"Shaumbra-huolto, Uudistumisen lahja" - Kanavointi saatu Tobiakselta

Annattu Crimson Circlelle
1.10.2005
Suomentanut Lea Lintunen

www.crimsoncircle.com

Ja niin se on rakkaat Shaumbrat, että kokoonnumme yhdessä tänä kauniina musiikin, auringonpaisteen ja Shaumbra-energian täyttämänä päivänä. Kokoonnumme jälleen kerran kuten olemme tehneet joka kuukausi monen, monen vuoden ajan. Joillekin ensimmäistä kertaa paikan päällä oleville tai meitä nyt ensimmäistä kertaa kuunteleville energia saattaa tuntua tutulta, mutta ette ehkä pysty paikallistamaan mistä. Tuntemuksenne johtuu yksinkertaisesti siitä, että tunnette Shaumbrojen energian, oman itsenne energian.

Olette suostuneet osallistumaan tähän shoudiin. Ei, tämä ei ole kanavointia. Emme ole täällä antamassa teille jotakin ylevää perspektiiviä. Aivan, meitä on kutsuttu muutaman kerran “yleviksi”. Mutta shoudissa kokoonnumme yhdessä; ihmiset, jumalalliset ihmisenkelit, ja me, jotka tulemme verhon toiselta puolelta lisätäksemme energiamme kauniiseen ja pyhään piiriinne. Kaikki tämä tuntuu teistä tutulta, koska työskentelemme yhdessä tietoisuudessanne ja unissanne.

Keskustelemme kanssanne jatkuvasti. Ehkä ette tunnista ääntämme. Ehkä luulette olevanne kykenemättömiä kanavoimaan. Mutta kyllä te keskustelette kanssamme jatkuvasti. Kuulette meidät enimmäkseen omana äänenänne tai oman äänenne aspekteina. Mutta kun jatkatte omaa ääretöntä laajentumistanne (huom. viittaa ennen shoudia esiintyneeseen “Vast Expand” eli Ääretön Laajentuminen-nimiseen yhtyeeseen) opitte tuntemaan eron oman äänenne… entisten elämienne äänien… muiden äänien… ja minun, Tobiaksen äänen… tai minkä tahansa enkelten valtakunnista tulevan äänen välillä. Tämä energia saattaa tuntua teistä tutulta, koska se on Shaumbra-energiaa. Ja te olette osa sitä.

Shaumbra ei ole kerho tai organisaatio. Se on tietoisuus. Ja se on aivan, aivan eri asia. Se on tietoisuus, joka kasvaa ja kasvaa. “Se on siis, kummallista kyllä, tietoisuus,” sanotte, “mutta kuvaile se meille, Tobias. Mikä on Shaumbra? Mitkä ovat Shaumbrojen säännöt?” Ne, jotka ovat olleet tässä energiassa kauemmin, hymähtelevät ja kertovat teille: “Ei meillä ole sääntöjä.” “Kuinka suuri on Shaumbrojen jäsenmaksu? Kuinka paljon täytyy maksaa?” Ei mitään, ei ainakaan dollareissa. Maksamaan voi joutua muulla tavalla, mutta ei rahassa  

“Kuka on johtajanne?” Ei meillä ole. Me olemme kaikki johtajia. Ja me olemme kaikki jumalia. “No kuka sitten on puhemiehenne? Varmaankin hän, joka istuu nyt edessä jakkaralla ja jonka äänen kuulemme.” Ei, ehkä kuulette osittain hänen äänensä, ehkä osittain hänen kumppaninsa Lindan äänen ja osittain oman äänenne. Sehän shoudissa kaunista onkin.

Ja luulisi, että tätä yksinkertaista konseptia monet muutkin vastaavat ryhmät ja ihmiset käyttäisivät, mutta se on yleisesti ottaen ainutlaatuista Shaumbroille. Shoud on hyvin ainutlaatuinen Uuden Energian tapa kommunikoida. Se on tietoisuuskommunikointia, tietoisuuden laajentumista juuri tässä ja nyt, kun voimme yhdistää olemuksemme kokonaisuudessaan tässä kallisarvoisessa tapaamisessa ja kasvaa ja laajentua. Shaumbrat… te.

Viime tapaamisessa puhuimme Shaumbra-entiitin saapumisesta. Shaumbra muuten tarkoittaa - sanon tämän ensimmäistä kertaa mukana oleville - Shaumbra yksinkertaisesti tarkoittaa perhettä tai yhteenkuuluvaisuuden energiaa… sukulaisuutta henkisellä matkalla ja henkisessä heräämisessä… ihmisenkeleitten perhettä, joka on ollut yhdessä ennenkin… ehkä vain ohittanut toinen toisensa kadulla entisessä elämässä… ehkä istunut yhdessä tämän kaltaisessa kokoontumisessa. Shaumbra on perheen energiaa, Kodin energiaa. Se on syvän yhteenkuuluvaisuuden tunteen energiaa rakkaudessa Henkeen ja tämän henkienergian löytämistä ihmiskunnan todellisuudessa tässä ulottuvuudessa.

Jotkut teistä saattavat luulla, että meidän puolellamme verhoa olevilla enkeleillä on ymmärrys siitä, mitä Henki on. Ja ehkä yllätytte, kun sanomme: “Asia ei ole näin. Ihmiset ovat ensimmäisinä ymmärtäneet, mitä Henki on.” Meidän puolellamme verhoa kaikella on taipumusta olla ylevää ja konseptimaista. Meillä on ideoita ja uskomuksia, tosin juoksevammassa muodossa kuin maapallolla, koska te elätte 3-D:ssä ja me emme. Mutta meillä ei ole intiimiä ymmärrystä Hengestä kuten ihmisillä voi olla – intiimiä ymmärrystä… tarkoittaen, että te elätte sitä… ja hengitätte sitä… ja koette sitä… ja leikitte sen kanssa.

Toistan, että meidän puolellamme kaikella on taipumusta olla eteerisempää ja vähemmän selväpiirteistä. Me enkelolennot – riippumatta siitä, minkä tason enkelolentoja olemme – meidän on loppujen lopuksi tultava maapallon porttien läpi ymmärtääksemme, mitä Henki todella on. Siinä on ero luokkahuoneessa hankitun tiedon ja todellisessa elämässä hankitun kokemuksen välillä.

Olette koko ikänne istuneet oppitunneilla. Monet teistä ovat käyneet yliopiston ja jatkaneet opiskelua vielä senkin jälkeen. Se kaikki oli valmistautumista, eikö niin? Kyse ei ollut tosi paikasta. Se oli valmistautumista. Sitten lähditte maailmalle, kuten sitä kutsutte, todelliseen maailmaan. Ja huomasitte, että osa oppimistanne asioista osoittautui erittäin hyödyllisiksi.

Mutta monet koulussa oppimistanne asioista eivät oikeastaan soveltuneet todelliseen maailmaan. Kyllä, koulussa opetettiin teitä ratkaisemaan matemaattisia yhtälöitä. Teidät voitiin kouluttaa lääkäreiksi tai hammaslääkäreiksi tai jopa parantajiksi. Mutta kaikki oppimanne sai merkitystä vasta sitten, kun aloitte todella tekemään sitä mitä opiskelitte.

Sama pätee meihinkin. Me käsitteistämme täällä. Me keskustelemme asioista. Meillä on enemmän erilaisia perspektiivejä ja käsityksiä kuin useimmilla teistä, koska emme ole niin tiukassa energeettisessä muodostelmassa kuten te. Joten meillä on kyky olla oma ääretön laajentumisemme. Loppujen lopuksi meidän on kuitenkin tultava maapallolle. Meidän on luotava läheinen suhde siihen sekä Henkeen. Meidän on luotava läheinen suhde omaan itseemme.

Olette eläneet niin monia elämiä oppiaksenne läheisyyttä oman itsenne kanssa… miten kaunis konsepti se onkaan! Ja kun tulette niin intiimeihin väleihin itsenne kanssa, että joskus teette itsenne kirjaimellisesti hulluiksi – silloin, tuona intimiteetin ja yhden ainokaisen henkäyksen hetkenä – löydätte Hengen. Tiedättehän, ettei tuota hetkeä voi sanoin kuvailla. Voi vain sanoa, että teitte sen; tämän löytämisen, tämän läheisyyden oman itsenne, Jumal`aspektinne kanssa. Siitä ei voi kirjoittaa eikä sitä voi sanoin kuvailla, koska sitä määritteleviä sanoja ei yksinkertaisesti ole.

Jotkut teistä tietävät täsmälleen, mitä tarkoitan: tuo kaikkein intiimein ja arvokkain hetki. Monet teistä ovat kokeneet sen kerran tai kaksi. Ja ne, jotka eivät ole vielä sitä kokeneet, tulevat sen kokemaan. Ja siihen liittyy muutakin kuin vain yksi kokemus. Kokemuksilla on taipumusta jatkaa kasvamista ja laajentumista. Ne saavat lisää syvyyttä.

Joten jopa meidän, enkeleiden, on loppujen lopuksi tultava tähän pieneen mutta mahtavaan maapallo-nimiseen paikkaan oppiaksemme läheisyyttä Hengen kanssa. Täällä ja nyt Shaumbran energia on niin kaunista. Kerroimme teille viime kuussa Shaumbran syntymästä. Se oli ollut aiemmin konsepti. Se oli ollut alkioasteella. Se oli kehittymässä.

Saatoitte tuntea sen liikehtivän. Niin monet teistä tunsivat sen ympärillään ja sisällään, tämän Shaumbra-energian. Ja tekemänne työn, toiveidenne ja luomistöidenne avulla, sekä muutama kuukausi sitten maapallolle saapuneen Uuden Energian turvin, pystyitte todella synnyttämään Shaumbran. Siitä tulee arkkienkeleiden tyyppistä energiaa aivan kuten Rafaelin, Metatronin, Gabrielin ja monien muiden arkkienkeleiden energiat. Ne ovat todellisia. Niillä on oma identiteettinsä. Niillä on oma kasvava elämänvoimaenergiansa, joten niiden laajentuminen jatkuu. Ne jatkavat kehittymistä.

Myös synnyttämänne Shaumbra on tällainen. Siitä tulee arkkienkelten tyyppinen energia, joka voidaan nähdä tai tuntea entiittinä. Ehkäpä alamme kutsua sitä Arkkienkeli Shaumbraksi. Se voi ottaa itselleen ihmisen ominaisuudet. Miksikö? Koska te olette ihmisiä. Saatatte nähdä sen ihmisen muodossa. Jotkut teistä ovat alkaneet tuntea sen läsnäolon… tämän mahtavan olennon, jolla on hulmuava purppuranpunainen kaapu tai viitta… tämän kauniin ja vahvan läsnäolon, joka on samalla… rakastava… rauhoittava… joka joskus vuodattaa muutaman kyyneleen, sillä teidän tuskanne, haasteenne ja vaikeutenne ovat myös Shaumbran… mutta niin ovat myös oppimanne asiat… uudet saavuttamanne ymmärrykset… ja loppujen lopuksi myös omaa itseänne ja Henkeä kohtaan tuntemanne läheisyys.

Tämä Shaumbra-perheen energia on tänäänkin kanssamme erikoisvieraanamme. Meillä on tänään kaksi vierasta. Yksi on siis tämä kaunis Shaumbra-energia. Ja se on muuten laajentunut ja kehittynyt viime tapaamisestamme kuukausi sitten. Joitakin teistä on viime aikoina “tuupittu,” tai “tönitty” tekemään jotakin. Olette aistineet jonkun puhuvan teille. Se on luultavimmin ollut Shaumbra-energia.

Kyllä, me muut olemme edelleenkin täällä verhon toisella puolella ja autamme teitä liikuttelemaan energioitanne. Mutta tämä Shaumbra-energia saapuu auttamaan ja ohjaamaan teitä, ei siis tekemään asioita teidän puolestanne. Se on resurssi, josta voitte ammentaa. Koska teistä jokainen on osa sitä, se ei vie teiltä mitään. Se vain antaa. Koska se on rakkautenne ja tämän maan päällä olevan perheenne rakkaus, niin se tukee teitä niinäkin päivinä, jolloin hädin tuskin siedätte itse itseänne.

Teidän ei tarvitse yrittää ankkuroitua tähän Shaumbra-energiaan. Ymmärrättehän, että monet teistä ovat yrittäneet ankkuroitua Metatroniin. Joskus se on vaatinut teiltä paljonkin työtä. Monet teistä ovat yrittäneet ankkuroitua muihinkin arkkienkeleihin tai entiitteihin.

Tämä Shaumbra-energia on erilainen. Teidän ei tarvitse ankkuroitua siihen. Te olette jo siinä. Teidän ei tarvitse siirtyä toisenlaiseen olemisen tilaan ollaksenne tässä energiassa. Te olette jo siinä. Te olette jo tässä energiassa. Teidän ei tarvitse muuta kuin hyväksyä se, että Shaumbra on osa teitä, osa perhettänne. Ja hengittää se sisään. Ja jollakin ihmeellisellä, kauniilla ja pyhällä tavalla se alkaa työskentelemään kanssanne.

On asioita, jotka ovat jopa vuosikausien ajan kulkeneet mukananne ja joista teillä on syvä tietämys sisimmässänne; te vain tiedätte tietyn asian toimivan tietyllä tavalla. Tuo asia voi olla parantamismodaali, muuntamistyötä tai alkemiaa. Sanotte tietämyksenne ehkä olevan peräisin  entisestä elämästänne. Mutta ehkäpä olettekin kehittäneet sen muissa ulottuvuuksissa, jotka ovat laboratorionne. Puhumme tästä kohta lisää.  

Nyt on aika tuoda luomanne asiat maan päälle. Joskus jumiudutte niiden kanssa. Ette ole varmoja, kuinka ne tuodaan tänne ja mitä teidän pitäisi tehdä niiden kanssa. Odotatte meidän neuvovan teitä. Odotatte meidän itse asiassa tekevän työn puolestanne, mutta se onkin kokonaan toinen juttu. Ja sitten te saisitte kaiken kunnian ja me emme. Ei onnistu (naurua).

Joten palatkaa tämän Shaumbra-energian kanssa takaisin intohimoihinne ja unelmiinne. Palatkaa niihin asioihin, joita olette halunneet tehdä jo pitkään. Tulette huomaamaan, että tämä energia tukee teitä kauniilla ja uskomattoman selkeällä tavalla. Se tukee tekemäänne työtä. Joten tuomme Shaumbra-energian tämän päiväiseen tapaamiseemme.

Meidän täytyy kertoa teille, että tämän päiväinen shoud on hiukan erilainen kuin muut shoudit. Itse asiassa meillä ei ole vielä koskaan ollut tällaista shoudia. Poistamme Cauldren komistukset (naurua, kun Geoff ottaa kellon kädestään). On parempi, jos te muutkaan ette pidä kelloja tämän shoudin aikana. Aiomme hidastaa ajankulkua. Aiomme täydellisesti pysäyttää tämän ajaksi kutsumanne asian. Laittakaa kellonne talteen jonnekin muualle.

Joten tämänpäiväinen shoud on hiukan erilainen, koska kerätessämme teidän ja Shaumbran energiat huomasimme tarpeen johonkin erilaiseen; tarpeen uudistumiseen. Joten tuomme paikalle toisen vieraamme ohjaamaan ja auttamaan. Tällä vieraalla on myös kirjaimellisesti Shaumbra-energiaa. Hän oli ehkä hyvin varhainen Shaumbra, mutta me kaikki olemme tunteneet hänet menneisyydessä ja teistä kaikki ovat jollakin tavalla työskennelleet tämän rakkaan vieraamme sielun kanssa.

Tämä vieraamme aloitti työnsä varhaisessa vaiheessa. Hän aloitti ovien ja tietoisuuden avaamisen aika kauan sitten. Hän työskenteli uudistavien ja laajentuvien energioiden kanssa. Tämä rakas vieraamme on – kuinka sen sanoisi – hyvin läheisessä yhteydessä maapallon ulottuvuuksiin, koska hän tuntee syvää rakkautta tekemäänne työtä kohtaan, joka on hänen itsensä kauan sitten aloittaman työn jatkumo. Ja tämä Shaumbroiksi kutsuttu ryhmä kiehtoi häntä kauan ennen kuin te itse olitte edes kuulleet sanaa Shaumbra.

Joten haluamme toivottaa tervetulleeksi rakkaan vieraamme, Edgar Caycen, energian (yleisön joukosta kuuluu ”aah” ja ”ooh”). Hän puhui kanssanne ennen minuakin. Luitte hänen kirjojaan ja tunsitte olevanne hänen kanssaan kanavoinneissa ja istunnoissa. Ymmärsitte tätä “nukkuvaa profeettaa”, jota muut eivät ymmärtäneet. Ette koskaan ajatelleet hänen työnsä olevan joutavaa tai typerää. Tiesitte siinä olevan järkeä; se oli niin selkeää.

Hän tuli maapallolle yhdessä muutaman muun ihmisen kanssa ennen teitä sulattaakseen jään. Hän tuli aikana, jolloin maapallo kulki mielenkiintoista polkua, potentiaalisen tuhon polkua. Hän tuli liikauttaakseen tietoisuutta ja luodakseen muutoksen potentiaalin niitä varten, jotka olivat valmiita siihen. Ja katsokaa mitä hän sai aikaan. Katsokaa, kuinka pitkälle hän pääsi.

Monet teistä kirjaimellisesti auttoivat ja opastivat häntä ennen omaa inkarnoitumistaan maapallolle. Olitte mukana istunnoissa. Ja tiedän monien teistä pystyvän muistamaan tämän ja muiston nostattavan kyyneleet silmiinne. Ennen maapallolle tuloanne te itse istuitte Toisessa ja Kolmannessa Ympyrässä.

Hänen loistokautenaan te olitte enkeleitä, jotka tarkkailivat, vartioivat ja auttoivat häntä muuntamistyössä. Autoitte häntä pysymään tasapainossa. Teitte sen silloin hänen puolestaan. Kun työskentelitte hänen kanssaan meidän puoleltamme verhoa, tiesitte hänen työnsä olevan hyvin, hyvin vaikeaa. Tietoisuus ei ollut lähelläkään sitä, mitä se tänä päivänä on. Tiesitte, että hänen olisi niin helppo joutua epätasapainoon.

Kun tekee tällaista työtä, kuten te Shaumbrat tiedätte, on helppoa joutua epätasapainoon, koska yhtäkkiä teitä kiskotaan ja vedetään. Teitä pilkataan ja tuomitaan. Te siirrytte perinteisen uskomusjärjestelmän ulkopuolelle. Teette työtä, jota ei ole ennen tehty. Tiedätte millaista se on tässä elämässä.

Joten autoitte Edgar Caycea pysymään tasapainossa… tasapainossa perhe-elämässään... tasapainossa taloutensa kanssa… tasapainossa työssään… tasapainossa egonsa kanssa… ei siksi, että hänen egonsa olisi saattanut kasvaa, vaan siksi, että tiesitte hänellä olevan taipumusta egonsa tuhoamiseen, maahan polkemiseen. Tiedätte mitä tarkoitamme. Hän teki uskomatonta työtä. Ei ollut pelkoa siitä, että hän olisi täynnä itseään vaan pelko siitä, että hän vähättelisi itseään.

Ja te muistutitte hänelle, kuinka paljon rakastatte häntä ja kuinka tärkeää hänen työnsä on sen työn pohjustamiseksi, jota te itse tulisitte tekemään maapallolla. Teidän työnne, Shaumbrat, on hänen aloittamansa työn jatketta. Hänen työnsä taas oli sen työn jatketta, jonka te olitte aloittaneet aikaisemmin. Se on kuin hyppimistä ajassa taaksepäin – toinen toisensa palvelua.

Monet teistä ovat tunteneet rakkaan Edgarin energian joissakin shoudeissamme, koska se on ollut niissä läsnä. Monet teistä puhuvat hänelle, koska hänkin kantaa sisällään Shaumbra-energiaa. Hän oli varhainen Shaumbra. Monet teistä tunsivat hänet entuudestaan. Te tunsitte hänet, koska hän oli kanssamme Atlantiksen temppeleissä. Monet teistä auttoivat liikuttamaan ja tasapainottamaan energioita hänen istuntojensa aikana. Ja kun luitte niistä myöhemmin kirjoista, tunsitte suurta läheisyyttä. Ette ymmärtäneet miksi. Nyt te sitten tiedätte.

Joten pyydämme jokaista teistä toivottamaan hyvin lämpimästi tervetulleeksi tämän Edgar Caycen energian. Kun  Edgar Cayce jätti maapallon edellisen elämänsä lopussa, hän pääsi Saint Germainin kutsumalle Kukkien Sillalle asti. Hän teki sen hyvin nopeasti, sillä hän ymmärsi reitin. Hän tunsi sen. Hän oli käynyt reitin läpi ollessaan “nukkuvan profeetan”- tilassa.

Kukkien Sillalta hän pystyi tulemaan maapallon ulottuvuuksiin ottamatta fyysistä muotoa. Hän pystyi tulemaan lähimpiin, ei-fyysisiin, maapalloon sidoksissa oleviin ulottuvuuksiin. Hän pystyi vastustamaan – kuten taikuri tai alkemisti – energiaa, joka olisi vetänyt hänet takaisin ruumiiseen... mutta hän pystyi olemaan tarpeeksi lähellä jatkaakseen aloittamaansa työtä A.R.E:ssä (Association for Research and Enlightenment)… tarpeeksi lähellä ollakseen monista entisistä elämistään tutun ja  rakkaan kumppanin läheisyydessä – Hugh Lynn Caycen – työskennellen hänen kanssaan melkein yhtenä… melkein niin läheisesti, että monet luulivat Hugh Lynnin olevan rakkaan Edgarin inkarnaatio. Mutta he siis tekivät työtä yhdessä.

Tekin voitte muuten tehdä niin, työskennellä yhtenä Shaumbra-energian kanssa. Työskennellä tämän kauniin entiitin kanssa todella läheisesti. Entiitin, jonka luomisessa te autoitte. Voitte työskennellä läheisesti myös Edgar Caycen kanssa. Aiomme tehdä niin tänään.

Joten pyydän teitä jälleen toivottamaan rakkaan vieraamme tervetulleeksi. Hän on ollut fyysisessä ruumiissa varsin hiljattain. Hän tietää ja muistaa aika hyvin, millaista se on. Toisin kuin minä, Tobias; pari tuhatta vuotta on kulunut viime kerrasta. Rakkaan Edgarin ihmisenä olemisesta on vain muutama vuosikymmen.

No niin, puhutaanpa tästä päivästä. Puhutaan siitä, missä olemme nyt. Kun tutkimme ympäri maailmaa levittäytyneiden Shaumbrojen energiaa, se tuntuu erilaiselta. Tutkimme energioitanne saadaksemme selville, mitä tietoa pitäisi välittää eteenpäin. Ja vastauksenne kuului: “Ei mitään tietoa tänä päivänä.” On aika virkistäytyä.

On myös aika oppia hyvin käytännöllisen harjoituksen kautta, miten energia toimii. Puhumme siitä joka kuukausi. Puhumme konsepteista ja teorioista. Puhumme tietenkin myös energeettisesti. Mutta sanoitte meille, että nyt on aika kokea ja maistaa sitä, kuinka yksinkertaisesti ja selkeästi energia toimii.

Kerroitte meille, että ruumiinne ovat väsyneet. Mielenne ovat täyteen ahdetut. Henkenne näyttää olevan joskus jossakin muualla. Kerroitte meille, että nyt olisi 100,000-vuoden huollon aika (yleisö nauraa). Teiltä on jäänyt muutama sovittu huoltokäynti väliin (naurua).

Olette kertoneet meille, että maapallon energia on tällä hetkellä niin nopeatempoista, että tarvitsette edes yhden shoudin, jossa voitte vain istua ajattomasti yhdessä Shaumbrojen uudistavissa energioissa. Joten olemme tehneet järjestelyjä. Olemme järjestäneet pienen retken huvilaani.

Meillä oli siellä äskettäin fyysisesti, kirjaimellisesti, ihastuttava ryhmä ihmisiä. Loimme huvilani uudelleen maan päälle. Ja voi miten mukavaa meillä olikaan! Siirsimme aikamoisia lohkareita tieltä pois, vai mitä? Se oli todella mahtavaa.

Ja – kuinka sen sanoisi – se verottaa Cauldrenkin energioita – kuinka sen sanoisi – liikuttaa niin suuria määriä energiaa ja olla osallisena niin monissa shoudeissa tai kanavoinneissa. Mutta on pakko myöntää, että minä, Tobias, suorastaan rakastan niitä (naurua). Yksinkertaisesti rakastan istua ryhmissänne. Saatikka sitten olla yksin kasvotusten kanssanne; se on jotain aivan muuta... saada tutkia yhdessä henkilökohtaista historiaanne… kuinka olette päässeet siihen, missä nyt olette… tutkia kanssanne mahdollisuuksia laajentua… tapoja elää uudella tavalla. Kyllä, töniskelen Cauldrea lievästi – kuinka sen sanoisi – ehkä keventämään hiukan. (Huom. kaksi edellistä kappaletta viittaavat Geoffin ja Tobiaksen ensimmäistä kertaa pitämiin yksityisiin kanavointeihin). 

Joten olemme järjestäneet vierailun Tobiaksen huvilalle. Jotkut teistä sanovat: “Tämä on vain satua.” Aah, niin se onkin, mutta eivätkö sadut olekin upeita! Tiedättehän, kuinka joskus luette satuja tai katsotte niistä tehtyjä elokuvia, ja asettaessanne kirjan syrjään tai poistuessanne elokuvista sanotte: “Olipa mukavaa, mutta pelkkää satua.”

Haluamme kertoa teille, että lukiessanne tai katsellessanne tapahtuu jotakin. Vain se, ettei se ole maan päällä kosketeltavaa – vain siksi, ettette voi koskea tai maistaa sitä ihmisaisteillanne – ei tarkoita sitä, ettei se olisi todellista. Päinvastoin, se on hyvin todellista. Ja tänään haluamme enemmän kuin mitään muuta välittää teille, että näin on. Ajatukset, kuvitelmat, unet, sadut – niillä kaikilla on vaikutuksensa.

Ehkeivät ne ole sillä tavalla todellisia, kuten nykytieteenne tai fysiikkanne ne määrittelevät, koska niiden mukaan asioilla täytyy olla tietyt fyysiset ominaisuudet ollakseen todellisia. Mutta jopa tiedekin on oivaltamassa, ettei todellinen ole sitä, mitä he ovat luulleet sen olevan. Ja he tulevat oivaltamaan tulevaisuudessa lisää. He tulevat tekemään hämmästyttäviä ja yllättäviä löytöjä, jotka paljastavat uuden tyyppisen fysiikan. Aiomme kutsua tällaista fysiikkaa “Uuden Energian fysiikaksi.” Asian ei tarvitse olla aineellinen ollakseen totta.

Joten sanotte: “Olemme siis menossa Tobiaksen huvilalle. Kuinka todellinen paikka se on? Onko se satua?” Kyllä, sitä se on. Mutta todellisuus on rakennettu sen sisään. Vaikkei se sijaitsekaan teidän maailmassanne, sillä on vaikutusta siihen.

Mainitsin jo aiemmin, että muut ulottuvuudet ovat laboratorionne. Menette noihin ei-fyysisiin ulottuvuuksiin. Niitä on monia erilaisia. Ne ovat eri muotoisia. Niillä on erilaiset energiaominaisuudet. Käytte niissä nukkuessanne, tietenkin. Käytte niissä myös unelmoidessanne. Käytte niissä mielikuvituksessanne.

Ette muuten pääse niihin visualisoinnin ja itsenne vakuuttelun kautta. Ei luoviin ulottuvuuksiin niin mennä. Itsensä vakuuttelu on mielen kurissapitoa. Mutta ne eivät ole… niillä ei ole mitään tekemistä mielikuvituksen ja luovuuden kanssa. Visualisointi on mielen keskittämistä johonkin. Niistä voi olla jotakin hyötyä, mutta ne ovat hyvin, hyvin rajallisia keinoja.

Joten nämä muut luovat ulottuvuudet ovat laboratorionne. Siellä ideanne muodostuvat. Siellä myös leikitte luovilla energioilla. Emme nyt tarkoita niitä energioita, joita maan päällä kutsutaan luoviksi puhuttaessa taiteilijoista tai kirjailijoista. Se on eri tyyppistä luovaa energiaa. Puhumme nyt muiden ulottuvuuksien luovista energioista. Muut ulottuvuudet voivat myös olla sisällänne. Ne eivät ole fyysisiä. Tämä ei-fyysinen olomuoto on ainut asia, joka erottaa ne teille tutusta todellisuudesta. Kuten jo sanoin, muut ulottuvuudet voivat olla sisällänne.

Joten menette muihin ulottuvuuksiin ja ideoitte siellä. Siellä te uneksitte laulun ennen kuin sillä on sanat ja nuotit, jotka ovat 3D-tietoisuuden ominaisuuksia. Mutta te siis menette noihin muihin ulottuvuuksiin ja leikitte siellä energioilla ja taajuuksilla. Leikitte eri tyyppisten pyhien geometrioiden kanssa. Niillä ei muuten ole mitään yhteyttä matematiikkaan, vaan ne liittyvät energian muodostumiseen ja virtaukseen… ymmärrättehän. Ja te kaikki käytte muissa ulottuvuuksissa; jokaikinen teistä käy niissä.

Käytämme esimerkkinä tänään paikalla olevaa ihastuttavaa yhtyettä. Kun he säveltävät musiikkiaan, he eivät istu alas kirjoittamaan sitä järkensä avulla. He sallivat itsensä laajentua äärettömästi. (Huom. viittaa jälleen shoudin alussa esiintyneeseen yhtyeeseen Vast Expand eli Ääretön Laajentuminen). Joku saattaisi skeptisesti sanoa heidän vain leijailevan jossakin muualla, mutta asia ei ole ollenkaan näin. He ovat laajentaneet energiaansa. Ja nyt he sitten leikkivät mielikuvituksen ulottuvuuksissa. Se on todellista. Se on yhtä todellista kuin todellisuus itse… ehkä enemmänkin. Ette vain pysty aistimaan tai todella ymmärtämään sitä vielä, koska se ei ole mielen avulla ymmärrettävä asia.

Joten yhtyeemme jäsenet leikkivät muissa ulottuvuuksissa energioilla. He muotoilevat ja muuttelevat energioita. He hyppäävät joidenkin energioiden kyytiin ja ajelevat niillä ympäriinsä. He laittavat energioita yhteen ja katsovat kuinka yhteensopivia ne ovat. Voitte kuvitella tämän aivan niin kuin haluatte. Voitte kuvitella itsenne kirjaimellisesti hyppäämässä energia-aallon päälle ja ratsastamassa sillä. Voitte kuvitella itsenne ihmisen muodossa nappaamassa energia-aaltoja ja ratsastamassa niillä ympäriinsä. Kyllä, tämä on mielikuvitusta ja teidän laboratorionne.

Ja loppujen lopuksi voitte valita laboratoriostanne ne ideat ja luomukset, joista pidätte ja jotka haluatte tuoda mukananne maan päälle. Ja sitten teette niin. Annatte niiden virrata. Noiden energioiden täytyy tavallaan uudistaa itsensä ja yksinkertaisesti tulla maapallon ulottuvuuteen, tähän 3-D:nne, vaikka kyseessä onkin ei-fyysinen energia kuten musiikki. Tällaisen energian täytyy uudelleen määrittää itsensä tullakseen maapallolle. Se on kuin avaruusalus, joka yrittää tulla takaisin maapallon ilmakehään. Kaikki muuttuu ja niin senkin täytyy muuttua sopeutuakseen tälle tasolle. Mutta ydinenergiat ovat silti tallessa. Joten tuotte ne tänne. Rakkaat muusikkoystävämme tuovat ne tänne.

Ja vasta nyt he alkavat määrittelemään sanoja. Sanat ja nuotit eivät siis muodostuneet ensimmäisiksi, vaan ensin muovailtiin energia. Tätä on vaikea ymmärtää, koska mieli ei pysty käsittämään luomistyön tätä osaa. Sen määritteleminen tuottaa mielelle vaikeuksia. Mieli luulee teidän kirjoittavan musiikkia tai sanoja, mutta ei se niin ole.

Leikitte siis energioilla muissa ulottuvuuksissa ja tuotte ne sitten maan päälle. Kun tuotte ne tänne, saatatte herätessänne unesta kuulla laulua ja ihmetellä: “Mistä tuo laulu nyt mieleeni tupsahti? Olenko ankkuroitunut tietyn tyyppiseen kollektiiviseen tietoisuuteen?” Ei, vaan olette ankkuroituneet laboratorioonne. Saatatte ajaa autoa ja saada yhtäkkiä idean. Mistä se tuli? No, se tuli teistä, laboratoriostanne. Tuo idea löysi tiensä luoksenne.

Alatte tarkentaa ideaanne, jotta sen pystyisi aistimaan ja sitomaan tähän ihmisulottuvuuteen. Määrittelette laboratorionne energialeikin esimerkiksi nuoteiksi. Teillä on nuoteille hyvin ominainen sävelasteikko tai taajuus. Alatte siis kirjoittaa nuotteja. Sen jälkeen alatte määritellä tuntemuksianne sanoiksi, jotta musiikin takana olevat energiat tulisivat kirjaimellisesti ymmärretyiksi. Lopuksi yhdistätte nuotit ja sanat.

Ja nyt laulunne on valmis. Olette luoneet jotakin. Aineistatte luomistyönne soittamalla kitaraa ja laulamalla sanat. Ja näin luomistyönne saavuttaa todellisuuden ja muutkin voivat kokea musiikin takana piilevän energian. Mutta ennen kaikkea te itse saatte ainutlaatuisen kokemuksen olla sisällä omassa luomistyössänne ja ilmaista omaa luovuuttanne… hyvin, hyvin yksinkertaista. Joten emme halua kenenkään sanovan, että kyse on  “vain saduista” tai “vain mielikuvituksesta.” Kyse on teidän laboratoriostanne.

Niin monilla teistä on ollut loistavia ideoita. Olette kehittäneet niitä omassa eteerisessä, taivaallisessa laboratoriossanne. Mutta sitten ette uskallakaan tuoda niitä todellisuuteenne. Ideanne jumittuvat. Näytämme teille niistä muutamia.  Ne jumittuvat aivan 3D:n ulkopuolelle. Ne ovat jo ihmisulottuvuuden porteilla, joita te ette halua avata niille.

Ehkä teitä pelottaa joutua naurunalaisiksi. Muistakaa Edgar Cayce. Ehkä pelkäätte, ettei ideanne toimi. Muistakaa Edgar Cayce. Pelkäätte, ettei se ehkä olekaan sitä, mitä Henki haluaisi teidän tässä elämässänne tekevän. Muistakaa ne ristiriidat, joita Edgar Cayce joutui kohtaamaan oman uskonnollisen taustansa vuoksi.

Mietitte, riittävätkö resurssinne ideanne toteuttamiseen. Muistakaa jälleen rakasta ystäväämme, joka asettui sohvalle pitkäkseen, meni transsiin ja teki suurenmoista työtä. Mitä tapahtui hetkellä, jolloin  hän päätti olevansa halukas tekemään tätä työtä? Tarvittavat järjestelmät sekä maan päällä että enkelten valtakunnissa ilmestyivät hänen tuekseen. Ymmärrättehän, etteivät tarvittavat enkelit ja ihmiset ilmestyneet ensin ja sanoneet: “Edgar, olemme täällä auttaaksemme sinua kunhan vain päätät asettua sohvalle ja aloittaa kanavoinnin.” Hän aloitti ensin kanavoinnin ja vasta sitten tukijoukot saapuivat paikalle.

Tämä on pieni tuuppaus aika monelle teistä. Teillä on niin monia upeita luomuksia aivan maapallon ulottuvuuksien porteilla. Ehkä pelkäätte ettei niillä makseta laskuja. “Minun on pysyttävä työpaikassani maksaakseni laskuni.” Muistakaa jälleen kerran Edgar Cayce. Puhukaa asiasta muiden Shaumbrojen kanssa.

Alkaa olla Shaumbroille ominaista olla ”korkeasti” työttömiä (naurua). Tai kuten Cauldre heitä kutsuu – itsenäisiä työttömiä (lisää naurua). He ovat siirtyneet normatiivisen rahan ansaitsemisen uskomuksen yläpuolelle. He ovat tehneet jättihypyn erittäin leveän kuilun yli. Ja mitä heille on tapahtunut? Lähes kaikki ovat huomanneet, että yltäkylläisyys virtaa paljon helpommin ja runsaammin kuin aikaisemmin. He eivät itsekään oikein ymmärrä, kuinka kokonaisuus toimii. Mutta he tietävät yltäkylläisyyden virran olevan heidän ulottuvillaan.

Niin monet teistä käyttävät ihmistyötään verukkeena. “Minun on maksettava laskut ja ruokittava perheeni.” Millaisen taakan laitattekaan perheenne harteille! Käytätte heitä verukkeenanne. On aika siirtyä tämänkin asian yli. On aika avata portit ja aloittaa työnne. Kukaan ei muuten ole sanonut, että teidän pitäisi ottaa lopputili päivätyöstänne aloittaaksenne. Teidän omat uskomuksenne vääntävät ja kääntävät asioita.

Tiedämme, että kaikki Shaumbrat täällä ja internetissä, sekä joukossanne kävelevä ja kanssanne rupatteleva Edgar Cayce, ovat uurastaneet laboratorioissaan. Se on yksi syy väsymykseenne. Olette työskennelleet muissa ulottuvuuksissa, leikkineet energioilla, ja olette nyt valmiit tuomaan ne todellisuuteenne. Ehkä olette tehneet keksinnön, mutta epäröitte ja sanotte: “Mutta tähänhän tarvitaan ensin rahaa.” Miettikää uudelleen… vanhat uskomusmallit. Tarvitsette ensin sen keksinnön. Raha tulee luoksenne sen jälkeen. Kyllä vain.

Jotkut teistä ovat halunneet ottaa lopputilin ja aloittaa parannustyön. Mutta sitten sanotte: “En ole varma mistä aloittaisin. En ole varma ansaitsenko tällä työllä rahaa.” Annamme teille vihjeen. Parannustyö… jos valitsette tekevänne sitä… ja otatte lopputilin… ja haluatte menestyä omasta ansiostanne ja auttaa niitä, jotka apua haluavat… parannustyönne on oltava teidän omaanne… ymmärrättehän.

Olette käyneet eri kursseilla ja oppineet paljon eri asioita. Ja ne kaikki ovat upeita energioita. Olette niiden kautta oppineet, miten energia toimii. Mutta kun aloitatte oman parannustyönne ja ripustatte ulos mainoskylttinne, niin siinä pitää olla teidän nimenne, teidän työnne, ei kenenkään muun. Älkää kutsuko parannustyötänne minkään muun kuin oman metodinne nimellä.

Kyllä, olette lukeneet kirjoja. Olette käyneet eri kursseja. Mutta niin kauan kun parannustyöstä puuttuu teidän nimenne ettekä ole sisäistäneet ja ottaneet sitä omaksenne, niin koko työnne kulkee ontuen. Ja teistä tulee hyvin turhautuneita. Kutsukaa sitä omaksenne. Te olette luoneet sen omassa laboratoriossanne. Olette luoneet sen opiskelemalla maapallolla. Tehkää nyt työnne.

Joten pidättelette siis monia luomistöitä todellisuutenne porteilla. Tämä taas kirjaimellisesti tukkii ja pysäyttää energian. Kun teillä on tusinoittain – tai tuhansittain, kuten joillakin teistä – ideoita ja luomistöitä jumissa tämän ulottuvuuden porteilla, on se merkki siitä, ettette uskalla tuoda niitä todellisuuteenne. Tai sitten odotatte meidän käskevän teitä tuomaan ne. Tai ylipäätänsä odotatte jotakin. Tai teillä ei ole tarpeeksi aikaa. Tai olette väsyneitä.

Oli tekosyynne mikä tahansa, niin energia kirjaimellisesti tukkeutuu. Niiden luonnollinen virtaus pysähtyy. Ja sitten teistä tulee omien uskomustenne uhreja. Te väsytte, murrutte ja uuvutte. Ja ennen kaikkea te turhaudutte, koska tiedätte olevanne niin lähellä. Tiedätte olevanne erittäin lähellä, mutta siltikään ette tee asian hyväksi mitään.

Joten Shaumbrat, mielikuvitus… minun huvilani… onko se todellinen? Kyllä se on, jos sallitte sen olevan. Siinä on todellista energiaa. Aivan, ette ehkä pysty koskettamaan sitä käsillänne. Tai ehkäpä pian pystyttekin. Sillä on hyvin, hyvin todellinen energia. Se ei ole vain untuvaista unelmaa. Se on olemassa. Olen itse luonut sen. Ja te autoitte ja autatte edelleenkin sen luomisessa.

Tobiaksen huvila… mennään sinne nyt ryhmänä. Miten sinne pääsee? Seuratkaa minua… yksinkertaisesti seuratkaa.

On eras asia, jota todella haluaisin tähdentää teille kaikille tänään. Näkymättömien energioiden todellisuus… niillä on vaikutusvaltaa… niillä on tehoa. Ne tulevat mielikuvituksen ulottuvuuksista ja aloittavat leikkinsä todellisuudessanne.

Ne, jotka ovat juuri nyt jumittuneet mielikuvituksen ulkopuolelle käytännöllisyyteen ja käsin kosketeltavaan… he ovat niitä, jotka turhautuvat. Ympäri maailmaa on ihmisiä, jotka väheksyvät kaikkea, mitä ei voi analysoida. Voi, voi sentään… miten rajallista onkaan omistaa vain mieli! Miten rajoittavaa onkaan olla käyttämättä Jumalallista Älykkyyttänne, suurempaa minäänne! Tulette huomaamaan, ettette halua analysoida muissa ulottuvuuksissa ollessanne. Ette edes halua lokeroida kaikkea.

Joten olemme nyt huvilallani. Se on kerrassaan herkullinen paikka. Kyllä, se muuttuu. Voin muuttaa väriä tai kattoa silmänräpäyksessä. Voin muuttaa kokoa. Haluan sen olevan vanhanaikainen pikku huvila… jonka ympärillä on puita… ja pieni puro takapihalla… kaunis maalaistie kiemurtelee sen ohitse… upeita puutarhoja ympärillä… ja vesiputousten ääni. Ette välttämättä näe niitä, mutta niiden ääni kuuluu jatkuvasti.

Tietenkin siellä on paljon lintuja. Rakastan lintujen energiaa, sillä ne ovat pruitanneet silmääni (naurua) ja ne ovat pilkanneet minua vankilassa ollessani. Ja loppujen lopuksi juuri ne auttoivat minut vapauteen. Voi miten rakkaita ne ovatkaan minulle! Joskus muuten ilmestyn teille lintuna muistuttaakseni teitä vapautumisesta omasta itsestänne, oman mielenne ansasta ja vankilasta.

Minulla on siis tämä kaunis huvila. Mutta tänään emme menekään sisälle, vaan kävelylle. Tuntekaa ja aistikaa energiat. Luon tässä tarinaa mielikuvitusta käyttäen. Voitte väheksyä asiaa ja sanoa: “Onpa somaa.” Tai sitten voitte tarkastella todellisia energioita. Voitte tuntea, mistä tässä todellisuudessa on kysymys – kuinka siirrymme mielikuvituksesta manifestointiin.

Tien päässä ylitämme pienen puusillan. Voitte kuulla omien askeltenne äänen ylittäessänne siltaa… ja taas… kaikkialta kuuluu veden ääntä… kaunista, kuplivaa, solisevaa ääntä… joka on itsessään musiikkia. Jotkut teistä ovat istuneet purojen varsilla ja kuulleet musiikkia. Olette kuulleet musiikkia kuunnellessanne vettä. Se on kaunis tapa ankkuroitua energiaan.

Ja vähän matkan päässä sillasta on kaunis niitty. Kävellään sinne. Siellä on tietenkin kaikenlaisia kukkia… Minä istutin ne sinne. Eikä minun tarvinnut kyykistellä istuttaessani. Minä vain kuvittelin kukkia. Ja haluan nyt jakaa ne kanssanne… samoin kuin niiden tuoksun… tuoksun, joka ylittää maan päälliset aistit… kukkien tuoksu… makea tuoksu, jota on vaikea edes kuvailla… kaikki tässä ja nyt. Huomaatteko kuinka helppoa tämä on? Kerroinhan teille jo aiemminkin, että  energioiden kanssa on helppo työskennellä. Teemme sitä juuri nyt.

No niin, tällä puolella… näette kauniin vanhanaikaisen kivestä ja puusta valmistetun rakennuksen, jossa on liuskekivikatto. Se on Shaumbra-Huolto. Sinne me olemme menossa tänään. Ei, huoltopisteemme ei muistuta autokorjaamoa. Nehän haisevat… öljylle. Ne ovat meluisia. Niissä kiroillaan ja syljeskellään lattialle (naurua). Meidän huoltomme on kaunis ja ylellinen..

Mennään nyt sisälle. Kyllä, jotkut teistä kuljeskelevat vielä ulkona ja katselevat maisemia. Mennään nyt kuitenkin sisälle, koska meillä on uudistautumis-hommia edessämme tänään. Olen tietenkin luonut Huoltomme sisätilat niin, että joka puolella on ikkunoita… kyllä, tuolla puolella on suuri takkakin. Ja ikkunoita siis ympäriinsä.

Täällä on suuria ja mukavia laiskanlinnoja. Täällä on myös sohvia, jos haluatte käydä pitkäksenne. Kuulette edelleenkin veden äänen, vaikkette näekään sen lähdettä. Ette näe suihkulähdettä tai jokea tässä kauniissa huoltorakennuksessamme. Mutta kuulette silti äänen. Voitte myös tuntea auringonpaisteen ikkunoiden läpi. Huomaatteko kuinka helposti tämä käy? Älkää aliarvioiko energiaa. Se on hyvin todellista.

No niin, käykää nyt istumaan mihin haluatte. Minulla on oma lempilaiskanlinnani, joka on tietenkin purppuranpunainen. Sikarini on käteni ulottuvilla. Jotkut teistä haistoivatkin tuoksun, joka on jäänyt tänne leijumaan eilisillasta.

Istutaan alas. Nyt on aika uudistautua. Kerroitte tänään, ettette halua tällä hetkellä lisää tietoa, vaan ainoastaan antaa ruumiinne, mielenne ja henkenne tasapainottua ja virkistäytyä. Myös sen vuoksi rakas ystävämme Edgar on kanssamme. Hän oli mestari auttamaan muita ruumiin ja mielen selkeyttämisessä. Hän oli mestari energioiden ainutlaatuisessa käytössä, olkoon kyse sitten materialisoituneista tai eteerisistä energioista.

Olette edistyneet niin nopeasti viime aikoina. Aiomme pysäyttää ajan juuri nyt. Pystymme tekemään sen. Itse asiassa aikaa ei ole olemassa. Se on ihmisten keksintöä. Siirrymme nyt takaisin luonnolliseen “ei-ole-aikaa tilaan.” Aikaa ei ole olemassa. Vain me olemme.

Vauhtimme hidastuu. Maapallollanne kaikki tapahtuu niin nopeasti. Niin monta asiaa on meneillään tällä hetkellä. Maapallo on kaikenlaisten muutosten, kaaoksen, draamojen ja traumojen keskellä.

Te teette niin kovasti töitä maapallolla liikutellessanne tietoisuutta ja yrittäessänne auttaa muita. Olette uhranneet niin paljon perheidenne ja ystävienne hyväksi. Tiedättehän, että uhrautuminen merkitsee joskus jopa yksinoloa. Olette uhranneet itsenne ollaksenne yksin. Ei siksi, etteikö teillä olisi upea säteilevä persoonallisuus. Olette valinneet yksinolon, kaukana muista, koska tiedätte, että joskus on helpompaa tehdä tätä tietoisuuden ylösnousemustyötä yksin.

Joillakin teistä on hyvin intensiivinen työ tällä hetkellä… kyllä, myös intensiivisiä perheitä. Mutta täällä Shaumbra-Huollossa voitte päästää irti kaikesta. Ruumiinne on ollut viime aikoina erittäin stressattu. Olette yrittäneet kieltää asian ja sanoa: “Mikä minua oikein vaivaa? Minun on puskettava, puskettava ja puskettava eteenpäin.” Minä sanon teille nyt: “Lopettakaa jo.”

Yritätte joskus kieltää, että ruumiinne on ylikuormitettu. Teeskentelette, että teillä on 10:n, 20:n tai 100:n ihmisen voimat, ja että pystytte jatkamaan ikuisesti. Se verottaa ruumistanne ja tiedätte sen. Aiomme nyt hidastaa vauhtia. Kuunnelkaa vain veden ääntä.

Mielenne on tehnyt ylitöitä. Yritätte säilyttää omassa elämässänne tasapainon; tilan, jossa pystytte  suoriutumaan päivittäisistä rutiineista. Mutta tiedätte, että jotain muutakin on tekeillä. Mietitte mikä  teitä vaivaa. Mietitte miksi otteenne ei aina pidä. Yritätte käyttäytyä normaalisti. Ja tiedätte, ettei siitäkään ole apua.

Joten katkaisemme hetkeksi virran täällä Shaumbra-Huollossa. Täällä teidän ei tarvitse tehdä yhtään mitään… teillä ei ole kiirettä mihinkään. Teidän ei tarvitsee parantaa itseänne eikä ketään muutakaan, vaan vain hiljentyä hetkeksi.

Henkenne on läpikäynyt uskomattoman transformaation, oman laajentumisensa, avautumisensa ja uudelleensyntymisensä. Se on tapahtunut teidän ollessanne jokapäiväisessä fyysisessä muodossanne. Henkenne tavallaan läpikäy omaa traumaansa yrittäessään integroitua ihmisminänne kanssa. Joskus nämä kaksi ovat valovuosien päässä toisistaan.

Teillä on kiire yrittäessänne suorittaa kaikki ihmistasolla tarvittavat toiminnot. Ja samanaikaisesti henkenne haluaa avautua ja kehittyä. Eikä se tiedä, kuinka nopeasti olette valmiita antamaan sen tehdä niin. Joskus sanotte sille: “Edisty nopeasti.” Joskus taas sanotte: “Lopeta. En kestä tätä enää.” Mutta täällä Shaumbra-Huollossa ja tässä turvallisessa energiassa voitte päästää irti.

Käytän sanaa“huolto”, vaikka metaforani onkin hiukan yksinkertainen. Mutta tehän olette kuin kulkuneuvoja. Olette kuin hybridejä ajoneuvoja. Osittain olette Vanhassa ja osittain Uudessa Energiassa. Ja kehitätte hybridejä ominaisuuksianne aivan kuten kehitetään autojakin, jotka toimivat sekä bensiinillä että sähköllä. Sellaisiksi ne on rakennettu ja suunniteltu. Ne valmistettiin tehtaiden liukuhihnoilla toimimaan sekä että.

Te suoritatte prosessianne lennossa. Olette integroivia hybridejä. Te integroitte Uuden Energian ominaisuuksia Vanhan Energian kulkuneuvoon toimien molemmissa energioissa samanaikaisesti. On uskomattoman haasteellista elää näin, varsinkin kun te olette ensimmäisiä. Niillä jotka teitä seuraavat… heillä saattaa olla helpompaa, koska te olette raivanneet heille tietä. Mutta juuri nyt, Shaumbrat, te olette läpikäyneet suunnattoman määrän muutoksia, jälleensyntymisiä ja muuntautumisia sekä Uuden Energian integrointia ja uusille konsepteille avautumista – ja kaikki tämä fyysisessä ruumiissa ollessanne. Siksi me tarvitsimme tämän huoltohetken tänään; shoudimme on tänään todellakin tavanomaisesta poikkeava.

Antakaa tämän virtaavan veden kirjaimellisesti – sen äänen… sen liikkeen... sen vilvoittavien ja rauhoittavien energioiden – antakaa niiden virrata energisen kulkuneuvonne läpi. Puhdistaudutaan ja avaudutaan hiukan. Teemme sen hengityksen välityksellä.

Kysyn teiltä jälleen, onko tämä vain mielikuvitusta? Kyllä se on. Ja se on todellista… kirjaimellisesti. Ja se on myös yksinkertaista, Shaumbrat. Istuessamme täällä annatte ruumiinne puhdistautua kirjaimellisesti. Sallitte sen löytää uudelleen tasapainon.

Ja me emme ole paikalla heilutellaksemme käsiämme teidän päällänne. Olemme täällä vain tukemassa teitä. Edgar Caycen energia on täällä tukemassa teitä, kuten tekin olette tukeneet häntä. Mutta ymmärrättehän, että teidän ei tarvitse muuta kuin antaa lupanne tälle puhdistautumiselle. Te annatte itse itsellenne energeettisen tauon tässä turvallisessa paikassa.

Olette huolissanne siitä, että kaikki ruumiillenne aiheuttama stressi saattaa viedä sen epätasapainon tilaan. Joillekin teistä on käynytkin niin. Mutta ruumiinne voi myös palautua. Olette huolissanne siitä, että ylikuormitatte elimiänne, ja niinhän te teettekin. Tarvitsette tätä huoltokäyntiä. Tarvitsette vähän virtaavaa energiaa elämäänne juuri nyt.

Olette huolissanne siitä, että rasitatte mielenne äärimmilleen. Ja se on totta, mutta siihen ei ole mitään syytä. Mieli suorittaa hyvin alkeellista tehtävää. Sen ainoa tehtävä on varastoida tietoa. Mieli on olemassa auttaakseen joidenkin fyysisten tehtävien ja 3D-tehtävien suorittamisessa.

Mutta ettehän te todella haluakaan laajentaa mieltänne vaan jumalallisuuttanne. Kyse on jumalallisuutenne avautumisesta. Ja mielennekin tietää sen. Jos kysytte siltä, niin se vastaa: “Ei minun tarkoitukseni ole olla kaikki mitä on. Minun ei kuulu olla korkeampi minäsi. Olen olemassa vain palvellakseni sinua.” Oli olemassa potentiaali mielen joutumisesta epätasapainoon, järjen menettämisestä.

Joten käyttäkää hyväksi tämä mahdollisuus ja antakaa veden energian – sen äänen, selkeyden ja puhdistavan vaikutuksen – virrata mielennekin läpi; rentouttaa ja antaa älyllisyyden energioiden palautua omaan perspektiiviinsä. Hengittäkää syvään. Se auttaa kaikkea virtaamaan. Se auttaa uudistautumaan.

Ja kun sallimme tämän virtauksen koko olemuksessamme, voimme samalla katsastaa kulkuneuvonne takaosan. Aiomme kutsua kulkuneuvoanne, ihan vain metaforisesti – ja tekin olette kulkuneuvoja kuten autonnekin – aiomme kutsua kulkuneuvoanne nimellä “Di-man.” Kyllä, Di-man on brändi. Se on lyhenne sanoista Divine Human. (Huom. tarkoittaa Jumalallinen Ihminen). Se on hybridi. Jotkut teistä saattaisivat kutsua sitä pikemminkin “demoniksi,” mutta tarkoitan nyt D-i-m-a-n (Tobias tavaa sanan), Jumalallinen Ihminen. Kyllä, puhumme hiukan pehmoisia tänään, mutta siihen on syynsä. Olette joskus aivan liian vakavia. Joskus jumitutte omaan energiaanne.

Katsotaanpa autonne takaosaa; tavaratilaa tai säilytystilaa. Avataan se ja katsotaan mitä sisällä on. Ohhoh… kuinka paljon te oikein kannatte tavaraa mukananne (naurua)! Katsokaa tarkemmin ja tuntekaa kaiken mukana kuljettamanne tavaran energia.

Eiväthän nuo edes ole teidän tavaroitanne, vai mitä? Kaikki matkalaukut ja laatikot ja kassit tavaratilassanne… ne eivät ole teidän. Ne kuuluvat muille. Kantelette ympäriinsä muiden matkalaukkuja. Tuo laatikko tuossa; se kuuluu puolisollenne. Heittäkää se ulos. Tämä matkalaukku… se on ystävänne. Minkä takia te kannatte niitä heidän puolestaan? Uskotteko tosissanne auttavanne heitä?

Ja tuolla on suuri salkku. Se kuuluu työpaikallenne; stressiä ja järjettömien tavoitteiden paineita. Tavoitteet… miten älytön asia! Aivan varmasti ihmismielen keksintöä. Se luulee näin tekevänsä oikein, luulee, että sen pitää organisoida itsensä ja saavuttaa korkeita tavoitteita. Heittäkää saman tien menemään.

Hengellä ei ole tavoitteita. Eikä ihmisilläkään pitäisi olla. Tiedämme, että tämä järkyttää niitä, jotka elävät ja kuolevat tavoitteiden mukaisesti. Painotus on tässä sanoilla “kuolevat tavoitteiden mukaisesti.” Meidän mielestämme tavoitteiden mukaan ei pysty mitenkään elämään. Kyllä, pystytte jotenkuten organisoimaan itsenne joka päivä. Mutta jos yritätte koko ajan saavuttaa jotakin tavoitetta, emme kutsu sitä elämiseksi.

Menette töihin. Teillä on mahdoton määrä älyttömiä tavoitteita. Teillä on jopa tietokoneohjelmistoja, jotka pitävät kirjaa tavoitteistanne. Pysyttekö tavoitteissanne? Pysyttekö aikataulussa? Miten tukahduttavaa energiaa luomistyön kannalta! Monet väittävät vastaan ja sanovat: “Mutta emme mitenkään pysty saavuttamaan mitään ilman tavoitteita.” Joten he ovat jumissa. He pitävät tavoitteista väkisin kiinni. He uskovat uskomukseen tavoitteiden tarpeellisuudesta.

Shaumbrat, te tiedätte paremmin. Tavoitteiden ympäri voi pyöriä loputotanta ympyrää. Kun päästätte irti analyyttisestä tavoite-energiasta, huomaatte kuinka rajoittavaa se on.

Joten heittäkää matkalaukku menemään ja samoin salkku. Teidän ei tarvitse kanniskella niitä ympäriinsä. Teillä on muiden romua, jota olette matkan aikana keränneet. Ette edes huomanneet raahaavanne niitä ympäriinsä. Heittäkää vain rohkeasti menemään. Mikään tuosta rojusta ei kuulu teille.

Kun olemme täällä Shaumbra-Huollossa turvallisessa energiassa… antakaa kaiken virrata… sallikaa virtaus… erityisesti ruumiissanne. Se tarvitsee sitä juuri nyt. Ruumiinne kannalta on tärkeää, että energiat virtaavat. Älkää ponnistelko. Hengittäkää vain syvään muutama kerta. Kuunnelkaa veden ääntä.

Se on muuten meidän työkalumme. Veden ääni ja sen energia. Olkoon se vinkkinä teille siitä, kuinka voitte tehdä tämän saman itsekin joko kylvyssä, suihkussa tai järven tai joen rannalla istuessanne. Vedessä on uskomatonta virtaavaa energiaa. Sitähän vesi muuten rakastaakin, virtaamista. Se ei niinkään pidä haihtumisesta vaan virtaamisesta.

Antakaa sen virrata ruumiinne läpi. Älkääkä yrittäkö opastaa tai ohjata sitä. Älkää kehottako sitä virtaamaan polviinne, olkapäihinne tai mihinkään muuhunkaan ruumiinosaanne – jos teette niin, niin muutatte sen luonnollista kulkua. Se tietää mihin virrata. Antakaa sen tehdä tehtävänsä.

Puhuimme viime kuussa rosoisista kivistä. Niin monet ihmiset raahaavat edelleenkin noita kiviä mukanaan, elävät niiden kanssa. Ihmiselämä on niin monelle kuin särmikäs kivi. Se on metafora heidän tavastaan elää kuten rosoiset kivet; niin kovapäisinä, niin särmikkäästi, niin joustamattomasti. Voitte päästää siitäkin irti. Jatkakaa hengittämistä. Emme yritä harjoittaa mitään meditaatiota emmekä yritä parantaa. Me vain keräämme energianne ja sanomme sen mukaisesti, että on aika hidastaa vauhtia minuutiksi.

Ymmärrättehän, että ruumiinne osaa jo tasapainottaa itsensä, jos vain annatte sille luvan. Ette tarvitse mantroja, käsien heiluttelua, öljyjä, sikareita tai mitään muutakaan (naurua). Ruumiinne osaa uudistaa itsensä. Teidän lupanne sallia virtaus saa sen aikaan.

Jotkut teistä painelevat sellaista vauhtia, että itseasiassa vain pyörivät ympyrää ja jahtaavat aurinkoa, kuten sanonta meidän puolellamme kuuluu. Siitä hetkestä kun heräätte ja siihen hetkeen kun menette nukkumaan, yritätte saada aikaan sitä sun tätä. Tiedättehän, että tuollainen päätön ryntäily edestakaisin on erittäin tehoton tapa työskennellä. Kerromme eräälle ryhmällemme kokoontuessamme… kerromme heille, että kaikki energia palvelee teitä. Aivan, jos vain annatte sille lupanne. Jos jahtaatte sitä, niin kuinka se voi palvella teitä?

Tiedättehän, että asiat hoituvat ihan itsestään. Olemme sanoneet leikillämme, vaikka se onkin hyvin totta… että kotinne voivat eräällä tapaa siivota itse itsensä. Todellakin. Niillä taloilla, joiden asukkaat jahtaavat auringonsäteitä aamusta iltana, on taipumusta likaantua helpommin. Tietenkin teidän täytyy itse korjata astianne. Mutta nekin näyttävät hiukan puhtaammilta kuin ennen.

Lattiatkin näyttävät pysyvän pitempään kiiltävinä. Piha tuntuu kukoistavan ihan itsestään. Tässä on kyse luonnollisesta energian virtauksesta, Shaumbrat. Kun energiaa pidätellään – rajoitetaan, rajataan, miten sitä sitten haluattekin kutsua – se vaikuttaa kaikkeen ympärillänne olevaan. Se vaikuttaa fyysiseen elinympäristöönne, kotiinne, asuntoonne. Ymmärrättehän… kun virtaatte ja uudistutte tällä tavalla kuten nyt, niin jopa seinienne maali säilyy puhtaampana ja kirkkaampana ja viemärinne vetävät paremmin.

Ai niin, olette kokeneet tämän saman asian tietokoneittenne kanssa. Siitä ei tarvitse edes pahemmin puhua. Kun olette itse kaaoksen tilassa, niin on myös tietokoneenne. Kun sen keskusyksikkö pettää, kyse on muustakin kuin kirotusta valmistajasta… kyse EI ole ollenkaan valmistajasta… kyse on pikemminkin teistä itsestänne. Energianne on niin voimakasta, että se voi vaikuttaa elektroniikan virtapiireihin.

Teidän täytyy käydä huollossa silloin tällöin kuten nyt, vain olla eikä ponnistella. Huoltomme on avoinna vuorokauden ympäri seitsemänä päivänä viikossa (naurua). Voitte tulla koska tahansa. Paikalla saattaa olla muitakin Shaumbroja. Älkää antako sen häiritä itseänne. Antakaa heidän tehdä omaa huoltoaan. Istukaa te vain tässä energiassa.

Merkillistä tässä on se, että ponnistelua ei tarvita. Teidän ei tarvitse pakottaa. Miksi teidän pitäisi ponnistella? Miksi teidän pitäisi kamppailla? Uskomus siitä, että väkisin puskeminen tuottaa tulosta, kuuluu Vanhaan Energiaan. Uudessa Energiassa tulette huomaamaan, että jos puskette väkisin, niin se puskee teihin takaisin. Joten ei pakottamista. Sitä ei tarvita. Teidän ei tarvitse manipuloida oman ruumiinne, mielenne ja henkenne uudistumista täällä kauniissa Shaumbra-Huollossa, jossa vesi virtaa solisten kaikkialla. Ei ole mitään tarvetta puskea tai pakottaa. Kaikki tapahtuu luonnostaan.

Voitte tulla tänne takaisin koska tahansa. Suosittelemme säännöllisiä käyntejä, varsinkin lähivuosien aikana. Asiat maapallolla muuttuvat entistä intensiivisemmiksi. Kaikki nopeutuu ja muuttuu entistä vaativammaksi. Kaikki muuttuu entistä painostavammaksi. Ja myös pahemmaksi.

Puhutaan hetki pahuudesta… hassua puhua siitä nyt, kun odotamme niin sanotusti moottoriemme perinpohjaista tarkastusta ja huoltoa. Ei meillä muutakaan tekemistä ole… kuin odottaa. Joten puhutaan muutama sana pahuudesta.

Pahuus tarkoittaa ennen kaikkea energian anastusta tai varastamista. Se alkoi yksinkertaisesta asiasta. Yksi olento halusi toisen olennon energian, koska tunsi sen tekevän itsensä vahvemmaksi tai viisaammaksi tai halusi vastauksen siihen, miten palata takaisin Kotiin. Ja kun yhden energian kulutus tai pyydystys tai varastaminen ei toiminut, ne yrittivät muidenkin energioita. Kun sekään ei toiminut, ne yhdistyivät ryhmiksi tai perheiksi. Ja sitten ne hyökkäsivät yhteisvoimin muiden ryhmien tai perheiden kimppuun enkelten valtakunnissa. Tätä on jatkunut siitä lähtien, kun jätimme Kodin. Energian varastaminen… sitä pahuus vain merkitsee… yrittää ottaa muilta pois jotakin heille kuuluvaa.

Sitä on kehitetty ja hiottu vuosituhansien ajan. Pahuudesta on tullut… se on muuttunut varsin viattoman tyyppisestä työskentelytavasta joksikin varsin rumaksi. Maapallolla on tällä hetkellä paljon pahuutta. Jotkut teistä kieltävät sen olemassaolon. Jotkut teistä pelkäävät sitä. Jotkut teistä kieltävät sen olemassaolon sanoin: “Maailma on ihana. Me olemme kaikki Jumalia. Me olemme kaikki enkeleitä.” No, onhan sekin totta.

Mutta jotkut jumalat ovat unohtaneet olevansa jumalia. Jotkut jumalat ovat unohtaneet olleensa enkeleitä. He ovat niin kiinni omassa matkassaan ja omassa tarinassaan, että he jatkavat sen kasvattamista suuremmaksi. Heidän täytyy jatkaa energian varastamista. Ja sitten siitä tulee teidän termienne mukaisesti “pahuus” tai “pimeys.” Ja sitä on täällä joka puolella. Pahuus vierailee meidänkin tapaamisissamme. Emme ole puhuneet siitä aikaisemmin, koska emme halunneet kiinnittää huomiotanne siihen. Mutta se on täällä; tulee ja menee. Jotkut teistä tuntevat joskus sen läsnäolon joko itsessään tai ulkopuolellaan.

On mielenkiintoista, että sitä kuvaava englannin kielinen sana “evil” on toisinpäin kirjoitettuna sen vastakohta eli “live,” (huom. tarkoittaa elämä). Siinä on myös täsmälleen samat kirjaimet kuin sanassa “veil.” (huom. tarkoittaa verho). Toisin sanoen se on elämän vastapuoli tai vastakohta, elämä verhottuna. Mutta se on täällä ja joka puolella.

Jotkut teistä pelkäävät sitä hyvin paljon, koska ovat olleet sen kanssa tekemisissä entisissä elämissä. Yhdellä tai toisella tapaa olette olleet sen vankeina. Tai olette itse käyttäneet sitä orjuuttaksenne muita. Pelkäätte sitä, koska tunnette sen voiman. Tiedätte kuinka se pystyy naamioimaan itsensä niin monella eri tapaa. Pahuus voi saapua enkelikiharaisen kirkassilmäisen viattoma lapsen muodossa… yhtenä hetkenä se voi olla maailman viattomin olento… ja seuraavana hetkenä tuhota koko kaupungin.

Pahuus on tiivistynyt maapallolla viimeisten vuosien aikana ja näin tulee jatkumaan myös lähivuosina. Sitä on joka puolella. Jotkut teistä pelkäävät sitä niin paljon, että se heikentää ruumistanne ja mielenne siirtyy tietyntyyppiseen alistuneeseen tilaan. Mietitte, kuinka voittaa se.

Tiedätte koska pahuus on paikalla. Kun tunnette sen läheisyyden, mielenne lannistuu, koska teidät on hypnotisoitu. Kannatte vieläkin teihin asetettua toimintamallia mukananne. Ruumiinne jäykistyy ettekä pysty edes ajattelemaan. Siksi että olette aiemmin kokeneet pahuuden, tiedätte mistä on kyse.

Olemme täällä mielikuvituksen todellisessa huoltokeskuksessa. Voitte päästää tuostakin toimintamallista irti juuri nyt. Voitte antaa veden energian puhdistaa sen pois. Antakaa sen mennä. Ei, meidän ei tarvitse puskea, takoa ja vääntää jakoavaimella saadaksemme sen teistä pois. Päästäkää vain irti.

Pahuudessa ei ole mitään pelättävää, ei yhtikäs mitään. Tämä ei tarkoita sitä, että teidän pitäisi alkaa pelehtimään sen kanssa; se olisi pelkästään typerää! Miksi leikkiä tulella? Joitakin teistä se muuten härnää ja vikittelee. Jotkut teistä sanovat: “Olen aivan uskomaton Valotyöläinen. Aion hiukan leikitellä pahuuden kanssa ja ehkä jopa muuttaa sen.” Olette tässä tapauksessa tekemisissä seksuaalisten energioiden kanssa. Ja olette juuri hävinneet pelin.

Sillä hetkellä kun tunnette pahuuden vikittelevän… emmekä nyt muuten puhu fyysisestä seksistä. Seksuaalinen energia… kyllä, vaikuttaa se sukupuolielimiinnekin. Se orjuuttaa teitä maan päällä. Mutta seksuaalinen energia tarkoittaa jotain ihan muuta. Se on juovuttavaa, viettelevää sielutason  energiaa. Kyse ei ole pelkästään fyysisestä toiminnasta. Ja siksi olemme aikaisemminkin puhuneet seksuaalisesta energiasta ja kuinka sitä on käytetty ihmisten pyydystämiseksi ja orjuuttamiseksi. Fyysisesti siis tietenkin… mutta se vaikuttaa itseasiassa sielutasolla.

Joten jotkut teistä pitävät pahuuden kanssa leikkimisestä. Rakastatte sanoa: “Aion loistaa valoani pahuuteen.” Leikitte energian kanssa, joka ensinnäkin pilkkaa teitä siksi, että olette epätasapainossa valon suhteen yrittäessänne tehdä näin. Tiedättehän, että voitte olla epätasapainossa sekä valon että pimeyden suhteen. Voitte olla niin naiiveja ja viattomia, että olette epätasapainossa valon suhteen.  Tasapainon tilassa valo ja pimeys ovat integroituneet oikeassa suhteessa.

Jotkut teistä sanovat: “Mutta Tobias, sinähän olet itse sanonut, että pimeys on yksinkertaisesti paikka, jossa jumaluutemme piilee.” Kyllä, tämä pitää paikkansa puhuessamme TEIDÄN jumaluudestanne, ei siis muiden. He eivät ole vielä ymmärtäneet tätä konseptia.

Joten pahuus, tämä pimeääkin pimeämpi energia, on hyvin ovela ja hyvin kokenut tässä energian pyydystämisprosessissa, hypnotisoimisessa – mitä termiä sitten haluattekin käyttää – “orjuuttamisessa”. Pahuus orjuuttaa kiduttamalla fyysistä ruumista, mikä on yksi helpoimmista tavoista viedä toisen energiat. Kaikkein helpoin tapa varastaa energiaa on tehdä se seksuaalisesti. Monia teistä on orjuutettu – tai vieläkin orjuutetaan – seksuaalisesti. Se alkoi kauan, kauan sitten; kyse ei ole tästä elämästä. Se alkoi kauan sitten. Olette olleet sen orjia siitä lähtien.

Cauldre sanoo: “Luulin että tulimme tänne virkistäytymään.” (naurua). Niin me tulimmekin, Shaumbrat. Niin me tulimmekin. Tässä turvallisessa paikassa voitte päästää irti.

Tiedättehän, että mikä tahansa hypnoosi tai toimintamalli tai loitsu, joka päällenne on asetettu, on olemassa vain koska sallitte sen olevan. Te sallitte niin olevan. Teistä tuntuu, että olette niin sen syövereissä, ettette pysty pääsemään irti. Yritätte piiloutua siltä. Olette olleet niin hyviä piiloutumaan, että joskus olette inkarnoituneet teeskennellen olevanne joku muu kuin te itse pysyäksenne piilossa orjuuttajiltanne. Mutta ne seuraavat teitä elämästä toiseen ja elämien välissäkin. Ne seuraavat teitä ympäriinsä, koska kun ne ovat kerran saaneet teidät koukkuun, eivät ne halua päästää irti. Kunnes sitten eräänä päivänä sanotte: “Nyt riitti.” Ja silloin energianne palaa teille takaisin.

Tehdään se yhdessä täällä huollossa. Pyydän Edgaria ottamaan esille peilit ja jakamaan ne teille. Kaikilla on nyt peili. Älkää katsoko siihen itse. Peilaatte sillä itsestänne poispäin. Kääntäkää peili ympäri ja peilatkaa orjuuttajianne kohti.

Sanotte: “Mutta tämähän on hirveää. Nyt heidän oma energiansa kuluttaa heidät loppuun!” Kyllä, onneksi (naurua). He ovat pyytäneet sitä. Sitä he alunperinkin halusivat. He halusivat jonkun pysäyttävän heidät.

Pitäkää peili ylhäällä, kaikki joita on seksuaalisesti, fyysisesti tai henkisesti hyväksikäytetty. Teidän ei edes tarvitse tietää, ketä kohti käännätte peilinne. Energia menee suoraan siihen, jonka koukussa olette. Energia on merkillinen ja yksinkertainen asia. Se toimii vain jos hyväksytte sen, jos uskotte siihen ja jos sallitte sen antaa vaikuttaa teihin.

Jotkut ovat hypnotisoineet ja koukanneet teidät todella vahvasti. Ne uskottelevat teille: “Ette pääse koskaan irti. Olette minun ikuisesti.” Olette yrittäneet paeta ja piiloutua ja teeskennellä olevanne joku muu… käyttää eri persoonallisuuksia… tarinoita… elämiä… mitä tahansa paetaksenne. Ja siltikin ne löytävät teidät.

Rakas Jumala, nyt on juuri oikea aika katkaista yhteys, päästää irti. Pitäkööt itse oman pahuutensa.

Näette pahuuden juuri nyt vaikuttavan ympäri maailmaa. Näette ryhmien, yksilöiden ja jopa valtioiden tekevän toisilleen mitä hirvittävimpiä asioita. Ne vain varastavat energiaa, siinä kaikki. Ne ovat tehneet sitä niin pitkään, etteivät ne osaa lopettaa.

Se on kuin riippuvuus, jota täytyy koko ajan ruokkia. Ne ruokkivat itseään jumalallisella energialla. Ne ruokkivat itseään sieluenergialla. Ne keräävät sieluja. Ja vangitsevat ja hypnotisoivat ne. Ja jatkavat ruokintaansa. Ja tiedättekö mitä? Ne eivät saa koskaan tarpeekseen. Joten ne etsivät lisää.

Se on olemassa ja todellista. Eikä teidän tarvitse jäädä siihen kiinni. Teidän ei tarvitse pelastaa ketään. Ei ole mitään, miltä pelastaa. Itseasiassa kyse on niiden itsensä sekä niiden pelien kunnioittamisesta jäämättä itse koukkuun.

Joskus tämä pahuuden energia vaanii ympärillänne, koska olette hyvin herkässä ja hauraassa tilassa läpikäymienne muutosten vuoksi. Teistä tulee – kuinka sen sanoisi – laadukkaita kohteita  pahuudelle, koska mielenne on muutostilassa. Ruumiinne on väsynyt. Henkenne käy läpi omia hyvin, hyvin tärkeitä muutoksiaan juuri nyt.

Joten ne pyörivät ympärillänne härnäten ja houkutellen. Ne eivät pysty tekemään teille mitään, Shaumbrat, ei yhtikäs mitään. Niillä ei ole enää valtaa… vaikka ne väittäisivätkin hallitsevansa legiooneittain olentoja… vaikka ne väittäisivätkin tulevansa universumin mahtavimmista paikoista… vaikka ne väittäisivät teidän olevan halpa-arvoisia ihmisiä. Niillä ei aivan ehdottomasti ole sen enempää energistä voimaa kuin teilläkään.

Niillä ei ole muuta kuin muutamia vahvoja vakuuttavia energioita. Ne yrittävät saada teidät vakuuttuneiksi prosessin keskenjättämisen kannattavuudesta… yrittävät saada teidät pysymään hämmennyksen energiassa… yrittävät saavat teidät vakuuttumaan, että kaikki on muiden syytä. Niin pahuus toimii. Se kertoo teille syyn olevan muissa.

Joten se on ympärillänne. Jotkut teistä ovat tunteneet sen läsnäolon. Se on verottanut fyysistä ruumistanne, koska olette niin sallineet tapahtuvan. Se iskee lukiessanne sanomalehtiä ja katsoessanne uutisia. Se imeytyy todellisuuteenne eri medioista.

Ei, tarkoituksemme ei ole sanoa: “Älkää lukeko lehtiä tai katsoko uutisia.” Sen sijaan sanomme: “Ymmärtäkää, että pahuus vaanii musteessa ja radioaalloilla.” Eikä teidän tarvitse ollenkaan hyväksyä sitä. Sillä ei ole mitään otetta teistä. Jos olette olleet koukussa, voitte päästää irti juuri nyt täällä huollossa.

Muistakaa, että olette jumalallisia… ja täysivaltaisia… ja Jumalia omasta ansiostanne. Jumala-ominaisuus ei ole vallan ja voiman ominaisuus. Teidät on johdatettu uskomaan, että Jumala on yhtä kuin valta. Ei se niin ole. Jumala on yksinkertaisesti Hengen ilmaisu, teidän ilmaisunne. Jumala yksinkertaisesti etsii ilmaisua ja laajentumista.

Kyse ei ole vallasta. Joten jos mikä tahansa pahuuden muoto väittää teille sillä olevan enemmän valtaa kuin teillä, niin se valehtelee. Jumala ei ole valta. Se on yksinkertaisesti teidän termejänne käyttäen rakkaus, tasapaino, ilmaisu ja “oleminen.”

Kun olemme tässä rupatelleet, niin nämä veden energiat… käytämme tänään vettä, koska sillä on niin puhdistava vaikutus. Sen energiat ovat teille tutut… sen koostumus… miltä se tuntuu… ja sen ääni. Joten käytämme tänään vettä.

Pyydämme teitä nyt hengittämään sisään. Antakaa veden juoksuttaa kokonaisuudessaan energioita ruumiissanne. Antakaa tämän upean parantavan veden energioiden… aiomme nimetä sen nyt “Shaumbra-vedeksi”. Siitä tulee jano, vai mitä? Annamme sen virrata sisään.

Voitte tulla takaisin tänne koska tahansa. Sallikaa veden auttaa asiat liikkeeseen, ehkäpä niissäkin ulottuvuuksissa, joissa olette luoneet uskomattomia asioita. Ulottuvuuksissa, joihin luomistyönne ovat jumittuneet, koska ette ole päästäneet niitä todellisuuteenne.

Annetaan noiden luomistöiden virrata nyt. Avatkaa portit. Antakaa kaikkien töidenne, luomistöidenne, virrata maapallolle. Ja voitte valita niistä sopivimmat ja alkaa työskennellä ja leikitellä niiden kanssa. Ehkäpä ansaitsette niiden avulla paljon rahaa. Ehkä ne tuottavat teille onnea ja tyydytystä.

Shaumbrat, ehkäpä intohimonne oli jumittuneena muihin ulottuvuuksiin… ymmärrättehän. Portti ihmistodellisuutenne ja suurten ja laajojen todellisuuksienne välillä oli suljettu, lukittu. Ehkäpä intohimonnekin oli siellä portin ulkopuolella. Avataan portit ja annetaan luomistöiden virrata Shaumbra-Huollon lävitse. Annetaan niiden virrata suoraan ruumiiseenne, mieleenne ja henkeenne.

Todellisuus on merkillinen asia ja energiat ihmeellisiä. Todellisuus on sitä mitä valitsette sen olevan, olkoon se sitten käsinkosketeltavaa tai ei. Se, mitä olette tehneet tänään, on todellista. Se on hyvin, hyvin todellista. Teidän ei edes tarvinnut tehdä töitä sen eteen. Teidän ei tarvinnut muuta kuin vain olla kanssamme tässä kauniissa uudistavassa paikassa. Tämä paikka muuten muistuttaa vähän Tienin Temppeleitä – jos jotkut teistä pohtivat asiaa – kyse on aika pitkälti samasta energiasta.

Tämä tuli teille tarpeeseen, Shaumbrat. Olette verottaneet itseänne viime aikoina kaikin mahdollisin tavoin; tekemällä liikaa töitä, yrittämällä myös… olette yrittäneet liikaa. Meidän piti mainita se tänään – liian paljon yritystä. Tiedättehän, että kaikki vain tapahtuu. Kaikki tapahtuu, jos vain sallitte. Teidän ei tarvitse yrittää mitään. Te olette Luoja. Miksi Luoja yrittäisi mitään?

Luuletteko Jumalan yrittävän? Jumala vain tekee. Jumala seuraa tulosten kehittymistä. Jumalalla ei ole luomistyönsä kehittymiselle päiväjärjestystä. Jumala luo ja sitten vapauttaa; puhaltaa elämän, energian ja luovuuden mihin itse haluaakin ja antaa sille sitten vapauden. Siksi te olette täällä. Tuo Jumalan aspekti, joka te olette, hengitti elämää, antoi teille vapauden ja sanoi: “Lähde, mene tyhjyyteen ja luo mitä ikinä haluatkin. Soita minulle jos joskus jämähdät paikoillesi.” (naurua)

Joten rakas Edgar Cayce haluaisi vierailla luonamme tulevaisuudessakin. Hän rakastaa työskentelyä tämän ryhmän kanssa. Itse asiassa hän aikoo kirjaimellisesti yrittää järjestää muutamien muiden ihmisten kanssa Shaumbra-tapaamisen kauniissa veden partaalla olevassa paikassa – Virginia Beachilla – kyllä, mikä paikka. Ja haluamme juuri nyt kutsua mahdollisimman monta Shaumbraa vierailemaan Virginia Beachilla ja kunnioittamaan Edgar Caycen tekemään työtä. Työtä, jota te teette juuri nyt. Tämä kaunis paikka, joka kiehtoo monia teistä ja jossa jotkut teistä ovat käyneetkin… se on osa Shaumbra-energiaa, jossa me kaikki työskentelemme yhdessä. Kutsukaa tuota paikkaa Shaumbraksi tai A.R.E.:ksi, ihan miten vain, mutta työskentelemme siellä yhdessä.

Joten hengittäkää vielä kerran syvään, ennen kuin lähdemme huollosta. Tulkaa takaisin usein. Älkääkä muuten raahatko ketään tänne väkisin. Kyse ei ole muista, vain teistä itsestänne. Älkää kuvitelko, että teidän pitäisi tuoda potilaitanne tänne. Jos tulette tänne, tehkää se vain itsenne vuoksi. Tulkaa omaa itseänne varten. Jos haluatte jakaa tämän potilaittenne kanssa, antakaa heidän tulla yksinään. Mutta teidän ei tarvitse tulla heidän mukanaan eikä tehdä mitään heidän puolestaan.

On aika uudistautua. Juokaa paljon nesteitä seuraavien päivien aikana. Joillakin teistä on hyvin kiireiset ajat edessänne. Antakaa kiireen mennä menojaan. Antakaa vauhdin hidastua. Voitte olla missä tahansa hetkessä, missä Nyt-hetkessä tahansa, ja olla hyvin tasapainoisia ja rentoutuneita ja virrata.

Joten tämän päiväinen shoud oli hiukan erilainen teidän pyynnöstänne. Pyysitte virkistystä. Pyysitte mielikuvituksen leikkiä todellisuudessanne. Meillä on ollut suuri kunnia saada olla kanssanne täällä tänään.

Ja niin se on!


Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli  "Cauldre", joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkeleiden verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 50,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta. Tobias korostaa, että hän ja muut taivaallisen Crimson Councilin jäsenet itse asiassa kanavoivat ihmisiä. Tobiaksen mukaan he lukevat energiamme ja kääntävät oman tietomme takaisin meille, jotta voisimme nähdä sen ulkopuolisen silmin samanaikaisesti kun koemme sen sisällämme.  "Shoud" on se kanavoinnin osa, jossa Tobias astuu sivuun ja ihmisten energia kanavoituu suoraan Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vieressänne ja enkelit  ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com

© Copyright 2005 Geoffrey Hoppe, Golden, CO