UUDEN ENERGIAN KANSSA TYÖSKENTELEMINEN
Tobiasta (Crimson Council) kanavoinut Geoffrey Hoppe eli Cauldre (www.crimsoncircle.com)
2.2.2008
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine
 
Ja niin se on, rakkaat shaumbrat ja maan uuden tietoisuuden opettajat. Kokoonnumme taas kerran tässä shaumbraksi kutsutussa kauniissa kudelmassa - perheessämme, joka edustaa kaikkia henkisiä perheitä - no, ei täällä maan päällä, vaan henkisissä enkeliulottuvuuksissa - jotka ovat katselleet teitä ja edistymistänne tänne maan päälle tulemistanne saakka. Sillä se mitä tapahtuu maan päällä, kulkee kaikkien muiden valtakuntien, ulottuvuuksien ja henkisten perheiden kautta.
 
Olette pioneereja, jokainen ihminen maan päällä tällä hetkellä, uuden ulottuvuuden pioneereja. Ja tietenkin shaumbrat ovat tietoisuuden pioneereja tällä hetkellä maan päällä. Uskaltaudutte uusiin ulottuvuuksin ollessanne edelleen fyysisessä kehossanne. Ette ole täällä tutkimassa uusia maita, uusia mantereita, uusia valtameriä, vaan tutkimassa tietoisuutta. Olette auttamassa niiden ovien ja rakenteiden avaamisessa, jotka ovat pitäneet tietoisuutta samassa mallissa kymmeniätuhansia ja jopa miljoonia vuosia.
 
Olette menossa laatikon ulkopuolelle, ollessanne edelleen ihmismuodossa. Olette avautumassa sellaisille asioille kuin tunteminen ja uusi tietoisuus sekä menemässä mielen rajoitusten ulkopuolelle, rakastaen edelleen mielen kauneutta ja hyväksyen sen.
 
Yöllä unessanne yhdistytte itsenne kanssa, joka on menneisyydestä, enkeliperheestänne, yhdistytte niihin, jotka olette tunteneet hyvin kauan sitten, ja kerrotte heille, että kaikki on hyvin ja että vaikka joskus uuden etsintänne ja uudet matkanne voivat olla yksinäisiä ja vaikeita, joskus jopa pelottavia, niin kaikki on hyvin. Olette täällä, olette elossa ja laajennutte.
 
Mikä ilo onkaan olla taas tämän enkeliolentoryhmän kanssa. Taas kerran, on upeaa, että te ette tule samasta enkeliperheestä. Teitä tulee kaikista perheistä. Teillä on erilaiset enkelitaustat ja kokemukset. Yhdistytte nyt tänä aikana maan päällä, yhdistytte energiaksi, jota kutsumme shaumbraksi, tuomaan sisään uutta energiaa.
 
Enkelikylpylä
 
Tänään haluaisimme tehdä asioita vähän eri tavalla kuin tavallisesti. Aa, kyllä tosiaankin, Cauldre sanoo meille, että olemme käyttäneet paljon aikaa luennoimiseen ja saarnaamiseen. Teemme sitä tänäänkin. (Yleisön naurua ja Tobias naureskelee) Saimme melkein huijattua Cauldrea, mutta (lisää naurua)… sen sijaan, että tulemme luoksenne niin kuin tavallisesti eli avaamme tiettyjä energiaportaaleja - kuten te niitä kutsuisitte - ja te sallitte meidän tulla tilaanne, niin tänään olemme jossain muualla. Teemme eräänlaista kaukolähetystä tällä hetkellä. Aiomme pyytää teitä tulemaan tänään meidän luoksemme.
 
Tämä päivä on erityinen. Tätä päivää on valmisteltu teille kaikille riippumatta siitä, oletteko täällä henkilökohtaisesti, kuunteletteko suoraa lähetystä tai luetteko tai kuunteletteko myöhemmin. Mutta tämä aika ja tila on varattu teitä varten. Avaamme tänään Shaumbra-huoltokeskuksen. Kutsumme sitä Enkelikylpyläksi. Tämä on paikka - eräänlainen ulottuvuus tai tietoisuuspiste - johon voitte tulla uudistumaan. Ja rakas shaumbra, sinä todellakin tarvitset sitä tänään.
 
Menneisyydessä olemme aina tulleet teidän luoksenne. Olemme lähettäneet nyt "enkelibusseja" hakemaan teitä ja tuomaan Shaumbra-huoltokeskukseen. Tänään pyydämme teitä käyttämään intuitiotanne matkallanne tänne. Jotkut teistä joutuvat oitis vähän paniikkiin ja sanovat: "En osaa tulla sinne. Käännynkö oikeaan vai vasempaan? Miten nopeasti pitäisi kulkea? Mitä tarvitsen voidakseni kuvitella mielessäni pääseväni sinne?" Et mitään mainituista. Shaumbra-huoltokeskukseen, johon kaikki keräännymme hetken kuluttua, pääsee vain vetämällä syvään henkeä ja tuntemalla tiesi perille. Kyllä, tuntemalla tiesi perille.
 
Ennen kuin teette tämän, ennen kuin liitytte seuraamme Shaumbra-huoltokeskukseen, vetäkää syvään henkeä ja rentoutukaa. Lähtekää pois päästänne siinä, millaiselta pitäisi näyttää tai tuntua. Shaumbra-huoltokeskuksen ei välttämättä tarvitse olla toisella planeetalla, kaukana toisessa galaksissa. Se voi olla vain henkäyksen päässä. Se on melkein samassa tilassa, missä olette, mutta vain vähän erilainen. Shaumbra-huoltokeskus voisi olla siellä, minne menette joskus yöllä unitilassanne. Se voisi olla paikka, minne menette toisinaan turvaan ja uudistumaan, silloin kun asiat tulevat vähän ylivoimaisiksi. Sallikaa itsenne tuntea ja "vaistota" tienne sinne.
 
Pyydän teitä tulemaan ryhmänä, mutta tekevän matkanne henkilökohtaisesti. En pyydä teitä kuvittelemaan mielessänne, yrittämään tehdä mitään affirmaatioita tai visualisointeja. Pyydämme teitä avautumaan, luottamaan itseenne ja vain liittymään seuraamme hetkeksi Shaumbra-huoltokeskukseen.
 
Nyt jotkut teistä sanovat: "Onko tämä todellista?" No, tiedätte jo vastauksen: jos päätätte sen olevan. Jotkut teistä miettivät, pystyisittekö todellakin löytämään perille. Jos päästätte irti epäilyksestä ja sallitte itsenne olla täällä. Jotkut teistä yrittävät ajatella tiensä monimutkaisen ulottuvuussokkelon käytävien läpi. Miksi? Miksi? Tämä on yhtä helppoa kuin valitseminen ja sen salliminen, että omat luontaiset tunteenne ja intuitionne tuovat teidät tänne.
 
Odotamme teitä. Keräämme taas kaiken energian kokoon aivan hetken kuluttua. Vetäkää nyt syvään henkeä… (tauko)
 
… "vaistotkaa" ja tuntekaa tienne tänne.
 
Liittykää nyt vapaasti seuraamme Shaumbra-huoltokeskukseen, Enkelikylpylään, mihin olemme valmistelleet teille melkoisen päivän.
 
Vetäkää syvään henkeä… (tauko)
 
Aahhhhh…
 
Näettekö? Miten mukava pikkumuutos. Miten mukava pikkumuutos. Pyydämme mestari Kuderkaa (John Kuderka, ääniteknikko) laittamaan vähän enkelikylpylämusiikkia. Niin tehdään mennessä kylpylään. Ja niille teistä, jotka eivät ole varmoja siitä, ovatko jo perillä, musiikki antaa vähän opastusta. Vain kevyesti taustalla. (Kevyt enkelimusiikki alkaa.)
 
Kiinniottaminen
 
Niin, mitä viime aikoina on tapahtunut, shaumbra? Mitä on tapahtunut? Hämmästyttävää. Olette avanneet tietoisuuttanne ja laajentaneet sitä niin nopeasti, että mielenne tarvitsee nyt ottaa se kiinni. Olette menneet toisiin ulottuvuuksiin. Olette leikkineet uudella energialla niin nopeasti, että mielenne on ylikuormittunut. Jotkut teistä ovat tunteneet, että se on vain lakannut toimimasta. Se ei enää tiedä, mitä tehdä. Se on uuden tietoisuuden ja uuden energian seurausta.
 
Vetäkää syvään henkeä… (tauko)
 
Mitä viime aikoina on tapahtunut? No, kyse ei välttämättä ole jostain tähtiasetelmasta, vaikka ne kyllä vahvistavat tietoisuuden laajentumista. Kyse ei ole välttämättä numerologista, vaikka numerologia muuttuu ja sopeutuu niin, että se antaa suunnitelman siitä, mitä käytte jo läpi. Se vahvistaa sitä, mitä käytte läpi. Älkää siis katsoko tähtiä tai numerologiaa tai edes tuulen suuntaa. Ne vain tukevat ja vahvistavat sitä, mitä elämässänne tapahtuu.
 
Vetäkää syvään henkeä… (tauko)
 
No shaumbra, olette juuri hypänneet uuteen tietoisuuteen ja kehonne täytyy saada se nyt kiinni. Kehonne on hyvin "kiinni" maapallossa, hyvin sidoksissa eläimiin, kasvistoon, Gaiaan. Voi, veteen ja ilmaan. Kun tietoisuutenne on laajentunut… tietoisuutenne on tietenkin tietämistä, tunteita ja herkkyyttä. Kun se on laajentunut hyvin nopeasti, kehonne tarvitsee hetken, tilaisuuden ottaakseen sen kiinni.
 
Kehonne on yrittänyt tajuta, mitä on tapahtumassa. Se on reagoinut. Se on huutanut. Yhtenä hetkenä se on ollut vastassanne, seuraavana päässänne, sitten polvissanne ja jalkaterissänne - ja joillakin teistä pakaroissanne, Linda. Se on huutanut sanoen: "Mitä tapahtuu? Miksi kaikki nämä kummalliset fyysiset aistimukset?"
 
Kehonne on tavallaan ylikuormitettu, on hyvin paljon tuntemuksia. Kehonne on pitänyt sisällään paljon tuosta tuntemisesta ja kantanut sitä siihen pisteeseen saakka, missä kehonne ei enää tiedä, mitä tehdä. Miten sitä sanotaankaan, "kakkaa tai nouse pois potalta". No, kehonne (Tobias naureskelee) on hämmentynyt ja se yrittää pysyä perässä, muttei tiedä, mitä tehdä.
 
Olette laajentaneet tietoisuuttanne kuin lapsi uuden lelun kanssa ja leikkineet ulottuvuuksissa, joita mielenne ei mitenkään pysty ymmärtämään. Vanhat aistimuksenne, tunteenne ja tietoisuutenne eivät mitenkään pysty tulkitsemaan sitä.
 
Se vaikuttaa henkeenne. Kyllä, henkeenne. Henkenne nimittäin leikkii "ota kiinni" -leikkiä. Se on hyvin tottunut olemaan vanhantyyppisessä suhteessa tai tasapainossa kanssanne. Se on jäänyt jälkeen yhdessä kohtaa ja te olette jääneet jälkeen toisessa kohtaa. Olette pitänet itsenne kahdessa eri huoneessa, vaikkakin samassa talossa.
 
Nyt tietoisuutenne laajentuessa henkennekin on pihalla siitä, mitä tapahtuu. Tämä ei ole teidän kaltaistanne. Tämä ei ole sen vanhan "sinun" kaltaista, jolla oli taipumusta olla jotenkin jumissa ja omassa huoneessaan. Nyt etsitte, tutkitte ja leikitte. Niinpä henkennekin yrittää saada kiinni tilanteesta.
 
Niin, ja sitten gnost. Kyllä, tosiaankin. Gnostinne on luova ratkaisu. Se on tapanne käsitellä tilanteita, ongelmia ja kaikenlaisia haasteita. Se on luova ratkaisu asioihin, joita on ollut ihmiselämässänne. Mutta koska olette avautuneet uusiin tietoisuusulottuvuuksiin, missä te ette ole ennen olleet, missä kukaan ei ole ennen ollut, jopa gnostinne täytyy ottaa kiinni.
 
Gnostillanne on ollut jokseenkin rajoittunut ratkaisuvalikoima, jonka kanssa se pystyi toimimaan menneisyydessä vanhassa tietoisuudessanne. Mutta nyt kun muututte ja laajennutte, gnostinnekin täytyy saada kiinni luovien ratkaisujenne mahdollisuuksista. Tämän vuoksi siis kutsumme jokaisen teistä tänään tänne Shaumbra-huoltokeskukseen. (Tauko)
 
Olemme kutsuneet paikalle paljon enkeliolentoja tänään. Päävieraamme ja myös "auttajanne" on Kwan Yinin energia, joka tulee mukaan kaikessa myötätunnossaan. Voi, Kwan Yin ei korjaa. Hän auttaa luomaan tämän turvallisen ja pyhän tilan, missä voitte sallia luonnollisen energiatasapainottumisen tapahtua.
 
Jotkut teistä miettivät, millaiselta tämän Shaumbra-huoltokeskuksen pitäisi näyttää. Se on mielenkiintoinen juttu. Se on voinut muuttaa ulkonäköään sitten viime käyntinne. Se voi muuttua ja kehittyä joka hetki, kun olette täällä tänään. Ehdottaisimme, erityisesti Kwan Yin ehdottaa teitä kaikkia päästämään irti yrityksestä määritellä tätä paikkaa. Sallikaa sen olla uudistumispaikka, lepäämispaikka, vastaanottamispaikka.
 
Vetäkää syvään henkeä, shaumbra.
 
Kwan Yinin energia on täällä. Hänen seurassaan on monia, monia osallistujia, enkeliolentoja, jotka ovat täällä tänään teitä varten. Tämä on kuin kaunis kylpyläpäivä. Voitaisiin jopa käyttää sitä vastaavuutta, että on aika ottaa hieronta, henkinen hieronta.
 
Jotkut teistä saattavat valita vesihoitoenergian. Vedessä on hyvin mielenkiintoinen dynamiikka. Se on määrältään runsain aine maan päällä, se on elintärkeä maapallolle. Mutta toisin kuin maan maaperä, joka on yleistä vain tällä planeetalla, vesi on energia, joka on hyvin yleinen ja käytetty myös toisissa ulottuvuuksissa. Toisissa ulottuvuuksissa siinä ei ole sitä juoksevaa ja märkää tunnetta, mikä siihen maan päällä yhdistetään. Sitä ei välttämättä sada toisissa ulottuvuuksissa, mutta ei-fyysisissäkin ulottuvuuksissa on hyvin samanlainen energeettinen tekijä, joka on täysin vastaavaa kuin vesi maan päällä.
 
Jos siirretään sivuun vety- ja happimolekyylit, jotka muodostavat fyysisen veden maan päällä, ja tarkastellaan ydinenergiaa tai -olemusta, se sama olemus on myös muissa ulottuvuuksissa. Ei enkelien tarvitse juoda vettä, mutta tämäntyyppistä tekijää käytetään virkistäytymiseen ja uudistumiseen. Siksi monet teistä näkevät yöllä unta vedestä, sateesta tai joista, koska sitä käytetään enkeliulottuvuuksissa.
 
Vesi on Shaumbra-huoltokeskuksen oleellinen osa. Koska teillä on kokemus olemisesta maan päällä ja vedessä - veden juomisesta, vedestä ympärillänne ja siitä, että kehonne paino sisältä hyvin suuren osan vettä - voitte käyttää tätä energiaa tänään täällä Shaumbra-huoltokeskuksessa. Kylpekää vedessä. Antakaa itseänne suihkutettavan vedellä. Antakaa veden ympäröidä itsenne ja tulla sisäänne. Samanaikaisesti nimittäin sekä fyysinen kehonne maan päällä että energeettinen kehonne - enkelikehonne - hyötyy tästä.
 
Kun puhumme loppuajan, antakaa samalla enkeliosallistujien myös työskennellä kassanne. Tiedätte, etteivät he korjaa teitä. He eivät ala värkätä energiaverkkojanne. He eivät ala säätää uudestaan aivoaaltojanne, he eivät leiki minkään kanssa. He ovat täällä auttamassa saamaan aikaan kenties lempeän henkisen hieronnan.
 
Teillä on nimittäin maapäällistä, fyysistä kehoanne täysin vastaava valokeho tai energiakeho, kuten jotkut teistä niitä kutsuisivat. Teillä on eräänlainen energiamieli, mutta se ei ole aivojenne kaltainen. Mutta enkeliulottuvuuksissakin on vastaavuus ihmismielellenne ja eräänlainen enkeli… kutsutan sitä ajattelukyvyksi.
 
Kun siis tänään pääsemme keskusteluumme, vetäkää syvään henkeä… rentoutukaa… aah, kehonne, mielenne, henkenne ja gnostinne on aika ottaa kiinni tietoisuutenne, "sinut".
 
Vetäkää syvään henkeä. (Tauko)
 
Tunteminen
 
Puhuimme viime shoudissamme tunteista ja haluaisin puhua niistä vielä hetken lisää. Tunteet ovat tiedostamista ja herkkyyttä. Ne ovat kenties yksi suurimmista asioista, mitä koette tänä vuonna. On aika olla rohkea ja sallia itsensä tuntea. Eikä kyse ole vain hyvistä tunteista. Tämä ei merkitse vain mukavaa tunnetta, vain ilon tai vastaavan tuntemista. Kyse on kaikista tunteista. Kun olette avautuneet uusille tietoisuuden tasoille, se avaa luonnostaan väyliä tiedostamiseen, tunteisiin.
 
Vetäkää syvään henkeä.
 
Osa tästä tiedostamisesta ja herkkyydestä tapahtuu hyvin korkealla tietoisuuden tasolla. Se on hyvin hienostunutta. Se on hyvin, hyvin selkeää. Sitä voisi kutsua jopa kristalliksi. Yksi haaste on ollut se, miten tuotte tämän jokapäiväiseen ihmiselämäänne maan päälle. Vaikuttaa siltä, että on luontainen este tai ehkäpä vastustusta tai haasteellisuutta antaa hyvin puhtaiden energioiden siirtyä tai valua näille toisille tietoisuustasoille, joilla olette - erityisesti ihmistasolle.
 
Toisinaan vaikuttaa siltä, että joillakin näistä kauniista näkymistä, joita saatte toisilla tasoilla, on luontaista haluttomuutta tulla tänne. Ja osa teitä, henki joka on täällä maan päällä, haluaa hyvin epätoivoisesti kohdata nämä energiat, haluaa niiden tulevan tänne. Mikä estää niitä tulemasta?
 
Osittain ihmistietoisuuden raskaus luo yleisesti ottaen eräänlaisen muurin tai esteen, joten näille puhtaille näkymille ja tietoisuuksille on hyvin, hyvin vaikeaa tulla sisään.
 
Mutta osittain kyse on teistä, teillä on osittain haluttomuutta sallia jonkin niin kauniin tulla tähän maailmaan, joka voi vaikuttaa hyvin kovalta ja vaikealta toisinaan. Se on kuin ruusun viemistä täyttömaakuoppaan. Ei tuntuisi oikealta tuoda jotain niin herkkää ja haurasta hylättyjen, hyödyttömien asioiden energiaan. Mutta rakkaat ystävät, eikö ruusun tuomisessa roskien kaatopaikkaan ole viisautta? Eikö sellaisen kauneuden, haurauden tuomisessa ole viisautta, kun tuo paikka itse asiassa tarvitsee ja haluaa sellaista energiaa? Eikö teidän ole nyt tarkoituksenmukaista saada tuon uuden tietoisuutenne energia tähän todellisuuteen?
 
Uutta tietoisuutta, innoitusta, tuota selkeyttä ja kristallienergiaa ei tuhota tässä maan todellisuudessa. Ei sitä tuhota. Se ei kuihdu. Se kukoistaa täällä, koska täällä maaplaneetalla vanha ihmistietoisuus huutaa sitä, haluaa sitä. Sinä, täällä maan päällä oleva ihmisosa, huudat sitä. Haluat sitä. On siis kenties aika päästää se sisään.
 
Mikä on teidän ja mikä ei ole
 
Tämä on tunteiden vuosi - avointen, raakojen, rohkeiden ja epätavallisten tunteiden. Siihen olette pyrkineet. Siihen olette laajentuneet - kykyyn tuntea monia, monia eri tasoja ja kerroksia. Tuntea toisten ihmisten ilon ja surun. Miten moni teistä täällä on terapeutteja ja opettajia? Tiedätte, millaista on avautua tuntemaan asiakkaanne energiaa. Tiedätte myös, miten suojata itsenne ja varmistaa, että olette suojassa, suodatatte ettekä ota heidän tunteitaan, koska ne ovat joskus hämmentyneitä, sairaita, hulluja, hengenvaarallisia - kaikkea tällaista - valtavan tasapainottomia. Siksi he tulevat luoksenne!
 
Minun on naurettava kuultuani tässä yhtenä päivänä keskustelun, jossa psykologi ihmetteli, miksi kaikki nämä hullut ihmiset tulevat juuri hänen luokseen. No, sitä varten te olette täällä. (Tobias naureskelee.) Niin, rakas shaumbra, tunteita. Aah, kyllä.
 
Te jotka olette terapeutteja ja opettajia, olette suojautuneet ja suodattaneet. Riisukaa suojaus nyt pois. Riisukaa se pois. Antakaa itsenne ehdottomasti tuntea, kaikki shaumbrat - olet sitten auttaja, opettaja, terapeutti, riippumatta siitä mitä teet - vetäkää syvään henkeä, kun olemme yhdessä Shaumbra-huoltokeskuksessa. Sallikaa itsenne tuntea epätavallisia tunteita. Tuntekaa ihmisten helvetin syvyydet, mutta myös ihmisten ilo.
 
Sallikaa itsenne tuntea se, mitä tapahtuu toisissa ulottuvuuksissa aivan ympärillänne - maasidonnaisia olentoja, kummituksia ja haamuja, niitä jotka eivät ole pystyneet päästämään irti. Niitä tulee ympärillenne jatkuvasti, koska huoutte toisenlaista tietoisuutta. Tunnette heidät, mutta mielenne ja kehonne eivät tiedä, miten siihen suhtautuisi. Tunnette siis toisinaan pelkoa, menetystä, kylmyyttä. Antakaa itsenne tuntea. Älkää muodostako esteitä. Älkää vastustako.
 
Olemme aiemmin puhuneet tästä hyvin yksinkertaisesta periaatteesta: olette vain sitä, mitä valitsette. Olette vain sitä, mitä valitsette, ja siinä ole luontainen tasapainonne. Tässä kauniissa tilassa voitte tuntea kaiken. Voi kyllä, voitte olla pahoinvoivia, voitte olla pelokkaita, voitte riemuita, voitte tuntea onnellisuutta - kaikkea tätä - eikä teidän tarvitse ottaa niitä omaksenne.
 
Olette nimittäin avautumassa. Olette avautumassa itsellenne, omille osillenne, toisille ihmisille. Voitte tiedostaa ja tarkkailla eikä sen tarvitse saada teitä pois tasapainosta. Teidän ei tarvitse ottaa noita energioita kehoonne eikä käsitellä niitä toisten puolesta. Teidän ei tarvitse mielessänne painia ongelmien kanssa toisten puolesta. Ja kun sanon "toisten", tarkoitan, että toiset voivat olla myös omia menneitä puolianne. Ei vain menneitä elämiänne, vaan menneitä osianne.
 
Elämän kauneutta tällä hetkellä on kyky ehdottomasti tuntea ja kokea ottamatta itseensä, tarvitsematta prosessoida tai korjata mitään. Voi kyllä, kuulette Kwan Yinin: "Älkää korjatko niitä. Rakastakaa niitä, riemuitkaa niistä, mutta älkää korjatko niitä." Te ette pysty. Vain toiset voivat hyväksyä sen vastuun.
 
Kyky tuntea sensuroimatta ja suodattamatta voi olla hieman pelottavaa, hieman hämmentävää, erityisesti jos kehonne, mielenne, henkenne ja gnostinne eivät ole vielä oikein saaneet kiinni tietoisuuttanne. Ne eivät ymmärrä, mitä tehdä tällä tilanteella, mikä vaikuttaa pakahduttavilta tunteilta. Niinpä ne joko pakahtuvat tai sulkeutuvat tai joskus molempia. Rakkaat ystävät, kyse ei ole teistä, jollette halua niin olevan.
 
Minun on naureskeltava, kun katson teitä joskus, kun istumme täällä Shaumbra-huoltokeskuksessa. Tiedän, keitä olette. Tiedän, mistä tulitte. Tunnen loistonne ja upeutenne. Miten pian sen unohdattekaan, kun menette maan päälle. Katselen teitä juuri nyt - uuden tietoisuuden pioneereja - ahmimassa tietoisuutta, avautumassa sille, mutta sitten näen joskus, miten se saa teidät pois tasapainosta. Vietetäänpä siis tämä aika täällä Shaumbra-huoltokeskuksessa sallien luontaisten prosessien sisällänne uudista ja sallien niiden enkeliolentojen hoitaa teitä nyt, joita on täällä kanssamme.
 
Kyllä, kuten alatte aistia, kuuluu muutakin musiikkia - ei vain sitä, mitä kuulette fyysisillä korvillanne, vaan toisilla tasoilla. Aiomme puhua musiikista hyvin pian jossain tilaisuudessamme ja sen valtavista, valtavista uudistamiskyvyistä. Mutta tällä erää vain rentoutukaa, tuntekaa veden energia. Sallikaa kehonne, mielenne, henkenne ja gnostinne ottaa kiinni alati laajentuva tietoisuutenne. (Tauko)
 
Lisää tunteita
 
Takaisin tunteisiin vielä hetkeksi. Joskus uuden tunneaallon tulessa sisään, kuten on tapahtunut erityisesti viimeisten 12 päivän aikana, saattaa olla pakahduttavaa. Se saattaa todella aiheuttaa paljon mielen ahdistusta. Taas kerran, vain muistakaa, että kyse on vain tunteista. Kyse on vain tiedostamisesta. Se tulee toisilta ihmisiltä. Se tulee maapallon tämänhetkisestä pingistyyppisestä todellisuudesta. Se tulee tasapainottomuudesta - talouden ja vallan tasapainottomuudesta, ihmissuhteiden tasapainottomuudesta ja tietenkin maskuliini- ja feminiinienergian tasapainottomuudesta maan päällä, mikä päättää taas tasapainottua.
 
Tiedätte, millaista se joskus on. Silloin kun tasapainotutte itsessännekin, tietyt muutoskodat ovat vaikeita, haastavia. Mutta kyse on vain näistä energioista maan päällä, jotka haluavat päästä ratkaisuun tällä hetkellä, mutta joskus pelkäävät sitä. Silloin kun energiat pyrkivät ratkaisuun ja tasapainoon, joskus noiden energioiden yksilölliset tekijät pelkäävät menettävänsä identiteettinsä. Ne pelkäävät, että ratkaisu syntyessään aiheuttaa eräänlaisen energeettisen kuoleman, joten ne yrittävät pitää kiinni vanhasta, samalla kun ne yrittävät myös tasapainottua ja päästä ratkaisuun uudessa.
 
Osa tästä tapahtuu sisällänne, mutta hyvin paljon siitä, mitä tunnette, tulee asioista ympärillänne. Tunnette Gaian energian jättävän maapallon. Tuo enkeliolento, joka on ollut täällä hyvin pitkään, on hitaasti ja lempeästi lähdössä, ja siihen liittyy surua. Siihen liittyy epävarmuutta. Ovatko ihmiset valmiita ottamaan vastuun tästä mahtavasta planeetasta? Ovatko he valmiita huolehtimaan ilmasta, vedestä, maasta, eläimistä ja metsistä? On sellainen tunne, että "jos Gaia lähtee, kenties minunkin pitäisi lähteä, kenties se tietää jotain, mitä minä en tiedä". On lähes sellainen tunne, että Äiti Maan energia hylkää lapsen. Tunnette sen ja tunnette toisten ihmisten tuntevan sen. No, miten hämmentävää se on?
 
Tunnette kristallilapsia tulevan nyt. Heitä on alkanut tulla maan päälle - muutamia ennen kvanttihyppyä, mutta nyt suurempia määriä. He ovat ensikertalaisia. Ihania ja viisaita enkeleitä, jotka laskevat alas energiansa, jotka kulkevat alas portaita tullakseen maan päälle, ja te tunnette heidän innostuksensa ja viattomuutensa. Tunnette heidän ahdistuksensa. Tunnette… Tiedän, että jotkut teistä erityisesti viime viikolla tunsivat heidän järkytyksensä ja hämmennyksensä, kun he ensimmäisen kerran avasivat silmänsä ihmisolentona ja sanoivat: "Hyvä Jumala, mitä minä olen tehnyt." (Tobias naureskelee)
 
Voi, se on järkytys! Joillakin teistä on vieläkin haavoja tänne tulemista. Jotkut tunsivat sen ylivoimaiseksi. Suuri ryhmä saapui viimeisten 12 päivän aikana maan päälle. Katsokaapa syntymätilastoja. Suuri ryhmä saapui - muutamia Euroopan maihin ja myös Ah Tarrahiin Australiassa. Jotkut teistä tunsivat heidän järkytyksensä, heidän epäilyksensä ensimmäisestä kerrastaan. Olette nimittäin avautumassa tunteille. Ettekö te sitä ole pyytäneet? Vain muistakaa, etteivät ne ole teidän. Kokekaa ne. Tuntekaa ne. Ottakaa ne vastaan. Mutta muistakaa: älkää omistako niitä - paitsi jos haluatte.
 
Käytte läpi tätä valtavaa tuntemista tällä hetkellä ja tunnette sen joskus vaikeaksi käsitellä. Mitä sitten teette? Vedätte syvään henkeä, tulette tänne Shaumbra-huoltokeskukseen aina halutessanne. Se on aina avoinna teille.
 
Luottakaa itseenne ja alatte hyvin nopeasti erottaa, mikä on omaanne ja mikä ei, erottaa, mitkä ovat omia tunteitanne, mikä on omaa tietoisuuttanne. Joskus muutamat teistä nappaavat hyvin häiritseviä ajatuksia. Ajatuksia leijuu ympärillä. Niitä säteilee ihmisistä, mutta myös ei-fyysisistä olennoista, jotka joskus risteävät ulottuvuutenne läpi. Nämä ajatukset ovat kuin leijuvia, pieniä energiakiehkuroita. Ja nappaatte niitä - tasapainottomia ajatuksia, häiriintyneitä, hämmentyneitä ja hukassa olevia - ja ne tulevat suoraan teihin. Voi, tunnette niitä, koette niitä. Joskus ne ovat kuin demoneja ja kummituksia.
 
Mutta sitten erehdytte niistä. Luulette niiden olevan omianne. Ja sitten yritätte käsitellä niitä tai taistella niitä vastaan. Älkää tehkö sitä, shaumbra, vain tuntekaa ne. Vain tuntekaa ne. Joskus mietitte: "Miksi tämä on minussa? Mikä osani mahdollisesti saa tämän aikaan?" Kyse ei ole teistä. Oikeasti, ei ole. Viisas ihminen ymmärtää, että vain jos hän valitsee jotain nyt-hetkessä, niin kyse on hänestä.
 
Jotkut teistä jäävät kiinni ajatukseen, että jokin tapahtuma elämässänne, kun olitte 5-vuotias tai 18-vuotias tai jotain, saa aikaan nämä häiriöt. Siksi teette johtopäätöksen, että kyse on oltava teistä. No, todellisuudessa ei ole. Se oli vain yksi puoli. Se oli vain pienen pieni kokemus, mutta kyse ei ole "sinusta". Sinä olet enkeli-ihmisolento, joka on täällä tässä hetkessä juuri nyt.
 
Päätämme tämän keskusteluosuutemme tänään sanomalla, että avatkaa itsenne epätavallisen rohkealle tuntemiselle, tiedostamiselle ja herkkyydelle. Hengittäkää sitä sisään. Tuntekaa se kaikkialla itsessänne, ja päästäkää siitä sitten irti. Antakaa sen mennä. Voi kyllä, joskus tämä energia viipyilee ja tunnette aistimuksia jonkin aikaa, mutta muistuttakaa itseänne siitä, että te ette omista sitä. Kyse ei ole teistä. Te vain aistitte sen. Puhumme tästä lisää tänä vuonna. Puhumme lisää tästä tuntemisen voitonriemuisesta löytämisestä. Puhumme siitä vuoden lopussa ja juhlimme sitä, millaista on tuntea ja elää.
 
Uusi energia
 
Shaumbra, kun jatkamme tänään täällä Shaumbra-huoltokeskuksessa sen sallimista, että kaikki ottaa kiinni laajentuvan tietoisuutenne, puhutaanpa uudesta energiasta, siitä miten uusi energia toimii. Kuten olemme puhuneet aiemmin, uusi energia ei ole värähtelevää niin kuin vanha energia. Se on laajentuvaa. Se laajentuu kaikkiin suuntiin ja ulottuvuuksiin samanaikaisesti. On lähes mahdotonta verrata uutta energiaa vanhaan. Ne ovat täysin erilaisia joka suhteessa.
 
Uusi energia voidaan yhdistää vanhan energian tietoisuuteen. Niiden ei tarvitse olla itsenäisiä tai erillään. Mutta vanha energia epäilee uutta energiaa. Vanha energia yrittää pitää sen poissa tai vähintäänkin koetella sitä päättääkseen, mistä se oikeastaan on tehty. Vanhan energian tietoisuus ei edes teidän sisällänne ymmärrä sitä, mikä vaikuttaa vieraalta tunkeilijalta. Ikään kuin pieniä avaruusaluksia tulisi maan päälle kokeilemaan ja yrittämään tuntemista ja aistimista, ja kuten tiedätte, avaruusalukset aiheuttavat maan päälle tullessaan aina paljon paniikkia.
 
Uusi energia on sellaista. Sitä tulee todellisuuteenne. Ei pieninä lentävinä lautasina, vaan eräänlaisina energiakuplina. Näitä kuplia on tällä hetkellä kaikkialla ympärillänne. Voimme nähdä ne kirjaimellisesti. Monta kertaa ette tiedä kuplia olevan täällä, mutta tunnette ne. Tunnette jotain erilaista ja outoa. Ette ole varmoja, mitä se on. Se on uutta tietoisuutta. Se on uutta energiaa.
 
Uusi energia toimii… teidän täytyy taas kerran ymmärtää, että ihmisten sanat rajoittavat meitä tässä. Se ei itse asiassa "toimi", se vain on. Mutta uutta energiaa tulee toimimaan elämäänne tällä hetkellä. Aiomme puhua vähän vanhan ja uuden energian eroista.
 
Vedetäänpä syvään henkeä istuessamme täällä Shaumbra-huoltokeskuksessa, ja jos niin valitsette, sallikaa itsenne tuntea, kokea ja käyttää uutta energiaa nyt. Mieli ei aivan tiedä, mitä tehdä, koska se on niin erilaista.
 
Vanhassa energiassa ihmiset haluavat vastauksia. Ihmistietoisuus haluaa vastauksia. Uusi energia ei ole vastauksia. Ei ole mitään vastauksia, koska uusi energia on mahdollisuuksia. Eikä mahdollisuuden tarvitse määritellä itseään yksittäiseksi vastaukseksi, yksittäiseksi totuudeksi, vaan moniksi, moniksi mahdollisuuskerroksiksi. Siis siinä missä vanhan energian ihminen etsi vastausta johonkin ongelmaan, joskus hyvin epätoivoisena tai hyvin turhautuneena, uusi energia tulee luoksenne mahdollisuuksina, joskus näkymättöminä ja tuntemattomina. Voisitte alkaa poistaa sanaa "vastaus" sanastostanne - tietenkin valitessanne niin - ja sallia tietoisuuden mahdollisuuksista tulla sisään.
 
Ihmistietoisuus haluaa määritelmän. Mieli erityisesti haluaa määritellä asioita. Se haluaa ymmärtää ja analysoida. Uudessa energiassa ei ole mitään määritelmää. Se on vapaata. Se on avointa. Se on määrittelemätöntä, "sans definition". Perusluonteeltaan määritteleminen vanhassa energiassa on rajoittamistapa, kun taas uudella energialla ei ole mitään määritelmää. Se on vapautta.
 
Ihmispsyyke ei tällä hetkellä pysty kovin hyvin käsittelemään asioita, joita ei ole määritelty. Niinpä yksi haasteenne tänään kylpylässä on, voitteko olla niin vapaita, että te ette määrittele. Voitteko olla niin vapaita, että teillä ei tarvitse olla kivoja pikkulokeroita sellaisille asioille kuin tunteet, ajatukset ja energia? Voitteko olla niin vapaita? Voitteko olla niin vapaita, että itsenne kanssa, itsellenne ette tarvitse määritelmää?
 
Vanhan energian tietoisuus, ihminen, haluaa, että 2+2 on yhtä kuin 4 joka kerta. Painelette laskimenne näppäimiä tai laskette mielessänne ja joka kerta haluatte, että 2+2 on yhtä kuin 4. Uudessa energiassa, jossa nyt olette, 2+2 ei ole yhtä kuin neljä, ainakaan ei pelkästään neljä. Silloin kun laskette näitä energiatekijöitä yhteen, voidaan päätyä laajaan numerovalikoimaan ja myös "käänteisluvuihin" ja jopa "poikittaislukuihin", joita matemaatikot eivät ole vielä keksineet, "sillä välillä -lukuihin", jotka ovat tällä hetkellä tuntemattomia tietoisuudelle.
 
Mieli haluaa olla sama ja vakaa joka kerta, mutta uudessa energiassa niin ei ole. Itse asiassa uudessa energiassa kahden, minkä tahansa tekijän summa voi palata ykköseksi. Voitte lisätä yhteen kymmeniätuhansia tekijöitä tai numeroita tai mitä tahansa energiaosia ja sen sijaan, että syntyy aina uusi summa, uudessa energiassa päädytäänkin ykköseen.
 
Voisimme joutua tässä pitkään keskusteluun uuden energian fysiikasta, mutta säästämme mieltänne ja kehoanne. Mutta ymmärtäkää, että uudessa energiassa mikään ei toimi niin kuin ennen. On sellaisia, jotka haluavat pitää kiinni siitä, että 2+2=4, ja joiden on tiedettävä ollakseen maadoittuneita, tapapainossa, mutta päästäkää tästä irti. Se on monia asioita.
 
Ihminen haluaa tietää, että on oikea ja väärä. Se haluaa arvostella lähes kaikkea elämässä. Uudessa tietoisuudessa, uudessa energiassa ei ole mitään oikeaa ja väärää. Näillä sanoilla ei voi enää määritellä. Kenties paras tapa sanoa tämä on, että "se vain on" ilman arvoa. Kenties kyse on vain kokemuksesta, energiasta, tietoisuudesta. Ihmismieli yrittää epätoivoisesti pysyä näissä oikean ja väärän moraalitekijöissä tapanaan pysyä raiteilla. Mutta uudessa energiassa ei tarvita mitään raiteita. Ei ole mitään tarvetta rajoittaa itseänne tällä tavalla. Ne ovat tosiaankin tuomioita. Ne ovat tosiaankin eräänlainen vankila.
 
Vedetäänpä syvään henkeä tässä. (Tauko)
 
Lisää uudistumista
 
Tuntekaa veden olemus, sekä fyysisen että energeettisen veden, mikä auttaa tyyntymään ja tasoittumaan, uudistumaan ja tuomaan teidät luonnollisesti takaisin tasapainoon, sallimaan kehonne, mielenne, henkenne ja gnostinne ottaa kiinni hyvin dynaamisen tietoisuutenne.
 
Kyllä, voitte pyytää ketä tahansa enkeliosallistujaa tulemaan luoksenne ja hieromaan kenties jalkojanne. Tarpeeksi monet teistä eivät hierota jalkojaan. Työstämään vähän hartioitanne, otsaanne ja ohimoitanne. Jatkakaa hengittämistä ja sallikaa energioiden saada kiinni tietoisuutenne.
 
Olette käyneet viime aikoina läpi hyvin, hyvin suuria tunteita ja avautumisia, ja tämän päivän tarkoituksena on vain uudistaa teitä. Ei painetta, ei pakottavia energioita, ei suuria haasteita tänään.
 
Vetäkää syvään henkeä. (Tauko)
 
Vanhassa ihmistietoisuudessa on halu ratkaisun saamiseen. Ihmiset haluavat ratkaista asioita. Se liittyy tähän "vastausongelmaan". Mutta he haluavat saattaa ongelmia ratkaisuun ja uudessa energiassa ei todellakaan ole kyse vastauksista. On kyse jatkuvasta kehittymistä, laajentumisesta. Ei ole mitään loppua. Joskus mietitte: "Mikä vastaus on? Mikä ratkaisu on?" On kyse jatkuvasta kehittymisestä ja avautumisesta.
 
On aikoja - kuten nyt - jolloin on tärkeää, että lepäämme ja saatamme energiat takaisin sopusointuun. Mutta sitten kaikki jatkaa avautumista, kehittymistä ja laajentumista. Kun teistä tulee erottelevampia itsenne osalta, siitä tulee helpompaa. On itse asiassa leikkisää jatkaa energioiden laajentamista. Mutta meidän on otettava tällaista aikaa saattaaksemme asiat taas yhteen.
 
Vastaanottaminen/saaminen
 
Vanhassa ihmistietoisuudessa on tämä dynamiikka, jossa ihmiset uskovat, että heidän tarvitsee ansaita. Ansaita. Heidän täytyy kamppailla, heidän täytyy käydä läpi jonkinlaista tuskaa, joko mielen tai fyysistä tuskaa. Mutta heidän on käytettävä tietty määrä energiaa kehittyäkseen, kasvaakseen tai menestyäkseen, ja siihen täytyy liittyä jonkinlaista kamppailua. Jos ei olisi haasteita, niin energia tai tulokset eivät olisi arvokkaita. Tässä vanhassa ihmistietoisuudessa ihmisillä täytyy olla suuria vaikeuksia jonkin sellaisen vuoksi, joka on oikeastaan hyvin yksinkertaista.
 
Uudessa tietoisuudessa, uudessa energiassa kyse on vastaanottamisesta. Vastaanottamisesta. Ei ole syytä ja seurausta, vastaanotettuun energiaan ei liity energiapanosta. Saaminen uudessa energiassa voi todellisuudessa olla yksisuuntaista. Sen ei tarvitse olla vastavuoroista. Toisin sanoen, uusi energia, uusi henki tulee luoksenne tekemättä mitään, uhrautumatta, meditoimatta tai rukoilematta tunteja tai mitään tällaista.
 
Tämä on hyvin yksinkertainen, mutta hieman kummallinen toimintamalli. Teille on opetettu ja maapallon fysiikka ja uskomukset on muotoiltu sellaisiksi, että aina tapahtuu energiavaihtoa. Saadaksenne jotain teidän on annettava jotain, tai jos saatte jotain ensin, teidän on annettava myöhemmin. Tämä ei päde uudessa energiassa. Saaminen on avointa, se on ehdotonta, se on käytettävissä eikä mitään pyydetä teiltä vastineeksi.
 
Saaminen tapahtuu monista eri lähteistä. Ensiksi se tapahtuu itseltänne, kokoitseltänne - ei vain ihmiseltä, vaan kokonaisuudeltanne. Kaikki päättää palvella teitä, kun sallitte sen. Saaminen tapahtuu lemmikeiltänne, toisilta ihmisiltä toisinaan, enkelikirjeenvaihtajilta, joita on kaikkialla. Saaminen tapahtuu monista paikoista ja ulottuvuuksista. Kyse on vain energiasta - raa'asta energiasta - joka tulee teitä varten, tukemaan tietoisuutta. Muistakaa, että tietoisuus ei ole energiaa. Energia on auttamassa tietoisuutta ilmentämään suurimmat halunsa.
 
Olette rajoittaneet energiavirtaa vanhassa ihmistietoisuudessa uskomusjärjestelmällä, joka muodostettiin kauan sitten: saadaksenne teidän on oltava sen arvoisia, teidän on kärsittävä, teidän on ansaittava. Mutta saaminen uudessa energiassa on niin yksinkertaista kuin sisäänhengittäminen, salliminen, eikä teidän tarvitse antaa mitään vastineeksi. Tämäkin vaikuttaa hieman oudolta toimintamallilta. Vanha ihmisitse sanoo: "Mutta minun on annettava jotain vastineeksi." Ei ole. Uskokaa tai älkää, ei ole. Teidän ei tarvitse jakaa yhtään viisauttanne, yltäkylläisyyttänne. Voitte tehdä sen, jos niin valitsette, mutta se ei ole vaatimuksena uudessa energiassa.
 
On valtavan moniulotteisia, korkean tietoisuuden energioita, jotka haluaisivat olla elämässänne, tukea teitä, kannustaa teitä ja olla täällä kanssanne tällä hetkellä ja jotka tulevat itsestänne, ulkopuolelta, hengestä, luonnon deevoista, vedestä, Kwan Yinilta, kaikkialta. Ja tänään aion kysyä sinulta, rakas shaumbra, kun istumme täällä Shaumbra-huoltokeskuksessa, voitko todella sallia itsesi ottaa vastaan. Puhdasta energiaa, ehdotonta energiaa, energiaa ilman tavoitteita, energiaa joka puhtaassa luonnontilassaan vain odottaa tulemista todellisuuteesi. Voitko ottaa tämän vastaan?
 
Aion pyytää Kwan Yinin energiaa, ruumiillistuneena nyt Aandrahaan, tulemaan esiin hetkeksi ja työskentelemään niiden kanssa, jotka valitsevat hengittävänsä tämän nyt-hetkessä todellisuuteensa, elämäänsä, "sinuun" ja vastaanottavansa ehdottomasti, suodattamatta elämän lahjat. Aandrah…
 
AANDRAH:
Tässä hetkessä siis kutsun sinua. Otatko vastaan ystävänpäivän lahjan, tämän hengityksen ihastuttavan lahjan? Tämän hengityksen… sillä tässä hengityksen energiassa on niin syvä rakkaus, jonka monet teistä ovat unohtaneet, mutta se on siinä. Hengitä se syvään ytimeesi.
 
Tobias sanoi sen kulkevan kuplassa. Mitä jos se olisi samppanjakupla, kupla joka haluaa tanssia, leikkiä ja poreilla kanssasi. Otatko sen vastaan? Hengitätkö sen sisään?
 
Hengitä. Kuin näiden suloisten ystävien teille tuoma musiikki, se tulee koskettamaan sinua.
 
Hengitä. Hengitä sisään heidän musiikkiaan, hengitä Tobiaksen sanoja, hengitä tätä värähtelyä, jota hengitän kanssanne nyt. Hengitä sitä hyvin syvään, hyvin syvään, sillä kun se tanssii, poreilee ja virtaa sinun syvyyksiisi haluten leikkiä, sanon "Tule leikkimään". Tule ja uskalla elää kanssani tällä uudella tavalla. Hengitä nyt. Hengitä ja ota vastaan. Yllytän sinua vastaanottamaan hyvin suurta. Otatko? Kehotan sinua.
 
Hengitä kanssani nyt. Salli minun rakastaa sinua hyvin syvästi, puhaltaa hengitykseni jokaiseen kudokseesi. Hengitä kanssani nyt.
 
Hengitä ja ota vastaan. Hengitä ja ota vastaan. Kyllä… kyllä. (Tauko)
 
TOBIAS:
Miten ihanaa päivää vietämmekään täällä kauniissa Enkelikylpylässä ja vain annamme loppuosanne ottaa kiinni tietoisuutenne.
 
Miten uusi energia toimii
 
Puhutaanpa vähän lisää ihmisenergiasta verrattuna uuteen energiaan. Ihmistietoisuus on halunnut vahvistaa ihmisitsen identiteettiä. Ihmistietoisuus on halunnut vahvistaa itseään. Uudessa energiassa ei ole mitään syytä vahvistaa ihmisitseä. Ei mitään syytä. Kyse on vain olemisesta kaikkea itsessäsi tässä nyt-hetkessä, "sinussa". Ihmisitse ei tarvitse vahvistusta. Sen ei tarvitse tietää olevansa, koska uudessa energiassa se vain on. Hyvin paljon energiaa kulutettiin vahvistamiseen, määrittelemiseen, ja huomaatte nyt, että se oli vain eräänlaista harhaa.
 
Vanhassa energiatietoisuudessa oli taipumusta tehdä asioista hyvin vaikeita ja monimutkaisia. Se palveli tiettyä tarkoitusta, koska se salli tietoisuutenne havaita, miten syvälle se voisi mennä, miten hämmennyksiin se voisi tulla ja miten hukkaan se voisi joutua. Uudessa energiassa on upeaa yksinkertaisuutta kaikessa. Uuden energian ei enää tarvitse löytää syvyyksiä, koska se tietää, että kaikki on äärettömän syvää, mutta kuitenkin äärettömän yksinkertaista. Tämä näyttää ristiriitaiselta ilmaukselta, mutta uudessa energiassa useimmat vanhan energian asiat ovat tosiaankin ristiriitaisia.
 
Uusi energia. Tuntekaa se. Vain tuntekaa. Lakatkaa yrittämästä määritellä sitä. Se ei toimi oikein hyvin. Vain tuntekaa se. Se on rajattomien mahdollisuuksien lähde. Se on rajattoman ja vapaan energian lähde. Vanha ihmistietoisuus halusi jäsennellä asioita. Jäsentely, asioiden yhdistäminen ja muodostaminen on hauskaa. Vanha tietoisuus halusi jäsennellä kaiken, antaa sille arvon. Siksi oli helpompaa ymmärtää, miten kaikki sopi yhteen. Mutta tuli kohta, missä te ette pystyneet enää tajuamaan, miten kaikki palat toimivat. Mutta silti ihmiset jatkavat kaiken jäsentelyä ja analysointia.
 
Uudella energialla ei ole mitään rakennetta, kuitenkin se voi soveltaa itseään nykyisiin muotoihin, nykytietoisuuteen ja parantaa sitä. Mutta kun uusi energia tulee nykyisiin käsitteisiin ja todella myös fyysiseen todellisuuteen ja fyysisiin rakenteisiin, uusi energia näyttää itse asiassa tuhoavan koko vanhan käsitteen tai rakenteen. Se näyttää hävittävän sen. Mutta kun katsotte tai tunnustelette uudestaan, ymmärrätte, ettei se ole tehnyt ollenkaan sitä. Se oli harhaa.
 
Se on määritellyt vanhan energiatietoisuuden uudestaan. Se on sallinut sen laajentua, vapautua vanhoista rakenteistaan ja rajoituksistaan ja liittänyt siihen ilmaisunvapauden. Kun siis näette asioiden omassa elämässänne näennäisesti romahtavan silmienne edessä, kyse ei ole ollenkaan siitä. Kyse on vain uudelleen "määrittelystä" - määrittelemättömästi ja vapaasti. Taas kerran kaikki näyttää ristiriitaiselta, mutta siitä ei ole lainkaan kyse.
 
Tämä haastaa teidät irrottautumaan vanhoista ajattelutavoista, vanhoista malleista, joita teillä on ollut itseänne varten - vanhoista, mukavista malleista. Se on yksi asia - ihmistietoisuus, vanha energia halusi kaiken olevan mukavaa… mukavaa. Uusi energia ei tarvitse mukavuutta. Kyse on laajentumisesta ja kehittymisestä, kokemisesta ja leikkimiestä, koska ei ole mitään oikeaa tai väärä, hyvää tai pahaa, tuskaa tai mukavuutta. Kyse on vain tietoisuudesta.
 
Vetäkää syvään henkeä, shaumbra. (Tauko)
 
Alatte todella tuntea. Alatte todella aistia. Viime kuun aikana olette alkaneet yhdistää uutta energiaa elämäänne ja toisinaan se vaikuttaa kaoottiselta, koska se ei noudata aiemmin tuntemianne malleja. Emme ole koskaan sanoneet teille, että saatte vahvistettua vanhaa energiaa, voimakkaampaa vanhaa energiaa. Olemme sanoneet, että kaikki olisi uutta, ja te nyökkäsitte päätänne ja suostuitte! (Vähän naurua, Tobias naureskelee) Niinpä meillä on siitä upea, upea esimerkki teille kaikille seuraavan kuun aikana. Se on joka tapauksessa kummallinen kuukausi kalenterinne mukaan, joten…
 
Soveltaminen
 
Ota jokin tilanne, tunne jokin tilanne elämästäsi, joka on toiseen ihmiseen liittyvä ongelma, ja tiedämme, että teillä kaikilla on niitä. (Tobias naureskelee) Tunnustele tuota ihmistä. Älä vain kuvittele, vaan tunne tuo ihminen. Sinulla on vaikeuksia tai haasteita tämän henkilön kanssa, on se sitten puoliso tai erityisesti ex-puoliso, joku jonka kanssa teet töitä tai sisarus tai kuka tahansa, jonka kanssa sinulla on ollut haasteita. Kuin kaksi lammasta puskemassa päitään yhteen, te olette yrittäneet ymmärtää asioita. Olette yrittäneet selvittää asioita välillänne vanhan energian tavalla. Kun pusketaan kaksi asiaa toisiaan vasten, mitä ne tietenkin tekevät? Ne suurentuvat, ne tulevat itsepintaisemmiksi ja herkemmiksi.
 
Ota siis tuo yksi tilanne, joka sinulla on toisen kanssa - vain yksi, et halua ylikuormittaa itseäsi tässä kuussa. Ota tämä yksi tilanne toisen henkilön kanssa. Ymmärrä, että tämä on vähän historiallista meille. Olemme aina pyytäneet teitä kotitehtävässänne vain tekemään asioita itsellenne, olemaan vetämättä mukaan toisia energioita, mutta olemme nyt valmiita, te olette nyt valmiita. Tunne tämän tilanteen energia. Kenties se ei ole mukava tunne, mutta anna itsesi tuntea se. Tunne, mitä se tekee mielellesi, tunteillesi ja kehollesi.
 
Päästä nyt uutta energiaa tähän tilanteeseen. Nyt muutamat teistä nikottelevat, koska tuntuu siltä, että "mutta jos päästän uutta energiaa tähän vanhaan, vaikeaan tilanteeseen, mitä tapahtuu? Antaako se minulle epäreilun etulyöntiaseman? Ratkaiseeko se todella ongelman?" Kenties teillä on ollut pitkään hauskaa leikkiessänne tilanteen kanssa. Voittaako tuo toinen henkilö? Saako hän hyödyn teidän sijastanne?
 
No, anna itsesi kokea se nyt. Tämä seuraava kuukausi tuo uutta energiaa sisään, tuo uutta energiaa sinuun, tuohon tilanteeseen. Älä yritä ymmärtää sitä. Älä yritä manipuloida sitä. Korostamme tätä. Älä yritä manipuloida energiaa. Vain hengitä sitä sisään.
 
Katso ja tarkkaile nyt matalan aidan takaa, mitä tapahtuu. Katso, mitä tapahtuu, kun pääset myöhemmin kotiin. Katso, mitä tapahtuu muutamien päivien aikana erityisesti tämän henkilön kanssa. Seiso matalan aidan takana ja ymmärrä, että uutta energiaa tulee sisään tällä hetkellä, koska olet kutsunut sitä. Olet sallinut sen. Tarkkaile, miten se toimii.
 
Päästä irti niistä odotuksista, mitä ajattelet, että lopputuloksen pitäisi olla. Älä anna itsesi jäädä kiinni kaaokseen, draamaan tai pelkoon. Vain tarkkaile. Saat upean voitonriemuisen havainnon siitä, miten uusi energia - uuden energian tietoisuutesi - tulee mukaan peliin. Taas kerran, ei mitään odotuksia siitä, mikä lopputuloksen pitäisi olla. Vain tarkkaile.
 
Tämän myötä, rakas shaumbra, saat viipyä energeettisesti tässä Shaumbra-huoltokeskuksessa, tässä Enkelikylpylässä niin pitkään kuin päätät. Ymmärrä, että tämä antaa sinulle tilaisuuden saattaa kehosi, mielesi, henkesi ja gnostisi samalle tasolle alati laajentuvan tietoisuutesi kanssa. Ymmärrä, että voit palata tänne koska tahansa.
 
Aika on tällä hetkellä vaikeaa ja haastavaa maan päällä, erityisesti kun on uuden tietoisuuden pioneeri. Ymmärtäkää, että olemme täällä palvelemassa teitä. Ymmärtäkää, että uusi energia on käytettävissänne koska tahansa.
 
Kiitämme jokaista teitä siitä, mitä teette. Toivomme vain, että tekin pian muistatte kaikki syyt siihen miksi.
 
Ja niin se on.
 
- - - - - - - - -
 
Geoffrey Hoppe eli Cauldre esittää Crimson Councilin Tobiasta Golden Coloradossa. Tobiaksen tarina, Raamatussa olevasta Tobin kirjasta, löytyy Crimson Circlen nettisivuilta osoitteesta www.crimsoncircle.com. Tobias-aineistoa on tarjottu veloituksetta valotyöntekijöille ja Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 saakka, jolloin Tobias sanoi ihmiskunnan siirtyneen tuhon mahdollisuuden ohi Uuteen Energiaan.
 
Crimsom Council on maailmanlaajuinen verkosto ihmisenkeleitä, jotka ovat ensimmäisien joukossa siirtymässä Uuteen Energiaan. Kun he kokevat ylösnousemustilan iloja ja haasteita, he auttavat muita ihmisiä näiden matkalla jakaen, välittäen ja opastaen. Yli 50.000 vierailijaa tulee Crimson Circlen nettisivuille joka kuukausi lukemaan viimeisintä aineistoa ja keskustelemaan omista kokemuksistaan.
 
Crimson Circle kokoontuu kuukausittain Deneverissä, Coloradon alueella, missä Tobias esittää viimeisintä tietoa Geoffrey Hoppen kautta. Tobias sanoo, että hän ja muut taivaallisesta Crimson Circlestä itse asiassa kanavoivat ihmisiä. Tobiaksen mukaan he lukevat meidän energioitamme ja kääntävät meidän oman informaatiomme takaisin meille niin, että voimme nähdä sen ulkoapäin samaan aikaan, kun koemme sen sisällä. ”Shoud” on kanavoinnin se osuus, missä Tobias astuu sivuun ja Geoffrey Hoppe kanavoi suoraan ihmisten energiaa.
 
Crimson Circlen kokoontumiset ovat avoimia ja yleisiä. Crimson Circle saa runsautensa (varallisuutensa) ympäri maailmaa olevien Shaumbrojen avoimen rakkauden ja lahjojen kautta.
 
Crimson Circlen perimmäinen tarkoitus on palvella ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka kulkevat sisäistä henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole julistustehtävä. Pikemminkin sisäinen valo tulee johtamaan ihmisiä sinun ovellesi myötätuntoa ja välittämistä varten. Tulet tietämään, mitä tehdä ja mitä opettaa sillä hetkellä, kun joku ainutlaatuinen ja kallisarvoinen ihminen, joka on juuri aloittamassa ”Miekkojen Sillan” matkaansa, tulee sinun luoksesi.
 
Jos luet tätä ja tunnet totuuden ja yhteyden tunteen, olet todellakin Shaumbra. Olet opettaja ja ihmisopettaja. Salli jumaluuden siementen kukoistaa sinussa tänä hetkenä ja kaikkina tulevina aikoina. Et ole koskaan yksin, sillä perhettä on ympäri maailmaa ja enkeleitä sinua ympäröivissä ulottuvuuksissa.
 
Ole hyvä ja jaa vapaasti tätä tekstiä epäkaupalliselta pohjalta veloituksetta. Ole hyvä ja ota mukaan tieto kokonaisuudessaan, tämä lopputeksti mukaan luettuna. Kaikki muu käyttö pitää olla Geoffrey Hoppen (Golden, Colorado) kirjallisesti hyväksymää. Katso yhteystiedot sivuilta http://www.crimsoncircle.com.