"Irtautuminen, osa II"

Esitetty Crimson Circlelle
4.3.2006
Suomentanut Lea Lintunen

www.crimsoncircle.com

Ja niin se on, rakkaat Shaumbrat, että minä, Tobias, palaan oikeutetusti omalle paikalleni (naurua). Kun valmistauduimme siirtymään Cauldreen ja Lindaan, teihin kaikkiin, pystyimme tekemään sen  eri tavalla kuin ennen. Naureskelimme keskenämme tällä puolella, sillä olo oli kuin professorien eteen astuvalla opettajalla. Te olette... te olette kaikkitietäviä, jotka ovat kokeneet paljon. Me vain autamme teitä matkan varrella, mutta te olette tosiaankin niitä professoreja, joiden eteen astumme epävarmoina. Olemme aiemminkin kutsuneet teitä mestareiksi. Ehkä muistattekin, että mestari antaa energian palvella itseään.

Meitä huvittaa, että pidätte meitä kaikkitietävinä – vaikka olette itse sellaisia. Me olemme täällä vain muistuttamassa teitä todellisesta Minästänne, auttamassa teitä muistamaan matkanne täällä maapallolla. Onhan niin helppoa jäädä kiinni energioihin, prosesseihin ja maapallolla elämisen pieniin yksityiskohtiin.

Maapallolla eläminen ei olekaan mikään helppo tehtävä. Nyt syntyviä vauvoja odottavat niin monet asiat. Heidän elämissään tulee tapahtumaan paljon. Onneksi heillä on teidän kaltaisenne professorit ja mestarit vanhempinaan, ohjaamassa heitä matkan varrella.

Shaumbrat, olette ... olette pikku hiljaa heräämässä ja muistamaisillanne, miksi ylipäätänsä tulitte maan päälle. Olette muistamassa todellisen Minänne, mestarit. Sanomme sen yrittämättä imarrella teitä. Sanomme sen itse asiassa siksi, että antaisitte ottaa asian esille. Siirtykää egon yläpuolelle. Antakaa suuruutenne tulla esiin. Olette mestareita. Voitteko hyväksyä sen?

Joskus se on haastavaa, koska luulette, että egonne riistäytyy hallinnasta, että teette typeryyksiä. Luulette muuttuvanne ahneiksi, haluavanne lisää ja lisää valtaa. Luulette tulevanne kyltymättömiksi. Olette kuitenkin kaiken sellaisen yläpuolella.

Itse asiassa egoksi kutsumanne asia on pidätellyt teitä. Ette anna itsenne täysin hyväksyä tai muistaa omaa suuruuttanne, tänne tulonne syytä, taivaallisia perheitänne ja entisissä elämissänne tekemiänne suurtekoja. Pidättelette itseänne. Sanotte: “En se voinut mitenkään olla minä. Olen vain arvoton ja epätasapainoinen ihminen.” Ja niin kauan kuin uskotte siihen itse, jatkatte käyttäytymistä sen mukaan.

Kaikki kanssanne työskentelevät – Saint-Germain, Kuthumi, minä itse – me kaikki tunnemme suuruutenne. Tiedämme, että nimenne löytyvät tämän maapallon sekä tunnetusta että tuntemattomasta historiasta samoin kuin taivaallisista arkistoista. Teistä on kirjoitettu ja tekemisiänne tutkittu. Teistä on puhuttu taivaallisissa yliopistoissa, jos niitä niin voi kutsua. Te olette mestareita.

Ehkäpä omissa parantumisjärjestelmissänne – työssä, jota teette itsenne hyväksi – voisitte ottaa asiaksenne oman suuruutenne hyväksymisen. Yrittäkää todella kuulla sanamme, kun sanomme ja julistamme teidän olevan mestareita, suurmiehiä ja -naisia. Antakaa asian mennä yli egonne, joka on pelkästään mielenne luoma muuri. Se on peli, jota pelaatte. Voitteko hyväksyä sen? Minä tunnen teidät, kaikki paikalla olevat ja tätä kuuntelevat ja lukevat. Tunnemme teidät tavalla tai toisella mestareina. Muut seuraavat teitä.

Se on valtava vastuu, eivätkä jotkut teistä tunne olevansa sen arvoisia. Mietitte, mistä epätasapainonne johtuu. Mietitte mistä – kuten te niitä kutsutte – omat vääristyneet näkemyksenne, omat ongelmanne johtuvat. Teidän on välillä vaikea ymmärtää omaa suuruuttanne. Olemme tänään yhdessä jakamassa tämän asian, pyytämässä teitä muistamaan. Älkää olko huolissanne egostanne. Ymmärrättehän, että saatatte itsenne dilemmaan – “en voi antaa itseni hyväksyä tätä”.  Yrittäkää edes. Yrittäkää tänään jotain erilaista. Yrittäkää hyväksyä suuruutenne.

Hyväksykää se sydämissänne. Ohitetaan mieli ja mennään suoraan sydämiinne. Jos muistatte oman suuruutenne ja historiallisen arvonne, saatatte ehkä päästä tasapainoon ongelmienne kanssa. Saisitte selvemmän kuvan siitä, keitä olette. Ette sitten enää pakoilisi velvollisuudentaakkaanne, kuten te itse sanotte. Koska itse asiassa... itse asiassa olette kuuluisia siitä, että ette ole ottaneet liikaa vastuuta. Olette tehneet asioita prosessointimielessä, ette pelastaaksenne maailman, universumin tai mitään muutakaan. Ette ole tehneet sitä edes taivaallisten perheidenne puolesta. Olette tehneet kaiken siksi, että sisimmässänne se on tuntunut oikealta tavalta toimia.

Päästäkää irti velvollisuuksista. Älkää huolehtiko siitä, että otatte väärän askeleen tai kasvatatte egoanne. Se on vain yksi suurista valheista tai uskomusten kerrostumista. Jossakin matkan varrella kehittyi uskomus, jonka mukaan ihmisen on nöyristeltävä, vähäteltävä itseään… ja niin te teettekin. Mitä tapahtuu, jos toimitte tänään eri tavalla ja luovutte tästä uskomuksesta?

Sallikaa itsenne olla suuria. Sallikaa itsenne muistaa, keitä todellisuudessa olette. Sen vuoksi meitä nauratti tänään paikalle tullessamme. Te ihmisenkelit, te mestarit teeskentelette, että ette teeskentele, että teidän on käytävä läpi prosesseja, mekanismeja ja metodeja vapautuaksenne ja nähdäksenne selkeästi. Ei teidän tarvitse. Teidän on vain annettava itsellenne lupa. Kyse ei ole älyllisestä eikä edes pitkästä prosessista. Teidän ei tarvitse muuta kuin päästää irti uskomuksista.

Minulla, Tobiaksella, on suuri ilo olla jälleen rakkaiden Shaumbrojeni seurassa.

Joskus ihmettelette, miksi vuorottelemme. Miksi seurassanne on joskus Saint-Germain ja joskus taas minä, Kuthumin pysytellessä taka-alalla. Se johtuu siitä, että joskus on vaikea tulla näin lähelle teitä. Se muuttuu koko ajan helpommaksi, mutta jos kyseessä on hyvin intensiivinen kokoontuminen, meidän on vaikea saada energiamme pysymään näin lähellä.

Esimerkiksi hiljattain järjestetyssä energian väärinkäyttöä käsittelevässä workshopissa jouduin sulautumaan täydellisesti Cauldreen, jokaiseen osallistujaan ja käsiteltyihin asioihin. Niinpä omat energiani tuntuivat loppuunkuluneilta. Joten oli kyse sitten minusta tai muista entiteeteistä, meidän on välillä aina vuoroteltava. Meidän on huolehdittava omasta uudistumisestamme.

Kyse ei ole lepäämisestä. Emmekä käytä – kuinka sen sanoisi – ulkopuolisia fasilitaattoreita. Osaamme etsiä itsestämme tilan, jota kutsumme Yhdeksi Hengähdykseksi, omaksi kristalliulottuvuudeksi, jossa voimme uudistaa energiamme.

Maapallo on hyvin kuluttava paikka – minkä tahansa energian kannalta. Eikä kyse ole pelkästään maan vetovoimasta tai fyysisestä olomuodosta. Kyse on ensi sijaisesti siitä, että maapallo, ihmiset ja lähiulottuvuuksissa olevat ruokkivat toinen toisiaan. Se on hyvin kuluttavaa.

Kun lähestymme energeettisesti, huomaamme jäävämme kiinni paitsi Shaumbroihin, myös maapallon energioihin. Huomaan sen nytkin puhuessani teille. Huomaan kollektiivisen tietoisuuden kuluttavan voiman. Kun olen tässä tilassa teidän kanssanne, tulevat paikalle myös lähiulottuvuuksien asukkaat – nehän eivät ole fyysisessä muodossa – mutta nekin tulevat paikalle. Ne haluavat energiaa.

Kiinteässä muodossa oleminen on hyvin kuluttavaa. Enkelin on luonnotonta olla fyysisessä olomuodossa. Se voi olla uuvuttavaa. Meidän on siis parempi toimia tiiminä tällä puolella. Koko ryhmämme – Crimson Council – työskentelee jatkuvasti kanssanne, laajentaa energiansa teihin asti, mutta joskus meidänkin on vetäydyttävä kauemmaksi.

Otamme tämän asian esille, koska se on tärkeää teidän kaikkien kannalta. Teette juuri nyt ahkerasti töitä ihmistodellisuudessa. Yritätte pitää oman ihmiselämänne kuosissa, kun samalla käytte läpi uskomatonta muodonmuutosta henkisessä elämässänne. Se kuluttaa energioitanne.

On tärkeää, että löydätte aikaa itsellenne, pääsette vetäytymään omaan rauhaanne. Älkää vastatko puhelimeen. Älkää myöskään menkö nettiin, se ei ole vetäytymistä omaan rauhaan. Itse asiassa se on uudelleen kiinnittymistä verkkoon, joka kuluttaa energioitanne. Tosin jossain mielessä saatte siitä myös energiaa. Jotkut teistä valvovat myöhään tietokoneiden ääressä ja tuntevat saavansa energiaruiskeen, koska ovat kiinnittyneet verkkoon. Samalla tuo samainen verkko – internet – kuluttaa energioitanne jollakin muulla tavalla, ymmärrättehän. Sen vuoksi saatatte seuraavana päivänä tuntea itsenne hyvin väsyneiksi. Tunnette halua palata takaisin tietokoneen ääreen, jotta saisitte lisää energiaa. Mielenkiintoinen noidankehä. Emme tarkoita sitä, että internetissä olisi jotain väärää, vaan että jos kaipaatte omaa rauhaa, niin olkaa sitten täysin omissa oloissanne.

Parhaiten teette sen Gaian avulla. Gaia on henki, joka on tällä hetkellä ruumiillistunut maapallolla. Se on henki kuten te ja minä. Se ei poikkea meistä paljoakaan. Gaia on sekoitus monia eri entiteettejä, jotka ovat yhdistäneet energiansa. Saatatte jopa tuntea niiden ympäröivän maapalloa, auttavan Gaian energian ylläpidossa. Gaia tarkoittaa alunperin “elämän ylläpitäjää” tai “elämän antajaa.”

Gaian ja sitä tukevien entiteettien energiat virtaavat jatkuvasti maapallolla. Jos siis menette luontoon yksiksenne kävelylle, hengittämään – oli sitten aurinkoinen tai pilvinen päivä – on se erinomainen tapa uudistua. Kuten meidän täällä omalla puolellamme, tulee teidänkin ladata akkujanne tarpeen mukaan.

Minä, Tobias, käyn huvilallani, jonka loin mielikuvitukseni ja kristallienergioideni avulla. Voitte tehdä samoin. Löytäkää itsellenne omaa aikaa, Shaumbrat. Se on erityisen tärkeää nyt, kun asiat muuttuvat ja kirjaimellisesti imevät energioitanne. Ja se on erityisen tärkeää myös siksi, että olette irtautumassa.

Irtautuminen... palaamme siihen pian. Haluan ensin kuitenkin esitellä vieraamme, joka tulee olemaan seurassamme seuraavien Shoudien ajan. Se on seurassamme aiemminkin olleen rakkaan entiteetin energia. Aivan, se haluaa myös puhua teille henkilökohtaisesti. Ei tässä tapaamisessa, mutta lähitulevaisuudessa. Olemme täten ilmoittaneet asiasta Cauldrelle etukäteen (naurua). Kyseessä on rakkaan ystävämme Rafan – arkkienkeli Rafaelin – energia.

Pyydämme teitä nyt hengittämään sisään Rafaelin energiaa. Olette kaikki työskennelleet sen kanssa... eikä kyse ole miehestä tai naisesta, joten puhutaan tässä Shoudissa “se”-muodossa. Kuten tiedättekin on Rafael paikalla silloin, kun pelon energia pitää muuntaa ja päästä sen yli.

Rafael on tärkeä osa Tobitin tarinaa, joka on hyvin tuttu sekä minulle että Cauldrelle. Se tulee paikalle, kun törmäätte uusiin haasteisiin ja vanhoihin esteisiin. Rafael liittyy seuraamme tänään, ja sen pitäisi olla teille vihjeenä siitä, että olette nyt läpikäymässä monia omia pelkojanne, esteitänne ja rajoituksianne.

Irtautumisen konsepti sinällään nostaa esiin pelkoja, epäilyksiä ja ahdistusta. Rafa on tänään paikalla auttaakseen teitä henkilökohtaisesti näiden asioiden yli.

Vanhoista tavoista irtipäästämiseen liittyy ylipäätänsä valtavasti pelkoa. Ovathan ne tuttu ja turvallinen, vaikkeivat aina paras tapa toimia. Ainakin te ymmärrätte niitä. Rafa on siis seurassamme seuraavien kuukausien ajan. Sen läsnäolo on myös merkki siitä, että maapallolla tapahtuu juuri nyt – liikettä ja muutoksia – joilla on tapana kasvattaa pelkoa.

Jos muistatte tämän sarjan – Selkeys-sarjan – ensimmäisen Shoudin, puhuimme silloin maapallolle saapuneesta suuresta pimeän energian määrästä. Sen oli tuonut esiin kollektiivisen tietoisuuden pimeä puoli, etenkin niiden, jotka pitävät kiinni vanhoista uskonnollisista tavoista. Heidän omiin muutosprosesseihinsa liittyy paljon pelkoa. Ja jos muistatte, niin pian tuon energian saapumisen jälkeen tulivat valtavat hurrikaanit, luonnonkatastrofit ja muut pimeän energian ilmentymät.

Tavallaan kuuluukin olla niin, että pimeä energia auttaa muuttamaan... auttaa muuntamaan energioita, jotka sitä haluavat. Mutta se aiheuttaa myös paljon pelkoa, ja mitä enemmän ihmiset pelkäävät, sitä hanakammin he pidättelevät itseään ja vastustavat muutosta. Sen seurauksena kauniit muutokset muuttuvat vaikeiksi käsitellä.

Seuraavien kuukausien aikana tulemme jälleen näkemään paljon muutoksia maapallolla. Emmekä maalaile piruja seinille, Shaumbrat, vaan muutosta. Yksi Rafaelin läsnäolon tarkoituksista on auttaa teitä ymmärtämään, että voitte ylittää pelkonne.

Pelko on pohjimmiltaan vain energiaa. Pelkkää energiaa. Sen on oletettu olevan huonoa energiaa. Pelko on sellainen uskomus, että se saa kirjaimellisesti ihmiset jähmettymään paikoilleen. Se saa ihmiset tekemään asioita, joita he eivät normaalisti tekisi. Pelko on… no, tunnustelkaa hetken ajan pelon energiaa. Pelko on paholainen ja tuhoaja, pimeys ja tuntematon, ainakin nykyisten uskomustenne mukaisesti. Mutta kun todella tunnustelette sitä, on pelko pelkkää energiaa. Siinä kaikki. Ei mitään muuta.

Jos sallitte itsenne tuntea pelon energian... todella tuntea sen... ja kuten eräs kuuluisa presidentti sanoikin: “meillä ei ole mitään muuta pelättävää kuin pelko itse”... kun sallitte itsenne todella tuntea pelon energian huomaatte, että siinä ei ole mitään pelättävää. Se on vain muodonmuutoksen ja muutosten energiaa. Vain energiaa, jota voitte halutessanne käyttää.

Kun käytte läpi irtautumista kollektiivisesta tietoisuudesta ja Kentästä, aiheuttaa se teissä pelkoa. Sen sijaan, että pakenisitte tai sulkeutuisitte, menkää pelon ytimeen. Älkää myöskään taistelko pelkoa vastaan. Tiedätte jo, miten siinä käy. Se voittaa teidät aina. Se voittaa teidät, koska se on osa teitä itseänne, ja te annatte sille energiaa ja luvan kasvaa. Annatte sen muuttua hirviöksi, ja siksi se voittaa aina. Mutta Shaumbrat, jos annatte itsenne tuntea pelon taistelematta sitä vastaan, yrittämättä manipuloida sitä, tulette huomaamaan, että se ei olekaan kuvittelemanne hirviö.

Rafael tulee siis olemaan seurassamme seuraavien kuukausien ajan. Voitte kutsua sen energioita työskentelemään kanssanne. Se ei poista pelkojanne tai taistele niitä vastaan puolestanne. Sen sijaan se ottaa teitä kädestä, saattaa pelon ytimeen ja näyttää teille asioita, joita ette ole koskaan tienneet pelosta.

Joten... puhutaan hetki tästä elämästänne. Se ei ole mikä tahansa elämä. Tällaista elämää teillä ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Tämä elämä on hyvin, hyvin erityinen. Valitsitte tämän elämän, tämän ajanjakson... sekä maallisesti mitattuna että oman kehityksenne kannalta... valitsitte tämän elämän ylösnousemuksen ajaksi. Valitsitte ymmärtävänne tämän elämän aikana, millaista on  muuntautua ihmisestä jumalalliseksi ihmiseksi.

Tässä elämässä ei ole kyse pelkästään kokemusten keräämisestä. Tässä elämässä on kyse kaikkien entisten elämienne energioiden yhdistämisestä ja vapauttamisesta. Selkeyttämisestä, kuten sitä voisi kutsua. Vapauttamisesta. Irti päästämisestä.

Tämä elämä on hyvin erityinen, koska olette valinneet siirtyvänne sen aikana seuraavalle tasolle. Se kuluu nopeammin kuin mikään aiempi elämänne. Olette itse asiassa paljon valveutuneimpia tässä kuin missään aiemmassa elämässänne. Joskun teillä on taipumusta katsoa taaksepäin ja ajatella, että joillakin vanhoilla sivilisaatioilla ja yhteisöillä oli kaikki vastaukset. Jos niillä olisi ollut, niin miksi olisitte edelleen täällä? Ne olivat osa edistymistänne, sielunne kehittymistä, mutta tämä elämä on erilainen.

Kerromme tämän teille siksi, että teidän tulisi suhtautua elämäänne suurella kunnioituksella. TEIHIN pitää suhtautua suurella kunnioituksella ja ihaillen. Tämä elämä on kaikkien elämienne huipentuma.

Monet teistä ovat valinneet tämän elämän viimeiseksi elämäkseen maan päällä. Myös siksi sillä on erityisasema. Tässä elämässä päästätte irti kaikkien entisten elämienne tukkeutuneista ja tukahdutetuista energioista. Kuten aina sanomme teille, tulevaisuus on parannettu menneisyys, joten tässä elämässä parannutte tai päästätte irti menneisyydestänne.

Tämä elämä on kallisarvoinen. Olette eläneet tuhansia muita elämiä päästäksenne tähän pisteeseen. Tätä elämää ette halua tuhlata. Tähän elämään ei kannata suhtautua – miten sen sanoisi... jotkut teistä suhtautuvat elämään tyyliin “no, jos tämä ei onnistu, synnyn sitten uudelleen.” Kyllähän se pitää paikkansakin, mutta Shaumbrat, suunnittelitte itse tämän elämän erityiseksi. Tässä elämässä teillä on selkeyttä. Tässä elämässä pääsette monien ihmisuskomusten yli.

Tämä elämä on pyhä ja siunattu. Hyvin erityinen. Suostuitte tapaamaan ja viettämään aikaa – kokoontumaan – muiden Shaumbrojen kanssa... asuivatpa he lähellänne tai eivät, tapaatte heidät sitten internetin kautta tai matkustellessanne... aika tuoda yhteen Shaumbrojen energiat.

Valitsitte tämän elämän oppiaksenne itse, mutta myös opettaaksenne muita. Se on kirjattu ylimmäksi toivomuslistaanne tämän elämän osalta – olla opettaja. On selvää, että opettajan on ensin opittava itse. Niin tekin olette tehneet. Sanoitte: “Ennen kuin ryhdyn opettajaksi, haluan kokea kaiken itse. Haluan kokea, millaista on elävien ylösnousemus.” Toisin sanoen millaista on olla fyysisessä olomuodossa ja kokea samalla täydellinen ylösnousemus, joka tarkoittaa myös irtautumista.

Sanoitte haluavanne kokea sen itse, jotta voisitte tuntea syvää myötätuntoa ja empatiaa, vaikka olisittekin luultavasti voineet jättää osan kokemuksista väliin. Olisitte luultavasti voineet. Halusitte tuntea myötätuntoa ja empatiaa tulevia oppilaitanne kohtaan, jotta olisitte uskottavampia. Jotta muistaisitte, millaista oli läpikäydä ylösnousemuksen eri vaiheet. Olemme viimeisten kuuden vuoden aikana käyneet näitä vaiheita yhdessä läpi.

Joten yksi tämän elämän erityispiirteistä on opettaminen. Opettaminen uudella tavalla tietenkin. Se ei tarkoita pelkästään luokan edessä seisomista ja teorian opettamista, vaan opettamista esimerkin kautta. Näyttämällä, että elämässä voi tehdä tietoisia valintoja. Upea tapa näyttää esimerkkiä – elää tietoisia valintoja tekemällä. Se on opettamista!

Olemme sanoneet kaikille Shaumbroille, että ennemmin tai myöhemmin tulette jättämään työpaikkanne. Irtaudutte niistä. Upea esimerkki muille: toisten eteen ei tarvitse tehdä töitä, vaan voi vain elää itseään varten. Tehdä mitä itse valitsee. Voitte päästää irti toimintamalleista, joiden mukaan töitä on tehtävä tietty tuntimäärä, osallistuttava tiettyihin kokouksiin tai suoritettava tiettyjä arkipäivän rutiineja. Voitte päästää niistä irti.

Se ei ole aina helppoa, koska vakituiseen työpaikkaan liittyy turvallisuudentunne. Ainakin tiedätte, mitä päivät tuovat tullessaan. Kun päästätte irti, tunnette epätietoisuutta, mutta myös suurta iloa. Myös siten toimitte esimerkkinä, todellisena opettajana muille ihmisille.

Olette opettajia kun elätte näyttämällä esimerkkiä, luotte asioita sydämestänne, ettekä lankea tietoisuuden vanhoihin ansoihin ja uskomuksiin irtautuessanne. Oman itsenne takia tietenkin. Ei muiden, vaan itsenne vuoksi. Olette opettajia, kun johdatte esimerkin kautta. Ette latelemalla hienoja metafyysisiä sanoja – sanoja, joiden tarkoituksena on tehdä vaikutus tiedollanne muista ulottuvuuksista. Tuollaiset puheet vain menevät muilta yli tai jumittuvat heidän mieleensä. Parhaimmalla tavalla opetatte antamalla esimerkkiä oman elämänne kautta – näyttämällä, mitä teette maapallolla luodaksenne valitsemianne asioita.

Tämä elämä on erityisen tärkeä teille, jotka aiotte siirtyä Uudelle Maapallolle. Vanhalla Maapallolla tekemillänne selvityksillä ja oivalluksilla tulee olemaan valtava vaikutus tekemisiinne Uudella Maapallolla. Jotkut teistä tulevat toimimaan siellä opettajina niille enkeliolennoille, jotka eivät ole koskaan olleet maapallolla – eivät ole koskaan ottaneet fyysistä olomuotoa. Tulette auttamaan heitä ymmärtämään, millaista maapallolla eläminen on.

Jotkut teistä tulevat työskentelemään Uudella Maapallolla uusien energioiden kanssa, auttamaan ymmärtämään niiden luonnetta ja käyttöä Vanhalla Maapallolla – jos ihmiset vain ovat kiinnostuneita oppimaan.

Jotkut teistä menevät joksikin aikaa Uudelle Maapallolle ja siirtyvät sitten Kolmanteen Ympyrään. Sitä ulottuvuutta on hyvin vaikea kuvailla, koska sinne menette jumaluuden harjoittelukauden päätyttyä, saatuanne täydet jumal’oikeudet. Teistä tulee täysivaltaisia Jumalia. Sitä on vaikea edes kuvitella, koska kyseessä on niin laaja-alainen asia. Jotkut teistä siirtyvät sinne tämän elämän jälkeen.

Aiomme nyt kertoa teille hyvin tärkeän asian. Emme tarkoita tällä sitä, että teidän pitäisi ottaa asia vakavasti, koska vakavamielisyydellä on taipumusta latistaa energioita. On upeaa säilyttää kepeys ja jatkuva muutos ja energioiden liike. Joka tapauksessa jotkut teistä ovat päätyneet tilanteeseen, jossa sanotte: “Homma ei toimi. Yritän uudestaan ensi kerralla.” Saatatte jo 20-vuotiaina ajatella näin. Jotkut teistä ovat 80-vuotiaita ja ajattelevat:“En päässyt ihan perille asti.”

Pyydämme teitä miettimään asiaa uudelleen. Kysymme teiltä, mitä itse asiassa opitte itsestänne tässä elämässä. Omasta itsestänne. Sillä ei ole väliä, paljonko teillä on omaisuutta tai miten suuri talo teillä on tai miten monta autoa omistatte. Ne ovat sivuseikkoja. Hienoja sivuseikkoja, mutta sivuseikkoja kuitenkin. Kyse on pikemminkin siitä, mitä olette oppineet tässä elämässä ja miten olette kehittyneet. Siitä, mitä olette oppineet itsestänne, hengestänne ja matkastanne, ja mitä valitsette tekevänne tämän eämän jälkeen.

Tämä elämä on niin arvokas. Sillä on oma resonanssinsa, oma identiteettinsä. Sillä on oma, hyvin pyhä energiansa, joka perustuu entisiin elämiinne, mutta on kuitenkin vapaata energiaa. Tiedättehän, että tyypillisesti ihmiselämä on suhteellisen riippumaton, omavarainen. Jos tarkastelette tiettyä elämäänne, sanotaan vaikka 500 vuotta sitten, yritti tuolloinen aspektinne ilmaista jotakin omaan tarinaansa liittyvää. Ja voisi sanoa, että Todellinen Minänne salli niin tapahtuvan. Mutta tuolloisessa elämässänne oli suurinpiirtein kyse vain tuosta tietystä tarinasta.

Tämänkertainen elämänne on eri asia. Sen sijaan että kyseessä olisi yksittäinen tarina, muodostuu tästä elämästä kokoelma tai kaikkien tarinoidenne integraatio. Aivan kuin tämänkertainen elämänne olisi kokoelman keskus. Kaikki entiset elämänne muodostuvat osaksi sitä. Ne integroituvat takaisin teihin tämän elämän kautta.

Siksi sanomme, että vapautuessaan energianne pystyvät virtaamaan takaisin luoksenne. Te päästätte vanhojen tarinoiden energioista irti, jotta ne voisivat levitä ympäriinsä ja palata sitten takaisin palvelemaan teitä ilman tuolloisen tarinanne asettamia rajoituksia. Tämä elämä on kaikkien elämienne huipentuma. Nämä ovat valmistujaisenne, ymmärrättehän. Suhtautukaa tähän elämään suurella myötätunnolla, rakkaudella ja kunnioituksella. Tämä elämä ei muistuta entisiä elämiänne. Kyse ei ole mistä tahansa elämästä, vaan Elämästä isolla E-kirjaimella. Tämä on SE elämä, Shaumbrat.

Joten... viime kuun Shoudissa Adamus puhui teille irtautumisesta. Se on vakavasti otettava askel. Joskus hykertelemme, koska pystymme puhumaan teille avoimesti näinkin merkittävistä asioista kuten irtautuminen Kentästä – merkittävä virstanpylväs Shaumbroille – kuten Saint-Germain viime kuussa kertoikin. Todella merkittävä tapahtuma.

Meitä naurattaa, koska tiedämme, miten vaikeaa teidän olisi selittää tämä asia tavalliselle kadunmiehelle. Jos yrittäisitte esimerkiksi kertoa heille, että “meillä oli juuri Shoud...” He katsoisivat teitä kummissaan pelkän sanan kuultuaan (hymähtelyä) “...ja tuossa  Shoudissa sovimme – minä itse mukaan luettuna – irtautuvamme Kentästä.” Tavalliset ihmiset katselisivat ympärilleen nähdäkseen Kentän (naurua), raapisivat ehkä päätään, nyökkäisivät ja poistuisivat nopeasti paikalta. (Naurua). Meistä on siis hauska huomata, miten pitkälle olette päässeet, mitä kaikkea olette  omaksuneet ja millaisten energioiden läpi sallitte itsenne kulkevan.

Puhuimme Kentästä irtautumisesta. Tiedätte, että suurin osa enkeleistä ei ole tehnyt sitä. Ne ovat edelleen kiinni tietyntyyppisessä kentässä tai energianlähteessä. Ne eivät siis ole päässeet pidemmälle kuin te. Päinvastoin. Te olette niitä mestareita, jotka tekevät sen ensimmäisinä. Te olette ensimmäisiä. Te irtaudutte Kentästä.

Mikään ihmisryhmä ei ole tehnyt sitä aikaisemmin yhdessä. Vain harvat ihmiset ovat pystyneet siihen yksilötasolla. Jotkut ovat tehneet sen osittain, koska maapallon energia ei ole ollut siihen sopiva ja/tai Uutta Energiaa ei ole ollut saatavilla.

On valaistuneita mestareita kuten Buddha, joka käytti irtautumiseen monia elämiä (Tobias hymähtelee) ... Laskimme leikkiä hänen kustannuksellaan. Hän oli kaikista paras kärsijä! Buddha tai Gautama kielsi eläessään kaiken itseltään. Kaiken kärsimyksen tarkoituksena oli irtautua Kentästä. Hän yritti sitä irtautumalla ensin kaikesta maallisesta, myös ruumistaan ja mielestään. Sitten hän alkoi hitaasti irtautua Kristalliulottuvuuksista. Hän kävi läpi monia koettelemuksia ja kärsi kärsimistään. Hän rankaisi ruumistaan ja kirosi mieltään.

Loppujen lopuksi hän onnistui. Hän onnistui monien, monien elämien ja yritysten jälkeen irtautumaan. Hän onnistui tekemään sen yhtenä kirkkaana nerokkuuden hetkenä sanoessaan vihdoinkin: “Minä luovutan!” (naurua) Kyse ei siis ollut suuresta, taivaallisesta inspiraation hetkestä eikä Jumalan käden kosketuksesta. Kun hän vihdoinkin sanoi: “Lopetan kärsimisen ja yrittämisen ja itsekurin harjoittamisen”, koki hän puun alla istuessaan valaistumisen. Silloin taivaat aukenivat ja me kaikki taputimme ja huokasimme helpotuksesta: “Luojan kiitos, vihdoinkin!” (Naurua)

Yeshua. Yeshua – tai Jeesus, kuten te olette tottuneet sanomaan – on komposiitti, ei siis sielullinen olento. Hän tuli maapallolle – tavallaan – raivaamaan tietä Shaumbroille ja tietysti koko maailmalle. Ihmiset saattavat kysyä: “No, milloin Yeshua irtautui Kentästä?” Kuten sanoin, Yeshua ei ole kuten te, sielullinen olento. Hän koostuu monista, monista energioista. Joten ei voi sanoa Yeshuan irtautuneen Kentästä. Yeshua on edelleen osa sitä, erityisesti esiintyessään Jeesuksena.

Jeesus on tiukasti kiinni Kentässä tälläkin hetkellä. Kuulette ihmisten sanovan, että vain Jeesuksen kautta voi pelastua. Sen vuoksi näin uskovat ihmisetkin ovat jumissa Kentässä.

Jeesuksen energia on erilainen kuin Yeshuan. Tietoisuus on luonut tämän... tarinan Jeesuksesta. Jeesusta ei ole koskaan ollut olemassa. Yeshua sen sijaan oli, ja Yeshuan energia on erilainen kuin Jeesuksen. Mutta Yeshuakaan ei käynyt läpi irtautumisprosessia.

Olento, jonka tunnette Ohamana... emme saa sanoa sitä toista nimeä, niin Cauldre on sanonut (Tobias hykertelee). Typerät lait... Rakas olento, jonka tunnette nimellä R*****! Sanon sen ääneen! (Naurua) En ole koskaan kuullut Cauldren kiroilevan yhtä paljon kuin nyt (Naurua ja Tobiaksen hykertelyä) Oli pakko sanoa se ääneen.

Tämä Ohaman energia... anteeksi väärän nimen käyttö... Ohama... tämä Ohaman energia pystyi irtautumaan Kentästä valtavan vihan, kärsimyksen ja yksinäisyyden myötä. Ohama irtautui Kentästä ja itsenäistyi, oli sielullinen olento, joka päästi irti kaikista siteistä – perhesiteistä, aseveljeydestä ja jopa yhteydestään Jumalaan. Siinä vasta tekemistä olikin. Siinä Ohamalla vasta oppimista olikin. Se oli sellainen asia, että Ohama puhuu siitä vieläkin, yhteyden katkaisemisesta Jumalaan. Erittäin merkittävä toimenpide.

Ihmiset todella pelästyvät, kun alatte puhua irtautumisesta Jumalasta. Heihin on nimittäin iskostautunut syvälle mielikuva kaikkivoivasta Jumalasta, joka suuttuu helposti ja tuomitsee – ilman minkäänlaista myötätuntoa – ja joka hallitsee taivasta, mutta ei helvettiä, ymmärrättehän. Joten ihmiset alkavat pelätä... todella pelätä.

Mutta Ohama sen sijaan sanoi: “Irtaudun Jumalastakin. Irtaudun kaikesta, koska millään ei ole enää mitään väliä.” Se itse asiassa luuli kuolevansa, halusikin sitä, yritti pakottaa itsensä kuolemaan. Mutta jokin sisimmässä pysäytti sen, pakotti irtautumaan kaikesta. Ja niin Ohama tekikin. Siitä lähtien se on ollut suvereeni ja auttanut ihmisiä irtautumaan omalla, myrskyisällä tavallaan.

Joskus... oli kyseessä sitten Ohama tai Saint-Germain... joskus ne pakottavat teidät eteenpäin. Joskus ne – miten sen sanoisi – ovat hiukan – mitä sanaa tässä nyt käyttäisi – röyhkeitä saadakseen teidät edistymään, saadakseen teidät luopumaan asioista, jotka eivät enää palvele teitä.

Kuthumi, toinen suuri olento, jolla EI ollut vaikeuksia irtautua. Kyseessä ei ollut mikään vaikea prosessi. Kuthumi ei kärsinyt, se vain päästi irti. Se vietti hyvin pitkän ajan yksinään, pysytteli erossa ystävistään ja perheestään, kaukana rakastamistaan yliopistoista. Se vietti aikaa yksinään ja sanoi: “Teen tämän irtautumisen helposti ja hauskasti. Minusta tulee suvereeni.” Ja niin se päästi irti. Se teki sen Gaian rakkauden ja myötätunnon avulla. Se ei solminut siteitä Gaiaan, vaan käytti sen energioita hyväkseen irtautuakseen. Joten myös Kuthumi on suvereeni. Sielullinen jumal’olento, joka on päästänyt irti kaikista siteistä ja lopettanut itsensä ruokkimisen muiden energioilla.

Myös minä, Tobias, irtauduin. Tein sen vaikealla tavalla. Elin monta, monta hurskasta ja uskonnollista elämää, joiden aikana yritin seurata Jumalan sanaa pilkulleen. Olin omalla tavallani hyvin hurskas. Yritin ansaita tieni Jumalan luokse. Yritin todistaa Jumalalle olevani Hänen arvoisensa, koska pystyin noudattamaan juutalaisen lain jokaista säädöstä. Vasta loppua kohti Jumala puhui minulle sanoen: “Tobias, ei minulla mitään sääntöjä ole! Ei yhtäkään! Olet vain olettanut niin luettuasi epätasapainoisten, sääntöjä rakastavien ihmisten kirjoittaman järjettömän kirjan” (naurua). Opin irtautumaan, mutta siihen kului hyvin pitkä aika, monia elämiä.

Osittain se tapahtui eläessäni Tobiaksena. Minut tunnettiin nimellä Tobit, ja jouduin kärsimään paljon... ensinnäkin siksi, että olin orja. Kärsin myös mielenkiintoisesta perhe-elämästä. (Tobias hymisee itsekseen) Parempi olla menemättä yksityiskohtiin. (naurua) Kärsin näönmenetyksestä. Kärsin alkoholismista, kuten hiljattain myönsinkin keskustellessamme addiktioista. Olin taatusti riippuvainen. Riippuvainen omasta, emotionaalisesta tuskastani. Yritin hukuttaa sen juomalla.

Kun tuo elämä päättyi, huomasin kauhukseni syntyväni uudelleen samaan paikkaan. Takaisin Israeliin, koska se kutsui minua luokseen. Se ja minä itse halusimme viedä asiat loppuun. Palasin siis takaisin Israeliin. Ja minun on myönnettävä, että aloin jälleen juoda liikaa. “Nimeni on Tobias ja olen alkoholisti...” Niin minä olen sanonut monissa tapaamisissa. (naurua Tobiaksen viitatessa AA-kerhoihin)

Loppujen lopuksi päädyin vankilaan vihaten jokaista päivää, jokaista ihmistä, Jumalaa ja kaikkea muutakin. Kunnes aivan lopussa, epätoivoisena ja tietoisena lähestyvästä kuolemasta, löysin oman tieni ulos. Siihen tarvittiin vankila ja paljon kärsimystä. Minun oli ymmärrettävä, että mitään sääntöjä ei ollut olemassa. Minun ei tarvinnut pitää mistään kiinni. Olinhan jo menettänyt kaiken. Perheeni, omaisuuteni, terveyteni ja Jumalani. Olin jo menettänyt kaiken, joten päästin irti.

Ei ole olemassa montaakaan irtautunutta olentoa. Lista on itse asiassa aika lyhyt. Ei ole olemassa montaa, jotka lähtevät tälle tielle – jota te parhaillaan käytte. Kyse ei ole – miten sen sanoisi... Hengellisyyden ja uskonnollisuuden... pitäisi itse asiassa tarkoittaa... irtautumista. Mutta mitä kirkot sen sijaan opettavat? Siteiden solmimista. Riippuvuutta niiden energiasta. Kaikista yksinkertaisimmillaan kyse on irtautumisesta. Silloin ihmisistä tulee suvereeneja.

Haluaisin nyt tehdä tämän Shaumbra-ryhmän kanssa jotakin erityistä. Saint-Germain sanoi, että te olette aloittaneet irtautumisen. Olette suostuneet siihen ilman, että olisimme sitä teille tyrkyttäneet. Te suostuitte sekä yksilöinä että ryhmänä: “Alamme päästää irti vanhoista, meitä ruokkineista asioista. Hitaasti, ilman kärsimystä ja draamaa. Alamme vain päästää irti. Seuraamme, miten siteet alkavat hitaasti, hitaasti häipyä pois.”

Haluaisimme teidän nyt tuntevan ja kokevan irtautumisen. Saatatte jopa nähdä ja tuntea teitä sitovia asioita... Kenttään ja enkeliperheisiin, maapalloon ja muihin ihmisiin, Shaumbroihin ja Jumalaan sitovia asioita.

Haluamme teidän tuntevan niiden tanssin – voisi sanoa – vapauden tanssin. Teidän ei tarvitse... niitä ei revitä väkisin irti, vaan kaikista asioista irtaudutaan hellävaraisesti. Pyydämme teitä kokemaan sen yhdessä kanssamme seuraavien minuuttien aikana. Ja haluaisimme taustalle musiikkia, seuraavaksi listalla olevan kappaleen tälle päivälle varatusta musiikista. Se on hyvin kuvaava laulu nimeltään “Luota minuun”. Kuuntelemme sen yhdessä ja tunnemme muutosten, irtautumisen, tapahtuvan hellävaraisesti ja kaikella rakkaudella.

Vedetään syvään henkeä (tauko) ja tunnetaan, miltä irtautuminen tuntuu.

(Musiikki alkaa soida taustalla)

Tämä on luonnollinen ... helppo prosessi ...

(Musiikki soi)

Tuntekaa, miten Kuthumi sen teki ... ilman pelkoa ... ilman kärsimystä ...

(Musiikki päättyy)

(tauko)

Myös Saint-Germain irtautui… olosuhteiden pakosta – olosuhteiden pakosta jouduttuaan kirjaimellisesti kristallin vangiksi tietyssä tietoisuuden tilassa, mutta myös osittain fyysisesti. Kristallin sisälle elävältä hautautuminen oli sen tapa oppia irtautumaan. Saint-Germain kertoo viettäneensä kristallissaan satatuhatta vuotta... oli aika miten pitkä tahansa, pakotti se kääntymään sisäänpäin ja etsimään ratkaisua. Irtautumaan kaikesta muusta ja oivaltamaan, että vastaus oli ollut koko ajan olemassa. Saint-Germain oli koko ajan tuntenut tien vapauteen.

Kuten sanoimme, on olemassa olentoja, ei tosin kovin montaa, jotka ovat käyneet läpi tämän prosessin. Nyt me palaamme teidän luoksenne – kaikki me, jotka olemme eläneet joskus ihmismuodossa – palaamme luoksenne opastaaksemme teitä prosessin läpi, auttaaksemme teitä näkemään, miten asia tehdään. Voitte antaa itsellenne luva irtautua. Irtautua kaikista asioista, jotka ovat ruokkineet teitä ja vaikuttaneet teihin. Irtautua löytääksenne oman itsenäisyytenne ja suvereenisuutenne.

Kaikki tämän prosessin läpikäyneet ovat tunteneet tavalla tai toisella suurta pelkoa. Pelkoa tuntemattomasta, pelkoa – ja epävarmuutta – siitä, mitä tapahtuu, kun päästää irti. Kokonaan. Mitä tapahtuu, kun ylitse virtaa tyhjyys ja pimeys – oletteko tietoisesti katkaisseet yhteytenne Jumalaan? Onko teitä huijattu? Kaikki nämä pelot nousevat esiin.

Me olemme käyneet ne läpi. Ymmärrämme, miltä se tuntuu. Siksi pyydämme paikalle Rafaelin energian, että voisitte tarkastella pelkojanne. Ette taistella vastaan, vaan tarkastella niitä. Kääntyä sisimpäänne ja tarkastella, mikä tuntuu hyvältä. Ei luottaa minuun, Tobiakseen tai kehenkään muuhunkaan, vaan pelkästään omiin tuntemuksiinne. Tarkastella omia tarpeitanne ja halujanne. Sitä mitä haluatte olla ja tehdä. Tarkastella koko irtautumisen konseptia siltä kannalta, haluatteko ylipäätänsä tehdä sen..

Rafael auttaa teitä tarkastelemaan pelkojanne, elämissänne olevia esteitä ja teitä vangitsevia ja pidätteleviä asioita.

Tämä on hyvin tärkeää aikaa teidän kannaltanne. Elätte hyvin tärkeää elämää. Olette siirtymässä uusimmille – kuten te sanoisitte – innovatiivisille Uuden Energian alueille, joissa tuskin kukaan on aiemmin käynyt. Uusille alueille. Sitä te olette pyytäneet ja suunnitelleet, sitä varten synnyitte tänne uudelleen. Olette ottamassa ratkaisevan askeleen.

Haluamme olla mukana tukemassa, rakastamassa ja auttamassa teitä ymmärtämään tähän prosessiin liittyviä oireita. Oireita kuten yllättävä väsymys. Se johtuu siitä, että olette irtautumassa teitä ruokkineista asioista, joten niiden tilalle on löydettävä jotain muuta sisimmästänne. Olette siirtymässä vanhasta energian hankintatavasta uuteen. Saatatte siis tuntea väsymystä, kun sitä vähiten odotatte..

Unirytminne muuttuu, koska uuden kristalliminänne ollessa jatkuvasti paikalla, ette tarvitse tavanomaista kahdeksan tunnin yöunta. Kaikki alkaa muuttua. Syömänne ravinto muuttuu, koska käytätte sitä eri tavalla polttoaineenanne.

Suhteenne ja vuorovaikutuksenne muiden ihmisten kanssa muuttuu, jälleen. Niin on käynyt aiemminkin. Tapanne työllistää itsenne... tekemänne työ ja siitä maksettu palkka... alkaa muuttua. Olette tottuneet vanhan energian palkanmaksuun, esimerkiksi tuntipalkkaan. Palkanmaksun pitäisi perustua luovan laajentumisen määrään, ei käytettyihin tunteihin.

Irtautumisen oireita on paljon. Ne muistuttavat hyvin paljon alkuperäisiä Shaumbra-oireita – heräämisen aiheuttamia oireita – mutta erojakin löytyy. Kyllä, erilaisia fyysisiä särkyjä ja kipuja, usein jaloissa. Kun ennen kipukohdat löytyivät lähinnä hartijoista ja selästä, alkavat jalkanne nyt vaivata teitä. Se johtuu energian erilaisesta tavasta virrata lävitsenne.

Voisi sanoa, että kitkette itsenne irti vanhasta tavasta maadoittaa energianne tehdäksenne sen uudella tavalla. Jopa Gaian energioiden kanssa työskenteleminen muuttuu. Elämänne melkein kaikki osa-alueet muuttuvat, ja entiseen verrattuna vallitsee suuri ero. Esimerkiksi näkemänne unet heijastavat irtautumisen prosessia.

Tapanne hengittää muuttuu. Monet teistä ovat huomannetkiin sen. Irtautuessanne tapanne hengittää muuttuu. Uudistatte kehoanne uudella tavalla hengityksen kautta. Kaikki alkaa muuttua.

Tämä aiheuttaa joskus pelkoa. Pelko astuu kuvioihin, koska olette epävarmoja kaikkien muutosten suhteen. Luulette, että ette pysty vaikuttamaan asioihin, Shaumbrat. Teidän ei tarvitse muuta kuin ymmärtää, että kyse on irtautumisen prosessista.

Joskus huomaatte ärsyyntyvänne todella helposti. Ette ymmärrä miksi, ja yritätte sitten hallita ärtymystänne mielen avulla. Yritätte jopa syyttää muita ihmisiä (naurua), työmääräänne tai yleisesti ottaen Uutta Energiaa. Shaumbrat, se johtuu irtautumisen prosessista, joka joskus ärsyttää kehojenne energiaverkostoa. Sekin siis muuttuu.

Hyvät uutiset ovat, että toisaalta tunnette ajoittain olevanne täynnä energiaa. Saatte valtavia luovuuden ja oivaltamisen puuskia. Älyllinen prosessinne muuttuu lineaarisesta tai analyyttisestä luovaksi. Löydätte nopeat, parhaat mahdolliset ratkaisut lyhyessä ajassa.

Huomaatte olevanne hyvin intuitiivisia muiden ihmisten suhteen ja hankkivanne yksinkertaista, mutta syvällistä ymmärrystä asioista. Yksinkertaisella tarkoitamme elämän peruspiirteiden ymmärtämistä. Näette asioiden ydinenergian. Teidän ei tarvitse sotkeutua mielen tuottamiin monimutkaisiin analyyseihin. Pystytte näkemään asiat yksinkertaisella, selvällä ja syvällisellä tasolla.

Huomaatte, että omat energianne eivät enää tarvitse muita ihmisiä tai ulkopuolisia energioita. Sen vuoksi ette joudu uhrautumaan tai tekemään kompromisseja saadaksenne tarvitsemanne.

Ihmiselämä on niin usein kompromissien tekemistä, ota ja anna-peliä, yritystä löytää uusia energianhankkimis- ja luovuttamistapoja. Se on iänikuinen ihmisten pelaama peli. Osaatteko Shaubrat kuvitella, millaista olisi olla pelaamatta sitä? Ettei tarvitsisi tukeutua kehenkään tai mihinkään energiantarpeenne tyydyttämiseksi? Kaikki vain löytyisi yksinkertaisesti sisimmästänne.

Ei tarvitsisi edes käydä vaihtokauppaa enkelten tai Hengen kanssa. Ei tarvitsisi miettiä, oletteko tehneet liikaa syntiä tai mitä olette tehneet oikein tai väärin. Ei tarvitsisi tukeutua enkeleihin tai oppaisiin kertomaan teille, mitä teidän pitäisi tehdä. Kuvitelkaa, millaista on olla niin itsenäinen, että kaikki löytyy sisimmästänne. Mikä siunaus se onkaan! Sitä kohti te olette menossa. Sinne me kaikki olemme suuntaamassa Shaumbroina. Upeaa. Se on uusi tapa kokea elämäniloa.

Haluan vielä lisätä yhden asian tämänpäiväiseen keskusteluumme. Se – miten sen sanoisi – sai alkunsa viime viikkoisesta keskustelustamme liittyen Pyhään Geometriaan. Puhuimme numeroista ja siitä, miten asiat toimivat uudella tavalla.

Puhuimme yksinkertaisesta luomisen ja manifestoimisen prosessista. Puhuimme neljästä yksinkertaisesta vaiheesta, joista ensimmäinen on kaipuu. Kaipuu. Kaipuu ilman agendaa tai erityistä lopputulosta, pelkkä kaipuu. Ei siis mikään halu. Halu merkitsee sitä, että teiltä puuttuu jotakin. Kaipuu puolestaan sitä, että teillä on tarve olla ja ilmaista itseänne ja sisimmässänne olevaa henkeä.

Kaipuuta seuraa idea. Tunnette esimerkiksi kaipuuta luoda. Seuraavaksi saatte idean, jonka avulla täytätte kaipuunne luoda. Idea voi olla mitä tahansa... vaikka oman yrityksen perustaminen. Idea voi olla hyvin laaja ja yleinen. Se voi olla uusi keksintö tai mitä tahansa muuta... mutta se seuraa kaipuuta. Tuotte sen julki sanomalla: “Tunnen kaipuuta ilmaista henkeni energiaa tietyllä tavalla.” Ilman, että murehditte yksityiskohtia. Kyseessä on pelkkä idea, joka voi olla kirjan kirjoittaminen. Ymmärrättehän, että teidän ei tarvitse tietää, miten paperia valmistetaan kirjoittaaksenne kirjan.

Ideaa seuraa hyvin tärkeä vaihe, nimittäin vetovoima. Puhumme siitä hetken. Ideanne... joka perustuu kaipuuseen... alkaa nyt manifestoitua. Idealla on tietyt energiaominaisuudet, jotka vetävät puoleensa asianmukaisia energioita.

Jos ideanne on kirjoittaa kirja, huomaatte automaattisesti – aivan kuin magneetti – vetävänne puoleenne asianmukaisia energioita. Energioita meidän puoleltamme entiteeteiltä, jotka tukevat teitä kirjoittaessanne.

Emme kirjoita sanoja puolestanne, mutta autamme teitä saamaan ideanne virtaamaan. Saatatte ehkä vetää puoleenne ihmisiä, jotka voivat tukea teitä taloudellisesti. Tai sellaisen työpaikan, tai työttömyyden, joka luo tilaa kirjoittamiselle.

Vetovoima-vaihe vetää puoleensa energioita. Nämä energiat haluavat palvella teitä ja tukea ideaanne. Toistamme, että ideaan ei liity yksityiskohtia. Ne loksahtavat paikoilleen automaattisesti, hyvin luonnollisesti.

Olette vetovoima-vaiheessa ja annatte kaiken virrata, mutta silloin kuvaan astuvatkin pelot. Pelkonne tuntematonta kohtaan. Alatte epäillä, että ideanne – kirjanne, yrityksenne, keksintönne tai mikä tahansa ideanne onkin – ei ehkä olekaan minkään arvoinen. Ehkä muut nauravat sille. Ehkä kukaan ei tue teitä. Ehkä epäonnistutte. Ymmärrättehän, että alatte tuntea tässä vaiheessa pelkoa. Ne muuttavat energiantasoa... ideanne vetovoiman ja värähtelyn tasoa... Ja olette juuri sabotoineet itseänne. Ideanne jää vetovoiman ulottuvuuksiin tekemättä mitään, liikkumatta eteenpäin, koska pelko on lamauttanut tai muuttanut tapaanne vetää puoleenne sopivia energioita. Kaikki siis jämähtää paikoilleen.

Rafaelin energian läsnäollessa sanomme siis teille, että autamme teitä tarkastelemaan pelkojanne, jotta näkisitte niiden takana piilevän energian ja pitäisitte vetovoima-vaiheenne avoimena, vetäisitte puoleenne oikeita energioita. Kun niin tapahtuu, ideanne manifestoituvat täydellisellä tavalla. Teillä on käytössänne kaikki oikeat energiat saadaksenne ideanne toteutumaan.

Pyydämme teitä tarkkailemaan, mitä vetovoima-vaiheessa tapahtuu juuri nyt. Miten vedätte puoleenne energioita ja miten pelot yrittävä sabotoida teitä. Katsokaa, miten asiat etenevät seuraavien kuukausien aikana. Kiinnittäkää erityistä huomiota siihen, millaisia energioita vedätte puoleenne ja millaisia esteitä asetatte tiellenne.

Joten... vielä yksi asia ennen kuin lopetamme tämän päivän osalta. Pyydämme teitä tekemään kotiläksyjä seuraavien 30 päivän aikana. Pyydämme teitä tietoisesti tekemään joka päivä jotakin eri tavalla.

Ymmärrättehän, että teillä on tapana tehdä asioita samalla tavalla päivästä toiseen. Yrittäkää joka päivä tehdä jotain eri tavalla. Ajakaa töihin eri reittiä. Muuttakaa aamurutiinejanne – sitä mitä aamulla ensimmäiseksi teette. Muuttakaa sitä edes vähän. Liikkukaa ja syökää eri tavalla. Valitkaa joka päivä joku asia, jonka teette tavallisuudesta poikkeavalla tavalla.

Se auttaa teitä ymmärtämään, miten luotte rutiineja. Niiden vuoksi myös pysytte kiinni Kentässä. Niiden vuoksi teidän on vaikea irtautua. Tekemällä asioita tietoisesti eri tavalla alatte huomata erilaisia energioita. Tulette huomaamaan, että teidän on yhä helpompi päästää irti asioista, jotka pitävät teidät kiinni Kentässä.

Kuten jo sanoimmekin, elätte tärkeitä aikoja, tärkeää elämää. Tämä on SE elämä. Olette siirtymässä uusille, irtautumisen alueille. Joskus pelkojen on helppo saada teidät valtaansa, saada teidät piiloutumaan ja miettimään koko prosessin lopettamista. Olkaa vain tietoisia siitä, mitä tapahtuu irtautuessanne.

Palaamme Rafan kanssa ensi kuussa ja jatkamme keskusteluamme irtautumisesta.

Ja niin se on.


 

Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli "Cauldre", joka asuu Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkeleiden verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 50,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta. Tobias korostaa, että hän ja muut taivaallisen Crimson Councilin jäsenet itse asiassa kanavoivat ihmisiä. Tobiaksen mukaan he lukevat energiamme ja kääntävät oman tietomme takaisin meille, jotta voisimme nähdä sen ulkopuolisen silmin samanaikaisesti kun koemme sen sisällämme.  "Shoud" on se kanavoinnin osa, jossa Tobias astuu sivuun ja ihmisten energia kanavoituu suoraan Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vieressänne ja enkelit  ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com

© Copyright 2005 Geoffrey Hoppe, Golden, CO