ви е точен, буквален отговор на това кои сте. Нищо не ви е натрапено. Вие го внасяте в себе си. Вие го проявявате в тази реалност. Ето какви силни и мощни Творци сте.

 

Ако нещо не ви харесва, някакви неща в живота ви или целия ви живот, независимо какъв е той, вие можете да го промените. Как да го направите? Първо, приемате, че сте готови за промяна и че искате да преминете през всичко, което се наложи–всичко необходимо. След това, Шамбра вие започвате да променяте начина по който се чувствате вътрешно. Започвате да наблюдавате как създавате нещата. Играете ли ролята на жертва? Ако е така, винаги ще ви се случват случки, в които сте жертва. Играете ли роля на безсилен? Тогава винаги ще срещате неща, които идват в живота ви и отнемат силата ви.

 

В тази 2005 год. дойде момента за вашето освобождение от тези неща. Време е да разберете че вече не сте свързани с тях. Вие можете да ги променяте. Можете да ни дадете всички основания на Земята и небето, защо това да не може да бъде направено. И тогава ние ще сме длъжни да ви поддържаме. Ще сме длъжни да продължаваме да ви помагаме да се чувствате безсилни, да продължаваме да ви помагаме да се чувствате жертви, да ви помагаме да нямате изобилие. Това всъщност не ни харесва, защото това е което избирате. Това привличате към себе си.

 

Ще работим с вас за да можете много добре и кристално ясно да видите това, което притежавате. Знаем, че ставате нетърпеливи и се дразните. Знаем, че искате реален прогрес в живота си, така че ние ви даваме реален поглед на това, което ви пречи. Ще работим с всеки от вас, помагайки му да отиде отвъд пределите на тези бариери и блокажи.

 

Ще ви помогнем да разберете, че вие сте Творци. Ще ви помогнем да разберете, Шамбра, че вашата фантазия е един от най–възхитителните инструменти с които разполагате. Някои от вас имат тенденция да омаловажават това си качество и да казват: „ Но това е просто моята фантазия.“ Има даже песен за това. ( смях ) Калдре казва, че днес няма да пее ( смях ). Ще ви я изпеем вкъщи.

 

Шамбра, едно от нещата, които ви задържат това е съпротивата ви да използвате фантазията си, недостига ви на въображение. Вие всъщност имате много мощно въображение, нали? Изключили сте го отдавна. Когато бяхте дете, ви пазеха от въображението ви. Ние помним...ние бяхме там с вас. Натренираха ви да не го използвате. Тренираха ви да използвате само ума си.

 

Едно от нещата, които предизвикват депресия, между другото това е неизползването на въображението си. За тези, които са в депресия и безпокойство и липса на страст, това е защото сте оставили въображението си на заден план. Скрили сте го. Подтискате го. Нищо чудно, че сте в депресия!

 

Въображението е толкова жизненоважна част от вас и то иска да бъде жизненоважна част от живота ви. Но въпреки всичко, вие го отричате...обезценявате го...отнасяте се с него като с извънбрачно дете...понякога се отнасяте много лошо с него. Фокусирате толкова много енергия в ума си. Ума е красив и прекрасен. Но дойде време въображението, творческия и божествен интелект да играят с вас. Да, за много от вас това е една от най–големите бариери за неизползване на въображението. Вашата фантазия–това е божествената част, която иска да се разширява, която иска да твори.

 

На някои от вас им е трудно да седят в моята вила, защото си мислят: „ Това не е реално. Къде ни отнесе Тобиас? “ Шамбра, опитвам се да ви докажа колко възхитително, вълнуващо и радостно нещо е могъщото въображение. То позволява на истинските ни енергии да излязат на преден план и да играят. Чрез въображението вие можете да се разширявате, да си позволявате да навлизате в други сфери и след това в други светове, където има други енергии и после да ги пренесете обратно и да ги проявите в Земната си реалност.

 

Както казахме по–рано въображението не е–как да кажем–фокусирано ментално упражнение. То не е задължително опит да се визуализира нещо конкретно, в края на краищата това не е така сега. Въображението е позволение да се реете, позволение да отидете в другите сфери, в които не сте били от много, много време. Божественото Аз сега седи в тези столове. То иска свобода, иска изразяване.

 

И така, Шамбра ще работим с вас, разглеждайки всички тези неща които ви задържат. Те не са непреодолими, независимо какво си мислите. Те не са толкова големи, че да не можем заедно да развием, да ги доведем до следващото ниво. Наистина не са.

 

Някои от вас се опитват да се държат за историята, че техните проблеми са толкова велики, че дори и най–великите хора на планетата не могат да им ги решат, дори най–великите ангели не могат да им ги решат. Вашите проблеми са толкова монументални, че дори Бог не може да ги реши. Вие се забавлявате играейки на тази игра, нали? Забавлявате се, държейки се за тази история. Упорствате в това.

 

Другото нещо, което ви задържа–това е опита ви да се придържате към историята. Вашата история е прекрасна. Ние обичаме историята ви, но тя сега иска да се развива. Вашата история е просто история. Някои от вас се опитаха да построят новата си духовна история върху фундамента на старата си човешка история. И както открихте, когато се опитахте да построите този фундамент, стените паднаха. Това не е основа, върху която можете да построите нещо ново за себе си.

 

Фундамента на новото Аз представлява душата, вашата божественост. Това е не просто вашата история в това въплъщение, което бихте нарекли „ его. “Това е събирателния образ от това, което сте били и всички потенциали на това, което ще бъдете и вашата божественост и чистота. Това е историята. Това е основата на всичко, което сте били. Не се опитвайте да строите само въз основа на историята си от този живот.

 

Понякога историите ви са това, което ви задържа. Понякога така успешно увисвате на тях. Опитвате се да строите върху тях. Но работата не е в строителството, основано на една единствена история. Работата е чрез въображението по съвършено Нов начин.

 

Вдишайте дълбоко и усетете енергията на вилата ми, стаята на Шамбра, вибрациите, които навлизат сега. Нека въображението ви се зарее тук. Чувствайте и усещайте нефизическите енергии във вилата ми, енергиите, които протичат от другите сфери.

 

И не искам никой от вас да казва: „ Но, Тобиас, не знам как да го усетя “, защото тогава сте „затворени “ в това. Кажете: „ Тобиас, позволявам си да чувствам отново. Давам си свободата да чувствам дори неща, които са отвъд човешките светове. Давам си позволение да усещам в другите измерения. Давам си свободата отново да говоря с ангелите. “ Много от вас...чували сме ви как казвате: „ О, но аз не мога да канализирам, не мога да говоря с ангелите. “ Това е най–естественото нещо, което някога сте правили. По-лесно е да се говори с ангелите, от колкото с другите хора. Не попадайте в капана, казвайки си: „ Аз не знам как да усещам. “ Кажете си: „ Аз съм готов да усещам отново. “ Не се хващайте в капана на собствените си ограничения.

 

Аз лежах в затвора. Бях там в буквалния смисъл между четирите стени. Това беше най–великия опит от всичките ми въплъщения. О, бях сърдит. Разказвал съм тази история и преди, но искам отново да я разкажа ( смях ). Бях несправедливо затворен. Ах, виждате ли...тази прекрасна енергия на жертвата! „ Не бях виновен, другите бяха виновни! “

 

Шамбра, аз се поставих в затвора. Аз активирах тази ситуация. Стигнах до момента, в който аз като човек вече не бях щастлив. Знаех, че нещо трябва да се промени. Знаех, че трябва да отида във физическия затвор, за да усетя затвора в който се бях поставил сам в това въплъщение, моето последно въплъщение на Земята. И аз го проклинах. И обвинявах всички. И намирах всички оправдания на света...докато веднъж не открих, че целия този затвор е създаден за мен самия . И само аз мога да се освободя от него.

 

Всичко, което ви задържа, всеки затвор в който се намирате, е изцяло ваше творение. И вие можете да се освободите от него не със сила и не с воля. Вие се освобождавате просто като се разкривате, като си давате позволение.

 

Това е момента да развиете вашата личност. Това означава пускане на историята от сегашното ви въплъщение. Тя ви служи до сега. Но има и своите ограничения. Това е момента да развиете своята личност, за да се приближите до истинското си аз.

 

Знаете как да го направите. Говорили сме за това и преди. И сега е момента да го направите. Това е момента да си позволите да бъдете свободни отново. Това е момента да отворите въображението си. Престанете да го отричате. Да, вие може да бъдете в тази вила. Можете да бъдете в стаята на Шамбра. Можете да усещате енергиите от всички нива и измерения...ако си го позволите.

 

Не можем да го направим вместо вас. НЕ МОГА ДА ВИ ЗАСТАВЯ ДА СЕ ОТВОРИТЕ. Не мога да ви накарам да пуснете нещата които ви задържат. ВИЕ МОЖЕТЕ. Това става просто с приемането на решение и след това с осъществяването му. Това става просто с позволението на въображението си да стане реално, като това, което в момента наричате реалност.

 

Докато си позволявате да бъдете свободни вие отново се разширявате. Ще енергизирате пътя си. Ще се енергизирате така, че наистина да внасяте нови неща, радостни неща, изобилни неща в живота си.

 

Шамбра, имаме малък проблем в Новата Земя сега. Виждате ли...много хора напуснаха Старата Земя, или физическата планета Земя и се завърнаха на нашата страна. Те напуснаха физическото си тяло. Те направиха обратния преход. И те отидоха на Новата Земя, за да помогнат за построяването на основите на тази библиотека на човешкото съзнание, това място в Новата Земя, където всички ангели, които никога до сега не са били във физическо тяло, да дойдат да се учат преди инкарнацията си на Земята. Това е прекрасно място. Аз също прекарах много време там.

 

Сега имаме там малък проблем, защото много същности, които дойдоха тук, за да бъдат част от тази енергия, сега искат да се върнат обратно на Старата Земя, същите които казваха: „ Аз никога няма да се върна на това място. ( смях ) Никога няма да се инкарнирам отново.“ Те виждат в какво прекрасно място се превръща тя. Виждат, че можете да бъдете свободни и да бъдете хора. Те искат да се инкарнират. Те искат да дойдат тук възможно най–скоро, за да станат част от квантовия скок. Това трябва да ви подскаже нещо. Това трябва да ви подскаже колко радостен може да бъде живота ви, ако го позволите.

 

Какво ви задържа? Какво ви задържа сега? Ще работим с вас по този въпрос през следващите 30 дни от вашето време, за да ви помогнем да го преодолеете, да го пуснете. Понякога ще ви даваме предизвикателства. Ще ни се сърдите, защото ще ви „ досаждаме. “ И ще чувате нашите думи. Ще ви казваме: „ Но вие създадохте това .“ Това е реалността която привнасяте. Не обвинявайте никой друг.

 

Ще ви даваме предизвикваме да въплътите старите си страхове, нещата които сте заключили, които не искате да поглеждате дори. Ще ги измъкнем от вас. Ще ви помогнем да ги видите. Ще ви помолим да ги вдишате навътре, когато този страх е така главозамайващ, че ви задържа на пътя. Когато чувствате, че губите ума си, ще ви помолим да минете на следващото ниво, за да го вдишате и да го въплътите във всяка ваша клетка.

 

Само тогава, когато бъде въплътен, може да бъде освободен. Разбирате ли? Нещата, които отричате, нещата които ненавиждате, ще продължават да ви обграждат. Нещата, които въплъщавате и привнасяте изцяло в реалността си-любовта и обожанието, дори да са били тъмни– помнете какво е тъмнината–само когато те са въплътени, ще могат да бъдат освободени. Когато са освободени, енергията ще ви служи по съвършено Нов начин.

 

Сега, достатъчно време се бутахме тук. ( смях ) Изпълнихме пространството във вилата ми, в стаята на Шамбра, разсеяхме се един вид, за да можем да свършим истинската енергийна работа...така че да помогнем за придвижването на енергията на изцелението от която се нуждаехте...изцелението на ума...или на тялото...изцелението на това в което сте зациклили...шаблоните на лошите взаимоотношения...моделите на постоянните здравословни проблеми.

 

Помагаме ви да пуснете всичко това днес. Защо? Защото си позволихте да ми дойдете на гости. Позволихте на това да си тръгне. В такъв случай ние можем да ви помогнем. Не обвинявате никой друг. Вие просто си позволихте да сте свободни.

 

Шамбра, това ще бъде вълнуваща година. Това ще бъде весела година. Това ще бъде годината в която вие наистина ще разширите своята същност, наистина да бъдете това което сте и да бъдете тук за това за което наистина сте дошли. И през цялото време ние ще ви подкрепяме, ще играем с вас и ще ви помагаме да станете свободни. О, така наречената свобода...следващите няколко дни в училището на Охам.... ще изучават какво е да станеш свободен по бързия начин. Така че Шамбра, всички вие ще учите тази година какво е истинската свобода на душата.

 

И това е така!


Тобиас(Tobias) от Crimson Circle представен от Джефри Хоуп от щата Колорадо (Geffrey Hoppe, Golden, Colorado). Историята на Тобиас може да намерите в уебсайта на Аления кръг , http://www.crimsoncircle.com. Материалите на Тобиас се предоставят безплатно от работниците на светлината и Шамбра( Shaumbra )из целия свят от август 1999г.момента в който, както казва Тобиас, човечеството се издигнало от потенциала на разрушението в Новата Енергия.

Crimson Circle представлява планетарна мрежа от човешки ангели, които се явяват едни от първите, които извършват прехода към Новата Енергия. Те изпитват радостите и предизвикателствата на състоянието възнесение. Те помагат и на други хора в техните пътувания чрез споделяне, грижа и напътствия. Повече от 70000 посетители идват на сайта на Crimson Circle: http://www.crimsoncircle.com всеки месец, за да четат последните материали и да обсъждат личния си опит.

Срещите на Crimson Circle се провеждат ежемесечно в Денвър, Колорадо (Denver, Сolorado ), където Тобиас предава последната информация чрез Джефри Хоуп (Geoffrey Hoppe). Тобиас заявява, че той и останалите от божествения Crimson Circle всъщност канализират хора. Според него те четат нашите енергии и ги превеждат обратно към нас. Така ние можем да виждаме всичко отстрани, докато го преживяваме отвътре. Crimson Circle получава в изобилие чиста любов и дарове от Шамбра ( Shaumbra ) и от целия свят.

Разбира се, задачата на Аления Кръг е да служат в човешка форма като учители и проповедници за тези, които са тръгнали по пътя на вътрешното духовно пробуждане. Това не е евангелистка мисия. По скоро да кажем, че вътрешната ви светлина ще насочи хората към вас, за да получат вашето състрадание и грижа. Ще знаете какво да правите и как да преподавате, когато този уникален и важен човек, който почти е бил готов за пътешествието си към Моста на Мечовете, дойде при вас.

Ако четете това и имате усещането, че е истина, то вие сте действително от Шамбра (Shaumbra). Вие сте учители и човешки посланици. Позволете божественото семе да разцъфне във вас сега и завинаги. Вие никога не сте сами, защото има семейства от ангели по целия свят и навсякъде около вас.

Моля разпространявайте свободно този текст, некомерсиално, безплатно. Моля включете цялата информация включително и тези бележки под линията. Всичко останало трябва да бъде одобрено в писмена форма от Geoffrey Hoppe (Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado)

Copyright 2000 Geoffrey Hoppe, P.O. Каре 7328, Golden, CO 80403 Всички права запазени

Преведено от Росица Стоянова