"Selkeyden yksinkertaisuus"

Esitetty Crimson Circlelle
8.8.2005
Suomentanut Lea Lintunen

www.crimsoncircle.com

Ja niin se on rakkaat Shaumbrat, että kokoonnumme perheenä, ihmiset ja enkelit yhdessä, tässä teidän luomassanne pyhässä tilassa. Ja voi … mikä ero verrattuna vuoteen 1999, jolloin virallisesti kokoonnuimme ensimmäistä kertaa. Tuolloin ryhmä oli vielä pieni, tuskin kolmisenkymmentä ihmistä. Istuimme intiaaniteltassa vuorilla ja olimme tukehtua savuun.

Mutta kuinka tarkoituksenmukaista se olikaan… savu on osa puhdistautumis- ja vapauttamisprosessia. Savu liittyy myös pilvisyyteen ja kyvyttömyyteen nähdä selkeästi. Ja kuinka sopivaa olikaan, että tuolloin intiaaniteltassa istuneet ja ensimmäistä shoudia kuunnelleet täyttyivät muutoksen ja vapautuksen savusta.

Muistamme, kun kerroimme tuolle ryhmälle, että heidän oppaansa olivat jättämässä heidät. Luulemme, että teltta tuli entistä savuisemmaksi tuolla hetkellä. Ilmassa oli niin paljon huolta ja ahdistusta. Miten voi kertoa oppaiden lähdöstä ihmisille, jotka luottivat heihin ja käyttivät niin paljon energiaa heidän kanssaan? Oppaat olivat olleet niin kauan kanssanne. Kaikkien elämienne aikana maapallolla. Ja siinä me sitten kerroimme, että heidän oli aika lähteä.

Se muistutti hetkeä, jolloin vanhemmat poistivat lapsina ollessanne pyöristänne apupyörät. Ajattelitte tuolloin: “Mutta kuinka minä selviän nyt? Miten pysyn pystyssä?” Joten  Shaumbrat, apupyöränne otettiin pois ja olemme läpikäyneet kanssanne niin paljon viimeisten kuuden vuoden aikana. Nyt aloitamme pyhän seitsemännen vuoden yhdessä.

Viimeisten kuuden vuoden aikana olette vapauttaneet niin paljon… kerroksia kerrosten perään. Olemme käyneet läpi shoudin toisensa jälkeen vapauttamisesta. Olemme kutsuneet shoudeja eri nimillä, mutta niillä kaikilla voisi olla sama nimi eli “Vapauttaminen, irti päästäminen.”  Tiedämme sen olevan vaikeaa, koska tarinanne energiat ovat niin lähellä teitä… niin sisäänrakennettuja… osa teitä itseänne… tässä elämässä esittämänne persoonan tarina haavoineen ja kipuineen… mutta myös iloineen ja rakkauden hetkineen… ja kaikkine hetkineen, kaikkine kalleine hetkineen, jolloin olette oppineet tuntemaan itsenne paremmin.

Kuten olemme toistaneet yhä uudelleen ja uudelleen, on vapauttaminen tässä elämässä niin paljon vaikeampaa, koska kyse ei ole vain siitä. Te olette virkaan määrättyjä “ylösnousijoita” kaikille entisille elämillenne; kaikille eri ihmistarinoille, joita olette esittäneet vuosisatojen ja vuosituhansien kuluessa.

Nuo entiset elämät ovat osa teitä. Ja niillä oli omat haavansa. Niillä oli omat koettelemuksensa ja kärsimyksensä. Niillä oli oma halunsa säilyttää identiteettinsä. Joten viimeiset kuusi vuotta olette vapauttaneet myös niiden puolesta.

Tunnustelemme energiaanne tänään. Niiden, jotka istuvat tässä huoneessa ja niiden, jotka kuuntelevat planeetan eri kolkissa. Ja energianne on niin erituntuinen. Hengittäkää syvään. Selkeyttäkää ja tuntekaa ero verrattuna siihen, mitä olitte vuonna 1999.

Vuosi 1999 oli tärkeä, koska silloin oli vielä olemassa potentiaali ja pelko siitä, että maailmanloppu tulisi uuden vuosituhannen aattona;  muutos – kuinka sen sanoisi –  ei pelkästään kalenterissa vaan maapallon energisessä dynamiikassa. Elokuussa 1999 oli vielä olemassa mahdollisuus, että kaikki romahtaisi.

Hengittäkää syvään, selkeyttäkää ja tuntekaa, millainen henkilö olitte tuolloin. Millaista kuormaa kannoitte… mitä pelkäsitte… epävarmuutenne… mutta silti… kaunista kristallimaista energiaa sisällänne kantaen… Kristus-siemenenergiaa, joka etsi… joka halusi löytää itsensä… joka halusi löytää ratkaisun. Se on se osa teitä – Kristus-siemen, joka haluaa löytää ratkaisun – joka on saanut teidät jatkamaan viimeisten kuuden vuoden aikana vaikeuksista, vapauttamisesta, prosessoimisesta, epävarmuudesta ja epäilyksistä huolimatta. Se on saanut teidät jatkamaan.

Tuo jumalallinen siemen on myös liittynyt yhteen kaikkien Shaumbrojen jumalallisten siementen kanssa ympäri maailmaa. Kuudessa vuodessa olette muuttaneet Shaumbrojen energian kukoistavaksi kukaksi. Ensimmäisissä shoudeissa puhumamme sanat merkitsivät niin vähän: “Te olette Shaumbroja. Olette tunteneet toisenne Tienin Temppeleissä. Olette tunteneet toisenne Yeshuan, Jeesuksen, aikana maan päällä.”

Olette nyt tulleet takaisin Shaumbrojen kolmanteen ryhmätapaamiseen. Olette tulleet takaisin tänä aikana. Sanat merkitsivät teille vähän, mutta ne toimivat laukaisijana. Aivan, kun sanoimme sanan “Shaumbra”, se muistutti teitä siitä, miksi olette täällä. Se muistutti teitä tästä maailman laajuisesta perheestämme. Se muistutti teitä Kristus-siemenestä. Se muistutti teitä uusista ajoista, joihin olemme astumassa.

Olette antaneet Shaumbraenergian kasvaa. Se on kasvanut ihmiskunnan tajunnassa, kun vielä kuusi vuotta sitten se merkitsi vähän tai ei mitään. Sen voisi sanoa olleen potentiaali. Mutta se ei merkinnyt paljoakaan yleisessä tietoisuudessa.

Ja tänään Shaumbra on osa tietoisuutta. Se on  – kuinka sen sanoisi – yksi tietoisuuden monista huoneista… korkeamman oppimisen… valaistumisen… vapauttamisen… hyväksymisen… sisäistämisen… ja nyt maan päällä kävelevän jumalallisuuden osa. Shaumbralla on merkitystä. Potentiaalista on tullut todellisuutta.

Ja tiedättekö että muut maapallolla ovat alkaneet ankkuroitumaan siihen. He eivät ole koskaan kuulleetkaan sanaa “Shaumbra.” Mutta he ankkuroituvat sen ydinenergiaan. He eivät tunne teitä, Crimson Circleä tai minua, Tobiasta. Mutta he ankkuroituvat siihen. He ovat uusia, juuri herääviä ihmisiä, jotka sanovat: “Elämässä on pakko olla muutakin. Sen täytyy olla laajempaa ja merkityksellisempää. Olen väsynyt elämään laatikossa ja valmis aloittamaan ymmärtämisen.”

Ja tehdessään näin, avatessaan mielensä ja sydämensä, he tuntevat vetoa Shaumbrojen energiaan. Ja se tuntee vetoa heihin. Se, mitä olette luoneet kuuden vuoden aikana, virtaa näiden ihmisten elämään. Läpikäymänne vaikeudet ja haasteisiin löytämänne ratkaisut astuvat ihmisten elämiin potentiaaleina.

Joskus ette käsitä, miksi olette maan päällä. Ette ymmärrä, mitä teidän pitäisi tehdä. Ja me vastaamme teille: “Teette sitä jo.” Läpikäymänne prosessit ja vapauttamanne ihmiset ja asiat eivät koske teitä. Uskottelette näin olevan. Esitätte…. ja teette sen intohimolla ja syvällisesti. Mutta kyse ei ole teistä. Olette tehneet sen muiden vuoksi… muiden… kyllä, menneisyytennekin vuoksi… entisten elämienne vuoksi. Mutta olette tehneet sen ennen kaikkea muiden ihmisten vuoksi.

“Shaumbra” tarkoittaa jotakin meidän puolellamme verhoa, tähtien valtakunnissa, enkelten käytävillä. Sillä on ollut aikamoinen merkitys siitä lähtien, kun olimme ensimmäistä kertaa yhdessä Atlantiksella. Mutta nyt sen merkitys on aika erilainen kuin silloin.

Kun tulette meidän puolellemme verhoa – emmekä kutsu teitä tänne nyt – mutta kun tulette takaisin, niin – kuinka sen sanoisi vertauskuvallisesti – niin täällä on Shaumbra-talo. Emme siis välttämättä puhu fyysisestä talosta. Kyse on ikäänkuin neuvostosta. Mutta on se myös paikka. Jos haluatte, voitte hahmottaa sen olevan suuri talo tai linna. Talo, jonka olette rakentaneet maan päällä tekemänne työn välityksellä. Talo on vihitty karmiininpunaisen ja kullan värein. Tunnistatte sen välittömästi palatessanne meidän puolellemme, koska energianne on osa sitä.

Kaikki ne, jotka ovat valinneet olevansa osa Shaumbraenergiaa maan päällä, tunnistetaan heti heidän saapuessaan tänne. Myös he ovat koristautuneet karmiininpunaiseen ja kultaan. Heidät tunnistetaan täällä välittömästi, ei pelkästään Crimson Councilin puolesta, vaan myös muiden taivaallisten neuvostojen ja huonekuntien puolesta. Shaumbroilla on merkitystä läpi taivaitten tekemänne työn vuoksi.

Haluamme teidän muistavan tämän ensi kerralla, kun tunnette olonne masentuneiksi ja sanotte: “En ole varma siitä, miksi olen maan päällä juuri nyt. En ole varma siitä, mitä teen.” Sen mitä teette ei tarvitse olla jonkin hienon uran luomista itsellenne. Sen ei tarvitse olla fyysisesti muiden auttamista. Sen ei tarvitse olla uusien keksintöjen tekemistä. Se, mitä todellisuudessa teette – todellinen työnne, joka lähtee sydämestä – on muuntamista ja energian muuttamista ja liikuttamista.

Ja tämän vuoksi, Shaumbrat, me enkelitkin vuodatamme kyyneleitä katsellessamme työtänne. Ja varsinkin minua, Tobiasta, vaivaa se, että olette niin ankaria itseänne kohtaan. Olette ankaria itseänne kohtaan ajatellessanne, ettette tee tarpeeksi tai että olette eksyksissä. Minä pystyn näkemään selkeästi tekemänne työn. Ehkä ette saa siitä fyysistä palkkaa, mutta saatte sen johdosta jatkuvaa energiapalautetta.

Tänä iltana, kun laskette päänne tyynylle ja käytte nukkumaan, haluan teidän hiljentyvän hetkeksi ja kiittävän itseänne. Kiittäkää itseänne tekemänne työn vuoksi. Seisokaa taka-alalla ja nähkää itsenne ja syy maan päällä olemiseenne selkeästi.

Joten koulu on taas alkanut. On elokuu. On aika aloittaa uusi sarja. Nyt ei ole pelkästään sen, vaan kokonaan uuden lähestymistavan aika. Kun olen tässä puhunut teille – kirjaimellisesti yrittäen hypnotisoida muutamia teitä syystä, jonka selitämme myöhemmin – kun olen puhunut teille, olette ehkä huomanneet eron energiassa. Yrititte ehkä ottaa minuun kontaktia vanhalla tavalla siinä onnistumatta. Kuulitte sanani ja tunsitte energiani, mutta se tuntui tulevan eri paikasta.

Jotkut teistä yrittivät kartoittaa energioita tunnistaakseen tämän kertaiset vieraat ja enkelit. Tällä kertaa se ei ollutkaan helppoa. Energioita ei ollut. Kaikki tuntui tyhjältä. Aah, niin sen pitääkin… niin sen pitääkin… ymmärrättehän. Kun oma värähtelynne muuttuu ja siirrytte eteenpäin oman valaistumisenne tiellä, tulette huomaamaan kaiken olevan selkeämpää ja kevyempää.

Ymmärrättehän, että kartoittaessanne energioita ja yrittäessänne tuntea ne, miellätte joskus niiden tiheyden niiden todellisuuteen… Toisin sanoen, jos tunnette meidän puoleltamme jotakin oikein raskasta ja tiheää, oletatte sen silloin olevan olemassa. Se tuntuu teistä todellisemmalta. Mutta jos kartoittaessanne energioita tunnette ne selkeiksi ja tyhjiksi, epäilette tekevänne jotakin väärin. Aah… aika muuttaa tätäkin ajattelutapaa.

Tulemme tähän tilaan ja tuomme nyt mukanamme selkeää energiaa, joka ei tunnu edes värähtelynä. Emme halua enää puhua asioista värähtelyn termein, sillä se on Vanhan Energian konsepti.

Kun kartoitatte energioita juuri nyt... ja voitte kirjaimellisesti kartoittaa ympäröiviä ulottuvuuksia, kuten neljänneksi ja viidenneksi kutsumianne ulottuvuuksia. Kartoitatte niitä – kartoittaminen muuten tarkoittaa yksinkertaisesti tuntemista. Ja jos ette tiedä miten tuntea, niin hengittäkää syvään ja tunnustelkaa. Te tunnustelette energioita koko ajan.

Jos kartoitatte maapallon läheisimpiä ulottuvuuksia, tunnette tiheyden, raskauden ja värähtelyn, koska ne toimivat värähtelyn todellisuudessa. Uudessa Energiassa, energiassa, johon olette jo siirtyneet – olette nyt vain alkaneet kokemaan, kuinka pääsitte sinne – energia on selkeää. Se ei käytä värähtelyä vaan puhdasta ilmaisua. Eikä se käytä voimaakaan, kuten olemme hiljattain kertoneet. Se käyttää ilmaisua tai laajentumista. Sen ei tarvitse heijastaa itseään tai ylläpitää itseään. Se vain toimii.

Joten kun kartoititte huonetta ja yrititte tuntea energiamme, tunsitte ehkä olonne hiukan neuvottomiksi sen sijainnin suhteen. Tämä johtuu siitä, että voimme nyt saapua kokonaan erilaiselta tasolta. Voimme olla kanssanne selkeämmällä tavalla. Ja aluksi se tuntuu tyhjältä. Mutta aiomme harjoitella tämän shoudin aikana sitä, kuinka nähdä selkeydessä ja värähtelyn sijasta ilmaisussa.

Sanoimme viime shoudissa, Sisäistäminen-sarjan viimeisessä osassa, että yksi tämän uuden sarjan ja Uuden Energian tärkeimmistä konsepteista on ymmärtää, että Jumala ei ole valta. Haluan puhua asiasta hetkisen.

Ymmärrättehän, että mieli on asetettu tiettyyn tilaan ja ohjelmoitu. Se on pakattu laatikkoon. Se on tavallaan hypnotisoitu uskomaan, että Jumala on valta. Ajattelette, että Jumalan pitäisi pystyä tekemään mitä tahansa – sähköä, ukkosta, ehkä meren kahtia jakamista – pystyä tekemään kaikkea tällaista, koska Jumala on valta.

Kuten kerroimme viime shoudissa, tämä konsepti elää edelleen tajunnassa… on itse asiassa erittäin lukittuna tajuntaan… että Jumala on valta ja että tämä valta voi merkitä rakkautta… tai rangaistusta, tuomitsemista… että Herra antaa ja Herra ottaa. Siirtykäämme tämän konseptin yläpuolelle. Olkoon tämä juuri nyt maan päällä olevien ihmisenkelten ryhmä ensimmäinen ryhmä, joka kylvää Uuden Siemenen Vanhaan Tajuntaan. Vapauttakaa konsepti siitä, että Jumala on valta ja hengittäkää sisään Hengen puhdas ilmaisu. Hengittäkää sisään puhdas ilmaisu.

Kun alatte ymmärtää, että Jumala ei ole valta… Herra ei anna eikä ota. Jumala vain on. Jumala ei ole individualistinen olento, vaan pikemminkin on kaikessa ja kaikissa. Hengellä ei ole mitään haluttuja lopputuloksia. Jumala yksinkertaisesti on. Voisitte sanoa Jumalan – Hengen – olevan ilmaisu, teidän ilmaisunne.

Olkaamme ensimmäisinä maan päällä kylvämässä tajuntaan, että Jumala on yksinkertaisesti ilmaisu. Ja ilmaisu Uudessa Energiassa ei tarvitse voimaa tai valtaa tuekseen. Tässä aloittamassamme uudessa sarjassa – aiomme kutsua tätä sarjaa “Selkeys-sarjaksi” – on erittäin oleellista ymmärtää, että pakottamista, valtaa ja kaksinaisuutta ei enää tarvita. Puhumme asiasta hetken kuluttua – teidän on edelleenkin elettävä teitä ympäröivässä maailmassa.

Mutta omassa elämässänne ja omissa luomistöissänne ei tarvita enää pakottamista. Tämä voi vaikuttaa aluksi oudolta, koska teihin on pinttynyt konsepti, jonka mukaan luodaksenne jotakin teidän on käynnistettävä sisäinen koneisto; olkoon se sitten mielenne, luojakykynne tai jopa ruumiinne. Eli luodaksenne ja ilmaistaaksenne teidän on käytettävä pakkoa.

Vaikuttaa hyvin epätavalliselta olla käyttämättä pakottamista. Ei ole mitään yinia ja yangia. Eikä positiivista ja negatiivista. Periaate on ihmeellinen ja yksinkertainen. Mutta ehkäpä kestää hetken aikaa tottua tähän kokonaan uuteen elämiseen ja tuntemiseen. Tulette vielä huomaamaan, että se on helppoa ja yksinkertaista. Se on melkein – kuinka sen sanoisi – on ihmeellistä, kuinka yksinkertaista se on.

Mutta ohjelmointi, muokkaus ja kollektiivisen tajunnan malli edellyttävät pakottamista. On puskettava väkisin. Eiköhän siirrytä tämänkin asian yli uudenlaiseen olemassaoloon.

Jotkut teistä ovat tässä pisteessä ja miettivät: “Mitä minun pitäisi tehdä? Miten minun pitäisi organisoida ajatukseni? Mihin minun pitäisi kiinnittää huomioni? Mihin minun pitäisi keskittyä? Mihin lokeroon minun pitäisi asettaa itseni hyväksyäkseni tämä? Mitä minun pitää tehdä?” Ei mitään… ei yhtään mitään.

Yksinkertaisesti hengittäkää, hyväksykää ja ymmärtäkää – jos mielenne on pakko saada pureskeltavaa – ymmärtäkää, että tämä on paljon luonnollisempi tapa elää. Hengen luonnollinen tapa. Oli aika luonnotonta – enkelten muotoutumisen hyvin varhaisessa vaiheessa – oli aika luonnotonta joutua käyttämään pakkoa luomistöissä. Luonnollinen tapa on ilman pakottamista… ei laisinkaan pakottamista.

Joten Shaumbrat, olemme aloittaneet Selkeys-sarjan ymmärtämällä, että Jumala ei merkitse pakottamista ettekä te tarvitse sitä. Alatte oppia, ettei teidän tarvitse käyttää pakkoa ongelmien ratkaisemiseksi. Teidän ei tarvitse käyttää sitä asioihin kuten vauraus tai oma parantumisenne.

Olemme puhuneet asioista kuten “hiljainen rukous” tai “parantuminen turvallisessa paikassa.” Aivan yksinkertaisesti sanottuna pakottamista ei tarvita. Hiljainen rukous ei ole rukous. Se on hyväksyntää, että kaikki tarvitsemanne on jo olemassa ja odottaa vain kutsuanne saapua paikalle. Rukoileminen on enimmäkseen väkisin puskemista. Rukoileminen on pakottamista.

Emme nyt tarkoita keskustelujanne ja vuoropuheluitanne Hengen kanssa. Mutta minä, Tobias, aion sanoa tästäkin asiasta muutaman sanan. Niin monet vuoropuhelunne Hengen kanssa… niin monet niistä olivat erillisiä. Teidän ja Hengen välissä oli suuri kuilu juuri sen konseptin vuoksi, joka teillä Hengestä oli; että Henki on sellainen mahtava olento, joka istuu jossakin hyvin, hyvin kaukana ja heittää teille joskus armosta luun ja joskus taas on liian kiireinen huomatakseen teitä. Jätetään tämäkin konsepti.

Henki on ilmaisu. Se on elämän energiaa, mutta ei elämää pakottavaa energiaa. Ja te olette Henki… te olette Henki. Kävitte noita edellä mainittuja keskusteluja itsenne kanssa, ymmärrättehän. Ja ne viittasivat eroon, joka vallitsi ihmisminänne ja henkiminänne välillä.

Joten Shaumbrat, hengitetään sisään ja selkeytetään. Hengitetään syvään. Selkeyttäminen tarkoittaa selkeyden sallimista elämässänne, luvan antamista itsellenne nähdä asiat sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat… mikä konsepti onkaan nähdä asiat sellaisina kuin ne ovat eikä vain niiden esittämä illuusio… kuinka paljon helpompaa onkaan toimia.

Aiomme palata tähän samaan asiaan uudelleen ja uudelleen. Aiomme oikein rypeä siinä. Jumala ei ole valta. Jumala on ilmaisu. Henki on elämän ilmaisu – ei pelkästään tämän maanpäällisen elämän – vaan elämän; kyvyn olla, ilmaista ja luoda hengessä. Se on niin yksinkertaista. Niin yksinkertaista. Teitä ympäröivä maailma on toista mieltä. Ja se ilmaisee mielipiteensä joka päivä. Jokaikinen päivä.

Olette valinneet tämän ainutlaatuisen ajan inkarnoitua takaisin maan päälle. Kaksinaisuus painaa raskaasti maapallolla… ymmärrättehän. Mutta maa myös läpikäy suunnattomia muutoksia. Olette valinneet tämän myrskyisän, nopeatempoisen ja hämmentävän ajan. Mutta toisaalta tämä on uskomattoman kaunista aikaa, jolla on sanoinkuvaamaton virtaus.

Olette valinneet siirtymäkauden. Maapallo ja ihmiset ovat suunnattomassa siirtymävaiheessa juuri nyt. Periaatteessa voisi sanoa, että kollektiivinen tietoisuus on sen saman kysymyksen edessä, joka teiltä itseltänne kirjaimellisesti kysyttiin monia elämiä sitten. Suurimmalta osalta ihmiskuntaa kysytään juuri nyt tämä kysymys: “Oletteko valmiita kohtaamaan uuden tavan? Oletteko valmiita jättämään vanhan oravanpyörän? Oletteko valmiita vapauttamaan kaikki vanhat uskomukset ja  kaapit, joissa piileksitte, jotta voisitte olla se, mitä todellisuudessa olette?”

Monilta teistä kysyttiin tämä sama kysymys kauan ennen Jeesuksen aikaa. Tätä samaa kysymystä on toisteltu teille matkan varrella. Ja vastasitte aivan varmasti “kyllä.” Siksi olette täällä nyt. Niin monilta muilta ihmisiltä kysytään nyt tätä samaa.

Mitä tuosta kysymyksestä sitten seuraa? Muistakaa omat kokemuksenne ja entiset elämänne. Mitä tapahtui, kun teille esitettiin kysymys: “Oletteko valmiit muutokseen?” Osa teistä vastasi “kyllä” ja osa taas kaivoi kantansa lattiaan ja sanoi “ei.” Aah, pelko astui kuvaan mukaan. Tiedämme osan teistä tuntevan entisten elämien muiston tuolta hetkeltä, jolloin teille esitettiin kysymys: “Oletteko valmiit muutokseen?” Ja joskus teistä tuntuu, että ehkä teitä vain huijataan ja olisi parasta palata vanhoihin tapoihin; ehkä olette menneet liian pitkälle… aah, kyllä, muisto Tulimuurista… Kodin jättäminen.

Joten Ihmiskunta käy juuri nyt läpi näitä asioita. Heiltä kysytään: “Oletteko valmiit muutoksen? ” Kun Uutta Maailmaa rakennetaan juuri nyt – mahtavaa, uutta paikkaa, joka ei ole luonteeltaan fyysinen, mutta jolla on fyysisen maapallon ominaisuudet – kun Uutta Maailmaa rakennetaan, se aiheuttaa enemmän ja enemmän paineita noille ihmisille.

“Oletteko valmiit muutokseen?” Paine kasvaa koko ajan. Se aiheuttaa enemmän moninaisuutta ja jakautumista ihmisten kesken. Näette sen jo nyt ja tulette näkemään lisää seuraavien vuosien aikana… vanhurskaat tulevat entistä vanhurskaimmiksi… hämmentyneet entistä hämmentyneimmiksi… pimeys etsii yhä pimeämpiä paikkoja. Tämä on muutoksen luonteenlaatu. Se on uusiin asioihin siirtymisen luonteenlaatu.

Joten on mielenkiintoista, että olette läpikäyneet tämän prosessin. Olette vierailleet omassa pimeääkin pimeämmässänne. Olette käyneet omassa vanhurskaudessanne. Olette olleet omassa vanhan ajan vallihaudassanne, mutta vain tullaksenne esiin sen toiselta puolelta ymmärtäen aivan uudella tavalla kuka olette, miksi olette täällä ja mikä siunaus onkaan elää maapallolla.

Mutta tavallaan elätte molemmissa maailmoissa samanaikaisesti. Elätte Vanhassa, mutta silti koette Uutta. Tämä on vaikea tehtävä, joka voi olla myös erittäin antoisa. Voitte melkein tuntea itsenne taikureiksi, koska opitte tuomaan potentiaaleja elämäänne sekä muuttamaan ne energiaksi ja sitten todellisuudeksi. Opitte tekemään tämän helposti, kun muut edelleen kamppailevat ja toimivat hyvin vanhalla, ponnisteluja vaativalla kaksinaisuuden tavalla. Joten Shaumbrat, elätte vaikeita ja haastavia aikoja.

Viime viikolla jotkut teistä… tiedämme, että jotkut teistä kokivat – kuinka sen sanoisi – suuren määrän ahdistusta. Tätä jatkui maan päällä ehkä 3 ja 1/2 päivää, alkaen alkuviikosta ja päättyen torstaina tämän aikavyöhykkseen mukaisesti. (Huom. tarkoittaa Denverin, Coloradon aikavyöhykettä).  Maapallon tietoisuuteen virtasi – kuinka sen sanoisi – suurehko määrä pelkoenergiaa, jota jotkut teistä nimittäisivät pimeäksi tai hämmentäväksi energiaksi.

Jotkut teistä luulivat sitä omakseen. Ihmettelitte, mikä oli vinossa ja mikä teitä vaivasi. Ymmärrättehän, että otitte tapahtuman henkilökohtaisesti. Ja olemme hokeneet teille yhä uudelleen ja uudelleen, ettei kyse ole teistä. Sanotte, ettette tunteneet tuota energiaa, mutta silti ahdistus pyyhkäisi ylitsenne. Yritätte yhdistää sitä omaan elämäänne ja luulette ehkä tehneenne jotain väärin. Ehkä ajattelette joutuneenne jälleen epätasapainon tilaan… mikä luultavasti olisikin hyvä juttu (naurua).

Mutta Shaumbrat, tällä viikolla suuri määrä potentiaalia virtasi maapallolle. Sitä eivät tuoneet tänne ufot. Eivätkä pimeät ja pahaenteiset voimat enkelten valtakunnista. Sen toivat ihmiset itse. Ymmärrättehän, että kollektiivisessa tietoisuudessa on tällä hetkellä niin paljon epävarmuutta Uusia Aikoja ja muutosta koskien, että se kirjaimellisesti avasi portin potentiaaliselle energialle löytää tiensä todellisuuteen.

Toisin sanoen avautui suuri ikkuna, josta virtasi hyvin pimeää energiaa maan päälle. Kyseessä oli potentiaali, jonka toivat sisään ihmiset, jotka pelkäävät muutosta itsessään… ihmiset, jotka inhoavat  itseään… ihmiset, jotka todella vihaavat itseään. Ja heitä on erittäin, erittäin paljon. He ovat tehneet näin kirjaimellisesti sen vuoksi, mitä he ajattelevat sisäisesti itsestään… ja koska he eivät ymmärrä omaa pimeää puoltaan… koska heillä on sellainen tunne, että heidän on jatkuvasti kärsittävä ja kaduttava… koska he tuntevat sisimmässään olevansa syntisiä, vaikka he ovatkin ensimmäisinä kutsumassa muita syntisiksi… mitä he sitten vetävät puoleensa oman pimeytensä vuoksi? Mitä he tuovat maan päälle – pimeyden myrskyn… mielenkiintoista, kuinka potentiaalit ja energiat toimivat.

Puhumme siitä kohta lisää, energian rakennuspalikoista.

Joten pimeyden myrsky rynnisti maapallolle. Voi kuinka musertavaa se olikaan. Puhutte energiasta, jota komeetat ja asteroidit tuovat ohittaessaan maan ja energiasta, jota tuovat pyhät päivät kuten Venustransiitti. Ne ovat pientä verrattuna tähän ikkunaan, jonka avasi maan päällä kasvanut pelko.

Tunsitte sen omaksenne, mutta näin ei ole. Älkää omistako sitä. Te olette Energian Liikuttajia. Antakaa sen mennä menojaan. Antakaa sen mennä. Se ei ole teidän. Te vain tunsitte sen, mitä muut ihmiset toivat maapallolle.

Meidän näkökulmastamme katsottuna on mielenkiintoista nähdä, mitä ihmiset tekevät tällä energialla. Kummallisella tavalla voisi sanoa, että nämä ihmiset antoivat itselleen lahjan, vaikkakin  pimeyden lahjan, mutta lahjan kuitenkin. Voisi sanoa heidän leikkineen potentiaaleilla, joista heitä viehätti eniten pimeyden potentiaali. He tuntevat itse olevansa tällaisia ja siksi he loivat sen. He toivat sen maapallolle.

Tämä on mielenkiintoista. Olemme seuranneet tätä tapahtumaa tarkasti; tätä energiadynamiikan rakentumista. Se oli kuin – kuinka sen sanoisi – kuin sulatusuuni, joka kuumeni kuumenemistaan räjähdyspisteeseen asti. Ja kun se sitten räjähti, se räjäytti oven auki ja kaikki tämä energia tuli maan päälle. Ja se kelluu ympäriinsä juuri nyt. Jotkut tuovat sen omaan elämäänsä. Maapallolla on nyt valtava energiapotentiaali, joka ei ollut täällä viikko tai kuukausi sitten. Ja se on pimeää… se on pimeää.

Sillä voi olla joitakin mielenkiintoisia seurauksia seuraavien kuukausien aikana. Ja mitä teidän pitäisi tehdä asian suhteen Shaumbrat? Ei mitään (naurua)… ei mitään! Se on lahja ja siunaus. Te annoitte itsellenne selkeyden lahjan. Haluaisitteko jonkun ottavan tämän lahjan teiltä pois? He antoivat itselleen pimeyden, hämmennyksen, vihan, inhon ja Jumalan tuomion lahjan. He antoivat itselleen helvetin lahjan maan päälle tuotuna. Ei mitään… ymmärrättehän… ei mitään, koska teidän ei tarvitse mennä ollenkaan tuohon illuusioon mukaan.

Itseasiassa Shaumbroille tämä voi merkitä suunnatonta määrää energiaa, joka palvelee teitä. Sen ei tarvitse tulla elämäänne naamioituneena pimeyden myrskyksi… ymmärrättehän. Voitte ottaa sen käyttöönne energiana, pelkkänä energiana.

Aiomme puhua hetken energian rakennuspalikoista, selkeydestä ja niiden käytännön sovellutuksista elämässänne juuri nyt… ei enää pelkkää puhetta… ei enää shoudia toisensa perään vapauttamisesta. Jos olette vieläkin vapauttamisasteella, niin päästäkää siitäkin irti (yleisö nauraa). Teidän ei tarvitse vapauttaa enää.

Jotkut teistä jäävät tuohon uurteeseen kiinni. Aivan kuin jahtaisitte itseänne. Ja tehdessänne niin, uurre laajenee ja kasvaa yhä suuremmaksi. Sanotte: “Minun on vapautettava lisää ja lisää. Minun on jatkettava vapauttamista.” Ei, voitte sanoa itsellenne juuri nyt: “Vapautus suoritettu loppuun, kaikki vapautettu.” Ymmärrättehän, että energiat virtaavat edelleen lävitsenne. Pystytte edelleen tuntemaan asioita. Mutta teidän ei tarvitse pitää niistä kiinni. Voitte antaa niiden virrata ja liukua lävitsenne niin helposti.

Muistattehan, että edellisessä shoudissa teillä oli mahdollisuus valita Ovi numero 1 tai Ovi numero 2. Ovi numero1 oli vaikea tapa. Ovi numero 2 oli helppo tapa. Voitte valita vaikean tavan, kuten tuo laaja ihmisryhmä teki viime viikolla tuodessaan valtavan määrän pimeyttä todellisuuteensa. Mutta teidän ei tarvitse tehdä niin. Tiedämme, ettette halua sitä.

Haluamme nyt esitellä vieraamme tälle päivälle, vaikka shoud onkin jo hyvässä vauhdissa. Vieraamme ovat – kuinka sen sanoisi – seisoneet taustalla odottaen vuoroaan, odottaen energioidensa esittelyä. He ovat olleet täällä aiemminkin, mutta tulevat nyt paikalle eri tavalla, koska aiomme siirtyä työmme käytännöllisempiin sovellutuksiin; käytännöllisiin, nautittaviin, helppoihin ja tyydytystä tuottaviin sovellutuksiin. Kuvitelkaa, millaista on olla enkeli maan päällä ja pystyä nauttimaan kaikesta ihmisenä olemisesta, mutta samalla liukumaan kokemuksen läpi… vau, mikä konsepti!

Joten tuomme nyt sisään rakkaan opettajan ja ystävän, joka on työskennellyt kanssanne monina vaikeina ja haastavina aikoina. Kutsumme häntä nimellä Hossaf (äännetään “ho-SOFF”) – ei “hose-off,” vaan Hossaf (naurua). (Huom. suomalaisille: äännetään niin kuin kirjoitetaan eli Ho-saf). Hossaf on Crimson Councilin suurenmoinen opettaja. Hän ei edusta mies- eikä naisenergiaa. Hossaf aloittaa nyt työskentelyn kanssanne aloittaessamme energian rakennuspalikoiden tutkimisen. Aiomme harjoittaa tavallaan – kuinka sen sanoisi –  vastakkaiseen suuntaan kulkevaa energian rakennusoppia auttaaksemme teitä ymmärtämään, näkemään ja tuntemaan selkeästi.

Joten Hossaf astuu nyt huoneeseen. Hän on työskennellyt ja viettänyt aikaa monien teistä kanssa läpikäydessänne vaikeuksia. Hän itse on energian muuntaja ja työskentelee läheisessä yhteistyössä  Adamuksen, Saint Germainin energian kanssa.

Joten hän tulee paikalle, koska aloitamme jotakin uutta. Hän on kuin – kuinka sen sanoisi – mukava sotaharjoitusta vetävä kersantti; ei paha vaan hyvä. Hän on täällä auttaakseen teitä. Hän tulee paikalle varsinkin silloin, kun ilmenee taipumusta palautua takaisin Vanhaan ohjelmointiin ja Vanhoihin tapoihin. Silloin, kun haluatte vetäytyä siihen, miten toimitte eilen tai viisi tai kaksikymmentä vuotta sitten. On niin helppoa ja luonnollista tehdä niin. Aivan kuin jokin vetovoima vetäisi teitä entiseen.

Hän on täällä osoittaakseen teille, että on aika siirtyä aivan erilaiseen tapaan ymmärtää elämää. Joten Hossaf tulee olemaan seurananne… paitsi jos lausutte hänen nimensä “hose-off” (naurua). Hän auttaa teitä ymmärtämään, miten päästä epäselvän, savuisen ja hämmentävän energian läpi.

Hossafin seurana on tänään äänenne Hengessä eli Metatron. Ahaa, jotkut teistä ovat tunteneet Metatronin energian kuluneen viikon aikana. Ja mielenkiintoista kylläkin, muutosta pelkäävien ihmisten tietoisuuden avaama portti toi sisään myös Metatronin energiat aivan uudella tavalla.

Metatronin piti olla täällä joka tapauksessa. Metatronin intensiivinen ja selkeä energia aikoi olla tapaamisessamme kaikesta huolimatta. Mutta on mielenkiintoista, että Metatron ratsasti paikalle tällä hyvin pimeän energian aallolla, joka sekin on vain illuusio. Tämän maata pommittaneen energian intensiivisyyden vuoksi Metatronin energia, Hengen ääni ja teidän äänenne Hengessä, pystyi ratsastamaan tänne. Joten tavallaan voisitte sanoa, että Hengen puhtautta edustavan Metatronin ja maapallon välillä… on aina ollut tietoinen välimatka. Joskus oli – kuinka sen sanoisi – hiukan hankalaa tuoda Metatronin energia paikalle.

Ja kuten monet teistä ovat kokeneet, joskus Metatronilla on taipumusta sekoittaa virtapiirit. Kyllä, jotkut teistä ovat kirjaimellisesti työskennelleet Metatronin energian kanssa ja saaneet kokea – kuinka sen sanoisi – tietokoneiden pamahtelevan, internetin aiheuttavan ongelmia ja valolamppujen poksahtelevan, vaikkette edes koskeneet niihin. Tämä johtui siitä, että Metatronin energian oli vaikea sulautua ihmisenergian kanssa. Mutta on mielenkiintoista, että kaiken tämän pimeän ja myrskyisän energian saapuminen mahdollistaa myös enemmän Metatron-energiaa. Ymmärrättehän, että kaikella on toinenkin puoli. Kaikella on toinenkin – kuinka sen sanoisi – ilmaisu. Älkää uskoko illuusioon… ymmärrättehän.

Puhukaamme nyt… ei vaan Metatron pyytää meitä hengittämään syvään.ja toivottamaan hänet tervetulleeksi… ja sisäistämään hänet… kyllä. Ja ottakaa toinenkin henkäys ja selkeyttäkää. Kyllä, tuntuu erilaiselta kuin Metatronin ensimmäisen vierailun aikana, koska te olette muuttuneet niistä ajoista. Tuolloin tuo Metatronin energia oli musertava joillekin teistä. Osa sairastui silloin viikoiksi… hämmästyttävää… hämmästyttävää kuinka nuo viikot selkeyttivät.

Joten Metatronin energiat saapuvat paikalle. Hossaf on valmis työskentelemään kanssanne aivan uusilla tasoilla.

Puhukaamme nyt selkeydestä. Puhukaamme selkeydestä. Ymmärrättehän, että mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Tuoli, jonka päällä istutte, ei ole tuoli. Olette vain hyväksyneet uskomuksen ja illuusion, että se on tuoli. Hyväksytte sen, että tuoli on energiapaketti, jonka päälle voi asettaa vartalonsa, joka myös on illuusio ja energiapaketti. Ja sitten voitte laittaa pakettinne tuolille (naurua). Se on kaikki illuusiota.

Jotkut teistä ovat yrittäneet väkipakolla illuusion läpi. Olen nauranut muutaman kerran makeasti katsellessani joidenkin teistä viettävän lukemattomia tunteja kamppailussa materiaa vastaan… ymmärrättehän. Mutta mitä te itse asiassa teitte? Käytitte materiaan pakkoa. Te itse asiassa vahvistitte illuusiota… ymmärrättehän. Minä ja  Saint Germain hykertelimme joidenkin teistä rasittaville ja hedelmättömille yrityksille voittaa materia. Ehkäpä olette katsoneet liikaa sci-fi tai magiaelokuvia.

Sen voi tehdä helposti. Tarvitsee vain ymmärtää ja hyväksyä energian ja sen rakennuspalikoiden todellinen luonne. Kun selkeytätte, kun palaatte puhtaaseen energiaan, Uuden Energian polttopisteeseen, alatte näkemään tuolin muunakin kuin tuolin illuusiona. Siitä tulee metallia ja tapa, jolla se rakennettiin orgaanisista raaka-aineista tuoliksi. Siitä tulee ne kaikki, jotka ovat sen päällä istuneet. Kaikki mitä on olemassa. Vaikkette ehkä näkisikään kaikkea, se on kuitenkin olemassa.

Kun selkeytätte, näette illuusion läpi. Tulette näkemään tai tuntemaan, miksi sitä sitten haluattekin kutsua. Tulette oivaltamaan, mitä eri kerroksissa on. Ja jatkaessanne selkeyttämistä tulette näkemään, miten tuolissa käytetty metalli tuli maasta ja kuinka maa alunperin synnytti metallin tai kivet tai alkuaineet potentiaalista. Ja kun alatte ymmärtää, miten nämä rakennuspalikat toimivat, ette ole enää illuusion orjia vaan uusien luomistöiden mestareita.

Ja se on varsin yksinkertaista. Siksi haluamme antaa tämän päiväisen Shoudin nimeksi “Selkeyden yksinkertaisuus” tai “Yksinkertainen Selkeys”. Se on ensimmäinen kohta, joka teidän tulee muistaa selkeyttäessänne – että se on yksinkertaista ja helppoa. Muistakaa Ovi numero 2: Helppo tapa.

On olemassa taipumus tehdä kaikki monimutkaisesti ja yrittää ymmärtää kaikki. On taipumusta antaa mielelle ymmärtämisen yrittämisen tehtävä. Ja kuten tiedättekin, se ei toimi. Te vain uppoatte syvemmälle tai jumitutte lisää Vanhan Energian tapoihin.

Joten palaamme yksinkertaisuuteen. Kaikki on yksinkertaista. Selkeys on yksinkertaista. Selkeys tarkoittaa alkuperäisiin rakennuspalikoihin palaamista.

Joten käännetäänpä hiukan tekniikkaa taaksepäin. Käytetään esimerkkinä… kyllä, suklaapalaa. Käytetään sitä esimerkkinä. Hahmotatte suklaan… heti kun sanoimme  “suklaa,” hahmotitte mielessänne kuvan tai maun. Sen sisään on rakennettu kuvake, symboli – suklaan symboli.

Suklaa sisältää monia raaka-aineita… maitoa… ehkä voita… alkuperäisen kaakaopavun, josta se on tehty. Kaikista näistä suklaa on rakennettu. Ette näe niitä silmillänne, mutta silti ne ovat suklaassa. Ja on tärkeää ymmärtää se. Pilkkokaa suklaa kaikkein yksinkertaisimpaan muotoonsa. Hengittäkää syvään… tuntekaa… hahmottakaa suklaa. Ja seuraavaksi selkeyttäkää. Menkää takaisin sen ytimeen ja aineisiin, joista se koostuu. Palatkaa siihen, miten se muodostettiin ja miten eri aineet liitettiin yhteen teollisessa prosessissa.

Joten nämä alkuperäiset raaka-aineet ovat kaikki peräisin maasta, joko kasveista tai eläimistä. Ja jokainen kasvi- tai eläinkunnan elementti on peräisin prosessista, johon kuuluvat aurinko, happi ja kaikki muut maan elementit. Mutta ei nyt mennä tieteellisesti tämän pidemmälle. Emmehän käy mitään tieteellistä keskustelua. Tehän ette ole tiedemiehiä. Tiedemiehet – upeaa kylläkin  – he tutkivat materiaalisen todellisuuden maailmaa, mutta eivät energian alkuperäisiä rakennuspalikoita.

Joten ennen kuin asiat tuodaan todellisuuteen ja ennen kuin ne muotoutuvat, ne  ovat olemassa näkymättömällä tasolla. Emme halua sanoa niiden olevan verhon toisella puolella, sillä se ei olisi täsmällisesti ilmaistu. Ne ovat olemassa neutraalissa tilassa, joskus suoraan 3D-todellisuuspohjassa ja joskus sen ulkopuolella. Ne ovat potentiaalisesti olemassa. Ja sitten ne manifestoidaan esille.

Palataan takaisin suklaaseen ja sen aineksiin, mutta siirrytään hiukan syvemmälle. Aivan, atomeihin – kuulemme joidenkin teistä sanovan – ja molekyyleihin. Kaikista näistä asioista suklaa on koostunut. Mutta kaiken tuon yläpuolella on kokonainen rakenteiden osajoukko.  Potentiaalirakenteita, joilla tietyssä mielessä on samanlainen merkitys kuin atomirakenteilla fyysisessä universumissa.

Potentiaalit… hahmotetaan ne kuplina, ympyröinä. Jokainen niistä on olemassa fyysisen todellisuuden ulkopuolella odottaen esiin kutsumista. Jokainen niistä on tavallaan oma yksittäinen kuplansa ja edustaa erillistä potentiaalia. Kun ihminen valitsee kokemuksensa ja tuo asioita todellisuuteensa, niin nämä potentiaalikuplat alkavat kirjaimellisesti ryhmittäytyä kuten atomitkin molekyyleissä.

Nämä pienet potentiaalikuplat alkavat siis ryhmittäytyä. Niistä muodostuu suurempi potentiaalikupla, joka loppujen lopuksi löytää tiensä hyvin, hyvin ohuen kerroksen läpi. Kerroksen, joka erottaa fyysisen todellisuuden näkymättömästä tai eteerisestä puolesta. Potentiaalit siis ryhmittäytyvät yhteen.

Valitsemanne asia vetää niitä puoleensa ja ne alkavat tulla esiin. Joskus ne muodostavat ympärillenne potentiaaliterttuja odottaen manifestointia. Joskus ne taas… ne tulevat maapallon todellisuuteen materiaksi, mahdollisuudeksi tai konseptiksi muotoutuneina ja etsivät vasta sitten tiensä luoksenne.

Mutta alussa ne olivat pieniä potentiaalikuplia. Ne olivat energiaa – ei, meidän täytyy kanavoida tämä lause uudelleen – ne eivät olleet edes energiaa vielä; ne olivat potentiaaleja. Ja kun te veditte niitä puoleenne, ne aktivoituivat energiaksi. Tuo energia alkoi sitten manifestoida itseään. Se, mikä oli vain suklaapotentiaali, kävi läpi hyvin mielenkiintoisia ja huoliteltuja liikesarjoja löytääkseen tiensä luoksenne. Jossakin vaiheessa pyysitte suklaata ja se löysi tiensä luoksenne.

Tässä ei muuten ole kyse logiikasta. Emme puhu logiikasta. Logiikka on tiedemiehiä varten. Tämä ei siis ole logiikkaa. Tämä on mielen ymmärryksen yläpuolella. Tämä ei ole edes metafysiikkaa. Tämä on  “omnifysiikkaa,” “omnifysiikkaa.” Ja jos menette takaisin alkuun kaikessa, mitä todellisuudessanne on, alatte nähdä asiat sellaisina kuin ne ovat… ja miksi ne esiintyvät illuusioina elämässänne… tai illuusion kohteena… tai ajatuksena… minä hyvänsä. Illuusionkin voi riisua, purkaa rakenteista tai uudelleen rakentaa niin kuin haluatte… ymmärrättehän.

Meidän täytyy – kuinka sen sanoisi – ylistää Cauldrea… me välitämme niin paljon tietoa hänen kauttaan, myös Metatronilta ja kaikilta Shaumbroilta. Tämä voisi päällisin puolin vaikuttaa monimutkaiselta informaatiolta, mutta se on hyvin yksinkertaista. Mielenne tosin voi pyöriä ympyrää yrittäessään selvittää sitä.

Mutta yritämme yksinkertaisesti sanoa, että selkeyttäessänne pystytte näkemään kaiken energian sellaisena kuin se on. Huomaatte puun olevan paljon muutakin kuin puu ja ruoan olevan paljon muutakin kuin ruokaa.

Kuten olemme sanoneet, voitte ottaa mitä tahansa ruokaa… jotkut teistä pelkäävät syödä tiettyjä  ruokia. Ottakaa… selkeyttäkää tuon ruoan energia. Palatkaa alkulähteille. Palatkaa sinne, mistä se alunperin lähti. Sen on pakko olla peräisin jostakin maan päältä, vaikka se olisikin prosessoitu, ylikypsytetty tai  – kuinka se sanoisi – ruiskutettu täyteen lisäaineita ja kemikaaleja.

Voitte ohittaa tuon kaiken. Voitte selkeyttää. Emmekä kehoita teitä nyt ahmimaan roskaruokaa, vaan selkeyttämään sen energian, jos aiotte sitä syödä. Olkaa sen illuusion yläpuolella, että kyseessä on roskaruoka. Olkaa sen illuusion yläpuolella, että se on vahingollista ja pahasta ruumiillenne.

Tiedämme, että tiedemiehet ja lääkärit esittävät kaiken aineistonsa todistaakseen teille, että roskaruoan syöminen lyhentää elinikäänne. Shaumbrat, tämä on Vanhan Energian logiikkaa, Vanhan Energian ajattelutapa. Ja jos uskotte siihen, niin näin todellakin tapahtuu. Teistä tulee lisäys heidän tilastoihinsa todisteena siitä, että rasvainen juustohampurilainen on pahasta. Mutta voitte selkeyttää itsenne ydinenergiaan asti.

Voitte selkeyttää hampurilaispihvin. Sanotte: “No, sehän on peräisin eläimestä. Syön eläintä.” Mutta te syötte vain potentiaalia… siinä kaikki. Kyllä, teidän pitäisi perustaa drive-in ravintola, jonka nimi on “Potentiaalinen Shaumbra-Purilainen” (naurua)… puhdasta energiaa.

Ymmärrättehän, että kyse on vain illuusiosta. Voitte selkeyttää illuusion läpi. Kysytte: “Kuinka selkeytetään?” Yksinkertaisesti hengittämällä sisään. Valitsette selkeyttämisen. Älkää yrittäkö sitä älkääkä pakottako sitä. Valitkaa selkeyttäminen. Menkää suoraan energian läpi.

Olemme nyt käyttäneet suklaata ja hampurilaista esimerkkeinä. Mutta sama pätee kaikkeen. Erityisesti ihmisten välisiin kanssakäymisiin. Selkeyttäkää illuusio. Menkää suoraan sen lävitse. Alatte havaitsemaan ihmisten entisten elämien aspekteja. Alatte tuntemaan niitä. On tärkeää muistaa jättää logiikka sivuun tässä vaiheessa.

Alatte tuntemaan heidän tarinansa, jotka tulevat esille. Saatatte myös havaita fyysisiä muutoksia ihmisissä selkeyttäessänne heitä; siirrytte taaksepäin alkulähteeseen, ydinenergiaan. Ja siirtyessänne ydinenergiaan näette matkalla kaiken, mistä nykyinen illuusio koostuu.

Sallikaa sen esittää osansa. Älkää suodattako sitä mielenne avulla. Antakaa sen esittää osansa, vaikka se vaikuttaisikin järjettömältä ja omituiselta. Esimerkiksi partnerinne entisten elämien aspektit saattavat aloittaa keskustelun kanssanne. Älkää menkö mukaan niiden tarinoihin. Antakaa niiden yksinkertaisesti esittää osansa. Älkää yrittäkö parantaa niitä. Selkeyttäkää vain itseänne varten nähdäksenne ydinenergian.

Niille, jotka harjoittavat parantamisen eri muotoja sanomme, että hengittäkää syvään selkeyttäessänne. Menkää juurienergiaan. Siirtykää illuusion yläpuolelle. Potilaat tulevat luoksenne ja sanovat: “Olen aivan lopussa kaikkien ongelmieni vuoksi. Käsiin ja jalkoihin sattuu. Ja olen tulossa hulluksi. Ja kaiken lisäksi köyhä; minulla ei ole varaa tähän hoitoon.” (naurua) Selkeyttäkää… ja pistäkää heidät maksamaan (naurua). Heillä on energiaa. Ja sen jakaminen pitää heidät tasapainossa.

Selkeyttäkää. Alatte huomata, että he kertovat teille suurta tarinaa. Jotkut teistä jo tietävätkin tämän kokemuksesta. Selkeyttäkää ytimeen saakka. Selkäkivut eivät ole ollenkaan selkäkipuja… ymmärrättehän.

Pyydämme teitä tässä shoudissa palaamaan ytimen juurienergiaan. Ettekä pääse sinne logiikan avulla. Pääsette sinne ainoastaan sallimalla sen itsellenne ja ymmärtämällä energian rakennuspalikoita.

Kaikki alkaa potentiaalista. Kaikki… kaikki alkaa potentiaalista. Sitten potentiaalit kuin kuplat lentävät todellisuuteenne, koska kutsuitte niitä. Tavalla tai toisella olette kutsuneet niitä. Kun nämä potentiaalikuplat ylittävät ohuen rajan, joka erottaa materiaalisen maailman ei-materiaalisesta maailmasta, ne alkavat muuntautumaan ja muuttumaan potentiaalista energiaksi. Energiasta ne voivat muuttua materiaksi. Ne voivat myös muuttua yksinkertaiseksi eteeriseksi energiaksi, jota voitte käyttää omassa elämässänne.

Kaikki alkaa potentiaalista. Palatkaa siihen. Palatkaa siihen. Palatkaa juurille.

Sanomme niille, jotka miettivät mitä tehdä työnsä suhteen ja kysyvät niin usein: “Rakas Henki, mitä minun pitäisi tehdä työni suhteen? Olen aivan hämärän peitossa”: hengittäkää sisään. Palatkaa juurille. Ja lopettakaa työpaikkanne tekemisten arviointi.

Palatkaa juurille. Palatkaa ydinenergiaanne. Loitte itsellenne tuon työpaikan tavalla tai toisella. Ja voitte palata yksinkertaiseen perusymmärrykseen sen olemassaolon syistä. Sitten voitte päättää, jätättekö tuon työpaikan vai ette.

Hengelle se on aivan sama. Aivan samantekevää… ymmärrättehän. Luulitte Hengen välittävän. “Henki haluaa minun olevan täällä.” Itse te siellä halusitte olla. Siirtykää taaksepäin… selkeyttäkää… menkää takaisin tuohon energiaan. Miksi perustitte yrityksenne?

Meidän on jälleen muistutettava erittäin tärkeästä asiasta – tämä ei ole pelkästään energinen harjoitus. Tämä on “omnifysiikkaa.”  Menemme takaisin alkuperäisiin syihin, juurienergiaan ja juuriperusteisiin.

Tulette näkemään harjoitellessanne tarpeeksi – kuinka sen sanoisi – saavuttaessanne selkeyden joko itseänne tai muita varten, tulette näkemään kuinka energia tai potentiaalit jumittuivat matkalla. Ne ovat loukussa. Tulette esimerkiksi näkemään, kuinka perustitte yrityksenne 15 vuotta sitten ja kuinka olette siinä loukussa nyt. Ette tiedä kuinka vapautua.

Selkeyttäessänne – ei mielessänne vaan sydämessänne – selkeyttäessänne tulette ymmärtämään ja kirjaimellisesti näkemään tai hahmottamaan energioita matkan varrella. Mennessänne pala palalta taaksepäin, tulette näkemään jumittuneet energiat. Ne ovat kuin moottoritielle sammuneita autoja. Joskus autolla … ja autonkuljettajalla on visio siirtyä syrjään ja antaa muun liikenteen virrata… ymmärrättehän. Mutta joskus auto pysähtyy keskelle moottoritietä ja tukkii koko liikenteen… ymmärrättehän. Kun selkeytätte ja palaatte omille juurienergioillenne, tulette näkemään muutamia jumittuneita autoja, jumittuneita energioita. Olette laittaneet ne sinne jostakin syystä ja voitte myös raivata ne pois tieltä.

Kuinka teette sen? No, ette ainakaan pakottamalla, koska se saa ne vain jäämään paikoilleen jumittuneina. Voiman käyttäminen mihin tahansa energiaan ainoastaan vahvistaa tuota energiaa. Emmekä ole alalla – ettekä edes halua olla  – jonka tarkoitus on pitää voimassa vanhoja tai epätasapainossa olevia energioita. Haluatte vapauttaa ne. Niiden vapauttaminen on kuin vanhan rikkoutuneen auton siirtäminen pois moottoritien keskikaistalta. Kun vapautatte, kaikki voi taas virrata vapaasti. Sitä me olemme täällä tekemässä.

Selkeyden avulla näette asiat sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat. Kaikki ympärillänne oleva on illuusiota. Kuten Saint Germain on sanonut, teidät on hypnotisoitu uskomaan, että tuoli on tuoli. Ja kaikki teitä ympäröivä vahvistaa tätä istuutuessanne ja tuntiessanne sen allanne: “Aah, kyllä, tämän täytyy olla tuoli.”

Aloittakaa selkeyttäminen elämässänne. Käyttäkää sitä kaikkeen – ruokaan, puihin. Puut rakastavat sitä, että niitä selkeytetään. Ne eivät pidä siitä, että ne nähdään vain puina. Ne ovat niin paljon enemmän, niin arvokas osa Gaiaa. Kun näette puun, selkeyttäkää. Älkää pakottako itseänne näkemään mitään. Ainoastaan selkeyttäkää, sillä näin tehdessänne energian ydin muuttuu keskipisteeksi.

Joten älkää yrittäkö sanoa: “Hei puu, aion selkeyttää sinut ja haluan nähdä Gaia-energiasi.” Tämä on pakottamista. Ainoastaan selkeyttäkää ja seuratkaa mitä tapahtuu. Katsokaa ja tarkkailkaa. Oivaltakaa asioita, joita ette ole ennen oivaltaneet, koska olette eläneet laatikossa, illuusiossa. Oman itsenne ja oman tarinanne, oman elämänne illuusiossa. Mutta me lähdemme nyt tuosta laatikosta ulos. Tulemme näkemään asiat sellaisina kuin ne todella ovat – manifestoituja potentiaaleja. Energiaa, joka on aina ollut valmis palvelemaan teitä. Opimme tekemään sen helposti.

Tämä selkeyttämisprosessi… se sopii muihinkin kuin fyysisiin kohteisiin. Se sopii kaikkeen – konsepteihin, ideoihin. Teillä on paljon ideoita, jopa tuntemuksia. Tuntemuksenne ovat kuin kuvakkeita. Ne ovat laatikossa. Niihin on tavallaan muotoiltu tietty energiadynamiikka ja ominaisuudet. Selkeyttäminen antaa energialle uuden vapauden ja luvan ottaa mikä tahansa rakenne.

Pyydämme teitä tarkastelemaan kaikkia tärkeitä pulmakysymyksiä, joita teillä on ollut elämässänne viimeisten kuuden vuoden aikana – fyysisiä, tunneperäisiä, henkisiä. Te toitte jokaisen niistä luoksenne. Kaikki alkoi potentiaalista; kauniista, kirkkaasta potentiaalikuplasta, joka liittyi yhteen muiden kuplien kanssa. Se oli henkistä energiaa, joka ryhmittyi ja löysi sitten tiensä todellisuuteen palvellakseen teitä. Pyydämme teitä katsomaan. Selkeytämme tiemme ilmiselvän ongelman tai epätasapainon yli ja palaamme ydinenergioihin… selkeyttäkää.

Selkeyttäessä kannattaa muistaa muutama pointti: tehkää se yksinkertaisesti, hyvin yksinkertaisesti. Muistakaa, että kyseessä ei ole looginen polku. Tiedämme sen vaivaavan muutamia teistä. Ajattelette: “Meidän on säilytettävä logiikka.” Ei todellakaan… siirrymme logiikan yläpuolelle. Logiikka itsessään on hyvin jumittunutta energiaa. Ja on niitä, jotka uskovat logiikan illuusioon ja puolustavat sitä loppuun saakka. Logiikka on tukahduttavaa. Logiikka on niin vanha juttu. Logiikka on out (naurua).

Joten tässä selkeyttämisprosessissa ei ole kyse logiikasta. Ette yritä löytää loogista reittiä takaisin perusenergioihin. Ainoastaan selkeytätte tietä, jotta tuntisitte minkä tahansa ydinenergian. Pitäkää se yksinkertaisena. Jos sotkeudutte ajatuksiinne matkalla, niin hengittäkää syvään ja antakaa itsellenne lupa selkeyttää. Palatkaa ydinenergioihin.

Ette tee sitä yrittääksenne muuttaa jotakin. Selkeyttäessänne – erityisesti ollessanne tekemisissä muiden ihmisten kanssa – ette tee sitä muuttaaksenne heitä. Itse asiassa, jos todellakin selkeytätte, kunnioitatte heitä kyyneliin asti. Kunnioitatte heitä siksi mitä he ovat. Ette yritä muuttaa heissä mitään… paitsi jos he pyytävät… paitsi jos he sanovat olevansa valmiita… paitsi jos he tulevat luoksenne. Joten kyse ei ole yrityksestä muuttaa asioita. Selkeyttäminen auttaa teitä näkemään asiat sellaisina kuin ne ovat eikä illuusiona, johon olette oppineet uskomaan.

Ymmärrättehän, että kun opitte selkeyttämään… Metatron huomauttaa, ettette myöskään yritä selkeyttämistä. Ette yritä. Ette pakota. Ainoastaan valitsette selkeyden. Painatte selkeytys-valintanäppäintä ja sallitte kaiken selkeytyä.

Tämä on jotakin, mikä teidän on itse koettava. Toisin sanoen pyydämme teitä keskittymään tähän. Se ei tarkoita pakottamista. Pyydämme teitä harjoittelemaan tietoisesti joka päivä. Varatkaa aikaa aamulla tai illalla selkeyttämiseen. Se saattaa olla aluksi turhauttavaa.

Silloin pyydämme teitä kutsumaan Hossafin energiaa. Kutsukaa sitä, kun selkeytätte.

Ymmärrättehän, että joskus aloittaessanne selkeyttämisen, kaikki vaikuttaa entistäkin epäselvemmältä. Mutta pian kaikki loksahtaa paikoilleen. Bingo. Alatte näkemään, kuinka energia rakentuu itsestään, kuinka potentiaalit ilmestyvät tyhjästä, muuttuvat energiaksi ja manifestoituvat. Niin yksinkertainen periaate… niin helppo periaate. Kun opitte käyttämään sitä elämässänne – manifestointiin, parantamiseen ja kaikkiin muihinkin pulmakysymyksiin – se muuttuu niin helpoksi.

Saint Germain puhui meille hiljattain kivien muuttamisesta kullaksi. Ja jotkut teistä yrittivät sitä. Tässä vaiheessa minä ja hän nauroimme makeasti, koska yrititte tehdä sen pakottamalla; yrititte kirjaimellisesti puskea tienne läpi muuntamiseen. Sekin on menneen talven lumia. Kyse on tienne selkeyttämisestä. Ymmärrättehän, että kiven sisällä on kullan potentiaali. Kiven sisällä ovat kaikki kullan ainekset. Niitä ei vain ole vielä mahdollistettu… ymmärrättehän.

Mutta pakottaessanne… kun istuitte noiden kivien kanssa… saimme muutamia teistä kiinni itse teossa (naurua). Istuitte niiden kanssa. Laitoitte henkevää musiikkia soimaan. Sytytitte kynttilät ja aloitte noiden kivien pakottamisen. Teitte vain kivistä entistä kivisempiä, siinä kaikki (naurua). Kivistä oli upeaa, että tunnustitte niiden kivimäisyyttä. Ja niistä tuli entistä parempia kiviä. Miksi ne haluaisivat muuttua kullaksi, kun ne saavat kivinä kaiken tämän energian teiltä?

Joten Shaumbrat, pitäkää asia yksinkertaisena. Älkää pakottako energiaa. Älkää käyttäkö logiikkaa. Polku on tästä lähtien epälooginen… ymmärrättehän. Olemme nähneet joidenkin teistä kirjoittelevan listoja asioista, joista pidätte ja ette pidä. Se on looginen tapa tehdä asioita. Nyt on kyse selkeyttämisestä. On kyse… kyllä, kirjoittakaa lista siitä, mitä oivallatte selkeyttäessänne. Mutta se ei saa olla looginen. Antakaa itsellenne vapaus kokea.

Edessä on intensiivinen kuukausi. Mutta sen ei tarvitse merkitä mitään pahaa. Intensiivinen voi merkitä helppoa, uskokaa tai älkää. Kollektiivisen tietoisuuden tuoman energian johdosta – tämä rynnäkkö, jota pidätte pimeänä energiana – edessä on intensiivinen kuukausi maapallolla.

Teidän ei tarvitse mennä leikkiin mukaan. Teidän ei tarvitse käyttää tuota energiaa samoin kuin niiden, jotka sen maapallolle toivat. Voitte kirjaimellisesti ratsastaa tällä energia-aallolla. Voitte ratsastaa sillä kuten Metatronkin teki muutama päivä sitten. Valinta on teidän.

Jos asiat muuttuvat raskaiksi, epäselviksi tai hämmentäviksi, tiedätte mitä tehdä. Selkeyttäkää… vetäkää syvään henkeä… kutsukaa juurienergiaa, ei illuusioenergiaa vaan juurienergiaa. Alatte näkemään asiat sellaisina kuin ne todella ovat.

Ihmeellistä. Ihmeellistä, että te kaikki olette päättäneet jäädä tänne maan päälle. Aivan, helppoa se ei ole ollut. Teillä kaikilla oli valinnanvapaus lähteä täältä. Teillä kaikilla oli valinnanvapaus tulla takaisin meidän puolellemme, mutta valitsitte maapallolle jäämisen. Halusitte olla täällä näinä uskomattomina muuntautumisen ja muutoksen aikoina. Aikoina, jolloin vanhat tavat ja ihmisten vanhat paradigmat jätetään ja siirrytään uuteen konseptiin kauniista enkelistä, joka leikkii maapallo-nimisellä leikkikentällä.

Seuraava kuukausi tulee olemaan mielenkiintoinen. Se tulee olemaan yksi nopeimmin kasvavista ajanjaksoista, joita olette kokeneet. Ja muistakaa – ette ole koskaan yksin. Metatronin, Hossafin ja minun, Tobiaksen, sekä kaikkien muidenkin energiat ovat kanssanne.

Ja niin se on!


Crimson Councilin Tobiasta kanavoi Geoffrey Hoppe eli  "Cauldre", joka asuu  Goldenissa, Coloradossa.  Tobiaksen tarinan, kuten se esiintyy raamatullisessa Tobitin Kirjassa,voi löytää Crimson Circlen nettisivuilta www.crimsoncircle.com.  Tobias materiaaleja on tarjottu ilmaiseksi valotyöläisille ja  Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 lähtien, jolloin Tobias ilmoitti ihmiskunnan siirtyneen tuhoutumisen mahdollisuuden yli Uuteen Energiaan.

Crimson Circle on maailmanlaajuinen ihmisenkelien verkosto, joka siirtyy ensimmäisten joukossa Uuteen Energiaan. Kun he kohtaavat ylösnousemuksen ilot ja haasteet, he auttavat samalla muita ihmisiä heidän matkallaan jakamalla, välittämällä ja opastamalla. Yli 50,000 ihmistä vierailee Crimson Circlen nettisivuilla kuukausittain lukeakseen uusimman materiaalin ja keskustellakseen kokemuksistaan.

Crimson Circle tapaa joka kuukausi Denverissä, Coloradossa, jossa Tobias esittää viimeisimmän tiedon Geoffrey Hoppen kautta. Tobias korostaa, että hän ja muut taivaallisen Crimson Councilin jäsenet itse asiassa kanavoivat ihmisiä. Tobiaksen mukaan he lukevat energiamme ja kääntävät oman tietomme takaisin meille, jotta voisimme nähdä sen ulkopuolisen silmin samanaikaisesti kun koemme sen sisällämme.  "Shoud" on se kanavoinnin osa, jossa Tobias astuu sivuun ja ihmisten energia kanavoituu suoraan Geoffrey Hoppen kautta.

Crimson Circlen tapaamiset ovat avoimia kaikille. Crimson Circleä rahoittavat Shaumbrat ympäri maailmaa.

Crimson Circlen tarkoitus on toimia ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka vaeltavat sisäisen henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole evankelinen missio. Pikemminkin sisäinen valo johdattaa ihmiset ovellenne myötätunnon ja välittämisen toivossa. Tulette tietämään miten toimia ja mitä opettaa hetkellä, jolloin omalle matkalleen lähtevä kallisarvoinen ja ainutlaatuinen ihminen saapuu luoksenne.

Jos lukiessanne tätä aistitte totuuden ja yhteyden, olette todellakin Shaumbra. Olette opettaja ja ihmisopas. Sallikaa jumalallisuuden siemenen kukoistaa sisällänne nyt ja aina. Ette ole koskaan yksin, sillä perheenne on vieressänne ja enkelit  ympärillänne.

Voitte vapaasti jakaa tätä tekstiä ilmaiseksi ja ei-kaupallisessa mielessä. Jakakaa tieto kokonaisuudessaan mukaan lukien nämä sivuhuomautukset. Kaikkeen muuhun käyttöön on saatava kirjallinen lupa Geoffrey Hoppelta, Goldenista, Coloradosta. Yhteystiedot löydätte nettisivulta: http://www.crimsoncircle.com

© Copyright 2005 Geoffrey Hoppe, Golden, CO 80403