"Sielun vapaus"

Esitetty Crimson Circlelle
8.1.2005
Suomentanut Lea Lintunen

www.crimsoncircle.com

Ja niin se on, rakkaat Shaumbrat, että kokoonnumme jälleen yhteen. Kokoamme tähän tilaan  Shaumbrojen energiat – keskitämme ne tähän ihastuttavaan huoneeseen – mutta keräämme niitä myös ympäri maailmaa kuuntelevilta Shaumbroilta. Minulla, Tobiaksella, ja kaikilla muillakin vieraillamme on ilo saada tuntea teidät… istua kanssanne takkatulen ääressä… nauttia tässä huoneessa vallitsevasta aidosta rakkaudesta. Minulla on ilo olla jälleen seurassanne, sillä kaikilla enkeleillä, sekä ihmis- että taivaallisilla enkeleillä, on ollut kiireitä viime aikoina.

Maan päällä tapahtuu muutoksia juuri nyt. Ne tulevat jatkumaan tulevaisuudessakin. Muutokset tulevat jatkumaan, Shaumbrat. Olen ollut poissa teidän, Cauldren ja Lindan seurasta useiden viikkojen ajan, sillä olemme keskittäneet huomiomme Maan päällä tapahtuviin muutoksiin sekä   tuhansiin meidän puolellemme siirtyneisiin sieluihin.

Voi, asiaa on juhlittu. Shaumbrat, älkää itkekö tai pelätkö niiden puolesta, jotka ovat palanneet meidän puolellemme suuren maanjäristyksen ja tsunamin jälkeen. He olivat valmiita siihen. Aivan, he olivat valmiita. He antoivat itsestään vaikuttaakseen muutokseen maapallolla. He olivat siihen valmiita, ja me juhlimme heidän päätöstään.

Monet heistä tarvitsivat erityistä huolenpitoa, koska he jättivät jälkeensä rakkaita ihmisiä ja perheitä. He jättivät Gaian energian ja fyysiset kehonsa. Ja siihen liittyi surumielisyyttä, rakkaat Shaumbrat, sillä nämä Maan jättäneet sielut rakastivat maapallolla elämistä niin paljon, että luopuivat ihmisinä elämisestä auttaakseen koko tietoisuutta siirtymään eteenpäin.

Aallot nousivat ja vaikuttivat maihin… joiden oli aika puhdistua ja selkeytyä. Oli tärkeää, että vesi yhdistettynä tähtien ja taivaiden energioihin vyöryi näiden maiden yli. Oli aika puhdistautua. Niin monet energiat olivat olleet jumissa siellä jo kauan.

Myös muun maailman oli aika keskittää huomionsa tähän alueeseen. Muiden oli aika huomata tämä maanosa ja ymmärtää sen elämäntyyliä; ymmärtää, että myös näissä maissa elävien kansojen on oltava osa muuttuvia energioita. Niin monet heistä olivat juurtuneet Vanhoihin Energioihin ja tapoihin. Muiden ihmisten oli aika kiinnittää huomionsa tähän alueeseen ja auttaa siellä elävät siirtymävaiheen yli.

Kuten Cauldre sanoi aikaisemmin, muiden ihmisten osoittama myötätunto on ollut ylitsevuotavaa. Silmämme täyttyvät kyynelistä huomatessamme, miten paljon huolta kannatte teille tuntemattomista ihmisistä. Välitätte heistä, koska olette osa heitä ja he teitä. He ovat osa ihmiskunnan tietoisuutta aivan kuten tekin. On ollut uskomatonta nähdä, miten ihmiset ovat reagoineet. On uskomatonta, miten fyysiset energiat ja raha yhdessä henkisten energioiden kanssa virtaavat tälle alueelle.

Alue rakennetaan uudelleen, eikä se tule olemaan samanlainen kuin ennen. Korruptio on pyyhkäisty pois. Samoin paikalla ollut pimeys. Tuolta alueelta on poistettu vanhoja, jumittuneita energioita. Älkää olko surullisia, Shaumbrat. Ymmärtäkää, että niin kuului käydä. Kunnioittakaa niitä, jotka antoivat henkensä merelle ja palasivat meidän puolellemme auttaakseen koko ihmiskunnan tietoisuutta.

Pyydämme tänään paikalla olevia, kuuntelevia ja tätä myöhemmin lukevia ottamaan esille jotakin omissa elämissänne jumittunutta… jotakin omissa olemuksissanne, jonka tunnette olevan vääristynyttä… tai ehkä haluaisitte mieluummin kutsua sitä epätasapainoiseksi energiaksi… jotakin, joka tarvitsee parantumista tai tasapainottumista uudella tavalla… jotakin, joka on pidätellyt teitä… vaivannut teitä… jotakin kehoissanne… joka ei parane oikealla tavalla... pelkoja, joita olette kantaneet mukananne jo pitkään.

Pyydämme teitä ottamaan tällaiset asiat esille ja tuomaan ne tähän turvallisen energian tilaan. Pyydämme teitä rakastamaan asiaa, jonka valitsette vapauttavanne tänään, rakastamaan ja antamaan sen parantua tavalla, joka on itse asiassa vain tasapainottumista ja energian evoluutiota. Pyydämme teitä kaikkia antamaan oman siunauksenne tälle asialle vaikuttaaksenne muutokseen ja auttaaksenne luomaan uudenlaista vapautta.

Autatte toinen toisianne. Voitte tuoda – mikä tahansa teitä vaivaava tai parannusta kaipaava asia onkin – voitte tuoda sen tähän tilaan nyt. Antakaa sen vain tulla syvältä sisimmästänne, peloistanne, tähän tilaan. Kuten Kuthumi sanoi, teidän ei tarvitse huolehtia siitä, että se saattaisi vaikuttaa muihin. Teidän ei tarvitse enää murehtia negatiivisten energioiden tarttuvan muihin. Päästäkää ne vain ulos.

Jos kaipaatte parantumista… jos olette masentuneita… jos tunnette pelkoa, joka lamauttaa teidät joskus… niin päästäkää se ulos. Jos tunnette surumielisyyttä, antakaa sen tulla esiin nyt. Päästäkää se vapaaksi tässä tilassa, tässä parantumisen paikassa.

Olemme tuoneet tänään mukanamme monia, monia enkeleitä raikkaina suurten aaltojen tuoman parantumisen jälkeen. Ne ovat hyvässä parantumisen vireessä. Ne ovat paikalla auttaakseen teitä ja siunatakseen tämän prosessin. Päästäkää omat jumittuneet energianne ulos.

Älkää hävetkö niitä, Shaumbrat. Älkää hävetkö niitä, sillä tulette ymmärtämään, että mikä tahansa asia kaipaakin tätä parantavaa energiaa, on se palvellut teitä tavalla tai toisella. Älkää hävetkö, vaikka se olisikin jotakin heikkoudeksi luulemaanne. Älkää olko häpeissänne, vaikka ette ajattelekaan sen olevan sataprosenttisesti henkistä. Päästäkää se tähän tilaan.

Antakaa sen parantua tämän tapaamisemme aikana. Päästäkää se vapaaksi. Älkää antako sen enää pidätellä, lannistaa tai pelotella teitä. Antakaa tsunamin muodossa maita puhdistaneiden energioiden… antakaa niiden tulla tänne kuten siunaavien aaltojen ja puhdistaa kaikki teille vaikeuksia tuottavat asiat. Antakaa aaltojen pyyhkäistä ne pois.

Hengitetään hetki yhdessä, Shaumbrat. Tiedämme, että on asioita, joita olette yrittäneet työstää ja tulla toimeen niiden kanssa. Ne saavat teidät uuvuksiin ja pidättelevät teitä. Hengitetään yhdessä ja päästetään ne tähän tilaan. Hengitetään antaaksemme jumalallisten energioidemme tasapainottaa ja auttaa eteenpäin nämä jumittuneet energiat.

Ette tarvitse maanjäristystä omissa elämissänne, ette myöskään tsunamia. Voitte päästää jumittuneet energiat vapauteen. Voitte antaa niiden parantua, puhdistua ja kehittyä ilman traumaattisia kokemuksia ja draamoja.

Shaumbrat, olette tällä hetkellä maapallolla. Kaikki tätä kuuntelevat… kaikki paikalla olevat… kaikki tähän energiaan kiintyneet ja viehättyneet… sanomme teille nyt, että olette kaikki Shaumbroja. Teidän ei tarvitse ansaita tai opiskella Shaumbroina olemista. Te vain yksinkertaisesti olette.

Shaumbrat, olette nyt maapallolla omasta valinnastanne. Valitsitte tulevanne takaisin tänä monumentaalisena muutoksen ja evoluution aikana. Valitsitte tulevanne takaisin pian tapahtuvan kvanttihypyn aikana. Valitsitte olevanne täällä opettajina… energian liikuttajina… ensimmäisinä tekemässä läpimurtoja omassa sisimmässänne. Te valitsitte olevanne täällä.

Pyysitte meitä tulemaan auttamaan teitä. Pyysitte meitä tulemaan rauhoittamaan teitä. Pyysitte meitä tulemaan joskus vain istumaan seurassanne. Ja olemme täällä nytkin kaikkialla ympärillänne. Hengittäkää syvään. Pystytte tuntemaan meidät. Älkää antako mielenne tulla väliin. Muistakaa, että me… ja te… me kaikki opettelemme ajattelemaan uudesta lähtökohdasta, Jumalallisesta Älykkyydestä käsin.

Olemme juuri nyt kanssanne, koska teette uskomatonta työtä. Olette kokeneet monia asioita omissa elämissänne. Kyllä, olette läpikäyneet asioita auttaaksenne itseänne valmistautumaan. Tiedämme toistavamme tätä asiaa yhä uudelleen ja uudelleen – ja tiedämme teidän harvoin kyllästyvän kuulemaan sitä – mutta me kunnioitamme… ja rakastamme teitä… ja olemme aina kanssanne.

Nämä ovat vaikeita ja haasteellisia aikoja, koska niin monia muutoksia tapahtuu. Teitä ympäröivät monet energiat, jotka eivät halua teidän läpikäyvän muutoksia. Ne pelkäävät niitä. Tiedätte, millaista se on. Omissa elämissänne on tapahtunut vastaavaa yrittäessänne käsitellä omia muutoksianne. On olemassa sisäinen pelko, joka ei halua päästää irti, ja joka pelkää kehittymistä ja eteenpäin siirtymistä.

Ehkä tässä ei ole mitään järkeä, mutta jokin teissä ja ihmisyydessänne pitää teistä tiukasti kiinni juuri nyt. Te Energian Liikuttelijat autatte tässä prosessissa, jotta se olisi sulavampi ja pehmeämpi,  mutta myös tuodaksenne siihen sellaisen rakkauden elementin, johon enkelitkään eivät pysty. Siksi te olette nyt palveluksessa Maan päällä korkeimmalla mahdollisella tavalla.

Kyllä, opitte myös itseänne varten. Kehitytte tavalla, jota teidän on joskus vaikea itse huomata. Siirrytte sellaisiin valtakuntiin, ulottuvuuksiin ja kokemuksiin, joissa yksikään ihminen ei ole aikaisemmin käynyt. Siirrytte sellaisille henkisyyden ja jumalallisuuden alueille, joissa edes vanhat mestarit eivät ole käyneet… ymmärrättehän. Siirrytte tietämyksen ja sisäisen yhteyden alueille, jonne mestareilla ei ollut sisäänpääsyä. Ne ovat aivan hämmästyksissään teidän saavutuksistanne ja siitä, keitä olette.

Tänä uutena vuotena ja Uuden Energian aikana kellon tikittäessä vääjäämättömästi kohti kvanttihyppyä, haluamme nimittää tämän vuoden “vapauden vuodeksenne.” Olette pyytäneet meitä välittämään tämän teille. Tämä on “vapauden vuosi”, jonka aikana todella opitte vapautumaan ansoista… pääsemään ulos kuopista… ja ohjaamaan itsenne läpi… niistä energioista, joilla on taipumusta saada teidät jumittumaan ja pidätellä teitä.

Tänä vuonna teidät haastetaan ihastuttavalla tavalla päästämään irti asioista, jotka eivät enää palvele teitä. Kyllä, tiedämme teidän jo käyneen syvällä vapauttaaksenne ne. Mutta tänä vuonna aiomme työskennellä kanssanne auttaaksemme teitä todella ymmärtämään, mitä vapaus on… mitä sielun vapaus tarkoittaa… miten vapaudutaan ihmistietoisuuden ja -kehon kahleista… kuinka niistä päästetään irti. Kyllä, mieleenne hiipii tietty määrä pelkoa ja epävarmuutta kuullessanne sanamme.

Tiedättehän, että joskus vankilassa on mukava olla. Olin itse siellä viimeisimmän maanpäällisen elämäni aikana. Kyllä, samalla kun inhosin vankilanmuureja tunsin myös tiettyä lohtua, sillä siellä minun ei tarvinnut käsitellä arkielämän haasteita. Vuodenajat ja maapallo eivät merkinneet mitään. Minun ei tarvinnut tulla toimeen vaimoni eikä lasteni kanssa (naurua). Ymmärrätte tarkoitukseni. Vankilassa ja loukussa olemiseen liittyi tiettyä lohdullisuutta, koska minun ei tarvinnut käsitellä monia eri asioita.

Joten kun puhumme “vapauden vuodesta” tarkoitamme omien sielujenne vapautumista siten, että ne voivat kokea aivan uudella tavalla. Kyllä, osa teitä sanoo: “En tiedä, pystynkö käsittelemään tällaista asiaa.” Siksi me olemme täällä – auttaaksemme teidät tämän asian yli. Aiomme puhua  lisää vapaudesta tässä Shoudissa.

Muistakaa, että Shoud on yksinkertaisesti teidän omanne. Se on teidän kollektiivista energiaanne. Me tulemme ja kokoamme sen, laitamme energiat koriin. Sitten ojennamme sen takaisin teille. Kaiken pitäisi siis tuntua teistä tutulta.

Puhutaan hetki tästä vuodesta 2005. Haluaisimme esittää ennustuksen. Pyydämme teitä muistamaan sen. Ennustuksemme on, että mitä tahansa tälle vuodelle on ennustettukin, se ei luultavasti tule toteutumaan (naurua).

Monet ennustavat ja vetävät siten ihmisten huomion ja kiinnostuksen puoleensa. He puhuvat tulevaisuudessa tapahtuvista asioista ja tiettyjen ihmisten odotettavissa olevista kuolemista sekä tietyistä – kuinka sen sanoisi – dramaattisista katastrofeista maapallolla. He puhuvat ufojen invaasiosta kuten ovat puhuneet jo yli viisikymmentä vuotta. “Tänä vuonna se varmasti tapahtuu.” Se myy heidän tarjoamiaan palveluja ja sanomalehtiä.

Monia ennustuksia tullaan tekemään – ja on jo ehkä tehtykin. Meidän ennustuksemme on, että ne on tehty Vanhojen Energioiden ja tapojen pohjalta. Tämä tulee olemaan intensiivisten muutosten vuosi. On siis vaikea ennustaa, koska yrittääkseen arvata tulevia tapahtumia on tehtävä se Vanhojen tapojen pohjalta.

Joten sanomme heti, että tämä tulee olemaan suurten muutosten vuosi. Niitä tulee olemaan enemmän kuin olette nähneet koko elämänne aikana yhteensä, mutta muutosten ei välttämättä tarvitse olla teille vaikeita – muille ehkä kyllä – näiden muutosten, joita tapahtuu Vanhoissa järjestelmissä ja tavoissa tehdä asioita. Muutosten vauhti kiihtyy jatkuvasti, erityisesti tänä vuonna. Erityisesti tänä vuonna tulette näkemään muutoksia.

Shaumbrat, olemme sanoneet aikaisemminkin, että teidän ei tarvitse antaa niiden vaikuttaa teihin. Voitte olla keskellä myrskyä tai maanjäristystä. Voitte olla minkä tahansa muutoksen tai kaaoksen keskellä, eikä sen tarvitse vaikuttaa teihin. Sen ei tarvitse järkyttää tasapainoanne, varsinkaan toimiessanne Energian Liikuttelijoina.

Ymmärrättehän… Energian Liikuttelijoinahan te autatte muutosten toteutumisessa. Voitte antaa muutosten energian virrata teihin ja sitten ulos. Sen ei tarvitse vaikuttaa teihin negatiivisella tavalla. Itse asiassa monet teistä ovat jo oppineet, että muutos voi olla jännittävä, uusi seikkailu. Teidän ei tarvitse menettää sen myötä mitään. Se yksinkertaisesti – kuinka sen sanoisi – sallii teidän laajentua muihin ulottuvuuksiin. Sen ansiosta voitte jopa laajentaa ihmistodellisuuttanne.

Tänä vuonna, Shaumbrat, tulette edelleen näkemään maapallolla ns.“energiakriisin” vaikutukset. Vanhat energianlähteet alkavat kuivua. Voi, kyllähän ne pyörittävät maapalloa vielä jonkin aikaa, mutta varastojen huvetessa epätoivokin kasvaa. Tulette todistamaan – kuinka sen sanoisi – energialla pelattavien pelien lisääntyvän sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti. Näette hintojen kohoavan ja silloin tällöin tavarankin loppuvan. Veikkaamme, että se on tarkoituksenmukaista.

Maapallolla on käynnissä energiakriisi. Kyse ei ole vain polttoaineesta, vaan muuttuvasta energiasta. Uusi Maapallo ei voi käyttää Vanhaa Energiaa… ymmärrättehän. Se on helppoa… jotkut teistä jumittuvat yrittäessään ymmärtää. Asiat ovat varsin kirjaimellisia ja yksinkertaisia. Käynnissä on energiakriisi… Vanhaa, jalostamatonta energiaa käytetään maapallolla… kyllä, aivan.

Tänä vuonna tulette näkemään – kuinka sen sanoisi – muunkinlaisia merkkejä siitä, että energiamuutokset ovat käynnissä. Tulette näkemään niitä suuressa mittakaavassa – miten te sen sanottekaan – lyhytaikaisten “alijännitteiden” tai jopa sähköjärjestelmien sortumisen muodossa. Tarkoitamme vanhoja, langallisia järjestelmiä, joiden kautta saatte sähköä koteihinne… tulette näkemään niiden aiheuttavan monia ongelmia tänä vuonna. Eikä niiden tarvitse vaikuttaa teihin. Ne saadaan kyllä korjattua. Näiden tapahtumien ansiosta ihmiset, hallitukset ja teollisuus alkavat kiinnittää huomiota energian jakeluun.

Energian jakelusta puheenollen… raha on energiaa. Tulette näkemään sen jakelutavan muuttuvan. Aikaisemmin vain muutamat hallitsivat maailman rahavaroja… muutamat valtiot… jopa muutamat yksilöt. Sekin on nyt muuttumassa. Shaumbrat. Raha ja liike-elämä auttavat ennen kaikkea jakamaan energioita oikeudenmukaisemmin maapallolla. Yritykset auttavat pitämään rauhaa yllä, sillä kun ne globalisoituvat ympäri maailmaa eivät ne halua sotia. Tällaiset maailmanlaajuiset yritykset eivät halua nähdä vanhanaikaisten sotien syttyvän. Ne haluavat rauhaa, jotta liike-elämä pysyisi vakaana.

Tulette näkemään globalisoitumisen lisääntyvän ja maailmanlaajuisten yritysten auttavan varallisuuden jakamisessa. Näette sen tapahtuvan tälläkin hetkellä “lohikäärmeen maassa”; enemmän ja enemmän resursseja virtaa sinne. Heidän taloutensa on kasvussa. Samalla he kuitenkin tarvitsevat yhä enenevässä määrin maailman tarjoamia raaka-aineita… terästä… lisää ruokaa… työkaluja… elektroniikkaa… he tarvitsevat lisää kaikkea… parempaa jakelujärjestelmää ympäri maailman, jolloin samanlaista epätasapainoa kuin ennen ei enää tarvita. Tulette näkemään näiden asioiden tapahtuvan koko tämän vuoden ajan.

Tulette huomaamaan itsennekin muuttuvan. Olette kokeneet vaikeita aikoja viimeisten yhdessä viettämiemme viiden vuoden aikana, valtavia sisäisiä muutoksia. Tänä vuonna tulette näkemään, että asiat alkavat manifestoitua ja tuottaa hedelmää. Huomaatte, että asiat alkavat sujua helpommin, kuten olemme kertoneetkin. Pahin on jo takananne.

Vuonna 2005 energia on sopivaa sille, että asiat helpottuvat teidän osaltanne. Tänä vuonna tulette kokemaan uuden intohimon elämissänne… erilaisen kuin ennen… uutta jännitystä… uuden tarkoituksen. Miksikö? Koska saavutatte todellisen tarkoituksenne maapallolla: opettamisen, asioiden tutkimisen ja Energian Liikuttamisen.

Tänä vuonna palaset alkavat loksahdella paikoilleen. Tämä on ennustuksemme perustuen näkemiimme muuttuviin energioihin, ei Vanhaan vaan siihen, mitä valitsette juuri nyt tuovanne elämiinne. Tulette huomaamaan kehojenne muuttuvan samoin kuin mielenne ja teitä ympäröivien ihmistenkin.

Meidän on huomautettava teille vain yhdestä asiasta, Shaumbrat – tiedätte sen jo – mutta toistamme sen teille kuitenkin. Monet teistä valittavat muutoksista: “Miksi tällaista tapahtuu minulle? Miksi kaikki nämä muutokset? Mitä minä olen tehnyt väärin?” Ette mitään! Olette itse pyytäneet muutoksia. Tänä vuonna muutokset voivat olla teidän kohdallanne sulavia, jännittäviä ja uusia.

Joten rakkaat Shaumbrat, tästä on tulossa jännittävä vuosi. Kyllä, juuri tätä sanaa minä haluan käyttää kuvailemaan uutta vuotta. Tästä tulee jännittävä ja jopa hauska vuosi. Pystyttekö hyväksymään sen? Pystyttekö hyväksymään sen, että asiat voivat olla hauskoja? (naurua)

Olemme kokeneet niin paljon yhdessä, myös teidän kanssanne, jotka liitytte nyt seuraamme ensimmäistä kertaa. Vaikka ette olekaan olleet suorassa yhteydessä tähän energiaan, olette tavalla tai toisella olleet kanssamme viime vuosien aikana. Olette läpikäyneet muutoksia ja vaikeuksia aivan kuten täällä istuvat ja tätä materiaalia alusta lähtien lukeneetkin. Nyt ensimmäistä kertaa seuraamme liittyvät… olette osa tätä perhettä. Läsnäoloonne on olemassa syy. Olette yhteydessä meihin joka suhteessa.

Minä, Tobias, haluaisin luvallanne johdatella teidät pienelle matkalle tänään. Haluan kutsua teidät erääseen paikkaan seurassani. Olen valmistellut sitä etukäteen.  Olen itse – kuinka sen sanoisi – sisustanut ja rakentanut sen.

Haluan kutsua teidät tänään vierailulle huvilaani. Olen puhunut siitä aikaisemminkin. Se sijaitsee minun valtakunnassani, ei aineellisessa maailmassa. Olen itse luonut ja kuvitellut, jopa rakentanut paikan, joka – kuinka sen sanoisi – on täynnä Shaumbrojen energiaa.

Pyydän teitä edelleen istumaan tukevasti tuoleissanne – tai makaamaan lattialla, kuten jotkut teistä tekevät. Pyydämme teitä olemaan vankasti läsnä ihmistodellisuudessa. Pyydän teitä kuitenkin samalla laajentamaan energiaanne, liittymään seuraani mielikuvitushuvilallani. Olen muotoillut ja sisustanut sen uuteen uskoon. Miksikö? Koska kaikki on uutta. Kaikki muuttuu. Oivalsin, että on aika uudistaa myös huvilaani.

Kuvitelkaa se sellaiseksi kuin haluatte. Minä kuvittelen sen kauniiksi paikaksi puiden keskellä… hiljaiseksi ja rauhalliseksi… sen ympärillä on laaja valikoima erilaisia puita… jotkut niistä ovat havupuita… toiset lehtipuita. Sillä ei ole väliä. Voitte valita sellaiset puut kuin haluatte. Niiden ei tarvitse olla tiettyä, maantieteeseen perustuvaa lajia.

Olen siis täyttänyt huvilani ympäristön kauniilla puilla, joita todella rakastan. Eläessäni Maan päällä minulla oli erityinen yhteys puiden energiaan… ne seisovat niin stoalaisina… tiukasti maassa kiinni… latvat taivasta kohti ojentuen… monet niistä hedelmiä… tai ainakin siemeniä tuottaen, jotta ne voisivat jatkaa evoluutiotaan… kasvamistaan… ja itsensä kierrätystä.

Puut myös auttavat puhdistautumaan, kuten monet teistä ovat huomanneetkin. Istukaa lähellä puuta, ja se auttaa teitä tuomaan esiin energiaanne ja puhdistamaan sitä. Voi ei, ei, ei… Cauldre pohtii, onko tarkoituksenani rohkaista teitä ryhtymään “puiden halaajiksi.” Ei, vaan “puihin rakastuneiksi” … puihin rakastuneiksi. Kyllä, siksi huvilani ympärillä on monia kauniita puita.

Minun huvilani… Olen suunnitellut sen siten, että se näyttää englantilaisen tudor-tyylin ja sveitsiläisen alppimajan risteytykseltä. Sen takana virtaa joki… kaukana taustalla näkyvät vuoret… järvi… tyyni järvi… joka muistuttaa Walden Pondia… pienen polun varrella. Rakensin huvilani ja sen ympäristön siten, että siellä lentää lintuja ympäriinsä. Minä rakastan lintuja. Rakastan niitä, sillä ne istuvat puissa, ymmärrättehän. Ne tekevät pesänsä puiden kauneuteen ja rauhaan.

Linnut ovat vapaita. Niillä on siivet. Ne ovat kuin Maan päälle laskeutuneita pieniä enkeleitä, jotka asettavat energiansa pieniin, siivellisiin kehoihin. Minun lintuni ovat hyvin värikkäitä ja laulavat. Ne laulavat aamusta iltaan. Pistän ne lopettamaan laulamisen yöksi, jotta saisin nukuttua.

Ne laulavat ilon laulua… enkelten… ja taivaiden iloa. Ne laulavat myös Maan päällä elämisen kunniaksi. Se on minun energiaani. Ne laulavat MINUN rakkauttani Maata kohtaan, rakkauttani ihmisenä elämistä kohtaan. Ja ne laulavat pitkin päivää. Jostain syystä ne laulavat täydellisessä harmoniassa ja sopusoinnussa, vaikka ne kuuluvatkin moniin eri lajeihin.

Siellä on myös kukkia… paljon kukkia… huvilani ympärillä on monia puutarhoja… värikkäitä… taivasta kohti kurkottavia… lehtensä levittäviä… kukkaan puhkeavia… ei tiukasti nupullaan olevia, Shaumbrat… vaan kukkaan puhkeavia kukkia… jotka hyväksyvät pelottomasti kaiken ympärillään olevan… ovat niin haavoittuvaisia, että voivat avata kauniit, hauraat lehtensä ja terälehtensä ja paljastaa itsensä… paljastaa oman ytimensä pelottomasti.

Shaumbrat, ymmärrättekö tarkoitukseni? Ne ovat niin kauniita. Ja ne kannattelevat energiaa. Kyllä… ne ovat energian kannattelijoita. Ne kannattelevat kauneuden ja Gaian energiaa. Ne kannattelevat tasapainon energiaa. Ne tekevät sen, jotta te ja minä voisimme lentää muihin valtakuntiin tietäen, että jokin aina kannattelee kaunista yhteyttä takaisin maapallolle.

Mennään nyt yhdessä kävelylle. En ole koskaan aikaisemmin tuonut näin suurta ryhmää huvilalleni. Yleensä täällä käyvät vain St. Germaine ja minä. Istumme kuistilla ja polttelemme muutaman sikarin – olen pahoillani, Cauldre, mutta se on totuus – polttelemme muutaman sikarin (naurua) ja juomme kuvitellun lasin viiniä. Joitakin muitakin liittyy seuraamme joskus. Nyt haluan kuitenkin tuoda teidät kaikki huvilaani.

Mennään nyt etuovesta sisään. Huomatkaa, miten se aukeaa ilman että edes kosketan ovenkahvaa. Eikö olekin ihmeellistä, mitä mielikuvituksen avulla saa aikaan? Kysytte: “Mutta Tobias, olenko todella huvilassasi? Onko tämä todellista vai kerrotko meille satuja?”

Siinä osittain syy siihen, miksi kerron teille tämän. Se on yhtä todellista kuin se, että istutte näillä tuoleilla. Se on yhtä todellinen asia kuin fyysiset kehonne. Se on yhtä todellista kuin mikä tahansa asia, jonka ihmismielenne pystyy kuvittelemaan. Istutte tuoleilla. Istutte kodeissanne. Istutte juuri nyt muiden Shaumbrojen seurassa. Kuulette ääniä. Tunnette takamuksenne tuoleilla. Tunnette vatsanne. Voitte olla samanaikaisesti minun seurassani. Mielikuvitus, kuten olemme sanoneet aikaisemminkin, on yhtä todellista kuin mikä muu asia tahansa. OLETTE täällä seurassani. Olette juuri astuneet huvilani ovesta sisään.

Antakaa minun nyt näyttää teille paikkoja. Olen laajentanut huvilaani, jotta tilaa löytyisi koko Shaumbrojen energialle. Olen laajentanut sisätiloja. Huomaatte – kyllä, jotkut teistä ovat jo huomanneet – seinillä olevat maalaukset kaikista yhteisistä elämistämme, Shaumbrojen tekemistä uroteoista.

Kyllä, tuolla on kuvia yhteisestä ajastamme Atlantiksella, kuvia Tienin temppeleistä ja alueelta, joka nykyisin tunnetaan Kuubana. Temppelit eivät enää ole siellä. Ne ovat aikoja sitten tuhoutuneet. Niiden alla ollut maakin on muuttunut. Temppelit olisivat tällä hetkellä veden alla; sanon tämän teille, jotka nyt etsitte niitä. Kuvia on kuitenkin olemassa – kyllä, niitä ei ole otettu aineellisella kameralla – mutta olen luonut kuvia mielikuvitukseni avulla yhteisistä ajoistamme. Esineet, joita olen saanut joiltakin teistä lahjaksi entisissä elämissä… olen asetellut ne hyllyille.

Kävellään lisää huvilassani. Kyllä, nyt on kyse mielikuvituksesta ja siitä, että teidät saadaan vapaiksi rajoituksistanne. Siksi kuljetan teitä ympäri huvilaani. Ymmärrättehän… täällä ei ole keittiötä… koska en tarvitse sellaista. Enkelien ei tarvitse syödä… ymmärrättehän. Ei kylpyhuonettakaan… meillä ei ole samanlaisia tarpeita kuin teillä (naurua).

Täällä on upeita huoneita… erivärisiä huoneita… eri energioita sisältäviä huoneita… huoneita, joiden seinistä tuntuu kuuluvan musiikkia… kaiuttimia ei tarvita… ei myöskään elektronisia laitteita. Täällä on huoneita, jotka ovat täynnä muiden ulottuvuuksien energiaa. Astukaa yhteen näistä huoneista. Antakaa itsellenne lupa olla siellä. Antakaa itsellenne lupa todella avautua ja tuntea, millaista muiden ulottuvuuksien energia on. Olen valmistellut tämän teitä varten.

Täällä on huoneita, joissa voitte vierailla entisten elämienne aspektien luona. Minulla on paljon huoneita monia, monia entisiä elämiäni varten. Ne eivät ole loukussa niissä. En pidä niistä kiinni. Valitsen kuitenkin silloin tällöin muistelevani niitä.

Ymmärrättehän… olen sisäistänyt kaikki entiset elämäni. Olen sisäistänyt ne. Olen sisäistänyt kaiken, mikä niihin liittyy – hyvän… pahan… pimeytenä pitämäni asiat… kamppailut ja tuskan… mutta myös ilon. Olen sisäistänyt ne kaikki.

Ihmettelette joskus, miksi ette muista entisiä elämiänne. Pidätte sitä – kuinka sen sanoisi – henkisen kehittymisen merkkinä, jos muistatte ne. Ette muista niitä ensinnäkään siksi, että ette ole tähän hetkeen asti halunneet sekoittaa niillä nykyisiä elämiänne. Ette halunneet muistojen ja kuvien saavan teitä kokonaan valtaansa. Toiseksi ette olleet vielä sisäistäneet ja vapauttaneet kaikkia noita energioita.

Teette sen… olette nyt tehneet sen kuten minäkin. Olette täysin hyväksyneet kaiken, mitä olette olleet. Sitten olette vapauttaneet energiat, päästäneet niistä irti. Voitte siis aloittaa menneisyyden energioiden tunnustelun huolehtimatta siitä, että saattaisitte jumittua niihin. Se muistuttaa valokuva- albumin selailua: aistitte menneisyyden energiat, jotka saavat teidät välillä hymyilemään, välillä itkemään.

Tänä “vapauden vuonna” alatte muistaa entiset elämänne. Olette nyt sellaisessa vaiheessa, että teidän ei tarvitse huolehtia jumittumisesta energioihin. Olette hengellisen kypsyyden pisteessä, jossa tunnette omat identiteettinne tällä hetkellä. Teidän ei tarvitse huolehtia palaavanne menneiden elämienne vanhoihin identiteetteihin. Jos olitte joskus mahtavia hallitsijoita, tiedemiehiä tai filosofeja, teidän ei tarvitse huolehtia kiintyvänne egoistisesti noihin vanhoihin identiteetteihin. Ne vain olivat joskus olemassa osana valepukujanne.

Huvilassani on siis huoneita, joissa voin vierailla – Tobiaksen huone… yksi suosikeistani… jossa voin vierailla tuolloisen aspektini luona… monia Atlantiksen aikaisia huoneita, joissa voin käydä tervehtimässä tuon ajan identiteettiäni ja teitä. Huvilassani on huoneita, joiden kautta voin olla yhteydessä kaikkiin ulottuvuuksiin, en pelkästään tähän universumiin, tutkiakseni niitä ja kerätäkseni kokemuksia. Täällä on huoneita… monet teistä kuljeskelevat nyt ympäri huvilaani… olette paenneet kiertoajelultani (naurua). Olette kiirehtineet edelleni.

Huvilassani on huoneita, joissa harrastan hengellistä maalaamista. Rakastan sitä. Se on minun intohimoni. En käytä värejä ja öljyvärejä kuten te. En maalaa – kuinka sen sanoisi – väriliiduilla tai muilla fyysisillä välineillä. Maalaan energialla. Kankaani ei ole kaksi- tai kolmiulotteinen, vaan moniulotteinen. Tulen tänne leikkimään energioilla – värähtelyillä, äänillä, väreillä ja energioilla, jotka ovat ihmisulottuvuuden yläpuolella. Tulen tänne nähdäkseni, mitä pystyn luomaan.

Huvilani on yhtä todellinen kuin sanat, jotka kuulette tai luette nyt. Olen käyttänyt aika paljon aikaa saadakseni energiat tähän tiettyyn muotoon ja rakenteeseen, tietenkin aina valmiina sallimaan rakenteen vapautumisen ja laajentumisen. Tämän luomiseen on kulunut minulta aikaa. En saanut hetkessä kudottua yhteen näitä energioita, joiden ansiosta voimme kokoontua kuten tänä päivänä.

Kuka tahansa teistä voi luoda samalla tavalla. Kaikilla teillä on vapaus siihen. Teette sen mielikuvituksenne kautta. Olemme puhuneet siitä yhä uudelleen ja uudelleen. Teette sen mielikuvituksenne kautta.

Olette luultavasti huomanneet huvilassani tämänpäiväisen erityisvieraamme energiat. Jotkut teistä ovat pohtineet, kuka vieraamme on. Yksinkertaisesti tuntekaa hetki energiat. Älkää arvailko… tuntekaa vain energiat. Erityisvieraamme energiat täyttävät tänään huvilani. Ne ympäröivät meitä kaikkia.

Aivan, vieraanamme ovat jälleen rakkaan Metatronin energiat. Sen tekemä työ jatkuu edelleen. Tällä kertaa asiat ovat kuitenkin toisin. Olette aikaisemmin yhdistäneet Metatronin energian maskuliinisuuteen, hyvin korkeaan, melkein metallimaiseen, sähköiseen ja värähtelevään energiaan.

Tänään Metatron näyttää huvilassani toisen puolensa… jota saattaisitte kutsua Metatronin feminiiniseksi puoleksi… todella vahvaa energiaa… vahvaa myötätunnossa… ja rakkaudessa. Kun  Metatronin – Jumalallisuutenne äänen – työ oli tehty kaksi viikkoa sitten, tuli paikalle sen energian toinen puoli… myötätuntoinen… jälleenrakentava… uudistava… ja kehittyvä… kehittyvä energia.

Metatron ei tule paikalle vain rikkoakseeen Vanhat järjestelmät. Metatron – Jumalallisuutenne ääni – tulee aina myötätunnolla, rakkaudella, armolla ja kepeydellä. Ymmärrättehän… hyvin vahvakin energia voi olla herkkä, hellä, rakastava ja myötätuntoinen.

Pyydämme teitä hengittämään tämän kaiken sisäänne. Pyydämme teitä – monet teistä jo tietävät aikomukseni. Parantuminen, jonka pyysimme teitä sallimaan itsellenne… ratkaisut, joita pyysitte tämän tapaamisemme alussa… toitte ne mukananne huvilaani. Toitte ne tänne Metatronin  energiaan auttaaksenne itseänne liikuttelemaan, siunaamaan ja parantamaan nimeämänne asiat. Toitte ne tähän kuvitteelliseen, mutta hyvin todelliseen paikkaan auttaaksenne itsenne vapautumaan jostakin, joka ei enää palvele teitä.

Mennään seuraavaksi suureen Shaumbra-huoneeseen, jossa voimme kaikki istua yhdessä. Siirtykää  Shaumbra-huoneeseen tapaamisemme loppuajaksi. Joitakin teistä hymyilyttää… kyllä, pystyn lukemaan ajatuksenne silloin tällöin. Jotkut teistä kysyvät: “Onko tämä vain lapsellista leikkiä, Tobias?” Jos niin haluatte… jos haluatte pitää tätä lapsellisena leikkinä… tai sitten tämä voi olla niin todellista, että ihmistodellisuus vaikuttaa tähän verrattuna kovin pieneltä.

Tämä mielikuvituksen todellisuus on hyvin todellista. Tämä mielikuvituksen todellisuus, jossa istumme juuri nyt – kodissani, huvilassani, Shaumbra-huoneessa – on todellista. Ja sen avulla syntyy energiakuvio, jonka voitte ottaa mukaanne ihmistodellisuuteen ja käyttää sitä siellä. Se auttaa mallien, kudelmien, kuvioiden ja polkujen luomisen aloittamisen omissa elämissänne. Voitte kulkea edestakaisin tätä väliä milloin vain haluatte.

Shaumbrat, tämä on “vapauden vuosi.” Autamme teitä vapautumaan kehojenne, mielenne ja ihmisulottuvuuden rajoituksista. Ja aiomme pitää samalla hauskaa, pidittepä siitä tai ette (naurua). Minun oli pakko sanoa se. Meillä tulee olemaan hauskaa murtautuessamme vankilasta ulos ja laajentuessamme. Aiomme päästää Vanhat Energiat muuntautumaan.

Mikä teitä pidättelee, Shaumbrat? Mikä estää teitä olemasta sitä, mitä todellisuudessa olette? No, ennen kaikkea menneistyytenne. Menneisyytenne. Tulevaisuus ei voi teitä pidätellä, eihän sitä ole vielä luotu. Vain pelko tulevaisuudesta voi pidätellä teitä. Menneisyys sen sijaan pidättelee monia teistä. Kadutte monia tekemiänne asioita.

Pyydämme teitä nyt unohtamaan ne. Unohtakaa ne. Ne ovat osa teitä. Ne olivat haluamianne kokemuksia, jotka auttoivat teitä oppimaan ja ymmärtämään jotakin. Annoitte itsellenne valtavia haasteita, jotta oppisitte jotakin uutta.

Jotkut teistä ovat ankaria itselleen. Olette ehkä juoneet hiukan liikaa… ja kutsutte itseänne alkoholisteiksi. Unohtakaa se. Ette ole alkoholisteja. Olette sen sijaan ihmisiä, jotka joivat itsensä helvetin syövereihin saadakseen selville, mistä siinä oikein on kysymys. Energian ei kuitenkaan tarvitse enää roikkua teissä. Se kuuluu menneisyyteen.

Jotkut teistä ovat poissa tolaltaan painonsa vuoksi. Olette antaneet sen pidätellä teitä. Sanotte: “Jos en näyttäisi tältä, voisin olla vapaa, Tobias.” Kuulen teidän ihmettelevän tänään, “miten lihava ihminen pystyisi lentämään?” Ihmettelette sitä (naurua). Sanoinhan, että pystyn lukemaan joidenkin teistä ajatukset (naurua).

On aika päästä näiden asioiden yli. On aika päästää niistä irti. Rakastakaa itseänne riippumatta siitä, miltä näytätte. Rakastakaa itseänne. Lopettakaa vastaan taisteleminen. Älkää yrittäkö kieltää itseänne. Olkaa aitoja. Rasva, ylipaino… se katoaa… se häviää… jos niin haluatte. Jotkut teistä tulevat kuitenkin huomaamaan, että pidätte ylimääräisestä painosta ja energiasta ympärillänne.

Älkää antako sen muodostua esteeksi. Älkää sanoko: “Minusta tulee henkinen, kun saavutan tietyn painon.” Rakastakaa itseänne tänään. Olkaa hengellisiä nyt. Älkää olko ankaria itseänne kohtaan näiden asioiden vuoksi. Olette antaneet itsellenne kokemuksen siitä, miltä tuntuu antaa erilaisten energioiden ympäröidä itsenne sisältä ja ulkoa niin, että ne jopa manifestoituvat ylipainona. Kaikkeen on olemassa syy.

Menneisyys kahlitsee teitä joskus siksi, että olette piilottaneet sen. Olette sulloneet sen jonnekin… maton alle… komeroon… alitajuntaanne… tai miksi sitä haluattekin kutsua… osianne, joita olette hävenneet… ja joita ette ole pystyneet käsittelemään tähän päivään asti. Kyllä, olette tehneet äärettömän naurettavia asioita menneisyydessä. Jotkut teistä ovat täynnä syyllisyyttä niiden vuoksi.

Aiomme avata komerojen ovia kanssanne sekä tänään että koko loppuvuoden ajan. Autamme teitä tarkastelemaan joitakin entisiä elämiänne, jotka mieluummin unohtaisitte. Autamme teitä näkemään niistä välähdyksiä. Annamme teidän ensin tuntea niiden energian, ja sitten kulkea lävitsenne. Te itse annatte menneisyyden pidätellä teitä.

Kuinka käsittelette sitä nyt? Miten ratkaisette asiat? Sisäistämällä kaiken koskaan tekemänne ja antamalla sen sitten kulkea lävitsenne. Tiedämme teidän jo tehneen valtavan määrän työtä tällä saralla. Sen ansiosta pääsemmekin nyt käsiksi todella syviin Vanhan Energian piilopaikkoihin. Alatte näkemään välähdyksiä entisten elämienne tarinoista. Pystytte nyt käsittelemään niitä.

Mikä muu pidättelee teitä? Uhrina oleminen… mikä upea rooli näytellä! Joskus on helpompaa olla uhri kuin Luoja, syyttää kaikkia muita paitsi itseään. Jäätte ansaan ikuisen uhrin osaan.

Tiedättekö, mitä teemme teidän toimiessanne niin? Tuemme uhrina olemistanne. Teillä on hauskaa sitä tehdessänne, joten tuemme teitä siinä. Autamme teitä kokemaan, miltä tuntuu olla maapallon suurimpia uhreja (naurua), koska sen osan te olette valinneet tähän asti… siis jotkut teistä. Nyt on aika päästää siitä irti. Se pidättelee teitä. Ette voi syyttää vanhempianne tai entisiä elämiänne. Ette voi syyttää yhtään mitään tai ketään, sillä te olette Luojia.

Sanotte: “Mutta mutta, Tobias.” Sanotte: “Mutta, Tobias.” Aah, olkaa vain “paksukalloisia.” Tarkoitamme sitä monessakin mielessä (naurua). Annatte sen toimia esteenä ja muurina. Miksikö? Koska ette välttämättä halua kokea, millaista on olla Luoja. Teitä pelottaa joskus ajatus elää täysillä tietoisina Luojina. Kadutte menneisyydessä, erityisesti ennen maapallolle tuloanne tekemiänne asioita.

Ymmärrättehän… minä loin tämän huvilan, jossa nyt istumme. Tein siitä todellisen mielikuvituksen avulla. Tekin olette luoneet samalla tavalla, varsinkin ennen maapallolle ihmismuodossa tuloanne. Luodessanne tähdet ja taivaat, kulkiessanne vapaina ilman kehoja pystyitte luomaan ja kuvittelemaan hyvin nopeasti. Ettekä pitäneet monistakaan luomistanne asioista.

Shaumbrat, olemukseltanne olette kuitenkin Luojia. Teillä ei todellakaan ole syytä murehtia menneisyydessä tekemiänne asioita, sillä niiden avulla olette päässeet tähän pisteeseen. Huolimatta siitä mitä luulette, ette ole koskaan itse asiassa tappaneet ketään. Sielu ei voi kuolla. Se vain muuttaa muotoaan. Ette todella voi koskaan viedä muiden energiaa, vaikka olette yrittäneetkin. Ennemmin tai myöhemmin teidän on luovuttava siitä, sillä se ei ole teidän. Teidän on vapautettava se.

Joten Shaumbrat, monet teistä ovat siis näytelleet uhrin osaa, ja se on pidätellyt teitä. Älkää enää syyttäkö muita… paitsi jos haluatte elää niin. Ottakaa täysi vastuu tekemisistänne. Tehdessänne niin ymmärrätte, miten Luoja-energiat todella toimivat.

Mikä muu pidättelee teitä? Tiettyyn määrään asti – kollektiivinen tietoisuus. Elätte maapallolla, jossa kollektiivisen tietoisuuden, ihmiskunnan, energiat ympäröivät teitä. Muistatteko, kun kysyimme teiltä jokin aika sitten: “Oletteko valmiit jättämään kollektiivisen tietoisuuden?” Melkein jokainen teistä vastasi: “Kyllä.” Niin te olette tehneetkin. Olette antaneet itsellenne luvan jättää kollektiivinen tietoisuus.

Se on silti olemassa. Sillä on tapansa vaikuttaa teihin aina silloin tällöin. Teidän ei kuitenkaan tarvitse jumittua siihen. Erityisesti Energian Liikuttelijoina voitte antaa itsenne siirtyä tietoisuuden yli. Kyllä, voitte silti aistia sen, kuten monet teistä aistivat maanjäristyksen energiat kauan ennen kuin se tapahtui. Tunsitte sen potentiaalina, joka luultavasti tulisi manifestoitumaan. Siinä oli kyse  kollektiivisen tietoisuuden osasta, joka valmistautui muutokseen. Te tunsitte sen. Tietoisuuden ei kuitenkaan tarvitse pidätellä tai masentaa teitä.

Mikä muu pidättelee teitä? Tunne voimattomuudesta… monilla teistä… tunne siitä, että olette heikkoja… kykenemättömiä ihmeisiin, vaikka törmäisitte niihin… tunne siitä, että ette pysty vaikuttamaan mihinkään, ette varsinkaan ulkopuolisiin seikkoihin puhumattakaan omista elämistänne… tunne siitä, että energiat ympärillänne ovat niin vahvoja ja rankkoja, että ette pysty mihinkään… paitsi reagoimaan, ei luomaan.

Tämäkin on uhrina olemisen muoto. Kiellätte identiteettinne ja voimanne. Olette antaneet itsenne tuntea olonne voimattomaksi. Olette antaneet elämän virtausten huuhtoa teidät syrjään… tietoisuuden virtausten… tunnette, että ette voi muuta kuin yrittää pysytellä mukana… yrittää selviytyä… voimatta vaikuttaa mihinkään.

Shaumbrat, sanomme teille nyt suoraan, että olette Luojia. Mistä me sen tiedämme? Koska luotte kaiken elämissänne tapahtuvan, ymmärsitte sen tai ette. Me tai mikään muukaan ulkopuolinen ei niitä luo. Te teette sen itse. No, saatatte nyt sanoa: “Mutta Tobias, en todellakaan luo näitä itselleni tapahtuvia pahoja asioita.” Aah, pyydämme teitä jälleen tarkastelemaan asioita uudelleen. TE luotte ne, vaikkakaan ette ehkä tietoisesti, mutta tarpeidenne ja energianne pohjalta kyllä.

Olette kuin magneetteja, jotka tosin toimivat eri tavalla kuin fyysiset magneetit maapallolla; niissähän on kyse vastavoimista. Te sen sijaan olette magneetteja, jotka vetävät puoleensa samankaltaisia asioita. Jos tunnette olonne voimattomaksi, vedätte puoleenne lisää voimattomuutta. Teitä ympäröivät voimattomat ihmiset tai ne, jotka käyttävät omaa voimaansa viedäkseen teidän voimanne. Te pyydätte sitä. Samankaltaisuudet vetävät toisiaan puoleensa.

Jos teiltä puuttuu rahaa johtuu se siitä, että ette tunne olevanne rahan arvoisia. Käytätte henkisiä magneettejanne tuomaan köyhyyttä elämiinne. Kaikki on suoraa ja kirjaimellista vastausta siihen, keitä te itse olette. Se ei ole teidän kohtalonne, vaan te itse luotte ja manifestoitte sen. Niin vahvoja ja mahtavia Luojia te olette.

Jos ette pidä jostakin asiasta elämissänne, voitte muuttaa sen. Miten se tehdään? Ensin hyväksytte sen, että olette valmiita muutokseen ja kaikkeen sen mukanaan tuomaan. Olette kaikki tehneet sen jo. Sitten, Shaumbrat, alatte muuttaa sisäisiä tuntemuksianne. Alatte huomaamaan, miten luotte eri asioita. Näyttelettekö uhrin roolia? Jos vastaus on kyllä, niin tulette aina kokemaan, miltä uhrista tuntuu. Näyttelettekö olevanne voimattomia? Silloin elämissänne tulee aina tapahtumaan asioita, joiden vuoksi joudutte luopumaan omasta voimastanne.

Tänä vuonna teidän on aika vapautua näistä asioista. Teidän on aika ymmärtää, että nämä asiat eivät enää sido teitä. Voitte muuttaa ne. Voitte myös luetella kaikki mahdolliset syyt taivaan ja maan väliltä, miksi ette pystyisi siihen. Sitten meidän onkin tuettava päätöstänne. Meidän on autettava teitä edelleen tuntemaan olonne voimattomaksi, uhreiksi ja varattomiksi. Emme pidä siitä ollenkaan, mutta valinta on teidän. Vedätte itse näitä asioita puoleenne.

Pyydämme teitä tarkastelemaan seuraavien 30 päivän aikana, mikä teitä pidättelee. Energiat –  Metatronin rakastavat ja myötätuntoiset energiat – tulevat olemaan aivan lähellänne. Niiden ei tarvitse tuntua raskailta tai vaikeilta. Ne ovat pikemminkin Metatronin feminiininen puoli, sen rakastavat ja hellivät aspektit.

Aiomme auttaa teitä katsomaan suoraan ja aidosti, mikä teitä pidättelee. Tiedämme teidän alkavan olla kärsimättömiä ja ärtyneitä. Haluatte todella päästä elämässä eteenpäin, joten aiomme auttaa teitä näkemään, mikä teitä pidättelee. Aiomme työskennellä teistä jokaikisen kanssa ja auttaa teitä pääsemään muurien ja esteiden yli.

Aiomme auttaa teitä ymmärtämään, että olette Luojia. Aiomme auttaa teitä ymmärtämään, Shaumbrat, että mielikuvituksenne on yksi parhaimmista työkaluistanne. Joillakin teistä on tapana vähätellä sitä ja sanoa: “Se on vain mielikuvitustani.” Siitä on tehty laulukin (naurua). Cauldre huomauttaa, että hän ei aio laulaa (naurua). Hyräilemme sitä teille itse täällä minun talossani.

Shaumbrat, yksi teitä pidättelevistä asioista on haluttomuutenne käyttää mielikuvitustanne, mielikuvituksen puute. Itse asiassa mielikuvituksenne on hyvin vilkas, vai mitä? Ette vain ole käyttäneet sitä pitkään, pitkään aikaan. Lapsena teitä toruttiin mielikuvituksenne vuoksi. Muistamme sen… sillä olimme silloin kanssanne. Teidät on totutettu olemaan käyttämättä sitä. Sen sijaan teidät on opetettu käyttämään järkeänne.

Yksi masennusta aiheuttavista tekijöistä on muuten mielikuvituksen käytön puute. Te, jotka olette kokeneet masennuksen, ahdistuksen ja intohimon puuttumisen, olette laittaneet mielikuvituksenne säästöliekille. Olette piilottaneet ja tukahduttaneet sen. Ei ihme, että olette masentuneet!

Mielikuvitus on elintärkeä osa teitä, ja se haluaa olla sitä myös elämissänne. Silti kiellätte sen olemassaolon… vähättelette sitä… kohtelette sitä kuin aviotonta lasta… väärinkäytättekin sitä joskus. Keskitätte niin paljon energiaa mieleenne. Se onkin kaunis ja upea asia. Nyt on kuitenkin mielikuvituksen, luovan ja jumalallisen älykkyyden aika astua mukaan kuvioihin. Kyllä, monien teistä kohdalla suurin este on mielikuvituksen puute. Mielikuvituksenne on jumalallinen osa, joka haluaa laajentua ja luoda.

Joidenkin teistä on vaikea istua huvilassani, koska sanotte: “Tämä ei ole todellista. Mitä Tobias yrittää kertoa meille?” Shaumbrat, yritän todistaa teille, miten ihastuttava, jännittävä, iloinen ja voimallinen asia mielikuvitus on. Sen ansiosta todelliset energianne voivat astua esiin ja leikkiä. Mielikuvituksen avulla voitte laajentua ja antaa itsenne käydä muissa ulottuvuuksissa, sekä tuoda niistä energioita manifestoitaviksi Maan päällä.

Kuten olemme sanoneetkin, mielikuvitus ei ole – kuinka sen sanoisi – järkiperäinen, keskittymiskykyä vaativa asia. Siinä ei välttämättä ole kyse minkään tietyn asian visualisoimisesta, ei ainakaan vielä. Mielikuvitus tarkoittaa sitä, että annatte itsenne kohota korkeuksiin, olla vapaita ja vierailla ulottuvuuksissa, joissa ette ole käyneet pitkään aikaan. Jumalallisuutenne, joka istuu juuri nyt näillä tuoleilla, haluaa vapautua ja ilmaista.

Joten Shaumbrat, aiomme työskennellä kanssanne ja tarkkailla teitä pidätteleviä asioita. Ne eivät ole ylitsepääsemättömiä, vaikka olisittekin sitä mieltä. Ne eivät ole niin isoja asioita, että emme pystyisi yhdessä pääsemään niiden yli seuraavalle tasolle. Eivät todellakaan.

Jotkut teistä pitävät kiinni tarinasta, jonka mukaan ongelmanne ovat niin suuria, että mahtavimmatkaan ihmiset tai enkelit eivät pysty niitä ratkaisemaan. Ne ovat niin merkittäviä, että Jumalakaan ei löydä niille ratkaisua. Teistä on mukavaa pelata sellaista peliä, vai mitä? Teistä on hauskaa pitää kiinni tarinastanne. Olette itse asiassa itsepäisiä sen suhteen.

Siinä yksi teitä pidättelevä asia – omat tarinanne. Ne ovat upeita. Rakastamme tarinoitanne, mutta nekin haluavat nyt päästä eteenpäin. Tarinanne ovat vain tarinoita. Jotkut teistä ovat yrittäneet rakentaa uutta hengellistä minäänsä vanhojen ihmistarinoiden varaan. Ja kuten olette havainneetkin, silloin seinät sortuvat rymisten. Vanhan tarinan varaan ei voi rakentaa Uutta.

Uuden perustana on ytimenne, sielunne ja jumalallisuutenne, ei pelkästään tämänkertainen tarinanne, jota kutsuisitte “egoksenne.” Se on kaiken mitä olette olleet, kaiken mitä tulette olemaan, jumalallisuutenne ja aidon minänne kollektiivi. Se ei ole tarina, vaan pikemminkin kaiken mitä olette olleet perusta. Älkää yrittäkö rakentaa sitä pelkästään tämänhetkisten identiteettienne varaan.  

Joskus tarinanne pidättelevät teitä. Yritätte tosissanne roikkua niissä kiinni. Yritätte rakentaa niiden varaan. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, vaan mielikuvituksen kautta rakentamisesta aivan Uudella tavalla.

Hengittäkää syvään ja tuntekaa huvilani ja Shaumbra-huoneen energia, värähtelyt, jotka tulevat nyt esiin. Antakaa mielikuvituksenne lentää täällä. Tuntekaa ja aistikaa huvilassani olevat fyysiset energiat, joita saapuu tänne muista ulottuvuuksista.

Enkä halua kuulla kenenkään teistä sanovan nyt: “Mutta Tobias, en tiedä, miten tunnetaan”, koska silloin olette jumittuneet tuohon ajatukseen. Sanokaa sen sijaan: “Tobias, annan itselleni luvan tuntea jälleen. Annan itselleni vapauden tuntea asioita, jotka eivät ole peräisin ihmisulottuvuudesta. Annan itselleni luvan tuntea kaiken muista ulottuvuuksista tulevan. Annan itselleni luvan puhua jälleen enkeleiden kanssa.” Niin monet teistä… kuulemme teidän sanovan: “Voi, en minä osaa kanavoida, en osaa keskustella enkelien kanssa.” Se on kaikkein luonnollisin koskaan tekemänne asia. On helpompaa puhua enkeleille kuin muille ihmisille. Älkää vangitko itseänne sanomalla: “En tiedä, miten tunnetaan asioita.” Sanokaa sen sijaan: “Olen valmis tuntemaan jälleen.” Älkää vangitko itseänne omilla rajoituksillanne.

Minä olen ollut vankilassa. Olen kirjaimellisesti istunut neljän seinän sisällä. Se oli kaikkien elämieni mahtavin kokemus. Voi, olinhan minä vihainen. Olen kertonut tämän aikaisemminkin, mutta haluan kertoa uudelleen (naurua). Olin vankilassa syyttömänä. Aah, ymmärrättehän… upeaa, uhrina olemisen energiaa! “Se ei ollut minun, vaan kaikkien muiden syytä!”

Shaumbrat, minä johdatin itseni vankilaan. Olin energeettisesti valmis siihen. Olin siinä pisteessä, että en ollut enää onnellinen ihmisenä. Tiesin, että asioiden piti muuttua. Minun oli istuttava kirjaimellisesti vankilassa ymmärtääkseni, millaiseen vankilaan olin itseni tuominnut viimeisen maanpäällisen elämäni aikana. Kirosin ja syytin kaikkia muita. Keksin kaikki mahdolliset tekosyyt… kunnes eräänä päivänä oivalsin, että olin itse vankilani rakentanut, ja että vain minä itse pystyisin vapauttamaan itseni. 

Mikä tahansa teitä pidätteleekin, millaisessa vankilassa sitten istuttekin, on se kokonaan omaa ansiotanne. Ja voitte sieltä myös vapauttaa itsenne, ette väkisin ettekä tahdonvoimalla, vaan yksinkertaisesti avautumalla ja antamalla itsellenne luvan.

On aika kehittää identiteettejä, TEIDÄN identiteettejänne. Se tarkoittaa tarinoistanne luopumista. Ne ovat palvelleet teitä tähän asti, mutta niillä on omat rajoituksensa. On aika kehittää identiteettejänne ollaksenne sitä, mitä todellisuudessa olette.

Osaatte tehdä sen. Olemme puhuneet siitä aikaisemminkin. Nyt on aika toimia. On aika antaa itsellenne lupa olla jälleen vapaita. On aika avata mielikuvitus. Älkää enää kieltäkö sen olemassaoloa. Kyllä, voitte vierailla huvilassani ja Shaumbra-huoneessa. Voitte kokea energioita kaikilta tasoilta ja ulottuvuuksista… jos vain annatte itsellenne luvan… jos vain annatte luvan.

Emme voi tehdä sitä puolestanne. EN VOI PAKOTTAA TEITÄ AVAUTUMAAN. En voi pakottaa teitä päästämään irti asioista, jotka pidättelevät teitä. VAIN TE ITSE VOITTE. Teidän on  yksinkertaisesti tehtävä päätös ja sitten toimittava. Teidän on vain annettava mielikuvituksen olla yhtä todellista kuin tämänhetkinen todellisuutenne.

Salliessanne itsenne olla vapaita annatte itsellenne jälleen luvan. Energisoitte itsenne aivan uudella tavalla, jolloin myös vedätte uusia, iloisia ja vauraita asioita elämiinne. 

Shaumbrat, meillä on tällä hetkellä pienoinen ongelma Uudella Maapallolla. Ymmärrättehän… monet ihmiset ovat jättäneet Vanhan Maapallon ja palanneet meidän puolellemme. He jättivät fyysiset kehonsa ja siirtyivät takaisin tänne. Sen jälkeen he lähtivät Uudelle Maapallolle rakentamaan tätä ilmiömäistä paikkaa, tätä ihmistietoisuuden kirjastoa, jonne kaikki enkelit voivat tulla oppimaan ja opiskelemaan ennen inkarnoitumistaan ensimmäistä kertaa maapallolle. Se on upea paikka. Minäkin vietän siellä paljon aikaa.

Meillä on pieni ongelma, sillä monet meidän puolellemme takaisin siirtyneet haluavat nyt takaisin Vanhalle Maapallolle, nekin, jotka aina sanoivat: “Ei enää ikinä (naurua). En halua enää koskaan syntyä uudelleen.” He näkevät nyt, miten upea paikka maapallo on, ja miten paljon upeampi siitä on tulossa. He näkevät, että voi olla vapaa ja ihminen yhtäaikaa. Siksi he haluavat nyt syntyä uudelleen. He haluavat maapallolle mahdollisimman nopeasti ottaakseen osaa kvanttihyppyyn. Sen pitäisi jo kertoa teille jotakin. Sen pitäisi kertoa teille, miten iloinen asia elämä voi olla, jos vain annatte lupanne.

Mikä teitä pidättelee? Mikä teitä pidättelee juuri nyt? Työskentelemme kanssanne seuraavien 30 päivän aikana auttaaksemme teitä vapautumaan siitä. Haastamme teidät aina välillä. Tulette suuttumaan meille, koska annamme teille takaisin samalla mitalla. Tulette kuulemaan sanamme: “Sinä itsehän tämän olet luonut. Tällaista todellisuutta vedät puoleesi. Älä siis syytä muita.”

Haastamme teidät sisäistämään vanhat pelkonne, jotka olette työntäneet sivuun haluamatta tarkastella niitä lähemmin. Kiskomme ne päivänvaloon teitä varten. Autamme teitä näkemään ne. Pyydämme teitä hengittämään ne sisäänne hetkellä, jolloin pelko on niin musertava, että se saa teidät jähmettymään paikoillenne. Kun tunnette menettävänne järkenne, pyydämme teitä siirtymään seuraavalle tasolle, hengittämään syvään ja sisäistämään pelon kehojenne jokaisella solulla.

Vasta kun olette sisäistäneet, voitte vapauttaa. Ymmärrättekö? Asiat, joiden olemassaolon kiellätte ja joita vihaatte, seuraavat teitä ympäriinsä. Sen sijaan asiat, jotka sisäistätte ja otatte mukaan todellisuuteenne, rakastatte ja ihailette niitä vaikka ne olisivat synkkiä – ja muistakaa, mitä pimeys todellisuudessa on – vasta kun olette sisäistäneet ne, voitte vapautua niistä. Kun ne on vapautettu, voi energia palvella teitä aivan Uudella tavalla.

No niin, olemme jo lörpotelleet tarpeeksi (naurua). Olemme täyttäneet huvilani Shaumbra-huoneen  sanoilla kiinnittääksemme huomionne toisaalle, jotta voisimme todella työskennellä kanssanne energeettisesti… auttaaksemme teitä liikuttamaan energiaa, oli kyse sitten millaisesta parantumisesta hyvänsä… mielenne… kehojenne… jonkin sisällenne jumittuneen asian… Vanhojen yhä uudellen ja uudelleen toistuvien kuvioiden kuten… työttömyyden… huonojen ihmissuhteiden… tai jatkuvien terveysongelmien parantumisesta.

Autamme teitä tänään vapautumaan niistä. Miksikö? Koska annoitte itsellenne luvan vierailla huvilassani. Annoitte itsellenne luvan päästää irti. Silloin me voimme tulla avuksenne. Ette syyttäneet ketään muuta, vaan yksinkertaisesti annoitte itsellenne luvan olla vapaita.

Shaumbrat, tästä tulee jännittävä ja hauska vuosi. Tänä vuonna voitte todella laajentua, olla kaikkea mitä todellisuudessa olette, olla täällä maapallolla valitsemastanne syystä. Tuemme teitä koko prosessin ajan; leikimme kanssanne ja autamme teitä vapautumaan. Voi, tämä vapausasia… seuraavien päivien aikana Ohamah-koulun oppilaat… tulevat oppimaan, millaista on juosta pikavauhtia vapauteen. Joten Shaumbrat, tulette kaikki tänä vuonna oppimaan, millaista on todellinen sielun vapaus.

Ja niin se on!


Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre",  joka asuu Goldenissa, Coloradossa. Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 50,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta.

Tobias sanoo, että taivaallisen Crimson Councilin jäsenet itse asiassa kanavoivat ihmisiä.  Tobiaksen mukaan ne lukevat energiamme ja kääntävät sitten oman tietomme takaisin meille, jotta voisimme sekä tarkastella asioita ulkopuolisen silmin että kokea ne sisimmässämme.  "Shoud" on kanavoinnin se osa, jonka aikana Tobias astuu sivuun  ja ihmisten energiaa kanavoidaan suoraan  Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovillenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään, miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbroja. Olette opettajia ja ihmisoppaita. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vierellänne ja enkelit ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com