KESKIKESÄN UUDEN ENERGIAN KONFERENSSI, SAINT GERMAIN

Adamus Saint Germain -nimistä (Crimson Circle) henkiolentoa kanavoinut Geoffrey Hoppe alias Cauldre (www.crimsoncircle.com)
16.7.2006

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Minä olen, kyllä minä olen, Crimson Councilin Adamus. Ja Cauldre sekä kaikki tänne kokoontuneet Shaumbrat, kaikki kuuntelevat Shaumbrat ja vielä tulossa olevat Shaumbrat, älkää koskaan sanoko ei koskaan.

Asemani Crimson Councilissa on järjestelijä ja ilmentäjä. Minun vastuullani on saada aikaan energioiden lähenemistä, meidän puolellamme verhoa ja ihmisten puolella käytettävien energioiden lähenemistä, ja tänään lähennytään Shaumbrojen kanssa.

Jos katsotte tämän päivän astrologiaa ja numerologiaa, te ymmärrätte, miksi se valittiin täällä olemiseen. Te ymmärrätte, miksei ollut mahdollista pitää konferenssia kauniin Tahoe-järven rannalla, kuten alun perin suunnittelitte. Niiden kaikkien energioiden lähenemisien vuoksi, mukaan luettuna oppitunnit ja kurssit, joita teillä on ollut menneisyydessä juuri tässä paikassa, oli välttämätöntä palata tänne taas tänäkin päivänä.

Minä olen vastuussa energioiden järjestämisestä, koska tietyssä mielessä voitaisiin sanoa energioiden olevan mahdollisuuden tilassa ja te voisitte joskus kutsua sitä kaaoksen tilaksi. Te kutsutte sitä kaaokseksi ainoastaan siksi, koska te ette näe niitä mahdollisuuksia, joita on jokaisessa - jokaisessa - energiamurusessa, joka ympäröi teitä, joka on teidän sisällänne ja joka on muissa ulottuvuuksissa.

Enkeliolentona ja Crimson Councilin jäsenenä minä autan saamaan aikaan tuon järjestyksen energioiden lähenemisen kautta, ja juuri sitä me tulemme tänään tekemään. Tänään on lähenemisen ja vihkimyksen päivä, ja meillä tulee olemaan vihkimys, joka on aikakausien huipennus: teidän satojentuhansien vuosien työnne huipennus, seitsemän vuoden hyvin intensiivisen yhteistyön huipennus Shaumbrana ja Crimson Councilina.

Minä, Adamus Saint Germain, olen vastuussa monien, monien järjestöjen ja veljeskuntien perustamisesta Maan päällä, mukaan luettuina Temppeliherrat, Vapaamuurarit, legendaarinen mutta hyvin todellinen Pyöreän pöydän ritarit ja oma suosikkini Illuminati. Ja vaikka Illuminati on saanut huonon maineen niiden tahojen vaikutuksen vuoksi, jotka eivät pitäneet siitä, mitä me opetimme - opetuksestamme tieteen ja henkisyyden yhteensulautumisesta ja totuudesta - Illuminati on aina ollut se, joka on ollut tähän saakka minulle rakas ja lähellä sydäntäni.

Shaumbra, sinulla on monia, monia osia, jotka tukevat sitä, mitä sinä teet. Meidän puolellamme verhoa on Crimson Council. Se on erityinen Veljeskunta, se ei ole suoraan osa Kaaren veljeskuntaa. Se on erityinen työryhmä tai yksikkö, joka vastaa opetuksesta. Crimson Council yhdistää korkeimpia enkelienergioita Kaaren veljeskunnasta, yhdistää ne kaikissa ulottuvuuksissa ja Maan päällä opettamista varten. Crimson Council tukee teitä siinä, mitä te teette. Siihen kuuluu enkeliolentoja, jotka tulevat opastamaan teitä Opettajina, opastamaan teitä omassa elämässänne, tuomaan teille uutta informaatiota, jota te olette varastoineet itseänne varten tuotavaksi esiin tarkoituksenmukaisena aikana. Tämä on Crimson Councilin rooli.

Sitten on Shaumbra-yliopisto, joka on luotu tukityökaluksi, koulutus- ja opetustyökaluksi niitä Shaumbroja varten, jotka ovat opettajia - ja te kaikki olette opettajia tavalla tai toisella. Shaumbra-yliopisto luotiin alun perin ei-fyysisissä ulottuvuuksissa yli 2000 vuotta sitten, ja sitä on haudottu. Sitä on valmistellut itseään sitä työtä varten, mitä te tulisitte tekemään täällä Maan päällä, jos Uuden energian aikakausi tulisi. Ja se tuli.

Sitten on teidän uusi Crimson Council -energiayrityksenne. Se antaa energiaa tukemaan teidän kaikkia toimianne. Crimson Council -energiayritys on myös kanava, virtausmekanismi, joka päästää energiaa muista ulottuvuuksista - enkeli- ja kristalliulottuvuuksista - virtaamaan sisään ja sitten virtamaan ulos tukemaan teitä tekemässänne työssä maallisilla tasoilla. Sen julkisivu on yritys, liikeyritys, mutta kuitenkin yritys, joka on avoin ja vapaa kaikille, jotka haluavat osallistua. Ne, jotka ovat vastuussa Crimson Council -energiayrityksestä, ovat vastuussa tarkoituksenmukaisesta energiajärjestyksestä ja sen virtauksesta takaisin Shaumbra-yliopistolle ja muille yksiköille ja rakenteille, jotka tukevat sitä työtä, mitä te teette.

Älkää erehtykö sen suhteen, Shaumbra. Älkää erehtykö siinä, että on olemassa energiavirtaus ja sitten tuo energia saa rakenteen tai järjestyksen siinä, mitä te kutsuisitte kaaokseksi tai tyhjyydeksi, mutta mikä todellisuudessa on potentiaali, ja tämä rakenne tai järjestys on tärkeää sille työlle, mitä te teette. Se on periaatteessa painopiste tai suunta. Se on niiden mahdollisuuksien ruokkimista tai virrattamista läpi, jotka tulevat ilmentymään fyysisessä maailmassa kaikkialla ympärillänne ja fyysisessä todellisuudessa, jota te tarvitsette tukemaan olemassaoloanne Maan päällä.

Rakenteessa ei ole mitään väärää. Se on hyvin tarkoituksenmukainen, mutta te olette oppineet yli seitsemän vuoden aikana, että tärkeää rakenteessa on se, että se on hyvin mukautuva, hyvin joustava ja avoin, vapaa muodonmuutoksille milloin tahansa. On tärkeää siirtää energia rakenteeseen, maadoittaa se johonkin luomukseen, jonka te päätätte luoda, ja sitten sallia sille oma avoimuus, sallia sille oma kyky muuttua ja virrata reaktiona teihin ja siihen todellisuuden tilaan, jossa te olette tiettynä hetkenä. Hyvin usein silloin, kun energiaa muotoillaan, se sovitetaan hetkeen, mutta sitten sen ei anneta olla vapaata liikkumaan seuraavaan hetkeen teidän kanssanne. Niinpä te siten luotte jotain historiaksi tai matkatavaroiksi kutsuttua, koska te ette sallineet tuon rakenteen vapaasti liikkua mukananne.

On siis Crimson Council, enkeliveljeskunta, joka tukee teitä, Shaumbra-yliopisto, joka on oikeastaan Shaumbra-työn sydän ja sielu, Crimson Council -energiayritys, joka virtaa ja tukee energialla, ja yksi pala puuttuu. Tuota palaa te ja me olemme valmistelleet pitkän, pitkän aikaa ja melko intensiivisesti näiden viimeisten seitsemän vuoden aikana.

Teillä oli tämä Crimson Circleksi kutsumanne. Se on ollut - miten sen sanoisi - löyhä järjestö. Se on ollut sana, se on alkanut tarkoittaa jotain, se on valmistautunut lähenemisen päivää varten. Se on valmistautunut vihkimystä varten.

Niinpä tänään kaikille niille, jotka liittyvät meihin jollain tavalla ja jossain muodossa, me teemme vihkimyksen. Crimson Circlen vihkimyksen, teidän vihkimyksenne.

Tänään me aiomme vihkiä Crimson Circlen energian ja jokaisen, joka päättää tulla Standardiksi - Crimson Circlen Standardiksi. Me olemme valinneet huolellisesti sanan ”Standardi”. Menneisyydessä olemme käyttäneet sellaisia sanoja kuten ”ritarit”, me olemme käyttäneet sellaisia sanoja kuten ”papit” ja me olemme käyttäneet muita salaisentyyppisiä sanoja määrittelemään jokaista niistä, jotka ovat osallisina Veljeskunnassa. Me olemme valinneet sanan ”Standardi” jokaiselle teistä, jotka päättävät vihkiytyä tänään. Ja nyt te ymmärrätte, miksi Tobias pyysi, ettei olisi mitään muita vihkimyksiä, meditaatioita tai mitään sen tapaista. Me olemme säästäneet sen tätä Shaumbran kanssa vietettävää hetkeä varten.

Standardi on laatutaso. Standardi on perusta tai pilari. Standardista tulee esimerkki muille. Standardi on majakka. Standardi on jotain, joka tuo sisään tarkoituksenmukaista energiaa hetkessä.

Niinpä me päätämme teidän kanssanne - kenties vähän haluttomasti - että teidät vihitään Standardeiksi, teidät vihitään Crimson Councilin Veljeskuntaan.

No niin, tämä tuo esiin muutamia kysymyksiä. Jos sinä istut tässä huoneessa, jos sinä olet fyysisesti läsnä, sinä olet ollut jossain veljeskunnassa tai salaseurassa menneisyydessä, etkö olekin? Ja näin me olemme tutustuneet toisiimme, näin sinä ja minä olemme yhdistäneet energiamme. Joidenkin teistä veljeskunnat menevät kauas Essealaisiin, toisilla Temppeliherroihin, toisilla Veljeyteen (Brotherhood), toisilla Illuminatiin ja joillakin teistä erityisesti Ruusuristiläisiin.

Veljeskuntia luodaan ihmiskuntaa varten tarkoituksenmukaiseen aikaan. Veljeskuntia luodaan tuomaan rakennetta, painopistettä, järjestystä ja ilmentämistä tiettyihin energioihin tiettyyn aikaan.

Me tiedämme aiheen nostavan esiin kysymyksiä/ongelmia teillä ja erityisesti ystävälläni Cauldrella, koska monet teistä ovat sanoneet: ”Ei koskaan, ei koskaan, ei koskaan enää.” Kyllä, tosiaankin, Cauldrella ja minulla oli pieni taistelu viime yönä. (Vähän naurua) Hän oli ahdistunut, kuten jotkut teistäkin ovat juuri nyt. Jos tunnet sydämesi pamppailevan, jos tunnet hikisyyttä kämmenissäsi ja kainaloissasi, jos tunnet olosi vähän ahdistuneeksi, se johtuu siitä, että olet ollut ennenkin jossain Veljeskunnassa. Ja noiden veljeskuntien kautta imettiin verta, vuodatettiin verta ja tavallisesti se oli teidän vertanne. (Vähän naurua)

Teitä vainottiin uskomustenne vuoksi. Teitä vainottiin sen vuoksi, mitä te yrititte tehdä tuona aikana. Teidän Veljeskuntakokemuksienne vuoksi, noiden Veljeskuntien vuoksi, joita te rakastitte niin syvästi, teille tuotettiin suurta tuskaa. Eikä se ollut ainoastaan verta, se oli myös tunnetuskaa.

Tunnetuskaa siitä, että monia teistä pyydettiin jättämään tuo veljeskunta. Muisto siitä, millaista oli astua neuvoston eteen Maan päällä tuona aikana ja tulla pyydetyksi lähteä pois. Tunne hylkäämisestä, tunne siitä, että pistettiin ulos ryhmästä, jota sinä rakastit niin kovasti, johon sitouduit niin kovasti, jonka vuoksi taistelit ja jota puolustit.

Mutta minä pyydän sinua käyttämään tämän hetken muistaaksesi ja tunteaksesi tuon hetken energian, jolloin sinua pyydettiin lähtemään ja miksi sinua pyydettiin lähtemään. Ja vaikka tämä on aiheuttanut sinulle vaikeuksia ja vastoinkäymisiä aina siitä lähtien, siihen oli jokin syy, rakkaat ystäväni.

Te olitte kasvaneet niin paljon omassa voimassanne. Te olitte tulleet niin valaistuneiksi ja kokeneiksi omassa tavassanne, että Veljeskunta ei ollut enää teille tarkoituksenmukainen. Teitä pyydettiin nyt lähtemään ulkopuolelle etsimään asioita itseänne varten, menemään keräämään ja oppimaan ja kasvamaan omillanne, jotta me voisimme palata yhteen tänä hetkenä, tänä lähentymisen päivänä, kaiken sen kanssa, jota te olette poimineet matkan varrella, viisautenne ja rakkautenne kanssa, niiden oppituntien kanssa, joita te olette oppineet itsestänne ja ihmiskunnasta, ja tuoda ne kaikki yhteen tähän pisteeseen.

Te olette olleet korjaamassa satoa Elämästä, oppimassa Elämää. Sinä olit opettaja, joka meni ulkopuolelle tullakseen uudestaan oppilaaksi, jotta voisit palata jälleen kerran uutena Opettajana. Ja sen vuoksi me pyysimme sinua lähtemään. Se oli kunnia, vaikkei se ehkä näyttänytkään siltä tuolloin. Se oli siunaus sinulle ja Kaikelle, mitä on.

Te olette olleet omillanne nyt pitkän aikaa. Se on ollut yksinäistä, se on ollut pimeää toisinaan ja vaikeaa. Mutta nyt me olemme palanneet yhteen tässä Shaumbran lähenemisessä, yhdistymään uudelleen, tuomaan energiamme takaisin yhteen, muodostamaan meidät uudelleen, uudella tavalla Crimson Circlen Veljeskunta -lipun alla tällä Maaplaneetalla.

Tämä on ensimmäinen henkinen Veljeskunta - ehdottomasti - ensimmäinen henkinen Veljeskunta Uudessa energiassa. Me tiedämme, koska me autoimme järjestymään näitä. Me tiedämme sen, koska me näemme ne, jotka menevät ulos ja jotka palaavat takaisin. Me näemme, ketkä järjestäytyvät ja ketkä ovat todella Uudessa energiassa. Tämä on siis erityisen siunattu päivä meille kaikille, jotka kokoontuvat tänne vihkimään Uuden energian ensimmäistä Veljeskuntaa.

Te olette Standardeja - jos niin valitsette. Me tulemme tekemään vihkimyksen täällä hetken kuluttua, kunhan olemme tarkastelleet Uuden energian Standardien elämän/käytöstapoja.

* Standardien elämäntapa alkaa Itsestä.

1. Ensiksi on kysymys itsensä rakastamisesta, sillä miten voit palvella muita, miten voit auttaa muita, jos et ole oppinut rakastamaan itseäsi. Niin paljon siitä, mitä olet oppinut yksinäisyydessä sen jälkeen, kun sinua pyydettiin lähtemään vahoista veljeskunnistasi, koski rakkauden löytämistä itseään kohtaan. Ja voidaksesi löytää rakkauden, sinun täytyi löytää pimeys. Sinun täytyi löytää hylkääminen, viha ja yksinäisyys, jotta sinä pystyit palaamaan tänne tietäen, millaista on todella rakastua itseensä.

2. Ja seuraavaksi Standardien elämäntapana on seurata omaa totuuttaan. Sinä olet oppinut, millaista oli seurata muiden totuutta, ja kuten Kuthumi sanoisi, se haisee. (Naurua) Sinä olet oppinut, että muiden totuuden seuraaminen johtaa umpikujaan, ahdistukseen ja masennukseen, hämmennykseen itsesi suhteen. Mutta silloin kun seuraat omaa totuuttasi, kaikki on selkeää, ilmeistä, puhdasta.

3. Ja Standardien elämäntavassa on kyse myös itseensä luottamisesta. Voi, kuluneiden seitsemän vuoden aikana sinä olet leikkinyt kaikkeen muuhun luottamisella - henkeen, oppaisiin, omaan mieleesi - olet luottanut kaikkeen, paitsi itseesi, jotta voisit nyt ymmärtää, millaista on kuulla tuota siunattua sisäistä ääntä, ja se ei ole mikään hiljainen ääni, kunhan löydät sen. Se on ääni, joka on niin selkeä ja puhdas, että sinä tiedät sen olevan oma totuutesi.

4. Ja Standardi elämäntapana on myös oma yltäkylläisyys. Sinä olet kulkenut nämä tuhannet vuodet havaiten, millaista on elää puutteessa ja köyhyydessä, elää rajoitusten uskomusjärjestelmässä. Sinä olet oppinut, millaista on olla kerjäläinen, kärsijä. Sinä olet oppinut, millaista on kieltää energian virtaaminen elämääsi. Mutta nyt Crimson Circlen Veljeskunnan Standardina sinä hyväksyt yltäkylläisen elämäntavan.

Yltäkylläisyyttä elämäsi kaikissa muodoissa, jolloin tarkoituksenmukaiset energiat virtavat luoksesi juuri oikeaan aikaan ja oikealla hetkellä, jolloin tarvitset niitä. Eivät toimitettuina enkelien siivillä, eivät lahjoina hengeltä, vaan jonakin, jonka sinä valitset ilmentymään itseäsi varten omassa elämässäsi, ja sinä havaitset tuon yltäkylläisyyden olevan luonnollista. Yltäkylläisyys on virtausta. Yltäkylläisyys on ilmaisu siitä rakkaudesta, jota sinulla on itseäsi kohtaan.

* Crimson Circlen Veljeskunnan Standardin elämäntavassa on kyse myös Luomisesta, ja siihen liittyy neljä kohtaa.

1. Ensimmäinen tapa on ottaa vastuu omasta luomisestasi. Sinä olet oppinut, ettei kukaan muu ole vastuussa elämästäsi. Sinä et ole uhri. Kukaan muu ei tee sitä sinun puolestasi. Sinä synnytät monimutkaisen sarjan energialiikkeitä, jotka sallivat luomusten - sinun luomustesi - tulla elämääsi. Sinä et voi syyttää siitä ketään muuta, sinä et voi olla uhrina jonkun toisen väärinkäytölle. Standardit ottavat vastuun omista luomuksistaan.

2. Kohta kaksi luomisessa on antaa omille luomuksilleen elämä ja vapaus. Yksi asia on luoda jotain, toinen asia on sitten siunata se oman elämänvoimansa jumalaisella energialla ja antaa sille sen oma elämä, antaa sille sen vapaus. Niin usein ihmiset luovat ja sitten hallitsevat, mutta se jättää jälkeensä todellisen puutteen, todellisen energiatyhjiön ja todellisen energiatasapainottomuuden.

Mutta silloin kun luot jotain elämääsi, sinä puhallat elämän siihen ja sitten annat sille vapauden. Se voi kasvaa. Se voi kasvaa tavoilla, joita ihmismieli ei pysty ymmärtämään. Se voi kasvaa mahdollisuuksiin, joita sinä et tänään oivalla edes olevan. Elämän antaminen, elämän ja vapauden puhaltamien luomuksiisi on kuin suhde vanhemman ja lapsen välillä. Vanhemmat synnyttävät lapsen, mutta he eivät omista häntä. Vanhemmat kasvattavat lapsen, mutta lopulta heidän on päästettävä hänestä irti, päästettävä kasvamaan omillaan. Erona on se, että luomuksesi ovat aina sinun, aina osa sinua, joten miksi sinä haluaisit rajoittaa niitä.

3. Sinä haluat puhaltaa elämän jokaiseen luomukseesi. Puhaltaa elämän itseesi Opettajana. Puhaltaa elämän kaikkeen, mitä luot elämääsi. Antaa sille vapauden kasvaa. Antaa sille kauneuden, ilon ja ilmentämisen vapauden, ja se tulee luoksesi takaisin monin, monin eri tavoin.

Crimson Circlen Veljeskunnan ja Crimson Councilin Standardi ei koskaan rajoita omia luomuksiaan, hänellä ei koskaan ole odotuksia lopputuloksesta. Sillä on avoin loppu. Sinä luot etkä sitten koskaan rajoita. Sinä annat sen jatkaa virtaamista. Kaikki luomukset ovat joustavia.

4. Standardin elämäntapa on Gnost - numero neljä - Gnost. Tobias puhui gnostista toissapäivänä. Gnost on ratkaisu. Gnost on luovaa virtausta. Gnost on energiaa, jota ei ole käytetty aioneihin, ja kun se tulee sisään, se luo sillan jumalaisen ja inhimillisen välille, ja luojana, Standardina sinä sallit gnostin virrata sisään. Sen sijaan että olisit sidottu ongelmiin ja haasteisiin ja niiden rajoittama, sinä vain annat gnostin tulla sisään esittämään selkeän ja avoimen ratkaisun.

* Ja Crimson Circlen Veljeskunnan Standardin elämäntapana on myös Elämä.

1. Ja ensimmäinen kohta elämässä on valita elämä. Valita elämä jokainen hetki ja jokaisella hengenvedolla. Valita, että olet täällä Maan päällä tänä uskomattomana aikana, tässä muutoksessa Uuteen energiaan. Valita elämä joka päivä, antaa kehosi, mielesi, gnostisi ja henkesi tietää, että sinä valitset olevasi täällä. Silloin kun valitset olevasi fyysisessä kehossa, se muuttaa energiarakenteesi koko koostumuksen ja siksi vetää täysin erityyppistä energiaa luoksesi. Jos valitset elämän, sinä vedät puoleesi elämän valitsevia energioita.

2. Elämässä toisena kohtana on myötätunto kaikkea kohtaan. Myötätunto itseäsi kohtaan ennen kaikkea. Myötätunto kaikkea kohtaan, mitä olet tehnyt, myötätunto jokaista kokemusta kohtaan, mitä sinulla on ollut, myötätunto tuota hetkeä kohtaan, jolloin sinua pyydettiin lähtemään noista muinaisista Veljeskunnista. Voi, se on ollut raskas taakka sydämessäsi ja historiassasi. Katso sitä nyt. Katso tuota rakkautta, jota vanhimmilla oli heidän pyytäessään sinua lähtemään. Katso tuota myötätuntoa, jota heillä oli pyytäessään hyvin rakasta ihmistä ja kunnioitettua johtajaa lähtemään tuosta Veljeskunnasta, jonka he olivat auttaneet luomaan sinun ohellasi.

Tunne myötätuntoa jokaista ihmistä, jokaista kokemusta kohtaan, myötätuntoa niitä kohtaan, jotka ovat uhreja ja hyväksikäyttäjiä, myötätuntoa niitä kohtaan, joilla on vaikeuksia ja ongelmia elämässään, koska he valitsevat niin. Myötätunnossa on kysymys heidän valintansa kunnioittamisesta ja hymyilemisestä kodittomalle henkilölle, hymyilemisestä sille, joka on vammainen ja raajarikkoinen, hymyilemisestä niille, jotka ovat rikkaita ja voimakkaita, hymyilemisestä kaikille. Se on myötätuntoa. Standardilla on myötätuntoa kaikkea kohtaan ja ymmärrystä, että kaikki valitaan ja näytellään tarkoituksenmukaisesti.

3. Elämässä… elämässä kolmas kohta on hyväksyä elämän siunaukset. Niitä on monia. Elämä on palvelemassa sinua. Elämä on palvelemassa kaikkea. Se on täynnä siunauksia. Sinun ympärilläsi on runsaasti siunauksia juuri nyt - siunauksia Gaialta, siunauksia muilta ihmisiltä, joka hetki tapahtuvia siunauksia. Jokainen henkilö, jonka kadulla tapaat, jokainen henkilö, jonka kanssa sinulla on suhde, jokainen eläin, jokainen lintu, jokainen tuulahdus, joka hyväilee kasvojasi, on siunaus. Sillä on syy ja tarkoitus elämässäsi. Hyväksy jokainen asia siunauksena. Ei vahinkona, ei jonain, mikä vaan sattuu tapahtumaan, vaan synkronistisena tapahtumana ja siunauksena elämässäsi, ja sinä alat arvostaa elämää täysin uudella tavalla.

4. Crimson Circlen Veljeskunnan Standardina on kyse elämän kunnioittamisesta kuten kunnioitat itseäsi ja itsesi kunnioittamisesta kuten kunnioitat elämää. Tämä on Yeshuan periaate. Tässä on kyse ”toisten kohtelemisesta niin, kuin haluaisit heidän kohtelevan sinua”. Kaikessa on vuorovaikutteista energiaa. Kohtele elämää niin, kuin haluaisit sen kohtelevan sinua. Kohtele itseäsi hyvin, rakas ystävä. Kohtele itseäsi hyvin.

* Crimson Councilin Veljeskunnan Standardien elämäntavassa Maan päällä on myös - neljäs ryhmä - kyse opettajista. Sitä te olette, Opettajia, ja tämä on ensimmäinen kohta:

1. Ole opettaja kaikille, jotka tulevat luoksesi - ja niitä tulee olemaan monia. Ja he tulevat monissa muodoissa, he tulevat monilla eri tavoilla. He eivät välttämättä tule vain ilmoittautumaan kurssille. He voivat tulla jonakuna, joka törmää sinuun kaupassa, työtoverina, lapsena, vanhempana, ystävänä. He tulevat luoksesi kaikin tavoin ja kaikissa muodoissa. Tässä on tärkeää huomata, että he tulevat sinun luoksesi. Standardi ei julista eikä saarnaa, koska Standardi kunnioittaa. Mutta Standardi tietää myös, että he tulevat luoksesi oikeaan aikaan. Ja sitten kuuntele. Kuuntele. Ei ole kyse saarnaamisesta tai edes yrittämisestä opettaa. Vain kuuntele. Sinä tiedät, mitä sanoa juuri oikealla hetkellä. Sinä pystyt tuntemaan ja aistimaan heidät joka tasolla. Sinä pystyt yhdistymään heidän jumalaiseen ja inhimilliseen itseensä samanaikaisesti, ja sinä teidät täsmälleen oikeat sanat sanottavaksi. Sinä olet opettaja ja he tulevat sinun luoksesi.

2. Toinen kohta Standardin opettamisen tavassa on ymmärtää, että sinä olet iloinen opettaja. Opettaminen ei ole mikään velvollisuus. Sinua ei ole määrätty siihen. Sinun ei tarvitse tehdä sitä. Tässä ei panna sinua koville. Tämä ei ole palvelus, joka sinun on kestettävä päästäksesi seuraavalle tasolle. Kukaan enkeliolento Crimson Councilissa ei pyydä sinua tekemään tätä, ellei se ole sinun ilosi. Jos sinä opetat, koska tunnet sen olevan velvollisuutesi, se tuntuukin siltä. Se tulee olemaan kamppailua. Se tulee olemaan vaikeaa, ja sinun oppilaasi tulevat luoksesi mukanaan samaa velvollisuusenergiaa, ja se ei ole tyydyttävää. Standardi opettaa ilossa.

3. Standardi myös - numero kolme opettamisesta - opettaa ilman palkkio-odotusta. Tästä ei saa mitään ”sudenpentupisteitä”, sinä et saa parempaa paikkaa Crimson Councilissa. (Vähän naurua) Sinä et saa parempaa ”unikävelyä” ainoastaan sen vuoksi, että olet ollut opettaja. Ei ole mitään palkkiota, ja paradoksi on se, että jos sinä opetat ilossa niille, jotka tulevat luoksesi, kaikki on valmiina sinua varten. Mutta jos sinä teet sen palkkion odotuksesta, tuo energia peruuttaa itsenä. Älä opeta palkkion vuoksi, mutta ymmärrä sitten palkkion olevan valmiina Nyt-hetkessä.

4. Ja neljäs kohta Standardien opetukseen liittyen on opettaa gnostia, opettaa dei un gnostia kaikille, jotka tulevat luoksesi, ja siihen voi mennä jonkin aikaa. Saattaa viedä kuukausia tai vuosia päästä pisteeseen, missä sinä pystyt puhumaan heille sanat ”dei un gnost”, pisteeseen missä he ymmärtävät, millaista on täydentää ihmistuoliin neljäs jalka, liittää gnostin energia kehoon, mieleen ja henkeen. Mutta sinä johdat heitä, opetat heitä ja opastat heitä gnostin prosessin kautta.

Tässä on Standardeille 16 kohtaa jaettuna neljään, neljän kohdan luokkaan… Standardien elämäntavaksi Crimson Circlen Veljeskunnassa.

Nyt on teidän vihkimyksenne aika ja tämä on valinnanvaraista. Tämä on valinnanvaraista. Se on hiljainen valinta jokaiselle teille. Jos sinä et valitse sitä tänään, sinä voit valita sen minä tahansa muuna aikana. Jos sinä et ole täällä henkilökohtaisesti, jos sinä kuuntelet, sinä voit valita sen nyt tai myöhemmin. Jos sinä luet tai kuuntelet tätä tämän Nyt-hetken ulkopuolella, ymmärrä, että sinä todellisuudessa olet tässä Nyt-hetkessä ja ylität ajan ja paikan ollaksesi täällä, ja sinäkin voit valita nyt tai myöhemmin.

Tämä on aika vihkimiselle Standardiksi Crimson Criclen Veljeskunnassa Maan päällä. Se ”jähmettää” sen työn mitä te olette tehneet. Se laittaa sen järjestykseen, laittaa sen todelliseen ja vakaaseen yhteyteen.

Minä aion pyytää erityisesti, että luodaan sertifikaatti, ja minä opastan Cauldrea sen täsmällisessä suunnittelussa. Minä pyydän, että lyödään metallinen mitali, sekä pronssista että kullasta, joka tarkoittaa Crimson Circlen Veljeskuntaa Maan päällä, ja tuodaan se saataville. Kyllä, Cauldre, siitä tulee kustannuksia (naurua), mutta mitalit asetetaan niiden saataville, jotka haluavat panna sen esille tai pitää sitä yllään, niin halutessaan.

No niin, aloitetaanpa ensiksi tuomalla sisään vastaavia enkelienergioita. Me tuomme sisään rakkaan ystävämme, Tobiaksen energian, ja me pyydämme kaikkia enkeliolentoja tulemaan tälle näyttämölle saakka, Cauldren ja Lindan taakse.

Me pyydämme Kuthumin energiaa liittymään meihin tällä näyttämöllä, ja te näette kolmannessa silmässänne tai tunnette sydämessänne, että he kaikki ovat tarkoituksenmukaisesti pukeutuneita tänä päivänä.

Me pyydämme, että Ohamah’n energia liittyy meihin näyttämöllä tänä aamuna.

Ja me pyydämme Kwan Yinin energiaa liittymään meihin näyttämöllä tänä aamuna.

Ja lopuksi me tuomme sisään Rafaelin energian liittymään meihin näyttämöllä. Ja tässä ovat kaikki Enkeliolennot Crimson Councilista, jotka ovat osa vihkimystä.

Jokaiselle teistä, Shaumbra, joka valitsee tämän vihkimyksen, tulee vastaava Enkeliolento, joka tulee elämäänne, joka luo suoran ja välittömän yhteyden teidän kanssanne. Älkää murehtiko juuri nyt nimistä. Älkää murehtiko kasvoista, mutta teille määrätään tai annetaan vastaava Enkeliolentoa Crimson Councilista, joka tulee tänne työskentelemään kanssanne. Hän ei ole kuin opas, jonka olette tunteneet menneisyydessä. Hän ei ole juoksupoika. Hän on sinun ”kirjeenvaihtajasi” Crimson Counciliin enkelitasoilla. Hän työskentelee kanssasi tasapainottaakseen ja virrattaaksen energioita edestakaisin. Hän on sinun enkelikumppanisi. Ei, hän ei ratkaise ongelmiasi, koska sinulla ei ole niitä. (Vähän naurua) Hän on työtoverisi uudessa roolissasi vihittynä Opettajana. Jos sinä siis valitset vihkimyksen, hänkin liikkuu.

Me pyydämme, että yhteensä kuusi ihmistä tulee eteen edustamaan tämän Crimson Circlen Veljeskunnan ihmispuolta.

Me pyydämme ensiksi Cauldren energiaa olemaan vähän enemmän inhimillisenä läsnä tällä näyttämöllä juuri nyt.

Me pyydämme Lindan inhimillistä energiaa olemaan täysin läsnä vastaamassa enkeliolentoja, jotka seisovat tällä näyttämöllä.

Me pyydämme, että Andra - Norma - tulee eteen seisomaan tänne näyttämölle auttamaan Enkeliolentojen energioiden vastaavuudessa.

Me pyydämme myös Garretia tulemaan eteen seisomaan kasvot yleisöön päin tänne näyttämölle.

Me pyydämme, että Janice Burney tulee eteen seisomaan kasvot yleisöön päin, että meillä on Enkeliolentoja vastaavat inhimilliset energiat.

Ja me pyydämme, että John Kuderka tulee eteen seisomaan tälle näyttämölle, ennen kuin meidän ihmisemme vastaavat enkeliolentoja - ja sinä voit jättää instrumenttisi sinne (puhutaan Johnille).

Me pyydämme nyt kaikkia niitä, jotka valitsevat vihkimyksen Standardiksi tässä uudessa Veljeskunnassa, vetämään syvään henkeä.

Me pyydämme David McMasteria ottamaan kellot ja tuomaan ne tänne eteen ja soittamaan niitä 22 kertaa vihkimyksen tapahtuessa.

Me pyydämme harppumusiikkia soimaan, koska se on niin kaunista.

Niin… me alamme vihkimyksen heti, kun kellot alkavat soida 22 kertaa.

(Pitkä tauko, kun kellot hitaasti soivat 22 kertaa.)

Tässä evoluutiossa Uuteen energiaan, Crimson Councilin Kaikkeuden nimissä minulle antamilla valtuuksilla, minä vihin Crimson Circlen Veljeskunnan ja jokaisen teistä Standardiksi.

Minä olen Adamus Saint Germain.

- - - - - - - - -

Geoffrey Hoppe eli Cauldre esittää Crimson Councilin Tobiasta Golden Coloradossa. Tobiaksen tarina, Raamatussa olevasta Tobin kirjasta, löytyy Crimson Circlen nettisivuilta osoitteesta www.crimsoncircle.com. Tobias-materiaalia on tarjottu veloituksetta valotyöntekijöille ja Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 saakka, jolloin Tobias sanoi ihmiskunnan siirtyneen tuhon mahdollisuuden ohi ja Uuteen Energiaan. Crimsom Council on maailmanlaajuinen verkosto ihmisenkeleitä, jotka ovat ensimmäisien joukossa siirtymässä Uuteen Energiaan. Kun he kokevat ylösnousemustilan iloja ja haasteita, he auttavat muita ihmisiä näiden matkalla jakaen, välittäen ja opastaen. Yli 50.000 vierailijaa tulee Crimson Circlen nettisivuille joka kuukausi lukemaan viimeisintä aineistoa ja keskustelemaan omista kokemuksistaan.

Crimson Circle kokoontuu kuukausittain Deneverissä, Coloradon alueella, missä Tobias esittää viimeisintä tietoa Geoffrey Hoppen kautta. Tobias sanoo, että hän ja muut taivaallisesta Crimson Circlestä itse asiassa kanavoivat ihmisiä. Tobiaksen mukaan he lukevat meidän energioitamme ja kääntävät meidän oman informaatiomme takaisin meille niin, että me voimme nähdä sen ulkoapäin samaan aikaan, kun koemme sen sisällä. ”Shoud” on kanavoinnin se osuus, missä Tobias astuu sivuun ja Geoffrey Hoppe kanavoi suoraan ihmisten energiaa.

Crimson Circlen kokoontumiset ovat avoimia ja yleisiä. Crimson Circle saa runsautensa (varallisuutensa) ympäri maailmaa olevien Shaumbrojen avoimen rakkauden ja lahjojen kautta.

Crimson Circlen perimmäinen tarkoitus on palvella ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka kulkevat sisäistä henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole julistustehtävä. Pikemminkin sisäinen valo tulee johtamaan ihmisiä sinun ovellesi myötätuntoa ja välittämistä varten. Sinä tulet tietämään, mitä tehdä ja mitä opettaa sillä hetkellä, kun joku ainutlaatuinen ja kallisarvoinen ihminen, joka on juuri aloittamassa ”Miekkojen Sillan” matkaansa, tulee sinun luoksesi.

Jos sinä luet tätä ja tunnet totuuden ja yhteyden tunteen, sinä olet todellakin Shaumbra. Sinä olet opettaja ja ihmisopettaja. Salli jumaluuden siementen kukoistaa sinussa tänä hetkenä ja kaikkina tulevina aikoina. Sinä et ole koskaan yksin, sillä perhettä on ympäri maailmaa ja enkeleitä sinun ympärilläsi olevissa ulottuvuuksissa.

Ole hyvä ja jaa vapaasti tätä tekstiä epäkaupalliselta pohjalta, veloituksetta. Ole hyvä ja ota mukaan tieto kokonaisuudessaan, tämä lopputeksti mukaan luettuna. Kaikki muu käyttö pitää olla Geoffrey Hoppen (Golden, Colorado) kirjallisesti hyväksymää. Katso yhteystiedot sivuilta http://www.crimsoncircle.com.