Kanavointi on luonnollinen viestintämuoto ihmisten ja enkeliolentojen, luonnon henkien, ei-fyysisten olentojen tai eläinten ja lemmikkien välillä. Kanavoija on verrattavissa kääntäjään tai tulkkiin. Hän sallii itsensä tuntea tai aistia toisen olennon viestinnän ja kääntää sen sitten ihmissanoiksi. 

Kanavoija voi valita, ketä tai mitä haluaa kanavoida. Kun toinen osapuoli on kiinnostunut viestinnästä, yhteys syntyy ja kanavointi voi alkaa. Monet ihmiset kanavoivat esimerkiksi arkkienkeli Mikaelia. Jos hän myöntyy viestintään kanavoijan kanssa, ei-sanallisen informaation virta käynnistyy.

Miten Geoff kanavoi

Kun Geoff kanavoi Adamus Saint-Germainia, hänen silmänsä ovat auki ja hän liikkuu ympäri huonetta. Hänen Adamus-äänensä kuulostaa melko samalta kuin hänen oma äänensä. Hänen kehonsa ei väänny eikä vääntelehti, mutta hänen tiedetään nykivän hieman kun hän valmistuu yhteyteen Adamuksen kanssa, koska energiat voimistuvat suuresti. Jotkut ihmiset sanovat, että he näkevät eron hänen silmissään kanavointi-istunnon aikana ja vähän sen jälkeen, ne muuttuvat kirkkaamman sinisiksi ja intensiivisemmiksi. Geoff on täysin tietoinen kanavoidessaan ja hän voi keskustella Adamuksen kanssa toisella tasolla kanavoidessaan yleisölle. Se on upea esimerkki moniulotteisesta moniajosta. 

Istunnot avataan aina Lindan hengityksellä yleisön kanssa energioiden tuomiseksi. Crimson Circlen kanavoinnit ovat oikeastaan kokoelma koko yleisön sekä Adamuksen, Geoffin ja Lindan energioita. Kutsumme sitä Shoudiksi. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että olemme kaikki osa viestiä ja valaistumista. Adamus saapuu, syleilee enkelikäsivarsillaan kaikkia ja siirtää sitten Geoffin välityksellä viestin, joka on heijastus koko yleisöstä. Adamuksella on taito hyödyntää kaikkien sisäisiä tunteita; Geoffilla on taito kääntää kaikki ihmissanoiksi ja kehon liikkeiksi.

Geoff on kanavoinut muita olentoja, mutta mieluiten hän luo yhteyden vain Adamukseen ja Kuthumi lal Singhiin heidän korkeatasoisen eheytensä vuoksi ja sen tosiseikan takia, että he ovat Ylösnousseita Mestareita, jotka ovat eläneet monta elämää ihmisoloissa. He ovat olleet täällä, tehneet sen ja heillä on valtava empatia ihmismatkaa kohtaan. Hän ei kanavoi muukalaisolentoja eikä maahan sidottuja entiteettejä (kummituksia), joilla on piilossa olevia tavoitteita tai halu ruokkia itseään yleisön energiasta. 

Väärinkäsityksiä kanavoinnista

Toisin kuin yleisesti luullaan, olennot eivät yleensä käytä ihmiskieltä, koska sitä pidetään hankalana ja kömpelönä. Heidän viestinsä rikkaampi sisältö välittyy eleganttina sarjana aistituntemuksia. 

Toinen  yleinen väärinkäsitys on, että kanavoijan täytyy mennä transsitilaan tai antaa kehonsa ja/tai mielensä olennon käyttöön. Todellisuudessa olennon ei tarvitse mennä kanavoijan kehoon tai mieleen ja itse asiassa se voi olla miljoonien valovuosien päässä tai jopa toisessa ulottuvuudessa. Kuitenkin kanavointi on samankaltaista kuin mikä tahansa muu viestinnän muoto – sanallinen viestintä, kehonkieli, fyysiset aistit, taide ja niin edelleen – joka ilmaisee viestin, joka tuodaan vastaanottajan ymmärrettäväksi. Nykyajan tunnetuimmat kanavoijat pysyvät tietoisina itsestään ja tilassa tapahtuvasta toiminnasta keskittäen samaan aikaan aistinsa ja huomionsa olentoon, jota kanavoivat. Nykyiset kanavoijat eivät yleensä poistu kehostaan tai luovu mielestään viestintäprosessin aikana. 

Jotkut ihmiset pelkäävät kanavointia, koska eivät ymmärrä prosessia. He luulevat, että negatiivinen tai pimeä olento voi saapua luvatta. Näin ei asia ole. Kanavoija voi aina valita, ketä tai mitä hän haluaa kanavoida, aivan kuten sen, kenet hän haluaa ystäväkseen tai liikekumppanikseen. Kanavoija voi vaatia saavansa tiedon minkä tahansa entiteetin tai enkeliolennon nimestä ja alkuperästä, joka haluaa viestiä hänen kanssaan. Kokeneet kanavoijat ymmärtävät, että entiteetin halu viestiä ei välttämättä merkitse, että se on valaistunut. Kanavoijan pitäisi erottaa entiteetin valaistumisen taso ja hänen informaationsa arvo. Jotkut entiteetit haluavat vain jutustella; toisilla voi olla oma agendansa; ja on monia, jotka haluavat pitää tarjolla valistunutta ohjausta ja neuvontaa.

Lemmikkien kanavointi

Lemmikkien kanavointi on eräs tämän taidon helpoimmista muodoista. Lemmikit eivät tietenkään käytä ihmiskieltä, mutta niillä on suuri halu viestiä ihmisten kanssa. Päästä vain irti käsityksestä, että haluat kuulla sanoja ja anna itsesi "tuntea" lemmikkisi. Kun avaudut tunteille, mieli alkaa luonnollisesti sijoittaa yksinkertaisia sanoja tai ilmaisuja tunteisiin, niin että ihmistietoisuutesi saa paremman ymmärryksen viestinnästä.  

Jos haluat viestiä lemmikillesi, päästä irti tarpeesta käyttää sanoja. Anna sen sijaan tunteidesi avautua ja virrata lemmikkiisi. Tällaisen viestintätyöskentelyn alkuvaiheessa voi olla avuksi kuvitella kuvia tai mielikuvia, kun viestit lemmikkisi kanssa. Kun tulet varmemmaksi ja taitavammaksi tämän tyyppisessä viestinnässä, tieto alkaa virrata nopeasti ja helposti eikä sinun tarvitse käyttää kuvia tai mielikuvia.

Arvostelukyky

Käytä aina harkintaa kanavointien tai itse asiassa minkä tahansa sanallisen tai ei-sanallisen viestinnän suhteen. Kun kuuntelet ei-fyysisiä entiteettejä ihmiskanavoijan kautta, kysy itseltäsi, tuntuuko energia oikealta, onko viesti voimaannuttava ja inspiroiva, onko viesti älykäs/korkeaa tietoisuutta ja ymmärtääkö olento ihmisen matkaa. Arvioi erityisesti muukalaisentiteettjä, koska ne ovat usein vain maahan sidottuja olentoja (kummituksia), jotka naamioituvat "ylemmiksi" muukalaisiksi. Kuten Adamus sanoo, "Ei ole suurempaa olentoa kuin ihminen".