DEMONIT OVAT TEIDÄN OMIANNE
Tobiasta (Crimson Circle) kanavoinut Geoffrey Hoppe alias Cauldre (www.crimsoncircle.com)
4.8.2007
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine
 
Ja niin se on varsinainen ilo olla täällä teidän jokaisen kanssa aloittamassa uutta sarjaa. Käytän hetken tullakseni todella tähän tilaan, tullakseni nyt niin lähelle jokaista teitä kuin sallitte. Kenties istumaan viereenne, seisomaan taaksenne. Kenties olemaan fyysisessä kehossa kanssanne.
 
Olemme kulkeneet monia, monia pitkiä vuosia ja monia, monia elämiä yhdessä. Istumme yhdessä tänä Kiven/Kallion perheenä. Vakauden, tasapainon ja nyt myös tietoisuutta innostavana perheenä maan päällä. Käytän tämän hetken tunteakseni, haistaakseni ja aistiakseni jokaisen teistä. Riippumatta siitä istutteko täällä vuoren laella tänään vai toisessa paikassa maailmassa, voimme kaikki liittää yhteen energiamme tänä päivänä.
 
Käsittelemme tänään hyvin perusasioita. Käymme läpi yhden tason, joka on aiheuttanut tukoksia. Se sallii tietoisuuden jatkavan laajentumistaan. Kuten olen sanonut aiemminkin, te olette uuden tietoisuuden pioneereja. En sano tätä imarrellakseni, vaan kerron sen, koska se on kirjoitettuna teidän joka puolellenne. Se on kirjoitettuna otsaanne, siihen on melkeinpä tatuoituna "Uuden tietoisuuden pioneeri". Tänään siis käymme läpi taas yhden tietoisuuskerroksen, joka on erittäin, erittäin raskas. Te nielette siitä osan. Paljon siitä on pelkästään massatietoisuutta, mutta tämä seuraava taso on valmis vapautumaan.
 
Valmistelua tämän päivän vierasta varten
 
Kun aloitamme tämän päivän, tuomme sisään hitaasti vieraamme energiaa. Pyydämme teitä tunnustelemaan energioita, mutta älkää yrittäkö arvata niitä. Vain tuntekaa. Siinä on merkittävä ero. Arvaaminen tapahtuu mielessä ja mieli yrittää leikkiä jonkinlaista salapoliisia. Sillä ei ensinkään ole kapasiteettia olla psyykkinen. Se vain teeskentelee sitä. Teidän olemuksenne, jumaluutenne on todellisuudessa psyykkinen - ja se merkitsee vain sitä, että voitte aistia ja havaita. Voitte olla tietoisia energioista monilla tasoilla ja monissa kerroksissa, ette ainoastaan siinä lineaarisessa kolmannessa ulottuvuudessa, jossa olette.
 
Niinpä valmistelemme teitä tätä päivää varten. Kehotan teitä taas kerran vetämään syvään henkeä, joka tuo kaikki osanne yhteen. Puhuimme "sinusta" viime shoudissamme - kaikista eri puolistasi, kaikista osistasi, niistä jotka tunnet ja monista jotka olet kauan sitten unohtanut. Ne kaikki ovat osa sinua. Niillä kaikilla on yhteinen perusnimittäjä, tekijä joka on niille kaikille sama. Jokaisen yhteinen nimittäjä olet sinä, sinun olemuksesi.
 
Sinä
 
Kiinnostava asia on, että olemuksesi ei ole tällä hetkellä istumassa pilven reunalla ja soittamassa harppua (vähän naurua). Se ei leijaile päämäärättömästi eetterissä, vaikka olette tehneet sitäkin menneisyydessä. Se ei edes istu gurumaisesti jonkin vuoren laella meditoimassa sitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Se on täällä - no, kyllä kenties vuorella - mutta istutte täällä tässä nyt-hetkessä. Sinä olet sinä. Miten yksinkertaisen syvällinen toteamus, joka kenties vaikuttaa vähän idioottimaiselta, jos kerrot sen muille. Sinä olet sinä. Vaikuttaa ilmiselvältä, mutta kuitenkin siinä on monia tasoja.
 
Mikä sinä olet? Kuka sinä olet? Kaikki palaa näihin ydinkysymyksiin. "Kuka sinä olet?" Olette tutkineet tätä kysymystä kotoa lähtemisestänne saakka. Saint Germain kertoo tästä DreamWalker (Unikävelijä) -ylösnousemuskoulussa - "Kuka minä olen?" Mutta nyt on aika ymmärtää, että "sinä olet sinä". Sinä olet sinä. Sinä olet kaikki nämä tekijät, kaikki nämä puolet, kaikki menneet elämät. Kaikki mielikuvasi, vaeltelusi, päiväunesi ovat sinua.
 
Jotkut teistä ponnistelevat tällä hetkellä miettien: "Mutta mitä minä olen? Mikä on totuuteni?" Ensinnäkin se on kaikki yllämainittu. Kaikki yllämainittu. Olet jokainen näistä asioista, jokainen näistä luomuksista. Olet sellainen luoja, että voit istua täällä ja kuvitella - vain hetken aikaa leikkien - kuvitella, että olet todella paha, halveksittava, epärehellinen ja mätä olento. Joillekin teistä se ei ole ollenkaan vaikea kuvitella! (Naurua) Mutta kuvittele sitä hetken aikaa. Älä pelkää. Kuvittele se, ja kun näet sen, todellisuudessa luot sen, koska sen on osa sinua. Kysymys sisältä sanoo: "Mietin, millaista on olla täysin halveksittava, täysin paha. Millaista se on?"
 
Voin leikkiä tätä kanssanne, koska te kaikki olette olleet sitä aiemmin. Jossain kohtaa monissa, monissa elämissänne olette miettineet. Jotkut teistä ovat näytelleet sen fyysisessä todellisuudessa, toiset ovat näytelleet sen vain toisissa ulottuvuuksissa. Jotkut teistä menevät mahtavalle näyttämölle fyysisessä maailmankaikkeudessa - nimeltään Arcturus. Se on eräänlainen planeettaryhmittymä. Sinne on hyvin mielenkiintoista mennä. Se on eteerinen enkelinäyttämö asioiden näyttelemiseksi mahtavalla intensiivisyydellä ja dramaattisesti. On eräs energeettinen piste, eräänlainen energeettinen portaali, joka antaa teidän mennä tälle eteeriselle näyttämölle esittämään sitä toisten kanssa tai yksinänne.
 
Jotkut teistä voivat näytellä sitä missä ja milloin tahansa. Valitsette pikkupaikan ei-fyysisissä ulottuvuuksissa ja näyttelette ajatuksenne ja halunne näillä tasoilla. Monet teistä näyttelevät sitä tällä, tässä ihmiskehossa, tässä todellisuudessa. Sen näyttelemisestä jossain muualla on täysin eri seuraamukset ja se on täysin eri energiaa. Se on eräänlaista energiaa, joka tuntuu erittäin todelliselle, niin todelliselle, että sillä on taipumusta ottaa teidät haltuunsa. Tuolla yhdellä vaikutuksella, yhdellä luomuksella on taipumusta tulla tänne ja ottaa haltuunsa se, kuka olette nyt. Mutta kuitenkin jokainen näistä osista olet vain sinä. Ne ovat kaikki osa sinun totuuttasi. Mikään niistä ei ole totuudenvastainen.
 
Joistakin niistä ette kenties pidä yhtä paljon kuin muista. Jotkut näistä puolista ovat oikeastaan paheksuttavia ihmisitsestänne, mikä sekin on vain teidän puolenne. Ihmisitsenne ei pidä joistakin näistä puolista, koska ne kajoavat ihmisitsen onnellisuuteen, iloon, yltäkylläisyyteen ja muuhun vastaavaan. Jokin noista luomistanne puolista näyttää nyt yrittävän töniä pikkuihmistä, joka haluaa turvallisuutta ja mukavuutta - hitto soikoon! Pikkuihminen haluaa vain… voi, kuulemme tätä jatkuvasti "Haluan olla vain onnellinen". Kuulemme sitä jatkuvasti ja kerromme pikkusalaisuuden: Minä en naura, mutta Saint Germain nauraa, kun hän kuulee teidän sanovan niin (vähän naurua). Se on pikkusinä.
 
Pikkusinä sanoo todellisuudessa: "Pelkään tätä isoa, pahaa maailmaa. Olen tämän 3D-todellisuuden uhri. Olen vähäpätöinen. Kaikki on hallintani ulottumattomissa. Haluan vain onnellisuutta. Siinä kaikki. Rakas Jumala, haluan vain onnellisuutta." Siinä pikkusinä parkuu. Se suuri jumalainen olento, joka olette, ei tarvitse onnellisuutta. Heittäkää se ulos ikkunasta. Se on tavallaan väärä ilmaisu. Se on värittynyt ilmaus.
 
"Onnellisuus" - kun tunnustelette sitä ympäröivää inhimillistä energiaa - on itse asiassa hyvin värittynyt ilmaus, koska se on ehdollistunut, erittäin ehdollistunut. "Olen onnellinen, kun…" ja sitten alatte käydä läpi luetteloa asioista, joita tekevät teidät onnelliseksi. Tuo luettelo ei ole periaatteessa saavutettavissa. Luettelo ei ole realistinen edes pikkuihmisitselle. Onnellisuudessa on nimittäin usein niin monia ehtoja, ettei se voi koskaan toteutua.
 
Jumalainen ihminen, joka olette - ja pikkuihmisosannekin on osa sitä - ei tarvitse tätä onnellisuudeksi kutsuttua. Jumalainen ihminen, joka istuu näillä tuoleilla tällä hetkellä, vain on. Vain on. Pikkuihminen sanoo nyt: "Mutta mitä on? Määrittele. Erittele." Se vain on! Se on täysin tyytyväinen, kuten te sanoisitte. Täysin salliva. Muistelkaapa yhtä ensimmäisistä kanavoinneistamme: Hyväksykää kaikki asiat sellaisina, kuin ne ovat.
 
Jumalainen ihminen ymmärtää olemista, hyväksymistä. Pikkuihminen sanoo jumalaiselle ihmiselle: "Mutta se kuulostaa tylsälle. Kuulostaa siltä, että vain ollaan täällä." Jumalainen ihminen katsoo pikkuihmiseen ja sanoo: "Et todellakaan ymmärrä. Olet niin kiinni draamassa, kaksinaisuudessa. Olet niin kiinni omissa taisteluissasi, joita luulet tarvitsevasti selviytyäksesi." Jumalainen ihminen, sinä, ymmärtää, että se on, ymmärtää, että se on täyttymys, se on loppuunsaattaminen, se on kaikki asiat. Se ottaa täyden vastuun sinusta.
 
Taas kerran voisimme leikkiä semantiikalla ja sanoilla. Pikkuihminen jatkaa yritystään vastustaa, kieltää, aivan kuin pikkulapsi, joka ärsyttää vanhempiaan jatkuvilla kysymyksillä. Jossain kohtaa se vain on: Ettekö voi kokea olemistanne? Koko itsenne, jokaisen osanne palaamista upeasti yhteen tässä nyt-hetkessa. Jumalaista yhdistymistä, missä jokainen osa hyväksytään, mutta mikään ei hallitse, säätele tai ohjaa totuuttanne.
 
Juuri nyt näinä vanhan energian hiipumisen hetkinä Shaumbralle on ensisijaisista etsiä totuuttaan. Mikä on totuutesi? Olette kaikki joutuneet todella kohtaamaan tuon kysymyksen monien vuosien aikana, viimeisen kuukauden aikana. Kuka olet? Et ole se, kuka luulit olevasi, koska olet paljon enemmän. Näin ollen kuka olet?
 
Olette etsineet perustotuutta, jotain jonka päällä voitte levätä, jotain johon voitte luottaa sanoessanne: "Tämä on totuuteni. Tätä minä olen. Ja tältä perustalta etenen uuteen energiaan." Ja arvatkaa, mitä tapahtuu? Ette voi löytää perustaa. Olette etsineet totuuttanne viimeisten viikkojen aikana. Kuka sinä olet? Missä sinä olet? Mikä on sinun oikea ja vääräsi? Ette voi löytää sitä. Ettekä löydä sitä osittain, koska etsitte sitä vanhan energian silmin ja vanhan energian arvosteluin. Mutta myös siksi, että olette alkaneet ymmärtää, ettei ole mitään totuutta. Ei ole mitään yksittäistä filosofiaa, uskontoa, henkistä ryhmää, joka on totuus. Sinusta ei ole vain yhtä totuutta. Olet monia, monia, monia totuuksia. Ja jopa itsevilppisi on itsessään totta.
 
Jos ei täytyisi olla yhtä totuutta, kenties palattaisiin olemiseen, MINÄ OLEN -olemukseen. Palattaisiin johonkin hyvin perustavaa laatua olevaan, johonkin josta olette kuulleet tuhansia vuosia: Se on jo sisällänne. Mitä tahansa tarvitsette - se on jo sisällänne. Parantumien - se on jo sisällänne. Tieto, ääretön ja mielen ylittävä. Erottelukyky. Se on oleellinen osa intuitiotanne. Se on sillä. Teidän täytyy vain käyttää sitä. Kyky työskennellä energian kanssa - olette luonnonlahjakkuuksia siinä. Olette tehneet sitä kotoa lähtemisestänne saakka. Olette mestareita energian kanssa työskentelemisessä ja sen liikuttamisessa, mutta joskus teistä on mukavaa kieltää se. Haluatte pidätellä. Kaikki - Jeesus sanoi sen niin monta kertaa - kaikki on jo sisällänne.
 
Kun siis etenemme tähän uuteen energiaan, tämä yksi kysymys palaa uudestaan ja uudestaan niin kauan, kun annatte pidätellä itseänne. Teillä on se sisällänne. Se on jo siellä.
 
Vedetäänpä siis syvään henkeä.
 
Monia puolia/näkökulmia
 
Tämän päivän energiassa on mielenkiintoinen dynamiikka. Se ei ole erityisen kiehtova numerologisesta näkökulmasta (vähän naurua), kuitenkin olemme aloittamassa uutta sarjaamme yhdessä. Tänään se alkaa. Käytämme tämän sarjan työnimenä - selitämme tätä myöhemmin - ilmeisesti kvanttihyppysarjaa. Meillä on kyllä toinenkin ehdotus, johon pääsemme myöhemmin. Työnimi on kvanttihyppysarja.
 
Tämä on siis aloitus. Mutta on kiinnostavaa, myös hyvin sopivaa, että tämä shoud, mikä aloittaa uuden sarjan, on myös viimeinen shoud vanhassa energiassa. Se on alku ja loppu samanaikaisesti. Se on aloitus, se on lopetus. Se indikoi hyvin sitä, mihin jatkatte tämän syyskuun 18. päivän jälkeen, joka tulee erittäin pian.
 
Haluamme käyttää tätä hyvin tärkeänä esimerkkinä yhdestä tämän shoudin pääkohdistamme: kaikki on monipuolista. Tämä vaikuttaa taas kerran hyvin yksinkertaiselta. Mutta se on erittäin tärkeää muistaa, kun siirrymme uuteen energiaan, koska tällä hetkellä maan päällä on harhakuva, että asioilla on vain yksi puoli.
 
Katsotte jotain puuta. Se on puu. Se on sen piirre. Kuvitelkaa hetken aikaa mänty tai jokin ikivihreä puu. Kuitenkin siinä on monia, monia puolia. Keskivertoihminen ottaa itsestäänselvyytenä sen, mitä hän näkee silmillään. Hän näkee maasta kasvavan puun. Se mitä hän ei näe, mutta mikä on oleellinen osa tätä monipuolista kasvia, on se mitä on pinnan alla - juuret. Juuret, jotka ruokkivat, ravitsevat ja sammuttavat janon kaikelta pinnan yläpuolella olevalta. Se mitä silmät eivät näe, on puun sisällä, kaarnan sisällä puussa, neulasissa. Kaikki se on siellä. Se on monipuolinen.
 
Tuossa samassa puussa on osia, jotka ovat tämän fyysisen todellisuuden ulkopuolella. Voitaisiin sanoa, että tuolla puulla on tuhansia "alaosatekijöitä", joita ei voi koskettaa, nähdä tai tuntea, koska ne ovat energeettisessä käytävässä ja munassa tuon puun ympärillä. Ne ovat todellisia, ne ovat osatekijöitä, mutta useimmat ihmiset eivät ehkä koskaan - ainakaan vähään aikaan - mene tuolle puolen katsomaan puuta, koskettamaan tai haistamaan sitä.
 
Tämä on erittäin tärkeä asia uuteen energiaan menemisessä: kaikki on monipuolista. Kannustamme jokaista täällä ryhtymään tarkkailemaan kaikkea muutakin kuin vain sitä, miltä pinnalla vaikuttaa. Kryonin tapana on sanoa: "Asiat eivät ole aina sitä, miltä ne näyttävät", mikä merkitsee sitä, ettei tämä todellisuusviipale, jonka havaitsette, ole aina ollenkaan koko tarina. Samalla tavalla kuin olettaessanne, että istutte täällä näillä tuoleilla nuokkumassa ja ihmetellen, milloin oikein pääsen asiaan ja miten kuumaa täällä onkaan - ja tämä on vain Cauldre! Kyse ei ole edes teistä! (Paljon naurua ja Tobias naureskelee.) Havaitsette vain yhden näkökulman ja kenties se on pikkuihmisen näkökulma, mikä on oleellinen osa sinua, mutta se et ole sinä kokonaisuudessaan.
 
Kun uutta energiaa alkaa olla, pystytte havaitsemaan osia siitä vanhoilla ihmisen havaintotavoilla - silmät, korvat, aivot - niin kuin olette tottuneet tuomaan tietoa sisään, siirtämään sitä ja tulkitsemaan asioita. Mutta uudessa energiassa muuttuu monipuolinen ulottuvuus, erityisesti niiden asioiden jotka tulevat tähän todellisuuteen syyskuun 18. päivän jälkeen.
 
Tuon päivämäärän jälkeen syntyneet lapset, kasvaneet puut, tehtaassa valmistetut tuotteet alkavat kantaa uuden energian tekijöitä. Ja samaan aikaan kun useimmat ihmiset havaitsevat niiden vanhan energian puolet tai niiden yhden ulottuvuuden ominaisuudet, te Shaumbrana voitte alkaa nähdä moniulotteisia puolia. Voitte alkaa nähdä sen ulkopuolelle, mikä on pinnalla, alkaa nähdä alapuolelta, kaukaa yläpuolelta, jokaiselta eri kantilta ja suunnasta.
 
Teette tämän vain päättämällä ja tunnistamalla, että kaikki on monipuolista. Kaikessa on monia, monia kerroksia tai puolia. Ja kaikki nämä eri puolet antavat teille täydellisemmän kuvan koko todellisuuden luonteesta ja se antaa teille erityisesti paljon paremman ymmärryksen itsestänne, kaikista eri puolistanne.
 
Kun tutkitte kaiken monipuolista luonnetta, sallikaa itsenne olla tietoisesti katsomatta lattiaa vain lattiana. Sen alla on jotain. Sen sivuillakin on jotain. Tämä lattia on kolmannessa ulottuvuudessa, mutta se ei voisi olla täällä, jos se ei olisi samanaikaisesti myös noin 900 toisessa ulottuvuudessa. Ulottuvuudet eivät muuten ole lineaarisia. Ne eivät etene yhdestä kahteen, kolmeen, neljään. Ulottuvuudet pyörivät, liikkuvat ja vaihtuvat koko ajan. Ne risteävät toistensa kanssa. Joskus ne ovat identtisiä. Kuitenkin ne ovat eri ulottuvuuksia, ennen kuin ne eroavat ja jatkavat itsekseen.
 
Kun alatte tulla hyvin, hyvin tarkoiksi moniulotteisesta luonteesta… Emme nyt puhu asioiden epätodellisuudesta, vaan puhumme uuden energian fysiikasta. Kun päätätte tiedostaa moniulotteiset puolet, mennä tuolle puolen, alatte nähdä näitä puolia itsestänne, joista puhuimme viime shoudissa ja jotka myös alkavat nyt tulla kotiin. Ette enää näe itseänne vain pikkuihmisenä, jolla on pikkuihmisen tarpeet, draamat ja tarve olla onnellinen - mikä merkitsee vain selviytymistä ilman tuskaa (naurua).
 
Alatte nähdä, kuka todella olette, ja että uudessa energiassa oleminen on kuin suurenmoisen kukan kukkimista, avautumista, sen oivaltamista - kuten Kuthumi sanoisi - miten typeriä olette olleet joidenkin asioiden osalta, koska pikkuihminen on ollut ainoa puoli, joka on saanut huomion ja jolla on ollut kyky luoda havaitsemanne todellisuus. Alatte nähdä, miten todella suurenmoinen olette luomuksiltanne, kun teidän ei tarvitse kamppailla, kun teidän ei tarvitse kärsiä luomustenne kanssa. Teidän ei tarvitse ikävystyä niin kovasti niiden kanssa. Ne voidaan tehdä hyvin tasaisesti ja vakuuttavasti.
 
Mutta sisällänne syntyy myös erittäin mielenkiintoinen kysymys ja silloin kokoatte yhteen "sinä-neuvoston" - kaikki itsenne. Ette ainoastaan pikkuihmistä - se on huono neuvosto (vähän naurua). Kaikki puolenne, mihin sisältyvät menneiden elämienne puolet. Niillä on valtavasti viisautta, kuten tiedätte. On aika tuoda ne takaisin katsomaan, mikä teille on nyt tärkeää.
 
Pikkuihminen on ohjannut tarpeitanne, halujanne ja listojanne siitä, mikä siitä tekee onnellisen. Mutta käsitittekö, että se mikä pikkuihmisestä teki onnellisen, ei välttämättä tehnyt sielua onnelliseksi? Katsokaahan, hyvin usein pikkuihminen tekee omat suunnitelmansa, ja sen tavoitteet määrittelevät, millaiselta pikkuihmisen jokaisen päivän pitäisi näyttää. Eikä niin sitten tapahdu. Ja sitten pikkuihminen stressaantuu pohtien, mikä on mennyt vikaan.
 
Silloin pikkuihminen palaa tilanteeseen "No, olen vain pikkuihminen. Aion rukoilla Suurta Jumalaa, joka on tuolla jossain, muttei voi olla osa minua." Pikkuihminen alkaa neuvotella Suuren Jumalan kanssa, eikä sekään suju kovin hyvin. Ja sitten pikkuihminen todellakin masentuu. Siitä ei tunnu, että sillä on sielu; sielu ei näytä kuuntelevan. Se ei oikein tiedä, uskooko se Suureen Jumalaan, mutta se on hiton peloissaan, että sen on uskottava vähän Suureen Jumalaan. Mutta periaatteessa pikkuihminen on pettynyt Suureen Jumalaan. Suuri Jumala ei kuuntele. Suuri Jumala ei suosinut pikkuihmistä tänään. Kenties pikkuihminen kokeilee huomenna uudestaan. Mutta jonkin ajan kuluttua pikkuihminen kyllästyy tuohon peliin. Pikkuihminen alkaa tehdä hyvin kieroutuneita ja vääristyneitä asioita saadakseen huomioita Suurelta Jumalalta tai keltä tahansa, joka kuuntelee - vanhemmilta, ystäviltä, pomoilta, hallitukselta, poliisiviranomaisilta, sotavoimilta (naurua) - mitä tahansa mitä vaaditaan saamaan jonkun huomio, koska pikkuihmisestä ei tunnu turvalliselta. Pikkuihminen ei ole onnellinen.
 
Aivan vilpittömästi, pikkuihmisen suuri sielu on tosiaankin häiriintynyt ja suunniltaan kaikesta pikkuihmisen manipuloinnista ja hallinnasta. Suurta Jumalaa ei edes ole olemassa, joten miten se voisi välittää… Suurta Jumalaa siinä mielessä, miten tällä hetkellä ajattelette Jumalasta. Suuri Jumala on suuri sielu. Se on jo paikalla, se on jo osa sinua. Mutta pikkuihminen on vaatinut niin paljon aikaa ja huomiota. Se vaati, että kaikki viritetään niin, että tämä puoli saa huomiota, mutta se on vain yksi puoli. Se et ole sinä - se on sinun osasi, mutta se et ole sinä.
 
Kun siirrytte uuteen energiaan, alatte katsoa sitä, mikä on tärkeää sinulle, ei pikkusinulle. Ärsyynnytte todella oivaltaessanne, miten suuriin vaikeuksiin ja kovaan stressiin pikkusinä on saanut kokosinän!
 
Cauldre ihmettelee ja sanoo: "Tämähän on kuin huono George Carlin -esitys!" (Paljon naurua ja Tobias naureskelee.) Mekin kanavoimme! (Suom. huom. amerikkalainen stand-up -koomikko, näyttelijä ja kirjailija.)
 
Shaumbra, alkakaa ymmärtää mennessänne uuteen energiaan, että kaikella on monia puolia, myös teillä. Alkakaa avautua toisille osillenne, kun ne alkavat palata nyt-hetkeen, tähän upeaan, upeaan uuden tietoisuuden aikaan. Alkakaa tarkkailla sieluitseänne, menneen elämän itseänne, henkistä itseänne, hyvin ei-henkistä itseänne. Nämä kaikki ovat itsenne osia, ja kun alatte pitää hauskaa tällä asialla, leikkiä sillä ja ymmärtää, että olette niin paljon muutakin kuin pikkusinä, alatte oivaltaa todella sen, miten suurenmoisia olette. Alatte oivaltaa, että emme ole istuneet täällä kahdeksaa viime vuotta vain syöttämässä teille sanoja, jotta tekisimme teistä onnellisia muutamaksi tunniksi. Olemme katsoneet teihin, siihen jalokiveen, timanttiin, jolla on hyvin monia tahkoja, hyvin monia puolia.
 
Tulette uudessa energiassa erityisesti tähän kysymykseen: mikä on tärkeää? Muuten, mennessään uuteen energiaan pikkusinä tekee kahta asiaa. Ensinnäkin se kapinoi. Se ei pidä tästä, koska siihen liittyy muutosta ja pikkuitse vihaa muutosta, koska se ymmärtää, että kaikki muutos merkitsee sitä, ettei se voi enää olla kiljuva kakara (vähän naurua), vanhan energian tyranni.
 
Pikkusinä vastustaa siis muutosta, koska se on kuin pikkulapsi, joka polkee jalkaansa ja suuttuu. Pikkuitse ei pidä tästä tulevasta muutoksesta vähääkään, mutta kun siirrytte tähän uudeksi energiaksi kutsuttuun, alatte katsoa sitä, mikä on tärkeää. Ja kuten olette jo kokeneet, aluksi vaikuttaa siltä, ettei mikään ole enää tärkeää. Ei mikään. Puhutte intohimon menettämisestä, koska intohimo oli todellisuudessa vain pikkuitsen haluja. Ne eivät olleet lainkaan intohimoa, vaan ainoastaan pikkuitsen yritystä säilyttää pikkuvaltakuntansa. On erittäin vaikeaa olla todella tietoisesti intohimoinen, kun rajoitutaan pikkuitsen onnellisuusominaisuuksien luetteloon.
 
Tulette huomaamaan, että kun esitätte kysymyksen: "Mitä siis haluan tehdä? Mitä valitsen?" vastaus näyttää tyhjältä jonkin aikaa, kunnes alatte oivaltaa sen, kuka olette, ne mahdollisuudet, joita teillä on, sen tosiasian, että teidän ei tarvitse yrittää etsiä suojaa… tai ettei teidän tarvitse kuunnella kaikkea, mitä pikkuitse sanoo. Ensisijainen motivoijanne elämässä maan päällä ei enää ole ruoka, vaatteet ja suoja. Voidaan päästä paljon, paljon laajemmille alueille.
 
Lisäyksenä perusasioihin - ruoka, vaatteet ja suoja… unohdettiin nimittäin yksi asia - tietoisuus. Tietoisuus. Ihmiset eivät näe sitä yhtenä selviytymistekijänä, mutta se ehdottomasti on sitä. Tietoisuus on kuin hengittämistä. Jos ette hengitä, jos lakkaatte hengittämästä, lakkaatte elämästä. Silloin kun pysäytätte tietoisuuden - virtauksen, tietoisuuden luonnollisen virtauksen - elämä loppuu. Luonnollisen itsenne energioidenne virtaus lakkaa tämän käytävän läpi, jota kutsutte elämiseksi maan päällä ihmismuodossa.
 
Mutta takaisin asiaan - kaikki on monipuolista, myös te itse. Kun tunnistatte tämän, kun katsotte uudessa energiassa sitä, mitä teidän pitäisi tehdä, mikä on tärkeää, oivallatte ensiksi sen, mikä ei ole tärkeää. Tiedämme monien teidän käyneen läpi tätä viime aikoina; asioita elämässänne, malleja joita toistatte uudestaan ja uudestaan.
 
Onko mieleenne koskaan juolahtanut, että jos jatkatte huonon mallin toistamista aina vain uudestaan, se ei välttämättä tee siitä oikeaa mallia? Mikä teidät saa ajattelemaan, että jos jatkatte vanhan mallin toistamista, siitä seuraa jotain hyvää? Se on kuin maailmanpyörässä olemista. Te vain kierrätte ympäri, ympäri ja ympäri. Sitten kun teette valinnan lähteä pois maailmanpyörästä, mennä pikkusinän tietoisuuden ulkopuolisiin ulottuvuuksiin, tehdä muutoksen ja tuntea uutta intohimoa, kaikki alkaa liikkua.
 
Shaumbra, tiedämme teidän tehneen tätä. Tämä viesti on osittain teitä varten. Osittain jätätte tämän viestin polulle uuteen tietoisuuteen, uuden energian oviaukolle niitä varten, jotka tulevat tätä tietä ja miettivät, miten helvetissä he joutuivat tänne. Osa tämän päivän shoudia kylvää tämän kauniin, yksinkertaisen viestin heille, jotka ovat hukassa pikkuihmisyydessään, heille jotka kärsivät, heille jotka etsivät, heille joilla toinen jalka haluaa jatkaa uuteen tietoisuuteen elämässään, mutta toisen jalan ympärillä on "betoniporsas" vanhassa energiassa ja he pelkäävät siirtyä eteenpäin.
 
Shaumbra, kirjoitatte siis tänään heille tämän muistilapun. Jos he pääsisivät tähän kohtaan, jos he jäisivät tähän jumiin, kuten monille käy - monet teistä kokivat, millaista se oli - tämä muistilappu vain sanoisi: "Kaikki on monipuolista. Se mitä näet tässä hetkessä, ei ole kaikki, mitä siinä on. On paljon muutakin. Ne mitä näet lineaarisesti peloiksesi, eivät ole todellisuudessa ollenkaan sitä, mitä ne vaikuttavat olevan. Olet myös Jumala. Voit päättää luoda, mitä tahansa haluat. Emme sanoneet sinun olevan pikkuihminen. Sanoimme sinun olevan Jumala. Sinä olet sinä."
 
Vierailu Shaumbra-huoltokeskuksessa
 
No niin, Shaumbra, mennäänpä nyt ryhmänä yhdessä Shaumbra-huoltokeskukseen. Kaikki te jotka olette kokoontuneet tänne, kaikki te jotka liittyvät yhteen ympäri maailmaa, jotka luette tätä myöhemmin, kaikki te jotka pääsette tähän pisteeseen henkisen tietoisuuden polullanne, liittykää seuraamme. Kenties ette tule mukaan vielä vuoteen tai pariin. Kenties siihen kuluu vielä 50 vuotta, kenties viisi kokonaista elämää, ennen kuin pääsette tänne, mutta tulkaa kanssamme tänään. Menemme tutkimaan uusia ulottuvuuksia.
 
Shaumbra-huoltokeskus on paikka, hyvin moniulotteinen paikka, jonka alkuperäiset Shaumbrat ovat luoneet. He rakensivat sen. He kasasivat sen energiasta, rakkaudesta ja todellisesta intohimosta. Se on paikka, jossa he istuivat ennen uutta energiaa, kun he olivat haavoittuneita, kun heitä oli loukattu, kun he tarvitsivat uusistumista ja parannusta. Tämä rohkea pioneeriryhmä loi tämän paikan, jota kutsutaan Shaumbra-huoltokeskukseksi ja jonne kutsumme nyt kaikkia teitä tulemaan seurassamme.
 
Jotkut teistä ovat olleet täällä aiemminkin. Jotkut teistä ovat auttaneet luomaan tämän uskomattoman, moniulotteisen tilan. Kenties huomaatte sen, kun matkustamme sinne tänään… ja muuten, pääsette sinne tekemällä tietoisen valinnan. Vetäkää syvään henkeä ja tehkää tietoinen valinta, se on niin helppoa. Älkää tehkö siitä vaikeampaa. Älkää antako ohje- ja sääntöluetteloa siitä, miten sinne päästään. Sitä ei tarvitse tehdä minään tiettynä päivänä tai tietyn ruokavalion tai paaston jälkeen. Teette vain valinnan. Uusi energia on niin yksinkertaista.
 
Liitymme siis kaikki yhteen - menneet, nykyiset ja ne, jotka tulevat mahdollisessa tulevaisuudessa - tässä paikassa, jota kutsutaan Shaumbra-huoltokeskukseksi. Se on sitä, millainen sen päätätte olevan. Se voi olla suuri, se voi olla pieni. Se voi olla taivasalla yhdellä hetkellä ja seuraavassa hetkessä mitä kauneimpien lasitöiden ympäröimä, jotka auttavat pitämään energian sisällä, vähintäänkin tämän jakamamme ajan verran. Siellä voi olla vesielementtiä ja monilla teistä tulen muuntavaa elementtiä, maan ja eetterin elementtiä. Siellä voi olla kaikkea tätä, kaikkea mitä päätätte.
 
Shaumbra-huoltokeskus on taianomainen, koska se on teidän paikkanne. Se on myös muiden Shaumbrojen paikka, mutta täällä meillä ei ole mitään sääntöjä. Meidän ei tarvitse ottaa kenkiä pois ovella. Voitte tupakoida täällä, jos haluatte. Se ei häiritse ketään. Voitte syödä, juoda, meditoida. Annamme teidän jopa rukoilla täällä, jos haluatte! Se kaikkea sitä, mitä valitsette sen olevan.
 
Ja huomaatte mielenkiintoisen puolen tässä Shaumbra-huoltokeskuksessa. Teidän ei tarvitse huolehtia siitä, että loukkaatte muita. Voitte olla täällä monien, monen muiden kanssa - niin kuin olemme nyt - ettekä erityisesti uudessa energiassa häiritse kenenkään lähellänne olevan valintoja tai luomuksia. Hämmästyttävää, miten asiat tapahtuvat. Hyvin erilaista kuin eläminen maan päällä. Teidän on jatkuvasti oltava tietoisia toisista, loukkaatteko te heitä tai luultavasti vielä merkittävämpää, loukkaavatko he teitä, pitävätkö he hassua kuorsausääntä, lähteekö heistä tiettyjä kehon hajuja tai jotain muuta. On kaikenlaisia loukkaavia asioita, muttei täällä Shaumbra-huoltokeskuksessa.
 
Kokoonnumme siis Shaumbra-ryhmällä tässä kauniissa nyt-hetkessä Shaumbra-huoltokeskukseen. Meille olisi hyvin tarkoituksenmukaista, jos päättäisitte vetää syvään henkeä ja tuntea turvalliset ja pyhät energiat.
 
Täällä Shaumbra-huoltokeskuksessa sinä voit olla sinä. Pikkuihmisesi ei tarvitse sanella, mitä se tarvitsee - että sillä on nälkä, että sen on mentävä vessaan, että se tarvitsee unta tai lisää rahaa tai mitään muutakaan näistä jatkuvista pikkuihmisen ärsyttävistä asioista. Täällä huoltokeskuksessa sinä voit olla kokosinä. Turvallisesti, ilman sääntöjä, sinä voit olla sinä. Tästä syystä tämä paikka on niin hämmästyttävä. Tästä syystä täällä on uudistavia energioita. Tästä syystä muutaman minuutin viettäminen Shaumbra-huoltokeskuksessa voi muuttaa muutamia vuosianne tai muutamia elämiänne.
 
Tämän päivän vieras
 
Tuomme nyt sisään Shaumbra-huoltokeskukseen tämänpäiväisen vieraamme. Pyydämme teitä jokaista tunnustelemaan energioita, kun tuomme sisään tämänpäiväisen vieraamme, Luciferin (yleisön muminaa). Tuntekaa nyt tämä energia sanoessamme sanan "Lucifer". Emme tee tätä järkyttääksemme. Teemme tämän, koska on aika liikkua joidenkin energioiden läpi.
 
Tuntekaa tämän olennon energia, jonka monet teistä ovat tunteneet varhaisimmista päivistänne saakka. Lusifer, Paholainen, paha tyyppi, langennut enkeli. Mielenkiintoista. Langennut enkeli. Hmm, mietin, pystyvätkö monetkaan teistä edes määrittelemään näin Lusifer-energiaa, koska jossain kohtaa teistä on tuntunut kuin langenneelta enkeliltä.
 
Lusiferista on erittäin monia myyttejä. Aloitetaanpa nimestä. Nimi "Lusifer" tulee latinankielen sanasta - emme lausu sitä - mikä merkitsee "valon kantajaa tai tuojaa". Raamatussa on tuskin ollenkaan viittauksia Lusiferiin. Tämä on teille tutkijoille: jos todellakin lasketaan, niitä ei juurikaan ole. Mutta kuitenkin Lusiferin, Paholaisen, petturin energia on erittäin voimakkaana tällä hetkellä ihmistietoisuudessa. Se on demonin symbolinen edustaja.
 
Yksi Kaaren veljeskunnan perheistä on Luceffan veljeskunta. Se merkitsee "valosta, tuotuna moniulotteisiin piirteisiin". Toisin sanoen sitä valoa, viisautta, joka nyt kulkee maanpäällä teissä. Ja tästä tehtiin pahaa, negatiivista tai langennutta. Hyvin monet teistä ovat joutuneet tuohon ansaan, sen uskomisen ansaan, että tämä olento kuljeskelee yrittäen saada sielunne, yrittäen varastaa energianne. Mutta pohjimmiltaan Lusfer merkitsee valon kantajaa, uuden energian termein tietoisuuden laajentumista. Se on ollut oleellinen osa teitä jokaista eikä siinä ole mitään pelättävää.
 
Minun on kerrottava tässä mielenkiintoinen sivuhuomautus. Minä, Tobias - samaa mieltä Saint Germainin, Kuthumin ja Kwan Yinin kanssa - todella halusin kutsua tätä sarjaa Lusifer-sarjaksi (yleisön naurua). Istuin aiemmin päivällä Cauldren kanssa… hän syyttää siitä Lindaa, tietenkin, ja sanoo, ettei Linda koskaan suostuisi siihen, mutta tiedämme, kuka todellisuudessa oli asiasta huolestunut. Hän toi esiin hyvän ja mielenkiintoisen ihmisnäkökulman, mitä emme olleet ottaneet huomioon, koska, no, emme ota kovinkaan paljon huomioon ihmisnäkökulmaa! (Paljon naurua, Tobias naureskelee.) Sen seikan, että jos tätä kutsuttaisiin Lusifer-sarjaksi, valonkantajasarjaksi, siitä voisi mahdollisesti aiheutua vahinkoa sarjaan liittyvän ihmisen aineelliselle omaisuudelle ja keholle ja Crimson Circlelle. Taivumme siis tähän ja kutsumme tätä (puhuen liioitellun mitäänsanomattomalla äänellä) yleisesti "kvanttihyppysarjaksi". (Linda sanoo "kiitos" ja Tobias naureskelee.)
 
Mutta tarkoituksemme oli se, että on aika ravistella muutamia ihmisiä, jotka ovat todella jumissa - ja tämä olisi keino sen tekemiseen! He ovat hyvin jumissa tietyissä tavoissaan, peloissaan ja demoneissaan. He muuten rakastavat demonejaan. Voi, niin tekin, ja sen vuoksi olemme täällä tänään (naurua). He rakastavat demonejaan. Heidän demoninsa ovat heidän jumaliaan, koska ne hallitsevat heitä. Ne hallitsevat ihmisiä. Ajattelimme siis, että olisi mielenkiintoista dynamiikkaa kutsua tätä Lusifer-sarjaksi, koska se saisi ihmiset pysähtymään, huomaamaan. Ne jotka tulevat polkua pitkin, pääsevät tähän pisteeseen ja näkevät suuren kyltin, jossa sanotaan: "Nyt siirrytään Crimson Circlen Lusifer-sarjaan", ravistettaisiin vähintäänkin pois transsistaan. Se saisi heidät pysähtymään hetkeksi.
 
Mutta mitä se merkitsee - valon kantaja, tietoisuuden laajentaja? Ei ole olemassa mitään Lusiferia. Ei ole mitään Lusiferia, ei ainakaan kirkkojen kuvaamaa. Kirkot käyttävät sitä ihmisten hallintatyökaluna. Ainoan olemassa olevan Lusiferin tai Saatanan ovat luoneet järjestöt, kirkot ja ne, jotka haluavat uskoa siihen. Siis, kyllä, tämä saa aikaan ryhmäolemuksen, aivan kuin Jeesuksen energia. Muuten, kauan, kauan sitten Lusifer ja Jeesus olivat termejä, jotka vaihdettiin keskenään. Tuntekaa hetken aikaa. Lausun nämä kaksi sanaa, tunnustelkaa niiden energiaa:
Kristus.
Lusifer.
Se on samaa energiaa: valon kantaja, uuden tietoisuuden tuoja.
 
No joka tapauksessa kutsumme tätä kvanttihyppysarjaksi. Mutta tiedämme kaikki, että yritämme todellisuudessa sanoa: "On aika päästä demonienne yli. On sen aika. Tämän vuoksi olemme tänään Shaumbra-huoltokeskuksessa Lusifer vieraanamme. On aika päästä demonienne yli."
 
Puhutaanpa tästä hetken aikaa. Tätä Lusiferiksi kutsumaanne energiaa ei todellisuudessa ole. Se on ryhmätietoisuuden piirre, niiden jotka päättävät uskoa tähän kaikkivoivaan, pahaan olentoon, joka tuhoaa heidän sielunsa. Mutta todellisuudessa sitä ei ole olemassa. Sitä ei ole. Saatana… Saatana tulee vanhasta hepreankielisestä sanasta, mikä merkitsee "vastustajaa, sitä joka on vastaan". Saatana ei asu helvetissä eikä missään muuallakaan, mutta nämä ovat molemmat demoneja, jotka olette hyväksyneet. Monet teistä ovat päästäneet niistä irti, mutta teillä on edelleen jonkinsorttisia demoneja sisällänne.
 
Katsotaanpa tänään Shaumbra-huoltokeskuksessa demoneja. Katsotaanpa, mitä ne tekevän, miksi niitä on, miksi te olette kuljettaneet niitä mukananne.
 
Demonit
 
Demoneja on todellakin laaja valikoima. Annatte niille eri nimiä tai eri suhteita puolinanne tai piirteinänne, mutta ne ovat teidän omia demonejanne. Pyydämme teitä kohtaamaan ne, mikä tarkoittaa niiden tunnistamista tänään ja sen ymmärtämistä, miksi olette tehneet niistä demonejanne ja että ne ovat teidän.
 
Ihmisillä on taipumusta kieltää omat demoninsa. He antavat ne muille. He sanovat: "Tämä ei ole minun demonini. Tämä on Lusifer, langennut enkeli." Lusiferilla on oma kerhonsa. Lusiferilla, Saatanalla, miksi sitä kutsuttekin. He siis antavat nimiä demoneille, laittavat ne itsensä ulkopuolelle, mutta todellisuudessa ne ovat heidän. Ne ovat teidän demonejanne. Ensimmäinen asia "demonologiassa" (naurua) on ymmärtää, että ne ovat teidän. Ymmärrätte myös, että niillä on muita nimiä. Puhumme Lusiferista ja Saatanasta, mutta on kaikenlaisia termejä. Pohjimmiltaan ne ovat teidän. Ne ovat teidän demonejanne.
 
Hetken yritätte sanoa: "Mutta ne tulevat helvetiksi kutsutusta paikasta", jolloin demonit ovat inkarnoitumattomia olentoja, jotka ovat kiinnittyneet teihin ja valuttavat energiaanne. Sillä hetkellä kun sanotte sitä vieraaksi demoniksi, annatte sille "kunniaa", mikä tekee siitä suuremman ja "olevamman" kuin te itse - nyt demonilla on hallinta. Se on osanne, mutta se hallitsee teitä. Se jopa ylittää tuon pikkuihmispuolenkin. Se ei enää anna tuon pikkuihmispuolen saada kaikkea huomiota. Se vaatii nyt huomioita.
 
Demonit ovat teidän, ja pyydämme teitä tässä kohdassa tänään, uuden energian oviaukolla, tunnustamaan, että ne ovat teidän. Ne eivät kuulu kenellekään muulle.
 
Ei ole mitään suurta henkeä - negatiivista pahaa henkeä - joka kiinnittyy teihin. Ei ole enää mitään ryhmiä, joilla on demoninen hallinta teistä. Ei ole mitään hallitusta, joka manipuloi radioita tai valotaajuuksia ja on elämässänne ulkopuolinen demoni, joka saa tiedät juomaan vesijohtovettä (vähän naurua). Jokainen demoni on teidän. Ei ole enää mitään taloudellista järjestelmää, joka hallitsee teitä. Jokainen demoni on teidän.
 
Nimittäin sillä hetkellä kun asetatte sen itsenne ulkopuolelle, annatte sille uskomattoman väärän voimaa. Se on todellisuudessa edelleen sisällänne, mutta olette asettaneet sen ulkopuolelle, koska pikkuihmisellä on taipumusta ajatella, että ulkopuoli on suurempi kuin sisäpuoli, ulkopuoli on voimakkaampi. Jokainen demoni on omanne.
 
Katsotaanpa muutamia muitakin demoneja, joita olette luoneet. Kuoleman demoni, se on hyvä esimerkki. Se on luultavasti yksi vallitsevimmista ja pelottavimmista, koska on erittäin vähän todellista tietoa kuolemasta. Kuolema on suuri musta aukko, joten demonistakin tulee hyvin pelottava. Miten monta vuotta elämästänne olette kuluttaneet juosten karkuun kuolemaa - kuoleman demonia? Yrittäen vältellä sitä, yrittäen huijata sitä, yrittäen piiloutua Viikatemieheltä, yrittäen olla samatta fyysisiä vaivoja, yrittäen olla jäämättä auton alle. Miten monta tuntia elämästänne olette hukanneet yrittäen vältellä kuoleman demonia? Tuo demoni on teidän. Teidän pelkonne on sen taustalla. Se on pikkuihminen, joka ei halua mitään muutoksia, joka haluaa jatkaa aina ja ikuisesti.
 
Olette luoneet tämän elämää suuremman kuoleman demonin. On aika katsoa sitä. Se on teidän. Ei ole mitään kuolemaa. On siirtymää ja kehittymistä, muttei mitään kuolemaa. Mitä siis pelkäätte? Minä tiedän, mitä te pelkäätte. Otan huikan vettä, ennen kuin kerron teille… (naurua, kun Tobias/Cauldre ottaa vesihuikan)… loitte tämän kuoleman demonin siksi, että pelkäätte: koska pelkäätte tuomiota. Teidän on johdatettu uskomaan, että kun kuolette, Suuri Jumala ja Suuri Jeesus tuomitsevat teidät (vähän naurua) ja pelkäätte jopa omaa tuomiotanne. Mutta teidät joka tapauksessa tuomitaan tavalla tai toisella. Se saa siis aikaan tämän kuoleman demonin ja se on teidän. On aika siirtyä sen yli.
 
Olette luoneet puutteen demoneja. Olemme puhuneet niistä aiemmin - runsauden puutteen, ihmissuhteiden puutteen, kaiken puutteen. Olette yrittäneet manipuloida sitä, tätä puutteen demonia. Olette yrittäneet kieltää sen. Olette yrittäneet tehdä työtä kovasti johtaaksenne edes puolella askeleella tätä puutteen demonia. Se on hirviö. Tiedän sen olevan.
 
Pelkäätte sitä yöllä, kun yritätte saada unta. Se ilmestyy maksamattomana laskuna. Se ilmestyy velkojana. Se ilmestyy jonain suurena, pahana rahalaitoksena, joka ottaa teiltä kaiken. Ja asetatte sen itsenne ulkopuolelle, tämän puutteen demonin, ja teeskentelette, että se ei ole teidän. Annatte sille suuren ja uskomattoman määrän voimaa aina siihen pisteeseen saakka, että se hallitsee elämäänne. Siihen pisteeseen saakka, että pikkusinänne ja puutteen demonin välillä käydään jatkuvaa taistelua. Miten paljon ajastanne olette hukanneet tämän demonin kanssa?
 
Teillä on yksinäisyyden, yksinolemisenpelon demoni. Pelkäätte, että tämä demoni pyyhkäisee ylitsenne ja eksytte johonkin syvään, pimeään rotkoon, jossa olette yksinänne ikuisuuden. Se todellakin kuulostaa aika pelottavalta, mutta teitte siitä demonin, koska teistä on vaikeaa olla yksin itsenne kanssa. Olette yksinäisiä. Olette yksinäisiä - ette ulkopuolisten ihmisten vuoksi, vaan olette yksinäisiä sisäpuolella itsenne kanssa.
 
Pikkuihminen vaeltelee yksinäisenä yrittäen löytää ystäviä, yrittäen löytää jonkun rakastamaan itseään. Se menee ulos, se menee itsensä ulkopuolelle ja yrittää ruokkia itseään toisilla ihmisillä. Pikkuihmisellä ei olisi tätä demonia, jos pikkuihminen ja kaikki osanne yhdistyisivät, palasivat yhdessä kotiin tässä nyt-hetkessä.
 
Teillä on hulluuden demoneja - monia hulluuden demoneja - pelkäätte, että tulette hulluksi. Voin kertoa teille tältä istumalta, että olettekin tulossa (naurua), koska hulluus liittyy siihen, miten mielenne toimii. Tämä demoni siis luotiin tietyssä mielessä mielen vastineeksi, myös mielen laajennukseksi. Ja pohditte, oletteko te tulossa hulluksi ja vietätte lukemattomia tunteja yrittäen vakuuttaa itsellenne, että ette ole hullu ja juoksette karkuun tuota demonia. Periaatteessa ennemmin tai myöhemmin teidän täytyy päästä ulos mielestänne, koska mieli ei voi ymmärtää sitä Jumalaa, joka olette. Mieli ei voi ymmärtää sitä suuruutta, mikä olette. Niin kyllä, ennemmin tai myöhemmin on kyse hallinnan irtipäästämisestä, itsenne antamisesta tulla hulluksi.
 
Hulluuden demoni pitää luottamuksen pois itseltänne. Se erottaa teidät, pikkuihmisen, itseenne luottamisesta. Hulluuden demoni saa aikaan sen, että ette luota siihen, kuka olette. Se saa teidät epäilemään itseänne. Se saa teidän pohtimaan oikeita päätöksiä, vääriä päätöksiä, päättämättömyyttä. Se estää teitä todella luottamasta itseenne.
 
Teillä on kaikenlaisia demoneja. Demoneja siitä, että toiset ihmiset pilkkaavat teitä. Niinpä luotte tämän demonin, asetatte sen itsenne ulkopuolelle, annatte itse asiassa ihmisille voiman käyttää sen energioita, koska pelkäätte joutuvanne pilkan kohteeksi. Koska pohjimmiltaan pikkuihminen saa itselleen identiteetin ulkopuolisten olentojen, toisten ihmisen kautta. Pikkuihminen yrittää siis kehittää tietoisuuden itsestään ulkopuolisen maailman kautta - toisten reaktioista, suhteista toisten ihmisten kanssa. Niin se luo tämän pilkan ja halveksunnan kohteeksi joutumisen, naurunalaiseksi joutumisen ja ivatuksi tulemisen demonin. Se on demoni, mutta se on teidän. Lopettakaa kaiken itsenne ulkopuolisen syyttäminen siitä.
 
Demoniluettelo jatkuu ja jatkuu, mutta ne ovat kaikki teidän. Ei ole yhtään ulkopuolista asiaa, joka todella voi vahingoittaa teitä. Ulkopuolellanne ei ole mitään demoneja. Toisilla ihmisillä on omat demoninsa, mutta ne eivät hotkaise teidän demonejanne. Demonit ovat teidän.
 
Demonien kohtaaminen
 
On aika katsoa sitä, on aika tuntea niiden energia. On aika kutsua ne juuri nyt Shaumbra-huoltokeskukseen, missä istumme. Mitä ovat sinun demonisi? Mitä sinä pelkäät? Pelkäätkö fyysistä kipua? Kivun demonia. Luulet, että kipu tulee ulkopuoleltasi. Joku toinen voi aiheuttaa sinulle kipua, joten juokset sitä pakoon. Mutta miten lukemattomia tunteja, päiviä ja vuosia olet kuluttanut juosten pakoon kipua? Ja se muuten on harhaa. Kipu itsessään on harhaa.
 
Mitä ovat sinun demonisi? Kun istut täällä turvallisessa paikassa, voitko kutsua ne paikalle samalla tavalla, kuin me kutsuimme Lusiferin?
 
Hassua, minun aikanani tällä negatiivisella, ulkopuolisella hengellä oli nimenä Belsebuubi. Miten uskottava sellainen on ilkeänä ja pahana henkenä! Buubi! (yleisön naurua) Belsebuubi. Mikä nimi. Tietenkin sen oli muututtava, koska Lusifer on parempi nimi - Saatana - muttei ainakaan Belsebuubi. Tuollainen keltanokan nimi
kauhistuttavalla demonilla.
 
Mitkä ovat demonisi, Shaumbra? Mitä ne ovat? Ota ne nyt huomioon. Ne ovat kaikki täällä, voit tuntea ne. Onko se terveys? Mitä pelkäät?
 
Monilla teistä on tämä melkein määrittelemätön demoni, että jokin tulee tuhoamaan teidät - jokin ulkopuolinen - ja se vain tulee hotkaisemaan teidät kitaansa. Kirkot kuvaavat tätä Saatanan tai Lusiferin kautta olennoksi, joka tulee ottamaan sielunne iäksi.
 
Mikään sielu ei voi ottaa toista sielua. Homma ei toimi. Se ei vain toimi. Kyllä, tietyksi aikaa voitte luoda harhan, mutta lopulta kukaan ei voi saada sieluanne iäksi. Kukaan ei itse asiassa edes halua sitä iäksi! (Naurua) Mitä noilla kaikilla sieluilla tehtäisiin? Pidettäisiin typerien sielujen pirskeet? (Lisää naurua, Tobias naureskelee)
 
Shaumbra, hyvä uutinen on, että voimme istua täällä Shaumbra-huoltokeskuksessa puhumassa paholaisesta, demoneista, Lusiferista, Saatanasta - ja nauraa. Käsitättekö, miten pitkälle ollaan päästy? Käsitättekö, että muutama vuosi sitten vielä juoksitte karkuun näitä olentoja, juoksitte karkuun näitä demoneja haaskaten elämänne? Voimme nyt istua täällä ja sanoa: "Hei, nuo ovat minun demonejani! Ne olivat mahtavia luomuksia."
 
Mutta tiedättehän, tämä on kuin ilman päästämistä ulos suuresta, puhallettavasta nukesta, ja sitä juuri nyt teemme. Nuo demonit, jotka vaikuttavat niin suurilta, niin pelottavilta, niin kauhistuttavilta, että ne voivat viedä sielunne iäksi, ovat vain suuria kuumailmapalloja. Ja voimme päästään niistä ilmat pihalle juuri nyt. Voidaksenne tehdä sen, on tärkeää tunnustaa, että ne ovat teidän. Silloin kun pääsette jutuissanne näihin salaliittoihin, avaruusolentoihin… kun alatte kertoa minulle, miten jokin paha olento on kiinnittynyt teihin, kasvaa teissä ja seuraa teitä kaikkialle… minun on pudistettava päätäni. Minun on sanottava: "Mutta se olet vain sinä. Se olet vain sinä - sinun osasi josta et pidä, sinun osasi jolle olet antanut suuren voiman - mutta se olet vain sinä."
 
Silloin kun alatte sanoa: "Minulla on varmaankin jokin ryhmä menneisyydessä, joka hallitsee nyt elämääni ja tekee minulle mahdottomaksi olla luova ja menestyvä", minun on vain sanottava: "Mutta se on sinun demonisi. Se olet sinä. Voi, se luultavasti on menneestä elämästä, luultavasti jokin huono kokemus, joka sinulla oli matkan varrella - menetit rahasi tai teit jotain typerää sen kanssa, pelasit ne, annoit ne pois tai investoit todella huonosti - mutta se on sinun."
 
Sillä hetkellä, jolloin annatte tuollaisen voiman ja hallinnan jollekin ulkopuoliselle olennolle - nyt nimeltään demonille - joudutte sen valtaan. Sillä hetkellä, kun pikkuihminen pelossaan ja halussaan selviytyä sallii ulkopuolisen demonin olla todellisena elämässään, se on todellinen. Teitä ajetaan takaa. Elämässänne tapahtuu kaikkia dramaattisia, salamyhkäisiä asioita.
 
Mutta sillä hetkellä kun pysähdyt - juuri nyt Shaumbra-huoltokeskuksessa minun, Kwan Yinin ja Shaumbrojen ympäröimänä, ja Lusiferinkin - ja tunnustat, että nuo demonit ovat omiasi, joka ikinen niistä, ei ole mitään ulkopuolista vaikutusta riippumatta siitä, miten paljon haluat uskoa siihen, ei ole mitään ulkopuolista vaikutusta, jolla on valta sinuun. On havainto, että pikkuihmistäsi hallitaan, mutta se on vain havainto.
 
Demonien hyväksyminen ja vapauttaminen
 
Pyydän teitä nyt tänään ottamaan todella pitkän askeleen, jos niin päätätte - kaikki on tietenkin oma valintanne. Tunnistakaa nuo demonit ja päästäkää ne vapaaksi. Antakaa niiden mennä. Antakaa niiden mennä. Ne ovat vain omia puolianne, jotka pelaavat uskomattoman monimutkaista peliä, luomusta josta on tullut niin suuri, niin monimutkainen ja niin todellinen, että uskotte siihen. Uskotte sen olevan yksi puoli, mutta muistakaa kaiken olevan monipuolista. Kääntäkää ympäri vähäksi aikaa maapallon monipuolinen todellisuus. Lakatkaa tuijottamasta vain yhtä puolta, kääntäkää se. Katsokaa sitä joka kulmasta. Sitten ymmärrätte, kuten Kryon sanoo: "Asiat eivät ole aina sitä, miltä ne näyttävät."
 
Ei ole mitään demoneja. Ei ole mitään pahan salaliittoja, jotka tuhoavat teidät, ellette sitten halua sen tapahtuvan. Nuo demonit ovat teidän. Ennen kuin voimme kulkea uuteen energiaan, on tärkeää tunnustaa se. Ei vain muutamia, ei vain monia, vaan ne kaikki. Jokainen demoni on teidän.
 
Miten voinkaan kuulla vastaväitteitä: "Mutta Tobias… mutta Tobias…" Kuka puhuu? Pikkuihminen. Pikkuihminen joka haluaa uskoa näihin asioihin. Pikkuihminen joka itse asiassa saa suurta iloa ja tyydytystä näistä demoneista ja hirviöistä. Tämä demonikäsite antaa nimittäin pikkuihmiselle uskottavuutta. Se tekee pikkuihmisen elämästä todellisempaa, juovuttavampaa, dramaattisempaa ja se imee paljon energiaa. Pikkuihminen imee energiaa, "demonit saavat minut kiinni". Jokaisen on autettava pikkuihmistä. Se yrittää saada kaikki muut puolenne "ostamaan" koko tarinan.
 
Tarinanne, monet niistä, ovat myös demonejanne. Teillä kaikilla on tarinoita. Kukaan ei ole niin mahtava kuin Saint Germain (naurua), mutta teillä kaikilla on tarinoita. Tarinoita menneistä elämistä, ajasta ennen maapalloa, tästä elämästä. Tarinat ovat osa kokemuspohjaanne. Teillä, pikkuihmisellä, ei ainoastaan ole tarinoita, vaan jokaisella puolellanne on tarinansa. Pikkuihminen on erityisen hyvä kääntämään tarinat - mennet kokemukset - demoneiksi, päästämään tarinan hallinnasta ja sallimaan tuosta itsenne puolesta tulla niin hallitsevan, että se ylittää tai itse asiassa tukahduttaa teidät tässä elämässä. Nuo tarinanne "ajavat" teitä niin kovasti, että voisitte aivan yhtä hyvin kutsua niitä demoneiksenne. Tarinoita joista on tullut liian suuria, jotka ne ovat päässeet täysin hallinnasta, ovat liian vietteleviä, liian jumiutuneita vanhaan energiaan, että luulette, että teidän täytyy elää tuota tarinaa. Se on demoni. Se on teidän. Kenties on aika päästää siitäkin irti.
 
Kun astumme uuden energian ovesta, on aika pudottaa pois kaikki nämä asiat. Huomaatte tehdessänne näin, että se on kuin sammakon pussaamista. (Vähän naurua) Huomaatte, ettei se lopulta ollutkaan niin inhottavaa. Sillä ei ollut mitään voimaa tai hallintaa sen yli, mitä annoitte sille. Huomaatte, että itse asiassa jokaisessa demonissanne, jokaisessa tarinassanne on uuden energian helmi sisällään, siunaus jota ette kenties voineet löytää, ennen kuin kohdatessanne demonit omianne.
 
Kaikki mitä karkuun olette juosseet yöllä unissanne, yöllä pimeässä, kun makasitte täysin hereillä, unet joissa joku ajaa takaa teitä, seuraa teitä - kaikki demonit joita teillä on ollut… Teidän on aika - ei pikkuihmisen, vaan jumalaisen ihmisen, joka istuu tuolilla - vetää syvään henkeä ja vertauskuvallisesti kuvitella - jos niin päätätte - vapauttavanne tämän energian. Se on vanhaa jumiintunutta energiaa. Demonilla ei ollut avainta, teillä oli avain kaiken aikaa. Olisitte voineet vapauttaa sen koska tahansa, mutta yhdellä osallanne, pikkuihmisellä, oli aivan liian paljon hauskuutta tuosta pelistä.
 
Tästä uuden energian ovesta mentäessä on tärkeää päästää tuo peli menemään, päästä tuo vanha jumiintunut demonienergianne menemään. Silloin kun vapautatte tuon jumiintuneen demonienergian, kun päästätte tarinoista irti, niistä ei tule suurempia demoneja, niistä ei tule suurempia tarinoita. Ne palaavat luoksenne, takaisin puhtaaksi energiaksenne tavalla, joka ei enää kuluta, pelota tai hallitse teitä, vaan se muuttuu puhtaaksi energiaksi, joka on täällä palvelemassa teitä. Se palvelee teitä uuden energian tavalla.
 
Mainitsimme aiemmin tässä pitkässä shoudissa, että asioilla, jotka syntyvät, luodaan, kuvitellaan tai kehitetään erityisesti 18.9.07 jälkeen, on uuden energian tekijä tai mahdollisuus. Tähän sisältyy myös kaikki teidän tekemänne. Jokaisessa ajatuksessanne, jokaisessa unessanne yöllä, kaikessa minkä luotte käsillänne tai äänellänne, myös kaikessa minkä luotte mielessänne, on uuden energian tekijöitä.
 
Kun olette vapaita demoneistanne, kun tunnustatte ne, kun kohtaatte ne ja sitten päästätte niistä irti, otatte ne omistukseenne. Kun ymmärrätte, että olette luoneet ne, voitte luoda ne myös pois. Tämä vapauttaa valtavan määrän energiaa käytettäväksi luovilla tavoilla. Voisitte aloittaa sen tänään, mutta alatte todella nähdä sen toimivan muutaman lyhyen viikon kuluttua.
 
Shaumbra täällä huoltokeskuksessa, vedetäänpä syvään henkeä yhdessä. Pidätelkää sitä hetken, ja kun vapautatte tuon hengityksen, tehkää siitä ikään kuin noiden luomienne demoni-ilmapallojen tyhjentämistä. Päästäkää niistä irti. Päästäkää tuo energia menemään. Ei ole mitään demoneja, on vain koko itsenne.
 
Vain istutaan lyhyt hetki yhdessä tässä huoltokeskuksessa.
 
(Tauko)
 
Te, Shaumbra, autoitte luomaan tämän. Monia, monia tulee tätä tietä pitkin. He eivät ehkä kutsu tätä Shaumbra-huoltokeskukseksi, mutta he tietävät tämän olevan turvallinen tila. Erittäin turvallinen tila. Tila jossa he voivat olla oma itsensä. Turvallinen tila tällä hyvin pitkällä ja joskus hyvin haastavalla uuden tietoisuuden polulla.
 
Vedetään syvään henkeä…
 
(Tauko)
 
…päästetään irti demoneista…
 
(Tauko)
 
 
…ja kun olette valmiita, sanokaa niille ja Lusiferille hyvästi.
 
Keskitetään energiamme takaisin tänne, mistä tahansa lähdittekin matkaan. Takaisin näihin tuoleihin, takaisin nyt-hetkeen. Ja kyllä, voitte ottaa Shaumbra-huoltokeskuksen energian mukaanne.
 
Ja niin se on, kvanttihyppysarjan ensimmäisessä shoudissa.
 
- - - - - - - - -
 
Geoffrey Hoppe eli Cauldre esittää Crimson Councilin Tobiasta Golden Coloradossa. Tobiaksen tarina, Raamatussa olevasta Tobin kirjasta, löytyy Crimson Circlen nettisivuilta osoitteesta www.crimsoncircle.com. Tobias-aineistoa on tarjottu veloituksetta valotyöntekijöille ja Shaumbroille ympäri maailmaa elokuusta 1999 saakka, jolloin Tobias sanoi ihmiskunnan siirtyneen tuhon mahdollisuuden ohi Uuteen Energiaan.
 
Crimsom Council on maailmanlaajuinen verkosto ihmisenkeleitä, jotka ovat ensimmäisien joukossa siirtymässä Uuteen Energiaan. Kun he kokevat ylösnousemustilan iloja ja haasteita, he auttavat muita ihmisiä näiden matkalla jakaen, välittäen ja opastaen. Yli 50.000 vierailijaa tulee Crimson Circlen nettisivuille joka kuukausi lukemaan viimeisintä aineistoa ja keskustelemaan omista kokemuksistaan.
 
Crimson Circle kokoontuu kuukausittain Deneverissä, Coloradon alueella, missä Tobias esittää viimeisintä tietoa Geoffrey Hoppen kautta. Tobias sanoo, että hän ja muut taivaallisesta Crimson Circlestä itse asiassa kanavoivat ihmisiä. Tobiaksen mukaan he lukevat meidän energioitamme ja kääntävät meidän oman informaatiomme takaisin meille niin, että voimme nähdä sen ulkoapäin samaan aikaan, kun koemme sen sisällä. ”Shoud” on kanavoinnin se osuus, missä Tobias astuu sivuun ja Geoffrey Hoppe kanavoi suoraan ihmisten energiaa.
 
Crimson Circlen kokoontumiset ovat avoimia ja yleisiä. Crimson Circle saa runsautensa (varallisuutensa) ympäri maailmaa olevien Shaumbrojen avoimen rakkauden ja lahjojen kautta.
 
Crimson Circlen perimmäinen tarkoitus on palvella ihmisoppaina ja opettajina niille, jotka kulkevat sisäistä henkisen heräämisen polkua. Tämä ei ole julistustehtävä. Pikemminkin sisäinen valo tulee johtamaan ihmisiä sinun ovellesi myötätuntoa ja välittämistä varten. Tulet tietämään, mitä tehdä ja mitä opettaa sillä hetkellä, kun joku ainutlaatuinen ja kallisarvoinen ihminen, joka on juuri aloittamassa ”Miekkojen Sillan” matkaansa, tulee sinun luoksesi.
 
Jos luet tätä ja tunnet totuuden ja yhteyden tunteen, olet todellakin Shaumbra. Olet opettaja ja ihmisopettaja. Salli jumaluuden siementen kukoistaa sinussa tänä hetkenä ja kaikkina tulevina aikoina. Et ole koskaan yksin, sillä perhettä on ympäri maailmaa ja enkeleitä sinua ympäröivissä ulottuvuuksissa.
 
Ole hyvä ja jaa vapaasti tätä tekstiä epäkaupalliselta pohjalta veloituksetta. Ole hyvä ja ota mukaan tieto kokonaisuudessaan, tämä lopputeksti mukaan luettuna. Kaikki muu käyttö pitää olla Geoffrey Hoppen (Golden, Colorado) kirjallisesti hyväksymää. Katso yhteystiedot sivuilta http://www.crimsoncircle.com.