Idziemy dalej: życie wyzbyte władzy - Wrzesień 2015 - NOW

Seria Idziemy dalej: życie wyzbyte władzy, jest nagrywana, oraz prezentowana słuchaczą podczas comiesięcznego spotkania Crimson Circle. Pierwszy czanel z tej serii został nagrany dnia 5 września 2015 roku i będzie kontynuowany do Śierpnia 2016 roku. Poprzez kliknięcie na wybrany link Shoudu tej serii, można w prosty sposób uzyskac dostęp do nagrania w formie tekstowej, audio lub wideo. Istnieje możliwość sciągniecia sobie plików audio z każdego Shoudu.
WAŻNA NOTATKA: Te informacie prawdopodobnie nie sa dla Ciebie, jeśli nie bierzesz PEŁNEJ odpowiedzialności za swoje życie i kreacje.

Shoud 1: “Idziemy dalej: życie wyzbyte władzy” - Wrzesień 5, 2015

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Powitanie i Nowości Shaumbry (01:04:22)

Prowadzą Geoffrey i Linda Hoppe

Przegląd obecnych i nadchodzących aktywności, oraz informacje z życia Shaumbry na całym świecie.

Comiesięczny Shoud (02:18:40)

Prowadzi Adamus Saint-Germain, czenelowany przez Geoffrey Hoppe

Najświeższe informacje od Adamusa na temat obecnych energii, wydarzeń na świecie, oraz ewolucji ludzkiej świadomości.

Shoud 2: “Idziemy dalej: życie wyzbyte władzy” - Październik 3, 2015

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Powitanie i Nowości Shaumbry (01:01:12)

Prowadzą Geoffrey i Linda Hoppe

Przegląd obecnych i nadchodzących aktywności, oraz informacje z życia Shaumbry na całym świecie.

Comiesięczny Shoud (01:58:49)

Prowadzi Adamus Saint-Germain, czenelowany przez Geoffrey Hoppe

Najświeższe informacje od Adamusa na temat obecnych energii, wydarzeń na świecie, oraz ewolucji ludzkiej świadomości.

Shoud 3: “Idziemy dalej: życie wyzbyte władzy” - Listopad 7, 2015

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Powitanie i Nowości Shaumbry (57:51)

Prowadzą Geoffrey i Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities, and worldwide Shaumbra news and information.

Comiesieczny Shoud (01:41:02)

Prowadzi Adamus Saint-Germain, czenelowany przez Geoffrey Hoppe

Najświeższe informacje od Adamusa na temat obecnych energii, wydarzeń na świecie, oraz ewolucji ludzkiej świadomości.

Shoud 4: “Idziemy dalej: życie wyzbyte władzy” - Grudźień 5, 2015

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Powitanie i Nowości Shaumbry (01:03:03)

Prowadzą Geoffrey i Linda Hoppe

Przegląd obecnych i nadchodzących aktywności, oraz informacje z życia Shaumbry na całym świecie.

Comiesięczn Shoud (01:41:02)

Prowadzi Adamus Saint-Germain, czenelowany przez Geoffrey Hoppe

Najświeższe informacje od Adamusa na temat obecnych energii, wydarzeń na świecie, oraz ewolucji ludzkiej świadomości.

Shoud 5: "Walk On: The Powerless Life" - January 2, 2016

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News (55:10)

With Geoff and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities, and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud (02:13:05)

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

Shoud 6: "Walk On: The Powerless Life" - February 6, 2016

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News (56:07)

With Geoff and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities, and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud (02:00:23)

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

Shoud 7: "Walk On: The Powerless Life" - March 5, 2016

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News

With Geoff and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities, and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

Shoud 8: "Walk On: The Powerless Life" - April 2, 2016

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News

With Geoff and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

Shoud 9: "Walk On: The Powerless Life" - May 7, 2016

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News

With Geoff and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

Shoud 10: "Walk On: The Powerless Life" - June 4, 2016

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News

With Geoff and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

Shoud 11: "Walk On: The Powerless Life" - July 2, 2016

Video not playing? The issue is related to Cross-Site Tracking.
Visit our support page at the following link to deactivate it.  Click here

Welcome and Shaumbra News

With Geoff and Linda Hoppe

A review of recent and upcoming activities and worldwide Shaumbra news and information.

Monthly Shoud

With Adamus Saint-Germain, channeled by Geoffrey Hoppe

The latest information from Adamus on current energies, world events and the evolution of human consciousness.

.