KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Tobiasta (Crimson Council) kanavoinut Geoffrey Hoppe eli Cauldre (www.crimsoncircle.com)
5.1.2008
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine
 
Ja niin se on, shaumbra, ei epäilystäkään siitä! (Naurua) Jaamme tämän kallisarvoisen hetken ja seikkailun uuteen tietoisuuteen, uusiin ulottuvuuksiin.
 
Se pikkuleikki, jota leikimme luvalla kanssanne, oli teihin tunteiden valamista tänään ja erityisesti eilen, jotta voisitte todella ehdottomasti tuntea jotain. Monet teistä tunsivat tässä eräänlaisten tulvaporttien avautumisen, juuri sitä tapahtuu tällä hetkellä ihmistietoisuudessa. Monet teistä tunsivat niiden asioiden mahdollisuuden, mitä voisi tapahtua tänä vuonna. Monet teistä tunsivat niiden ahdistusta ja tuskaa, jotka ovat hyvin lähellä teitä.
 
Sallimme teidän todella tänään tuntea, jotta voisitte tarkkailla reaktioitanne. Voisitte tarkkailla, miten epäilyksenne tuli sisään ja te melkein kielsitte tunteet pitääksenne sen poissa. Epäilitte itseänne. Kun saitte tämän valtavan tunne/tietoisuus/energiatulvan itseenne, ihmettelitte, mitä olitte tehneet väärin. Ihmettelitte, miksi teistä tuntui tältä. Ja kyse ei ollut teistä. Ei ollut. Tunsitte ulkopuolisia asioita. Tunsitte toisia ihmisiä tai kenties vain meidät.
 
Kun epäilys tuli mukaan, huomasitte, miten se tukahduttaa tunteet. Sitten se menee hämmentämään mieltä. Sitten se ottaa teiltä itsenäisyyden. Se vie pois intuitionne, luontaisen kykynne tuntea asioita, ymmärtää ja käsitellä niitä, muttei ottaa niitä omakseen. Teillä oli upea kokemus todellisesta tuntemisesta.
 
Kuvitelkaa nyt hetken aikaa, millaista olisi seuraavalla kerralla, kun tämä tunnevyöry tulee elämänne, jos ette epäilisi ettekä ihmettelisi, mitä olette tehneet väärin. Ette ihmettelisi, mitä tapahtuu tai miten voisitte paeta tilannetta. Epäilemisen sijaan käyttäisitte puhdasta intuitiotanne. Intuitionne sallisi teidän tuntea ehdottomasti tämän kokemuksen, energian syvyyden, tuntea sen monet kerrokset ja kaikki ne mahdollisuudet, miksi se on olemassa, ja mahdolliset lopputulokset ilman tarvetta manipuloida sitä - vain tuntea sen.
 
Kuvitelkaa intuition käyttämistä epäilemisen sijasta, sitä miten paljon rikkaampaa elämänne voisi itse asiassa olla - ei vain ihmisenä, vaan jumalaisena enkeliolentona - muistaen koko ajan, ettei tunne ole teidän omanne. Se ei ole teidän. Voi, on aikoja, jolloin tunnette omaa energiaanne, mutta intuitionne erottelee riittävästi kertoakseen teille, onko se teidän vai jotain muuta.
 
Puhuimme siitä aiemmin ja asetimme se muistutukseksi vuodelle 2008. Hyvin monet asiat, joita otatte sisään, tunnette ja epäilette, eivät ole teidän. Hyvin monilla teistä on ollut erittäin haastavia kokemuksia - sen tuntemista, millaista on mennä pohjalle, menettää paljon, saada fyysisiä sairauksia ja vaikeuksia. Olette tehneet tätä ihmisten ja enkelien puolesta. Rakastatte niiden ottamista omaksenne niin paljon, että sallitte näiden tunteiden ja tämän tiedostamisen saattaa teidät hyvin yksinäiseen tilaan.
 
Se on peliä. Otatte tämän itsellenne toisten ihmisten, toisten enkelien puolesta, ja teidän on saatettava itsenne yksinäisyyteen saadaksenne sen todella tuntumaan omaltanne, että ikään kuin teette jotain tällä tietoisuudella. Ja sitten tunnette yksinäisyyttä. Teistä tuntuu, ettei kukaan ymmärrä, mitä käytte läpi. Ja vitsinä on se, että käytte asioita läpi heidän puolestaan! Otatte näitä energioita itsellenne, että voitte yrittää löytää tavan ratkaista tämän energian toisten puolesta. On aika lopettaa se.
 
Olette tehneet sitä niin pitkään ja teistä on tullut niin eksperttejä siinä, että saattaa olla vähän haastavaa päästää siitä irti. Saattaa olla vähän vaikeaa alkaa elää omaa elämäänsä sen sijaan, että otatte itselle kaikkien muiden tietoisuuksia. Olette niin pitkään olleet palvelemassa tietoisuusjoukoissa, että olette unohtaneet, millaista on tehdä asioita omasta puolestaan.
 
Tällä hetkellä maan päällä on itse asiassa monia asioita, joille teidän on tehtävä tätä ollaksenne arvokkaita. Teidän on otettava kaikkea kaikkien puolesta ja teeskenneltävä, että se on teidän - tietenkin koska olette ekspertti siinä. Kuka muukaan sitä tekee, jos te ette tee sitä? Mutta muistakaa, mitä Kuthumi sanoi: "Tämä on "sinun" aikakausi - "sinun" - ja se pätee kaikkiin muihinkin. Heidän on aika ottaa vastuu itsestään - energioistaan, tunteistaan, epäilyksistään, jos heillä on niitä - jotta te voitte kehittyä ja kohota seuraavalle tasolle. Ja tietenkin tiedätte jo, mitä se on - olla uuden tietoisuuden standardi, opas ja opettaja. Olla se, joka osoittaa muille, että on polku ja sen varrella kaikki työkalut Jumalan ja ihmisen tahdon sulautumiseksi yhteen.
 
On siis teidän tehtävänne, shaumbra, olla tuo opas, tuo standardi, tuo opettaja uudessa tietoisuudessa. Näyttää muille, että olette matkustaneet toisiin ulottuvuuksiin, joilla ei ole vielä mitään nimeä tai määritelmää, mutta olette olleet siellä, ja että sitten kun hekin menevät sinne, he palaavat turvallisesti.
 
Epäilykset, jotka ovat tällä hetkellä suuri osa ihmistietoisuutta, tukahduttavat tunteet. Kun ei ole tunteita, ette oikeastaan elä. Kun epäilette, ette käytä luontaista intuitiotanne. Epäily on peli, ja kuten sanoimme aiemman osuuden lopussa, on aika lopettaa tuo pelaaminen.
 
Silloin kun epäilette, käyttäkää intuitiotanne. Kun tunnette epäilyksen saavan teidät ansaan ja jäykistävän teidät, pysähtykää hetkeksi. Vetäkää syvään henkeä. Tavoitelkaa intuitiotanne. "Mitä minun pitäisi tehdä juuri nyt?" Käyttäkää intuitiotanne ja valitkaa kokemus. Muistakaa Kuthumin sanoneen: "Silloin kun epäilette, valitkaa kokemus." Tämä yhdistää kaiken.
 
Tämä vuosi on todellisen tuntemisen ja kokemisen vuosi. Tämä vuosi on "sinun" aikaasi, shaumbra. Ja tämän myötä otamme mielellämme kysymyksiänne.
 
KYSYMYS SHAUMBRALTA 1 (Linda lukee internetistä):
Tobias, matkalla yhdistyneeseen ylösnousemukseen useimmat palaavista osistani olivat pelkoa, tuskaa, puutetta jne. Kaksi kuukautta sitten luokseni tuli hyvin erilainen puoli: suurenmoinen, mahtava ääni, hyvin keskittynyt ja itsenäinen. Se oli tuolloin hyvin selkeä, sillä oli nimi ja kuulin tuon tietoisuuden puhuvan minulle. Sitä kesti noin kolme viikkoa ja sitten se tavallaan hävisi. Kun hengitin tuota ääntä itseeni, ajattelin sen sekoittuvan tavallaan minuun. Eilen tunsin sen taas kerran itsessäni hyvin selvänä, mutta hyvin lähellä. Voitko kertoa minulle, miten selittäisit tätä dynamiikkaa?
 
TOBIAS:
Aivan, se oli Yo-hamin, itsesi, jumaluutesi energia. Ensinnäkin, älä epäile sitä! Salli itsesi kokea se. Intuitiosi on kirjoitettu ympäri tuota "paperia". Intuitiosi tietää, mikä tämä olemus on. Se ei ole edes - emme edes halua määritellä sitä yhdeksi puoleksi. Se on yksinkertainen "sinä". Se on Jumalitse.
 
Kuten hyvin monet teistä kokivat alkaessaan saada näitä tunteita - etkä juokse niitä pakoon, vaan todella ilmennät ne - intuitiosi auttaa sinua ymmärtämään, että kyse on todella "sinusta". On myös tärkeää ymmärtää, että käyt muutamasta syystä tällaisen kokemuksen läpi ja saavutat tason, missä tämä näyttää tasoittuvan tai sinulla ei ole mitään ylivoimaisuuden tunnetta. Kehosi, mielesi ja henkesi alkavat tottua tunteeseen, joten se ei ole enää kovin dramaattinen.
 
Mutta toiseksi, sinua pyydetään kohottamaan tai nostamaan omaa tietoisuuttasi kohtaamaan tämän oman energiasi uudessa ja puhtaammassa paikassa. Voitaisiin sanoa, että jumaluutesi sukelsi alas ihmisyyteesi tapaamaan sitä, mutta nyt se haluaa sinun kehittyvän ylöspäin tapaamaan sen uudessa paikassa, joka on sopivampi ihmisen jumalitsen uudelle energialle.
 
Tosiaankin, vedä syvään henkeä ja lakkaa epäilemästä tätä upeaa kokemusta!
 
KYSYMYS SHAUMBRALTA 2 (nainen mikrofonissa):
Tobias, olen päättänyt olla minä-tietoisuudessani enemmän luottaen itseeni, ja tunnen onnistuneeni enemmän siinä. Päätän myös päästää irti asioista, jotka eivät ole minun, erityisesti köyhyystietoisuudesta ja riippuvuudesta, mikä minulla ja äidilläni on keskenämme. Voitko siis puhua minulle tästä ja hyvin lyhyesti siitä, mitä kurkussani tapahtuu. Kiitos.
 
TOBIAS:
Aivan. Taas kerran, olet hyvin erityisesti iskenyt tähän tilanteeseen. Olet ottanut itsellesi köyhyystietoisuuden toisten puolesta. Voitaisiin sanoa tämän tulevan monista mennen elämän harjoituksista, joissa sinä… todellisuudessa hyväksyit sen. Valitsit sen, valitsit meneväsi tähän köyhyysenergiaan etkä näytä pystyvän karistamaan sitä. Mutta toisaalta, sinulla on tällä hetkellä taipumusta mitata elämääsi tai henkistä menestymistäsi taloudellisen menestymisen perusteella.
 
Pysähdy hetkeksi. Katso, mitä olet oppinut kaikkina näinä vuosina, joina olet esittänyt meille kysymyksiä. Katso sen kokemuksen syvyyttä ja rikkautta. Olet ollut piilossa tämän köyhyys- ja rahan ansaitsemisasian takana, mutta katso sitä, mitä olet todellisuudessa oppinut. Siitä sielu on kiinnostunut. Sielu ei välitä siitä, miten paljon sinulla on rahaa pankissa! Itse asiassa olet saanut joitain todella rikkaita kokemuksia juuri silloin, kun sinulla ei ole ollut mitään pankissa.
 
Nyt on aika lopettaa kaikki tämä. On aika lopettaa epäileminen ja riippuvuudet ja kaikki muu tällainen. Tiedät jo vastauksen. Nouset ylös pyytämään vahvistusta, mutta tiedät, että on aika päästää irti äidistäsi. Sinulla on paljon syyllisyyttä tähän liittyen. Tunnet, että hän kuolee, kun päästät hänestä irti. Tunnet, että… olet ainoa hänelle. Mutta todellisuudessa "sielulta sielulle" -energian ei pitäisi olla tällaista. Sen pitäisi olla perustaltaan hyvin vapaata ja hyvin avointa, ei riippuvaista. Olet sallinut itsesi tulla riippuvaiseksi taloudellisesti, mutta ennen kaikkea todella riippuvaiseksi tunteiden osalta.
 
Tässä muutamia asioita. Ensinnäkin, lopeta tämän kanssa kamppaileminen mielessäsi. Vietät liikaa aikaa mielen energiassa. Haluan sinun ehdottomasti pääsevän hengittämään sisään elämän täytetyttä. Eikä vain teeskentelevän, että hengität sitä sisään, eikä vain vähän, vaan todella hengittävän sitä sisään. Avaa kanavia sisälläsi, niitä kanavia missä energia virtaa. Avaa ne ja anna itsesi taas kerran tuntea. Ei vain köyhyyttä, vaan kaikkea. Ja sitten kun hengität tällä tavalla hyvin intensiivisesti - sinun on avattava noita väyliä - kutsu esiin työkaluja, joita ole asettanut itseäsi varten.
 
Haluan sinun tekevän toisenkin asian. Tunnusta itsellesi… ja sinun ehkä täytyy istua jonkun toisen kanssa työskentelemään asian kanssa, koska toisen energia voi olla hyvä kaikupohja, mutta haluan sinun puhuvan pelaamistasi peleistä. Näet, miten tämä kaikki kutoutuu yhteen. Voit nähdä, miten sinulla on osia, jotka eivät halua luopua pelistä, joten jatkat sen pelaamista. Mutta kun olet saanut tämän ulos ja tunnistanut, miten pelaat tätä peliä - sekä ajatuspeliä että energiapeliä - näet, että voit päästää siitä irti.
 
Se tuo esiin pelottavia asioita. Sinun täytyy oppia taas elämään. Sinun täytyy oppia elämään, ei vain selviytymään tai olemaan olemassa. Ja tämä on vastoin sitä hyvin syvään juurtunutta koulutusta, jota olet saanut mennessä elämässä hyvin, hyvin voimakkailta ryhmiltä - joiltakin uskonnollisilta lahkoilta. Pidät siitä edelleen kiinni. Se on kuin loitsu, joka on luettu sinulle, ja olet hyväksynyt sen sisääsi. Sitten et näytä pystyvän karistamaan sitä pois, koska se on upea peli.
 
Hengittele voimakkaasti. Kirjoita muistiin tai puhu toisille, miten pelaat tuota peliä, ja tee sitten valinta. Valintasi ovat tällä hetkellä, ovat tähän mennessä olleet hyvin, hyvin pinnallisia. Ja tiedän, että luulet olleesi vilpitön. Olet ollut vain tuskissasi, siinä kaikki. Päätä päästää irti pelistä. Ja ennen kaikkea suurin haasteesi päivän lopussa - kuten sanotaan - on halu elää, joka ylittää pelkän selviytymisen, joka ylittää vanhat rituaalit ja vanhat käsitykset. Mutta elääksesi… Minun on kysyttävä sinulta kaikkien shaumbrojen edessä - eikä sinun ole pakko vastata heti - mutta oletko valmis elämään?
 
SHAUMBRA 2:
Kyllä, olen.
 
TOBIAS:
Sanot niin, mutta…
 
SHAUMBRA 2:
Minä olen.
 
TOBIAS:
Sanot niin, mutta…
 
SHAUMBRA 2:
Minä olen, minä olen! (Naurua ja Tobias naureskelee.)
 
TOBIAS:
Haluan sinun tekevän paljon hengittelyä tämän osalta. Sanot niin, mutta kysyn sinulta…
 
SHAUMBRA 2:
Tunnistan syvän pelon. Tunnistan tosiaan myös sen.
 
TOBIAS:
Kysyn siis sinulta vielä kerran - ja sinun toivotaan vastaavan kuuluvasti - oletko todella valmis elämään?
 
SHAUMBRA 2 (kovempaa):
Kyllä!
 
TOBIAS:
No, tarkkaavainen shaumbra tuntee suuren määrän epäröintiä tässä. Sanot "kyllä", mutta energia on enemmänkin kuin "kenties, ehkäpä, tavallaan, luultavasti". Siinä on epäilyä. Haluan sinun siis menevän todella sisääsi ja tarttuvan asiaan, ja jos olet siihen valmis, tulemme myös vähän potkimaan sinua persuuksille (naurua).
 
SHAUMBRA 2:
Ok, kiitos.
 
TOBIAS:
Kiitos.
 
SHAUMBRA 2:
Voitko kertoa minulle aivan lyhyesti kurkustani?
 
TOBIAS:
Tosiaankin, rajoitettua energiaa. On hyvin paljon sellaista, mitä täytyy sanoa, ja siksi mainitsin, että on aika puhua tästä pelistä, jota pelaat, ja puhua kaikesta siitä, miksi pelkäät elää. Se on aivan valmiina tulemaan ulos, ja siksi se aiheuttaa kipua. Älä epäile itseäsi. Älä kanna huolta jostain vakavasta sairaudesta. Kyse on energian rajoittamisesta. Vain sitä se tällä hetkellä on. Sinä pidättelet.
 
SHAUMBRA 2:
Kiitos.
 
TOBIAS:
Kiitos.
 
KYSYMYS SHAUMBRALTA 3 (Linda lukee internetistä):
Oliko siunattu Neitsyt Maria todellakin neitsyt?
 
LINDA:
Voinko vastata tähän? Haluan vastata tähän! (Naurua) Haluan vastata tähän! (Linda nauraa.)
 
SHAUMBRA 3:
Jos ei, niin miksi uskonnon täytyi tehdä hänestä neitsyt? (Naurua)
 
TOBIAS:
Tosiaankin, vastaa vain. Me vaan istumme tässä ja…
 
LINDA:
Vastaa sinä vain.
 
TOBIAS:
No, on Mariten energia, mikä on yksi asia, todellinen henkilö. Ja sitten on siunatun Neitsyt Marian energia, jonka muodosti kirkko ja joka hyväksyttiin niiden katolilaisten tietoisuuteen, jotka eivät käytä erottelukykyään. (Paljon naurua) Kanavoin sinua, rakkaani! (Tobias naureskelee.)
 
LINDA:
Olen samaa mieltä!
 
TOBIAS:
Tietyssä mielessä on siis energeettinen olento, jota palvotaan siunattuna Neitsyt Mariana. Se ei ole koskaan itse asiassa ruumiillistunut maan päälle, mutta se on tosiaankin olemassa toisissa ulottuvuuksissa, ja hän on niin puhdas, ettei hän edes ajattelisi seksin harrastamista! (Naurua) Häntä palvotaan ja rukoillaan jatkuvasti toisissa ulottuvuuksissa, ja hän ehdottomasti rakastaa sitä, koska nimittäin ihmiset ja jopa jotkut enkeliulottuvuudesta ovat luoneet tuon olennon. Niin voidaan tehdä.
 
Mutta sen olennon todellisuudesta, joka eli maan päällä ihmisenä, minun on sanottava… hän rakasti seksiä. (Naurua) Ja miksei hänen pitäisi? Se on pyhä kokemus. Siinä on kyse jakamisesta toisen ihmisen kanssa kaikilla tasoilla, ei vain fyysisellä, vaan myös tunnetasolla sekä mentaalisella ja henkisellä tasolla. Se on kenties suurin lahja, jonka ihmiset antoivat itselleen tullessaan maan päälle. He tiesivät, että elämä täällä olisi kovaa työtä, joten he antoivat itselleen seksin pystyäkseen täydellisemmin nauttimaan olemisesta.
 
LINDA:
Jumalan kiitos…
 
TOBIAS:
Luulenpa, että me kaikki tiedämme oikean vastauksen, ja on hauskaa, kun pystyy puhumaan siitä täällä. Mutta miksi seksin pitäisi olla häpeällistä? Sen pitäisi olla täysin pyhää ja täysin nautittavaa. Sitä ei koskaan pitäisi käyttää energian varastamiseen toiselta ihmiseltä. Teidän ei pitäisi koskaan käyttää seksiä heikentämään jotakuta toista, ja vielä enemmän, shaumbra, älkää antako käyttää sitä ottamiseen pois teiltä.
 
Jos jaatte seksikokemuksen jonkun kanssa - jaatte kehonne ja jokaisen osanne - aloittakaa hengittämisellä, ennen kuin revitte vaatteet päältänne (naurua). Myös vaatteiden repimisen jälkeen, ennen kuin ns. yhdistytte, hengitelkää vähän lisää. Silloin kun yhdistytte toisen kanssa, hengitelkää vielä vähän. Saatte suurimman orgasmin, mitä olette koskaan saaneet. Hengittäkää se siis sisään! (Naurua) Kiitos.
 
LINDA:
Neitsyt Maria piti tästä vastauksesta.
 
KYSYMYS SHAUMBRALTA 4 (nainen mikrofonissa):
Tobias, viime kuukauden aikana, mikä on ollut hyvin tunteiden täyteinen kuukausi, onnistuin hukkaamaan avaimeni ja parin viikon päästä hukkasin luottokorttini, ja mietin, kuuluuko tämä siihen, että "matkalla ylösnousemukseen menetätte kaiken"? Toivon tavallaan, että näin on.
 
TOBIAS:
Itse asiassa et ole menettänyt mitään. Ne ovat edelleen olemassa, ja voit itse asiassa kutsua ne takaisin, jos olet valmis. Voit yksinkertaisesti kutsua ne takaisin, ja löydät ne hyvin oudoista ja epätavallisista paikoista. Siirrytäänpä siis sen käsityksen yli, että ne on menetetty.
 
Nämä ovat niitä mittareita, joista puhuimme viime kuussa, omasta… ei nyt sanota vakavasta tasapainottomuudesta, vaan kävit vain läpi energiamuutoksia ja hyvin pian aloit kadottaa asioita. Ne menevät joskus kirjaimellisesti toiseen ulottuvuuteen. Ne eivät ole enää pois maan päältä, vaan kun kutsut niitä takaisin, ne tosiaankin ilmestyvät. Tarkastele tätä siis upeana tilaisuutena katsoa sitä, että on kyse niiden asioiden kadottamisesta, jotka menevät jonnekin muualle, mutta ne tosiaankin palaavat takaisin uudella ja tasapainoisella tavalla. Älä päättele liikaa kaikesta tästä.
 
SHAUMBRA 4:
Kiitos.
 
TOBIAS:
Kiitos.
 
KYSYMYS SHAUMBRALTA 5 (Linda lukee internetistä):
Kuten kolme viisasta miestä ovat sanoneet: "Päästäkää irti kaikesta", ja huomaan todella päästäväni. Tunteet vaihtelevat, on tasapainottomuutta ja nyt näen todella mahdolliseksi, että kotini menee ulosmittaukseen. Oltuaan kaupan jonkin aikaa, ei taloni eikä maapalani mene kaupaksi. Haluan muuttaa pienempään kotiin, erilaiseen ympäristöön ja panna pois papereita, kirjoja ja vanhaa tavaraa. Vuokraaminenkin tuntuu osalta vapautumista, jotta voi olla liikkuvampi.
 
Kaikki on irtoamassa - investointitappiot, kassavirta- ja luotto-ongelmat, yleinen kiusaantuneisuus ja "miksi loin näin" -kysymykset vainoavat minua. Tiedän, että kyse on paljon suuremmasta prosessista, ja mielialani vaihtelee: "minä olen mitä minä olen" -tunnetta toisaalta ja tunteiden vuoristorataa toisaalta. Mielestä pois pysyminen, huolehtiminen ja vaihtoehtojen järkeily ovat olleet tämän prosessin teemana. Tiedän, että kun olen täysin hetkessä, täysin läsnä…
 
LINDA:
Nainen jatkaa pitkään tästä huonosta tilanteesta.
 
TOBIAS:
Aivan. Tässä on upea esimerkki, upea esimerkki, shaumbra.
 
LINDA:
Ja tämä on sellainen shaumbra-henkilö, joka on todella sitoutunut opettamiseen.
 
TOBIAS:
Aivan. Tässä on upea esimerkki sellaisten energioiden ottamisesta itselle, jotka eivät ole omia, vaan teeskennellään tätä, jotta voidaan auttaa… Oletuksena on, että autetaan toisia ihmisiä. Tässä meillä siis on - itse asiassa maailmanlaajuisesti, mutta erityisesti USA:ssa - valtava epätasapainotilanne asuntomarkkinoilla monista energeettisistä tai tietoisuussyistä. Ihmiset menettävät kotinsa, ja tämä oikeastaan kääntyy monin tavoin siihen, että he muuttuvat. He menettävät vanhan mukavuustasonsa. He käyvät itse asiassa läpi tietoisuuden kehitysprosessia.
 
Tässä sinä olet, hyvin viisas ja hyvin kokenut shaumbra, mutta huomaat olevasi samassa tilanteessa. Miksi? Koska sinulla on myötätuntoa noita satojatuhansia ihmisiä kohtaan, jotka menettävät kotinsa tällä hetkellä. Sinä sukelsit, hyppäsit tuohon tietoisuuteen ja sanoit: "Miten voin auttaa heitä? Käyn läpi saman kokemuksen. Millaista on menettää oma koti, kaikki, minkä ajattelin olevan minua - maani, rahani." Sinulla on niin valtavasti empatiaa, että annat itsellesi tuon kokemuksen toisten puolesta.
 
Mielenkiintoista on se, että löydät tiesi ulos tilanteesta. Tulet huomaamaan - vaikka tosiaan menettäisit kotisikin - millaista on saada takaisin itsearvostus ja rahaa, mutta uudella ja hyvin tehokkaalla tavalla. Havaintotapasi mukaan teet kaikille näille ihmisille suuren palveluksen käymällä läpi juuri saman energian ja sitten keksimällä ratkaisun, jakamalla tämän maailmanlaajuisella tietoisuustasolla sekä avaamalla uusia mahdollisuuksia.
 
Sinä - "rajoittunut ihmisitse" - et katso asiaa tällä tavalla. Luulet tehneesi jotain virheitä. Ajattelet, että otit kenties väärän työpaikan tai teit väärän investoinnin. Epäilet nyt itseäsi. Niinpä tämä epäileminen ottaa pois todellisen kokemuksen siitä, millaista on käydä läpi tämä prosessi. Epäileminen ottaa myös pois niitä ratkaisumahdollisuuksia, joita sinulla on itsesi varalla ja jotka myös voidaan jakaa niiden satojentuhansien perheiden kanssa, jotka käyvät tällä hetkellä läpi samaa prosessia.
 
Mutta lopuksi minun on kysyttävä: tarvitseeko sinun todella käydä tuota kaikkia läpi nyt tässä uudessa energiassa? Tarvitseeko sinun todella sukeltaa samaan altaaseen ymmärtääksesi, miten syvää ja kylmää vesi on? Vai onko olemassa uusi osa sinua, uusi tietoisuusosasi, joka voisi itse asiassa kokea tämän tunteen sekä tämän ongelman ja ratkaisun toisella ulottuvuustasolla sen sijaan, että ihmisitsesi on saatava tämä kokemus täällä?
 
Onko tapaa tuntea myötätuntoa ja tunteita tarvitsematta käydä läpi koko tätä todellista, fyysistä 3D-kokemusta? Sinulla siis edelleen olisi myötätuntoa auttaa toisia ja kenties löytää tehokkaampi ratkaisu, helpompi ratkaisu, jonka voi jakaa mahdollisuutena kaikkien näiden muiden ihmisten kanssa maailmanlaajuisessa tietoisuudessa.
 
Shaumbra, teidän ei tarvitse hypätä fyysiseen altaaseen tietääksenne, millaiselta jokin tuntuu, ja tietääksenne, miten saadaan ratkaisu energiatasapainottomuuksiin. Tästä aloimme puhua aiemmin. Tiellä on taipumusta ottaa asiat itseenne ja ajatella, että kyse on teistä, eikä näin ole. Olette oppaita ja opettajia uudessa energiassa, mutta kannustamme teitä löytämään uusia tapoja jakaa mahdollisuuksia ja uutta tietoisuutta ihmisten kanssa sen sijaan, että otatte asiat suoraan itsellenne. Kiitos.
 
KYSYMYS SHAUMBRALTA 6 (nainen mikrofonissa):
Hei Tobias. Siitä on melko tarkasti neljä vuotta aikaa, kun tulin tänne juhlimaan uutta vuotta ja löysin kodin. Tämä on ollut upea matka… olen käynyt läpi kaikenlaisia asioita… löytänyt itseni… ja kuten tiedät, minulla on uusi työ ja olen lähdössä uuteen seikkailuun. Haluaisin tietää mitä tahansa, mitä haluat kertoa minulle, mitä haluat minun tietävän ja muistavan, kun lähden.
 
TOBIAS:
Kyllä, älä unohda laittaa kaasua ja valoja pois päältä, ennen kuin lähdet. (Vähän naurua ja Tobias naureskelee.)
 
SHAUMBRA 6:
Ok.
 
TOBIAS:
Aivan. (Tauko). Kyllä, minulla on sanottavaa. Olet ottanut itsellesi erityisesti monia shaumbra-energioita, koska olet yhteydessä heihin - shaumbroihin ympäri maailmaa - olet ottanut itsellesi hyvin monia heidän haasteitaan, kipujaan ja vaikeuksiaan. Ja luulen, että olet havainnut vaikealla tavalla tai joskus vaikealla tavalla, että heidän on otettava ne itselleen. Heidän on ratkaistava omat ongelmansa.
 
Lopulta pääsit pisteeseen - ja olemme puhuneet tästä melko usein, jolloin sanoin aina uudestaan: "Mutta mitä aiot tehdä itsellesi? Milloin aiot huolehtia itsestäsi? Milloin aiot luottaa itseesi? Milloin aiot lopettaa…" Sanoin nämä sanat sinulle ja sanon ne uudestaan: "…milloin lakkaat olemasta shaumbra-marttyyri? Milloin alat huolehtia omista tarpeistasi, omasta tietoisuudestasi ja omasta kehityksestäsi?" Se olisi paljon suurempi majakka kaikille muille shaumbroille kuin heidän vaikeuksiensa ja kipujensa ottaminen itselleen. Olet paljon suurempi, kun mitä olet sallinut itsesi käydä läpi, ja tiedät sen, vaikka epäiletkin sitä.
 
Nyt on sen aika. Sinun täytyi… tulit umpikujaan. Tulit vasta äskettäin paikkaan, jossa sinun oli päästettävä irti shaumbroista, mutta kuitenkin, kuten tiedät, tunsit edelleen suurta myötätuntoa ollaksesi täällä heidän kanssaan, mutta nyt pidät huolta itsestäsi. Olkoon tämä esimerkki kaikille shaumbroille siitä, miten pidetään huolta itsestä, miten päästetään sellaisia asioita kuin yltäkylläisyys, onnellisuus ja ilo elämään. Olkoon tämä mieluummin esimerkkinä kuin se, miten teit aiemmin. Marttyyrienergia on erittäin vanhaa. Kysykää vaikka Jeesukselta. (Vähän naurua)
 
SHAUMBRA 6:
Kiitos hyvin paljon.
 
KYSYMYS SHAUMBRALTA 7 (Linda lukee internetistä):
Olen hämmentynyt suhteestani omaan lapseeni, joka kuoli 12 vuotta sitten. Silloin kun tein "DreamWalker Birth Home" -tutkimusta, mikä on ehdottomasti upea kurssi, minusta tuntui, että tyttö oli valmis taas inkarnoitumaan. Olen hyvin innoissani siitä, että hän tulee takaisin ja saan nähdä hänet. Kiitos siitä tiedosta, Adamus. Jos se on sopivaa, haluaisin tietää suhteesta häneen. En halua häntä kohtaan tuntemani rakkauden rajoittaa häntä millään tavalla. Kiitos.
 
TOBIAS:
Aivan. Tämä rakas sielu on tulossa takaisin. Meidän ei olisi sopivaa antaa tarkkaa päivämäärää tai paikkaa, mutta se on yksi niistä asioista, jonka tiedät katsoessasi häntä silmiin. Tuo rakkaus on aionien takaa.
 
On niitä - tämä on kaikille shaumbroille - joiden kanssa kohtasitte, joiden kanssa ensin leikitte ja joita ensin rakastitte, lähtiessänne Tulimuurilta. Muistatteko, kun puhuimme, että lähditte ja tunsitte olevanne hyvin yksin, mutta yhtäkkiä aloitte käsittää, että oli muitakin henkiä ympärillänne. Ja aloitte kehittää… kutsuisitte niitä nyt ystävyyssuhteiksi tai oikeastaan ensirakkauksiksi, joka monilla teistä oli. Ja nämä ovat vahvimpia ja kauneimpia siteitä. Ne ulottuvat aina henkisiin perheisiinne saakka ja jopa kauemmas.
 
Niinpä hänellä, johon viittaat, on tätä energiaa. Jotkut teistä sekoittavat sen sielunkumppaniin tai kaksoisliekkiin - kuten niitä kutsutaan - joka on puuttuva osanne, mutta tämä on kuin sen varhaisimman lapsuudenystävänne muistamista, jonka kanssa opitte hyvin paljon tosiltanne, koska olitte niin pieniä ja viattomia. Tällaisia jotkut näistä olennoista ovat ja hänkin, johon viittasit. Hän ei melkeinpä voi vastustaa takaisin tulemista ja olemista kanssasi. Kiitos.
 
KYSYMYS SHAUMBRALTA 8 (nainen mikrofonissa):
Hei Tobias. Hei shaumbra. On mukavaa seistä tässä. Älkää missään nimessä olko kauhuissanne! Siis niille teistä, jotka myös tuntevat kauhua, jatkakaa vain asian työstämistä. Minulla on kysymys tänään keskustelluista tunteista, mutta se liittyy vanhempana olemiseen ja lapsiin. Minulla on kolme lasta. Kotonani on vähän kiperää, koska lapset ovat hyvin herkästi tuntevia olentoja.
 
Haluaisin sinun puhuvan kenties omasta näkökulmastasi tai Samin näkökulmasta, millaista on olla lapsi ja mitä hän tuntee. Olen huomannut viime aikoina avioliitossani - kiitos, rakkaani - että ymmärrys tuo rauhaa, ja kun voi ymmärtää, ei ole enää ahdistusta, pelkoa tai järkytystä. Jos voisit auttaa meitä ymmärtämään lapsiamme, sitä mitä he käyvät läpi tuntevina olentoina, jotta voimme auttaa heitä pysymään yhteydessä omiin tunteisiinsa ja tulemaan intuitiivisesti tietäviksi olennoiksi. Kiitos.
 
TOBIAS:
Aivan. Hyvin sanottu. Tämän päivän lapset - teemme tässä yleistyksen - elävät jatkuvan ristiriidan tilassa. Ristiriitaa on siksi, koska heillä on omat tunteensa ja oma intuitionsa, mutta he myös elävät hyvin monimutkaisessa mielen maailmassa tällä hetkellä. Heistä siis tuntuu, että he kulkevat jatkuvasti maailmojen välillä. Emme puhu nyt henkimaailmasta ja ihmisten maailmasta. Puhumme tunteiden, intuition ja luovuuden maailmasta sekä mielen, tilastojen ja rakenteen maailmasta. Se on heille hyvin, hyvin hämmentävää.
 
He luovuttavat tietyssä kohtaa, yleensä noin 7-8-vuotiaana, jolloin heistä tuntuu, että heidän on annettava periksi rakenteen ja mielen energioille. Siitä aiheutuu vastustusta ja miltei masennusta, kun he hitaasti mutta varmasti antavat periksi tuolle maailmalle, ja murrosikään mennessä he ovat täysin hyväksyneet, että tämän toisen maailman - jota kutsuisin "heidän" maailmakseen, tunteiden maailmaksi - on piilouduttava, ja juuri niin he tekevät. He piilottavat sen. Murrosiän jälkeen heissä on osa, joka on vihainen siitä, että he tekivät niin. Se on kapinallinen ja se kohdistaa kapinansa lähimmälle vanhemmalle, sisarukselle tai opettajalle. Niinpä saatte vastaanne hyvin vihaisen ja kapinallisen asenteen, joka kestää noin kolme tai kymmenenkin vuotta.
 
Kiinnostavaa on tunnistaa se, että he elävät kahdessa maailmassa… voisimme kutsua niitä yksinkertaisesti luovaksi/tuntevaksi maailmaksi ja mielen ja hallinnan tai rakenteen maailmaksi. Se aiheuttaa heille kovasti ristiriitaa, ja he tarvitsevat enemmän kuin mitään muuta jonkun kuuntelemaan. He eivät tarvitse retoriikkaa. He eivät tarvitse paljon puhetta. He eivät tarvitse sääntöjä. He tarvitsevat jonkun kuuntelemaan itseään. Vaikka puhe kuulostaakin ristiriitaiselta ja hullulta, vain kuunnelkaa. Esittäkää kenties kysymyksiä, mutta antakaa heidän puhua. Koska puhuessa heidän tunteensa ja todellisuutensa selkenevät heille itselleen, jotta he eivät tunne samanlaista ristiriitaa. He ymmärtävät, että kyse on kaksinaisesta maailmasta. Niinpä on hyvin, hyvin tärkeää tällä hetkellä kuunnella heitä - ja antaa vaatimusten sijasta vaihtoehtoja. Aina.
 
SHAUMBRA 8:
Yksi lyhyt kysymys vielä ja tarvitaan vain lyhyt vastaus. Minulla on projekti, jota olen tehnyt vanhempien ja lasten puolesta ja toivon, että saisin homman liikkeelle tänä vuonna. Se vaikuttaa minusta valmiilta, mutta voitko nopeasti katsoa sitä ja kertoa minulle, pitäisikö mukana olla jotain muuta, mikä olisi hyödyllisempää. Kiitos.
 
TOBIAS:
Aivan. Katsomme mielellämme sitä energeettisesti. Tunnemme, että Crimson Circle -yrityksessä katsottaisiin sitä mielellään ihmisnäkökulmasta, ja yhdistämme oman vastauksemme siihen.
 
SHAUMBRA 8:
Myöhemmin?
 
TOBIAS:
Aivan.
 
SHAUMBRA 8:
Ok.
 
TOBIAS:
Kyllä, koska kyse ei ole nyt minusta, vaan Cauldre ja vähän Lindakin sanovat: "Tobias, käsitätkö, minkä avauksen teet tässä?", sillä jos yksi tekee näin, niin monet, monet tekevät näin. Mutta katsoisimme sitä mielellämme.
 
SHAUMBRA 8:
Ok, kiitos.
 
LINDA:
Luulen, että hän yrittää sanoa tässä sitä, että olemme avoimia tekemään paljon koulutuksen ja lapsien osalta. Tätä aihetta katettiin laajalti tilaisuudessa "Kysy Tobiakselta koulutuksesta". Niinpä sille on avautumassa ikkuna. Niinpä luulen, että hän yrittää vastata sinulle sanoen, että jossain kohtaa hyvin pian tulemme pisteeseen, jossa pystymme avoimemmin tarkastelemaan näitä projekteja, todella auttamaan ja työskentelemään näiden asioiden luomisessa. Onko näin?
 
TOBIAS:
Taidatkin olla vähän kanavoija?! (Naurua)
 
LINDA:
No, sanoisin että paljon! (Kikattaen) Tobias, tässä on sinulle kysymys ja tämä on toiseksi viimeinen kysymys tänään.
 
KYSMYS SHAUMBRALTA 9 (Linda lukee internetistä):
Terve kaikille. Asun pienessä maassa nimeltään Belgia. Se muodostettiin yhdistämällä ihmisiä kahdesta pääkulttuurista, joissa on eri kielet - hollantia ja ranskaa puhuvat yhteisöt. Näiden välillä on jännitettä poliittisella tasolla ja jotkut haluavat jakaa maan, ja tänä vuonna kesti puoli vuotta väliaikaisen hallituksen aikaansaaminen, koska emme päässeet yhteisymmärrykseen täysin toimivasta hallituksesta. Voisitko antaa meille korkeammasta näkökulmasta yleiskatsauksen tästä vanhasta ristiriidasta, sen alkuperästä ja mahdollisuuksista tai tiestä ulos? Kiitos vastauksestasi.
 
TOBIAS:
Näemme tämän jonkinlaisena kokeiluna siitä, voidaanko ottaa kaksi ryhmää, jotka ovat hyvin, hyvin voimakkaita omalta taustaltaan ja historialliselta sukulinjaltaan, ja saada ne yrittämään eroavuuksiensa työstämistä. Se on ollut kuin kulttuurikokeilu, ja joskus se menee hyvin ja joskus ei mene. Jos siis haluat kysyä energiasta Belgiassa erityisesti tänä vuonna, niin siitä tulee pingistä. Siinä mennään edestakaisin. Siinä halutaan jakautua ja liittyä yhteen.
 
Ja se on - se voi olla - energeettisesti kuluttava paikka shaumbran asuinalueena. Se saattaa olla hyvin stimuloivaa toisille ihmisille, mutta shaumbralle, joka on tietoinen tunteista, se voi olla hyvin, hyvin vaikeaa, koska on kamppailua ja haasteita. Ja jos tällä hetkellä pitäisi sanoa, missä pingispallo on, niin se on sillä pöytäpuoliskolla, joka sanoo "jakaannutaan ja palataan alkuperäisiin kulttuureihimme". Kuten sanoimme, erityisesti shaumbralle alue on energeettisesti hyvin kuluttava, joten ymmärrä se, jos aiot asua siellä. Kiitos.
 
KYSYMYS SHAUMBRALTA 10 (mies mikrofonissa):
Tervehdys Tobias. Eikä aurinko ole vielä laskenut, joten hyvää sapattiakin. Haluan vain kiittää sinua ja Linda, te kaverit "rokkaatte". Olette yksinkertaisesti todella, todella upeita. Ja Australian paimenkoirani, Marty, joka huoneen takaosassa on antanut oman panoksensa energiaan, haluaisi kiittää teitä myös.
 
LINDA:
Tullessaan oikealta rokkarilta tämä on varsinainen kohteliaisuus.
 
SHAUMBRA 10:
Juuri niin! No, tuntuu ikään kuin olisin Van Halenin uusi basisti ja olen soittamassa Madison Square Gardenissa tai jotain! Joka tapauksessa yhdeksän vuotta sitten päätin… olen käynyt täällä vuoden ajan ja halunnut kysyä tätä - en niinkään esittää kysymystä, vaan saada enemmänkin näkemyksen. Yhdeksän vuotta sitten päätin antaa yhden sydämeni läpän hajota ja minulle tehtiin sydämen avoleikkaus. Ja tuolloin minulla oli kuoleman lähikokemus, jossa koin olevani puhtaan autuuden "laventeliulottuvuudessa" elävänä valopallona. Ja kun venytin tunteitani tuolloin - ja kyse oli noin viiden, kuuden tunnin leikkauksesta - koin 6-8 muuta olentoa samanaikaisesti ympärilläni. Ja kun venytin tunteitani, aloitimme kyselytilanteen ja se oli telepaattista.
 
Ensin ajattelin: "Vau, kaikki, mitä olen lukenut, on totta!" En muista kyselyä, vaikka muistinkin sen noin kuukauden ajan toipuessani, mutta muistan kyllä hyvin selvästi, etten kokemuksen lopussa halunnut palata. Ja he sanoivat minulle: "Sinulla ei ole vaihtoehtoa. Sinun on mentävä takaisin, työsi ei ole valmis." Siitä saakka kyyti on ollut mielenkiintoista. Haluan vain saada näkemyksenne laajemmasta näkökulmasta siitä, missä olin tässä puhtaan autuuden "laventeliulottuvuudessa"? Elävä valopallo, onko se osa todellista luonnetta henkisenä olentona fyysisen kehon ulkopuolella? Ja mitä yleisesti ottaen sanotte koko asiasta? Kiitos. (Vähän naurua)
 
TOBIAS:
Aivan. Eikö olekin hämmästyttävää, mitä virallinen lääketiede voi aiheuttaa teille?! (Yleisö nauraa ja Tobias hykertelee.) Laskemme leikkiä kanssasi, sillä kokemuksesi oli hyvin todellinen. Esitit kysymyksen, joten määrittelen tilanteen. Kysyit, missä olit. Olit kirjaimellisesti sydämessäsi tämän operaation aikana. Tarkoitan, että siellä toimenpide tapahtui. Ja sallit itsesi mennä sydämeesi, ei vain fyysiseen sydämeesi, vaan tunteisiisi, myötätuntoosi… jopa ympäröivät värit olivat osa kokemusta.
 
Seurassasi oli enkeliolentoja, joiden kanssa työskentelet säännöllisesti ja jotka tulevat paikalle erityisesti tällaisten leikkausten aikana auttamaan hyvin, hyvin hienovaraisten energiaverkostojen ja -yhteyksien ylläpitämisessä. Muuntuneessa tilassasi olit paljon avoimempi keskustelulle heidän kanssaan. Tapaat heitä säännöllisesti - kuten te kaikki - ja työskentelet näiden enkeliolentojen kanssa, mutta on hyvin vaikeaa muistaa noita kokemuksia. Tapahtuman intensiivisyyden vuoksi ja tietyssä määrin tässä käytettyjen lääkkeiden vuoksi pystyit muistamaan enemmän kuin normaalisti jonkun yön seikkailuistasi toisiin ulottuvuuksiin.
 
On suuria vaikeuksia säilyttää tuon informaation olemusta ja tuoda sitä tähän maalliseen ulottuvuuteen useistakin syistä. Yksi on näiden kahden ulottuvuuden erilaiset toimintajärjestelmät. Toinen on hyvin älyllinen. Se käyttää kieltä, määrittelee sanoja, kun taas toisissa ulottuvuuksissa… puhtaissa enkeliulottuvuuksissa ei ole mitään sanoja. Niinpä on erittäin vaikeaa tuoda tänne sitä, mitä kutsuisitte uneksi tai ideaksi. Sillä ei ole sanallista määritelmää. Se näyttää häviävän, kun yritätte tuoda sen tänne. Se on edelleen olemassa, mutta mielenne ei kuitenkaan tiedä, miten sitä ymmärretään. Kun tämä on sanottu, niin olette kuitenkin tulossa aikakauteen, jolloin voitte alkaa tuoda tätä tietoa tähän ulottuvuuteen tarvitsematta määritellä sitä sanoiksi, vaan ymmärrätte sitä tunteissa, yleisesti.
 
Sinulla itse asiassa oli valintamahdollisuus siinä, palaatko vai et. On hyvin, hyvin vastustamatonta jäädä näihin toisiin ulottuvuuksiin, erityisesti jos on jotain terveysongelmia tai jos elämässä tapahtuu joitain merkittäviä inhimillisiä kriisejä. On hyvin vastustamatonta jäädä toisiin ulottuvuuksiin. Mutta kuitenkin sinä ja melkein kaikki shaumbrat ovat periaatteessa istuttaneet energeettisen, takaisin maadoittavan laitteen tänne maan päälle, koska tiedätte olevan hyvin viettelevää… hei, tämä ei ole oikea sana, Cauldre… vastustamatonta jäädä toisiin ulottuvuuksiin. Mutta te tiedätte, että olette antaneet itsellenne lupauksen aina palata tänne tekemään työnne.
 
Käyt - te kaikki - tämän läpi lähes joka yö unitilassa ja joka yö ihmettelet, miksi oikein (Tobias hykertelee) raahaat itsesi takaisin tuohon ruhoon ja käyt kaiken sen taas kerran läpi! (Naurua) Jotkut teistä eivät tee tätä. Jotkut teistä vain päättävät jäädä, mutta te jokainen muistatte tuon rakkauden, myötätunnon ja sitoutumisen ja sallitte itsenne taas palata tänne. Melkein kaikki teistä tuntevat, että olisi todellista, hyvin monien elämien haaskausta lähteä nyt, koska tämä on sitä. Tämä on uuden tietoisuuden aikaa. Tämä on "sinun" aikakautta. Niinpä tämä auttaa teitä palaamaan tänne.
 
Varsinainen kysymys tässä on: "Ovatko nämä kokemukset todellisia?" Ilman muuta. Todellisempia kuin kokemus, jota kutsutaan ihmiseksi. Toinen kysymys on: "Miten voit säilyttää tuon tunteen? Miten voit muistaa, mitä tapahtui?" Siihen liittyy monia asioita. Kyse on tuon valinnan tekemisestä. Kyse on epäilyksestä irtipäästämisestä - tämä on suuri osa, mieli epäilee kokemusta, koska se ei ole konkreettinen - ja sallimisesta itsesi muistaa intuitiivisesti tuo kokemus. Jotkut teistä sanovat: "Mutta en muista mitään. Minulla ei vain ole tällaisia energioita." Haastan jokaisen teistä, joka sanoo näin, sallimaan itsenne tuntea tänä vuonna.
 
Tämä on suuri haaste, koska tunteet voivat olla pakahduttavia. Kuten tiedätte pikkukokemuksestamme ennen tätä shoudia, annoimme teille tunneryöpyn ettekä te välttämättä pitäneet siitä. Teistä tuntui siltä, että jokin oli pielessä… olitte tehneet jotain väärin. Niinpä suodatatte tai jätätte ulkopuolelle nämä kokemukset. Mutta haastamme teitä tänä uutena vuotena päästämään tunteet elämäänne, ovat ne sitten omianne tai ulkopuoleltanne.
 
Sallikaa itsenne taas tuntea. Kun teette näin, alatte ainakin muistaa teillä olleen tunteita näiden toisten ulottuvuuksien kokemuksista, joita teillä on koko ajan. Ne alkavat sitten sulautua elämäänne, todellisuuteenne täällä maan päällä. Joskus se tuntuu epämukavalta, koska teistä tuntuu maadoittumattomalta, sekavalta ja koska sulautatte yhteen kaksi hyvin intensiivistä ja hyvin todellista energiaa.
 
Lopulta pysytte toimimaan niin, että voitte tehdä normaaleja jokapäiväisiä ihmisasioitanne ja samalla kokea ja tiedostaa niitä toisten ulottuvuuksien kokemuksia, joita teillä samaan aikaan on. Siis toisin sanoen, sen sijaan että ollaan "laventeliulottuvuuksissa" enkeliolentojen kanssa muuntuneessa tilassa, voitte todellakin kokea sen ja saada sen tapahtumaan seistessänne shaumbra-ryhmän edessä fyysisessä kehossanne. Siihen te olette kaikki menossa.
 
Mutta haasteena on sallia tunteiden tulla sisään. Päästäkää irti epäilyksestä ja antakaa tunteen tulla sisään, niin alatte saada näitä kokemuksia säännöllisesti. Kiitos.
 
SHAUMBRA 10:
Kiitos. Vielä yksi kysymys tästä.
 
TOBIAS:
Niin.
 
SHAUMBRA 10:
Jos saan, vielä yksi? Ovatko nämä todellakin enkeliperhettäni vai ovatko ne vain omia puoliani?
 
TOBIAS:
Ne jotka tapasit tässä kokemuksessa, olivat todella enkeliolentoja, eivät omia puoliasi. He olivat niitä, joita me kutsuisimme sinun kirjeenvaihtaja-enkeliolennoiksesi, joiden kanssa työskentelet säännöllisesti ja jotka paikalla erityisesti aikoina, jolloin tapahtuu tällainen dramaattinen operaatio… niitä jotka olet tuntenut ja joita olet rakastanut hyvin usein. Vanhoja ystäviä.
 
SHAUMBRA 10:
Kiitos.
 
LINDA:
Vielä yksi nopea kysymys.
 
TOBIAS:
Aivan.
 
KYSYMYS SHAUMBRALTA 11 (mies mikrofonissa):
Tobias, päätin tulla tähän maailmaan tasan viisi kuukautta isäni kuoltua, ja 30 vuoden jälkeen päätin käsitellä asian. Lensin Peruun ja sain kokonaisen seremonian ymmärtääkseni, mitä oli tapahtunut, miksi olin valinnut sen, ja sitten lensin takaisin USA:han. Ja tunsin siellä yhteytä, joten päätin palata Peruun. Myin kaiken ja muutin sinne epäilemättä tietäen, että menin sinne jostain syystä.
 
Törmäsin tähän kirjaan, jota kanavoitiin seitsemän vuotta. Sen nimi on "Portaat ensimmäisestä seitsemänteen taivaaseen". Se on julkaistu espanjaksi, portugaliksi ja minun roolini on kääntää se englanniksi. Ollessani Perussa se nainen, joka esitteli kirjan minulle, esitteli itse asiassa minulle Crimson Circlen. Nyt kun olen taas takaisin täällä ja minulle on jo esitetty tämä, niin olen alkanut olla intohimoinen käsittämään sieluni tarkoituksen. Miten jatkan tämän kanssa etenemistä päivittäin, kun elämässä on esteitä ja haasteita?
 
TOBIAS:
Tässä palataan tämän päivän viestiin. Älä epäile. Ja muistatko tarinassa - upeassa tarinassa! (naurua) - Markista ja Chrisistä. Mark lähti liikkeelle ja vaikka oli myrskyjä, vaikka oli tuuletonta, hän ei koskaan epäillyt. Hän ymmärsi, että se oli osa kokemusta ja se antaisi hänelle täyteyden. Ihmiset epäilevät hyvin usein esim. sitä, tuleeko heille rahaton aika tai tuleeko heille haasteita toisista ihmisistä.
 
(Tauko) Yritän kanavoida tätä Cauldrelle, mutta… - tämä on vähän hämmentävää - mutta olit itse asiassa instrumenttina tämän kirjan kirjoittamisessa tai luomisessa ja käytit energiaasi hyvin moniulotteisesti työskennellessäsi ryhmän kanssa, joka auttoi sinua siinä. Niinpä lukiessasi tätä kirjaa, se oli valtavan tuttu, koska se on osa olemustasi. Osa omaa sitoumustasi oli tuoda tämä tieto toisille kielille, koska on muutakin kuin vain paperilla olevat sanat. On eräänlaista hyvin juurtunutta energiaa, joka on hyvin, hyvin viehättävää monista ihmisistä ja joka selittää jotkut mysteereiksi kutsutut asiat. Ne eivät ole lainkaan mysteereitä, ne ovat vain luonnollista henkistä fysiikkaa. Olet siis hyvin syvästi yhteydessä tähän kirjaan.
 
On aika päästää irti epäilyksestä. On aika jatkaa sen tekemistä, jota olet jo valinnut tekeväsi. Jos katsot tapahtumia, joista olet täälläkin puhunut ja jotka ovat vieneet sinua paikasta toiseen, yhden ihmisryhmän luota toisen luo, kyse on Markin matkasta. Se tapahtuu täysin tarkoituksesta, syystä ja se sallii sinun saada tänä vuonna voitonriemuisen löydön.
 
LINDA:
Mikä sattuma, että vastaat juuri Markin kysymykseen.
 
TOBIAS:
Aivan! (Vähän naurua, Tobias naureskelee.) Ja Cauldre sanoo, että hän tarvitsee jokaisesta lisäkysymyksestä lasillisen viiniä lisää tänä iltana! Joten… (naurua)
 
LINDA:
Minulla on viimeinen kysymys, josta luulen toistenkin olevan kiinnostuneita.
 
TOBIAS:
Se on sitten yksi lisää Cauldrelle! (Naurua)
 
LINDA:
Olkoon! Miten Samilla menee?
 
TOBIAS:
Aiomme puhua Samista pian. Sam on… Sam on joskus - miten sen sanoisi…
 
LINDA:
Millainen hänen joulunsa oli?
 
TOBIAS:
Ei mitään.
 
LINDA:
Ai jaa.
 
TOBIAS:
Se oli tapahtumaton. Nuo hemmetin vanhemmat, minun täytyy… He eivät ymmärrä antamisen iloa ja… Oli hiljaista, mutta Sam käy läpi hyvin suuria sisäisiä muutoksia. Hänen ulkoinen… tämän vuoksi aiemmin vastauksessani lapsista saatoin olla hyvin selkeä. Hänen ulkoinen maailmansa kertoo hänelle, että hänessä on jotain vikaa. Hänen sisäinen maailmansa kertoo hänelle, että kaikki on hyvin.
 
Kumpaa hän siten uskoo? Kumpaa hän laiminlyö? Nyt hän sitten saa upeaa konsultointia - ei vain Saint Germainilta, vaan itseltänikin ylisielutasolla. Mutta teidän on ymmärrettävä, että hän on myös itsenäinen ja riippumaton, joten hän voi valita mitä tahansa. Yritämme saada hänet ymmärtämään ja käymme hänen kanssaan läpi hyvin, hyvin kiinnostavaa työtä tällä hetkellä. Voitteko kuvitella hänen kehityksessään, hänen sisäisen maailmansa kehityksessä saavan henkilökohtaista huomiota sekä Saint Germainilta että minulta?
 
Kenties voitaisiin siis sanoa, että joulun hiljainen aika oli ok, mutta minun on tässä muistutettava kaikkia vanhempia. Alusvaate- ja sukkalahjat - älkää tehkö sitä. Älkää tehkö sitä! (Naurua)
 
Ja niin se on.
 
- - - - - - - - -
 
Geoffrey Hoppe eli Cauldre esittää Crimson Councilin Tobiasta Golden Coloradossa. Tobiaksen tarina, Raamatussa olevasta Tobin kirjasta, löytyy Crimson Circlen nettisivuilta osoitteesta www.crimsoncircle.com. Tobias-aineistoa on tarjottu veloituksetta valotyöntekijöille ja Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 saakka, jolloin Tobias sanoi ihmiskunnan siirtyneen tuhon mahdollisuuden ohi Uuteen Energiaan.
 
Crimsom Council on maailmanlaajuinen verkosto ihmisenkeleitä, jotka ovat ensimmäisien joukossa siirtymässä Uuteen Energiaan. Kun he kokevat ylösnousemustilan iloja ja haasteita, he auttavat muita ihmisiä näiden matkalla jakaen, välittäen ja opastaen. Yli 50.000 vierailijaa tulee Crimson Circlen nettisivuille joka kuukausi lukemaan viimeisintä aineistoa ja keskustelemaan omista kokemuksistaan.
 
Crimson Circle kokoontuu kuukausittain Deneverissä, Coloradon alueella, missä Tobias esittää viimeisintä tietoa Geoffrey Hoppen kautta. Tobias sanoo, että hän ja muut taivaallisesta Crimson Circlestä itse asiassa kanavoivat ihmisiä. Tobiaksen mukaan he lukevat meidän energioitamme ja kääntävät meidän oman informaatiomme takaisin meille niin, että voimme nähdä sen ulkoapäin samaan aikaan, kun koemme sen sisällä. ”Shoud” on kanavoinnin se osuus, missä Tobias astuu sivuun ja Geoffrey Hoppe kanavoi suoraan ihmisten energiaa.
 
Crimson Circlen kokoontumiset ovat avoimia ja yleisiä. Crimson Circle saa runsautensa (varallisuutensa) ympäri maailmaa olevien Shaumbrojen avoimen rakkauden ja lahjojen kautta.
 
Crimson Circlen perimmäinen tarkoitus on palvella ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka kulkevat sisäistä henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole julistustehtävä. Pikemminkin sisäinen valo tulee johtamaan ihmisiä sinun ovellesi myötätuntoa ja välittämistä varten. Tulet tietämään, mitä tehdä ja mitä opettaa sillä hetkellä, kun joku ainutlaatuinen ja kallisarvoinen ihminen, joka on juuri aloittamassa ”Miekkojen Sillan” matkaansa, tulee sinun luoksesi.
 
Jos luet tätä ja tunnet totuuden ja yhteyden tunteen, olet todellakin Shaumbra. Olet opettaja ja ihmisopettaja. Salli jumaluuden siementen kukoistaa sinussa tänä hetkenä ja kaikkina tulevina aikoina. Et ole koskaan yksin, sillä perhettä on ympäri maailmaa ja enkeleitä sinua ympäröivissä ulottuvuuksissa.
 
Ole hyvä ja jaa vapaasti tätä tekstiä epäkaupalliselta pohjalta veloituksetta. Ole hyvä ja ota mukaan tieto kokonaisuudessaan, tämä lopputeksti mukaan luettuna. Kaikki muu käyttö pitää olla Geoffrey Hoppen (Golden, Colorado) kirjallisesti hyväksymää. Katso yhteystiedot sivuilta http://www.crimsoncircle.com.